Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 129. årgang. 2008-05-07 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Profilgips Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (730) Indehaver: Profilform A/S, Tværvejen 1, 5580 Nørre Aaby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Jernprofiler (byggematerialer). (511) Klasse 37: Konstruktion af jernprofiler (Byggevirksomhed). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIVERSE (730) Indehaver: BILTD A/S, Søgårdsvej 14, 2820 Gentofte, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 43: Barer, caféer, cafeterier, catering, diner transportable, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROFERMIN (730) Indehaver: NORDISK REBALANCE A/S, M.D. Madsensvej 14, 3450 Allerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 30: Næringsmidler af korn, kornprodukter tilberedt som menneskeføde, gærede kornpræparater tilberedt som menneskeføde. (511) Klasse 44: Sundhedspleje af mennesker, medicinske klinikker, kuranstalter. (730) Indehaver: NATURMÆLK a.m.b.a., Gerrebækvej 24, Broderup, 6360 Tinglev, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer; alle foranstående varer er økologiske. (591) Farvetekst: multifarvet (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: magnetlygte (730) Indehaver: REELIGHT ApS, Hasselager Centervej 11, 1., 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 963

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Wiking Gulve A/S, Industrivej 9, 7870 Roslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, træimprægnerings- og træbeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesolie, farvestoffer og bejdsemidler, herunder præparater og midler til behandling og vedligeholdelse af trægulve. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, herunder præparater til behandling, rengøring og vedligeholdelse af trægulve. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), herunder træ; bjælkekonstruktioner (ikke af metal), bjælker (ikke af metal), beklædningsmateriale (ikke af metal) til bygningsbrug; vinduer og døre (ikke af metal), karme til vinduer og døre (ikke af metal); gulvbelægningsmaterialer (ikke til eksisterende gulve); carporte (ikke af metal), redskabsskure (ikke af metal), legehuse (ikke af metal), trykimprægneret træ, gulve (ikke af metal), gulvbrædder og trægulve; parketstave og parketgulve; fliser og klinker; lofter (ikke af metal); lister af træ. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve; trægulvbelægning til eksisterende gulve; tæppeunderlag og underlag til trægulve. (511) Klasse 35: Detailhandel og engroshandel med byggematerialer, gulvbeklædning samt træ- og parketgulve også via internettet. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; rådgivning vedrørende byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, herunder rådgivning vedrørende etablering, reparation og vedligeholdelse af gulve. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Frontsearch (730) Indehaver: Frontsearch v/christina Karen Berthelsen & Søren Bruno Aagaard Olsen, Vodroffsvej 61, 1., 1900 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; rekruttering af personale. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HYUNDAI BlueDrive (730) Indehaver: Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 12: Personvogne; trucks; trailers, varevogne; dele og tilbehør til personvogne, trucks, trailers og varevogne; rat til biler; hjul til biler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LUSOPRESS (730) Indehaver: Istituto Luso Farmaco d'italia S.p.A., Via Walter Tobagi 8, IT Peschiera Borromeo, Italien (740/750) Fuldmægtig: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D Berlin, Tyskland (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DURANITE (730) Indehaver: Scancom International A/S, Gl. Banegårdsplads 10, 4220 Korsør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Lergravsvej 59, 3., 2300 København S, Danmark (511) Klasse 19: Beton og betonfibre til konstruktion (511) Klasse 20: Møbler og havemøbler, især dele af og overflader på møbler og havemøbler lavet af betonfibre (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Amagerbanken A/S, Amagerbrogade 25, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: SYLVESTER-HVID & CO. A/S, Nordre Fasanvej 91, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Complet Plus (730) Indehaver: Amagerbanken A/S, Amagerbrogade 25, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: SYLVESTER-HVID & CO. A/S, Nordre Fasanvej 91, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Månedsmagasinet Erhverv (730) Indehaver: Vestkystens Distriktsblade A/S, Jernbanegade 18, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktionsog undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: S-MAN (730) Indehaver: S-Man AB, Stålverksgatan 2, S Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 11: kedler (ikke dele af maskiner), herunder skibskedler, dampkedler, varmoliekedler, udluftningskedler, udstødningskedler, spildevarmekedler, dampgeneratorer, varmevekslere (ikke dele af maskiner), installationer til dampog varmtvandsproduktion, herunder hedoliekedler, hedvandskedler, varmtvandskedler; filtre (dele af industrielle installationer), herunder røggasfiltre, varmelegemer. (511) Klasse 37: Installations-, vedligeholdelses- og reparationsvirksomhed vedrørende kedler og varmespiraler. (511) Klasse 40: Produktion for andre af kedler. (300)Prioritetsoplysninger: SE Sverige 964

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Aniel (730) Indehaver: ANIEL ApS, Frederiksberg Alle 70, 1820 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer,ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: UNDERCOVER (730) Indehaver: LE KLINT A/S, Egestubben 13, 5270 Odense N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Rigensgade 11, 1316 København K, Danmark (511) Klasse 11: Belysningsapparater og installationer, herunder lamper, lampeglas, lampehætter, lampekupler, lampeophæng, ophængningsindretninger til lamper, elektriske lamper, lamperør, lampeskærme, lysdiffusorer (spredeglas til belysning), lysekroner, reflektorer til lamper, standerlamper, bordlamper, elektriske udladningsrør til belysning, halogenlamper, spotlamper, spotlys. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 21: Lysestager. (730) Indehaver: Johansson och Surbevski Data AB, Högsbyvägen 3, S Växjö, Sverige (511) Klasse 02: Fyldte blækpatroner og lasertonere til printere. (511) Klasse 16: Fotopapir til printere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå, grøn og grå. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PIRATERIET (730) Indehaver: Tivoli A/S, Vesterbrogade 3, 1630 (740/750) Fuldmægtig: Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, kulturelle arrangementer og information om underholdningsvirksomhed. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering, restauranter, caféer, cafeterier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BYGGEORIENTERING (730) Indehaver: Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Optagne computerprogrammer, nyhedsbreve (downloadable) tilgængelige på elektroniske medier og i elektronisk form. (511) Klasse 16: Trykte publikationer, tryksager, nyhedsbreve (511) Klasse 37: Informationsvirksomhed vedrørende byggevirksomhed; byggevirksomhed. (500) Bemærkninger: Mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HÅNDBOG FOR BYGNINGSINDU- STRIEN (730) Indehaver: Byggecentrum, Lautrupvang 1B, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Downloadable elektroniske bøger, tidsskrifter, blade og fortegnelser. (511) Klasse 16: Bøger, håndbøger og manualer, trykte publikationer. (511) Klasse 38: Tilrådighedsstillelse af adgangstid til databaser, leasing af adgangstid til dataser, herunder på internettet. (511) Klasse 41: Udgivelse af bøger og tidsskrifter, herunder elektroniske bøger og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GREENPARTY (730) Indehaver: LVB Trading ApS, Marielundvej 28, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 06: Varer af metal, ikke indeholdt i andre klasser, herunder nøgleringe og klokker. (511) Klasse 14: Nøgleringe (nipsgenstande), klokker af ædle metaller. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder T-shirts og bluser. (511) Klasse 34: Askebægre. (591) Farvetekst: Sort tekst og rødt hjerte. (730) Indehaver: Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1760 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; kulturelle arrangementer, herunder musikarrangementer og koncerter; natklubber. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke; restauranter, caféer, barer; midlertidig indkvartering. 965

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SIOFOR (730) Indehaver: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D Berlin, Tyskland (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PANGROL (730) Indehaver: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D Berlin, Tyskland (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOONSTONE (730) Indehaver: V&S Vin & Sprit AB (publ), S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Rookie (730) Indehaver: ZZL SELECT ApS, Møllemarksvej 30, 4681 Herfølge, Danmark (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer,ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MEDICONOM (730) Indehaver: Dansk Lægesekretærforening - HK, Weidekampsgade 8, 0900 København C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ESBEN KØLESERVICE A/S, Ambolten 33 B, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med køle-, fryse- og klimaanlæg. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed; montage, installation og vedligeholdelse af køle-, fryse- og klimaanlæg. (591) Farvetekst: Mærket er blåt, PMS293C (730) Indehaver: Ditas A.m.b.A., Holmstrupgårdvej 20, 8220 Brabrand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i hvid tekst på blå baggrund. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KlarKurs (730) Indehaver: Klarkurs v/susanne R Kjær, Sortedam Dossering 45A. st. tv., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. 966

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VI BLANDER OSS I DET MESTE (730) Indehaver: Tina Ba, Christian Frederiks Plass 6, 0154 Oslo, Norge (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål i form af pulver, olier og/eller emulsioner indeholdende omega-3-fedtsyrer og/eller EPA-DHA-fedtsyre. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; diætetiske præparater til medicinsk brug, næ-ringsmidler til spædbørn; levertran, pulver, olier og emulsioner til medicinske formål, indholdende omega-3-fedtsyrer og/eller EPA-DHA-fedtsyrer. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; kødekstrakter; konserverede, tørrede, frosne og kogte frugter og grøntsa-ger; geléer, syltetøj, kompotter; æg, mælk og mælkeprodukter; mejeriprodukter; tyk sur fløde, creme fraiche, youghurt, ost, smør, margarine, spiselige olier og fedtstoffer; spiselige olier og fedtstoffer indeholdende omega-3-fedtsyrer og/eller EPA-DHA-fedtsyrer; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; pasta; corn flakes, morgenmads blandinger; mysli; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, saucer (krydrede); krydderier; råis; pizzaer; færdigretter omfattet af denne klasse. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. (511) Klasse 32: Øl; mineralvande og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ServiceGruppen for Dataudstyr A/S, Baldersbuen 40, 2640 Hedehusene, Danmark (511) Klasse 09: Computere og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser);cumputer hardware og software; apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder bistand ved administration af it-systemer; administration af computer databaser; bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 37: Reparation og installation af computer hardware og software. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af adgang til databaser; opkobling og dirigering af telekommunikationstrafik; udlejning af adgangstidtil globale computernetværk. (511) Klasse 42: Udvikling, design, programmering, opdatering og vedligeholdelse af computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Boligtrappen (730) Indehaver: Ejvind Kjeldsen, Hobrovej 34, 9530 Støvring, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf; transportable bygninger af metal; materialer af metal til jernbanespor; ikke-elektriske kabler og tråd af metal; metalrør; pengeskabe; malm. (511) Klasse 19: Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: realfiction (730) Indehaver: Clas Christensen, Jens Munks Gade 18, 2. th., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HERKULINE (730) Indehaver: Kohberg Brød A/S, Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 05: Brød og kager til diabetikere. (511) Klasse 30: Mel og næringsmidler af korn, herunder cornflakes og andre morgenmadsprodukter tilberedt af kornprodukter og/eller planter; bagerivarer, herunder brød, konditori- og konfekturevarer; sukker; gær, bagepulver; blandinger af mel og gær hovedsageligt til fremstilling af brød. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Chilly (730) Indehaver: Connie Jørgensen, Aabenraavej 60, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Connie Jørgensen, Aabenraavej 60, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Akustikmalerier (730) Indehaver: MALERIHUSET ApS, Gl Kattrupvej 9, 8751 Gedved, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med malerier og firmagaver. (511) Klasse 41: Afholdelse af kurser og arrangering af events; udlejning af malerier. (511) Klasse 42: Indretning af lokaler hos virksomheder. 967

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Landboforeningen Gefion (730) Indehaver: Landboforeningen Gefion, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware, optaget samt downloadable; elektroniske downloadable publikationer, herunder instruktions-, kursus- og undervisningsmateriale, herunder vedrørende drift af landbrug, samt nyhedsbreve; optagne film og videoer. (511) Klasse 16: Trykte publikationer samt tryksager, herunder vedrørende drift af landbrug; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder kursusmateriale; fotografier. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand ydet af en forening til egne medlemmer, herunder i forbindelse med løn-, overenskomst- og faglige forhandlinger; arbejdsformidlingskontorer, revisionsvirksomhed. (511) Klasse 36: Pensionsvirksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; finansiel rådgivningsvirksomhed, herunder vedrørende pension og forsikring; finansiel information; finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; finansiering; investering af kapital; finansielle analyser; kreditgivning; udstedelse af kreditkort; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejendom. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling, herunder nyhedsformidling via internetportal; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter samt tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable); uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, herunder rådgivning; veterinærvirksomhed, herunder rådgivning; rådgivning om levende dyr, friske frugter, friske grøntsager, frø, såsæd, naturlige planter og blomster samt næringsmidler til dyr. (511) Klasse 45: Tjenester ydet af en forening til dens egne medlemmer inden for personlige og sociale ydelser; tjenester ydet af en forening til dens egne medlemmer i form af juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Den Braven Scandinavia A/S, Bavnevej 10-12, 6580 Vamdrup, Danmark (511) Klasse 01: Vandrensende kemikalier; konditioneringsmidler, nemlig kemiske produkter til ph-justering af vand. (511) Klasse 03: Rengøringsmidler og sæbe til rengøring af poolens/spa'ens kanter og sider samt af andre pool relaterede materialer. (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler, svampedræbende midler. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Carl Ras (730) Indehaver: Carl Rasmussen Værktøj & Beslag A/S, Mileparken 31, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Valdal Advokatfirma v/ Niels E. Valdal, Øster Allé 33, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, brændstoffer til maskiner og køretøjer og belysningsstoffer. (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal, isenkramvarer af metal, metalrør, varer af metal ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 07: Maskiner, værktøjsmaskiner og motorer (ikke til befordringsmidler på land), landbrugsredskaber. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne). (511) Klasse 09: Beskyttelsesbeklædning til håndværkere, sikkerhedshjelme, sikkerhedsfodtøj til håndværkere. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, arbejdstøj, fodtøj, støvler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Koala Konto (730) Indehaver: Sparekassen Østjylland, Frankrigsvej 11, 8450 Hammel, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: Miauhaus I/S v/birgitte Jensen & Jane Jørgensen, Holbergsvej 27, 3000 Helsingør, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); skind og huder; kufferter og rejsetasker; tasker; rygsække; punge; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, herunder linned til husholdningsbrug; senge- og bordlinned (ikke af papir), badelinned undtagen beklædning, vatteret betræk, herunder til sengelinned, sengerande, madrasser og pusleunderlag, pudebetræk, pudevår, pyntestykker til hovedpuder, vattæpper; senge- og bordtæpper og lommetørklæder af stof. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; bælter (beklædningsgenstande). (511) Klasse 42: Design af kunstgrafik; industriel design, herunder design af vævede stoffer og tekstilvarer samt beklædningsgenstande og fodtøj. (591) Farvetekst: sort/hvid 968

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MULTI-TABS MAMA I JA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug; naturmedicinske præparater, herunder præparater baseret på indholdsstoffer fra planter, frugter, grøntsager og/eller dyr, herunder skaldyr, urter og tang; kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål, herunder kosttilskud baseret på indholdsstoffer fra planter, frugter, grøntsager og/eller dyr, herunder skaldyr, urter og tang; vitamin- og mineralpræparater; næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug) hovedsageligt bestående af udtræk fra planter og/eller dyr; urter, herunder urteekstrakter til brug som næringsmidler. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser) hovedsageligt bestående af tørrede krydderurter (krydderier). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: topsshop (730) Indehaver: Tops Kjellerup v/annette Vejlgaard, Torvet 4, 8620 Kjellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gefion (730) Indehaver: Landboforeningen Gefion, Ingemannsvej 61, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 09: Computersoftware, optaget samt downloadable; elektroniske downloadable publikationer, herunder instruktions-, kursus- og undervisningsmateriale, herunder vedrørende drift af landbrug, samt nyhedsbreve; optagne film og videoer. (511) Klasse 16: Trykte publikationer samt tryksager, herunder vedrørende drift af landbrug, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), herunder kursusmateriale, fotografier. (511) Klasse 31: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand ydet af en forening til egne medlemmer, herunder i forbindelse med løn-, overenskomst- og faglige forhandlinger; arbejdsformidlingskontorer, revisionsvirksomhed. (511) Klasse 36: Pensionsvirksomhed; forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; finansiel rådgivningsvirksomhed, herunder vedrørende pension og forsikring; finansiel information; finansielle vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); finansiel sponsorering; finansiering; investering af kapital; finansielle analyser; kreditgivning; udstedelse af kreditkort; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af fast ejendom. (511) Klasse 41: Nyhedsformidling, herunder nyhedsformidling via internet potal, online publikationer af elektroniske bøger og tidsskrifter samt tilvejebringelse af online publikationer (ikke downloadable), uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed, herunder rådgivning; veterinærvirksomhed, herunder rådgivning; rådgivning om levende dyr, friske frugter, friske grøntsager, frø, såsæd, naturlige planter og blomster samt næringsmidler til dyr. (511) Klasse 45: Tjenester ydet af en forening til dens egne medlemmer inden for personlige og sociale ydelser; tjenester ydet af en forening til dens egne medlemmer i form af juridisk bistand. (730) Indehaver: ScandiChem A/S, Esrum Søvej 5, 3080 Tikøb, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande samt andre ikkealkoholholdige drikke; frugtdrikke og frugtsaft; saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Mødem (730) Indehaver: WELMED/SCANBIO ApS, Industrivej 1 D, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 10: Puder til medicinske formål, nemlig puder til postoperativt brug til ben, specielt knæ og hofter for at undgå ødemdannelser. 969

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OPENMIND (730) Indehaver: P. Sinnerup & Co., Holstebro ApS, Nørregade 10, 7500 Holstebro, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere, kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik, ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer,ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gardial (730) Indehaver: GARDIAL V/JESPER BODSKOV, Greve Landevej 110, 2670 Greve, Danmark (511) Klasse 06: Persienner af metal, rullegardiner af metal, alle de nævnte varer til indendørs brug. (511) Klasse 20: Persienner til indendørsbrug. (511) Klasse 24: Gardiner og rullegardiner af tekstilmateriale. (511) Klasse 27: Tæpper og måtter. (511) Klasse 35: Detailhandel med persienner til indendørsbrug, gardiner og rullegardiner af tekstilmateriale, tæpper og måtter. (511) Klasse 37: Reparations- og installationsvirksomhed, herunder montering, reparation og vedligeholdelse af gardiner, tæpper, rullegardiner og persienner, markiser, stænger. (511) Klasse 40: Opmåling, tilskæring og tilvirkning af gardiner, tæpper, rullegardiner og persienner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ScreenTicket (730) Indehaver: GLUBBIN ApS, Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: APOTEKEREN A.M.B.A., Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Nordia, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blåt, Pantone 287. (500) Disclaimer: Der er ved registreringen ikke opnået eneret til ordet apotekeren i relation til følgende varer i klasse 03 "Sæbe og tandplejemidler", følgende varer i klasse 05 "Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, pla-stre og forbindsstoffer, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr og svampedræbende midler", samt følgende varer i klasse 10 "Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære appara-ter og instrumenter, ortopædiske artikler og suturmateriale" og følgende varer i klasse 16 "Varer heraf ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, instruktionsmateriale (dog ikke apparater)". (730) Indehaver: Malerfirma Farvetrolden, Møllevangs Alle 151, 8210 Århus V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: 365 O1 ApS, Graven 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 35: En gros- og detailhandel med farver, pensler, tapeter og malerrelaterede produkter, forretningsmæssig rådgivning omkring farver og farverelaterede produkters anvendelse i boliger for private og virksomheder. (511) Klasse 37: Malervirksomhed for virksomheder og private. (511) Klasse 42: Indretningsarkitektvirksomhed i form af rådgivning omkring indretning, farver og farverelaterede produkters anvendelse i boliger for private og virksomheder. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og rødt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Van Kok (730) Indehaver: DRIFTSSELSKABET ØSTERGADE 16 A/S, Østergade 16, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. 970

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NorgesGruppen ASA, Parkveien 61, N-0204 Oslo, Norge (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 35: * (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og hvidt (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Energizones v/annette Lykkehøj Skydsgaard, Kelleris Vang 54, 3060 Espergærde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: House of Trademark v/maiken Lind, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse, forretningsadministration samt virksomhedsledelsesudvikling, herunder arrangering og ledelse af forretningsmøder, herunder forretningsmæssige netværksmøder samt netværksgrupper til erfaringsudveksling og videndeling; forretningsmæssig analyse af arbejdsmiljøforhold, ledelsesmæssig rådgivning om arbejdsmiljø; bistand ved organisering og strukturering af virksomheder; forretningsmæssig rådgivning og vejledning vedrørende organisering og indretning af arbejdspladser; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; professionel forretningsmæssig rådgivning til virksomheder vedrørende kompetenceudvikling af ledelse og personale; forretningsmæssig rådgivning omkring sundhed og trivsel på arbejdspladsen; forretningsmæssig bistand i form af udvikling af ledelsessystemer, som kan fremme sundhed og trivsel. (511) Klasse 41: Afholdelse af seminarer; uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; kursusvirksomhed; arrangering og afholdelse af messer, seminarer, konferencer, workshops og events, herunder indenfor velvære, sundhed og trivsel; undervisning i alle former for motion, fitness og yoga; individuel rådgivning og vejledning af medarbejdere indenfor alle former for motion og fitness; undervisning og vejledning i afspænding og meditation; undervisning, foredrag og kurser i kommunikation; foredragsvirksomhed; udgivelse af bøger og tekster, undtagen reklametekster, herunder også on-line; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; kurser indenfor sundhed og trivsel på arbejdspladsen, såvel teoretisk som praktisk undervisning. (511) Klasse 42: Indretning af arbejdspladser; professionel rådgivning og vejledning om indretning af arbejdspladser, indretning af virksomheder, herunder innovativ indretning, loungeområder, receptioner, konferencerum, kontormiljøer, kantine, afslapningsområder, kreativitets- og aktivitetsområder. (511) Klasse 44: Psykologvirksomhed; psykoterapi; terapeutvirksomhed, herunder kognitiv terapi; sundhedsmæssig forebyggelse, håndtering af stress og behandling af stress; sundhedsmæssig krisehjælp samt forebyggelse af psykiske og fysiske skader; massage; aromaterapi; fysioterapi; kiropraktorvirksomhed; sundhedspleje, herunder kropsterapi, ergoterapi, zoneterapi, åndedrætsterapi, afspændingspædagogvirksomhed, akupunktur, kinesiologi, healing, meditation og homøopati; kostvejledning; diætistvirksomhed; sundhedsmæssig specialist- og konsulentbistand til virksomheder og personale i form af rådgivning om sundhed og trivsel på arbejdspladsen; sundhedsmæssig information om sundhed, trivsel, stress, bevægelse, ergonomi og kost samt rådgivning herom; specialist- og konsulentbistand til diverse sundheds- og trivselsprojekter; sundheds- og skønhedspleje af mennesker; rådgivning i forbindelse med sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (591) Farvetekst: Sort/hvid (730) Indehaver: NEM COMPUTER A/S, Marielundvej 46 C, 2730 Herlev, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og gråt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: METROKONKONCERT (730) Indehaver: DR, c/o DR BYEN, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DR Jura, DR-Byen, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD er, video, DVD og bånd; computerspil (software); tv-spil (software); analoge og digitale musikkassetter; lydplader; apparater til elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater, samt software dertil, herunder videospil; magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- og tv-udsendelser samt kabel tv-udsendelser og udsendelser via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion og udlejning af radio- og tv-udsendelser og film, herunder film på videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via Internettet, bredbånd, digitalt tv, mobilt Internet og andre digitale medier; forlagsvirksomhed. (511) Klasse 45: Juridisk bestand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPOT STRESS CONTROL (730) Indehaver: Neutrogena Corporation, a corporation of the State of Delaware, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 90045, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Ansigts- og kropsplejepræparater, nemlig skum- og skrubbepræparater til rensning, renselotions, cremevaskepræparater, fugtgivende præparater, ansigtsservietter, astringerende præparater, geler til uren hud. 971

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fjerkræ og vildt; produkter fremstillet af førnævnte varer; pølser; charcuterie; færdiglavede måltider hovedsageligt bestående af førnævnte varer; alle førnævnte varer friske, konserverede og/eller dybfrosne. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLACKBERRY PEARL (730) Indehaver: Research In Motion Limited, 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario N2L 3W8, Canada (511) Klasse 09: Elektroniske håndholdte enheder og tilbehør hertil, nemlig batterier, udstyr til biler i form af basisenheder og ophæng, nemlig opladeapparater, adaptere, mikrofoner og højtalere, batteriopladere, hovedtelefoner, remklemmer/etuier, batterikasser, batteridæksler, docking/ladestationer beregnet til trådløs modtagelse og/eller transmission af data og som giver mulighed for at transmittere og modtage kommunikation i form af tale; software (downloadable) beregnet til transmission og/eller modtagelse af meddelelser, via det globale computernetværk, og/eller data mellem en eller flere elektronisk håndholdte enheder og en datalagerenhed på eller i tilknytning til en personlig computer eller en server; software (downlaodable) til synkronisering af data mellem en fjernstation eller -enhed og en stationær enhed eller mellem en fjernstation eller -enhed og software (downloadable) som muliggør og tilvejebringer envejs- og/eller tovejs- trådløs forbindelse til data, nemlig fællesdata. (511) Klasse 38: Elektronisk post; telekommunikation i forbindelse med trådløs forsendelse af datameddelelser, navnlig tjenesteydelser som gør det muligt for en bruger at sende og/eller modtage meddelelser via et trådløst netværk; telekommunikation i forbindelse med envejs- eller tovejs kaldeanlæg; transmission og modtagelse af talekommunikation via et globalt computernetværk CA 1.308,467 Canada (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Munke VVS og Blik A/S, Tranbjerg Hovedgade 48, 8310 Tranbjerg J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, herunder produkter til pleje og vedligeholdelse af brændeovne, pejse og ildsteder; smøremidler, herunder ovnsværte og andre produkter til behandling af brændeovne, pejse og ildsteder; midler til absorbering, fugtning og binding af støv; brænde og brændstoffer, herunder såvel naturligt som kemisk fremstillet brændsel til pejse, brændeovne og ildsteder, samt optændingsblokke og tændvæsker. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter, herunder skovle, koste, tange, askesugere, blæsebælg og ildstave til brændsel og andet værktøj og redskaber til at betjene, vedligeholde, rengøre eller montere pejse, brændeovne eller ildsteder, herunder pejse sæt. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, herunder lamper til montering på eller sammen med pejse, brændeovne og ildsteder; apparater til opvarmning, herunder pejse, brændeovne og ildsteder; apparater til dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sani-tetsinstallationer; tilbehør og dele til pejse, brændeovne og ildsteder, herunder gulvplader, skorstene, tagtrin samt udluftningssystemer. (730) Indehaver: DANSK ETERNIT HOLDING A/S, Sohngårdsholmsvej 2, 9000 Aalborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og rødt. 972

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: DT Group A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, herunder træolie; farvestoffer; bejdsemidler; naturlig harpiks i rå tilstand; bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal); gulvbelægninger af træ, også til eksisterende gulve; trappetrin af træ; stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger (ikke af metal); monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; bordplader, herunder af træ og af spånplader, hylder og skabssider af træ og af spånplader, færdige skabssider og færdige hylder af træ, spån og mdf.; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KILROY TRAVELS DENMARK A/S, Skindergade 28, 1159 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Marketingbrokers Aps, Uggeløse Bygade 134, 3540 Lynge, Danmark (511) Klasse 16: Biletter, herunder rabatbilletter. (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed i form af udstedelse af rabatkort og administration af rabatkort. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser for unge mellem 16 og 26 år. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANSERGIA (730) Indehaver: Alep Europe, Johannes-Mïller str. 2, DE Köln, Tyskland (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (730) Indehaver: ECCO SKO A/S, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj herunder særligt golfsko, beklædningsgenstande oghovedbeklædning, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt iandre klasser) til alle de forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ACCURACY (730) Indehaver: Rebernik & Schell Advokatanpartsselskab, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, rådgivning vedrørende fast ejendom, udlejning af fast ejendom og rådgivning om udlejning af fast ejendom. (511) Klasse 45: Advokatbistand, herunder inkasso og ejendomsadministration. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPHURANA YOGACIZE (730) Indehaver: Alep Europe, Johannes-Mïller str. 2, DE Köln, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Alep Europe, Johannes-Mïller str. 2, DE Köln, Tyskland (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed; undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; sundheds- og skønhedspleje af mennesker. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FRISK HELE VEJEN (730) Indehaver: Tulip Food Company P/S, Tulipvej 1, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, nemlig pølsevogne, caféer, cafeterier, restauranter og snackbarer. 973

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: INORDVATIV A/S, K. Christensens Vej 6, 9200 Aalborg SV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til signalering, kontrol og overvågning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, databehandlingsudstyr; elektriske og elektroniske alarmapparater, herunder brandalarmer, røgalarmer, oversvømmelsesalarmer, tyveri- og indbrudsalarmer samt overfalds- og personalarmer; computer software (downloadable), herunder til sikkerhedsformål og -styring og til kommunikation med alarm- og teleapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; telekommunikation for vagtog alarmcentraler, elektronisk modtagelse og videresendelse af alarmopkald, information og konsulentvirksomhed i relation til de nævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer software, herunder software til sikkerhedssystemer og software til brug i forbindelse med alarmapparater og alarmopkald. (511) Klasse 45: Sikkerhds- og vagttjenester, overvågning af tyveri- og sikkerhedsalamer, konsulentbistand vedrørende sikkerhedspørgsmål. (730) Indehaver: FANØ LAKS ApS, Tinghusvej 2, 6720 Fanø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet C. Bisgaard Larsen & Ole Maare, Nørregade 16, 4., 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BONANZA (730) Indehaver: DR, c/o DR BYEN, Emil Holms Kanal 20, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske medier med lyd og billede, herunder på plader, CD er, video, DVD og bånd; computerspil (software); tv-spil (software); analoge og digitale musikkassetter; lydplader; apparater til elektroniske spil, kun til brug med fjernsynsapparater, samt software dertil, herunder videospil; magnetiske og optiske databærere. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder radio- & TV-udsendelser samt kabel TV-udsendelser og udsendelser via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, produktion og udlejning af radio- og tv-udsendelser og film, herunder film på videobånd; ovennævnte tjenesteydelser også udbudt via Internettet, bredbånd, digitalt tv, mobilt Internet og andre digitale medier; forlagsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: I/S Gobi Vin, Søndre Fasanvej 92, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Poul B. Poulsen, Svanemøllevej 16, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 33: Vin. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med vin; importagenturvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: I/S Gobi Vin, Søndre Fasanvej 92, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Poul B. Poulsen, Svanemøllevej 16, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 33: Vin. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med vin; importagenturvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Horescon (730) Indehaver: HORESCON A/S, Vestergade 77, 8370 Hadsten, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. 974

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOBI vin - bedst til den gode vin (730) Indehaver: I/S Gobi Vin, Søndre Fasanvej 92, 2500 Valby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Poul B. Poulsen, Svanemøllevej 16, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 33: Vin. (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel med vin; importagenturvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: HFI, Ny Vestergade 13, Stuen, 1471 København K, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager og instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: au2parts (730) Indehaver: AKTIESELSKABET CARL CHRISTENSEN AARHUS, Agerøvej 49, 8381 Tilst, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOTOX INSIDE (730) Indehaver: NOTOX A/S, Transformervej 4, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 07: Partikelfiltre (dele af maskiner eller motorer) til udstødningssystemer (ikke til befordringsmidler til brug på land). (511) Klasse 12: Partikelfiltre (dele af køretøjer til brug på land, i luften og i vandet) til udstødningssystemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Securus (730) Indehaver: DANCABLE & WIRE ApS, Hammerholmen 9, 2650 Hvidovre, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske kabler til nødbelysning og varslingsanlæg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STARTMEUP (730) Indehaver: Startmeup ApS, Blågårdsgade 16 B, 4 th, 2200 København N, Danmark (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software; videnskabelig og teknologisk innovation og produktudvikling. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: You th (730) Indehaver: Gary Christopher Gregg, c/o the Jeanius ApS, Arne Jacobsens Alle 12, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BUTLER MOBILE (730) Indehaver: ButlerNetworks A/S, Kornmarksvej 21, 2605 Brøndby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 09: Magnetiske, optiske og elektroniske databærere; telekommunikationsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter til datakommunikation; computer hardware og -software til udsendelse af datatransmissionsprogrammer via digitale videotransmissionssystemer; apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af data, lyd eller billede; datatransmissionsapparater. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af apparater og instrumenter til telekommunikation, herunder fiberkredsløb og trådløse kommunikationsnetværk; installation, reparation, vedligeholdelse og service af computerhardware. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; etablering og drift af bredbåndsnetværksløsninger og bredbåndsnet; fiberoptisk netværkskommunikation; trådløs telekommunikation; datakommunikation via internationale netværk; etablering af forbindelse til et computernetværk (telekommunikation); overførsel af data, billede, lyd, information og kommunikation ved hjælp af telefoner, computere og satellitter med elektroniske eller optiske anordninger eller via fiberoptiske netværk; elektronisk kommunikation; information og rådgivning vedrørende telekommunikation og datatransmission; data-, lyd- og billedtransmission, opkobling til Internettet og netværk; dirigering af og opkobling til telekommunikationstrafik; udlejning af adgangstid til databaser. (511) Klasse 42: Teknisk rådgivning vedrørende telekommunikationssystemer, herunder bredbåndsnet; professionel (ikke forretningsmæssig) konsulentvirksomhed vedrørende fremstilling, udvikling og vedligeholdelse af computerprogrammer samt teknisk konsulentvirksomhed vedrørende computere; hotlinesupport i form af telefonisk assistance til løsning af problemer vedrørende edb; teknisk overvågning af edb-systemer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GRYMER PRIVATHOSPITAL (730) Indehaver: I/S GRYMER PRIVATHOSPITAL SKEJBY, Tueager 5, 8200 Århus N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lett Advokatfirma, Vester Alle 4, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 44: Lægevirksomhed; hospitaler; sundheds- og skønhedspleje; sygepleje. 975

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Elektroniske publikationer (downloadable), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøger, alle i elektronisk format, eller distribueret online eller via multimedienetværk; compactdisk, optagne og downloadable computerprogrammer; videokassettebånd og optagne DVD-disks. (511) Klasse 16: Tryksager, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøger, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisitter). (511) Klasse 41: Klubvirksomhed (underholdning eller undervisning), bogklubvirksomhed (underholdning eller undervisning), produktion af fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til brug på datanetværk; produktion af film og programmer lagret på videokassettebånd og DVDdisks. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SCANMEC (730) Indehaver: Scanmec ApS, Bisserup Byvej 42, 4243 Rude, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 07: Dele (ikke indeholdt i andre klasser) af maskiner, herunder ventiler og fittings. (511) Klasse 11: Armaturer, brusere, vandhaner, kugleventiler til sanitetsinstallationer, vandrør til sanitetsinstallationer, ventilationsrør til ventilationsinstallationer og -apparater, samt sanitetsinstallationer til badeværelser. (511) Klasse 35: Import af, samt engroshandel og detailhandel med ventiler, og fittings af alle slags,. VVS-artikler af alle slags samt reoler, hylder og stativer til opbevaring og/eller udstilling af varer af alle slags. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vindmedsms ApS, Piledamsvej 79, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; markedsføring i forbindelse med hjemmeside, nyhedsmails, sms og konkurrencer. (511) Klasse 36: Finansiel sponsership. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed herunder kommunikation via mobiltelefoner. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; herunder brugerdrevet internet-avis, brugerdrevet guides, debatforum, blog, billede- og videogalleri, net-radio, playlister, podcasts, arrangering af online spil. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder udvikling af hjemmeside. (591) Farvetekst: Mærket er udført i sort og pink (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SONIZE (730) Indehaver: ORIENT EXPRESS, DENMARK ApS, Rømersvej 48, 7430 Ikast, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer af ædle metaller, varer af ædle metaller eller belagt hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure, herunder armbåndsure, og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og imiteret læder samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); huder og skind; kufferter og tasker, herunder håndkufferter, rejsetasker, dametasker, håndtasker, indkøbstasker, skoletasker, toilettasker (ikke indbyggede), poser af læder til emballage, paraplyer, parasoller, punge og tegnebøger. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; detailhandel med varer af ædle metaller eller belagt hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure, kronometriske instrumenter, varer fremstillet af læder og læderimitationer, huder og skind, kufferter og tasker, paraplyer, parasoller, punge, tegnebøger, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; konsulentvirksomhed vedrørende detailforretninger. (730) Indehaver: ORIENT EXPRESS, DENMARK ApS, Rømersvej 48, 7430 Ikast, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Højbro Plads 10, 1200 København K, Danmark (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer af ædle metaller, varer af ædle metaller eller belagt hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure, herunder armbåndsure, og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 18: Læder og imiteret læder samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser); huder og skind; kufferter og tasker, herunder håndkufferter, rejsetasker, dametasker, håndtasker, indkøbstasker, skoletasker, toilettasker (ikke indbyggede), poser af læder til emballage, paraplyer, parasoller, punge og tegnebøger. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; detailhandel med varer af ædle metaller eller belagt hermed, juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure, kronometriske instrumenter, varer fremstillet af læder og læderimitationer, huder og skind, kufferter og tasker, paraplyer, parasoller, punge, tegnebøger, beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; konsulentvirksomhed vedrørende detailforretninger. 976

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Storgaard Wear (730) Indehaver: Søren Lorentzen, Trelde Næsvej 177, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning nemlig jakker, bukser, handsker, huer, hjelmhuer, sokker, kraver, halskraver, halsedisser, tørklæder, T-shirt, skjorter, underbeklædning, bælter (bek-lædningsgenstande), regntøj, regnstøvler, motorcross og speedway beklædning samt kåber. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: IMMENSO CONSULT ApS, International House, Center Boulevard 5, 2300 København S, Danmark (511) Klasse 35: Virksomhedsrådgivning indenfor lean, supply chain management, portefølje-, program- og projektledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Frimurerlogen pentalpha, c/o Adv. Flemming Funch, Vagtelvej 51, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 45: Juridisk bistand; sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CPH LAW (730) Indehaver: ADVOKATFIRMAET STAMPE HAUME & HASSELRIIS, Store Kongensgade 49, 1264 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, finalsiel rådgivning vedrørende fast ejendom. (511) Klasse 45: Sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Firmamassage (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Backup My Life (730) Indehaver: KEEPIT A/S, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computere, databehandlingsudstyr, apparater til dataregistrering, dataindlæsning, dataudlæsning, datatransmission og datalagring; indlæsningskærme, skærme, grafikkort, filkort, interfacekort, interfaceapparat, harddiske, masselagre, tastaturer, mus, optiske læsere, stregkodelæsere, skriftlæsere, scannere, printere, skrivere, plottere; plade-, bånd- og diskettedrev; strømforsyninger, modemer og andre perifere enheder til computere, apparater til telekommunikation, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, samt elektriske og elektroniske komponenter og dele til førnævnte varer; databærere til elektroniske medier, herunder disketter, Dvd'er og Cd-rom'er. (511) Klasse 42: Opdatering af computersoftware, tilrådighedsstillelse af computerprogrammer på datanetværk, rådgivning vedrørende computerhardware, design af comptersystemer, elektronisk datasikring og -lagring, design af computersoftware, Edb-programmørvirksomhed, digital dataredigering, digital databehandling, computerrådgivning, programmering af computere, rådgivning vedrørende hardware og software, implementering af Edb-programmer på netværk, installation af computerprogrammer, konvertering af computerprogrammer og data (dog ikke fysisk ændring), design af websider, kopiering af computerprogrammer, pleje og installation af software, teknisk projektstyring inden for Edb, udlejning af computersoftware, vedligeholdelse af computersoftware. (511) Klasse 45: Licensiering af computer software (juridisk bistand). (730) Indehaver: NPHI - Normanns Physical Health Institute, Medelbyvej 5, 2610 Rødovre, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Sundheds- og skønhedspleje af mennesker; service og tjenesteydelser i form af massage, ergonomi, fitnessinstruktion til virksomheder, i kort form healthcare ydelser til virksomheder 977

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Back Your Life (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: KEEPIT A/S, Lautrupsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Computere, databehandlingsudstyr, apparater til dataregistrering, dataindlæsning, dataudlæsning, datatransmission og datalagring; indlæsningskærme, skærme, grafikkort, filkort, interfacekort, interfaceapparat, harddiske, masselagre, tastaturer, mus, optiske læsere, stregkodelæsere, skriftlæsere, scannere, printere, skrivere, plottere; plade-, bånd- og diskettedrev; strømforsyninger, modemer og andre perifere enheder til computere, apparater til telekommunikation, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, samt elektriske og elektroniske komponenter og dele til førnævnte varer; databærere til elektroniske medier, herunder disketter, Dvd'er og Cd-rom'er. (511) Klasse 42: Opdatering af computersoftware, tilrådighedsstillelse af computerprogrammer på datanetværk, rådgivning vedrørende computerhardware, design af comptersystemer, elektronisk datasikring og -lagring, design af computersoftware, Edb-programmørvirksomhed, digital dataredigering, digital databehandling, computerrådgivning, programmering af computere, rådgivning vedrørende hardware og software, implementering af Edb-programmer på netværk, installation af computerprogrammer, konvertering af computerprogrammer og data (dog ikke fysisk ændring), design af websider, kopiering af computerprogrammer, pleje og installation af software, teknisk projektstyring inden for Edb, udlejning af computersoftware, vedligeholdelse af computersoftware. (511) Klasse 45: Licensiering af computer software (juridisk bistand). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HEXAMYCIN (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GEAVIR (730) Indehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde Schou A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THOMAS K (730) Indehaver: Axel Kaufmann ApS, Søndergade 53, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; detail- og engroshandel, også via nettet, med beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning og lædervarer, import- og eksportvirksomhed, også via nettet.. (730) Indehaver: Door v/robert Jensen, Mølleåparken 109 C, 1, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer,ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, nemlig produktudvikling og designvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CUBE IT SIMPLE (730) Indehaver: Door v/robert Jensen, Mølleåparken 109 C, 1, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer; varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer,ikke indeholdt i andre klasser; senge- og bordtæpper. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, nemlig produktudvikling og designvirksomhed. 978

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Borcher v/christina Borcher Pedersen, c/o Sørensen, Skovløbervej 7 st tv, 2400 København NV, Danmark (740/750) Fuldmægtig: PATRADE A/S, Fredens Torv 3, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer, ikke indeholdt i andre klasser, senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: pharmazia (730) Indehaver: SCANDINAVIAN UNICARE A/S, Baltorpbakken 8, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til hudpleje, herunder til brug ved spa bade samt parfumerivarer. (730) Indehaver: P. S. IMPORT ApS, Falstervej 3, 5800 Nyborg, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (591) Farvetekst: Mærket er udført i gult, grønt, sort og hvidt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gjensidige Forsikring A/S, Drammensveien 288, N-1326 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed (offentlig-, privat- og erhvervs-); finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Gjensidige Forsikring A/S, Drammensveien 288, N-1326 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed (privat- og erhvervs-); finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gjensidige Forsikring A/S, Drammensveien 288, N-1326 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed (offentlig- og erhverv-); finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 979

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gjensidige Forsikring A/S, Drammensveien 288, N-1326 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed (offentlig- og erhverv-); finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gjensidige Forsikring A/S, Drammensveien 288, N-1326 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed (privat- og erhvervs-); finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: BOARD GOVERNANCE ApS, Vesterbro 16, 9000 Aalborg, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed, undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt og blåt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gjensidige Forsikring A/S, Drammensveien 288, N-1326 Lysaker, Norge (740/750) Fuldmægtig: Albihns A/S, Havneholmen 29, bygn sal, 1561 (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed (offentlig-, privat- og erhvervs-); finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Nemtech ApS, Sundsholmen 14, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning, sanitetsinstallationer, bioethanol pejse. (511) Klasse 35: Detailhandel med bioethanol. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 980

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 132. årgang. 2011-10-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 128. årgang. 2008-11-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3593 Afslåede eller tilbagetagne

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 126. årgang. 2005-12-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2857 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 126. årgang. 2005-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 755 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 131. årgang. 2010-06-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1017 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 129. årgang. 2008-04-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 909 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 123. årgang. 2002-10-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3957 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere