AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 4 Juli/August Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 4 Juli/August 2000 59. Årgang"

Transkript

1 AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 4 Juli/August Årgang Roernes dag og fødselsdagsfrokost Nye såvel som gamle Aalborg Roklub drenge indbydes hermed til festdag Lørdag den 26. august Program: Kl. 9:00 mødes vi til morgenkaffe på 1. sal. Kl. 10:00 går vi i bådhallen, hvor Jens Saxtorff og bådparken står til fri og kvalificeret afbenyttelse. Kl. 12:00 bades der, og saunaen er tændt. Kl. 13:00 Fødselsdagsfrokost - den traditionelle - på 1. sal. Pris for ovenstående: Morgenmad + fødselsdagsfrokost med 1 øl/vand og 1 snaps, kr. 140,00.. Fødselsdagsfrokost (ingen morgenmad) med 1 øl/vand og 1 snaps, kr. 110,00.. Det bliver en festdag! mød op og tag del i løjerne sammen med dine gamle rokammerater. Tilmelding senest den 20/8 på opslagstavlen i klubhuset, eller hos Svend Langer på tlf Bestyrelsen

2 B E S T Y R E L S E N FORMAND P.t. Vakant NÆSTFORMAND ØKO Ahornvej Svend Langer 9440 Aabybro NÆSTFORMAND ADM Deltavej Jens Thomsen 9200 Aalborg SV. SEKRETÆR Søndergade JensThorsted 9000 Aalborg KONTINGENTKASSERER Scheelsmindevej John F. Larsen 9210 Aalborg SØ. UNGDOMSROCHEF Vestre Fjordvej 30, 2.tv Anders Chr. Christensen 9000 Aalborg KAPRONINGSCHEF Præstemarken Frank Pedersen 9000 Aalborg HUS- OG MATERIELFORVALTER Borgergade / Finn Laursen 9362 Gandrup ROCHEF Abildgårdsvej 53, 3.th Frederik Robert Hansen 9400 Nørresundby AKTIVITETSFORMAND Postbox 128, Magsvej 17, Gregers Steen Gregersen 9100 Aalborg N Ø G L E P E R S O N E R VIKARIERENDE ROCHEF Solsortevej Jens Saxtorff 9000 Aalborg MORGENRONING Gl. Hasserisvej Karl Johan Thomsen 9000 Aalborg EFTERMIDDAGSRONING Klintevej Carl Fr. Støckel 9000 Aalborg KAPRONING Frank Petersen Se bestyrelse MINIRONING Frank Pedersen Se bestyrelse ORIENTERING Skøjtevej Aage Nielsen 9230 Svenstrup J. GAMLE AALBORG ROERE Glucksvej 17, Frejlev Hans Nygaard-Pedersen 9200 Aalborg SV. 2 MEDLEMSBLAD (ansv. red.) Skindbjergvej

3 Bestyrelsens arbejde På Aalborg Roklubs generalforsamling i februar lykkedes det på forunderlig vis at af slutte mødet uden valg af ny formand. En præstation der vel går over i historien som en enestående bedrift fra klubbens side. Det har da også sat sig sine spor. Det gik hurtigt op for bestyrelsen, hvor stor en del af arbejdsbyrden som den nu forhenværende formand - Søren Hæk - havde påtaget sig. Det er indlysende, at der pludselig manglede en viden og erfaring på en lang række områder. Det var denne udfordring, bestyrelsen stod overfor kombineret med, at der ikke for tiden var en formand for bordenden til at uddelegere arbejdsopgaver og træffe de nødvendige konklusioner, efter at bestyrelsen havde drøftet de enkelte sager. Bestyrelsen valgte at tage udfordringen op ved at gennemføre et kollektivt ledet bestyrelsesarbejde, hvor der bliver trukket på de erfaringer som bestyrelsen kan trække ud af medlemsskaren - og bestyrelsen skal ikke undlade at komme med en stor opfordring til medlemmerne om at kontakte bestyrelsen med gode ideer, forslag, kritik eller andet som kan være til gavn for Aalborg Roklub - og dermed medlemmerne. Et eksempel herpå er allerede sket idet Jens Saxtorff er konstitueret som rochef, idet den rochef der blev valgt på generalforsamlingen har en række pligter i forhold til sit professionelle virke, der medfører at han i længere perioder er bortrejst. Det er derfor til stor glæde for klubben, at Jens har stillet sin arbejdskraft til rådighed. sig ansvaret for at få løst de arbejdsopgaver, der bliver uddelegeret på bestyrelsesmøderne. Der er opstillet flere mål for bestyrelsens arbejde både de kortsigtede og de mere langsigtede som nu skal transformeres fra ideer til handlinger. På kort sigt at få alle bestyrelsens arbejdsopgaver fordelt mellem bestyrelsens medlemmer, samt at få inddraget så mange af klubbens medlemmer som muligt i løsningen af de opgaver klubben har. På det lidt længere sigt skal der arbejdes med en udvalgsstruktur, hvor der bliver nedsat udvalg til at varetage en række driftsopgaver som for eksempel klubbens bygninger, bådparken, langtursroning, eksterne kontakter, klubbladet, klubaktiviteter, arrangementer o.m.a. Arbejdet i bestyrelsen foregår ganske tilfredsstillende sideløbende med at det nedsatte udvalg til valg af ny formand arbejder på opgaven med at få opstillet en ny formand for Aalborg Roklub. Samtidig kan vi se mange nye udfordringer og forandringer i klubben til gavn for alle klubbens medlemmer. Forudsætningen for en positiv udvikling af klubben forudsætter imidlertid at så mange medlemmer som muligt deltager i debatten og arbejdet. Derfor ser bestyrelsen frem til mange henvendelser fra medlemmerne. Gregers S. Gregersen Innovation & Quality Management På de første møder var dagsordenen lang - især punktet eventuelt, hvor alle opståede problemer blev drøftet. Møderne var for lange, og de er derfor blevet ændret, så der foreligger en mere præcis beskrivelser af de enkelte dagsordenspunkter. Der er desuden blevet valgt en ordstyrer, som blev bemyndiget til at afslutte drøftelserne efter behov. Endelig fortsætter arbejdet i bestyrelsen som en kollektivt ledet bestyrelse, indtil der er fundet en ny formand, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer påtager 3

4 Slingers Stormen har umuliggjort brugen af slingersen. Svend tager kontakt til leverandøren og kommunens kulturforvaltning med henblik på en istandsættelse hurtigst muligt. Indtil dette er gennemført må bådene kun benyttes, såfremt udsætning og optagning af bådene kan gennemføres forsvarligt. Bestyrelsen at puste nyt liv i ungdomsroningen. Det kræver en indsats fra klubbens side også rent økonomisk. Derfor har roklubben ansøgt Reno-Nords fond om støtte til klubbens ungdomsarbejde, og vi kan meddele, at ansøgningen er blevet positivt modtaget. Således har fonden bevilget kr ,00 til ungdomsarbejdet. Vi kan kun sige tak for fondens bevågenhed, og vi vil i bestyrelsen sikre, at pengene bliver benyttet til klubbens aktiviteter for de unge. Svend Langer Støtte fra Reno-Nord I/S Det er ikke ubekendt, at vores ungdomsleder, Anders Christensen, gør et godt stykke arbejde for de unge medlemmer, og det er lykkedes at få medlemstallet i ungdomsafdelingen forøget. Vi må håbe på, at de nye unge vil bevare interessen for rosporten og dermed være med til Ungdomsroning anno 2000 Mange har sikkert i den seneste tid lagt mærke til at motionsrummet bliver overrendt af en masse små størrelser. Disse er faktisk også roere ungdomsroere. I den seneste tid har klubben fået en hel del af dem. Der er faktisk (Fortsættes på side 6) 4

5 5

6 (Fortsat fra side 4) kommet så mange, at jeg har valgt at dele min glæde med jer andre. Tallet er nu kommet ud over mine tæer, så jeg kan ikke give et eksakt tal, men kun sige, at der er flere end tolv. I år kan vi takke især en person for, at vi kan døje med så mange, jeg har endnu ikke fundet ud af hvem, men det kommer nok i et senere blad. Lige nu kan vi kun håbe på at de bliver, det er jo sådan at dåben står for døren (ha, ha, gnæk, fnise, skræmme). For dem som smed hovedet indendørs mellem den 19. og 23. juni, var det skræmmende syn bare en masse skoleroere, som var på besøg. I år havde vi 36 (hjælp), der er f.. mange. Med hjælp fra vejrguderne, og andre flabede personer, fik vi ugen til at forløbe kanon. I år var det i samarbejde med Ægir, at første uge af ungernes sommerferie kunne tilbringes ved vandet, på vandet, og i vandet. Jeg håber at nogle af dem vil komme igen efter ferien, det kunne være fedt. De har jo oplevelser som: at blive smidt i vandet, komme til Egholm(og blive smidt i vandet), komme ud på vandet og ro, og smide lederne i vandet - især Jesper Trolle, som vi på et tidspunkt frygtede ville blive til en fisk. En ting er sikkert, ugen var rigtig fed og alle kunne gå hjem med et smil på læben. Anders Christensen Vi ønsker tillykke til Årets jubilarer 50 år Poul Erik Ehlers 40 år Thorkild A. Kristensen 35 år Hans Jensen Jens Fauerholdt Jensen Per Nygaard Peter G. Thomsen 30 år Aage Nielsen Jens Thomsen 20 år Michael Richter 15 år Søren Hæk Anders Holsgård Larsen Lars Mølhus Frederiksen Mathias Vedsø Kristiansen 10 år Leif Grønn Emerek Jens Würtz Vi håber at se alle jubilarerne til fødselsdagsfrokosten 29. august, hvor der er uddeling af årsnåle. 6 VORES GRAVØR ER C.W. Schøllhammer V/ JOHN CHRISTIANSEN Danmarksgade 13, Telefon

7 GAMLE AALBORG ROERE Efterårsfesten 2000 Lørdag den 17. november 2000 Tema for festen afsløres i næste nummer af bladet, samt i særskilt indbydelse! Reservér datoen allerede nu, frem med kalenderen og Bestyrelsen er fuldt bevidst om, at det er umuligt at eftergøre sidste års succes med vinsmagning (drukorgiet?) og behøver derfor lidt mere tid til at ramme det rigtige tema måske noget med betaling i euro, efter afstemningen i september? Mange roerhilsner Hans Nygaard-P formand for GAR 7

8 O-løb i Aalborg Roklub Aktivitetsniveauet i O-afdelingen er fortsat ikke særlig højt, det bør dog ikke afholde nogen fra at melde sig til et orienteringsløb. Hvis du vil ud og løbe kan du give mig besked, så skal jeg hjælpe med det praktiske vedrørende tilmelding. Aktivitetslisten andet sted i bladet afspejler de løb i Nordjylland som jeg tror kan have vores interesse. Her er der O-løb Aage Nielsen tlf.: Løbsdato Løb Arrangør Løbsområde Tilmelding 27. august C-løb Div.match Randers OK Hjermind Skov 17. august 17. september B-løb Kimberdysten St. Binderup OK Fosdalen 7. september 1.oktober C-løb Karup OK Stendal /Ulvedal Plantage 21.september 15.oktober NJM-Dag Nordvest OK Vildsbøl 12. november KLUB Mesterskab Rold Skov OK Rold Nørreskov 8

9 Kontakt os - mere end 50 el-specialister RYØ-El... en effektiv forbindelse i strømmen Karolinelundsvej Aalborg Tlf Fax

10 Gymnastik i 2000/2001 Kulturforvaltningen har imødekommet klubbens ønske om lån af gymnastiksalen på Vesterkæret Skole i perioden fra den 7. november 2000 til den 27. marts Gymna-stikken finder som sædvanlig sted hver tirsdag fra kl. 19:30 til kl. 21:30 under kyndig ledelse af Roar Clausen. Svømning i 2000/2001 Roklubben har kontaktet kulturforvaltningen for at høre om mulighederne for imødekom-melse af klubbens ønske om tildeling af tider i en svømmehal. Forvaltningen meddelte, at de har store problemer med at tilgodese de mange ønsker, der er indkommet, da Haralds-lund er lukket på grund af forskellige vedligeholdelsesarbejder. De var ikke klar til at ud-melde resultatet af fordelingen, men man håbede snarest at være færdig. Imidlertid måtte klubberne ikke forvente, at alle ønsker kan blive imødekommet. Lokaletilskud i 2000 Kulturforvaltningen har godkendt roklubbens budget for år 2000 som grundlag for lokaletilskud. Lokaletilskuddet udgør 85% af klubbens udgifter til driften af klubhuset, herunder blandt andet udgiften til "ordinær vedligeholdelse". Bestyrelsen har drøftet forskellige aktu-elle behov for vedligeholdelse, og Finn Laursen vil foretage en omkostningsvurdering af emnerne, hvorefter bestyrelsen vil foretage en prioritering af opgaverne, idet det umiddel-bart skønnes, at der ikke vil blive penge til alle opgaverne. Lokaletilskuddets størrelse bliver fastlagt i forbindelse med kommunens budgetlægning. Så er det spændende, hvad resultatet bliver ved budgetlægningen for år Efter den ny fritidslov er der fastsat en mindstegrænse på 65% af lokaleudgifterne, men hver enkelt kommune må gerne yde et højere tilskud, hvilket man må håbe at Aalborg kommune vil gøre. Ellers vil det få uheldige konsekvenser for klubbens økonomi. Svend Langer 10 Få råd i "årevis" Nørresundby Bank - den lokale bank

11 AKTIVITETSKALDENDER 19. august Kl. 14:00: Kanindåb i samarbejde med ADR. 26. august Roernes dag og fødselsdagsfrokost sept. Landsmotionsstævne i Slesvig 16. sept. Aalborg Regatta. 15. okt. NJM dag Nordvest OK Vildsbøl 7. nov. Vintergymnastikken begynder. 12. nov. Klub mesterskab Rold Skov OK Rold Nørreskov 17. nov. GAR s efterårsfest m/ damer. at der er OL i Sydney den 16. til 24. september - i det australske forår. at myggene ved Silkeborgsøerne er ekstra fede i år efter de har haft besøg af en grønlandsk lækkerbidsken. at som tak for lån af formandsboligen har John Terp etableret udluftningsmulighed i lokaliteterne. at det er nu, du skal stille med rohold til Aalborg Regattaen. at to af de nye ungdomsroere har henvendt sig på grundlag af klu bbens hjemmside på Internettet. at søndag den 16. juli fik Jens Brandt en søn på 4280g og 54cm. at Klubben har fået kr. fra Reno-Nord fonden til arbejdet med ungdomsroerne. at det her blad er en tynd kop the; det kniber hele vejen rundt med at få leveret de programsatte artikler. at det i denne måned er 1 år siden en kreds af medlemmer på et weekend-kursus i Koldkær prioriterede et godt medlemsblad som det vigtigste særkende ved Aalborg Roklub. at John Terp skyldigst har takket for lån af formandsboligen til sit sommerophold på disse sydlige breddegrader. at under udlån til ADR har Kanolle har fået en pæl i bugen, så der skal repareres for skønsmæssigt kr at ADR har stillet r/s Limfjorden til vores rådighed, mens Kanolle bliver repareret. at blæsten gik frisk over Limfjordens vande den 7. august - så frisk, at slingersen delte sig i to stykker. Klubbens data: Søsportsvej Aalborg Tlf.: Giro: HUSK DET NU! DEADLINE FOR STOF TIL NÆSTE NUMMER ER 11. SEPT Redaktion: Jens-Peder Vium (ansv.) og John Nørgaard. Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige måneder (jan, mar, osv.). Det er et debatforum, så derfor er artikler og indlæg forsynet afsenderens navn, så det er tydeligt 11

12 Postbesørget blad (9000 AB) A.W. MILLING AKTIESELSKAB SPECIALFORRETNING I BYGGEMATERIALER ANKER ENGELUNDSVEJ 8 POSTBOX AALBORG SV TELEFON TELEFAX GIRO Her er plads til din annonce! 12

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen

MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang. 23. juni Sankthansaften i AR. 20.-22. juni Aalborg Regattaen MAJ / JUNI 2014 NR. 3. 73. årgang 23. juni Sankthansaften i AR 20.-22. juni Aalborg Regattaen BESTYRELSEN: Formand: KARSTEN HOLT Skelagervej 127, 2.mf. 9000 Aalborg 2058 9603 Formand@ AalborgRoklub.dk

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7

ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 JANUAR / FEBRUAR 2013 NR. 1. 72. årgang ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG 26. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 5 GAR GENERALFORSAMLING TORSDAG 14. FEBRUAR KL. 19.00 SIDE 7 LÆS OGSÅ OM: FORENINGNEN GAMLE AALBORG

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

HMOK - noter. Nr. 11. Læs i dette nummer: December. Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub

HMOK - noter. Nr. 11. Læs i dette nummer: December. Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub HMOK - noter Medlemsblad for Hvidovre Motor Klub Nr. 11 December 2008 Læs i dette nummer: Leder 3 RALLYLEDERENS ÅRSBERETNING 5 Medlemsstruktur og kontingent 2009 8 Formandens årsberetning 9 Klubmesterskab

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet.

OS Afdeling BEBOERBLADET. 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005. Læs denne gang. Aktivitetskalender. Åbningstider. Ref. beboermødet. OS Afdeling BEBOERBLADET 46 34. årgang nr. 4 - juli/august 2005 Læs denne gang Aktivitetskalender Åbningstider Ref. beboermødet Billardafslutning BonBon-land Afsked med Brian Nyt fra Tipu Sankt Hans...

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang December 2007 Nr. 10 k Peter stryger standeren Husk Julehygge mandag den 10/12 Bådklargøring og madlavning mandage Træning til torsdage Se det sidste

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

HUSK. Læs også klubbens hjemmeside DEADLINE TIL DET NÆSTE ØK-NYT ER 15. AUGUST DIN BANK BEHØVER IKKE AT VÆRE TUNG AT DANSE MED

HUSK. Læs også klubbens hjemmeside DEADLINE TIL DET NÆSTE ØK-NYT ER 15. AUGUST DIN BANK BEHØVER IKKE AT VÆRE TUNG AT DANSE MED Læs også klubbens hjemmeside...der finder du forskellige informationer om klubben. Du kan læse om de ting der rør sig i klubben - læse referatet fra de sidste kampe - og der er også masser af billeder.

Læs mere