Official Microsoft E-Learning-kursus. Udskrevet version 2698AE. Computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Official Microsoft E-Learning-kursus. Udskrevet version 2698AE. Computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger"

Transkript

1 Official Microsoft E-Learning-kursus Udskrevet version 2698AE Computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger

2 SLUTBRUGERENS LICENSAFTALE FOR LICENSERET INDHOLD FRA MICROSOFT: DIGITAL LITERACY CURRICULUM LÆS DETTE OMHYGGELIGT: Denne licensaftale ( Licensaftalen ) er en aftale mellem dig (et individ eller en juridisk person) og Microsoft Corporation ( Microsoft ), som styrer anvendelsen af alle Microsofts undervisningsmaterialer, der hører under denne licensaftale. VED ANVENDELSE AF MATERIALERNE OG/ELLER BRUGE ELLER INSTALLERE SOFTWAREN, DER HØRER UNDER DENNE LICENSAFTALE (KOLLEKTIVT LICENSERET INDHOLD), ACCEPTERER DU DENNE LICENSAFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER AFTALEN, MÅ DU IKKE BRUGE DET LICENSEREDE INDHOLD. 1. DEFINITIONER Autoriseret uddannelsescenter betyder et nonprofit (eller lignende) teknologiuddannelsescenter eller andre enheder som f.eks. konferencecentre eller mødecentre, som Microsoft kan betegne som autoriseret til anvendelse af Digital Literacy Curriculum Autoriserede uddannelsesforløb betyder de ikke-kommercielle uddannelsesforløb, der bruger kursusmaterialerne og som gennemføres på eller af det autoriserede uddannelsescenter i forbindelse med uddannelse af personer i (a) grundlæggende færdigheder i anvendelses af computer-/informationsteknologi og/eller (b) brug af Microsoft-teknologi, -produkter eller -tjenester. Hvert autoriseret uddannelsesforløb skal indeholde uddannelse i emnet for et (1) kursus Curriculum betyder alle materialer i Digital Literacy Curriculum. Curriculum består af fem kurser, der hver især indeholder uddannelse i et bestemt teknologiemne Kursus betyder et af kurserne i Microsofts Digital Literacy Curriculum, der hver især indeholder uddannelse i et bestemt teknologiemne og som består af en uddannelseskomponent og en bedømmelse Enhed(er) betyder en enkeltstående computer, enhed, arbejdsstation, terminal eller anden digital, elektronisk eller analog enhed i et autoriseret uddannelsescenter Dokument(er) betyder trykt eller elektronisk dokumentation som f.eks. bedømmelser, brugervejledninger, lærebøger, dataark og FAQs, der findes i det licenserede indhold Instruktørindhold betyder det licenserede indehold, der leveres sammen med denne licensaftale eller på web-stedet, som udelukkende er tilgængeligt for instruktører i forbindelse med undervisning af kursister under et autoriseret udannelsesforløb Licenseret indhold betyder undervisningsmaterialerne til det bestemte kursus, der leveres sammen med denne licensaftale. Det licenserede indhold kan omfatte, men er ikke begrænset til, de følgende elementer: (i) Kursusmaterialer, (ii) medieelementer, (iii) software og (iv) dokumenter Medieelementer betyder de bestemte fotos, clip-arts, animationer, lyde og/eller videoklip, der leveres sammen med denne licensaftale Selvstudium betyder et kursistprogram til selvstudium i kursistens eget tempo uden instruktør i (a) kursusemnet hos det autoriserede uddannelsescenter, som kursisten er tilmeldt, gennem brug af udstyr på det autoriserede uddannelsescenter eller (b) til fjernundervisning på et kursus via web-stedet og/eller et kursus, som kursisten har hentet fra web-stedet og/eller installeret fra en cd, hvor kursisten anvender sit eget udstyr Kursist(er) betyder personer, der er tilmeldt et autoriseret uddannelsesforløb ved et autoriseret uddannelsescenter og/eller personer, der deltager i et selvstudium Instruktør(er) betyder personale, der er ansat af det autoriserede uddannelsescenter til at undervise eller vejlede kursister i et autoriseret uddannelsesforløb. 2

3 1.13. Brug betyder den ikke-kommercielle anvendelse af det licenserede indhold af a) kun kursister i forbindelse med selvstudium, og b) kun instruktører i forbindelse med undervisning, forsøg og relaterede programmer, der har til formål at uddanne andre instruktører og/eller kursister i brugen af teknologien, produkterne eller tjenesterne i forbindelse med emnet i det licenserede indhold og/eller koncepter, der er relateret til teknologien, produkterne eller tjenesterne. Brug under denne licensaftale omfatter ikke brug af det licenserede materiale til almindelige forretningsmæssige eller kommercielle formål Du betyder autoriseret uddannelsescenter, instruktør(er) og/eller kursister. 2. GENERELT. Denne licensaftale gælder for opdateringer, tillæg, ekstra komponenter og internetbaserede komponenter i det licenserede indhold, som Microsoft leverer eller stiller til rådighed for dig (hver, en Komponent ), forudsat, at hvis separate licensaftaler vises ved installation af en komponent ( Licensaftale for komponent ), så gælder licensaftalen for den pågældende komponent. Microsoft forbeholder sig retten til at indstille internetbaserede tjenester, der leveres til dig eller stilles til din rådighed gennem brug af det licenserede indhold. Denne licensaftale styrer også eventuelle tjenester i forbindelse med produktsupport, der er relateret til det licenserede indhold undtagen det, der omfattes af en anden aftale mellem dig og Microsoft. Licensaftalen for det licenserede indhold kan være ledsaget af tilføjelser eller tillæg. 3. INSTALLATION OG BRUGSRETTIGHEDER. Hvis du accepterer licensaftalen, har du følgende rettigheder: 3.1 Kursister Du må (a) kun åbne og bruge en kopi af det licenserede indhold via web-stedet og/eller (b) kun hente det licenserede indhold fra web-stedet eller installere det fra en cd og bruge en kopi af sådant licenseret indhold på en enkelt enhed til din personlige uddannelse. Du må ikke dele denne rettighed eller det licenserede indhold med andre. 3.2 Autoriseret uddannelsescenter Du må udlevere en underlicens til individuelle kursister til brug af en (1) kopi af det licenserede indhold på en enkelt enhed til kursistens personlige uddannelse i emnet for kurset, som kursisten er tilmeldt (i) under et autoriseret uddannelsesforløb og (ii) under et selvstudium på et sådant kursus. 3.3 Autoriserede uddannelsescentre eller instruktører (a) For hvert autoriseret uddannelsesforløb må instruktører eller et autoriseret uddannelsescenter enten (i) installere enkelte kopier af det licenserede indhold på enheder i klasseværelset til brug for kursisterne på det autoriserede uddannelsesforløb, forudsat at antallet af anvendte kopier ikke overstiger antallet af kursister på det relaterede autoriserede uddannelsesforløb ELLER (ii) installere en kopi af det licenserede indhold for hvert kursus på en netværksserver, forudsat at antallet af enheder, der har adgang til det licenserede indhold på en sådan server ikke overstiger antallet af kursister på det autoriserede uddannelsesforløb. (b) Kursister på selvstudium, instruktører eller det autoriserede uddannelsescenter må enten (i) installere enkelte kopier af det licenserede indhold for hvert kursus på enheder i klasseværelset til brug for kursisterne på selvstudium, forudsat at antallet af anvendte kopier ikke overstiger antallet af tilmeldte kursister på kursets emne ELLER (ii) installere en kopi af det licenserede indhold for hvert kursus på en netværksserver, forudsat at antallet af enheder, der har adgang til sådant licenseret indhold på en sådan server, ikke overstiger antallet af tilmeldte kursister til emnet for kurset og endvidere 3

4 forudsat at et sådant autoriseret uddannelsescenter opstiller en skærm i klasseværelset, hvori det licenserede indhold installeres på tidspunkter, hvor det autoriserede uddannelsescenter giver kursister mulighed for at gennemføre selvstudium. (c) En instruktør på et autoriseret uddannelsesforløb eller det pågældende autoriserede uddannelsescenter må installere og bruge en (1) kopi af det licenserede indhold på kurset, der omhandler emnet for det autoriserede uddannelsesforløb på en enkelt enhed til instruktørens personlige uddannelse og til forberedelse af det autoriserede uddannelsesforløb. En sådan instruktør må også tage en ekstra kopi af sådant licenseret indhold og installere det på instruktørens personlige enhed til dennes personlige brug. UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER GENGIVELSE AF DET LICENSEREDE INDHOLD PÅ ENHVER SERVER ELLER LOKALITET TIL YDERLIGERE GENGIVELSE ELLER DISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. 4. BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG LICENSBEGRÆNSNINGER 4.1 Fejl, ændringer, fiktive navne. (a) Du bekræfter og accepterer, at (i) det licenserede indhold inklusive dokumenter, relateret grafik og andre komponenter heri kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl, og at (ii) Microsoft kan foretage forbedringer og/eller ændringer i det licenserede indhold eller dele heraf på ethvert tidspunkt uden yderligere varsel. (b) Du forstår, at navne på virksomheder, produkter, personer, tegn og/eller data, der omtales i det licenserede indhold kan være fiktive og på ingen måde har til hensigt at repræsentere faktiske individer, virksomheder, produkter eller hændelser, med mindre andet angives. 4.2 Brug og gengivelse af dokumenter (a) Autoriseret uddannelsescenter og instruktører. Forudsat at du accepterer licensaftalen, må du udskrive og/eller gengive en udskrevet version af (i) ethvert dokument eller dele heraf og/eller (ii) kursusmaterialer eller dele heraf herunder gengive en udskrevet version af kursusmaterialerne i deres helhed. Hvis du vælger at gengive dokumenter og/eller kursusmaterialer, accepterer du, at: (1) Sådanne dokumenter eller kursusmaterialer udelukkende må anvendes i autoriserede uddannelsesforløb. (2) Dokumenterne og/eller kursusmaterialer må ikke genudgives eller udsendes på nogen netværkscomputer (undtagen som udtrykkeligt tilladt i afsnit 3.3(a)(ii) og/eller 3.3(b)(ii) oven for) eller videresendes på nogle medier. (3) Kopier af dokumenterne eller dele heraf må kun udleveres til kursister og instruktører i emnet på kurset, som kursisterne er tilmeldt eller som instruktøren underviser i. (4) Trykte versioner af kursusmaterialer i deres helhed eller dele heraf må kun udleveres til instruktører i emnet for kurset, som instruktøren underviser i og/eller til kursister for emnet på kurset, som kursisten er tilmeldt. (5) Enhver gengivelse skal indeholde kursusmaterialets og/eller dokumentets oplysninger om ophavsrettighed, eller hvis oplysninger om ophavsrettighed ikke findes i dokumentet, skal det forsynes med oplysninger om Microsofts ophavsrettighed i det neden for angivne format. (b) Kursister. Forudsat at du accepterer licensaftalen, må du udskrive og kopiere dokumenter eller dele heraf eller kursusmaterialerne eller dele heraf. Hvis du vælger at gengive dokumenter og/eller kursusmaterialer, accepterer du, at: 4

5 (1) Du kun vil bruge sådanne udskrevne dokumenter og/eller dele af kursusmaterialer i forbindelse med din personlige uddannelse. (2) Du ikke vil genudgive, sende, udbrede eller overføre dokumenterne eller kursusmaterialerne til andre eller på et netværk. (3) Du vil medtage oplysninger om ophavsrettighed og varemærke mht. dokumenter og/eller kursusmaterialer på hver kopi i følgende format: Format for oplysninger om ophavsrettighed: Genoptrykt med tilladelse fra Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Der gives tilladelse til at gengive materialer, der indeholdes heri, på den betingelse, at materialet kun gengives til brug i forbindelse med Microsofts Digital Literacy Curriculum, og udleveres til kursister og instruktører, som angivet i licensaftalen fra Microsoft Corporation, der leveres sammen med kurset. Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der omtales heri, kan være varemærker tilhørende de pågældende ejere. 4.3 Brug af medieelementer. Du må ikke ændre medieelementerne. 4.4 Brug af komponenter i instruktørindhold. Kun i sammenhæng med gennemførelse af et autoriseret uddannelsesforløb og underlagt betingelserne i denne licensaftale må instruktører til eget formål gengive eller tilpasse de dele af det licenserede indhold, der logisk hænger sammen med undervisning på et autoriseret uddannelsesforløb herunder uden begrænsning instruktørnotater, moduler og bedømmelseselementer i forbindelse med et sådant autoriseret uddannelsesforløb. 4.5 Ændringer. I henhold til licensaftalen må instruktører eller kursister kopiere og ændre Microsoft Word-versionen af kursusmaterialerne, men hvis du vælger at udøve denne rettighed, accepterer du at overholde alle andre betingelser i denne licensaftale herunder uden begrænsning afsnit 4.5, 4.6 og Tilladte ændringer. Hvis du udfører ændringer under denne licensaftale, accepterer du: (a) at sådanne ændringer udelukkende anvendes til din egen personlige uddannelse, (b) at du tydeligt identificerer sådanne ændringer som dine egne og ikke angiver eller antyder, at Microsoft står for eller har godkendt sådanne ændringer, (c) at du ikke foretager ændringer, der resulterer i obskønt eller skandaløst arbejde, (d) at forsvare, sikre mod og holde Microsoft skadesløs ved ethvert og alle krav, sagsanlæg, tab, bøder, omkostninger og udgifter herunder rimelige advokatsalærer, der stammer fra eller er relateret til sådanne ændringer og (e) ikke at overføre eller tildele nogle rettigheder til sådanne ændringer og/eller ændret version af det licenserede indhold til nogen tredjepart (undtagen som udtrykkeligt tilladt for instruktører i punkt (b) neden for) uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Microsoft. Hvis du er instruktør, accepterer du i tillæg til det foregående: (a) at sådanne ændringer ikke vil blive anvendt til andet end uddannelse af andre på et autoriseret uddannelsesforløb eller til din egen personlige uddannelse, (b) at du kun må distribuere ændrede versioner af det licenserede indhold til kursister, der er tilmeldt et autoriseret uddannelsesforløb eller til andre instruktører på programmet Digital Literacy, som (i) underviser på kurset, der er emnet for ændringerne og (ii) som er ansat som instruktør på det autoriserede kursuscenter, hvor du underviser, og (c) at Microsoft forbeholder sig retten til at gennemse og/eller godkende dine ændringer af det licenserede indhold. 4.7 Gengivelse/distribution af licenseret indhold. Undtagen som udtrykkeligt angivet i denne licensaftale må du ikke gengive eller distribuere det licenserede indhold eller dele heraf (herunder tilladte ændringer) til tredjepart uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Microsoft. 5

6 5. EJERSKAB. Denne licensaftale giver dig kun nogle rettigheder til det licenserede indhold. Med mindre andet er tilladt under gældende lovgivning, må du kun bruge det licenserede indhold, som det udtrykkeligt er tilladt i denne licensaftale. Microsoft forbeholder sig alle andre rettigheder. Det licenserede indhold er beskyttet af ophavsret og andre love og traktater om intellektuel ejendomsret. Microsoft eller virksomhedens leverandører ejer titlen, ophavsretten og anden intellektuel ejendomsret i det licenserede indhold. Du må ikke fjerne eller skjule oplysninger om ophavsret, varemærker eller andre oplysninger, der vises på det licenserede indhold eller dele heraf, som er leveret til dig. Det licenserede indhold gives i licens og sælges ikke. 6. BEGRÆNSNINGER VED REVERSE ENGINEERING, DEKOMPILERING OG ADSKILLELSE. Du må ikke udføre reverse engineering, dekompilere eller adskille det licenserede indhold undtagen og kun i det omfang, at en sådan aktivitet er udtrykkeligt tilladt i gældende lovgivning uanset denne begrænsning. 7. BEGRÆNSNINGER FOR SALG, LEJE OSV. OG VISSE OVERDRAGELSER. Du må ikke tilbyde kommercielle værtstjenester, hvor du sælger, udlejer, låner, tildeler underlicenser eller overdrager kopier af det licenserede indhold eller dele heraf (inklusive tilladte ændringer heraf) på enkeltstående basis eller som del af en samling, et produkt eller en tjeneste. 8. ACCEPT AF BRUG AF DATA. Du accepterer, at Microsoft og virksomhedens samarbejdspartnere må indsamle og bruge tekniske oplysninger, der er indsamlet som en del af din produktsupport, hvis du har en aftale herom, som er relateret til det licenserede indhold. Microsoft må udelukkende bruge disse oplysninger til at forbedre sine produkter eller levere tilpassede tjenester eller teknologier til dig og vil ikke bruge disse oplysninger på en måde, der identificerer dig personligt. 9. LINKS TIL TREDJEPARTS WEB-STEDER. Du må oprette links til tredjeparts web-steder gennem anvendelsen af det licenserede indhold. Tredjeparts web-steder styres ikke af Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for indholdet på tredjeparts web-steder, links på tredjeparts web-steder eller ændringer eller opdateringer på tredjeparts web-steder. Microsoft er ikke ansvarlig for webcasting eller enhver anden form for transmission, der modtages fra tredjeparts web-steder. Microsoft leverer kun disse links til tredjeparts web-steder som en service, og medtagelsen af et link angiver ikke Microsofts godkendelse af tredjeparts web-sted. 10. YDERLIGERE LICENSERET INDHOLD/TJENESTER. Denne licensaftale gælder komponenter, som Microsoft leverer til dig eller gør tilgængelige for dig efter den dato, hvor du får din første kopi af det licenserede indhold, med mindre vi leverer licensaftaler for komponenten eller andre aftaler til brug ved sådanne komponenter. Microsoft forbeholder sig retten til at indstille internetbaserede tjenester, der leveres til dig eller stilles til din rådighed gennem brug af det licenserede indhold. 11. OPHØR. Uden præjudice for andre rettigheder må Microsoft afslutte denne licensaftale, hvis du ikke overholder betingelserne i denne licensaftale. I tilfælde af at din status som instruktør a) udløber, b) afsluttes frivilligt af dig og/eller c) afsluttes af et autoriseret uddannelsescenter, ophører denne licensaftale automatisk. Efter ethvert ophør af denne licensaftale skal du destruere alle kopier af det licenserede indhold og alle komponenter heraf. 12. ANSVARSFRASKRIVELSE. MICROSOFT LEVERER DET LICENSEREDE INDHOLD OG EVENTUELLE SUPPORTTJENESTER SOM DE ER, SOM TILGÆNGELIGT OG MED ALLE FEJL, OG FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, FORPLIGTELSER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, VELEGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, PÅLIDELIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED, NØJAGTIGHED ELLER FOR AT SVAR VIL VÆRE FULDSTÆNDIGE, RESULTATER, TITEL, IKKE-KRÆNKELSE, FOR AT DER VIL SKE EN FAGLIG INDSATS, FRAVÆR AF VIRUS OG FRAVÆR AF FORSØMMELIGHED I HELE DET LICENSEREDE INDHOLD OG LEVERINGEN ELLER DEN MANGLENDE LEVERING AF SUPPORT ELLER ANDRE TJENESTER. DEN SAMLEDE RISIKO VED ANVENDELSEN ELLER YDELSEN I DET LICENSEREDE INDHOLD OG EVENTUELLE SUPPORTTJENESTER FORBLIVER HOS DIG. 13. UDELUKKELSE AF BESTEMTE SKADER. I INTET TILFÆLDE VIL MICROSOFT VÆRE ANSVARLIG FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, ERSTATNING TIL SKADELIDTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER ERSTATNING FOR TAB AF INDTÆGT ELLER FORTROLIGE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, FOR FORRETNINGSAFBRYDELSE, FOR PERSONSKADE, FOR KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED, 6

7 FOR MANGLENDE EVNE TIL AT OVERHOLDE FORPLIGTELSER HERUNDER GOODWILL ELLER RIMELIG OMSORG, FOR FORSØMMELIGHED OG FOR ETHVERT ANDET TAB), DER STAMMER FRA ELLER RELATERER TIL BRUGEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE DET LICENSEREDE INDHOLD, LEVERINGEN ELLER MANGELEN PÅ LEVERINGEN AF SUPPORT ELLER ANDRE TJENESTER, INFORMATION, SOFTWARE OG RELATERET INDHOLD GENNEM DET LICENSEREDE INDHOLD ELLER PÅ ANDEN MÅDE I FORBINDELSE MED DET LICENSEREDE INDHOLD ELLER DENNE LICENSAFTALE, SELV I TILFÆLDE AF FEJL, TORT (INKLUSIVE FORSØMMELIGHED), ANSVAR, KONTRAKTBRUD ELLER BRUD PÅ GARANTI FRA MICROSOFTS SIDE, OG SELV OM MICROSOFT ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DA NOGLE STATER/JURISDIKTIONER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGESKADER ELLER TILFÆLDIGE SKADER, GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE FOR DIG. 14. ANSVARSBEGRÆNSNING. UANSET DE SKADER DU MÅTTE BLIVE UDSAT FOR AF NOGEN ÅRSAG (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING ALLE SKADER, DER OMTALES HERI OG ALLE DIREKTE ELLER GENERELLE SKADER I KONTRAKT ELLER ANDETSTEDS), VIL HELE MICROSOFTS ANSVAR UNDER DENNE LICENSAFTALE OG DIN EKSKLUSIVE AFHJÆLPNING HERUNDER VÆRE BEGRÆNSET TIL DET STØRSTE BELØB FOR DE FAKTISKE SKADER DU UDSÆTTES FOR I FORBINDELSE MED DET LICENSEREDE INDHOLD OP TIL DET FAKTISKE BETALTE BELØB FOR DET LICENSEREDE INDHOLD ELLER USD 5. DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER, UDELUKKELSER OG ANSVARSFRASKRIVELSER I DETTE AFSNIT OG AFSNIT 12 OG 13 OVEN FOR GÆLDER I VIDEST MULIGT OMFANG, DER TILLADES AF GÆLDENDE LOVGIVNING, SELV HVIS ENHVER AFHJÆLPNING IKKE OPFYLDER SIT VIGTIGSTE FORMÅL. 15. GÆLDENDE LOVGIVNING. Hvis du har erhvervet dette licenserede indhold i USA, styres denne licensaftale af lovene i staten Washington og i forbindelse med uenigheder, der kan opstå i denne forbindelse, accepterer du anvendelsen af jurisdiktionen i de føderale og statslige retssale i King County, Washington. Hvis du har erhvervet det licenserede indhold i Canada, så styres denne licensaftale af den gældende lovgivning i provinsen Ontario, Canada, med mindre det udtrykkeligt forbydes af lokal lovgivning. I tilfælde af uenigheder i denne forbindelse accepterer du anvendelsen af jurisdiktionen i de føderale og provinsens retssale i Toronto, Canada. Hvis du har erhvervet dette licenserede indhold i EU, Island, Norge eller Schweiz, gælder den lokale lovgivning i sådanne jurisdiktioner. Hvis du har erhvervet dette licenserede indhold i ethvert andet land, gælder den lokale lovgivning. 16. HELE AFTALEN. GYLDIGHED. Denne licensaftale (inklusive tillæg og tilføjelser til denne licensaftale, der leveres sammen med det licenserede indhold) er hele aftalen mellem dig og Microsoft, som relaterer til det licenserede indhold og eventuelle supporttjenester, og den tilsidesætter al tidligere eller aktuel mundtlig eller skriftlig kommunikation, forslag eller repræsentationer i forbindelse med det licenserede indhold eller ethvert andet emne, der dækkes af denne licensaftale. Hvis en bestemmelse i denne licensaftale afgøres at være ugyldig, uigennemførlig eller ulovlig, vil de andre bestemmelser fortsat være i kraft i fuld udstrækning. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med denne licensaftale, eller hvis du ønsker at kontakte Microsoft af anden årsag, kan du bruge de adresseoplysninger, der er vedlagt det licenserede indhold, til at kontakte den filial af Microsoft, der betjener dit land eller besøge Microsoft på World Wide Web på Alle oplysninger i dette dokument, inklusive webadresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre andet er angivet, er virksomheder, organisationer, produkter, domænenavne, adresser, logoer, personer, steder og begivenheder i eksemplerne fiktive, og ingen forbindelse til nogen virkelig virksomhed, organisation, produkt, domænenavn, -adresse, logo, person, sted eller begivenhed er tilsigtet. Det er brugerens ansvar at overholde alle love om ophavsret, der måtte finde anvendelse. Bortset fra det, der er angivet ovenover, uden dermed at begrænse rettighederne iht. loven om ophavsret, må ingen del af dette dokument reproduceres, gemmes eller indføres i et genfindingssystem, eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden vis), eller til noget som helst formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation. 7

8 Navnene på fabrikanter, produkter eller webadresser er udelukkende opgivet af oplysningsformål, og Microsoft giver ingen bevilling eller garanti, hverken udtrykt, antydet eller lovbestemt, i forbindelse med disse fabrikanter eller brugen af produkterne sammen med enhver Microsoft-teknologi. Det, at en fabrikant eller et produkt nævnes, indebærer ikke Microsofts støtte, hverken til fabrikanten eller produktet. Der angives links til tredjeparts websteder. Sådanne websteder kontrolleres ikke af Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for indholdet af noget websted, der måtte gives link til, eller noget link, der er indeholdt i et websted, der henvises til eller nogen ændring eller opdatering af sådanne websteder. Microsoft er ikke ansvarlig for webcasting eller nogen anden form for transmission, der modtages fra et hvilket som helst websted, der måtte linkes til. Microsoft opgiver udelukkende disse links som en service, og angivelsen af et hvilket som helst link indebærer ikke Microsofts støtte, hverken til webstedet eller de produkter, der måtte findes på det. Microsoft kan have patenter, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, der dækker emnerne i dette dokument. Med undtagelse af udtrykkeligt afgivne skriftlige licensaftaler fra Microsoft, giver afgivelsen af dette dokument dig ingen adgang eller bevilling vedrørende disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Encarta, FrontPage, Hotmail, MSN, Outlook, Windows Media og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Unless otherwise noted, the example companies, organizations, products, domain names, addresses, logos, people, places, and events depicted herein are fictitious, and no association with any real company, organization, product, domain name, address, logo, person, place or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Except as otherwise noted above, without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. The names of manufacturers, products, or URLs are provided for informational purposes only and Microsoft makes no representations and warranties, either expressed, implied, or statutory, regarding these manufacturers or the use of the products with any Microsoft technologies. The inclusion of a manufacturer or product does not imply endorsement of Microsoft of the manufacturer or product. Links are provided to third party sites. Such sites are not under the control of Microsoft and Microsoft is not responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Microsoft is not responsible for webcasting or any other form of transmission received from any linked site. Microsoft is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement of Microsoft of the site or the products contained therein. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, <The publications specialist places the list of trademarks provided by the copy editor here. Microsoft is listed first, followed by all other Microsoft trademarks in alphabetical order.> are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. <The publications specialist inserts mention of specific, contractually obligated to, third-party trademarks, provided by the copy editor> All other trademarks are property of their respective owners. 8

9 Indholdsfortegnelse Kursusoversigt Kursusoplysninger Modul: 1: Computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger Oversigt over Computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger Beskyt din computer og dine data Beskyt dig selv og din familie mod sikkerhedstrusler Hold din computer sikker og opdateret Computeretik Moduloversigt Ordliste 9

10 Kursusoversigt Din computer er et meget værdifuldt og vigtigt apparat, som du måske er afhængig af til mange ting i din hverdag. Du bruger måske også computeren til at gemme både private og offentlige oplysninger, som du ikke kan tillade dig at miste. Men din computer, og de data der er gemt på den, er sårbar og kan beskadiges eller ødelægges. Derfor er det yderst vigtigt, at du sørger for sikkerhedsmæssige forholdsregler, så computeren altid er både sikker og opdateret. Dette kursus gennemgår nogle af de gængse trusler mod din computer, og hvordan du kan beskytte både den og dine gemte data mod disse trusler. 10

11 Kursusoplysninger Dette kursus giver dig en oversigt over computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger. Du vil lære noget om forskellige typer af trusler mod din computer, og hvordan du kan beskytte den mod disse trusler. Du vil også lære noget om de etiske udfordringer, som computeren og Internettet stiller os overfor, samt om de juridiske aspekter mht. udveksling af oplysninger. Kursusdetaljer Kursistbeskrivelse Beskrivelse Dette kursus er beregnet til alle, der ønsker at tilegne sig evner i digitale færdigheder. Forudsætninger Kursister skal have basale læsefærdigheder på det niveau, der kræves for at kunne læse en lokal avis. Kursister skal have taget det første kursus Grundlæggende om computere eller have tilsvarende computerfærdigheder. Kursets målsætning Efter at have færdiggjort dette kursus, vil du være i stand til: At gøre rede for de oftest forekommende farer, som både hardware og data kan blive udsat for, hvad enten det drejer sig om uheld, apparatfejl, miljø, menneskelige fejl eller hærværk. At tage forholdsregler for at minimere sådanne farer. Flere oplysninger Du kan få flere oplysninger på Webstedet Microsoft Learning ( 11

12 Lektion: 1 Oversigt over Computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger Lektionsindhold Introduktion til Computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger Introduktion til computertrusler og løsninger Sortérspil: Computertrusler og løsninger Selvtest 12

13 Lektionsintroduktion Du gemmer dine vigtige dokumenter, som f.eks. skattepapirer, så sikkert, at de ikke risikerer at blive beskadiget eller blive væk. Du sikrer dig også, at ingen har adgang til dem uden din tilladelse. Hvis du jævnligt bruger computere, har du nok rigtigt mange oplysninger gemt på computeren. Oplysninger i form af skatteoplysninger, personlige breve eller forretningsbreve. Du er nødt til at sikre dig, at disse oplysninger ikke kan ses af andre mennesker uden din tilladelse. Du har også brug for at beskytte oplysningerne mod at blive beskadiget. I denne lektion gennemgås behovet for at beskytte computerhardware, software og elektroniske data mod skader, tab og tyveri. Du vil også lære noget om de forskellige løsninger og enheder, du kan anvende til at beskytte data på din computer. Lektionens målsætninger Efter at have tilendebragt denne lektion, vil du være i stand til: At gøre rede for, hvad begreberne sikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger betyder, når det drejer sig om computerarbejde. At identificere de forskellige almindeligt kendte trusler i computerverdenen, og de tilsvarende løsninger. 13

14 Emne: Introduktion til Computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger Enhver faktor, der kan beskadige din computer eller de data, du har gemt på den, kaldes en computertrussel. Der findes forskellige typer af computertrusler. Naturlige begivenheder, som f.eks. jordskælv eller orkan, kan forårsage omfattende fysiske skader. Du eller andre kan ved et uheld komme til at slette nogle vigtige filer, så computeren ikke længere fungerer, som den skal. Hvis din computer er forbundet til et netværk, bliver den endnu mere sårbar overfor computertrusler. For eksempel kan en anden bruger udnytte netværket til at få uautoriseret adgang til din computer. Der er forskellige skridt, du kan tage, for at mindske disse trusler og sandsynligheden for tab på grund af skader. Du kan for eksempel begrænse adgangen til din computer og sikkerhedskopiere vigtige data, som du kan bruge, hvis dine data bliver slettet eller manipuleret. Ved at følge nogle grundlæggende retningslinjer, kan du minimere risikoen for skader på din computer, og sikre både den og dine personlige indstillinger. Computersikkerhed Computerhardware kan beskadiges på grund af menneskelig skødesløshed eller naturlige årsager, som f.eks. jordskælv, oversvømmelse og orkaner. Både data og software på computeren skal også beskyttes mod tilfældigt eller forsætligt tab og manipulation. Computersikkerhed handler om de skridt, du kan tage for at undgå den slags skader på både computer og data. Beskyttelse af personlige indstillinger på computeren Du gemmer mange personlige filer og dokumenter på din computer, som du ikke vil bryde dig om, at alle og enhver kan læse. Beskyttelse af personlige indstillinger på computeren betyder, at dine data, som f.eks. private filer og s, ikke er tilgængelige uden din tilladelse. Beskyttelse af personlige indstillinger på computeren handler om de skridt, du kan tage for at begrænse adgangen til dine data. Beskyttelse af personlige indstillinger handler også om at være forsigtig med at udlevere personlige informationer på internettet. Al den slags information kan nemt blive misbrugt til at få adgang til dine personlige konti, som f.eks. din og dine bankkonti. 14

15 Emne: Introduktion til computertrusler og løsninger Der findes forskellige trusler mod din computer og de data, du har gemt på den. For eksempel kan der være nogen, der forsøger at stjæle din computer-hardware. Og nogle komponenter i din computer kan beskadiges af ekstrem varme eller kulde. Disse trusler kan opdeles i følgende tre hovedkategorier: Miljømæssige eller naturgivne trusler, ondsindede menneskelige trusler og ikke-ondsindede menneskelige trusler. Følgende skema viser en liste over de forskellige trusler mod computersikkerhed og personlige indstillinger. I skemaet gennemgås også de forholdsregler, du kan tage for at beskytte dine data og din computer mod truslerne. Miljøtrusler/naturgivne trusler Element Beskrivelse Kategori Nogle af de største naturgivne og miljømæssige trusler mod computere er: Naturkatastrofer som f.eks. oversvømmelse, jordskælv og orkaner: Disse katastrofer kan forårsage omfattende ødelæggelser. Computerne i det ramte område kan lide stor fysisk skade, hvilket sædvanligvis indebærer et fuldstændigt tab af data. Ild: Ild kan skade din computer så voldsomt, at den ikke kan repareres. Selv hvis der ikke direkte går ild i computeren, kan heden være nok til at smelte de sarte komponenter inde i computeren. Ydermere kan røg beskadige en computer, specielt harddisken, fordi røg indeholder småbitte partikler, der forårsager skaderne. Ekstrem varme eller kulde: De fleste af komponenterne inde i en computer er udviklet til at fungere indenfor et bestemt temperaturinterval. I tilfælde af ekstrem varme eller kulde kan nogle komponenter i din computer holde op med at fungere, som de skal. I så fald kan du blive nødt til at udskifte dem. Hvis din computer har været udendørs og udsat for ekstreme temperaturer, skal du lade den vende tilbage til stuetemperatur, før du tænder den. Problemer med elektriciteten spændingsbølger: En spændingsbølge er en pludselig stigning eller et fald i forsyningsspændingen, hvilket kan give varige skader på nogle af komponenterne i din computer. For eksempel kan en pludselig stigning i spændingen ødelægge din computers bundkort. En stigning kan også skyldes et lynnedslag, som rammer med en enorm elektrisk opladning. Denne opladning løber gennem el- eller telefonledninger ind i din computer og ødelægger komponenterne inde i computeren. Løsning: Computere kræver bedst mulige miljømæssige forhold for at fungere problemfrit. Her er nogle forholdsregler, du kan tage for at beskytte din computer mod naturgivne og miljømæssige trusler, og også minimere de skader, disse trusler kan forårsage: Sikkerhedskopiering af data: Sikkerhedskopiering af data betyder, at du opretter flere kopier af dine data. Katastrofer som oversv ømmelser og jordskælv kan ramme uden varsel. Dine data er altid enestående og kan ikke erstattes. Når du opretter sikkerhedskopier, hjælper det dig til at genskabe dine data i tilfælde af datatab. For at have større chance for at kunne genskabe tabte data, bør du forsøge at have en 15

16 kopi af dine vigtige data et fysisk adskilt sted, som f.eks. i en anden bygning eller by. Installering af computere på sikre steder: Installer din computer et sted, hvor der ikke er så stor risiko for at den bliver beskadiget på grund af miljømæssige faktorer. For eksempel bør du undgå at installere computere i lokaler, der er stærkt udsat for støv eller væde. Kontrol af driftsomgivelser: Du bør opretholde bedst mulig temperatur- og fugtighedsniveau for at sikre, at din computer fungerer problemfrit. Det kan du gøre ved at installere apparatur som f.eks. aircondition og hygrostat (fugtighedskontrol). Beskyttelse mod spændingsbølger og liniekorrektion: Anvend apparatur til f.eks. overspændingsbeskyttelse og liniekorrektionsenheder, som forbinder computeren med elektricitetskilden. Denne forbindelse beskytter imod spændingsbølger i elforsyningen. Bemærk dog, at der i tilfælde af en ekstremt høj spændingsbølge stadig er risiko for skader, og det er derfor vigtigt at sørge for sikkerhedskopiering af vigtige data. I tilfælde af kraftig storm/tordenvejr bør du slukke for computeren og trække stikket ud for at undgå skader fra lynnedslag. Uninterruptible Power Supply (UPS - nødstrømsforsyning): Installer apparatur som f.eks. UPS (nødstrømsforsyning), som kan levere uafbrudt strømforsyning til computeren. UPS leverer nødstrømsforsyning fra batteri i tilfælde af strømudfald. Det forhindrer softwareskader på grund af en pludselig afbrydelse af din computer. UPS leverer også indbygget beskyttelse mod spændingsbølger og liniekorrektion. Menneskelige trusler (ondsindede) Element Beskrivelse Kategori Eksempler på ondsindede menneskelige trusler: Utilfredse medarbejdere: En utilfreds medarbejder på kontoret kan med vilje forsøge at manipulere med eller ødelægge data på din computer. Hackere: En hacker er en person, som ulovligt forsøger at få adgang til din computer, når du kobler den på internettet. Når hackeren har fået adgang til din computer, kan vedkommende stjæle eller beskadige de data, du har gemt på computeren. Fysisk tyveri: Enhver kan stjæle din computer eller dens komponenter, hvis de har adgang til den. Efterhånden som bærbare computere er blevet populære, er fysisk tyveri af dem blevet meget almindeligt. Virtuelt tyveri: Du kan blive offer for virtuelt tyveri, hvilket igen er mere almindeligt når det drejer sig om computere, der er koblet på internettet. Et eksempel på virtuelt tyveri er personlighedstyveri, hvor en hacker stjæler dine personlige oplysninger for at overtage din identitet. Ved hjælp af denne falske identitet kan hackeren få adgang til dine finanser eller udføre ulovlige aktiviteter. Et andet eksempel på virtuelt tyveri er programmeltyveri, hvilket er tyveri af et computerdesign eller et program. Det kan også betyde uautoriseret distribution og brug af et computerprogram. Program Mennesker med onde hensigter kan beskadige de data, der er gemt på din computer, ved at bruge programmer, der er specielt udviklede til dette formål. Eksempler på sådanne 16

17 programmer: Virus, orm og trojanske heste:virus er computerprogrammer, som kan beskadige data eller software på din computer, eller kan stjæle de oplysninger, du har gemt på computeren. Virus kan inficere din computer uden du er klar over det. Det sker gennem internettet eller gennem lagerenheder som f.eks. disketter eller cd-rom. Nogle vira er udviklet til at skabe angreb mod andre computere. Orm er virus, som genskaber sig selv, når de angriber en computer, hvilket g ør det svært at fjerne dem. En trojansk hest er også en slags virus, der er forklædt som nyttig software, eksempelvis et spil eller et hjælpeprogram. Når en trojansk hest angriber din computer, begynder den at opføre sig som en virus, der beskadiger computerens data. Spyware: Spyware er programmer, som bliver installeret på din computer uden du er klar over det. De kan i al hemmelighed via netværket sende oplysninger om dine søgevaner på Internettet eller andre personlige oplysninger videre til en anden computer. Fupnumre på internettet: Når du bruger internettet, risikerer du at modtage yderst attraktive tilbud via eller når du kommunikerer i chatrum. Du skal være meget forsigtig, før du tager imod sådanne tilbud, idet de kan være en del af et omhyggeligt planlagt fupnummer, der kan koste dig mange penge. Onlinesvindlere: Onlinesvindlere er personer, som narrer hvem som helst, der er online, til at indgå i upassende og uetiske forhold. Du og dine familiemedlemmer kan blive mål for onlinesvindlere. Onlinesvindlere får kontakt med deres ofre gennem e- mail eller i chatrum. Løsning: Forholdsregler, som du kan tage for at minimere risikoen ved ondsindede menneskelige trusler: Datalagring på sikre steder: Opbevar dine data på sikre steder, hvor der er begrænset adgang for andre. Det minimerer risikoen for tyveri af og manipulation med data. Windows XP Service Pack 2 indeholder mulighed for kryptering på folderniveau. Kryptering af folderne betyder, at dataene i folderne bliver omsat til kode. Det kan bidrage til at forhindre uautoriseret adgang til dataene. Beskyttelse mod vira og spyware: Der er nogle grundlæggende forholdsregler, du kan tage, for at formindske truslen fra vira og spyware. Du skal være forsigtig, når du åbner filer, der er vedhæftet , og når du installerer software fra et websted. Indbyggede funktioner i software, som f.eks. Microsoft Office Outlook 2003, giver dig mulighed for at blokere junk-mail og undersøge dit system for virus og orm. Den mest pålidelige måde er at installere antivirus- og antispyware-software fra en velkendt leverandør. Disse softwareprogrammer kan kontrollere, om der er vira eller spyware i din computers hukommelse, og kan også forhindre nye i at få adgang. Det er også nødvendigt med jævne mellemrum at opdatere antivirus- og antispyware-softwaren, så den genkender nye vira og spyware. Det meste antivirusog antispyware-software tilbyder automatisk opdatering, som automatisk installerer den opdaterede version af softwaren på din computer. Firewall: Installation af en firewall er et andet effektivt skridt, du kan tage for at beskytte din computer mod ondsindede trusler. En firewall gør det muligt for dig at filtrere internettraffikken, før den når din computer eller et privat netværk. Den giver ekstra beskyttelse mod trusler som f.eks. hackere og vira. En firewall hjælper også med til at sikre beskyttelse af dine personlige indstillinger ved at begrænse 17

18 udefrakommende adgang til din computer fra uautoriserede brugeres side. Menneskelige trusler (ikke-ondsindede) Element Beskrivelse Kategori Eksempler på menneskelige trusler, der er utilsigtede og ikke-ondsindede: Menneskelige fejl: Ofte skyldes skader på en computer utilsigtede menneskelige fejl. Du eller andre kan f.eks. ved et uheld komme til at slette nogle vigtige filer, så computeren ikke længere fungerer, som den skal. Beskadigelse af hardware: Da computerkomponenter er sarte, er der risiko for at de beskadiges på grund af tankeløshed. Hvis du for eksempel ved et uheld kommer til at tabe din bærbare computer, kan det betyde, at hardwarekomponenter såsom bundkort eller cd-rom bliver beskadiget. Resultatet er, at du mister de data, du har gemt på computeren. Løsning: Her er nogle forholdsregler, du kan tage for at beskytte din computer mod ikke-ondsindede menneskelige trusler, og også minimere de skader, disse trusler kan forårsage: Beskytte hardware mod utilsigtet og miljømæssig beskadigelse: Du kan tage forskellige skridt til at undgå utilsigtede skader på din computer. Opbevar computeren et sted, som er støvfrit, vibrationsfrit og af vejen for mulige slag. Stedet, hvor du opbevarer din computer, bør være velventileret, så skader på grund af varme undgås. Hold computeren væk fra ethvert magnetisk stof, vand og statisk elektricitet. Lad f.eks. være med at sætte computeren på gulvet eller på et tæppe. Brug en overspændingsbeskytter for at forhindre elektriske skader. Undgå at spise og drikke nær tastaturet, og brug et betræk over tastaturet for at beskytte mod spild. Det bord eller den hylde, computeren står på, skal være solidt og stabilt for at undgå, at computeren falder ned, selv hvis man støder ind i den. Sikkerhedskopiering af data: Sørg for jævnligt at sikkerhedskopiere vigtige computerdata. Når du gemmer flere kopier af data, minimerer du risikoen for datatab som følge af utilsigtet sletning eller ødelæggelse af data. 18

19 Emne: Sortérspil: Computertrusler og løsninger for lektion: En oversigt over Computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger Sorter løsningstyper i associerede kategorier ved at skrive nummeret på påstanden i den tilsvarende boks for valgmuligheder. Påstand 1 Oversvømmelser og orkaner 2 Fupnumre 3 Hardwaretyveri 4 Utilsigtet hardwarebeskadigelse 5 Menneskelige fejl 6 Lynnedslag 7 Virtuelt tyveri 8 Ekstremtemperaturer 9 Vira og spyware 10 Strømstigning 11 Hackere Valgmulighed 1 Valgmulighed 2 Valgmulighed 3 Miljøtrusler Ondsindede trusler Ikke-ondsindede trusler Bemærk! Det korrekte svar vises på næste side. 19

20 Valgmulighed 1 Valgmulighed 2 Valgmulighed 3 Miljøtrusler Ondsindede trusler Ikke-ondsindede trusler 10, 8, 6, 1 11, 9, 7, 3, 2 5, 4 20

21 Emne: Selvtest for lektion: En oversigt over Computersikkerhed og beskyttelse af personlige indstillinger Spørgsmål 1 Hvilken af følgende sætninger beskriver bedst beskyttelse af personlige indstillinger? Vælg det bedste svar. Sikre computeren mod ild og jordskælv Beskytte computeren mod spændingsbølger Forhindre en ven i at se dine computerdata uden din tilladelse Forhindre vigtige computerfiler i at blive slettet ved et uheld Spørgsmål 2 Hvilke af følgende sikkerhedstiltag kan du bruge som hjælp til at beskytte din computer og dens data mod miljømæssige/naturgivne trusler? Vælg alle relevante svar. Overspændingsbeskyttelse Antivirus-software Firewall Hygrostat (fugtighedskontrol) Bemærk! Det korrekte svar vises på næste side. 21

22 Svar 1 Hvilken af følgende sætninger beskriver bedst beskyttelse af personlige indstillinger? Vælg det bedste svar. Sikre computeren mod ild og jordskælv Beskytte computeren mod spændingsbølger Forhindre en ven i at se dine computerdata uden din tilladelse Forhindre vigtige computerfiler i at blive slettet ved et uheld Svar 2 Hvilke af følgende sikkerhedstiltag kan du bruge som hjælp til at beskytte din computer og dens data mod miljømæssige/naturgivne trusler? Vælg alle relevante svar. Overspændingsbeskyttelse Antivirus-software Firewall Hygrostat (fugtighedskontrol) 22

23 Lektion: 2 Beskyt din computer og dine data Lektionsindhold Beskyt operativsystemet og data på din computer. Sikring af online- og netværkstransaktioner. Beskyt dine s og onlinebeskeder Sortérspil: Metoder til beskyttelse af din computer og dine data Selvtest 23

24 Lektionsintroduktion Du skal bruge personlig identifikation, når du for eksempel skal hæve penge i banken. Identifikationen sikrer, at ingen andre kan få adgang til dine penge. På samme måde kan du bruge forskellige sikkerhedssystemer til at minimere truslen mod din computer og de data, du har gemt på den. I denne lektion bliver du præsenteret for nogle almindelige og velfungerende metoder, der kan hjælpe dig med at beskytte dit operativsystem, software og data på din computer. Lektionens målsætninger Efter at have tilendebragt denne lektion, vil du være i stand til: At gøre rede for adskillige almindelige metoder til at beskytte operativsystem, software og data på din computer. At gøre rede for de forskellige måder, hvorpå du kan sikre onlineog netværkstransaktioner. At gøre rede for de almindelige måder, hvorpå du kan sikre og online-meddelelser. 24

25 Emne: Beskyt operativsystemet og data på din computer. Forestil dig, at du har gemt en fortrolig projektrapport på din computer. Du har arbejdet på rapporten i ugevis, og nu skal du vise den til din overordnede. Du har en enkelt kopi af rapporten på din computer, og det er vigtigt for dig, at rapporten hverken bliver ændret eller slettet. Men så sker der det, at en anden medarbejder bruger din computer, mens du er væk, og kommer til at slette projektrapporten fra din computer. For at undgå sådanne situationer, skal du sørge for at sikre dataene på din computer. Følgende skema giver en oversigt over de forholdsregler, du kan tage for at sikre operativsystem og data på din computer. Følgende tabel indeholder transskriptionen af en onlineanimation. Indfør brugeridentifikation En effektiv måde at minimere risikoen for dit system og data på er at forhindre uautoriserede personer i at få adgang til din computer. En måde til at opnå dette er ved at oprette konti for autoriserede brugere af din computer, og på basis heraf give hver bruger et passende adgangsniveau. I Microsoft Windows XP Service Pack 2 kan du for eksempel oprette brugerkonti til hvert medlem af din familie og andre brugere. Du kan beslutte at give dig selv flere rettigheder, og hvor det drejer sig om en børnekonto, kan du begrænse kontoens muligheder. Følgende tabel indeholder transskriptionen af en onlineanimation. Opret et brugernavn og adgangskode Du kan også øge sikkerheden og begrænse uautoriseret adgang til computeren ved at oprette et brugernavn og en adgangskode. På de fleste kontorer har hver medarbejder et unikt brugernavn og en adgangskode. Medarbejderne er nødt til at indtaste det korrekte brugernavn og den korrekte adgangskode for at få adgang til deres computere. Du kan oprette brugere og adgangskode i Microsoft Windows. Følgende tabel indeholder transskriptionen af en onlineanimation. 25

Official Microsoft E-Learning-kursus. Udskrevet version 2697AE. Produktivitetsprogrammer

Official Microsoft E-Learning-kursus. Udskrevet version 2697AE. Produktivitetsprogrammer Official Microsoft E-Learning-kursus Udskrevet version 2697AE Produktivitetsprogrammer SLUTBRUGERENS LICENSAFTALE FOR LICENSERET INDHOLD FRA MICROSOFT: DIGITAL LITERACY CURRICULUM LÆS DETTE OMHYGGELIGT:

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

2699AE. Digital livsstil

2699AE. Digital livsstil Official Microsoft E-Learning-kursus Udskrevet version 2699AE Digital livsstil SLUTBRUGERENS LICENSAFTALE FOR LICENSERET INDHOLD FRA MICROSOFT: DIGITAL LITERACY CURRICULUM LÆS DETTE OMHYGGELIGT: Denne

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Official Microsoft E-Learning-kursus. Udskrevet version 2696AE. Internettet og World Wide Web

Official Microsoft E-Learning-kursus. Udskrevet version 2696AE. Internettet og World Wide Web Official Microsoft E-Learning-kursus Udskrevet version 2696AE Internettet og World Wide Web SLUTBRUGERENS LICENSAFTALE FOR LICENSERET INDHOLD FRA MICROSOFT: DIGITAL LITERACY CURRICULUM LÆS DETTE OMHYGGELIGT:

Læs mere

2695AE. Grundlæggende om computere

2695AE. Grundlæggende om computere Official Microsoft E-Learning-kursus Udskrevet version 2695AE Grundlæggende om computere SLUTBRUGERENS LICENSAFTALE FOR LICENSERET INDHOLD FRA MICROSOFT: DIGITAL LITERACY CURRICULUM LÆS DETTE OMHYGGELIGT:

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C Service Pack 2 Hotfix 11 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2 Hotfix 11 Juni 2016 Indhold HotFix 11 til C5 Microsoft Dynamics C5 2012 Service Pack 2...3 Varslet ændringer i validering af eindkomstfilern er udskudt...3 While-løkke

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Fix list SP1 Hotfix 1

Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Development Center Copenhagen, December 2008 Fix list SP1 Hotfix 1 Microsoft Dynamics C5 2008 Fix list Service Pack 1 Hotfix 1 Contents Introduction and contents... 3 Payroll... 4 2 FIX LIST

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Denne CD indeholder Norton Internet Security-software udviklet med henblik på at beskytte din fortrolighed og sikkerhed, mens du er online. Den indeholder

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online

Del online. Kom godt i gang. Åbning af onlinetjenesten. Overførsel af filer. Del online Share Online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne,

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4. Fix list Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 4 November 2013 Table of Content e introduction 3 Løn / Payroll 3 Order/Purchase/Project 4 Changed/corrected elements 4 2 e introduction en indeholder løn

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GRATIS KUNDESUPPORTORDNING FOR PORSCHE DESIGN SMARTPHONE FROM BLACKBERRY LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, INDEN DU ACCEPTERER. BLACKBERRY (som defineret herunder) er glad for at kunne tilbyde DIG (som defineret herunder) BLACKBERRYS GRATIS KUNDESUPPORTORDNING, der starter

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Nyhedsbrev. Microsoft Dynamics C5 2010. Nyheder i Lønmodulet Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Nyhedsbrev Microsoft Dynamics C5 2010 Nyheder i Lønmodulet Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Nyheder i Lønmodulet... 4 Lønsedler via e-boks... 4

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Kundeservicevejledning

Kundeservicevejledning Kundeservicevejledning Tjenester til Microsoft Dynamics TM Version 9 Dato: 25. oktober 2009 Denne Kundeservicevejledning er udarbejdet i henhold til din aftale for Microsoft Services ("Aftale"). Vilkårene

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design are trademarks of Xerox Corporation

Læs mere

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4.

Copyright 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft Development Center Copenhagen December 2006. Microsoft C5 4. Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 Microsoft C5 4.0 SP1 Nyheder C5 4.0 SP1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Microsoft

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

September, NEU. Vinge inspektion

September, NEU. Vinge inspektion September, NEU Vinge inspektion Investering i vedligeholdelse af vinger Vingerne er den vigtigste komponent i en vindmølle Design af en vindmølle starter med at definere rotor størrelsen 90% af vibrationerne

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010

Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med OIOUBL Til version 2012 & 2010 Opdateret 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Schematron og Stylesheets

Læs mere

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011

PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 PLAY4FREE DIGITAL SERVICEAFTALE Sidst opdateret: 14. OKTOBER 2011 1. Aftalens omfang. Denne aftale gælder for dit køb af Play4Free Funds, kontakter, mønter, eller nogen andre af vores andre virtuelle valutaer

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Udskriv online 4.0. 1. udgave

Udskriv online 4.0. 1. udgave Udskriv online 4.0 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er

Læs mere

Nokia Nseries PC Suite udgave

Nokia Nseries PC Suite udgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. udgave 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia

Læs mere

ComArchive PST Importer For version 3

ComArchive PST Importer For version 3 ComArchive PST Importer For version 3 Table of Contents Disclaimer...3 Om denne manual...4 Hvad er PST filer og hvorfor bekymre sig om det?...4 Hvorfor bruge en PST Importer?...4 Overblik over processen...4

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge" 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger.

1. DEFINITIONER: Dokumentation SMART-produkt Software Bruge 2. LICENSTILDELING: 2.1 Generelt. 2.2 Tildeling af licens. Licensbegrænsninger. SMART Technologies Inc. Slutbrugerlicensaftale om software LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OM SOFTWARE ("LICENS") OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER SOFTWAREN. VED AT BRUGE SOFTWAREN ACCEPTERER DU VILKÅRENE OG

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Import/Eksport værktøj Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Import/Eksport værktøj Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Simpel Revisor eksport/import... 3 Eksport til revisor... 3 Import... 3 Eksport til SP: Programmerne...

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER)

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR THE SIMS 3 (DISTRIBUERET PÅ FYSISKE MEDIER) Denne slutbrugerlicensaftale ( aftale ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. og deres søsterselskaber (samlet

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1

Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 Onlinedeling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 KORT VEJLEDNING TIL MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9354504 Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANGIVELSE

Læs mere

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen.

Betingelserne for brug gælder for modulet for e-indsendelse på leverandørportalen, ikke hele leverandørportalen. VILKÅR OG BETINGELSER Adgang til og brug af denne hjemmeside er underlagt følgende betingelser for brug ("Vilkår og betingelser"). Du bedes læse disse betingelser for brug grundigt, før du bruger denne

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Integration til Microsoft Office Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Integration til Microsoft Office Indhold Indledning... 3 Dokumentstyring... 3 Brugen af dokumentstyring... 4 Brevflet... 5 Brugen af Brevflet... 5 Print2Office...

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering Sådan beskytter du dig mod piratkopiering Indhold Hvad er softwarepiratkopiering? 4 Få kendskab til de forskellige former for piratkopiering og find ud af, hvorfor ægte software er en fordel for dig Hvordan

Læs mere