Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Foretaget. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde"

Transkript

1 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Foretaget. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: 1 Ansøgning om 5%-midler til udskiftning af yderdør Sag: Tornby Kirkekasse - ansøgninger om 5%-midler (895) - Tornby Sogn MR opfordres til arbejde videre med projektet, som skal i høring hos de kirkelige myndigheder, og fremsende ansøgningen til budgetbehandling Ansøgning om 5%-midler til udskiftning af yderdør : Tornby-Vidstrup MR fremsender til PU ansøgning om 5%-midler til dækning af udgifter ifm. udskiftning af yderdør. Der ansøges om ca. kr ,00. 2 Ansøgning til provstiudvalget. Sag: Bjergby-Mygdal kirkekasse - ændring i anlægsbevilling (1172) - Bjergby Sogn Bevilget. Ansøgning til provstiudvalget : Bjergby-Mygdal Kirkekasse fremsender til PU ansøgning om ændring i anlægsbevilling. De ikke benyttede anlægsmidler - kr ,00 - ønskes anvendt til maling og kitning af vinduer i Mygdal kirke kvartalsrapport 2015 Sindal 1. kvartalsrapport 2015 Sindal : Modtaget kvartalsrapport 1. kvartal 2015 for Sindal Kirkekasse kvartalsrapport 2015 Læsø 1. kvartalsrapport 2015 Læsø : Modtaget kvartalsrapport 1. kvartal 2015 for Læsø Kirkekasse. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

2 5 1. kvartalsrapport 2015 Bindslev 1. kvartalsrapport 2015 Bindslev : Modtaget kvartalsrapport 1. kvartal 2015 for Bindslev Kirkekasse kvartalsrapport 2015 Bjergby/Mygdal 1. kvartalsrapport 2015 Bjergby/Mygdal : Modtaget kvartalsrapport vedr. regnskab 2015 for Bjergby-Mygdal Kirkekasse kvartalsrapport 2015 Astrup 1. kvartalsrapport 2015 Astrup : Modtaget kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 for Astrup Kirkekasse. 8 Bjergby-Mygdal - præstegårdsjord Sag: Bjergby-Mygdal præstebolig (782) - Bjergby Sogn Bjergby-Mygdal - præstegårdsjord : Bjergby-Mygdal MR fremsender til PU meddelelse om, at man har taget kontakt til lejeren af præstegårdsjorden i Bjergby mhp. forlængelse af lejemålet. Det var en betingelse for godkendelse af præstegårdsbyggeriet, at det pågældende areal blev sat til salg. En forlængelse af forpagtningskontrakten kan derfor ikke godkendes. PU har tidligere pålagt MR at afhænde den pågældende jord mhp. delvis medfinansiering af nybyggeri af præstegård, men MR mener, at tidspunktet for salg af jord er meget dårligt valg, hvorfor man vil forsøge at forlænge lejekontrakten. 9 Tversted: forpagtningskontrakt Sag: Tversted - forpagtningskontrakt (1177) - Tversted Sogn Behandlingen udsættes, idet PU ønsker en generel drøftelse i august af fremtiden for præstegårdsjord. Tversted: forpagtningskontrakt : Modtaget forpagtningskontrakt fra Tversted MR, der spørger, om de må forlænge den med et par år : Spørgsmål om evt. forlængelse videresendt til STØ : STØ v/marie Johansen anbefaler, at der rettes henvendelse til SEGES P/S (tidligere Videncentret for Landbrug) som kan rådgive vedrørende forpagtningskontrakter. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

3 10 Horne-Asdal kirkegårde: Ny vedtægt Sag: Horne-Asdal kirkegårde: Ny vedtægt (1175) - Horne Sogn Godkendes, når MR har godkendt og underskrevet. Horne-Asdal kirkegårde: Ny vedtægt : Horne-Asdal MR fremsender ny kirkegårdsvedtægt til PU s godkendelse. Kirkegårdsvedtægten er nu fælles for de to kirkegårde. 11 Ny Regnskabsinstruks HNP 2015 Sag: Regnskabsinstruks for Hjørring Nordre Provsti, 2013 (722) Godkendt og underskrevet med et disponeringsbeløb på max. kr til provsten. Ny Regnskabsinstruks HNP : Ny opdateret regnskabsinstruks for Hjørring Nordre Provsti - til PUs godkendelse og underskrift. 12 Minikonferencer Projekt mere kirke for pengene Sag: Minikonferencer Projekt mere kirke for pengene (1178) Oplæg til konference for begge Hjørring provstier udarbejdes af Winnie Rischel og personalekonsulenten. Minikonferencer Projekt mere kirke for pengene : Modtaget tilbud fra Landsforeningen af MR om afholdelse af minikonference med temaet "Mere kirke for pengene". Landsforeningen kommer med erfarne oplægsholdere og PU står for det praktiske og økonomiske omkring afholdelsen (lokaler, forplejning, invitation, tilmelding mm.) Hjørring Nordre Provsti, orienteringspunkter: 13 Faktura Nordenergi Sag: Soltorv Lendum (1044) - Lendum Sogn Faktura Nordenergi : Lendum MR anmoder om udbetaling af kr ,00 af 5%-midlerne vedr. projekt Soltorv i Lendum. 14 Belægning på kirkegården Sag: Sindal kirkegård - belægning (1173) - Sindal Sogn Belægning på kirkegården : Sindal MR anmoder STØ om råd ifm. planer om udskiftning af belægning på Sindal kirkegårds stier. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

4 : STØ fremsender til Sindal MR generelle retningslinier for belægningsarbejder og anbefaler MR at tage kontakt til kirkegårdskonsulenten for råd og vejledning. SV: Belægning på kirkegården : STØ præciserer, at når der er tale om gravearbejder dybere end 1 spadestik skal Nationalmuseet altid kontaktes. 15 Emmersbæk kirke - ny klokkestabel Sag: Klokkestabel Emmersbæk (1038) - Hirtshals Sogn Emmersbæk kirke - ny klokkestabel : PU videresender til STØ materiale vedr. ny klokkestabel i Emmersbæk kirke til videre foranstaltning. Sagen fremsendes med PU s anbefaling. Til Hirtshals sogns mr. - appr. opførelse af ny klokkestabel - Emmersbæk kirke : STØ godkender det af MR indsendte reviderede projekt vedr. opførelse af ny klokkestabel ved Emmersbæk kirke. STØ gør desuden opmærksom på, at der bør afholdes en godkendelsesforretning, når arbejdet er afsluttet. 16 Adm. bevilling af Likviditetslån Bjergby Mygdal Sag: Bjergby-Mygdal præstebolig (782) - Bjergby Sogn Adm. bevilling af Likviditetslån Bjergby Mygdal : HSP meddeler, at Bjerby-Mygdal MR administrativt er bevilget et likviditetslån på kr ,00, da MR endnu ikke har fået udbetalt rate af lånet i Stiftet til opførelse af ny præstegård i Bjergby. Bjergby-Mygdal pastorat - udbet. af kr ,00 fra lån : STØ fremsender til Hjørring Nordre Provsti meddelelse om udbetaling af 1. rate (kr ,00) af lån. Bjergby-Mygdal pastorat - Kass.afd. - anv. 2. rate kr ,63 - til rest kr , : STØ fremsender til Bjerby- Mygdal MR meddelelse om, at der udbetales kr ,63 som 2. rate af bevilget lån (lån nr ) på indtil kr ,00. Der henvises til STØs brev af vedr. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

5 bevilling af lån til dækning af udgifter ifm. opførelse af ny præstebolig beliggende Kirkevænget 6, Bjergby. Bjergby-Mygdal pastorat - Kass.afd. - anv. 3. rate kr ,74 - til rest kr , : STØ fremsender til PU meddelelse om at der til Bjergby-Mygdal pastorat anvises kr ,74 som 3. rate af bevilget lån (lån nr ) på indtil ,00. Der henvises til STØ s brev af vedr. bevilling af lån af stiftsmidlerne til dækning af udgiften ifm. opførelse af ny præstebolig. 17 Ny kirkeværge i Sørig Sag: Sørig Menighedsråd - ændringer (1176) - Sørig Sogn Ny kirkeværge i Sørig : Sørig MR meddeler, at Britta Lefeld trækker sig som kirkeværge og overlader arbejdet til sin mand Christian von Lotzbeck : Meddelelse om ændring i Sørig MR fremsendt til STØ. Sørig menighedsråd - ændring i sammensætning : Modtaget meddelelse om ændringer i Sørig Menighedsråd : Meddelelse om ændringer i Sørig MR videresendt til STØ. 18 Bestyrelsesmøde 3 ref Sag: Informationstjenesten i Aalborg Stift - Infotjenesten (704) Bestyrelsesmøde 3 ref : Modtaget referat fra bestyrelsesmøde i INFOTJENESTEN, Aalborg Stift. 19 Korrektion vedr. Menighedsrådenes udgifter til repræsentation - VIGTIGT Sag: Retningslinier vedrørende brug af midler til arrangementer afholdt af menighedsråd - gaver m.v. (1142) Korrektion vedr. Menighedsrådenes udgifter til repræsentation - VIGTIGT : Udsendt til MR i HNP: Korrektion vedr. tidligere udmeldt beløb til repræsentation. Max. kuvertpris er fremover kr. 100 ifm. arrangementer mm. Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

6 Referatet godkendt den Lars-Erich Stephansen Winnie Nørholm Rischel Gert Nørgaard Frederiksen Jens Peter Madsen Per Harfeld Lisbeth Waaentz Mogens Sørensen Henrik Lund Line Skovgaard Pedersen Referat for Hjørring Fælles Provstiudvalg, provstiudvalgsmøde den

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Godkendt og underskrevet. 1 Godkendelse og underskrift af referat fra seneste provstiudvalgsmøde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde onsdag den 25. juni 2014 kl. 16.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Version: 1 Fælles: 1 Godkendelse og underskrift af referat fra

Læs mere

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter:

Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet kl. 15:00 Punkt 5: Ole Dybro inhabil. Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag den 10. marts 2015 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Mødet startet kl. 13:00 Mødet sluttet

Læs mere

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012

Fælles: Afbud: Per Harfeld Pedersen, Tove Brændstrup, Jens Peter Madsen. Udsættes. 1 Revision af PU mødedatoer for resten af 2012 Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2012 kl. 13.00 Mødested: Konfirmandstuen v/hirtshals Kirke, herefter Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg

Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg Referat for: Vesthimmerlands Provstiudvalg PU møde 18. juni 2015. KI. L5.00 Mødested: Prbvstikontoret, Messevej 2, 9600 Års Mødedeltagere: Hanne Petelrsen, Axel H. Pedersen, Mogens Brinck, Poul T. Nielsen,

Læs mere

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg

Referat for: Hadsund Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor. Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Referat for: Hadsund Provstiudvalg PU møde 24. juni 2015. Kl. 18:30 Mødested: Hadsund Provstikontor Afbud fra: Hanne Munk, Rita Rydborg Mødepunkt 1 Godkendelse og underskrift af referat fra forrige møde

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat

Referat for: Hedensted Provstiudvalg. PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted. 1 Godkendelse af referat Referat for: Hedensted Provstiudvalg PU møde 16. juni 2015. Kl. 16.00 Mødested: Kirkegade 15, Hedensted Mødepunkt 1 Godkendelse af referat Referatet er godkendt Referatet ligger på provstiudvalgsportalen

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 14. april 2015. Kl. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen John Hougaard Mette R. Sørensen Inga S. Stenkjær Jens Peter Petersen Fraværende:

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som ved fejl ikke er modtaget på provstiets mail. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt inkl. 5% ansøgning fra Flemløse Søby menighedsråd, som

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde.

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Årshjul medtages på næste pu møde. Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Afbud: Bjarne Østergaard Rasmussen Janne Melcher forlod mødet efter punkt 5. Punkt 4: Per Schleiter deltager

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 18. februar 2009. Kl. 16.00 Mødested: Sognegården i Sorø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august 2009. Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 5. august Kl. 13.30 Mødested: Benløse gl. Skole Afbud med anmeldt forfald: Ege Lau Frandsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, onsdag den 31. januar 2007 kl. 15.00 17.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse og underskrift.

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Kerteminde Provstiudvalg. PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Kerteminde Provstiudvalg PU møde 11. december 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. 2 Godkendelse af kirkekassernes budget

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning Godkendelse af dagsorden Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 11. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Protokollater kasseeftersyn kirkekasser

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere