1550C/1555. Brugsanvisning. Insulation Tester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1550C/1555. Brugsanvisning. Insulation Tester"

Transkript

1 1550C/1555 Insulation Tester Brugsanvisning April 2010 (Danish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Fluke garanterer dette produkt mod materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og vedligeholdelse i tre år fra afsendelsesdatoen. Dele, reparationer og service garanteres i 90 dage. Garantien gælder kun den oprindelige detailkunde som har købt hos en autoriseret Fluke-forhandler og omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller produkter der efter Flukes skøn er blevet misbrugt, modificeret, skadet ved skødesløshed og uheld og ved unormale driftsforhold og håndtering. Fluke garanterer at software fungerer i alt væsentligt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt indlæst på medier uden defekter; men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejlfrit og uafbrudt. Autoriserede Fluke-forhandlere skal udstede nærværende garanti på ny og ubrugte produkter til detailkunden, men er ikke bemyndiget til at udvide eller ændre garantien på Flukes vegne. Garantiservice ydes kun dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhandler eller dersom køberen har betalt gældende international pris for det. Fluke forbeholder sig ret til at opkræve kunden evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt købt i et, men indsendt til reparation i et andet land. Flukes garanti er begrænset til efter eget skøn enten refundering af købspris, vederlagsfri reparation eller ombytning af et defekt produkt indsendt til reparation til et autoriseret servicecenter inden for garantiperioden. Service iht. garantien fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter efter returneringsgodkendelse og påfølgende indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten til det servicecenter med porto og forsikring forudbetalt (FOB modtager). Fluke påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet til kunden med porto betalt (FOB modtager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, modificering, uheld eller unormale driftsforhold og behandling, herunder fejl pga. overbelastning fordi instrumentet er blevet brugt under forhold ud over dets normerede driftsområde, eller mekaniske deles normale slitage. giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender). DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG FØLGESKADER OG TAB, HERUNDER DATATAB, UANSET PÅ HVILET GRUNDLAG ELLER RETSTOLKNING DE REJSES. Da tidsbegrænsning af underforstået garanti, og erstatningspligtsfraskrivelse for tilfældige skader og følgeskader ikke anerkendes i visse lande og stater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke alle kunder. Dersom en givet betingelse i nærværende garanti bliver kendt ugyldig eller uden hævd af retsinstans eller anden kyndig med kompetent jurisdiktion, får sådan kendelse ingen indflydelse på de øvrige garantibetingelsers gyldighed og hævd. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-5602 BD Eindhoven Holland Garantiregistrering af instrumentet kan foretages på register.fluke.com 11/99 (Danish)

3 Indholdsfortegnelse Emne Side Introduktion... 1 Sådan kontaktes Fluke... 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 Signaturforklaringer... 5 Pak testeren ud... 6 Testeren... 7 Taster... 8 Sådan tændes og slukkes testeren... 9 Skærm Opladning af batteriet Brug af beskyttelsesstik Målinger Tilslutning til kredsløbet under en test Inden du foretager en isoleringstest Valg af forudindstillet testspænding Programmering af en testspænding Valg af rampning eller konstant testspænding Indstilling af en tidsindstillet test Polariseringsindeks (PI) Dielektrisk absorptionsforhold Kapacitans Isoleringstest Lagring af testresultaterne Visning af resultater, der er gemt i hukommelsen Overførsel af testresultater Installer FlukeView Forms Basic-softwaren Overførsel af resultater til pc Sletning af testresultaterne Vedligeholdelse Rengøring Reservedele og tilbehør Specifikationer Generelle specifikationer i

4 1550C/1555 Brugsanvisning El-specifikationer Princip om måling og modstand ii

5 Skemafortegnelse Skema Emne Side 1. Signaturforklaringer Liste over reservedele Tilbehør Illustrationsfortegnelse Figur Emne Side 1. Leverede standarddele C/1555 Insulation Tester Taster Skærmvisninger Tilslutning til strømforsyning Overfladeafledning Beskyttelsesstikforbindelse Forbedret beskyttelsesstikforbindelse Testledningsforbindelser Vist isoleringsmodstand, der er målt Visning af gemte testdata IR-port på 1550C/1555 Insulation Tester iii

6 1550C/1555 Brugsanvisning iv

7 Introduktion Fluke 1550C og Fluke 1555 Insulation Testers (herefter "testeren") er højspændingsisoleringstestere til kontrol af generelle kredsløb, f.eks. koblingsanlæg, motorer og kabler. Testerens funktioner: Stor LCD-skærm Seks forudindstillede testspændinger: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, V (kun 1555) Programmerbare testspændinger: 250 V til V (50/100 V-trin) Modstandsmåling: 200 kω til 2 TΩ Polariseringsindeks (PI) Dielektrisk absorptionsforhold (DAR) Rampningsfunktion, der øger den anvendte testspænding lineært (på 100 V/sek.) Testidstindstiller og lager til testresultater med brugerdefinerede idmærker Gennemslagsspændingsvisning Genopladeligt blybatteri Automatisk slukning efter 30 minutters stilstand Infrarød port til overførsel af testresultater Pc-software (medfølger) Testeren overholder følgende standarder: EN del 1 og 2 og EN , CAT IV 600 V Forureningsgrad 2. CAT IV er beregnet til at yde beskyttelse mod stødspænding i forsyningsnettet, f.eks. el-målere, luft- og jordstik. 1

8 1550C/1555 Brugsanvisning Sådan kontaktes Fluke Du kan ringe til Fluke på følgende numre: Teknisk support i USA: FLUKE ( ) Kalibrering/reparation i USA: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I hele verden: Du kan også besøge Flukes hjemmeside på Registrering af dit produkt kan ske på Du kan se, udskrive eller hente det nyeste tillæg til brugsanvisningen ved at besøge 2

9 Sikkerhedsoplysninger Insulation Tester Sikkerhedsoplysninger XW Advarsel: Læs følgende, inden testeren bruges. Følg disse retningslinjer for at undgå mulig elektrisk stød og personskade: Kontrollér, at testeren ikke viser tilstedeværelse af farlig spændingsstyrke før og efter testen. Se figur 3. Hvis testeren bipper vedvarende, og der vises et farligt spændingsniveau på skærmen, skal du afbryde strømmen fra kredsløbet under testen, eller tillade, at installationskapacitansen aflades helt. Testeren må kun benyttes som anvist her i brugsanvisningen. Ellers kan det ikke forventes, at de indbyggede sikkerhedsforanstaltninger virker. Tilslut den almindelige testledning før strømtestledningen, og fjern strømtestledningen før den almindelige testledning. Testledningerne må først aftages, når målingen er færdig, og spændingen ved stikkene er på nul igen. Herved sikres det, at evt. kapacitansladning er helt afladet. Afbryd kredsløbsstrømme, og aflad alle højspændingskapacitorer, inden du måler modstanden eller kapacitansen. Du må ikke arbejde alene eller i nærheden af eksplosive gasser, damp eller støv. Testeren må ikke bruges i fugtige eller våde omgivelser. Undersøg testledningerne for beskadiget isolering eller eksponeret metal. Kontroller gennemgangen i testledningerne. Defekte testledninger skal udskiftes. Testeren må ikke bruges, hvis den er beskadiget. Vær forsigtig ved spændinger > 30 V vekselstrøm rms, 42 V vekselstrømspeak eller 60 V jævnstrøm. I forbindelse med disse spændinger er der risiko for stød. Hold fingrene bag fingerafskærmningerne på sensorerne. 3

10 1550C/1555 Brugsanvisning Ydelsen af spændings- eller målingskategorien (CAT) på testsensorerne/-tilbehøret må ikke overskrides. Der er ikke alt tilbehør, der kan bruges i forbindelse med testerens fulde spænding. Tilbehør, der er klassificeret til 1000V CAT III/ 600V CAT IV, er beregnet til håndfri brug under isoleringstesten og må ikke berøres, mens testerens udgang overstiger tilbehørets mærkede klassificering. Testeren skal aflade anlægget helt, inden testtilbehøret fjernes. Impedans i parallelforbundne kredsløb kan give misvisende målinger. Sørg altid for, at testledningerne tilsluttes de relevante indgangsstik. Brug ikke testeren med dele eller dæksel aftaget. Brug kun de nævnte reservedele i testeren. Testeren må aldrig benyttes, hvis sikkerhedsafbryderen på nogen måde er defekt. Sikkerhedsklappen forhindrer samtidig adgang til teststikkene og opladerstikkene. Der er ingen dele i testeren, som brugeren selv kan skifte. Beskyttelsesstikket må kun benyttes som anvist her i brugsanvisningen. Der må kun benyttes anbefalede testledninger. Der må ikke bruges distributionssystemer med højere spænding end 1100 V. 4

11 Insulation Tester Signaturforklaringer Signaturforklaringer Signaturforklaringerne på testeren og i brugsanvisningen er beskrevet i tabel 1. Tabel 1. Signaturforklaringer Signaturfor klaring Betydning P Overensstemmelse med EU-direktiver. Afprøvet og godkendt af TÜV Product Services. ) W X T ± Canadian Standards Association er det certificerede organ, der bruges til at teste kompatibilitet i forhold til sikkerhedsstandarder. Fare. Vigtige oplysninger. Læs brugsanvisningen. Farlig spænding Udstyr med dobbelt eller forstærket isolering. Der må ikke bruges distributionssystemer med højere spænding end 1100 V. Der foreligger interferens. Måleresultaterne kan være behæftet M med større usikkerhed end angivet. s Rampningsindikator b B J ~ Gennemslag Vekselspænding Jord Dette produkt må ikke bortskaffes i almindeligt husholdningsaffald. Se Flukes hjemmeside for at få oplysninger om genbrug. 5

12 1550C/1555 Brugsanvisning Pak testeren ud Testeren leveres med de dele, der vises i figur 1. Hvis testeren er beskadiget, eller hvis der mangler en del, skal du straks kontakte det sted, hvor den er købt ghh01.eps Del nr. A B C D E F G H I J K L 6 Beskrivelse Brugsanvisning på engelsk Ledning XTestledninger med krokodillenæb (grøn, rød og sort) Blød bæretaske Oversigtskort Infrarød adapter med IR-kabel Brugsanvisning på cd-rom FlukeView Forms Basic-cd-rom Licensaftale til programmet. Registreringskort Installationvejledning til FlukeView Forms Installationsvejledning til USB-IR-ledning Figur 1. Leverede standarddele

13 Testeren Insulation Tester Testeren I de følgende afsnit får du oplysninger om testeren og dens brug. Testeren vises i figur Del nr. Beskrivelse Del nr. Beskrivelse ghh16.eps A LCD-skærm E IR-port B Sikkerhedsklap F Taster C Vekselstrømstik G Indbygget håndtag D Indgangsstik Figur C/1555 Insulation Tester 7

14 1550C/1555 Brugsanvisning Taster Brug tasterne til at betjene testeren med, se testresultaterne og rulle gennem de valgte testresultater. Tasterne og deres funktion beskrives i figur 2. FUNCTION ENTER TEST Del nr. A Tænder og slukker testeren. Beskrivelse ghh02.eps B C D E F G Tryk på F for at åbne menuen Function (Funktion). Tryk på den igen for at lukke menuen Function (Funktion) Du kan rulle i menuen Function (Funktion) ved hjælp af piletasterne. Ruller gennem testspændinger, gemte testresultater, timervarighed og ændringer af resultatmærkninger. Fungerer også som "ja"-tast ved spørgsmål. Når hukommelsesplaceringen er angivet, viser S de testparametre og testresultater, der er gemt i hukommelsen. Disse omfatter spændingsstyrke, kapacitans, polariseringsindeks, dielektrisk absorptionsforhold og strømstyrke. Bruges til at rulle gennem testspændinger, gemte testresultater, timervarighed og til at vælge hukommelsesplaceringer. Fungerer også som "nej"-tast ved spørgsmål. Bruges i testspændingstilstand for at starte gradvis indstilling af testspændingen mellem 250 V og V. Starter og stopper en test. Hold tasten nede i et sekund for at starte en test. Tryk på den igen for at stoppe en test. Figur 3. Taster 8

15 Insulation Tester Testeren Derudover bruges U og D også til at få adgang til følgende menupunkter: 1.X Insulation Functions (Isoleringsfunktioner): 1.1 Ramp off (default) (Rampning fra (standard)) 1.2 Ramp on (Rampning til) 1.3 DAR T= DAR/PI T= Time limit xx-xx (Varighed) 3 Show results (Vis resultater) 4 Delete results (Slet resultater) Tryk på E for at foretage et valg. Sådan tændes og slukkes testeren Tryk på O for at tænde testeren. Testeren udfører en egenkontrol, selvkalibrering, viser den aktuelle softwareversion og starter i testspændingsfunktionen. Herfra kan du: Ændre testparametre Starte isoleringstest Få vist gemte resultater Overføre testresultater Tryk på O igen for at slukke testeren. 9

16 1550C/1555 Brugsanvisning Skærm Signaltavlerne er vist i figur Del nr. A B C D E F G H I J K L Beskrivelse Interferens til stede. Aflæsningerne er muligvis ikke korrekte. Polariseringsindeks. Dielektrisk absorptionsforhold. Gennemslag i rampningstilstand. Rampningsindikator. 12 ghh03f.eps Der er risiko for farlig spændingsstyrke ved teststikkene. XW Advarsel! Kontrollér, at testeren ikke viser farlig spændingsstyrke før og efter testen. Hvis testeren bipper vedvarende, og spændingsniveauet er farligt, skal alle testledninger og strømmen fra kredsløbet afbrydes under testen. Spænding, der kommer fra testeren eller under en test fra kredsløbet via testerens stik. Testspændingsindstilling (250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V eller V). Batteriindikator. Isoleringsmodstand på blokskala. Digitalvisning af isoleringsmodstand. Tekstlinje. Viser spænding, teststrøm, kapacitans, programmerbare testspændinger og menuindstillinger. Figur 4. Skærmvisninger 10

17 Insulation Tester Testeren Opladning af batteriet Pb = Bemærk Denne tester bruger et genopladeligt 12 V-blybatteri. Denne batteritype må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til gældende regulativ. Kontakt et godkendt Fluke-servicecenter for at få oplysninger om bortskaffelse og genbrug. Opbevaring af blybatterier i i afladet tilstand kan forkorte deres levetid og/eller beskadige dem. Sådanne batterier skal derfor oplades helt, inden de opbevares i længere tid, og ladningsniveauet skal med jævne mellemrum kontrolleres. Oplad 12 V-blybatteriet med vekselstrømsledningen. Det tager normalt 12 timer at oplade batteriet helt. Oplad ikke ved meget høje eller lave temperaturer. Oplad batteriet, hvis testeren ikke bruges i længere tid. I figur 5 vises, hvordan testeren tilsluttes en strømforsyning. Sikkerhedsklap Figur 5. Tilslutning til strømforsyning. gij11.eps 11

18 1550C/1555 Brugsanvisning Sådan oplades batteriet med strømforsyning: 1. Sluk testeren. 2. Tag testledningerne ud af testeren. 3. Vip sikkerhedsklappen op for at få adgang til strømforsyningsforbindelsen. 4. Sæt ledningen i IEC-stikket på testeren. 5. Sæt den anden ende af ledningen til strømforsyningen i væggen. Se "Generelle specifikationer" for at få specifikationer om opladertilslutning. CHARGING (oplader) vises på LCD-skærmen. Det er muligt at overføre, når testeren er i opladningstilstand. Brug af beskyttelsesstik Bemærk Isoleringsmodstand måles mellem (+)- og ( )-udgangsforbindelserne. Beskyttelsesstikket (G) har samme potentiale som det negative ( )-stik, men det indgår ikke i målekredsløbet. Der bruges kun to testledninger i forbindelse med de fleste tests. Slut de positive (+) og negative ( ) testledninger til de tilsvarende indgange på testeren. Slut testledningssensorerne til kredsløbet under testen. Beskyttelsestikket (G) tilsluttes ikke. Den bedste nøjagtighed, når du måler meget høje modstande, opnås ved at bruge treledermålinger og beskyttelsesstikket. Beskyttelsesstikket har samme potentiale som det negative ( ) stik, og kan bruges til at forhindre, at overfladeafledning og anden afledningsstrøm påvirker nøjagtigheden af isoleringsmodstandsmålingen. I figur 6 vises, hvordan modstanden fra en af lederne til den ydre afskærmning måles. I dette eksempel er der afledningsstrøm langs overfladen på den indre isolering i enden af kablet. Denne afledningsstrøm øger den strømstyrke, der registreres i minusstikket, og gør, at testeren viser lavere modstand end den faktiske modstand. 12

19 Insulation Tester Testeren Afskærmning ( ) ( ) Overfladeafledning Figur 7. Overfladeafledning gij13.eps I figur 7 vises, hvordan overfladeafledning undgås med en ledning tilsluttet fra beskyttelsesstikket til en leder, som omslutter den indre isolering. Overfladeafledningsstrømmen føres ind i beskyttelsesstikket. Derved fjernes afledningsstrømmen fra målestien mellem minus- og plusstikkene, så måleresultatet bliver mere nøjagtigt. Afskærmning ( ) Ekstraudstyr ( G) ( ) Overfladeafledning gij14.eps Figur 8. Beskyttelsesbestikforbindelse I figur 8 vises, hvordan måleindstillingerne forbedres. Slut beskyttelsesstikket til den ubrugte ledning, og vedhæft den til den indre isolering. Derved sikres det, at testeren udelukkende måler afledningen mellem den relevante leder og den ydre afskærmning, men fjerner afledningsveje mellem lederne. 13

20 1550C/1555 Brugsanvisning Afskærmning ( ) Afledningsstrøm ( G) ( ) Figur 9. Forbedret beskyttelsesstikforbindelse gij15.eps Målinger I dette afsnit beskrives almindelige måleprocedurer. Tilslutning til kredsløbet under en test XW Advarsel Sådan undgås elektrisk stød og personskade: Afbryd al strøm til det kredsløb, der skal testes, og aflad kredsløbets kapacitans, inden kredsløbet testes med testeren. Tilslut den almindelige testledning før strømtestledningen, og fjern strømtestledningen før den almindelige testledning. Kontrollér, at testeren ikke viser farlig spændingsstyrke før og efter testen. Se figur 4. Hvis testeren bipper vedvarende, og der vises et farligt spændingsniveau på skærmen, skal du afbryde strømmen fra kredsløbet under testen og afbryde testledningerne. 14

21 Insulation Tester Målinger Sådan tilsluttes kredsløbet under test: 1. Vip sikkerhedsklappen op for at få adgang til indgangsstikkene. 2. Sæt testledningerne i de korrekte stik som vist. Se figur Slut testledningerne til kredsløbet under test ghh09.eps A B C (-) Minusstik (+) Plusstik Sikkerhedsklap Figur 10. Testledningsforbindelser Bemærk Testeren kan IKKE angive spændinger under 200 kω. Når ledningerne er kortsluttet, og der udføres en test, viser testeren en uspecificeret læsning, der er større end nul. Dette er normalt for denne testers indgangskredstype, og det ændrer ikke de måleresultater, som ligger i det angivne nøjagtighedsområde. 15

22 1550C/1555 Brugsanvisning Inden du foretager en isoleringstest Testeren indeholder funktioner, som gør det muligt for dig at tilpasse testen til dine krav. Med disse funktioner kan du: Definere en testspænding Foretage et rampningstestvalg Angive en tidsgrænse (varighed) for testen Måle polariseringsindeks (PI) Måle dielektrisk absorptionsforhold (DAR) Måle kapacitans Brug disse alene eller kombineret. Indstil, ryd eller tag højde for (efter behov) hver funktion, inden du starter en isoleringstest. Funktionerne beskrives i dette afsnit. Valg af forudindstillet testspænding Sådan vælger du forudindstillet testspænding: 1. Når testeren er tændt, skal du trykke på F for at vælge TEST VOLTAGE (Testspænding). Testpændingsvisning 2. Tryk på U eller D for at rulle gennem de forudindstillede testspændingsmuligheder (250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V og V). Testspændingsvalget vises øverst til højre på skærmen. gij05.eps 16

23 Insulation Tester Målinger Bemærk Den faktiske testspænding kan være op til 10 % højere end den valgte testspænding. Programmering af en testspænding Sådan indstiller du en testspænding mellem de forudindstillede testspændinger: 1. Når testeren er tændt, skal du trykke på F for at vælge TEST VOLTAGE (Testspænding). Testpændingsvisning 2. Tryk på U eller D for at rulle gennem de forudindstillede testspændingsmuligheder (250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V og V). Vælg den spænding, der ligger tættest på det ønskede niveau. 3. Den valgte testspændingsstyrke vises øverst til højre på skærmen. 4. Tryk på E. TV=xxxxV blinker nederst til venstre på skærmen. 5. Tryk på U eller D for at øge eller sænke spændingen. Når det rigtige spændingsniveau vises, må du ikke trykke på E. Hvis du gør det, returneres testspændingen til det næstlaveste forudindstillede spændingsvalg. Tryk i stedet på F for at gå til funktionsmenuen. Bemærk Testspændingen kan være op til 10 % højere end den valgte testspænding. gij05.eps 17

24 1550C/1555 Brugsanvisning Valg af rampning eller konstant testspænding Rampning er en automatisk funktion til test af isolering for gennemslag. Under en rampningstest starter udgangsspændingen på 0 V og øges lineært (med 100 V/s), indtil den enten når en indstillet testspændingsstyrke, eller der registreres pludseligt fald i den målte modstand. Så stopper rampningstesten, testspændingen falder til nul, og spændingen ved gennemslagspunktet gemmes i hukommelsen på testeren. Hvis testen ikke når op på den indstillede spændingsstyrke, bliver alle øvrige resultater af målingen ugyldige. Hvis testen er i overensstemmelse med den indstillede spændingsstyrke uden gennemslag, er de eneste gyldige resultater testspænding og isoleringsmodstand. Sådan aktiverer eller deaktiverer du rampningsfunktionen: 1. Når testeren er tændt, skal du trykke på F for at åbne 1.X Function Menu (menuen Funktion). 2. Tryk på E for at åbne menupunktet. Rampningsindikator 3. Tryk på U eller D for at slå rampning til eller fra. Når rampningen er slået til, blinker s i øverste venstre hjørne på skærmen. 4. Tryk på E eller T for at bruge indstillingerne. Med T startes testen. Indstilling af en tidsindstillet test Du kan angive varigheden af isoleringstest ved at indstille timeren. Tiden (testvarigheden) kan indstilles i intervaller på et minut op til 99 minutter. Varigheden vises nederst til højre på skærmen, og den resterende tid, vises midt på skærmen under test med tidsindstilling. Når tiden er udløbet, er isoleringstesten færdig, og testen afsluttes. Sådan indstilles varigheden af en test: gij07.eps 18

25 Insulation Tester Målinger 1. Når testeren er tændt, skal du trykke på F for at åbne menuen Function (Funktion). 2. Tryk på U eller D for at vælge funktionen 2.Time Limit (Varighed). 3. Tryk på E for at åbne menupunktet. 4. Tryk på U eller D for at vælge tiden. 5. Tryk på E eller T for at bruge indstillingerne. Med T startes testen. Polariseringsindeks (PI) Som en del af isoleringstesten måler og gemmer testeren polariseringsindekset (PI), når det er relevant. En polariseringsindekstest varer ti minutter. Testeren starter derfor en nedtælling ved ti minutter. Når en isoleringstest har varet ti minutter eller mere, afsluttes polariseringstesten og gemmes. Resultaterne vises under en test ved at trykke på knappen S eller ved at gemme testresultaterne og kigge felterne RESULTS (Resultater) igennem. Feltet identificeres med PI=. PI = R R 10 min 1 min Dielektrisk absorptionsforhold Som en del af isoleringstesten måler og gemmer testeren det dielektriske absorptionsforhold (DAR), når det er relevant. En DAR-test varer et minut. Derfor måles og gemmes den som ugyldige data for alle isoleringstests, der varer under et minut. Når isoleringstesten varer et minut eller mere, medtages DAR-testen i resultaterne. Resultaterne vises under en test ved at trykke på knappen S eller ved at gemme testresultaterne og kigge felterne RESULTS (Resultater) igennem. Feltet identificeres af DAR=. DAR R 1 min = R 30 sec Kapacitans Som en del af isoleringstesten måler og gemmer testeren kapacitansen, når det er relevant. Resultaterne vises under en test ved at trykke på knappen S eller ved at gemme testresultaterne og kigge felterne RESULTS (Resultater) igennem. Feltet identificeres med C=. 19

26 1550C/1555 Brugsanvisning Isoleringstest XW Advarsel Sådan undgås elektrisk stød og personskade: Måling af isoleringsmodstand kræver, at der anvendes potentielt farlige spændinger på kredsløbet. Den kan omfatte blottede metalsamlinger. Afbryd al strøm til det kredsløb, der skal testes, og aflad kredsløbets kapacitans, inden kredsløbet testes med testeren. Inden du fortsætter, skal du sørge for, at installationen har korrekt ledningsføring, og at ingen udsættes for risiko ved testen. Slut testledningerne til testerens stik, inden du foretager tilslutning til kredsløbet under test. PI/DAR-grænser: Cap. Maks. > 1 μf og Res. Maks. > 100 Me Res. Min. < 200 k e Strøm min. < 50 μa Hvis én af grænserne ligger over, viser testeren UNSPEC (Uspecificeret). Sådan udføres en isoleringstest: 1. Når testeren er tændt, skal de tilgængelige målemuligheder indstilles, så de lever op til dine krav. Disse omfatter: Testspænding indstil område: 250 V til V (50 V/100 V trin) Rampningstest slås til eller fra Varighed ingen grænse eller fra 1 til 99 minutter 2. Slut sensorerne til kredsløbet under test. 20

27 Insulation Tester Målinger XW Advarsel Kontrollér, at testeren ikke viser farlig spændingsstyrke før og efter testen. Se figur 4. Hvis testeren bipper vedvarende, og der vises et farligt spændingsniveau på skærmen, skal du afbryde forbindelsen til testledningerne og strømmen til kredsløbet under testen. 3. Tryk på T i et sekund for at starte isoleringstesten. Testeren bipper tre gange, når testen starter, og X blinker på skærmen, hvilket angiver, at der er potentiel farlige spændinger på teststikkene. Den målte isoleringsmodstand vises på skærmen, når kredsløbet er stabilt. Blokskalaen viser løbende denne værdi (i realtid) som en tendens. Se figur Del nr. 1 Primær digitalskærm 2 Blokskala Beskrivelse ghh08.eps Figur 11. Vist isoleringsmodstand, der er målt Isoleringstesten afbrydes ved følgende forhold: Brugerstop (tryk på T) Tidsindstillingen udløber Interferens registreres i kredsløbet Rampning er slået til, og der opstår gennemslag 21

28 1550C/1555 Brugsanvisning Batteriet er brugt op Hvis der opstår et gennemslag, når rampningstesten er aktiveret, skal du trykke på E, inden du går til trin 4. Testeren bipper efter afslutning af en isoleringstest, når der er potentiel farlig spænding til stede ved stikkene, hvilket kan skyldes kapacitansladning i kredsløbet eller fra et eksternt kredsløb. 4. Når testen er afsluttet, vises STORE RESULT? (Gem resultat?). Resultaterne kan gemmes som beskrevet i næste procedure, hvis det er nødvendigt. Ellers kan du lukke dialogboksen STORE RESULT? (Gem resultat?) ved at trykke på D. Resultaterne gemmes ikke. Lagring af testresultaterne. Når isoleringstesten er afsluttet, viser testeren STORE RESULT? (Gem resultat?) som en anmodning om at gemme måleresultaterne til fremtidig brug. Testeren har hukommelse til at gemme resultaterne fra 99 isoleringstester til fremtidig brug. Sådan gemmer du resultaterne fra en isoleringstest: 1. Tryk på U for at gemme måleresultaterne. Testeren tildeler og viser en fortløbende mærkning (00-99) for at identificere målingen. 2. Hvis mærkningen kan accepteres, skal du trykke på Ufor at gemme dataene. Hvis du vil bruge en anden form for mærkning, kan du tildele fire tegn på følgende måde: a. Bemærk, at * blinker på skærmen. Det er det første af de fire tegn, der er til rådighed, til mærkning af testresultaterne. Tryk flere gange på S for at skifte mellem placeringerne af tegnene. b. Brug U eller D ved hver tegnplacering for at tildele et tegn (0-9, A-Z). c. Tryk på E for at gemme resultaterne. 22

29 Visning af resultater, der er gemt i hukommelsen Insulation Tester Målinger Bemærk Parametre, der ikke har relevans for testen, vises som INVALID (Ugyldig). Testeren kan gemme 99 sæt testdata, herunder: Mærkning Rampning slået til eller fra Isoleringsmodstand Timeraflæsning ved testens afslutning (timer) Den indstillede testspænding (TV) Faktisk testspænding (V) Kapacitans I Polariseringsindeks (PI) Dielektrisk absorptionsforhold (DAR) Teststrøm (I) Årsag til, at testen afsluttes Varighed slået fra eller timerindstilling (1 til 99 minutter) (T. Limit) Sådan vises gemte testdata. Se figur 11: 1. Når testeren er tændt, skal du trykke på F for at åbne menuen Function (Funktion). 2. Tryk på U eller D for at vælge 3. Show Results (Vis resultater). 3. Tryk på E for at vælge menupunktet. Bemærk Når der er spænding til stede ved stikkene, vises den altid øverst på skærmen i midten, uanset om den afgives af testeren eller stammer fra det kredsløb, der testes. 23

30 1550C/1555 Brugsanvisning Del nr. 1 Spænding ved stik 2 Gemte placeringer Beskrivelse ghh06.eps 3 Gemte testresultater Figur 12. Visning af gemte testdata 4. Tryk på U eller D for at gå igennem de gemte placeringer. 5. Stop ved den placering, du vil se. 6. Tryk på S for at se de gemte testdata for en bestemt test. Testresultaterne vises på den alfanumeriske tekstskærm og på LCDskærmen. 7. Tryk på E for at åbne den valgte menu. Overførsel af testresultater Du kan overføre alle gemte data til en pc med FlukeView Forms-programmet. Der leveres en infrarød adapter med testeren til at overføre gemte testdata med. I figur 10 vises placeringen af IR-porten på testeren. 24

31 Insulation Tester Målinger 1 2 Del nr. 1 IR-port Beskrivelse ghh04.eps 2 IR-kabel til pc Figur 13. IR-porten på 1550C/1555 Insulation Tester Installer FlukeView Forms Basic-softwaren FlukeView Forms Basic-softwaren skal installeres på din pc, for at du kan overføre gemte testdata. Hvis du vil installere FlukeView Forms Basic, skal du se Installationsvejledningen til FlukeView Forms. Hvis du vil installere den infrarøde adapter, skal du se Installationsvejledning til USB-IR-ledning. 25

32 1550C/1555 Brugsanvisning Overførsel af resultater til pc Bemærk Der skal installeres softwaredrivere på din Windows-pc, inden du kan bruge USB-IR-ledningen. Se Installationsvejledning til USB-IR for at få flere oplysninger. Sådan tilsluttes testeren til pc'en, så du kan bruge FlukeView Forms Basic Documenting Software: Testeren må ikke køre en test, da seriekommunikationen så bliver deaktiveret. 1. Sæt USB-IR-ledningen i et ledigt USB-stik på pc'en. 2. Slut IR-kablet til IR-porten på testeren. 3. Åbn FlukeView Forms Basic Documenting Software. 4. Den aktuelle COM-serieportindstilling vises nederst til højre i vinduet FlukeView Forms Basic. Dobbeltklik på den for at ændre COMportindstillingen til den virtuelle COM-port ved hjælp af USB-IRledningen. 5. Tænd testeren 6. Følg vejledningen til overførsel af data fra testeren til pc'en i brugsanvisningen til FlukeView Forms, der findes online. Bemærk Kontrollér, at overførslen lykkedes, inden du sletter de gemte testresultater på testeren. Bemærk Resultater, der er gemt på testeren, kan slettes på pc'en ved hjælp af FlukeView Forms Basic-programmet. Se brugsanvisningen til FlukeView Forms for at få flere oplysninger. Sletning af testresultaterne Sådan slettes alle gemte testresultater: 1. Tryk på F for at åbne menuen Function (Funktion). 2. Tryk på U eller D for at vælge menupunktet DELETE RESULT (Slet resultat). 3. Tryk på E for at åbne menupunktet. 4. Tryk på U. REALLY DEL? (Vil du slette?) vises. 5. Tryk på D for at bekræfte sletningen, eller tryk på E for at vende tilbage til Test Voltage (Testspænding). 26

33 Insulation Tester Vedligeholdelse Bemærk De enkelte testplaceringer kan ikke slettes, men de kan overskrives. Sletfunktionen sletter alle gemte testresultater. Vedligeholdelse XW Advarsel Sådan undgås elektrisk stød og personskade: Forsøg ikke at reparere eller foretage service på testeren ud over det, der er beskrevet heri. Det er kun fagligt kompetente teknikere, der må udføre service. Der er ingen dele i testeren, som brugeren selv kan skifte. Rengøring XW Advarsel Brug en hårdt opvredet klud til at rengøre testeren, så der ikke kommer vand i stikkene, for at undgå elektrisk stød eller personskade. Tør jævnligt overfladen af med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke skure- eller opløsningsmidler til at rengøre testeren. 27

34 1550C/1555 Brugsanvisning Reservedele og tilbehør I tabel 2 vises de reservedele, der fås til testeren. I tabel 3 findes det tilbehør, der findes til testeren. Tabel 2. Liste over reservedele Dele Varenr. Rød testledning Sort testledning Grøn testledning Rødt krokodillenæb Sort krokodillenæb Grønt krokodillenæb Ledning (nordamerikansk type) Ledning (europæisk type) Ledning (engelsk type) Ledning (australsk type) Ledning (sydafrikansk type) Blød bæretaske IR-kabel Brugsanvisning på cd-rom Brugsanvisning på engelsk Oversigtskort

35 Insulation Tester Specifikationer Tabel 3. Tilbehør Tilbehør Varenr. Testforlængerledning, 7,6 meter Krokodillenæb Taske Stift etui Specifikationer Generelle specifikationer Skærm 75 mm x 105 mm Batteritype Opladerindgang Dimensioner (H x B x L) Vægt Genopladeligt 12 V-blybatteri. 2,6 Ahr 85 V til 250 V vekselstrøm, 50/60 Hz, 20 VA Der følger en klasse 1 (jordet) ledning med dette instrument i klasse II (dobbeltisoleret). Jordstikket er ikke forbundet internt. Det ekstra ben tjener kun til at holde stikproppen på plads. 170 mm x 242 mm x 330 mm (6,7" x 9,5" x 13,0") 3,6 kg. Driftstemperatur -20 C til 50 o C (-4 F til 122 F) Opbevaringstemperatur -20 C til 65 C (-4 F til 149 F) Relativ luftfugtighed Højde over havets overflade Kapsling Beskyttelse mod overbelastning af indgang 80 % til 31 C lineær nedgang til 50 % ved 50 C 2000 m IP V, vekselstrøm 29

36 1550C/1555 Brugsanvisning Elektromagnetisk kompatibilitet EN , EN Certificeringer P ) Sikkerhed EN , EN del 1 og 2 CAT III 1000V, CAT IV 600 V Forureningsgrad 2 Typisk funktionskapacitet pr. batteriopladning Bemærk Ved ekstreme temperaturer skal batteriet oplades oftere. Testspændinger Antal tests 250 V V kv ,5 kv kv kv 500 El-specifikationer Testerens nøjagtighed gælder et år efter kalibrering ved driftstemperaturer på 0 C til 35 C. I forbindelse med driftstemperaturer uden for området (-20 C til 0 C og 35 C til 50 C), skal der tillægges ±0,25 % pr. C med undtagelse af 20 %-bånd, hvor der tillægges ±1 % pr. C. Testspænding (jævnstrøm) Isolering Isoleringsmodstandsområde Nøjagtighed (±aflæsning) 250 V < 200 kω 200 kω til 5 GΩ 5 GΩ til 50 GΩ > 50 GΩ 500 V < 200 kω 200 kω til 10 GΩ 10 GΩ til 100 GΩ > 100 GΩ uspecificeret 5 % 20 % uspecificeret uspecificeret 5 % 20 % uspecificeret 30

37 Insulation Tester Specifikationer 1000 V < 200 kω 200 kω til 20 GΩ 20 GΩ til 200 GΩ > 200 GΩ 2500 V < 200 kω 200 kω til 50 GΩ 50 GΩ til 500 GΩ > 500 GΩ 5000 V < 200 kω 200 kω til 100 GΩ 100 GΩ til 1 TΩ > 1 TΩ V < 200 kω 200 kω til 200 GΩ 200 GΩ til 2 TΩ > 2 TΩ Blokskalaområde: Spændingsnøjagtighed for isoleringstest: Vekselstrømsnetinduceret strømstyrketærskel: Opladningsrate for kapacitiv belastning: Afladningsrate for kapacitiv belastning: uspecificeret 5 % 20 % uspecificeret uspecificeret 5 % 20 % uspecificeret uspecificeret 5 % 20 % uspecificeret uspecificeret 5 % 20 % uspecificeret 0 til 2 TΩ -0 %, +10 % ved 1 ma belastningsstrøm 2 ma maksimum 5 sekunder pr. μf 1,5 s/µf Måling af afledningsstrøm Område Nøjagtighed 1 na til 2 ma ±(20 % + 2 na) Kapacitetsmåling 0,01 μf til 20,00 μf ±(15 % af aflæsning + 0,03 μf) Timer Område Målenøjagtighed 0 til 99 minutter Indstilling: 1 minut Indikation: 1 sekund Advarsel om strøm i kredsløb Advarselsområde 30 V til 1100 V, vekselstrøm/jævnstr øm, 50/60 Hz Spændingsnøjagtighed ±(15 % + 2 V) 31

38 1550C/1555 Brugsanvisning Kortslutningsstrøm > 1 ma og < 2 ma Princip om måling og modstand Testeren måler isoleringsparametre og viser resultatet heraf efter følgende formler. Ohms lov Kapacitans (ladning) PI (Polariseringsindeks) DAR (Dielektrisk absorptionsforhold) R = V I C = Q V PI R 10 min = R 1 min DAR = R 1 min R 30 s 32

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter

1550B. Brugsanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter August 2003 (Danish) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrænset garanti og begrænsninger

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Brugsanvisning (Danish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

374/375/376 Clamp Meter

374/375/376 Clamp Meter 374/375/376 Clamp Meter Brugsanvisning PN 3608883 July 2010 (Danish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Brugsanvisning April 2005 (Danish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Betjeningsvejledning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual: Advarsel mod potentiel

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug.

HN Brugervejledning. Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. DIGITAL MULTIMETER HN 7364 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før multimeteret tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 1.1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MegOhmMeter. Brugsanvisning

MegOhmMeter. Brugsanvisning 1550 MegOhmMeter October 2001 Rev.1, 7/02 (Danish) 2001, 2002 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrænset garanti og begrænsninger

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737

K 6050. Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester. El-nr. 63 98 720 737 K 6050 Digital fejlstrømsafbryder/ loop-tester El-nr. 63 98 720 737 Kyoritsu K6050 Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...3 2. Beskyttelseslåg...3 3. Beskrivelse...4 3.1. Instrumentbeskrivelse...4

Læs mere

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 714 kalibreringsapparat til termoelementer (Thermocouple Calibrator) er et præcisionsværktøj til strømafgivelse og måling til kalibrering

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter

Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter Betjeningsvejledning Elma 3055 Digital Tangamperemeter El.nr. 63 98 204 635 Elma 3055 side 3 1. Spændingsterminal 2. COM terminal (fælles) 3. Hz,F,Ω, -terminal 4. Display 5. Manuel områdevælger 6. Funktionsomskifter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Brugsanvisning Sikkerhed Advarsel! står anført ved forhold og fremgangsmåder, der indebærer risiko og livsfare for brugeren. Forsigtig! står anført ved forhold og fremgangsmåder

Læs mere

77/75/23/21 Series III Multimeter

77/75/23/21 Series III Multimeter 77/75/23/21 Series III Multimeter Brugsanvisning W Læs først om sikkerhed Man må aldrig bruge instrumentet (Series III Multimeter), hvis det eller prøveledningerne ser ud til at være beskadiget. Man skal

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Brugsanvisning PN 2572573 (Danish) July 2006 2006 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in China All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Brugsanvisning Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Brugsanvisning May 2003 Rev. 1, 10/08 (Danish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Læs mere

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters

1587/1577. Brugsanvisning. Insulation Multimeters 1587/1577 Insulation Multimeters Brugsanvisning April 2005 (Danish) Rev.1, 1/06 2005-2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. BEGRÆNSET

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator

707Ex. Brugsanvisning. ma Calibrator 707Ex ma Calibrator Brugsanvisning March 2003 Rev 3 5/02 (Danish) 2003 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning

705 Loop Calibrator. Brugsanvisning. Indledning 705 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 705 kredsmåler kan afgive og måle spænding i områderne 0 20 ma og 4 20 ma og måle jævnstrømsspænding i området 0 28 V. Instrumentet kan ikke måle

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe

Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikmåler Fiberoptiklampe Brugsanvisning Indledning Fiberoptikmåleren (FOM) måler optisk styrke i fiberoptiske ledninger, og instrumentet viser, om der er styrketab

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126

Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 Nokia tilslutningskabel til opladning CA-126 DANSK Med dette kabel kan du overføre og synkronisere data mellem en kompatibel pc og en Nokia-enhed. Du kan også bruge kablet til at oplade batteriet i en

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

TELE RADIO. PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2

TELE RADIO. PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2 TELE RADIO PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2 INDHOLD Advarsler og begrænsninger Side 1 Basiskortmodtager Side 2 Klemrække til indgangsspænding på basiskort Side 3 Funktions-LED ernes indikationer

Læs mere

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave

Nokia Multioplader DT-600. 1.2. udgave Nokia Multioplader DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. udgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokia Multioplader DT-600 kan du oplade batteriet i fem kompatible enheder på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedramme SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedramme SU-4 9310659 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere