Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010"

Transkript

1 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år og seneste års regnskab til orientering. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af formand. Helle Gimlinge er på valg efter tur. 7. Valg af bestyrelsesmedlem. Katja Lindblad er på valg efter tur. 8. Valg af suppleanter. 9. Eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer. 10. Eventuelt. Der var 23 lejemål repræsenteret og 24 personer på mødet. Ad 1) Formand Helle Gimlinge bød velkommen til afdelingsmødet og bestyrelsen foreslog Thomas Blaaberg som dirigent, hvilket blev vedtaget, da ikke andre var interesseret. Ad 2) Rene (RL 3) og Ulla RL (72) blev valgt til stemmeudvalg og Søren (RL 5) til referent. Ad 3) Da årsberetningen er om delt til alle beboerne, blev den ikke gennemgået på mødet, men der var mulighed for at komme med spørgsmål eller kommentarer til denne. Jørgen (RL 11) spurgte i forhold til belægningen og lunkerne, hvornår disse bliver lavet. Thomas Blaaberg oplyste, at grunden til at der er lagt ny belægning er, at asfalten slog revner og var beskadiget en del steder på grund af det kolde vejr. Endvidere havde afdelingen fået et godt tilbud på flisebelægning i hele (RL) samt parkeringspladserne, 1

2 hvorfor det (på grund af finanskrisen) var et yderst attraktivt tidspunkt at få skiftet det hele på. Da der i budgettet var sat penge af til udskiftning af ny belægning, var det det rette tidspunkt at gøre det på, idet man så ville holde sig indenfor dette. De udbedringer der bliver lavet nu og til foråret 2011 er inkluderet i tilbuddet. Torben (RL 13) spurgte om der var tilbageholdt nogen penge i forhold til udbedringerne og Jørgen (RL 11) spurgte om der var lavet en bankgaranti (10 %), som så ville blive udbetalt, når alt arbejdet var færdigt. Thomas Blaaberg oplyste, at der var tilbageholdt penge og at disse ville blive udbetalt, når flisebelægningen og udbedringerne var færdiglavet her til efteråret. Det er ikke muligt at holde på pengene frem til foråret Endvidere oplyste Thomas Blaaberg, at man godt kunne lave en bankgaranti, men at det ikke ville være nogen god forretning, da det normalvist ville forøge omkostningerne i sidste ende, idet han nok skulle sørge for at få pengene hjem alligevel, idet tilbuddet så ville være blevet dyre. Katja (RL 40) orienterede om planerne i forhold til den nye LIDL forretning og at lokalplanen ville blive endeligt behandlet i starten af oktober Lokalplanen havde været sendt i høring og der havde været indsigelser fra Albertslund og Brøndby Kommune. Albertslund Kommune har efterfølgende trukket deres indsigelser tilbage, mens Brøndby Kommune endnu ikke har svaret. Katja oplyste, at der ville blive lavet et promenadebånd på arealet vest for Solsikkehusene samt at arealet bliver lagt ud over Blomsterengen, så der er yderligere chikane på vejen, således at farten overholdes. Torben (RL 13) spurgte, hvor parkeringspladserne til LIDL forretningen skulle ligge. Katja (RL 40) oplyste, at der vil blive indkørsel til parkeringspladserne i det første sving efter lysreguleringen og en anden beboer oplyste, at der ville være plads til ca personbiler. Katja (RL 40) oplyste, at vareindleveringen til LIDL forretningen ville komme til at ligge op langs med Firkløverparken, men at der skal bakkes ind og det er forventningen, at varelevering finder sted 1 (max 2) gange i døgnet. Ad 4) Henning Bleging Jacobsen gennemgik afdelingens driftsbudget. Katja (RL 40) forklarede, at det ikke er bestyrelsens hensigt at stige i husleje, hvorfor vi jo hvert år gennemgår budgettet og skærer i driften, der hvor det er muligt. Det er dog bestyrelsens holdning, at der skal henlægges tilstrækkeligt for at kunne sikre den planlagte periodiske vedligeholdelse. 2

3 Ib (RL 43) spørger om ikke der bliver sat for mange penge af i forhold til istandsættelse og fraflytninger af lejemål. Thomas Blaaberg oplyste, at der ikke bliver sat flere penge af på denne konto for tiden, da den var stor nok. Udgifter på denne konto var til at dække i forhold til fraflytninger, misvedligeholdelse af lejlighederne - indtil pengene er indkrævet af lejer - afhøvling af gulve samt manglende betaling af husleje. Erling (RL 1) spurgte, hvordan det kunne være, at man betalte ,- kr. til Vallensbæk Boligselskab, når man kun fik et tilskud på 6.000,- kr. årligt. Thomas Blaaberg oplyste, at man betalte for administration til Vallensbæk Boligselskab (der har administrationsaftalen med KAB). De 6.000,- kr. er et tilskud som Vallensbæk Boligselskab giver til Rosenlunden. Erling (RL) spurgte til, hvorfor man har udskiftet ventilationerne i lejlighederne. Thomas Blaaberg oplyste, at ventilationerne var i så dårlig stand, at man var nødsaget til at gøre noget ved det, idet der i en enkelt lejlighed var konstateret skimmelsvamp. Rene (RL 3) spurgte i forhold til henlæggelserne ( ,- kr.) om bestyrelsen havde gjort sig nogen overvejelser i forhold til at spare på dette, samt at hvert lejemål selv overtog indkøb og vedligeholdelse af komfur og køleskab. Thomas Blaaberg og Katja (RL 40) oplyste, at man i bestyrelsen har haft overvejelserne, men at det er så lille et beløb der hensættes af hvert lejemål, så man var i tvivl om, hvorvidt det kunne betale sig at gøre dette. Katja fortalte også, at det jo er vigtigt, at der også er hvidevarer til de beboere, der ikke har råd til selv at købe dem alle ved indflytning. Emnet skal stilles som et forslag til afdelingsmødet, så der kan blive stemt om det, hvis beboerne ønsker det. Dette kan gøres på alle afdelingsmøder. Thomas Blaaberg oplyste, at man faktisk i forhold til langtidsbudgettet lå lige i underkanten af, hvad der skulle henlægges årligt. Endvidere oplyste Thomas Blaaberg, at Rosenlunden hele tiden har haft et flot henlæggelsesniveau og at der er penge nok til at vedligeholde afdelingen. Rene (RL 3) spurgte til, hvorvidt det var muligt at omlægge afdelingens lån. Økonomimedarbejderen fra KAB oplyste, at det umuligt at omlægge nogen lån, idet det er statsligt styret (indeks-lån). KAB er hele tiden opmærksom på om der sker noget i forhold til at Staten melder ud omkring omfinansiering af lån, men dette har ikke været tilfældet endnu. Når afdelingens indeks-lån er betalt færdigt til Staten, vil pengene bare skulle indbetales til Landsbyggefonden. Jørgen (RL 11) spørger til specifikke poster i langtidsbudgettet, hvortil bestyrelsen lover at kigge på disse, og se om der skulle være yderligere besparelser til budget

4 Flere beboere spurgte om bestyrelsen lavede en vurdering af, hvorvidt de fastsatte opgaver i budgettet var nødvendige at få udført eller om man lavede en vurdering af, om det skulle udskydes til senere. Bestyrelsen oplyste, at man hele tiden vurderede om det var nødvendigt at male, skifte traktor, skifte varmecentral, antenneanlæg etc., eller om det skulle udsættes nogle år. Alle poster der ikke skal bruges i det budgetår der er afsat, udskydes. Jørgen (RL 11) spurgte om afdelingen skulle udskifte HFI relæet til et HPFI relæ og om der var sat penge af til dette. Thomas Blaaberg oplyste, at KAB og bestyrelsen ville undersøge dette nærmere. Budgettet for 2011 blev godkendt (1 stemte imod og en stemte blankt). Regnskabet for Rene (RL 3) spurgte til, hvordan man fandt ud af, hvor mange indtægter der var fra vaskeriet. Økomomimedarbejderen fra KAB oplyste, at man kiggede på indtægterne for de sidste 3 år og tog gennemsnittet af dette. Erling (RL 1) spurgte til, hvordan man kan fastsætte indtægterne på fælleshuset, da det jo aldrig bliver lejet ud. Ejendomsmester Henrik Milo oplyste, at fælleshuset ca. 20 gange årligt bliver lejet ud. Ad 5) Der var ingen indkomne forslag. Ad 6) Formand Helle Gimlinge var på valg efter tur og modtog genvalg. Helle Gimlinge blev enstemmigt valgt til formand igen for 2 år. Ad 7) Katja Lindblad var på valg efter tur og modtog genvalg. Katja Lindblad blev enstemmigt valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. Ad 8) Valg af suppleanter. Kristina (RL 55) ønskede at trække sig som suppleant. 4

5 En enstemmig bestyrelse foreslog Mikkel Gimlinge (RL 74) og John Rørvig (RL 45) som de nye suppleanter i afdelingen. Jørgen (RL 11) spurgte om Mikkel Gimlinge overhovedet måtte stille op, da han er søn af husstanden (RL 74) og ikke lejer. Thomas Blaaberg oplyser efter de nye regler fra 2010, at det er tilladt for beboere over 18 år i hvert husstand, at deltage i bestyrelsesarbejde og derfor er Mikkel valgbar. Begge blev herefter enstemmigt valgt som suppleanter for det kommende år. Ad 9) Katja (RL 40) anbefalede, at fortsætte ordningen, således at det stadig er bestyrelsen der udpeger medlemmer til Vallensbæk Boligselskabs repræsentantskab. Jørgen (RL 11) mener at det ikke er særligt demokratisk og foreslår, at det er beboermødet der vælger til repræsentantskabet (dette sker ved afstemning) Vallensbæk Boligselskab konstituerer ikke sig selv, idet bestyrelsen findes blandt medlemmerne i repræsentantskabet og repræsentantskabet består af flere medlemmer, end der skal sidde i bestyrelsen. Samtidig består repræsentantskabet af beboervalgte, der så vælger bestyrelsen. Katja (RL 40) oplyste, at hun synes det er vigtigt, at nogen af dem der sidder i bestyrelsen i Rosenlunden også sidder i repræsentantskabet, fordi de ting der bliver talt om og vedrører afdelingen, har vi så også selv indflydelse på. Efter afstemning (2 stemte imod) blev det besluttet, at det fortsat er bestyrelsen der udpeger til repræsentantskabet i Vallensbæk Boligselskab. Ad 10) (RL 59) spørger om det er muligt at få fældet nogle af birketræerne ud mod Horsestien, idet de står meget tæt, skygger hele sommeren, sviner med frugterne og et barn har fået birkepollen-allergi. Endvidere hindrer de hækken i at vokse, hvorfor der er lavet en slags gang-sti igennem hækkene, således at folk går igennem med barnevogne, cykler osv. Bestyrelsen kan ikke selv afgøre om alle birketræerne skal fældes på en gang, idet der på et tidligere beboeremøde er besluttet, at de skal blive stående. Katja (RL 40) oplyser, at bestyrelsen vil finde på et forslag i samarbejde med ejendomsmesteren og indkalde til ekstraordinær beboeremøde. Gerda (RL 42) spørger om ikke det træ der er gået ud kan fældes ovre ved brandammen. 5

6 Katja (RL 40) oplyser, at hun vil bringe spørgsmålet videre til Ishøj Kommune, idet det er dem der varetager de grønne områder ved brandammen. Gerda (RL 69) synes det er et problem, at hækkene er for høje og spørger i den forbindelse, om de ikke kan klippes længere ned. Katja (RL 40) oplyser, at hækkene må være max 180 cm. og ikke under 120 cm. (jfr. husordenen). Såfremt man ønsker at dette skal ændres, skal der stilles et forslag til afstemning ved et afdelingsmøde. Frank (RL 37) spørger til, hvordan man skal forholde sig i forhold til høj musik i afdelingen. Thomas Blaaberg oplyser, at hvis det er til gene og pågældende ikke overholder husordenen, kan man indgive en skriftligt klage til KAB, dog skal man huske, at det er en god ide, at der er 2 eller flere underskrifter på en klage. Henrik (RL 55) oplyser, at skralderummet ved varmecentralen er fyldt med graffiti og spørger i den forbindelse, hvorfor det ikke er fjernet. Katja (RL 40) oplyser, at bestyrelsen ikke er bekendt med graffitien i skralderummet, hvorfor der ikke er gjort noget i forbindelse hermed. Bestyrelsen vil nu foranledige, at graffitien bliver fjernet. (RL 59) oplyser, at skralderummet ligeledes bliver brugt som rygerum og varmestue. Bestyrelsen tager dette til efterretning og der bliver herefter drøftet nogle forskellige muligheder for tiltag, evt. låge til skralderummene eller indkalde en SSP medarbejder. Lorena (RL 19) spørger om ikke det er muligt at vaske de grå plader på altanerne og terasserne, da de er meget beskidte. Helle (RL 74) oplyser, at pladerne ikke må vaskes af, da man vasker den belægning af der gør, at de ikke er parrøse, så hvis man begynder at vaske på dem, vil problemet blive meget værre. Jørgen (RL 11) spørger om ikke det er muligt at få sat et trafikspejl op for enden af stien ved vaskeriet. Katja (RL 40) oplyser, at bestyrelsen vil kigge på sagen. Rene (RL 3) spørger om ikke det er muligt, at få fjernet det overskydende grus på parkeringspladserne. Bestyrelsen oplyser, at det hermed er givet videre til ejendomsmesteren at vurdere, om det er på tide at det overskydende grus skal fjernes. Carsten (RL 39) spørger om der evt. kunne sættes en tydeligere markering ved parkeringsbåsene. Bestyrelsen er godt klar over at der er et problem omkring markeringen af parkeringsbåsene, men at der arbejdes på dette. Carsten (RL 39) Ulovlig parkering på Blomsterengen. 6

7 Katja (RL 40) oplyser, at bestyrelsen ikke kan gøre noget ved dette. Dette er en politiopgave, idet det er dem der skal udstede bøder, når folk parkerer ulovligt. Ref. Søren F. Jensen (RL 5) 7

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere