VEJLEDNING TIL DET STORE SYSTEMKORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL DET STORE SYSTEMKORT"

Transkript

1 1. juli 2010 Indholdsfortegnelse VEJLEDNING TIL DET STORE SYSTEMKORT 1. Indledning... 2 A. Formål... 2 B. Udfyldelse af systemkortet Generelt... 3 A. Notation... 3 B. Konventioner... 4 C. Angivelse af HP-intervaller Forsiden, højre del... 5 A. Turnering, division/række, holdnr., spillere... 5 B. Grundsystem og generel stil... 5 C. Meldinger, som kan kræve særligt forsvar... 5 D. Specielle kravsituationer... 6 E. Vigtige oplysninger, der ikke passer ind i skemaet... 7 F. Bluff Kortets inderside... 8 A. Åbning... 8 B. Kunstig... 8 C. Min. antal kort... 8 D. Neg. dbl. indtil... 8 E. Beskrivelse... 8 F. Svar... 9 G. Videre meldeforløb... 9 H. Meldinger af forhåndspasset hånd... 9 I. Slemkonventioner Forsiden, venstre del A. Indmeldinger B. Indmelding 1ut C. Springindmeldinger D. Cuebid E. Mod ut F. Mod spærreåbninger G. Mod kunstige stærke åbninger H. Efter modpartens oplysningsdobling Forsiden, midterste del A. Udspil B. Signaler i prioriteret orden C. Signaler D. Oplysningsdoblinger E. Specielle, kunstige og konkurrerende D/RD Supplerende beskrivelse... 16

2 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan det store systemkort skal udfyldes. Læs vejledningen omhyggeligt, før du udfylder systemkortet, og vær omhyggelig i arbejdet, når du udfylder systemkortet. Mens det lille systemkort ofte anvendes i turneringer under relativt afslappede former, anvendes det store systemkort i turneringer, hvor spillerne skal have mulighed for at forberede sig seriøst og kan tillade sig at forvente høj kvalitet i forklaringer af makkeraftaler, både via systemkortet og efter forespørgsel. Derfor kan systemkortet ikke bare udfyldes hurtigt på få minutter der må investeres væsentlig tid, evt. over en længere periode for at få lejlighed til at finpudse beskrivelserne. Ved evt. modstrid har turneringsbestemmelserne og turneringens propositioner altid forrang over for bestemmelser i denne vejledning. Systemkortet er i det store og hele en kopi af WBF's systemkort, men vejledningen adskiller sig på en del punkter, fordi det danske systemkort benyttes i turneringer, hvor der generelt er mindre forskel i meldemetoderne, og hvor der ikke bør være sprogbarrierer hverken i forbindelse med læsning af systemkortet eller i forbindelse med forklaring af meldinger ved bordet. A. Formål 1. Formålet med det store systemkort er at beskrive systemet grundigt nok til, at et modstanderpar kan forberede sig på systemet samt i almindelighed vil have en overordnet fornemmelse af meldingernes betydning alene ved at konsultere systemkortet. 2. Det er ikke meningen, at systemkortet skal udgøre en komplet beskrivelse af systemet du skal fokusere på systemkortets brugbarhed for modstanderne. Det er langt vigtigere at beskrive meldeforløb, hvor modstanderne kunne finde på at blande sig, end at beskrive fjerde melderunde i rent konstruktive meldeforløb detaljer, som det vil være naturligt at få opklaret ved bordet, behøver ikke fremgå af systemkortet. 3. Specielt hvis der ikke spilles med skærme, kan det skade modstanderne at stille spørgsmål under meldeforløbet, enten i kraft af de ubeføjede oplysninger, sådanne spørgsmål giver makker, eller ved de oplysninger, spørgsmålene (eller svarene herpå) giver jer. Det er jeres ansvar at sikre, at modstanderne ikke bliver skadet, hvis de helt rimeligt er tilbageholdende med at stille spørgsmål under meldeforløbet. 4. Meldeforløb, som modstanderne bør være forberedt på hjemmefra, skal være omhyggeligt angivet, først og fremmest åbent forsvar-aftaler. Læs mere om dette i afsnit 3C. 5. Uanset hvad der fremgår af systemkortet, har modstanderne under alle omstændigheder krav på at kunne spørge om alle makkeraftaler. B. Udfyldelse af systemkortet 1. Systemkortet udfyldes elektronisk. 2. Der må ikke rettes i formatet; dog er det tilladt at rette på opdelingen af kortets inderside til de enkelte åbningsmeldinger (se nærmere i afsnit 4A). 3. Denne vejledning er tilknyttet den version af systemkortet, der er udgivet pr. 1. juli Det er tilladt at benytte ældre versioner af systemkortet, men spillerne bør udfase disse i forbindelse med nye makkerskaber.

3 2. Generelt A. Notation For at gøre det let at overskue den store mængde af information bør du være omhyggelig med notationen. Brug nedenstående principper. 1. Meldeforløb: a. Modstandernes meldinger skrives i parentes, fx (1 )-1 -(2 )-D. 2. Farver og benævnelser: a. Farvesymbolerne,, og bør så vidt muligt anvendes frem for "kl", "klør" o.lign. b. Majorfarver kan forkortes "M", "MA" eller "ma". Minorfarver kan forkortes "m", "MI" eller "mi". Et foranstillet "a" kan benyttes i betydningen "den anden/modsatte major hhv. minorfarve", fx "am" for "den anden majorfarve". c. Uspecificerede farver kan angives som "x", "y" og "z". En hidtil umeldt farve kan også angives som "ny". d. Meldingen under en bestemt farve kan angives med "U", typisk ved overføringsmeldinger fx "1ut-2U-2M". Tilsvarende kan meldingen over en bestemt farve angives som "O", fx 1M-3O som fællesnotation for meldeforløbene 1-3 og 1-3ut. 3. Fordelinger: a. Specifikke fordelinger bør angives uden parentes og med farverne i faldende orden, mens uspecifikke fordelinger bør angives i parentes. Ukendt farvelængde angives som "x" (eller angives slet ikke). Eksempler: betyder 5 spar, 4 hjerter, 3 ruder og 1 klør. 2. (5431) betyder enhver fordeling med en 5-farve, en 4-farve, en 3-farve og en singleton m(31) betyder 5 spar, 4-farve i ukendt minor, 3-farve i en af de øvrige farver og singleton i den sidste farve. 4. (54)+M betyder mindst 5-4 eller 4-5 i major. b. Ved angivelse af farvelængder bør der angives et "+", hvis der er tale om en mindste farvelængde frem for en præcis farvelængde. Fx bør "5 " betyde præcis 5 spar, mens notationen "5+ " bør benyttes, når sparfarven kan være længere. c. "BAL" eller "bal" dækker jævne fordelinger, defineret som (5332), (4432) eller (4333). Hvis pladsen tillader det, bør semibalancerede fordelinger nævnes eksplicit. 4. Styrkeintervaller: a. "HP" benyttes i almindelighed som "ægte" honnørpoint, mens "HFP" benyttes for at angive medregning af fordelingspoint (særligt ved støttemeldinger). b. "12-14" inkluderer alle hænder inden for det angivne interval, evt. undtagen 12 exceptionelt dårlige HP, men inkl. 11 exceptionelt gode HP (og tilsvarende i den øvre ende af intervallet). c. "(11)12-14" inkluderer praktisk taget alle hænder inden for intervallet og desuden et vist mindretal af hænder med 11 HP. d. "11(12)-14" inkluderer et flertal af hænder med 11 HP. e. " " inkluderer en ikke nærmere specificeret delmængde af hænder med 11 HP. f. Betegnelsen "KT" bruges om "kontroller", hvor et es tæller for 2 KT og en konge for 1 KT.

4 5. Forkortelser: a. Brug gerne forkortelser, som er rimelig udbredt. Det er rart at nøjes med at skrive "RK" og "UK" i stedet for "rundekrav" og "udgangskrav" (efter temperament kan de engelske forkortelser "RF" og "GF" benyttes, eller "F1" og "FG"). b. Brug gerne almindeligt udbredte forkortelser for kendte konventioner, fx "BWM", "RKCB", "LFT" osv. c. Undgå forkortelser, som virker kunstige og som man ikke vil forstå umiddelbart. B. Konventioner 1. Det er vigtigere at kende en meldings præcise betydning end navnet på den konvention, meldingen er en del af. Hvis det er let at beskrive en konvention ved dens betydning, og konventionen ikke er meget almindelig, bør du derfor foretrække at angive en meldings betydning frem for et konventionsnavn. Eksempler: a. Stayman, Stenberg, Gerber, BWM og Landy er meget udbredte konventioner, hvor enhver anstrengelse for at forklare betydningen på systemkortet ofte kun vil forplumre billedet, også selvom konventionerne findes i et par varianter, specielt vedrørende de fortsatte meldinger. b. Cappelletti Cuebids og Lionels sansforsvar er meget veldefinerede konventioner, men de færreste ved, hvad de dækker over, så bruger du sådanne konventioner, bør du om muligt beskrive betydningen af meldingerne i stedet, da beskrivelsen ikke fylder meget. c. Formel 7 er en meget veldefineret konvention, men folk, der ikke anvender den, kender den næppe heller. Alligevel bør du ikke beskrive den på systemkortet, da beskrivelsen er meget omfattende i forhold til værdien heraf, når modstanderne sagtens kan nøjes med at spørge om meldingerne efter den afsluttende pas. 2. Når det giver mening, bør konventioner desuden ledsages af en beskrivelse af særlige krav til styrke og fordeling, der gælder i makkerskabet. Specielt med en konvention som Michaels' Cuebid er dette vigtigt modparten bør alene ved et kig på systemkortet kunne få information om, hvorvidt der er lovet 5-4 eller 5-5, og der er også store variationer i de anvendte styrkeintervaller, fx fordi nogle forbyder mellemstyrke; desuden er der mulige negative slutninger, som modstanderne også skal have fuld adgang til at drage. C. Angivelse af HP-intervaller 1. Når HP-intervaller angives, er det vigtigt at oplyse om den faktisk spillede stil, både på systemkortet og i mundtlige forklaringer. Har man fx aftalt sanser, men er klar over, at man ofte falder for fristelsen til at åbne med 11 HP (eller 10!), er det forkert at skrive "12-14". Den faktiske stil er makkeraftalen, og man skal måske skrive "(11)12-14". 2. Ved meldinger, der er relativt uspecifikke med hensyn til fordelingsmønsteret fx naturlige 1-åbninger i farve angives HP-intervallet for relativt normale fordelinger. Fx kan man skrive "11-19 HP" ud for åbning 1 for at indikere, at man normalt åbner på hænder med 11 HP og derover. Det vil være underforstået, at man måske passer med 11 HP og jævn fordeling, og at man meget vel kan åbne med gode fordelingshænder (5-5/6-4 eller bedre) med 10 HP eller måske endda 9 HP, specielt med velplacerede honnører.

5 3. Forsiden, højre del A. Turnering, division/række, holdnr., spillere 1. Rubrikken udfyldes med fx "Divisionsturneringen ", "2. division" og "6". 2. For par, der fortsætter med at spille sammen, skal disse rubrikker opdateres hvert år. 3. Det kan som regel tillades at benytte systemkortet fra divisionen i andre danske turneringer (fx Danish Open eller en klubturnering), uden at disse felter rettes, forudsat at det er tilladt bruge det store systemkort i de pågældende turneringer, og systemet i øvrigt er tilladt. 4. Både fornavn og efternavn skal angives for hver spiller. 5. Hvis et tremandspar spiller eksakt samme system uanset den aktuelle konstellation, er det tilladt at skrive alle tre navne på. 6. For medlemmer af DBf bør medlemsnummeret fremgå af rubrikken. B. Grundsystem og generel stil 1. Rubrikken skal opsummere meldesystemet så præcist som muligt i korte formuleringer groft sagt hvad man ville sige til modstanderne, hvis man kun havde 20 sekunder til at forklare hele systemet. 2. Resumeet bør inkludere følgende: a. Systemets navn om muligt et velkendt navn, selvom man spiller systemet med et par variationer. b. Om der spilles 4- eller 5-farve major, samt evt. stærk eller tvetydig klør. c. Typen af svarene 1ut og 2-over-1, hvis man ikke spiller "standard" 1ut=6-9 hhv. 2/1=10+. d. Særlige svarmeldinger på lavt niveau. e. Styrken af åbning 1ut. f. Typen af åbninger på 2-trinet og højere (stærk 2 kan udelades). g. Evt. andre særlige karakteristika ved systemet eller stilen. 3. Systemets navn nævnes først, dernæst åbningsmeldingerne, dernæst resten. Eksempler: a. Acol med 5-farve, 1ut=12-14 u.z. og i z., Multi. Relativt sunde åbninger og svar. b. Modern Standard: 4-farve major (major før minor), 1ut=15-17, Multi. Sunde 2/1- svar (11+ hvis ej 6-farve; 1M-1ut=6-11). c. Nusine: Tvetydig klør med transfersvar på 1-trinet, 5-farve major, åbning 1ut= Svar på 1-trinet kan være ret lette, 1M-1ut er rundekrav, 2/1 er gamekrav efter åbning 1M. Aggressiv spærrestil i 1. og 3. hånd u.z. d. Relæ-Precision: Stærk klør med krydsvendte svar, 5-farve major (aggressive åbninger), åbning 1ut= M-1ut er kunstigt gamekrav, og svarer fortsætter ofte med relæmeldinger; også relæer fra åbners side efter 1 -åbningen. 2/1-svar efter åbning 1M er transfer (2 flertydig). Transferindmeldinger i defensiven. C. Meldinger, som kan kræve særligt forsvar Dette er den vigtigste rubrik på systemkortet, og den skal derfor udfyldes særlig omhyggeligt. Hvis der mangler oplysninger i denne rubrik, kan det straffes med fradrag af KP.

6 1. Alle åbent forsvar-aftaler skal ubetinget fremgå af rubrikken. Derudover er hovedprincippet, at du skal overveje at nævne alle meldinger, der skal alertes, i følgende tre situationer: a. Åbningsmeldinger. b. Svarmeldinger på makkers åbning i farve på 1-trinet. c. Indmelding efter MTH's åbning i farve på 1-trinet (samt dobling med usædvanlig betydning). 2. Hvis modstanderne må forventes at have et standardforsvar parat uden at have behov for at genopfriske det hver for sig eller indbyrdes, bør meldingen ikke medtages i rubrikken. Dette gælder især: a. Åbninger på 1-trinet: Åbning 1 / på evt. doubleton eller 3-farve, stærk klør, tvetydig klør, skraldespandsruder, kamikaze-sans. b. Åbninger på 2-trinet og højere: 2 / visende i nærheden af en kravhånd, Multi 2, 2 / visende farven og en minor, samt 3ut gående minor. c. Svarmeldinger: Springmeldinger, 1M-1ut som rundekrav, meldinger af forhåndspasset hånd, meldinger efter MTH's indmelding eller dobling, 1-1 i et stærkt klørsystem, samt positive naturlige svar i et tvetydigt klørsystem. d. Indmeldinger på MTH's åbning: Michaels, 2ut=de to laveste, samt ethvert forsvar mod 1ut eller stærk 1 /. 3. Følgende må ikke medtages i rubrikken: a. Forsvar mod sansåbninger. b. Forsvar mod kunstige stærke åbninger. c. Meldinger af forhåndspasset hånd. d. Slemkonventioner. 4. Du bør anstrenge dig for at gøre rubrikken overskuelig. Dette indebærer bl.a. følgende: a. Der må ikke beskrives mere end én melding pr. linje. b. Beskrivelsen af en melding kan evt. fylde mere end én linje, men hvis beskrivelsen er kompleks, kan du overveje at beskrive den i den supplerende beskrivelse. I dette tilfælde skal denne rubrik indeholde en tydelig reference til den supplerende beskrivelse, fx "Åbning 2 : SE NOTE 1". c. Hvis rubrikken er fyldt op med relativt naturlige eller velkendte meldinger, kan du overveje at fjerne de mindre væsentlige punkter. d. Hvis der ikke er plads i rubrikken, afsluttes den med en reference til den supplerende beskrivelse, fx "SE DESUDEN NOTE 3-7". 5. Der er intet krav om at foreslå et forsvar mod aftaler nævnt i denne rubrik. D. Specielle kravsituationer 1. Det vigtigste i denne rubrik er at beskrive parrets aftaler om, i hvilke konkurrerende meldeforløb der skabes kravpas, hvor dette ikke er oplagt (det skader bestemt heller ikke at aftale dette!). 2. Skriv også, hvor højt der kræves til i diverse konkurrerende meldeforløb som fx (1ut)- D, 1x-(D)-RD, (3m)-D-(5m) o.lign. 3. Særlige aftaler i slemzonen i åbenlyst stærke meldeforløb skrives ikke her, men i rubrikken Slemkonventioner.

7 E. Vigtige oplysninger, der ikke passer ind i skemaet 1. Denne rubrik benyttes til diverse konventioner og aftaler, som er interessante for modstanderne at kende til, fx XY-ut, LFT, fit bids, Lebensohl som generelt princip i konkurrerende meldeforløb, Doubt-Showing Redouble. 2. Defensive konventioner, som ikke er nævnt andetsteds, bør normalt nævnes. Offensive konventioner, som hører til rent konstruktive meldeforløb, kan udelades, hvis det skønnes, at modstanderne ikke vil være skadet af, at de først spørger om betydningen før udspillet. 3. Rubrikken må ikke anvendes til oplysninger, som der bare ikke var plads til i den relevante rubrik her skal den supplerende beskrivelse benyttes. F. Bluff 1. For hver af parrets spillere skal der angives en almen bluffhyppighed. 2. Brug gerne følgende standardiserede udtryk: "Ofte" dækker mindst 1 bluff pr. 100 spil. "Aldrig" dækker højst 1 bluff pr spil. "Sjældent" dækker området derimellem. 3. Desuden skal der om muligt angives et "mønster" for bluffmeldingerne, fx "bluff forekommer oftest som åbning 1M i 3. hånd u.z., og da ofte med korthed i åbningsfarven". Der skal lægges særlig vægt på muligheden for bluff i kunstige sekvenser, herunder om det evt. er muligt at afsløre egen bluff (bortset fra at passe til en kravmelding o.lign.). 4. NB! Når et sammenspillet par får den erfaring, at der bluffes særligt ofte i bestemte situationer, bliver dette en del af systemet og skal beskrives i den pågældende rubrik. Dette gælder især, når efterfølgende meldinger indrettes efter muligheden for en bluff. I dette tilfælde vil der ofte blive tale om en åbent forsvar-konvention (eller det gør måske ligefrem systemet højkunstigt). 5. Bluff i modspillet skal ikke nævnes i denne rubrik.

8 4. Kortets inderside A. Åbning 1. Alle åbningsmeldinger med aftalt betydning skal nævnes, normalt til og med 4ut eller 5 pas nævnes dog kun, hvis den har en særlig betydning. 2. Det er tilladt at slå meldinger sammen for at spare plads eller forbedre overskueligheden, fx er det sjældent nødvendigt at skelne mellem åbning 3 og 3, hvis man spiller naturligt. Det er således ikke påkrævet at bevare det fortrykte indhold af søjlen længst til venstre man kan også tilføje flere linjer til åbningsmeldinger, hvor systemet ikke kan beskrives tilfredsstillende på den oprindeligt tildelte plads. B. Kunstig Markér kunstige åbninger. For åbninger i farve er det meldinger, der ikke lover mindst 3- farve, eller som samtidig lover en anden farve. For sansåbninger er det meldinger, der ikke lover omtrent jævn fordeling. C. Min. antal kort 1. Angiv den garanterede minimumslængde i den meldte farve (ikke relevant for sansåbninger). 2. Der skal ikke tages højde for "3. håndsåbninger", fx hvis man lover 6-farve med åbning 2 / i 1./2. hånd, men kun 5-farve i 3. hånd, skrives "6" der uddybes med variationer i 3. hånd i feltet "Beskrivelse". 3. Zoneafhængighed bør skrives direkte i denne rubrik, fx "UZ: 5, IZ: 6" fordelt på to linjer aht. overskueligheden. D. Neg. dbl. indtil 1. For hver åbning angives, hvor højt op der spilles negative doblinger. 2. De nærmere aftaler skal desuden præciseres i rubrikken "Doblinger" på forsiden, midterste del. Eksempler: a. "Negative doblinger klassiske på 1- og 2-trinet, tages aldrig ud med jævn hånd på 3-trinet og derover." b. "high/low-doblinger; 2/1 er NF efter fjendens indmelding." E. Beskrivelse 1. Åbningsmeldinger skal beskrives så udførligt som muligt mht. både den egentlige aftale og den generelle stil i makkerskabet. Følgende bør indgå i beskrivelsen: a. Valg af åbningsfarve. 1. Regler for valg mellem flere 4-farver skal fremgå. 2. Hvis man med visse fordelinger systematisk åbner med en farve, som ikke er den længste, skal dette fremgå (dog ikke når man med 5-6 åbner i højeste farve af hensyn til meldeøkonomi). 3. Det er dog ikke nødvendigt med en særlig beskrivelse af, at man åbner med en 3-farve i minor, hvis en åbning 1 / ville love 5-farve, men spiller man 5- farve major og 3-farveåbninger i minor, skal det fremgå, hvordan man åbner med 3-3 i minor. 4. Evt. særlige aftaler om at åbne 1 med 5 5 bør fremgå. b. Bundgrænsen for åbning med hhv. balancerede og ubalancerede hænder i 1./2. hånd. c. Variationer i 3. hånd, både mht. styrke og farvelængde.

9 d. Betingelser for uventede fordelinger fx for sansåbninger: 6-farve i minor, 5-farve i major, 4M5m22, blank honnør, lille singleton; herunder om man åbner konsekvent i sans på sådanne hænder, eller hvordan man vurderer. e. For spærremeldinger: Krav til farvekvalitet, sidestyrke og generel styrke (spillestik, tabere og/eller HP). Afhængigheder af zone og position angives også. Spiller man en fri stil, må man beskrive stilen så godt som muligt, fx "3-10 HP, mindst fornuftig 6-farve, 6-7 spillestik i z., 4-6 spillestik u.z." 2. Mange par spiller i praksis en mere fri stil end angivet på systemkortet, specielt ang. spærremeldinger. Undgå denne uoverensstemmelse, og beskriv ikke den disciplinerede stil, man prøver at aftale, men den stil, der faktisk spilles det er jo den, modstanderne skal oplyses om! F. Svar 1. For 1-åbninger gælder følgende: a. Samtlige kunstige svar bør medtages her (undtagen 4ut efter esser o.lign.). b. Blandt naturlige svar skal der findes en passende balance det er overflødigt at skrive "1ny=6+ m. 4-farve eller 5+ m. mindst 5-farve", men en meget aggressiv svarstil bør beskrives, og ligeledes fx "1M=kan indeholde længere ruder, hvis der ikke er styrke til udgang". c. Springmeldinger af svarhånden bør altid beskrives, da der er mange varianter i omløb. d. Meldinger efter 1x-(D) har deres egen rubrik på systemkortet og skal derfor ikke beskrives her det samme gælder negative doblinger af svarer. 2. Ved spærreåbninger gælder følgende: a. Alle relevante svar skal beskrives, så modstanderne ikke bliver skadet af, at de ikke havde fået lejlighed til at forberede et ordentligt forsvar. b. Specielt skal man passe på at få forklaret "spørgemeldinger" ordentligt, så det er tydeligt, om der loves styrke. c. Det skal også anføres, hvis man kan passe taktisk til en kunstig spærreåbning uden at love længde i en farve, som åbner ikke har lovet. d. Husk muligheden for enten at udvide antallet af linjer til beskrivelsen eller for at forklare uddybende i den supplerende beskrivelse. e. Overvej også at beskrive svarmeldinger efter indmelding eller specielt dobling af 2. hånd. G. Videre meldeforløb 1. Her skal man primært beskrive åbners kunstige fortsættelser (medmindre de hører til under Slemkonventioner), men evt. kan svarers kunstige fortsættelser også beskrives. 2. Der skal findes en passende balance, så man ikke beskriver hele systemet beskrivelsen skal være tilstrækkelig til, at modstanderne kan være velforberedt og ikke skal afsløre sig med spørgsmål under meldeforløbet, men rent konstruktive sekvenser, hvor modstanderne ikke forventes at blande sig, kan sagtens udelades, hvis rubrikken i forvejen er fyldt op af mere relevant information. H. Meldinger af forhåndspasset hånd Ændringer i forhold til det almindelige system skal beskrives, fx Omvendt Toronto, spring til 2ut, ændret interval for 1x-1ut osv. I. Slemkonventioner 1. Her beskrives først og fremmest cuebids og kontrolspørgemeldinger samt esspørgemeldinger og fortsættelser på disse.

10 a. Stort set alle melder cuebids så økonomisk som muligt, dvs. 1. og 2. kontroller blandet mellem hinanden, så dette er underforstået, hvis man bare skriver "cuebids". b. Vedr. esspørgemeldinger medtages også konventioner, der gælder efter fjendens indmelding, fx DEPO og DOPI, herunder hvornår disse anvendes (fx "DEPO efter indmelding over 5 i vores trumf). 2. Man kan overveje at skrive yderligere oplysninger i den supplerende beskrivelse, men ofte kan modstanderne være tilfredse med en "overskrift" på systemkortet suppleret med deres ret til at spørge om meldeforløbet inden udspillet. 3. Særlige aftaler i kravpassituationer over udgangsniveau samt offersituationer bør også beskrives her.

11 5. Forsiden, venstre del Særligt i denne del af systemkortet mangler der plads, og det skal stærkt overvejes at uddybe på den supplerende beskrivelse. A. Indmeldinger 1. Stilen for simple indmeldinger i farve skal angives, herunder fx: a. Omtrentligt minimum og maximum på hhv. 1- og 2-trinet. b. Zonestillingens betydning. c. Hvor stor vægt der lægges på farvekvaliteten. d. Under hvilke omstændigheder der kan meldes ind på en 4-farve. 2. Svarmeldinger angives, herunder fx: a. Principper for direkte støttemeldinger både naturlige og kunstige. b. Hvorvidt ny farve er rundekrav. c. Betydningen af sansmeldinger. d. Betydningen af overmelding i åbners farve. e. Hvorvidt der spilles USP og i så fald i hvilke situationer. f. Betydningen af spring i ny farve. 3. De tilsvarende spørgsmål besvares også angående indmelding i balanceringspositionen og svar herpå. 4. Overvej at benytte den supplerende beskrivelse for at kunne give en tilfredsstillende beskrivelse der er ikke meget plads i rubrikken. B. Indmelding 1ut 1. Her skal betydningen af indmelding 1ut angives for følgende tre meldeforløb: a. "2. hånd": (1x)-1ut. b. "4. hånd": (1x)-pas-(1y)-1ut. c. "Genåbning": (1x)-pas-(pas)-1ut. 2. For naturlige sansmeldinger antages det, at de lover hold i fjendens farve(r), undtagen ved genåbning. I modsat fald skal det fremgå af systemkortet. 3. HP-interval og svarsystem skal fremgå; svarsystemet kan evt. være "som efter åbning". C. Springindmeldinger 1. Stilen skal beskrives, særligt for svage springindmeldinger (og særligt på 2-trinet). Herunder om man kan springe på 5-farve, betydningen af farvekvaliteten, aftaler om maximal defensiv styrke, betydningen af zonestillingen osv. 2. Kunstige svar skal angives, herunder 2ut (hvis den er kunstig, og hvad den i så fald spørger efter), samt hvorvidt ny farve er krav eller ej, og om det kan være udspilsdirigerende eller fit bid eller er helt naturligt. 3. Hvis nogle af springindmeldingerne er kunstige, skal dette fremgå, enten ved et velkendt konventionsnavn eller ved en beskrivelse (som meget vel kan være på den supplerende beskrivelse, hvis det fylder for meget). Det skal fremgå, hvilke farver og farvelængder der vises. Desuden bør du beskrive fortsættelser, særligt i fortsat konkurrerende meldeforløb.

12 4. Under genåbning skrives betydningen af springmeldinger efter (1x)-pas-(pas), inkl. forskelle mellem meldinger på 2- og 3-trinet og mellem meldinger i major eller minor. D. Cuebid Dette afsnit indeholder betydningen af indmelding i modpartens farve med eller uden spring. 1. Beskrivelsen skal indeholde fordelings- og styrkekrav, på samme måde som for almindelige indmeldinger (se evt. afsnit 5A). Eksempel: "(1m)-2m=(54)+M og 8+ HP, (1M)- 2M=4aM5+m og 11+ HP". 2. Svarmeldinger skal beskrives hvilke meldinger der er pass-or-correct, hvilke der er naturlige, og hvilke der er krav, også hvis 3. hånd melder i mellemtiden (her er betydningen af en dobling særligt interessant at vide). Hvis indmelder har en ukendt farve, desuden hvilke meldinger der søger farven. 3. NB! Når melding i modpartens farve er naturlig, skal dette også fremgå, hvilket måske er særlig relevant efter (1x)-pas-(1y). E. Mod ut Her beskrives forsvar mod naturlige sansåbninger. 1. Der skal beskrives indmeldinger i direkte position og relevante svar herpå. Hvis intet andet angives, antages det, at samme system anvendes i genåbningspositionen samt efter egen forhåndspas. 2. Betydningen af springindmeldinger skal også fremgå typisk spærrende eller konstruktiv (angiv gerne omtrentlig honnørstyrke og garanteret farvelængde). 3. Om muligt beskrives stilen i meldingerne, herunder hvor aggressivt man melder i forhold til honnørstyrke, fordeling, farvekvalitet og zonestilling. 4. Husk også indmeldinger i 4. hånd, særligt efter Stayman eller overføring af 3. hånd. 5. Hvis betydningen af en melding afhænger af sanshåndens styrke, skal dette fremgå, herunder hvad der afgør, om sanshånden opfattes som "stærk" eller "svag" fx "stærk" = "kan indeholde 16 HP", "lover mindst 14 HP", eller "intervalmidtpunktet er mere end 14 HP". 6. Evt. aftalt forsvar mod en naturlig 2ut-åbning angives også i denne rubrik, og evt. også indmelding efter (1 )-pas-(1 )-pas-(1ut) i et stærkt klørsystem. F. Mod spærreåbninger 1. Først beskrives doblinger, særligt hvis der ikke spilles oplysningsdoblinger. Svar på doblingen skal beskrives primært om man spiller Lebensohl. 2. Andre takeout-meldinger beskrives også (fx hvis man spiller Sort/Rød). 3. Doblinger af 4. hånd kan også beskrives, fx meldeforløb som (3x)-pas-(3y)-D. 4. Desuden skal følgende så vidt muligt angives: a. Tofarvede indmeldinger, kunstige springmeldinger, overmelding i åbners farve, indmelding 4ut. b. Særlige systemer efter naturlig indmelding 2ut eller 3ut. c. Forsvar mod Multi. d. Aftalte forsvar mod andre kunstige spærreåbninger. G. Mod kunstige stærke åbninger Gælder primært forsvar mod stærk klør samt mod 2 eneste krav o.lign.

13 1. Det er normalt ikke tilstrækkeligt at angive, hvilke konventioner der anvendes. Indmeldingsstilen varierer kraftigt fra par til par og bør også beskrives, fx hvor aggressivt der meldes på hhv. 1-, 2- og 3-trinet, specielt u.z., og hvilken fordeling og farvekvalitet der forventes. 2. Specielt for tofarvede samt tvetydige indmeldinger bør svarsystemet beskrives hvilke meldinger der er naturlige, hvilke der er pass-or-correct osv. H. Efter modpartens oplysningsdobling Det er vigtigt at udfylde denne rubrik nøje, fordi der ofte vil blive konkurreret yderligere, hvorfor modstanderne skal have adgang til oplysningerne på forhånd. Angiv bl.a. følgende: 1. Om ny farve er RF eller NF på hhv. 1- og 2-trinet. Hvis NF, da hvilken type hånd der forventes (især styrke og farvekvalitet). 2. Evt. kunstige svar, specielt hvilke meldinger der lover støtte, og hvad de forskellige støttemeldinger viser. Undgå betegnelser som "sund", "spærrende" osv. benyt hellere omtrentlige pointgrænser (eller hvordan man nu vurderer hænderne). 3. Betydningen af 1x-(D)-RD, samt om der spilles straf- eller oplysningsdoblinger i fortsættelsen. 4. Evt. tendens til at bluffe på svarhånden.

14 6. Forsiden, midterste del A. Udspil 1. Øverst skrives de overordnede principper for åbningsudspil mod hhv. farve og sans samt senere udspil, herunder udspil gennem spilførers hånd. a. Principperne må meget gerne specificeres ved angivelse af konventionsnavn (da de alligevel uddybes ud for beskrivelsen af de enkelte udspil). b. I alle tilfælde angives, om der er særlige regler ved udspil i makkers farve. 2. Desuden er der plads til at skrive vigtige yderligere aftaler, såsom "K fra EKB10 mod sans for afblokering eller markering". I praksis kan det være nødvendigt med en reference til den supplerende beskrivelse. 3. Dernæst skrives de kortkombinationer, som hvert åbningsudspil under normale omstændigheder kan dække over (bortset fra singleton). a. Ved småkortsudspil benyttes notationen HxXx for at angive "3. højeste fra honnør fjerde" osv. (i denne forbindelse kan det meget vel afhænge fra par til par, hvad der defineres som en honnør). b. I notationen kan man angive alternativer vha. en skråstreg; hvis man fx spiller 1./3./5., kan man ud for udspil af tieren skrive "(E/K)B10(+)". 4. Man kan udvide med en reference til den supplerende beskrivelse for at forklare tvetydigheder som fx "højeste fra 3 små i makkers støttede farve; laveste ellers" samt definitionen af "honnør" i situationer, hvor der spilles forskelligt ud afhængigt af, om man har en honnør. 5. Rubrikken dækker ikke udspil i trumffarven dette kan angives i afsnittet "Signaler". B. Signaler i prioriteret orden 1. Her angives det signal, der oftest har første prioritet mod hhv. farve og sans, fx "Lav=K" for kald med lave kort (underforstået afvisning med høje kort). a. Hvis man spiller omvendt kald og Malmö, er det tilladeligt at skrive "K/A" for en kald/afvisningssituation, og "L/U" for en længdemarkeringssituation. b. Hvis man spiller markering i interessant farve ved afkast, kan det fx skrives som "L/U + K". 2. Derefter angives alternative betydninger af signalerne. NB! Baggrunden for at vælge en alternativ betydning bør normalt beskrives enten under skemaet eller på den supplerende beskrivelse. a. Eksempler på udbredte metoder er: "Lav=L, hvis bordet har stukket udspillet" mod sans, eller "Lav=L på udspillet konge". b. Hvis man spiller kald/afvisning ved første afkast i en farve og længdemarkering ved næste afkast i samme farve, er det dog ikke nødvendigt at skrive, at andet afkast er længdemarkering (da modstanderne næppe forventer, at man finder det nødvendigt at kalde eller afvise flere gange i samme farve). 3. Skriv ikke fx "L" i 1. prioritet og "U" i 2. prioritet for at angive en længdemarkeringssituation det skal dækkes af 1. prioritet (og tilsvarende for K/A). 4. De samlede aftaler bør under alle omstændigheder sammenfattes i få korte sætninger. C. Signaler Her angives alle væsentlige signaler, som anvendes: 1. De grundlæggende signaler, fx omvendt kald, Malmö-markeringer, Lavinthal.

15 2. Romersk kald, Obvious Shift Principle, Treldes farveskiftsignal o.lign. 3. Forsinket kald o.lign. 4. Afkastregler, fx markering i uinteressant farve. 5. Regler for signaler i trumffarven. D. Oplysningsdoblinger 1. Her angives aftaler omkring meldeforløbet (1x)-D, herunder fx: a. Fordelingskrav (hvis ikke overstærk), fx "normalt 3+ i alle umeldte farver" eller "altid 4-farve i en umeldt major" osv. b. Minimumsstyrke med (4441)-typer og jævnere typer. c. Minimumsstyrke til en "overstærk" dobling, dvs. som har tænkt sig at melde igen frivilligt. d. Hvorvidt (1M)-D-2-2 kan meldes uden tillægsstyrke (Equal Level Conversion). e. Hvor meget (1x)-D-(pas)-2x kræver til. f. Hvor højt der spilles svardobling. g. Betydningen af (1x)-D-(1y)-D. 2. De tilsvarende aftaler vedr. meldeforløbet (1x)-pas-(pas)-D angives også. E. Specielle, kunstige og konkurrerende D/RD 1. Den sparsomme plads skal bruges til bedst muligt at forklare alle doblinger, ud over strafdoblinger samt de doblinger, der er nævnt i en af rubrikkerne "Oplysningsdoblinger", "Indmeldinger", "Slemkonventioner" eller "Specielle kravsituationer". Der er ofte behov for referencer til den supplerende beskrivelse. 2. Giv gerne uddybende oplysninger til de negative doblinger, der kun er specificeret på kortets inderside i form af, hvor højt op de spilles. 3. Doblinger med anden specifik betydning, fx Support Double, Anti-Manco, udspilsdirigerende doblinger, splinterdoblinger, 1ut-(melding)-D osv. angives særskilt i denne rubrik. 4. Generelt skal man undgå at navngive alle de forskellige sekvenser, hvor man spiller takeout-doblinger (konkurrencedoblinger, svardoblinger, forsinkede eller gentagne oplysningsdoblinger, og hvad der ellers benyttes af navne for omtrent samme type melding). I stedet bør man beskrive de vigtigste og mest karakteristiske aftaler, der afgør, hvilke doblinger der er takeout, og hvilke der er straf (evt. i den supplerende beskrivelse).

16 7. Supplerende beskrivelse Hvis man benytter en supplerende beskrivelse, skal denne gøres så overskuelig som muligt. 1. Forsyn hvert ark med angivelse af holdnr. og -navn, spillernavne og sidenummer. 2. Benyt fortløbende nummerering af noterne husk at omnummerere samt kontrollere referencerne fra systemkortet, hvis der foretages ændringer! 3. Adskil de enkelte noter med gennemgående vandrette linjer.

VEJLEDNING TIL DET LILLE SYSTEMKORT

VEJLEDNING TIL DET LILLE SYSTEMKORT 1. juli 2010 Indhold VEJLEDNING TIL DET LILLE SYSTEMKORT 1. Indledning... 2 A. Formål... 2 B. Udfyldelse af systemkortet... 2 2. Generelt... 3 A. Notation... 3 B. Konventioner... 4 C. Angivelse af HP-intervaller...

Læs mere

SYSTEMBOGEN version 1.4

SYSTEMBOGEN version 1.4 SYSTEMBOGEN version 1.4 (AUG. 2006) Svendsen & Dybdal 1. SYSTEMKORTET... 2 2. ÅBNINGSMELDINGER GENERELT... 2 3. ÅBNING 1 I MINOR... 3 3.1. Omvendt minorstøtte... 3 3.2. wjs... 3 4. ÅBNING 1 I MAJOR...

Læs mere

3 5-4 i minor, single i farven FG 3ut 13-15hp ingen major

3 5-4 i minor, single i farven FG 3ut 13-15hp ingen major note 3 øvrige svar på 1 2 spær i, solid 6+ eller 6 +4 i major 8-11 2ut spær i, solid 6+ eller 6 +4 i major 8-11 3 / 5 farve med 4-1 i major FG 3 / single med 5-4 i minor FG note 4 øvrige svar på 1 2 spær

Læs mere

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER

LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER LEKTION 13 SVAR PÅ INDMELDINGER Defensive meldinger er forskellige fra åbningsmeldinger både i styrke og i krav til farvekvalitet. Lad os derfor fastslå, at man ikke direkte kan overføre svar på åbningsmeldinger

Læs mere

Forsvarsmeldinger I. Indmeldingen

Forsvarsmeldinger I. Indmeldingen Forsvarsmeldinger I Vi har i dette kursusforløb hidtil beskæftiget os fortrinsvis med åbnings- og svarmeldinger mellem det makkerpar, der er i offensiven. Vi har kun strejfet den konkurrence, der ligger

Læs mere

Danmarks Bridgeforbund. Alertregler

Danmarks Bridgeforbund. Alertregler Danmarks Bridgeforbund Alertregler Pr. 1. januar 2008 Indledning Dette hæfte beskriver DBF s nye alertregler, som trådte i kraft den 1. september 2007, og som blev revideret pr. 1. januar 2008. Reglerne

Læs mere

Offensivt. Systemaftale BS-SQ Side 1 af 6

Offensivt. Systemaftale BS-SQ Side 1 af 6 Offensivt 1 12+, X(4), firfarver nedefra. Med en god farve kan der åbnes med helt ned til 10 Efter oplysningsdobling: RD: 10+ Andet: spærrende,

Læs mere

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER

TIL KUK. Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER TIL KUK Mogens Esrom Larsen 20. juni 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n P p R S U x y bonde dame eller dobler es farve, hjerter, klør eller konge major minor den anden major, N M den anden minor, n

Læs mere

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER

BRIDGE MELDESYSTEMET. Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER BRIDGE MELDESYSTEMET Mogens Esrom Larsen 29. august 2011 FORKORTELSER E es K konge D dame B bonde T 10 x styrvolt U uden trumf spar hjerter ruder klør Dbl dobler (i spilleksemplerne dog D) P pas kunstig

Læs mere

MELDINGERNE I BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER

MELDINGERNE I BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER MELDINGERNE I BRIDGE Mogens Esrom Larsen 18. februar 2008 FORKORTELSER B D E f H K M m N n p R S U x y Bonde Dame eller dobler Es farve, Hjerter, Klør eller Konge Major minor Den anden major, N M Den anden

Læs mere

Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013.

Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013. Indmeldinger, doblinger og svar 1. juli 2013. Forudsætninger. Deltagelsen i dette kursus i konventioner er en fortsættelse af to tidligere afholdte, hvori bl.a. forsvarsmeldinger blev gennemgået. Vi forudsætter

Læs mere

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING

LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING LEKTION 24 ÅBNERS TREDJE MELDING Fra og med åbners anden melding kan der ikke opstilles faste regler, idet der er alt for mange forskellige typer meldeforløb at behandle. I stedet skal åbner spørge sig

Læs mere

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER

LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER LEKTION 12 SIMPLE INDMELDINGER Indtil nu har det været sådan, at den side, der åbnede meldingerne, meldte uden indblanding til den endelige kontrakt. Det er imidlertid ikke et realistisk billede af, hvordan

Læs mere

SYSTEMKORT ( alle turneringer)

SYSTEMKORT ( alle turneringer) D E F E N S I V E N I N D M E L D I N G E R U D S P I L O G S I G N A L E R G E N E R E L T O M U D S P I L SYSTEMKORT ( alle turneringer) Aggressive primært uz og på 1-trinnet. UDSPIL MAKKERS FARVE USP

Læs mere

LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE)

LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE) LEKTION 18 OPLYSNINGSDOBLINGER (SIMPLE) Foran dig bliver der åbnet med 1, og du sidder med denne hånd fra Lektion 12 om indmeldinger: E K 7 6 K B 7 4 8 K D 5 3 Er man virkelig nødt til at sige pas på så

Læs mere

LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER

LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER LEKTION 19 MELDINGER EFTER OPLYSNINGSDOBLINGER Ligesom i forrige lektion beskæftiger vi os her udelukkende med den simple oplysningsdobling i anden hånd efter åbning 1 / / /. Principperne kan dog let generaliseres

Læs mere

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM

LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM LEKTION 14 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MINIMUM Åbningsmeldingen 1 træk i farve viser blot ca. 12-21 point og kan indeholde mange forskellige fordelinger. Derfor er det meget vigtigt, at åbner i anden melderunde

Læs mere

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver

Bridge Intro. Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Bridge Intro Spilles af 4 spillere, som er faste makkere 2 og 2 Der spilles med 1 spil kort uden Jokere, 13 kort til hver Farvernes rang: Spar, Hjerter, Ruder og Klør Man kan spille med eller uden Trumf

Læs mere

Crowhurst, Fortsættelse og eksempler

Crowhurst, Fortsættelse og eksempler Noter fra undervisning i mandagsklubben Indhold 23.01.2017 Crowhurst, Fortsættelse og eksempler... 1 16.01.2017 Crowhurst, Forsvar mod åbning multi 2... 3 02.01.2017 Negative doblinger 3)... 3 05.12.2016

Læs mere

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen:

De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: De vigtigste færdselsregler for Bridgevejen: Meldetabel. Honnører er: Es, Konge, Dame, Bonde A:Der tælles point for honnører (HP) Es = 4 HP Konge=3 (HP) Dame=2(HP) Bonde=1(HP) B:Er parret enige om en trumffarve,

Læs mere

LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê

LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê LEKTION 30 KRAVÅBNINGEN 2Ê KAPITEL 83. DEFINITION PÅ ÅBNING 2Ê Når man åbner med 1 træk i farve, skal svarhånden melde pas med mindre end 6 point. Hvis man har så stærk en hånd, at udgang er sandsynlig,

Læs mere

LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II

LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II LEKTION 32 DEFENSIVE MELDINGER - DEL II I Lektion 12 og 13 behandlede vi de simple defensive meldinger og svar på disse, og du lærte om spærreindmeldinger i forbindelse med spærreåbninger i Lektion 26.

Læs mere

Offensiven i konkurrence. Indmelding inden Svarers første melding. Svarers forpligtelse til at holde åbent med mindst 6hp bortfalder ved indmelding.

Offensiven i konkurrence. Indmelding inden Svarers første melding. Svarers forpligtelse til at holde åbent med mindst 6hp bortfalder ved indmelding. 1 Offensiven i konkurrence Denne tekst handler om de systemmæssige og strategiske forandringer offensiven kommer ud for, når defensiven entrer meldingerne. Teksten er begrænset til, at modparten indleder

Læs mere

LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND

LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND LEKTION 34 MODPARTEN MELDER IND Så vidt muligt holder vi fast i alle vores almindelige regler, selv om modparten blander sig i meldingerne. Vi må dog erkende, at indmeldinger kan være generende, fordi

Læs mere

Redningsbæltet og xy-ut

Redningsbæltet og xy-ut Sans-systemet II,1: Den lille sans (12-14) Redningsbæltet og xy-ut 1. Små og store sans er Man kan ikke påstå at den lille sans (12-14 hp) er klart bedre end 15-17 sans. Men man kan heller ikke sige det

Læs mere

LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II

LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II LEKTION 33 OPLYSNINGSDOBLINGER - DEL II I Lektion 18 og 19 beskæftigede vi os udelukkende med oplysningsdoblinger direkte efter en 1-åbning i farve. Oplysningsdoblingen kan bruges både af offensiven og

Læs mere

Alertregler. Danmarks Bridgeforbund. - Pr. 1. januar 2008

Alertregler. Danmarks Bridgeforbund. - Pr. 1. januar 2008 Alertregler - Pr. 1. januar 2008 3480 Fredensborg www.bridge.dk Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at sende dem til DBF's Turneringskomite (tuk@bridge.dk) Udgivelsesdato: 1.

Læs mere

Svage 2-åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *.

Svage 2-åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *. Svage -åbninger og svar. Ogust Lebensohl Okuneff *. Åbningerne / / viser en svag hånd ( ca. - 0 Hp). Oftest med en hæderlig -farve eller mindre god 7 farve. I Zonen helst H T 9 x x x. Hånden har maksimalt

Læs mere

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE

LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE LEKTION 6 ÅBNING 1 TRÆK I FARVE KAPITEL 20. FORDELEN VED AT HAVE EN TRUMFFARVE Indtil videre har vi beskæftiget os mest med at spille sanskontrakter. De fleste spil i bridge vil imidlertid blive spillet

Læs mere

LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING

LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING LEKTION 23 SVARERS ANDEN MELDING Når svarer i første runde har meldt en ny farve, spænder hånden styrkemæssigt over et bredt interval. Du husker vel, at melding i ny farve på 1-trinnet viser mindst 6 point,

Læs mere

LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM

LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM LEKTION 16 ÅBNERS ANDEN MELDING MED MAKSIMUM KAPITEL 47. ÅBNERS GENMELDING EFTER SVAR I NY FARVE Denne lektion omhandler udelukkende maksimumshænder, dvs. hænder med mindst 19 point. Disse hænder vil i

Læs mere

LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER

LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER LEKTION 17 VIGTIGE GRUNDREGLER Der er mange regler at huske, og da du sikkert er lidt forvirret over alle de nye ting på nuværende tidspunkt, vil vi her kortfattet repetere de grundlæggende principper,

Læs mere

Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde:

Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde: Negative doblinger Du har 7 5 Makker åbner med 1. K B 8 2 Næste hånd melder 1. E 4 3 Hvad melder du T 7 6 2 Lad os kigge på hånden ovenover og gennemgå de muligheder, der er for at melde: 1. 1UT: Forbudt

Læs mere

Udkast: Den lille grønne BridgeBog - Anne Grete

Udkast: Den lille grønne BridgeBog - Anne Grete Indholdsfortegnelse Hvordan lærer jeg bridge?... 2 AT TÆLLE POINT... 3 KONTRAKTEN så spiller vi den!... 3 ÅBNINGSMELDINGER... 5 ÅBNING i en farve: 12-21HP... 5 Svar på åbning 1 i farve:... 6 ÅBNING med

Læs mere

LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR

LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR LEKTION 21 SVAR PÅ 1UT MED 5-FARVE I MAJOR I Lektion 3 lærte du at svare på en 1UT-åbning med balancerede hænder. I forrige lektion indførte vi Stayman, hvormed man finder de vigtige 4-4 tilpasninger i

Læs mere

Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit

Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit Sans-systemet I,1 Åbninger i sans og svar Kvantitative sanssvar, Stayman, Transfer, Superfit En af de mest grundlæggende dele i et naturligt Bridgesystem er sanssystemet, der som udgangspunkt har åbningsmeldingen

Læs mere

Den lille grønne Bridge Bog - FruGrøn.dk - Efterår 2017

Den lille grønne Bridge Bog - FruGrøn.dk - Efterår 2017 Hvordan lærer jeg bridge?... 2 1. MELDINGER - Tæl håndens points og find kontrakten:... 3 Åbningsmeldinger... 5 ÅBNING i en farve: 12-21HP... 5 Svar på åbning 1 i farve:... 6 ÅBNING med UT: 15 17HP...

Læs mere

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í

LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í LEKTION 10 SVARMELDINGER I NY FARVE OG SANS EFTER ÅBNING 1Ê/Ë/Ì/Í KAPITEL 31. SVAR I NY FARVE Lad os først definere nogle bridgeudtryk: 1-over-1: Melding i ny farve på 1-trinnet, f.eks: ÅBNER SVARER 1

Læs mere

X - Y Sans og videre meldinger

X - Y Sans og videre meldinger X - Y Sans og videre meldinger Et ofte fremhævet godt supplement til det gode grundsystem. Hvis vi alene med vort grundsystem ønsker at melde følgende hænder: Spil 1. / - (12 Hp) (14 Hp) D 9 3 E K T 6

Læs mere

Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut

Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut Forsvarsmeldinger II, 1: Forsvar mod fjendens åbning 1ut Brozel én- og flerfarvede indmeldinger mod fjendens 1ut Når fjenden åbner 1ut har de et fintmasket system med Stayman, Jacoby (overføring), kvantitative

Læs mere

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE

LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE LEKTION 37 MELDINGER I FJENDENS FARVE Du har i nogle af de tidligere kapitler set, at man til tider kan melde modpartens meldte farve, hvis man er i "meldenød". Dette er traditionelt et meget vanskeligt

Læs mere

LEKTION 20 STAYMAN KAPITEL 57. STAYMAN 2Ê EFTER ÅBNING 1UT. Eksempler: 1) E D 9 4 2) D K B 3 B E B 10 4 D K 7 5

LEKTION 20 STAYMAN KAPITEL 57. STAYMAN 2Ê EFTER ÅBNING 1UT. Eksempler: 1) E D 9 4 2) D K B 3 B E B 10 4 D K 7 5 LEKTION 20 STAYMAN I Lektion 10 under kapitlet om svar på åbning 1 træk i farve gjorde vi meget ud af at forklare, hvor vigtigt det er at spille med en majorfarve som trumf, så snart der er fundet en ottekorts

Læs mere

Forsvar mod svage 2-åbninger (fortsat)

Forsvar mod svage 2-åbninger (fortsat) Forsvar mod svage -åbninger (fortsat) På mange måder minder de defensive meldinger efter åbning eller i farve om hinanden. Principperne for indmeldinger og oplysningsdoblinger følger samme retningslinjer

Læs mere

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET

LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET LEKTION 40 ÅBNINGSUDSPILLET Få ting i bridge har så stor betydning som åbningsuspillet (det blinde udspil). I Lektion 3 og 7 har du lært, hvilket kort du skal spille ud fra en given farvekombination. Men

Læs mere

Kravmeldinger I sept Grundlæggende kravmeldinger, 3-trinspresser (Revers), Fjerde Farve

Kravmeldinger I sept Grundlæggende kravmeldinger, 3-trinspresser (Revers), Fjerde Farve Kravmeldinger I - 1 28.sept. 2012 Grundlæggende kravmeldinger, 3-trinspresser (Revers), Fjerde Farve Fra den første indlæring i Bridge husker vi begreberne krav for en ny melderunde samt krav til fortsatte

Læs mere

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER

LEKTION 35 STRAFDOBLINGER LEKTION 35 STRAFDOBLINGER Indtil videre har du kun lært om oplysningsdoblinger, hvor man dobler for at få makker til at melde. Fra andre kortspil kender du sikkert til brugen af en dobling som udtryk for

Læs mere

LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER

LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER LEKTION 31 ESSPØRGEMELDINGER Hidtil har vi i bogen kun haft få konventionelle meldinger - Stayman 2 og transfers (overføring) efter åbning 1UT. I det følgende beskæftiger vi os med yderligere to, som begge

Læs mere

X Y - Sans. Et supplement til de gode konventioner som svar på åbningsmeldinger i sans.

X Y - Sans. Et supplement til de gode konventioner som svar på åbningsmeldinger i sans. December 2011 X Y - Sans Et supplement til de gode konventioner som svar på åbningsmeldinger i sans. Vi har alle tit været i meldesituationen 1-1 - 1 ut, uden indblanding fra modstanderne. Åbner viser

Læs mere

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge:

KORTLÆSNING. For at du kan blive en god kortlæser, er der fem grundregler, som du skal følge: KORTLÆSNING Kortlæsningens kunst virker måske som magi for dig. Det er sandsynligvis en disciplin, som du ikke har brugt forfærdelig meget tid på. Alligevel er jeg sikker på du bruger den hver gang du

Læs mere

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT

LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT LEKTION 7 UDSPIL MOD FARVE OG ÅBNING 2UT KAPITEL 22. UDSPIL MOD FARVEKONTRAKTER Mod farvekontrakter er udspilstaktikken anderledes end mod sanskontrakter. Man spiller gerne en singleton eller doubleton

Læs mere

APPENDIX KAPITEL A REVERSMELDINGER

APPENDIX KAPITEL A REVERSMELDINGER APPENDIX KAPITEL A REVERSMELDINGER Centersystemet er et simplificeret system, der er beregnet på det store flertal af spillere, der ikke har ambitioner om at spille nationale turneringer. I vores bestræbelser

Læs mere

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3

Optællingens kunst. Invit Stayman. Spil 2. Ø / NS. Spil 1. N / Ingen 8 7 5 2 K B 10 9 7 - K D 9 3 Spil 1. N / Ingen 5 4 2 K D 4 D 6 2 9 8 3 2 Invit Stayman K 9 6 E 5 3 E B 7 5 E B 6 E 3 10 9 8 7 2 K 4 3 10 7 4 D B 10 8 7 B 6 10 9 8 K D 5-1ut 2 2 2 4 Meldingerne: Når Nord åbner med 1ut, er Syd med 9

Læs mere

1. september Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven

1. september Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven 1. september 2017 Vigtige ændringer i 2017-udgaven i forhold til 2007-udgaven Denne artikel gennemgår de vigtigste ændringer i 2017-udgaven af bridgelovene, sammenlignet med 2007-udgaven. 2017-udgaven

Læs mere

Svar på åbning 1 i farve

Svar på åbning 1 i farve Svar på åbning 1 i farve Hvis makker åbner og du har 6 HP eller mere må du ikke sige Pas (med mindre modparten melder ind), da åbner kan have op til 21 HP og med Pas risikerer du at I brænder en udgang.

Læs mere

2 med forskellige svarsystemer

2 med forskellige svarsystemer med forskellige svarsystemer Lad os begynde med at fastslå at -åbningen i virkeligheden er en dårlig ide. Den tager jo meldeplads fra os selv. Det strider mod det generelle princip at gode kort meldes

Læs mere

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER

LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER LEKTION 26 SPÆRREÅBNINGER KAPITEL 72. BESKRIVELSE AF SPÆRREÅBNINGER Åbninger i farve fra 2 til og med 5 kaldes spærreåbninger Disse viser en relativt svag hånd med en god langfarve. Som navnet antyder,

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

2ut i 2. melderunde: 1Ma - 2o1. 2ut er med doubleton i major. 2ut er svag med 4-farve i hjerter eller naturlig FG.

2ut i 2. melderunde: 1Ma - 2o1. 2ut er med doubleton i major. 2ut er svag med 4-farve i hjerter eller naturlig FG. NOTE 6 1Ma - 2o1 2Ma 1-2m 2-2ut i 2. melderunde: 2ut er 10-11 med doubleton i major 2ut er svag med 4-farve i hjerter eller naturlig FG Herefter: 1-2m 2-2ut 3 1-2x 2ut spørger om 2ut. Svar 3 = ca 16+ 3

Læs mere

Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut

Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut Sans-systemet II,2: Den lille sans (12-14), Redningsbæltet og xy-ut De 8 opgaver med løsninger Opgaverne 1-3: Kvantitative sansmeldinger Opgave 1 Du åbner 1ut med denne hånd og makker melder nu 2ut KT9

Læs mere

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING

LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING LEKTION 3 REGNSKAB OG SVAR PÅ ÅBNING 1UT KAPITEL 10. REGNSKAB OG ZONESTILLING Til slut under de generelle principper skal vi beskæftige os med regnskabet og begreberne I Farezonen og Udenfor Farezonen

Læs mere

Åbners strategi efter aktion i 4. hånd

Åbners strategi efter aktion i 4. hånd 1 Åbners strategi efter aktion i 4. hånd Når 4.hånd entrer meldingerne efter at svarer har meldt ny farve eller 1ut, påvirker det åbners muligheder. Lad os slå fast, at åbner aldrig vil være i en kravsituation.

Læs mere

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.07 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 27-10-2014 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

Dansk Bridge Standard

Dansk Bridge Standard 1 Dansk Bridge Standard af Torben Erlandsson januar 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kort introduktion... 4 Basisregler... 5 Grundregler... 6 Åbningshånd... 8 Honnørpoint... 8 Støttepoint... 8 Har

Læs mere

NB: Alle eksempler i dette opslag bygger på at man spiller sans, så meldeforløbet 1x - 1y, 1ut viser hp.

NB: Alle eksempler i dette opslag bygger på at man spiller sans, så meldeforløbet 1x - 1y, 1ut viser hp. Bridge Konventioner Søg Sansåbninger og svar * X-Y-sans https://bridge.kromann.info/convention/1000393 NB: Alle eksempler i dette opslag bygger på at man spiller 12-14 sans, så meldeforløbet 1x - 1y, 1ut

Læs mere

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT

LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT LEKTION 2 HONNØRPOINT OG ÅBNING 1UT KAPITEL 5. HONNØRPOINT I bridge opererer man med honnørkort - eller blot honnører. Es, konge, dame, bonde (knægt) og 10 betegnes som honnørkort. Nogle gange bruges udtrykkene

Læs mere

1 = HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 6-9 HL og 0-3 kort i = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol

1 = HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 6-9 HL og 0-3 kort i = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol 01 Skanderborg ridgeklub Juleturneringen 2:3 12. december 2016. 1 = 1220 HL med 4+farve i. S V N* Ø 1ut = 69 HL og 03 kort i. 2 = 5+farve i, men lever måske ikke op til Acol 1 1ut 2 Plus standarden. 3

Læs mere

LEKTION 39 OFFERMELDINGER

LEKTION 39 OFFERMELDINGER LEKTION 39 OFFERMELDINGER KAPITEL 107. ALMINDELIGE OFFERMELDINGER Nogle gange (ca. halvdelen!) er det modpartens tur til at have de gode kort. I stedet for at lade de andre spille en udgang eller en slem,

Læs mere

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden.

Den Moderne Taberberegning. Honnørpoint er en god metode at vurdere sin hånd efter med to jævne hænder over for hinanden. Den Moderne Taberberegning I mange år har de fleste bridgespillere kun benyttet "honnørpoint" og "fordelingspoint". Det har virket udmærket - og virker stadigvæk udmærket. Honnørpoint er en god metode

Læs mere

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 21. marts 2008 FORKORTELSER

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 21. marts 2008 FORKORTELSER BRIDGE Mogens Esrom Larsen 21. marts 2008 FORKORTELER B D E f H K M m n P p R U x y bonde dame eller dobler es farve, hjerter, klør eller konge major minor den anden major, M den anden minor, n m pas honnørpoint

Læs mere

Lynbridge i Sorø E2017

Lynbridge i Sorø E2017 Lynbridge i Sorø E2017 Efter aftale med forfatter Torben Kelså, har jeg ændret hans lynbridge-kompendie, så der startes med det rigtige pointsystem. Redigeret af Anne Grete Rasmussen Er du forhindret så

Læs mere

LEKTION 41 KORTVURDERING

LEKTION 41 KORTVURDERING LEKTION 41 KORTVURDERING Den grundlæggende metode til at vurdere kortene er selvfølgelig honnør- og fordelingspoint. Men som du har læst mange gange indtil nu, og som du sikkert også har hørt gentagne

Læs mere

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge

Lynbridge 1.04. EasyBridge & Lynbridge Lynbridge 1.04 EasyBridge & Lynbridge Udviklet af Torben Kelså 15-04-2012 Indhold Indledning... 3 Om EasyBridge... 3 Kapitel 1- Spillets gang... 3 Sådan spiller du EasyBridge... 3 Kapitel 2 - Kortvurdering

Læs mere

Månedens udfordring, oktober 2017

Månedens udfordring, oktober 2017 I spiller hold og du sidder Syd med: Månedens udfordring, oktober 2017 Ø/V er alene i zonen, og din makker åbner i 3. hånd med 1 UT (15-17 HP). Hvad melder du nu? Spillet er spil 19 fra anden aften i den

Læs mere

LOVEN TOTALE ANTAL STIK

LOVEN TOTALE ANTAL STIK LOVEN OM TOTALE ANTAL STIK Kampen om delregnskabet på 2- og 3-trækket er det mest forekommende problem ved bridgebordet. Det er her, der i en holdkamp svinger 5-7 IMP gang på gang, og det er her de fleste

Læs mere

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010. Typeset by AMS-TEX

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010. Typeset by AMS-TEX BRIDGE Mogens Esrom Larsen 18. marts 2010 Typeset by AM-TEX 2 FORKORTELER E es K konge D dame B bonde x styrvolt U uden trumf spar hjerter ruder klør Dbl dobler (i spilleksemplerne dog D) P pas kunstig

Læs mere

M 2N, 3 minimum

M 2N, 3 minimum 3.4.5 Bekkasin 2NT Beskrivelse: Bruges i meldeforløbet 1M (PAS) 2NT. En Bekkasin Light variant spilles også efter forhåndspas, hvis modparten melder ind under 2NT, oplysningsdobler 1M eller vi melder 1M

Læs mere

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER

BRIDGE. Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER BRIDGE Mogens Esrom Larsen 31. marts 2009 FORKORTELSER B bonde D dame eller dobler E es f farve H, hjerter hp honnørpoint (E=4, K=3, D=2, B=1) K, klør eller konge k kontrol, K=1 k, E=2 k M major m minor

Læs mere

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas

FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN VEST NORD ØST SYD pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas FARVEBEHANDLING Spil : 1 Giver: N Zone: INGEN pas pas 1 pas 1 NT pas 2 NT pas 3 NT pas Pas pas 1 Syd inviterer, og Nord tager imod med maksimum. KONTRAKT: 3 NT i nord UD : B Der kommer B ud til K. Med

Læs mere

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2

Spil : 1. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 Spil : 1 Giver : N Zone :Ingen 1 NT Pas 2 NT Pas 3 NT Pas Pas Pas 1/17/33 Nord viser maksimum ved at tage imod makkers invitation. Kontrakt : 3NT i nord Udspil : 6/4. Nord spiller ruder i stik 2 I dette

Læs mere

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Gå ind i Appstore Klik på forstørrelsesglasset for at søge og tast funbridge Vælg den øverste funbridge din bridgeklub Herefter kommer dette billede frem.

Læs mere

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013

Start bridge Lynbridge i Sorø E 2013 Indhold Før du lærer bridge: Hvad er stik?... 1 Hvad er trumf?... 2 Lær bridge 1: Hvad er bridge?... 3 Lær bridge 2: Meld og spil sans... 3 Lær bridge 3: Sæt trumf på!... 4 Lær bridge 4: Kamp om kontrakten...

Læs mere

Bridge Konventioner. Farveåbninger og Svar. Søg. * Bekkasin 2ut. https://bridge.kromann.info/convention/

Bridge Konventioner. Farveåbninger og Svar. Søg. * Bekkasin 2ut. https://bridge.kromann.info/convention/ 29/1/2017 Kromann Bridge Bridge Konventioner øg Farveåbninger og var * Bekkasin https://bridge.kromann.info/convention/1002470 Bekkasin er endnu en af tenberg-varianterne. som svar på 1 / viser ægte fit

Læs mere

Månedens udfordring, december 2016

Månedens udfordring, december 2016 Månedens udfordring, december 2016 Læg noget hen over østs og vests hænder nedenfor. Du er kommet i 3 UT med Sp 5 ud. Meldeforløbet har afsløret, at øst har under en åbning med 6-farve i hjerter! Spilleplan?

Læs mere

Jyderup Bridgeklub ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430)

Jyderup Bridgeklub ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430) ROMAN KEY CARD BLACKWOOD (1430) Roman Keycard Blackwood er selv i den simpleste udgave så langt bedre end Blackwood Morrow, at man skal give den et forsøg. Første trin på vejen bør være at inkludere både

Læs mere

MAJORSTØTTEMELDINGEN 2UT. Denne nye konvention er en "Stenberg 2ut-variant", der på alle områder er bedre end øvrige beslægtede konventioner.

MAJORSTØTTEMELDINGEN 2UT. Denne nye konvention er en Stenberg 2ut-variant, der på alle områder er bedre end øvrige beslægtede konventioner. MAJORTTTEMELDIGE 2UT Denne nye konvention er en "tenberg -variant", der på alle områder er bedre end øvrige beslægtede konventioner. Udover at have mange flere features, er konventionen usædvanlig let

Læs mere

Månedens udfordring, april 2017

Månedens udfordring, april 2017 Du sidder Syd med denne slatne hånd: Månedens udfordring, april 2017 Meldingerne er gået således: Syd Vest Nord Øst Pas Pas 2 Kl Pas 2 Ru Pas 3 Ru Pas? Hvad melder du nu? Spillet er spil 11 fra sidste

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

BRIDGE er et PARSPIL ~ hvor NæO/SVO er MAKKERE, P.ELDINGERNE bruges til at søge frem til en. KONTRAKT, d.v.s. en forpligtelse til at VINDE

BRIDGE er et PARSPIL ~ hvor NæO/SVO er MAKKERE, P.ELDINGERNE bruges til at søge frem til en. KONTRAKT, d.v.s. en forpligtelse til at VINDE Lektion l BRIDGE er et PARSPIL ~ hvor NæO/SVO er MAKKERE, og ØST/\/ESf. er L4A~fE.. P.ELDINGERNE bruges til at søge frem til en KONTRAKT, d.v.s. en forpligtelse til at VINDE et bestemt ANTAL TPÆI

Læs mere

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen

Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spil med på landsholdet Tirsdag spil 1-10 Rusland Danmark Af Boje Henriksen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Åbent rum: Nord: E. Rudakov Syd: A. Zaitsev Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere

Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen

Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen Spil med på landsholdet Mandag spil 1-10 Kroatien Danmark Af Martin Schaltz og Andreas Marquardsen Spillene er fra EM for Juniorhold i Torquay Nord: Brgulan Syd: Zoric Øst: Andreas Marquardsen Vest: Martin

Læs mere

Månedens udfordring, januar 2017

Månedens udfordring, januar 2017 Månedens udfordring, januar 2017 Du er som Vest kommet i 6 spar med ruder K ud fra Nord: Krydstrumfning er sagen her og giver faktisk 13 stik: Stik med ruder es, spil hjerter til esset og klør til trumf.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub. Stenbergs 2 UT

Jyderup Bridgeklub. Stenbergs 2 UT Stenbergs 2 UT Lektion 1: Lad os definere 1Ma-4Ma som en skæv hånd. Meldingen er tænkt som spærrende, men ofte er der spil for udgangen. Her er et par eksempler. Makker åbner med 1 og du har D76432 E5

Læs mere

16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT D EKT87 B9 KB KB6 95 ET7653 D642

16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT D EKT87 B9 KB KB6 95 ET7653 D642 16 KB2 V/ØV 53 ET7 EDT87 984 D EKT87 B9 D2 KB986543 KB6 95 ET7653 D642 432 Her er spil 16 fra sidste makkerparturnering 10-10-2011. Resultater A-rækken B-rækken C-rækken S 4 sp 11 S 3 sp 10 ( x 3 ) S 4

Læs mere

Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen

Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen Negative doblinger (1) En absolut nødvendighed i udviklingen af dit system fra klubspiller til turneringsniveau... Lars Blakset, Lars Lund Madsen Negative doblinger benyttes i offensiven efter en naturlig

Læs mere

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken

Spil 11 9/1 2012 Holdturnering. 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843. A rækken B-rækken C rækken Spil 11 9/1 2012 Holdturnering 11 KT52 S/Ingen 98743 E98 7 D843 B6 ED5 T2 3 K7542 EK952 DBT6 E97 KB6 DBT6 843 A rækken B-rækken C rækken N 2 hj 7 V 2 ut 8 V 3 kl 9 N 3 ru 6 V 3 kl 9 V 1 kl 10 V 2 ut 8

Læs mere

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER

LEKTION 5 SPILFØRING I SANSKONTRAKTER LEKTIO 5 PILFØRIG I AKOTRAKTER elv om det er meget vanskeligt at opstille entydige regler for spilføringen, er der nogle principper, der næsten altid kan følges i sanskontrakter: 1. Tæl dine topstik 2.

Læs mere

Spil med på landsholdet

Spil med på landsholdet pil med på landsholdet Onsdag, pil 1-10, Danmark Holland Af Peter Lund OL senior i Istanbul Åbent rum: Lukket rum: ord: Onno Janssens yd : Willem Boegem Øst : Flemming Dahl Vest : Georg orris ord: Peter

Læs mere

Månedens udfordring, november 2016

Månedens udfordring, november 2016 Månedens udfordring, november 2016 Læg noget hen over Nord og Syds hænder i spillet nedenfor! Du er som Vest kommet i 6 UT og får ruder bonde ud fra Nord Syd bekender desværre ikke, men kaster en klør

Læs mere

Regler i BK Esset. Rev. februar Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene.

Regler i BK Esset. Rev. februar Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene. Regler i BK Esset Rev. februar 2017 Nedenstående regelsæt skal følges for at sikre en korrekt og fair afvikling af spillene. Indholdsfortegnelse A. Tjek af korrekt placering mv. B. Inden der meldes C.

Læs mere

Meld med eksperterne. Meldeproblemer for bredde og elite

Meld med eksperterne. Meldeproblemer for bredde og elite Meld med eksperterne Meldeproblemer for bredde og elite Kasper Konow Divisionsspiller 4. Holdturnering. Øst / Alle. 1 D pas 2< 2? # E K 9 5 6 > K T 7 < E D B 7 2 Melding Point Stemmer Læser-% 4< 10 10

Læs mere