Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering"

Transkript

1 POST1900 Årgang 12 nr. 2 marts 2008 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse Generalforsamling d. 19 marts...2 Træningsweekenden i Blokhus...2 Vi har brug for DIG søndag d 6. april...2 Startur af Marselisfonden...3 Sprint øvelse, løb som eliteløber...3 Forvarsling til divisionsturnering d Referat fra generalforsamling afholdt 19/ Påskeløb på Fanø Natugle Dansk Park Tour 2008 (DPT)...7 Øvrige løb i den kommende tid...7 Kontingent og startpengeordning Rengøringsliste for året Trænings weekend i Blokhus...9 1

2 Formandens klumme: Birgitte Halle Generalforsamling d. 19 marts Til Generalforsamlingen deltog 30 medlemmer inkl. bestyrelsen. Referatet kan læses i denne udgave af post Henrik Andersen, Lone Christensen og undertegnede var på valg. Henrik og Birgitte ønskede genvalg, mens Lone ikke ønskede genvalg. Lone vil gerne forsætte i posten som kontaktperson for nye medlemmer og være tovholder i træningen af medlemmer. Efter valget og konstitueringen ser bestyrelsen sådan ud: Birgitte, formand Henrik, sekretær Birthe, kasserer Allan, bestyrelsesmedlem Anders Edsen, kontakt til ungdomsafdelingen Vagn Pedersen, bestyrelsesmedlem Som I kan se, er alle bestyrelsespladser besat, hvilket er rigtig dejligt. De sidste 2 år har der været en plads ledig i bestyrelsen. Glædeligt er også, at vi nu har en direkte kontakt til vores ungdomsafdeling gennem Anders. Efterhånden som vores ungdom vokser og blomstrer, er der kommet et stigende behov for tættere kontakt mellem ungdom og bestyrelsesarbejdet. Vi ser frem til det kommende arbejde. Træningsweekenden i Blokhus Henrik stod igen i år for træningsweekenden, der i år var ved Blokhus. Her blev trænet i klitløb som fortræning til Nordjysk 2 dages og til påskeløbet på Fanø. Læs Anna og Oves indlæg om weekenden andet steds i bladet. Vi har brug for DIG søndag d 6. april DM sprint står for døren, og der er ved at blive lagt sidste hånd på forberedelserne. VI MANGLER FOLK TIL POSTOVERVÅGNING. Opfordring til alle klubmedlemmer, deres venner, naboer og andre der kunne tænke sig at være en del at et DM arrangement. Vi skal bruge ca. 35 folk til at holde øje med, at posterne ikke fjernes. Fjernes bare en post, er det katastrofe! Posterne står, hvor andre kan komme forbi og lige komme til at fjerne den. Derfor skal vi have overvågning på alle poster fra de bliver sat ud, til de skal samles ind. Du behøver ikke af have forudsætninger i orienteringsløb for at være overvåger. Har du lyst til at opleve stemningen ved et DM, se toppen af dansk elite i tæt på, fornemme fart, tempo og stress i Sprint disciplinen, så meld dig til Birgitte. Anders Edsen vil være koordinator for overvågerne. Han vil fortælle, hvad du skal, følge dig ud, vise hvor du skal stå/sidde og være behjælpelig, hvis der opstå problemer. Der vil blive lavet en turnus, hvor man kan blive afløst og komme ind på stævnepladsen og få en bid brød en kop kaffe og lign. Stævne og løbsområdet er på et mindre areal, så der er gang i den hele tiden, der vil være speakning, så flere af jer vil få mulighed for at kunne høre speakningen og dermed være med. Vi har brug for mange. Jo flere vi er, des bedre afløsningsordning kan vi få. Meld dig nu. Din tilmelding og overvågning er afgørende for at vi får et godt DM stævne. Ring eller mail til Birgitte

3 Startur af Marselisfonden Vi har søgt om et statur gennem Marselisfonden, og det har vi fået lov til at købe. Chris har bestilt det, og uret leveres i forbindelse med Påskeløbet. Sprint øvelse, løb som eliteløber Inden sprinten vil vi gerne øve os i, hvordan starturet virker, startproceduren med fast starttid, elektronisk forvarsling, målgang, for sent startende, og hvordan protester håndteres. Vi vil gerne invitere jer til en sprint på Grumstolen TIRSDAG D KL Her vil du blive udtaget som eliteløber, øvrig klasse eller som fri start. Du skal melde dig til Birthe Worm med oplysning om navn, og hvis du har en brik, nummer. Du skal møde på Grumstolen kl Første start kl Som tak for indsatsen, får du en gang aftensmad. Du skal melde dig senest søndag d eller til Birthe til påskeløbet. Forvarsling til divisionsturnering d Forvarsling på vigtig dato d. 18 maj, hvor vi skal løbe første afdeling af divisionsturneringen. Igen i år skal vi løbe mod Herning OK, Mariager Fjord OK og Viborg OK. Vi skal løbe i Tornby klitplantage, og bestyrelsen overvejer at lave en klubtur med overnatning i den forbindelse. I vil høre nærmere. Referat fra generalforsamling afholdt 19/ v. Henrik Andersen Deltagere: Den afgående bestyrelse, Birgitte, Allan, Birthe, Lone og Henrik + 24 andre. 1. Valg af dirigent Asbjørn Andersen blev valgt, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dog var der en mangel i den udsendte endelige dagsorden, hvor punktet Valg af formand manglede. 2. Valg af referent. Henrik Andersen valgt. 3. Bestyrelsens beretning Birgitte gennemgik årets begivenheder, stort som småt. Efterfølgende blev den skriftlige beretning udleveret og godkendt. Denne kan også ses på 4. Forelæggelse af regnskab for Birthe gennemgik det udleverede regnskab. (identisk med det der var med den endelige dagsorden) De større udsving der er i forhold til budgettet skyldes et lavere medlemstal end forventet. Kurser, det store beløb skyldes øget aktivitet blandt ungdomsløberne 3

4 Der blev spurgt til løbsafgiftsfonden Det er et beløb der er sat til side for at have en buffer hvis vi et år pludselig ikke længere får det forventede beløb fra Marselisløbet. Regnskabet blev godkendt. 5. Forslag Ingen forslag 6. Budget Budgettet for 2008 blev udleveret. (Identisk med det udsendte) Birthe gennemgik de beløb der afviger fra 2007 regnskabet. Indtægter er vurderet forsigtigt. Salg af løbsdragter er sat til 0 selv om vi har dragter på lager. Startafgiften er sat lavere end 2007, da det ser ud til at der er færre løb på terminslisten. Der er søgt penge til investering i nyt udstyr fra bl.a. Marselis fonden, men det fremgår ikke af budgettet. Der blev spurgt hvorfor der er afsat 0 til rekruttering. Det har vist sig at hjemmesiden er det bedste våben i rekruteringskampen. Der er dog afsat penge til avisannoncer fælles med resten af Kontingent og løbsafgift er identiske med Budgettet blev godkendt. 7a. Valg af Formand Birgitte Halle afgår og er villig til genvalg. Birgitte blev genvalgt. 7b. Valg til bestyrelsen Lone Christensen afgår og er ikke villig til genvalg Henrik Andersen afgår, og er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog Anders Edsen til den ledige bestyrelsespost. Vagn Pedersen meldte sig også som kandidat. Da der var et ledigt sæde i bestyrelsen blev alle 3 valgt, så bestyrelsen nu består af: Birgitte Halle, formand Birthe Worm, kasserer Allan Hougaard Henrik Andersen Anders Edsen Vagn Pedersen 8. Valg af revisor Erling Nørgaard og Jørgen Bang. Begge blev genvalgt. Ingen af de 2 var tilstede. 4

5 9. debatoplæg om løbsafgift for Henrik fremlagde bestyrelsens oplæg for løbsafgift for Baggrunden for at bestyrelsen ønsker at ændre på ordningen er at man ønsker en mere retfærdig fordeling af de tilskud klubben yder til medlemmerne gennem startpengeordningen. De viste slides kan ses på: Der var en god debat med bla. følgende synspunkter: Hvad skal de sparrede penge bruges til? Ungdommen skal ikke påvirkes af ændringerne. De sparrede penge kunne bruges til indkøb af materiel flere og flere løbere løber mere og mere tiden er til at kigge på modellen Udgifterne til ungdomsaktiviteterne er stigende, så der kan pengene bruges Lad debatten fortsætte i POST 1900 Vi skal ikke spare penge op i klubben Det må ikke ramme bredden De sparrede penge skal komme en bredere medlemsskarre til gode. De sparede penge kan bruges på udlandsture vigtigt med en velfungerende model udmærket udspil Andre klubber har ikke så fordelagtige ordninger. Bestyrelsen vil arbejde videre ud fra disse tilkendegivelser og præsentere et beslutningsforslag på næste generalforsamling. 10. Eventuelt Thomas Kokholm orienterede om hovedledelsens arbejde. Bent Christensen udtræder af Hovedledelsen i år. Erik har lavet sponsoraftale med Hjerteforeningen. Vi skal stille med nogle folk til et optog den 6/3. Modydelsen er noget tøj mm. Der udsendes en mail ang. Optoget. Birgitte orienterede om DM-Sprint. Vagn og Erik har skaffet sponsorater til en samlet værdi af Der mangler folk til overvågning af poster. Varighed Alle blev opfordret til at finde hjælpere. Henning fortalte at der kun var ca. 10 deltagere til 3 af årets første træningsløb. Andre kunne fortælle at der har været løbere ved de sidste par stykker. Kunne der udsendes en mail forud for de træningsløb vi selv står for? 5

6 Påskeløb på Fanø v. Birthe Worm Som det fremgik af den oprindelige information fra Christian O. (OK Pan) gælder opholdet på efterskolen fra onsdag aften til lørdag morgen. Der er tilmeldt omkring 90, hvilket betyder, at en del af ungdommen skal bo i klasseværelser. En værelsesoversigt med oplysning om medbring følger på mail til alle tilmeldte. Tilmeldte til overnatning på Fanø Kim Poulsen m. fam. 4 Anders Tversted 1 Dybdal-Abrahamsen 5 Ellen & Evald Lausten 2 Gitte, Louise Marie og Magnus 3 Fam. Hougaard-Gylling 5 Anders, Vibeke, Jakob og Anne 4 Birthe W. 1 Ingrid og Erik Søgaard 2 Birgitte & Øjvind 2 Vagn og Jonas Poulsen 2 Birgit R. & Ole J. 2 Fam.Gjøderum-Svenningsen 5 Olaf & Lone C. 2 Per & Bodil 2 Asbjørn og Lene 2 Mht. betaling for opholdet modtager I en mail med beløb og kontonummer til indbetalingen. Kostprisen er oplyst til flg.: I dobbeltværelse: 3 overnatninger, 3 x morgenmad, smør selv frokost, 2 x middagsmad: 410,00 kr. I klasseværelse: 3 overnatninger, 3 x morgenmad, smør selv frokost, 2 x middagsmad: 320,00 kr. Natugle 2008 FÆLLES OPLYSNINGER Alle 4 løb er klassificeret som D-løb. De 4 etaper indgår i en fælles konkurrence, hvor de 3 bedste løb tæller til et samlet resultat. For hvert løb gives point med 100 til vinderen og dernæst fradrag for det antal minutter, man er efter vinderes i sin klasse. Den samlede vinder i en klasse er den løber, der har den højeste pointsum. Natugle 1: er afviklet i Silkeborg Natugle 2 den 12/3 i Risskov. Tilmelding 5/3 men resterende kort sælges på dagen. Mødested Sjette Frederiks Kro Natugle 3 den 26/3 i Broddingbjerg (Viborg). Tilmelding 21/3 på O-Service 6

7 Natugle 4 den 2/4 i Palsgaard (Horsens). Tilmelding 25/3 på O-Service. Klubben har for nylig købt 5 pandelamper. Evt. lån aftales med Chris Krogh se hjemmesiden/nyttige oplysninger. Dansk Park Tour 2008 (DPT) FÆLLES OPLYSNINGER Dansk Park Tour er et sprint-arrangement. Kort og regler er efter sprint-normen (ISSOM 2007), dvs. det er forbudt at passere visse terrængenstande. Se evt. temaet i orienteringsløb.dk nr. 3/2007 for en nærmere introduktion. DPT 1 er vores eget løb i forbindelse med DM Sprint i Risskov. DPT 2 den 12/4 i Mindeparken. Tilmelding 6/4 på O-Service. DPT 3 den 21/5 i Ikast. Tilmelding? DPT 4 den 4/6 Marielund Syd, Kolding. Tilmelding? Øvrige løb i den kommende tid 13/ / / / / B Stenbjerg 4/4 Divisionsmatch og KUM Skive AMOK Plantage udtagelse C Rold Nørreskov 11/4 NJM-Lang Rold SkovOK B Bjerre Skov 18/4 Divisionsmatch 4. div.og KUM udtagelse Horsens OK C Marselis/Fløjstru? Kr. Himmelfartsløb OK Pan p C Linddale? NJM Stafet Mariager FjordOK Kontingent og startpengeordning 2008 Inden længe modtager I en opkrævning på kontingent for 1. halvår sammen med et tilbud om at deltage i startpenge-ordningen. Satserne er uændrede i forhold til 2007 og står på hjemmesiden. Du er selvfølgelig meget velkommen til at indbetale allerede nu uden opkrævning blot du oplyser navn(e), og hvad beløbet dækker. Kontonr. er: Reg.nr Konto

8 Rengøringsliste for året 2008 Fra 1. april overtager vi igen rengøringen af vores klubhus, en opgave som klares af klubbens medlemmer. Hovedreglen er, at I gør rent om onsdagen i den anførte uge. Hvis ikke det er muligt, så gør rent tirsdag eller torsdag - vær dog opmærksom på, at huset bruges i f.m. træning tirsdag aften. Da det sker en gang imellem, at enkelte glemmer deres tjans, vil I som et andet forsøg modtage en husk forud for jeres uge. Med disse tiltag håber vi, at vi får et hus, vi kan være bekendt. Bemærk: I uge 24 skal baderummene have en ekstra grundig rengøring Er du forhindret i din uge, finder du selv en at bytte med. Rettes på listen. Omfanget af rengøringen fremgår af en liste, der hænger på opslagstavlen på Grumstolen. Mangler du en nøgle til huset, kan du kontakte Birthe W. på tlf i god tid forinden. Sæt et X, når I har gjort rent, tak. Listen hænger på opslagstavlen. Uge X Rengøringshold 15 Lena & Erling 16 Lone & Olaf 17 Kim P., Vagn 18 Flemming Gersner, Birte R. 19 Sune & Niels 20 Bent & Johanna 21 Birgit & Ole 22 Anna & Ove 23 Birthe W., Karen H. 24 Chris & Birte, Tove & Per Baderummene får en ekstra grundig rengøring. 25 Asbjørn & Lene 26 Bodil & Per 27 Henning, Kokholm Uge sommerferie. Brugere af huset sørger for, at der ser pænt ud 31 Per C., Frank 32 Birgitte & Øjvind 33 Erik S., Hans v.b. 34 Signe & Jørgen 35 Hanne K., Lone Bech Jensen 36 Anton, Anders T. 37 Fam. Gylling-Hougaard 38 Evald & Ellen Uge 39/40 - Hovedrengøring - aftal selv(sen. 1/10) Dybdal/Abrahamsen Gjøderum/Svenningsen, Edsen, Frandsen 8

9 Trænings weekend i Blokhus Flotte roser til Henrik Og til medhjælperne Endnu en gang havde Henrik lavet en supergod weekend til os. Den startede med natløb fredag aften, hvor alle de seje deltog - dvs. ikke os. Lørdag formiddag var vi med på banen. Det foregik i skoven lige omkring vandrehjemmet, og lørdag eftermiddag, efter en lækker frokost, var vi ude i klitterne. Det blæste jo kraftigt derude, så man kan godt sige, vi blev sandblæst. Vi synes, det er svær orientering derude, men ved fælles hjælp, fandt vi de poster, vi skulle have. Vandrehjemmet stod for alt forplejningen, så vi kunne bare sætte os til bords og nyde aftensmaden. Senere fortalte Anders Edsen om løb i udlandet, og havde kort med fra Slovenien 6-dages sidste år, som hans familie havde deltaget i. Til sommer vil de til Svensk 5- dages sammen med Dybdal-Abrahamsen og der er plads til flere, så opfordringen er hermed givet videre. Det lød rigtig spændende. Søndag stod programmet på Langkøring og Asbjørn efterlyste en bus. Men vi måtte selv ud på de trætte ben. Vi kunne vælge op til 11 km, og de gjorde de seje, også Ove. Jeg tog selv den gode bane 2 på 5,7 km. Det passede fint til mig, og jeg fandt det hele. Efter madpakkerne var det farvel og tak for et godt arrangement. Til jer, der ikke var med, må jeg sige, I gik glip af en glimrende fortræning til forårets strabadser. Anna og Ove Jørgensen 9

10 10

Årgang 15 nr. 5 2011 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering

Årgang 15 nr. 5 2011 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering POST1900 Årgang 15 nr. 5 2011 Medlemsblad for Århus 1900 Orientering Indholdsfortegnelse: Formandens klumme side 2 Juleløb side 6 Praktiske oplysninger side 6 Klubmesterskab 2011 side 7 Efterårets løb

Læs mere

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F

KompasPosten. Nr. 2 Februar 2011. Herning Orienteringsklub. Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F KompasPosten Medlem af Dansk Orienterings-Forbund under D.I.F. og I.O.F Formand Jens Jørgen Jensen jjjensen@dadlnet.dk 97 12 42 14 Gudenåvej 172, 7400 Herning Næstformand Bjørn Hansen Voulund@c.dk 97 15

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet.

Klub-nyt. Herlufsholm Orienteringsklub. Her er nogle glade løbere efter juleløbet. Klub-nyt Herlufsholm Orienteringsklub Her er nogle glade løbere efter juleløbet. februar Nr.1/2008 Klubbens Bestyrelse Valgt på generalforsamlingen den 5. februar 2007 Formand Næstformand Kasserer Torben

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Fastelavnsløbet i Odder

Fastelavnsløbet i Odder Lørdag d. 26. februar var vi traditionen tro til fastelavnsløb denne gang var det i Odder. Der var fint fremmøde fra BMI en blandet flok på 30 både nye og gamle, hurtige og mindre hurtige dejligt, at der

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

O-brevet nr. 10 April 2015

O-brevet nr. 10 April 2015 Det spirer og pibler frem i skovbunden og om få dage står bøgetræerne med lysegrønne blade. Det er suverænt en af de smukkeste årstider i skoven. Og smukt så det også ud, med alle de lysegrønne klubjakker,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere