Nyttige råd i nedgangstider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyttige råd i nedgangstider"

Transkript

1 Nyttige råd i nedgangstider Livets Kildes hæfteserie Nr årgang Juni 2009

2 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde, c/o Postbox 714, DK-4000 Roskilde Andre hæfter i denne hæfteserien: At leve sammen med Gud Bjergprædikenen (1. del) Bjergprædikenen (2. del) Bjergprædikenen (3. del) Bjergprædikenen (4. del) Bjergprædikenen (5. del) Den ukendte Jesus (1. del) Den ukendte Jesus (2. del) Det kristne håb Evangeliet i Edens have Er Gud død? Gud og bøn Gud og lidelse Gud og tilgivelse Guds løfter Guds nåde (1. del) Guds nåde (2. del) Guds profetier Guds velsignelser Herren er min hyrde Hvad er Guds kærlighed? (1. del) Hvad er Guds kærlighed? (2. del) Hvad sker der efter døden? Hvad styrer dit liv? Jesu breve til menighederne (1. del) Jesu breve til menighederne (2. del) Jesu breve til menighederne (3. del) Jesu personlighed Jesus kommer igen Jobs bog Kristendommens fælder Kvinder i Bibelen Lever vi i de sidste dage? Ord om tålmodighed Ord om håb Copyright 2009 Guds Verdensvide Kirke Skriftstederne i Livets Kilde hæfteserie er fra Det Danske Bibelselskabs Udgave ISBN

3 For kærlighed til penge er roden til alt ondt: drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. 1. Timotheus 6:10 Nyttige råd i nedgangstider 1

4 De r e r få e m n e r d e r o p ta g e r os mennesker, som penge gør. I den senere tid har verden oplevet en finanskrise, som man må tilbage til 1930erne for at se magen til. Dette hæfte handler om penge, set fra såvel historisk, bibelsk som personlig perspektiv. Bibelen omtaler tit rigtige og forkerte holdninger til penge og velstand. Pengegriskhed eller grådighed er et stort tema i Bibelen. Vi forbavses til stadighed over, at mange af de familier vi kommer i kontakt med, ikke har noget budget. I dette hæfte vil vi også give nogle grundlæggende råd desangående. Forfatteren af hæftet er økonom fra BI (Bedriftsøkonomisk Institutt) og teolog med mastergrad fra Menighedsfakultetet i Oslo. Han har både været personale- og økonomichef i et mellemstort firma i Oslo i 18 år, og leder af et ikke helt lille inkassobureau i syv år. Han har snakket med en en række familier og enkeltpersoner om deres vanskelige økonomiske situation. Formålet med Livets Kilde hæfter er at gøre evangeliet vedkommende og tydeligt for vor tid. Hæfterne læses af kristne fra forskellige trossamfund. Vort ønske er at hjælpe den enkelte med at forstå sig selv og sit forhold til Gud, uanset hvilket kristent samfund man tilhører Timotheus 6: Hvad er penge? 5 6 Nedture i verdensøkonomien 7 10 Hvad kan du gøre for at undgå at komme i økonomisk uføre? Vi er Guds forvaltere vi ejer ingenting 13 Rige personer i Bibelen Hvad er succes? 16 19»Søg først Guds rige «(Matthæusevangeliet 6:33) Befinder vi os i de sidste tider? 2 Nyttige råd i nedgangstider

5 Hvad er penge? Pe n g e e r e t b y t t e m i d d e l i f o r h o l d t i l andre varer og tjenester. Op gennem historien har der været mange forskellige ting, som hver enkelt kultur mente, havde værdi. I et samfund var det store, flade og runde sten, der vejede det samme som et barn eller en voksen, der blev anset for ar være et godt byttemiddel. I romertiden blev salt undertiden brugt til at aflønne imperiets soldater, da salt var en yderst eftertragtet vare i Oldtiden. Den første omtale af penge i Bibelen er i 1. Mosebog 17:12. Her i beretningen om Abraham tales der om slaver, som er købt for penge. Historikerne mener, at man på den tid vejede pengene, da værdien af guldet eller sølvet ikke var angivet på selve metalstykket. Det var først senere at kongerne indførte en møntenhed og begyndte at præge mønterne med deres eget billede. Ifølge historikeren Herodots var kong Krøsus af Sardes i Lydien én af de første vi kender, der gjorde det. Det geniale ved dette påfund, var at man havde et byttemiddel, der var let at tage med sig, og hvor værdien og renheden af guldet eller sølvet i mønten var bekræftet af kongen selv. I Sardes havde man i antikken banker, der fungerede på næsten samme måde som de gør i dag. Nyttige råd i nedgangstider 3

6 såvel den træl, der er født i dit hus, som enhver fremmed, du har købt, og som ikke hører til din slægt. 1. Mosebog 17:12 Pengesedlerne fremkom i Europa i 1600-tallet, men i Kina blev de anvendt tusind år tidligere. Den første danske rigsdaler pengeseddel blev udstedt i Danske pengesedler var værdisat med en guldbeholdning, denne garanti blev imidlertid suspenderet i I dag er pengene blot tal på bankkontoen, som vi kan disponere over ved hjælp af et hævekort af plast. Ydermere er det blevet skik, ikke blot at bruge de penge vi har på kontoen, men også at bruge fremtidige indtægter i form af kredit. Det er heller ikke usædvanligt at man låner penge til forbrug. Man tærer da i virkeligheden på en fremtidig indtægt. Ja verden har forandret sig meget siden kongen af Sardes prægede de første kongelige mønter. Historie Sardes var i oldtiden én af de rigeste byer i verden. Byen blev Foto: grundlagt ca f.kr. Guld i den nærliggende flod Pactolus var kilde til den store rigdom. Sardes var den gamle hovedstad i kongeriget Lydien. Ifølge de gamle historikere var Sardes det første sted, hvor man prægede mønter som penge. Den største konge af Sardes var Krøsus. Herfra kommer udtrykket:»rig som en Krøsus«. 4 Nyttige råd i nedgangstider

7 Nedture i verdensøkonomien De n n e k r i s e h av d e været under udvikling et års tid før den for alvor brød ud i september og oktober Utallige artikler i aviser og tidsskrifter er blevet skrevet om årsagssammenhængen, som vi ikke vil komme ind på her, men grådighed har været én af grundene til krisen. Især har en række banker og bankdirektører udvist stor griskhed ved at oppebære høje gager og provisioner. En bonus og aflønningssystem præmierede ofte bankernes store udlån, i håb om at bedre udbyttet. Men det blev misbrugt, idet bankerne ydede lån til mange personer, til trods for bankens viden om, at låntagerne aldrig ville evne at afdrage lånene. Men man solgte tit lånene videre til andre pengeinstitutter, som så måtte tage det ubehagelige tab. Efterhånden blev tilliden bankerne imellem så ringe, at de ikke længere stolede på hinanden, hvilket hindrede pengestrømmen. Det er dog kun én af grundene til finanskrisen. Grådighedskulturen har infiltreret bank- og pengeinstitutioner over store dele af verden og undermineret det samfundsansvar der burde præge bankvæsenet. Der er kun tabere i den nuværende situation: De der har købt hus eller lånt penge over evne, må opleve nederlaget og miste både hus og hjem. Banker og pengeinstitutter taber, aktionærerne har tabt store Nyttige råd i nedgangstider 5

8 værdier, og samfundet som helhed oplever panik på børserne, som har medført nedgangskonjunktur. Op- og nedture i verdensøkonomien er imidlertid regelen og ikke undtagelsen. Årsagerne kan være forskellige, de sidste par århundreder skyldtes det afmatning i USA, så som i 1830erne og 1880erne, men den værste årsag i de sidste hundrede år, var den store depression i 1930erne. Roosevelt havde været marinestatsråd under den første verdenskrig, og blev foreslået som vicepræsidentkandidat i Han tabte imidlertid sammen med præsidentkandidaten, valget det år. Det følgende år blev Roosevelt ramt af polio, og lammet i begge ben. Alle havde afskrevet hans videre politiske karriere, og han trak sig tilbage fra det offentlige liv i syv år. I denne periode trænede han sig møjsommeligt op, så han med store anstrengelser og med specialfremstillede skinner kunne gå nogle få skridt med krykker. I 1932 blev han, mod enhver forventning valgt til præsident i USA. Han er i øvrigt den eneste præsident i USA s historie der blev genvalgt fire gange. Da Roosevelt blev indsat som præsident, var den økonomiske depression blevet så slem, at alle banker i syv af USA s delstater var lukkede; i en periode på flere uger blev der overhovedet ikke foretaget økonomiske transaktioner. Med stor beslutsomhed blev der vedtaget en række lovændringer, der fordelte landets indtægter og rigdomme, hvilket gjorde det muligt for Roosevelt at vende udviklingen i løbet af 100 dage, så samfundsmaskineriet igen kunne køre i USA. Roosevelt døde d. 12. april 1945, nogle få dage før Hitler begik selvmord og Tyskland kapitulerede. Historie»New Deal«(ny omgang i kortspil) er navnet på præsident Franklin D. Roosevelts reformprogram i USA. Det omfatter især årene 1933 til 1938 da der blev ført en aktiv reformpolitik. 6 Nyttige råd i nedgangstider

9 Hvad kan man gøre for at undgå at komme i økonomisk uføre? Hvis der opstår uventede økonomiske vanskeligheder, f. eks. ved at man mister sit arbejde, så er det klogt så tidligt som muligt at snakke med banken, hvis man har et lån, der kan blive svært at afbetale. Vent ikke til banken begynder at rykke for indbetalingen. Man bør slet ikke vente til sagen går til inkasso. Tal med banken. Banken er ligeså interesseret som dig i at du kan klare afdragene på lånet. Hvis krisen opstår, kan du spørge banken om du kan nøjes med at betale renterne i en vis periode, eller forlænge løbetiden på lånet, for på den måde at formindske afdragene. Det vil godt nok medføre, at det vil tage længere tid at afbetale lånet, og at de samlede renteudgifter bliver større. Undgå inkasso! For det første kommer dit navn i et register, hvis du har haft en inkasso sag, det kan medføre problemer næste gang, du skal optage et lån. For det andet vil inkassoselskabet opkræve store gebyrer og offentlige afgifter i forbindelse med inkassosagen. Nyttige råd i nedgangstider 7

10 Min søn, hvis du har stillet sikkerhed for en anden, givet håndslag for en fremmed, gør da dette, min søn, Ordsprogenes Bog 6:1 Kautioner aldrig for et lån! Du må aldrig kautionere for nogen, hvis ikke du er forberedt på at overtage lånet. Det kan være nødvendigt at kautionere for at hjælpe et barn eller et andet familiemedlem. Men du må være klar over, at du ved at kautionere har bekræftet, at du selv må betale gælden, hvis vedkommende der har optaget lånet ikke selv klarer det. Jeg har været afdelingsleder i et inkassoselskab for blandt andet alle de store forlag. I den forbindelse fik jeg undertiden fortvivlede telefonopkald fra folk, der havde underskrevet kautionspapirer uden at forstå sagens alvor. I et tilfælde måtte et yngre par gå fra hus og hjem, ikke fordi det skortede på at styre deres egen økonomi, men fordi de havde kautioneret for flere lån til venner og bekendte, som viste sig ikke at kunne indfri lånene. Det beløb sig til millioner, og resulterede i en tragedie for alle parter. Kong Salomo siger jo det samme i Ordsprogenes Bog, nemlig at man skal være meget forsigtig før man kautionerer for andre. Hvis man har kautioneret for et lån, er det teoretisk muligt at komme ud af det, men så må vedkommende der har optaget lånet, skaffe en anden kautionist, som banken må godkende i stedet for dig. Brug kun kreditkort i nødstilfælde! Klip helst kreditkortet i stykker! Undgå kreditkøb, da disse som regel medfører højere renteomkostninger, men også fordi man ikke mærker, at man har brugt pengene før regningen kommer ved månedens slutning. Så kan man have brugt meget mere end man husker. Det er så let at bruge kreditkortet, for beløbet trækkes jo ikke fra på bankkontoen. 8 Nyttige råd i nedgangstider

11 Optag ikke forbrugslån! For det første bruger man penge, man ikke har, hvilket vil gå ud over fremtidig indtægt. For det andet har forbrugslån meget høje effektive renteudgifter på måske 20 % årligt! Hvor bliver pengene af? Mange personer og familier har ikke styr på, hvor deres penge bliver af. De ved kun at de har for få penge ved hver måneds slutning. Lønnen er brugt, allerede når der endnu er én eller to uger til næste lønudbetaling. Det er en god ting at skrive hvert eneste indkøb i månedens løb ned, også alle småtterier. Jeg tror de fleste bliver overrasket, når de opdager, hvor pengene er blevet af! Min kone gjorde sådan de første måneder vi var gift, og det var en meget nyttig og vigtig øvelse for os. Udform et familiebudget. Jeg bliver stadig overrasket over hvor mange familier, der ikke har et sådant. Jeg troede det var regelen, at man havde et budget. Nu er mit indtryk snarere at det er undtagelsen! Økonomiske problemer er én af grundene til at mange ægteskaber går i opløsning. Det sker, at de to parter ikke er ærlige overfor hinanden, om hvad de tjener, og hvad de bruger penge til. Hvis et ægteskab skal fungere, som Gud havde tænkt, må der være åbenhed om alle ting mellem mand og kone, det gælder også pengene. Vi har jo alle vore stærke og svage sider. Nogle er bedre til at styre penge end andre, derfor må manden og kvinden blive enige om, hvem der skal stå for pengene i ægteskabet. Samtidig må de være ærlige overfor hinanden, om hvor meget de tjener, og hvilke beløb de bruger. Et familiebudget behøver ikke at være indviklet. Det er bare en opstilling af forventede indtægter om året eller om måneden og forventede udgifter i samme periode. Man burde lave budgetter såvel på måneds- som på årsbasis, da der er mange udgifter, som ikke er månedlige, som f.eks. DR-licensen, avisabonnementet, forsikringerne, strømmen, Nyttige råd i nedgangstider 9

12 telefonen osv. Øvelsen med at lave budgettet bevirker, at man hurtig ser problemet, der som regel skyldes at forbruget er større end indtægterne. Så må man gennemgå omkostningerne og afgøre, hvad der er nødvendigt, og hvor der kan spares. Hvis flere af de større regninger, som forsikring, avis osv., forfalder i samme måned, så er det måske muligt at få det ændret til flere mindre betalinger i årets løb, og eventuelt få forfaldsmåneden flyttet. Det medfører måske et mindre gebyr, men man undgår den store belastning sådanne regninger kan udgøre i én bestemt måned. En post, som det kan være fornuftig at undersøge, er forsikringerne. Der er måske forsikringer der overlapper hinanden, nogle kan måske opsiges uden at skade forsikringens værdi. Et muligt område er rejseforsikring. Når man vurderer omkostningerne, er der en betydelig forskel mellem noget der er livsnødvendigt, og noget man»ønsker sig«. Det er en vigtig erkendelse man bør lære. Man kan sagtens have det godt, selv om forbruget reduceres. Et mindre dagligt forbrug på 10 kr. bliver i løbet af 12 måneder til kr. Hvis det viser sig umuligt at formindske omkostningerne, så er alternativet at forsøge at øge indtægterne med et ekstrajob f.eks. I krisetider, kan det ikke anbefales at skifte arbejde, for at få en bedre løn, hvis du allerede har et sikkert job. Det er jo nemlig vedkommende, med den korteste anciennitet, der først bliver fyret, hvis personalet, i tilfælde af stagnation må reduceres. Spar! Dette ord er næsten udgået af dagens ordforråd. Låne, forbruge, leve på forskud disse ord beskriver holdningen i vort samfund. Men gode rådgivere anbefaler at man sparer lidt op hver måned i tilfælde af uforudsete udgifter. Det giver tryghed at have lidt på bankkontoen. Vi kommer med endnu et godt råd senere i hæftet. 10 Nyttige råd i nedgangstider

13 Vi er Guds forvaltere vi ejer ingenting Gu d h a r s k a b t a lt, hvad vi kan se og føle på. Vi ejer i virkeligheden intet! Alt tilhører Gud, og vi administrerer det kun så længe vi lever. Når vi dør, kan vi ikke tage noget med os. Vikingerne lagde ting i gravene, som den døde kunne få brug for i det næste liv. I oldtidens Ægypten opførte man store monumentale bygningsværker i form af pyramider, hvor faraoen, sammen med genstande og tjenere, som faraoen kunne få brug for i det næste liv, blev begravet. Ikke langt fra pyramiderne ved Giza lige udenfor Kairo, fandt arkæologer for få år siden en stor båd af cedertræ, der lå begravet og adskilt som et samlesæt. Det var måske verdens første og største fladpakke! Farao skulle samle den og sejle ud i universet efter sin død. Båden lå der imidlertid stadigvæk ca år senere. Det mest kendte fund af en farao er Tutankhamon, hvis grav man fandt i Kongernes dal. Han var en ubetydelig farao, som kun blev knap 20 år. Han havde et hul i kraniet, som tyder på, at hans død ikke skyldtes naturlige årsager. Magtkamp og griskhed er ingen ny egenskab i menneskers natur. I graven fandtes 620 forskellige ting, som han havde brug for i livet efter døden. Kisten, hvori hans mumie lå vejede 110,4 kg. og var af 24 karat guld. Alene guldet havde en værdi af utallige millioner kr. Hans verdensberømte ansigtsmaske var også af ægte guld med ædelstene i fantastiske farver. Der var lagt stor vægt på at give farao, alt hvad han behøvede i det næste liv. Nyttige råd i nedgangstider 11

14 Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Matthæusevangeliet 5:3 Vi kan heller ikke samle på materielle ting, og tage dem med os når dette liv er forbi. Vi er kun forvaltere af denne klode, og alt hvad denne planet kan frembringe. Vi forvalter det på vegne af Gud. Alt hvad vi har, er Guds ejendom, som vi tager vare på for ham. Rigdom må ikke blive vigtigere for os end Gud. Guds gaver til os må ikke distrahere os eller have større betydning for os end forholdet til ham. Det er her, problemet er for mange. Den rige søger ofte hjælp i sin rigdom, i stedet for at stole på Gud. Derfor siger Jesus, at det er svært for en rig mand at blive frelst. Men der er ingen modsætning mellem Gud og penge, rigdom og materiel velstand. For Gud er faktisk den rigeste der findes! Og Gud siger, at de der stoler på ham og følger hans veje, vil blive belønnet i det næste liv med Himmelens rige skatte (Matthæusevangeliet 5:3). I Guds evige rige vil man forvalte endnu større skatte end i dag. Derfor er det vigtigt at lære, hvordan penge, rigdom og magt skal forvaltes. At lære hvordan man skal omgås materielle værdier og magt, er en del af den kristne opdragelse. Der er ikke noget galt med penge og rigdom, men vor holdning til disse begreber. Historie Denne seng blev fundet i Tutankhammons grav. Den er lavet af træ, som er dækket af gips. Den er opdelt i fire stykker: De to sider i form af to køer, en fodliste og en flettet måtte, som er fæstnet til fodlisten. 12 Nyttige råd i nedgangstider

15 Rige personer i Bibeln De r e r m a n g e r i g e mennesker i Bibelens beretninger. Abraham var efter datidens målestok en meget rig mand med over 300 tjenere eller ansatte, som vi ville have sagt i dag. Job var den rigeste mand i Østen (Job 1:3). Josef af Arimatæa, den mand der gik til Pontius Pilatus for at få lov til at lægge Jesus i graven, skal have været én af de rigeste mænd i Jerusalem på Jesu tid. Han var medlem af det højeste jødiske råd (Sanhedrinet). Josef vidste, at han ville miste sin anseelse i det jødiske samfund med denne handling, men han fokuserede på at tjene Gud. Josef tog Jesu blodige legeme ned. Det var allerede ved at stivne, og han lagde det i en grav, der var tiltænkt ham selv. Jesus var heller ikke en fattig person. Han havde i hvert fald et hus i Kapernaum (se Matthæus 4:13 og Markus 2:1 4), og kjortlen, som han bar, da han blev korsfæstet, var meget kostbar, eftersom den var vævet uden sammensyninger (Johannes 19:23). De romerske soldater kastede lod om hans klæder. Denne kjortel havde Jesus båret under det sidste måltid med sine disciple aftenen før. De fejrede påskemåltidet sammen, og Jesus vidste, at det ville blive hans sidste time sammen med dem. Derfor var han festklædt. Jesus var ikke fattig. Beretningen om kvinden der salvede Jesu fødder i Markus 14:3 9 og Johannes 12:1 5, er interessant. Salven var kostbar det hedder at salven var over tre hundrede denarer værd, og Judas mente, det var frådseri at bruge al den værdifulde salve til at smøre Jesu fødder. Judas havde ret i, at salven var kostbar. Tre hundrede denarer var ca. den løn en almindelig mand tjente på et helt år. Judas motiv var imidlertid hel forkert. Han skønnede ikke at Jesus og tilbedelse af ham, var meget mere værd og ikke kunne måles i penge. Det er grunden til Jesu kryptiske svar:»de fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid«(johannes 12:89). Nyttige råd i nedgangstider 13

16 Hvad er succes? De t r e sidste å r h a r udgiveren af Livets Kilde, Guds Verdensvide Kirke i Skandinavien, holdt en sommerskole for ungdommen i den fattige landsby Kallaste i Estland. Vi har gjort det på opfordring af landsbyens ordfører, da jeg spurgte ham, hvad menigheden kunne gøre, for at hjælpe de unge i denne landsby. Kallaste har en befolkning på ca indbyggere og ligger i den østlige og fattige del af landet. Befolkningen er hovedsagelig efterkommere af russere, der flygtede fra Rusland under Peter den Stores forfølgelse i det 18ende århundrede. På mit spørgsmål om hvilke fag ordføreren ønskede, der skulle undervises i, var hans klare svar: engelsk, data, et fag mere og sport. Men alt måtte foregå på engelsk, for at de unge kunne få erfaring med at bruge det engelske sprog. Da jeg spurgte, hvilken slags sport han ønskede, svarede han omgående: amerikansk fodbold! Drengene har sat speciel pris på det fag. I 2006 var forældrene meget mistænksomme. Hvad var grunden til, at en menighed fra Skandinavien kom til Kallaste, for at holde sommerskole for landsbyens ungdom? Ordføreren betroede mig, at mange forældre havde ringet til ham det første år. Det andet år var der færre, der ringede. I 2008 var der så slet ingen bekymrede forespørgsler fra forældre. De stolede helt og fuldt på os. Der var faktisk forældre der hilste på mig på gaden, hvilket aldrig før var sket. Både i 2007 og 2008 havde vi faget»keys of success«(nøgler 14 Nyttige råd i nedgangstider

17 til succes), hvor vi drøftede etiske spørgsmål, værdier, vanskeligheder i ægteskabet, hvad succes i livet er, forholdet til alkohol osv. Jeg stillede spørgsmål og ledede diskussionen, så de selv kom frem til gode konklusioner. Der var mange interessante diskussioner, hvor jeg ikke var den moraliserende lærer. Mit første spørgsmål lød. Hvad er succes i livet? Svaret kom prompte, og som forventet var det»mange penge«. Nu bad jeg dem fortælle mig nogle succeshistorier. Den første der svarede, var en syttenårig elev, som var en dygtig musiker. Han sagde, at Whitney Houston var en stor succes. Jeg var enig med ham i, at hun havde en fantastisk stemme, og var en flot skuespiller, men var hun en succes i sit privatliv? Han sænkede blikket, og blev klar over at det nok ikke var tilfældet, da hun har haft et stort narkotika og alkoholproblem. Han forstod nu, at succes ikke kun havde materiel relevans. Jeg prøvede at få eleverne til at forstå, at lykke ikke var knyttet til penge og velstand. Jeg foreholdt dem, hvor godt de havde det. De boede i en lille landsby, hvor alle kendte og havde omsorg for hinanden. Derfor var der kun lidt kriminalitet i Kallaste; tilmed ligger landsbyen ved den fjerde største sø i Europa, Peipsi indsøen, med de lange og dejlige sandstrande. Men de syntes, Kallaste bare var en fattig udpost, hvor der ikke var nogen fremtid for dem, og blot var Historie En tetradrakme var en antik græsk sølvmønt, der svarede til fire drakmer. Den var i omløb fra år 510 til 38 f.kr. Møntenheden drakmer var lig med 4,5 til 6 g. sølv. En tetradrakmer var fire drakmer, altså g. sølv. I 1. århundrede f.kr. var en arbejdsmands dagløn ca. en drakme. Da Grækenland 1. januar 2001 kom med i euro-samarbejdet, var kursen fastsat til 340,75 drakmer for en euro. Nyttige råd i nedgangstider 15

18 en busholdeplads fire timer fra Tallinn (Danskerbyen), hvor det spændende liv udspandt sig. De satte ikke pris på det de havde, de ønskede noget andet. Det er et menneskeligt træk hos os alle. Vi mennesker ønsker os ofte noget andet end, det livet har givet os. Paulus siger noget klogt når han siger:»for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har«(brevet til Filipperne 4:11). Paulus var sikkert selv en holden mand, eftersom han var romersk borger, noget kun et fåtal nød godt af i det store romerske rige. Han var formentlig også medlem af det jødiske råd, og højt respekteret af sine landsmænd, før han blev omvendt og troede på Kristus som Messias. Paulus ofrede bogstaveligt talt sit liv i Kristi tjeneste ved at forkynde evangeliet for hedninger. Men i flere omgange sad han i flere år i fængsel. Man kan forestille sig hans fortvivlelse, når han, som skulle forkynde evangeliet, sad bag lås og slå. Men det var netop i fængselet, han skrev flere af sine breve, som er bevaret for os i Bibelen. Til og med Brevet til Filipperne er skrevet bag fængselsmurene. I dag kan vi se, at få mennesker har påvirket menneskeheden så meget som Paulus gjorde gennem de breve han skrev i fængselet! Søg först Guds rige Matthæusevangeliet 6:33 Ib j e r g p r æ d i k e n e n ta l e r Jesus meget om penge og de bekymringer rigdom kan skabe. Det er her han kommer med de berømte ord: man kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon var et aramæisk ord for rigdom. Vi kan have to arbejdsgivere, men vi kan ikke være tjener (slave) for to herrer. Vi har kommenteret disse vigtige afsnit i såvel hæftet Bjergprædikenen (4. del) som i bogen Syv hemmeligheder (bogen findes p.t. kun på norsk), derfor henviser vi læserne til disse for et nærmere studium af de omtalte bibelsteder. Den sidste del af kapitel 6 i Matthæusevangeliet handler om 16 Nyttige råd i nedgangstider

19 penge og bekymringer, og kapitlet slutter med vers 33 og 34: Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Gud ved, vi har behov for mad, drikke, klæder osv. Han siger at hvis vi først søger hans rige, så vil han sørge for alt det andet. Det er et løfte fra Gud. Vort problem er, at vi først søger at tilfredsstille egne behov, og sjælden finder tid til at søge hans rige. Men hvis vi først søger hans rige, og lader forholdet til ham være det vigtigste i vort liv, så vil han også sørge for, vi ikke mangler noget, forudsat vi selv gør, hvad vi kan. Nogle misforstår dette vers, og tror det betyder, at vi ikke selv behøver at anstrenge os, når Gud har lovet at sørge for os. Men meningen med livet er jo netop, at vi skal tilegne os færdigheder og indse værdien af arbejde og kundskaber. Paulus går så langt, som til at sige:»at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden«(2. Thessalonikerbrev 3:10). Vi lærer meget ved at arbejde. Det Gud siger er at penge rigdom og anseelse, ikke må være det vigtigste i vort liv. Hvis Gud er Herre i dit liv, så vil han hjælpe dig, du som er hans barn. At han er Herre i dit liv, betyder at du underlægger dig hans vilje, og afsætter tid til at være sammen med ham i bibellæsning, bøn og fællesskab med andre kristne. Man skal tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden (Jakobs Brev 1:27). Det sidste kan blandt Jesus sagde til dem: Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, Hvad Guds er! Markusevangeliet 12:17 Julius Cæsar Domitian Titus Nyttige råd i nedgangstider 17

20 andet kendes ved, at rigdom ikke er det vigtigste i vort liv. Og nu når vi kun forvalter»guds ejendom«, så er det naturligt, at vi ærer ham ved at give noget tilbage til ham. Denne tanke har lange traditioner helt tilbage til Abrahams tid. Vi kan læse, at Abraham ærede Gud ved at give ham tiende af sine indtægter (1. Mosebog 14:20). Senere blev skikken videreført i pagten med Israel. Gud gav Israel et system, der skulle hjælpe med at holde fokus på ham, også når det drejede sig om rigdom. Tienden skulle dække udgifter til præsteskabet, så gudsdyrkelsen i templet kunne opretholdes. Israel skulle give en tiendedel tilbage til Gud, deres Konge. På den måde skulle de mindes om, at Gud var deres Konge, Skaberen og Ejeren af alt, som er til. Israels forhold til ham skulle være vigtigere end penge og rigdom. Ved profeten Malakias i Det Gamle Testamente siger Gud, at de må sætte ham på en prøve, og han vil velsigne folket over al måde, hvis de bringer deres tiende (Malakias Bog 3:10). Tienden ville hjælpe Israel med at beholde fokus på Gud deres Herre og Konge. Man kan lære meget af tiendemodellen. Gud er også i dag interesseret i at vide, hvor højt vi værdsætter ham i forhold til vor materielle rigdom. Hvis vi erkender, at det er Gud, som egentlig ejer alt, vil det præge vor holdning til penge, rigdom og magt, som vi mennesker er tilbøjelige til at misbruge; så vil vi også gerne give ham noget igen. Jeg har i en række tilfælde personligt set, at Gud velsigner dem, der er gavmilde mod ham. Jeg kender flere, der ikke havde arbejde, men som alligevel besluttede at give noget til ham regelmæssigt, og efterhånden som de fik råd gav mere. I begyndelsen kunne de kun give nogle få kroner. Husk det er holdningen, Gud interesserer sig for. I de tilfælde jeg er bekendt med, fik alle et arbejde, og deres livskvalitet bedrede sig efterhånden. De gav Gud mere da de blev velsignet og fik råd. De havde et budget og styrede deres økonomi. Et bidrag til ham var en fast post på budgettet. Jeg tror, at Gud også i dag velsigner os materielt, selv om velsignelserne i Den Nye Pagt primært er af åndelig karakter, hvilket, efter Guds tilgivelse, betyder en ren samvittighed, fred i sindet, løfte om evigt liv, og Guds kærlighed i vort hjerte, der forandrer os som mennesker. Alt det er langt vigtigere end materielle velsignelser. Men i Bjergprædikenen siger Jesus, at 18 Nyttige råd i nedgangstider

21 hvis vi først søger Gud i vort liv, så vil han hjælpe os, og give os det vi har behov for. Nogen har fordrejet disse bibelsteder, ved at påstå at hvis man giver til Gud, så er han forpligtet til at give dig stor rigdom. Forkert! Fordi motivet, for at give til Gud, da vil være egoisme og grådighed, netop det han misbilliger. Gud elsker en glad giver, skriver Paulus i 2. Korintherbrev 9:7. Men giveren må også planlægge sine øvrige udgifter, så vedkommende ikke selv må bede om hjælp bagefter. I budgettet kan du have en fast post, hvor du ærer ham med det han har givet dig. Giver du til Gud med kærlighed og glæde, vil du blive overrasket over, hvordan han vil velsigne dig. Gud vil hjælpe dig, således at du kan lægge dine bekymringer i hans hænder og leve et liv i glæde, eftersom din glæde ikke er afhængig af materielle forhold, men skyldes ham! Livets Kilde har ingen abonnementspris. Vi beder aldrig om penge. Vi udgiver hæfterne i håb om, at de kan hjælpe vore læsere i deres kristne vandring. Og vi bliver hjulpet af frivillige bidrag, som vore læsere donerer, og dermed gør det muligt at tjene andre. Vi vil gerne takke for denne støtte! Befinder vi os i de sidste tider? De r h a r v æ r e t n o g l e artikler i enkelte aviser om, at vi er i den sidste tid, en tid Bibelen beskriver som fuld af kriser, hvis lige verden aldrig før har set, og det både politiske, økologiske, militære og økonomiske. Mange har i historiens løb erklæret, at de levede i de sidste dage. Især var der mange, der mente det under Den sorte Død. På en måde havde de der døde jo ret. Men Bibelen taler om en hel speciel tid, hvor Gud griber ind i historien, for at forhindre menneskeheden i at ødelægge denne planet. Nyttige råd i nedgangstider 19

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Den ukendte Jesus (2. del)

Den ukendte Jesus (2. del) Livets Kilde hæfteserie Den ukendte Jesus L I V E T S (2. del) Guds Verdensvide Kirke 001JES2(d)/022003 K I L D E HEFTESERIE Nr. 6 2. årgang februar 2003 Ønsker du flere eksemplarer af vore hæfter, da

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Livets Kilde hæfteserie Nr. 42 9. årgang Oktober 2010 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17

Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Tekster: Sl 2, 1 Pet 3,18-22, Matt 3,13-17 Salmer: Vejby Kirke kl 10.30: 2 Lover den Herre 309 Bøj o Helligånd 66 Lyslevende fra himmerig 441 Alle mine kilder 438 Hellig 477 Som korn 7 Herre Gud Rødding

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere