Nyttige råd i nedgangstider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyttige råd i nedgangstider"

Transkript

1 Nyttige råd i nedgangstider Livets Kildes hæfteserie Nr årgang Juni 2009

2 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde, c/o Postbox 714, DK-4000 Roskilde Andre hæfter i denne hæfteserien: At leve sammen med Gud Bjergprædikenen (1. del) Bjergprædikenen (2. del) Bjergprædikenen (3. del) Bjergprædikenen (4. del) Bjergprædikenen (5. del) Den ukendte Jesus (1. del) Den ukendte Jesus (2. del) Det kristne håb Evangeliet i Edens have Er Gud død? Gud og bøn Gud og lidelse Gud og tilgivelse Guds løfter Guds nåde (1. del) Guds nåde (2. del) Guds profetier Guds velsignelser Herren er min hyrde Hvad er Guds kærlighed? (1. del) Hvad er Guds kærlighed? (2. del) Hvad sker der efter døden? Hvad styrer dit liv? Jesu breve til menighederne (1. del) Jesu breve til menighederne (2. del) Jesu breve til menighederne (3. del) Jesu personlighed Jesus kommer igen Jobs bog Kristendommens fælder Kvinder i Bibelen Lever vi i de sidste dage? Ord om tålmodighed Ord om håb Copyright 2009 Guds Verdensvide Kirke Skriftstederne i Livets Kilde hæfteserie er fra Det Danske Bibelselskabs Udgave ISBN

3 For kærlighed til penge er roden til alt ondt: drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. 1. Timotheus 6:10 Nyttige råd i nedgangstider 1

4 De r e r få e m n e r d e r o p ta g e r os mennesker, som penge gør. I den senere tid har verden oplevet en finanskrise, som man må tilbage til 1930erne for at se magen til. Dette hæfte handler om penge, set fra såvel historisk, bibelsk som personlig perspektiv. Bibelen omtaler tit rigtige og forkerte holdninger til penge og velstand. Pengegriskhed eller grådighed er et stort tema i Bibelen. Vi forbavses til stadighed over, at mange af de familier vi kommer i kontakt med, ikke har noget budget. I dette hæfte vil vi også give nogle grundlæggende råd desangående. Forfatteren af hæftet er økonom fra BI (Bedriftsøkonomisk Institutt) og teolog med mastergrad fra Menighedsfakultetet i Oslo. Han har både været personale- og økonomichef i et mellemstort firma i Oslo i 18 år, og leder af et ikke helt lille inkassobureau i syv år. Han har snakket med en en række familier og enkeltpersoner om deres vanskelige økonomiske situation. Formålet med Livets Kilde hæfter er at gøre evangeliet vedkommende og tydeligt for vor tid. Hæfterne læses af kristne fra forskellige trossamfund. Vort ønske er at hjælpe den enkelte med at forstå sig selv og sit forhold til Gud, uanset hvilket kristent samfund man tilhører Timotheus 6: Hvad er penge? 5 6 Nedture i verdensøkonomien 7 10 Hvad kan du gøre for at undgå at komme i økonomisk uføre? Vi er Guds forvaltere vi ejer ingenting 13 Rige personer i Bibelen Hvad er succes? 16 19»Søg først Guds rige «(Matthæusevangeliet 6:33) Befinder vi os i de sidste tider? 2 Nyttige råd i nedgangstider

5 Hvad er penge? Pe n g e e r e t b y t t e m i d d e l i f o r h o l d t i l andre varer og tjenester. Op gennem historien har der været mange forskellige ting, som hver enkelt kultur mente, havde værdi. I et samfund var det store, flade og runde sten, der vejede det samme som et barn eller en voksen, der blev anset for ar være et godt byttemiddel. I romertiden blev salt undertiden brugt til at aflønne imperiets soldater, da salt var en yderst eftertragtet vare i Oldtiden. Den første omtale af penge i Bibelen er i 1. Mosebog 17:12. Her i beretningen om Abraham tales der om slaver, som er købt for penge. Historikerne mener, at man på den tid vejede pengene, da værdien af guldet eller sølvet ikke var angivet på selve metalstykket. Det var først senere at kongerne indførte en møntenhed og begyndte at præge mønterne med deres eget billede. Ifølge historikeren Herodots var kong Krøsus af Sardes i Lydien én af de første vi kender, der gjorde det. Det geniale ved dette påfund, var at man havde et byttemiddel, der var let at tage med sig, og hvor værdien og renheden af guldet eller sølvet i mønten var bekræftet af kongen selv. I Sardes havde man i antikken banker, der fungerede på næsten samme måde som de gør i dag. Nyttige råd i nedgangstider 3

6 såvel den træl, der er født i dit hus, som enhver fremmed, du har købt, og som ikke hører til din slægt. 1. Mosebog 17:12 Pengesedlerne fremkom i Europa i 1600-tallet, men i Kina blev de anvendt tusind år tidligere. Den første danske rigsdaler pengeseddel blev udstedt i Danske pengesedler var værdisat med en guldbeholdning, denne garanti blev imidlertid suspenderet i I dag er pengene blot tal på bankkontoen, som vi kan disponere over ved hjælp af et hævekort af plast. Ydermere er det blevet skik, ikke blot at bruge de penge vi har på kontoen, men også at bruge fremtidige indtægter i form af kredit. Det er heller ikke usædvanligt at man låner penge til forbrug. Man tærer da i virkeligheden på en fremtidig indtægt. Ja verden har forandret sig meget siden kongen af Sardes prægede de første kongelige mønter. Historie Sardes var i oldtiden én af de rigeste byer i verden. Byen blev Foto: grundlagt ca f.kr. Guld i den nærliggende flod Pactolus var kilde til den store rigdom. Sardes var den gamle hovedstad i kongeriget Lydien. Ifølge de gamle historikere var Sardes det første sted, hvor man prægede mønter som penge. Den største konge af Sardes var Krøsus. Herfra kommer udtrykket:»rig som en Krøsus«. 4 Nyttige råd i nedgangstider

7 Nedture i verdensøkonomien De n n e k r i s e h av d e været under udvikling et års tid før den for alvor brød ud i september og oktober Utallige artikler i aviser og tidsskrifter er blevet skrevet om årsagssammenhængen, som vi ikke vil komme ind på her, men grådighed har været én af grundene til krisen. Især har en række banker og bankdirektører udvist stor griskhed ved at oppebære høje gager og provisioner. En bonus og aflønningssystem præmierede ofte bankernes store udlån, i håb om at bedre udbyttet. Men det blev misbrugt, idet bankerne ydede lån til mange personer, til trods for bankens viden om, at låntagerne aldrig ville evne at afdrage lånene. Men man solgte tit lånene videre til andre pengeinstitutter, som så måtte tage det ubehagelige tab. Efterhånden blev tilliden bankerne imellem så ringe, at de ikke længere stolede på hinanden, hvilket hindrede pengestrømmen. Det er dog kun én af grundene til finanskrisen. Grådighedskulturen har infiltreret bank- og pengeinstitutioner over store dele af verden og undermineret det samfundsansvar der burde præge bankvæsenet. Der er kun tabere i den nuværende situation: De der har købt hus eller lånt penge over evne, må opleve nederlaget og miste både hus og hjem. Banker og pengeinstitutter taber, aktionærerne har tabt store Nyttige råd i nedgangstider 5

8 værdier, og samfundet som helhed oplever panik på børserne, som har medført nedgangskonjunktur. Op- og nedture i verdensøkonomien er imidlertid regelen og ikke undtagelsen. Årsagerne kan være forskellige, de sidste par århundreder skyldtes det afmatning i USA, så som i 1830erne og 1880erne, men den værste årsag i de sidste hundrede år, var den store depression i 1930erne. Roosevelt havde været marinestatsråd under den første verdenskrig, og blev foreslået som vicepræsidentkandidat i Han tabte imidlertid sammen med præsidentkandidaten, valget det år. Det følgende år blev Roosevelt ramt af polio, og lammet i begge ben. Alle havde afskrevet hans videre politiske karriere, og han trak sig tilbage fra det offentlige liv i syv år. I denne periode trænede han sig møjsommeligt op, så han med store anstrengelser og med specialfremstillede skinner kunne gå nogle få skridt med krykker. I 1932 blev han, mod enhver forventning valgt til præsident i USA. Han er i øvrigt den eneste præsident i USA s historie der blev genvalgt fire gange. Da Roosevelt blev indsat som præsident, var den økonomiske depression blevet så slem, at alle banker i syv af USA s delstater var lukkede; i en periode på flere uger blev der overhovedet ikke foretaget økonomiske transaktioner. Med stor beslutsomhed blev der vedtaget en række lovændringer, der fordelte landets indtægter og rigdomme, hvilket gjorde det muligt for Roosevelt at vende udviklingen i løbet af 100 dage, så samfundsmaskineriet igen kunne køre i USA. Roosevelt døde d. 12. april 1945, nogle få dage før Hitler begik selvmord og Tyskland kapitulerede. Historie»New Deal«(ny omgang i kortspil) er navnet på præsident Franklin D. Roosevelts reformprogram i USA. Det omfatter især årene 1933 til 1938 da der blev ført en aktiv reformpolitik. 6 Nyttige råd i nedgangstider

9 Hvad kan man gøre for at undgå at komme i økonomisk uføre? Hvis der opstår uventede økonomiske vanskeligheder, f. eks. ved at man mister sit arbejde, så er det klogt så tidligt som muligt at snakke med banken, hvis man har et lån, der kan blive svært at afbetale. Vent ikke til banken begynder at rykke for indbetalingen. Man bør slet ikke vente til sagen går til inkasso. Tal med banken. Banken er ligeså interesseret som dig i at du kan klare afdragene på lånet. Hvis krisen opstår, kan du spørge banken om du kan nøjes med at betale renterne i en vis periode, eller forlænge løbetiden på lånet, for på den måde at formindske afdragene. Det vil godt nok medføre, at det vil tage længere tid at afbetale lånet, og at de samlede renteudgifter bliver større. Undgå inkasso! For det første kommer dit navn i et register, hvis du har haft en inkasso sag, det kan medføre problemer næste gang, du skal optage et lån. For det andet vil inkassoselskabet opkræve store gebyrer og offentlige afgifter i forbindelse med inkassosagen. Nyttige råd i nedgangstider 7

10 Min søn, hvis du har stillet sikkerhed for en anden, givet håndslag for en fremmed, gør da dette, min søn, Ordsprogenes Bog 6:1 Kautioner aldrig for et lån! Du må aldrig kautionere for nogen, hvis ikke du er forberedt på at overtage lånet. Det kan være nødvendigt at kautionere for at hjælpe et barn eller et andet familiemedlem. Men du må være klar over, at du ved at kautionere har bekræftet, at du selv må betale gælden, hvis vedkommende der har optaget lånet ikke selv klarer det. Jeg har været afdelingsleder i et inkassoselskab for blandt andet alle de store forlag. I den forbindelse fik jeg undertiden fortvivlede telefonopkald fra folk, der havde underskrevet kautionspapirer uden at forstå sagens alvor. I et tilfælde måtte et yngre par gå fra hus og hjem, ikke fordi det skortede på at styre deres egen økonomi, men fordi de havde kautioneret for flere lån til venner og bekendte, som viste sig ikke at kunne indfri lånene. Det beløb sig til millioner, og resulterede i en tragedie for alle parter. Kong Salomo siger jo det samme i Ordsprogenes Bog, nemlig at man skal være meget forsigtig før man kautionerer for andre. Hvis man har kautioneret for et lån, er det teoretisk muligt at komme ud af det, men så må vedkommende der har optaget lånet, skaffe en anden kautionist, som banken må godkende i stedet for dig. Brug kun kreditkort i nødstilfælde! Klip helst kreditkortet i stykker! Undgå kreditkøb, da disse som regel medfører højere renteomkostninger, men også fordi man ikke mærker, at man har brugt pengene før regningen kommer ved månedens slutning. Så kan man have brugt meget mere end man husker. Det er så let at bruge kreditkortet, for beløbet trækkes jo ikke fra på bankkontoen. 8 Nyttige råd i nedgangstider

11 Optag ikke forbrugslån! For det første bruger man penge, man ikke har, hvilket vil gå ud over fremtidig indtægt. For det andet har forbrugslån meget høje effektive renteudgifter på måske 20 % årligt! Hvor bliver pengene af? Mange personer og familier har ikke styr på, hvor deres penge bliver af. De ved kun at de har for få penge ved hver måneds slutning. Lønnen er brugt, allerede når der endnu er én eller to uger til næste lønudbetaling. Det er en god ting at skrive hvert eneste indkøb i månedens løb ned, også alle småtterier. Jeg tror de fleste bliver overrasket, når de opdager, hvor pengene er blevet af! Min kone gjorde sådan de første måneder vi var gift, og det var en meget nyttig og vigtig øvelse for os. Udform et familiebudget. Jeg bliver stadig overrasket over hvor mange familier, der ikke har et sådant. Jeg troede det var regelen, at man havde et budget. Nu er mit indtryk snarere at det er undtagelsen! Økonomiske problemer er én af grundene til at mange ægteskaber går i opløsning. Det sker, at de to parter ikke er ærlige overfor hinanden, om hvad de tjener, og hvad de bruger penge til. Hvis et ægteskab skal fungere, som Gud havde tænkt, må der være åbenhed om alle ting mellem mand og kone, det gælder også pengene. Vi har jo alle vore stærke og svage sider. Nogle er bedre til at styre penge end andre, derfor må manden og kvinden blive enige om, hvem der skal stå for pengene i ægteskabet. Samtidig må de være ærlige overfor hinanden, om hvor meget de tjener, og hvilke beløb de bruger. Et familiebudget behøver ikke at være indviklet. Det er bare en opstilling af forventede indtægter om året eller om måneden og forventede udgifter i samme periode. Man burde lave budgetter såvel på måneds- som på årsbasis, da der er mange udgifter, som ikke er månedlige, som f.eks. DR-licensen, avisabonnementet, forsikringerne, strømmen, Nyttige råd i nedgangstider 9

12 telefonen osv. Øvelsen med at lave budgettet bevirker, at man hurtig ser problemet, der som regel skyldes at forbruget er større end indtægterne. Så må man gennemgå omkostningerne og afgøre, hvad der er nødvendigt, og hvor der kan spares. Hvis flere af de større regninger, som forsikring, avis osv., forfalder i samme måned, så er det måske muligt at få det ændret til flere mindre betalinger i årets løb, og eventuelt få forfaldsmåneden flyttet. Det medfører måske et mindre gebyr, men man undgår den store belastning sådanne regninger kan udgøre i én bestemt måned. En post, som det kan være fornuftig at undersøge, er forsikringerne. Der er måske forsikringer der overlapper hinanden, nogle kan måske opsiges uden at skade forsikringens værdi. Et muligt område er rejseforsikring. Når man vurderer omkostningerne, er der en betydelig forskel mellem noget der er livsnødvendigt, og noget man»ønsker sig«. Det er en vigtig erkendelse man bør lære. Man kan sagtens have det godt, selv om forbruget reduceres. Et mindre dagligt forbrug på 10 kr. bliver i løbet af 12 måneder til kr. Hvis det viser sig umuligt at formindske omkostningerne, så er alternativet at forsøge at øge indtægterne med et ekstrajob f.eks. I krisetider, kan det ikke anbefales at skifte arbejde, for at få en bedre løn, hvis du allerede har et sikkert job. Det er jo nemlig vedkommende, med den korteste anciennitet, der først bliver fyret, hvis personalet, i tilfælde af stagnation må reduceres. Spar! Dette ord er næsten udgået af dagens ordforråd. Låne, forbruge, leve på forskud disse ord beskriver holdningen i vort samfund. Men gode rådgivere anbefaler at man sparer lidt op hver måned i tilfælde af uforudsete udgifter. Det giver tryghed at have lidt på bankkontoen. Vi kommer med endnu et godt råd senere i hæftet. 10 Nyttige råd i nedgangstider

13 Vi er Guds forvaltere vi ejer ingenting Gu d h a r s k a b t a lt, hvad vi kan se og føle på. Vi ejer i virkeligheden intet! Alt tilhører Gud, og vi administrerer det kun så længe vi lever. Når vi dør, kan vi ikke tage noget med os. Vikingerne lagde ting i gravene, som den døde kunne få brug for i det næste liv. I oldtidens Ægypten opførte man store monumentale bygningsværker i form af pyramider, hvor faraoen, sammen med genstande og tjenere, som faraoen kunne få brug for i det næste liv, blev begravet. Ikke langt fra pyramiderne ved Giza lige udenfor Kairo, fandt arkæologer for få år siden en stor båd af cedertræ, der lå begravet og adskilt som et samlesæt. Det var måske verdens første og største fladpakke! Farao skulle samle den og sejle ud i universet efter sin død. Båden lå der imidlertid stadigvæk ca år senere. Det mest kendte fund af en farao er Tutankhamon, hvis grav man fandt i Kongernes dal. Han var en ubetydelig farao, som kun blev knap 20 år. Han havde et hul i kraniet, som tyder på, at hans død ikke skyldtes naturlige årsager. Magtkamp og griskhed er ingen ny egenskab i menneskers natur. I graven fandtes 620 forskellige ting, som han havde brug for i livet efter døden. Kisten, hvori hans mumie lå vejede 110,4 kg. og var af 24 karat guld. Alene guldet havde en værdi af utallige millioner kr. Hans verdensberømte ansigtsmaske var også af ægte guld med ædelstene i fantastiske farver. Der var lagt stor vægt på at give farao, alt hvad han behøvede i det næste liv. Nyttige råd i nedgangstider 11

14 Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Matthæusevangeliet 5:3 Vi kan heller ikke samle på materielle ting, og tage dem med os når dette liv er forbi. Vi er kun forvaltere af denne klode, og alt hvad denne planet kan frembringe. Vi forvalter det på vegne af Gud. Alt hvad vi har, er Guds ejendom, som vi tager vare på for ham. Rigdom må ikke blive vigtigere for os end Gud. Guds gaver til os må ikke distrahere os eller have større betydning for os end forholdet til ham. Det er her, problemet er for mange. Den rige søger ofte hjælp i sin rigdom, i stedet for at stole på Gud. Derfor siger Jesus, at det er svært for en rig mand at blive frelst. Men der er ingen modsætning mellem Gud og penge, rigdom og materiel velstand. For Gud er faktisk den rigeste der findes! Og Gud siger, at de der stoler på ham og følger hans veje, vil blive belønnet i det næste liv med Himmelens rige skatte (Matthæusevangeliet 5:3). I Guds evige rige vil man forvalte endnu større skatte end i dag. Derfor er det vigtigt at lære, hvordan penge, rigdom og magt skal forvaltes. At lære hvordan man skal omgås materielle værdier og magt, er en del af den kristne opdragelse. Der er ikke noget galt med penge og rigdom, men vor holdning til disse begreber. Historie Denne seng blev fundet i Tutankhammons grav. Den er lavet af træ, som er dækket af gips. Den er opdelt i fire stykker: De to sider i form af to køer, en fodliste og en flettet måtte, som er fæstnet til fodlisten. 12 Nyttige råd i nedgangstider

15 Rige personer i Bibeln De r e r m a n g e r i g e mennesker i Bibelens beretninger. Abraham var efter datidens målestok en meget rig mand med over 300 tjenere eller ansatte, som vi ville have sagt i dag. Job var den rigeste mand i Østen (Job 1:3). Josef af Arimatæa, den mand der gik til Pontius Pilatus for at få lov til at lægge Jesus i graven, skal have været én af de rigeste mænd i Jerusalem på Jesu tid. Han var medlem af det højeste jødiske råd (Sanhedrinet). Josef vidste, at han ville miste sin anseelse i det jødiske samfund med denne handling, men han fokuserede på at tjene Gud. Josef tog Jesu blodige legeme ned. Det var allerede ved at stivne, og han lagde det i en grav, der var tiltænkt ham selv. Jesus var heller ikke en fattig person. Han havde i hvert fald et hus i Kapernaum (se Matthæus 4:13 og Markus 2:1 4), og kjortlen, som han bar, da han blev korsfæstet, var meget kostbar, eftersom den var vævet uden sammensyninger (Johannes 19:23). De romerske soldater kastede lod om hans klæder. Denne kjortel havde Jesus båret under det sidste måltid med sine disciple aftenen før. De fejrede påskemåltidet sammen, og Jesus vidste, at det ville blive hans sidste time sammen med dem. Derfor var han festklædt. Jesus var ikke fattig. Beretningen om kvinden der salvede Jesu fødder i Markus 14:3 9 og Johannes 12:1 5, er interessant. Salven var kostbar det hedder at salven var over tre hundrede denarer værd, og Judas mente, det var frådseri at bruge al den værdifulde salve til at smøre Jesu fødder. Judas havde ret i, at salven var kostbar. Tre hundrede denarer var ca. den løn en almindelig mand tjente på et helt år. Judas motiv var imidlertid hel forkert. Han skønnede ikke at Jesus og tilbedelse af ham, var meget mere værd og ikke kunne måles i penge. Det er grunden til Jesu kryptiske svar:»de fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid«(johannes 12:89). Nyttige råd i nedgangstider 13

16 Hvad er succes? De t r e sidste å r h a r udgiveren af Livets Kilde, Guds Verdensvide Kirke i Skandinavien, holdt en sommerskole for ungdommen i den fattige landsby Kallaste i Estland. Vi har gjort det på opfordring af landsbyens ordfører, da jeg spurgte ham, hvad menigheden kunne gøre, for at hjælpe de unge i denne landsby. Kallaste har en befolkning på ca indbyggere og ligger i den østlige og fattige del af landet. Befolkningen er hovedsagelig efterkommere af russere, der flygtede fra Rusland under Peter den Stores forfølgelse i det 18ende århundrede. På mit spørgsmål om hvilke fag ordføreren ønskede, der skulle undervises i, var hans klare svar: engelsk, data, et fag mere og sport. Men alt måtte foregå på engelsk, for at de unge kunne få erfaring med at bruge det engelske sprog. Da jeg spurgte, hvilken slags sport han ønskede, svarede han omgående: amerikansk fodbold! Drengene har sat speciel pris på det fag. I 2006 var forældrene meget mistænksomme. Hvad var grunden til, at en menighed fra Skandinavien kom til Kallaste, for at holde sommerskole for landsbyens ungdom? Ordføreren betroede mig, at mange forældre havde ringet til ham det første år. Det andet år var der færre, der ringede. I 2008 var der så slet ingen bekymrede forespørgsler fra forældre. De stolede helt og fuldt på os. Der var faktisk forældre der hilste på mig på gaden, hvilket aldrig før var sket. Både i 2007 og 2008 havde vi faget»keys of success«(nøgler 14 Nyttige råd i nedgangstider

17 til succes), hvor vi drøftede etiske spørgsmål, værdier, vanskeligheder i ægteskabet, hvad succes i livet er, forholdet til alkohol osv. Jeg stillede spørgsmål og ledede diskussionen, så de selv kom frem til gode konklusioner. Der var mange interessante diskussioner, hvor jeg ikke var den moraliserende lærer. Mit første spørgsmål lød. Hvad er succes i livet? Svaret kom prompte, og som forventet var det»mange penge«. Nu bad jeg dem fortælle mig nogle succeshistorier. Den første der svarede, var en syttenårig elev, som var en dygtig musiker. Han sagde, at Whitney Houston var en stor succes. Jeg var enig med ham i, at hun havde en fantastisk stemme, og var en flot skuespiller, men var hun en succes i sit privatliv? Han sænkede blikket, og blev klar over at det nok ikke var tilfældet, da hun har haft et stort narkotika og alkoholproblem. Han forstod nu, at succes ikke kun havde materiel relevans. Jeg prøvede at få eleverne til at forstå, at lykke ikke var knyttet til penge og velstand. Jeg foreholdt dem, hvor godt de havde det. De boede i en lille landsby, hvor alle kendte og havde omsorg for hinanden. Derfor var der kun lidt kriminalitet i Kallaste; tilmed ligger landsbyen ved den fjerde største sø i Europa, Peipsi indsøen, med de lange og dejlige sandstrande. Men de syntes, Kallaste bare var en fattig udpost, hvor der ikke var nogen fremtid for dem, og blot var Historie En tetradrakme var en antik græsk sølvmønt, der svarede til fire drakmer. Den var i omløb fra år 510 til 38 f.kr. Møntenheden drakmer var lig med 4,5 til 6 g. sølv. En tetradrakmer var fire drakmer, altså g. sølv. I 1. århundrede f.kr. var en arbejdsmands dagløn ca. en drakme. Da Grækenland 1. januar 2001 kom med i euro-samarbejdet, var kursen fastsat til 340,75 drakmer for en euro. Nyttige råd i nedgangstider 15

18 en busholdeplads fire timer fra Tallinn (Danskerbyen), hvor det spændende liv udspandt sig. De satte ikke pris på det de havde, de ønskede noget andet. Det er et menneskeligt træk hos os alle. Vi mennesker ønsker os ofte noget andet end, det livet har givet os. Paulus siger noget klogt når han siger:»for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har«(brevet til Filipperne 4:11). Paulus var sikkert selv en holden mand, eftersom han var romersk borger, noget kun et fåtal nød godt af i det store romerske rige. Han var formentlig også medlem af det jødiske råd, og højt respekteret af sine landsmænd, før han blev omvendt og troede på Kristus som Messias. Paulus ofrede bogstaveligt talt sit liv i Kristi tjeneste ved at forkynde evangeliet for hedninger. Men i flere omgange sad han i flere år i fængsel. Man kan forestille sig hans fortvivlelse, når han, som skulle forkynde evangeliet, sad bag lås og slå. Men det var netop i fængselet, han skrev flere af sine breve, som er bevaret for os i Bibelen. Til og med Brevet til Filipperne er skrevet bag fængselsmurene. I dag kan vi se, at få mennesker har påvirket menneskeheden så meget som Paulus gjorde gennem de breve han skrev i fængselet! Søg först Guds rige Matthæusevangeliet 6:33 Ib j e r g p r æ d i k e n e n ta l e r Jesus meget om penge og de bekymringer rigdom kan skabe. Det er her han kommer med de berømte ord: man kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon var et aramæisk ord for rigdom. Vi kan have to arbejdsgivere, men vi kan ikke være tjener (slave) for to herrer. Vi har kommenteret disse vigtige afsnit i såvel hæftet Bjergprædikenen (4. del) som i bogen Syv hemmeligheder (bogen findes p.t. kun på norsk), derfor henviser vi læserne til disse for et nærmere studium af de omtalte bibelsteder. Den sidste del af kapitel 6 i Matthæusevangeliet handler om 16 Nyttige råd i nedgangstider

19 penge og bekymringer, og kapitlet slutter med vers 33 og 34: Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Gud ved, vi har behov for mad, drikke, klæder osv. Han siger at hvis vi først søger hans rige, så vil han sørge for alt det andet. Det er et løfte fra Gud. Vort problem er, at vi først søger at tilfredsstille egne behov, og sjælden finder tid til at søge hans rige. Men hvis vi først søger hans rige, og lader forholdet til ham være det vigtigste i vort liv, så vil han også sørge for, vi ikke mangler noget, forudsat vi selv gør, hvad vi kan. Nogle misforstår dette vers, og tror det betyder, at vi ikke selv behøver at anstrenge os, når Gud har lovet at sørge for os. Men meningen med livet er jo netop, at vi skal tilegne os færdigheder og indse værdien af arbejde og kundskaber. Paulus går så langt, som til at sige:»at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden«(2. Thessalonikerbrev 3:10). Vi lærer meget ved at arbejde. Det Gud siger er at penge rigdom og anseelse, ikke må være det vigtigste i vort liv. Hvis Gud er Herre i dit liv, så vil han hjælpe dig, du som er hans barn. At han er Herre i dit liv, betyder at du underlægger dig hans vilje, og afsætter tid til at være sammen med ham i bibellæsning, bøn og fællesskab med andre kristne. Man skal tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden (Jakobs Brev 1:27). Det sidste kan blandt Jesus sagde til dem: Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, Hvad Guds er! Markusevangeliet 12:17 Julius Cæsar Domitian Titus Nyttige råd i nedgangstider 17

20 andet kendes ved, at rigdom ikke er det vigtigste i vort liv. Og nu når vi kun forvalter»guds ejendom«, så er det naturligt, at vi ærer ham ved at give noget tilbage til ham. Denne tanke har lange traditioner helt tilbage til Abrahams tid. Vi kan læse, at Abraham ærede Gud ved at give ham tiende af sine indtægter (1. Mosebog 14:20). Senere blev skikken videreført i pagten med Israel. Gud gav Israel et system, der skulle hjælpe med at holde fokus på ham, også når det drejede sig om rigdom. Tienden skulle dække udgifter til præsteskabet, så gudsdyrkelsen i templet kunne opretholdes. Israel skulle give en tiendedel tilbage til Gud, deres Konge. På den måde skulle de mindes om, at Gud var deres Konge, Skaberen og Ejeren af alt, som er til. Israels forhold til ham skulle være vigtigere end penge og rigdom. Ved profeten Malakias i Det Gamle Testamente siger Gud, at de må sætte ham på en prøve, og han vil velsigne folket over al måde, hvis de bringer deres tiende (Malakias Bog 3:10). Tienden ville hjælpe Israel med at beholde fokus på Gud deres Herre og Konge. Man kan lære meget af tiendemodellen. Gud er også i dag interesseret i at vide, hvor højt vi værdsætter ham i forhold til vor materielle rigdom. Hvis vi erkender, at det er Gud, som egentlig ejer alt, vil det præge vor holdning til penge, rigdom og magt, som vi mennesker er tilbøjelige til at misbruge; så vil vi også gerne give ham noget igen. Jeg har i en række tilfælde personligt set, at Gud velsigner dem, der er gavmilde mod ham. Jeg kender flere, der ikke havde arbejde, men som alligevel besluttede at give noget til ham regelmæssigt, og efterhånden som de fik råd gav mere. I begyndelsen kunne de kun give nogle få kroner. Husk det er holdningen, Gud interesserer sig for. I de tilfælde jeg er bekendt med, fik alle et arbejde, og deres livskvalitet bedrede sig efterhånden. De gav Gud mere da de blev velsignet og fik råd. De havde et budget og styrede deres økonomi. Et bidrag til ham var en fast post på budgettet. Jeg tror, at Gud også i dag velsigner os materielt, selv om velsignelserne i Den Nye Pagt primært er af åndelig karakter, hvilket, efter Guds tilgivelse, betyder en ren samvittighed, fred i sindet, løfte om evigt liv, og Guds kærlighed i vort hjerte, der forandrer os som mennesker. Alt det er langt vigtigere end materielle velsignelser. Men i Bjergprædikenen siger Jesus, at 18 Nyttige råd i nedgangstider

21 hvis vi først søger Gud i vort liv, så vil han hjælpe os, og give os det vi har behov for. Nogen har fordrejet disse bibelsteder, ved at påstå at hvis man giver til Gud, så er han forpligtet til at give dig stor rigdom. Forkert! Fordi motivet, for at give til Gud, da vil være egoisme og grådighed, netop det han misbilliger. Gud elsker en glad giver, skriver Paulus i 2. Korintherbrev 9:7. Men giveren må også planlægge sine øvrige udgifter, så vedkommende ikke selv må bede om hjælp bagefter. I budgettet kan du have en fast post, hvor du ærer ham med det han har givet dig. Giver du til Gud med kærlighed og glæde, vil du blive overrasket over, hvordan han vil velsigne dig. Gud vil hjælpe dig, således at du kan lægge dine bekymringer i hans hænder og leve et liv i glæde, eftersom din glæde ikke er afhængig af materielle forhold, men skyldes ham! Livets Kilde har ingen abonnementspris. Vi beder aldrig om penge. Vi udgiver hæfterne i håb om, at de kan hjælpe vore læsere i deres kristne vandring. Og vi bliver hjulpet af frivillige bidrag, som vore læsere donerer, og dermed gør det muligt at tjene andre. Vi vil gerne takke for denne støtte! Befinder vi os i de sidste tider? De r h a r v æ r e t n o g l e artikler i enkelte aviser om, at vi er i den sidste tid, en tid Bibelen beskriver som fuld af kriser, hvis lige verden aldrig før har set, og det både politiske, økologiske, militære og økonomiske. Mange har i historiens løb erklæret, at de levede i de sidste dage. Især var der mange, der mente det under Den sorte Død. På en måde havde de der døde jo ret. Men Bibelen taler om en hel speciel tid, hvor Gud griber ind i historien, for at forhindre menneskeheden i at ødelægge denne planet. Nyttige råd i nedgangstider 19

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Det frivillige offer

Det frivillige offer Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar 1936. Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE

VELKOMMEN til GUDS FAMILIE VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen. 1 VELKOMMEN til GUDS FAMILIE AT BEGYNDE ET NYT LIV I KRISTUS Af Sandy Adams En hjælp for nye i troen.

Læs mere

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt 1. 2. KVARTAL 2007 2011 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121:

Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: ABILD NYT 12. ÅRGANG JANUAR-FEBRUAR 2012 NR. 1-2 Rigtig glædelig Jul! - og velsignet Nytår til alle! Salme 121: Trøstefuld tillid til Gud - Sang til festrejserne Jeg løfter mine øjne til bjergene: hvorfra

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin Fra Dr. Bobs hjemmegruppe, AA gruppe nr. 1, Akron Ohio, 1940 Dette er en af fem foldere som på foranledning af dr. Bob blev skrevet og udgivet af the King School

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8 STJERNE August 1979 128, årgang Nummer 8 ' M^. om msndcwsa& Organ August 1979 : fc HT U for Jesu Kristi Kirke af 1W BT Årgang 128 K^ JL w JCJ JI.W XM Mli Sidste Dages Hellige Nummer 8 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften?" Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke?

STJERNEN. Indhold STJERNEN. Børnestjernen. Hvor mange skal der til for at holde familieaften? Især for unge. Hvornår skal vi blive hjemme fra kirke? 138. ARGA . August 1989 138. årgang Nummer 8 Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson De tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry,

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere