Nyttige råd i nedgangstider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyttige råd i nedgangstider"

Transkript

1 Nyttige råd i nedgangstider Livets Kildes hæfteserie Nr årgang Juni 2009

2 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde, c/o Postbox 714, DK-4000 Roskilde Andre hæfter i denne hæfteserien: At leve sammen med Gud Bjergprædikenen (1. del) Bjergprædikenen (2. del) Bjergprædikenen (3. del) Bjergprædikenen (4. del) Bjergprædikenen (5. del) Den ukendte Jesus (1. del) Den ukendte Jesus (2. del) Det kristne håb Evangeliet i Edens have Er Gud død? Gud og bøn Gud og lidelse Gud og tilgivelse Guds løfter Guds nåde (1. del) Guds nåde (2. del) Guds profetier Guds velsignelser Herren er min hyrde Hvad er Guds kærlighed? (1. del) Hvad er Guds kærlighed? (2. del) Hvad sker der efter døden? Hvad styrer dit liv? Jesu breve til menighederne (1. del) Jesu breve til menighederne (2. del) Jesu breve til menighederne (3. del) Jesu personlighed Jesus kommer igen Jobs bog Kristendommens fælder Kvinder i Bibelen Lever vi i de sidste dage? Ord om tålmodighed Ord om håb Copyright 2009 Guds Verdensvide Kirke Skriftstederne i Livets Kilde hæfteserie er fra Det Danske Bibelselskabs Udgave ISBN

3 For kærlighed til penge er roden til alt ondt: drevet af den er nogle blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. 1. Timotheus 6:10 Nyttige råd i nedgangstider 1

4 De r e r få e m n e r d e r o p ta g e r os mennesker, som penge gør. I den senere tid har verden oplevet en finanskrise, som man må tilbage til 1930erne for at se magen til. Dette hæfte handler om penge, set fra såvel historisk, bibelsk som personlig perspektiv. Bibelen omtaler tit rigtige og forkerte holdninger til penge og velstand. Pengegriskhed eller grådighed er et stort tema i Bibelen. Vi forbavses til stadighed over, at mange af de familier vi kommer i kontakt med, ikke har noget budget. I dette hæfte vil vi også give nogle grundlæggende råd desangående. Forfatteren af hæftet er økonom fra BI (Bedriftsøkonomisk Institutt) og teolog med mastergrad fra Menighedsfakultetet i Oslo. Han har både været personale- og økonomichef i et mellemstort firma i Oslo i 18 år, og leder af et ikke helt lille inkassobureau i syv år. Han har snakket med en en række familier og enkeltpersoner om deres vanskelige økonomiske situation. Formålet med Livets Kilde hæfter er at gøre evangeliet vedkommende og tydeligt for vor tid. Hæfterne læses af kristne fra forskellige trossamfund. Vort ønske er at hjælpe den enkelte med at forstå sig selv og sit forhold til Gud, uanset hvilket kristent samfund man tilhører Timotheus 6: Hvad er penge? 5 6 Nedture i verdensøkonomien 7 10 Hvad kan du gøre for at undgå at komme i økonomisk uføre? Vi er Guds forvaltere vi ejer ingenting 13 Rige personer i Bibelen Hvad er succes? 16 19»Søg først Guds rige «(Matthæusevangeliet 6:33) Befinder vi os i de sidste tider? 2 Nyttige råd i nedgangstider

5 Hvad er penge? Pe n g e e r e t b y t t e m i d d e l i f o r h o l d t i l andre varer og tjenester. Op gennem historien har der været mange forskellige ting, som hver enkelt kultur mente, havde værdi. I et samfund var det store, flade og runde sten, der vejede det samme som et barn eller en voksen, der blev anset for ar være et godt byttemiddel. I romertiden blev salt undertiden brugt til at aflønne imperiets soldater, da salt var en yderst eftertragtet vare i Oldtiden. Den første omtale af penge i Bibelen er i 1. Mosebog 17:12. Her i beretningen om Abraham tales der om slaver, som er købt for penge. Historikerne mener, at man på den tid vejede pengene, da værdien af guldet eller sølvet ikke var angivet på selve metalstykket. Det var først senere at kongerne indførte en møntenhed og begyndte at præge mønterne med deres eget billede. Ifølge historikeren Herodots var kong Krøsus af Sardes i Lydien én af de første vi kender, der gjorde det. Det geniale ved dette påfund, var at man havde et byttemiddel, der var let at tage med sig, og hvor værdien og renheden af guldet eller sølvet i mønten var bekræftet af kongen selv. I Sardes havde man i antikken banker, der fungerede på næsten samme måde som de gør i dag. Nyttige råd i nedgangstider 3

6 såvel den træl, der er født i dit hus, som enhver fremmed, du har købt, og som ikke hører til din slægt. 1. Mosebog 17:12 Pengesedlerne fremkom i Europa i 1600-tallet, men i Kina blev de anvendt tusind år tidligere. Den første danske rigsdaler pengeseddel blev udstedt i Danske pengesedler var værdisat med en guldbeholdning, denne garanti blev imidlertid suspenderet i I dag er pengene blot tal på bankkontoen, som vi kan disponere over ved hjælp af et hævekort af plast. Ydermere er det blevet skik, ikke blot at bruge de penge vi har på kontoen, men også at bruge fremtidige indtægter i form af kredit. Det er heller ikke usædvanligt at man låner penge til forbrug. Man tærer da i virkeligheden på en fremtidig indtægt. Ja verden har forandret sig meget siden kongen af Sardes prægede de første kongelige mønter. Historie Sardes var i oldtiden én af de rigeste byer i verden. Byen blev Foto: grundlagt ca f.kr. Guld i den nærliggende flod Pactolus var kilde til den store rigdom. Sardes var den gamle hovedstad i kongeriget Lydien. Ifølge de gamle historikere var Sardes det første sted, hvor man prægede mønter som penge. Den største konge af Sardes var Krøsus. Herfra kommer udtrykket:»rig som en Krøsus«. 4 Nyttige råd i nedgangstider

7 Nedture i verdensøkonomien De n n e k r i s e h av d e været under udvikling et års tid før den for alvor brød ud i september og oktober Utallige artikler i aviser og tidsskrifter er blevet skrevet om årsagssammenhængen, som vi ikke vil komme ind på her, men grådighed har været én af grundene til krisen. Især har en række banker og bankdirektører udvist stor griskhed ved at oppebære høje gager og provisioner. En bonus og aflønningssystem præmierede ofte bankernes store udlån, i håb om at bedre udbyttet. Men det blev misbrugt, idet bankerne ydede lån til mange personer, til trods for bankens viden om, at låntagerne aldrig ville evne at afdrage lånene. Men man solgte tit lånene videre til andre pengeinstitutter, som så måtte tage det ubehagelige tab. Efterhånden blev tilliden bankerne imellem så ringe, at de ikke længere stolede på hinanden, hvilket hindrede pengestrømmen. Det er dog kun én af grundene til finanskrisen. Grådighedskulturen har infiltreret bank- og pengeinstitutioner over store dele af verden og undermineret det samfundsansvar der burde præge bankvæsenet. Der er kun tabere i den nuværende situation: De der har købt hus eller lånt penge over evne, må opleve nederlaget og miste både hus og hjem. Banker og pengeinstitutter taber, aktionærerne har tabt store Nyttige råd i nedgangstider 5

8 værdier, og samfundet som helhed oplever panik på børserne, som har medført nedgangskonjunktur. Op- og nedture i verdensøkonomien er imidlertid regelen og ikke undtagelsen. Årsagerne kan være forskellige, de sidste par århundreder skyldtes det afmatning i USA, så som i 1830erne og 1880erne, men den værste årsag i de sidste hundrede år, var den store depression i 1930erne. Roosevelt havde været marinestatsråd under den første verdenskrig, og blev foreslået som vicepræsidentkandidat i Han tabte imidlertid sammen med præsidentkandidaten, valget det år. Det følgende år blev Roosevelt ramt af polio, og lammet i begge ben. Alle havde afskrevet hans videre politiske karriere, og han trak sig tilbage fra det offentlige liv i syv år. I denne periode trænede han sig møjsommeligt op, så han med store anstrengelser og med specialfremstillede skinner kunne gå nogle få skridt med krykker. I 1932 blev han, mod enhver forventning valgt til præsident i USA. Han er i øvrigt den eneste præsident i USA s historie der blev genvalgt fire gange. Da Roosevelt blev indsat som præsident, var den økonomiske depression blevet så slem, at alle banker i syv af USA s delstater var lukkede; i en periode på flere uger blev der overhovedet ikke foretaget økonomiske transaktioner. Med stor beslutsomhed blev der vedtaget en række lovændringer, der fordelte landets indtægter og rigdomme, hvilket gjorde det muligt for Roosevelt at vende udviklingen i løbet af 100 dage, så samfundsmaskineriet igen kunne køre i USA. Roosevelt døde d. 12. april 1945, nogle få dage før Hitler begik selvmord og Tyskland kapitulerede. Historie»New Deal«(ny omgang i kortspil) er navnet på præsident Franklin D. Roosevelts reformprogram i USA. Det omfatter især årene 1933 til 1938 da der blev ført en aktiv reformpolitik. 6 Nyttige råd i nedgangstider

9 Hvad kan man gøre for at undgå at komme i økonomisk uføre? Hvis der opstår uventede økonomiske vanskeligheder, f. eks. ved at man mister sit arbejde, så er det klogt så tidligt som muligt at snakke med banken, hvis man har et lån, der kan blive svært at afbetale. Vent ikke til banken begynder at rykke for indbetalingen. Man bør slet ikke vente til sagen går til inkasso. Tal med banken. Banken er ligeså interesseret som dig i at du kan klare afdragene på lånet. Hvis krisen opstår, kan du spørge banken om du kan nøjes med at betale renterne i en vis periode, eller forlænge løbetiden på lånet, for på den måde at formindske afdragene. Det vil godt nok medføre, at det vil tage længere tid at afbetale lånet, og at de samlede renteudgifter bliver større. Undgå inkasso! For det første kommer dit navn i et register, hvis du har haft en inkasso sag, det kan medføre problemer næste gang, du skal optage et lån. For det andet vil inkassoselskabet opkræve store gebyrer og offentlige afgifter i forbindelse med inkassosagen. Nyttige råd i nedgangstider 7

10 Min søn, hvis du har stillet sikkerhed for en anden, givet håndslag for en fremmed, gør da dette, min søn, Ordsprogenes Bog 6:1 Kautioner aldrig for et lån! Du må aldrig kautionere for nogen, hvis ikke du er forberedt på at overtage lånet. Det kan være nødvendigt at kautionere for at hjælpe et barn eller et andet familiemedlem. Men du må være klar over, at du ved at kautionere har bekræftet, at du selv må betale gælden, hvis vedkommende der har optaget lånet ikke selv klarer det. Jeg har været afdelingsleder i et inkassoselskab for blandt andet alle de store forlag. I den forbindelse fik jeg undertiden fortvivlede telefonopkald fra folk, der havde underskrevet kautionspapirer uden at forstå sagens alvor. I et tilfælde måtte et yngre par gå fra hus og hjem, ikke fordi det skortede på at styre deres egen økonomi, men fordi de havde kautioneret for flere lån til venner og bekendte, som viste sig ikke at kunne indfri lånene. Det beløb sig til millioner, og resulterede i en tragedie for alle parter. Kong Salomo siger jo det samme i Ordsprogenes Bog, nemlig at man skal være meget forsigtig før man kautionerer for andre. Hvis man har kautioneret for et lån, er det teoretisk muligt at komme ud af det, men så må vedkommende der har optaget lånet, skaffe en anden kautionist, som banken må godkende i stedet for dig. Brug kun kreditkort i nødstilfælde! Klip helst kreditkortet i stykker! Undgå kreditkøb, da disse som regel medfører højere renteomkostninger, men også fordi man ikke mærker, at man har brugt pengene før regningen kommer ved månedens slutning. Så kan man have brugt meget mere end man husker. Det er så let at bruge kreditkortet, for beløbet trækkes jo ikke fra på bankkontoen. 8 Nyttige råd i nedgangstider

11 Optag ikke forbrugslån! For det første bruger man penge, man ikke har, hvilket vil gå ud over fremtidig indtægt. For det andet har forbrugslån meget høje effektive renteudgifter på måske 20 % årligt! Hvor bliver pengene af? Mange personer og familier har ikke styr på, hvor deres penge bliver af. De ved kun at de har for få penge ved hver måneds slutning. Lønnen er brugt, allerede når der endnu er én eller to uger til næste lønudbetaling. Det er en god ting at skrive hvert eneste indkøb i månedens løb ned, også alle småtterier. Jeg tror de fleste bliver overrasket, når de opdager, hvor pengene er blevet af! Min kone gjorde sådan de første måneder vi var gift, og det var en meget nyttig og vigtig øvelse for os. Udform et familiebudget. Jeg bliver stadig overrasket over hvor mange familier, der ikke har et sådant. Jeg troede det var regelen, at man havde et budget. Nu er mit indtryk snarere at det er undtagelsen! Økonomiske problemer er én af grundene til at mange ægteskaber går i opløsning. Det sker, at de to parter ikke er ærlige overfor hinanden, om hvad de tjener, og hvad de bruger penge til. Hvis et ægteskab skal fungere, som Gud havde tænkt, må der være åbenhed om alle ting mellem mand og kone, det gælder også pengene. Vi har jo alle vore stærke og svage sider. Nogle er bedre til at styre penge end andre, derfor må manden og kvinden blive enige om, hvem der skal stå for pengene i ægteskabet. Samtidig må de være ærlige overfor hinanden, om hvor meget de tjener, og hvilke beløb de bruger. Et familiebudget behøver ikke at være indviklet. Det er bare en opstilling af forventede indtægter om året eller om måneden og forventede udgifter i samme periode. Man burde lave budgetter såvel på måneds- som på årsbasis, da der er mange udgifter, som ikke er månedlige, som f.eks. DR-licensen, avisabonnementet, forsikringerne, strømmen, Nyttige råd i nedgangstider 9

12 telefonen osv. Øvelsen med at lave budgettet bevirker, at man hurtig ser problemet, der som regel skyldes at forbruget er større end indtægterne. Så må man gennemgå omkostningerne og afgøre, hvad der er nødvendigt, og hvor der kan spares. Hvis flere af de større regninger, som forsikring, avis osv., forfalder i samme måned, så er det måske muligt at få det ændret til flere mindre betalinger i årets løb, og eventuelt få forfaldsmåneden flyttet. Det medfører måske et mindre gebyr, men man undgår den store belastning sådanne regninger kan udgøre i én bestemt måned. En post, som det kan være fornuftig at undersøge, er forsikringerne. Der er måske forsikringer der overlapper hinanden, nogle kan måske opsiges uden at skade forsikringens værdi. Et muligt område er rejseforsikring. Når man vurderer omkostningerne, er der en betydelig forskel mellem noget der er livsnødvendigt, og noget man»ønsker sig«. Det er en vigtig erkendelse man bør lære. Man kan sagtens have det godt, selv om forbruget reduceres. Et mindre dagligt forbrug på 10 kr. bliver i løbet af 12 måneder til kr. Hvis det viser sig umuligt at formindske omkostningerne, så er alternativet at forsøge at øge indtægterne med et ekstrajob f.eks. I krisetider, kan det ikke anbefales at skifte arbejde, for at få en bedre løn, hvis du allerede har et sikkert job. Det er jo nemlig vedkommende, med den korteste anciennitet, der først bliver fyret, hvis personalet, i tilfælde af stagnation må reduceres. Spar! Dette ord er næsten udgået af dagens ordforråd. Låne, forbruge, leve på forskud disse ord beskriver holdningen i vort samfund. Men gode rådgivere anbefaler at man sparer lidt op hver måned i tilfælde af uforudsete udgifter. Det giver tryghed at have lidt på bankkontoen. Vi kommer med endnu et godt råd senere i hæftet. 10 Nyttige råd i nedgangstider

13 Vi er Guds forvaltere vi ejer ingenting Gu d h a r s k a b t a lt, hvad vi kan se og føle på. Vi ejer i virkeligheden intet! Alt tilhører Gud, og vi administrerer det kun så længe vi lever. Når vi dør, kan vi ikke tage noget med os. Vikingerne lagde ting i gravene, som den døde kunne få brug for i det næste liv. I oldtidens Ægypten opførte man store monumentale bygningsværker i form af pyramider, hvor faraoen, sammen med genstande og tjenere, som faraoen kunne få brug for i det næste liv, blev begravet. Ikke langt fra pyramiderne ved Giza lige udenfor Kairo, fandt arkæologer for få år siden en stor båd af cedertræ, der lå begravet og adskilt som et samlesæt. Det var måske verdens første og største fladpakke! Farao skulle samle den og sejle ud i universet efter sin død. Båden lå der imidlertid stadigvæk ca år senere. Det mest kendte fund af en farao er Tutankhamon, hvis grav man fandt i Kongernes dal. Han var en ubetydelig farao, som kun blev knap 20 år. Han havde et hul i kraniet, som tyder på, at hans død ikke skyldtes naturlige årsager. Magtkamp og griskhed er ingen ny egenskab i menneskers natur. I graven fandtes 620 forskellige ting, som han havde brug for i livet efter døden. Kisten, hvori hans mumie lå vejede 110,4 kg. og var af 24 karat guld. Alene guldet havde en værdi af utallige millioner kr. Hans verdensberømte ansigtsmaske var også af ægte guld med ædelstene i fantastiske farver. Der var lagt stor vægt på at give farao, alt hvad han behøvede i det næste liv. Nyttige råd i nedgangstider 11

14 Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Matthæusevangeliet 5:3 Vi kan heller ikke samle på materielle ting, og tage dem med os når dette liv er forbi. Vi er kun forvaltere af denne klode, og alt hvad denne planet kan frembringe. Vi forvalter det på vegne af Gud. Alt hvad vi har, er Guds ejendom, som vi tager vare på for ham. Rigdom må ikke blive vigtigere for os end Gud. Guds gaver til os må ikke distrahere os eller have større betydning for os end forholdet til ham. Det er her, problemet er for mange. Den rige søger ofte hjælp i sin rigdom, i stedet for at stole på Gud. Derfor siger Jesus, at det er svært for en rig mand at blive frelst. Men der er ingen modsætning mellem Gud og penge, rigdom og materiel velstand. For Gud er faktisk den rigeste der findes! Og Gud siger, at de der stoler på ham og følger hans veje, vil blive belønnet i det næste liv med Himmelens rige skatte (Matthæusevangeliet 5:3). I Guds evige rige vil man forvalte endnu større skatte end i dag. Derfor er det vigtigt at lære, hvordan penge, rigdom og magt skal forvaltes. At lære hvordan man skal omgås materielle værdier og magt, er en del af den kristne opdragelse. Der er ikke noget galt med penge og rigdom, men vor holdning til disse begreber. Historie Denne seng blev fundet i Tutankhammons grav. Den er lavet af træ, som er dækket af gips. Den er opdelt i fire stykker: De to sider i form af to køer, en fodliste og en flettet måtte, som er fæstnet til fodlisten. 12 Nyttige råd i nedgangstider

15 Rige personer i Bibeln De r e r m a n g e r i g e mennesker i Bibelens beretninger. Abraham var efter datidens målestok en meget rig mand med over 300 tjenere eller ansatte, som vi ville have sagt i dag. Job var den rigeste mand i Østen (Job 1:3). Josef af Arimatæa, den mand der gik til Pontius Pilatus for at få lov til at lægge Jesus i graven, skal have været én af de rigeste mænd i Jerusalem på Jesu tid. Han var medlem af det højeste jødiske råd (Sanhedrinet). Josef vidste, at han ville miste sin anseelse i det jødiske samfund med denne handling, men han fokuserede på at tjene Gud. Josef tog Jesu blodige legeme ned. Det var allerede ved at stivne, og han lagde det i en grav, der var tiltænkt ham selv. Jesus var heller ikke en fattig person. Han havde i hvert fald et hus i Kapernaum (se Matthæus 4:13 og Markus 2:1 4), og kjortlen, som han bar, da han blev korsfæstet, var meget kostbar, eftersom den var vævet uden sammensyninger (Johannes 19:23). De romerske soldater kastede lod om hans klæder. Denne kjortel havde Jesus båret under det sidste måltid med sine disciple aftenen før. De fejrede påskemåltidet sammen, og Jesus vidste, at det ville blive hans sidste time sammen med dem. Derfor var han festklædt. Jesus var ikke fattig. Beretningen om kvinden der salvede Jesu fødder i Markus 14:3 9 og Johannes 12:1 5, er interessant. Salven var kostbar det hedder at salven var over tre hundrede denarer værd, og Judas mente, det var frådseri at bruge al den værdifulde salve til at smøre Jesu fødder. Judas havde ret i, at salven var kostbar. Tre hundrede denarer var ca. den løn en almindelig mand tjente på et helt år. Judas motiv var imidlertid hel forkert. Han skønnede ikke at Jesus og tilbedelse af ham, var meget mere værd og ikke kunne måles i penge. Det er grunden til Jesu kryptiske svar:»de fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid«(johannes 12:89). Nyttige råd i nedgangstider 13

16 Hvad er succes? De t r e sidste å r h a r udgiveren af Livets Kilde, Guds Verdensvide Kirke i Skandinavien, holdt en sommerskole for ungdommen i den fattige landsby Kallaste i Estland. Vi har gjort det på opfordring af landsbyens ordfører, da jeg spurgte ham, hvad menigheden kunne gøre, for at hjælpe de unge i denne landsby. Kallaste har en befolkning på ca indbyggere og ligger i den østlige og fattige del af landet. Befolkningen er hovedsagelig efterkommere af russere, der flygtede fra Rusland under Peter den Stores forfølgelse i det 18ende århundrede. På mit spørgsmål om hvilke fag ordføreren ønskede, der skulle undervises i, var hans klare svar: engelsk, data, et fag mere og sport. Men alt måtte foregå på engelsk, for at de unge kunne få erfaring med at bruge det engelske sprog. Da jeg spurgte, hvilken slags sport han ønskede, svarede han omgående: amerikansk fodbold! Drengene har sat speciel pris på det fag. I 2006 var forældrene meget mistænksomme. Hvad var grunden til, at en menighed fra Skandinavien kom til Kallaste, for at holde sommerskole for landsbyens ungdom? Ordføreren betroede mig, at mange forældre havde ringet til ham det første år. Det andet år var der færre, der ringede. I 2008 var der så slet ingen bekymrede forespørgsler fra forældre. De stolede helt og fuldt på os. Der var faktisk forældre der hilste på mig på gaden, hvilket aldrig før var sket. Både i 2007 og 2008 havde vi faget»keys of success«(nøgler 14 Nyttige råd i nedgangstider

17 til succes), hvor vi drøftede etiske spørgsmål, værdier, vanskeligheder i ægteskabet, hvad succes i livet er, forholdet til alkohol osv. Jeg stillede spørgsmål og ledede diskussionen, så de selv kom frem til gode konklusioner. Der var mange interessante diskussioner, hvor jeg ikke var den moraliserende lærer. Mit første spørgsmål lød. Hvad er succes i livet? Svaret kom prompte, og som forventet var det»mange penge«. Nu bad jeg dem fortælle mig nogle succeshistorier. Den første der svarede, var en syttenårig elev, som var en dygtig musiker. Han sagde, at Whitney Houston var en stor succes. Jeg var enig med ham i, at hun havde en fantastisk stemme, og var en flot skuespiller, men var hun en succes i sit privatliv? Han sænkede blikket, og blev klar over at det nok ikke var tilfældet, da hun har haft et stort narkotika og alkoholproblem. Han forstod nu, at succes ikke kun havde materiel relevans. Jeg prøvede at få eleverne til at forstå, at lykke ikke var knyttet til penge og velstand. Jeg foreholdt dem, hvor godt de havde det. De boede i en lille landsby, hvor alle kendte og havde omsorg for hinanden. Derfor var der kun lidt kriminalitet i Kallaste; tilmed ligger landsbyen ved den fjerde største sø i Europa, Peipsi indsøen, med de lange og dejlige sandstrande. Men de syntes, Kallaste bare var en fattig udpost, hvor der ikke var nogen fremtid for dem, og blot var Historie En tetradrakme var en antik græsk sølvmønt, der svarede til fire drakmer. Den var i omløb fra år 510 til 38 f.kr. Møntenheden drakmer var lig med 4,5 til 6 g. sølv. En tetradrakmer var fire drakmer, altså g. sølv. I 1. århundrede f.kr. var en arbejdsmands dagløn ca. en drakme. Da Grækenland 1. januar 2001 kom med i euro-samarbejdet, var kursen fastsat til 340,75 drakmer for en euro. Nyttige råd i nedgangstider 15

18 en busholdeplads fire timer fra Tallinn (Danskerbyen), hvor det spændende liv udspandt sig. De satte ikke pris på det de havde, de ønskede noget andet. Det er et menneskeligt træk hos os alle. Vi mennesker ønsker os ofte noget andet end, det livet har givet os. Paulus siger noget klogt når han siger:»for jeg har lært at nøjes med, hvad jeg har«(brevet til Filipperne 4:11). Paulus var sikkert selv en holden mand, eftersom han var romersk borger, noget kun et fåtal nød godt af i det store romerske rige. Han var formentlig også medlem af det jødiske råd, og højt respekteret af sine landsmænd, før han blev omvendt og troede på Kristus som Messias. Paulus ofrede bogstaveligt talt sit liv i Kristi tjeneste ved at forkynde evangeliet for hedninger. Men i flere omgange sad han i flere år i fængsel. Man kan forestille sig hans fortvivlelse, når han, som skulle forkynde evangeliet, sad bag lås og slå. Men det var netop i fængselet, han skrev flere af sine breve, som er bevaret for os i Bibelen. Til og med Brevet til Filipperne er skrevet bag fængselsmurene. I dag kan vi se, at få mennesker har påvirket menneskeheden så meget som Paulus gjorde gennem de breve han skrev i fængselet! Søg först Guds rige Matthæusevangeliet 6:33 Ib j e r g p r æ d i k e n e n ta l e r Jesus meget om penge og de bekymringer rigdom kan skabe. Det er her han kommer med de berømte ord: man kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon var et aramæisk ord for rigdom. Vi kan have to arbejdsgivere, men vi kan ikke være tjener (slave) for to herrer. Vi har kommenteret disse vigtige afsnit i såvel hæftet Bjergprædikenen (4. del) som i bogen Syv hemmeligheder (bogen findes p.t. kun på norsk), derfor henviser vi læserne til disse for et nærmere studium af de omtalte bibelsteder. Den sidste del af kapitel 6 i Matthæusevangeliet handler om 16 Nyttige råd i nedgangstider

19 penge og bekymringer, og kapitlet slutter med vers 33 og 34: Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Gud ved, vi har behov for mad, drikke, klæder osv. Han siger at hvis vi først søger hans rige, så vil han sørge for alt det andet. Det er et løfte fra Gud. Vort problem er, at vi først søger at tilfredsstille egne behov, og sjælden finder tid til at søge hans rige. Men hvis vi først søger hans rige, og lader forholdet til ham være det vigtigste i vort liv, så vil han også sørge for, vi ikke mangler noget, forudsat vi selv gør, hvad vi kan. Nogle misforstår dette vers, og tror det betyder, at vi ikke selv behøver at anstrenge os, når Gud har lovet at sørge for os. Men meningen med livet er jo netop, at vi skal tilegne os færdigheder og indse værdien af arbejde og kundskaber. Paulus går så langt, som til at sige:»at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden«(2. Thessalonikerbrev 3:10). Vi lærer meget ved at arbejde. Det Gud siger er at penge rigdom og anseelse, ikke må være det vigtigste i vort liv. Hvis Gud er Herre i dit liv, så vil han hjælpe dig, du som er hans barn. At han er Herre i dit liv, betyder at du underlægger dig hans vilje, og afsætter tid til at være sammen med ham i bibellæsning, bøn og fællesskab med andre kristne. Man skal tage sig af faderløse og enker i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden (Jakobs Brev 1:27). Det sidste kan blandt Jesus sagde til dem: Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, Hvad Guds er! Markusevangeliet 12:17 Julius Cæsar Domitian Titus Nyttige råd i nedgangstider 17

20 andet kendes ved, at rigdom ikke er det vigtigste i vort liv. Og nu når vi kun forvalter»guds ejendom«, så er det naturligt, at vi ærer ham ved at give noget tilbage til ham. Denne tanke har lange traditioner helt tilbage til Abrahams tid. Vi kan læse, at Abraham ærede Gud ved at give ham tiende af sine indtægter (1. Mosebog 14:20). Senere blev skikken videreført i pagten med Israel. Gud gav Israel et system, der skulle hjælpe med at holde fokus på ham, også når det drejede sig om rigdom. Tienden skulle dække udgifter til præsteskabet, så gudsdyrkelsen i templet kunne opretholdes. Israel skulle give en tiendedel tilbage til Gud, deres Konge. På den måde skulle de mindes om, at Gud var deres Konge, Skaberen og Ejeren af alt, som er til. Israels forhold til ham skulle være vigtigere end penge og rigdom. Ved profeten Malakias i Det Gamle Testamente siger Gud, at de må sætte ham på en prøve, og han vil velsigne folket over al måde, hvis de bringer deres tiende (Malakias Bog 3:10). Tienden ville hjælpe Israel med at beholde fokus på Gud deres Herre og Konge. Man kan lære meget af tiendemodellen. Gud er også i dag interesseret i at vide, hvor højt vi værdsætter ham i forhold til vor materielle rigdom. Hvis vi erkender, at det er Gud, som egentlig ejer alt, vil det præge vor holdning til penge, rigdom og magt, som vi mennesker er tilbøjelige til at misbruge; så vil vi også gerne give ham noget igen. Jeg har i en række tilfælde personligt set, at Gud velsigner dem, der er gavmilde mod ham. Jeg kender flere, der ikke havde arbejde, men som alligevel besluttede at give noget til ham regelmæssigt, og efterhånden som de fik råd gav mere. I begyndelsen kunne de kun give nogle få kroner. Husk det er holdningen, Gud interesserer sig for. I de tilfælde jeg er bekendt med, fik alle et arbejde, og deres livskvalitet bedrede sig efterhånden. De gav Gud mere da de blev velsignet og fik råd. De havde et budget og styrede deres økonomi. Et bidrag til ham var en fast post på budgettet. Jeg tror, at Gud også i dag velsigner os materielt, selv om velsignelserne i Den Nye Pagt primært er af åndelig karakter, hvilket, efter Guds tilgivelse, betyder en ren samvittighed, fred i sindet, løfte om evigt liv, og Guds kærlighed i vort hjerte, der forandrer os som mennesker. Alt det er langt vigtigere end materielle velsignelser. Men i Bjergprædikenen siger Jesus, at 18 Nyttige råd i nedgangstider

21 hvis vi først søger Gud i vort liv, så vil han hjælpe os, og give os det vi har behov for. Nogen har fordrejet disse bibelsteder, ved at påstå at hvis man giver til Gud, så er han forpligtet til at give dig stor rigdom. Forkert! Fordi motivet, for at give til Gud, da vil være egoisme og grådighed, netop det han misbilliger. Gud elsker en glad giver, skriver Paulus i 2. Korintherbrev 9:7. Men giveren må også planlægge sine øvrige udgifter, så vedkommende ikke selv må bede om hjælp bagefter. I budgettet kan du have en fast post, hvor du ærer ham med det han har givet dig. Giver du til Gud med kærlighed og glæde, vil du blive overrasket over, hvordan han vil velsigne dig. Gud vil hjælpe dig, således at du kan lægge dine bekymringer i hans hænder og leve et liv i glæde, eftersom din glæde ikke er afhængig af materielle forhold, men skyldes ham! Livets Kilde har ingen abonnementspris. Vi beder aldrig om penge. Vi udgiver hæfterne i håb om, at de kan hjælpe vore læsere i deres kristne vandring. Og vi bliver hjulpet af frivillige bidrag, som vore læsere donerer, og dermed gør det muligt at tjene andre. Vi vil gerne takke for denne støtte! Befinder vi os i de sidste tider? De r h a r v æ r e t n o g l e artikler i enkelte aviser om, at vi er i den sidste tid, en tid Bibelen beskriver som fuld af kriser, hvis lige verden aldrig før har set, og det både politiske, økologiske, militære og økonomiske. Mange har i historiens løb erklæret, at de levede i de sidste dage. Især var der mange, der mente det under Den sorte Død. På en måde havde de der døde jo ret. Men Bibelen taler om en hel speciel tid, hvor Gud griber ind i historien, for at forhindre menneskeheden i at ødelægge denne planet. Nyttige råd i nedgangstider 19

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 92 Åbningshistorie Jeg har flere småpenge liggende i askebægeret ude i min bil. Må jeg gå ud og hente dem? spurgte Rebekka, da hun lagde et par tyvere i min hånd. Hun og de

Læs mere

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2.

Da bøgernes titler kan forveksles, markeres Kristustro med 1 og Kristusliv med 2. Til videre studie Til dig som har lyst at studere lidt på egen hånd Har du lyst til at beskæftige dig mere med det tema, som er gennemgået på kurset, kan du spørge din leder om forslag til litteratur.

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015

15. søndag efter trinitatis 13. september 2015 Kl. 9.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Ubekymrethed Salmer: 750, 42; 41, 31 15, 369; 41, 31 Evangelium: Matt. 6,24-34 "End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem" Der var engang

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig?

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? HVAD er tiende? Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang med Abraham (1 Mos 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig.

6.s.e.trin.B Matt 19,16-26 Salmer: Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. 6.s.e.trin.B. 2016 Matt 19,16-26 Salmer: 752-52-522 487-155-29 Det fylder meget på tv og i aviser, at der er EM I fodbold i Frankrig. Nogle elsker det. Andre synes, at der bare for meget. Og det er nok

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født?

MENNESKESØNNEN Kapitel 1. Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? MENNESKESØNNEN Kapitel 1 Hvad er kristendommens symbol? Hvorfor blev det dette symbol? I hvilken by blev Jesus født? Hvad viste sig på himlen, da Jesus blev født? Hvem kom for at fejre hans fødsel? Hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Septuagesima 24. januar 2016

Septuagesima 24. januar 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Brug dine talenter! Salmer: 744, 263, 276; 714, 209,1 373 Evangelium: Matt. 25,14-30 "Godt, du gode og tro tjener" Gud har i dåben givet os nogle meget store gaver: genfødslen

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

studie Døden & opstandelsen

studie Døden & opstandelsen studie 13 Døden & opstandelsen 75 Åbningshistorie En dreng og hans far var ude at køre bil, da en bi fløj ind ad det åbne vindue. Drengen var så ekstremt allergisk over for bistik, at både han og faren

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen

Kerneværdi 2 - Vi vil leve af Bibelen Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

I Jesu fodspor. Disciplene. q Andreas q Filip q Judas q Thomas q Simon

I Jesu fodspor. Disciplene. q Andreas q Filip q Judas q Thomas q Simon I Jesu fodspor Er der forskel på mennesker, der er kristne, og på mennesker, der ikke er det? Hvad tror du, der får mennesker til at vælge at følge Jesus og leve som kristne? Hvorfor tror du, at Jesus

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7

Bibelgnask. kasperbergholt.dk/jesus. Bibelgnask. 2 Sam 7 Bibelgnask 2 Sam 7 Bibelgnask Dommerne frelste folket Moralsk forfald Ruth Introduktion til 1-2 Sam Første Samuelsbog Samuelsbogen Anden Samuelsbog 1 Sam 2 Sam 1-7 8-15 16-1 2-9 10-20 21-24 Kaldelse af

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012

UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk PENGE Nogle ser på penge som en velsignelse og andre ser

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække

Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Skærtorsdag d. 17. april 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til skærtorsdag, Joh 13,1-15. 2. tekstrække Salmer DDS 458: Zion, pris din saliggører DDS 58: Jesus! Frelser og befrier

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 2. s. i Advent - 6. december 2015 Haderslev Domkirke kl / ,9 86 Dette

Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 2. s. i Advent - 6. december 2015 Haderslev Domkirke kl / ,9 86 Dette Prædiken af sognepræst Christian de Fine Licht 2. s. i Advent - 6. december 2015 Haderslev Domkirke kl. 10 736 612 450 270 / 492 125,9 86 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Mattæus: Jesus sagde:

Læs mere