CPHBUSINESS FOR DE UNGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPHBUSINESS FOR DE UNGE"

Transkript

1 REFLEKSIONSSEANCE CPHBUSINESS FOR DE UNGE Tankekort: Hvis du kunne finde ud af én ting om de studerende, hvad ville du så gerne vide mere om? FØR STUDIET Hvad er din største motivationsfaktor, når du skal vælge din uddannelsesinstitution? Hvorfor har du valgt at starte på uddannelsen? Hvorfor valgte du en fuldtidsuddannelse? Havde du seriøst overvejet kombination job + studie, altså et efter- /videreuddannelse tilbud? Hvorfor har du meldt dig til netop dette studie? Hvorfor har du valgt at læse på Cphbusiness? Hvem har påvirket dit valg? Nævn den vigtigste ting der afgør dit studievalg? Hvorfor ønsker du at læse videre? I hvor stor udstrækning er det omverdenens krav til uddannelse og i hvor store udstrækninger det din egen lyst til at studere, der har afgjort, at du er her? Efter hvilke kriterier vælger de unge hvilken uddannelse, de ville læse? (Passion, penge, muligheder?) Er det dit ønskestudium? Hvad gjorde, at du valgte at tage en uddannelse på Cphbusiness? Når I fra starten har en faglig uddannelse, hvilken uddannelse kan I så anbefale at tage? Hvad har drevet dem til København? Cphbusiness? Hvilke forventninger har de studerende til: uddannelsen, job muligheder, læringsprocessen osv.? Har du valgt den rigtige uddannelse? Vi ved, at du har krav og forventninger til den uddannelsesinstitution, du vælger. Hvilke forventninger tror du, Cphbusiness har til dig som studerende? Hvorfor tager du en uddannelse og hvad motiverer dig til at blive? Hvorfor vælger de unge at melde sig på en uddannelse? Penge eller viden/interesse? Når du vælger uddannelse, gør du det så fordi, at du er interesseret i området, eller fordi du vil ud og tjene masser af penge? Hvad forstår de unge i dag ved begrebet karriere? Hvad forventer du af Cphbusiness som erhvervsakademi? Hvorfor har du valgt et EA og ikke en professionshøjskole eller et uni? Hvad er det, du tror, vi kan på Cphbusiness? Om de tænker over hvilke kompetencer, der ville være behov for i erhvervslivet. Påvirker det deres valg af uddannelse, studiejob, engagement m.m. Overvejer de studerende deres fremtid på arbejdsmarkedet, når de er færdiguddannede? 1

2 UNDER STUDIET Undervisning: Hvorfor fungerer undervisning for dig? Hvad kan du som studerende selv gøre for at sikre optimal læring og uddannelse? Sociale medier er meget oppe i tiden: hvilke anvender du? Ser du dem som noget, som kunne bruges mere aktivt i undervisningen og kommunikationen med jer? Men også i opbygning af faglige netværk på tværs af skolen og/eller Cphbusiness? Hvad betyder mest for dig i undervisningen? Hvad indeholder spændende undervisning? Fortæl én oplevelse, du har været udsat for? Hvad er den mest ideelle undervisningsform for dig? Hvornår lærer du allermest? Hvordan kan Cphbusiness understøtte de unge bedst muligt uden om undervisningen? Hvordan synes du selv, at du kan bidrage til en god undervisning? Hvor godt de forstår den undervisning de modtager? Og hvor meget de synes, at de praktisk kan bruge den erhvervsmæssigt? Hvad er super god undervisning? Er du glad for måden, der bliver undervist på? Hvad er et godt læringsmiljø for dig? Hvad vil du gøre, for at gøre undervisningen mere spændende & lærerig? Hvordan skal balancen være mellem frihed contra gruppeopgaver i semestret? Hvad giver jer den bedste indlæring? Bedste læringsstile? Hvordan skaber vi mening i læringsforløb med henblik på at motivere den studerende til læring herunder lære at lære? I hvilke(n) situation(er) føler du, at du lærer mest/bedst? Hvorfor fortrækker I klasseundervisning med gennemgang fremfor at arbejde projekteller case-orienteret? Ved I, at det er vigtigt at have et studieophold i udlandet på CV et? Hvordan kan vi motivere jer til at tage et semester i udlandet? Hvilken værdi mener du, at de internationale studerende tilfører vores uddannelsesmiljø? Hvor vigtigt er det for dig, at du kan begå dig internationalt? Hvad skal der til, hvis de studerende skal nå dertil, hvor de føler, at de kender sig selv fagligt? Altså hvilke job de kan bestride alene?! Lever Cphbusiness op til dine forventninger hvad kunne vi gøre bedre? (undervisning, studiets struktur, indhold, miljø) Hvad er ordentlighed for dem? Hvorfor omtaler du dig selv som elev og holdet som klasse og at du går i skole? Hvor stolt er du af din uddannelse?` Hvad er det for et element i din uddannelse hos Cphbusiness, der skaber den største værdi for dig? Ordet element skal forstås bredt/du kan selv definere det Med andre ord: Hvad er det allervigtigste for dig? Om de i virkeligheden ville have, at underviseren skal være lærer, underviser eller forelæser? Hvor meget tid bruger du helt ærligt på din uddannelse pr. uge? 2

3 Er du villig til at tage så meget ansvar for din egen læringsproces, at underviserne kan lægge mere pensum ud til selvstudie? (årsag: for at kunne frigive tid til andre ting, som prioriteres af de unge) Hvad gør, at du er glad for en underviser? Hvad vil du gøre for at få min respekt underviser? Hvordan kan jeg gøre dig bevidst om din uvidenhed uden at ødelægge din selvtillid? Hvordan får vi dig til at blive studerende og ikke blot elev? Hvilke barrierer oplever du i forhold til både studiestart og gennemførsel kan vi gøre noget ved det? Vil du kunne tænke dig, at vi deler holdene ud fra ambitionsniveau? Hvad er deres forventninger til studiet og udbytte af undervisningerne? Hvad forventer I af studiet? Studiedeltagelse og motivation Hvad er din største udfordring som studerende? Jeg ville gerne vide, hvorfor jeg oplever, at der er en større motivation hos MAKstuderende v/ Søerene end de der studerer v/ Lyngby campus? (er de måske mere forkælede i Lyngby??) Hvordan kan du bidrage til, at din klasse bliver en af de mest ambitiøse klasser (med højst fremmøde %, mindst frafald, bedste karakter mv.) på Cphbusiness? Hvad er den vigtigste motivationsfaktor for at deltage aktivt i studiet? (komme til undervisningen) Hvorfor er du her? Hvad skulle der til for, at du ville yde en tand ekstra på dit studie? Hvorfor går du på et studie, du ikke er engageret i? Hvad motiverer dig til at gøre en større indsat? Hvad ville udfordre og motivere til at hæve niveauet på undervisningen væsentligt? Hvad er det, der reelt motiverer de studerende til læring? Hvad motiverer dig? Hvordan motiverer vi jer bedre? Hvad er jeres passion? Hvordan har du det? Hvad er de studerends værdier og deres ambitioner på egne vegne? Hvad skal der til for at engagere dig mere i undervisningen? Er der belønning for at være en god studerende? Hvorfor er de på Facebook i timerne? Er det vigtigt, at der i undervisningen er lagt øvelser ind? Og skal disse være gruppeopgaver eller individuelle? Hvad motiverer dem? Hvad motiverer dig til at deltage aktivt i undervisningen? Hvordan kan vi som institution sikre jeres (studerendes) interesse/engagement gennem 2 år (hele uddannelsen)? Hvordan kan jeg påvirke selvtillid og selvværd i en undervisningssituation, så det positivt påvirker en læringsproces? Hvad motiverer dig til at yde en ekstra indsats på dit studium? 3

4 Hvad er din motivation for at studere på Cphbusiness? Hvad er det mest motiverende/demotiverende på dit studie? Hvordan kan jeg få dig til at tage din uddannelse alvorligt? Hvad er motiverende undervisning for dig, og som gør, at du bliver fanget og møder op? Hvad får dig til at møde op til undervisningen? Hvad skal der til for at flere studerende møder op til timerne? Hvad skal der til, for at du kommer til undervisningen? Hvad kan få dig til at møde op til undervisningen? Hvorfor kommer i ikke til undervisningen? Hvad skulle der til, for at du ville møde op til undervisningen og tilstræbe en mødeprocent på 100%? Hvorfor de ikke møder op, når de er tilmeldt uddannelsen? Hvad kan få dig til at møde op til undervisning hver dag? Hvad er årsagen til, at du ikke kommer? Hvad skal der til, for at du fremover møder forberedt op deltager i alle undervisningstimer? Hvordan fanger vi de 30%, der møder op, men er mentalt fraværende? Hvad kan vi, som undervisere gøre for, at I kommer mere til undervisning? Hvad får de studerende til at komme samt deltage aktivt? Hvordan er din samvittighed, når du pjækker fra timerne? (I forhold til grupper & selvlæring). Hvordan kan vi få jer til, at deltage aktivt i undervisningen? I hvor høj grad den enkelte er klar til at tage ansvar for egen uddannelse, udvikling og forløb? Hvad kan få de studerende til at se deres studier som fuldtidsbeskæftigelse? Hvordan kan underviserne give de studerende mere selvtillid? Hvor stor en indsats vil du gøre, for at nå et mål? Hvilken effekt har det på din egen læring som ansvar for egen læring? Hvorfor tager I ikke selv ansvar for at få svar på jeres spørgsmål? Hvordan skal uddannelse og studiejob organiseres, når begge ting skal nås? Hvad er formlen til at få alle de studerendes opmærksomhed, når man som underviser har gjort rigtig meget ud af at sammensætte undervisningsforløbet med henblik på alles deltagelse -Tydeliggør dine forventninger til studiet/faget! Hvad prioriterer du? En skole som tør stille krav, både til sine undervisere og sine studerende eller en skole som søger at få flest mulige studerende (dimittender)? Hvor stort et medansvar ønsker de studerende at tage for deres egen uddannelse? Har du nogensinde risikeret noget du allerede har fået for at opnå endnu mere? Forberedelse og feedback Hvad kunne få dig til i højere grad at forbedre dig til undervisningen? Hvorfor laver du ikke dine hjemmeopgaver? Hvorfor læser du ikke til timerne? Vil du forberede dig hjemme før undervisningen på skolen? Hvis du vælger at komme uforberedt til undervisningen, hvorfor vælger du det? Synes de, at jeg er godt nok forberedt som underviser? 4

5 Hvorfor læser du så lidt? Hvorfor læser I ikke og tager jeres uddannelse mere seriøst? Hvad skal jeg gøre for, at du møder forberedt og motiveret til undervisningen? Hvad skal der til for, at I møder velforberedte op til undervisningen? Hvordan får vi de studerende til at studere mere: læse, forberede sig, møde op og deltage i diskussionerne? Hvordan kan i selv bidrage aktivt til den feedback, I gerne ville have mere af? Hvorfor er det I har så meget brug for feedback? Får du nok feedback tilbage? Hvorfor er den individuelle feedback så vigtigt, når det er teamsamarbejde erhvervslivet efterspørger? Hvad/hvordan foretrækker du at blive bedømt? Gruppeeksamen eller individuel? Eller en blanding? (gruppeprojekt med individuel forvaring?) Hvad de præcist gerne ville have feedback på med opgaver osv.? Hvorfor er likes så vigtige? Og er de vigtige for alle unge mennesker? Kommunikation og service Hvad er den bedste kommunikationsform for info? Website, infomail, sms eller andre? God kommunikation eliminerer mange misforståelser, så hvordan foretrækker de studerende, at vi kommunikerer med dem? Vi må konstatere, at det ikke fungerer med mange informationsplatforme Hvordan vil I gerne have vigtigt information? Som ansat oplever vi ofte, at de studerende ikke læser den information, som de får (Fronter), ikke tjekker deres skole ! Hvor synes du kommunikationen fra administrationen ville være nemmest at få læst, så du som studerende ikke misser vigtigt information; altså hvilken platform, hvilken form osv. Mail, fronter diverse apps mm.) Hvorfor bruger de ikke fronter? Der blev klaget over, at det var svært vedr. udlandsophold/al info findes på Fronter? Hvordan kan jeg få information ud til de studerende? Hvordan skal Cphbusiness kommunikere officielt med de studerende? (fx regler om orlov muligheder for udlandsophold osv.) Hvordan kommunikere vi bedst muligt med jer studerende, så I får beskeden fra studieadministrationen? Hvilken kommunikationsform ville være at foretrække på Cphbusiness? Alt info som f.eks. kommer fra administration? Er IT platformen tilstrækkelig i nuværende form? Hvorfor tages der ikke mere ansvar for en selv? Stort fokus på individet, men det starter inderst inde først. Kan 3 personer finde oplysninger, så kan de sidste 17 også. Hvor stor en rolle spiller de fysiske rammer for din studietilfredshed? Fx Interior, rengøring, kantine, farver mv? Hvordan oplever du servicen på Cphbusiness? Kunne vi yde en bedre service for dig og dine medstuderende? (administration) Hvad synes du at administration kan gøre bedre? For at du føler dig godt behandlet og tryg under uddannelsen og kommer ud med det bedste resultat? 5

6 EFTER STUDIET Hvad forventer du af din fremtidlige arbejdsplads? Har du undersøgt jobmulighederne efter studiet? Hvad skal der til for at være stolt(ere) over at dimittere fra Cphbusiness? Ku du finde på at læse/efteruddanne dig hos Cphbusiness senere i din karriere? Hvorfor ønsker du at læse videre? Oplever du en forskel mellem erhvervsakademier og universiteter f.eks. mellem Cphbusiness og Københavns Universitet. Hvordan kan Cphbusiness hjælpe med at bygge bro til arbejdslivet? Hvad har du fået ud af min undervisning? Hvad har du kunne bruge den til? (spørges 10 år efter) Hvad er den bedste oplevelse du/den studerende har haft i dit studieforløb? Hvad har været dit livs største/bedste læringsoplevelser (og var den mon overhovedet i skoleregi?) Føler du, når du er færdig med uddannelsen, at du lægger i førertrøjen på markedet? Hvad kan jeg gøre for at få jer til at anbefale uddannelsen til andre? Hvilken værdi har frivilligt arbejde for dig? GENERELLE REFLEKSIONER Karriere: plads til at kunne lave individuelle opgaver eller i meget små grupper, selvstædigt. Svært at lave opgaver med en andens idé, når man selv har en drøm om noget helt andet. Udlandsaktiviteter er ikke en prioritering for mange! Det kommer meget an på ens egen baggrund; er man opvokset i udlandet eller gået i skole der eller rejst FØR studiet så beriger det stadigt dit CV op! Bedre information hvad det kræver af den studerende for at tage til udlandet Kom til tiden og bidrag ligesom i den virkelige verden Flere informationer om internationalt kontor på hjemmesiden; nemmere adgang til infoen Åben international vejledning på alle afdelinger et par timer i kantinen Oplys om de økonomiske muligheder og hjælpemidler Mangler kommunikationsplatforme udover fronter og mail Mangler chatfunktion mht. undervisere og studerende kan fjerne meget arbejde hos administration og undervisere, så de ikke skal svarer på de samme små spørgsmål hele tiden Fronter understøtter ikke videndeling Feedback; skal prioriteres op. Det er en del af læring. Der skal gøres mere ud af feedback mht. den enkelte og gruppen Løbende og mere grundig feedback skal vi gøre mere ud af Måske kan vi spare nogle andre steder i læringsforløbene. Konverter forkastninger til feedback 6

7 Underviser kan gennem refleksionsopgaver til de studerende få dem selv til at give noget af grundlaget for feedback Info fra studerende, der har været ude til de nye studerende skal ligge på de dage, hvor de studerende er på skole lige meget hvad (ligge som mellemtime) Guidelines/checkliste hvad skal jeg gøre? Der skal afsættes tid til den hyppige og individelle feedback Vi vil se eksempler fra tidligere top-opgaver Dilemma at de studerende ikke bruger Fronter vi kan ikke finde rundt gammelt problem Fronter bør, set fra de studerendes side, optimeres; som kommunikationsplatform virker det ikke. Når man åbner det, ser layoutet meget gammelt ud; Vi kunne lave nogle mere skarpe krav til, hvordan vi bruger det og hvad der lægges op Længere planlægningshorisont, eks. 3-årskalender Styr på kommunikationen internt blandt administrative og undervisere samt underviser til underviser. De studerende mærker krigen Lav skema i god tid, så den studerende bedre kan planlægge studiejobs (hvad forhindre os i at lave skemaer et halvt år i forvejen (eller 3mdr i forvejen) Fortæl studerende om deltidsuddannelser Få flere erhvervsfolk til at tale som gæsteforelæsere osv. Udlandsophold og studieadministrationsprocesser: o Lave uddannelsespakke med partner, international for studerende: økonomi, fag, proces, etc. o Lav et semester KUN med valgfag; mere fleksibilitet, nemmere at komme til udlandet Inddrage virksomhederne, som de studerende har studiejob i, i undervisningen. Give små opgaver til læsning/refleksion i studiejobbet Feedback: undervise i feedback, så der bliver større mulighed for, at de studerende kan få feedback fra hinanden på en konstruktiv måde; undervisere kan skærpe den daglige feedback i undervisningen; indtænke feedback i studieaktiviteterne Økonomi som hindring for udlandsophold; have forventninger til studieadministration; vigtigt med en aktiv dialog med underviser at motivere til mere studieaktivitet og større forventning til hinanden blandt de studerende Arbejde projektorienteret som i Lyngby Læringsmålene skal tilpasses, så undervisningen kan målrettes til bedst mulig læring på de studerendes præmisser (mobil etc.). De studerende vil gerne holdes mere i hånden Hyppigere måling -> er jeg på rette vej i min forståelse Undervisere skal være (mere) tilgængelige Hands-on kompetencer (fx værktøjer) o Der er for mange studerende, der ikke kender basale værktøjer, når de er færdige (Excel, InDesign, Photoshop) Individuel feedback er et krav fra de studerende Flere eksemplar fra mindre virksomheder, som de studerende kan forholde sig til Tage udgangspunkt i de studerendes drømme i undervisningen Lås når undervisningen starter Underviser har fast klasselokale, så de studerende flytter (så undervisere kan være klar med PP til tiden) 7

8 Lav videoer inden optagelsesfrist af virksomheder (direktører eller chefer), der efterspørger akademistuderende Lav valgfag, der udvikler kompetencer, som virksomhederne efterspørger i jobopslag (søgemaskineoptimering o.a.) Undervisere skal løbende opfordre de studerende til at komme til dem, når der ønskes feedback (feedbacken kan eventuelt ske, mens der laves gruppeopgaver i klassen) Grupper skal i højere grad sammensættes på baggrund af ambitionsniveau Grupper skal som udgangspunkt altid bestå af max. 4 medlemmer (over 4 medlemmer sænker effektivitet og kvalitet) Vær mere konsekvent med OLA ER (BF) Kvalitet frem for kvalitet (smid dem ud) Opfordre de studerende der forstyrrer de andre i undervisningen til at gå Arbejde tværfagligt med de andre linjer (giv de studerende netværk) Sørg for at eks. værdikæden ikke bliver gennemgået i fem forskellige fag Indlæg selvstændigt projektarbejde i skemaet (du skal regne med at bruge x antal timer til dette projekt) Gør vores projekter mulige at opbevare i et porte folio, så vi har noget konkret at vise til evt. samtaler (noget der understøtter det vi siger, vi har lært af uddannelsen) 8

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI

STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI STRATEGI 2020 GØR VIDEN TIL VÆRDI VIDEN VÆRDI TIL GØR STRATEGI 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI På Cphbusiness ønsker vi at skabe størst mulig værdi for erhvervslivet og samfundet. Viden er grundlaget

Læs mere

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Evaluering Modul 7 Hold BoF15. Foråret 2016. Tilbage meldinger fra de studerende Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Hvordan vurdere du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fælleskabet

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

Drejebog. Prolog. Deltagere. Tidsplan. Gennemførelse. Epilog. Sommerhøjskole og Sommerskole

Drejebog. Prolog. Deltagere. Tidsplan. Gennemførelse. Epilog. Sommerhøjskole og Sommerskole Sommerhøjskole Drejebog Sommerhøjskole og Sommerskole Prolog Baggrunden for dette projekt er et sammenfald af et ønske på Center for efter og videreuddannelse om at lave et arrangement hvor der ikke undervises

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Spørgeskemaevaluering af første forløb

Spørgeskemaevaluering af første forløb 1 UCL. Moveprojekt: Webaktiviteter i studieaktivitetsmodellen. Evaluering Spørgeskemaevaluering af første forløb 79 studerende har besvaret spørgeskemaet. Nedenfor ses de samlede resultater for alle deltagende

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri

Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Referat af Uddannelsesudvalg, Byggeri Mødet afholdt den: 29. april 2015 Deltagere: Lars Kvist, Steffen Bruun Andresen, Thomas Stokke Nielsen, Peter John Andersen, Gorm Guldmann, Michael Royal Petersen,

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup

Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/ Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Fag: Modul 1 evaluering Hold: Erg511 Dato: 17/11 2011 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Søren Futtrup Indholdsfortegnelse: Besvarelsesprocent 81% 1.0 Spørgsmål vedrørende

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser Pædagogiske overvejelser Hvordan får jeg effekt af mit kursus? En stor del af det man får ud af et kursus, handler ikke om, hvad der sker på kurset. Hvad der sker før og særligt efter kurset har mindst

Læs mere

Bilag 4 Børn og unge i trivsel

Bilag 4 Børn og unge i trivsel Bilag 4 Børn og unge i trivsel Det tætte samarbejde vil give både elever, forældre, lærere og pædagoger en oplevelse af, at indskolingen fungerer som en helhed. Det vil signalere et fælles værdigrundlag,

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester?

Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013. Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? Evaluering 1. sem. Psykologi - efterår 2013 Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på dit studie på dette semester? 1 2 (på det. - I undervisningen gennemgås pensum - Betydning for god undervisning

Læs mere

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog.

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Dit læringsmiljø Vi udvikler teknologi, der giver dig tid til at undervise og skabe læring. Vi tager det næste skridt inden for undervisning og læring Fremvisning

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati

Modulevaluering 2 Hold B12. Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati 2012 Modulevaluering 2 Hold B12 Ansvarlig for evaluering: Inger just / Roxana Bayati Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Roxana Bayati Indhold Samlet status... 3 Spørgsmål til mål og indhold

Læs mere

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B

Hjemområde B 2012/2013. Velkommen til hjemområde B. Team B Hjemområde B Velkommen til hjemområde B I denne folder kan I læse lidt om hverdagen i hjemområde B, vores tanker om læring, vores struktur og organisering. Desuden kan I læse om vores forventninger til

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Hvor ska` vi hen du?

Hvor ska` vi hen du? Hvor ska` vi hen du? Tydelige læringsmål Før-eftertest Læringsforløb Meningsfyldte læringsfællesskaber Som underviser er det vigtigt, at du kender din virkning, og den er stor. Næst efter eleven selv er

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

MISSION, VISION, VÆRDIER OG STRATEGI

MISSION, VISION, VÆRDIER OG STRATEGI MISSION, VISION, VÆRDIER OG STRATEGI MISSION: Social- og Sundhedsskolens formål er at uddanne medarbejdere til bistands-, pleje- og omsorgsområdet så de matcher samfundets behov. Skolen skal give mulighed

Læs mere

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater

Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Opsamling på handlingsplan vedrørende: Opfølgning på Undervisningsevalueringer 2014 med en årlig opsummering af resultater Med relation til Processtandard for god undervisning i VIA pædagoguddannelse.

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Brug af Facebook til etablering af sociale/faglige fora for elever på Teknisk Skole Silkeborg Status november 2015

Brug af Facebook til etablering af sociale/faglige fora for elever på Teknisk Skole Silkeborg Status november 2015 Brug af Facebook til etablering af sociale/faglige fora for elever på Teknisk Skole Silkeborg Status november 2015 Den facebookgruppe, der er i fokus i denne videndeling er helt klart den mest aktive gruppe,

Læs mere

Inspiration til samtalen

Inspiration til samtalen Inspiration til samtalen MUS 2015 Dette materiale er inspiration til MUS-samtalen mellem medarbejder og chef. Følgende indgår i materialet: Samtalen Inspirationsspørgsmål Kompetencehjulet KL's otte kompetencer

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning

Fra PUSH til PULL. Efterspørgselsdrevet uddannelsesplanlægning Fra PUSH til PULL Artiklen handler om, hvordan mellemledere og deres organisationer kan få et større udbytte af deres lederuddannelser. En vej til dette er, at uddannelserne i højere grad tager afsæt i

Læs mere

Værktøjer til engagement i undervisningen

Værktøjer til engagement i undervisningen Værktøjer til engagement i undervisningen Gør dine deltagere engageret og involveret - variér din undervisning! Du kender det måske du skal undervise dine kollegaer i en af virksomhedens systemer, som

Læs mere

Projektansøgning til Campusstrategi

Projektansøgning til Campusstrategi Projektansøgning til Campusstrategi Initiativ vedrørende mobilplatform og anvendelse af mobileenheder på pædagog og sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Indledning Dette projekt understøtter UCL s campusstrategi

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Fysioterapeut uddannelsen

Fysioterapeut uddannelsen Fysioterapeut uddannelsen Modul 3 spørgeskema undersøgelse Fys 508 Fysioterapeutuddannelsens lokale evalueringsudvalg: Ulla Mulbjerg, Janne Skov og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ikke rigtig der var kun lige et generelt orienteringsmøde om Erasmusophold. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Italiensk sprog, litteratur og kultur (2010-2013) Navn på universitet i udlandet: Università degli Studi di Siena Land: Italien Periode: Fra:

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Virksomhedsophold Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation Virksomhedsophold 2008-2009 Professionsbachelor i engelsk og it-baseret markedskommunikation S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T INDLEDNING Professionsbacheloruddannelsen i engelsk og it-baseret markedskommunikation

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

Anbefalinger for God Undervisning/læring

Anbefalinger for God Undervisning/læring Anbefalinger for God Undervisning/læring Overordnet Vi anerkender god undervisning på lige for med god forskning Der skal være incitatment for underviserne til at dygtiggøre sig og udvikle undervisning

Læs mere

HVOR GOD ER VORES SKOLE?

HVOR GOD ER VORES SKOLE? Hvor god er vores skole evalueringsmodel for Fredensborg Kommune april 2009 s. 1/8 HVOR GOD ER VORES SKOLE? 1 Vores skole opfylder kriteriet til fulde 2 Vores skole opfylder kriteriet i høj grad 3 Vores

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Et engageret studieliv

Et engageret studieliv i UCSJ Et engageret studieliv 22. april 2014 Nærværende politik for studenterinddragelse er udarbejdet i et samspil mellem organisationen UCSJ og de studerende på UCSJs grunduddannelser. Politikkens formål

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj D 26. april. Udfordringer Uklare forventninger til frivillige Lederes travlhed - administrative opgaver tager tiden (manager kontra leder) For få ressourcer

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HADERSLEV HANDELSSKOLE DET BLÅ GYMNASIUM MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Haderslev Handelsskole/Det Blå Gymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Undersøgelsen

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus. Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Aarhus Tale ved dimissionen, fredag den 21. juni 2013 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Karrierementor. Skyd karrieren i gang!

Karrierementor. Skyd karrieren i gang! Karrierementor Skyd karrieren i gang! Hvad er en mentor? En mentor en erfaren person, som gennem rådgivning, sparring, vejledning, coaching og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

Studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 25. oktober i Odense og den 3. november i Svendborg Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere