Vejlederen. Vejenes værdi skal være synlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejlederen. Vejenes værdi skal være synlig"

Transkript

1 21. årgang, nr. 2 Danmark Juni 2008 nyt fra Grontmij Carl Bro Vejlederen Foto: Lars Aarø, Fokus Konferencen Penge til Veje: Vejenes værdi skal være synlig Det kommunale vejnet forfalder, og derfor havde Grontmij Carl Bro taget initiativ til konferencen Penge til Veje, der blev holdt i begyndelsen af maj i Odense. Målet var at undersøge mulighederne for at formulere en strategi for, hvordan kommunerne får midler til at vedligeholde veje på en fremtidssikret måde og det lykkedes faktisk at blive enige om et første skridt for en sådan strategi. Problemet med vejene er, at beslutningstagerne ikke nødvendigvis kender størrelsen af vejenes værdi eller konsekvenserne af at skrue op eller ned på vedligeholdelsesindsatsen. Værdien af vejene indgår ikke i det kommunale Jane Olesen, Kommunal Vejteknisk Forening, havde et bud på, hvorfor veje skal prioriteres.»uden veje og infrastruktur kan vi ikke bruge de andre offentlige serviceydelser. Derfor er vejene vigtige og må have høj prioritet, sagde hun. regnskab, og derfor er det svært at se, hvor mange penge man reelt sætter til ved at skære i vedligeholdelsesbudgetterne eller hvor meget man tjener ved at forhøje dem. Derfor var det ikke så vanskeligt for paneldeltagerne at blive enige om det første skridt. Nemlig at synliggøre den kapital, som vejene repræsenterer. Hvis man får synliggjort, at vedligeholdelse ikke er en omkostning, men en investering, og at vi ikke har råd til at lade vores værdier forfalde, er der større mulighed for at få midler kanaliseret til vejene frem for andre steder i det kommunale system. Karsten Thorn fra Frederikshavn Kommune, der under den efterfølgende paneldebat var stand-in for Jørgen Marstrand fra KTC, sagde det mest tydeligt:»se nu at få lavet en åbningsbalance, så I kan få synliggjort vejkapitalen. Det er lettere at træffe de rigtige beslutninger, hvis konsekvenserne af de forkerte beslutninger bliver tydelige for enhver.«de kloge straffes Der findes selvsagt også politikere som en af de andre paneldeltagere, borgmester Finn Madsen fra Odsherred for hvem det er naturligt at prioritere veje og infrastruktur og dermed vedligeholdelse højt. Selv om viljen er til stede, kan det være svært at finde gode Fortsætter på næste side... Konferencen Penge til Veje Strategisk samarbejde Portræt af Frederikshavn RoSy-brugerseminar Københavns biler skal under jorden Nordeuropas største oplevelsescenter Ny startbane klar to minutter før landing

2 Leder Fortsat fra forsiden... argumenter, når vuggestuer, skoler og plejehjem også kræver sit, men hvis man kan se, hvor mange penge, det reelt koster at skære i vedligeholdelsen, så er der ét argument mere. Selv med kurver, der viser, at hullerne i vejene og i de kommunale pengekasser bare bliver større og større, er det ikke nemt at træffe de rigtige beslutninger.»de kloge kommuner, der har indset, at der skal bruges penge her og nu på at komme vedligeholdelsesefterslæbet til livs, får frataget disse penge igen. Regeringen tillader i øjeblikket ikke, at kommunerne bruger pengene langsigtet og fornuftigt, men straffer de kloge kommuner, og belønner de kommuner, som udelukkende tænker i kortsigtede besparelser,«påpegede Direktør for Asfaltindustrien, Ib Frandsen, der efterlyste en ekspert, der kunne påvise de skader, som regeringens stramme styring af kommunerne forvolder. Mere information: Jørn R. Kristiansen, Direktør for Asfaltindustrien, Ib Frandsen påpegede, at Regeringen belønner de kommuner, der tænker kortsigtet og sparer på vedligeholdelsen, mens de andre bliver straffet. Vi bruger af fremtidens kapital Denne leder er et uddrag af mit indlæg på konferencen Penge til Veje, som fandt sted den 8. maj på Ledernes KonferenceCenter i Odense. Vi og tidligere generationer har opbygget kapital i form af veje og bygværker. Men lige nu tærer vi på kapitalen og øger vedligeholdelsesefterslæbet, fordi vi ikke i tilstrækkelig grad sørger for at vedligeholde de værdier, som er investeret i infrastrukturen. Værdien må gøres op I Grontmij Carl Bro har vi regnet på, hvor stort efterslæbet på vedligeholdelsen er altså hvor mange penge vi skal bruge på vedligeholdelse for, at vejene kan bevare deres nuværende værdi. Uanset om vi bruger Vejdirektoratets skøn for statsvejene eller de 13 procent af det kommunale vejnet, hvor Grontmij Carl Bro har detailkendskab til efterslæbet, og ganger op, får vi et stort tal. Nærmere bestemt et behov for investering på ca. 6,5 mia. kr. i de kommunale veje for at indhente vedligeholdelsesefterslæbet. De færreste kommuner har opgjort værdien af deres veje og vejanlæg. Uden kendskab til værdien har kommunen ikke mulighed for at finde ud af, hvor meget værdi der går tabt ved, at vejene og bygværkerne ikke bliver vedligeholdt i tilstrækkeligt omfang. Forudsætningen for at den enkelte kommune kan finde ud af, hvor stort vedligeholdelsesefterslæbet er, er at der udarbejdes en værdiansættelse og tilstandsvurdering af vejene. Investeringerne er overkommelige Når værdien er gjort op, kan man beregne balancepunktet mellem for lidt og for meget vedligeholdelse. Vi kender det fra mange andre sammenhænge. Hvis man vedligeholder for lidt, bliver det bare værre og værre, mens for meget vedligeholdelse er spild af penge. Lige nu er forholdene i mange kommuner desværre sådan, at vejene bliver værre, fordi der ikke afsættes tilstrækkeligt med midler til vedligeholdelse. Det er dog overkommeligt at ændre på forholdene. Vores beregninger viser, at det optimale vedligeholdelsesniveau for mange kommuner kan opnås ved i en mindre årrække at øge investeringerne til et niveau, der ikke er meget højere end det normale vedligeholdelsesbudget. Til gengæld kan man så senere ofte nøjes med et mindre budget, end der bliver brugt i dag. Efter nogle år har det hele udlignet sig, men samlet set har vi fået bedre veje til færre penge. Mange udfordringer Forholdene i kommunerne er dog meget forskellige. Bykommuner har typisk et større vedligeholdelsesefterslæb end landkommuner. Men så længe den enkelte kommune ikke kender værdien af sine veje og langt mindre den ventede værdi i fremtiden er det svært at sætte ind med lige præcis den rigtige vedligeholdelsesindsats. Manglende vedligeholdelse er desværre ikke den eneste udfordring, vi står med, når det gælder vores infrastruktur. Der er også problemerne med den tiltagende trængsel på vores veje, hvor infrastrukturkommissionen regner med en stigning i biltrafikken på 70 procent inden år Og endelig har vi også klimaproblemerne med udsigt til større mængder nedbør, der kan kræve yderligere reparation og tilpasning af veje og andre anlæg. Jeg opfordrer derfor til, at alle kommuner får opgjort værdien af den kapital, vejene repræsenterer, så vi får et beslutningsgrundlag for, hvad der skal gøres. Sideløbende bør kommunerne stille minimumskrav til vejenes standard, ligesom vi stiller krav til mange andre områder i den kommunale forvaltning. Med venlig hilsen Birgit W. Nørgaard, Administrerende Direktør, Grontmij Carl Bro

3 Side 3 Side 2 Strategisk samarbejde Samarbejde giver bedre løsninger og bedre medarbejdere Der er tre grunde til, at kommuner og rådgivere skal arbejde tættere sammen: For at optimere løsningerne, optimere medarbejderne og produktudvikle og skabe innovation i kommunen. Så enkelt kan det siges, og det gør Natur, Miljø & Trafikchefen i Odense Kommune. Det går ufatteligt stærkt i Odense Kommune. Dels er der for alvor gang i udviklingen med mange nye virksomheder, tilflyttere, byggemodninger og rekordlav arbejdsløshed. Dels er der kommet mange nye kommunale opgaver til med amternes nedlæggelse den 1. januar Derfor var Natur, Miljø og Trafikchef i Odense Kommune, Thomas Fonnesbæk Boe ikke sen til at sige ja, da en kreds af kommunale chefer og konsulenter fra Grontmij Carl Bro lavede en selvbestaltet arbejdsgruppe, som skulle kigge på, hvordan et strategisk samarbejde mellem kommuner og rådgivere kunne udmønte sig. Et samarbejde, der rækker langt ud over det traditionelle leverandør/kunde-forhold er nemlig nødvendigt, hvis kommunerne i Danmark skal kunne løse de mange opgaver samtidig med, at der bliver færre medarbejdere til at gøre det. Interessante jobs»vi har jo altid arbejdet sammen med rådgivere om løsning af opgaver og projekter. I kommunerne har vi brug for specialister og for at dække akut opståede bemandingsbehov. Men i dag går samarbejdet videre. Vi løser ofte opgaverne sammen i stedet for som bestiller/ udfører, og når vi forener kræfterne og tager et fælles ansvar og ejerskab, bliver resultatet også bedre,«påpeger Thomas Boe, der dog med et smil tilføjer, at rådgivere og kommuner ikke må blive så gode venner, at der ikke kan være penge imellem os. Medarbejdere er i dag, hvad man kalder en knap ressource. Det betyder dels, at man bliver nødt til at udnytte medarbejdernes viden, erfaring og tid bedst muligt, dels at man må gøre jobbene så interessante, at medarbejdere tiltrækkes og bliver.»begge dele kan man opnå ved at se mindre traditionelt på de job, vi tilbyder. Hvis vi låner hinandens medarbejdere, udfører job for hinanden eller sælger og udfører projekter sammen, så skaber vi nogle interessante jobs, som tiltrækker og fastholder medarbejderne. Samtidigt får vi altid de bedst kvalificerede medarbejdere til at udføre en given opgave,«påpeger Thomas Boe. Det går, som Natur, Miljø og Trafikchef Thomas Boe siger, ufatteligt stærkt i Odense, og for at få tilstrækkelig knowhow til udviklingen som her på Odense Havn er samarbejde med rådgivningsvirksomheder nødvendig. På tværs af kommune- og landegrænser De mange nye miljøopgaver, som kommunerne fik i forbindelse med kommunalreformen, er et eksempel på et område, hvor et dybere strategisk samarbejde kan give bonus.»på landbrugsområdet har vi fx ofte sammenstød mellem lovgivning på fødevare- og miljø/naturområdet. Det kræver stor viden at kunne manøvrere i dette felt. Men rundt omkring sidder mange eksperter, der besidder denne ekspertise,«siger projektchef Steve Ulf Hansen fra Grontmij Carl Bro i Odense. Han har flere gange tilbudt at løse opgaver med tilsyn eller godkendelser inden for landbruget.»takket være kontakterne til fx Odense Kommune ved vi, at der dér findes medarbejdere med de rigtige erfaringer til at kunne løse opgaverne. Og hvis folkene fra Odense ikke har noget imod at tage til fx Esbjerg eller Morsø en dag eller to om ugen, så kan vi nu takket være vores samarbejde låne medarbejdere til at lave opgaver andre steder,«fortæller Steve Hansen. Thomas Boe er ikke i tvivl om, at det er attraktivt for de kommunalt ansatte, at de kan komme ud og udføre rådgivningsarbejde ind i mellem. I det hele taget mener han ikke, at der er noget odiøst i at sælge Odense Kommunes ekspertise til dem, der har behov for den.»det er da godt, at vi kan reklamere med, at vores kommunale medarbejdere har mulighed for at komme til andre kommuner eller sågar til udlandet,«siger Thomas Boe, mens han med et smil tilføjer, at han bestemt ikke har noget imod, hvis samarbejdet med Grontmij Carl Bro og andre rådgivere en gang i mellem udvikler sig til konkurrence. Mere information: Michael Aakjer Nielsen

4 Portræt af Frederikshavn Side 4 Information har første prioritet Foto: Lars Horn, Baghuset»Tag udfordringen op!«siger chefen for Park & Vej, Erik Pedersen som regel, når medarbejderne får en god idé. Det sagde han også til forslaget om at etablere verdens nordligste strand med palmer. Kreativitet forener Frederikshavn Da den nye Frederikshavn Kommune blev dannet den 1. januar 2007, var det ikke blot en udfordring at forene de tre gamle kommuner Sæby, Frederikshavn og Skagen i en organisation. At binde en kommune sammen, der starter på spidsen af Grenen og ender syd for Voerså 85 km længere sydpå, gør ikke udfordringen mindre. Det er mennesker, det handler om. De mennesker, der arbejder i Park & Vejforsyningen i Frederikshavn Kommune, giver organisationen identitet og er med til at præge udviklingen.»alle medarbejderes indsats gør en forskel. Det forsøger vi at gøre tydeligt for alle. For det er den bedste måde, vi kan skabe helhed og sammenhæng i en sammenlagt organisation. Derfor er en af de vigtigste opgaver at lære hinanden og hinandens arbejde at kende.«det siger afdelingsleder Birthe Berg, der har til opgave at styre kommunikationen for Park & Vej i Frederikshavn Kommune.»Uden en konstruktiv dialog kommer der ingen konstruktiv forandring, og derfor prioriterer Park & Vejforsyningen kommunikation højt. Kommunikation og information er derfor et afgørende element, som skaber tryghed blandt medarbejderne og skaber muligheder for, at nye ideer og tiltag kan spire og blomstre,«uddyber hun. Park & Vej er synlig for borgerne Og informeret bliver der. Til alle målgrupper først og fremmest til medarbejderne, men også til politikere, borgere og turister. Med to ugers mellemrum udsender afdelingen interne nyhedsbreve i et let forståeligt sprog og med mange billeder. Om løst og fast, men mest om, hvordan arbejdet foregår i andre afdelinger eller andre steder. Et katalog over alle medarbejdere med billeder og lige til at have med i brystlommen er det også blevet til. Information på forhånd gør, at rygter har dårlige kår og sparer ofte forklaringer bagefter. Det månedlige nyhedsbrev med et par hundrede borgere som abonnenter fortæller om stort og småt, og ofte sparer det henvendelser fra borgerne.»park & Vejs arbejde er jo meget synligt for borgerne. Når vi eksempelvis tilplanter nye rundkørsler, bliver der bare pletter, fordi nogle planter måske først kan plantes eller kommer op senere på året. Hvis vi fortæller om det på forhånd, sparer vi og borgerne tid,«fortæller Birthe Berg, som et eksempel på, at selv information om små projekter kan have en stor værdi.»information er med til at binde Park & Vej sammen og skaber forståelse hos borgere og politikere,«påpeger afdelingsleder Birthe Berg.»Derfor har det fra starten handlet om kommunikation. Både internt i organisationen og eksternt til vores borgere, virksomheder, politikere og de mange turister, som er her om sommeren,«fortæller Erik Pedersen, der er chef for Park & Vejforsyningen i Frederikshavn Kommune. Park & Vejforsyningen har ansat egne kommunikationsmedarbejder, som blandt andet skal understøtte og fortælle om de kreative løsninger, der kan forene de forskellige forvaltningsgrene eller gøre Danmarks nordligste kommune lidt sjovere at bo i. Her giver vi eksempler på, hvordan kreativiteten blomstrer i Frederikshavn Kommune. Det gælder både i anvendelsen af RoSy, som vi fortæller om på side 6, og på mange andre områder. Foto: Lars Horn, Baghuset

5 Side 5 Blomstrende samarbejde Foto: Frederikshavn Kommune Verdens nordligste palmestrand Frederikshavnerne har altid været stolte af deres blomsterkummer, og i 2004 blev gartnerne fra Frederikshavn Kommune overtalt til at deltage i en konkurrence på Fyn om, hvem der kunne lave de flotteste kummer. De blomstrende kummer fra det barske Vendsyssel besatte to af tre mulige førstepladser. På vejen hjem fra Fyn besøgte gartnerne en planteskole, der havde nogle spændende palmer, som godt kunne tåle den danske sommer. Det fødte ideen om en palmestrand. Og da der ikke er langt fra gode ideer til handling i Frederikshavn, kunne byens borgere og turister allerede samme sommer anført af Sussi & Leo så klart indvie palmestranden. Nordjyder og turister behøver nu ikke længere at tage på charterferie for at finde strand bar, beachvolley, hvid sandstrand og skygge under eksotiske palmer. De kan nøjes med at tage en tur til den nordlige udkant af Frederikshavn. Lad livet blomstre Men palmerne skulle jo opbevares et sted om vinteren, og da kommunen i forvejen driver et gartneri, hvor nogle af de gamle drivhuse skulle rives ned, blev der bygget et væksthus med loftshøjde nok til de store palmer. Her er de eksotiske træer i vinterhi. I drivhusene fremdriver ægteparret Hanne og Morten Thomsen og deres hjælpere nu alle de planter, som Frederikshavn Kommune bruger i blomsterkummer, i parker og beplantninger. Det er mange blomster, for Frederikshavn Kommune er en af de grønneste og mest blomstrende i landet sommerblomster bliver der plantet hvert år. Hertil kommer et utal af andre planter, græsser, buske, og træer. Og da man nu alligevel har flere drivhuse med skønne blomster, hvorfor så ikke lade Eksotiske palmer og danske vindmøller begge dele finder du i Frederikshavn. byens borgere få glæde af dem? Som tænkt, så gjort: Projekt Lad livet blomstre et samarbejde mellem Park & Vejforsyningen og Socialforvaltningen var født.»en gang om måneden kommer beboere fra plejehjem og beskyttede boliger på besøg. Vi har tilrettelagt et program, hvor vi fortæller om nogle af planterne, og de ældre laver så selv kummer,«fortæller Morten Thomsen.»Men det vigtigste er, at vi har kaffe i rigelige mængder. Så får vi også en oplevelse ud af det med masser af spændende historier fra gamle dage,«supplerer Hanne med et stort smil. Ægteparret Hanne og Morten Thomsen driver Frederikshavn Kommunes gartneri, hvor de ud over at passe og pleje 125 forskellige arter af blomster, palmer og græsser også jævnligt modtager besøg af byens ældre borgere, som er med i projektet, Lad livet blomstre. Foto: Lars Horn, Baghuset

6 RoSy-brugerseminar Side 6 RoSy for alle RoSy startede som et program til at beregne en optimal vedligeholdelse af veje. Nu skifter vi teknologi, og RoSy NG bevæger sig mere og mere over til at blive et generelt forvaltningssystem. I Frederikshavn Kommune har man dog længe taget forskud på udviklingen. Foto: Grontmij Carl Bro»Billederne er afgørende. Det er indgangen til systemet, og billederne kan alle bruge.«jørgen Aakerberg fra Park & Vej, teknisk afdeling i Frederikshavn Kommune fortalte på årets RoSy-brugerseminar, at antallet af RoSybrugere i kommunen nu er oppe på godt og vel halvtreds. I Frederikshavn har man nemlig fundet ud af, at RoSy kan bruges til meget mere end at planlægge drift- og vedligeholdelsesopgaver for kommunens vejfolk.»vi bruger naturligvis systemet til at registrere vejdata og planlægge vores normale opgaver. Men derudover bruger vi det i høj grad som planlægnings- og informationsværktøj, så vores politikere får det bedst mulige grundlag for at træffe de rigtige beslutninger altså de beslutninger, der bevarer værdien af vores vejanlæg bedst muligt i forhold til de ressourcer, der er til rådighed,«påpeger Jørgen Aakerberg. Frederikshavn Kommune var en af de første i landet, der fik registreret vejenes og sideanlæggenes værdi, så det nu er muligt at planlægge en vedligeholdelsesindsats, der bevarer den investerede vejkapital bedst muligt. De grafiske muligheder, der er i RoSy, gør det let at udskrive rapporter med kurver, som tydeliggør konsekvenserne af forskellige beslutninger for politikerne. Hvorfor skal vi have en ny generation af RoSy? Den gamle fungerer fint, og eksemplet fra Frederikshavn Kommune viser, at RoSy allerede nu anvendes som et bredere forvaltningssystem.»rosy har udviklet sig siden starten for 25 år siden og er stadig et system, der opfylder de behov, en moderne kommunal forvaltning stiller. Men for at følge med teknologien har vi valgt at skifte fra Access til SQL / Oracle. Det er der flere årsager til. Blandt andet giver det bedre mulighed for at definere brugerrettigheder. Der kan også være langt flere samtidige bruger på systemet,«forklarede Poul Jessen fra Grontmij Carl Bro på RoSy-brugerseminaret i begyndelsen af maj. Andre brugere Kommunen var desuden en af de første i landet, der har fået gennemfotograferet samtlige veje. Billeder, kort og data i tabelform er nu koblet sammen, så brugere med nogle få klik med musen kan få et øjebliksbillede af situationen et givet sted.»kloakforsyningen kan nemt gå ind i RoSy og få oplysninger om, hvor vejen er beliggende, om vejen er offentlig eller privat, se billeder fra vejen, samt finde oplysninger om vejens nummer og længde, som senere bruges ved koordineringen af renoveringsarbejder. Renoveringsønsker indberettes til kommunens koordineringsgruppe for opgravninger i vejarealer med vejnummer og stationeringer på selve opgravningens udstrækning. Øvrige forsyningsejere kan således se de ønskede renoveringsarbejder, når de skal planlægge deres Fra data til information På RoSy-brugerseminaret fik Grontmij Carl Bro mange forslag til, hvordan RoSy kunne anvendes til mere end planlægning af vejvedligeholdelse. Han definerede nogle af de principper, der ligger til grund for udviklingsarbejdet af den nye generation af RoSy: Til mange formål: Den nuværende RoSy er lavet til veje og anvender udelukkende vejlinier. RoSy NG arbejder lige godt med vejlinier, punkter og flader og kan derfor også anvendes til fx åbne pladser og grønne arealer. Overskuelighed: Data kan optræde på mange måder. Med RoSy NG får brugeren mulighed for selv at vælge, hvilke data, hun/han ønsker at arbejde med, på en struktureret måde, så man ikke mister overblikket. egne renoveringsarbejder. Og byggemyndighederne kan indhente trafikoplysninger og vurdere adgangsforhold og oversigtsforhold, inden der gives tilladelse til fx et byggeri af en ny virksomhed,«forklarer Jørgen Aakerberg. Næste skridt mod at gøre RoSy til forvaltningens system nummer et er at koble borgerservice på. Hvis man planlægger at købe et hus, vil man fx kunne gå ind og se, hvordan der ser ud, få oplyst trafiktal, ulykkesstatistik og planlagte renoveringsarbejder på vejen. Det er naturligvis kun vejforvaltningen, der kan rette i oplysningerne. Men hvorfor skulle borgere og andre forvaltninger ikke kunne gå ind og kigge? Mere information Rita Kjeldsen, Tilgængelighed: Data skal være tilgængelige på forskellige måder fra pc en, via nettet eller fra en PDA ude på vejen. Forandringsberedt og fleksibelt: RoSy NG er konstrueret, så det er nemt at indføre nye moduler og dermed at kunne honorere fremtidige krav til nye arbejdsopgaver. Output efter ønske: Forbedrede filtreringsmuligheder og et avanceret grafikmodul gør, at forskellige sammenhænge kan beskrives og overskuelige rapporter generes. Endvidere er det muligt at eksporterer data til andre formater.(bla. XLS HTML XML) Dokumenter og billeder: Kan hæftes på en bestemt vej eller strækning, så der hurtig kan skabes et overblik over forholdene på et bestemt sted.

7 Side 7 Nye projekter Bilerne skal parkere under jorden Grontmij Carl Bro skal stå for detailprojektering af landets største underjordiske automatiske parkeringsanlæg med plads til over 400 biler. P-anlægget skaffer flere hårdt tiltrængte parkeringspladser i Københavns ydre brokvarterer. Samtidigt bliver bilerne fjernet fra vejene, og de frigjorte arealer kan anvendes til for eksempel rekreative formål. parkeringsanlæg med fire bil-elevatorer, der selv bringer bilen på plads og henter den frem igen,«fortæller afdelingschef Finn Berthelsen, Grontmij Carl Bro. Projektet udføres i tæt samarbejde med E. Pihl & Søn A.S., der er totalentreprenør på opgaven, og omfatter blandt andet fundering i københavnerkalken og beregning af grundvandsforhold under udførelsen. Det nye underjordiske parkeringsanlæg ventes færdigt i foråret Mere information Finn Berthelsen, Automatisk anlæg med flere muligheder»grontmij Carl Bro er blevet udvalgt til at stå for detailprojektering af betonkonstruktionerne til det første af tre nye parkeringsanlæg. Anlægget, der skal bygges under jorden ved Leifsgade på Islands Brygge, giver plads til i alt 408 biler og indrettes med placering af biler i flere etager. Der er tale om et fuldautomatisk Anlægget er fuldautomatisk og bringer selv bilen på plads og henter den igen Foto: Københavns Kommune Vifte af ingeniørdiscipliner bag Lalandia Billund Lalandia Billund bliver Nordeuropas største og mest moderne ferie- og oplevelsescenter. Det vil virke som en feriemagnet på familier i Danmark og udlandet. Lalandia Billund er et ferieparadis og et overdækket oplevelsescenter. Her vil være aktiviteter og oplevelser for enhver alder og enhver interesse. Grontmij Carl Bro er totalrådgiver på projektet. Det færdige Lalandia Billund bliver en kæmpe vifte af feriemuligheder, men inden første etape indvies i april 2009, har en ligeså imponerende vifte af ingeniørdiscipliner været i sving. Lalandia Billund består af et kvadratmeter stort oplevelsescenter og tropisk vandland samt en ferieby på i alt kvadratmeter. Torben Jensen Lorentzen fra Grontmij Carl Bro i Kolding. Han har siden projektets start i 2007 koordineret indsatsen af ingeniører med specialviden i blandt andet kvalitetskontrol, CAD og 3D-simulering, el og CTS, akustik, konstruktioner, svømmebadsteknik, VVS, veje, trafikregulering, byggeri og byggelogistik og belysning. Medarbejdere fra Grontmij Carl Bros kontorer over hele landet har været i sving, og i hele projektforløbet er der anvendt 3D-projektering og projectweb. Mere information Torben Jensen Lorentzen, 3D-simulering af det hele»grontmij Carl Bros projekteringsgrupper står for alle ingeniørdiscipliner forbundet med opførelsen af både oplevelsescentret og det tropiske vandland. Samtidig forestår vi byggemodningen af grundarealerne til feriehusene, herunder forsyninger, belysning, veje og stier samt gennemgang og modtagelse af de færdige feriehuse,«fortæller projektchef

8 Returneres ved varig adresse ændring Ny startbane side 8 Vandt kampen mod flyveplanen Foto: Billund lufthavn Klokken 6:28 kørte den sidste udlægger fra banen. Klokken 7:00 landede morgenflyet fra København planmæssigt, på minuttet. Ganske få minutter før var landingsbanen et mylder af store entreprenørmaskiner: 9 kolossale asfaltudlæggere, 20 tromler og 82 lastbiler. Plus hundredvis af mænd i gule veste. Timingen og kampen for at kunne lave en ny landingsbane, mens Billund Lufthavn fungerende fuldstændigt normalt, var ikke engang den største bedrift i forbindelse med Grontmij Carl Bros og NCCs store partneringprojekt. Planlægningen var minutiøs. Så snart et fly var landet eller lettet, myldrede de store maskiner ud på landingsbanen, og minutter inden et nyt fly var på vej, forsvandt de igen uden for banen, hvor de ventede, parat til endnu nogle meters intensiv asfaltudlægning, så snart der var en pause i trafikken. Men, som sagt. Det var ikke den største ingeniørmæssige bedrift. Det var, at det foregik i 2008!»Banen var faktisk ældet allerede i Men vi har kunnet forlænge levetiden og dermed udskyde den store investering,«fortæller Hans Christian Korsgaard fra Grontmij Carl Bro, der har været lufthavnens asfaltrådgiver i en snes år. Ti års ekstra liv Nu er levetidsforlængelse for en start- og landingsbane i en stor international lufthavn ikke noget med at smide lidt asfalt i de værste huller. Kravene til landingsbanerne er kolossale. Den mindste løse sten på overfladen kan udløse en katastrofe, og banen bliver udsat for virkeligt voldsomme kræfter specielt, når et fly starter, og hvert hjul trykker på asfalten med 25 tons. Derfor er levetidsforlængelse noget med at nusse om overfladen, så styrke, dræningsforhold og friktion fortsat er optimale samtidigt med, at alle sten sidder fast, som var de limet med Knold & Tot superlim. Ti år ekstra kunne Hans Christian Korsgaard og andre asfaltspecialister fra Grontmij Carl Bro give til Billund Lufthavns startbane. Men nu gik den ikke længere, og den 3,1 km lange og 45 meter bredde landingsbane har takket være et intenst partneringsamarbejde mellem NCC, Grontmij Carl Bro og Billund Lufthavn fået ny opbygning og belægning, der ventes at kunne holde til sådan ca. år En parallel taxi-bane er også blevet lavet fra bunden, nu låget var af. Mere information Hans Chr. Korsgaard Udgiver: Grontmij Carl Bro, Vejmanagement Ansv. red.: Jørn R. Kristiansen, Redaktion: Gordon Vahle, Produktion: Zornig A/S Oplag: stk. Grontmij Carl Bro Kokbjerg Kolding T F

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred?

Penge til veje, 2008 Finn Madsen. Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? Penge til veje, 2008 Finn Madsen Hvordan er det gået med kommunalreformen i Odsherred? 1 Solvognen 2 I Region Sjælland 355 km 2 33.000 indbyggere 600 km kommuneveje 850 km private veje 40.000 ejendomme

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune

Formand for Kommunal Vejteknisk Forening. Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 1 Jane Olesen Formand for Kommunal Vejteknisk Forening Ingeniør i Frederikshavn Kommune Side 2 Side 3 85 km fra nord til syd Areal 64.276 hektar Indbyggere 62.741 Veje 1000 km Side 4 Veje 460 km fra

Læs mere

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer.

Forslag til etablering af en mountainbike bane. -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Forslag til etablering af en mountainbike bane -på og omkring Struer Stadion i forbindelse med etableringen af Fritidscenter Struer. Først lidt information om hvem vi er: Struer Cykelklub er en motions

Læs mere

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.

Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet. Indhold Sådan vedligeholdes asfaltarealer i Hvidovre kommune. Proces og fakta om asfaltområdet.... 1 1.0 Baggrund...

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

RoSy Brugerseminar. Asset Management. Vejkapital, efterslæb, målsætning og strategi. 27 september Copyright 2012 Grontmij A/S

RoSy Brugerseminar. Asset Management. Vejkapital, efterslæb, målsætning og strategi. 27 september Copyright 2012 Grontmij A/S RoSy Brugerseminar Asset Management Vejkapital, efterslæb, målsætning og strategi 27 september 2012 1 Metoden bygger dels på vurdering af aktivernes værdi og dels på langsigtede beregninger af nedslidning

Læs mere

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning

Agenda. 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning Agenda Program Facilitator 9:00-9:10 Velkomst og introduktion Lars Hajslund, VisitHerning 9:10-9:30 Introduktion til projektet og de overordnede mål herunder: Vækstpotentiale i erhvervet Specielle forhold

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Destinationsudvikling af Billund

Destinationsudvikling af Billund Destinationsudvikling af Billund v/ Borgmester Ib Kristensen og Kommunaldirektør Tove Baisgaard Den 26. marts 2011 Hvad karakteriserer Billund kommune? Billund kommune har ca. 26.200 200 indbyggere. 2

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Til Teknik- og Miljøudvalget Forslag til lokalplan Valby Idrætspark med kommuneplantillæg. Notat om grønne arealer i Valby Idrætspark I Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Boost formen efter ferien..!

Boost formen efter ferien..! havstrygerne.dk 8-ugers træningsprogram: Boost formen efter ferien..! den 14. august starter vi et 8-ugers træningsforløb op som sikrer en god form til efterårets mange løb! Træningen bliver tilrettelagt

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område

Aarhus Byråd onsdag den 9. september 2015. Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Sag 5 - Rammeaftale for 2016 for det sociale område Og vi kan gå videre til næste, og det er rammeaftale for 2016 på det sociale område. Hvem ønsker ordet til den? Hüseyin Arac, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365

Kollaps. Opgave #3. Mercedes-huset i Vejle. Afleveret: 2005.04.14. 11961 - Konstruktionsdesign. Anders Løvschal, s022365 Kollaps Opgave #3 Mercedes-huset i Vejle Titel: Mercedes-huset i Vejle Afleveret: 2005.04.14 DTU-kursus: Studerende: 11961 - Konstruktionsdesign Teddy Olsen, s011271 Anders Løvschal, s022365 Opgaven At

Læs mere

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS

BUDGET. i byggeriet. INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS s. 12 _ MAGASIN BENSPÆND _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ budget BUDGET i byggeriet INTERVIEW med professor Jan Mouritsen, Center for ledelse i byggeriet / CBS Der er en tendens til, at man

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Mød folkene bag. Holstebromotorvejen

Mød folkene bag. Holstebromotorvejen Mød folkene bag Holstebromotorvejen Nogle af de bedste øjeblikke i arbejdslivet opstår, når man lykkes med en kompleks udfordring. Derfor går vi i Vejdirektoratet altid til opgaven med et helt særligt

Læs mere

Hvor bevægelsesvenlig er din by?

Hvor bevægelsesvenlig er din by? Hvor bevægelsesvenlig er din by? Debat om ny viden og metoder Et indlæg om det bebyggede miljøs betydning for sundhed - med særlig fokus på Kolding by Slagelse 1. oktober 2009 Jens Troelsen, lektor, ph.d.

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Klubtur til Aalborg og Egholm, 28. juni 2014

Klubtur til Aalborg og Egholm, 28. juni 2014 Klubtur til Aalborg og Egholm, 28. juni 2014 Der var ivrig aktivitet fra morgenstunden lørdag morgen, da ikke færre en 15 morgenfriske FK'ere var mødt op for at gøre klar til juni måneds klubtur til Aalborg

Læs mere

HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER

HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER Kvægkongres 2015 Specialkonsulent Vibeke Fladkjær Nielsen, SEGES HARMONI PÅ BEDRIFTEN DIN KOMMUNE DIN MEDSPILLER DAGENS PROGRAM Baggrunden for idéen til Harmoni på bedriften Præsentation af forarbejdet

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Mere vedligehold for færre penge Vejforum 2010

Mere vedligehold for færre penge Vejforum 2010 Mere vedligehold for færre penge Vejforum 2010 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Af markedschef Jørn Riishede

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 28. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister

Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister Hver anden virksomhed skriger på dygtige it-folk: Tvunget til at hente itspecialister i Italien Af Morten Olsen Tirsdag den 27. juni 2017 Nye tal viser, at det er sværere end nogensinde for danske virksomheder

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Erhvervsøkonomi 3. delprøve

Erhvervsøkonomi 3. delprøve Syddansk Universitet HD-studierne Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1.del Ordinær eksamen, vinteren 2008/09 Gruppebaseret case i faget Erhvervsøkonomi 3. delprøve Udleveres: Mandag den 17. november

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse AARHUS Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3

Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 Støjhandlingsplan Jf. bekendtgørelse nr. 1309 af 23.12.2011 Metroselskabet I/S Del: Metroens Etape 1, 2B og 3 Tre overjordiske strækninger på i alt ca. km 10.3 21. marts 2013 MS-x-TRM-GEN-0112 Version

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark

Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Nyhedsbrev for Tuborg Havnepark Kære beboere i Havneparken, så fik vi en pragtfuld sommer, hvor vi alle har nydt området og havnen det er jo pragtfuldt at bo her, super flot og god atmosfære. Og det bliver

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009

Orientering fra DK: Offentlig vejsektor. NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra DK: Offentlig vejsektor NVF s forbundsstyrelsesmødet fredag den 27. november 2009 Orientering fra offentlig sektor 1. Udviklingen i uheldstal 2. Driftsstrategianalyse 3. Aftale om vedligeholdelse

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III

KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III KONTORLEJEMÅL I ZENIT COMPANY HOUSE III Sommervej 31B, 8210 Aarhus V Sag 16370 NY ETAPE Udlejes i samarbejde med: BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med synlig facade på et af de mest trafikerede

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere