Årsberetning 2010 Forskningsenheden for Klinisk Onkologi Odense Universitetshospital

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010 Forskningsenheden for Klinisk Onkologi Odense Universitetshospital"

Transkript

1 Årsberetning 2010 Forskningsenheden for Klinisk Onkologi Odense Universitetshospital

2 Indholdsfortegnelse Forord Forskningsenheden for Klinisk Onkologi Organisation Forskningsudvalget Klinisk Forskningsenhed (KFE) Enhed for Eksperimentel Medicinsk Kræftbehandling (EEK) Eksperimentel stråleterapi Afdeling for Cancer og Inflammationsforskning SDU Forskningsstrategi Forskeruddannelsen i klinisk onkologi/ hæmatologi SDU Ph.d. afhandlinger og igangværende ph.d. projekter Ph.d grader Ph.d projekter (igangværende) Post doc. ansættelser Forskningsrelaterede udvalgsposter Publikationer (peer-reviewede) Protokoloversigt Protokoller åbne for inklusion i Protokoller, lukkede for inklusion med patienter i behandling/follow-up

3 Forord Forskningsenheden for Klinisk Onkologi udgiver hermed sin anden årsberetning. Rapporten sendes til samarbejdspartnere og kan endvidere downloades fra Formålet med beretningen er at give såvel interne som eksterne samarbejdspartnere mulighed for et samlet overblik over enhedens aktiviteter har været et blandet år for Forskningsenheden for Klinisk Onkologi. Klinisk Forskningsenhed (KFE) havde en mindre nedgang i antallet af nye projekter fra medicinalindustrien. Det er en tendens, der er gældende på landsplan og ikke kun inden for onkologien. Da KFE primært er finansieret af indtægterne fra kontraktforskning samt af Onkologisk afdelings budget, kan det blive et problem, hvis denne tendens fortsætter. Heldigvis har der været en markant stigning i antallet af nye projekter i starten af Rikke Bjørn indtrådte i 2010 som konstitueret ledende projektsygeplejerske efter Jette Wensien. Dette skifte er foregået gnidningsløst. Samarbejdet mellem de danske onkologiske kliniske forskningsenheder er fortsat i 2010 med henblik på at skabe en fælles strategi (KFE.dk). Dansk Kræftforskningsforum har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til infrastruktur for dansk kræftforskning. Det forventes at KFE.dk får en væsentlig rolle, men at den struktur, vi har været vant til at arbejde under, skal ændres, således at også de kirurgiske afdelinger skal være en del af KFE.dk. Antallet af ph.d. studerende i Onkologisk afdeling er steget fra 14 i 2009 til 20 i Ligeledes er antallet af post.doc stillinger steget til 3. I 2010 opnåede Camilla Qvortrup og Merete Krogh ph.d. graden de ønskes tillykke. I de senere år er der sket en større udskiftning i Direktionen på OUH ligesom Onkologisk afdeling har fået Peter Sørensen som ny ledende overlæge. Det er glædeligt at de planer, der var lagt for en styrkelse af forskningen fortsat nyder opbakning og at der endvidere er vilje til en yderligere satsning. Aktuelt arbejdes der på en plan for fremtidig forskningsstrategi på OUH bliver således et spændende og afgørende år for dansk kræftforskning og dermed for vores forskningsenhed. På landsplan vil der foreligge en færdig plan for infrastruktur for dansk kræftforskning. Det er forventningen at Regionerne bakker denne plan op med tilførte ressourcer. Ligeledes vil den nye forskningsstrategi for OUH/SDU foreligge, formentlig med udpegning af et eller flere forskningseliteområder. Forskningsenheden for Klinisk Onkologi vil ansøge om at kræftforskning bliver et af disse indsatsområder. Jørn Herrstedt Forskningsleder 3

4 Forskningsenheden for Klinisk Onkologi Organisation Enheden består af Forskningsudvalget Onkologisk afdeling R Klinisk Forskningsenhed o Enheden for Eksperimentel Medicinsk Kræftbehandling o Eksperimentel Strålebehandling Afdelingen for Cancer og Inflammationsforskning, Syddansk Universitet. Forskningsudvalget 2010 Forskningsudvalget har afholdt 8 møder i Ph.d. studerende Rikke Dahlrot har afløst Christina Ruhlmann, udviklingssygeplejerske Lene Sigaard har erstattet Karin Dieperink og endelig er konstitueret ledende projektsygeplejerske Rikke Bjørn indtrådt i stedet for Jette Wensien. Christina, Karin og Jette takkes for godt samarbejde. Udvalget er i 2010 suppleret med overlæge Steinbjørn Hansen. Dette sikrer at alle 6 teams i afdelingen er repræsenteret i Forskningsudvalget. Forskningsudvalget rådede i 2010 over 12 måneders løn til ph.d. studerende. De blev fordelt med 6 måneder til Lise Højberg (IL-6 som prædiktiv og prognostisk markør hos patienter med malignt melanom), 3 måneder til Lotte Holm Land (Comorbidity and survival after treatment for early breast cancer), 2 måneder til Rikke Hedegaard Dahlrot (From stem cell marker profiles to individual treatment of brain tumour patients) og 1 måned til Katrine Rahbek Schønnemann (Prædiktive og prognostiske faktorer hos patienter med kræft i mavesækken). Forskningsudvalget råder ligeledes over beskedne fondskonti. I 2010 fik Anette Raskov Kodahl og Lise Eckhoff hver 1 måneds løn til opstart af deres ph.d. projekter. Forudsætningen har hidtil været at ansøgere også har søgt Klinisk Institut om en måneds løn. Klinisk Institut har desværre sparet denne mulighed væk i Forskningsrådet OUH har i 2010 koordineret tildeling af ph.d. stipendiater med Region Syddanmark (RSD) og der arbejdes på sigt mod at alle ph.d. studerende på OUH Odense kan tildeles 1 årsværk fra OUH/RSD. Dette har stor betydning for Onkologisk afdeling, da finansieringen er blevet vanskeligere pga. den markante stigning i antallet af ph.d. studerende. Ligeledes arbejder OUH/RSD på en oprustning af post.doc. stillinger. Onkologisk afdeling har i 2010 fået yderligere to post.doc stillinger, således at vi aktuelt har i alt 3 (se side 13). Forskningsudvalget har endvidere været forum for en løbende orientering vedrørende ny spændende forskning og af forskningsrelaterede problemer, herunder koordinering af større ansøgninger. Således arrangerede udvalget i november uddannelsesdag for læger med deltagelse af næsten hele lægegruppen. Hvert team præsenterede den nyeste forskning indenfor deres område. Forskningsudvalgets sammensætning 2010 Professor, overlæge dr. med. Jørn Herrstedt (formand) Professor, overlæge, dr. med. Marianne Ewertz Professor, overlæge, ph.d. Per Pfeiffer Professor, overlæge, dr. med. Henrik Ditzel Overlæge, ph.d. Anette Damkier Overlæge, ph.d. Olfred Hansen Overlæge, ph.d. Jørgen Johansen Overlæge, ph.d. Ann Knoop Overlæge ph.d. Steinbjørn Hansen Læge, ph.d. studerende Rikke Dahlrot Fysiker, ph.d. Carsten Brink Konstitueret ledende projektsygeplejerske Rikke Bjørn Udviklingssygeplejerske Lene Sigaard Datamanager Ulrich Heide Køhler Klinisk Forskningsenhed (KFE) Hensigten med enhedens aktivitet er, i overensstemmelse med gældende national lovgivning og internationale forskningsstandarder, at bidrage til: Høj forskningsmæssig kvalitet Etisk forsvarlig forskningspraksis Udvikling af administrative systemer og databaser til kliniske forsøg Kompetenceudvikling indenfor klinisk kræftforskning og datamanagement Opsporing og udvikling af nye forskningsområder 4

5 Enheden varetager administration, planlægning og styring af de kliniske forskningsprotokoller. Det drejer sig dels om kontraktforskning med afprøvning af nye lægemidler og nye kombinationer dels om investigatorinitieret forskning. Der samarbejdes med andre kliniske forskningsenheder i Danmark via samarbejdsorganisationen Kliniske Forskningsenheder i Danmark. Der samarbejdes endvidere med en række centre i Norden, Europa, USA og Australien. Tillige er der et bredt samarbejde med medicinalindustrien både på nationalt og internationalt niveau. KFE har også mulighed for at rådgive afdelingens ph.d. studerende vedrørende anmeldelse af protokoller, udarbejdelse af randomiseringsprocedurer, oprettelse af elektroniske databaser m.v. Enheden for Eksperimentel Medicinsk Kræftbehandling er en del af KFE men med selvstændig daglig ledelse. Organisation KFE er en stabsfunktion til Onkologisk afdeling. KFE ledes af forskningslederen og den ledende projektsygeplejerske. Endvidere er ansat 14 projektsygeplejersker, 4 forskningssekretærer og en datamanager. Den ledende projektsygeplejerske og forskningslederen har afholdt møde en gang ugentligt. Ved behov har professor, ph.d. Per Pfeiffer og professor, dr. med. Marianne Ewertz endvidere deltaget. Den ledende projektsygeplejerske og forskningslederen har repræsenteret forskningsenheden i samarbejdet med de øvrige kliniske forskningsenheder (KFE.dk) til 2 møder i Opgaver og aktiviteter KFE s væsentligste opgave har også i 2010 været kerneydelsen der omfatter initiering, implementering, gennemførelse og afrapportering af det enkelte kliniske lægemiddelforsøg. Der arbejdes konstant på at optimere og kvalitetssikre implementeringsprocessen og patientflowet i protokollerne. Vi arbejder med udviklingen af et mere detaljeret budgetog økonomisystem, der er en yderst vigtig parameter for fortsat at kunne drive klinisk forskning på en konkurrencedygtig måde. Det årlige Forsk og Fri møde har været afholdt i 2010 med et fagligt program efterfulgt af et socialt arrangement. Det faglige program var sammensat af 4 oplæg fra afdelingens ph.d. studerende, efterfulgt af 3 oplæg fra afdelingens læger. Temaerne her var molekylære analyser ved brystkræft, HAI-behandling og indførelse af respirationskorreleret strålebehandling ved brystkræft. Det er en kontinuerlig proces for KFE at bidrage til at sikre patienternes sikkerhed og rettigheder, herunder udarbejdelse af skriftlige patientinformationer. Disse ses som en hjælp til at sikre at patienter er velinformerede om det aktuelle behandlingsforsøg. Endvidere er det vigtigt at pointere at patienterne altid har mulighed for at kontakte KFE og den enkelte projektsygeplejerske for yderligere information om de kliniske forsøg de deltager i. 5

6 Personale Forskningsleder, professor, overlæge, dr. med. Jørn Herrstedt Ledende projektsygeplejerske Jette Wensien Stedfortræder for ledende projektsygeplejerske Rikke Bjørn Konstitueret ledende projektsygeplejerske Rikke Bjørn Konstitueret stedfortræder for ledende projektsygeplejerske Anitha Pedersen Projektsygeplejerske Susanne Bird Projektsygeplejerske Line Munk Haslund Projektsygeplejerske Anette Jensen Projektsygeplejerske Liselotte Jeppesen Projektsygeplejerske Merete Martin Projektsygeplejerske Anitha Pedersen Projektsygeplejerske Mette Møller Reedtz Projektsygeplejerske Lene Sandberg Projektsygeplejerske Annemieke Sibtsen Projektsygeplejerske Lærke Kjær Tholstrup Projektsygeplejerske Kirsten Rasmussen Projektsygeplejerske Gritt Nielsen Forskningssekretær Christina Andersen Forskningssekretær Christina Nordenbæk Forskningssekretær Mette Sander Forskningssekretær Helle Werenberg Datamanager Ulrich Heide Køhler Enhed for Eksperimentel Medicinsk Kræftbehandling (EEK) I EEK tilbydes kemoterapi i nye kombinationer og i kombination med helt nye typer medicin (såkaldt biologisk behandling), som f.eks. blokerer signalveje i kræftcellerne og på den måde målrettet bremser væksten af kræften. Afdelingen har fået betydelig erfaring med en lang række af disse nye behandlinger. Selv om de fleste af disse behandlinger fortsat er eksperimentelle, har mange patienter oplevet effekt med levetidsforlængelse og forbedret livskvalitet. Forskningsområder for EEK har i 2010 været: Udvikling og afprøvning af nye kombinationer af kræftlægemidler Udvikling og afprøvning af nye administrationsformer, f.eks. regional kemoterapi Udarbejdelse af nye eksperimentelle protokoller, der sikrer at flest mulige kræftpatienter kan få tilbudt behandling i DK Afprøvning af helt nye kræftlægemidler Personale Professor, overlæge, ph.d. Per Pfeiffer Ledende projektsygeplejerske Jette Wensien Stedfortræder for ledende projektsygeplejerske Rikke Bjørn Konstitueret ledende projektsygeplejerske Rikke Bjørn Konstitueret stedfortræder for ledende projektsygeplejerske Anitha Pedersen Projektsygeplejerske Susanne Asmussen Projektsygeplejerske Anne Hesseldal 6

7 Eksperimentel stråleterapi Cirka patienter gennemgik strålebehandling på Onkologisk afdeling i Samlet blev der afgivet knap behandlinger. Hertil kom et mindre antal intrakavitære behandlinger til patienter med cancer i underlivet. Stråleterapiafsnittet er i 2010 udvidet på den tekniske side med installation af ny Philips multi-slice CT scanner samt udstyr til kontrol af patientens vejrtrækningsmønster (Active Breathing Coordinator) under strålebehandling for brystkræft. Den ny CT-scanner har medvirket til at ekspandere afdelingens ekspertise inden for respirationsvejledt stråleterapi af brystkræft og lungekræft, såkaldt 4D-scanning. Med nyt software på acceleratorerne kan 4D-scanninger verificeres nøjagtigt trods kroppens respirationsbevægelser ved hjælp af et CT-modul, hvorefter strålebehandlingen kan afgives med størst mulig præcision. Herved sikrer man, at sunde organer som hjertet modtager en betydelig mindre stråledosis end tidligere. I forbindelse med specialeplanlægningen for sundhedsvæsenet, der udkom i 2010 (Plan for den specialiserede behandling i Danmark), har Stråleterapiafsnittet efter aftale med Sundhedsstyrelsen indgået et formaliseret samarbejde med Onkologisk afdeling, Århus, med henblik på etablering af intrakraniel stereotaktisk stråleterapi på OUH. Stråleterapiafsnittet besidder allerede specialistfunktion inden for ekstrakraniel stereotaktisk stråleterapi, og på relativ kort tid er teknikker for den intrakranielle del blevet implementeret, således at den første patient til intrakraniel stereotaktisk stråleterapi kunne behandles allerede i foråret Den tekniske og kliniske udvikling af stråleterapi i afdelingen har medført etablering af en række ph.d. forløb. Afdelingen indgår desuden i en række udviklingsområder i nationalt og internationalt regi. Dette dækker et bredt spektrum inden for radiobiologi, radiofysik og avanceret stråleterapi. Forskningsansvarlige Fysiker, ph.d., lektor Carsten Brink Overlæge, ph.d., lektor Jørgen Johansen 7

8 Afdeling for Cancer og Inflammationsforskning SDU gen har ekspertise i en lang række avancerede molekylære, cellulære og biokemiske teknikker, herunder proteomics og transcriptomics (protein, gen og mirna analyser). En stor del af forskningen foregår ved direkte at analysere cancervæv fra patienter. Endvidere tester afdelingen flere cancerbiologiske fund i dyremodeller og ved brug af nyindkøbt avanceret billeddannelsesudstyr. Henrik Ditzel er fornyelig blevet leder af et nyt infrastruktur billeddannelsescenter (DamBIC) placeret ved henholdsvis det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Fem nye ph.d. studier er blevet påbegyndt i Projekterne omhandler endokrin resistens ved brystkræft, metastaseudvikling og cancer testis antigener, der er en familie af proteiner der kan bruges i forbindelse med immunterapi af forskellige kræftformer. Afdelingen er partner i et Grundforskningscenter (Danskkinesisk brystkræft forskningscenter) og samarbejdet har i 2010 afledt mange spændende resultater fremkommet ved massiv sekventeringsanalyser kaldet Next Generation sequencing. Afdelingen er også partner et større strategisk brystkræftcenter (DBCG-TIBCAT) samt huser et Lundbeckcenter (NanoCAN). I sidstnævnte center er et større robotudstyr til screening af nye lægemidler blevet installeret. Laboratorieafdelingen, der bl.a. foretager translational cancerforskning er tæt tilknyttet Onkologisk afdeling via professor, overlæge, dr. med. Henrik Ditzel. Afdelingen er forskningsmæssigt specielt stærk indenfor brystkræftområdet, hvor en lang række emner, herunder endokrin resistens, cancer stamcelle- og metastaseudvikling udforskes. Afdelingen arbejder også med andre cancerformer, såsom lunge- og tyktarmskræft og maligne melanomer. Afdelin- Forskningsansvarlig Afdelingsleder, professor, overlæge, dr. med. Henrik Ditzel. 8

9 Forskningsstrategi Ultimo 2010 udarbejdede Forskningsenheden for Klinisk Onkologi planer for forskningsstrategi i perioden Målene på næsten samtlige områder af forskningen blev opgraderet sammenlignet med planen. I perioden er målet således at øge antallet af peer-reviewede publikationer til mindst 50 årligt. Dette skønnes muligt, idet afdelingen i 2010 havde 44 peer-reviewede publikationer (se figur). Dette skal sammenholdes med at afdelingen i de kommende år forventer en betydelig øgning i antallet af publikationer fra gruppen af ph.d. studerende, der er vokset betydeligt. ANTAL PEER-REVIEWEDE ARTIKLER ANTAL PH.D. STUDERENDE Væsentlige forskningsområder Indsatsområderne er tydeligt afspejlet i emnerne for afdelingens ph.d. projekter. Ph.d. studerende I perioden er der sket en stigning i antallet af ph.d. studerende fra 2-20 (se figur). Dette er glædeligt og i tråd med målsætningen. Det ser ud til at Region Syddanmark og OUH i fællesskab kan sikre 1 ph.d. årsværk til hver ph.d. studerende. Det vil betyde at 2 årsværk til hver ph.d. studerende er finansieret (inkl. SDU årsværket). Endvidere er det lykkedes at fastholde afdeling R bevillingen på et samlet årsværk pr. år. Målet for er en tilgang på 5-7 nye ph.d. studerende årligt, således at afdelingen konstant har ca. 20 ph.d. studerende. Det betyder at der alene til dette årligt skal skaffes eksterne midler til 6 årsværk (3-4 mil. kroner). Hertil kommer driftsmidler. Professorer og post doc Et af midlerne til at opfylde målsætningen med hensyn til antallet af ph.d. studerende og antallet af publikationer er en styrkelse af professor/post doc staben. I 2010 havde afdelingen 3,2 professorer og 3 post doc stillinger med 20-50% forskningstid. Således har 4 af afdelingens 6 teams nu tilknyttet en professor og/eller en post doc. Det er målet at alle teams har en professor eller en post doc (50% forskningstid) inden udgangen af ) Translationel kræftforskning a) Biomarkører (herunder prognostiske og prædiktive faktorer) b) Tumorbiologi (herunder metastaseudvikling og cancer stamceller) 2) Klinisk kræftforskning a) Gastrointestinal cancer b) Understøttende behandling, specielt bivirkninger til kræftbehandling c) Komorbiditet d) Ældre og kræft e) Rehabilitering 3) Moderne strålebehandling 9

10 Forskeruddannelsen i klinisk onkologi/hæmatologi SDU Ph.d. afhandlinger og igangværende ph.d. projekter Ph.d grader 2010 Ved årsskiftet ophørte den 5-årige bevilling fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen til forskerskolerne og dermed ophørte også Dansk Forskerskole i Klinisk Onkologi (DAF- KO) i sin nuværende form. Ansvaret for udbud af cancerrelaterede ph.d.-kurser overgik herefter til de enkelte universiteter, og der er nu oprettet selvstændige forskeruddannelsesprogrammer (FUP) i onkologi/hæmatologi ved Syddansk Universitet og Københavns Universitet. I Århus omfatter FUP alene specialet klinisk onkologi, mens der er oprettet et FUP i hæmatologi ved lægeskolen i Ålborg. Trods omkring 150 ph.d. studerende relateret til hæmatologisk eller onkologisk forskning i Danmark, er der ikke basis for 3 (4) selvstændige uddannelsesprogrammer. Der arbejdes derfor på samarbejde i videst mulige omfang, og vi håber, at kunne videreføre traditionen med fælles landsdækkende årsmøder, ligesom vi vil arbejde på ikke at køre de samme kurser flere steder i landet - måske med undtagelse af meget populære kurser. Arbejdet i FUP klinisk onkologi/hæmatologi er kun lige begyndt, men vi stiler mod at holde det første kursus i efteråret 2011 og have fuldt program fra Der arbejdes ligeledes på en lokal SDU hjemmeside, ligesom vi vil prøve at sikre DAFKO som et fælles netværk med en hjemmeside som dækker alle de onkologisk og hæmatologisk relevante kurser nationalt, og i en vis grad også internationalt. Leder af Forskeruddannelsesprogrammet i klinisk onkologi/hæmatologi ved SDU er overlæge ph.d. Jesper Grau Eriksen (Onkologisk afd. R, OUH) og Styregruppen består desuden af professorerne Henrik Ditzel (Institut for Molekylær Medicin, SDU), Niels Abildgaard (Hæmatologisk afd. X, OUH) og Anders Jacobsen (Onkologisk afd. Vejle Sygehus) samt 2 ph.d. studerende, hvoraf kun den ene plads er besat i skrivende stund (Tine Schytte, Onkologisk afd. R, OUH). Fordelen ved at skulle starte helt fra bunden, er muligheden for at tænke nyt, både hvad angår indhold og form. Styregruppen har allerede nu mange ideer, men alle konstruktive forslag bydes velkomne så kursusudbuddet på landsplan bliver så bredt og udfordrende som muligt. Camilla Qvortrup (læge) Prognostiske og prædiktive faktorer hos patienter med metastatisk kolorektal cancer: vækstfaktorer, matrix metabolitter og mikrosatellit status. Hovedvejleder: Per Pfeiffer I Danmark konstateres årligt ca nye tilfælde af kolorektal cancer (KRC). Omkring 20% har metastaser på diagnosetidspunktet og samlet vil næsten halvdelen af alle patienter udvikle metastaser. For hovedparten vil behandlingen være pallierende kemoterapi. 5-fluorouracil (FU) og leucovorin (Lv) har været grundstenen i behandlingen af patienter med metastaserende KRC (mkrc) i adskillige år. Omkring år 2000 blev der indført to nye stoffer - oxaliplatin og irinotecan - i behandlingen af patienter med mkrc, hvilket resulterede i en betydelig forbedring af behandlingen. Således opnår cirka 50% af patienterne tumorsvind og endvidere lever de fleste patienter med mkrc nu mere end 1 1/2 år. Capecitabin er et prodrug der efter peroral indgift, omdannes til det aktive stof FU hovedsageligt i tumorvæv. Oxaliplatin givet i kombination med capecitabin (XELOX) har samme effekt som oxaliplatin givet i kombination med FU/Lv. Den biologiske funktion af de fleste levende organismer varierer med en 24-timers skala (cirkadian rytme). Administration af kemoterapi iht. den cirkadiane rytme kaldes kronoterapi. Virkninger og specielt bivirkninger af kemoterapi varierer betydeligt i forhold til den cirkadiane rytme. Det vil være af stor klinisk betydning hvis patienter, der har gavn af behandlingen, kan identificeres på forhånd, således at en ineffektiv og bivirkningsfuld behandling kan erstattes med en mere effektiv behandling. En måde hvorpå denne udvælgelse kan ske er ved at undersøge markører i tumorvæv eller blod. Sådanne markører kaldes prædiktive, hvis de fortæller noget om effekten af en given behandling og prognostiske hvis de fortæller noget om selve sygdomsforløbet. Ph.d. afhandling var opbygget i to hoveddele. Den ene del omhandlede kronomoduleret XELOX dvs. XELOX givet iht. den cirkadiane variation af enzymer involveret i omsætningen af capecitabin og oxaliplatin. Den anden del under- 10

11 søgte om Tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP- 1) havde prædiktiv og prognostisk værdi hos patienter med mkrc behandlet med XELOX som første linie behandling. Vi undersøgte kronomoduleret XELOX (XELXOX 30chron ) i et fase II studie og herefter i et randomiseret studie. Den overordnede hypotese var, at der er færre bivirkninger med bibeholdt effekt med behandling med XELXOX 30chron sammenlignet med standard XELOX regime. Vi fandt dog ingen forskel i effekt eller bivirkninger af XE- LXOX 30chron og standard XELOX regimet. I den translationelle del fandt vi, at niveauet af TIMP-1 i blod hos patienter med mkrc behandlet med XELOX var korreleret til overlevelsen, således at et højt niveau var associeret til kort overlevelse. Endvidere fandt vi, at ændringer i TIMP-1 niveauet målt ved hhv. første og anden behandling måske afspejler effekten af behandling med XELOX. Baseret på en sammenligning af vores resultater med resultater fra et lignende studie, hvor patienter med mkrc blev behandlet med et irinotecan-holdigt regime, er det muligt, at TIMP-1 niveauet målt før behandling kan bruges til at inddele patienterne i de der har mest gavn af behandling med et irinotecan-holdigt regime og de der har bedst effekt af et oxaliplatin-holdigt regime. Data er præliminære og hypotesen bør testes i yderligere studier før der drages en endelig konklusion. Merete Krogh.(læge) Prognostisk og prædiktiv værdi af YKL-40 hos patienter med stadium IIB-III malignt melanom. Hovedvejleder: Lars Bastholt Kutant melanom er en af de kræftformer der er i hurtigst vækst. I 2008 var incidensen i Danmark 1479 sammenlignet med 983 i Melanom rammer en yngre aldersgruppe end de fleste andre solide kræftformer. De fleste melanomer diagnosticeres hos personer mellem 50 og 60 år, og 22 % af alle melanomer diagnosticeres før 40 års alderen. Prognosen er alvorlig hvis det primære melanom er 4mm eller hvis melanomet har metastaseret til de regionale lymfeknuder (5 års overlevelsesrate på cirka %). Den alvorlige prognose som findes hos patienter med melanomer i selv et tidligt stadie har stimuleret jagten på adjuverende behandling til denne patientgruppe. På trods af intensiv forskningsindsats i de sidste årtier er der ikke udviklet nogen effektiv adjuverende behandling. Adjuverende højdosis interferon har vist sig lovende, da samlet overlevelse og recidivfri overlevelse er vist forbedret i et studie, men efterfølgende studier har ikke kunnet bekræfte forbedret samlet overlevelse ved interferon behandling. I den første del af afhandlingen undersøges den prognostiske og prædiktive værdi af serum YKL-40 hos patienter med stadie IIB-III melanom. Høj serum YKL-40 koncentration i baseline serum prøver (taget efter operation af primær tumor og lymfeglandler) hos interferon ubehandlede patienter var associeret med kort overlevelse, mens recidivfri overlevelse ikke var påvirket. Derimod var en høj serum YKL-40 koncentration i baseline prøver fra de interferonbehandlede patienter ikke relateret til kort overlevelse. Dette fund peger på en mulig prædiktiv værdi af baseline serum YKL-40 med hensyn til adjuverende interferon behandling hos patienter med stadie IIB-III melanom, men denne hypotese må bekræftes i prospektive randomiserede studier. En høj eller stigende serum YKL-40 under behandling eller under det kliniske opfølgningsprogram var associeret med kort overlevelse. Dette gør serum YKL-40 til en mulig biomarkør for tidlig opsporing af recidiv, muligvis i kombination med andre biomarkører. I den anden del af afhandlingen blev YKL-40 protein ekspression i biopsier fra melanomer i stadie IIB-III undersøgt. Det blev påvist at melanomceller i både primært melanom og i lymfeknudemetastaser producerer YKL-40, men også at makrofager var den celletype der havde kraftigst YKL- 40 protein ekspression. Desuden var høj YKL-40 ekspression i melanomceller i primært melanom associeret til lille Breslow tykkelse samt lav gradering i Clark s level. YKL-40 ekspression i primært melanom og lymfeknude metastaser var ikke associeret med samlet overlevelse. Høj YKL-40 ekspression i makrofager i lymfeknude metastaser var associeret med kort overlevelse. Celletypen, der er ansvarlig for høj YKL-40 koncentration i serum hos en undergruppe af patienter med forskellige former for kræft inklusive melanom, er ikke fastlagt. Det er muligt at især makrofagers produktion af YKL-40 har stor betydning. Makrofagers rolle i sygdomsprogression ved melanom bør derfor udforskes yderligere. 11

12 Ph.d projekter (igangværende) 2010 Anders Bertelsen (fysiker) Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT) - advantages and disadvantages. Hovedvejleder: Marianne Ewertz Jon Kroll Bjerregaard (læge) Prognostiske og prædiktive faktorer ved pancreascancer. Hovedvejleder: Per Pfeiffer Tine Bjørn (fysiker) Organ motion - 4D imaging and treatment. Hovedvejleder: Carsten Brink Rikke Hedegaard Dahlrot (læge) From stem cell marker profiles to individual treatment of brain tumour patients. Hovedvejleder: Steinbjørn Hansen Karin Brochstedt Dieperink (sygeplejerske) En ny hverdag. Rehabilitering og mestring af følger efter strålebehandling for prostatacancer. Hovedvejleder: Olfred Hansen Lise Eckhoff (læge) Akutte og langsigtede bivirkninger til docetaxel som adjuverende behandling til høj-risiko brystkræft patienter. Hovedvejleder: Ann Knoop Lise Højberg (læge) IL-6 som prædiktiv og prognostisk markør hos patienter med malignt melanom. Hovedvejleder: Lars Bastholt Jeanette Dupont Jensen (læge) Projekt: Biomarkers in breast cancer Hovedvejleder: Marianne Ewertz Trine Lembrecht Jørgensen (læge). Drug use and comorbidity among elderly Danish cancer patients and the impact on compliance to antineoplastic therapy. Hovedvejleder: Jørn Herrstedt Ebbe Laugaard Lorenzen (fysiker) Risiko for hjertesygdom ved moderne strålebehandling af brystkræft. Hovedvejleder: Marianne Ewertz Gry Bjerg Pedersen (cand scient) Ernæringsudvikling under stråleterapi af patienter med hoved-halscancer. Energibalance og interventionsmuligheder. Hovedvejleder: Jørgen Johansen Mette Pøhl (læge) Prognostic profiles in Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC). Hovedvejleder: Olfred Hansen Christina Ruhlmann (læge) Identification and management of unwanted side-effects induced by combined chemo-radiotherapy with special emphasis on nausea and vomiting. Hovedvejleder: Jørn Herrstedt Tine Schytte (læge) Kliniske fordele og ulemper ved optimeret stråleplanlægning og terapi som respirationsvejledt planlægning og rotations IMRT sammenholdt med ændret stråledosis og tillæg af stråleforstærkende medicin. Hovedvejleder: Olfred Hansen Katrine Rahbek Schønnemann (læge) Prædiktive og prognostiske faktorer hos patienter med kræft i mavesækken. Hovedvejleder: Per Pfeiffer Line Schmidt Tarpgaard (læge) Biologiske markører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer. Hovedvejleder: Per Pfeiffer Annette Raskov Kodahl (læge) Cirkulerende mikrornas betydning som sygdomsmarkører hos kvinder med brystkræft. Hovedvejleder: Ann Knoop Lotte Holm Land (læge) Comorbidity and survival after treatment for early breast cancer. Hovedvejleder: Marianne Ewertz 12

13 Post doc. ansættelser Overlæge, ph.d. Ann Knoop Overlæge, ph.d. Olfred Hansen Læge, ph.d. Camilla Qvortrup. Det kliniske arbejde kombineres med frikøb til forskning varierende fra 20% til 50% forskningstid. Forskningen foregår med hovedvægt indenfor bryst, kolorektal- og lungekræft. Ann Knoop har i de sidste 2 år arbejdet med flere større projekter som projektansvarlig eller hovedvejleder. Trans- SBG: Undersøgelse af kemoterapi-følsomhed hos kvinder med operabel brystkræft behandlet i henhold til protokollen SBG (1500 patienter). SBG er et randomiseret studie, hvor 1500 patienter fik forskellige doser af anthracyclin. Undersøgelse af brystkræftvævet fra disse kvinder, giver en enestående mulighed for at afprøve tidligere fundne resultater, nemlig at abberation af genet TO- P2A er et mål for anthracyclin-følsomhed. Kan det bekræftes, har man fundet en metode til at udvælge patienter til det kemoterapiregime, de vil få mest gavn af. Data er indsamlet og resultaterne forventes færdige i TransHERNATA - et nordisk samarbejde mellem den svenske og danske brystkræftgruppe samt Lab of Functional Genomic of Stem Cells DNA Microarray Resource Center, Lund s Universitet. Projektet er en undersøgelse af antistof (trastuzumab/herceptin ) følsomhed hos kvinder med metastatisk brystkræft behandlet i henhold til protokollen HERNATA (300 patienter). En nærmere undersøgelse af HER2 på såvel gen- som proteinniveau samt andre signalveje - kan forhåbentligt afsløre forskellige undertyper af HER2positivitet, med større eller mindre følsomhed overfor antistoffet. Data er indsamlet og analyser påbegyndt. Ph.d.-projektet Biomarkører ved brystkræft (ph.d. studerende Jeanette Dupont Jensen) er en undersøgelse af ændringer i ER/PGR og HER2/PI3K/AKT signalvejen fra primærtumor til metastase (120 patienter) samt betydningen af HER2/PI3K/AKT signalvejens aktivering mht. følsomhed overfor adjuverende Herceptin. (328 patienter). Projektet afsluttes i Ph.d.-projekterne omhandlende bivirkninger af adjuverende docetaxelholdigt kemoterapi i Danmark (ph.d. studerende Lise Eckhoff), samt cirkulerende mikrorna s betydning som sygdomsmarkør hos kvinder med brystkræft (ph.d. studerende Anette Raskov Kodahl) er netop påbegyndt. Camilla Qvortrup s forskningsområde er kolorektal cancer (KRC), hvor der arbejdes med flere forskellige projekter: 1) Tumorbiologiske analyser. Der foreligger et stort materiale på patienter inkluderet i kliniske studier, som vil blive undersøgt for potentielle prognostiske og prædiktive markører med immun-histokemiske og molekylærbiologiske analyser. Analyserne udføres i samarbejde med afdeling for klinisk patologi, OUH samt forskningscentre i Danmark, Norge og Sverige. 2) Populationsbaseret undersøgelse af overlevelsen for patienter med metastatisk KRC (mkrc) i tre nordiske lande. I dette studie anvendes data fra Dansk Kolorektal Cancer Gruppe s (DCCG s) database. Formålet med studiet er at sammenholde danske resultater med tilsvarende populationsdata på patienter med mkrc fra Norge og Sverige. 3) Et klinisk studie med fokus på kortlægning af graden af senfølger (nerveskade) hos patienter med KRC behandlet med oxaliplatin. I dette studie vil der arbejdes på at identificere såvel kliniske parametre som biologiske markører af betydning for udviklingen af oxaliplatininduceret nerveskade. Projektet har deltagelse af onkologiske afdelinger i Danmark, Norge og Sverige. Olfred Hansen forsker i behandling af lungekræft. Der er samarbejde med Radiofysisk Laboratorium på Onkologisk afdeling R, Ditzelgruppen under institut for Molekylær Medicin, Afdelingen for Klinisk Patologi, OUH og Forskningsenheden for Biostatistik. Der er knyttet flere ph.d. studerende til miljøet. Forskningsmiljøet er endvidere basis for 2 landsdækkende randomiserede fase II forsøg, og har databasefunktion for yderligere en randomiseret fase III undersøgelse. Forskningsprotokollerne er knyttet til enten Den Onkologiske Lungecancer Gruppe (DOLG) eller til CIRRO (Dansk Center for Interventionel Radioterapi). Der er tillige etableret samarbejde med eksterne private partnere og andre onkologisk afdelinger i Danmark og Norge. 13

14 Forskningsrelaterede udvalgsposter Nationale udvalgsposter DMCG Funktion Deltager Dansk Hoved- Halscancer Gruppe (DAHANCA Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG) Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG) Dansk Esophagus-, Cardia og Ventrikel- Cancer Gruppe (DECV) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) Dansk Lever Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) Formand Medlem af recidivudvalget Medlem af nationale gruppe for retningslinier for spytkirtelcancer Medlem af nationale udvalg for pharynxlarynxcancer Medlem af bestyrelsen Medlem af det medicinske udvalg Formand radioterapiudvalget Medlem radioterapiudvalget Medlem translational research udvalg Medlem af bestyrelsen Formand onkologisk arbejdsgruppe Medlem af onkologisk arbejdsgruppe Medlem det videnskabelige udvalg Medlem af bestyrelsen Medlem af forretningsudvalget Medlem Jørgen Johansen Niels Gyldenkerne Jørgen Johansen Jørgen Johansen Jesper Grau Eriksen Jørgen Johansen Jesper Grau Erikesen Marianne Ewertz Ann Knoop Mette Møller Nielsen Marianne Ewertz Henrik Ditzel Per Pfeiffer Per Pfeiffer Lene Weber Vestermark Per Pfeiffer Per Pfeiffer Jørn Herrstedt Lene Weber Vestermark Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe (DNOG) Sekretær Steinbjørn Hansen Dansk Neuro-Onkologisk Register (DNOR) Leder Steinbjørn Hansen Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Næstformand Per Pfeiffer Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Dansk Selskab for Palliativ Medicin (DSPAM) Dansk Melanomgruppe (DMG) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliation (DMCG-PAL) Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen (ej stemmeret) Medlem af bestyrelsen Medlem af mødeudvalget Formand uddannelsesudvalget Medlem af uddannelsesudvalget Næstformand Medlem af koordinationsgruppen Medlem af forretningsudvalg Formand Onkologigruppen Medlem bestyrelsen Ann Knoop Jesper Grau Eriksen Camilla Qvortrup Ann Knoop Jesper Grau Eriksen Lars Bastholt Anette Damkier Bent Enig Lars Bastholt Lars Bastholt Anette Damkier Dansk Palliativ Database (DMCG-PAL) Medlem bestyrelsen Anette Damkier Dansk Prostata Cancer Udvalg (DAPROCA) Foreningen af Yngre Onkologer Medlem Formand Bestyrelsesmedlem Steinbjørn Hansen Camilla Qvortrup Trine Lembrecht Jørgensen Uro-onkologisk Forum Medlem Niels Viggo Jensen Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC) Medlem af bestyrelsen Repræsentant for DLGCG Per Pfeiffer Lene Weber Vestermark 14

15 Andre forskningsrelaterede nationale udvalgsposter Gruppe/Udvalg Funktion Deltager Center for Tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling (CCESCAM) Danish Centre for Translational Breast Cancer Research (DCTB) Dansk Kræftforskningsfond Medlem bestyrelsen Næstformand Medlem bestyrelsen Næstformand videnskabelige udvalg Medlem det videnskabelige udvalg Anette Damkier Henrik Ditzel Jørn Herrstedt Henrik Ditzel Marianne Ewertz Dansk Kræftforskningsforum (Danske Regioner) Medlem Marianne Ewertz Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Medlem bestyrelsen Niels Holm Det Danske Tvillingeregister Medlem direktionen Niels Holm Forum for Infrastruktur i Klinisk Kræftforskning (FIKK) Grundforskningsfond: Sino-Danish Breast Cancer Research Centre Kræftens Bekæmpelse Medlem Bestyrelsesmedlem Medlem hovedbestyrelsen Medlem hovedbestyrelsen Medlem videnskabelige udvalg Jørn Herrstedt Henrik Ditzel Jørn Herrstedt Susanne Larsen Henrik Ditzel Lundbeckcenteret NanoCan Bestyrelsesmedlem Henrik Ditzel Lægeuddannelsen i Danmark Censor Jesper Grau Eriksen Nationale Koordinationsudvalg for eksperimentel behandling (NKU) Udvalg for vurdering af nye kræftlægemidler (UVKL) (Sundhedsstyrelsen) Medlem Medlem Per Pfeiffer Ann Knoop 15

16 Internationale udvalgsposter Organisation Funktion Deltager A race against Breast Cancer Bestyrelsesmedlem Henrik Ditzel European Thyroid Association Cancer Research Network ETA-CRN European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Melanoma Group Medlem bestyrelsen Medlem Lars Bastholt Lars Bastholt Endocrine Tumor Task Force Medlem styregruppe Lars Bastholt European Society for Medical Oncology (ESMO) European Society for Medical Oncology (ESMO) 35th Congress, Milan 2010 European Society for Medical Oncology (ESMO) Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC) Medlem Colorectal Carcinoma Consensus Conference Formand for Scientific Committee for Supportive and Palliative Care Medlem Task Force for Supportive and Palliative Care Præsident Medlem Scientific Committee Vancouver 2010 Per Pfeiffer Jørn Herrstedt Jørn Herrstedt Jørn Herrstedt Jørn Herrstedt Nordic Society for Gynecologic Cancer (NSGO) Medlem Clinical Trials Unit (CTU) Jørn Herrstedt International Society for Geriatric Oncology (SIOG) Dansk national repræsentant Jørn Herrstedt Supportive Care in Cancer Associate-Editor-in-Chief Jørn Herrstedt Acta Oncologica Medlem Advisory Board Jørn Herrstedt Early Breast Cancer Trialists Collaborative Group (EBCTCG) Executive Group og Steering Committee Scandinavian Breast Group (SBG) Medlem Formand Formand Medlem Marianne Ewertz Marianne Ewertz Marianne Ewertz Ann Knoop Union Européenne des Médecins Spécialistes Dansk national repræsentant Jesper Grau Eriksen European School of Oncology E-learning team Jesper Grau Eriksen European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO) Medlem Arbejdsgruppe vedrørende det Europæiske Core Curriculum i Radioterapi Medlem af FALCON team (e-learning) Jesper Grau Eriksen Jesper Grau Eriksen Irish Science Foundation Medlem videnskabelige udvalg Henrik Ditzel 16

17 Publikationer (peer-reviewede) Andersen, Maria ; Schønnemann, Katrine R ; Yilmaz, Mette ; Jensen, Helle A ; Vestermark, Lene W ; Pfeiffer, Per. Phase I study of docetaxel, oxaliplatin and capecitabine (TEX) as first line therapy to patients with advanced gastro-oesophageal cancer. Acta Oncol 2010;49: Barker, Mariwan; Nielsen, Morten ; Hansen, Olfred ; Westberg, Jonas ; Korreman, Stine ; Brink, Carsten. Heterogeneous dose distributions for treatment of lung cancer as a way to increase dose to the tumor without increasing the lung toxicity. Int J Rad Oncol Biol Physics 2010;Epub. Bergmann, T K ; Brasch-Andersen, C ; Gréen, H ; Mirza, M ; Pedersen, Rasmus Steen ; Nielsen, Flemming ; Skougaard, K ; Wihl, J ; Keldsen, N ; Damkier, P ; Friberg, L E ; Peterson, C ; Vach, W ; Karlsson, M O ; Brøsen, Kim. Impact of CYP2C8*3 on paclitaxel clearance : a population pharmacokinetic and pharmacogenomic study in 93 patients with ovarian cancer. Pharmacogenomics 2010;Epub April 6. Bertelsen Anders; Hansen Christian R; Johansen Jørgen; Brink Carsten. Single Arc Volumetric Modulated Arc Therapy of head and kneck cancer. Radiother Oncol 2010;95: Buch-Hansen TZ; Bentzen L; Hansen Steinbjørn; Høyer Morten; Jensen Niels Viggo; Saxe C; Sengeløv Lisa. Phase I/II study on docetaxel, gemcitabine and prednisone in castrate refractory metastatic prostate cancer. Cancer Chemother Pharmacol 2010;66: Bülow S; Jenswen LH; Altaf R; Harling H; Jensen M; Laurberg S; Lindegaard JC; Muhic A; Vestermark L on behalf of the Danish Colorectal Cancer Group. Colorectal Dis 2010;12: de Bono, Johann Sebastian ; Oudard, Stephane ; Ozguroglu, Mustafa ; Hansen, Steinbjørn ; Machiels, Jean-Pascal ; Kocak, Ivo ; Gravis, Gwenaëlle ; Bodrogi, Istvan ; Mackenzie, Mary J ; Shen, Liji ; Roessner, Martin ; Gupta, Sunil ; Sartor, A Oliver ; TROPIC Investigators. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet 2010;376: De Roock, Wendy ; Claes, Bart ; Bernasconi, David ; De Schutter, Jef ; Biesmans, Bart ; Fountzilas, George ; Kalogeras, Konstantine T ; Kotoula, Vassiliki ; Papamichael, Demetris ; Laurent-Puig, Pierre ; Penault-Llorca, Frédérique ; Rougier, Philippe ; Vincenzi, Bruno ; Santini, Daniele ; Tonini, Giuseppe ; Cappuzzo, Federico ; Frattini, Milo ; Molinari, Francesca ; Saletti, Piercarlo ; De Dosso, Sara ; Martini, Miriam ; Bardelli, Alberto ; Siena, Salvatore ; Sartore-Bianchi, Andrea ; Tabernero, Josep ; Macarulla, Teresa ; Di Fiore, Frédéric ; Gangloff, Alice Oden ; Ciardiello, Fortunato ; Pfeiffer, Per ; Qvortrup, Camilla ; Hansen, Tine Plato ; Van Cutsem, Eric ; Piessevaux, Hubert ; Lambrechts, Diether ; Delorenzi, Mauro ; Tejpar, Sabine. Effects of KRAS, BRAF, NRAS, and PIK3CA mutations on the efficacy of cetuximab plus chemotherapy in chemotherapy-refractory metastatic colorectal cancer: a retrospective consortium analysis. Lancet Oncol 2010;11: Debess, Jeanne ; Riis, Jens Østergaard ; Engebjerg, Malene Cramer ; Ewertz, Marianne. Cognitive function after adjuvant treatment for early breast cancer : a population-based longitudinal study. Breast Cancer Res Treat 2010;121: Du Bois, Andreas ; Herrstedt, Jørn ; Hardy-Bessard, Anne-Claire ; Müller, Hans-Helge ; Harter, Philipp ; Kristensen, Gunnar ; Joly, Florence ; Huober, Jens ; Avall-Lundqvist, Elisabeth ; Weber, Béatrice ; Kurzeder, Christian ; Jelic, Svetislav ; Pujade-Lauraine, Eric ; Burges, Alexander ; Pfisterer, Jacobus ; Gropp, Martina ; Staehle, Anne ; Wimberger, Pauline ; Jackisch, Christian ; Sehouli, Jalid. Phase III trial of carboplatin plus paclitaxel with or without gemcitabine in first-line treatment of epithelial ovarian cancer. J Clin Oncol 2010;28: Ejlertsen, Bent ; Mouridsen, Henning T ; Jensen, Maj-Britt ; Andersen, Jørn ; Andersson, Michael ; Kamby, Claus ; Knoop, Ann. Cyclophosphamide, methotrexate, and fluorouracil; oral cyclophosphamide; levamisole; or no adjuvant therapy for patients with high-risk, premenopausal breast cancer. Cancer 2010;116: Ejlertsen, Bent ; Jensen, Maj-Britt ; Nielsen, Kirsten V ; Balslev, Eva ; Rasmussen, Birgitte B ; Willemoe, Gro L ; Hertel, Pernille B ; Knoop, Ann ; Mouridsen, Henning T ; Brünner, Nils. HER2, TOP2A, and TIMP-1 and responsiveness to adjuvant anthracycline-containing chemotherapy in high-risk breast cancer patients. J Clin Oncol 2010;28: Fast, Søren ; Hegedüs, Laszlo ; Grupe, Peter ; Nielsen, Viveque Egsgaard ; Bluhme, Christa ; Bastholt, Lars ; Bonnema, Steen Joop. Recombinant human thyrotropin-stimulated radioiodine therapy of nodular goiter allows major reduction of the radiation burden with retained efficacy. J Clin Endocrinol Metab 2010;95: Gärtner, Rune ; Jensen, Maj-Britt ; Kronborg, Lise ; Ewertz, Marianne ; Kehlet, Henrik ; Kroman, Niels. Self-reported arm-lymphedema and functional impairment after breast cancer treatment--a nationwide study of prevalence and associated factors. Breast. 2010;19: Gjerstorff, Morten Frier ; Burns, Jorge ; Ditzel, Henrik Jorn. Cancer-germline antigen vaccines and epigenetic enhancers : future strategies for cancer treatment. Expert Opin Biol Ther 2010; 10:

18 Gjerstorff, Morten F ; Besir, Hüseyin ; Larsen, Martin R ; Ditzel, Henrik J. Expression, purification and characterization of the cancer-germline antigen GAGE12I: a candidate for cancer immunotherapy. Protein Expression Purification 2010;73: Glimelius, Bengt ; Lahn, M ; Gawande, S ; Cleverly, A ; Darstein, C ; Musib, L ; Liu, Y ; Spindler, KL ; Frödin, JE ; Berglund, A ; Byström, P ; Qvortrup, Camilla ; Pfeiffer, Per ; Jakobsen, A. A window of opportunity phase II study of enzastaurin in chemonaive patients with asymptomatic metastatic colorectal cancer. Ann Oncol 2010;21: Gottlieb, Karina Lindberg ; Hansen, Christian R ; Hansen, Olfred ; Westberg, Jonas ; Brink, Carsten. Investigation of respiration induced intra- and inter-fractional tumour motion using a standard Cone Beam CT. Acta Oncol 2010;49: Gunnarsdóttir, Katrín A ; Jensen, Maj-Britt ; Zahrieh, David ; Gelber, Richard D ; Knoop, Ann ; Bonetti, Marco ; Mouridsen, Henning ; Ejlertsen, Bent. CEF is superior to CMF for tumours with TOP2A aberrations : a Subpopulation Treatment Effect Pattern Plot (STEPP) analysis on Danish Breast Cancer Cooperative Group Study 89D. Breast Cancer Res Treat 2010;123: Hansen, Olfred ; Schytte, Tine. Vedligeholdelsesbehandling af ikke-småcellet lungekræft. Ugeskr Laeger 2010;172:954. Hansen, Olfred ; Sørensen, Peter ; Holmskov, Karin. The occurrence of hyponatremia in SCLC and the influence on prognosis: a retrospective study of 453 patients treated in a single institution in a 10-year period. Lung cancer 2010;68: Hasselbalch, Benedikte ; Lassen, Ulrik ; Hansen, Steinbjørn ; Holmberg, Mats ; Sørensen, Morten ; Kosteljanetz, Michael ; Broholm, Helle ; Stockhausen, Marie-Thérése ; Poulsen, Hans Skovgaard. / Cetuximab, bevacizumab, and irinotecan for patients with primary glioblastoma and progression after radiation therapy and temozolomide: a phase II trial. Neuro-oncology 2010;12: Hedegaard, Martin ; Krafft, Christoph ; Ditzel, Henrik J ; Johansen, Lene E ; Hassing, Søren ; Popp, Jürgen. Discriminating isogenic cancer cells and identifying altered unsaturated fatty acid content as associated with metastasis status, using k-means clustering and partial least squaresdiscriminant analysis of Raman maps. Analytical Chemistry 2010;82: Jensen, L H ; Altaf, R ; Harling, H ; Jensen, M ; Laurberg, S ; Lindegaard, J C ; Muhic, A ; Vestermark, L ; Jakobsen, A ; Bülow, S. Clinical outcome in 520 consecutive Danish rectal cancer patients treated with short course preoperative radiotherapy. Eur J Surg Oncol 2010; 36: Jeppesen, Stefan Starup ; Herrstedt, Jørn. Gynecological Symptoms. MASCC textbook of Cancer Supportive Care and Survivorship. red. / Ian Olver. Springer Verlag, 2010: Jørgensen, Trine Lembrecht ; Hallas, J. ; Land, Lotte Holm ; Herrstedt, Jørn. Comorbidity and polypharmacy in elderly cancer patients: The significance on treatment outcome and tolerance. J Geriatric Oncol 2010;1: Krzakowski, Maciej ; Ramlau, Rodryg ; Jassem, Jacek ; Szczesna, Aleksandra ; Zatloukal, Petr ; Von Pawel, Joachim ; Sun, Xushan ; Bennouna, Jaafar ; Santoro, Armando ; Biesma, Bonne ; Delgado, François M ; Salhi, Yacine ; Vaissiere, Nathalie ; Hansen, Olfred ; Tan, Eng-Huat ; Quoix, Elisabeth ; Garrido, Pilar ; Douillard, Jean-Yves. Phase III trial comparing vinflunine with docetaxel in second-line advanced non-small-cell lung cancer previously treated with platinum-containing chemotherapy. J Clin Oncol 2010;28: Ladekarl, Morten ; Jensen, Benny Vittrup ; Pfeiffer, Per. Oncological treatment of patients with pancreatic cancer. Ugeskr Laeger 2010;172: Lajer, Henrik ; Jensen, Mette B. ; Kilsmark, Jannie ; Albæk, Jens ; Svane, Danny ; Mirza, MR ; Geertsen, Poul Flemming ; Reerman, Diana ; Hansen, Kåre ; Milter, Maya C ; Mogensen, Ole. The value of gynecologic cancer follow-up : Evidencebased ignorance? Int J Gynecol Cancer 2010;20: Lash, Timothy L ; Cronin-Fenton, Deirdre ; Ahern, Thomas P ; Rosenberg, Carol L ; Lunetta, Kathryn L ; Silliman, Rebecca A ; Hamilton-Dutoit, Stephen ; Garne, Jens Peter ; Ewertz, Marianne ; Sørensen, Henrik Toft ; Pedersen, Lars. Breast cancer recurrence risk related to concurrent use of SSRI antidepressants and tamoxifen. Acta Oncol 2010;49: Lassen, Pernille ; Eriksen, Jesper Grau ; Hamilton-Dutoit, Steven ; Tramm, Trine ; Alsner, Jan ; Overgaard, Jens. / HPV-associated p16-expression and response to hypoxic modification of radiotherapy in head and neck cancer. Radiother Oncol 2010;94: Leth-Larsen, Rikke ; Lund, Rikke ; Ditzel, Henrik J. Plasma membrane proteomics and its application in clinical cancer biomarker discovery. Molecular and Cellular Proteomics 2010;9: Persson, Gitte Fredberg ; Nygaard, Ditte Eklund ; Brink, Carsten ; Westberg, Jonas ; Rosenschöld, Per Munck Af ; Specht, Lena ; Korreman, Stine Sofia. Deviations in delineated GTV caused by artefacts in 4DCT. Radiother Oncol 2010;96:

19 Qvortrup, Camilla ; Jensen, Benny Vittrup ; Fokstuen, Tone ; Nielsen, Svend Erik ; Keldsen, Nina ; Glimelius, Bengt ; Bjerregaard, Britta ; Mejer, Johannes ; Larsen, FO ; Pfeiffer, Per. A randomized study comparing short-time infusion of oxaliplatin in combination with capecitabine XELOX30 and chronomodulated XELOX30 as first-line therapy in patients with advanced colorectal cancer. Ann Oncol 2010;21: Qvortrup, Camilla ; Jensen, Benny Vittrup ; Jørgensen, Trine Lembrecht ; Nielsen, D ; Kroll Bjerregaard, Jon ; Pfeiffer, Per. Addition of sunitinib to biweekly cetuximab and irinotecan (CetIri) as salvage therapy in patients with advanced colorectal cancer after failure to CetIri. Acta Oncol 2010;49: Westberg, Jonas ; Jensen, Henrik R. ; Bertelsen, Anders ; Brink, Carsten. Reduction of Cone-Beam CT scan time without compromising the accuracy of the image registration in IGRT. Acta Oncol 2010;49: Witt, Petra M ; Christensen, Jeppe H ; Ewertz, Marianne ; Aardestrup, Inge V ; Schmidt, Erik B. The incorporation of marine n-3 PUFA into platelets and adipose tissue in preand postmenopausal women: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Nutrition 2010;104: Qvortrup, Camilla ; Jensen, Benny Vittrup ; Jørgensen, Trine Lembrecht ; Nielsen, Dorte ; Bjerregaard, Jon Kroll ; Pfeiffer, Per. Addition of sunitinib to cetuximab and irinotecan in patients with heavily pre-treated advanced colorectal cancer. Acta Oncol 2010;49: Rasmussen, Nicolaj ; Andersen, Jonas ; Jespersen, Henrik ; Mouritsen, Ole G ; Ditzel, Henrik J. Effect of free fatty acids and lysolipids on cellular uptake of doxorubicin in human breast cancer cell lines. Anti-Cancer Drugs 2010;21: Riis, Hans L ; Zimmermann, Sune J ; Riis, Poul. / Isocentric rotational performance of the Elekta Precise Table studied using a USB-microscope. Physics in Medicine and Biology 2010; 55: Roila, F. ; Herrstedt, Jørn ; Aapro, M S. Guideline update for MASCC and ESMO in the prevention of chemotherapyand radiotherapy-induced nausea and vomiting: results of the Perugia consensus conference. Ann Oncol 2010;21(suppl 5): Ruhlmann, Christina ; Herrstedt, Jørn. Palonosetron hydrochloride for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Expert Rev Anticancer Therapy 2010;10: Schytte, Tine ; Hansen, Olfred ; Stolberg-Rohr, Thomine ; Brink, Carsten. Cardiac toxicity and radiation dose to the heart in definitive treated non-small cell lung cancer. Acta Oncol 2010; 49: Thorup C; Sebbesen L; Danø H; Leetma M; Andersen M; Buchwald C; Kristensen CA; Bentzen J; Godballe C; Johansen J; Grau C. Carcinoma of the nasal cavity and paranasal sinuses in Denmark Acta Oncol 2010;49:

20 Protokoloversigt Protokoller åbne for inklusion i 2010 Vorinostat Cancer ovarii. 2. linje, fase II studie med Paclitaxel samt carboplatin i kombination med vorinostat. Sponsor: Jørn Herrstedt, OUH Aurelia Cancer ovarii linie, fase 3 forsøg med (Caelyx / Topotecan)+/- Bevacizumab. Sponsor: NSGO Ovar 12 Cancer ovarii. Adjuverende, fase III forsøg med BIBF1120 sammen med standard Taxol + Carboplatin vs. placebo+standardbehandling. Sponsor: Boehringer-Ingelheim Ixabepilone Cancer corporis uteri. 1. linje, fase III forsøg med Ixabepilone versus standard kemoterapi (Adriamycin). Sponsor: BMS GAND-emesis Cancer colli uteri. Fase III undersøgelse af palonosetron plus dexamethason plus placebo versus palonosetron plus dexamethason plus fosaprepitant i forebyggelsen af kvalme og opkastning fra fraktioneret stråleterapi og konkomitant ugentlig cisplatin. Sponsor: Jørn Herrstedt. Principal Investigator: Christina Ruhlmann DOLG7 SCLC. Udvidet sygdom, 1. linje, fase III studie med Topotecan og Cisplatin versus Etopsid og Carboplatin. Sponsor: Dansk Lungecancer Gruppe LUME-lung NSCLC 2. linje, fase III studie med Docetaxel og BIBF Sponsor: Boehringer Ingelheim NARLAL NSCLC. Adjuverende, fase II studie med induktionskemoterapi med carboplatin og navelbine oralt efterfulgt af konkomitant navelbine oralt og strålebehandling. Sponsor: Olfred Hansen, OUH TARLAL NSCLC. Adjuverende, fase II studie med konkomitant erlotinib. Sponsor: Olfred Hansen, OUH Start NSCLC Fase III studie med Cyklofosfamid efterfulgt af vacc. med stimuvax vs. Placebo Sponsor: Merck Ridaforolimus NSCLC. 3. linje, fase II studie med Ridaforolimus versus placebo. Sponsor: MSD READ TOP2A normal, adjuverende fase III studie med Epirubicin+Cyklofosfamid x 3 + docetaxel x 3 eller Docetaxel + Cyklofosfamid x 6. Sponsor: DBCG SOLE Adjuverende fase III studie med Letrozol. Sponsor: Novartis DBCG-07 Real Neoadjuverende; adjuverende, fase III studie med Letrozol. Sponsor: DBCG NAC Neoadjuverende, fase II studie med Caelyx og Cyklofosfamid +/- Trastuzumab med efterfølgende Docetaxel. Sponsor: Scheering-Plough ExteNet Adjuverende, fase II studie med Neratinib efter Herceptin til kvinder med HER2 positiv brystkræft. Sponsor: Wyeth Emilia Metastaserende, fase III studie med Trastuzumab-MCC-DM1 versus capecitabin+lapatinib til patienter med HER2-positiv lokal avanceret eller metastaserende brystkræft som tidligere har fået trastuzumab-baseret terapi Sponsor: Genetech USA og Roche Switzerland 20

Årsberetning 2011 Forskningsenheden for Klinisk Onkologi Odense Universitetshospital

Årsberetning 2011 Forskningsenheden for Klinisk Onkologi Odense Universitetshospital Årsberetning 2011 Forskningsenheden for Klinisk Onkologi Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse Forord..................................................................................................

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

945 000 200.000. Odense Universitetshospital. J.nr. 2006-12103-481 6.947.808 3.000.000. Århus Sygehus J.nr. 2006-12103-476. Poul F.

945 000 200.000. Odense Universitetshospital. J.nr. 2006-12103-481 6.947.808 3.000.000. Århus Sygehus J.nr. 2006-12103-476. Poul F. Oversigt over fordeling af Puljen for infrastruktur for klinisk kræftforskning 2006. Ansø gning nr. 1 2 3 Ansøger (ion) Ansøger / Kontaktperson Ansøgt beløb Bevilget beløb UFE OverlægeMichael Borre Urologisk

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009

Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning. 21 september 2009 Sundhedsstyrelsens Ekspertpanel vedrørende Eksperimentel Kræftbehandling Second opinion ordning 21 september 2009 Juridisk grundlag for ordningen Bekendtgørelse nr. 1065 af 6. november 2008 Kapitel 5 Om

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler

Årsrapport : Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler Årsrapport 2008-2009: Nationalt udvalg til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) 2010 Årsrapport 2008-2009: Udvalget til vurdering af kræftlægemidler (UVKL) Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

NEXT onkologisk og hæmatologisk pilotcenter Fase 1 Enheden Rigshospitalet

NEXT onkologisk og hæmatologisk pilotcenter Fase 1 Enheden Rigshospitalet NATIONAL EXPERIMENTAL THERAPY PARTNERSHIP NEXT onkologisk og hæmatologisk pilotcenter Fase 1 Enheden Rigshospitalet Ulrik Lassen, professor, overlæge, ph.d. Fase 1 Enheden, onkologisk klinik, Rigshospitalet

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Beretning 2014-2015 Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Ålborg Mette Moe Kempel, fratræder 1. maj 2015, ny: Herning Gitte Mølgaard Hansen afløste Hanne Linnet Århus Carsten Rytter Vejle Dorte

Læs mere

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning

SENOMAC-studiet. Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning SENOMAC-studiet Overlevelse og aksilrecidiv efter sentinel node-positiv brystkræft uden aksilrømning Et randomiseret studie af patienter med sentinel node makrometastaser Tove Filtenborg Tvedskov SENOMAC

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer

BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer BIOPAC PROJEKTET Translationel forskning med henblik på nye biomarkører ved pancreas cancer Julia S. Johansen Onkologisk afd. og Medicinsk afd. Herlev Hospital Ten Leading Cancer Types for Estimated New

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin

Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Forskningsstrategi Institut for Molekylær Medicin Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning Institutleder Uffe Holmskov 13. januar 2012 Institute for Molecular Medicine Institut for Medicinsk Biologi

Læs mere

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk)

PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 - KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Klaringsrapport vedrørende rende udredning og behandling af cancer pancreatis September 2008 KLARINGSRAPPORT (dpcg.dk) Et

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

DMCG.dk en vigtig aktør for udbygning af det nationale samarbejde i DCCC

DMCG.dk en vigtig aktør for udbygning af det nationale samarbejde i DCCC Christiansborg 9 marts DMCG.dk en vigtig aktør for udbygning af det nationale samarbejde i DCCC Jens Overgaard jens@oncology.au.dk Hvad er det nu lige en DMCG er? Kræftplan 1 2000 Etablering af nationale

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Tillykke med de 30 år. Tænk at tiden er gået så hurtigt!

Tillykke med de 30 år. Tænk at tiden er gået så hurtigt! Tillykke med de 30 år Tænk at tiden er gået så hurtigt! Af alle protokollerede primære brystkræft patienter, der blev diagnosticeret og behandlet i 2002, er 78% i live uden recidiv 5 år efter. Hvordan

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013

OUH Svendborg sygehus. I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 OUH Svendborg sygehus I FORSKNINGENS TEGN Status 2013 12. november 2013 kl. 10.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, DK-5700 Svendborg 10.00-10.15 Kaffe m. let morgenbuffet 10.15-10.25 Velkomst ved direktør

Læs mere

SEMINAR PANCREAS CANCER

SEMINAR PANCREAS CANCER SKA-07/tp SEMINAR PANCREAS CANCER Diagnostik og behandling anno 2008 Baggrunden for DMCG 6. november 2008 København PAKKEFORLØB kxjxjnxhdjh Baggrunden for DMCG Det faglige politiske og administrative grundlag

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Opstartmøde 26.11.12 Birgit Villadsen formand for Koordinationsgruppen, Kliniske Retningslinjer Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats DMCG-PAL En DMCG

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet

Kræftrehabilitering 06-12-2011. Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Kræftrehabilitering Kræftens Bekæmpelses visioner med fokus på fysisk aktivitet Temadage om kræftrehabilitering. Danske Fysioterapeuter 5.-6. december 2011 Hvorfor er kræftrehabilitering på dagsordenen?

Læs mere

Program CIRRO internat møde 23 24. november 2009 på Koldkærgård.

Program CIRRO internat møde 23 24. november 2009 på Koldkærgård. Program CIRRO internat møde 23 24. november 2009 på Koldkærgård. Mandag den 23. november 2009 10.00 Ankomst ph.d. studerende og seniorer som ønsker at deltage i denne del af programmet, ophængning af postere,

Læs mere

En model for integration af forskning og klinik: Erfaringer fra NEXT National Experimental Therapy Partnership

En model for integration af forskning og klinik: Erfaringer fra NEXT National Experimental Therapy Partnership NATIONAL EXPERIMENTAL THERAPY PARTNERSHIP En model for integration af forskning og klinik: Erfaringer fra NEXT National Experimental Therapy Partnership Ulrik Lassen, professor, klinikchef, ph.d. Onkologisk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer. Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital

Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer. Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital Onkologisk behandling af patienter med nedre GI cancer Helle A. Jensen Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital Agenda Baggrund incidens og prævalens Baggrund generel onkologi Generelt kolorektal

Læs mere

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb

Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Baggrund, implementering og evaluering af opfølgningsforløb Kristian Antonsen DMCG (FU f/danske Regioner) Vicedirektør Bispebjerg/Frederiksberg Hospital; Region Hovedstaden Definitioner Opfølgning defineres

Læs mere

DCCG NYHEDSBREV No

DCCG NYHEDSBREV No Danish Colorectal Cancer Group har hidtil været et stående udvalg under Dansk Kirurgisk Selskab, men er nu omstruktureret med henblik på at kunne opfylde de krav, som stilles til en dansk multidisciplinær

Læs mere

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register

Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Overlevelse og komorbiditet - en undersøgelse fra Dansk Lunge Cancer Register Kræft og komorbiditet alle skal have del i de gode resultater 6. marts 2013 Kosmopol, København Erik Jakobsen, Leder I hovedpunkter

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Faglige visioner Palliation 04.10.2009

Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Faglige visioner Palliation 04.10.2009 Lise Pedersen Speciallæge i onkologi, Diplomuddannlse i Palliativ Medicin fra GB Ledende overlæge dr. med. Palliativ medicinsk afd., BBH WHO Definition af Palliativ

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen

NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen NEUROENDOKRINE TUMORER hvad er det og hvordan stilles diagnosen Ulrich Knigge Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet ENETS Neuroendocrine Tumor Center of Excellence Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns

Læs mere

Håndtering af datakompleksiteten ved personlig medicin

Håndtering af datakompleksiteten ved personlig medicin Håndtering af datakompleksiteten ved personlig medicin Martin Bøgsted, Professor The Cancer Science Lab Aalborg University Tema 3 Personlig medicin: Styr på teknologien og de kloge hoveder Den 26. oktober

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU

Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Kræftstyregruppen, UVKL og NKU Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 12. marts 2011 Ole Andersen, overlæge, dr.med. Sundhedsplanlægning, Sundhedsstyrelsen Kræftstyregruppen Nedsat i 1998 i regi af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group

Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group DMCG.dk Repræsentantskabsmøde 4. marts 2015 DMCG.dk Benchmarking Consortium Resultater og erfaringer fra DCCG Danish Colorectal Cancer Group Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 9.1 K Sarkomer Overlæge Johnny Keller, Århus Sygehus Arbejdet er kommenteret af Dansk Sarkomgruppe Hovedanbefalinger Den fremtidige behandling inklusive bioptering bør samles

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det?

Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Forskningssamarbejde SDU og Region Syddanmark Forskning overalt i sundhedsvæsenet skal vi have det? Kirsten Ohm Kyvik, læge, ph.d., MPM Institutleder, professor Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard.

Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell Nørgaard, Dorte Nielsen og Leif Vestergaard. Den 8. november 2013 Referat af 6. møde i KRIS afholdt den 24. oktober 2013 Tilstedeværende medlemmer Steen Werner Hansen (formand), Per Gandrup, Peter Sørensen, Henrik Villadsen, Teis Andersen, Jan Maxwell

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

set fra almen praksis

set fra almen praksis Tidlig kræftdiagnostik og radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor, Ph.D. Research Unit for General Practice Center for Research in Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter

Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Fremtidsvisioner for danske lungekræftpatienter Vi er allerede nået langt!! Andel (%) 30 35 40 45 50 1-års overlevelsen 1-års overlevelse Indikator Ia 46% Næsten 50% forbedring!! 33% 2003 2005 2007 2009

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere