Kursusprogram Forår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram Forår 2013"

Transkript

1 Kursusprogram Forår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office

2 UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/4 Kursusdatoer i København angives: K 10/4 Se side Februar Marts April Maj Juni 3 Drifts optimering - Teknisk superbruger - Trim din Advosys - Let paradigmatilpasning - Advosys 4 tips & tricks - MS Office tips & tricks Firmakursus efter aftale 4 Quick kurser Korte online kurser efter aftale 5 Advosys for nye medarbejdere K 4/2 V 4/3 K 4/4 V 7/5 K 10/6 6 Advo-Excel K 27/2 V 5/3 7 Superbruger kursus V 11/4 K 1/5 8 Paradigmakursus V 12-14/3 K 6-8/5 9 Rapportgeneratorkursus K 5/3 V 23/4 10 Finans bogholderi V 22/4 K 28/5 11 Gældssanerings kursus K 20/3 V 16/5 12 Konkurs kursus V 21/3 K 10/4 13 Dødsbo kursus V 29/5 K 6/6 14 Grundlæggende incasso K 9/4 V 18/4 15 Incasso avanceret K 23/4 V 13/5 Tilmelding på mail til eller telefon med reference til kursusdato og kursustitel, samme sted kan I ligeledes indhente tilbud på alternative kursusforløb. Ca. 3 uger inden kursusafholdelse, mailer vi, på baggrund af antallet af tilmeldinger, bekræftelse eller aflysning af kurset ved for få tilmeldte. Afbestilling - en aftalt kursusdeltagelse kan aflyses på kundens foranledning uden gebyr frem til 30 dage inden kursusafholdelse - dog 50 % såfremt ændringen sker senere end 30 dage før kursets aftalte afholdelse. Ved aflysning på kundens foranledning senere end 8 dage før kursets aftalte afholdelse betales dog det fulde kursusgebyr. Navneændring foretages gerne uden gebyr. Side 2

3 OPTIMER DRIFTEN AF UNIK ADVOSYS Disse tilbud henvender sig til de kontorer, som ønsker at optimere driften på forskellige områder. Formålet er at hjælpe jer til et fuldt ud trimmet, veludnyttet og optimeret system, det være sig selve Unik Advosys, jeres viden om nye versioner eller jeres superbrugerviden om de tekniske opsætninger. Vælg mellem følgende arrangementer: Optimer og trim Unik Advosys 4 Optimering af system- og firmaoplysninger Sagsoprettelse fx vedligeholdelse af salær- og renteberegninger, dokument kategorisering Time-sagsregistrering fx medarbejderbudget, personlige nøgletal, satser, aktivitetskoder Finans - nyheder og tips fx storkundeordning, automatisk bogføring, links til internettet, optimering af fakturering Excel udskrifter fra time-sag og finans Tilknytning af nye master skabeloner fra opdateringer Tilpasning af Word makroer Uudnyttede nyheder i øvrigt i såvel grund som sagsmoduler. Tips & tricks til paradigmatilpasning/ opsætning af nye paradigmaer. Gennemgang af paradigmaopsætningen i Advosys Tekstmæssig vedligeholdelse af eksisterende paradigmaer samt opsætning af nye paradigmaer Tekstredigering og indsættelse af flettefelter Tilknytning til sagstyper og brug af kategorier Simple paradigma tilretninger/opdatering af kæder Hjælp til aktuelle problemstillinger i paradigmaerne samt evt. opsætning af paradigmaer, der er fulgt med Unik Advosys-opdateringer *Unik Advosys 4 nyheder, tips & tricks Bedre udnyttelse af Advosys med nyheder fra seneste versioner og tips til anvendelse, herunder specielt de nyeste Outlook funktioner og mulighederne i sagsmappen for alle brugere. Kurset er for alle interesserede brugere Office 2010/2013 tips & tricks Der lægges primært vægt på Word og Outlook. Gennemgang af den nye opbygning i Word og Outlook 2010/2013 Indstillinger i Word 2010/2013 Punktopstillinger Autotekster/hurtige dele Indsættelse af Excel regneark Kurset er for alle interesserede brugere Superbrugerens tekniske opgaver/teknisk tips & tricks på eget udstyr Uddannelse opdatering af Unik Advosys PC, operativsystemerne, Netværket. Administration af serveren og pc erne. Oprette & ændre brugere på Windows og Exchange serveren. Backup. Outlook rettigheder. Printere. Antivirus. Garantier & serviceaftaler. Individuelle ønsker om emner *Fast pris for et hold med ubegrænset deltagerantal. ½ dag kr ex. moms samt transport. Vi medbringer projektor og bærbar. I skal blot samle medarbejderne i et passende lokale. Øvrige arrangementer afregnes efter medgået tid (min. 3 timer) samt transport. Efter aftale på jeres kontor. Indhold tilpasses gerne kontorets ønsker. Side 3

4 QUICK KURSER Quick kurser er et nyere begreb i Unik Advosys kursusprogrammet og de er meget anderledes end vores traditionelle åbne kurser. Et Quick kursus afholdes for én medarbejder via online redskabet TeamViewer, hvor vi fjernbetjener medarbejderens pc og samtidig underviser via telefonen. Quick kurser er typisk af få timers varighed. Tidspunkt og indhold aftales ad hoc. På denne måde kan vi give dig et meget målrettet kursus, som omhandler præcist de emner, du har brug for på det tidspunkt, der passer for dig, uden du skal ud af huset. Optimering og trim Unik Advosys 4 (se side 3) kan også foretages via TeamViewer for mindre installationer med få moduler. Ved brush up på moduler er det en forudsætning, at brugeren har et grundlæggende kendskab til modulet. Forslag til velegnede emner I er velkomne til at kombinere disse og andre interesseområder. Debitormodulet opsætning og undervisning Betalingsmodulerne i Unik Advosys: FI-opsætning, Kreditormodulet & Bankintegration Brush up på et eller flere sagsmoduler: fx præsentation af nyhederne i modulet siden man oprindeligt blev uddannet i fx Gældssaneringsmodulet, Incassomodulet, eller f.eks. komme i gang med at anvende boopgørelserne i Dødsbo- og Konkursmodulet. Undervisning og assistance til at tjekke og vedligeholde systemoplysninger og sikre optimale tilpasninger for at få en bedre udnyttelse af Advosys. Assistance til at lave opsætningen og komme i gang med automatiske kørsler i incassomodulet, hvis du aldrig rigtig er kommet i gang med det, selvom du har været på kursus. Opsætning af Word makroer Optimering af Unik Advosys eller noget helt andet i Unik Advosys, som du gerne vil blive bedre til Pris pr. time kr ex. moms. Du sidder ved din egen plads, hvor vores erfarne konsulent fjernbetjener din pc via TeamViewer. Send mail til for aftale om tidspunkt og indhold. Side 4

5 UNIK ADVOSYS FOR NYE MEDARBEJDERE Dette kursus henvender sig til nye medarbejdere, der ikke har deltaget i det kursusforløb, som kontorets øvrige medarbejdere gennemgik, da I startede drift på Unik Advosys. Kurser afvikles i nyeste Advosys version. De grundlæggende faciliteter i grundmodulet gennemgås. Kurset er målrettet den helt nye bruger, som ingen erfaring har med Unik Advosys eller som kun har kort tids brugererfaring med Unik Advosys. Kurset kan med fordel suppleres af modul kurser for de relevante arbejdsområder - se modulkurserne fra side 10. Der er ingen krav om forudgående kendskab til Unik Advosys. Introduktion til funktionerne i Unik Advosys grundmodul. Sagsekspeditionens funktioner. Sagsoprettelse. Søgning. Fremnotering. Time-/sagsregistrering. Fakturering. Arkivering. Pris pr. deltager kr ex. moms. 4. marts 2013 kl Unik System Design 7. maj februar 2013 kl Unik System Design 4. april juni 2013 Side 5

6 MICROSOFT OFFICE ADVO-EXCEL KURSUS De senere år er der kommet mange nye funktioner i Unik Advosys 4, som indbefatter brugen af Microsoft Excel, derfor introducerede vi i 2011 dette kursus, som kombinerer de grundlæggende Excel funktioner med de muligheder integrationen giver i Unik Advosys 4. Derved kommer du omkring også mere avancerede analyse redskaber i Excel som fx. Pivottabeller. Dette kursus retter sig primært mod superbrugere, bogholdere og partnere. Grundlæggende kendskab til Unik Advosys og Excel samt interesse for analyse af data fra Unik Advosys i Excel. Excel funktioner til brug for bearbejdning af data i Excel, herunder: formler med absolutte referencer datalister betinget formatering navngivning diagrammer Pivottabeller i Excel Alm. brevflet med Excel via Advosys Excel special under Incasso og Finans, hvordan bruges de eksisterende Excel analyse under Finans og Time/sag anvendelse af standarder og mulighed for Pivot-analyse Rapportgeneratorens muligheder for overførsel til Excel Kopiering af rækker fra.net skærmbilleder til Excel Pris pr. deltager kr ex. moms. 5. marts 2013 kl Unik System Design 27. februar 2013 kl Unik System Design Side 6

7 SUPERBRUGER KURSUS / ADVOSYS Dette kursus henvender sig til de brugere, som står for den daglige vedligeholdelse af Unik Advosys og har Unik Advosys og Office i fokus. Kurset giver et grundlæggende kendskab til de procedurer, som superbrugeren skal anvende for at holde Unik Advosys opdateret. Efter kurset er du bedre rustet og mere tryg ved at bruge redskaberne. Der forudsættes et grundlæggende kendskab til Unik Advosys og Office pakken. Superbrugerens funktion. Administrator i Advosys. Gennemgang menuen Indstillinger i Advosys. Medarbejderkartoteket i Advosys. Word makroer i Advosys. Printerstyring i Advosys. Vedligeholde stamoplysninger i Advosys. Standardtekster. Tekstrettelser i paradigmaer. Valgfrie felter. Oprydning i Navnekartoteket. Ret i sagskartoteket. Arkivgrupper. Pris pr. deltager kr ex. moms. 11. april 2013 kl Unik System Design 23. maj 2013 kl Unik System Design Bemærk Teknisk superbruger uddannelse side 3 Side 7

8 PARADIGMA KURSUS Paradigmakurset henvender sig til superbrugeren, modulansvarlige og andre interesserede. Kurset tager udgangspunkt i paradigmaopsætningen i Advosys og kommer desuden omkring alle de Wordfaciliteter, der anvendes i Advosys paradigmaerne. I slutningen af kurset vil der være mulighed for Workshop/arbejde med medbragte paradigmaer. Det er formålet, at deltagerne efter gennemførelse af kurset bliver i stand til selv at kunne vedligeholde, udbygge og ændre paradigmasamlingen såvel indholdsmæssigt som layoutmæssigt. Forudsætningen er mindst 4 måneders erfaring med Word og Unik Advosys. Skabelonens elementer. Paradigmaopsætningens opbygning. Oprettelse af nye paradigmaer. Fletfelter og beregninger/tabeller i Advosys. Kæder. Felter i Word. Typografier. Avancerede autotekster. Sideopsætning. Indstillinger i Word. Makroer. Paradigma workshop med mulighed for at arbejde med egne paradigmaer. Pris pr. deltager kr ex. moms. Der forudsættes mellem 4 og 6 deltagere marts 2013 kl Unik System Design maj 2013 kl Unik System Design Side 8

9 RAPPORTGENERATOR KURSUS Rapportgeneratoren giver adgang til at danne egne udskrifter fra Unik Advosys. På kurset gennemgås redskabet og proceduren, når en ny rapport skal dannes eller en ny skal dannes via tilpasning af en eksisterende rapport fra Rapportgeneratoren. Kurset er udbygget med faciliteterne til at danne kolonneudskrifter med finans- og budgetdata. Via kolonneudskrifter kan du fx sammenligne tallene for de samme emner for flere perioder eller sammenligne budget- med realiserede tal. Målgruppen for dette kursus er superbrugere, bogholdere, indehavere og andre med ønske om at kunne danne rapporter til overblik og analyse. Grundlæggende kendskab til Unik Advosys. Introduktion og gennemgang af guider og udskrivning med rapportgeneratoren. Import og eksport af rapporter. Opsætning af parametervalg og standard værdier på disse. Sorterings- og summeringsmuligheder på rapporterne. Dataudvælgelse og anvendelse af valgfri felter. Layout tilpasning af rapportens udseende. Kolonneudskrifter. Pris pr. deltager kr ex. moms. 23. april 2013 kl Unik System Design 5. marts 2013 kl Unik System Design Side 9

10 FINANSBOGHOLDERI KURSUS Vi tilbyder nu dette kursus, som heldagshold, men med mulighed for at fravælge de mere avancerede emner. Hvis du ikke ønsker at deltage i anden del skal dette oplyses ved tilmelding. Første del af dagen vil primært handle om de nødvendige arbejdsgange i Unik finans, både for nye advokatbogholdere, medarbejdere, som er afløsere for bogholderen ved sygdom, fri- og feriedage, og som brush up for erfarne bogholdere. Anden del af dagen fra ca. kl. 14:00 16:00 vil primært henvende sig til mere erfarne bogholdere, og vil bl.a. handle om gennemgang af afrapporteringer, budget, betalingsmoduler og ikke mindst: erfaringsudveksling. Grundlæggende kendskab til bogholderifunktionen og Unik Advosys. Kontoplanens opbygning i Advosys. Daglig bogføring - og tips hertil. Daglig regulering ifølge tilsvarsopgørelsen. Håndtering af klientkontomidler. Afstemning af bankkonti m.v. Månedsafslutning. Automatiske funktioner til kassekladden. Posteringskoder. Elektroniske betalinger /FI-indbetalinger m.v. Drill-to-basic. Budgetmodulet (introduktion) Debitormodulet (introduktion) Kolonneudskrifter. Business Intelligence Orientering om sagsregnskab / bogføring i flere firmaer i Advosys. Erfaringsudveksling Pris pr. deltager kr /4.150 ex. moms. 3. juni 2013 kl. 9-14/16 Unik System Design 28. maj 2013 kl. 9-14/16 Unik System Design Side 10

11 GÆLDSSANERINGS KURSUS Dette kursus omhandler gældssaneringsmodulet der både kan håndtere én ansøger og to ansøgere i samme sag. Kreditorer oprettes og anmeldelser registreres med en lang række oplysninger, f.eks. renter, der ønskes medtaget i dividende beregning. Der findes skærmbilleder til budget, børnebudget, rådighedsberegning samt ændringer i gældssaneringsperioden. Alle de indtastede oplysninger fører til muligheden for automatisk beregning af dividende, både med og uden værdi af rentefradrag. På kurset gennemgås de forskellige faciliteter, og herudover vil underviseren give tips til bedre udnyttelse af modulet. Kurset henvender sig både til medarbejdere, der allerede arbejder med modulet, men også medarbejdere, der ikke har arbejdet med modulet tidligere. Kendskab til Advosys og kendskab til arbejdet med gældssaneringssager. Indledning af sagen Gennemgang af anmeldelser og fordringslister Oprettelse af budget inkl. børnebudget rådighedsbeløb samt ændringer i perioden Beregning af udlodning med og uden værdi af rentefradrag samt udlodningslister Gennemgang af håndtering af sager med 2 ansøgere Vedligeholdelse af satser og standardtekster Snak om paradigmaer og valgfrie felter. Pris pr. deltager kr ex. moms. 16. maj 2013 kl Unik System Design 20. marts 2013 kl Unik System Design Side 11

12 KONKURS KURSUS I konkursmodulet foretages registrering af kreditorer og anmeldelser med angivelse af kravets placering i konkursordenen og statuskode, mulighed for sortering af de anmeldte krav efter status, kursværdiberegning ved anmeldelse af udenlandske krav, udskrift af diverse lister, cirkulæreskrivelser til alle eller grupper af kreditorer - sortering kan ske efter statuskode m.m. - udskrift af fordringsliste (svarende til tidl. gældbog). Modulet indeholder skærmbilleder til indtastninger til boopgørelse, opgørelse af momstilsvar og mulighed for at flette boopgørelsen til Word. På dette kursus gennemgås konkursmodulets faciliteter. Kurset fungerer til oplæring af Advosys brugere i anvendelse af modulet, det være sig såvel nye medarbejdere som medarbejdere, som udvider arbejdsområdet med denne sagstype. Mange etablerede brugere af modulet har endvidere deltaget for at få kendskabet til funktionerne pudset af samt blive introduceret til de nye faciliteter. Kendskab til grundlæggende Advosys og gerne til konkurssager. Introduktion og gennemgang af generelle oplysninger i konkursmodulet. Registrering af kreditorer og registrering af anmeldelser. Debitorregistrering Udskrift cirkulæreskrivelser. Udskrift fordringsliste. Automatiske funktioner til styring af anmeldte krav. Udarbejdelse af konkurs boopgørelse Beregning af dividende. Udskrift af udlodningsliste. Integration til elektroniske udbetalinger/checkmodulet ved udlodning. Tips og tricks til modulet. Pris pr. deltager kr ex. moms. 21. marts 2013 kl Unik System Design 10. april 2013 kl Unik System Design Side 12

13 DØDSBO KURSUS I dødsbomodulet foretages registrering af oplysninger vedrørende dødsboet, herunder arvinger, kreditorer, aktiver og passiver til brug for åbningsstatus, boregnskab, beregning af boafgift m.m. På dette kursus gennemgås dødsbomodulets faciliteter. Kurset fungerer til oplæring af Advosys brugere i anvendelse af modulet, det være sig såvel nye medarbejdere som medarbejdere, som udvider arbejdsområdet med denne sagstype. Formiddagen omhandler anvendelse af dødsbomodulet, eftermiddagen fokuserer på boopgørelsen i Word. Kendskab til grundlæggende Advosys og gerne til dødsbosager. Formiddag Registrering af arvinger med angivelse af arveklasse samt registrering af kreditorer. Anvendelse af søgesystemet vedrørende arvinger og kreditorer. Registrering af aktiver og passiver med henblik på udskrift af åbningsstatus med tilhørende specifikationer. Udskrift af dødsboblanketter med indflettede data fra sagen. Udfærdigelse af boopgørelse Beregning af boafgift. Tips og tricks til modulet. Gennemgang af standard paradigmaer til modulet. Tilpasning af boopgørelsen i Word. Wordtabeller. Pris pr. deltager kr ex. moms. 29. maj 2013 kl Unik System Design 6. juni 2013 kl Unik System Design Side 13

14 KURSUS GRUNDLÆGGENDE INCASSO Dette kursus henvender sig til nye brugere af Advosys incassomodul. På kurset får man kendskab til hvilke oplysninger, der skal vedligeholdes i incassomodulet, hvilke opsætninger man kan skrue på og best practice ved oprettelse og ekspedition af sagerne. Med kurset får man styr på de grundlæggende funktioner til modulet. Autoincasso funktioner vil ikke blive gennemgået på dette kursus. Se Avanceret incasso kursus s. 15 Kendskab til Advosys og incasso sagsbehandling. Incasso vedligeholdelse Incasso tilpasning Gennemgang af de grundlæggende funktioner Arbejdet med faciliteterne til alm. incasso Arbejdet med faciliteterne til huslejeincasso Arbejdet med faciliteterne til realkredit og pantebrevsincasso Simpel afdragsstyring Afregningsfunktionen fra incassomodulet Særlige incasso udskrifter bl.a. til brug ved indberetninger til kreditor Intro til RKI og Debitorregistret Tips og tricks til modulet Pris pr. deltager kr ex. moms. 18. april 2013 kl Unik System Design 22. maj 2013 kl Unik System Design Side 14

15 KURSUS INCASSO AVANCERET Dette kursus henvender sig til etablerede brugere af Advosys incassomodul, som gerne vil videre og gerne vil lære at anvende modulets avancerede funktioner. Kurset har fokus på anvendelse af de mange og fleksible automatiske funktioner i modulet og hvilke oplysninger, der skal vedligeholdes i incassomodulet, hvilke opsætninger man kan skrue på og best practice ved tilrettelæggelse af arbejdsdagen med modulet og udnyttelse af de automatiske funktioner. På kurset gennemgås opsætning af automatiske forløb, og der arbejdes med opgaver med automatiske forløb. Kendskab til behandling af incasso sager i Advosys. Incasso vedligeholdelse og tilpasning Gennemgang af de grundlæggende funktioner ved oprettelse med henblik på anvendelse af automatiske kørsler Gennemgang af opsætning til automatiske kørsler Styring af afdragsordninger på flere niveauer Best practice i hverdagen med kombinationen automatiske kørsler, afdragsstyring og manuelt arbejde med enkelte sager Særlige incasso udskrifter bl.a. til brug ved indberetninger til kreditor Intro til RKI og Debitorregistret Muligheder ved import Tips og tricks til modulet Pris pr. deltager kr ex. moms. 13. maj 2013 kl Unik System Design 23. april 2013 kl Unik System Design Side 15

16 KØRSELSVEJLEDNING Fri parkering hent parkeringsbillet i receptionen Fra Motorvej E45 afkørsel 60 Vejle Nord kør ad Horsensvej ca. 2,4 km mod Vejle Vejle:, Fra motorvej E45 afkørsel 61 Vejle Syd kør af Fredericia vej ca. 3,4 km mod Vejle København:, Side 16

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Aastra CMG Kursuskatalog

Aastra CMG Kursuskatalog Aastra CMG Kursuskatalog SundCom Group AB Korskildelund 4 2670 Greve Telefon: 43 94 43 47 E-post: info@sundcom.com Indhold 03. SundCom uddannelse 04. Kursusbooking 06. NOW 07. System Overview, Voice Configuration

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder

Microsoft Dynamics C5. Mere overskud til dig og din forretning. Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Microsoft Dynamics C5 Mere overskud til dig og din forretning Økonomistyring til små og mellemstore virksomheder Indhold Få mere overskud til at gøre det du vil... 3 Gør hverdagen nemmere.... 4 Vil du

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb

Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Mamut Business Software Mamut Enterpriseudvidelser Mamut Enterprise Kunde- og PartnerWeb Version 14 MBS.EXT.PWB.DK.2011.01 I Indhold Indhold... 1 Tillægsprodukter og Enterpriseudvidelser... 3 Mamut Enterprise

Læs mere

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk:

Lundberg. Lundberg Nyt, december 2013. Information om C5 standard og C5 Håndværk: Lundberg Nyt, december 2013 C5 Standard og Håndværk 2012 ny version klar Status på C5 2012 s levetid Integration til Håndværk LMe WPA Timesedler Fakturaboks KlarPris. Nyt produkt: Gem emails Nyt om navne

Læs mere

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare?

Psykoterapeuter. ClinicCare Web. ClinicCare Web Det naturlige valg for psykoterapeuter. Indhold. Hvem er ClinicCare? ClinicCare Web Produktblad 2015 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Over 1.100 klinikker anvender i dag ClinicCare. Det

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

DIG BEDRE TIL KAN KURSUS GØR DET DU ALLEREDE. Dialog Manager

DIG BEDRE TIL KAN KURSUS GØR DET DU ALLEREDE. Dialog Manager www.dmsoftware.dk Dea Hammer Toftkær, EDUCATION CENTER KURSUS Hvad er Jeres samarbejdsbetingelser? At begge parter overordnet er indstillet på et konstruktivt samarbejde, der afvikles i en positiv atmosfære,

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

NetKlar. Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008

NetKlar. Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008 NetKlar Hjemmesider, e-butikker og udvalgte tillægsprodukter - priser 2007/2008 Et meget lille udsnit af de oplæg, der er udarbejdet til NetKlar -løsninger Hjemmeside 2 e-butik 3 Ret-selv-system 4 Opdatering

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere