Kursusprogram Forår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram Forår 2013"

Transkript

1 Kursusprogram Forår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office

2 UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/4 Kursusdatoer i København angives: K 10/4 Se side Februar Marts April Maj Juni 3 Drifts optimering - Teknisk superbruger - Trim din Advosys - Let paradigmatilpasning - Advosys 4 tips & tricks - MS Office tips & tricks Firmakursus efter aftale 4 Quick kurser Korte online kurser efter aftale 5 Advosys for nye medarbejdere K 4/2 V 4/3 K 4/4 V 7/5 K 10/6 6 Advo-Excel K 27/2 V 5/3 7 Superbruger kursus V 11/4 K 1/5 8 Paradigmakursus V 12-14/3 K 6-8/5 9 Rapportgeneratorkursus K 5/3 V 23/4 10 Finans bogholderi V 22/4 K 28/5 11 Gældssanerings kursus K 20/3 V 16/5 12 Konkurs kursus V 21/3 K 10/4 13 Dødsbo kursus V 29/5 K 6/6 14 Grundlæggende incasso K 9/4 V 18/4 15 Incasso avanceret K 23/4 V 13/5 Tilmelding på mail til eller telefon med reference til kursusdato og kursustitel, samme sted kan I ligeledes indhente tilbud på alternative kursusforløb. Ca. 3 uger inden kursusafholdelse, mailer vi, på baggrund af antallet af tilmeldinger, bekræftelse eller aflysning af kurset ved for få tilmeldte. Afbestilling - en aftalt kursusdeltagelse kan aflyses på kundens foranledning uden gebyr frem til 30 dage inden kursusafholdelse - dog 50 % såfremt ændringen sker senere end 30 dage før kursets aftalte afholdelse. Ved aflysning på kundens foranledning senere end 8 dage før kursets aftalte afholdelse betales dog det fulde kursusgebyr. Navneændring foretages gerne uden gebyr. Side 2

3 OPTIMER DRIFTEN AF UNIK ADVOSYS Disse tilbud henvender sig til de kontorer, som ønsker at optimere driften på forskellige områder. Formålet er at hjælpe jer til et fuldt ud trimmet, veludnyttet og optimeret system, det være sig selve Unik Advosys, jeres viden om nye versioner eller jeres superbrugerviden om de tekniske opsætninger. Vælg mellem følgende arrangementer: Optimer og trim Unik Advosys 4 Optimering af system- og firmaoplysninger Sagsoprettelse fx vedligeholdelse af salær- og renteberegninger, dokument kategorisering Time-sagsregistrering fx medarbejderbudget, personlige nøgletal, satser, aktivitetskoder Finans - nyheder og tips fx storkundeordning, automatisk bogføring, links til internettet, optimering af fakturering Excel udskrifter fra time-sag og finans Tilknytning af nye master skabeloner fra opdateringer Tilpasning af Word makroer Uudnyttede nyheder i øvrigt i såvel grund som sagsmoduler. Tips & tricks til paradigmatilpasning/ opsætning af nye paradigmaer. Gennemgang af paradigmaopsætningen i Advosys Tekstmæssig vedligeholdelse af eksisterende paradigmaer samt opsætning af nye paradigmaer Tekstredigering og indsættelse af flettefelter Tilknytning til sagstyper og brug af kategorier Simple paradigma tilretninger/opdatering af kæder Hjælp til aktuelle problemstillinger i paradigmaerne samt evt. opsætning af paradigmaer, der er fulgt med Unik Advosys-opdateringer *Unik Advosys 4 nyheder, tips & tricks Bedre udnyttelse af Advosys med nyheder fra seneste versioner og tips til anvendelse, herunder specielt de nyeste Outlook funktioner og mulighederne i sagsmappen for alle brugere. Kurset er for alle interesserede brugere Office 2010/2013 tips & tricks Der lægges primært vægt på Word og Outlook. Gennemgang af den nye opbygning i Word og Outlook 2010/2013 Indstillinger i Word 2010/2013 Punktopstillinger Autotekster/hurtige dele Indsættelse af Excel regneark Kurset er for alle interesserede brugere Superbrugerens tekniske opgaver/teknisk tips & tricks på eget udstyr Uddannelse opdatering af Unik Advosys PC, operativsystemerne, Netværket. Administration af serveren og pc erne. Oprette & ændre brugere på Windows og Exchange serveren. Backup. Outlook rettigheder. Printere. Antivirus. Garantier & serviceaftaler. Individuelle ønsker om emner *Fast pris for et hold med ubegrænset deltagerantal. ½ dag kr ex. moms samt transport. Vi medbringer projektor og bærbar. I skal blot samle medarbejderne i et passende lokale. Øvrige arrangementer afregnes efter medgået tid (min. 3 timer) samt transport. Efter aftale på jeres kontor. Indhold tilpasses gerne kontorets ønsker. Side 3

4 QUICK KURSER Quick kurser er et nyere begreb i Unik Advosys kursusprogrammet og de er meget anderledes end vores traditionelle åbne kurser. Et Quick kursus afholdes for én medarbejder via online redskabet TeamViewer, hvor vi fjernbetjener medarbejderens pc og samtidig underviser via telefonen. Quick kurser er typisk af få timers varighed. Tidspunkt og indhold aftales ad hoc. På denne måde kan vi give dig et meget målrettet kursus, som omhandler præcist de emner, du har brug for på det tidspunkt, der passer for dig, uden du skal ud af huset. Optimering og trim Unik Advosys 4 (se side 3) kan også foretages via TeamViewer for mindre installationer med få moduler. Ved brush up på moduler er det en forudsætning, at brugeren har et grundlæggende kendskab til modulet. Forslag til velegnede emner I er velkomne til at kombinere disse og andre interesseområder. Debitormodulet opsætning og undervisning Betalingsmodulerne i Unik Advosys: FI-opsætning, Kreditormodulet & Bankintegration Brush up på et eller flere sagsmoduler: fx præsentation af nyhederne i modulet siden man oprindeligt blev uddannet i fx Gældssaneringsmodulet, Incassomodulet, eller f.eks. komme i gang med at anvende boopgørelserne i Dødsbo- og Konkursmodulet. Undervisning og assistance til at tjekke og vedligeholde systemoplysninger og sikre optimale tilpasninger for at få en bedre udnyttelse af Advosys. Assistance til at lave opsætningen og komme i gang med automatiske kørsler i incassomodulet, hvis du aldrig rigtig er kommet i gang med det, selvom du har været på kursus. Opsætning af Word makroer Optimering af Unik Advosys eller noget helt andet i Unik Advosys, som du gerne vil blive bedre til Pris pr. time kr ex. moms. Du sidder ved din egen plads, hvor vores erfarne konsulent fjernbetjener din pc via TeamViewer. Send mail til for aftale om tidspunkt og indhold. Side 4

5 UNIK ADVOSYS FOR NYE MEDARBEJDERE Dette kursus henvender sig til nye medarbejdere, der ikke har deltaget i det kursusforløb, som kontorets øvrige medarbejdere gennemgik, da I startede drift på Unik Advosys. Kurser afvikles i nyeste Advosys version. De grundlæggende faciliteter i grundmodulet gennemgås. Kurset er målrettet den helt nye bruger, som ingen erfaring har med Unik Advosys eller som kun har kort tids brugererfaring med Unik Advosys. Kurset kan med fordel suppleres af modul kurser for de relevante arbejdsområder - se modulkurserne fra side 10. Der er ingen krav om forudgående kendskab til Unik Advosys. Introduktion til funktionerne i Unik Advosys grundmodul. Sagsekspeditionens funktioner. Sagsoprettelse. Søgning. Fremnotering. Time-/sagsregistrering. Fakturering. Arkivering. Pris pr. deltager kr ex. moms. 4. marts 2013 kl Unik System Design 7. maj februar 2013 kl Unik System Design 4. april juni 2013 Side 5

6 MICROSOFT OFFICE ADVO-EXCEL KURSUS De senere år er der kommet mange nye funktioner i Unik Advosys 4, som indbefatter brugen af Microsoft Excel, derfor introducerede vi i 2011 dette kursus, som kombinerer de grundlæggende Excel funktioner med de muligheder integrationen giver i Unik Advosys 4. Derved kommer du omkring også mere avancerede analyse redskaber i Excel som fx. Pivottabeller. Dette kursus retter sig primært mod superbrugere, bogholdere og partnere. Grundlæggende kendskab til Unik Advosys og Excel samt interesse for analyse af data fra Unik Advosys i Excel. Excel funktioner til brug for bearbejdning af data i Excel, herunder: formler med absolutte referencer datalister betinget formatering navngivning diagrammer Pivottabeller i Excel Alm. brevflet med Excel via Advosys Excel special under Incasso og Finans, hvordan bruges de eksisterende Excel analyse under Finans og Time/sag anvendelse af standarder og mulighed for Pivot-analyse Rapportgeneratorens muligheder for overførsel til Excel Kopiering af rækker fra.net skærmbilleder til Excel Pris pr. deltager kr ex. moms. 5. marts 2013 kl Unik System Design 27. februar 2013 kl Unik System Design Side 6

7 SUPERBRUGER KURSUS / ADVOSYS Dette kursus henvender sig til de brugere, som står for den daglige vedligeholdelse af Unik Advosys og har Unik Advosys og Office i fokus. Kurset giver et grundlæggende kendskab til de procedurer, som superbrugeren skal anvende for at holde Unik Advosys opdateret. Efter kurset er du bedre rustet og mere tryg ved at bruge redskaberne. Der forudsættes et grundlæggende kendskab til Unik Advosys og Office pakken. Superbrugerens funktion. Administrator i Advosys. Gennemgang menuen Indstillinger i Advosys. Medarbejderkartoteket i Advosys. Word makroer i Advosys. Printerstyring i Advosys. Vedligeholde stamoplysninger i Advosys. Standardtekster. Tekstrettelser i paradigmaer. Valgfrie felter. Oprydning i Navnekartoteket. Ret i sagskartoteket. Arkivgrupper. Pris pr. deltager kr ex. moms. 11. april 2013 kl Unik System Design 23. maj 2013 kl Unik System Design Bemærk Teknisk superbruger uddannelse side 3 Side 7

8 PARADIGMA KURSUS Paradigmakurset henvender sig til superbrugeren, modulansvarlige og andre interesserede. Kurset tager udgangspunkt i paradigmaopsætningen i Advosys og kommer desuden omkring alle de Wordfaciliteter, der anvendes i Advosys paradigmaerne. I slutningen af kurset vil der være mulighed for Workshop/arbejde med medbragte paradigmaer. Det er formålet, at deltagerne efter gennemførelse af kurset bliver i stand til selv at kunne vedligeholde, udbygge og ændre paradigmasamlingen såvel indholdsmæssigt som layoutmæssigt. Forudsætningen er mindst 4 måneders erfaring med Word og Unik Advosys. Skabelonens elementer. Paradigmaopsætningens opbygning. Oprettelse af nye paradigmaer. Fletfelter og beregninger/tabeller i Advosys. Kæder. Felter i Word. Typografier. Avancerede autotekster. Sideopsætning. Indstillinger i Word. Makroer. Paradigma workshop med mulighed for at arbejde med egne paradigmaer. Pris pr. deltager kr ex. moms. Der forudsættes mellem 4 og 6 deltagere marts 2013 kl Unik System Design maj 2013 kl Unik System Design Side 8

9 RAPPORTGENERATOR KURSUS Rapportgeneratoren giver adgang til at danne egne udskrifter fra Unik Advosys. På kurset gennemgås redskabet og proceduren, når en ny rapport skal dannes eller en ny skal dannes via tilpasning af en eksisterende rapport fra Rapportgeneratoren. Kurset er udbygget med faciliteterne til at danne kolonneudskrifter med finans- og budgetdata. Via kolonneudskrifter kan du fx sammenligne tallene for de samme emner for flere perioder eller sammenligne budget- med realiserede tal. Målgruppen for dette kursus er superbrugere, bogholdere, indehavere og andre med ønske om at kunne danne rapporter til overblik og analyse. Grundlæggende kendskab til Unik Advosys. Introduktion og gennemgang af guider og udskrivning med rapportgeneratoren. Import og eksport af rapporter. Opsætning af parametervalg og standard værdier på disse. Sorterings- og summeringsmuligheder på rapporterne. Dataudvælgelse og anvendelse af valgfri felter. Layout tilpasning af rapportens udseende. Kolonneudskrifter. Pris pr. deltager kr ex. moms. 23. april 2013 kl Unik System Design 5. marts 2013 kl Unik System Design Side 9

10 FINANSBOGHOLDERI KURSUS Vi tilbyder nu dette kursus, som heldagshold, men med mulighed for at fravælge de mere avancerede emner. Hvis du ikke ønsker at deltage i anden del skal dette oplyses ved tilmelding. Første del af dagen vil primært handle om de nødvendige arbejdsgange i Unik finans, både for nye advokatbogholdere, medarbejdere, som er afløsere for bogholderen ved sygdom, fri- og feriedage, og som brush up for erfarne bogholdere. Anden del af dagen fra ca. kl. 14:00 16:00 vil primært henvende sig til mere erfarne bogholdere, og vil bl.a. handle om gennemgang af afrapporteringer, budget, betalingsmoduler og ikke mindst: erfaringsudveksling. Grundlæggende kendskab til bogholderifunktionen og Unik Advosys. Kontoplanens opbygning i Advosys. Daglig bogføring - og tips hertil. Daglig regulering ifølge tilsvarsopgørelsen. Håndtering af klientkontomidler. Afstemning af bankkonti m.v. Månedsafslutning. Automatiske funktioner til kassekladden. Posteringskoder. Elektroniske betalinger /FI-indbetalinger m.v. Drill-to-basic. Budgetmodulet (introduktion) Debitormodulet (introduktion) Kolonneudskrifter. Business Intelligence Orientering om sagsregnskab / bogføring i flere firmaer i Advosys. Erfaringsudveksling Pris pr. deltager kr /4.150 ex. moms. 3. juni 2013 kl. 9-14/16 Unik System Design 28. maj 2013 kl. 9-14/16 Unik System Design Side 10

11 GÆLDSSANERINGS KURSUS Dette kursus omhandler gældssaneringsmodulet der både kan håndtere én ansøger og to ansøgere i samme sag. Kreditorer oprettes og anmeldelser registreres med en lang række oplysninger, f.eks. renter, der ønskes medtaget i dividende beregning. Der findes skærmbilleder til budget, børnebudget, rådighedsberegning samt ændringer i gældssaneringsperioden. Alle de indtastede oplysninger fører til muligheden for automatisk beregning af dividende, både med og uden værdi af rentefradrag. På kurset gennemgås de forskellige faciliteter, og herudover vil underviseren give tips til bedre udnyttelse af modulet. Kurset henvender sig både til medarbejdere, der allerede arbejder med modulet, men også medarbejdere, der ikke har arbejdet med modulet tidligere. Kendskab til Advosys og kendskab til arbejdet med gældssaneringssager. Indledning af sagen Gennemgang af anmeldelser og fordringslister Oprettelse af budget inkl. børnebudget rådighedsbeløb samt ændringer i perioden Beregning af udlodning med og uden værdi af rentefradrag samt udlodningslister Gennemgang af håndtering af sager med 2 ansøgere Vedligeholdelse af satser og standardtekster Snak om paradigmaer og valgfrie felter. Pris pr. deltager kr ex. moms. 16. maj 2013 kl Unik System Design 20. marts 2013 kl Unik System Design Side 11

12 KONKURS KURSUS I konkursmodulet foretages registrering af kreditorer og anmeldelser med angivelse af kravets placering i konkursordenen og statuskode, mulighed for sortering af de anmeldte krav efter status, kursværdiberegning ved anmeldelse af udenlandske krav, udskrift af diverse lister, cirkulæreskrivelser til alle eller grupper af kreditorer - sortering kan ske efter statuskode m.m. - udskrift af fordringsliste (svarende til tidl. gældbog). Modulet indeholder skærmbilleder til indtastninger til boopgørelse, opgørelse af momstilsvar og mulighed for at flette boopgørelsen til Word. På dette kursus gennemgås konkursmodulets faciliteter. Kurset fungerer til oplæring af Advosys brugere i anvendelse af modulet, det være sig såvel nye medarbejdere som medarbejdere, som udvider arbejdsområdet med denne sagstype. Mange etablerede brugere af modulet har endvidere deltaget for at få kendskabet til funktionerne pudset af samt blive introduceret til de nye faciliteter. Kendskab til grundlæggende Advosys og gerne til konkurssager. Introduktion og gennemgang af generelle oplysninger i konkursmodulet. Registrering af kreditorer og registrering af anmeldelser. Debitorregistrering Udskrift cirkulæreskrivelser. Udskrift fordringsliste. Automatiske funktioner til styring af anmeldte krav. Udarbejdelse af konkurs boopgørelse Beregning af dividende. Udskrift af udlodningsliste. Integration til elektroniske udbetalinger/checkmodulet ved udlodning. Tips og tricks til modulet. Pris pr. deltager kr ex. moms. 21. marts 2013 kl Unik System Design 10. april 2013 kl Unik System Design Side 12

13 DØDSBO KURSUS I dødsbomodulet foretages registrering af oplysninger vedrørende dødsboet, herunder arvinger, kreditorer, aktiver og passiver til brug for åbningsstatus, boregnskab, beregning af boafgift m.m. På dette kursus gennemgås dødsbomodulets faciliteter. Kurset fungerer til oplæring af Advosys brugere i anvendelse af modulet, det være sig såvel nye medarbejdere som medarbejdere, som udvider arbejdsområdet med denne sagstype. Formiddagen omhandler anvendelse af dødsbomodulet, eftermiddagen fokuserer på boopgørelsen i Word. Kendskab til grundlæggende Advosys og gerne til dødsbosager. Formiddag Registrering af arvinger med angivelse af arveklasse samt registrering af kreditorer. Anvendelse af søgesystemet vedrørende arvinger og kreditorer. Registrering af aktiver og passiver med henblik på udskrift af åbningsstatus med tilhørende specifikationer. Udskrift af dødsboblanketter med indflettede data fra sagen. Udfærdigelse af boopgørelse Beregning af boafgift. Tips og tricks til modulet. Gennemgang af standard paradigmaer til modulet. Tilpasning af boopgørelsen i Word. Wordtabeller. Pris pr. deltager kr ex. moms. 29. maj 2013 kl Unik System Design 6. juni 2013 kl Unik System Design Side 13

14 KURSUS GRUNDLÆGGENDE INCASSO Dette kursus henvender sig til nye brugere af Advosys incassomodul. På kurset får man kendskab til hvilke oplysninger, der skal vedligeholdes i incassomodulet, hvilke opsætninger man kan skrue på og best practice ved oprettelse og ekspedition af sagerne. Med kurset får man styr på de grundlæggende funktioner til modulet. Autoincasso funktioner vil ikke blive gennemgået på dette kursus. Se Avanceret incasso kursus s. 15 Kendskab til Advosys og incasso sagsbehandling. Incasso vedligeholdelse Incasso tilpasning Gennemgang af de grundlæggende funktioner Arbejdet med faciliteterne til alm. incasso Arbejdet med faciliteterne til huslejeincasso Arbejdet med faciliteterne til realkredit og pantebrevsincasso Simpel afdragsstyring Afregningsfunktionen fra incassomodulet Særlige incasso udskrifter bl.a. til brug ved indberetninger til kreditor Intro til RKI og Debitorregistret Tips og tricks til modulet Pris pr. deltager kr ex. moms. 18. april 2013 kl Unik System Design 22. maj 2013 kl Unik System Design Side 14

15 KURSUS INCASSO AVANCERET Dette kursus henvender sig til etablerede brugere af Advosys incassomodul, som gerne vil videre og gerne vil lære at anvende modulets avancerede funktioner. Kurset har fokus på anvendelse af de mange og fleksible automatiske funktioner i modulet og hvilke oplysninger, der skal vedligeholdes i incassomodulet, hvilke opsætninger man kan skrue på og best practice ved tilrettelæggelse af arbejdsdagen med modulet og udnyttelse af de automatiske funktioner. På kurset gennemgås opsætning af automatiske forløb, og der arbejdes med opgaver med automatiske forløb. Kendskab til behandling af incasso sager i Advosys. Incasso vedligeholdelse og tilpasning Gennemgang af de grundlæggende funktioner ved oprettelse med henblik på anvendelse af automatiske kørsler Gennemgang af opsætning til automatiske kørsler Styring af afdragsordninger på flere niveauer Best practice i hverdagen med kombinationen automatiske kørsler, afdragsstyring og manuelt arbejde med enkelte sager Særlige incasso udskrifter bl.a. til brug ved indberetninger til kreditor Intro til RKI og Debitorregistret Muligheder ved import Tips og tricks til modulet Pris pr. deltager kr ex. moms. 13. maj 2013 kl Unik System Design 23. april 2013 kl Unik System Design Side 15

16 KØRSELSVEJLEDNING Fri parkering hent parkeringsbillet i receptionen Fra Motorvej E45 afkørsel 60 Vejle Nord kør ad Horsensvej ca. 2,4 km mod Vejle Vejle:, Fra motorvej E45 afkørsel 61 Vejle Syd kør af Fredericia vej ca. 3,4 km mod Vejle København:, Side 16

Kursusprogram Efterår 2013

Kursusprogram Efterår 2013 Kursusprogram Efterår 2013 Åbne kurser Firmahold Tips & Tricks i Advosys 4 Intro, tips & tricks til Microsoft Office UNIK ADVOSYS KURSUSPROGRAM Kursusoversigt Kursusdatoer i Vejle angives: V 10/9 Kursusdatoer

Læs mere

Danpot C5 Kursusprogram Indhold

Danpot C5 Kursusprogram Indhold Danpot C5 Kursusprogram Indhold Modul 1 - Introduktion til Microsoft Dynamics C5... 2 Modul 2 - Microsoft Dynamics C5 Finans og bogholderi... 3 Modul 3 - Danpot C5... 4 Modul 4 Timeregistrering... 5 Modul

Læs mere

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013

Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Kursuskalender 2013 Dynamics AX, C5 og NAV 1. jan - 30. juni 2013 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics C5 Årsafslutning 6

Læs mere

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014

Kursuskalender 2014. Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics NAV C5 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans -

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September

Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September Kursuskalender 2014 Microsoft Dynamics C5 Januar - September Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering

Læs mere

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014

Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Kursuskalender Dynamics C5, NAV, C5online og NAVonline, CRM 01. juli. 2013-07. jan. 2014 Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics C5 3 Microsoft Dynamics C5 Udvidet 4 Dynamics C5 Budgettering 5 Dynamics

Læs mere

Kursuskalender. Microsoft Dynamics NAV

Kursuskalender. Microsoft Dynamics NAV Kursuskalender Microsoft Dynamics NAV Indhold Introduktion til Microsoft Dynamics NAV Introduktion til Microsoft Dynamics NAV 3 Dynamics NAV Finans - Grundlæggende 4 Dynamics NAV Finans - Udvidet 5 Dynamics

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

På Sjælland afholdes kurserne på: Octavia Kursus- og Konferencecenter Maglegårdsvej 10 4000 Roskilde Tlf. 4634-6200. eller

På Sjælland afholdes kurserne på: Octavia Kursus- og Konferencecenter Maglegårdsvej 10 4000 Roskilde Tlf. 4634-6200. eller B R A N D S O F T Kursuskalender Forår 2012 Tlf. 9928-3565. www.brandsoft.dk Kurser - første halvår 2012 Forårets kurser Du kan læse mere om kurserne på vores hjemmeside www.brandsoft.dk. Du kan også rekvirere

Læs mere

Kom godt i gang med DB Timesagsregnskab for Revisorer.

Kom godt i gang med DB Timesagsregnskab for Revisorer. Kom godt i gang med DB Timesagsregnskab for Revisorer. Du kan tilpasse DB Timesagsregnskab for Revisorer til lige netop din virksomheds behov. Derved opnår du den optimale udnyttelse af programmet. Du

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

System Innovation Consult ApS

System Innovation Consult ApS Linåvej 9A - 8600 Silkeborg Denmark Tlf.: +45 8680 1522 - Fax: +45 8681 4561 - CVR-nr.: 3420 3644 Email: kurt@sysinconcult.com SAP Business One ERP-systemet for mindre og mellemstore virksomheder fra Verdens

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012..det har aldrig været lettere Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012.det har aldrig været lettere Momsgrupper m.m. Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter Højrekliks-funktion Infocenter udskrivning af Excel rapporter

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012

Velkommen. Microsoft Dynamics C5 version 2012 Velkommen Microsoft Dynamics C5 version 2012 Agenda: Seminar start kl 13.00 Pause ca kl 14.00 Seminar slut 15.00 15 16 Mulighed for spørgsmål på 2 mandshånd Generelle nyheder Sortering vha. overskriftsfelter

Læs mere

STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012

STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012 EBC products Erik Brandt Consult ApS. Nordkrog 15. DK-2900 Hellerup. Tlf 39 62 78 30. Fax 39 62 78 50. E-mail ebc@strato.dk STRATO BULLETIN for 2. halvår 2012 Bulletinen beskriver de nyheder og forbedringer

Læs mere

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008

Nyheder MICrOSOFT dynamics C5 2008 MICROSOFT DYNAMICS C5 2008 Nyheder INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomistyring på dine betingelser... side 3 Integration... side 3 Udveksling af data med revisor... side 3 Import og Eksport... side 4 Sikkerhed...

Læs mere

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014

EDB-brugerkurser. for. Efterår 2014 EDB-brugerkurser for Efterår 2014 Kursusdatoer Dato Kursus 06-10-2014 Hjemmeside til vandværker 21-10-2014 Rambøll GRAF, Modul I 22-10-2014 Rambøll GRAF, Modul II 23-10-2014 Rambøll GRAF, Modul III 29-10-2014

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger

Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger JLRC CO ApS, Ålsgårde d. 22. oktober 2013, www.netahead.dk Web løsning : Administration af fonde, legater og ansøgninger Version 4 1 JLRC CO. ApS, Møllestenen 21, 3140 Ålsgårde 1 Web løsning : Administration

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse

Programmering af. Nyt specialkursus i Excel. Makrooptageren Excel VBA Automatisering Funktions udvidelse Confex-Kursus: Den 18.-19. november 2009 i København Den 3.-4. december 2009 i København ekstra dato Programmering af makroer i EXCEL Nyt specialkursus i Excel Begynder bruger Videregående Avanceret Makrooptageren

Læs mere

Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn

Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn Ansættelsesbrev med flettefil til HR-Løn Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan danne et ansættelsesbrev, der er sat op med jeres institutions brevpapir, og med lige præcis de informationer,

Læs mere

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4.

Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Versionsoversigt Her kan du se en oversigt over de ændringer, der er foretaget i opdateringer af SummaSummarum 4. Version 4.31 (6. januar 2014) Forbedret mail support, ved anvendelse af Outlook 2003 Formatering

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Excel anvendt på laboratoriet

Excel anvendt på laboratoriet U D K A S T Plan for kursusforløb Excel anvendt på laboratoriet Statens Seruminstitut Foråret 2006 KURSUSFORLØB Det forventes, at der vil blive tale om 2 parallelle forløb: A: Forløb for deltagere på begynder-niveau

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord... 2 Ny version... 2 Om opdatering til ny version... 3 Nyheder i Mamut Business Software version 16... 6 Kontaktopfølgning...

Læs mere

Business intelligence til it-medarbejdere

Business intelligence til it-medarbejdere Business intelligence til it-medarbejdere AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indhold Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Introduktion 5 Velkommen... 5 Indhold af kursusmateriale

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Udnyt potentialet i alle medarbejdere. Optimer lønsomheden i usikre tider. Tilbud på ekstra brugerlicenser Juletilbud til Mamut-kunder Optimer lønsomheden i usikre tider op til Viden er en sikker invistering 47% Køb kurser og spar op til 47%. Tag kurserne i 2009 Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Nyheder i version 3.x (siden 2.x)

Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Nyheder i version 3.x (siden 2.x) Generelle ændringer: Vista kompatibel 64bit kompatibel Nyt grafisk layout Nemmere installationsprogram Beregning af den hurtigste vej fra forrige stop til den fanger log

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013

Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013 Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013 Schneider Electric, Hørkær 12B, DK-2730 Herlev, 8820 4060 Kursusoversigt Schneider Electric - Uddannelse... 3 Lidt om Buildings Business i Schneider Electric...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser

2010! Vær klar. Eksklusive kundetilbud: Bliv mere effektiv med nye kurser. Udnyt ny funktionalitet. Ekstra. brugerlicenser Vær klar TIL 2010! Bliv mere effektiv med nye kurser Viden er en sikker investering Læs mere side 4 Udnyt ny funktionalitet op til 75% på opgradering af din løsning Læs mere side 3 Ekstra brugerlicenser

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab:

Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab: Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab: Revideret 1.december 2011 På baggrund af en del henvendelser fra kasserere og regnskabsførere, der har ønsket mere overblik over programmets faciliteter og uddata,

Læs mere

PharmaNet. Kursusplan - efterår 2009. Version : 1.0

PharmaNet. Kursusplan - efterår 2009. Version : 1.0 Kursusplan - efterår 2009 Version : 1.0 22.05.2009 Kursusplan 1 LOGISTIK GRUNDLÆGGENDE... 3 2 LOGISTIK VIDEREGÅENDE... 4 3 BOGHOLDERI GRUNDLÆGGENDE... 5 4 BOGHOLDERI VIDEREGÅENDE... 6 5 EKSPEDITION VIDEREGÅENDE...

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

den rollebaserede brugergrænseflade

den rollebaserede brugergrænseflade WHITE PAPER Rollebaseret brugergrænseflade. Hvordan tilpasses profiler? Du er sikkert allerede bekendt med, hvordan brugergrænsefladerne i moderne ERP-systemer er opbygget, og hvordan de herved, danner

Læs mere

Uddannelse Kurser og Konsulentydelser KMD Opera Univers

Uddannelse Kurser og Konsulentydelser KMD Opera Univers Uddannelse Kurser og Konsulentydelser KMD Opera Univers . Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, videregivelse eller mangfoldiggørelse af dette materiale eller dele

Læs mere

CAMPevent. ComputerCamp a s - Færgeparken 21-3600 Frederikssund - Tlf. 47 36 05 00 - www.computercamp.dk. Side 1

CAMPevent. ComputerCamp a s - Færgeparken 21-3600 Frederikssund - Tlf. 47 36 05 00 - www.computercamp.dk. Side 1 CAMPevent CAMPevent er udviklet med henblik på administration af kurser, møder, konferencer, generalforsamlinger og andre arrangementer med mange deltagere. Med CAMPevent kan man på en enkel og overskuelig

Læs mere

Regnskabskolen Frederiksberg Allé 17, 4. 1820 Frederiksberg C Tlf. 33330161 post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk

Regnskabskolen Frederiksberg Allé 17, 4. 1820 Frederiksberg C Tlf. 33330161 post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk Regnskabskolen Frederiksberg Allé 17, 4. 1820 Frederiksberg C Tlf. 33330161 post@regnskabsskolen.dk www.regnskabsskolen.dk Kursuskataloget for iværksættere 2008 Korte kurser i bogholderi, regnskab, salg

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.20 Frigivelse: 3. december 2012 Nyhederne i SummaSummarum 4.20 SummaSummarum 4.20 indeholder flere nye forbedringer og muligheder

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere

Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere Kunde håndtering Kalender Markedsføring Du behøver ikke være på kontoret for at håndtere dine kunder AMPAREX s unikke opbygning

Læs mere

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder

Bogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

Bogen om bogføring med e-conomic

Bogen om bogføring med e-conomic Køb bogen online trykt eller som pdf-fil Klik Her! Anette Sand Bogen om bogføring med e-conomic Bogen om bogføring med e-conomic af Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu!

IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! IeDA systems Elektronisk dokumenthåndtering: godkendelse, validering, intelligent workflow & arkiv Fremtiden er lige nu! Hvorfor elektronisk? I stadigt større grad foregår udveksling af oplysninger mellem

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Programoversigt EG Bolig kurser Nye brugere i EG Bolig 2 Kursusnr. Finans 1 Finans 2 Lån generelt Medlemsstyring Huslejestyring Flyttesagsstyring

Programoversigt EG Bolig kurser Nye brugere i EG Bolig 2 Kursusnr. Finans 1 Finans 2 Lån generelt Medlemsstyring Huslejestyring Flyttesagsstyring Klassekurser for brugere af EG Bolig 2 Forår 2009 sfortegnelse Programoversigt... 3 Kursusbeskrivelser: Nye brugere i EG Bolig 2... 7 Finans 1... 8 Finans 2... 9 Lån generelt... 10 Kreditor, BS-Plus og

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

NemTid. Produktbeskrivelse

NemTid. Produktbeskrivelse NemTid Produktbeskrivelse Overordnet: NemTid er et værktøj til styring af tid og tidsforbrug. Udover registrering af komme/gå tider kan NemTid holde styr på følgende: Arbejdstider, herunder ugeprofiler.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere