K E N N I E N Y B O P O N T O P P I D A N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N N I E N Y B O P O N T O P P I D A N"

Transkript

1 K E N N I E N Y B O P O N T O P P I D A N personlige oplysninger mål linkedin Født i Danmark, 28 december 1972 telefon Når jeg bliver rigtig stor vil jeg være it-direktør. Indtil da arbejder jeg på at blive rigtig god til alt omkring databaser. arbejdserfaring 2013 nu Ekstern lektor, IT-Universitetet i København IT-Universitetet i Stod for kurset Introduction to database design på kandidatstudiet i foråret 2013 og København foråret Medlem af censorkorpset i datalogi i perioden nu Udviklingschef, Nærmeste leder for fire udviklere: står for sparring om faglig udvikling, lønforhandling og MUS. Scrummaster: står for sprint planlægning, end of sprint reviews og retrospectives. Produktansvarlig for s BI-platform Effektor: Indsamler krav, skriver kravspecifikationer og user stories, laver mockups, groomer backloggen og snakker med kunderne (Balsamiq, TFS). Ansvarlig for udvikling og implementering af partnerprogram (både OEM og direkte partnere) for Effektor i Europa. Ansvarlig for s internshipprogram Rugekassen, hvor kandidatstuderende kommer ind i den ene ende, og BI-juniorkonsulenter kommer ud i den anden. Ansvarlig for udvikling og implementering af s kompetenceudviklingsprogram Academy. Andre opgaver: tilbudsskrivning, rekruttering af konsulenter, strategiarbejde nu Principalkonsulent, Konsulent med fokus på kunderne og deres den bedste (ikke nødvendigvis dyreste) løsning på deres problemer, gerne med fokus på performance og dba-relaterede dele af løsningen (sqlserver 2008r2/2012, t-sql, excel, subversion). Deltager i tilbudsskrivning og presales aktiviteter. Underviser og forelæser om data warehousing. Eksempler på opgaver: Design af arkitektur, teknisk projektledelse og implementering af fælles data warehouse for 100 kommuner (fokus på hardwaredimensionering, data warehouse design, etl, performance/skalerbarhed, samt overdragelse til drift) (SQL Server 2008r2ee, Windows Server 2008, Informatica PowerCenter v9). Design og implementering af datawarehouse til klinisk logistiksystem (Windows server 2012, SQL Server 2012, SSIS, Effektor 5.4). Performancetuning af ETL på SQL Server (Wait statistics, analyse af eksekveringsplaner, indexdesign). Rådgivning om dimensionering af hardware og softwarelicenser til data warehouseløsninger (Storage array design, Windows server 2012, SQL server 2012 Std. og Enterprise edition). Design og PoC af labs med virtuelle maskiner til demobrug (VirtualBox, Hyper-V, Windows server 2008/2012, Active Directory, SQL Server 2008/2012/2014) Seniorkonsulent, Konsulent med fokus på kunderne og deres problemer, gerne problemer med performance (sqlserver 2005/2008/2008r2, Oracle 9i, t-sql, ssis, ssas, excel, subversion, tfs, vs2005/2008/2010). Eksempler på opgaver: performancetuning på sqlserver (sqlserver 2005/2008) og webapplikationer. Analyse og design af data warehouse til kommune (sqlserver 2008, ssis, excel, vs 2008/2010, tfs). Planlægning og afvikling af kursus om sql-antipatterns. Installation og implementering af versionsstyring og change management system (Subversion, Trac, Oracle 9i, Windows 2003). Vedligeholdelse af data warehouse om tidsregistreringsdata på tværs af fem erp systemer i tre lande (sqlserver 2008r2, ssis). Konsulentsupport til BI-projekt med rapportering på lagerdata fra tre erp systemer i tre lande (sqlserver 2008r2, ssis, ssas). Konsulentsupport til BI-projekt med rapportering på fraværsdata i kommune (sqlserver 2005, ssis, ssas). Idriftsættelse af database til DRG/DAGS-koder (SSIS, VS 2010, SQL Server 2008r2), Design og implementation af kernefunktionalitet i metadatadrevet BI-platform (SQL Server 2008R2, T-SQL), Teknisk projektledelse, performancemåling og -optimering af Windowsapplikation (scrum, procmon, vs 2010 profiling, wireshark, sql profiler). Migrering af ledelsessystem for

2 kommune (fokus på etl) (balsamiq, sqlserver 2005/2008, vs2008, tfs, ssis). Modellering og kodegenerering af SAP ISU-profiler til kontraktforhold i energisektoren (Excel, SAP ISU), Tilbudsskrivning og design af arkitektur for fælles data warehouse til 100 kommuner med fokus på sikkerhed, hardwaredimensionering, data warehouse design, etl og performance/skalerbarhed (Informatica PowerCenter v9, sqlserver 2008r2ee) Miracle IT-Universitetet i København Danmarks Statistik IT-Universitetet i København Vigilante Københavns Universitet Unibank Konsulent, Miracle Prøvede at gøre det, der skulle til for at gøre kunderne glade (pl/sql, sql, mod plsql, Oracle 9i-10g, t-sql, Sqlserver 2008, ssis). Eksempler på opgaver: DBA-supportopgaver for kunder (f.eks. rådgivning om auditing, pl/sql, sqltuning, it-sikkerhed, installation), tuning af sql, lønstatistik for fagforening (sql, Excel, Oracle), udvikling af system til bedre udnyttelse af sengepladser på boreplatforme (pl/sql, mod plsql, Oracle 9i, 10g), udvikling af datawarehouse til ITIL-rapportering (t-sql, MSBuild, sqlserver 2008, SSIS, SSRS), planlægning og afvikling af undervisning om Oracles database (internals, APEX, sqltuning, indexdesign), it-sikkerhed og om it-udvikling (funktionel programmering, C# 3.0) Leder af softwareudvikling, IT-Universitetet i København it-afdelingen Byggede udviklingsfunktion op fra grunden, og indførte extreme Programming som udviklingsmetode. Pakkede senere XP ind i Scrum. Fik etableret build-, release-, og change management-procedurer i it-udviklingen, arbejdede med it-strategi og og deltog i den daglige ledelse af it-afdelingen. Formulerede og indførte it-governanceproces for udvikling og/eller anskaffelse af forretningsapplikationer, arbejdede med innovationsprocesser, og var intern proceskonsulent i forbindelse med workshops om businesscases. Var teknisk ansvarlig for universitetets datakonvertering til nyt studieadministrativt system, Stads (Oracle 10g). Arbejdede i hele perioden med udvikling og forbedring af universitetets it-løsninger både teknisk og organisatorisk Softwareudvikler, Danmarks Statistik erhvervsstatistik it Designede og implementerede datamodel og tilhørende datamapperlag i serviceorienteret projekt (Oracle 9i/10g, c#). Designede og implementerede moduler til logging (c#, MS eventlog) og brugeradministration (c#, AD, XML). Satte miljø op til automatiserede builds til brug for kontinuert integration (Subversion, NAnt, NUnit). Arbejdede med udviklingsog testmiljøer (VMWare, MS IIS, Oracle 10g, MS Server 2003), herunder deployment mellem disse, samt koordination mellem udvikling og drift Softwareudvikler, IT-Universitetet i København direktionssekretariatet Designede og implementerede database, stored procedures og testsuiter til regressionstests (Oracle 8i, PL/SQL), og implementerede systemer til elektronisk administration og selvbetjening (SML, AOLserver, Oracle 8i). Arbejdede med brugervenligheds-, og accepttests. Deltog i slutbrugersupport for egenudviklede systemer og implementerede løsning til selvbetjening af dataudtræk til ledelsesinformation. Gennemførte flere XP-inspirerede udviklingsprojekter (fra databasedesign til systemtest) i tæt samarbejde med brugergrupperne. Var projektleder på dele af foranalysearbejdet til it-servicestrategi Softwareudvikler og afdelingskoordinator, Vigilante udviklingsafdelingen Overtog og dokumenterede driftsystem (Perl, Linux), var interface mellem udviklingsafdelingen og 2. hånds support, stod for rekruttering (cv-screening og jobsamtaler.) Specificerede, designede og implementerede backend til bestillingssystem (PHP, MS Access, MySQL, ODBC) Instruktor, Københavns Universitet Matematisk Institut Instruktor i matematikkurser på Københavns Universitet. Planlagde og gennemførte 200 klassetimer fordelt på første- anden- og tredieårskurser. Forelæste på dansk og engelsk i tredieårs matematikkursus Praktik, Unibank Treasury Praktikophold i Treasury i Unibanks hovedsæde. Skrev stored procedures (PL/SQL) og arbejdede med bankens (Oracle) database over rentedata. 2

3 uddannelse Master i it-ledelse og -strategi Systemisk lederuddannelse Datalogistudier IT-Universitetet i København Master opgave om ekspertise og læring inden for it-drift. Kurser: Forretning og ledelse, It arkitektur og sikkerhed, It strategi, Business It Alignment (It governance og innovationsledelse), Personlig ledelse og forandringsledelse, Retorik og kvantitativ/kvalitativ metode 2007 Attractor Systemisk ledelse i teori og praksis (1 årig lederuddannelse). Blanding af teori og praktiske øvelser med baggrund i systemisk tænkning og med cases fra ledelsessituationer University of Queensland, Australien To semestres datalogistudier ved University of Queensland. Kurser: Algorithms and Data Structures, Software Design and Testing, Advanced Software Engineering, Compilers and Interpreters, Concurrent and Real Time Systems, Cognitive Computing, Efficient Algorithms and intractable Problems Cand. Scient, matematik Bach. Scient, matematik og fysik Københavns Universitet Speciale om anvendelser af spingeometri i generel relativitetsteori. Kurser indenfor: Operator algebra, Riemannske og Lorentzsk geometri, ringe af kontinuerte funktioner, Lie grupper, ikke-standard analyse, algebraisk topologi, spin geometri, vector- fiber and principalbundter og sammenhænge heri Københavns Universitet Bachelorprojekt om dimensionsteori for topologiske rum. Matematikkurser indenfor: Lineær algebra, multi-variable calculus, statistik og sandsynlighedsregning, generel topologi, målteori, kompleks analyse, Fourier analyse, differentialligninger, funktionalanalyse, distributionsteori og anvendelser indenfor differetialligninger, pseudodifferentialoperatorer, algebra (grupper, legemer, moduler), komplekse projektive algebraiske kurver, matematikhistorie, differentialgeometri på kurver og flader. Fysikkurser indenfor: klassisk mekanik, termodynamik, speciel relativitetsteori, electromagnetisme, introduktion til partikel-, kerne- and atomfysik. publiceringer Masterprojekt Dec Hvordan bygger man en it-driftekspert? Med Dreyfusmodellen om tilegnelse af færdigheder som teoretisk fundament er der foretaget semistrukturerede kvalitative interviews med fire it-driftmedarbejdere for at give en karakteristik af hhv. almindelige it- driftmedarbejdere og it-drifteksperter. Disse karakteristikker er anvendt til at undersøge forskellen mellem disse to typer af driftfolk. It-driftmedarbejderes præferencer for læring på arbejdspladsen er undersøgt gennem en spørgeskemaundersøgelse, og gennem interviews er it-drifteksperters præferencer for læring belyst. Med udgangspunkt i disse undersøgelser, suppleret med undersøgelser lavet af Benner, Cheetham & Chivers og Ha, gives der anbefalinger til hvordan man kan udvikle it-driftfolk til at blive bedre, samt til hvordan man udvikler it-drifteksperter. nybo pontoppidan masteropgave anonymiseret.pdf præsente teknologier, værktøjer og metoder Programmeringssprog Databaser Operativsystemer Værktøjer Metoder PL/SQL, SQL, T-SQL, Standard ML, PowerShell Oracle 8i-10g, SQL Server Windows 7/8/2008/2012, Linux Subversion, TFS, Emacs, Sqlplus, Sqldeveloper, VirtualBox, Hyper-V, Visual Studio , MSBuild, Balsamiq Design by Contract, extreme Programming, Scrum, Kritisk vej analyse 3

4 ledelsesværktøjer Strategi Processer Forandringsledelse Projektledelse Teamledelse Mødedesign Personlig ledelse Modeller fra forretningsstrategi (SWOT/TOWS, Porters værdikæde), NABC, 5-F modellen Weil & Ross it-governance framework Kotters 8-trins raket, Maturanas tilstrækkelige forstyrrelser, 5F-modellen, vandhulsøvelser Scrum, Alt fra Peopleware, Deathmarch Det sorte team, 1-1 samtaler Mødefacilitering, inspireret af Ib Ravn Primært værktøjer fra de systemiske discipliner, GTD kurser og certificeringer Kurser 2014 Database Design and Relational Theory: Normal Forms and All That Jazz, online kursus (3 dage) ved Chris Date 2014 Unpredictable? Randomness, Chance and Free Will, online kursus (8 uger) ved National University of Singapore 2014 SQL and Relational Theory: How to Write Accurate SQL Code, online kursus (3 dage) ved Chris Date 2013 Statistics One, online kursus (12 uger) ved Princeton University 2013 From zero to DAX, kursus (1 dag) ved Alberto Ferrari 2013 Computing for Data Analysis, online kursus (4 uger) ved Johns Hopkins University 2013 Implementing SharePoint for SQL Professionals, kursus (1 dag) 2013 Scrum Product Owner, kursus (2 dage) ved Lean-Agile Thinking 2012 SQL Server Storage Engine Internals, kursus (1 dag) ved Improve 2011 Advanced T-SQL for SQL Server 2008R2 and 2012, kursus (1 dag) ved SolidQ 2011 Økonometri B, kursus (12 uger) ved Københavns Universitet 2009 Advanced Oracle Troubleshooting, kursus (2 dage) ved Tanel Poder 2004 Hvad er nyt i Java 1.5 og C# 2.0?, kursus (1 uge) ved IT-Universitetet 2002 Funktionelt design og programmering, kursus (12 uger) ved IT-Universitetet 2000 Programmeringssproget C, kursus (3 dage) ved Delta Certificeringer 2014 Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Data Platform 2013 Professional Scrum Master (PSM, level 1) 2013 Professional Scrum Product Owner (PSPO, level 1) 2013 Certificeret IPMA niveau D projektleder 2010 Oracle 9i Certified Professional (OCP) DBA 2008 Oracle 9i Certified Associate (OCA) PL/SQL Developer undervisning og konferencer Undervisningserfaring 2014 Introduction to database design, kursus 14 uger, IT-Universitetet 2013 Introduction to database design, kursus 14 uger, IT-Universitetet 2011 SQL antipatterns, kursus (1 dag), Miracle 2010 SQL tuning workshop, kursus (3 dage), Oracle University 2010 Oracle Application Express 3.0: Developing Web Applications, kursus (4 dage), Oracle University Konferenceoplæg 2014 data:cph meetup, SQL Saturday #275, #280 og #281 (DK, Østrig og Skotland) 2013 DIKU, IT-Universitetet, SQL Saturday #226, #228 og #274 (DK, UK og Slovenien), Microsoft Campus Days DK, SQL Rally Amsterdam 2012 Miracle Open World, Svensk SQL Server User Group, Dansk Oracle User Group Dag, IT-Universitetet 4

5 2011 Dansk SQL Server User Group, Dansk Oracle User Group Dag 2010 Miracle Open World yderligere oplysninger Sprog Dansk Modersmål Engelsk Flydende mundligt og skriftligt Tysk Basal Om mig privat Mine fritidsinteresser er musik, madlavning og rejser i Sydøstasien. Jeg bor i andelslejlighed sammen med min kone og mine tre børn og kan godt lide at have ungerne med i køkkenet, hvor de kun får lov til at skære med de skarpe knive hvis de ikke skærer sig i fingrene. Har ingen humor. 28. februar

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet.

Jeg arbejder struktureret og lægger stor vægt på ærlighed, at overholde aftaler og levere en høj kvalitet. Preben Josefsen Hasselvej 9 6705 Esbjerg Ø Telefon 7518 0380 Mobil 3031 8103 e-mail: preben@josefsen.net Generelt Født 1967 IT-erfaring Siden 1999 Personprofil Teknisk IT projektleder, Prince2 og Scrum

Læs mere

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff

CURRICULUM VITAE Bjarke Sucksdorff Personlige forhold Navn: Adresse: : Mobil: Født: Civil status: : Linkedin: Bjarke Sucksdorff Østervang 24, 2800 Lyngby 45 87 83 19 22 30 38 19 21. november 1961 Gift, ingen børn bjarke@sucksdorff.dk http://www.linkedin.com/pub/bjarke-sucksdorffpmp/0/b20/634

Læs mere

PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler

PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler Profil Løsningsarkitekt PHP og.net arkitektur, Sitecore CMS, ESDH specialist viden. Tekniskprojektleder SCRUM, produkt- og organisationsudvikling. Senior webudvikler PHP, C#, JS, CSS, jquery, AngularJS,

Læs mere

CV for Jens Bay Clausen

CV for Jens Bay Clausen CV for Jens Bay Clausen Stilling: Arkitekt / Teknisk projektleder Fødselsår: 1960 Ledelseserfaring: Siden 1996 Uddannelse: 2005-2009 HD i Økonomistyring og Procesledelse 1977-1982 Elektroniktekniker Kontakt:

Læs mere

Michael Lundquist, Dataarkitekt og IT Forretningskonsulent

Michael Lundquist, Dataarkitekt og IT Forretningskonsulent Michael Lundquist, Dataarkitekt og IT Forretningskonsulent Personlig profil Michael Lundquist, 55 år, er en senior konsulent på arkitektur management forretningsområdet samt på Data Warehouse, BI & MDM

Læs mere

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S

2004 2009 HD(o), Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School 2008 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S Curriculum Vitae Teddy K. Nielsen Mobil: +45 2144 1533 E-mail: teddy@nielsen.dk Web: www.teddynielsen.dk Bopæl: Amager, København S Fødselsdag: 19. juni 1978 Civilstatus: Bor sammen med frk. Bandy Børn:

Læs mere

It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent

It-konsulent / Projektleder / it-sikkerhedskonsulent Stilling: It-konsulent / / it-sikkerhedskonsulent Fødselsår: 1964 Ledelseserfaring: Siden 1986 Uddannelse: 2002-2003 Datanom: Projektledelse 1985-1992 Officerskursus, næstkommanderende i underafdeling

Læs mere

Paw Hermansen Erfaren og Alsidig Softwareudvikler, Scrum Master, Projektleder Datalog

Paw Hermansen Erfaren og Alsidig Softwareudvikler, Scrum Master, Projektleder Datalog Kronologi Kontakt Drømmejob 2014-04 - 2099-12 2013-08 - 2014-03 2011-02 - 2013-07 2007-07 - 2010-12 2005-08 - 2007-06 2005-02 - 2005-06 1999-09 - 2005-08 1996-11 - 1999-08 1991-12 - 1996-11 1982-08 - 1991-12

Læs mere

CV for Kim Weiss-Poulsen

CV for Kim Weiss-Poulsen Generelle oplysninger Alder 41 år Civil status Samlevende, 1 søn på 5 år Kørekort (kat-b) og egen bil siden 1991 IT erfaring Professionelt siden 2000. PC kendskab siden 1991. Hjemmecomputere siden 1982

Læs mere

Personlige oplysninger:

Personlige oplysninger: Freddy Madsen CV Page 1/7 Personlige oplysninger: Freddy Madsen Kåltoften 1, Ganløse 3660 Stenløse mobil: +45 4080 0575 fast: +45 4818 0575 Fødselsdato: 23/7 1958 Civilstand: Gift med Annemette Popp Kørekort:

Læs mere

Brian Bugge - CV. Curriculum Vitae 1. Telefon: +45 29 71 71 42 E-mail: bb@visionware.dk

Brian Bugge - CV. Curriculum Vitae 1. Telefon: +45 29 71 71 42 E-mail: bb@visionware.dk Jeg er udadvendt, initiativrig og engageret, og har let ved at tilegne mig ny viden. Jeg har en meget entusiastisk holdning til nye løsninger og udfordringer, er nem at tale med, og besidder en god portion

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

02-December-1982 Dansk Øster Farigmagsgade 20, 1 th. 2100 Copenhagen, Denmark JEG ER:

02-December-1982 Dansk Øster Farigmagsgade 20, 1 th. 2100 Copenhagen, Denmark JEG ER: Guo Yu Pan Product Manager & Business Developer 02-December-1982 Dansk Øster Farigmagsgade 20, 1 th. 2100 Copenhagen, Denmark Email gyp@igda.dk Mobile +45-61707882 LinkedIn Her http://dk.linkedin.com/pub/guoyu-pan/36/990/60b

Læs mere

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder

Michael Ølund, s083237. Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Michael Ølund, s083237 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders egenskaber og ligheder Afgangsprojekt, Januar 2012 Agil udvikling i it-baserede projekter: Et studie i agile metoders

Læs mere

Knud. Can do og. Lang. Leadership. Roller DBA. Bilag. ansættelser

Knud. Can do og. Lang. Leadership. Roller DBA. Bilag. ansættelser Curriculum vitae dansk 06 28 Side 1/3 Knud Bjarne Jensen Knud Jensen har arbejdett med webapplikationer og SOA arkitekturer på Javaa Enterprise platformen (J2EE, Java EE) siden år og har en solidd og omfattende

Læs mere

Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder

Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder Michael Willer Arkitekt, udvikler, projektleder 1/9 Navn Michael Willer Født 07091967 Nationalitet Dansk Sprog Dansk (modersmål), Engelsk (i skrift og tale), Skandinavisk Til rådighed (fastansat med standard

Læs mere

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01

Dennis Cassøe Mobil: 29 89 89 01 Dennis Cassøe Mobil: 8 8 0 3consult.dk Email: dennis@3consult.dk Navn: Dennis Cassøe Årgang: IT-: Profil: Roller: Brancher: år Forretningsfokuseret IT-Arkitekt IT-Chef, IT-Arkitekt, Projektleder, Udvikler,

Læs mere

Profil: Jeppe Cramon. Profil for Jeppe Cramon. Personlig profil. IT erfaring: Siden 1994. Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon.

Profil: Jeppe Cramon. Profil for Jeppe Cramon. Personlig profil. IT erfaring: Siden 1994. Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon. Profil for Jeppe Cramon Navn: Jeppe Cramon Stilling: IT Arkitekt/Udvikler Alder: 38 år Bopæl: Nordsjælland IT erfaring: Siden 1994 Kontakt tlf: 26 20 25 65 Kontakt email: jeppe@cramon.dk Personlig profil

Læs mere

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark.

Konsulent resume. Referencer Svend Holm Henriksen IT-udviklingschef Region Syddanmark +45/76631169 svend.holm.henriksen@regionsyddanmark. Konsulent resume Navn: Adresse: Kemal Pajevic Klingstrupvænget 105, 2-tv 5230 Odense M Telefon: 29726221 / 63130411 Email: kemal@pajevic.dk Født: 31.07.1982 Civilstand: Gift Jeg er en meget åben og udadvendt

Læs mere

.NET BACKEND UDVIKLER

.NET BACKEND UDVIKLER .NET BACKEND UDVIKLER NATIONALITET: DANSK FØDSELSDATO: 22. FEBRUAR 1979 PROFIL Senior backend Microsoft.NET systemudvikler og systemdesigner med stærke relaterede kompetencer indenfor systemarkitektur

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ENKELTFAGSKURSER OPNÅ NYE KOMPETENCER itu.dk/enkeltfag OM ENKELTFAG Hvert semester udbyder IT-Universitetet omkring 80 forskellige kurser. Et enkeltfagskursus tager 12-16 uger,

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

SENIOR IT KONSULENT - CURRIULUM VITAE

SENIOR IT KONSULENT - CURRIULUM VITAE Kybele Consult Linkedin link se nedenfor. Tlf.: + 45 27 59 78 82 På linkedin findes referencer og anbefalinger. CVR-nr. 27 05 01 31 kybeleconsult@kybele.dk www.kybeleconsult.dk http://dk.linkedin.com/in/kybeleconsult

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR

FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT VED SYDDANSK UNIVERSITET i IT-VEST SAMARBEJDET 16. november 2010 1 1 FAGBILAG TIL STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Dette er fagbilaget til

Læs mere

Kjeld Ingemann Poulsen

Kjeld Ingemann Poulsen Stamoplysninger Navn Kjeld Ingemann Poulsen Født 20 Januar 1964 Ægtestand Gift med Berit Poulsen Børn David 20 år, Ida 18 år Bopæl Carl Møllers Allé 38 2860 Søborg Uddannelse Cand. Merc. Handelshøjskolen

Læs mere

Fødselsår 1971. Relevant erhvervserfaring siden 1994 Sprog Dansk, Engelsk Fritid Cykling, Løb, Backgammon, Russisk. Kontakt Decimal Consulting ApS

Fødselsår 1971. Relevant erhvervserfaring siden 1994 Sprog Dansk, Engelsk Fritid Cykling, Løb, Backgammon, Russisk. Kontakt Decimal Consulting ApS Navn Thomas Petersen Fødselsår 1971 Nationalitet Dansk Relevant erhvervserfaring siden 1994 Sprog Dansk, Engelsk Fritid Cykling, Løb, Backgammon, Russisk. Kontakt Decimal Consulting ApS Thomas Petersen

Læs mere

FIND DIT KURSUS. 1. halvår 2013. www.prosa.dk/kursus. Forbundet af It-professionelle

FIND DIT KURSUS. 1. halvår 2013. www.prosa.dk/kursus. Forbundet af It-professionelle FIND DIT KURSUS Forbundet af It-professionelle 1. halvår 2013 www.prosa.dk/kursus Indhold Find dit kursus i PROSA SYSTEM- OG WEBUDVIKLING Learn to write Android applications... 3 ios Workshop I og II...

Læs mere