Idrætsdage. Kapitel 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsdage. Kapitel 9"

Transkript

1 GRÆSK IDRÆTSDAG Kapitel 9 Idrætsdage Del 1. Græsk idrætsdag: Tornpiade nr , side 213 Del 2. Amerikansk sportsdag nr , side 221 Del 3. Afrikansk idrætsdag nr , side 229 Del 4. Østens idrætter nr , side

2 IDRÆTSDAGE Kapitel 9. Idrætsdage Indledning Som så mange andre steder har vi også på vores skole en årligt tilbagevendende idrætsdag. Med tiden har vi skabt en tradition for at organisere idrætsdagen omkring et tema, som bestemmer indholdet af de aktiviteter, vi udsætter vores elever for. Temaidrætsdage kommer til at indeholde mange utraditionelle aktiviteterer, og det rummer bl.a. den fordel, at ingen elever i forvejen har fortrin i dagens discipliner. Vi mener, at netop det er en del af forklaringen på, at næsten alle deltager aktivt i dagen. Vi vil desuden også gerne fremme klassesammenholdet, og derfor afsætter vi en del tid til, at en hel klasse sammen konkurrerer mod andre klasser. Det har dog ulemper, f.eks. at der til hver aktivitet er 2-3 store hold i gang samtidigt, med det resultat, at tidsplanen for afviklingen af formiddagens program bliver noget presset. Vi vil i det følgende præsentere de sidste 4 års temaidrætsdage, fordi vi tror, at ideerne fra disse dage også kan bruges i andre sammenhænge, f.eks. til en familiedag i et lokalområde eller til en aktivitetsdag i en idrætsklub. Beskrivelserne varierer i omfang, men for alle aktiviteter gælder det, at kun fantasien sætter grænser for, hvordan de enkelte aktiviteter kan tilpasses andre rammer end vores. Kapitel 9 består af 4 dele: Del 1: Græsk idrætsdag Del 2: Amerikansk sportsdag Del 3: Afrikansk idrætsdag Del 4: Østens idrætter I princippet er alle idrætsdage bygget op over den samme struktur: : fælles opvarmning : konkurrencer mellem klasserne : fælles aktivitet Aften: fest, hvor alle møder op i udklædning i overensstemmelse med dagens tema. Dagens aktiviteter spredes rundt på hele skolen, således at vi bruger såvel vores sportshal som vores udendørsanlæg og desuden som regel et af undervisningsområderne. Evt. inddrages også det ret store stiområde, der omgiver vores skole. Vi gennemfører desuden altid, uanset vejret. For at få alt til at glide, bruger vi mange officials, evt. inddrages skadede elever på denne vis i idrætsdagen. M.h.t. pointgivning har vi ensrettet den som følger: om formiddagen, hvor klasserne og et lærerhold følges 2 og 2 eller 3 og 3 til de forskellige aktiviteter og her konkurrerer indbyrdes, kan der ved hver aktivitet opnås: 50 point for en 1. plads, 30 point for en 2. plads, 20 point for en 3. plads. 212

3 GRÆSK IDRÆTSDAG Kapitel 9. Idrætsdage Del 1. Græsk idrætsdag: Tornpiade Fælles opvarmning kl til 8.45 Nr. 199 Opvarmning: Græsk folkedans side 214 Klassekonkurrencer kl til Nr. 200 Stadieløb side 216 Nr. 201 Længdespring á la Grecque side 217 Nr. 202 Bombrydning side 218 Nr. 203 Stridsvognskørsel side 219 Nr. 204 Spydkast side 219 Fællesaktivitet kl til Nr. 205 Marathon side

4 IDRÆTSDAGE Nr. 199 Opvarmning: Græsk folkedans Deltagerantal: ca. 400 Banestørrelse: hel hal eller håndboldbane Remedier: bånd med jugoslaviske folkedanse Hvor: inde Hjælpere: evt. 3 hjælpeinstruktører, der foreviser efter instruktørens anvisninger Formål: fælles opvarmning kl til 8.45 Opstilling Alle deltagerne tog hinanden i hånden og dannede det nødvendige antal kredse inden i hinanden vi startede med at lave de inderste kredse. Det gjorde instruktionen lettere, at vi etablerede et podie, i form af et aflangt bord i midten af kredsen. Er der flere instruktører/lærere til stede, kan de med fordel bruges til at demonstrere det, instruktøren forklarer. Angående valg af danse var det afgørende, at de var enkle i opbygningen, fordi i en hal vanskeliggør lange instruktioner, og fordi dansene, som skulle gøre det ud for opvarmning, skulle være hurtige at sætte i gang. De valgte danse havde desuden den fordel, at det var let at komme i- gang, fordi deltagene ikke skulle danne par, men blot finde sig en plads i en kreds. Kredsopstillingen gjorde det desuden muligt for instruktøren at lade instruktionen foregå inde på midten. Ud fra disse overvejelser valgte vi at bruge sydjugoslaviske danse i stedet for originale græske. 1. dans: Makedonka Opstilling i kreds med håndfatning og hængende arme. Takt 1: med fronten drejet let mod højre og bevægelse i samme retning gås 1 langt og 2 mindre trin fremad dvs. mod højre ( h-v-h). Takt 2: videre i samme retning som i takt 1, men på modsat fod. På det sidste trin drejes kroppen, så fronten kommer til at vende ind mod midten af kredsen. Takt 3: 1 langt og to mindre trin mod midten det sidste trin er nærmest på stedet. Armene er let løftede. Takt 4: 1 langt og to korte skridt baglæns, mens armene sænkes. På det sidste trin drejes kroppen, så fronten nu vender mod højre. Gentag takt dans: Jugo Krydsfatning foran (=håndfatning med nabo nr. 2, foran den nærmeste nabo) i rundkreds med fronten let drejet mod højre. I Takt 1-4: 7 gangtrin mod højre begynd med venstre. På det sidste taktslag sættes højre fod til ved siden af venstre, og kroppen drejes i modsat retning. Takt 5-8: gentag modsat. Takt 9-16: gentag hele skridtserien, således at den ialt gennemføres 2 gange til hver side. II Takt 1-2: gå et skridt mod højre og sæt venstre til (1-2). 214

5 GRÆSK IDRÆTSDAG Nr. 199 Opvarmning: Græsk folkedans fortsat Takt 17: Takt 3-4: træk højre fod frem med tåen i gulvet (3-4), træk foden til siden (5-6) og træk foden hen til venstre fod (7), pause (8). Takt 5-8: gentag takt 1-4. Takt 9-16: gentag takt 1-8, således at den sidelæns figur gennemføres ialt 4 gange. hop over på højre fod, stik venstre bagud og læn kroppen lidt fremover (1), hop tilbage på venstre fod, ret kroppen op og stræk højre fod frem (2). Takt 18-24: gentag takt 17, ialt 8 gange. Kredsen vil bevæge sig lidt mod højre. Gentag I og II. Dansen slutter med I. 3. dans: Zaplet Dansen inddeles i perioder på 9 takter i 2 /4. Opstilling: i kreds med håndfatning og hængende arme. I Takt 1-3: gå 3 langsomme gangtrin mod højre (h-v-h) med fronten let drejet mod højre. Efter hvert trin foretages en lille hurtig bøjning og strækning af standbenet. Takt 4: drej fronten mod midten, gå et skridt mod venstre på venstre fod, sæt højre til. Takt 5: som 4. Takt 6-7: Takt 8-9: som 4-5. som takt 4-5, men på modsat fod. II Takt 1-3: Takt 4-5: Takt 6-7: 3 hoppetrin mod højre (h-v-h) med fronten let drejet mod højre. fronten drejes mod midten, skridt til venstre på venstre fod, kryds højre fod bag venstre, et skridt til siden på venstre fod, hop på venstre. som takt 4-5 men til modsat side med det modsatte ben. Takt 8-9: som takt 4-5. III Takt 1-2: med fronten drejet let mod højre laves 2 hoppetrin mod højre (h-v), på det sidste hop vending mod venstre. Takt 3: Takt 4-5: Takt 6-7: Takt 8-9: 1 hoppetrin mod venstre. med fronten stadig vendt mod venstre laves 2 løbetrin og 1 hoppetrin forlæns. som takt 4-5, men på modsat fod og baglæns fronten vender stadig mod venstre. som takt 4-5, på sidste hop igen vending mod højre. Der skiftes efter behag mellem I, II og III. Hvis gruppen har svært ved at lære dansen, kan man vælge kun at bruge I. 215

6 IDRÆTSDAGE Nr. 200 Stadieløb Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: 1 fodboldbane Remedier: 3 græske søjler af papmaché, markering af startsted og løbebaner Hvor: ude Officials: 3 til instruktion og vurdering af karakteren af løbets afvikling Formål: klassekonkurrence, ca. 25 På de 3 hold gik deltagerne parvis sammen, og alle par holdt hinanden i hånden. Der blev lavet en skrå løbebane, idet løbet blev startet i det ene hjørne af fodboldbanen, og 3 vendesøjler var opstillet i det diagonale hjørne. Holdene løb om kap: dvs. at et par fra hvert hold på et givet signal begyndte at løbe med hinanden i hånden hen til søjlerne, rundt om dem og hjem igen, hvor de blev afløst af næste par osv. Alle par skulle løbe mindst 1 gang Det hold, der nåede flest runder, vandt og fik 50 point. Tillægspoint: der blev givet ekstra point for f.eks. stilfuldt løb, flot heppekor m.v. Fradrag i point: ved alle former for snyd, f.eks. hvis parret undlod at holde hinanden i hånden, eller de væltede søjlerne eller rørte ved dem. 216

7 GRÆSK IDRÆTSDAG Nr. 201 Længdespring á la Grecque Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: 3 springsteder, sandgrav ikke påkrævet Remedier: 1 lommeregner, 3 målebånd og 3 sæt håndvægte Hvor: ude Officials: 3 3 til instruktion, vurdering af springere og til indsamling af resultaterne Formål: klassekonkurrence, ca. 25 De 3 hold tog opstilling ved hvert sit springsted, hvor afsætsstedet var meget tydeligt afmærket. Længdespringet blev udført som følger: * uden tilløb * med samlet afsæt * med 1 håndvægt i hver hånd Hver deltager sprang 2 gange, og det bedste resultat talte. De 3 officials ved hvert springsted havde forskellige opgaver: nr. 1 målte længden, nr. 2 vurderede skønhedsindtrykket, nr. 3 nedskrev resultaterne og regnede holdgennemsnittet ud. : Der blev givet point både for springets længde og dets skønhed : * længden et spring på 1,50 m = 1,5 point * skønheden max 0,40 for startopstillingen max 0,40 for afsættet overtrædes = 0,40 max 0,40 for svævet max 0,40 for landingen max 0,40 for afslutningen dvs. skønhed kunne maksimalt give 2,00 point. Alle tællende springresultater blev lagt sammen og divideret med antallet af springere. Holdet med det højeste gennemsnit vandt. 217

8 IDRÆTSDAGE 202. Bombrydning Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: sal eller 1 /2 hal Remedier: bom, tykke måtter under bommen, 2 basketbolde Hvor: inde Officials: 3 til instruktion kontrol og pointgivning Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Holdene stillede sig op i vilkårlig rækkefølge, som derefter skulle holdes. De tre forreste fra hvert hold kæmpede nu mod hianden som følger: 2 af de 3 fik ved lodtrækning en bold, som de holdt med begge hænder, mens de fra hver sin side gik op på bommen. Her bevægede de sig mod midten og skulle nu prøve at skubbe hinanden ned i måtten under bommen. Den, for hvem det lykkedes med bolden at skubbe den anden ud af balance og ned i måtten, vandt. Vinderen kæmpede derefter mod den 3. person, og vinderen af denne brydekamp vandt hele den første runde. De 3 næste en fra hvert hold kæmpede derefter mod hinanden på samme måde. Hver gang en deltager havde vundet en runde, fik hans/hendes hold 1 point. Da hele runden var slut, blev alle pointene lagt sammen og vinderholdet fik 50 point, hold nr. 2 fik 30 point og hold nr. 3 fik 20 point. Ved pointlighed valgtes 1 fra hvert af holdene til en ny kamp til endelig afgørelse. 218

9 GRÆSK IDRÆTSDAG 203. Stridsvognskørsel Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: en græsplæne, ca m, afmærket v.hj.a kegler Remedier: 3 stridsvogne (f.eks. den øverste plintkasse vendt på hovedet) og 8 kegler Hvor: ude Officials: 3 til instruktion og vurdering Formål: klassekonkurrence, ca. 25 På en græsplæne blev der lavet en firkant ca m. Hvert af de tre hold fik en stridsvogn, der skulle bemandes med: 1 vognstyrer, som sad eller lå på plintkassen. 6-8 heste, som transporterede vognen ruten rundt om banen. Der blev kørt i f.eks.15 For hver omgang blev såvel vognstyrer som heste skiftet, sådan at alle på holdet efter tur kom i aktion. 1 point for hver passeret kegle. Tillægspoint for skønhedsindtrykket f.eks. elegante skift, smuk løbeteknik. Fradrag i point ved alle former for snyd: chikane, urent trav, eller tabt vognstyrer Spydkast Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: stor kastegrav inddelt i zoner Hvor: ude Remedier: 15 tøndebånd og 3 spyd Officials: 3 til instruktion og vurdering Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Kastegraven blev inddelt som vist på tegningen. Hvert hold fik 5 tøndebånd, der kastedes ud i kastefeltet af 5 forskellige medlemmer fra holdet. Hvert hold havde nu 25 spydkast, der afvikledes et efter et. Kasteren hentede selv sit spyd. Mind deltagerne om, at de skal passe på når spyddet hentes! Kun spyd, der stod i jorden, gav point. Hvis spyddet ramte i 2-pointzonen fik holdet 2 point, ramte det i et tøndebånd fik kasteren 2 2 point, og hvis det ramte i to overlappende tøndebånds fællesmængde point. Dvs. at pointtallet for den pågældende zone dobledes, hvis spyddet stod i et tøndebånd, og dobledes igen, hvis det stod i to tøndebånd. 219

10 IDRÆTSDAGE 205. Marathon Deltagerantal: 20 hold á Banestørrelse: nærområdets stisystem Remedier: orienteringskort over nærområdet Hvor: ude Officials: 3-5 Formål: klassekonkurrence, kl til ca I det store stiområde omkring Tornbjerg Gymnasium lavede vi 4 ruter af forskellig længde, sådan at den længste var ca. 10 km og den korteste ca. 3 km. Hver rute tildeltes 10 poster, idet vi lod de fjernest liggende poster give flere point end de, der lå tættere på skolen. På kortet over hver rute blev det angivet, hvor mange point, hver enkelt post svarede til. Marathonløbet blev derved tilrettelagt sådan, at de hold, der nåede at finde alle poster og som valgte de længste ruter, scorede flere point end de mere moderate. Ved starten fik hver klasse udleveret en kortpakke bestående af de 4 ruter samt 4 kontrolkort. Klassen fordelte sig derefter på ruterne alt efter, hvor langt de ønskede at løbe, idet målet var at finde alle posterne eller så mange som muligt på den time, der var til rådighed. Inden klasserne blev sendt af sted, fik de 5 minutter til planlægning og taktik. Klasserne sendtes af sted med 2-3 minutters intervaller. De nummererede poster kan være billeder af græske guder, eller som hos os billeder af lærerne. På den udleverede kontrolliste noterede eleverne ned, hvilken lærer, der var på den pågældende post, og efter endt løb samlede klassen sine 4 marathonlister og afleverede dem til en dommer, der opgjorde klassens samlede pointsum. Klassens pointsum blev det antal lærerpoint, de 4 klassegrupper fik samlet sammen plus evt. nogle tillægspoint for tid. Disse sidste point kunne opnås, hvis klassen fandt alle posterne og var tilbage på skolen på mindre end 1 time. Der blev lavet fradrag i point efter skøn i de tilfælde, hvor holdene brugte for lang tid, hvor holdet ikke løb samlet, hvis de kom til at fjene posterne, eller hvis de cyklede i stedet for at løbe. OBS Deltagerne skal instrueres i, at de under ingen omstændigheder må fjerne posterne ude på ruterne! 220

11 AMERIKANSK SPORTSDAG Kapitel 9. Idrætsdage Del 2. Amerikansk sportsdag Fælles opvarmning kl til 8.45 Nr. 206 Opvarmning: James Fonda s Brothers Work Out side 222 Klassekonkurrencer kl til Nr. 207 Rodeo side 222 Nr. 208 Vandski side 223 Nr. 209 Bowling side 224 Nr. 210 Triathlon side 224 Nr. 211 Mini-basketturnering side 226 Nr. 212 Hesteskokast side 226 Nr. 213 Chearleader side 227 Fællesaktivitet inde i hallen kl til Nr. 214 Square Dance side

12 IDRÆTSDAGE 206. James Fonda s Brothers Workout Deltagerantal: ca. 400 Banestørrelse: hel hal Remedier: podie til de mandlige instruktører, workout-outfit og musik Hvor: inde i hallen Officials: de ikke instruerende lærere er hjælpeinstruktører Formål: fælles opvarmning 8.15 til mandlige lærere iført det rigtige workout-outfit varmede hele holdet op i bedste Jane Fonda stil, med den rigtige musik på anlægget. Der blev lagt stor vægt på tællingerne og de til faget hørende kommandoer. M.h.t. ideer til konkret indhold, så henvises til kapitel 4, del 2, side 97ff Rodeo Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: et mindre stykke græs aktiviteten er ikke pladskrævende Remedier: tyr se nedenfor og to tykke måtter under tyren Hvor: ude Officials: 2 Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Det kræver nogen fingersnilde at lave en tyr, som består af to store metaltønder (olietønder), der i begge ender er lukket med spånplade. I midten af spånpladerne er der boret et hul, således at en solid jernstang kan bære de to tønder, der nu kan dreje frit rundt. Jernstangen bæres af to træbukke, der med tovværk og solide pløkke fastgøres til plænen. Forrest på tyren er der en galge, der holder en ledning med en kontakt. Kontakten kan aktivere en lyd-og lysgiver. Ledningen bør samles med et højttaler din-stik. Rodeo gik ud på, at deltagerne en for en prøvede at kravle hen over tønderne for at nå kontakten. Det var ikke nogen let operation, for tønderne drejede meget let, og de to nedspringsmåtter ved siden af og under tyren viste sig at være meget nødvendige. Der blev givet 1 point for hver deltager, for hvem det lykkedes at aktivere signalet det lykkedes for meget få. Holdet med flest point blev nr. 1 osv. PS. Vi snød lidt, fordi vi lånte os frem til en tyr, og vi kan evt. henvise til udlåneren. 222

13 AMERIKANSK SPORTSDAG 208. Vandski Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: 3 keglebaner, for enden af banen et spyd med en fastbundet fløjte, se beskrivelsen nedenfor Remedier: 3 fløjter, 3 spyd, 15 kegler, 3 par vandski se nedenfor, evt. 12 sjippetove eller nylonsnore Hvor: ude Officials: 3 til instruktion og kontrol Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Vandskiene blev lavet af kraftige planker, ca. 2 m lange, 15 cm brede og 2 cm tykke. Hvert bræt blev forsynet med 3 læderremme el. lign, som fødderne kan stikkes ind i. Evt. kan det gøres lettere at bevæge sig med vandskiene på, hvis hver løber får 2 tove eller plastiksnore i hænderne, som går rundt om vand-skiene. Remmene til fødderne kan evt. undlades, men så er snorene til gengæld uundværlige. Der blev lavet 3 keglebaner, ca. 20 m lange. For enden af hver bane blev der anbrangt et spyd, hvortil der var bundet en fløjte. Til hver bane hørte et sæt vandski. Holdene fordelte sig i en bestemt rækkefølge ved hver bane. De 3 forreste deltagere fra hvert hold placerede sig på et par vandski og gik slalom på skiene igennem keglebanen hen til spyddet, hvor fløjten hang. Så snart den forreste vandskiløber havde fløjtet, vendte de tre løbere skiene og spurtede på dem direkte tilbage til holdet, hvor 3 nye overtog dem og gentog løbet. Hvert hold skulle præstere 10 ture og rækkefølgen skulle overholdes. Det hurtigste hold vandt. Der blev givet tillægspoint for særlig elegant stil, og der blev trukket fra, hvis skiene blev ødelagt eller keglerne væltet. I begge tilfælde var banedommerens skøn afgørende. 223

14 IDRÆTSDAGE 209. Bowling Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: halv hal Remedier: 3 6 kegler og 3 kugler vi brugte håndbolde Hvor: inde Officials: 3 til instruktion, optælling af point og opsamling af væltede kegler Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Med tape markeredes 3 aflange baner på hallens gulv hver bane var ca. 15 m lang. For enden af banen blev der anbragt 6 kegler. Hvert hold havde sin bane, som ikke måtte overskrides. Hver af holdets deltagere havde 1 forsøg = 2 kast mod de 6 kegler. Der blev givet 1 point for hver væltet kegle. Hver deltager kunne således højst opnå 12 point. Holdets samlede pointsum blev gjort op til sidst, og holdet med flest point fik en førsteplads osv Triathlon Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: et trekantet løbefelt se tegningen Remedier: 24 spyd, 3 par meget store "badetøfler" gerne str. 46, 3 gamle cykler, trøjer i 3 farver, 1 stopur og et signalhorn Hvor: ude Officials: 1 ved hver af de 3 poster eller aktiviteter Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Triathlon blev løbet på en trekantet bane, hvor hver spids udgjorde en post. Strækningen mellem posterne blev inddelt i 3 adskilte løbebaner en til hvert hold. Desuden markeredes et skiftefelt, ca. 15 m før den nye post startede. Se i øvrigt tegningen side 225. Der blev løbet på tid 15 min blev der tid til på vores idrætsdag. Ved hver post var der en dommer, der holdt øje med, om skiftet blev gennemført korrekt, og om den aktivitet, som sluttede ved den post, hvor han/ hun stod, blev udført i overensstemmelse med reglerne. Enhver form for snyd medførte fradrag af 3 point pr. gang. Holdet fordelte sig ligeligt ved de 3 poster, men ved post 3 skulle der være 1-2 ekstra deltagere, som havde til opgave at bringe cykelen tilbage til post 2 dette job gik selvfølgelig på omgang. Fra post 1 til post 2 På denne strækning skulle der svømmes, idet deltagerne løb mod post 2 iført 2 meget store og løse svømmesandaler samt holdtrøjen. Hvis løberen tabte sandalerne, skulle han/hun løbe tilbage og have dem på igen. Når svømmeren nåede frem til skiftefel- 224

15 AMERIKANSK SPORTSDAG tet, afleverede han/hun sandalerne og holdtrøjen til den næste på holdet. Fra post 2 til post 3 Der blev cyklet til post 3. Deltageren skulle have holdtrøjen på og sandalerne i hånden. Hvis sandalerne blev tabt, skulle deltageren tilbage og hente dem. Når cyklisten nåede skiftefeltet, blev cyklen afleveret til en holdkammerat, der bragte den tilbage til post 2 cyklen måtte ikke vælte eller smides under afleveringen. Udover cyklen afleveredes sandalerne og holdtrøjen til den næste løber på holdet. Fra post 3 til start blev der løbet med trøjen på og sandalerne i hånden. I skiftefeltet afleveredes såvel trøje som sandaler til næste aktør. Alle deltagere skulle efter tur i aktion de 3 dommere holdt øje med om denne regel blev overholdt. Holdene måtte gerne spionere og sladre til dommerne. Hver gennemløbet runde gav 6 point. Dommeren ved post 1 holdt regnskab med omgangene. De øvrige dommere holdt regnskab med holdenes fejl og evt. snyd f.eks. fejlagtige skift, smidte cykler, sandaler, der blev holdt i hånden på den første strækning. Hver fejl gav et fradrag på 3 point. Da tiden var gået, talte dommerne hvert holds pointsum sammen minus evt. fradrag for snyd. Vinder blev holdet med flest point. 225

16 IDRÆTSDAGE 211. Mini-basketturnering Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: 3 basketbaner Remedier: 1 basketball pr. bane Hvor: inde Officials: 3 dommere, en til hver bane Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Hver gruppe stillede 2 hold a og b. Da alle deltagere i gruppen skulle spille, måtte der skiftes hyppigt ud. Der blev spillet alle mod alle i 3 runder, hver varende runde: hold 1,a mod hold 2,a, 2. runde: hold 1,b mod hold 3,a, 3. runde: hold 2,b mod hold 3,b. Det hold, der opnåede flest point, blev vinder Hesteskokast Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: gerne en sandgrav Remedier: hegnspæl, ca. 40 cm over jorden, f.eks. 21 hestesko, tape i 3 forskellige farver Hvor: ude Officials: 3 til instruktion og pointtælling Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Der indrettedes et tydeligt markeret kasteområde gerne en sandgrav. I midten en hegnspæl, der ragede ca. 40 cm op over jorden. De 21 hestesko blev delt i 3 bunker og tapet med hver sin farve. De 3 hold fik hver 7 hestesko i den samme farve. De første kastere kastede mod pælen, der var anbragt 5-10 m ude i sandgraven. Når alle hesteskoene var kastet, blev de 21 kast talt og vurderet, hvorefter de næste 3 kastere overtog kasterollen. Der blev kastet på tid, f.eks. 15 De 3 bedst placerede hestesko i hver runde gav henholdsvis 3, 2 og 1 point, mens en ringer (= hesteskoen omslutter pælen) gav 5 point. Holdenes point blev til sidst talt sammen, og 1, 2. og 3. pladsen fordeltes mellem de tre hold. 226

17 AMERIKANSK SPORTSDAG 213. Chearleader Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: 3 klasselokaler, hvor grupperne kan øve sig og et fælles forevisningsområde Remedier: fløjter, karton, tuschpenne crepepapir, saks, aviser, limstift m.m. Hvor: inde Officials: 3 til instruktion og bedømmelse Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Hvert hold skulle kreere et heppekor, og det fik ca. 15 til løsning af opgaven og til at indøve heppekoret i. Indholdet kunne være: a) Råbet: en leder og hele holdet kor. Leder og koret svarer hinanden. Der digtes til lejligheden en kort slagkraftig tekst af højst 2 minutters varighed. b) Enkle trinkombinationer som udføres af hele holdet. c) Blikfang: brogede papirsstrimler, skilte med bogstaver/tekst. Hver chear blev vist for officials og de to øvrige hold. Dommerne kunne f.eks. give point for: * det kunstneriske indtryk koreografien, fastasi i råbet, blikfang etc, * teknikken f.eks.ensartethed i bevægelsesmønsteret, power i råbet, brug af blikfang, * andre faktorer som livsglæde, energi m.v. Ud fra disse punkter afgjorde officials holdenes indbyrdes placering. 227

18 IDRÆTSDAGE 214. Square Dance Deltagerantal: ca. 400 Banestørrelse: hel hal Remedier: musikanlæg, podie og mikrofon samt den rette musik Hvor: inde Officials: danseinstruktør Formål: fælles aktivitet kl til ca Varighed: Vi fik en aftenskoleinstruktør i suaredance til at instruere, fordi det er vigtigt at have en instruktør, der kan de rette tilråb, og som derved løbende kan dirigere de dansende. Da 300 deltog, skulle alle dansene være enkle og hurtige at igangsætte. I Hanna Asmussens og Rickey Holdens bog Kom og dans, fra Edition Egtved 1979, kan man finde indtil flere amerikanske folkedanse beskrevet, og der er også henvisninger til, hvor man kan få fat i musikken. 228

19 AFRIKANSK IDRÆTSDAG Kapitel 9. Idrætsdage Del 3. Afrikansk idrætsdag Fælles opvarmning kl til 8.45 Nr. 215 Opvarmning: Afrikansk stammedans side 230 Klassekonkurrencer kl til Nr. 216 Overlevelse i junglen side 230 Nr. 217 Stammedans side 232 Nr. 218 Det mørke Afrika side 232 Nr. 219 Safarijagt side 234 Nr. 220 Frugtbarhedsdans side 235 Nr. 221 Tallerkennegerstafet side 236 Nr. 222 Safariralley side 237 Fællesaktivitet inde i hallen kl til Nr. 223 Ørkengøgl side

20 IDRÆTSDAGE 215. Opvarmning: Afrikansk stammedans Deltagerantal: ca. 400 Banestørrelse: hel hal Remedier: lille scene midt i hallen og afrikanske musikinstrumenter Hvor: inde Officials: 2 instruktører, den ene trommer og den anden foreviser Formål: fællesopvarmning med afrikansk inspiraton, kl til 8.45 Vi fik to aftenskoleinstruktører til i den rette påklædning at instruere alle eleverne inde i sportshallen. Instruktørerne medbragte selv instrumenter, som blev anbragt sammen med dem på en lille scene midt på gulvet. Dansen foregik således til levende musik mest trommer Overlevelse i junglen Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: græsbane, ca m se tegningen Remedier: mange spyd og kegler til inddeling af banen, 3 redningstove med poser, kridtpulver til etablering af cirkler og overtrækstrøjer i 3 forskellige farver Hvor: ude Officials: 4 en til hver bane til instruktion, opsyn og pointtælling samt en overdommer, der passer krokodillefeltet Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Banen, ca.s m, blev inddelt på langs i 3 baner en til hvert hold og på tværs i tre felter: et kastefelt, et målfelt og et krokodillefelt. I målfeltet blev der lavet 3 skydeskiver se tegningen. Ved hver bane holdt en dommer regnskab med holdets indtjente point, og med om reglerne i øvrigt blev overholdt. Desuden var der en overdommer, der holdt øje med krokodillefeltet og gav fradrag til de hold, hvis krokodiller optrådte meget vildt. Hvert hold havde ens trøjer på hvis der mangler trøjer, kan man evt. nøjes med at give krokodillerne trøjer. Holdene stillede parvis op i kastefeltet på hver deres banedel og var på skift i aktion alle på holdet skulle prøve! Kaste-og målfeltet Den ene i parret blev kaster og placerede sig med et redningstov ved kastelinien, mens den anden gik ud i målfeltet. Kastefeltet Ved startlinien stod kasterne fra hvert hold parat med hver sit redningstov og skulle prøve at få posen for enden af rebet til at lande i cirkelen ved at kaste den fra startlinien. Parret fik 10 point, hvis den inderste cirkel blev ramt, 5 hvis det var den mellemste og 1 i den yderste cirkel. Hvis det ikke 230

21 AFRIKANSK IDRÆTSDAG lykkedes for kasteren at ramme nogen af cirklerne, kastede hjælperen tovet ind til sin partner, der så prøvede igen. Når posen ramte en af cirklerne, løb både kaster og hjælper mod baglinien og derefter tilbage til startlinien med redningstovet. Krokodillefeltet På vej mod baglinien løb de 3 holds par gennem krokodillefeltet, hvor én deltager fra hvert af holdene permanent opholdt sig dvs. ialt 3. De kunne stoppe de løbende ved at røre dem på ryggen. Skete det, skulle redningstovet afleveres bagud til den anden spiller i parret, der herefter skulle prøve at nå til baglinien med tovet. Løberne og krokodillerne måtte løbe overalt i krokodillefeltet. Der kan maksimalt være 6 løbere i feltet ad gangen, dvs. 2 fra hvert hold, hvoraf de 2 vil være fra en af krokodillernes eget hold, som bør hjælpes af deres holdkammerat. Når løberne havde passeret baglinien kunne de frit løbe hjem til startlinien, men de skulle nu holde sig på egen banedel. Det var tilladt at skifte krokodillerne ud. Når løbeparret nåede tilbage til startlinien, blev redningstovet afleveret til det næste par, der startede forfra. Der blev løbet på tid, så jo flere par, der nåede at løbe ruten igennem og jo mere sikkert der blev kastet, jo flere point fik holdet. Den rækkefølge, som holdet oprindeligt valgte at stille op i, skulle overholdes. Holdet opnåede 5 point for hver gennemløbet runde og 10, 5 eller 1 point for sine kast. Da tiden var gået, blev holdets samlede pointsum talt sammen. Der blev trukket fra, hvis holdet havde ændret i opstillingen, eller hvis det i øvrigt snød. I øvrigt blev der foretaget fradrag hos det hold, hvis krokodiller optrådte særlig vildt. Vinder blev det hold, der fik flest point. 231

22 IDRÆTSDAGE 217. Stammedans Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: lokale, der kan rumme deltagere Remedier: samme som i nr. 215 Hvor: inde Officials: 3 til instruktion og vurdering Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Instruktørerne fra opvarmningen om morgenen stod klar med deres instrumenter til at modtage grupperne, efterhånden som de nåede frem, der nu fik lejlighed til at udfolde sig til trommerne i en obligatorisk del. Dertil kom en fri del, hvor holdet dansede til trommen, mens en fra holdet trommede. De 3 officials vurderede holdenes præstationer ud fra f.eks: * kunstnerisk indtryk, * teknisk udførelse, * udstråling og entusiasme. På denne baggrund blev der uddelt en 1, 2. og 3. plads til de tre hold Det mørke Afrika Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: en halv hal eller sal, som skal kunne mørklægges helt Remedier: 3 kort over hallens opstregning med oversigt over posternes placering, 1 kontrolkort til hvert hold, 20 poster med billeder af afrikanske dyr tapet fast til gulvet, gymnastikredskaber, f.eks. tove, bomme, plinte, tøndebånd, 3 cykellygter og et signalhorn til markering af start og afslutning Hvor: inde Officials: 3 til instruktion af de 3 hold hver for sig og til udfyldning af holdenes kontrolkort Formål: klassekonkurrence, ca. 25 I den ene halve hal blev der lavet et afrikansk orienteringsløb med 20 poster, som var billeder af afrikanske dyr, der er tapet fast til gulvet i hallen. Hallen blev helt mørklagt under løbet, og for at gøre det svært og lidt uhyggeligt, blev der placeret gymnastikredskaber rundt omkring i rummet, og der blev spillet jungle-musik. De 20 poster blev indtegnet på et kort, der viste hallens opstregning, og der blev lavet ialt 3 ens 232

23 AFRIKANSK IDRÆTSDAG Eksempler på 2 af de poster, hvoraf ialt 20 blev tapet fast på gulvet. kort, et til hvert hold. De 3 hold sendtes ind hver for sig. Til hvert hold fremstilledes desuden et kontrolkort, som blev opbevaret hos den af de 3 officials, som opholdt sig i et hjørne af hallen, mens holdet var i aktion. Udover et kort over posterne fik hvert hold 3 cykellygter. Inden holdene enkeltvis blev lukket ind i den helt mørklagte hal, fik de et par minutter til at lægge en taktik, og derefter havde holdet ca. 7 til at finde så mange poster som muligt. Så snart holdet fandt en post, skulle de fortælle den official, der sad i hallens ene hjørne med holdets kontrolkort, hvad det var for et dyr, de fandt på den pågældende post. Han/hun skrev så resultatet på kontrolkortet. Da tiden var gået, blev der fløjtet, lyset blev tændt og alle forlod med det samme hallen, så næste hold hurtigt kunne komme i gang. Skiftet skulle foregå meget hurtigt, hvis tidsplanen skulle overholdes. De 3 hold fik henholdsvis en 1., 2. og en 3. plads, således at holdet med flest rigtige dyr blev nr. 1. Det er vigtigt at understrege overfor deltagerne, at ingen poster må flyttes eller fjernes. Orienteringskort uddelt til hvert hold. Eksempel på et udfyldt kontrolkort. 233

24 IDRÆTSDAGE 219. Safarijagt Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: et stykke græsplæne, aktiviteten kræver ikke megen plads Remedier: fantasifulde dyr lavet i masonitplade med et hul, der ikke behøver at være rundt diameter ca. 15 cm, buer lavet af hasselgrene, pile af havebambus, spyd og sten = unihocbolde Hvor: ude Officials: 3 til instruktion og pointtælling Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Der blev indrettet et mindre jagtområde på skolens græsplæne med en tydelig markeret kastelinie. Dyrene blev anbragt på en række ved siden af hinanden 10 m fra denne linie, og de 3 hold befandt sig bag den. Holdene arbejdede efter tur 3 ad gangen. Hvert hold fik 2 omgange. I hver omgang fik holdet alle buerne og pilene, spyddene og stenene. Det gjaldt for holdet om at få skudt sig frem til så mange point som muligt. Så snart tiden var udløbet, hentede deltagerne selv deres afskudte våben og gav dem til det næste hold. 1. omgang: her blev der givet 1 point hver gang, et dyr blev ramt direkte. 2. omgang: her blev der kun givet point, hvis man fik skudt eller kastet sit våben ind gennem hullet i dyret. Hver gang det skete, fik holdet 10 point. 234

25 AFRIKANSK IDRÆTSDAG 220. Frugtbarhedsdans Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: en græsplæne, der kan blive "smattet" p.gr.a. vandmelonerne Remedier: 21 vandmeloner, 1 kniv, 1 stopur, 1 ghettoblaster med afrikansk musik Hvor: ude Officials: 3 til instruktion og pointtælling Formål: klassekonkurrence, ca 25 Hvert hold fik udleveret en vandmelon, men blev først grundigt instrueret, især i kriterierne for pointgivningen. Holdet skulle danse frugtbarhedsdans i 4 min, med mindre melonen var brugt op inden. Der blev stillet 3 krav til dansen: 1. Hele holdet skulle danse fremad i en ensartet kreds. 2. Alle skulle klappe i hænderne, mens de dansede. 3. Melonen skulle kontinuerligt kastes bagud til den næste i kredsen, idet gjaldt om at holde melonen hel så længe som muligt. Holdene dansede på skift og på tid (4 ) til afrikansk musik, og måtte efter dansen spise melonen eller resterne af den. Der blev givet skønsmæssige point efter følgende kriterier: 1. Hvor hel var melonen efter 4 2. Hvor opfindsomt eller på hvor mange måder, blev melonen kastet. 3. Hvor elegant blev den kastet. 4. Hvor flot dansedes der skete det i takt, og hvilke trin- og bevægelsesvariationer udførtes under dansen? 5. Hvor mange gange nåede melonen kredsen rundt. 235

26 IDRÆTSDAGE 221. Tallerkennegerstafet Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: græsareal ca m inddelt på langs i 3 baner Remedier: 6 stole, tryllesnore, højdespringsstandere, paptallerkener, papkrus og en spand med vand Hvor: ude Officials: 3 til instruktion, pointtælling og vurdering Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Et græsareal på 6 30 m blev inddelt i 3 aflange baner. På hver bane blev der lavet en forhindringsbane, dels ved hjælp af 2 tryllesnore, der spændtes ud tværs hen over alle 3 baner, og dels ved hjælp af 2 stole, som placeredes midt i hvert af de 3 løbefelter. Løbet var en stafet, hvor hver deltager fra de 3 hold løb med en paptallerken i munden. På hver tallerken var der anbragt et krus med vand. De 3 hold stod på en række ud for hver løbebane. Den første på hvert hold løb med paptallerkenen i munden og bægeret med vand frem og tilbage på forhindringsbanen, idet han/hun først skulle over snoren, derefter rundt om stolen, under den næste tryllesnor, op på den sidste stol og ned igen, hen til baglinien, rundt om keglen og tilbage til startlinien. Hvis nogen af løberne undervejs tabte noget af vandet i bægeret, skulle han/hun løbe hen og fylde bægeret op igen. Når den første løber nåede tilbage til startlinien, gav han/hun tallerkenen og bægeret til den næste i rækken, uden at den blev rørt med hænderne. Holdet, som først gennemførte 30 ture, blev vinder, det næste blev nr. 2 og det sidste nr

27 AFRIKANSK IDRÆTSDAG 222. Safariralley Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: en asfaltbane, delt i 3 på den lange led Remedier: 3 bildæk, 3 udendørs hockeystave og 3 kegler Hvor: ude Officials: 3 til instruktion og pointtælling Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Hvert af de 3 hold stillede sig op bag startlinien. Den første på hvert hold trillede vha. skub og slag med hockeystaven bildækket til baglinien ca. 20 m væk, rundt om keglen og tilbage igen, hvor den næste i rækken overtog dækket. Der blev trillet på tid, ca. 15 min, og det gjaldt om at nå flest omgange. Pointtælling * 1 point pr. omgang. * Tillægspoint for holdets entusiasme, f.eks heppekor, akrobatiske opstillinger mens der ventedes, porte ved dækoverrækkelse fra en triller til den næste osv. * Fradrag, hvis dækket blev styret med hånd eller fod Ørkengøgl Deltagerantal: op til 300 Banestørrelse: hel hal Remedier: podie, mikrofon, musikanlæg, en masse gøglerudstyr, bl.a. påfuglefjer, tørklæder og jonglørbolde Hvor: inde Officials: instruktør Formål: fælles aktivitet, kl til ca Aktiviteten var en blanding af en forestilling og en aktivering af alle deltagerne. Bl.a. udleveredes påfuglefjer, som man skulle bevæge sig med uden at bruge hænderne, deltagerne skulle lege med deres balanceevne. Desuden blev alle deltagerne sat til at jonglere med bolde, tørklæder, ringe og kegler, enten alene eller parvis sammen. 237

28 IDRÆTSDAGE Kapitel 9. Idrætsdage Del 4. Østens idrætter Fælles opvarmning kl til 8.45 Nr. 224 Opvarmning: Mavedans 239 Klassekonkurrencer kl til Nr. 225 Bambuskast side 239 Nr. 226 Rickshawløb side 240 Nr. 227 Mavedans side 240 Nr. 228 Thaivolley side 241 Nr. 229 Kinesisk cirkus side 242 Nr. 230 Japansk badminton side 244 Nr. 231 Bambusåg-vand-race side 245 Fællesaktivitet inde i hallen kl til Nr. 232 T ai-chi side

29 ØSTENS IDRÆTTER 224. Opvarmning: Mavedans Deltagerantal: ca. 400 Banestørrelse: hel hal Remedier: instruktør i mavedanserudstyr, musikanlæg, musik til mave- dans, et podie og en mikrofon Hvor: inde Formål: fælles opvarmning, kl til 8.45 En instruktør i mavedans foreviste og instruerede alle deltagerne i mavedans som optakt til årets idrætsdag. Instruktøren var iført mavedanseudstyr og havde selv den rigtige musik med Bambuskast Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: et mindre stykke græsplæne Remedier: 30 tynde bambuspinde, ca. 80 cm lange, 6 store kinesiske kruk- ker lavet af papmaché, 1 lommeregner Hvor: ude Officials: 3 til instruktion og bedømmelse Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Hvert af de 3 hold fik 10 bambuspinde og stillede sig op bag en kastelinie. 6 kinesiske krukker blev anbragt 5-7 m fra kastelinien de største krukker stod længst væk. Hver deltager fik 5 forsøg til at ramme krukkerne kastemåden var helt fri, men kastelinien måtte ikke overskrides. Der blev kastet efter tur, til alle havde prøvet. Hver fuldtræffer gav 1 point og holdet med flest fuldtræffere pr. holddeltager havde vundet. Der skulle regnes med mange decimaler! 239

30 IDRÆTSDAGE 226. Rickshawløb Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: en græsbane Remedier: 3 trillebøre, kegler til banemarkering Hvor: ude Officials: 3 til instruktion og bedømmelse Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Rickshawløbet gennemførtes på en græsbane, der blev indrettet med sving og rundinger, markeret med kegler. Naturlige "forhindringer, som træer og buske kan også variere ruten. Et startsted markeredes. Hvert hold fik en trillebør, der skulle bemandes med 4 personer pr. omgang: 3 aktive og 1 passager. Trillebøren blev trukket af én deltager ved hvert håndtag og blev skubbet/styret af den 3. aktive. Passageren skulle blot holde sig i rickshawen. Der blev kørt så mange runder som holdet kunne nå på 15 For hver runde skulle hele holdet skiftes ud, så alle på holdene efter tur prøvede at gennemføre løbet. 1 point for hver omgang Tillæg for: * kreativ eller ekvilibristisk udførelse, * passageren stod op eller stod på hovedet under transporten, * heppekor, * akrobatiske porte til rickshaw en. Fradrag for : * hvis der var flere end 3 aktive pr. runde, * hvis der blev kørt ad en forkert rute, * hvis gruppen var årsag til trafikkaos, * hvis den/de samme var aktive, uden at alle havde prøvet at køre rickshaw en Mavedans Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: lokale med plads til 75 Remedier: instruktør med udstyr og musik til mavedans, musikanlæg Hvor: inde Officials: instruktør og to hjælpere til bedømmelse og pointgivning Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Holdene instrueredes i mavedans i en stor gruppe, hvorpå hvert hold for sig komponerede og udførte mavedans. Officials vurderede resultatet efter: * teknisk udførelse, * kunstnerisk indtryk, * entusiasme og udstråling. Point blev givet af officials ud fra ovenstående kriterier, som blev meddelt deltagerne på forhånd. Når der var givet point, udnævntes hold nr. 1, 2 og

31 ØSTENS IDRÆTTER 228. Thaivolley Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: udendørs basketanlæg (2 baner) delt med snore til 6 små volleybaner Remedier: 10 badebolde, 6 fløjter, udstyr til opdeling af asfaltanlægget: kegler, markeringsbånd, 2 højde- springsstøtter, kridt til baneafgrænsninger Hvor: ude Officials: 6 dommere og instruktører én til hver bane Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Ved hjælp af kridt og kegler inddelte vi vores udendørsbasketanlæg i 6 små volleybaner. Nettet lavedes vha. markeringsbånd, der blev udspændt på tværs af banerne, idet det i siderne blev fastgjort til basketanlæggets støtter. Desuden understøttedes det på midten af højdespringsstøtterne. Hvert af de 3 hold deltes i 4 mindre hold, som fordelte sig på de 6 baner efter nedenstående system, som sikrede, at alle hold kom til at spille mod hinanden. Systemet skulle fungere hurtigt, og vi bad derfor alle hold om at stille op på rækker, hvorefter vi gav dem numre, således at vi for det første hold talte , for det andet og for det tredje Holdene fik så besked på at gå til de baner, hvis nummer de havde fået. Kampplanen kom derved til at se ud som følger: Der blev spillet på tid 15 min og der blev talt fortløbende, dvs. et hold fik point, hvis det vandt bolden, også selv om det ikke havde serveretten. I øvrigt spilledes med tillempede volleyregler, idet bolden måtte ramme jorden 1 gang, ligesom den måtte ramme basketstøtterne og kurven. Der måtte desuden også sparkes til bolden, men ikke smashes. Der blev servet overalt på banen, dog ikke tættere på nettet end 1 m. Da bolden var meget vindfølsom, blev der skiftet banehalvdel, da halvdelen af spilletiden var gået. Det hold, der vandt flest kampe, blev nr. 1 og fik 50 point osv. Hvis vundne kampe ikke kunne afgøre resultatet, lod vi pointscoren være afgørende. Bane 1 Bane 2 Bane 3 hold 1, nr. 1 hold 1, nr. 2 hold 1, nr. 3 hold 3, nr. 1 hold 3, nr. 2 hold 2, nr. 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6 hold 1, nr. 4 hold 2, nr. 5 hold 2, nr. 6 hold 2, nr. 4 hold 3, nr. 5 hold 3, nr

32 IDRÆTSDAGE 229. Kinesisk cirkus Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: en halv hal med rekvisitterne fordelt på 3 adskilte områder Remedier: amtscentralens gøglerudstyr suppleret med skolens egne ting se rekvisitlisterne nedenfor og en film i kameraet Hvor: inde Officials: 4, 3 til instruktion og bedømmelse samt en fotograf Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Amtscentralens gøglerudstyr blev delt i 3 bunker, som placeredes i en halv hal opdelt i 3 områder. Ved ankomsten til hallen trak grupperne lod om rekvisitbunkerne. De 3 hold fik som opgave at lave et kinesisk totalcirkus, således at alle numre skulle indgå i en helhed og skulle forevises på en gang. Følgende 3 dele skulle indgå: * balancer, * jongleren, * akrobatiske gruppeopstillinger. Totalcirkus et skulle orientere sig mod et tænkt publikum og officials fungerede som vejledere og hjælpere. Holdet havde max 20 som arbejdsperiode. Når det var klar med sin opstilling blev dommerne tilkaldt sammen med fotografen, som forevigede de flotte resultater. Til sidst afgjorde officials, hvem der blev nr. 1, 2 og 3. for processen: * samarbejdsevne på holdet, * aktivitetsniveau, * opfindsomhed, stemning og entusiasme, for produktet: * hvor mange var i aktivitet, * symmetri i opstillingen, * underholdningsværdi, * teknisk vurdering: svær/let, * kunstnerisk vurdering: elegant/klodset, fantasifuldhed, fradrag: * manglende oprydning. Rekvisitoversigt Bunke 1: lille luftpudemåtte, en-hjuler, balancebræt, 3 farvede ringe, 4 kugler til jonglering, bolde store og små, to påfuglefjer, hulahopringe, 14 farvede kasser, 4 stave og skruer, crepe-strimler, bøger til brug i nødstilfælde. Bunke 2: 2 skummåtter, en-hjuler, dobbelt pedalo, 4 farvede ringe, 4 kegler til jonglering, store og små bolde, 2 påfuglefjer, hulahop-ringe, 14 farvede kasser, 3 stave og skruer, crepestrimler, bøger til brug i nødstilfælde. Bunke 3: stor luftpudemåtte, en-hjuler, balancebræt, 3 farvede ringe, 4 kegler til jonglering, store og små bolde, hulahop-ringe, 14 farvede kasser, 3 stave og skruer, crepestrimler, bøger til brug i nødstilfælde. 242

33 ØSTENS IDRÆTTER 243

34 IDRÆTSDAGE 230. Japansk badminton Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: 3 badmintonbaner Remedier: 6 badmintonketchere, 3 tennisketchere, 6 bordtennisbats, 3 badmintonnet og 3 skumbolde Hvor: inde Officials: 3 til instruktion og dommervirksomhed Formål: klassekonkurrence, ca. 25 Japansk badminton spilles som en blanding af badminton, volleyball og bordtennis. Der spilles på tid, f.eks. 20 Den halve hals 3 badmintonbaner udgjorde den fysiske ramme. Bolden var en skumtennisbold. De 3 klasser blev delt i to hold, der fordelte sig på de 6 banehalvdele som følger: 1 /2 1a spiller mod 1 /2 1b 1a 1b 1 /2 1c spiller mod 1 /2 1a 1c 1a 1 /2 1c spiller mod 1 /2 1b 1c 1b Der blev servet sådan, at den samme spiller servede 5 på hinanden følgende gange uafhængigt af udfaldet. Dernæst servede det andet hold 5 gange. Der blev altid servet med en badmintonketcher. Bolden måtte med undtagelse af serven berøres 3 gange på hver side af nettet inden den blev sendt over på den anden side regler som i volleyball. Bolden døde, når den rørte gulvet, eller når den gik ud regler som i volleyball. På hver banehalvdel måtte der max. være 9 spillere, og der rokeredes frit dog måtte samme person ikke serve mere end én serve-omgang pr sæt. Et sæt blev opnået, når holdet nåede op på 21 point. Hvis holdet havde flere end 9 deltagere, sørgede det selv for jævnlige udskiftninger. På hver banehalvdel var der: 2 badmintonketchere 1 tennisketcher 2 bordtennisbats. De af de 9 spillere, som ikke havde noget våben, måtte spille bolden med hænder og arme som i volleyball. Holdet fordelte selv remedierne mellem sig, men alle skulle bruges. Det gjaldt altså om at holde skumtennis-bolden i luften og få den til at dø hos modspillerne. Der blev givet point, hver gang bolden døde uafhængig af hvem, der servede. Point fik det hold, på hvis bane bolden ikke døde. Vinder blev den klasse, hvis to halvdele tilsammen vandt flest sæt. Nr. to blev det hold, der fik næstflest sæt osv. Tillæg: i tilfælde af sæt-lighed kan officials give tillægspoint for fantastiske redninger eller kunstnerisk brug af remedierne. 244

35 ØSTENS IDRÆTTER 231. Bambusåg-vand-race Deltagerantal: 3 hold á pr. runde Banestørrelse: græsplæne ca m Remedier: 3 bambusstænger, 3 spande, 1 vandhane i nærheden, div. redskaber til forhindringsbanen se tegningen nedenfor Hvor: ude Officials: 3 til instruktion og pointtælling Formål: klassekonkurrence, ca. 25 På en stykke græsplane, ca m, lavede vi en forhindringsbane, som skulle gennemløbes mod uret se tegningen. På hvert hold var to deltagere i aktion ad gangen. De to bar en bambusstang mellem sig, hvorpå der hang en spand. På startsignalet løb et par fra hvert hold hen til en vandhane, fyldte spanden og startede med at gennemløbe banen, som vist på tegningen. Når det første par havde løbet en omgang, skiftedes til det næste par; mens det tredje par holdt sig klar. Alle på holdet skulle prøve at løbe med bambusåget! Der måtte løbes så længe, der var vand i spanden vandet skulle kunne skvulpe. Holdet bestemte selv, hvornår og hvor ofte spanden skulle fyldes op. Efter ca. 12 min blev der givet signal om, at spanden ikke længere måtte fyldes op, og efter ialt 15 blev der fløjtet af. Holdene måtte ikke chikanere hinanden eller tømme hinandens spande, men de måtte gerne skaffe sig ekstra spande, som de kunne bruge til påfyldning af nyt vand i bambusåg-spanden. Der blev givet 2 point for hver omgang, der blev løbet med vand i spanden. Når løbet afblæstes efter 15 min, blev der trukket 1 point fra for hver cm vand, der manglede i, at spanden var helt fyldt. Tillægspoint blev givet for kreative indslag. Holdet med flest point blev vinder, det med næstflest blev nr. 2 og det med færrest nr. 3. Beskrivelser af aktiviteter på banen Mål/start Over snoren Under snoren Under hesten Via overkasserne over plinten Gennem et af tøndebåndene Udenom keglen og hjem. 245

36 IDRÆTSDAGE 232. T ai-chi Deltagerantal: op til 300 Banestørrelse: hel hal Remedier: t ai-chi-instruktør, lille scene, mikrofon til at hæfte på tøjet Hvor: inde Formål: fællesaktivitet for alle deltagere, kl til ca Alle deltagere arbejdede på strømpesokker individuelt eller parvis sammen med langsomme bevægelser efter t ai-chi-instruktørens anvisninger. Seancen afsluttedes med en flot forevisning af en træningsserie. Og så var der mulighed for at stille spørgsmål og det var der mange, der havde lyst til. 246

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

Idrætsdagsmappe 2015

Idrætsdagsmappe 2015 Idrætsdagsmappe 2015 I denne idrætsdagsmappe får I udleveret: Vejledning til dagen. Beskrivelse af samtlige discipliner med regler, antal deltagere osv. Vejledning til idrætsdag d.11.9 2015 Dagen nærmer

Læs mere

BFO Rosenlund. fælleslege

BFO Rosenlund. fælleslege BFO Rosenlund fælleslege Indhold 1.Det gyldne skind... 2 2.Fangelege... 3 3.Stjæl æg... 4 4.Høvdingebold... 5 5.Katten efter musen... 5 6.Rundbold... 6 7.Fang fanen... 7 8.Jord... 8 9.Stik bold... 8 10.Alle

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Brug bolden - fra 6 til 66

Brug bolden - fra 6 til 66 Brug bolden - fra 6 til 66 1 Brug Bolden -Fra 6 til 66 er udgivet af DGI i forbindelse med Boldens Arena ved Landsstævne 2009. Idé: Bente O. Larsen, Per Baltzer, Kaj Mathiesen, Henning Olsen og Thomas

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

alle, der har lyst. Du skal have fat i minimum fem Frisbees på forhånd (disse Formålet Med Aftenen

alle, der har lyst. Du skal have fat i minimum fem Frisbees på forhånd (disse Formålet Med Aftenen 21 / FRISBEE FREAK / SIDE 1 AF 6 [ Frisbee-freak ] Introduktion Til Denne Aften Dette opstartsevent er til en lys sommeraften, og du kan passende invitere alle, der har lyst Du skal have fat i minimum

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Fingerslagskast og baggerslagskast

Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast Fingerslagskast og baggerslagskast er begge forøvelser til det færdige finger- og baggerslag. Her under følger en række øvelser, hvor fokus er lagt på netop disse to

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Stikbold. Konkurrence mellem bordene LEGE LEGE Nr.4556 Nr.4553 Stikbold Et afgrænset område, der gradvis kan gøres mindre efterhånden som spillerne bliver ramt. Konkurrence mellem bordene straf alt efter, hvornår de ryger ud. Vinderholdet undgår straf.

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant

4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant Sådan laver du Skole OL i idrætstimerne 7. klasse I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. Husk at taste jeres resultater ind

Læs mere

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

RELATIONER TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse DRILLE MED NAVNE Målgruppe Nye elevhold, hvor eleverne ikke kender hinandens navne endnu. Ikke alt for store grupper. Mål - At lære hinanden at kende - At opnå en høj grad af koncentration Varighed Varigheden

Læs mere

Diverse lege. Indholdsfortegnelse

Diverse lege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Bjerget brænder... 2 Den landflygtige konge... 2 Sparke til dåse... 2 Kongens kæmper... 3 Jeg melder krig... 3 Rød, gul, grøn - stop!... 4 Morderleg... 4 Den blinde mand... 4 Bankebøf...

Læs mere

totalhåndbold Del 1: Lege

totalhåndbold Del 1: Lege totalhåndbold Del 1: Lege 0-15 minutter Forklaring og instruktion til Ståtrold med bold Antal elever Udstyr Bane Beskrivelse og regler Variationer Eleverne deles i grupper á 15-25 elever Kegler/ markeringer-

Læs mere

Boldøvelser kun med bold

Boldøvelser kun med bold Boldøvelser kun med bold Dræber og frelserbold Materialer: To forskellige bolde. 4 kegler. Område på banen: Afgrænset område markeres med de 2 kegler. Spillerniveau: Let øvet. Beskrivelse: Der spilles

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med

SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med 1 2 SOFT-RUGBY er en tilpasset form for rugby, som kan spilles og nydes af alle. I dette hæfte vil vi gennemgå reglerne for spillet, samt komme med forslag til træningsøvelser og planlægning af lektioner

Læs mere

Trille og Trolles. terningleg. Oversigt

Trille og Trolles. terningleg. Oversigt Trille og Trolles terningleg Før vi går i gang: Vi skal bruge 1 (stor) terning og en hulahopring, som placeres midt på gulvet. Vi udvælger 6 opgaver fra oversigten. Vi lægger de seks terningbrikker ud

Læs mere

Vi ønsker alle rigtig god fornøjelse! Skolernes idrætsdag 12. juni 2009

Vi ønsker alle rigtig god fornøjelse! Skolernes idrætsdag 12. juni 2009 Skolernes idrætsdag 12. juni 2009 Gladsaxe Sportscenter, stafetløbet 2008. Vi byder alle elever og lærere velkommen til den fælles idrætsdag for 4.-6. klasserne. Idrætsdagen finder sted fredag den 12.

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1.

Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. 2.3. Mest for børn Chip og Chap (Snipp-Snapp) Øvelse 2.3.1. Spillerne er sammen i par. Hvert par tager opstilling langs midterlinjen, ryg mod ryg. Alle, som kigger den ene vej, er Chip, alle, som kigger

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Træningsøvelser til motorikpakken

Træningsøvelser til motorikpakken Dansk Squash Forbund Motorikpakken 1 Træningsøvelser til motorikpakken Rekvisitter Skumbold m. plasthud Navn & beskrivelse Stikbold Alle mod alle det gælder om at ramme de andre og selv undgå at blive

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Træning af motorik - Kravle / krybe. Du skal bruge følgende redskaber: Denne opstilling træner motorik ved at krybe og kravle.

Træning af motorik - Kravle / krybe. Du skal bruge følgende redskaber: Denne opstilling træner motorik ved at krybe og kravle. Træning af motorik - Kravle / krybe Træning af motorik - Kravle / krybe Denne opstilling træner motorik ved at krybe og kravle. Byg to tunneler, hvor den ene er høj og den anden er lav. Kravl under den

Læs mere

Boldøvelser - med ketsjer og bold

Boldøvelser - med ketsjer og bold Boldøvelser - med ketsjer og bold Drible med bolden Materialer: 1 bold og ketsjer pr. spiller. Område på banen: I servefelterne eller andet afgrænset område. Spillerniveau: Begynder. Beskrivelse: Bolden

Læs mere

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC

DBBF inspirationsmateriale. Basketball øvelses ABC DBBF inspirationsmateriale Type Oprindelige forfatter Opsummering Målgruppe Krav Problemområder Materialer Arbejdskraft Faciliteter Senest opdateret Basketball øvelses ABC Øvelser og beskrivelse af Fundamentals

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Boldlege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Vikingelegen

Læs mere

flyt fødderne og løb let!

flyt fødderne og løb let! Dansk Håndbold Forbund s Håndboldskoler for børn og unge 2002 flyt fødderne og løb let! - koordinations- og bevægelsestræning - DET TEKNISKE SATSNINGSOMRÅDE 2002: Koordinations- og bevægelsestræning Som

Læs mere

Frikvartersaktiviteter

Frikvartersaktiviteter Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Frikvartersaktiviteter Indholdsfortegnelse CHASE: Politi og røvere s.1 Udbryderkongen s.2 Grænselegen s.3 Hvad er klokken Hr. Løve s.4 De blå de må gå s.5

Læs mere

Indholdsliste i kassen A-grunden

Indholdsliste i kassen A-grunden Indholdsliste i kassen A-grunden 30 stk. Farvede bånd rød/blå, til holddeling 8 kegler i god kvalitet 4 fløjter i rustfri god kvalitet 2 fodbolde fra trees 2 basket bolde fra trees 1 pendulkegler, 9 trækugler,

Læs mere

Lektionsplaner. Indeatletik i folkeskolen. for 4. 6. klasse

Lektionsplaner. Indeatletik i folkeskolen. for 4. 6. klasse Lektionsplaner Indeatletik i folkeskolen for 4. 6. klasse Dette materiale er udarbejdet af Dansk Atletik Forbund v/ronja Egsmose, oktober 2007 Materialet er målrettet mod folkeskolelærere, der ønsker at

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting:

Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Tidlig matematik, Workshop 10. februar 2016 Aktiviteter Hvad er matematik? Gæt hvor mange og hvad Fyld en mængde genstande i en ikke gennemsigtig beholder. Man skal nu gætte to ting: Hvad er i beholderen?

Læs mere

IDRÆTSDAGEN 2014 IDRÆTSDAGSTILBUD FOR 4.-7. KLASSE STÆVNET AFHOLDES TIRSDAG D. 24. JUNI 2014.

IDRÆTSDAGEN 2014 IDRÆTSDAGSTILBUD FOR 4.-7. KLASSE STÆVNET AFHOLDES TIRSDAG D. 24. JUNI 2014. IDRÆTSDAGEN 2014 IDRÆTSDAGSTILBUD FOR 4.-7. KLASSE STÆVNET AFHOLDES TIRSDAG D. 24. JUNI 2014. Discipliner: 4. klasse: Løb, spring & kast 5. klasse: Atletik, Håndbold 6. klasse Basket, Fodbold og Floorball

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation. Nr.10162 Haleleg Nr.10161 som placeres i buksekanten. Herefter skal alle mod alle samle flest mulige haler ved at stjæle dem fra de andre. Man må kun fange en hale ad gangen, som så skal placeres sammen

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Gamle lege. Børns leg i historien. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune afd. Frilandsmuseet Hjerl Hede Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup

Gamle lege. Børns leg i historien. De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune afd. Frilandsmuseet Hjerl Hede Hjerlhedevej 14, 7830 Vinderup Gamle lege Børns leg i historien Leg Vi har altid leget. I bondesamfundet legede både børn og voksne. Efterhånden som samfundet udviklede sig, forsvandt legene for de voksnes vedkommende, men børnene er

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer

Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer Regler for afvikling på egen skole i idrætstimer I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. 1. Første trin er naturligvis at tilmelde

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen. 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Sparke

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Klubdag for de mindste (U-6/U-8)

Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Saml foreningens mindste spillere og deres forældre til en sjov og hyggelig dag i hallen, hvor der er fokus på fælles aktiviteter og klubånd. Denne klubdag er målrettet

Læs mere

PROGRAM 1. Stolefodbold i f.eks. 15 minutter. Stolemotion

PROGRAM 1. Stolefodbold i f.eks. 15 minutter. Stolemotion PROGRAM 1 Aktivitet: Stolefodbold og Stolemotion Test: Rejse-sig-sætte-sig-test Stolefodbold i f.eks. 15 minutter (min. 8 deltagere) Placér gruppen i en rundkreds, så hver enkelt stol støder op til hinanden.

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

80 meter Materialer: 4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant

80 meter Materialer: 4 kegler målebånd stopure tablet eller papir + blyant Sådan laver du Skole OL i idrætstimerne 6. klasse I det følgende beskrives, hvordan man som lærer kan afvikle kvalifikation til finalestævnet i klassernes idrætstimer. Husk at taste jeres resultater ind

Læs mere

Uddrag af. Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans. Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme. København - Anno 1991. samt andre kilder TRIN

Uddrag af. Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans. Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme. København - Anno 1991. samt andre kilder TRIN Uddrag af Håndbog over trin og udtryk i dansk folkedans Udgivet af Foreningen til Folkedansens Fremme København - Anno 1991 samt andre kilder TRIN 1. Udgave Juni 2010 Trin Generelt De anførte trinbeskrivelser

Læs mere

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Legene stammer fra Cyklistforbundets bog 20 cykellege - sjov cykeltræning for alle børn. Legene

Læs mere

Klubdag. Program for klubdagen

Klubdag. Program for klubdagen Klubdag Saml spillere og forældre til en sjov dag i hallen og sæt fokus på de gode fælles oplevelser, samarbejde og klubånd. En klubdag giver mulighed for at blande spillere på tværs af køn og årgang og

Læs mere

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset?

SUSET. Hvad giver dig et sug i maven? Hvad får dig til at opleve suset? SUSET Når det drejer sig om højder, har vi tit grænser, der skal overvindes. Overvinder vi disse grænser, kan vi få et sug i maven, fordi vi gør noget, som vi ikke troede, vi turde. Også selv om det ikke

Læs mere

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år

Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år 1 HVAD vil vi teste? Introduktion til Måling af fysisk form hos børn 4-12 år NB! Testpersonerne gennemfører øvelserne med sko på Fysisk form er en variabel, der er sammensat af mange forskellige egenskaber.

Læs mere

Træningsmateriale - Kast

Træningsmateriale - Kast Træningsmateriale - Kast Kast Indhold Forord... 2 Generelt om kast... 3 Lektion 1 Stående kast... 5 Lektion 2 impulsskridt... 6 Lektion 3 Et helt kast... 7 Træningsøvelser og lege... 8 Konkurrencen...

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast.

Time Out. Diskvalifikation af RØD 7 og nyt opgiverkast. 1 2 3 4 5 HVID 9 står korrekt placeret ved udførelsen af et opgiverkast. Dommerne fløjter for opgiverkastet, men inden HVID 9 får kastet, er HVID 15 løbet frem over midterlinjen, hvor han bliver trukket

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12. Uge 29 Emne: Nørd Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.00 Uge 29 l Nørd Hopp har fundet en god pind. Den faldt ned lige

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde)

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Nr.6531 Nr.6530 Afslutnings rundt om bordet (slik) Alm. rundt om bordet (Den hårde) Der spilles med én bold som holdes i gang samtidig med at man løber rundt om bordet og >4 spillere skiftes til at spille

Læs mere

AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15

AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15 AKTIVITETER TIL TEMADAG d 1.9.15 Vi nåede ikke alle lege, men her har I det samlede program. Kan ske at noget af det vi ikke nåede kommer på næste gang Tak i øvrigt for godt engagement og humør Kan du

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I denne test skal I finde ud af, hvilket transportmiddel, I kan køre hurtigst på? Hypotese Hvilket transportmiddel tror I, I kan køre hurtigst på? Hvorfor? Det skal I bruge:

Læs mere

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke På de følgende sider kan du læse lidt om det nye idrætsmærke, som idrætskoordinatorerne i samarbejde med Hillerød Kommune og Mats Mejdevi

Læs mere

Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter

Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter Skolernes idrætsdag 10. juni 2011 Gladsaxe Sportscenter Vi byder alle elever og lærere velkommen til den fælles idrætsdag for 4.-6. klasserne. Idrætsdagen finder sted fredag den 10. juni fra kl. 9 til

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2

Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 Reglerne til Kidsvolley level 0 til 2 I dette materiale, målrettet skoler og fritidsordninger, er kidsvolleyreglerne rettet til, så de passer til en undervisningssituation, hvor idrætslæreren har grupper

Læs mere

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale

Træningsmateriale Spring. Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Træningsmateriale Opnå målene for alsidig idrætsudøvelse i løb, spring og kast med dette materiale Indhold Forord... 2 Generelt om spring... 3 - basisviden for underviseren... 3 Grundlæggende bevægelser...

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Find dit dyr. Bowling DE YNGSTE DE YNGSTE. Variation. Variation. Formål.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Find dit dyr. Bowling DE YNGSTE DE YNGSTE. Variation. Variation. Formål. Nr.9155 Alder: 4-6 år - Tid: 8 min. Nr.9152 Find dit dyr af et af 3 dyr. Spillerne deles i tre hold. Hvert hold får et dyrenavn. Hvert hold leder en efter Bowling række bag en kegle i passende afstand

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Program. for. Skolernes idrætsdag. 1. juni 2007. 4. - 6. klasser. Gladsaxe Sportscenter

Program. for. Skolernes idrætsdag. 1. juni 2007. 4. - 6. klasser. Gladsaxe Sportscenter Program for Skolernes idrætsdag 4. - 6. klasser 1. juni 2007 Gladsaxe Sportscenter Hvor finder du: Badminton for 5. klasser side 11 Basketball for 4. klasser side 7 Beachvolley for 6. klasser side 25 Bordtennis

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

Slackline. Balance koordination motorik styrketræning højt humør. - som en integreret del af idrætsundervisningen

Slackline. Balance koordination motorik styrketræning højt humør. - som en integreret del af idrætsundervisningen Slackline Balance koordination motorik styrketræning højt humør - som en integreret del af idrætsundervisningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...2 Hvad er slackline?...2 Slackline

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Hvad er klokken hr. Ulv?

Hvad er klokken hr. Ulv? Legekompendie Fangelege Egern-tagfat Mindst 6 deltagere. 5-13 år. 10-20 min. Først vælges et rovdyr (ræv, ugle, menneske, tyranosaurus rex eller lignende), derefter vælges en af deltagerne til at være

Læs mere

Inspiration til fodboldskoler. Balkan DGI fodbold i Ferien. DGI.dk/fodbold

Inspiration til fodboldskoler. Balkan DGI fodbold i Ferien. DGI.dk/fodbold Inspiration til fodboldskoler Balkan 2007 DGI fodbold i Ferien DGI.dk/fodbold Forord Idé Fodbold i Ferien har besluttet at udgive et temahæfte som inspiration til jer som arbejder med fodboldskoler. For

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Fangelege. Indholdsfortegnelse

Fangelege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ulven kommer... 2 To mand frem for en enke... 2 Aberne i træerne... 2 Her kommer vi... 3 Sten-saks-papir... 3 Plat eller krone... 3 Alle-er-den-tik... 4 Katten efter musen... 4 Ståtrold...

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Brainbreaks Tidsgruppe 0 10 minutter: Formel 1-kast med blød bold Der skal bruges to bløde bolde. Eleverne står i en tæt cirkel og bliver nummeret 1,2,1,2 etc

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

SJM 2015 5. OG 6. SEPTEMBER AFDELING A

SJM 2015 5. OG 6. SEPTEMBER AFDELING A SJM 2015 5. OG 6. SEPTEMBER AFDELING A Offentliggørelse af ponygameslege Distrikt 3 har valgt at offentliggøre ponygames legene til årets sjællandsmesterskab i ponygames på Store Hestedag. Da nogen af

Læs mere