Visioner for udvikling af området nord for Nexø havn. (med idéer til Nordfilet grunden og havnefronten)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visioner for udvikling af området nord for Nexø havn. (med idéer til Nordfilet grunden og havnefronten)"

Transkript

1 Visioner for udvikling af området nord for Nexø havn (med idéer til Nordfilet grunden og havnefronten) Februar

2 Introduktion Den 27. august 2009 vedtog kommunalbestyrelsen Udviklingsplan for Nexø havn og by. Intentionerne i planen er sammenfattet således: De sydlige havnearealer og bassiner bør forbeholdes og udvikles til industri og fiskeri, og en sydlig indsejlingsmulighed bør undersøges. De nordlige havnearealer bør på sigt reserveres som bynære havnearealer med mulighed for boliger, lettere erhverv, turisme og oplevelser og bynære rekreative områder. Der bør bygges boliger på Nordfilet-området, men der skal samtidig sikres offentlig adgang til området. Det bør overvejes, om nogle af de eksisterende bygninger og anlæg kan bevares, men med en ændret anvendelse. Vi er en gruppe Nexø borgere, som i forlængelse af disse planer er gået sammen om at tage initiativ til en udvikling af de rekreative muligheder i det grønne område nord for havnen og området omkring Stenbrudssøen, så der bliver en naturlig sammenhæng mellem havnen mod syd og det rekreative område i byens nordlige ende. Nogle af idéerne rækker ind over Nordfilet grunden og beddingspladsen foran Skatecentret. Gruppen har gennem 2013 deltaget i en række workshops arrangeret af BBS, BRK og LAG-Bornholm under overskriften Lokale ressourcer i spil. Gruppen består indtil videre af repræsentanter for Erhvervsgruppe Øst, Nexø borgerforening, Nexøhuset, Nexø Kristne Skatecenter, Nexø kajakklub og deltagere i projekt Både og. Vi har et ønske om at inddrage så mange lokale foreninger og enkeltpersoner i det videre arbejde som muligt, for hvis visionerne skal realiseres, er det nødvendigt med en bred en opbakning. Vi har udfærdiget en visionsplan med det overordnede sigte at gøre de grønne områder nord for byen tilgængelige for så mange brugere som muligt gennem et sammenhængende stisystem. Derudover ønsker vi at tilføre området nogle rekreative værdier og aktivitetsmuligheder, så det inviterer til ophold og samvær. Planen er ikke nagelfast men under stadig udvikling, hvorfor vi ikke har lagt os fast på den endelige udformning eller placering af de enkelte elementer. Den er tænkt som et idékatalog, der kan spille sammen med Udviklingsplan for Nexø havn og by og visionskataloget fra projekt Både og og samtidig være i overensstemmelse med Friluftsrådet på Bornholms anbefalinger til friluftsliv i bynære omgivelser. Inden planerne kan realiseres, skal der indhentes tilladelser fra flere instanser som f.eks. Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Regionskommunen, de berørte lodsejere m.fl. Der skal også skabes finansieringsmuligheder fra fonde mv., så der er lang vej endnu, men et sted skal man jo begynde. Vi håber, at vores præsentationsmateriale vil give dig som ressourceperson og/eller din forening lyst til at være med i arbejdet, så Nexø kan tiltrække tilflyttere og arbejdspladser ved fortsat at være en spændende by at bo og arbejde i. 2

3 Et udbygget og sammenhængende stisystem Regionskommunen åbnede for nogle år siden en del af Nørrebækken. Samtidig anlagde man en sti langs bækken fra Ibskervej bagom Glas- og Keramikskolen og Stenbrudsgården til Stenbrudsvej ved Halleklippen. Denne sti vil vi gerne udbygge med en sti langs kysten fra Nordfilet grunden ud forbi Stenbrudssøen og op til landevejen, hvor den nuværende sti ender men også med tilslutning til kyststien ved Halleklippen. Derudover ønsker vi 2 forbindelsesstier. Den ene fra Nørrebækkens udløb i havet, ind forbi Nexøhuset og langs den åbnede å op til den nuværende sti. Den anden fra kyststien op mellem campingpladsen og Stenbrudssøen til landevejen overfor Konservesfabrikken og videre fra Glas- og Keramikskolens P-plads til den nuværende sti. Hvis der endvidere etableres en sti fra Møllekullen til Paradisvej, kan Paradisbakkeskolen og Nørremøllecentret få kort afstand til stisystemet. Systemet ville herfra kunne føres videre sydpå ad eksisterende veje, stier, randzoner mv. fra Nexø hallen til Ferskesø området, så der i sidste instans kunne etableres en grøn ring om Nexø. Motionssti/hjertesti i smuk natur For at opleve kysten fra Nordfilet grunden til Stenbrudssøen skal man i dag være ret terrængående. Vi vil gerne gøre det smukke naturområde ved søen, bækken, skoven og markerne tilgængeligt for alle, gående, motionister, cyklister, gangbesværede og ikke mindst for beboerne i Nexøhuset, som via forbindelsesstien vil få direkte adgang til stisystemet. Stiens belægning afgør, hvilke brugergrupper, man ønsker at imødekomme (se silhuetter). Langs stien kan der opstilles informationstavler om relevante emner som sandstenskysten, de tidligere laguner, Stenbrudsgården, de to stenbrudssøer m.m. 3

4 Markvej til Langedal Suttetræ Nørremølle Center Nexø Skole Stikveje til udsigtspladser Nexøhuset Stisystem i nordlig bydel. Fuldt optrukken linje = eksisterende sti. Stiplet linje = ny sti 4

5 Afmærket cykelsti gennem Nexø havn Cykelturister kører i dag gennem Nexø ad Sdr. Landevej, Havnen, Ndr. Strandvej og Stenbrudsvej én af de mest befærdede strækninger på Bornholm med tung trafik. Gennem de senere år er der afmærket cykelsti i siden af vejbanen. Herved er vejen blevet smallere, så parkerede biler forhindrer, at 2 biler kan passere hinanden. Ofte holder bilerne ulovligt parkerede ved fortovet, så cyklisterne tvinges ud på vejbanen, og ved centrum, hvor trafikken er tættest, er der ingen cykelsti pga. pladsmangel. Derved opstår der mange farlige situationer. Med en farvet belægning el.lign. og skiltning kunne man forholdsvis enkelt afmærke en cykelsti gennem Nexø by via havnefronten. Kun ved den gamle sliske i Nordhavnen er der en niveauforskel op til Jernbane-museet på en lille meter, som skulle udjævnes. Ved en sådan linjeføring ville man opnå flere fordele: Den bløde trafik ville blive adskilt fra den tunge trafik. Cyklisterne ville således få en mere sikker og afvekslende tur og opleve Nexø som en havneby. Undervejs ville man nordfra opleve de aktiviteter, der er foreslået andetsteds: Skater- og parkourbanen foran Nexø Kristne Skatecenter. Dernæst ville man ledes forbi Bornholms Jernbanemuseum og tørdokken med Svane byggeriet, Polensfærgen, fiske forretningen og restauranterne på pieren og markedsdage på Fisketorvet. Her kunne man etablere en cykelparkering, så turisterne via Slipset enten kunne dyppe tæerne fra den planlagte trappe ned til vandet eller gå ad det bilfri strøg Toldbodgade op til byens centrum. Fra Fisketorvet og videre sydpå kunne man enten lade cykelstien følge Sdr. Hammer eller, hvis man ønsker at forbeholde de sydlige bassiner som arbejdsområde, dreje stien op til Sdr. Landevej mellem Sdr. Hammer nr. 12 og 14, hvor der i forvejen er et gænge med en trappe og en sliske til cykler op til den lille P-plads syd for InHouse, og derefter lade den følge den nuværende cykelsti til Netto. Hvis sti systemet i det grønne område forbi Nexø gamle Røgeri, Nexø Familiecamping og Stenbrudssøen gennemføres, ville stien i den nordlige ende slutte sig til det overordnede cykel vejnet på Nørremarksvej og mod syd til cykelvejen mod Balka/Snogebæk. Trafiksikkerheden ville øges, og cyklisterne ville få en mere varieret oplevelse af natur, havn og by, uden at de blev ledt uden om eller forbi byens forretninger. 5

6 Genskabelse af en historisk lagune Som det fremgår af nedenstående historiske kort har det grønne område nord for Nexø by ikke altid set ud som det gør i dag. Naturen har igennem tiden formet og ændret kysten og dannet indsøer og laguner, det såkaldte Ålehav. På fotoet kan man se en lagune, der så sent som i 1942 optog ca. halvdelen af det nuværende græsareal. Efter bombardement i 1945 fyldte man lagunerne op med ruinrester fra de sønderbombede huse og udlagde området til en græsklædt fælled. Siden har området ligget uændret hen og fremstår i dag som et lidt karakterløst landskab, som ikke opfordrer til ophold, aktiviteter eller samvær undtagen på de ganske få dage om året, hvor der afholdes arrangementer af forskellig art Ndr. Strandvej 14. juni Bemærk Ålehavet til venstre. Det var der alle murbrokkerne blev kørt hen efter bombardementet Det grønne område er det eneste sted inden for Nexøs bygrænse, hvor man har direkte udsigt til havet udsigt, men ikke adgang, da kystens karakter ikke indbyder til soppeture eller havbad. Her er man henvist til Halleklipperne, som ikke er tilgængelige for gangbesværede, eller Balka strand, hvis man vil til en børnevenlig strand. Ved at genskabe en af de historiske, lavvandede laguner og sikre den med en forkastning ville man få mulighed for at skabe en strand langs lagunens indre bredder. Således kunne man skabe en oase, som sammen med de andre elementer i projektet ville opfordre til ophold, friluftsaktiviteter, samvær og naturoplevelser. Området ville få nyt liv og blive en magnet for byens borgere og gæster. Der ville skabes en naturlig sammenhæng mellem bymidten, havnen og naturområderne mod nord. Kanalen, som er skitseret andetsteds, kunne føres frem til lagunen, ligesom den åbnede Nørrebæk kunne få sit udløb i lagunen i stedet for direkte i havet. 6

7 Aktiviteter på græsområdet Ud over en grill hytte kunne der etableres aktivitetsmuligheder i området. Vi ved, at der er ønske om en legeplads, men der kunne f.eks. også udlægges en eller flere petanque baner. Stisystemet ville tiltrække motionsløbere, og i den forbindelse kunne man opstille udendørs fitness redskaber enten på græsplænen eller diskret placere dem i en gruppe et passende sted i skoven langs stien. Mulighederne er mange, men de skal overvejes nøje, så området bevarer sit rekreative udtryk og ikke bliver tivoliagtigt. Petanque bane Fitness redskaber Legeplads 7

8 Grill/bål hytte Allerede i dag mangler der opholdsmuligheder og borde/bænke til besøgende i det grønne område, som ønsker at spise deres medbragte mad, f.eks. fastboende, turister, børnehaver og andre institutioner på tur. Med det øgede besøgstal, som må forventes, når området åbnes for publikum gennem bedre adgangsforhold, og når det gøres mere attraktivt og rekreativt, vil der også være et behov for at kunne raste og søge ly og læ for regn og blæst. Vi forestiller os en enkel hytte i simple materialer, der også kan benyttes i forbindelse med de tilbagevendende traditionelle arrangementer, som afholdes på pladsen, som f.eks. Sankt Hans aften og skulpturuge. Frilægning af Nørrebækken Nørrebækken var tidligere var rørlagt, men blev for nogle år siden åbnet på en lang strækning fra området bag Nørremølle centret til området for enden af Højbovej (den fuldt optrukne blå streg). Vi vil gerne have bækken åbnet de sidste 150 meter ud til havet (bortset fra Nexøhusets grund og Stenbrudsvej) som vist med stiplet blå linje på kortet herunder. På den måde ville bæk og sti følges naturligt ad. 8

9 Shelter Naturstyrelsens frie overnatningspladser på Bornholm for kajakroere og andre friluftsfolk Hammerhavn 55 o N Salene 55 o N Arnager Nexø? 55 o N Sose 55 o N Strandmarken 54 o N Efter et oplæg fra Nexø Kajakklub og DGI anlagde Naturstyrelsen for nogle år siden 5 kystnære primitive lejrpladser specielt med henblik på kajakroere, men de står selvfølgelig til rådighed for alle friluftsfolk. Meningen er, at nettet skal udvides til 8-10 pladser med ca. 15 kilometers indbyrdes afstand. Især mangler der pladser på klippekysten. Det ville være naturligt at etablere en primitiv plads på det grønne område i Nexø nær ved Nexø Kajakklubs hus, hvor der er landgangsmulighed for kajakker ved broen og slisken. De nuværende lejrpladser er helt uden faciliteter, bortset fra pladsen i Hammerhavn, hvor man skal benytte de offentlige toiletter, da de ligger i et naturområde med mange turister og ganske meget færdsel. Da en evt. lejrplads i Nexø vil ligge omgivet af bymæssig bebyggelse med meget færdsel, vil det være en god idé at opføre et shelter for at give lidt privatliv til de overnattende og af samme grund vil det være nødvendigt med adgang til offentlige toiletter og affaldsdeponering, som det er foreslået andetsteds i vores projekt. I stedet for en selvstændig shelter bygning, kunne shelteret indrettes i en tilbygning til kajakklubbens hus ved siden af de offentlige toiletter, som det er foreslået i det efterfølgende. 9

10 Offentligt handicapvenligt toilet Med det antal besøgende, der allerede i dag er i det grønne område, er der behov for et offentligt toilet enten i det grønne område eller i det tilstødende havneområde, gerne i forbindelse med de skitserede P-pladser. Toilettet kan opføres som en selvstændig bygning eller indrettes i en ca. 2 meter bred tilbygning til Kajakklubbens hus mod nordvest, hvor der i forvejen er vand, kloakering og el. Her ville man også let kunne installere tilslutningsmuligheder for vand og el i forbindelse med de arrangementer, der afholdes i det grønne område. Alternativt kunne man indrette to handicaptoiletter, et omklædningsrum og en mindre sauna, som vinterbadere kunne benytte i forbindelse med en dukkert i den lagune, som er omtalt andet sted. Man kunne også indrette tilbygningen med to handicap toiletter og et shelter til primitiv overnatning i stedet for et selvstændigt shelter, som det er foreslået andetsteds i kataloget. Fritstående toilet bygning Toiletter i tilbygning P-pladser Der mangler parkeringsmuligheder til de besøgende i området. I dag parkeres der lidt tilfældigt på pladsen foran Kajakklubben mellem klubhuset og molen. Parkeringspladser kan etableres flere steder, men gerne ved indkørslen til området eller med udsigt over havet, f.eks. som vist på de to skitser. Grusvejen forbi Kajakklubben bør asfalteres eller sikres på anden måde. En stor del af året er den meget ujævn med store vandfyldte huller. 10

11 Asfaltering af gennemfartsvej Gennemsfartsvejen fra Pilebrovej til havet og videre sydpå langs kysten ned mod havnen fremstår det meste af året i en stand som det fremgår af nedenstående fotos. Flere steder fortrækker bilisterne at køre ud på det bløde græs for at undgå de store huller i vejen. Ca. en gang om året udbedres vejen ved påfyldning af materialer, men forholdsvis hurtigt opstår de samme huller igen. Forholdene kunne delvis afhjælpes ved at spærre vejen for gennemkørsel og dermed begrænse en del af trafikken, men det rigtige ville være at asfaltere de manglende 150 meter samtidig med etableringen af de foreslåede P-pladser. 11

12 Udendørs mobile skate-ramper Som en naturlig forlængelse af de indendørs aktiviteter i Nexø Kristne Skatecenter kunne ophalerpladsen ved den gamle bedding foran Skatecentret omdannes til en udendørs skaterbane, hvor byens unge kunne samles og boltre sig udendørs, når vejret er til det. De mobile elementer ville give mulighed for at ændre på banen, så den hele tiden kunne give nye udfordringer. På en bænk eller to kunne forældre og andre sidde og nyde solen og aktiviteterne. Pladsen ville også være velegnet til en kunstig isskøjtebane om vinteren. I dag benyttes pladsen af Svane projektet til savbane, men dette projekt vil jo på et tidspunkt finde sin afslutning. 12

13 Parkour bane På beddingspladsen foran skater hallen vil der også være plads til en parkour bane hvor, udøverne kan udfolde sig fysisk og bevæge sig rundt på banen i flydende bevægelser. 13

14 Kanal gennem byen - Nexøs Venedig I Udviklingsplan for Nexø havn og By fra 2009 er den tidligere Nordfilet grund og området med de nedlagte urtehaver udlagt til helårsbolig- eller fritidsboligformål. Der står: Området har en fortræffelig beliggenhed, både i forhold til kysten og bymidten og grænser op til nogle særdeles attraktive arealer til friluftsliv og rekreation. I dette område ligger tillige roklubbens klubhus og bådebro. Vand skaber liv Der er gennem de senere år udarbejdet flere principskitser for Nordfilet grunden. Vi vil gerne tilføre disse skitser et maritimt element ved at etablere en kanal fra slisken i Nordhavnsbassinet og videre nordpå gennem Nordfilet grunden, for så at svinge østpå i området med de tidligere nyttehaver og udmunde i havet lige syd for Kajakklubbens hus eller i den omtalte lagune. Dette ville skabe en fornemmelse af at bo på en lille ø og samtidig fungere som bindeled mellem byen, havnen og det rekreative område nordpå. Hvis man samtidig øgede gennemsejlingshøjden for friskvandsindtaget under Sønder Flak i den sydligste del af havnen, ville småbåde, robåde og kajakker kunne sejle tværs gennem hele havnen og være med til at give liv både til havnebassinerne og det nye boligområde. Billederne er fra en ny bydel, som er opført langs en kunstig gravet kanal i Strömstad i Sverige. En bebyggelse i Nexø skal selvfølgelig tilpasses de lokale bornholmske forhold. I det følgende vil vi vise, hvordan de forskellige principskitser, der er udarbejdet for Nordfilet grunden, uden de store ændringer kunne give plads til en kanal gennem området. 14

15 15

16 Eksisterende principskitse Alternativ principskitse 16

17 Denne side viser Illustrationer fra Udviklingsplan for Nexø havn og by. Tegningen viser, hvordan Slipset på Skippertorvet ender ved havnefronten med en terrassering, som fører ned til vandkanten og giver adgang til vandet og en lav flydebro, hvor joller og kajakker kan lægge til. Illustrationerne gengives her for at vise, hvordan et maritimt element fra udviklingsplanen spiller naturligt sammen med visionskatalogets kanal idé. 17

18 Skitseforslag 1 med lagune udarbejdet af arkitektfirmaet Blå Streg på grundlag af elementerne i visionskataloget. 18

19 Skitseforslag 2 med kanal udarbejdet af arkitektfirmaet Blå Streg på grundlag af elementerne i visionskataloget. 19

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014:

DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: DAGSORDEN WORKSHOP D. 7. APRIL 2014: 1. Velkomst og formål med mødet ved Birger Jensen, Formand - Miljø, Klima og Trafi k 2. Præsentationsrunde 3. Oplæg v. Hasløv og Kjærsgaard. 4. Emner til debat v. Haslev

Læs mere

MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S

MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S MARITIME DRØMME SKIVE SØSPORTSCENTER UDARBEJDET DECEMBER 2003 KAJ OVE MADSEN A/S BERTEL GANTRIIS A/S GJØRTZ, PANK & PARTNERE A/S MARITIME DRØMME PÅ SKIVE HAVN SKIVE SØSPORTSCENTER FORSLAG UDARBEJDET DECEMBER

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus

Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus NAPPEDAM BÅDELAUG Projektbeskrivelse: Jolle- og kajakhus Side!1 NAPPEDAM BÅDELAUG NAPPEDAM BÅDELAUG BYGGER NYE KLUBFACILITETER FOR JOLLE- OG KAJAKAFDELING Baggrundsinformation en bådehavn for foden af

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Steen Paldan * Bøgeløkken 15 3700 Rønne * 5695 4938 & 4014 4995 www.kajaksteen.dk steen@paldan.info

Steen Paldan * Bøgeløkken 15 3700 Rønne * 5695 4938 & 4014 4995 www.kajaksteen.dk steen@paldan.info Steen Paldan * Bøgeløkken 15 3700 Rønne * 5695 4938 & 4014 4995 www.kajaksteen.dk steen@paldan.info Rutebeskrivelse Bornholm Bornholms lange hvide sandstrande Balka Arnager i alt ca. 30 km. RUTEBESKRIVELSE:

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Idekatalog Masterplan for Sæby

Idekatalog Masterplan for Sæby IDEKATALOG MASTERPLAN FOR SÆBY Idekatalog Masterplan for Sæby Idekatalog fra Sæby Havns Beboerforening for området Sæby Havn, Strandgade, Klostergyden, Den gamle fabriksgrund, Nordstranden og Søndre strand

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Kan gøre noget for autocamperturisme!

Kan gøre noget for autocamperturisme! Kan gøre noget for autocamperturisme Få del i Europas hurtigst voksende turistsegment Af: www.autocamper-info.dk den 27. apr. 2015 JI/2015 Side 1 Der findes 1,7 millioner autocampere i Europa. Deraf er

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig.

Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen Har du lyst til at tage på tur og se noget flot? Så er Hindsgavl-halvøen måske noget for dig. Hindsgavl-halvøen ligger lige uden for Middelfart. Det er et dejligt sted med mange muligheder.

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Promenade. Naturstrand

Promenade. Naturstrand STRUKTURPLAN INDSATSOMRÅDER 11 Strandeng 1 Grøn tæt by Vej til strand Park 15 Kyststi 2 3 Promenade 4 17 11 5 12 13 SIGNATURFORKLARING Landskab med aktiviteter 14 Landskab med natupræg Indsatsområder 0m

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Ansøgning til Friluftsrådet

Ansøgning til Friluftsrådet t Ansøgning til Friluftsrådet 1. Historisk tilbageblik Thissinghus havn er en 150 år gammel havn som frem til 1974 blev brugt til industri havn i forbindelse med den lokale korn- og foderstofforretning

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 alfabetisk med navn og kontaktoplysninger Ideer / forslag Kontaktperson m.m. Adgangsveje / stier, Rørvig

Læs mere

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen.

7. Bilag. Delområde 1A - Eksisterende forhold. DELOMRÅDE 1 A Eksisterende forhold NORD. Delområde 1A - Eksisterende forhold. Prøvestenen. Delområde 1A - forhold røvestenen Lille Bedding Institution Strand Forening Forening Forening Fritløbsområde for hunde midlertidigt boldbur toiletbygning Adgangsvej Kolonihaver Kolonihaver Kolonihaver

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km

Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Den danske Pilgrimsrute Østsjælland 1-1 Kastrup Lufthavn Ishøj 22 km Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG

GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR Telefon 58 38 08 40 Mobil 30 54 90 59 E-mail: poseidel@dbmail.dk Stiftet den 10. juni 1969 - Dit lokale

Læs mere

Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront?

Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront? Hvordan får vi fornyet en vigtig del af Rønnes havnefront? Debatmøde med workshop torsdag 12. marts kl. 19.30 Frist for at sende ideer og forslag fredag den 10. april Teknik & Miljø, februar 2015 1 Porten

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Nyhedsbrev 27. januar 2014

Nyhedsbrev 27. januar 2014 Nyhedsbrev 27. januar 2014 Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Det er længe siden, at det grønne partnerskab bag kyststien ved Hov har informeret om de planer og idéer, som partnerskabet gerne

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug Københavns Tømrerlaug tømrerprisen 2010 Grøn og blå storby København skal være en grøn og blå storby. Så vi har sat det mål for 2015, at 90 procent af alle københavnere skal kunne gå til en park, en strand,

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013

Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 14.01.2013 Kommentarer samlet ind ved borgermødet i Jyllinge 4.0.03 På mødet var der mulighed for at skrive sine kommentarer på postkort. I alt 35 kort blev udfyldt og afleveret. Nedenfor ses resultatet af meningsindsamlingen

Læs mere

PIER PROJEKT MARIELYST

PIER PROJEKT MARIELYST PIER PROJEKT MARIELYST 1 2 MARIELYST HELHEDSPLAN ER BAGGRUNDEN FOR ARBEJDET MED AT REALISERE EN PIER ANLÆG AF EN PIER ET AF DE SIDSTE OG MEST VIGTIGE, FYSISKE, ELEMENTER I HELHEDSPLANEN GULDBORGSUND BYRÅD

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Århus Kommune. Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen. et rekreativt område. Marts 2005

Århus Kommune. Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling. Skjoldhøj-kilen. et rekreativt område. Marts 2005 Århus Kommune Miljøkontoret Magistratens 2. Afdeling Skjoldhøj-kilen et rekreativt område Marts 2005 Spildevandsplan 2003 Indledning I løbet af 2005 gennemføres mindst fem kommunale og statslige anlægsprojekter

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN NEXØ HAVN OG BY

UDVIKLINGSPLAN NEXØ HAVN OG BY REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN NEXØ HAVN OG BY August 2009 UDVIKLINGSPLAN FOR NEXØ HAVN OG BY Indledning side 03 Baggrund, formål, problemformulering side 05 Proces og metode side 06 Visioner,

Læs mere

Borgermøde Forhøring om Wellnes projekt i Veddelev. Brinckhjemmet i dag Wellnescenter

Borgermøde Forhøring om Wellnes projekt i Veddelev. Brinckhjemmet i dag Wellnescenter Borgermøde Forhøring om Wellnes projekt i Veddelev Brinckhjemmet i dag Wellnescenter 1 2 3 4 5 Strandvejen 18 i Veddelev Brinchhjemmet, som ligger på sydlige pynt af Veddelevhalvøen, er opført af jernbanelæge

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404

VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn. X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Lene Stegemejer Fra: Sendt: 2. februar 2015 08:44 Til: Lene Stegemejer Emne: VS: Indsigelse. Klubhus/kajak Snaptun havn Nr. 1 Journaliseret: JournaliseretInfo: X 02-02-2015 10:09:36 DDKOM\lene1404 Planlægger

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere