INSPIRATIONSKATALOG Borgernes input til Fremtidens Sølund Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATIONSKATALOG Borgernes input til Fremtidens Sølund Marts 2015"

Transkript

1 Foreløbig version INSPIRATIONSKATALOG Borgernes input til Fremtidens Sølund Marts 2015

2 FORORD Dette inspirationskatalog indeholder idéer, input og ønsker fra borgere, beboere og naboer til Sølund i forbindelse med udviklingen og formgivningen af det nye Sølund. Borgernes idéer, input og ønsker er fremkommet via tre workshops afholdt i begyndelsen af De tre workshops har inddraget deltagerne i forskellige udfordringer og temaer i forhold til de muligheder, der opstår, når grunden skal bebygges med et nyt plejecenter, ungdomsboliger og daginstitution. Kataloget er opbygget efter samme temaer, som de tre workshops: 1 Byliv 2 Byrum bygninger, facader mv. 3 Mulige fællesskaber mellem børn, unge og ældre Inspirationskataloget giver således kendskab til naboers, eksisterende og kommende brugeres idéer, input og ønsker til det nye byggeri. OPERATE A/S 2

3 Indhold 1. Baggrund Metode og proces Byliv Inspirationsoplæg om byliv Workshop Opsamling på ønsker og input til byliv 8 4. Bygninger og byrum Inspirationsoplæg om byrum og bygninger Workshop Opsamling på ønsker og input til byrum og bygninger Fællesskaber mellem børn, unge og ældre Inspirationsoplæg Workshop Opsamling på ønsker og input til fællesskaber 17 OPERATE A/S 3

4 1. Baggrund Københavns Kommunes Borgerrepræsentation besluttede i september 2014, at det eksisterende plejecenter og daginstitutionen på Sølund skal rives ned, så der kan bygges nyt på grunden. Samtidig besluttede Borgerrepræsentationen, at der skal udskrives en ny arkitektkonkurrence om byggeriet, der skal omfatte et moderne plejecenter, en børneinstitution, 70% plejeboliger, 30 % ungdomsboliger og en offentlig parkeringskælder Det er SAB, der ejer Sølund-grunden, som SAB købte i december 2013 med henblik på at opføre et nyt plejecenter m.m. for Københavns Kommune på grunde. I begyndelsen af 2015 indbød Lokaludvalg Nørrebro, KAB, SAB og Københavns Kommune borgere og naboer til at bidrage med ideer og input til et inspirationskatalog til den kommende arkitektkonkurrence for Sølund. 2. Metode og proces Lokaludvalg Nørrebro, KAB, SAB og Københavns Kommune afholdt i alt 3 borgermøder med fokus på henholdsvis byliv, byrum og bygninger samt fællesskaber mellem børn, unge og ældre. Borgermøderne blev afholdt den 20. januar, 25. februar og 18. marts på Sølund. Sideløbende blev hjemmesiden lanceret. På hjemmesiden har været information om borgermøderne, både invitation til kommende borgermøder og referat fra de allerede afholdte møder. Via hjemmesiden har det også været muligt at indsende kommentarer og ideer til Fremtidens Sølund. Invitation til at deltage i borgermøder og bidrage med input og kommentarer via hjemmesiden har været annonceret i alt 8 gange i Nørrebro Bladet, henholdsvis en og to uger forud for hvert af de 3 borgermøder i januar, februar og mart. Samt 2 gange forud for det 4. borgermøde, der blev afholdt i april efter ønske fra borgerne. Derudover har der et par uger før hvert af borgermøderne været ophængt og uddelt flyers med invitation til borgermøder og oplysning om hjemmesideadresse i nabokvarteret til Sølund, bl.a. Ryesgade, Ravnsborggade, Ravnsborg Tværgade, Schleppegrellsgade, Sankt Hans Gade, Læssøesgade og Fredensgade. Ved de 3 borgermøder i januar, februar og marts har fokus været på at indhente input fra borgerne til tre temaer: byliv, byrum og bygninger samt fæl- OPERATE A/S BAGGRUND 4

5 lesskaber mellem børn, unge og ældre. Ved møderne har der indledningsvist været korte oplæg fra eksempelvis arkitekter, der fungerede som inspiration til det efterfølgende workshoparbejde. Borgerne har ved workshop-arbejdet bidraget med deres input og gode ideer til Fremtidens Sølund. Efterfølgende har der på de 3 møder været et dagsordenspunkt Fri debat, hvor der var mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til parterne bag Sølund Lokaludvalg Nørrebro, KAB, SAB og Københavns Kommune. Resultatet af workshoparbejdet er afrapporteret i dette inspirationskatalog, hvor borgernes input til Fremtidens Sølund er samlet. Som opfølgning på et ønske fra borgerne har der været afholdt et 4. borgermøde. På det sidste møde præsenteredes de opsamlinger af borgernes input og spørgsmål, der er resultatet af processen. OPERATE A/S METODE OG PROCES 5

6 3. Byliv Den første workshop blev afholdt den 20. januar 2015 og handlede om byliv. Workshoppen blev indledt med inspirationsoplæg, der gav deltagerne et fælles videns- og idé-grundlag til det efterfølgende workshoparbejde. Herefter arbejdede deltagerne i grupper, hvor de diskuterede og prioriterede, hvilket byliv de kunne tænke sig på fremtidens Sølund Inspirationsoplæg om byliv De indledende inspirationsoplæg var fra to byplanlægningseksperter, der på hver sin måde gav deltagerne et billede af, hvad aftenens debat om byliv handlede om. Stadsarkitekt Tina Saaby fra Københavns Kommune fortalte i sit oplæg, hvilket byliv Københavns Kommune overordnet set ønsker at skabe med fokus på bredden, sammenhængen, byens rum og den bæredygtige by. Ønsket er at skabe en by, som københavnerne har lyst til at færdes i og opholde sig i. Det vil sige at skabe steder, hvor bylivet kan udfolde sig med mulighed for aktiviteter, uformelle mødesteder og stille kroge til at finde ro. Tina Saaby fortalte også om de mange forskellige hensyn, som Københavns Kommune tager højde for, når der bygges nyt i byen. Aftenens andet inspirationsoplæg blev præsenteret af landskabsarkitekt Jacob Fischer fra GHB Landskabsarkitekter. Her var fokus på transformationer i landskabet, og på hvordan den ulige vej og kreative løsninger ofte skaber liv, nærvær og fællesskab i byen. Jacob Fischer fra GHB Landskabsarkitekter fortæller om transformationer i landskabet og betydningen for bylivet før workshoppen. OPERATE A/S BYLIV 6

7 3.2. Workshop Workshoparbejde i grupper fra første borgerinddragelsesmøde. Ved hjælp af prioriteringsplancher blev grupperne bedt om at diskutere og prioritere forskellige muligheder for byliv på grunden i forbindelse med Fremtidens Sølund. OPERATE A/S BYLIV 7

8 Eksempler på prioriteringsplancher fra workshoppen om byliv Opsamling på ønsker og input til byliv Under workshoppen, hvor deltagerne arbejdede i grupper, fremkom mange forskellige ønsker til bylivet omkring det ny Sølund. Også ønsker, der ikke nødvendigvis er forenelige. Neden for er gengivet de pointer og ønsker, der blev fremhævet. Liv og ophold Cafeliv som skaber liv i gaden og området Cafeliv med streg under liv. En cafe i stueetagen af det nye byggeri. Cafeen skal invitere forbipasserende på Ryesgade ind på grunden og skabe liv og stemning både for beboere, naboer og andre københavnere. Areal(er) som kan anvendes til markedsplads Et område af det nye Sølund, hvor der er mulighed for at afholde små loppemarkeder og lignende. Det blev fremhævet som aktiviteter, der både kan være med til at skabe liv, fællesskab og glæde i området. Både for Sølunds kommende brugere og for naboerne. Nicher ud mod søen med bænke Det blev fremhævet af mange, at det vil være dejligt at skabe små grønne rum, små oaser, hvor der bliver opstillet bænke. Steder hvor man kan sidde og betragte de forbipasserende og nyde solen, en kop kaffe og udsigten ud over søen. OPERATE A/S BYLIV 8

9 Legeplads med redskaber for både børn, voksne og ældre En legeplads som inviterer både store og små til bevægelse og leg med en blanding af legeredskaber og træningsmaskiner. Som man bl.a. kender det fra Superkilen på Nørrebro og fra pladser i mange andre storbyer. Bryd den skarpe sølinje, så arealet ind mod bygningen åbner mere op Når man passerer Sølund langs søen i dag, bliver man ikke inviteret inden for på grunden. En byggestil og projektering, der virker mere imødekommende for den forbipasserende, kan sikre, at flere kommer ind og dermed skaber mere liv. Kanaler, vandløb og vandbassiner Vand i forskellige løb og funktioner. Ikke bare søen, men også vand trukket ind på Sølund-grunden i form af kanaler eller vandbassiner. Vand der kan bruges både sommer og vinter til fx leg og skøjteløb og desuden fungere som klimatilpasningstiltag og medvirke til at hindre oversvømmelser. Pladser og rum som giver mulighed for hvile og ro Selvom der gerne må være liv og leben mange steder på Sølund, skal der også være plads til ro, afslapning og hvile. Steder hvor man kan trække sig tilbage og tænke tanker for sig selv. Åbent byggeri med vægt på lys og luft rundt om bygningerne Den luft og åbenhed, der er omkring de eksisterende Sølund-bygninger, bliver set som positiv for både beboere og naboer. Det skaber både lys og luft. Den grønne byliv Grønt byggeri Både i forhold til beplantning, miljø og klima vil det være dejligt at tænke grønt i byggeriet. Der var blandt deltagerne i workshoppen ønske om grønne buske, træer og haver, som er dejlige at betragte og færdes i ligesom det blev fremhævet, at grøn beplantning har en betydning i klimasammenhæng. Haver og taghaver til dyrkning, aktivitet, ophold og udsyn Haver som både kan være midlertidige og/eller permanente, og som OPERATE A/S BYLIV 9

10 kan placeres i gadeplan eller tagplan. Haverne kan både være til pynt eller til dyrkning af frugt og grøntsager. Prioriter så vidt muligt bevarelsen af de store træer på grunden De store træer, der findes på grunden i dag, peger flere naboer på, at de ønsker bevaret og tænkt ind i det nye byggeri. Det må gerne være på en kreativ måde, hvor træerne bliver en del af det nye byggeri. Lad det grønne rum brede sig ud i Ryesgade og til børnehaven Ryesgade og børnehaven er som områder ikke særligt grønne i dag. Det kan det nye byggeri tage højde for ved at lade grøn beplantning være fremtrædende og sprede sig ud til Ryesgade og ind i børneinstitutionen. Adgang og transport Inddrag vejene omkring grunden til at skabe byliv (kantzonerne) Ved at inddrage kantzonerne føler forbipasserende og naboer sig inviteret indenfor på grunden. Det åbner også op for en bedre udnyttelse af hele grunden, hvis kantzonerne bliver bragt i spil, så alt ikke skal placeres inden for matriklen. Læssøegade er oplagt som en naturlig åre for cykler Hvis Læssøegade bliver dedikeret til cykelsti, åbner det for nye muligheder for at transportere sig igennem området i nord- og sydgående retning. Stiforbindelser med offentlig adgang gennem bebyggelsen For at åbne Sølund-området og gøre det mere tilgængeligt, er et stisystem gennem bebyggelsen ønsket. Det vil være til glæde både for naboer og andre borgere, ligesom det vil skabe liv på Sølund. Tænk på kørestolsbrugere i forhold til belægning og adgang En del af plejecentrets beboere er kørestolsbrugere, og disse skal tænkes ind i forhold til belægning og adgang til området. Brosten, høje kanter og lignende er svære at forcere for en kørestolsbruger. OPERATE A/S BYLIV 10

11 4. Bygninger og byrum På den anden workshop den 25. februar 2015diskuterede deltagerne udformningen af byggeriet på det nye Sølund og de byrum, der skal skabes på grunde. Også her blev aftenen indledt med inspirationsoplæg, før deltagerne blev bedt om at arbejde i grupper og diskutere sig frem til, hvilke kvaliteter de ønsker, at det nye byggeri skal indeholde Inspirationsoplæg om byrum og bygninger Mødet indledtes med inspirationsoplæg ved to eksperter. Tina Saaby, Københavns Kommunes stadsarkitekt, fortalte, hvordan man fra byplanlæggernes side vægter områdets egenart og derfor forestiller sig en karrélignende struktur for det nye byggeri på Sølund. Nabobygningerne og området omkring Sølund har denne struktur, så det vil være naturligt at fortsætte denne byggestil på den del af søfronten, som Sølund udgør. Inspirationsoplæg om bygninger og byrum fra Tina Lund Højgaard fra arkitektfirmaet EFFEKT. Aftenens andet inspirationsoplæg kom fra arkitekt Tina Lund Højgaard fra arkitektfirmaet EFFEKT. EFFEKT arbejder med moderne arkitektur og visionær byplanlægning. Tina Lund Højgaard præsenterede eksempler fra andre danske byer på bl.a. bygninger, som formår at åbne sig op og engagere forbipasserende uden at gå med kompromis med bygningens primære funktion og formål Workshop Deltagerne blev herefter delt op i grupper og skulle via kort over området bidrage med deres viden og erfaring om, hvor der er rart at opholde sig på OPERATE A/S BYGNINGER OG BYRUM 11

12 grund af sol, læ, udsigten osv. Samtidig skulle deltagerne diskutere og prioritere deres ønsker til de kommende bygningers facader. Ønsker, kommentarer og prioriteringer blev debatteret livligt. For at åbne op for samtalen og kreativiteten fik deltagerne udleveret kort over området. Med grøn og rød tuds markerede de, hvilke områder der i dag er rare velfungerende, og hvilke der ikke er. Kortplanche fra workshoppen om byrum og den kommende bygnings udformning og placering. Grøn tuds markerer områder, som i dag fungerer godt ifølge gruppen. Rød tuds markerer områder, som i dag ikke fungerer optimalt. OPERATE A/S BYGNINGER OG BYRUM 12

13 4.3. Opsamling på ønsker og input til byrum og bygninger Diskussionerne på workshoppen resulterede i en række forskellige input og ønsker til det kommende byggeri. Nedenfor er angivet en række af de betragtninger, der kom frem i grupperne, og som ikke nødvendigvis er forenelige. Facaden Indbydende og organiske facader, som ikke lukker af til gademiljøet Mange pegede på det positive i en facade, som åbner op ud mod gaderne og skaber kontakt til de forbipasserende, så de føler sig velkomne og budt inden for på området. Eksempelvis organiske bygninger, som ikke er for massive i deres konstruktion. Grønne facader med vertikale haver - undgå for meget glas og stål Grønne facader, som fx indeholder grønne steder og elementer, kan være med til at gøre området grønnere og kan opbløde blanke og massive flader. Byggeriet Bygninger og området må gerne åbne sig mere mod lokalområdet Ved fokusere åbenhed i det nye byggeri, kan der skabes et bedre flow og passage for både beboere, gæster, borgere og naboer. Fx via brudte flader og terrassestrukturer. Bygning centralt placeret på grunden giver plads til byliv Ved at centrere bygningerne på grunden, så der ikke bliver bygget helt ud til kanten af matriklen, kan der skabes mere luft omkring bygningerne. Karréstrukturen må ikke virke som en klassisk lukket karré Selvom Københavns Kommunes analyse af kvarterets egenart peger på, at byggeriet skal være et karrélignende byggeri, ville det være dejligt, hvis byggeriet ikke kommer til at fremstå som et klassisk lukket blokbyggeri. Grønne tage fx med byhaver og planter Grønne tage kan både fungere som klimatilpasning, være pæne at se på og give sundhed for krop og sind. Flere pegede på, at det vil være dejligt med adgang for offentligheden til en taghave i Sølund. OPERATE A/S BYGNINGER OG BYRUM 13

14 Lys, læ og skygge Lys til boligerne i naboejendommene Det vil være dejligt, hvis det nye Sølund bliver præget af sol og lys. Derfor bør bygningerne i videst muligt omfang designes, så de ikke skaber unødigt meget skygge for naboejendommene. Prioriter områder med sol og læ For at skabe spændende byrum med liv, er det vigtigt at sørge for attraktive opholdssteder for børn, unge og ældre. Områder med sol og læ. Placeringen af børneinstitutionen og deres legeplads er også vigtigt i forhold til dette. OPERATE A/S BYGNINGER OG BYRUM 14

15 5. Fællesskaber mellem børn, unge og ældre Den tredje workshop blev afholdt den 18. marts og handlede om ønsker og ideer til mulige fællesskaber mellem børn, unge og ældre - de tre kommende brugergrupper af Sølund. Beboerne i det kommende plejecenter, unge i ungdomsboligerne og de børn, der skal gå i daginstitutionen. Samt naboer og andre borgere i samme aldersgrupper. Workshoppen blev som de tidligere indledt med et inspirationsoplæg, før deltagerne i grupper diskuterede ideer og ønsker Inspirationsoplæg Hanne Andersen fra bofællesskabet Munksøgård i Roskilde holdt et kort inspirationsoplæg. Munksøgård er indrettet med boligområder for seniorer, børnefamilier og unge. Hanne Andersen fortalte om egne erfaringer og oplevelser med en boligform, hvor forpligtende fællesskab prioriteres højt. Bl.a. igennem fælleshuse, fælles arealer og aktiviteter for både børn, unge og ældre. Hanne Andersen fra bofællesskabet Munksøgård ved Roskilde, fortæller om deres erfaringer og positive effekter ved at indrette boligområder, der tager hensyn til alle generationer Workshop Efterfølgende skulle deltagerne i grupper diskutere, hvilke aktiviteter de ønsker som fælles aktiviteter for børn, unge og ældre i Fremtidens Sølund. Og hvilke fælles møderum der kan skabes på tværs af generationer både indendørs og udendørs. OPERATE A/S FÆLLESSKABER MELLEM BØRN, UNGE OG ÆLDRE 15

16 I grupper diskuterede deltagerne muligheder for fællesskaber og fælles møderum på tværs af de tre brugergrupper: børn, unge og plejecentrets beboere. Planche fra workshoparbejde hvor ideer til fællesskabsaktiviteter er fordelt på ude og inde. OPERATE A/S FÆLLESSKABER MELLEM BØRN, UNGE OG ÆLDRE 16

17 5.3. Opsamling på ønsker og input til fællesskaber Workshoppen bragte en lang række gode ideer og input til fælles aktiviteter, som brugerne kan mødes om. Nedenfor er de nævnt i forhold til mulige aktiviteter indenfor og udenfor. Inde Multirum/biografsal/storrum Et multirum med en storskærm kan udnyttes både som biograf til dokumentaraftener, temaaftener, filmvisninger, fodboldkampe og til arrangementer som koncerter, fest, teater, rytmik og bevægelse. For naboerne vil det være dejligt, hvis de kan få mulighed for at leje sig ind og benytte salen. Fitness-faciliteter Fitness-faciliteter i plejecentret der er åbent 24/7 og tilbyder billig adgang for unge og naboer i bestemte tidsrum. Det kunne også være et wellness-bassin for alle aldre placeret i stueetagen eller andre former for fælles trænings- og badefaciliteter. Fælles spisning og madkultur Køkken- og kantinefaciliteterne på plejecenteret kan udformes sådan, at det har kapacitet til at huse unge og naboer til daglig eller ugentlig fællesspisning, madklubber og -kurser. Konceptet kan evt. tænkes sammen med madspild og samle op på plejecentrets og nabolagets overskudsmad. Akvarie eller togbane i foyeren Et akvarie eller en togbane i foyeren kan både berolige og aktivere ældre og børn og give dem en fælles aktivitet at samles om. Opslagstavle Stor opslagstavle centralt placeret hvor man kan annoncere begivenheder og måske få andre med. Sangaftener og rytmik Sangaftener på tværs af unge og ældre i regi af plejecentret kan skabe et fællesskab og rum for at mødes. Måske kunne der etableres et Sølund-kor eller alsang, hvor en kendt sanger eller musiker styrer sangprogrammet og fortæller om aftenens sange. Kan suppleres med samarbejde om sang og rytmik mellem ældre og børn. OPERATE A/S FÆLLESSKABER MELLEM BØRN, UNGE OG ÆLDRE 17

18 Spilleaftener Rum som muliggør, at unge og ældre kan mødes og spille eksempelvis banko, kort- og brætspil. Bibliotek og stillezone Et bibliotek, som både beboere og naboer kan bruge, vil kunne samle områdets beboere til fælles højtlæsning og i læsegrupper. Biblioteket kan også fungere som et sted, hvor man kan nyde roen og muliggøre sanselighed og fordybelse. Kreative værksteder Det kunne være fint med forskellige værksteder, hvor generationerne kan mødes og reparere og skabe i fællesskab. Det kan være cykelværksted, keramikværksted, træværksted med male- og tegnefaciliteter osv. Gerne med glasvægge så svage beboere kan se ind og følge med. It-support/it-værksted It-værksted hvor beboere og naboer kan hjælpe hinanden med computer og internet. Afsnit der både er ude og inde Det kunne være smart med et afsnit i bygningen, hvor man både fik fornemmelsen af at være ude og inde på samme tid. Et opholdsrum med sofaer og møbler som alle kan bruge med udkig til livet udenfor. Ude Nyttehaver Nyttehaver på taget, på fællesarealer og i drivhuse, som beboere og naboer kan samles om. De ældre og de unge kan lære de yngste, hvordan man passer have og dyrker frugt og grønt. Blomsterhave En have med smukke blomster og planter, som man kan sidde og nyde. Om muligt både inde- og udefra. Amfiteater Et amfiteater som børnene kan bruge, men som voksne også kan nyde i forbindelse med fx Jazzfestival og andre kulturelle begivenheder. Bytorv Der kunne skabes et bytorv på fællesarealet til gavn for beboere og naboer. Evt. med et springvand som det naturlige midtpunkt. OPERATE A/S FÆLLESSKABER MELLEM BØRN, UNGE OG ÆLDRE 18

19 Rickshaws Hvis der var parkering til rickshaws, kunne de unge transportere de ældre rundt i byen. Både til læge og andre praktiske formål og for fornøjelsens skyld alene. Bål, grill og bænke Der kan indrettes pladser med bål eller grill og bænke på de åbne arealer, hvor både beboere på Sølund og naboer kan mødes til hyggeaftener og spisning. Træ som fælles samlingspunkt Det store træ mod søerne på grundens sydøstlige hjørne kan blive det fælles sol og skygge-samlingspunkt for børnene og de ældre med egnede bænke til begge aldersgrupper. Områder til fælles dyr Fælles dyr, som fx kaniner, får eller geder, kan passes i fællesskab af både børn, unge og ældre og giver lejlighed til at mødes og nyde samværet med hinanden og dyrene. Udendørs spil og aktiviteter Petanquebaner, udendørs bordtennis, trampoliner og klatrevægge kan være med til at skabe aktiviteter at mødes om på tværs af generationer. Mange af aktiviteterne kan både børn, unge og ældre dyrke sammen og skaber under alle omstændigheder liv og noget kigge på for alle aldre. Ankomstområder og tilskuermulighed Ankomstområderne kan indrettes, så det er muligt fx for børn og ældre at mødes og hilse på hinanden men have hver sin indgangsdør. Det kan også være indretning af området, så det er muligt at være tilskuer til de andre aldersgruppers hverdagsliv uden at skulle deltage i det. Tryghed, sikkerhed og gensidig overvågning er et stort ønske. Små legepladser Små legepladser til børneinstitutionen med terrasser, hvor der kan opstilles bænke til ældre, der kommer på besøg. Gerne indrettet med arealer med vand, hvor man kan lege. OPERATE A/S FÆLLESSKABER MELLEM BØRN, UNGE OG ÆLDRE 19

Kataloget er opbygget efter samme temaer, som borgermøderne er blevet afholdt:

Kataloget er opbygget efter samme temaer, som borgermøderne er blevet afholdt: Borgernes input og syn på udfordringer vedr. fremtidens Sølund April 2015 FORORD Dette opsamlingsdokument indeholder idéer, input og ønsker fra borgere, beboere og naboer til Sølund i forbindelse med udviklingen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012

Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012 Borgermøde Sankt Kjelds Plads Den 8. november 2012 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Resumé Den 8. november blev årets sidste borgermøde afholdt i klimakvarteret. Mødet satte

Læs mere

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106

HELHEDSPLAN VELKOMMEN FÆLLESBO, HERNING AFD. 106 HELHEDSPLAN VELKOMMEN HELHEDSPLAN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 VELKOMMEN VELKOMMEN HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING AFD. 104 Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Inspirations- katalog

Inspirations- katalog Inspirations- katalog Aktivitetspladsen pellentesque: Nam vestibulum dolor quis libero. AKTIVITETSPLADSEN: PLADS TIL ALLE & TIL SOCIALE AKTIVITETER Følgende inspirationskatalog er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr

Referat af beboermøde den 4. december Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 2 Referat af beboermøde den 4. december 2013 Baggrunden for mødet var, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at der skal

Læs mere

VI DESIGNER LEVENDE RAMMER FOR MENNESKERS LIV

VI DESIGNER LEVENDE RAMMER FOR MENNESKERS LIV VI DESIGNER LEVENDE RAMMER FOR MENNESKERS LIV Hos Thing Brandt Landskab skaber vi æstetisk, funktionel og bæredygtig landskabsarkitektur, der danner grobund for værdifulde oplevelser. En øget fællesskabsfølelse

Læs mere

ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg Opslagstavle med vision for Posthusgruden

ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg Opslagstavle med vision for Posthusgruden ANNA KLINDT RY BORGER- OG KULTURHUS RY FOR GÆSTFRIT BORGERFÆLLESSKAB SAMMEN KAN VI... Ideoplæg 2016 - Opslagstavle med vision for Posthusgruden Indhold Vision Beskrivelse Referencebilleder Illustrationsplan

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø

FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR Københavns Kommune Teknik og Miljø FÆLLESSKAB KØBENHAVN VISION FOR 2025 Københavns Kommune Teknik og Miljø En by med liv, kant og ansvar Et København for mennesker Vi kan være stolte af København. Vi har skabt en by, hvor livskvaliteten

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

Opfølgning på TMU vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter.

Opfølgning på TMU vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Vedr. Sølund Plejecenter Opfølgning på TMU 21.01.13 vedr. Startredegørelse lokalplan for Sølund Plejecenter. Notatet

Læs mere

Fællesskabets Hus workshop den 19. april 2016

Fællesskabets Hus workshop den 19. april 2016 Fællesskabets Hus workshop den 19. april 2016 Muligheder udenfor i Fællesskabets Hus Det grønne alternativ Tema Sanser stimuleres Ide Haver i plantekasser med grøntsager til brug af beboere/køkken Urterhaver

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

FAKTA OM GENERATIONERNES HUS

FAKTA OM GENERATIONERNES HUS FAKTA OM GENERATIONERNES HUS 4 Bygherrer: Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune ved 3 magistrater: MBU Magistratsafdelingen for Børn og Unge MSB Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Barnets alsidige personlighedsudvikling.

Barnets alsidige personlighedsudvikling. Barnets alsidige personlighedsudvikling. At barnet udvikler kompetencer, så det kan indgå i sociale fællesskaber, og at barnet oplever sig som en værdifuld deltager i de sociale og kulturelle fællesskaber.

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune

Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune , Forslag om etablering af Demensby i Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Baggrund Der er i disse år stort fokus på demensområdet generelt i landet. Det skyldes ikke alene den demografiske

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Sammenfatning af borgernes bidrag til gentænkning af fremtidens almene boliger 4. maj 15. juni 2015

Sammenfatning af borgernes bidrag til gentænkning af fremtidens almene boliger 4. maj 15. juni 2015 Sammenfatning af borgernes bidrag til gentænkning af fremtidens almene boliger 4. maj 15. juni 2015 Notatet indeholder: Et resumé over borgernes anbefalinger til fremtidens almene boliger. Forslag til

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling

Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling Pilot workshop 21. maj 2013 Summarisk opsamling FOKUSOMRÅDER Ejerskab Tryghed mørke, kriminalitet, trafik/scootere Bæredygtighed/ miljøvenlighed Integration ikke kun ift danske værdier men også på tværs

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra informationsmødets workshop

Behandling af de væsentlige emner fra informationsmødets workshop Sekretariatet for By, Kultur og Miljø Sagsnr. 275302 Brevid. 2419668 Ref. EHP Dir. tlf. 46 31 35 40 esbenhp@roskilde.dk 5. oktober 2016 NOTAT: Vandring og informationsmøde om udvikling af området omkring

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

DEN GRØNNE PLANTE BoRSEN SMAG MIN HAVE

DEN GRØNNE PLANTE BoRSEN SMAG MIN HAVE E N N Ø R DEN G PLANTE Bo RSEN SMAG MIN HAVE GRØN GRØNNERE DEN GRØNNE STEDET DEN GRØNNE ligger helt centralt i Aarhus på Sankt Clemens Torv; klemt ind mellem to af byens store pladser, Storetorv og Bispetorv.

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde

Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde Referat [Vælg datoen] Workshop: Input til bestyrelsens udviklingsarbejde Ørestad Syd, Robert Jacobsens Kollegiet, den 26. november 2014 kl. 18.30 21.30 Velkomst: Oplægsholdere: Facilitator: Antal deltagere:

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk

Fuglsangsø Centret. Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter. www.herning.dk Fuglsangsø Centret Plejeboliger Penthouselejligheder ældreboliger Aktivitetscenter www.herning.dk Velkommen til plejeboligerne Fuglsangsø Centret er et center beliggende med en pragtfuld udsigt over Fuglsangsø.

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI

HER. Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI HER Katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret BOR VI Af: Tine Sønderby Praxis21 November 2013 Om kataloget Katalogets indhold Dette er et katalog om livet i gårdmiljøer i Fuglekvarteret. Det er tænkt

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG BILAG 3 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.yy 201x at sende dette forslag

Læs mere

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder.

TÅSINGE PLADS. En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS En lokal grøn oase, hvor regnvand skaber rammer for leg, ophold og nye møder. TÅSINGE PLADS første byrum i KLIMAkvarter Borgerdrevet byfornyelse Københavns Kommunes første klimatilpassede

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il

BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING. PRIORITET Il BANEN I BYEN VEJEN BOLIGFORENING PRIORITET Il VISUALISERING AF GRØNT OMRÅDE OG 2 PLANS BOLIGER side 2 BANEN I BYEN INTRODUKTION Banen i byen er et område, som rammer en yngre målgruppe af ressourcestærke

Læs mere

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG

HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG HARALDSHUS 18-42, PRÆSENTATION AF GÅRDANLÆG FORSLAG POPULUS landskabsarkitektur, CVR: 36463295 Langebrogade 6J, 4., 1411 København K, www.populus-co.dk SITUATIONSANALYSE OMRÅDE og EJENDOMME SITUATIONSANALYSE

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen ØST Ravnsborggade 13-21C, Skt. Hans Gade 15-23, Skt. Hans Gade Passage 2-4 og 1-11, Fælledvej 14-18 samt Fælledvejens Passage 2-12 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer

RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer RIALTO OG FREMTIDEN - Volumenstudie og referencer INDHOLD INDLEDNING 2 Kort over området RIALTO TEATRET I DAG 3 Eksisterende forhold MODEL A 6 Beskrivelse Volumenstudier Referencebilleder MODEL B 9 Beskrivelse

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen

GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Beslutning beslutning FÆLLES FÆLLES GÅRDHAVE Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gadekarréen Otto Mallings Gade 2-12, Lange Müllers Gade 20- Otto 22, Landskronagade Mallings Gade 2-12, 57-67 Lange

Læs mere

Referat samt idékatalog for Bellakvarteret

Referat samt idékatalog for Bellakvarteret Referat samt idékatalog for Bellakvarteret Tilstede: Repræsentanter for: Ørestad Sport, Amager Division Det Danske Spejderkorps, Akvaponisk Selskab, Grundejerforeningen Ørestad, Amager Vest Lokaludvalg

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN VELKOMMEN Dagsorden 1. Introduktion til hvad det vil sige at arbejde med fremtidssikring. 2. Gruppearbejde med fremtidsværkstedet. 3. Præsentation af området med fokus på muligheder i udearealer og fællesarealer.

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014

DANSKE ÆLDRERÅD. Hosea Dutschke 12. november 2014 DANSKE ÆLDRERÅD Hosea Dutschke 12. november 2014 Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo i den kærlige kommune? Medmenneskelighed Medborgerskab Kommunen - et kærligt fællesskab Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes

Læs mere