COMBAR MANUAL COMBAR MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMBAR MANUAL COMBAR MANUAL"

Transkript

1 COMBAR MANUAL COMBAR MANUAL 1

2 Indholdsfortegnelse Forord Om vejledningen til COMBAR COMBAR-konceptets hovedtræk Uddannelsesmæssige ændringer COMBAR fokuserer på fire hovedbarrierer Betingelser for, at konceptet kan implementeres COMBAR-kurset og introduktionskurset præsenterer de involverede parter Skoleperioderne præsenterer eleven for: Elevens skoleforløb består af: COMBAR COMmunicative BARriers to the Delivery of VET to Remote Regions (kommunikative barrierer for erhvervsuddannelsernes udbredelse til fjerne regioner) Mål Primær målgruppe Projektaktiviteter Forventede resultater Projektmetode for COMBAR Diagram over uddannelsesproces for tømrere Projektkoncept for COMBAR Identificerede barrierer Geografiske barrierer Kulturelle barrierer Kulturtolke (mennesker der forstår begge kulturer) Sprogbarrierer Manglende sammenhæng mellem teori og praksis Uddannelsesteori Pædagogiske retningslinjer Historier fra pilotprocessen Historier fra den virkelige verden Historier fra den virkelige verden RETNINGSLINJE 1 - ETABLERING OG PLEJE AF NETVÆRK (lærer, lokal studievejleder, praktikansvarlig og elever) RETNINGSLINJE 1 - ETABLERING OG PLEJE AF NETVÆRK (lærer, lokal studievejleder, praktikansvarlig og elever) RETNINGSLINJE LÆRER RETNINGSLINJE ELEVER RETNINGSLINJE 2.3 -STUDIEVEJLEDER RETNINGSLINJE PRAKTIKANSVARLIG RETNINGSLINJE 3 - Mødeaktiviteter for COMBAR-involverede Deltagere og roller i netværket Eleven COMBAR MANUAL

3 3.2. Lærer Studievejleder Praktikansvarlig Opgaver Ansvarsområder RETNINGSLINJER - for lærerne RETNINGSLINJER - for studievejledere RETNINGSLINJER - for eleven RETNINGSLINJER - for den praktikansvarlige IKT Combar kursus Overvejelser - afholdelse af kursus i forbindelse med COMBAR-konceptet Krav til kurset Introduktion Mål Definition Metoder Filosofi Målgruppe Brugergruppe Generelt Formål Forberedelser Kursets varighed Kursusmateriale Forslag til de forskellige roller og værktøjer: Forslag til 5 dages Combar kursusprogram Praktiske forhold: Kursuslederen og kontakt Kursussekretær og kontakt Undervisere på kurset Evaluering Deltagerens evaluering Kursuslederens og underviserens evaluering Kursusretningslinjer Dag 1: Man danner et team: Dag 2: Man udpeger barrierer: Dag 3: Man overvinder barrierer Dag 4: Man søger hjælp Dag 5: Man bliver selvstændig Ordforklaring COMBAR MANUAL 3

4 Forord Denne bog er sponsoreret af Combar midler, og skal ses som et slutresultat af to års projektarbejde under Education and Culture Lifelong Learning Program, Leonardo da Vinci. Bogen er en kondenseret udgave af den originale WP2 manual og adskiller sig ved ikke have de foreslået Combar redskaber. For at kompensere for dette, har vi i stedet for brugt henvisninger med referencer til den komplette manual på Projektperiodens skrivefase har ofte været lang og ensom. Selvom det meste er skrevet og redigeret af os ville de fundamentale rammer dog aldrig nogensinde have været skabt uden projektpartnernes ideer, bidrag og tilbagemeldinger. En hver ide begynder med en detalje, som udvikler sig gennem konstant bearbejdning for til sidst at blive mangfoldiggjort i, hvad som blev den egentlige Combar EU- ansøgning til CIRIUS. Denne ide og inspiration skal mestendels tildeles de grundlæggende stiftere af e-forum, Grønland. De fleste af partnere i projektet blev valgt ud fra deres felt af ekspertise, og har hver især været ansvarlige for deres egen arbejdspakke i projektperioden. Her vil vi gerne takke Lahti University of Applied Sciences, Finland, for desimination og valoriseringen af projektet, VISKA Island, for deres indsigtsfulde viden om regionale vejledningscentre og Bygge og Anlægsskolen, Grønland, for den store opgave at teste Combar konceptet over et stu - die semester. I forlængelse af dette vil vi specielt gerne takke Jens Jørgen Jørgensen, ITAI Danmark, for at så frøene til den grundlæggende metode i den pædagogiske model i Combar, og dernæst også takke Dorin Festeu, Buckinghamshire New University England, for konstruktiv kritik gennem skriveprocessen og for den overordnede kvalitetssikring og konsistens i etableringen af Combar konceptet. Dernæst vil vi gerne takke Medieguruerne Danmark, for deres eksterne konsulent hjælp til oversættelser og omskrivning af Combar manualen gennem hele projektet. Til sidst vil vi gerne takke alle de mennesker, som har fulgt projektet på sidelinjen og løbende kommenteret samt givet inspiration til videreudvikling af ideer til Combar konceptet, og til Bo Nørreslet, Project manager, for at kontrollere at deadlines blev overholdt og projektmålene blev nået. December 2008 Per Thomsen, Handelsskolen, Nuuk Lasse Ziska, Sprogcenteret, Sisimiut 4 COMBAR MANUAL

5 1. Om vejledningen til COMBAR Denne vejledning præsenterer vejledningsprocessen for COMBAR og giver forslag til, hvordan vejledningen måske kan bruges generelt af erhvervs uddannelserne inden for EU. Formålet med COMBAR-vejledningen er først og fremmest at hjælpe med til at forbedre indlæringen for elever, der bor i fjerne områder. Det gøres ved at tilbyde erhvervsuddannelserne rådgivning om, hvordan processen kan organiseres. På den måde bliver er - hvervs uddannelserne og elevernes netværk i stand til at hjælpe eleverne med at overvinde potentielle forhindringer. Strukturen i manualen har bygget ud fra tre grundpiller: 1. Netværket omkring eleverne 2. Koblingsopgaven 3. Det Virtual Learning Collaboration Environment (VLCE) som er ba se - ret på en Learning Management System (LMS) platform. Hensigten med disse tre grundpiller er at sikre forholdet, support og kommunikationen mellem læreren og eleverne i samarbejde med praktik - stedet. Ligeledes er hensigten med vejledningen også, at de involverede (elever, lærere, praktikansvarlige og studievejledere) - og især eleverne - skal på tage sig et større ansvar for deres egen læring. COMBAR-konceptet og COMBAR-modellen skal ses som generelle retnings linjer, der skal tilpasses de konkrete forhold. Med andre ord kan der ændres eller slettes i vejledningen, hvis der er behov for det. På den måde er vejledningen tænkt som et innovativt koncept til håndtering af elever, der stammer fra eller bor i fjerne områder. Derfor er vejledningen ikke struktureret som et program, da uddannel ses - pro grammer har ry for at være svære at implementere - og når de implementeres, virker de sjældent som forventet, fordi uddannelsesbe tin gel ser - ne og de involverede parter ændrer sig hele tiden. Derfor skal vejledningen ses som retningslinjer, og præsentationen af COM BAR er struktureret på en måde, så den hjælper brugerne med at forstå idéen bag den. På den måde håber vi, at indholdet kan inspirere dem, der ønsker at skabe en uddannelse, der hjælper eleverne til at for be dre deres indlæring og færdiggøre deres studier. 1 1 Combar vejledningen tilbyder forskellige værktøjer til at hjælpe eleverne overvinde mængden af forhindringer. For en mere generel information vedr. dette, se venligst overview COMBAR MANUAL 5

6 1.1. COMBAR-konceptets hovedtræk Hovedformålet 2 med COMBAR er at sætte elevernes netværk i stand til at hjælpe eleverne med at overvinde potentielle forhindringer f.eks. kommunikationsproblemer mellem elever og uddannelsesinstitutioner - i løbet af hans/hendes erhvervsuddannelse. På den måde kan man fremme indlæringen og derved øge antallet af elever, der gennemfører. Den pædagogiske hensigt er at opmuntre eleverne til at tage ansvar for egen læring. 3 Metoden går ud på at anspore eleverne til at udpege forhindringer, opsøge hjælp, træffe beslutninger og handle. Støtten er baseret på et samarbejde mellem: Eleven, erhvervsskolelæreren, den lokale studievejleder og den praktikansvarlige. Barrierer på grund af geografisk afstand overvindes ved at anvende VLCE-platformen (Virtual Learning Collaborative Environment). * COMBAR strategidepot er en webbaseret samling af scenarier eller løsninger til overvindelse af forhindringer 4 ** Eget strategidepot består af scenarier eller historier, som andre kan lære af, og som er produceret af elever, erhvervsskolelæreren, lokale studie vejledere og praktikansvarlige. Idéen er, at alle har deres egne særtræk, og derfor har forskellige måder at håndtere forhindringer på. 8 videointerviews er blevet produceret, repræsenterende hver enkelt ak - tørs rolle og erfaring i Combar. Heri en video som omhandler Combar netvær ket og en video som omhandler Combars overordnet læringskoncept. 1. Se i COMBAR-vejledningen samt på hjemmesiden, for at lære at anvende COMBAR-konceptet. 2. Organiser et étuges kursus, hvor COMBARs pædagogiske model anvendes (se konceptet for introduktionskurset) 3. Hjælp elever fra fjernområder ved at anvende: - VLCE og COMBARs strategidepot * 4. Opret sammen med eleverne et eget strategidepot ** (Se videointerviews på inspiration) 2 For mere information vedr. Combars projektmål og formål, se venligst overview. 3 Se venligst overview./responsibility, for en generel beskrivelse af dette punkt. 4 For et hurtigt og generelt overblik af de forskellige værktøjer i Combar, se venligst toolbox. 6 COMBAR MANUAL

7 1.2. Uddannelsesmæssige ændringer Når man introducerer COMBAR-konceptet, vil det medføre ændringer i under visningsteorien og i hele det sociale netværk omkring undervisningen. Før skolen beslutter, om konceptet skal introduceres, bør man overveje de nødvendige ændringer, og om organisationen er parat til forandringer. Det er desuden vigtigt at diskutere, hvordan organisationen gøres klar til ændringerne. Disse emner behandles i introduktionskurset, men de bør nøje overvejes på forhånd COMBAR fokuserer på fire hovedbarrierer a) Sproglige 5 b) Kulturelle 6 c) Geografiske 7 d) Emnerelaterede 8 COMBAR definerer ordet barriere som mulige forhindringer, der på den ene eller den anden måde begrænser elevernes mulighed for at engagere sig i deres egen erhvervsuddannelse. De forhindrer eleverne i at komme videre og kan derfor have en negativ indflydelse på elevens mulighed for at færdiggøre uddannelsen. COMBAR sigter efter at skabe muligheder for at styrke elevens netværk, så det kan hjælpe eleven med at overvinde disse barrierer. Forslag til konkrete handlemuligheder: Sproglige barrierer Læreren 9, den praktikansvarlige 10 og eleven skal sammen evaluere elevens sproglige niveau og, om nødvendigt, udarbejde en handlingsplan. Mulige sprogbarrierer kunne være utilstrækkelige læse-, skrive- eller sprog fær dig - heder. Det kunne også være manglende forståelse af det tekniske sprog, der anvendes på erhvervsuddannelsen/praktikpladsen osv. Kulturelle barrierer Læreren, den praktikansvarlige og eleven skal sammen tage et indledende kulturkursus. Forløbet bør fokusere på: - praktikpladsens forretningsgange og på organisationsstrukturer (der er måske personer fra forskellige kulturer, nationaliteter, osv.). - Der bør desuden fokuseres på det velkendte: at studiemiljøet og praktikmiljøet kan være meget forskellige. Eleven bør gøres opmærksom på dette. Geografiske barrierer Læreren, den praktikansvarlige og eleven skal sammen anvende VLCE som en naturlig måde til at overvinde mulige geografiske barrierer for eleven. I denne sammenhæng kan en geografisk barriere være en stor geografisk afstand mellem hjembyen og studie- eller praktikpladsen. VLCE er tænkt som det naturlige sted til for eksempel at opnå et bedre socialt miljø for eleverne og til at forbedre kommunikationen mellem de involverede og 5 For mere information vedr. sproglige barriere, se venligst overview/language. 6 For mere information vedr. kulturelle barriere, se venligst overview/cultural. 7 For mere information vedr. geografiske barriere, se venligst overview/geographical. 8 For mere information vedr. emnerelatererede barriere, se venligst overview/connection. 9 En lærer er som bekendt en person som underviser elever på en uddannelses institution, men i Combar vejledningen indtager læreren også en mere prominent rolle i forhold til få Combar konceptet til at virke i praksis. Lærerne spiller en særdeles central rolle i at styrke netværket til at eleverne kan overvinde mulige forhindringer. For mere information, se venligst overview/teacher. 10 Dette er en person på arbejdspladsen/praktikstedet, som formelt er ansvarlig for eleven. COMBAR MANUAL 7

8 eleverne. VLCE bør være stedet, hvor alle aftaler, opgaver og rapporter, so - cia le dialoger og vejledninger findes. Emnerelaterede barrierer Koblingsopgaverne skal mindske forskellen mellem teori og praksis og dermed kløften mellem erhvervsuddannelsen og praktikpladsen. Koblingsopgaverne kan reducere forskellene ved at fokusere på opgaver, der sigter mod at overvinde udpegede barrierer, men som også fokuserer på akademiske emner, der skal løses i praktikken og i arbejdsrelaterede omgivelser. Koblingsopgavernes indhold bør altid være skræddersyet til den pågældende elev og derfor også fleksibel og i stand til at imødekomme den enkelte elevs behov. Koblingsopgaven bør altså være åben for så meget indflydelse fra brugeren (eleven) som muligt. 11 I den sammenhæng er det afgørende, at COMBAR virker i praksis, at ALLE involverede tager del i alle processer dvs. både elever, lærere, studievejledere 12 og praktikansvarlige. På denne måde betragtes alle involverede som ligeværdige partnere i COMBAR Betingelser for, at konceptet kan implementeres a) Beskrivelse af det uddannelsesmæssige indhold (undervisningsplan). b) Beskrivelse af praktikforløbet. c) Udvikling af en uddannelsesplan, der skaber sammenhæng mellem skoleforløbet og praktikforløbet. d) En workshop for alle relevante involverede i COMBAR (elever, lærere, praktikansvarlige og studievejledere). Ad a) Undervisningsplanen omfatter uddannelsesinstitutionens formelle struk tur og indhold, samt forslag til indholdet af en koblingsopgave. Ad b) Praktikaftalen udarbejdes sammen med arbejdsgiveren, og der laves en aftale om, hvor meget tid der skal anvendes til arbejdet med koblingsopgaven. Dette bør aftales direkte mellem uddannelsesstedet og praktikpladsen. Ad c) Undervisningsplanen er afgørende for elevens overordnede forståelse af sammenhængen mellem skole- og praktikopholdene. Uden den er der fare for, at eleven betragter sin uddannelse som to separate dele uden 11 En koblingsopgave er en opgave som forbinder teori og praksis, skoleemner og arbejdsopgaver sammen. For mere information vedr. koblingsopgave, se venligst overview/joint assignment. 12 Studievejlederne spiller en vigtig rolle i hele Combar konceptet både studievejlederne på skolen og de lokale studievejlederne på de lokale vejledningscentre. En lokal studievejleder er en person som støtter elever på det lokale vejledningscentre i den region eller perifere område, mens eleverne er i praktik. Studievejlederne på skolerne er en person som støtter eleverne på erhvervsskolen, når eleverne ikke er i praktik. Identificering af elevernes potentielle barrierer er her af største vigtighed for at konceptet kan virke. Studievejlederne spiller en vigtig rolle i dette aspekt. For mere information, se venligt overview/counselor. 8 COMBAR MANUAL

9 forbindelse og dermed ikke som en samlet helhed. Ad d) Se punkt COMBAR-kurset og introduktionskurset præsenterer de involverede parter Der en forskel på Combar kurset og introduktionskurset. Formålet med et kombineret 5 dages udendørs Combar kursus er, at præ - sen tere Combar konceptet i samarbejde med lærerne, studievejlederne, eleverne og de praktikansvarlige. Kurset afholdes før skoleårets start og vil gøre deltagerne opmærksomme på de ressourcer, de har adgang til. Læ - rer ne er ansvarlige for dette kursus. Kursets indhold: Motivere deltagerne til at få ejerskab og forpligte sig til konceptet Opmuntre og tilskynde deltagerne til at bidrage med egne erfaringer og ideer. Gøre deltagerne fortrolige med brugen af VLCE, som er et omdrejningspunkt i Combar projektet. At gennemgå de foreslåede værktøjer og vejlede i brugen af dem (præ - sen tation af konkrete værktøjer, der skal anvendes: Skype, Centra, SMS, etc.). punkt 3.10 og Practical Tool 5 for introduktionskurset på toolbox. Introduktionskurset er valgt frit. Det indeholder to dele, et for lærerne, eleverne praktikansvarlige og studievejlederne og et for eleverne. Kurset afholdes før skoleårets start og vil gøre deltagerne opmærksomme på de ressourcer, de har adgang til. Lærerne er ansvarlige for dette kursus. Kursusdeltagerne er: elever, lærere, praktikansvarlige og lokale studievejledere. Kursets indhold: At hjælpe eleven med at udpege og anerkende barrierer for ham/ hen - de. Nye lærerroller (se kapitel 2-3 nedenfor med hensyn til nye roller for lærere i COMBAR- projektet). At gøre alle deltagerne fortrolige med brugen af VLCE. At gøre alle deltagerne fortrolige med e-etik dvs. etiske principper for e-læring (der er stor forskel på kommunikation over internettet og i et klasseværelse. Deltagerne præsenteres for fornuftig e-etik inden for uddannelse). At gøre alle deltagerne fortrolige med brugen af COMBAR. At gennemgå de tilgængelige ressourcer, og vejlede i brugen af dem (præsentation af konkrete værktøjer, der skal anvendes: Skype, Centra, SMS, etc.) 1.6. Skoleperioderne præsenterer eleven for: a) Idéen med og pligterne i en koblingsopgave. b) Lærere, lokale studievejledere og andre parter. c) Mødestrukturer og ressourcer. d) Kursus for eleven. Idéen med og pligterne i en koblingsopgave Det er vigtigt, at koblingsopgaven tilpasses individuelt til den enkelte elev, og at eleven har så meget indflydelse på koblingsopgaven som muligt. Det gø - res ved at udarbejde koblingsopgaven under hensyn til elevens barrierer. Er ele vens barrierer for eksempel sprogrelaterede, bliver koblingsopgavens fokus sprog i forbindelse med arbejdsopgaver, der skal udføres under praktikforløbet (derfor er det også vigtigt, at koblingsopgavens fokus godkendes af det ansvarlige praktiksted). For en mere detaljeret beskrivelse af COMBAR- kurset, se nedenstående COMBAR MANUAL 9

10 Lærere, lokale studievejledere og andre parter Et afgørende element i de nævnte punkter drejer sig om at inddrage eleven. I alle elementerne er det afgørende, at eleven inddrages i beslutningsprocessen, så eleven opmuntres til at tage aktivt del i sin egen uddannelse. Mødestrukturer og ressourcer Eleven præsenteres for konceptets forskellige metoder for møder mellem deltagerne med et specielt fokus på den elektroniske metode som tager udgangspunkt i VLCE (Centra, Skype, chat, fora etc.). Kursus for eleven Se kursusbeskrivelse og indhold under punkt 3.12 Hovedelementet for de ovenstående punkter er elev engagement. I alle elementerne er det essentielt at involvere eleven i beslutningsprocessen, og derved opmuntre dem til at spille en aktiv rolle i deres egen uddannelse Elevens skoleforløb består af: a) Udendørs introduktionskursus. b) Samtale med eleven. c) Kortlægning af mulige barrierer. Ved afslutning af de to ovenstående aktiviteter forsøger læreren i venlig dialog med eleven at kortlægge mulige barrierer for eleven. d) Pc-kursus med henblik på brug af VLCE. e) I skoleperiodens sidste del anvendes platformen, og formålet med VLCE bliver tydeligt for eleven. Udendørs kursus Det udendørs introduktionskursus er et afgørende udgangspunkt for, at læ - rer ne kan lære eleverne at kende og at komme til at forstå dem og om - vendt. De sociale rammer for udendørsaktiviteterne (og introduktionskurset) giver større mulighed for, at elevernes fulde personlighed kan komme til udtryk. Samtidig vil lærerne bedre være i stand til at udpege styrker og svagheder hos eleverne, som deltagerne kan bygge videre på pædagogisk. Se beskrivelse af udendørs kursus, Practical Tool 5 på toolbox. Introduktion til det Virtual Learning Collaboration Environment Alle elever skal lære at bruge VLCE. Det er altafgørende, da VLCE er et vig - tigt virtuelt værktøj i forbindelse med for eksempel en større sammenhæng mellem skole- og praktikforløbene. Det vigtige mål her er derfor, at eleven forstår, hvordan VLCE fungerer, og bliver fortrolig med og glad for VLCE. På den måde lærer eleven, at VLCE er et praktisk værktøj, som også giver mulighed for at være i kontakt med de andre elever og øvrige del ta - gere. Under skoleforløbet uploades materialer og lignende til platformen, så eleven kan vænne sig til den. De forskellige VLCE-ressourcer bruges også i løbet af skoleperioden, hvor eleven kan få hjælp til at bruge dem i praksis. Det er dog vigtigt, at eleven selv bruger VLCE aktivt og kan se, hvorfor VLCE er vedkommende og interessant det er derfor, eleven får indflydelse på VLCE ens indhold. 10 COMBAR MANUAL

11 Selvstændig afbenyttelse af det Virtual Learning Collaboration Environ ment Eleven begynder sin praktikperiode, og rutinerne i brugen af VLCE (mø de - ak tiviteter, kommunikation, osv.) er indarbejdede. Det er blevet tydeligt for eleven, hvad VLCE kan bruges til, og forhåbentlig betragter eleven VLCE som fornøjelig og som et vigtigt virtuelt værktøj i elevens uddannelse. Mødestrukturer Læreren udarbejder sammen med den praktikansvarlige og eleven en mødestruktur for elevens praktikperiode. Denne består af virtuelle møder ved hjælp af VLCE. Ressourcer Lærerne (lokale studievejledere) beskriver de ressourcer, der skal an vendes af den enkelte elev. Det gøres i samarbejde med eleven og den praktikansvarlige for at fremme elevdeltagelse. En generel fremgangsmåde og en oversigt over koblingsopgaverne kan ses i Practical Tool 6 på toolbox. Erhvervsskolens lærere er ansvarlige for proceduren for koblingsopgaven, som består af: a) Kurser og undervisningsplan i forbindelse med opgaver i praktikforløbet. b) Mødestrukturer lærer/studievejleder lærer/praktikansvarlig stu die - vej leder/praktikansvarlig elev/studievejleder elev/lærer. c) Ressourcer for eksempel logbog, test, links, osv. Kurser og undervisningsplan i forbindelse med opgaver i praktikforløbet. Ud fra elevens udpegede barriere(r) og i samarbejde med den praktik an - svar lige beskriver læreren uddannelsens forløb under praktikperioden og ud vikler en koblingsopgave, som eleven skal løse i løbet af praktikperioden. Her kan koblingsopgaven bestå af akademiske opgaver kombineret med praktiske arbejdsopgaver (praktikopgaver), hvor eleven har brug for at forbedre sig. Se beskrivelser af koblingsopgaver i Practical Tool 6 på toolbox. COMBAR MANUAL 11

12 2. COMBAR COMmunicative BARriers to the Delivery of VET to Remote Regions (kommunikative barrierer for erhvervsuddannelsernes udbredelse til fjerne regioner) 2.1. Mål Målet med COMBAR-projektet er at udvikle et modulopbygget kursus i e- læringsmetoder og e-baserede pædagogiske værktøjer. De skal overvinde de kommunikative barrierer, som elever i perifere og fjerne regioner står over for. Metoden bliver udviklet i samarbejde med flere europæiske erhvervsskoler og en ekspert i e-læring, og formålet er at tilpasse og overføre eksisterende innovative (e-)læringsløsninger til projektets konkrete sammenhæng og udfordringer Primær målgruppe Projektet fokuserer på at fastlægge et pensum og en omfattende undervisningsplan for erhvervsskolens personale. Desuden implementerer projektet en e-læringsplatform samt udvikler skabeloner for e-læringsbaserede kurser ud fra de principper og erfaringer, der blev udarbejdet under pi - lot projektet Projektaktiviteter COMBAR- projektet vil: Kortlægge de praktiske og kommunikative barrierer, der står i vejen for, at elever fra fjerne og perifere regioner kan fuldføre deres erhvervsuddannelse. Sammen med andre europæiske erhvervsskoler og eksperter i e-læring udarbejde og implementere pensum og undervisningsplaner for COM- BAR-kurset. Implementere en e-læringsplatform til brug for både lærere og elever, og benytte denne platform til at udvikle og integrere et netværk omkring den enkelte elev. Instruere og opkvalificere lærerne for at certificere dem som e-undervisere. Udvikle en hjemmeside til projektet og til intern kommunikation mellem deltagerne. Løbende sørge for oplysninger i form af presseudtalelser, artikler i relevante fagtidsskrifter, nationale workshops i midten af semesteret og en konference ved projektets afslutning Forventede resultater COMBAR- projektets overordnede resultat vil være at implementere det modulopbyggede kursus i e-læringsmetoder i de deltagende erhvervsskoler. Konkrete resultater omfatter blandt andet: Kortlægning af praktiske og kommunikative barrierer for elever fra fjerne og perifere regioner. Kortlægning og udarbejdelse af støttenetværk i elevens daglige miljø, som er opmærksom på praktiske og kommunikative barrierer for eleven. Pædagogiske retningslinjer for arbejdsrelateret uddannelse og e-læring. Fleksible undervisningsplaner og pensa for COMBAR-kurset. Kursus for udvalgte instruktører, der skal stå for COMBAR-kurset. Skabeloner, værktøjskasser og retningslinjer for fremtidige kurser. Retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring. Partnerskabet vil efter projektets afslutning fungere som et videncenter for fremtidig udvikling og udbygning af COMBAR-konceptet. Vedlagt er adskillige praktiske værktøjer (Practical Tools), som er gode værk tøjer til at styrke elevens netværk (lærere, praktikansvarlige, studievejledere, osv.), så det kan hjælpe eleven med at overvinde sine barrierer. Disse Practical Tools er beregnet til at inspirere, og kan anvendes og/ eller tilpasses de lokale forhold. Med andre ord, så fokuserer disse praktiske værktøjer på at give lærere, praktikansvarlige, lokale studievejledere og eleven brugbare metoder, så de både enkeltvis og sammen kan hjælpe eleven med at overvinde sine barrierer. 12 COMBAR MANUAL

13 2.5. Projektmetode for COMBAR Det overordnede formål er at styrke kommunikationen mellem eleven og dennes netværk. Eleven får adgang til forskellige værktøjer til at løse problemer og forbedre netværket, så det bedre bliver i stand til at hjælpe eleven med at overvinde barrierer. Det gøres ved diskussion og dialog gennem VLCE- platformen, koblingsopgaver og lokale vejledningscentre. For at kunne godkende COMBAR, var der brug for en test, der kunne give et empirisk grundlag. Den testgruppe, der blev udvalgt til COMBAR- piloten, var fra Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut, Grønland (SI). Efter en grundig søgeproces sammensatte SI en primær gruppe (lærere/undervisere) og en sekundær gruppe (tømrere). Kriterierne for udvælgelse var, at deltagerne skulle have de nødvendige behov, og at de skulle stå over for de fire hovedbarrierer for kommunikation, der blev fremlagt ved projektets start (WP1): sprogbarrierer og geografiske, kulturelle og akademiske barrierer (sammenhæng mellem skoleog praktikperioder). 13 Det var meget vigtigt, at der blev valgt en brugergruppe, der bedst muligt kunne overføres til og være repræsentativ for de andre erhvervsskoler i EU, som kunne drage fordel af pilotprojektet i Grønland. De udvalgte tømrerlærlinge har alle skrevet kontrakt på et lærlingeprogram af fire års varighed. Men før de kan begynde på deres lærlingeprogram, skal de igennem en tømreroplæring (erhvervsuddannelse 1-2) for at kvalificere sig (se diagrammet for tømreruddannelsen på næste side). Når eleverne er begyndt på deres lærlingeprogram, skal de igennem fire skoleperioder, som alle skal bestås (f.eks. skal BC 1 bestås, før man kan begynde på BC 2). Hvis eleverne ikke består, skal de gå skoleopholdet om, vente endnu et år og derefter bestå den endelige prøve i for eksempel BC 1, før de går videre til næste skoleperiode (BC 2). Denne flaskehals blev udpeget som en af de største udfordringer i uddannelsen og grunden til det høje frafald på SI. Eleverne kunne simpelthen ikke komme videre COMBAR-partnerne besluttede at udvælge en gruppe elever, der skulle fra BC 1 til BC 2 (se diagrammet nedenfor). Her blev koblingsopgaver indført i praktikforløbet som et værktøj til at udpege deres barrierer, så eleverne kunne komme videre (se koblingsopgaver). 13 For mere information om pilotforløbet, se venligst overview/pilot. COMBAR MANUAL 13

14 Diagram over uddannelsesproces for tømrere: 14 COMBAR MANUAL

15 Vi besluttede os for at udføre testen i Grønlands nordlige og nordvestlige regioner sammen med erhvervsskolerne og med et samlet antal deltagere bestående af: 16 virksomheder (praktiksteder). 18 tømrerlærlinge (elever). 7 vejledningscentre/lokale studievejledere. 6 lærere. Ud fra erfaringerne fra SI og deres tidligere forhold til virksomhederne, blev det besluttet at samle alle de medvirkende i projektet til et kursus af en uges varighed for at udvikle og raffinere undervisningskonceptet, (CTC, COMBAR Teaching Concept). Se det foreslåede program for COMBARkurset. Selv om nogle af deltagerne (de lokale studievejledere) ikke dukkede op på grund af dårligt vejr, så fik alle de tilstedeværende muligheden for at: lære hinanden at kende, udveksle idéer og viden, blive præsenteret for CTC og lære VLCE- platformen at kende Projektkoncept for COMBAR Undervisningskonceptet giver lærere på erhvervsskoler metoder til at ud - pe ge barrierer og til at tackle disse. Det giver forskellige værktøjer til at ar - bej de med barriererne, f.eks. via koblingsopgaven, som er en hovedfunktion for strategien for at tackle barrierer ved hjælp af VLCE (Virtual Learning Collaboration Environment) Konceptets mål er at tilbyde et bredt og varieret udvalg af værktøjer og metoder til at overvinde barrierer. Flere forskellige metoder bliver anvendt på individuelle målgrupper. Det giver en alsidig og mangesidig læringsvejledning for alle. Det betyder ikke, at én tilgang passer på alle tværtimod. Metoderne og især koblingsopgaverne bliver udviklet på et individuelt grundlag og dermed tages der hensyn til forskelligheder og konkrete ud - pegede barrierer hos den pågældende elev. Det er hensigten, at metoderne skal opmuntre skolerne til at motivere eleverne til at tage ansvar for deres egne studier. Det gøres ved at inddrage dem i at udpege deres egne barrierer og opfordre dem til at søge hjælp, ta ge beslutninger og være proaktive. Om det lykkes at indføre retningslinjerne afhænger af brugerens engagement. Brugeren skal inddrages i hele processen, hvis konceptet skal lykkes Identificerede barrierer De problemer, som COMBAR- projektets repræsentanter pegede på, var at elever, der bor langt væk, skal overvinde mange barrierer for at kunne komme videre med deres studier og gennemføre uddannelsen. COMBAR- partnerne har udpeget de hovedproblemer, som elever i fjerne områder står over for. Disse barrierer skal håndteres og overvindes gennem individuelle koblingsopgaver, som er udviklet til den pågældende elev, så eleverne kan gennemføre deres studier. De vigtigste kategorier (barrierer), som partnerne udpegede, er nævnt nedenfor. Efter de udpegede barrierer er der med blå skrift angivet nogle idéer og vigtige værktøjer, som skal give eleven styrke til at overvinde barriererne, så eleven kan færdiggøre sine studier. For faktisk at kunne udpege elevens barrierer se i Practical Tool 1 for 7-trinsvejledningen, Practical Tool 2 for Samtalevejledningen Spørgsmål samt Practical Tool 3 for Idékatalog. Alle værktøjer er tilgængelige på toolbox Geografiske barrierer For at kunne overvinde geografiske barrierer har COMBAR udviklet og an - be faler, at man anvender VLCE. Dette er et Virtual Learning Collaboration En vironment, som udgør COMBAR-platformen og er et værktøj til at over - vinde de geografiske barrierer, som ofte står i vejen for at viderebringe un - der visningsplanen. COMBAR- platformen blev testet på Grønlands Byg geog Anlægsskole i Sisimiut. se Practical Tool 4 for COMBAR-platformen på toolbox Kulturelle barrierer Det er en vanskelig opgave at udpege og arbejde med kulturelle barrierer, og det kræver kompetence, tid og energi. Derfor kan det virkelig betragtes som en vanskelig opgave at gå i gang med at overvinde og/eller begrænse virkningen af dem. Der findes dog flere forskellige værktøjer, som kan an - ven des til at begrænse potentielle kulturelle barrierer. COMBAR har ud vik - let retningslinjer for begrænsning af kulturelle barrierer og har fore slå et, at der anvendes: COMBAR MANUAL 15

16 2.9.1 Kulturtolke (mennesker der forstår begge kulturer) Kursus i kulturforståelse 14 (et udendørs aktivitetskursus, der har til formål at hjælpe elever og lærere med at udpege barrierer og med at opbygge og styrke stærke personlige forhold mellem elever, lærere, studievej led ere, praktikansvarlige og mentorer). Accepterede sociale mødesteder på nettet (webbaserede virtuelle fællesskaber for ligesindede), hvor det er muligt at mødes online med andre elever for at udveksle holdninger og idéer under trygge forhold. Her kan man også dele sine bekymringer og problemer med andre samt søge hjælp til at klare sine studier se Practical Tool 4 for COMBAR-platformen på toolbox. Koblingsopgaver, hvor det til løsning af opgaven er nødvendigt at skabe sam menhæng mellem teori og praksis, så eleverne kan se begge deles rele vans. Ud over dette kan koblingsopgaven også indeholde flere forskellige kulturelle delopgaver se i Practical Tool 6 for Koblingsopgaver på toolbox Sprogbarrierer Til at overkomme sprogbarrierer foreslår COMBAR, at der anvendes en web baseret tolk 15 (tekstoversætteren Endvidere anbefales det, at man anvender VLCE (Virtual Learning Collaborative Environment), som udgør COMBAR-platformen, og er et værktøj til at overvinde geografiske barrierer se i Practical Tool 4 for COMBAR-platformen på toolbox. Koblingsopgaverne er også et godt værktøj i denne henseende her kan koblingsopgaven indeholde flere delopgaver, såsom læseopgaver og aktiv brug af logbog se i Practical Tool 6 for Koblingsopgaver på toolbox Manglende sammenhæng mellem teori og praksis Koblingsopgaver, hvor det til løsning af opgaven er nødvendigt at skabe sam menhæng mellem teori og praksis, så eleverne kan se begge deles rele vans. Ud over dette kan koblingsopgaven også omfatte flere forskellige kulturelle delopgaver. Se f.eks: Practical tool 7 for Praktikum på toolbox (der præsenterer pensum med udgangspunkt i praktiske problemer og på den mest lære - rige måde dvs. fra elevens praktikperioder). Se også Practical Tool 8 for Uddannelsesplan på www,combar.gl, toolbox (Praktikpladsen er kontraktligt forpligtet til at sikre, at arbejdsopgaverne svarer til pensum for det pågældende kursus). Endelig henvises der til Practical Tool 6 for Koblingsopgaver på toolbox (med hensyn til denne barriere kan koblingsopgaven omfatte akademiske opgaver eller emner, som eleven har problemer med) Uddannelsesteori Undervisningskonceptet understreger, hvor vigtigt det er at støtte og styrke den enkelte elevs evne til at tage ansvar for sit eget uddannelsesprogram. Eleverne opfordres til at engagere sig i at udpege barrierer, at søge hjælp, træffe beslutninger og at være proaktiv Pædagogiske retningslinjer De pædagogiske retningslinjer foreslår lærerne en fremgangsmåde til at hjælpe eleverne, når de står over for forskellige barrierer i deres uddannelse eller privatliv. Denne fremgangsmåde følger eleven hele vejen gennem praktikforløbet. Der anvendes forskellige værktøjer, hvor koblingsopgaven er krumtappen. Først viser retningslinjernes punkt 1, hvordan man skaber og plejer et netværk mellem eleven, læreren, den praktikansvarlige og den lokale studievejleder. 14 For mere information om kulturforståelseskurset, se venligst toolbox/understanding course. 15 For mere information om webbaseret tolk, se venligst toolbox/interpreter. 16 COMBAR MANUAL

17 Derefter er der fire forskellige almene retningslinjer (Retningslinjerne ), som alle vedrører det samme scenarie, hvor eleven er i praktik, men eksemplerne har forskellige opgaver til henholdsvis læreren, eleven, den lokale studievejleder og den praktikansvarliges. Retningslinjerne er kun generelle, og kan tilpasses den enkelte elevs behov og konkrete lokale forhold, for eksempel ved at benytte sig af flere e-møder og flere afleveringer. Det er derfor vigtigt, at understrege at de nedenstående generelle pæ - da gogiske retningslinjer alene skal ses som overordnede idéer, der støtter en mulig fremgangsmåde eller et uddannelsesforløb, som hjælper eleven til at overvinde mulige udpegede barrierer. COMBAR- konceptet er pædagogisk baseret på at: Inddrage eleverne i at udpege og anerkende deres egne styrker og svagheder. Dette er af afgørende betydning, da elevdeltagelse er centralt for COMBAR- konceptet. Anspore eleverne til at planlægge deres fremtidige aktiviteter og handlinger, ved at sætte vigtige del- og slutmål. Opmuntre til brug af VLCE, så eleven kan få hjælp fra IT-support og fra andre elever, lærere, studievejledere og praktikansvarlige. Få en grundig forståelse for elevens personlighed ved hjælp af en kompleks evalueringsmetode, der ikke kun tager udgangspunkt i en enkelt sam tale med dem. Skabe et stærkt personligt bånd mellem eleven og lærerne gennem udendørs aktiviteter og/eller andre typer aktiviteter. 16 Retningslinjerne begynder med en samtale (trin 1), hvor læreren udpeger potentielle barrierer, der kan stå i vejen for eleven. COMBAR- projektet anbefaler, at man anvender 7-trinsvejledningen til udpegning af elevens potentielle barrierer se i Practical Tool 1 for 7-trinsvejledningen og Practical Tool 2 for Samtalevejledningen Almene spørgsmål. Begge kan findes på toolbox. Trin 2: I dialog med den praktikansvarlige udvikles den bedst mulige koblings opgave, der er målrettet elevens barrierer. COMBAR- projektet an be - faler, at retningslinjerne for udarbejdelse af koblingsopgaver anvendes her se i Practical Tool 6 for Koblingsopgaver på toolbox. Trin 4 & 5: Praktikperioden begynder, og eleven besøger det lokale vejledningscenter. Her får eleven internetadgang til platformen, akademisk hjælp eller professionel rådgivning om personlige problemer. Årsagen til, at de lokale vejledningscentre er så vigtige, er blandt andet, at eleven i yderområderne kan få adgang til VLCE. Trin 6, 7, 8, 9, 10, 11: Eleven arbejder i løbet af praktikperioden på koblings opgaven og afleverer en gang om ugen. Læreren giver feedback til eleven, foruden at læreren rådfører sig med studievejlederen. COM BARprojektet anbefaler, at man anvender VLCE samt telekon fe ren ce til kommunikation se Practical Tool 4 for COMBAR-platformen på toolbox. Trin 12. I slutningen af praktikperioden evaluerer læreren sammen med den praktikansvarlige koblingsopgaven og selve praktikforløbet for at se, om eleven har gjort konstruktive fremskridt med hensyn til sine barrierer. Se Practical Tool 6 for Koblingsopgaver på toolbox, for at se hvordan koblingsopgaven evalueres/bedømmes. Trin 13. Når praktikperioden slutter, bedømmer læreren koblingsopgaven ud fra kvaliteten af afleveringerne, evalueringen sammen med den prak tik - ansvarlige, samt hvor meget eleven har brugt nettet i løbet af praktikperioden. Opgaven bedømmes som bestået eller ikke bestået. COMBAR- projektet anbefaler, at retningslinjerne for udarbejdelse af koblingsopgaver an - ven des her. Se i Practical Tool 6 for Koblingsopgaver på toolbox. Historier fra det virkelige liv kan belyse nedenstående retningslinjer. Her kan man se, hvordan koblingsopgaver kan udarbejdes i samarbejde med den praktikansvarlige, og hvordan disse faktisk kan hjælpe eleven med at overvinde sine barrierer. Følgende to historier stammer fra Grønlands Handelsskole i Nuuk: Trin 3: Eleven præsenteres for platformen og for koblingsopgaven. 16 For mere information om hvordan man skaber et stærkt personligt bånd, se venligst strong bond. COMBAR MANUAL 17

18 2.14. Historier fra pilotprocessen Historier fra den virkelige verden 1 En elev har problemer med engelskundervisningen i løbet af skoleperioderne. Der blev udpeget en sprogbarriere. Da undervisningssproget på Grønlands Handelsskole i Nuuk er dansk, står eleven faktisk over for to sprogbarrierer, idet elevens modersmål er grønlandsk. Læreren udviklede derfor, i samråd med den praktikansvarlige, en koblingsopgave, der skulle udføres under den næste praktikperiode. I koblingsopgaven skulle eleven oversætte arbejdsrelaterede ord fra dansk til engelsk for dermed at sætte fokus på begge sprogbarrierer: dansk og engelsk. Det var måske blot en lille og uskyldig koblingsopgave men både eleven og praktikpladsen betragtede den som meget relevant for eleven. Eleven afleverede koblingsopgaven, og der var tydelig fremgang at se. Naturligvis er der ingen garanti for, at praktikpladsen ikke hjalp lidt for meget med opgaven men det er faktisk ikke det, der er vigtigst her. Koblingsopgaven kan nemlig også have bidraget til at forbedre det personlige forhold mellem eleven og praktikpladsen, hvilket også prioriteres højt i COMBAR- konceptet. Koblingsopgaven viste sig således at være yderst relevant, ikke alene for eleven, men også for praktikpladsen, eftersom eleven nu er i stand til at udføre arbejdsopgaver af mere international karakter på praktikpladsen. Det vil nu blive interessant at følge denne elev i det videre uddannelsesforløb især i engelskundervisningen Historier fra den virkelige verden 2 Endnu en historie om en elev. Hos denne elev fandt vi ingen barrierer, men dette var faktisk også vores hensigt. Derimod udpegede vi en styrke. Vi ønskede at forsøge at udvikle en koblingsopgave til denne elev, hvor der var fokus på hans/hendes styrker. Idéen var at udnytte en kendt styrke og dermed forhåbentlig skabe en synergi, hvor succesen kunne smitte af på andre akademiske og arbejdsrelaterede områder. Denne elev er meget god til at arbejde med it og it-programmer, så her var fokus for koblingsopgaven på, at eleven ved hjælp af it-programmet Excel skulle oprette en database over data, der var relevante for praktikpladsen (en database, der gav praktikpladsen et overblik over antallet af erhvervsskoleelever samt hvil ke praktikopgaver, der skulle udføres i løbet af praktikperioden). Koblingsopgaven samt fokus for opgaven blev udviklet i samarbejde med praktikpladsen og alle tre involverede (elever, lærer og den praktikansvarlige) var begejstrede. Eleven afleverede koblingsopgaven, og resultatet anvendes faktisk i dag på praktikpladsen. Både eleven og den praktikansvarlige er meget tilfredse med både arbejdet og slutresultatet. Vi lærere ser nu meget frem til at se, om den succesoplevelse, der blev opnået ved at tage udgangspunkt i noget, eleven allerede var meget god til, vil skabe en sy - ner gi effekt, som smitter af på andre akademiske emner i løbet af skolepe - rio den og i arbejdsopgaverne i praktikperioden. 18 COMBAR MANUAL

19 2.15. RETNINGSLINJE 1 - ETABLERING OG PLEJE AF NETVÆRK (lærer, lokal studievejleder, praktikansvarlig og elever) Netværket kontaktes 3. Perioden mellem første og andet netværksmøde 6. Første samtale med eleven L LS PA E 2. Første netværksmøde 4. Andet netværksmøde 5. Praktikpladsen kontaktes og inddrages i netværket 17 Meningen med denne retningslinje er at illustrere, hvordan der kan oprettes et netværk mellem de relevante parter. På næste side beskrives de 6 trin. COMBAR MANUAL 19

20 2.16. RETNINGSLINJE 1 - ETABLERING OG PLEJE AF NETVÆRK (lærer, lokal studievejleder, praktikansvarlig og elever) 1. Netværket kontaktes Læreren sætter sig i kontakt med det lokale studievejledningscenter for at arrangere et møde angående elevens vejledningsforløb. Der tages både kontakt til studievejledningscentret i byen og uden for byen. 2. Første netværksmøde: Læreren sætter studievejlederen ind i de overordnede mål for succes. Læreren og studie - vejlederen gennemgår procesplanen før den første samtale (den første samtale er uformel og forestås af læreren). Hvis studievejledningscenteret er udenbys, foregår det første møde ved hjælp af telekonference. 3. Perioden mellem første og andet netværksmøde: Læreren og studievejlederen indsamler vigtige oplysninger om eleven: egnethedsbeviser - karakterer, lærlingekontrakt, pensum, studieplaner, osv. Alle disse oplysninger medbringes til det andet møde. 4. Andet netværksmøde: Læreren og studievejlederen gennemgår de indsamlede oplysninger om eleven, og disku - te rer en plan for det første møde med eleven. Derfor er det vigtigt at gennemgå Samtalevejledning - Spørgsmål (Practical Tool 2), med henblik på eleven. Hvis studievejledningscenteret er udenbys, afholdes også det andet møde ved hjælp af telekonference. 5. Praktikpladsen kontaktes og inddrages i netværket: Læreren tager kontakt til elevens praktiksted og fremlægger de overordnede mål. Læreren gennemgår elevens procesplan. Samtalen foregår som en dialog, og under hele processen tages der hensyn til praktikpladsens meninger og tanker, osv. Hvis praktikpladsen er udenbys, foregår det første møde ved hjælp af telekonference. 6.. Første samtale med eleven: Under den første samtale fokuseres der på at udpege mulige barrierer for eleven, og der tages udgangspunkt i "Samtalevejledningen - Spørgsmål" (se Practical Tool 2), samt endvidere trin 4 under "andet netværksmøde" på forrige side i Figur COMBAR MANUAL

Virtuelt læringsmiljø fastholder elever på EUD.

Virtuelt læringsmiljø fastholder elever på EUD. Virtuelt læringsmiljø fastholder elever på EUD. Af Jens Jørgen Jørgensen, itai, med støtte fra medlemmer af Combars projektgruppe. Det var fedt at arbejde med koblingsopgaver. Der var tæt kontakt med læreren.

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration

Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger. Værktøj og inspiration Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger Værktøj og inspiration Undervisningsministeriet 2014 Værktøj og inspiration til lærere: Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

04 Personaleudvikling

04 Personaleudvikling Indførelsen af referencerammer for kvalitetssikring på erhvervsuddannelserne, har de seneste år været et prioriteret område. Udbydere af erhvervsuddannelser, som befinder sig i de tidlige faser i forbindelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Pædagogisk Strategi. Mercantec Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Pædagogisk Strategi Mercantec 2016 Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Vores pædagogiske mål er at udvikle unge og voksne mennesker fagligt, personligt og socialt,

Læs mere

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence Recognised for Excellence Vejledning til workshop-bedømmelsen Gældende for pilot-forsøg 2007 Ansøgningsfrist 6. august 2007 Kortlæg jeres fremskridt R4E workshop bedømmelsesformat - Vejledning for ansøgere

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser bestående af en kombination af teoretiske og praktiske forløb.

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Vækst med afsæt i traditionerne Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi lang tradition for erhvervsuddannelser, bestående af en

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Til erhvervsuddannelsernes interessenter. Eliteidrætsudøvere i erhvervsuddannelserne. 29. september 2011 Sags nr.: J.261

Til erhvervsuddannelsernes interessenter. Eliteidrætsudøvere i erhvervsuddannelserne. 29. september 2011 Sags nr.: J.261 Til erhvervsuddannelsernes interessenter Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail udst@udst.dk www.udst.dk CVR nr. 16691909

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser

Vejledning. i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Vejledning i at gennemføre Praktik i udlandet for elever i erhvervsfaglige uddannelser Denne vejledning beskriver en fremgangsmåde i at tilrettelægge og gennemføre praktikophold i udlandet for en elev

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe

RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne. Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne Denne rapport afdækker, hvordan korte uddannelsesaftaler påvirker kvaliteten af praktikoplæringen på erhvervsuddannelserne. Danmarks

Læs mere

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen

Videndeling. Pit-vejleder uddannelsen Videndeling Pit-vejleder uddannelsen Dorthe Koch 16-04-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Definition af videndeling... 3 Hvilken viden er det relevant at dele?... 3 Hvorfor anvende videndeling

Læs mere

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer

Digitale værktøjer. Digitale værktøjer Digitale værktøjer Projektet skal afdække udbuddet af digitale metoder, koncepter og produkter, der skønnes at kunne bruges i undervisningssammenhæng, i en grønlandsk kontekst. Der skal tages hensyn til

Læs mere

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis

Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Beskrivelse af LUP, Ledelse og Udvikling i Praksis Nu med særligt fokus på akkreditering Baggrund for kurset Af flere grunde vokser behovet for ledelse og reorganisering i almen praksis. Antallet af og

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ

Praktikhåndbog 3. års praktik pædagoguddannelsen Slagelse UCSJ Indhold Praktikdokument 3. års praktik ( 15 i uddannelsesbkg.nr 220 af 13/03/2007 )... 2 Praktikdokumentet er opbygget på følgende måde:... 3 Praktikopgaver:... 3 Studiedage:... 4 Læringsmål ( 15 i uddannelsesbkg.nr

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder

XXXXXXX XXXXXX XX. Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere XXXXX XXXXXX. Vejledning for praktiksteder XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXMEDIEHØJSKOLENXXXXXXXX Få andel i fremtidens TV- og Medietilrettelæggere Vejledning for praktiksteder XXXXXX Kære praktiksted Som leder af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever.

Evalueringer Der gennemføres 3 evalueringer i løbet af det samlede uddannelsesforløb for alle skolens elever. EVALUERING AF UNDERVISNING HVORFOR OG HVORNÅR EVALUERES DER? SOSU Sjælland ønsker at målrette evalueringen undervisningen for at opnå et fælles evalueringsgrundlag og -kultur for hele organisationen. Hensigten

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted.

ØVELSE GØR MESTER. men man må jo starte et sted. ØVELSE GØR MESTER men man må jo starte et sted. at man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

International mobilitet (IT)

International mobilitet (IT) International mobilitet (IT) Formål Der er masser af gode grunde til at tage til udlandet på et praktikophold. To af disse grunde er den sprogindlæring og " interkulturelle kompetenceudvikling, der som

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession

Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Tema for 3. praktikperiode: Den pædagogiske profession Vejledning til praktikdokumentet for 3. praktik Du er ligesom i de første praktikperioder ansvarlig for at udarbejde et praktikdokument og dine læringsmål

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4

Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 IPR marts 2013 Ingeniørpraktik på E, IKT, EP og ST studierne Organisering og gennemførelse Bilag 4 (Denne oversigt supplerer notatet Vilkår for ingeniørpraktik på IHA ) Aktivitet Tilhørende dokumenter

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK

Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK UGE 37 Få det bedste ud af din INNOVATIONS- PRAKTIK >>>>>>>> Innovationspraktik uge 37 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Innovationspraktikken er en ny og anderledes mulighed for at udveksle erfaringer mellem offentlige

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Vejledning angående kontrakten

Vejledning angående kontrakten Vejledning angående kontrakten Kontrakten udarbejdet af Fredericia Maskinmesterskole er en minimumkontrakt, der kort beskriver hver af parternes forpligtigelser. Derudover er der vedlagt udsnit af bekendtgørelsen

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere