Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser"

Transkript

1 Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser

2 Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser Kl Kursusdatoer Torsdag d. 16. august Tirsdag d. 18. september Tirsdag d. 9. oktober Torsdag d. 8. november Tirsdag d. 11. december kr. ekskl. moms per deltager. en inkluderer ske til Enalyzer på telefon eller på mail Deltagerforudsætninger Kurset henvender sig til eksisterende ESS-brugere, der allerede har kendskab til ESS og som ønsker at udvide deres kompetencer. Om kurset Kurset fokuserer på hvordan brugere kan omsætte, anvende og tilpasse deres eksiste rende viden om spørgeskemaer i ESS til konkrete undersøgelser via smartphones eller tablets. Få indgående viden om de nye distributionskilder - QR koder og sms, der med stor fordel kan bruges i forbindelse med mobile undersøgelser. Al praktisk viden i kurset vil blive suppleret med et indblik i de nyeste metodiske overvejelser, der skal sikre succesfulde gennemførsler af mobile undersøgelser. De mobile medier er i konstant udvikling, og kursets indhold vil derfor løbende blive opdateret med aktuelle fund og de nyeste trends. Metode Undervisningen foregår som en kombination af tavleundervisning med PowerPoint og hands on cases, hvor kursisterne får praktisk erfaring med det mobile medie, både som modtager og afsender. Underviser på kurset er en af Enalyzers erfarne konsulenter, der har mange års teoretisk og praktisk erfaring med planlægning og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser, samt et indblik i den nyeste forskning og de nyeste trends indenfor mobile undersøgelser. - Introduktion til den nye mobile virkelighed - De nye distributionskanaler QR og sms - Aktivering af mobil-visning i ESS - De nyeste metodiske overvejelser ved mobile undersøgelser - Do s and don ts for mobile surveys - Praktisk erfaring med opsætning af mobile undersøgelser - De nye muligheder for strategiske mix mellem web og mobile undersøgelser - Inspiration til, hvordan man kan udnytte de nye mobile muligheder NB: Medbring gerne mobiltelefon, smartphone eller tablet.

3 Kursus - Dette trin introducerer nye brugere til ESS, du behøver derfor ikke at have kendskab til systemets grundfunktioner. Der vil være casebaserede øvelser Hverdage kl kr. ekskl. moms per deltager. en inkluderer ske til Enalyzer Support på tlf eller mail På kurset arbejdes der med spørgeskemaopsætning herunder de væsentligste spørgsmålstyper, design samt features som hop, betingelser og dynamiske spørgsmål. Ligeledes undervises der i import af en målgruppefil (respondentgruppe) samt de forskellige lanceringsmetoder og administration af lancering herunder udsendelse af rykker, eksport af data m.m. Kursets sidste del omhandler rapportering. Der arbejdes med rapport- og filteropsætning, herunder hvordan man udarbejder totalrapporter samt delrapporter ved hjælp af filtrer. Undervisning og materialer Undervisningen foregår som onlinegennemgang integreret med praktiske øvelser. Der undervises i hold på fire til tolv kursister. Undervisningen foretages af Enalyzers dedikerede undervisere, der har stor praktisk erfaring i systemet og med gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser. Alle deltagere vil have adgang til egen PC og modtage kursusmappe og -certifikat. Formål Kursisterne opnår færdigheder, der gør dem i stand til at bruge systemets grundlæggende værktøjer og gennemføre målinger fra start til slut på egen hånd. Samtidig giver kurset deltagerne kendskab til systemets brugergrænseflade. Kursuskalender 2012, 2. halvår Kursustrin Jul Aug Sep Okt Nov Dec 11/1 8/8 5/9 3/10 7/11 5/12 18/1 15/8 12/9 10/10 14/11 12/12 25/1 22/8 19/9 17/10 21/11 19/12 29/8 26/9 24/10 28/11 31/10 Kurset afholdes i Vejle ENALYZER SOFTWARE

4 Kursus - Kurset henvender sig til brugere der har deltaget på eller allerede har erfaring med ESS og har god indsigt i systemets funktioner. Hverdage kl kr. ekskl. moms per deltager. en inkluderer ske til Enalyzer Support på tlf eller mail På kurset arbejdes der videre med udvidede funktioner i forhold spørgeskema, gennemførsel og analyse af en undersøgelse. Deltagerne får indsigt i, hvordan spørgeskemaet kan gøres mere personligt for respondenterne ved at implementere målgruppefilens baggrundsoplysninger i spørgeskemaet. Ligeledes får deltagerne en forståelse for, hvordan målgruppefilen spiller en vigtig rolle i administrationen af lanceringsforløbet samt analyse- og rapportopsætningen. Undervisning og materialer Undervisningen foregår som onlinegennemgang integreret med praktiske øvelser. Der undervises i hold på fire til tolv kursister. Undervisningen foretages af Enalyzers dedikerede undervisere, der har stor praktisk erfaring i systemet og gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser. Alle deltagere vil have adgang til egen PC og modtage kursusmappe og certifikat. Formål Kursisten får en mere dybdegående metodisk indsigt i systemets anvendelsesmuligheder. Brugeren kan gennemføre mere komplekse undersøgelser og opsætte flere rapporttyper. Derudover får kursisten et større kendskab til de mange funktioner i ESS, f.eks. Responsmanager, arbejdet med brugerdefinerede variable og dynamiske spørgsmål. Kursuskalender 2012, 2. halvår Kursustrin Jul Aug Sep Okt Nov Dec 11/1 11/1 8/8 1/2 7/3 5/9 3/10 11/4 7/11 1/5 5/12 6/6 18/1 18/1 15/8 8/2 12/9 14/3 10/10 12/4 14/11 2/5 12/12 13/6 25/1 25/1 22/8 15/2 19/9 21/3 17/10 18/4 21/11 9/5 19/12 20/6 29/8 22/2 26/9 28/3 24/10 25/4 28/11 16/5 29/2 29/3 31/10 23/5 30/5 Kurset afholdes i Vejle ENALYZER SOFTWARE

5 Kursus - Til brugeren, der ønsker at lave et decideret analysekursus, der går i dybden med systemets analysemodul - herunder de forskellige muligheder indenfor rapportering og filtrering. Hverdage kl kr. ekskl. moms per deltager. en inkluderer ske til Enalyzer Support på tlf eller mail På kurset gennemgås analysemodulets funktioner og brugerflade. Der bliver undervist i systemets filterfunktion, såsom avancerede filtre, tomme baggrundsvariable og benchmark. Endvidere arbejdes der med opsætning af rapporter herunder de forskellige rapporttypers udtryk og hensigtsmæssighed. Kurset gennemgår desuden opsætning af systemets auto-funktioner, autolaunch, autoexport etc., funktioner der kan være med til at lette arbejdsprocessen i forhold til lancering af spørgeskemaer. Undervisning og materialer Undervisningen foregår som onlinegennemgang integreret med praktiske øvelser. Der undervises i hold på fire til tolv kursister. Undervisningen foretages af Enalyzers dedikerede undervisere, der har stor praktisk erfaring i systemet og med gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser. Alle deltagere vil have adgang til egen PC og modtage kursusmapper og -certifikater. Formål Kursets formål er at sætte kursisten ind i analysemodulets brugerflade, således at kursisten er i stand til at udtrække data hensigtsmæssigt i forhold til konkrete undersøgelse. Især er filtreopsætning en vigtig del af afrapportering, og kursisten vil efter kurset have kendskab til filterfunktionens forskellige muligheder. Endeligt vil kursisten få kendskab til de af systemets funktioner, der muliggør automatiserede løsninger i forbindelse med lanceringsprocesser. Kursuskalender 2012, 2. halvår Kursustrin Jul Aug Sep Okt Nov Dec 11/1 11/1 8/8 1/2 7/3 5/9 3/10 11/4 7/11 1/5 5/12 6/6 18/1 18/1 15/8 8/2 12/9 14/3 10/10 12/4 14/11 2/5 12/12 13/6 25/1 25/1 22/8 15/2 19/9 21/3 17/10 18/4 21/11 9/5 19/12 20/6 29/8 22/2 26/9 28/3 24/10 25/4 28/11 16/5 29/2 29/3 31/10 23/5 30/5 Kurset afholdes i Vejle ENALYZER SOFTWARE

6 Kursus - Til brugeren, der vil lave større og komplekse undersøgelser, undersøgelser på flere sprog eller brugere der ønsker at lære, hvordan de kan bruge XML til at opsætning af mere individualiserede rapporter Hverdage kl kr. ekskl. moms per deltager. en inkluderer ske til Enalyzer Support på tlf eller mail Overordnet set fokuserer kurset på to hovedemner, sprogversioner og XML. På kurset gennemgås, hvordan man via forskellige sprogversioner kan opsætte en 360 eller 180 graders lederevaluering. Her arbejdes der både med målgruppefil, spørgeskemaopsætning, opsætning af sprogversioner etc. Den anden del af kurset omhandler analyse og anvendelsen af XML tilknytninger i rapporter, for på den måde at designe egne rapportskabeloner. Med skabeloner er det muligt at eksportere flere ens rapporter i samme undersøgelse, eksempelvis lederrapporter. Undervisning og materialer Undervisningen foregår som onlinegennemgang integreret med praktiske øvelser. Der undervises i hold på fire til tolv kursister. Undervisningen foretages af Enalyzers dedikerede undervisere, der har stor praktisk erfaring i systemet og gennemførsel af spørgeskemaundersøgelser. Alle deltagere vil have adgang til egen PC og modtage kursusmappe og certifikat. Formål Formålet er, at give brugeren kompetencer til at arbejde med sprogversioner herunder opsætning af målgruppefilen og baggrundsvariable i forhold til større og mere metodisk komplekse undersøgelser. Brugeren lærer desuden at opsætte benchmarkrapporter og lave XML tilknytninger til en rapportskabelon i Excel. Kursuskalender 2012, 2. halvår Kursustrin Jul Aug Sep Okt Nov Dec 11/1 11/1 8/8 1/2 1/2 7/3 7/3 5/9 3/10 11/4 11/4 1/5 7/11 1/5 5/12 6/6 6/6 18/1 18/1 15/8 8/2 8/2 12/9 14/3 14/3 10/10 12/4 12/4 14/11 2/5 2/5 12/12 13/6 13/6 25/1 25/1 22/8 15/2 15/2 19/9 21/3 21/3 17/10 18/4 18/4 21/11 9/5 9/5 19/12 20/6 20/6 29/8 22/2 22/2 26/9 28/3 28/3 24/10 25/4 25/4 28/11 16/5 16/5 29/2 29/2 29/3 29/3 31/10 23/5 23/5 30/5 30/5 Kurset afholdes i Vejle ENALYZER SOFTWARE

7 Best Practice Kursus Design og kvalitet af spørgeskemaundersøgelser Kl Kursusdatoer Tirsdag d. 28. august Torsdag d. 27. september Tirsdag d. 23. oktober Torsdag d. 22. november Tirsdag d. 18. december kr. ekskl. moms per deltager. en inkluderer ske til Enalyzer Consulting på tlf eller mail Deltagerforudsætninger Kurset henvender sig både til nybegyndere og til mere erfarne brugere, som ønsker at få pudset færdighederne af. Om kurset Formålet med kurset er at gøre dig i stand til at designe et godt spørgeskema og planlægge dataindsamlingen med den efterfølgende analyse for øje. Et godt spørgeskema er nødvendigt for en korrekt analyse. Men en vellykket undersøgelse kræver også, at man har tænkt alle faser igennem. På dette kursus får du kendskab til de vigtigste grundregler og metoder, der kan gøre dig i stand til at undgå faldgrubberne samt sikre anvendelige resultater af din næste spørgeskemaundersøgelse. Metode Undervisningen foregår som en kombination af tavleundervisning med PowerPoint og casebaserede øvelser. Underviser på kurset er en af Enalyzers erfarne konsulenter, der har mange års teoretisk og praktisk erfaring i at planlægge og gennemføre spørgeskemaundersøgelser. Der undervises i hold på seks til 10 kursister. Kurset berører alle faser i en velgennemført spørgeskemaundersøgelse, men har primært fokus på udviklingen af et godt spørgeskema, inklusive: - Faserne i en spørgeskemaundersøgelse - Fra problemstilling til spørgsmål - Udvælgelse af temaer og emner - Opbygning af spørgeskema - Opbygning af spørgsmål - Valg og brug af skalaer - Fordele og ulemper ved papir- og web-undersøgelser - Test af skemaet i marken - Krav til et godt spørgeskema - Planlægning og styring af dataindsamlingen - Analysemuligheder

8 Læs mere om vores uddannelser og kurser på København K Danmark Enalyzer AB Sveavägen Stockholm Sweden Enalyzer Norge Postboks 5093 Majorstuen 0301 Oslo Norge

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København 2. halvår 2015 Her i efteråret har IEF-Fonden 20 forskellige titler på programmet. Der er 30 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis København, Århus,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART

KURSUSKATALOG. kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART KURSUSKATALOG kursus og videreuddannelse. efterår 2015 K URSUS WORKSHOP KICKSTART VELKOMMEN Velkommen til Jensens Kursers kursuskatalog for efteråret 2015, og tak fordi du læser med. Jensens Kurser har

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

- tegner fremtiden. KURSUSKATALOG - ny viden til dig!

- tegner fremtiden. KURSUSKATALOG - ny viden til dig! - tegner fremtiden KURSUSKATALOG - ny viden til dig! INDHOLD CADSKOLEN 3 LØSNINGER 4 UDDANNELSE 5 AUTODESK CERTIFICERING 6 SPECIELT TILPASSET 7 REVIT ARCHITECTURE 8-13 Grundlæggende Videregående Få styr

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Kurser og efteruddannelse EFTERÅR 2011 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole strategi 1 4000 kursister på Ét år tager næppe fejl Hvis du overvejer at blive bedre til dit nuværende job eller at klæde dig

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin-, el-, og ATEX-sikkerhed NYE Efterår 2014 & Forår 2015 Introduktion til CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg CE-mærkning af bygningsautomatik

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning

2. halvår KURSUSKATALOG. Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning 2. halvår 2014 KURSUSKATALOG Forøg dine vinderchancer ved at blive bedre til tilbudsgivning INDHOLD Shipley Denmark 3 Instruktører 4 I hvilken rækkefølge skal jeg tage kurserne? Kursus / Vindende Tilbudsskrivning

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration

Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Specialefag til hovedforløbet Offentlig Administration Indhold Udvidet Skriftlig Kommunikation... 3 Grafisk Præsentation... 5 Kvalitet og Service... 8 Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden... 10

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere