Teknologi i matematik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknologi i matematik"

Transkript

1 Teknologi i matematik Baggrunden for at beskæftige sig med teknologianvendelse i folkeskolens matematikundervisning, var at der i disse år tales meget om anvendelse og integration af IT i undervisningen i al almindelighed og hermed også i matematik. Faghæftet for faget, nævner en lang række steder, at anvendelsen af programmer og anden teknologi kan understøtte udviklingen af en række af de otte kompetencer ikke mindst hjælpemiddelkompetencen. Der er efterhånden produceret en lang række værktøjsprogrammer og andre digitale læremidler, der kan anvendes i matematikundervisningen for at støtte elevernes læring. Disse ser imidlertid ikke ud til at blive anvendt i særlig høj grad til trods for at flere er gratis. Denne formodning understøttedes af projektdeltagernes oplevelser ved afholdelse af kurser i lærernes efteruddannelse, undervisning på pd-moduler og deltagelse i læremiddelanalysen i Københavns Komune. Skrevet af lektor Leif Vejbæk, læreruddannelsen Campus Roskilde Mål og projektdesign Formålet med projektet som blev finansieret af NAVIMAT og UCSJ var, at:. skabe et øjebliksbillede af, hvordan det ser ud mht. brug af IT i matematikklasserummet i den danske folkeskole.. undersøge om vore hypoteser holder.. finde metoder til at øge brug af IT i undervisning og læring i folkeskolens matematikundervisning. Design Det var tanken, at en stor kvantitativ undersøgelse skulle danne grundlag for en snævrere kvalitativ interviewrunde. Denne skulle Oprindeligt startede projektet med tre medarbejdere lektor Mette Vedelsby, lektor Ole Østergaard Nielsen og lektor Leif Vejbæk, alle ansat i UCSJ.

2 Side Teknologi i matematik Navimat Side Efter spørgsmålene om programanvendelse er der i undersøgelsen en åben kategori, hvor respondenterne opfordredes til at nævne programmer, de anvendte og som ikke fandtes i spørgeskemaet Følgende er en optælling i denne kategori spørgsmålet er for- Kan ses på projektets hjemmeside : ourceservlet?rid=h 79MZP-SHZDHZ- være udgangspunkt for at afdække/undersøge, hvorledes integrationen af IT kunne øges bl.a. gennem fremstilling af eksemplariske undervisningsforløb med integration af teknologi. Spørgeskemaundersøgelsen Spørgeskemaet, der var grundlag for den kvantitative undersøgelse, blev udarbejdet i efteråret 008 og i december 008 distribueret til samtlige danske skoler vha. undervisningsministeriets institutionsliste. Indsamlingen af data løb indtil sommer 009. I indsamlingsperioden er der kommet 9 besvarelser på spørgeskemaet. Enkelte resultater Spørgeskemaundersøgelsen har resulteret i et meget stort datamateriale, dette er endnu ikke fuldt gennemarbejdet, derfor er enkelte dele af data udvalgt og kommenteret i det følgende. Overordnet kan det siges, at spørgeskemaundersøgelsen underbygger de antagelser, som projektet havde fra starten. Lærerne angiver i de fleste tilfælde, at de anvender forskellige teknologiske ressourcer, en nærmere gennemgang afslører at de primære ressourcer er Excel og www samt at anvendelsen er begrænset - se herunder. Hvilke programmer bruger du? - Excel Spørger man til anvendelsen af kendte dynamiske programmer som GeoMeter, Geogebra og DataMeter bliver billedet mere markant. Nedenstående diagrammer viser, at det for alle tre programmer gælder, at 90% af lærerne eller derover angiver, at de anvender programmerne sjældent eller aldrig. Hvis man vender resultatet om, betyder det, at kun ud af 0 lærere anvender programmerne et par gange om måneden eller mere se grafik herunder. Hvilke programmer bruger du? - GeoMeter Aldrig (.070) Hvilke programmer bruger du? - Geogebra 0% 0% 0% 0% 80% 00% 0% 0% 0% 0% 80% 00% Aldrig (.070) 0% 0% 0% 0% 80% 00% Aldrig (.079) Hvilke programmer bruger du? - Diverse internetressourcer 0% 0% 0% 0% 80% 00% Aldrig (.080) Hvilke programmer bruger du? - DataMeter 0% 0% 0% 0% 80% 00% Aldrig (.09)

3 Side Teknologi i matematik Navimat Side muleret på denne måde, hvor Kommenter eventuelt dit svar refererer til forudgående spørgsmål om programanvendelse. Hvilke programmer anvender du? Kommentér eventuelt dit svar, og tilføj programmer du bruger, der ikke står i skemaet herunder: daglige undervisning og understøttelse af læring eller tjener anvendelsen andre formål? Om årsagerne Man kan med udgangspunkt i ovenstående forsøge at indkredse årsager til den forholdsvis begrænsede anvendelse af IT-ressourcer i folkeskolens matematikundervisning. Matematik i måneby Excel/ regneark Matematrix 7 Elevunivers/Alinea Pernille Pind Smartboard.dk/smartboard/ Activeboard/ IWB/ whiteboard Matematikspil 0 Træningsprogrammer Mimio Matematikkens univers Infaprogrammerne I spørgeskemaundersøgelsen blev respondenterne opfordret til at kommentere deres svar for at vi kunne få et indblik i de årsager, der kunne være til den tilsyneladende utilstrækkelige teknologiintegration. Der blev spurgt: Hvilke programmer bruger du? Hvilke ulemper ser du ved anvendelsen af IT? Det flyvende tæppe Basen Matematik-tak 7 Internet/ internetressourcer Mondiso Matematikbogen.dk Mathcad Matmatikan Minimat 9 De årsager, som lærerne nævner, kan deles i to: Problemer med hardware, logistik, institutionelle forhold. Problemer, der relaterer sig til lærerens uddannelse, opfattelse af matematik og forholdet til at anvende teknologi. Mikroværkstedets Matematikhuset Geometer Matit 9 EMU Skolepro Graph Matematikfabrikken 8 Maticom Open Office Euklid Superfunk 8 Den første type årsager er velkendt og også kortlagt af andre undersøgelser af folkeskolens IT-anvendelse. Det drejer sig om forhold som begrænset adgang til brugbare pc er, centralt bestemt programudbud, problemer med netværk, kun én IWB på skolen osv. Magnus og myggen Chefrens pyramide Grafvrideren GeoGebra Fie og Frederik i Regneskoven Pixeline Flisekunst Skolestart matematik Denne type problemer har ikke direkte noget med matematikundervisningen at gøre, men må betragtes som et politisk/økonomisk anliggende. På den anden side er disse problemtypers løsning en klar forudsætning for en vellykket integration af IT. Flisekunst Pengeby Optællingen, der omfatter 8 svar, viser meget stor variation i programanvendelsen men samtidig også en forholdsvis lille anvendelse af ressourcerne. Hvad optællingen ikke viser, er hvad anvendelsen består i. Er programmerne en integreret del af den Orfeuspakken Den anden type problemer, er dem som dette projekt beskæftiger sig med, nemlig i hvor høj grad er lærerne indstillet på/kvalificeret til at anvende teknologiressourcer i undervisningen. Respondenterne angiver flere forskellige årsager til manglende teknologianvendelse. Der er udvalgt enkelte som eksemplificerer problemerne projekter/008/it-i- folkeskolen

4 Side Teknologi i matematik Navimat Side 7 Umiddelbart virker programmerne ikke direkte tilgængelige, og de er ikke brugervenlige m.h.t. at afsætte afstande f.eks., så resultatet er alt for ofte, at det det skulle blive til en oplevelse af læring forsvinder i praktisk brug af p.c.er Kender dem ikke - har aldrig fået efteruddannelse Jeg underviser i en. klasse og bruger derfor ikke ovenstående programmer. Jeg har heller ikke kendskab til dem. Kan bruge excel til husbehov, og kan mindes at vi har kigget på infa programmer på seminariet. Men som sagt er jeg i indskolingen. Kender dem ikke. Dog kender jeg Excel, men føler mig ikke klædt på til at bruge det, desværre Det kræver tid at sætte sig ind i progammerne. Jeg får ikke mat. - IT kurser. De gives til lærere i teams, hvor der mangler mat. faglærere Helt klart et forsømt område. Jeg har ikke viden og programmer Det kræver meget tilvending i indskolingen, og jeg nedprioriterer det i forhold til mere kropslige aktiviteter. Alt for ofte går der oceaner af tid, førend de sidste elever er klar (logget på), og det bevirker desværre, at jeg fravælger IT i undervisningen for tit. Det kræver som regel rigtig lang tid at sætte sig ind i de enkelte programmer. Det gives ikke tid til at komme på kurser, så som regel er det ens tid med familien, man bruger på at sætte sig ind i nye programmer. Der skal jo rettet aflevering, og forberedes til alle lektioner. Til tider er engagementet ikke så stort når man har lagt børn i seng og smurt madpakker, og kl. er 0:0. Den største mangel er nok lærerens kendskab til andre programmer der også kan bruges Et hurtigt kig gennem kommentarerne afslører flere forhold, der kan være årsagen til manglende teknologianvendelse Manglende kendskab til programmer Manglende tid til at sætte sig ind i programmer Manglende kompetenceudvikling Opfattelser, der går på at IT er noget der anvendes i udskolingen Det kunne se ud som om, at der på kompetencesiden er et efterslæb. Lærerne ser ikke ud til at være klædt på til at integrere teknologierne. Det er selvfølgelig en barriere. Det ser også ud som om, at der i nogen grad hersker den opfattelse, at de mindre elever ikke har gavn af IT i deres undervisning. Om hjemmeside og blog Som det kan læses i den reviderede projektplan er projektet nu primært overgået til en digital form. I spørgeskemaundersøgelsen tilkendegav ca. 00 respondenter, at de ville være interesseret i den opfølgende interviewrunde. Disse respondenter (og andre interesserede) søges nu inddraget i diskussionen af udvalgte problemstillinger fra undersøgelsen og samtidig opfordres de (og andre) til at deltage i udvikling og afprøvning af de omtalte teknologiholdige undervisningsforløb. Til brug for denne fase i projektet, er der oprettet en hjemmeside med beskrivelser af projektet, delresultater og et fildelingsområde, der kan anvendes ifm. udviklingen af undervisningsforløbene. Endvidere er der oprettet en blog hvis formål er at tjene som debatområde, for resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Både hjemmeside og blog er endnu under udvikling. Projektets videre forløb vi kunne følges her. Afslutning Under arbejdet med teknologiprojektet og gennem arbejdet med kurser, pd og læremiddelevalueringen i Københavnskommune er der et forhold som gentagne gange er dukket op. Der er tilsynela- Se den reviderede plan her : ourceservlet?rid=h 79MZP-SHZDHZ- Projektets hjemmeside ourceservlet?rid=h 79MZP-SHZDHZ- Projektets blog blogspot.com/

5 Side 8 Teknologi i matematik Navimat dende en udbredt mangel på elementer i den anvendte fagdidaktik, der kan hjælpe lærerne med at inddrage teknologi i undervisningen. Problemet kan illustreres med denne figur: matematik undervisning i matematik teknologi og teknologianvendelse i matematik Den blå del af figuren indeholder dels lærerens viden om eksisterende teknologier dels lærerens viden om teknologiernes anvendelse i matematikundervisningen. Hvis denne blå del er meget lille hos den enkelte lærer vil integrationen af IT i matematikundervisningen have trange vilkår på samme måde som, at undervisningen ville lide under manglende viden om matematik eller manglende viden om undervisning i matematik. I den resterende del af projektet vil denne problematik blive diskuteret sideløbende med udviklingen af undervisningsforløb, der kan illustrere værdien af IT-integration og vise, hvordan det kan gøres. Første eksempelforløb kan ses via projektets blog eller hjemmeside. Du skal være velkommen til at deltage.

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

af arbejdsevnemetoden

af arbejdsevnemetoden September 2010 EVALUERING af arbejdsevnemetoden INDHOLD 1. Baggrund og formål 5 2. Resultater og anbefalinger 7 3. Indledning 13 3.1. Formålet med arbejdsevnemetoden...14 3.2. Formålet med denne evaluering...15

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv

Evaluering af Amnesty Interactive. - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Evaluering af Amnesty Interactive - Et uddannelses- og markedsføringsperspektiv Resumé I forbindelse med Amnesty International's undervisningsprojekt Amnesty Interactive har det været et ønske, at få gennemført

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik

forståelse Matematik med - Professionsbachelor i matematik Matematik med forståelse - Professionsbachelor i matematik Navn Studienummer Vejledere Uddannelsessted Afleveringsdato Anslag Camilla Schou Thomsen 21309050 Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen University

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere