EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Udvikling og Samarbejde 30. januar 2004 PE /1-67 ÆNDRINGSFORSLAG 1-67 Udkast til betænkning (PE ) Karin Junker Befolkning og udvikling 10 år efter FN-konferencen i Kairo (2003/2133(INI)) Forslag til beslutning Ændringsforslag 1 Henvisning 7 a (ny) - der henviser til resultaterne af menneskerettighedskonferencen i Wien i 1993, der udtrykkeligt anerkendte kvinders rettigheder som menneskerettigheder og fordømte kultur- og traditionsbestemte krænkelser af kvinders seksuelle selvbestemmelsesret, Ændringsforslag af Ulla Margrethe Sandbæk Ændringsforslag 2 Henvisning 8 a (ny) - der henviser til Europarådets resolution om virkningen af "Mexico City-politikken" for det frie præventionsvalg i Europa (resolution 1347(2003)1), AM\ doc PE /1-67

2 Ændringsforslag af Ulla Margrethe Sandbæk Ændringsforslag 3 Henvisning 8 b (ny) - der henviser til den europæiske befolkningskonference ( januar 2004 i Genève), der bekræftede Kairo-handlingsprogrammet som fælles grundlag for foranstaltninger vedrørende seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, Ændringsforslag 4 Henvisning 9 a (ny) - der henviser til den europæiske befolkningskonference, der afholdtes den januar 2004 i FN's Økonomiske Kommission for Europa, og hvor man drøftede påtrængende spørgsmål for Europa, Nordamerika og de stater, der er opstået efter Sovjetunionens opløsning, vedrørende befolkning, seksuel og reproduktiv sundhed og hermed forbundne rettigheder, herunder navnlig spørgsmålet om donorlandenes gennemførelse af Kairo-handlingsprogrammet i udviklingslandene, Ændringsforslag 5 Punkt A a (nyt) Aa. der henviser til, at navnlig kvinder og børn lever under fattigdomsgrænsen, og at frem for alt kvinder og piger ikke har adgang til uddannelse - 57 % af de børn, der ikke får grundskoleundervisning, er piger - hvilket udgør en alvorlig hindring for familieplanlægningsforanstaltninger, PE /1-67 2/23 AM\ doc

3 Ændringsforslag af Maria Martens og Mario Mantovani Ændringsforslag 6 Punkt B B. der henviser til, at Kairo-konferencen (tekst udgår) lagde hovedvægten på en række befolknings- og udviklingsmål, navnlig vedvarende økonomisk vækst, udryddelse af fattigdom, uddannelse, ligestilling mellem kønnene, nedbringelse af spædbørns-, børne- og mødredødelighed, og for første gang fokuserede på den enkelte kvindes og mands (tekst udgår) behov (tekst udgår) i stedet for at fastsætte abstrakte demografiske mål, Ændringsforslag af Concepció Ferrer Ændringsforslag 7 Punkt B B. der henviser til, at Kairo-konferencen for første gang lagde hovedvægten på seksuel og reproduktiv sundhed i stedet for at fastsætte abstrakte demografiske mål, Or. es Ændringsforslag af Maria Martens og Mario Mantovani Ændringsforslag 8 Punkt C C. der bekræfter, at alle har ret til at nyde det højest opnåelige fysiske og mentale sundhedsniveau, at reproduktive sundhedsprogrammer bør tilbyde flest mulige ydelser uden tvang, og at par og enkeltpersoner har en grundlæggende ret til frit og på eget ansvar at bestemme, hvor mange børn de vil have og hvornår, og skal have adgang til informationer om fødselsplanlægning, oplysning om svangerskabsforebyggelse og midlerne hertil, AM\ doc 3/23 PE /1-67

4 Ændringsforslag 9 Punkt C a (nyt) Ca. der henviser til, at seksualundervisning og familieplanlægningsydelser også udtrykkeligt må indbefatte mænds ansvar for deres kvindelige partneres reproduktive sundhed og en fødselsplanlægning svarende til familiens behov, Ændringsforslag af Concepció Ferrer Ændringsforslag 10 Punkt C C. der bekræfter retten til frit og på eget ansvar at bestemme, hvor mange børn man vil have og hvornår, og til at have adgang til informationer om fødselsplanlægning, oplysning om svangerskabsforebyggelse og midlerne hertil, Or. es Ændringsforslag 11 Punkt E E. der henviser til, at gennemførelsen af handlingsprogrammet til opfyldelse af Millennium-udviklingsmålene også er en absolut forudsætning for sikring af den reproduktive sundhed, da tre af disse mål hænger direkte sammen med reproduktiv sundhed (begrænsning af børnedødeligheden, forbedring af mødresundheden, bekæmpelse af hiv/aids, malaria og andre sygdomme), og i den forbindelse gør opmærksom på, at sammenhængen mellem fattigdomsbekæmpelse, kvinders adgang til almen og faglig uddannelse og seksuel og reproduktiv sundhed er anerkendt i vide kredse, og at investeringer heri lønner sig i særlig grad, PE /1-67 4/23 AM\ doc

5 Ændringsforslag af Concepció Ferrer Ændringsforslag 12 Punkt F F. der beklager, at de samlede udgifter i 2000 (inklusive De Forenede Nationers lån og betalinger) dog kun udgjorde 45,6 % af det målbeløb, der i handlingsprogrammet var fastsat for dette år, og at donorlandene kun har betalt 45 % af det økonomiske bidrag, de ifølge Kairo-handlingsprogrammet var forpligtet til at stille til rådighed, mens udviklingslandene er nået op på 76 % (tekst udgår), Or. es Ændringsforslag 13 Punkt H a (nyt) Ha. der henviser til, at den europæiske befolkningskonference, som FN's Økonomiske Kommission for Europa havde ansporet til, og som havde deltagelse af en lang række parlamentsmedlemmer og ngo'er, udtrykkeligt bekræftede Kairohandlingsprogrammet som fælles handlingsgrundlag for området seksuel og reproduktiv sundhed og dermed forbundne rettigheder, Ændringsforslag af Ulla Margrethe Sandbæk Ændringsforslag 14 Punkt H a (nyt) Ha. der henviser til, at Mexico-politikken (også kendt som "Den Globale Mundkurv") indeholder bestemmelser om, at USA's bistandsmidler ikke kan gå til udenlandske organisationer, der med ikke-amerikanske penge udfører, foretager henvisninger, rådgiver eller promoverer abort, uanset om abort er lovlig i det pågældende land, og at denne politik har forværret det problem, den skulle løse: efterhånden som klinikker lukker, og det bliver vanskeligere at få adgang til reproduktive sundhedstjenester, har færre fattige kvinder i verden råd til forebyggelse, hvilket resulterer i en stigning i antallet af uønskede svangerskaber - og følgelig et øget antal aborter, heraf mange usikre, hvilket på sin side øger mødredødeligheden, AM\ doc 5/23 PE /1-67

6 Ændringsforslag af Concepció Ferrer Ændringsforslag 15 Punkt I I. der henviser til, at nødvendigheden af at sikre ligestilling mellem kønnene ikke kun er et spørgsmål om rettigheder, men i stigende grad også et spørgsmål om økonomisk effektivitet, da fremskridt på ligestillingsområdet ofte indvirker positivt på hele samfundets velfærd, Or. es Ændringsforslag af Concepció Ferrer Ændringsforslag 16 Punkt J J. der finder det foruroligende, at der i nogle dele af verden hersker den falske opfattelse, at manden er kvinden overlegen, hvilket medfører tvungne kønsselektive aborter eller drab på nyfødte piger, således at der f.eks. ved folketællingen Kina i 2000 for hver 100 pigefødsler registreredes ca. 120 drengefødsler, hvorfor Unicef anslår, at der om nogle år vil være 50 millioner mænd, der ikke kan finde en kone, Or. es Ændringsforslag af Mario Mantovani Ændringsforslag 17 Punkt J a (nyt) Ja. der henviser til, at den kulturelle, religiøse, sociale og økonomiske kontekst samt situationen med hensyn til respekt for menneskerettighederne ofte er faktorer, der modvirker kvinders emancipation og selvbestemmelse, Or. it Ændringsforslag af Concepció Ferrer Ændringsforslag 18 Punkt K K. der er klar over, at piger og kvinder verden over udsættes for mange forskellige former PE /1-67 6/23 AM\ doc

7 for samfundsmæssig-strukturel vold, f.eks. mandlig vold i hjemmet eller militær, voldtægter i krigs- og krisetider, påtvungne svangerskaber, seksuelt misbrug og tvangsprostitution, der rammer kvinder og piger i alle aldre, skamfering af kønsorganer, tvangsægteskaber, udsætning eller salg af nyfødte piger osv., som alle er rettet mod kvinders seksuelle selvbestemmelsesret og udgør en alvorlig trussel mod såvel deres reproduktive som deres psykiske sundhed, Or. es Ændringsforslag af Maria Martens og Mario Mantovani Ændringsforslag 19 Punkt K K. der er klar over, at piger og kvinder verden over udsættes for mange forskellige former for mandlig vold i hjemmet eller militær eller samfundsmæssig-strukturel vold, f.eks. i form af tvungne kønsselektive aborter eller drab på nyfødte piger, voldtægter i krigsog krisetider, påtvungne svangerskaber, seksuelt misbrug og tvangsprostitution, der rammer kvinder og piger i alle aldre, skamfering af kønsorganer, tvangsægteskaber osv., som alle er en krænkelse af de universelle rettigheder og udgør en alvorlig trussel mod såvel deres reproduktive som deres psykiske sundhed, Ændringsforslag af Maria Martens og Mario Mantovani Ændringsforslag 20 Punkt L L. der er bekendt med, at FN-undersøgelser viser, at et betydeligt antal svangerskaber på verdensplan er uønsket (tekst udgår), og at over 300 millioner par ikke har adgang til svangerskabsforebyggende midler, uddannelse eller information om reproduktiv sundhed, hvilket i mange tilfælde medfører, at kvinder lader aborter foretage under usikre betingelser, ofte med alvorlige helbredsmæssige skader eller ligefrem dødsfald til følge, AM\ doc 7/23 PE /1-67

8 Ændringsforslag af Glenys Kinnock Ændringsforslag 21 Punkt M M. der henviser til, at over kvinder hvert år dør under svangerskab og fødsel, og at Millennium-udviklingsmål 5 går ud på at mindske dødeligheden blandt mødre med tre fjerdedele, Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 22 Punkt M M. der henviser til, at den manglende adgang til reproduktive sundhedstjeneste, f.eks. svangerskabsrådgivning, bidrager til, at svangerskab stadig er er af hovedårsagerne til dødsfald og handicap blandt kvinder i udviklingslandene og årligt koster ca kvinder livet, Ændringsforslag af Maria Martens og Mario Mantovani Ændringsforslag 23 Punkt M M. der henviser til, at svangerskab og fødsel, hovedsagelig på grund af mangelen på grundlæggende sundhedstjenester, uddannelse og information om reproduktiv sundhed, er hovedårsagerne til dødsfald og handicap blandt kvinder i udviklingslandene og årligt koster ca kvinder livet, Ændringsforslag af Maria Martens og Mario Mantovani Ændringsforslag 24 Punkt M a (nyt) Ma. der i overensstemmelse med handlingsprogrammet bekræfter, at familien er den grundlæggende samfundsenhed og har krav på omfattende beskyttelse og støtte, PE /1-67 8/23 AM\ doc

9 Ændringsforslag af Glenys Kinnock Ændringsforslag 25 Punkt M a (nyt) Ma. der henviser til, at mindre end 1 % af kvinderne i landene med den største hivudbredelse har adgang til forebyggelse af overførsel fra moder til barn, og at 3,2 millioner børn under 15 år er hiv-smittet, Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 26 Punkt N N. der henviser til, (tekst udgår) at halvdelen af alle nye tilfælde af hiv-infektion konstateres hos unge, herunder piger og unge kvinder, der tilhører en særlig risikogruppe, hvilket understreger behovet for særlige hiv-forebyggelsesprogrammer for unge, Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 27 Punkt O a (nyt) Oa. der henviser til den foruroligende udbredelse af seksuelt overførte sygdomme, herunder hiv/aids, hvilket understreger nødvendigheden af fuldt ud at integrere seksuelt overførte sygdomme/hiv-forebyggelsesprogrammer i de seksuelle og reproduktive sundhedsprogrammer, AM\ doc 9/23 PE /1-67

10 Ændringsforslag af Mario Mantovani Ændringsforslag 28 Punkt P a (nyt) Pa. der i den forbindelse henviser til den alvorlige og dramatiske situation for tusindvis af flygtninge, som nu med jævne mellemrum når frem til EU's sydlige kyster, Or. it Ændringsforslag af Maria Martens og Mario Mantovani Ændringsforslag 29 Punkt R R. der beklager, at (tekst udgår) bevillingerne til familieplanlægning er drastisk nedskåret eller undertiden mindsket, og at USA i henhold til den relancerede Mexico City-politik har indstillet sin bistand til organisationer, der udfører eller fremmer abort som en familieplanlægningsmetode, Ændringsforslag af Concepció Ferrer Ændringsforslag 30 Punkt R R. der beklager, at konservative kredse uden at foreslå nogen alternativer har opnået at få bevillingerne til familieplanlægning og oplysning nedskåret, ja endog kraftigt forringet, således at USA f.eks. har indefrosset sine tilsagn til UNFPA fra 2002, Or. es Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 31 Punkt R R. der beklager, at konservative kredse har opnået at få bevillingerne til familieplanlægning og oplysning nedskåret, ja endog kraftigt forringet, således at USA ved genoptagelse af Mexico City-politikken f.eks. har indefrosset sine tilsagn til UNFPA og de relevante ngo'er fra 2002, og som i den henseende bifalder PE / /23 AM\ doc

11 Kommissionens initiativ til at kompensere for dette tab, Ændringsforslag af Ulla Margrethe Sandbæk Ændringsforslag 32 Punkt S a (nyt) Sa. der henviser til, at det vil have omfattende omkostninger og alvorlige sociale konsekvenser, hvis man ikke i tilstrækkelig grad sikrer reproduktiv sundhed og rettigheder for den unge generation, den største nogensinde med 1,2 milliarder, der nu er ved at nå den fødedygtige alder, idet denne aldersgruppe allerede er uforholdsmæssigt alvorligt smittet med hiv/aids og tegner sig for alt for mange uønskede svangerskaber, Ændringsforslag 33 Punkt R a (nyt) Ra. anerkender den ofte meget vanskelige indsats fra de relevante organisationer som f.eks. UNFPA og "Deutsche Stiftung Weltbevölkerung", som må nyde større støtte, bl.a. i samarbejde med EU's tjenestegrene og medlemsstaternes udenrigstjeneste, for at forbedre sundhedsplejen, tilbyde beslutningsmuligheder og forebygge undgåelig død blandt kvinder i deres bedste livsår, Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 34 Punkt T T. der henviser til, at civilsamfundet spiller en vigtig og supplerende rolle i forbindelse med gennemførelsen af handlingsprogrammet, og at Kommissionen navnlig med henblik på landestrategidokumenterne bør arbejde tættere sammen med grupper i civilsamfundet, særlig kvindegrupper og kvindesammenslutninger, familieplanlægningsorganisationer og de sociale bevægelser, AM\ doc 11/23 PE /1-67

12 Ændringsforslag af Maria Martens og Mario Mantovani Ændringsforslag 35 Punkt T T. der henviser til, at civilsamfundet spiller en vigtig og supplerende rolle i forbindelse med gennemførelsen af handlingsprogrammet, og at Kommissionen navnlig med henblik på landestrategidokumenterne bør arbejde tættere sammen med grupper i civilsamfundet, særlig kvindegrupper og kvindesammenslutninger og de sociale bevægelser samt velgørenheds- og udviklingsorganisationer, Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 36 Punkt 1 a (nyt) 1a. bifalder rundbordssamtalerne om ICPD+10 med henblik på revision og evaluering af de opnåede resultater og resterende udfordringer for gennemførelsen af ECPDhandlingsprogrammet og anerkender Kommissionens støtte til dette initiativ; Ændringsforslag 37 Punkt 1 a (nyt) 1a. opfordrer EU til at foretage en statusopgørelse over de hidtil iværksatte initiativer og anmoder medlemsstaterne om at stille flere midler til rådighed til beskyttelse af reproduktiv sundhed i overensstemmelse med de forpligtelser, der har indgået om offentlig udviklingsbistand (O); PE / /23 AM\ doc

13 Ændringsforslag af Maria Martens og Mario Mantovani Ændringsforslag 38 Punkt 2 2. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til i fuldt omfang at opfylde de forpligtelser, de har indgået med hensyn til finansiering af Kairohandlingsprogrammet, også hvad angår grunduddannelse, sekundær og højere uddannelse samt erhvervsuddannelse, navnlig for piger og kvinder, grundlæggende sundhedstjenester og let og overkommelig adgang for alle unge, kvinder og mænd til sundhedstjenester af høj kvalitet i hele deres reproduktive livsfase for at sikre den seksuelle og reproduktive sundhed og deres ret til på lige fod, frit og på eget ansvar at træffe beslutninger desangående; Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 39 Punkt 2 2. opfordrer Den Europæiske Union, (tekst udgår) medlemsstaterne og tiltrædelseslandene til i fuldt omfang at opfylde de forpligtelser, de har indgået med hensyn til gennemførelse og finansiering af Kairo-handlingsprogrammet, også hvad angår grunduddannelse, uddannelse, grundlæggende sundhedstjenester og let og overkommelig adgang for alle unge, kvinder og mænd til sundhedstjenester af høj kvalitet i hele deres reproduktive livsfase for at sikre den seksuelle og reproduktive sundhed og den personlige fødselsplanlægning; Ændringsforslag af Maria Martens Ændringsforslag 40 Punkt 4 4. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at arbejde for at få nedbragt spædbørns-, børne- og mødredødeligheden og i denne forbindelse integrere seksuel og reproduktiv sundhedspleje i deres udviklingspolitik; AM\ doc 13/23 PE /1-67

14 Ændringsforslag af Mario Mantovani Ændringsforslag 41 Punkt 4 4. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at integrere seksuel og reproduktiv sundhed i deres udvikling- og indvandringspolitik og i denne forbindelse arbejde for at få nedbragt spædbørns-, børne- og mødredødeligheden; Or. it Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 42 Punkt 4 4. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at integrere seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i deres udviklingspolitik og i denne forbindelse arbejde for at få nedbragt spædbørns-, børne- og mødredødeligheden; Ændringsforslag af Ulla Margrethe Sandbæk Ændringsforslag 43 Punkt 4 a (nyt) 4a. opfordrer EU og dets medlemsstater til at få USA inddraget i en informeret debat om virkningerne på verdensplan af genindførelsen af Mexico City-politikken og tilskynde præsident George W. Bush til at suspendere denne politik; Ændringsforslag 44 Punkt 4 a (nyt) 4a. kræver, at en større del af den humanitære bistand og nødhjælp går til reproduktiv sundhed for nødstedte mennesker; PE / /23 AM\ doc

15 Ændringsforslag 45 Punkt 4 b (nyt) 4b. anser det for uomgængeligt, at de fattigste blandt de fattige i de berørte lande bliver defineret som hovedmålgruppe gennem målrettet intervention i forbindelse med programlægningen, idet disse personer er mest berørt af den manglende adgang til foranstaltninger til fordel for reproduktiv sundhed; Ændringsforslag 46 Punkt 4 c (nyt) 4c. understreger, at svangerskabsafbrydelse ikke må betragtes som en fødselsplanlægningsmetode, men går ind for, at kvinder, der ikke kan se anden udvej, får mulighed for at få foretaget et legalt og medicinsk sikkert indgreb med henblik på beskyttelse af deres reproduktive og psykiske sundhed, hvilket ville medføre en tilbagegang i mødredødeligheden i udviklingslandene, idet 14 % af de mødre, der dør i barselssengen, er ofre for svangerskabsafbrydelser foretaget af kvaksalvere; Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 47 Punkt 5 5. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at sørge for bedre koordination inden for donorsamfundet og afsætte øgede bevillinger til programmer inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for at opfylde de internationale forpligtelser, der blev indgået i Kairo i 1994; AM\ doc 15/23 PE /1-67

16 Ændringsforslag af Glenys Kinnock Ændringsforslag 48 Punkt 5 a (nyt) 5a. opfordrer, da der ikke findes nogen lægemidler mod aids, EU og det internationale samfund som helhed til at afsætte flere midler og gøre en større indsats for international forskning og udvikling af en aids-vaccine og omfattende kliniske forsøg, navnlig i udviklingslandene; Ændringsforslag 49 Punkt 5 a (nyt) 5a. anser det for hensigtsmæssigt, at der ydes udviklingslandene budgetstøtte til sundhedssektoren, men henstiller, at det sikres, at størstedelen af denne støtte anvendes til opnåelse eller genopnåelse af reproduktiv sundhed; Ændringsforslag 50 Punkt 5 b (nyt) 5b. anser det for nødvendigt at forbedre kvinders adgang til uddannelse, økonomisk uafhængighed og beslutningsprocesser som væsentlige rettigheder og forudsætninger for udvikling og dermed mindske kønsrelaterede uligheder og fattigdom gennem empowerment af kvinder; Ændringsforslag 51 Punkt 5 c (nyt) 5c. understreger betydningen af unge menneskers meningsfulde og aktive deltagelse i projekter, programmer og foranstaltninger af enhver art, som kan få en positiv invirkning på deres liv; PE / /23 AM\ doc

17 Ændringsforslag 52 Punkt 5 d (nyt) 5d. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en rammeaftale, som kan danne grundlag for en gennemførelse af Kairo-målene inden 2015, og at koordinere indsatsen i forbindelse med det økonomiske samarbejde mellem EU, medlemsstaterne og de øvrige institutionelle donorer, så de fastsatte mål vedrørende de samlede ressourcer til programmet kan opfyldes med hensyn til befolkningsspørgsmål og reproduktiv sundhed, herunder hiv/aids; Ændringsforslag 53 Punkt 5 e (nyt) 5e. opfordrer EU og medlemsstaterne til at støtte forskningsindsatsen med henblik på at udvikle ukomplicerede midler til beskyttelse mod seksuelt overførbare sygdomme og metoder til forebyggelse af uønskede svangerskaber; Ændringsforslag 54 Punkt 5 f (nyt) 5f. anser en orientering af medlemmerne af Kommissionens delegationen om de mål, som blev fastlagt i Kairo og efteruddannelse om kønsspecifikke spørgsmål for nødvendig med henblik på hurtigere at kunne nå de mål, som blev opstillet med hensyn til sundhed og befolkningsspørgsmål; AM\ doc 17/23 PE /1-67

18 Ændringsforslag 55 Punkt 6 6. forventer af WHO og alle andre, der har et ansvar, at de på enhver tænkelig måde bestræber sig på at sætte en stopper for hiv-infektioner forårsaget af forurenede sprøjter ved hjælp af egnede hygiejniske foranstaltninger for at begrænse de negative følger for den reproduktive sundhed, som skyldes forhold, der ikke er forårsaget af den individuelle adfærd, og som også ved "sikker sex" kan forårsage livsfarlige infektioner; Ændringsforslag af Mario Mantovani Ændringsforslag 56 Punkt 7 7. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til under fuld overholdelse af de eksisterende retssystemer at støtte og bistå bredt anlagte informations- og rådgivningskampagner i udviklingslandene med følgende mål: at give alderstilpasset seksualoplysning og -undervisning også til børn og unge og med inddragelse af deres forældre ved at opmuntre dem til en sund livsførelse med særligt henblik på at sætte unge mænd og kvinder i stand til at tage det fulde ansvar for deres seksuelle adfærd og deres fremtidige rolle i familien og i samfundet henholdsvis at bekæmpe seksuel udnyttelse og undertrykkelse og yde støtte til ofre for seksuel udnyttelse og undertrykkelse at fremhæve hvert enkelt menneskes ret til personligt og frit at handle ansvarligt i seksuelt relaterede spørgsmål at tilbyde tilstrækkelige forplantningssundhedstjenester at forbedre sundhedsplejen generelt at tilbyde tilstrækkelige overkommelige medikamenter til behandling af seksuelt overførbare sygdomme, især hiv/aids, og i den forbindelse stille krav til medicinalindustrien og muliggøre behandling med generiske lægemidler at skabe mulighed for sikker abort i de lande, hvor denne er lovlig; PE / /23 AM\ doc

19 Ændringsforslag 57 Punkt 7 7. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne samt regeringerne og institutionerne i udviklingslandene til at gennemføre en bredt anlagt informations og rådgivningskampagne og andre hensigtsmæssige foranstaltninger i udviklingslandene med følgende mål: at give alderstilpasset seksualoplysning og -undervisning også til børn og unge, som skal være i overensstemmelse med disses kundskaber og levevilkår henholdsvis at begrænse seksuel udnyttelse og undertrykkelse og yde støtte til ofre for seksuel udnyttelse og undertrykkelse at fremhæve hvert enkelt menneskes ret til seksuel selvbestemmelse at tilbyde tilstrækkelige svangerskabsforebyggende midler at forbedre sundhedsplejen generelt at tilbyde tilstrækkelige overkommelige medikamenter til behandling af seksuelt overførbare sygdomme, især hiv/aids, og i den forbindelse stille krav til medicinalindustrien og muliggøre behandling med generiske lægemidler at skabe mulighed for sikker abort; Ændringsforslag af Concepció Ferrer Ændringsforslag 58 Punkt 7 7. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at gennemføre en bredt anlagt informations og rådgivningskampagne i udviklingslandene og i samarbejde med disse med følgende mål: at give alderstilpasset seksualoplysning og -undervisning også til børn og unge henholdsvis at begrænse seksuel udnyttelse og undertrykkelse og yde støtte til ofre for seksuel udnyttelse og undertrykkelse at fremhæve, at hvert enkelt menneske fortjener respekt uanset seksuel orientering at orientere om svangerskabsforebyggende metoder, herunder de naturlige metoder at forbedre sundhedsplejen generelt (tekst udgår) at tilbyde orientering med henblik på at garantere et sikkert svangerskab og moderskab; AM\ doc 19/23 PE /1-67

20 Or. es Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 59 Punkt 7 7. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at gennemføre en bredt anlagt informations og rådgivningskampagne i udviklingslandene med følgende mål: at give (tekst udgår)seksualoplysning og -undervisning også til børn og unge, som skal være tilpasset deres alder og køn henholdsvis at begrænse seksuel udnyttelse og undertrykkelse og yde støtte til ofre for seksuel udnyttelse og undertrykkelse at fremhæve hvert enkelt menneskes ret til seksuel selvbestemmelse at tilbyde tilstrækkelige og overkommelige svangerskabsforebyggende midler at forbedre sundhedsplejen generelt at tilbyde tilstrækkelige overkommelige medikamenter til behandling af seksuelt overførbare sygdomme, især hiv/aids, og i den forbindelse stille krav til medicinalindustrien og muliggøre behandling med generiske lægemidler at skabe mulighed for sikker abort; Ændringsforslag af Glenys Kinnock Ændringsforslag 60 Punkt 7 7. opfordrer Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at gennemføre en bredt anlagt informations og rådgivningskampagne i udviklingslandene med følgende mål: at give alderstilpasset seksualoplysning og -undervisning også til børn og unge henholdsvis at begrænse seksuel udnyttelse og undertrykkelse og yde støtte til ofre for seksuel udnyttelse og undertrykkelse at fremhæve hvert enkelt menneskes ret til seksuel selvbestemmelse at tilbyde tilstrækkelige svangerskabsforebyggende midler at forbedre sundhedsplejen generelt at tilbyde tilstrækkelige overkommelige medikamenter til behandling af seksuelt overførbare sygdomme, især hiv/aids, og i den forbindelse stille krav til medicinalindustrien og muliggøre behandling med generiske lægemidler og specifik PE / /23 AM\ doc

21 forskning i antiretroviral behandling med særligt henblik på behandling af børn i højere grad at tilbyde muligheder for forebyggelse af overførelse af smitte fra mor til barn at skabe mulighed for sikker abort; Ændringsforslag 61 Punkt 7 a (nyt) 7a. opfordrer Kommissionen og AVS-Rådet til at prioritere beskyttelsen af den reproduktive sundhed som led i AVS-samarbejdet højt og at medtage de nødvendige foranstaltninger i landestrategidokumenterne; Ændringsforslag af Anne E.M. Van Lancker Ændringsforslag 62 Punkt 7 a (nyt) 7a. opfordrer EU og medlemsstaterne til at sikre, at der i udviklingslandene findes programmer, hvis sigte skal være en forbedret adgang til en vifte af overkommelige seksual- og forplantningssundhedstjenester; Ændringsforslag af Concepció Ferrer Ændringsforslag 63 Punkt 7 a (nyt) 7a. anser det for helt nødvendigt i tilstrækkeligt omfang at tilbyde tilstrækkelige overkommelige medikamenter til behandling af seksuelt overførbare sygdomme, især hiv/aids, og i den forbindelse stille krav til medicinalindustrien og muliggøre behandling med generiske lægemidler; Or. es AM\ doc 21/23 PE /1-67

22 Ændringsforslag 64 Punkt 8 a (nyt) 8a. understreger, at adgangen til svangerskabsforebyggende midler, navnlig kondomer, skal forbedres væsentligt, først og fremmest i de fattigste befolkningslag; Ændringsforslag 65 Punkt 8 b (nyt) 8b. bekræfter, at det er nødvendigt at forbedre sundhedsplejen for gravide kvinder og give dem adgang til lægelig bistand ved fødslen; Ændringsforslag 66 Punkt 9 a (nyt) 9a. hilser det velkomment, at femten afrikanske stater ved lov har forbudt skamfering af kvindelige kønsorganer og forventer, at denne lovgivning også gennemføres i praksis, hvad der i sidste ende vil gavne kvindernes sundhed i og med, at farlige infektioner og komplikationer i forbindelse med svangerskab og fødsler, og opfordrer de øvrige afrikanske stater, hvor skamfering af de kvindelige kønsorganer finder sted, til også at indføre lovgivning herom; Ændringsforslag 67 Punkt 9 a (nyt) 9a. foreslår som led i sine fremtidige årlige betænkninger om menneskerettighederne i verden og i Den Europæiske Union specielt at fokusere på ligestilling og de seksuelle og reproduktive rettigheder. PE / /23 AM\ doc

23 AM\ doc 23/23 PE /1-67

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde 8. maj 2003 PE 310.512/1-29 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Udkast til betænkning (PE 310.512) John Bowis Sundhed og fattigdomslempelse i udviklingslandene

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 30. maj 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udvikling og Samarbejde om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 2002/0052(COD) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udvikling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2133(INI) 9. december 2003 UDKAST TIL BETÆNKNING om befolkning og udvikling 10 år efter FN-konferencen i Kairo (2003/2133(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) 27.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE407.727v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 24.11.2004 B6-0192/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Anne Van Lancker, Glenys

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 28. maj 2003 ARBEJDSDOKUMENT om implementering af kvinders rettigheder i EU's internationale politik vold (2002/2286(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2128(INI) 2. april 2002 UDKAST TIL BETÆNKNING om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (2001/2128

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 11.7.2013 PE516.631v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Udkast til forslag til beslutning Eva Joly, for Udviklingsudvalget (PE512.301v01-00) om kastebaseret diskrimination

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 17.9.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om opnåelse af millenniumudviklingsmålene: innovative løsninger på de sociale og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 11.1.2006 B6-0046/2006 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0345/2005 jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af Ģirts

Læs mere

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26

KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK. kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 KVINDER OG PIGER I KATASTROFER INDBLIK kvinder i katastrofer_indblik.indd 1 09/03/18 15:26 Indblik Kvinder og piger i katastrofer Ligestilling og kvinders deltagelse i økonomien og beslutningsprocesser

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2001/2014(INI) 3. september 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008.

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. maj 2008 (15.05) (OR. en) 9055/08 SOC 261 NOTE fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Tidl. dok. nr.: 8582/08

Læs mere

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL

Joe BORG A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL SPØRGSMÅL TIL SPØRGSMÅL TIL Joe BORG Indstillet kommissær, tilknyttet Poul Nielson, kommissær med ansvar for udviklingssamarbejde og humanitær bistand A. GENERELLE SPØRGSMÅL B. SPECIFIKKE SPØRGSMÅL A. GENERELLE SPØRGSMÅL

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 7.2.2007 PE 384.531v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 7.2.2007 PE 384.531v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 7.2.2007 PE 384.531v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-58 Udkast til betænkning (PE 382.406v01-00) Georgs Andrejevs Bekæmpelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 4.2.2008 PE400.674v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-30 Udkast til udtalelse Pia Elda Locatelli Hvidbog om idræt (2007/2261INI)) (PE400.386v01-00)

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 25.11.2004 B6-0193/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Frithjof Schmidt,

Læs mere

Overordnede konklusioner

Overordnede konklusioner Hvad er Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder? Reproduktiv sundhed dækker i bred forstand over mental og social velfærd igennem hele livet relateret til reproduktion- Reproduktive rettigheder er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget. 13.5.2005 PE 357.882v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget. 13.5.2005 PE 357.882v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udviklingsudvalget 2009 13.5.2005 PE 357.882v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-77 Udkast til betænkning Manolis Mavrommatis Udnyttelse af børn i udviklingslandene med særligt

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0510/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Glenys Kinnock,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 17.12.2013 B7-0000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18. december 2003 APP 3640/1-70 ÆNDRINGSFORSLAG 1-70 Udkast til betænkning (PE APP 3640) Karin Scheele og Aime François

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2011 B7-0615/2011 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0669/2011 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2004/2169(INI) fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2004/2169(INI) fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udviklingsudvalget 2009 2004/2169(INI) 21.3.2005 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udenrigsudvalget om et strategisk partnerskab mellem EU og Indien (2004/2169(INI))

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om skamfering af kvindelige kønsorganer

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om skamfering af kvindelige kønsorganer EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 19.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om skamfering af kvindelige kønsorganer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Ordfører:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2273(INI) 2.5.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om kønsdrab: de manglende kvinder? (2012/2273(INI)) Udvalget om Kvinders Rettigheder

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udviklingsudvalget 2008/2288(INI) 22.1.2009. fra Udviklingsudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2288(INI) 22.1.2009 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget til Udenrigsudvalget om et strategisk partnerskab EU-Brasilien (2008/2288(INI)) Rådgivende ordfører:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. 10. februar 2004 PE /19-39 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 10. februar 2004 PE 338.493/19-39 ÆNDRINGSFORSLAG 19-39 Udkast til udtalelse (PE 338.493) Angelika Niebler Gennemførelse

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat

UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Notat UDENRIGSMINISTERIET Den 12. november 2004 FNV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22.-23. november 2004 Notat 1. Effektiviteten af EU s eksterne aktioner

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Paraguay: de retlige aspekter i forbindelse med børns graviditet

VEDTAGNE TEKSTER. Paraguay: de retlige aspekter i forbindelse med børns graviditet Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER P8_TA(2015)0230 Paraguay: de retlige aspekter i forbindelse med børns graviditet Europa-Parlamentets beslutning af 11. juni 2015 om Paraguay: retlige aspekter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

Genvej til udvikling. Uden adgang for alle til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder kan FN s 2015 mål for en bedre verden ikke opfyldes

Genvej til udvikling. Uden adgang for alle til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder kan FN s 2015 mål for en bedre verden ikke opfyldes Udgivet af 2015 MÅL Genvej til udvikling Uden adgang for alle til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder kan FN s 2015 mål for en bedre verden ikke opfyldes 2007 markerer en vigtig milepæl på vejen

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2002/0211(COD) 29. november 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-36

ÆNDRINGSFORSLAG 1-36 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 17.10.2012 2012/2065(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-36 Sabine Wils (PE494.492v01-00) om sundhedsrisici på arbejdspladsen som følge

Læs mere

10679/17 ipj 1 DG C 1

10679/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. juni 2017 (OR. en) 10679/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 26. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10457/17

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde 26. september 2001 PE 303.831/1-42 ÆNDRINGSFORSLAG 1-42 UDKAST TIL UDTALELSE af Hans-Georg Modrow (PE 303.831) Kommissionens meddelelse

Læs mere

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling)

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling) En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til og nyde godt af økonomisk, social, kulturel og politisk udvikling, hvori alle menneskerettigheder

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2006/0106(CNS) 14.11.2006 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Miljø, Folkesundhed

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 24.11.2004 B6-0191/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Vittorio Emanuele Agnoletto,

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

På mødet den 26. maj 2015 vedtog Rådet konklusionerne i bilaget til denne note.

På mødet den 26. maj 2015 vedtog Rådet konklusionerne i bilaget til denne note. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2015 (OR. en) 9242/15 DEVGEN 82 SOC 348 ACP 86 ONU 71 RELEX 427 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Rådets konklusioner

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 10.10.2012 21012/2026(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-4 Michèle Striffler, (PE496.311v01-00) om EU's strategi for Afrikas Horn (21012/2026(INI)) AM\915399.doc PE497.861v01-00

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

EU som udviklingsaktør

EU som udviklingsaktør EU som udviklingsaktør Og EU s fælles landbrugspolitik efter 2013? Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder llg@concorddanmark. CONCORD Concord Europe: 1600 udviklings- og nødhjælps-ngoer 18 internationale

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99

ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.11.2010 2010/2089(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-99 Sylvie Guillaume (PE448.914v01-00) Begrænsning af uligheder på sundhedsområdet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

FAKTA THE MEXICO CITY POLICY. Restriktionerne er rettet mod:

FAKTA THE MEXICO CITY POLICY. Restriktionerne er rettet mod: K V I N D E R N E S U - L A N D S U D V A L G 1 THE MEXICO CITY POLICY»... Det er min overbevisning, at skatteyderes penge ikke skal bruges til at betale for aborter, fortalervirksomhed eller aktiv promovering

Læs mere