Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune"

Transkript

1 Side 1 Nr marts Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Nyt fra redaktøren...2 Af John G Sørensen, ansvarshavende redaktør... Formandens indspark...3 Af Keld Scharling, Nyvalgt formand for vælgerforeningen i Fredensborg kommune... Grøn transport i Nordsjælland...5 Af Lars Barfoed, Transportminister og MF.... Nej til abort på grund af køn...8 Af Benedikte Kiær, 1. næstformand Region Hovedstaden... Orientering om kommunens økonomi og om rokade i byrådsgruppen...10 Af Ulla Hardy-Hansen medlem af økonomi udvalget.... Styrk Europa til gavn for Danmark...13 Af Peter Norsk Kandidat til Europa-Parlamentet, Hovedbestyrelsesmedlem... Uddrag af referat af generalforsamling...17 Det Konservative Folkeparti i Fredensborg kommune, den 28 januar Den konservative debatkreds i Fredensborgkredsen...19 Kontaktinformation:...20

2 Side 2 Nyt fra redaktøren Af John G Sørensen, ansvarshavende redaktør. Så blev det tid til et nyt nummer af vores medlemsblad. Denne gang bringer vi et uddrag af referat af vores nylig afholdte generalforsamling. Foreningens nyvalgte formand skriver om de udfordringer der ligger foran os på det organisatoriske og på det politiske plan. Lars Barfoed beretter om trafikaftalens betydning for især Nordsjælland. En omfattende aftale der giver mulighed for kortere transporttid på en miljømæssig forsvarlig måde. Godt nyt for alle os der dagligt kæmper med kødannelser på vej til og fra København. Benedikte Kiær gør opmærksom på det forhold at flere kvinder får foretaget abort på grund af fosterets køn. En uhyggelig tanke som Benedikte har en helt klar holdning til. Ulla Hardy-Hansen orienterer os om de økonomiske udfordringer kommunen står overfor, samt om den rokade der er foretaget i byrådsgruppen. En rokade der har til formål at tydeliggøre at Ulla at bestyrelsens og byrådsgruppens enstemmige bud på vores spidskandidat ved næste byrådsvalg. Endelig delagtiggør Peter Norsk os i sin vision for EU. Peter er kandidat til Europaparlamentet og har gjort sig nogle interessante tanker om EU s fremtid. Som Peter har for vane, er der tale om en klar vision og en global og fordomsfri tilgang til de udfordringer vi står overfor. God læselyst

3 Side 3 Formandens indspark Af Keld Scharling, Nyvalgt formand for vælgerforeningen i Fredensborg kommune. Så gik der igen et år, og den 28. januar 2009 havde vi vor årlige generalforsamling. Det var glædeligt at se medlemmer møde op. De fleste havde besluttet at spise med forinden, og få en hyggelig snak. Ole Birch havde forinden oplyst, at han ønskede at koncentrere sig om kampagnearbejdet op til EP-valget samt kommunevalget, og aflagde derfor sin sidste formandsberetning. Jeg vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at takke Ole for et godt og solidt formandsarbejde gennem mange år. Ligeledes havde Jørgen Olsen oplyst, at han efter mange års arbejde for vort parti gerne ville have lov til at træde ud af bestyrelsen. Også til Jørgen skal der lyde en stor tak for de mange års indsats. Ved generalforsamlingen viste medlemmerne mig den tillid, at vælge mig som nu formand, hvilket jeg takker for, og vil prøve på bedste måde at leve op til. Vi går nu ind i et valgår med betydeligt arbejde foran os. Der er allerede fuld kraft på for at finde de rette kandidater til kommunevalget. Vi er dog, som også i andre partier opmærksomme på, at de der er interesseret i samfundsforhold også er engageret på andre fronter, og ud over deres daglige arbejde kun har begrænset fritid. Vi mener dog allerede at have fundet gode kandidater, men hører fortsat gerne fra medlemmer, der vil tage del i udviklingen af vor dejlige kommune. I bestyrelsen har vi også drøftet behovet for at få nye medlemmer. Alle politiske foreninger har medlemstilbagegang. Det betyder dog ikke, at der ikke skal

4 Side 4 gøres en indsats for at få kontakt til nye, og bestyrelsen vil arbejde herpå tegner ikke til at blive et let år. Finanskrisen er dybere, end vi alle troede. Dette påvirker både den enkelte familie og det offentlige. For vor kommune bliver skattegrundlaget mindre end budgetteret. Kommunen kan heller ikke opnå de budgetterede indtægter fra salg af grunde. Endelig løber nogle udgiftsområde løbsk. Der er derfor allerede opstået et stort hul i kommunekassen for 2009, - og det fortsætter. Ved budgetforhandlingerne i efteråret 2008 viste venstrefløjen ikke vilje til at spare, men valgte at sætte ejendomsskatterne op. Denne stigning mærker vi nu alle på ejendomsskattebilletten. Jeg frygter derfor fremover en gentagelse, og at de hellere vælger stigning på indkomstskatten, ejendomsskatten eller dækningsafgiften. Alle med det resultat at vort privatforbrug må reduceres. Jeg kan derfor kun opfordre til, at vi alle fortæller vore omgivelser, at det er væsentligt at slutte op om de borgerlige værdier, herunder, at der skabes orden i den kommunale husholdning. Denne sikkerhed skabes bedst ved, at der sluttes stærkt op om vort parti ved valgene i Når jeg sidder her søndag aften og skriver dette indlæg, er det til gengæld rart at høre på TV, at der er opnået et skatteforlig, hvor skatten på den sidste krone nedsættes med 7,5 procentpoint. På den sidste tjente krone, hvor der pt. bliver 38 øre tilbage, betyder dette forlig derfor, at vort rådighedsbeløb stiger med 19%. Ganske godt, og derfor min lykønskning til V og K for dette gode arbejde. Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle et forhåbentligt godt forår.

5 Side 5 Grøn transport i Nordsjælland Af Lars Barfoed, Transportminister og MF. Den danske transportpolitik er blevet sat på et grønt spor. Et meget bredt flertal i Folketinget bestående af regeringspartierne Venstre og Konservative samt Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik i januar en trafikaftale, der ændrer det trafikale danmarkskort markant til det bedre. Trafikaftalen betyder, at vi nu investerer hele 94 milliarder kroner i ny infrastruktur frem til Med så store investeringer sikrer vi et samfund, der hænger sammen både miljømæssigt og trafikalt. I fremtiden skal den kollektive transport løfte det meste af væksten i trafikken. Derfor skal det være nemmere, hurtigere og mere attraktivt at rejse med tog. Kollektiv trafik i førersporet Borgerne i Nordsjælland vil mærke markante forbedringer i det kollektive trafiktilbud. Det gælder blandt andet en

6 Side 6 udbygning af S-banenettet, hvor vi nu sætter en VVMundersøgelse i gang af bedre og hurtigere S-togsbetjening i Hillerød-fingeren gennem etablering af overhalingsspor mellem Hellerup og Holte. Derudover er der en række investeringer, som enten direkte eller indirekte gør det kollektive trafiktilbud bedre i Nordsjælland. Det er for eksempel moderniseringen af Nørreport Station, som mange pendlere fra Nordsjælland benytter. Det gælder også dobbeltsporet på Nordvestbanen og Metrocityringen i København, som vil påvirke kvaliteten af det samlede kollektive trafiktilbud i Nordsjælland og omegn, ligesom vi nu har sat penge af til en højklasset kollektiv trafikløsning i ring 3 korridoren fra Lyngby til Ishøj. Indsatsen for bedre sammenhæng mellem transportformerne styrkes. Konkret betyder det, at vi bygger flere Parkér og Rejs-anlæg, så det bliver muligt at stille sin bil ved stationen og tage toget resten af turen. Her er det oplagt at kigge nærmere på egnede stationer i Nordsjælland. Vi vil også forlænge perroner på Kystbanen i Hellerup, Klampenborg, Vedbæk, Nivå, Humlebæk og Espergærde. Og vi vil investere i bedre fremkommelighed for busser og skabe incitamenter til at få flere buspassagerer. Alt sammen for at gøre den kollektive trafik mere attraktiv. Bedre veje For alle dem som dagligt bruger bilen, bliver der også forbedringer med den nye trafikplan. Ikke mindst er jeg meget tilfreds med, at vi nu har taget den endelige

7 Side 7 beslutning om at bygge en motorvej hele vejen til Frederikssund. Den har ladet vente på sig i alt for mange år, men det skal selvfølgelig ikke tage glæden fra os, når nu vi har fået den igennem i Folketinget. Blandt andre vigtige vejinvesteringer med betydning for os i Nordsjælland vil jeg særligt pege på opgradering af Kongevejen i Helsingør, færdiggørelse af Gørløse omfartsvej, etablering af en ny forbindelsesrampe mellem Helsingørmotorvejen og Motorring 3 samt et stort anlagt projekt med intelligente transportsystemer på Helsingørmotorvejen. Det er investeringer, som alle vil afhjælpe på trængselsproblemerne og gøre hverdagen nemmere for bilisterne i Nordsjælland. Især det intelligente transportsystem på Helsingørmotorvejen venter jeg mig meget af. Der er kun to steder i landet, der i første runde får glæde af denne avancerede teknologi, og det er ved Limfjordstunnelen og på Helsingørmotorvejen. Vi har afprøvet det i forbindelse med udbygningen af Motorring 3 med særdeles gode resultater for trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Intelligente transportsystemer sikrer en smidig anvendelse og udnyttelse af vejnettet og øger kapaciteten. Samtidig bidrager teknologien med en reduktion af antallet af uheld med op til pct. Nu overfører vi de mange positive erfaringer fra Motorring 3 til trafikken på Helsingørmotorvejen, så vi kan forbedre trafikafviklingen, højne trafiksikkerheden og reducere unødige miljøpåvirkninger.

8 Side 8 På Holbækmotorvejen mellem Roskilde og Fløng er vi i fuld gang med en udbygning, ligesom vi også bygger en ny motortrafikvej mellem Holbæk-Vig. Det vil styrke trafikken over Vestsjælland og dermed også for de bilister, der måtte komme fra Nordsjælland. På længere sigt vil vi kigge nærmere på perspektiverne for en ring 5 løsning samt en østlig ringforbindelse rundt om København den såkaldte havnetunnel. Det hele handler ikke kun om skinner og asfalt. I trafikaftalen har vi også sat en hel milliard kroner af til cykeltrafikken, og vi har sat store millionbeløb af i puljer til støjbekæmpelse og bedre trafiksikkerhed samt nye teknologiske muligheder. Borgerne i Nordsjælland kan derfor glæde sig til mange investeringer i området, der vil gøre infrastrukturen bedre og mere grøn. Nej til abort på grund af køn Af Benedikte Kiær, 1. næstformand Region Hovedstaden

9 Side 9 Jeg blev rystet, da det mandag den 23. februar 2009 kom frem, at fem til ti gravide kvinder i Danmark får foretaget en abort, fordi en scanning viser, at de venter en pige. Der er her tale om kvinder, som er længere henne end de 12 uger, der er grænsen for fri abort i Danmark. Det betyder, at Abortankenævnet har givet dem tilladelse til at få foretaget en abort. Ifølge Birgit Petersson, som er speciallæge i psykiatri og medlem af Abortankenævnet, så er det ofte tale om kvinder, der i forvejen har to til tre piger, og at man i deres ansøgning kan se, at de ikke ville vælge en abort, hvis fostret havde været en dreng. Desuden fremgår det, at dem som søger tilladelse til abort hovedsageligt er indvandrerkvinder fra kulturer, hvor man sætter drenge højest. Men der er også etnisk danske kvinder, som ønsker at få fjernet et pigefoster. Tilladelsen om abort til de årligt fem til ti kvinder, bliver ifølge Birgit Petersson givet efter andre paragraffer. Jeg mener, at der bør gives totalt afslag fra Abortklagenævnet, hvis en ansøgning på nogen som helst måde lugter af, at aborten ønskes på grund af fostrets køn. Det er skræmmende, at der overhovedet er par og kvinder, som vil have en abort fordi de hellere ville have haft en pige eller en dreng. Køn er på ingen måde en begrundelse for at få en abort - uanset hvor man kommer fra. Vi skal som samfund sætte en stopper for den slags aborter. Og det er blevet endnu mere væsentligt, da nye teknologiske muligheder gør det muligt at teste fostrets køn meget tidligt i graviditeten. Som samfund skal vi klart sige nej til abort pga. køn.

10 Side 10 Orientering om kommunens økonomi og om rokade i byrådsgruppen. Af Ulla Hardy-Hansen medlem af økonomi udvalget. Kommunens økonomi Det er ingen hemmelighed, at kommunens økonomi befinder sig i en elendig forfatning betegnelsen katastrofal er ingen overdrivelse. Det vedtagne budget for 2009 og årene fremover er skredet næsten inden, der er blevet taget hul på det. For de skatteborgere, der netop har betalt 1. rate af den voldsomt forhøjede grundskyld, må kommunens økonomiske tilstand give anledning til ikke kun løftede øjenbryn med også hovedrysten. De indtægter, som kommunen har opnået ved at hæve dækningsafgiften for erhvervsejendomme og den kommunale grundskyld har siden 2008 lagt 78 mill. kr. i kommunekassen alene i 2009 bidrager disse skatter med 50 mill. kr.! Men det er et faktum, at vores kassebeholdning faretruende nærmer sig et niveau, hvor også højere instanser hæver brynene. Det er meget beklageligt, at

11 Side 11 kommunen er endt i den situation. Ikke mindst, når man tager i betragtning, at vi befinder os blandt landets 10 rigeste, hvad beskatningsgrundlaget angår. Der kan anføres flere årsager til den aktuelle misere. En af grundene er den enkle, at mange af vores udgifter ikke mindst til nyanlæg var tænkt dækket gennem forventede indtægter fra grundsalg. Men de har pga. af markedets ugunst, enten ikke kunnet realiseres overhovedet, eller indbragt langt under det forventede. Samtidig er vores lånemuligheder stort set udtømte. det medfører bl.a., at den påtænkte nye skole i Asminderød hænger i en endog meget tynd tråd. Derfor er det indlysende, at vores økonomiske situation kræver øjeblikkelig og konsekvent handling. På nuværende tidspunkt kan der ikke oplyses om konkrete tiltag. Det samlede byråd har valgt at holde kortene tæt ind til kroppen, mens alle muligheder undersøges. Men der er ingen tvivl om, at der bliver tale om en mærkbar, økonomisk opbremsning. Der kan efter min opfattelse ikke blive tale om lappeløsninger og nye voldsomme skatteudskrivninger. Der må simpelthen ske en tilpasning til den økonomiske virkelighed. Det må være slut med at budgetlægge på forventet efterbevilling. Fra konservativ side vil vi bidrage til denne proces efter bedste evne og indflydelse. Vi fremlagde allerede under budgetforhandlingerne sammen med venstre - forslag til besparelser og tilpasninger, der kunne danne

12 Side 12 grundlag for en stabil økonomi. Dengang fandt de ikke gehør. Men mon ikke der er større lydhørhed nu? Rokade i byrådsgruppen Efter modne overvejelser har vi i den konservative gruppe besluttet at foretage en omrokering af vores repræsentation i byrådet. Henrik Ditlev Jørgensen overlader sin plads i Økonomiudvalget til undertegnede. Henrik indtræder så til gengæld på min plads i Kultur- og idrætsudvalget. Det er som sagt ikke nogen hovedkulds beslutning. Den er naturligt afledt af, at såvel vælgerforeningsbestyrelse og gruppe enstemmigt har indstillet, at jeg skal repræsentere Det Konservative Folkeparti som spidskandidat og dermed kandidat til borgmesterposten ved det kommende byrådsvalg. Jeg er naturligvis ikke egentlig spidskandidat, før medlemmerne på det officielle opstillingsmøde i juni har truffet en beslutning. Men af rent praktiske og ikke mindst taktiske årsager er det fornuftigt, at vi allerede nu samler os om én person. Det giver os mulighed for at markere vores holdninger og blive aktive medspillere i de sonderinger, der allerede længe har fundet sted på kryds og tværs i det politiske landskab. De fleste andre partier har i øvrigt deres spidskandidat på plads - nogen mere officielt end andre. Det er selvfølgelig med stor glæde jeg tager imod såvel gruppens som den samlede bestyrelses beslutning om at pege på mig som afløser for Niels Storgaard Simonsens, der har valgt at slutte sit lokalpolitiske arbejde med denne

13 Side 13 periode. Jeg er glad for den tillid, der herigennem vises mig. Det er mit håb, at mit tidligere arbejde i byrådet har givet et fyldestgørende billede af mine kvalifikationer. Jeg føler mig i hvert fald rimelig godt klædt på til at repræsentere Det Konservative Folkeparti i det kommende byråd. Styrk Europa til gavn for Danmark Af Peter Norsk Kandidat til Europa- Parlamentet, Hovedbestyrelsesmedlem Hvis den voksende nationalisme i Europa får lov til at fortsætte, ender vi som verdens sociale tabere. Arbejder vi sammen, vil Europa med sine 500 millioner indbyggere kunne blive den dominerende politiske og økonomiske kraft i verden. Derfor skal det europæiske samarbejde styrkes. Derfor stiller jeg op Lad os forestille os to skoler: I den ene slås alle elever med hinanden i det rene kaos og anarki, og i den anden arbejder de sammen om at lære noget. Hvem vil klare sig bedst? Selvfølgelig dem, som arbejder sammen.

14 Side 14 Så enkelt kan valgmulighederne for vores fælles fremtid beskrives. Hvis den voksende nationalisme i Europa får lov til at fortsætte, ender vi som skolen med de sociale tabere. Arbejder vi sammen, vil Europa med sine 500 millioner indbyggere kunne blive den dominerende politiske og økonomiske kraft i verden. Jeg stiller derfor op til Europaparlamentet for at modvirke den destruktive nationalisme og fremme det europæiske samarbejde. Den europæiske historie har vist, at nationalisme med mangel på samarbejde kan føre til de værste ulykker for os alle. Derfor stiller jeg op som fuldblods konservativ europæer, for vi konservative vil bevare Europa og dets nationer gennem et gensidigt forpligtende samarbejde i en uforudsigelig og foranderlig verden. Hvad vil jeg? Mit formål med opstillingen til Europa-Parlamentet er mere konkret at 1) bevare Dansk kultur, demokrati og selvstændighed gennem et stærkt Europa, 2) modvirke folkevandringer fra Afrika og Mellemøsten gennem en fælleseuropæisk styrkelse af Europas ydre grænser og 3) styrke EU på verdensplan. Bevare Danmark. Dansk kultur, demokrati og selvstændighed kan kun bevares i den fremtidige globaliserede verden, hvis vi arbejder tæt sammen med vore europæiske og demokratiske venner. Et gammelt konservativt ord siger, at man skal forandre for at bevare. Derfor er det konservativt at forandre ved at bevæge os væk fra gammeldags nationalisme og bevare ved at deltage i et tæt forpligtende EU-samarbejde. Står vi alene i en verden, som ændrer sig hurtigere end nogensinde,

15 Side 15 risikerer vi at blive domineret af andre og miste vores kultur og selvstændighed. Derfor er det konservativt og nationalt sindet at bevare den danske nation ved helhjertet at deltage i EUsamarbejdet. Hvordan havde Danmarks situation set ud under Muhammed-krisen, hvis vi ikke var medlem af EU? Hvordan skal vi kunne forhindre et terrorangreb, hvis vi ikke arbejder tæt sammen med vore demokratiske venner i Europa? Står vi alene i national selvtilstrækkelighed, bliver vi meget følsomme over for dem, som vil os det ondt. Modvirke folkevandringer. Hvordan tror de, som er modstandere af EU-samarbejdet, at vi i Danmark vil kunne modstå de store folkevandringer fra de fattige til de rige lande, hvis vi står alene? Mange millioner afrikanere syd for Sahara vil i fremtiden udvandre til Europa, hvis ikke vi i tide modvirker det gennem massiv udviklingshjælp. Massiv udviklingshjælp kan ikke udvirkes af et enkelt land alene. Det kræver et stærkt EU. Derfor skal EU satse på udvikling i den 3. verden i Afrika med hidtil uset store midler. En start kunne være at omdanne noget af landbrugsstøtten i EU til udviklingshjælp af tre grunde: 1) Fordi landbrugsstøtten modvirker eksport af landbrugsvarer fra de fattige til de rige lande, 2) fordi en afskaffelse af landbrugsstøtten kan frigive massive midler, og, ikke mindst, 3) fordi landbrugsstøtten er med til at fordyre den europæiske landbrugsproduktion og gøre den mindre effektiv. Styrke EU på verdensplan. Hvis de 27 EU-lande arbejdede lige så tæt sammen som de 50 nordamerikanske stater i USA, ville det være Europa og ikke USA, som satte dagsordenen i verden. Hvorfor gør vi europæere så ikke

16 Side 16 det? Hvorfor skal 300 millioner amerikanere bestemme i stedet for 500 millioner europæere? Fordi vi ikke har forstået vores egen rolle i en meget foranderlig verden. Et tættere europæisk samarbejde inden for økonomi, forsvars- og udenrigspolitik vil kunne styrke Europa til gavn for alle, fordi 1) levestandarden vil stige i Europa, sådan som det sker overalt i verden, hvor store landsdele arbejder tæt sammen, og 2) vi europæere i et mere ligeværdigt samarbejde med USA vil kunne arbejde for udbredelse af demokrati og frihed som vil føre til en sikrere verden for alle - også for os her i Danmark. En vision for Europa Som kandidat til Europa-Parlamentet er det derfor min vision at modvirke den destruktive nationalisme og fremme det europæiske samarbejde i stedet for hele tiden at komme med forbehold over for EU. Historien har nemlig vist, at nationalisme med mangel på samarbejde kan føre til katastrofale ulykker. Dansk kultur, demokrati og selvstændighed kan kun bevares i den fremtidige globaliserede verden, hvis vi arbejder tæt sammen med vore europæiske og demokratiske venner. Hvis den danske kultur ikke skal løbes over ende af omverdenen i fremtiden med langt større folkevandringer og blanding af forskellige kulturer end i dag, kræver det en fast forankring i europæisk kultur. En sådan fast forankring kan kun opnås gennem et tæt og forpligtende samarbejde med de andre europæiske lande.

17 Side 17 Lad dét og ikke en gold nationalisme være den langsigtede konservative vision for arbejdet i Europa- Parlamentet. Uddrag af referat af generalforsamling Det Konservative Folkeparti i Fredensborg kommune, den 28 januar Det officielle og fuldstændige referat af vores generalforsamling kan læses på vores hjemmeside, eller rekvireres ved henvendelse til foreningens formand. Vi bringer nedenfor et kort uddrag af referatet omhandlende de væsentligste beslutninger. 1. Som dirigent blev valg Christian Jonquieres. 2. Formandens beretning. Formanden redegjorde for den omfattende aktivitet der havde været i årets løb, herunder deltagelse i møder i storkreds, valgudvalg, formandsmøder og landsråd. Formanden glædede sig over at kontinuiteten i bestyrelsens arbejde forventes fortsat i 2009, dog med 2 væsentlige undtagelser: Jørgen Olsen genopstiller ikke Ole Birch selv genopstiller ikke til formandsposten, men opstiller til almindeligt medlem af bestyrelsen Som ny formand blev Keld Scharling foreslået.

18 Side Godkendelse af regnskab for Foreninges årsregnskab udvisende et overskud på DKK blev godkendt. 4. Godkendelse af budget og kontingent. Budget var på grund af kassererens sygdom ikke udarbejdet. Forslag om uændret kontingen for 2010 blev vedtaget. 5. Indkomne forslag. Ingen. 6. Politisk debat. De 4 byrådsmedlemmer redegjorde for de aktuelle politiske drøftelser i byrådet generelt og i de udvalg de er medlemmer af. Flere medlemmer deltog i debatten med kommentarer og spørgsmål. 7. og 8. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. Kels Scharling blev valgt til formand. Anette Schøning og Ole Birch blev genvalgt til bestyrelsen og Anders Helner nyvalgt. 9 Valg af delegerede til landsråd. Som delegerede blev valgt: Anette Schøning, Jens Røbel, John Gabriel Sørensen, Christa Staugaard, Stig Asger Olsen og Tove Jessen. Som suppleanter: Michael Clan og Mette Norsk 10. Valg af delegerede til Storkredsforsamling.

19 Side 19 Som delegerede blev valgt: Anette Schøning, Jens Røbel, John G Sørensen, Ole Birch, Stig Asger Olsen og Tove Jessen. 11. Valg af revisorer. Hans Jørgen Jensen og Jørgen Simonsen blev valgt. Rene Nørgaard blev valgt som suppleant. 12. Valg af fanebærer Jørgen Simonsen blev valgt. 13. Eventuelt Peter Norsk påpegede partiets faldende medlemstal samt medlemmernes høje gennemsnitsalder. Generalforsamlingen sluttede kl Den konservative debatkreds i Fredensborgkredsen Næste møde finder sted tirsdag den 21 april 2009 kl i det konservative gruppeværelse på Christiansborg Emne: Valg til Europaparlamentet og orientering om aktuel politisk situation. Indlæg fra Lars Barfoed, Helle Sjelle og Mette Abildgaard Middag: For egen regning i Snapstinget kl Tilmelding: Snarest muligt til: Peter Norsk Mobil :

20 Side 20 Kontaktinformation: Formand: Keld Scharling Gl. Strandvej Humlebæk tlf Redaktør: John G Sørensen, Svanevej 11, 2990 Nivå tlf Hjemmeside: Aktivitetskalender Bestyrelsesmøde 19. marts 2009 Debatkreds 21.april 2009 Bestyrelsesmøde 23. april 2009 Bestyrelsesmøde 18. maj 2009 Opstillingsmøde 2. juni 2009 Grundlovsmøde 5. Juni 2009 Alle bestyrelsesmøder foregår på Fredensborg Rådhus. Møderne starter kl Se nærmere omtale af debatkredsmøderne inde i bladet

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning Pressemødet kl. 16.00 Havreholm den 10. januar 2007 Infrastrukturkommissionen Det talte ord gælder Transportminister Carina Christensens tale om regeringens modtagelse af infrastrukturkommissionens betænkning

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Transportudvalget 2012-13 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt MINISTEREN Transportudvalget Folketinget Dato J. nr. 4. december 2012 2012-3482 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke

Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Konservative i Egedal Ordinær generalforsamling torsdag den 30. januar 2014 kl. 19:30 i Bibliotekssalen, Ølstykke Bibliotek, Østervej 1A, 3650 Ølstykke Referat: 1. Valg af dirigent Søren Martinsen blev

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. Martin Miehe- Renard redegjorde kort for RV s arbejde i kommunalbestyrelsen,

Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. Martin Miehe- Renard redegjorde kort for RV s arbejde i kommunalbestyrelsen, GENTOFTE RADIKALE KOMMUNEFORENING Referat af generalforsamling mandag den 13. april 2015 1.Valg af dirigent og mødesekretær Martin Iversen blev valgt som dirigent og Else Lindberg som mødesekretær. 2.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Side 1 Nr. 3, 22. februar 2008. Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Nyt fra redaktøren... 2 Af John G Sørensen, ansvarshavende redaktør.... Formanden

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail

I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge Thisted Tlf.: mail I Thisted by Formand Jan Bang Nørrevænge 37 7700 Thisted Tlf.: 97924807 mail jan.bang@os.dk Beretning for Thisted by partiforening 2010 Det sidste år har foreningen haft mange opgaver, her tænker jeg selvfølge

Læs mere

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift.

Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Sag 1: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Så er det sag nummer 1, halvårsregnskab og forventet regnskab 2013. Lotte Cederskjold:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune

Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Side 1 Nr. 13. 6.Marts 2012. Konservativ Dialog Den Konservative Vælgerforening i Fredensborg kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Nyt fra redaktøren... 2 John G. Sørensen, ansvarshavende

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk)

(Trafikale Udfordringer i Hovedstadsområdet kan downloades på www.trm.dk) Udkast 4. juni 2007 HANDOUTS TIL PRESSEN Henvendelse Jesper Damm Olsen Pressechef Telefon 33 92 43 02 jdo@trm.dk www.trm.dk Trængsel Hastigheden på banenettet i top Til trods for stor opmærksomhed omkring

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel.

FORMÅL GENERALFORSAMLING. 4a Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel. Vedtægter for SOCIALISTISK FOLKEPARTI HOLSTEBRO PARTIFORENING FORMÅL 1 Foreningens navn er Socialistisk Folkeparti Holstebro partiforening. Partiforeningen er hjemmehørende i og dækker geografisk Holstebro

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017

Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Velkommen! Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Jyllinge Skov Jyllinge Skole tirsdag 28. marts 2017 Generalforsamling 28.03.2017-1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for 2016

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN Årligt ordinært repræsentantskabsmøde 2012 Søndag d. 9. september 2012, kl. 13.00-17.30 i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1. sal, 1007 København K. REFERAT Dagsorden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune

Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune Vedtægter for Venstre, Danmarks Liberale Parti s Kommuneforening i Horsens kommune 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på frihed, frisind og fællesskab: - Retten til at leve et liv

Læs mere

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan

ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan Side 1 af 6 ª Politisk flertal klar til ny stor transportplan (/forfatter.aspx? id=4665) Hjalte Kragesteen (/forfatter.aspx?id=4665) 19. juli 2015 kl. 8:00 0 kommentarer (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=altinget)

Læs mere

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2

Formanden mener. Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011. Hjørring i den bedste tredjedel side 2 NYHEDSBREV NR. 16, 26. SEPTEMBER 2011 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Hjørring i den bedste tredjedel side 2 Boligmarkedet er ikke dødt, men heller ikke helt rask side 4 Boligpriser

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti.

2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Beretning 2013 for Konservative i Svendborg 2013 var det første år med et sæt nye vedtægter for Det Konservative Folkeparti. Noget er ændret, noget er ikke faldet helt på plads, nogle medlemmer har ikke

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere