KINAS NYE TOBARNS-POLITIK. Jens-Peter Fage Madsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KINAS NYE TOBARNS-POLITIK. Jens-Peter Fage Madsen"

Transkript

1 KINAS NYE TOBARNS-POLITIK Jens-Peter Fage Madsen

2 Jens-Peter Fage Madsen KINAS NYE TOBARNS-POLITIK Internetversion, 1. udgave, december 2013 Supplement til forfatterens bog Ansigt til ansigt med kineserne, forlaget Pantheon 2010/2011 Forfatteren Forsidebilledet: En dreng og hans mor ved Templet For God Høst i Beijing (Foto: Jens-Peter Fage Madsen) Øvrige fotos i publikationen tilhører forfatteren Kopiering af denne artikel er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan [2]

3 Et barn er nok I forbindelse med en diskussion af den kinesiske etbarns-politik ville en udtalelsen et barn er nok blive forbundet med myndighedernes kampagner for etbarns-politikken. Sådan forholder det sig imidlertid ikke altid. Udtalelsen her stammer fra nogle unge forældre, der selv er vokset op under etbarns-politikken. De har vænnet sig til et liv som enebørn og betragter det at være enebørn som det normale. Den samme gruppe unge mennesker i den fødedygtige alder står også bag snusfornuftige udtalelser som det er bedre at opfostre et barn ordentligt end at have mange børn, som man ikke kan tage sig ordentligt af. Andre bruger helt andre (magelige/egoistiske) argumenter imod det at få flere børn vi vil ikke bruge hele vores liv til at arbejde for at forsørge (vores barn/børn) Vi vil have mere ud af livet end dette. Ovenstående tre udtalelser er alle citeret fra en artikel i Time Magazine fra december 2013, kort tid efter at den nyeste ændring af befolkningspolitikken blev vedtaget af Kinas Kommunistiske Parti. Ændringen af befolkningspolitikken, der går under navnet tobarns-politikken, er en del af en samlet reformpakke, der skal vise, i hvilken retning den nye ledelse under Xi Jinping ønsker at bevæge Kina. Ved fremlæggelsen af det 60 punkts store reformprogram - et af de største reformprogrammer i Kinas nyeste historie - slog den kinesiske ledelse fast, at den kurs Kina har bevæget sig på siden Deng Xiaopings økonomiske reformer i slutningen af 1970 erne er den korrekte kurs for Kina. Den overordnede linje vil fremover være den samme, men der er trods dette behov for justeringer af politikken på en række områder. Derfor en reformpakke. Reformpakken indeholder såvel økonomiske som ikke-økonomiske reformer. De nye økonomiske reformer betyder i hovedtrækkende en cementering af den hidtil førte økonomiske politik. Den nye ledelse under Xu Jinping vedstår sig altså arven fra Deng Xiaoping over Jiang Zemin til Hu Jintao. Dog har der sneget sig en lille men meget betydningsfuld ændring ind i teksten. Før sagde man, at markedet var vigtigt for økonomien. Nu hedder det sig, at markedet er bestemmende i økonomien. Hvor bogstaveligt denne ændring skal tages, må fremtiden vise. Inden for det økonomiske område lægges der op til, at det for fremtiden skal gøres lettere at investere i statslige virksomheder. Ligeledes vil der komme en justering af landbrugsreformerne, der vil sikre bøndernes ejendomsret til jorden, hvilket vil komme til at betyde, at salg og arv af jord gøres lettere. [3]

4 De ikke-økonomiske reformer rokker ikke ved kommunistparties magtmonopol, men lægger op til justeringer på enkeltområder. Inden for det politiske område vil det på sigt blive lidt lettere at lave politisk arbejde uden for kommunistpartiets snærende ramme. Det skal således gøres lettere at danne statsuafhængige foreninger, fx arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og foreninger med et socialt formål. Der vil blive gennemført en retsreform, der kommer til at betyde, at færre bliver anbragt i politiske fængsler, idet de såkaldte laojiao-lejre afskaffes (laojiao betyder genopdragelse gennem arbejde). I forlængelse heraf er det også hensigten, at Kina i fremtiden vil anvende dødsstraffe mindre flittigt. Endeligt kommer der så den ovenfor skitserede reform af befolkningspolitikken, idet Kina vil gå fra den hidtidige etbarns-politik til ny en tobarns-politik. Erfaringer fra Kina viser, at et så omfattende reformkompleks vil kræve en endog meget lang indkøringsperiode. Reformforslaget taler selv om 2020 som en realistisk deadline 1. Den lange deadline kommer dog ikke til at gælde ændringerne i befolkningspolitikken. Ifølge den kinesiske sundhedsstyrelse træder den nye tobarns-politik nemlig i kraft allerede i januar Med overgangen til tobarns-politikken bliver det med et slag lovligt for unge par at få to børn, hvis blot den ene part selv er enebarn. Hvor dramatisk og epokegø- På stenen over kløften står der direkte oversat åbn anden-fødsel-politikken. Meningen er, at regeringen med Xi Jinping i spidsen med det nyeste lovinitiativ har sikret familiernes ret til at få barn nummer to. (Oversættelse af Inge Abrahamsen). Kilde: Gb-timer 9. december Leder i Børsen den 19/ ; den 201/ ; Leder i information den 19/ samt Carsten Boyer Thøgersen og Wusheng Yu: Massive reformer på vej i Kina, Information den 28/ [4]

5 rende lovændringen er, ses tydeligt, hvis man vender sig mod befolkningspolitikken, sådan som den blev formuleret i Dengang lanceredes sloganet senere, færre og bedre. Hermed mentes, at familierne skulle have børn senere i livsforløbet. De skulle have færre børn som hovedregel kun et barn. At følge dette var efter kommunistpartiets mening en klar forudsætning for et bedre liv (læs: højere levestandard) for den almindelige befolkning. Politikken blev fra starten håndhævet ved at anvende pisk og gulerod. Til de familier, der levede op til politikken, var der hjælp fra staten i form af gratis skolegang (i grundskolen), lettere adgang til sundhedsvæsnet mm. Det var guleroden. De familier, der ikke levede op til politikken, blev derimod straffet af staten og de lokale myndigheder gennem forfølgelse, store bøder, tvangsaborter, tvangssterilisationer, tvungne sundhedstjek med det formål at opdage graviditeter mm. Myndighedernes fantasi var stor, når det gjaldt om at svinge pisken for at håndhæve politikken. Udgangspunktet for politikken var en antagelse af, at den var nødvendig for at dæmpe befolkningstilvæksten, således at Kina på sigt kunne forblive stort set selvforsynende med fødevarer. I praksis skete der op gennem 80 erne, 90 erne og 0 erne små justeringer og lempelser af politikken. Således blev det hurtigt en accepteret kutyme, at landbefolkningen kunne få barn nummer to, under forudsætning af, at det første barn var en pige eller var fysisk- eller psykisk handicappet. Det betød reelt, at ganske mange familier på landet på lovlig vis valgte at få to børn, da børnene jo også var en værdifuld arbejdskraft. Denne undtagelse blev siden fulgt op med en lempelse, der betød, at Kort introduktion til befolkningspolitikker i Folkerepublikken Kinas historie: 1. Befolkningskampagne ( ): Kvinderne blev opfordret til at anvende svangerskabsforebyggende metoder for at begrænse antallet af børn i den enkelte familie. Kampagnen blev som følge af starten på Det Store Spring Fremad i 1958 afbrudt. Nu blev kineserne opfordret til at få mange børn. Det sket under mottoet jo flere, jo bedre, jo kortere vej til kommunismen. 2. Befolkningskampagne ( ): Kvinderne blev igen opfordret til brugs af prævention, og p-pillen kom på markedet. Atter engang blev befolkningskampagnen afbrudt. Denne gang i 1966 af Kulturrevolutionen. 3. Befolkningskampagne ( ). Under mottoet senere, mere spredt og færre slog ledelsen igen på, at børnetallet skulle ned. Maksimalt to, allerhelst et hed det i propagandaen. 4. Befolkningskampagne (startet 1979): Under mottoet senere, færre, bedre blev etbarns-politikken sat i gang. [5]

6 man i familier, hvor begge forældre selv var enebørn kunne tillades at få to børn. Denne undtagelse gjaldt såvel på landet som i byen. Endeligt var de etniske minoriteter fra starten undtaget fra etbarns-politikken. Med til historien hører også, at etbarns-politikken langt fra var det første eksempel i folkerepublikkens historie på, at staten har ført en aktiv befolkningspolitik. De fleste af disse befolkningspolitiske tiltag har som mål haft at begrænse befolkningstilvæksten. Undtagelsen fra dette var den befolkningspolitik, der blev ført under Det Store Spring Fremad ( ). Her lød mottoet for befolkningskampagnen jo flere, jo bedre, jo kortere vej til kommunismen. Målet var på dette tidspunkt at få befolkningstallet sat i vejret. Mao Zedong mente nemlig, at et stort befolkningstal dels ville fremme den økonomiske udvikling, dels ville skabe respekt og frygt for Kina hos landets fjender: USSR, USA, Taiwan og Japan 3. Der har i tidens løb været gjort mange forsøg på at sætte tal på konsekvenserne af befolkningspolitikken (jf. rammen side 5). Dette lader sig naturligvis meget vanskeligt gøre, idet fertiliteten i ethvert samfund vil udvise udsving fra år til år uanset om man fører en aktiv befolkningspolitik eller ej. Årsagerne til sådanne udsving vil ofte være irrationelle og derfor vanskelige at identificere. Det eneste man kan gøre, hvis man på trods af dette vil have et tal for virkningen af en befolkningspolitik, er at sammenligne det faktiske befolkningstal i et år med en fremskrivning af befolkningstallet fra det år befolkningspolitikken blev startet. Laver man sådanne beregninger på Kinas befolkningstal, kan man konstatere, at Kina i dag har et befolkningstal, der ligger ca. 400 mio. under det estimerede befolkningstal uden etbarns-politikken. Med andre ord er der i dag 400 mio. færre munde at mætte i Kina, end der havde været, hvis man ikke havde indført etbarns-politikken. Så målt på væksten i befolkningstallet har etbarns-politikken været en utvetydig succes. 400 mio. mennesker er et gigantisk antal. Til sammenligning kan det nævnes, at Rusland i dag har ca. 144 mio. indbyggere, USA har ca. 317 mio. indbyggere og EU (EU28) har lidt over 505 mio. indbyggere. Faldet i befolkningstilvæksten dækker over, at fertiliteten i Kina er faldet dramatisk. Efter revolutionen i 1949 lå fertiliteten i Kina på ca. 6, dvs. de kinesiske kvinder fødte hver i gennemsnit seks børn. I midten af 1960erne, da fertiliteten toppede, fødte de kinesiske kvinder i gennemsnit ca. 7,5 børn. I dag er fertiliteten efter mere end 30 år med etbarns-politikken på ca. 1,55 4. Til sammenligning er fertiliteten i Danmark 1,87 barn pr. kvinde. Den lave fertilitet betyder, at en ung familie end ikke reproducerer sig selv. Alt andet lige vil en så lav fertilitet betyde, at gennemsnitsalderen i Kina langsomt men sikkert vil 3 Jens-Peter Fage Madsen: Ansigt til ansigt med kineserne, Pantheon 2011, s. 21ff. 4 Tallet for 1949 og for 1960erne er hentet fra China Daily, dec. 2013; Tallet for 2013 er hentet fra CIA World Factbook, december 2013 [6]

7 vokse. En proces der i perioden er blevet forstærket af, at den gennemsnitlige levealder i landet er vokset bl.a. pga. bedre kost og sundhed. Samlet betyder det, at Kina i løbet af en kort årrække løber ind i et aldersboom (eller en ældrebyrde), der er langt større end den såkaldte ældrebyrde, vi i Danmark bekymrer os om. Tallet 400 mio. rummer dog også en meget dyster bagside. I samme periode er der gennemført ca. 335 mio. registrerede aborter (hertil kommer et ukendt antal illegale aborter) og ca. 200 mio. mere eller mindre frivillige sterilisationer. I samme åndedrag kan man da også spørge om de 400 mio. færre fødsler rent faktisk skyldes etbarns-politikken. Erfaringerne fra andre samfund i verden har nemlig vist, at børnetallet automatisk falder, når levestandarten stiger. Og netop perioden efter 1978 har været kendetegnet ved en vækstperiode i kinesisk økonomi uden sidestykke i landets nyere historie. Kritikere af etbarns-politikken har således hævdet, at der var kommet et fald i befolkningstilvæksten helt af sig selv, uden at man havde ført etbarns-politikken. Andre kritikere af etbarns-politikken hævder, at tallet 400 mio. primært er fremkommet ved, at beregningen er lavet med udgangspunkt i året 1970, og da fertiliteten i Kina allerede i 1970erne (før etbarns-politikkens indførsel) faldt meget kraftigt, ville man være nået tæt på tallet 400 mio. uanset om man havde indført etbarns-politikken eller ej. En kinesisk befolkningsekspert Mu Guangzong, siger således, at højst en fjerdedel af faldet i befolkningstilvæksten kan tilskrives etbarns-politikken. De tre fjerdel skyldes den øgede levestandart kombineret med bedre og mere udbredte svangerskabsforebyggende metoder. Holder denne argumentation, har etbarns-politikken påført befolkningen store lidelser uden påviselige resultater. Hertil svarer tilhængerne af etbarns-politikken, at den har været forudsætningen for væksten og derfor en nødvendig brik, hvis puslespillet skulle gå op. Mest af alt minder opgøret om etbarns-politikken om diskussionen af, hvad der kom først: hønen eller ægget. Som nævnt i starten af teksten er der i dag rigtigt mange unge mennesker, der er vokset op med etbarns-politikken og betragter den som en fornuftig og naturlig politik. Det er en gruppe unge, der af forskellige grunde ikke ønsker at få flere børn de prioriterer materielle goder højere end flere børn. For dem vil en liberalisering af etbarns-politikken sandsynligvis ikke få nogen som helst betydning. Men det er ikke den eneste grund til, at det kan være vanskeligt at få de kinesiske kvinders fertilitet hævet. Etbarns-politikken har betydet, at der i løbet af de sidste år er vokset et gigantisk bureaukrati op, der lever af at administrere politikken. Det anslås, at op mod embedsmænd direkte eller indirekte lever af at administrere etbarns-politikken på lokalt-, regionalt- eller landsplan. Disse mange embedsmænd vil næppe uden sværdslag overflødiggøre sig selv, således kan man sagtens forestille sig, at de også i fremtiden vil forsøge at overbevise såvel regionale- [7]

8 som centrale myndigheder om, at det fortsat er nødvendigt at holde børnetallet nede og at deres kontrolmyndig derfor fortsat er nødvendig. Embedsmændene kan endeligt fremføre det argument, at håndhævelsen af etbarns-politikken hidtil har medført, at de kinesiske borgere har betalt over 2000 mia. Yuan (ca mia. d.kr.) i bøder for overtrædelse af lovgivningen. Årligt svarer det til, at borgerne har betalt et beløb, der svarer til prisen på 2½ Storebæltsbro om året i bøder. Embedsmændenes og myndighedernes manglende lyst til at føre den nye lovgivning ud i livet kan sammen med de unge kineseres vanetænkning let føre til, at lovændringen i hvert fald på kort sigt kan få en begrænset virkning. Reggie Littlejohn, der er præsident for den amerikanske anti-abort organisationen Women s Rights Without Frontiers har ikke store forventninger til den nye lovgivning. Hun siger således Selv hvis alle par får lov til at få to børn, er der ingen garanti for, at Kinas Kommunistiske Parti vil dæmpe de rystende tvangsmetoder. Uanset hvor mange børn, det bliver tilladt at få, vil kvinder, der bliver gravide uden at have fået tilladelse til det, blive slæbt ud af deres hjem, fikseret til fødselsborde og helt frem til den niende måned i graviditeten tvunget til at abortere babyer, som de gerne ville have født 5. Littlejohns vurdering er unægtelig meget pessimistisk og afspejler en generel afstandstagen til abort. Trods dette ligger den ikke langt fra andre vurderinger af situationen i Kina. Derfor ligger det lige for at spørge: Hvilke konsekvenser vil en fortsat meget lav fødselsrate have? For det første vil den mangel på arbejdskraft, der allerede er en realitet, blive kraftigt forstærket, hvis fødselstallet ikke vokser. Mangel på arbejdskraft i en situation, hvor den kinesiske økonomi vokser med de høje vækstrater, vi har set de sidste 20 år, vil få alvorlige konsekvenser. I de sidste to årtier har den årlige vækstrate ligget på 7-14 %. Skal dette fortsætte, kræves der tilgang af arbejdskraft. Det er i kystregionerne væksten og dermed behovet for arbejdskraft har været absolut størst. Hidtil har man kunnet kompensere for manglen på arbejdskraft, bl.a. ved at hente arbejdskraft fra indlandsprovinserne til kystområderne. Men selv denne tilførsel af arbejdskraft har ikke kunne forhindre arbejdskraftmanglen i at slå igennem. Konsekvensen har været et stigende lønniveau. Udviklingen forstærkes yderligere af, at efterspørgslen efter arbejdskraft også omfatter uddannet arbejdskraft. Hvor den arbejdskraft, der har kunnet hentes fra indlandsprovinserne, primært er uuddannet arbejdskraft. Efterspørgslen efter arbejdskraft har ydermere fået mange unge fra fattige hjem til at forlade grundskolen uden tilstrækkelige skolekundskaber. De er blevet lokket fra skolebænket til virksomhederne af et job med løn. Det vil i 5 [8]

9 fremtiden yderlige gøre det svært at skaffe veluddannet arbejdskraft. Den lave fødselsrate kan dermed fremadrettet udgøre en trussel mod landets økonomiske vækst. Dernæst er den lave fødselsrate og den højere gennemsnitslevealder med til at give den unge generation en nærmest uoverskuelig forsørgerbyrde. Man taler her om den såkaldte 1:2:4-effekt. Hermed menes, at hvert ungt menneske skal skaffe indtægter til at forsøge sig selv og sit barn plus to forældre og op til fire bedsteforældre. Det vil sige, at et ungt par tilsammen skal forsørge et barn, op til fire forældre og op til otte bedsteforældre. Denne effekt ses tydeligt, hvis man ser på de unges forsørgerbyrde. FN lavede i 2007 denne fremskrivning over forsørgerbyrdens udvikling frem mod Forsørgerbyrden i Kina frem mod Antallet af unge (mellem 15 og 59 år) set i forhold til antallet af ældre (over 60 år) 6 Figuren viser med al ønskelig tydelighed problemet. Hvor der i 1970erne og 1980erne var 7,7-7,8 unge pr. ældre, der skulle forsørges, er dette tal i dag nede på omkring 5. I fremtiden vil det falde yderligere, således at det omkring 2050 når helt ned på 1,6. Ser man blot frem til 2030erne fortæller prognoserne, at antallet af ældre (over 65 år) vil fordobles til 400 mio. Samtidig vil antallet af unge (15-64 årige) falde med mere end 200 mio. fra 1 mia. til under 800 mio. Hvis ikke staten på sigt overtager en del af denne forsørgerbyrde, vil de unges muligheder for og 6 [9]

10 Børn i Kina: Børnene tv. er på vej hjem fra skole. Den lille dreng th. er på marked med sin stolte bedstefar lyst til at få flere børn på ingen måde øges. Det skal dog siges, at staten specielt de sidste år har taget fat på denne opgave. Der er således i den periode etableret en arbejdsløshedsforsikring, et pensionssystem, sundhedsforsikringer og minimumsydelser for de absolut allerfattigste. Svagheden med de nævnte ordninger er, at de som hovedregel kun gælder udvalgte dele af befolkningen primært bybefolkningen. Dertil kommer, at flere af ordningerne bygger på forsikringsprincippet, hvilket betyder, at de fattigste grupper ikke har råd til at være med 7. Endeligt har etbarns-politikken forrykket balancen mellem antallet af mænd og kvinder i det kinesiske samfund. Før 1980 blev der født drenge for hver 100 piger. Det svarer ret præcist til de tilsvarende globale tal. I perioden efter 1980 er der opstået en ubalance, der har betydet, at antallet af drengefødsler er steget. Pigerne er simpelthen blevet valgt fra gennem aborter med kønnet som begrundelse. I 2010 blev der således født 119 drenge for hver 100 piger. I 2012 var tallet faldet en smule til 117,7: Når piger vælges fra er der flere årsager til dette. Dels er drenge specielt i landbruget en mere værdifuld arbejdskraft end piger, dels er det drengenes lod at være den primære forsørger af forældrene og dels har sønner altid i Kinas lange historie været foretrukket frem for døtre. Derfor er der mere status i at få drenge end piger. Den teknologiske udvikling med små mobile ultralydsscannere, der kan fortælle de kommende forældre om barnets køn, har blot 7 Kristian Kongshøj: Social ulighed i Kina: En velfærdsstat opbygges, den 29. oktober Mu Guangzong: Toward a balanced population, China Daily, dec [10]

11 forstærket problemet 9. I Kina kan man naturligvis ikke officielt få en abort med kønnet som begrundelse, derfor er en stor del af sådanne aborter illegale. Konsekvenserne af den skæve kønsfordeling kan bedst ses, hvis der sættes nogle tal på problemet. Befolkningseksperten Mu Guangzong illustrerer det med udgangspunkt i officielle kinesiske tal på følgende måde: o Mellem 1983 og 2010 blev der født 41 mio. flere drenge end piger. o Mellem 2001 og 2010 blev der hvert år født 1.4 mio. flere drenge end piger. o I den del af befolkningen, der er født efter 1970, er der 206 ugifte mænd for hver 100 ugifte kvinder o Blandt de 30-årige var der i 2010 ca. 12 mio. ugifte mænd mod blot 6 mio. ugifte kvinder Undersøgelser viser ydermere, at der er en overhyppighed af ugifte (lavt uddannede) mænd, der er forblevet og ønsker at forblive i landområderne. De ugifte kvinder derimod søger i større grad mod byerne for at tage en uddannelse, få et arbejde og gifte sig med en mand fra byen. For en by-pige vil det være forbundet med statustab at gifte sig med en mand fra landet. Dermed vil antallet af ungkarle i landområderne også i fremtiden forblive højt. Problemet bliver yderligere forstærket af hukou-systemet. Systemet, der blev indført tilbage i 1950erne, giver enhver kineser status af enten at være bybo eller landbo. Bybo-piger kan sagtens flytte ud på landet, men det vil de ikke, til trods for at det her ville være lettere at finde en ægtemand. Omvendt kan en landbo (-mand) ikke umiddelbart flytte til byen. Det vil kræve en særlig tilladelse fra myndighederne, der oftest ikke ser ægteskab som en tilstrækkelig begrundelse for at give en sådan tilladelse. Selv om der de senere år er sket lempelser i hukou-systemet, er dette stadig med til at forstærke kønsproblematikken. Nogle af de samfundsmæssige følger af den skæve kønsfordeling ses i dag i form af et stigende antal voldelige overfald/voldtægter, handel med kvinder, indsmugling af kvinder fra nabolande (primært Thailand og Vietnam) og social uro. Således er der meget ofte demonstrationer vendt imod myndighedernes håndtering af befolkningspolitikken. Kønsuligheden ses også på ejendomsmarkedet, idet de mange ungkarle ser det at eje en bolig som en genvej til lettere at få sig en kone. Følgen er stigende ejendomspriser. Hvis den ændrede befolkningspolitik for alvor skal slå igennem, er det en forudsætning, at der for alvor bliver rokket ved holdningen til 9 Jens-Peter Fage Madsen: Ansigt til ansigt med kineserne, Pantheon 2011, s. 23 [11]

12 piger og drenge. Det skal simpelthen gøres mere statusbelagt at få piger. Skal det ske, skal staten overtage en del af forsørgelsen af de ældre. Befolkningspolitikken og socialpolitikken skal derfor i fremtiden samtænkes. Befolkningspyramide for Kina 2013 Den kinesiske befolknings fordeling på alder og køn Mænd Kvinder Befolkning (i mio.) Aldersgruppe Befolkning (i mio.) Figuren viser tydeligt, at der i det kinesiske samfund er en meget skæv aldersfordeling. De helt unge er klart underrepræsenterede, mens de midaldrende og ældre er overrepræsenterede. Problemerne for det kinesiske samfund vil for alvor vise sig, når generationen, der blev født før etbarns-politikken, bliver gamle. De børn, der blev født i 1979, er i dag 34 år gamle. Så det er aldersgrupperne over 35 år, der især kommer til at volde problemer. Den skæve kønsfordeling i det kinesiske samfund er endvidere meget tydelig i befolkningspyramiden. I alle stort set alle aldersgrupper er der en overvægt af drenge/mænd. (Kilde: U.S. Census Bureau, International Data Base) Er tobarns-politikken starten på den endelige afvikling af befolkningspolitikken? Wang Peian, der er viceminister for befolkningsområdet siger således: De nye regler er ikke ensbetydende med en afvikling af familieplanlægningsprogrammet. Det vil opretholdes også på lang sigt Forudsætningen for på lang sigt at bevare befolkningens accept af befolkningspolitikken enten i form af etbarns- eller 10 [12]

13 tobarns-politikken er, at der indgås en slags social kontrakt mellem kommunistpartiet og befolkningen, hvor begge parter accepterer hinandens synspunkter. Kommunistpartiet skal acceptere, at befolkningen i stigende grad ønsker frihed til at bestemme over eget liv, og befolkningen skal acceptere, at kommunistpartiets magtmonopol ikke sættes til diskussion. Om det kommer til at gå således, vil afhænge af mange faktorer. En væsentlig parameter er, om den økonomiske vækst fortsætter, idet denne sikrer styrets legitimitet. En anden er kommunistpartiets holdning til befolkningens frihedsrettigheder, dvs. menneskerettighedsspørgsmålet. I denne forbindelse skal man huske på, at den nuværende ungdomsgeneration, der netop er født under etbarns-politikken, er en af de mest kritiske generationer i Kinas nyere historie. De forholder sig kritisk til den politiske-, den økonomiskeog den sociale udvikling i landet, og de giver udtryk for denne på de sociale medier. Et eksempel på dette er et indlæg fra en anonym blogger 11, der bl.a. skriver et er mærkeligt, hvordan menneskerettigheder fungerer her (i Kina) Vores regering tog vores grundlæggende rettigheder som gidsel og besluttede sig år tilbage 11 Da bloggeren optræder som anonym blogger er hans/hendes alder naturligvis ukendt. [13]

14 for størrelsen af vores familier. Nu giver de beslutningsretten drypvis tilbage til os i en slags handel og vi forventes at kotowe 12 i taknemmelighed og af hele vores hjerte sige tak 13. Indlægget fik kun lov til at ligge på internettet nogle få timer, men ikke desto mindre repræsenterer det et vigtigt men også bemærkelsesværdigt synspunkt i debatten om befolkningspolitikken. En gruppe kinesiske forskere siger meget direkte, at familieplanlægningsprogrammet vil blive udfaset. Deres argument er, at individuelle rettigheder ikke i længden kan ignoreres af styret. Hertil føjer de historien vil huske Kinas etbarns-politik som det mest ekstreme eksempel i den moderne æra på statsintervention i menneskets reproduktion Etbarnspolitikken vil blive sidestillet med de andre dødelige fejltagelser i den moderne kinesiske historie, herunder hungersnøden i (under Det Store Spring Fremad) og Kulturrevolutionen i de sene 1960ere og de tidlige 1970ere 14. Børnehavebørn optræder til glæde for forældrene på en privat skole i Tianjin 12 At kotowe var den særlige måde man før 1912 hilste på kejseren for at vise den fornødne respekt for himlens søn, som kejseren som oftest blev benævnt. Når man kotowede, skulle man knæle tre gange og lægge sig på jorden ni gange foran kejseren for at vise respekt og signalere underkastelse. Ved at bruge ordet kotowe i denne sammenhæng, trækkes der indirekte en lige linje mellem kejserens og kommunistpartiets måde at udøve magt på 13 Jiayang Fan: Tho Children, No Options: China s Limited Reform, The New Yorker, 19. November Feng Wang, Yong Cai & Baochang Go: Population, Policy and Politics: How will history judge Chinas one-child policy, Polpulation and Developmenr Review 38 (supplement); wwwbrookings.edu, febr 2013 [14]

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Anne Lise Lykke Andersen m.fl : Naturgeografi jorden og mennesket s. 293 318

Anne Lise Lykke Andersen m.fl : Naturgeografi jorden og mennesket s. 293 318 Opgaver til teksten: Geografi Befolkningsgeografi / Demografi Anne Lise Lykke Andersen m.fl : Naturgeografi jorden og mennesket s. 293 318 teksten mv kan ses på http://frberg hf.dk/intranet/geo/demografi/opgaver/demografi

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige.

Fordelt på aldersgrupper ventes 2016 især at give flere 25-39årige og årige, mens der ventes færre 3-5årige. GENTOFTE KOMMUNE 7. marts STRATEGI OG ANALYSE LEAD NOTAT Befolkningsprognose Efter et år med en moderat vækst i befolkningstallet, er befolkningstallet nu 75.350. I ventes væksten dog igen at være næsten

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Velfærdsstat på kinesisk

Velfærdsstat på kinesisk Velfærdsstat på kinesisk Kristian Kongshøj [1] Som svar på Kinas store sociale problemer er landet påbegyndt opbygningen af en velfærdsstat. Det er stadig et lidt underernæret væsen med børnesygdomme,

Læs mere

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE

FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE FAIR TRADE EN FAIR HANDEL FOR VERDENS FATTIGSTE Fair trade drejer sig kort og godt om fair handel. Filosofien bag fair trade er at sikre bønder og plan- tagearbejderne en fair pris for deres varer. På

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Befolkning TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Opgave 1: Befolkningspyramider En befolkningspyramide viser aldersfordelingen på befolkningen i et givet land. Nedenfor kan I se to befolkningspyramider

Læs mere

Økonomisk analyse. Uden indvandring vil dansk økonomi mangle personer i den arbejdsdygtige alder. 27. april 2015

Økonomisk analyse. Uden indvandring vil dansk økonomi mangle personer i den arbejdsdygtige alder. 27. april 2015 Økonomisk analyse 27. april 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Uden indvandring vil dansk økonomi mangle 51.000 personer i den arbejdsdygtige

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Kina Det store billede

Kina Det store billede Kina Det store billede Ved kontorchef Carsten Boyer Thøgersen Leder af Kina Task Force Eksport- og videnfremstød for grøn it i Kina IT & Telestyrelsen Fredag den 3. april 2009 Det unikke ved Kina Sammenhængende

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN

Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN ADOPTION OG SAMFUND 6/11 2014 Til lykke med fremskridtene! ADOPTION NU OG I FREMTIDEN Åbning ved aut. cand. psych. Niels Peter Rygaard Adoptionskonsulent for VISO www.nielspeterrygaard.com www.fairstartglobal.com

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Demografi - Spørgsmål til teksten

Demografi - Spørgsmål til teksten Demografi - Spørgsmål til teksten Teksten kan hentes her http://www.frberg-hf.dk/otto/geografi/demografi/demografi-2016-side-1-18.pdf Befolkningsproblemet 1. Hvornår var der 1 mia. mennesker hvornår 2.

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

KRONIKKEN. Abort i 30 år en dansk succeshistorie. af Lisbeth B. Knudsen

KRONIKKEN. Abort i 30 år en dansk succeshistorie. af Lisbeth B. Knudsen KRONIKKEN Abort i 30 år en dansk succeshistorie af Lisbeth B. Knudsen 93 Den 13. juni 2003 var det 30 år siden, loven om fri abort blev vedtaget i Danmark. Erfaringerne fra de 30 år viser, at der i Danmark

Læs mere

Kommunernes refusionstab ved omlægningen varierer med ca kr. omkring landsgennemsnittet i Vi har set på det ud fra fire forklaringer:

Kommunernes refusionstab ved omlægningen varierer med ca kr. omkring landsgennemsnittet i Vi har set på det ud fra fire forklaringer: 1 2 Kommunernes refusionstab ved omlægningen varierer med ca. 1000 kr. omkring landsgennemsnittet i 2016. Vi har set på det ud fra fire forklaringer: Høje overførselsudgifter samlet set, har naturligvis

Læs mere

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner

de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner de illegale indvandrere i danmark, 2016 Jan Rose Skaksen og Troels Mandøe Glæsner arbejdspapir 51 december 2017 ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir nr. 51 De illegale indvandrere i danmark, 2016

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2008 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2008 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2008 - facitliste 1/23 G3 Indledning Thailand Thailand er et kendt turistland i Sydøstasien. Landet ligger i den tropiske klimazone med varmt vejr året rundt. Landet dækker

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Publication: Weekendavisen Date: 1 June 2011 Headline: For Enumeration

Publication: Weekendavisen Date: 1 June 2011 Headline: For Enumeration Til tælling PETER HARMSEN 1. juni 2011»Er du tosset?«den unge kinesiske mor kiggede på befolkningsforskeren Cai Yong med et sarkastisk smil. Han havde lige spurgt hende, om hun ville overveje af få et

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 1/23 G4 Indledning Rumænien Rumænien er et af de østeuropæiske lande, der nu er blevet knyttet tættere til det øvrige Europa bl.a. gennem medlemskab af EU. Landet har

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor

PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor PROJEKT Undervisning og træning af sundhedspersonale i den kinesiske ældresektor Baggrund Kinas ældrebefolkning er i voldsom vækst. I dag er der ca. 180 mio. kinesere over 60 år svarende til 13,3 pct.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi.

2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi. Flemming Sigh: OK-GEOGRAFI", Afsnit 2: Side 1 2. Den globale befolkningsudvikling - Demografi. Vi skal i dette afsnit stifte bekendtskab med en række demografiske udtryk, som dagligt optræder i nyhedsmedierne,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald Tine Olesen Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina og Tine Olesen,

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

Lukning af skadestue

Lukning af skadestue Første års MPH eksamen juni 2007. Hjemmeopgave: Lukning af skadestue 1 26. juni 2007 1. års MPH eksamen sommeren 2007 Lukning af skadestue Hjemmeopgave X-købing er en provinsby med ca. 50.000 indbyggere.

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere