Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Kultur-samfundsfaggruppen (hib, rec, sac) 1. år (titel 1, 2, 3 og 4): Maja Sørensen (re), Marie Fugl (sa), Mette Weisman Israel (hi) 2. år (titel 5 og 6): Sanne Fournaise Loft (re), Marie Fugl (sa), Mette Weisman Israel (hi) P Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Tema 1: Identitet og rødder Titel 2 Tema 2: USA Titel 3 Særfagligt forløb (samf-rel.)indvandring Titel 4 Tema 3: Israel/Palæstina-konflikten Titel 5 Tema 4: Velfærd Titel 6 Særfagligt forløb (hist): De lange linjer, Styreformer og magt VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 1 af 14

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Indhold Identitet og Rødder Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernetekster: Løkke, Anne og Jacobsen, Anette Faye, Familieliv i Danmark, Systime 1997 s (50-67) Reimick, Sofie m.fl. Kultur og samfund en grundbog til kultur og samfundsfagsgruppen på HF, Systime2010 s Supplerende tekster/billeder/film: Gud indstifter standssamfundet, Baumann, Elisabeth Jerichau, Danmark, 1851 Den senmoderne familie, Morgentahler, Anders, Den senmoderne syndefaldsmyte, Politiken August, Bille, Pelle Erobreren, 25. december, Nordisk Film, 1987 Alfredson, Hans, Den enfoldige morder, 1982 Religion - Introduktion til religion og religionsfaglige begreber og til religion som identitetsfaktor - Definitioner af religion. Religionsfagets metoder: Indefra og udefra synsvinkel. Lene Madsen m.fl (2012): Grundbogen til religion C., s og s Selvvalgt artikel fra religion.dk med vurdering af synsvinkel. Ritualer: ritual-myte-model: Grundbogen til religion C, s Video Mikael Rothstein om minimalisme og maksimalisme fra Religionsportalen ( - Hvad er kristendom en kort introduktion: Esben Andreasen m.fl. (2005-6): Religion og kultur af, 2. udg. s Tekst: Den apostolske trosbekendelse - Religionens rolle i det traditionelle og senmoderne samfund. Sekularisering/afsekularisering, minimalisme/ maksimalisme. Tekster: Uddrag af Luthers Hustavle fra Den lille Katekismus. Forskellige vinkler på vielsesritualet. Fra Sofie Reimick m.fl. (2011): Kultur og samfund en materialesamling til Kultur- og samfundsfagsgruppen på HF - Religion og identitet. Safet Bektovic (2004): Kulturmøde og religion. Identitetsdannelse blandt kristne og muslimske unge i Danmark, Museum Tusculanums Forlag, s (kristne unge) og (muslimske unge) - Analyse af ritualer i egen familie og fremlæggelser (både kristendom og is- VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 2 af 14

3 lam) - Brøndum og Hansen: Luk Samfundet Op, s. kapitel 3. s , og kapitel 4. s Supplerende materiale: - Kronik: Det er ikke længere samfundets skyld. Information Kompendie om samfundsvidenskabelig metode (feltarbejde, interviewformer, kvalitativ, kvantitativ, komparativ metode, empiri, teori, analyse) - Egne undersøgelser og interview med familiemedlemmer og slægtninge Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 50 lektioner af 50. min. Kompetencer, læreplanens mål, progression Fællesfaglige mål Identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund Religiøse og politiske brud i dansk eller europæisk perspektiv - Anvende og kombinere viden og metoder fra faggruppen til at opnå indsigt i historiske, samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge med forståelse af det enkelte fags særpræg. - Redegøre for forskellige livsanskuelse, religioner og politiske grundholdninger og deres betydning i en historisk og aktuel sammenhæng - Diskutere egne og andres kulturelle værdier i forhold til nutidige og fortidige værdier Fagligt indhold: Dansk historie og identitet Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv - Identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund - Identitetsdannelse og socialisation - (sociale og kulturelle forskelle) - Samfundsvidenskabelig metode Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Arbejdsformer: Udgangspunkt i kursisternes egne forforståelser og viden. Mindre emperisk undersøgelse af kulturelle mønstre og variationer i egen familie som alle tre fag arbejdede med. Forløbet blev afsluttet med synopsis i hvert af fagene. VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 3 af 14

4 VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 4 af 14

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Indhold USA Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Grubb, Ulrik, Helles, Knud og Thomsen, Bente, Overblik s ,Gyldendal 2012 Tema 1: "Fra kolonier til uafhængighed", Poulsen, Niels Bjerre, USA historie og identitet" s , 33-45, Hemmersam, Karl-Johann og Grubb, Ulrik, Slaveriet og den amerikanske borgerkrig, Gyldendal 2002, s. 9-10, 21-22, Supplerende: Boccaccio, Giovanni, Pesten i Firenze, ca Las Casas, Er indianerne rigtige mennesker? 1500 Verdenskort, USA kort Film: Borte med blæsten, Fleming, Victor, Cukor, George, og Wood, Sam, 1939 Film: Immigration, King, Martin Luther, I have a dream-tale: Dokumentar om Klu Klux Klan, Religion - Intro: Kristendom i Danmark og USA. Uddrag Phil Zuckerman: Samfund uden Gud, videoer fra religionsportalen ( med Zuckerman hvor han fortæller om forskellen på dansk og amerikansk kristendom - Kristendommens formative periode Den jødiske grundfortælling, pagterne, Jesus opgør med jødedom (helbredelser + opgør med loven). Religion og kultur s Supplerende stof: Apostolsk trosbekendelse, 1. Mosebog 17,1-14 (Abrahams pagt)+ 2. Mosebog 20,1-21 (De ti bud),markus 3,1-6 (helbredelsen af syg på sabbaten) - Grundmyten i KD: Jesu død og opstandelse (frelse) Materiale: Religion og kultur s Efter opstandelsen: Gruppearbejde og fremlæggelser om Jesus og lidelseshistorien, Efter opstandelsen, frigørelse fra jødedommen, KD s udbredelse og hovedretninger. Religion og kultur s Kristendom i USA: - Puritanerne, pagtstanken: Sofie Reimick m.fl. (2010) Kultur og samfund- en grundbog s , Tekst af John Wintrop om pagten mellem Gud og purita- VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 5 af 14

6 nerne s Kristen fundamentalisme: Forskellige tilværelsesfortolkninger, Skabelsesberetningen og kreationisme, Sekularisering. Materiale: Religionernes indflydelse og forholdet mellem stat og religion, Sofie Reimick m.fl. (2010): Kultur og samfund en grundbog, s (minus bokse s. 153 og 155) Svend Lindhardt: Kristendom og protestantisk fundamentalisme i USA, Gyldendal 2005, s Artikler: Uddrag af Kreationismen trives i USA Kristelig Dagblad 22. juni 2011, Adam og Eva og dinosaurene Bibeltekst: første mosebog kap 1 - Reimick, Sofie m.fl. (2010): Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen på Hf. Tekster: Uddrag af den danske grundlov - s. 113, Uddrag af den Amerikanske Uafhængighedserklæringen s tilføjelser s Jeffersons udlægning af forfatningen ord Billede af Bush, der aflægger ed på Bibler s 152. Brøndum og Hansen: Luk Samfundet Op, s , , , Reimick, Madsen, Hansen og Frank: Kultur og samfund: Supplerende litteratur: - Debat: Svært opgør med amerikansk våbenlov, Berlingske Tidende, Flertal: Ret til våben er helt ukrænkelig. Politiken, Hverken Obama eller Romney vil stramme våbenlove efter massakre. Politiken, Obama vil handle uden om Kongressen. Jyllands-Posten, Second amendment to the United States Constitution - Uddrag af den amerikanske våbenlovgning - Ekspert: DSB afledte journalist med ulovlig aftale. Ritzaus Bureau, Hvad kan vi lære af Obama 2012? 7 ting jeg lærte af Obamas kampagne. Jesper Højberg Christensen. Kommunikationsforum - Spin. Om spin. Fra Wikipedia, den frie encyklopædi - Film: Kongekabale. Nikolaj Arcel Forløbet afsluttet med fællesfaglig synopsis: - Debatten, hverken Obama eller Romney tør tage, Politiken, 26/ Strid om skrifterne og våbenretten. Våbenkontrol deler USA's kristne, Kristeligt Dagblad, Uddrag af Uafhængighedserklæringen tilføjelse til forfatningen - Artikel fra Kristeligt Dagblad 16. marts 2011: Religiøs tolerance og intolerance i USA - One nation under guns: Statistik vedr. antallet af våben i USA og holdning til våben VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 6 af 14

7 Omfang Særlige fokuspunkter Ca. 40 lektioner af 50. min. Kompetencer, læreplanens mål, progression Fællesfagligt: globalisering og kulturmødet områdestudium det gode samfund. styreformer i historisk og nutidigt perspektiv ideologiernes kamp i det 20. århundrede forholdet mellem den vestlige kulturkreds og den øvrige verden. - Politiske ideologier - demokrati, deltagelsesmuligheder, politiske beslutninger og politiske styringskæder - Velfærdsmodeller - Social arv, social mobilitet Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Klasseundervisning Gruppe/par-arbejde Tekstanalyse Individuelle fremlæggelser, gruppefremlæggelser Film/tv-klip Udarbejdelse af historieopgave Titel 3 Indhold Indvandring Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Religion: - Intro islam: Religion og Kultur s Troen og pligterne: (søjlerne) Religion og Kultur s Tekster: Diverse suraer fra Koranen: Kaldet til bøn, sura 1, sura 2, sura 112, sura 113, sura 114 Muslimer i dk: - Kulturelle strategier: åbne og lukkede og tredje identitet (synkretisme). Tekst fra Det multinationale samfund og det danske, systime 2006, s VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 7 af 14

8 - Tabel: Hvor mange muslimer i dk og fra hvilke lande. Grundbogen til religion C s Islamisk ret: Religion og kultur s Sharia i dk: Grundbogen til religion C s Tv-udsendelse fra dr: Grin med Gud med Omar Marzouk - Artikel fra Kristeligt Dagblad 15. december 2012: Flere unge danskere lever efter Koranen - Tekster: Moustapha Kassen fra Demokratiske muslimer + Uddrag fra Hit but-tahrirs hjemmesiden. Fra Grundbogen til religion C s Eid plakat fra Paladsbiograferne 2012 (se evt. + forskellige reaktioner fra nettet. - Videoer med Bent Lexner om at være religiøs minoritet i Danmark (dobbelloyalitet, at være for integreret, institutioner der støtter jødisk identitet i dk). Fra religionsportalen (Religion.systime.dk) Omfang Særlige fokuspunkter - Thorndal, Morten Hansen: Ærkedansker perkerdansker. S Supplerende stof: - Racismeparagraffen (Straffelovens paragraf 266b) - Grundlovens paragraf 77 - Avisartikel: Jeg er racist er det et problem? Information Film: Den perfekte muslim. Nicolai Lang og Fenar Ahmad Egne undersøgelser af sammenhængen mellem social baggrund, partivalg og holdning til indvandring 21 lektioner af 50 min. Kompetencer, læreplanens mål, progression Fællesfagligt: globalisering og kulturmødet Væsentligste Religion: islam, herunder såvel nutidige tekster som tekster fra Koranen, med inddragelse af en europæisk og dansk kontekst religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid. - Kvantitative og kvalitative metoder - Sociale forskelle Partier og holdninger Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 8 af 14

9 arbejdsformer fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 4 Israel/Palæstina-konflikten Indhold Svend Holm-Nielsen: Retten til Palæstina, 1982, indledningen. Oversigtslæsning om zionismen og Theodor Herzl og de engelske løfter og aftaler. Balfour-erklæringen Anders Jerichow: Mellemøstkonflikter, 2009, s 66-90, Supplerende: Israels uafhængighedserklæring, 14. maj Kildetekst. Den arabiske Ligas erklæring 15. maj Kildetekst. Statistik over arabiske flygtninge Den arabiske Højkomité til FN s generalsekretær 6. aug Kildetekst. Israels officielle standpunkt til flygtningeproblemet, Kildetekst. Erskine Childers om de arabiske flygtninge, Kildetekst. FN s sikkerhedsråds resolution 242, Arafats tale i FN 1974: Olivengrenen og geværet. Den israelske reaktion i FN. Kildetekst Arafats tale 14. dec kildetekst FNs delingsplan, hentet fra: "Befolkningstal for Palæstina/Israel og besatte områder", kilder: Asher Arian, Johan Bender, Herbert Pundik, CIA og denstoredanske.dk, hentet fra H. W. Mortensen: Israel Intifada-billed hentet fra: Billede af det gamle Jerusalem", hentet fra: "Comparison of military strength of Israel and the Palestinians", hentet fra: Religion: Jødedom: Baggrundslitteratur: Følner, Hanne m.fl. (2002): Kuplen Muren Graven Jerusalem som helligsted for tre religioner. Gyldendal. - Religionsfaglige begreber, s Jødedom, kristendom og islam i grundtræk. Jødedommen fremstilling, s Kildetekster: Følner, Hanne m.fl. (2002): Kuplen Muren Graven Jerusalem som helligsted for tre religioner. Gyldendal Jødedom som kulturel tradition, s. 144 VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 9 af 14

10 - 43. Jødedom som religion, s Udvælgelse og pagt (1. mosebog kap. 12,1-8+17,1-17), s. 145 Artikler: Kristeligt dagblad ( ): Temadebat omskæring og religion, Debat s. 12 (indeholdene nedenstående artikler og indlæg): - Leder: Omskæring og religiøs identitet - Kjeldsen, Georg m.fl.: Rituel omskæring er ok - Frost, Jan: Omskæring er lige så vigtig for jøderne som dåben er for kristne - Skovsgaard, Steen: Omskæring og abort - Rosenkilde, Leif: Find dog et andet sted at bo - Lund, Niels D.: SF og lemlæstelse af drenge Film/video: Youtube - Deadline, DR2 (uploadet d ): Martin Krasnik forsvarer omskæring af drenge - Else Guldager Børnerådet. Lokaliseret d på Jerusalem: Baggrundslitteratur: Følner, Hanne m.fl. (2002): Kuplen Muren Graven Jerusalem som helligsted for tre religioner. Gyldendal. - Den hellige by, s Jerusalem i kort og billeder, s Jødiske helligsteder i Jerusalem, s Kristne helligsteder i Jerusalem, s Jerusalem i islamisk mytologi, s Muslimske helligsteder i Jerusalem, s Historisk tidslinje, s Kildetekster: Følner, Hanne m.fl. (2002): Kuplen Muren Graven Jerusalem som helligsted for tre religioner. Gyldendal Templets indvielse (1. kongebog 8,1-21), s Det åndelige tempel, s (de apostolske fædre uddrag fra Barnabasbrevet kap. 16) Profetens natterejse og himmelfærd, A. (Ibn Ishaq), s Artikler: Risager, Miriam (2012): Hvad er pagtens ark? Lokaliseret d på Film/video: Youtube - Ripper, John (uploadet d ): Stations of the Cross Via Dolorosa Jerusalem, Israel. Lokaliseret d på - Al Jazeera English (uploadet d ): Jerusalem's controversial Western Wall. VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 10 af 14

11 Lokaliseret d på - BBC World (uploadet d ): The Temple Mount, Dome of the rock, Jerusalem, Israel. Lokaliseret d på - Janus Graves Rasmussen og Jacob Graves Sørensen: Mellemøsten under forandring. Forlaget, Columbus. Kapitlet MENA et minefelt i international politik s Omfang Supplerende materiale: - Obama: Israel er vores evigt allierede. Ritzaus Bureau Fredsforhandlinger ender med fiasko. Politiken Film: Citronlunden. - Israel, bosættelser og historien. Jyllandsposten Betingelserne for fred er bedre end nogensinde, men problemet er blevet for lille. Information Kort over bosættelserne. - Israel-Palæstina konflikten konfliktens baggrund. Temaside på emu.dk - Balfour-erklæringen - Israel-Palæstina konflikten hvem er de centrale aktører? Israel-Palæstina-konflikten. Malene Grøndahl, ibureauet/dagbladet Information lektioner af 50.min. Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Fællesfaglige: Områdestudium - hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag - natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv - styreformer i historisk og nutidigt perspektiv - ideologiernes kamp i det 20. århundrede Religion: - Udvalgte sider af yderligere én religion og religionernes centrale fænomener (Jødedom) - Etiske eller filosofiske problemstillinger - Religioners samfundsmæssige, politiske og kulturelle betydning i fortid og nutid - Islam med fokus på Jerusalem. (Islam fra indvandring kan også eksamineres her - se titel 3). - Sociale og kulturelle forskelle - Demokrati og deltagelsesmuligheder VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 11 af 14

12 - Teorier om International Politik (Liberalisme, Neo-liberalisme, Realisme, Neorealisme) Titel 5 Indhold Velfærd Kühles, Ebbe Danmarks historie, i et globalt perspektiv, Gyldendal 2008 s , , , , , Supplerende: Kilder: Fattigdomsforordning 1708, Uddrag af grundloven 1849, Lov om alderdomsunderstøttelse 1891, kilder fra Kort over hertugdømmerne Slesvig-Holsten Religion: Etik i Danmark Baggrundslitteratur: Mikkelsen, Poul Storgaard (2008): Den optimale behandling? Om medicinsk etik, Systime. - Introduktion, s Kildetekster: Bentham, Jeremy (1789): Af: En indføring i principperne for moral og lovgivning. I: Mikkelsen, Poul Storgaard (2008): Den optimale behandling? Om medicinsk etik, Systime. S. Kant, Immanuel (1785): Af: Grundlæggelse af moralens metafysik. I: Mikkelsen, Poul Storgaard (2008): Den optimale behandling? Om medicinsk etik, Systime. S. Kemp, Peter (1998): Fra pligtetik til lykkeetik. I: Mikkelsen, Poul Storgaard (2008): Den optimale behandling? Om medicinsk etik, Systime. S. Nørgaard, Lone (2002): Ja til aktiv selvhjælp. Aktiv selvhjælp, Fremad, s (Fundet i Religionsportalen v. Poul Storgaard Mikkelsen, religion.systime.dk) Artikler: Hermansen, Anne Sophia (2014, 14. januar): Luk Det Etiske Råd. Berlingske Blog: ASH. Lokaliseret d på Lilleør, Kathrine (2014, 11. januar): Etisk Råd uden sosu-assistent. Berlingske Blog: Lilleør. Lokaliseret d på Diverse selvfundne artikler blandt eleverne omhandlende etiske dilemmaer. VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 12 af 14

13 Film/video: Religionsportalen, - Jesper Vind: Definition af etik - Ole Hartling: Definition af etik - Ole Hartling: Økonomi og eutanasi - Ole Hartling: Formynderi? Internet: Religionsportalen v. Poul Storgaard Mikkelsen, - Analysemodel for analyse af hjemmesider Omfang - Brøndum og Hansen: Luk Samfundet Op, s Supplerende materiale: - Debat: Vil du betale 127kr. for at gå til lægen? Ritzaus Bureau Uddrag af rapporten: Brugerbetaling på velfærdsydelser smart fix eller nødløsning? Casa-analyse. Februar De Radikale vil have velhavende til at betale mere for sundhedshjælp. Berlingske Højtuddannede har bedre chance for at overleve kronisk sygdom. Politiken Minister vil gøre forskel på patienter. Politiken Statistik: Udviklingen i dansk BNP. Danmarks Statistik Statistik: Bruttoledighed fordelt på uddannelsesgrupper. Danmarks Statistik Statistik: Betalingsbalancens løbende poster i længere perspektiv. AE Statistik: Inflation i EU og Danmark. Danmarks Statistik Drømmen om en bæredygtig økonomi. Information Dansk økonomi, forår Det økonomiske Råd lektioner af 50. min. Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression Fællesfaglige: religiøse og politiske brud i dansk eller europæisk perspektiv det gode samfund. områdestudium dansk historie og identitet natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv styreformer i historisk og nutidigt perspektiv ideologiernes kamp i det 20. århundrede Religion: VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 13 af 14

14 - Etiske og filosofiske problemstillinger - Økonomiske sammenhænge - Velfærdsmodeller og velfærdsstatens udfordringer - Sociale og kulturelle forskelle, herunder velfærd og fordeling Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 6 Indhold Omfang Særlige fokuspunkter Væsentligste arbejdsformer Særfagligt forløb (hist): De lange linjer, Styreformer og magt Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernetekster: Grubb, Ulrik, Overblik, Verdenshistorien i korte træk, Gyldendal kap. 2-5, 9-10, Supplerende: Foredrag om Antikken: Kilder: Den gamle oligark Quintus Tullius Cicero: Kortfattet vejledning i valgkamp Skematisk fremstilling af det romerske politiske system under republikken Brev om lensrettigheder og pligter i Frankrig, Det feudale system Pave Gregors diktat Kejser Henrik 4. afsætter pave Gregor 7 Pave Urban opfordrer til korstog s Jerusalems fald Stændersamfundet, Ca. 9 lektioner af 50. min. Kompetencer, læreplanens mål, progression Fagligt indhold: - hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag - styreformer i historisk og nutidigt perspektiv - natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv Arbejdsformer: Udgangspunkt i kursisternes egne forforståelser og viden. Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt, skriftligt arbejde VUC Hvidovre-Amager holdnr Side 14 af 14

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: december-januar 14 Institution Thy-Mors hf og vuc Uddannelse Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Tina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2015 Vuc

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: November 2015 Vuc

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011/12 Institution VUC Holstebro/Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Religion C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF 2-årigt Kultur- og samfundsfagsgruppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Herning

Læs mere

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie

KS konference 17. marts 2011. Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie KS konference 17. marts 2011 Lene Jeppesen Fagkonsulent i historie Disposition Faggruppens identitet Faglighed og fagligt samspil Lærerplansændringerne: Slankning af fællesfagligt indhold og kernestof

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C Marie Secher

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Kultur- og samfundsfag,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 HF

Læs mere

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør

Oversigt over gennemførte forløb. Kristendom. Islam. Buddhisme. Undervisningsbeskrivelse. Termin Termin Maj/Juni HF & VUC Nordsjælland Helsingør Undervisningsbeskrivelse Termin Termin Maj/Juni 2017 Institution HF & VUC Nordsjælland Helsingør Uddannelse HF e Fag og niveau Religion C niveau Lærer(e) Mads Haahr Andersen Hold 4frlcmf1 Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 13-14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF &VUC Vestegnen Hf 2. år Kulturfag (religionsfagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December-januar 15/16 Institution VUC Vestegnen, Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold hfe Historie B Nina Bisgaard

Læs mere

HF & VUC København Syd holdnr 2reC615 Side 1 af 6

HF & VUC København Syd holdnr 2reC615 Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Sommertermin, skoleår 15-16sc HF &VUC København Syd Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution STUK Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Religion C Jesper Kikkenborg 2C Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 VUC-Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kultur- og samfundsfagsgruppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse maj-juni, 11/12 VUC, Campus Vejle Hf Fag og niveau Historie B - hf-enkeltfag, juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnen HF & VUC Hfe Religion C Ditte Rahbek

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Religion B Bente Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold AVU HF-Broen Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C>B Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herning HF og VUC HFe Religion C Sidsel Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: hf14k 0812 Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2

Undervisningsbeskrivelse for: hf14k 0812 Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2 Undervisningsbeskrivelse for: hf14k 0812 Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2 Fag: Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2 Niveau: Ingen Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Vestegnen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, august-september,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C Mikkel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014/2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2011 maj 2012 Institution ZBC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie B Marb 2c Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 VUC Skive-Viborg,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Kbh Syd HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-Enkeltfag Samfundsfag C

Læs mere

3erlcel2. Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj- Juni 2016

3erlcel2. Side 1 af 6. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj- Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdelingen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kultur- og samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013-2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Religion

Læs mere

Religionsportalen, Systime (i-bog) - https://religion.systime.dk

Religionsportalen, Systime (i-bog) - https://religion.systime.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2016 HF

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Herning HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kultur og samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar/juni 2016 Institution VUC Vestegnen, Albertslund Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Religion C Sara

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2012-2013 Institution VUC Vest Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Religion C (HFE)

Læs mere

Termin hvori undervisningen afsluttes:

Termin hvori undervisningen afsluttes: Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vestegnen 2-årigt Hf Kulturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kultur-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Maj-juni VUC Vestegnen Hf Kulturfag historie B Lærer(e) Jonas Holth Lund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Undervisningsbeskrivelse for: 2s hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløboversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Campus Vejle Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Danmark en del af den globale verden

Danmark en del af den globale verden Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Skive-Viborg HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Samfundsfag C Tina Brunsgaard Bjerregaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2011 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Højere handelseksamen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil.

Nrec136v Holdet er internetbaseret hvor kursisterne har læst materialet og besvaret spørgsmål på skrift og via lyd- eller videofil. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf enkeltfag Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14 Thy

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Undervisningsbeskrivelse for: 1e Sa Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1e Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Anders Lytzen Lassen (AL) Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-Vest,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF enkeltfag Religion C Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintereksamen 15-16 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-Enkeltfag Samfundsfag

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hf/hfe Fag og niveau Samfundsfag B Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Vestegnen HFe Religion C Lior Waniewitz lw@vucv.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-maj 2013 Institution Campus Vejle Vejle Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vestegnen

Læs mere

Signe Luisa Hjorth Olsen, Merete Jagd Esmarch & Pernille Mosholm Boye Thulstrup

Signe Luisa Hjorth Olsen, Merete Jagd Esmarch & Pernille Mosholm Boye Thulstrup Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014-2015 Institution Herning HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Religion C Signe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF, e-learning (½-årligt) Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Religion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2015

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2015 Herning

Læs mere

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september

Kina fra uland til supermagt? Titel 3 Afghanistan og krigen mod terror - dansk sikkerhedspolitik efter 11. september Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014-15 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Religion C-niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Skive-Viborg Hfe Samfundsfag C Lærer(e) Svante Bram

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen startes januar 2013 og undervisningen afsluttes maj-juni 2013 Institution VUC-Vejle Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin december 2016 Institution Hf og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Vinter 2015 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2015/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 VUC-Vestegnen

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag B Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2012 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014-15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F2014 Favrskov Gymnasium stx Religion C-niveau Bodil Reintoft Christensen 3b rel Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2014 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag C B Efterår

Læs mere

VUC Hvidovre-Amager holdnr. 2reC315 Side 1 af 6

VUC Hvidovre-Amager holdnr. 2reC315 Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 15-16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Hvidovre-Amager HFe Religion C Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution Nordvestsjællands HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Religion C Louise

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere