Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 3200

2 Copyright 2014 Boston Scientific or its affiliates. All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse af udstyr. S-ICD, SQ-RX og Q-TRAK er alle registrerede varemærker tilhørende Cameron Health, Inc. Q-GUIDE og Q-TECH er alle varemærker tilhørende Cameron Health, Inc. Bluetooth er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG Inc. microsd er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende SD-3C, LLC. Vejledninger og anden skriftlig dokumentation må ikke kopieres eller distribueres uden tilladelse fra Cameron Health, Inc. Denne dokumentation er beregnet til brug for professionelle fagfolk, som er uddannede til eller har erfaring med implantation af enheder og/eller opfølgende procedurer.

3 Indholdsfortegnelse GENEREL BESKRIVELSE Beskrivelse...1 Indikationer...1 Tilsigtet anvendelse...1 Kontraindikationer...1 Advarsler og forholdsregler for programmeringsenheden...1 Generelt...1 Elektrostatisk afladning (ESD)...3 Advarsler og forholdsregler i forbindelse med S-ICD-systemet...3 Generelt...4 Brug af andre medicinske terapimetoder/diagnostiske procedurer...4 Elektromagnetisk interferens (EMI) uden for hospitalsmiljøet...5 Potentielle komplikationer...6 FUNKTION Opsætning af Q-TECH Programmeringsenhed...7 Emballage...7 Styrepanel og forbindelser på programmeringsenheden...8 Opladning af programmeringsenheden...8 Brug af Q-TECH Programmeringsenheden Aktivering af programmeringsenheden Ændring af lydstyrkeniveauet Placering af programmeringsenheden i pausetilstand Sådan slukkes programmeringsenheden Brug af programmeringsenhedens kontaktskærm Brug af staven Navigation Skærmoverskrift Navigationspanel Genstart af programmeringsenheden Konfiguration af Q-TECH Programmeringsenhed Konfiguration af programmeringsenhedens indstillinger Dato- og tidsformat Tidszone Svenska Español Slovenská Português Italiano Deutsch Français Nederlands Dansk Česky English

4 FUNKTION (fortsat) Sprogpræference Printervalg Programmeringsenhedens softwareversion Betjeningstilstande for Q-TECH Programmeringsenhed Online funktionsmåde Offline funktionsmåde Betjeningstilstande for SQ-RX-anordningen Tilstanden Shelf (Lagring) Tilstanden Therapy On (Terapi til) Tilstanden Therapy Off (Terapi fra)...26 Tilslutning til og frakobling fra SQ-RX-anordningen Scanning for SQ-RX-anordninger Tilslutning til SQ-RX-anordningen Tilslutning til en SQ-RX-anordning i lagringstilstanden: Afslutning af en patientsession Programmering af SQ-RX-anordningen ved implantation Indtastning af elektrodeoplysninger Oprettelse af patientjournalen Automatisk konfiguration Programmering af terapiparametre Defibrillationstest Udførelse af SQ-RX-kontrol Konfiguration af måling og automatisk opsætning Visning af SQ-RX-anordningens status Visning af lagrede episoder Udskrivning af rapporter fra programmeringsenheden Udskrivning af rapporter Oversigtsrapport Registreret S-EKG-rapport Episoderapport S-EKG-funktioner S-EKG-markører på rytmestrimler S-EKG-skalaindstillinger Registrering og visning af S-EKG-strimler... 55

5 Menuen Utilities (Funktioner) Anskaffelse af reference-s-ekg Registrer alle målevektorer Bipperkontrol Manuel konfiguration Smart-ladning Yderligere funktioner på programmereringsenheden Livsreddende stød Manuelt stød S-ICD-systemmagnet, model VEDLIGEHOLDELSE Opladning af programmeringsenheden Rengøring af programmeringsenheden Vedligeholdelse Vedligeholdelsescheck Sikkerhedsforanstaltninger Udtjent programmeringsenhed FEJLFINDING Printeren kan ikke udskrive Ingen tilgængelig printer Kontaktskærm inaktiv mens tilsluttet vekselstrøm Tab af kommunikation med printer Kan ikke kommunikere med SQ-RX-anordningen OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER EMI/RFI /5/EF (R&TTE direktivet) Essentielle funktionskrav DEKLARATIONER Deklaration om elektromagnetiske emissioner Deklaration om elektromagnetisk immunitet, part Deklaration om elektromagnetisk immunitet, part Anbefalede separationsafstandes EMI/RFI-oplysninger: Programenhed-til-pulsgenerator Svenska Español Slovenská Português Italiano Deutsch Français Nederlands Dansk Česky English

6 SPECIFIKATIONER Retningslinjer for produktet Specifikationer Nominelle specifikationer DEFINITION AF SYMBOLER PÅ PAKKENS ETIKETTERING Emballagesymboler: Q-TECH Programmeringsenhed Emballagesymboler: Stav for Q-TECH Programmeringsenhed GARANTI Begrænset garanti... 80

7 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: GENEREL BESKRIVELSE Beskrivelse Q-TECH Programmeringsenhed ( programmeringsenheden ), model 3200, er en del af S-ICD-systemet fra Cameron Health/Boston Scientific, som er ordineret til patienter, hvor behandling af hjertearytmi er berettiget. De andre komponenter af S-ICD-systemet omfatter SQ-RX-pulsgeneratoren ( SQ-RXanordningen ), Q-TRAK-subkutan elektrode ( elektroden ) og Q-GUIDE-instrumentet til indføring af subkutane elektroder ( EIT ). Programmeringsenheden er en ikke-steril tabletcomputer, som ikke skal implanteres. Den styres af en grafisk brugergrænseflade (GUI), som vises på en kontaktskærm. Programmeringsenheden forsynes enten med vekselstrøm fra en stikkontakt eller en intern lithium-ion-batteripakke. Programmeringsenheden anvender en tilknyttet fjernmålingsstav til at kommunikere trådløst med SQ-RX-anordningen for at give mulighed for justering af programmerbare indstillinger samt indsamling af data. S-ICD-systemet er beregnet til at være brugervenligt og til at forenkle patientbehandling. S-ICDsystemet kommer med en mængde forskellige automatiske funktioner, der er beregnet til at reducere den mængde tid, der er nødvendig for implantation, indledningsvis programmering og patientkontrol. Indikationer S-ICD-systemet er beregnet til at administrere defibrillationsterapi for behandling af livstruende ventrikulære takyarytmier i patienter uden symptomatisk bradykardi, uophørlig ventrikeltakykardi eller spontan, hyppigt recidiverende ventrikeltakykardi, som pålideligt kan afbrydes med anti-takykardipacing. Tilsigtet anvendelse Programmeringsenheden er beregnet til at kommunikere med SQ-RX-anordningen. Programmeringsenhedens software styrer alle SQ-RX-anordningens kommunikationsfunktioner. Kontraindikationer Unipolære pacemakere er kontraindiceret for brug sammen med S-ICD-systemet. Advarsler og forholdsregler for programmeringsenheden Generelt Eksternt defibrillationsudstyr skal være tilgængeligt til øjeblikkelig anvendelse under implantationsproceduren og kontrolbesøg. Brug kun programmeringsenheden med den eksterne strømforsyning, der følger med programmeringsenheden. Brug af andet tilbehør kan beskadige programmeringsenheden. 1

8 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: GENEREL BESKRIVELSE 2 Den amerikanske netledning skal forbindes med et 110 VAC forsyningsnet. Alle andre netledninger skal forbindes med et 230 VAC forsyningsnet. Uden for USA sørg for at bruge den leverede netledning, der nøjagtigt matcher din vekselstrømsstikkontakt. For at undgå risiko for elektrisk stød må programmeringsenheden kun tilsluttes et forsyningsnet med beskyttelsesjording. Isolering af forsyningsnettet opnås ved at frakoble strømforsyningens AC forbindelsesstik. Programmeringsenheden eller den eksterne strømforsyning må ikke placeres således, at det er vanskeligt at frakoble denne ledning. Brug aldrig en beskadiget ekstern strømforsyning eller en beskadiget programmeringsenhed. Programmeringsenheden er ikke vandtæt eller eksplosionssikker og kan ikke steriliseres. Den må ikke bruges i nærheden af brandfarlige gasblandinger inklusive bedøvelsesblanding, der indeholder luft, oxygen eller dinitrogenoxid. Bekræft, at programmeringsenheden kommunikerer med den tilsigtede implanterede SQ-RXpulsgenerator. Programmeringsenheden er udelukkende beregnet til brug af professionelle inden for sundhedssektoren. Programmeringsenheden kan forårsage radiointerferens, eller den kan afbryde funktionen af nærliggende udstyr. Det kan være nødvendigt at tage mildnende forholdsregler såsom omorientering eller omplacering af programmeringsenheden eller afskærmning af området. Programmeringsenheden er designet til at udsende radiofrekvenser i 403,5 MHz- og 2,4 GHzbåndene. Dette kan forårsage interferens med nærliggende udstyr. Elektrisk medicinaludstyr i nærheden skal overvåges nært, når programmeringsenheden anvendes. Tilstedeværelsen af andet udstyr i samme frekvensbånd (403,5 MHz for SQ-RX impulsgenerator og 2,4 GHz for printeren) kan forårsage interferens med kommunikation. I tilfælde af kommunikationsproblemer henvises der til afsnittet Fejlfinding i denne vejledning. Hvis programmeringsenheden anvendes i nærheden af andet medicinsk udstyr eller kontorudstyr, skal alt udstyr kontrolleres for at sikre normal funktion. Andet udstyr kan forårsage interferens med programmeringsenheden, selv hvis dette andet udstyr er i overensstemmelse med emissionskravene for International Special Committee on Radio Interference (CISPR). Brug af tilbehør, der ikke er godkendt af Cameron Health/Boston Scientific, kan resultere i øgede emissioner eller reduceret funktion af programmeringsenheden, og det kan forårsage utilsigtet adfærd af programmeringsenheden. Det er ikke tilladt at modificere programmeringsenheden. Udelukkende Cameron Health/Boston Scientific S-ICD-programmeringsenheden og den rette software må anvendes til kommunikation med og programmering af SQ-RX-pulsgeneratoren.

9 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: GENEREL BESKRIVELSE Programmeringsenheden må ikke bortskaffes i forbrændingsanlæg eller afbrændes, og den må ikke udsættes for temperaturer på over 100 C. Dette kan resultere i, at programmeringsenheden eksploderer. Ingen dele af programmeringsenheden må demonteres eller ændres. Programmeringsenheden må ikke nedsænkes i nogen form for væske. Hvis programmeringsenheden bliver våd, kontakt Kundeservice for oplysninger om returnering af programmeringsenheden til Cameron Health/Boston Scientific. Forsøg ikke at tørre den i en ovn, mikrobølgeovn eller tørremaskine, da dette udgør en risiko for overophedning eller eksplosion. Programmeringsenheden må ikke opbevares på steder, hvor temperaturerne er uden for opbevaringsområdet, som er -10 C til 55 C. Udsættelse for høje temperaturer kan forårsage overophedning eller antændelse af programmeringsenheden, og det kan muligvis reducere programmeringsenhedens ydeevne og levetid. Misbrug (fx at den tabes eller knuses) kan beskadige programmeringsenheden. Hvis du har mistanke om, at programmeringsenheden er beskadiget, kontakt din lokale Cameron Health/ Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for instruktioner og returneringsemballage. Programmeringsenhedens display er fremstillet i glas eller akryl og kan knuses, hvis programmeringsenheden tabes eller den udsættes for kraftige stød. Brug ikke enheden, hvis skærmen er knust eller sprækket, da dette kan forårsage personskade. Undgå at anvende programmeringsenheden ved siden af eller stablet oven på andet udstyr. Kontroller, at programmeringsenheden fungerer normalt i denne konfiguration, hvis det er nødvendigt at anvende den ved siden af eller stablet oven på andet udstyr. Kontakt den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for assistance eller reservedele. Elektrostatisk afladning (ESD) Programmeringsenheden kan være påvirket af ESD. Hvis ESD forekommer, og programmeringsenhedens funktionalitet er påvirket, forsøg da at nulstille programmeringsenheden, eller kontakt den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for retningslinjer. Rør ikke ved, og forbind ikke fjernmålingsstaven med programmeringsenheden, medmindre forebyggende foranstaltninger for ESD anvendes. Advarsler og forholdsregler i forbindelse med S-ICD-systemet Før brug af S-ICD-systemet skal alle advarsler og forholdsregler i denne vejledning læses og overholdes. Se brugervejledningerne til SQ-RX-pulsgeneratoren, Q-TRAK-elektroden eller Q-GUIDE-instrumentet til indføring af elektroder for oplysninger om implantation og eksplantation af S-ICD-systemet. 3

10 4 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: GENEREL BESKRIVELSE S-ICD-systemet indeholder sterile produkter, som udelukkende er til engangsbrug. Anordningen må ikke resteriliseres. Håndter altid S-ICD-systemets komponenter forsigtigt, og anvend korrekt steril teknik. Generelt Eksternt defibrillationsudstyr skal være tilgængeligt til øjeblikkelig anvendelse under implantationsproceduren og kontrolbesøg. Placering af en magnet over SQ-RX-pulsgeneratoren afbryder arytmidetektion og terapireaktionen. Når magneten fjernes, genoptages arytmidetektion og terapireaktionen. Et opbrugt batteri vil i sidste ende få SQ-RX-pulsgeneratoren til at holde op med at virke. Defibrillation og et stort antal opladninger forkorter den lange levetid for SQ-RX-pulsgeneratorens batteri. S-ICD-systemet er ikke blevet evalueret i forhold til pædiatrisk brug. S-ICD-systemet administrerer ikke pacing til længerevarende bradykardi, kardiel resynkroniseringsterapi (CRT) eller anti-takykardipacing (ATP). Brug af andre medicinske terapimetoder/diagnostiske procedurer Ekstern defibrillation eller cardioverter-defibrillation kan skade S-ICD-systemet. Undgå at placere defibrillationselektroder direkte over SQ-RX-anordningen eller elektroden. Hjerte-lungeredning (CPR) kan forstyrre detekteringen kortvarigt og medføre en forsinkelse af terapien. En patient med et implanteret S-ICD-system må ikke udsættes for diatermi. Interaktionen i forbindelse med diatermibehandling med en implanteret SQ-RX-pulsgenerator kan beskadige SQ-RX-pulsgeneratoren og forårsage patientskade. Patienten må ikke udsættes for MR-scanning. MR-scanning kan beskadige SQ-RXpulsgeneratoren og forårsage patientskade. Elektrisk interferens eller støj fra kilder såsom elektrokirurgisk og monitoreringsudstyr kan forårsage interferens med kommunikationen mellem programmeringsenheden og SQ-RX-pulsgeneratoren eller resultere i upassende terapi. Hvis interferens forekommer, skal programmeringsenheden eller staven flyttes og omplaceres væk fra interferenskilden. Ioniserende strålebehandling såsom radioaktiv kobolt, lineære acceleratorer og betatroner kan påvirke S-ICD-systemets funktion negativt. Terapeutisk ioniseringsstråling kan ikke detekteres øjeblikkeligt. Strålingen kan dog beskadige de elektroniske komponenter i SQ-RX-pulsgeneratoren. Minimer risikoen for ioniseringsstråling på følgende måde:» Afskærm SQ-RX-pulsgeneratoren med et strålefast materiale uanset afstanden mellem SQ-RX-pulsgeneratoren og bestrålingsstrålen.

11 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: GENEREL BESKRIVELSE» Ret ikke strålingsporten direkte mod SQ-RX-pulsgeneratoren.» Evaluer S-ICD-systemets funktion efter hver strålebehandling. Litotripsi og andre terapeutiske former for ultralyd kan skade SQ-RX-pulsgeneratoren. Hvis ultralyd er påkrævet, skal direkte flow af impulsbølger nær stedet med den implanterede SQ-RX-pulsgenerator undgås. Udvis forsigtighed under ablationsprocedurer. Programmer S-ICD-systemet til Therapy Off (Terapi fra). Hold strømbanen (elektrodespids til jord) så langt væk fra den implanterede SQ-RX-pulsgenerator og elektrode som muligt. Programmeringsenheden er ikke egnet til brug i tilstedeværelsen af en brændbar anæstetisk blanding med luft eller med ilt eller dinitrogenoxid. Elektromagnetisk interferens (EMI) uden for hospitalsmiljøet Eksponering for EMI eller statisk magnetiske felter kan afbryde detektion af takykardi og muligvis forårsage midlertidig hindring af terapilevering. EMI kan også aktivere levering af et stød i fraværet af takykardi. Automatisk måling og detektion af takykardier genoptages, når patienten bevæger sig væk fra kilden med EMI eller statisk magnetiske felter. For at minimere denne risiko, skal patienter rådes til at undgå kilder med EMI eller statisk magnetiske felter med en styrke >10 gauss eller 1 mtesla. Kilder med EMI omfatter, men er ikke begrænset til:» Højspændingsledninger» Lysbuesvejsningsudstyr» Elektriske smelteovne» Store radiofrekvenssendere (såsom radar)» Vekselstrømsgeneratorer på kørende motorer i biler» Kommunikationsudstyr (såsom højspændingsradiosendere) Kilder med stærke statisk magnetiske felter kan inkludere følgende:» Industrielle transformere og motorer» Store stereohøjtalere» Magnetiske stave såsom dem, der bruges i sikkerhedskontrollen i lufthavne Patienter skal søge medicinsk rådgivning hos lægen, før de træder ind i et område, hvor et opslået skilt netop forbyder patienter med en implanteret cardioverter-defibrillator eller pacemaker adgang. 5

12 Potentielle komplikationer Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: GENEREL BESKRIVELSE Potentielle komplikationer i forbindelse med implantation af S-ICD-systemet kan inkludere, men er ikke begrænset til følgende: Acceleration/induktion af atrielle eller ventrikulære arytmier Bivirkning fremkaldt af induktionsafprøvning Allergisk reaktion/bivirkning fremkaldt af systemet eller lægemidlet Blødning Brud på den elektriske leder Cystedannelse Død Forsinket terapilevering Ubehag ved eller forlænget ophelingstid for incision Fejl i elektrodeisoleringen Elektrodedeformation og/eller -brud Erosion/udstødelse Manglende terapilevering Feber Hæmatom Hæmothorax Forkert elektrodetilslutning til pulsgeneratoren Manglende evne til at kommunikere med pulsgeneratoren Manglende evne til at defibrillere eller pace Upassende pacing efter stød Upassende levering af stød Infektion Keloiddannelse Migrering eller løsrivelse Muskelstimulation Nerveskade Pneumothorax Ubehag efter stød/pacing Præmatur afladning af batteri Vilkårlige komponentfejl Slagtilfælde Subkutant emfysem Kirurgisk revision eller udskiftning af systemet Synkope Rødme, irritation, følelsesløshed eller nekrose i væv I tilfælde af potentielle komplikationer kan invasiv korrigerende handling og/eller modifikation eller fjernelse af S-ICD-systemet være nødvendigt. 6

13 Patienter, som modtager et S-ICD-system, kan også udvikle psykiske sygdomme, som inkluderer, men ikke er begrænset til følgende: Depression Fantomstød Angst for stød Opsætning af Q-TECH Programmeringsenhed Emballage Programmeringsenhedens komponenter omfatter: Model 3200-programmeringsenhed med software installeret Model 3203-telemetristav Ekstern strømforsyning og vekselstrømsnetledning Efterse emballagen visuelt for at sikre, at indholdet er fuldkomment. Anvend ikke produktet, hvis der er tegn på skade. I tilfælde af skade skal produktet returneres til Cameron Health/Boston Scientific. Kontakt den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeservice for instruktioner og returneringsemballage. 7

14 Styrepanel og forbindelser på programmeringsenheden Forbindelsesport rt til fjernmålingsstavstav Lydstyrkeregulator Tænd-/slukknap Port til ekstern strømforsyning microsd -stik (til brug for teknisk support) Figur 1: Styrepanel og eksterne forbindelser Opladning af programmeringsenheden Programmeringsenheden er hovedsageligt beregnet til at blive anvendt, mens den er strømført med vekselstrøm, men den kan også anvendes på batteristrøm, så længe de interne batterier er tilstrækkeligt opladet. Programmeringsenheden genoplades, når den strømføres med vekselstrøm. Når programmeringsenheden ikke er i brug, anbefales det, at den forbliver tilsluttet til vekselstrøm for at sikre tilstrækkeligt opladede batterier. Bemærk: Aktuelle sessionsdata kan gå tabt, hvis en inaktiv periode på 45 minutter opstår under en aktiv fjernmålingssession, og programmeringsenheden ikke er forbundet til en stikkontakt. En batteripakke kan oplades fuldstændigt i løbet af 5 timer. Det kan dog tage længere tid, hvis programmeringsenheden anvendes, mens den oplades. Batteristatusindikatoren i øverste højre hjørne af skærmen viser hovedbatteriets strømstatus, når enheden er i brug: 8

15 Alle fire søjler er oplyst (grønne) Batteriet er 100 % opladet. Tre søjler er oplyst (grønne) Batteriet er 75 % opladet. To søjler er oplyst (gule) Batteriet er 50 % opladet. Én søjle er oplyst (rød) Batteriet er 25 % opladet. En af følgende advarselsskærme vises på programmeringsenheden, efterhånden som batteriets strømniveau gradvist bliver lavere. Programmer Battery Low (Programmeringsenhedens batteriniveau er lavt) Programmer Battery Critical (Programmeringsenhedens batteriniveau er kritisk) Out Of Power (Batteriet er tomt) Sådan oplades programmeringsenheden: 1. Forbind vekselstrømsnetledningen med programmeringsenheden (figur 2). 2. Slut netledningen til en vekselstrømsstikdåse. Vekselstrømsport Figur 2: Tilslutning af vekselstrøm 9

16 Brug af Q-TECH Programmeringsenheden Aktivering af programmeringsenheden Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: FUNKTION Programmeringsenhedens tænd-/slukknap sidder i fordybningen over og bag skærmens venstre hjørne. Tryk ned på, og hold knappen nede, indtil skærmen er aktiv (figur 3). Tænd/sluk Lydstyrkeregulator Figur 3: Tænd og sluk af programmeringsenheden og ændring af lydstyrkeniveauet Bemærk: Hvis programmeringsenheden ikke kan tændes, mens den strømføres med vekselstrøm via netledningen, skal netledningen først tages ud af programmeringsenheden. Tryk ned på, og hold programmeringsenhedens tænd-/slukknap nede, indtil skærmen er aktiv (figur 3). Derefter kan vekselstrømsnetledningen forbindes igen. Ændring af lydstyrkeniveauet Lydstyrken for lyde genereret af programmeringsenheden kan justeres midlertidigt ved hjælp af lydstyrkeregulatoren (figur 3). Niveauet nulstilles automatisk, når programmeringsenheden genstartes. Placering af programmeringsenheden i pausetilstand Programmeringsenheden har en pausetilstand, som aktiveres automatisk for at spare på strøm. Når denne tilstand er aktiv, er skærmbilledet tomt. Programmeringsenheden går i pausetilstand, når: 10

17 Der trykkes kortvarigt på tænd-/slukknappen (figur 3) Programmeringsenheden ikke er strømført med vekselstrøm, ikke er i aktiv kommunikation med en SQ-RX-pulsgenerator, og den har været inaktiv i 15 minutter Kortvarigt tryk på tænd-/slukknappen vil genoptage normal funktion. Sådan slukkes programmeringsenheden Programmeringsenheden kan slukkes på to måder: 1. Tryk på, og hold tænd-/slukknappen (figur 2) nede, indtil systemnedlukningsmenuen vises. Vælg Sluk i pop-op-menuen, og bekræft ved at trykke på OK. 2. Fra skærmens hovedmenu tryk på knappen Sluk, og vælg OK i bekræftelsesdialogen. Brug af programmeringsenhedens kontaktskærm Programmeringsenheden er udstyret med en LCD-kontaktskærm. Skærmen kan justeres til den ønskede visningsvinkel ved hjælp af støttebenet, der sidder bag på programmeringsenheden. Al interaktion med programmeringsenheden foregår ved at bruge fingrene til at berøre de passende steder på skærmen. Bladr gennem lister på skærmen ved at lade en finger glide op og ned ad listen (figur 4). Der vises et tastatur på skærmen, når det er nødvendigt at indtaste tekst. Figur 4: Sådan bladres der gennem lister på skærmen 11

18 Brug af staven Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: FUNKTION Model 3203-staven ( staven ) gør det muligt for programmeringsenheden at kommunikere med SQ-RX-anordningen. Bemærk: Staven er en usteril anordning. Staven og programmeringsenheden MÅ IKKE STERILISERES. Ved brug i et sterilt område skal staven indeholdes i en steril barriere. Staven forbindes med programmeringsenheden ved at skubbe stavens kabelforbindelsesstik over kommunikationskortets forbindelsesport, som findes på den bageste kant af programmeringsenheden (figur 5). For at fjerne staven tag fat i stavens kabelforbindelsesstik, og træk det forsigtigt lige ud af kommunikationskortets forbindelsesport. Bemærk: Træk, eller ryk ikke i kablet for at fjerne staven fra programmeringsenheden. Sådan handling kan forårsage skjult skade på kablet. Et beskadiget kabel kan reducere den trådløse kommunikationsevne og kræve, at staven udskiftes. Figur 5: Tilslutning af staven For at opnå optimal telemetri, skal staven anbringes direkte over den implanterede SQ-RX-anordning. Selvom programmeringsenheden måske modtager S-EKG-telemetri ved større afstande, skal programmering foretages med staven anbragt over SQ-RX-anordningen. 12

19 Hvis telemetri går tabt, bliver skærmbilledet gult, og der vises en meddelelse med teksten Communication Loss (Kommunikationstab) for at advare brugeren. Staven skal omplaceres for at etablere kommunikation. Der vises et skærmbillede på programmeringsenheden, der oplyser brugeren om, at SQ-RX-anordningen er fundet, og programmering kan fortsætte. Bemærk: Hvis kommunikation ikke kan genetableres, skal sessionen afsluttes og genstartes ved at scanne efter SQ-RX-anordningen. Navigation Programmeringsenhedens grafiske brugergrænseflade (GUI) letter administration og kontrol af S-ICD-systemet. Med Navigationspanelet og ikoner øverst på skærmen kan brugeren navigere på programmeringssoftwareskærme. Der vises endvidere et kontinuerligt subkutant elektrokardiogram (S-EKG) nederst på skærmen under online (aktiv) kommunikation med SQ-RX-anordningen. Skærmoverskrift Når programmeringsenheden er offline (inaktiv kommunikation), viser skærmoverskriften indikatoren for batteristatus. Når offline lagrede sessioner vises, viser skærmoverskriften: Patientens navn Therapy On/Off (Terapi til/fra) Indikatoren for batteristatus Når programmeringsenheden er online (aktiv kommunikation), viser skærmoverskriften: Therapy On/Off (Terapi til/fra) Patientens navn Patientens hjertefrekvens Statusindikatorer for programmeringsenhedens batteri og telemetri Skærmbilledets titel Ikon for livsreddende stød 13

20 Navigationspanel Navigationspanelet er den primære Navigationsmetode på programmeringsenhedens online skærme. Panelet findes langs den øverste kant på programmeringsenhedens skærm, og den tilsvarende skærm vises med den valgte ikon fremhævet. Tabel 1 viser en liste over programmeringsenhedens ikoner og de tilsvarende beskrivelser. Genstart af programmeringsenheden Programmeringsenhedens operativsystem er selvstyrende og kan generelt opdage mange systemfejlforhold og reagerer automatisk ved at starte en genstartsekvens. Følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre genstartsekvensen, der er indledt af programmeringsenheden. Det kan være nødvendigt manuelt at genstarte programmeringsenheden, hvis: Du ikke kan afslutte et skærmbillede Operativsystemet ikke svarer mere En manuel genstart udføres ved at trykke på og holde tænd-/slukknappen nede, indtil systemnedlukningsmenuen vises på skærmen. Vælg Restart (Genstart) i pop-op-menuen, og bekræft ved at trykke på OK. Hvis programmeringsenheden ikke reagerer på genstartprocessen, skal du kontakte den lokale Cameron Health/Boston Scientific-repræsentant eller kundeserviceafdeling for assistance. 14

21 Tabel 1: Ikonbeskrivelser IkonBeskrivelse Brugeranvendelse Ikon for hovedmenu Giver brugeren mulighed for at vende tilbage til hovedmenuen. Ikon for automatisk konfiguration Giver brugeren adgang til menuen til automatisk konfiguration. Ikon for anordningsindstillinger Giver brugeren adgang til skærmen med SQ-RX-anordningsindstillinger. Ikon for anordningsstatus (åben mappe og lukket mappe) Giver brugeren adgang til skærmen med SQ-RX-anordningsstatus. Brugeren kan se det antal stød, der blev leveret siden den sidste opdatering, samt levetiden for SQ-RX-anordningens batteri. Ikon for patientvisning Giver brugeren adgang til skærmen med patientjournalen. Ikon for registrerede og lagrede S-EKG-episoder Giver brugeren adgang til skærme med S-EKG og lagrede episoder. Ikon for induktionstest Giver brugeren adgang til induktionsskærmen. Ikon for manuelt stød Batteri og telemetrimåler Giver brugeren adgang til skærmen med manuelle stød. På venstre side af måleren kan brugeren se programmeringsenhedens batteristatus. På højre side af måleren kan brugeren se telemetrisignalet. Registrer S-EKG Lader brugeren registrere live S-EKG. S-EKG-skærmindstillinger Lader brugeren ændre zoom og scanningshastigheden for live S-EKG. Ikon for hjertefrekvens Lader brugeren se den aktuelle hjertefrekvens. Ikon for livsreddende stød Lader brugeren give et stød fra en vilkårlig skærm på programmeringsenheden Omskifter til valg af alternativ Lader brugeren vælge et af to alternativer, fx A eller B 15

22 Konfiguration af Q-TECH Programmeringsenhed Konfiguration af programmeringsenhedens indstillinger Programmeringsenheden skal konfigureres, før der gøres forsøg på at kommunikere med en SQ-RX-anordning. Dette omfatter indstilling af dato- og tidsformat, tidszone, sprog og printer. Når disse indstillinger er konfigureret under den indledningsvise konfigurationsproces, bliver de til standardparametrene, og det er normalt ikke nødvendigt at ændre dem i hver session. Sådan konfigureres programmeringsenhedens indstillinger: 1. Vælg knappen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) på startskærmen (figur 6) for at få skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) vist (figur 7). Figur 6: Startskærmen 16

23 Figur 7: Skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) 2. Vælg den tilsvarende linje for at få adgang til hver enkelt indstilling. De indstillinger, der kan konfigureres, omfatter: Dato- og tidsformat Tidszone Sprog Printer 17

24 Dato- og tidsformat Sådan indstilles dato- og tidsformatet: 1. Vælg Set Date and Time Format (Indstil dato- og tidsformat) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) (figur 7). Skærmen Date and Time Settings (dato- og tidsindstillinger) vises (figur 8). 2. Vælg det ønskede datoformat. 3. Vælg knappen Save (Gem) for at gemme ændringerne og vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger), eller vælg Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) uden at gemme ændringerne. Figur 8: Skærmen Date and Time Settings (dato- og tidsindstillinger) 18

25 Tidszone SQ-RX-anordningen har et elektronisk filter, som er beregnet til at minimere elektromagnetisk interferens. Dette filter skal indstilles i henhold til den netfrekvens, som anvendes i landet eller regionen, hvor patienten bor. SQ-RX-anordningens netfrekvensfilter programmeres automatisk til enten 50 Hz eller 60 Hz på baggrund af den valgte tidszone. Tabel 2 beskriver forholdet mellem netfrekvens og valg af tidszone i programmeringsenhedens software. Tabel 2: Netfrekvensen, som er tilknyttet hver tilgængelig tidszonemulighed Netfrekvens Tidszone (radioknapetiket) 60 Hz (-10:00) Hawaii, normaltid (-9:00) Alaska, normaltid (-8:00) Pacific, normaltid: USA og Canada (-8:00) Yukon, normaltid: Canada (-7:00) Mountain, normaltid: USA og Canada (-6:00) Central, normaltid: USA og Canada (-5:00) Eastern, normaltid: USA og Canada (-4:00) Atlantic, normaltid: USA og Canada (-3:30) Newfoundland, normaltid: Canada 50 Hz (0:00) Vesteuropæisk tid (0:00) Greenwich Mean Time: Europa (+1:00) Centraleuropæisk tid (+2:00) Østeuropæisk tid (+7:00) Christmas Island-tid: Australien (+8:00) Vestaustralien, normaltid (+9:00) Østjapan 60 Hz (+9:00) Vestjapan 50 Hz (+9:30) Centralaustralien, normaltid (+10:00) Østaustralien, normaltid (+11:30) Norfolk Island-tid: Australien (+12:00) New Zealand, normaltid (+12:45) Chatham, normaltid: New Zealand 19

26 Sådan angives den tidszone, som programmeringsenheden skal bruges: 1. Vælg Set Time Zone (Angiv tidszone) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger). Skærmen til indstilling af tidszone vises (figur 9). Figur 9: Skærmen til valg af tidszone (rulleliste) 2. Vælg tidszoneknappen for den zone, som programmeringsenheden skal bruges i. Der vises et hak i den valgte knap. 3. Vælg knappen Save (Gem) for at gemme ændringerne og vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger), eller vælg Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) uden at gemme ændringerne. Hvis den lokale tidszone og netfrekvensen ikke passer sammen, eller hvis den lokale tidszone ikke er tilgængelig, skal en alternativ mulighed vælges, som passer til netfrekvensen, hvor programmeringsenheden anvendes. Bemærk: Visning og udskrifter af dato/klokkeslæt rettes ind efter den valgte tidszone. Hvis der er behov for at vælge en alternativ tidszone for at kunne opnå det korrekte netfrekvensfilter, vil det blive nødvendigt at udregne den faktiske dato/klokkeslæt baseret på forskellen mellem den lokale tidszone og den valgte tidszone. 20

27 Sprogpræference Sådan angives sprogpræferencen: 1. Vælg Set Language (Angiv sprog) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger). Skærmen Language Settings (Sprogindstillinger) vises. 2. Vælg knappen Save (Gem) for at gemme ændringerne eller Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) uden at gemme ændringerne. Hvis sproget ændres, genstartes programmeringsenheden automatisk og vender tilbage til startskærmen. Printervalg Programmeringsenheden kommunikerer trådløst med printeren via Bluetooth -teknologi. Kun Cameron Health/Boston Scientific-godkendt printere kan anvendes sammen med programmeringsenheden. Sådan vælges den printer, der skal anvendes sammen med programmeringsenheden: 1. Kontroller, at printeren er tændt, og at den trådløse funktion er aktiveret, eller den trådløse adapter er tilsluttet printerens USB-port (hvad der end gælder for printeren). 2. Vælg Printer Setup (Indstil printer) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger). En tidligere konfigureret printer bliver til standardprinteren, og den vises nu. Hvis en standardprinter ikke allerede er valgt og konfigureret, scanner programmeringsenheden området for at finde trådløse printere. Der vises en scanningsstatuslinje, som informerer brugeren om, at programmeringsenheden scanner for printere i øjeblikket. 3. Vælg den ønskede printer (figur 10). Hvis der ikke blev fundet nogen printere, vises der et vindue som angiver, at der ikke findes nogen printere. Vælg knappen Scan Again (Scan igen) eller knappen Cancel (Annuller) for at vende tilbage til siden Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger). Hvis en Printer blev valgt under en anden session, vises skærmen Printer Setup (Indstil printer). 21

28 Figur 10: Skærmen Printer Selection (Printervalg) 4. Når scanningen er fuldført, vises printerens opsætningsskærm (figur 10). Bemærk: Se afsnittet Fejlfinding for oplysninger om printerproblemer 5. Vælg den ønskede printer, og indtast navnet ved hjælp af tastaturet på skærmen (op til 15 tegn). En entydig Printeridentifikator skal vises sammen med printervalget (figur 11). 22

29 Figur 11: Brug tastaturet på skærmen til at indtaste navnet på den valgte printer 6. Vælg knappen Save (Gem) for at gemme ændringerne og vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger), eller vælg Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger) uden at gemme ændringerne. En bekræftelsesskærm bliver vist, når indstillingen af printeren er fuldført (figur 12). Figur 12: Bekræftelsesskærmen til indstilling af Printer 23

30 Programmeringsenhedens softwareversion Sådan vises programmeringsenhedens softwareversion: 1. Vælg About Programmer (Om programmeringsenhed) på skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger). Skærmen med oplysninger om programmeringsenhedens softwareversion vises (figur 13). Figur 13: Skærmen med oplysninger om programmeringsenhedens softwareversion 2. Denne skærm viser den aktuelle version af programmeringsenhedens software. Vælg knappen Continue (Fortsæt) for at vende tilbage til skærmen Programmer Settings (Programmeringsenhedens indstillinger). Bemærk: Patientens udskrevne rapport indeholder programmeringsenhedens softwareversion. Betjeningstilstande for Q-TECH Programmeringsenhed Online funktionsmåde Programmeringsenhedens grænseflade varierer afhængigt af, hvorvidt programmeringsenheden er online (aktiv kommunikation) eller offline (ingen kommunikation) med en valgt SQ-RX-anordning. 24

31 En online session finder sted, når programmeringsenheden etablerer et telemetrilink med en specifik SQ-RX-anordning. Under aktiv kommunikation vises der en gul advarselsskærm, hvis telemetrisignalet er gået tabt mellem programmeringsenheden og SQ-RX-anordningen i mere end fem sekunder. Dette kan ske, hvis staven flyttes ud af telemetrikommunikationsområdet, eller hvis støj eller interferensgenstande forhindrer kommunikation. Programmeringskommandoer, inklusive livsreddende stød, er ikke tilgængelige, før telemetri er blevet genetableret. Genoprettelse af telemetri kan evt. ske automatisk i løbet af et enkelt minut, når SQ-RXanordningen og staven er inden for telemetriområdet. Bemærk: Når programmeringsenheden er i aktiv kommunikation med en SQ-RX-anordning, indikeres opladning af pulsgeneratoren som forberedelse på levering af et stød (det være sig på kommando eller som reaktion på registreret arytmi) af en hørbar notifikation. Notifikationen bliver ved, indtil stødet gives eller afbrydes. Offline funktionsmåde Hvis programmeringsenheden ikke kommunikerer aktivt med en SQ-RX-anordning, er den offline. Under offline sessioner kan du få adgang til programmeringsenhedens indstillinger, og lagrede patientsessioner kan vises og/eller udskrives. Lagrede patientsessioner Under en patients opfølgningsbesøg henter programmeringsenheden data fra SQ-RX-anordningens hukommelse. Programmeringsenheden kan lagre op til 50 patientsessioner. Når session nr. 51 nås, vil programmeringsenheden automatisk erstatte den ældste lagrede session med de nye data. En lagret session omfatter følgende oplysninger: Registrerede S-EKG-rapporter Episodehistorie (inklusive downloadede episoder) Patientdata Programmerede anordningsindstillinger Sådan vises de lagrede patientsessioner: 1. Vælg Stored Patient Sessions (Lagrede patientsessioner) på startskærmen. 2. Vælg den ønskede patientsession. 25

32 Betjeningstilstande for SQ-RX-anordningen SQ-RX-anordningen har tre betjeningstilstande: Shelf (Lagring) Therapy On (Terapi til) Therapy Off (Terapi fra) Tilstanden Shelf (Lagring) Tilstanden Shelf (Lagring) er en tilstand med lavt strømforbrug, som udelukkende er beregnet til lagring. Når kommunikation indledes mellem SQ-RX-anordningen og programmeringsenheden, udføres der automatisk fuld kondensatorreformation, og SQ-RX-anordningen klargøres til konfiguration. Når først SQ-RX-anordningen bringes ud af lagringstilstanden, kan den ikke programmeres tilbage til denne tilstand. Tilstanden Therapy On (Terapi til) Tilstanden Therapy On (Terapi til) er SQ-RX-anordningens primære funktionstilstand, hvor automatisk detektion af og respons på ventrikulære takyarytmier er mulig. Bemærk: SQ-RX-anordningen skal programmeres ud af lagringstilstanden, før den programmeres til terapi til. Tilstanden Therapy Off (Terapi fra) Tilstanden Therapy Off (Terapi fra) deaktiverer automatisk administration af terapi og aktiverer manuel kontrol af stødlevering. Programmerbare parametre kan vises og justeres via programmeringsenheden. Det subkutane elektrogram (S-EKG) kan ligeledes vises eller udskrives. SQ-RX-anordningen går som standard til tilstanden Therapy Off (Terapi fra), når den bringes ud af lagringstilstanden. Bemærk: Manuelle og livsreddende stød er tilgængelige efter fuldførelse af den indledningsvise konfigurationsproces. 26

33 Tilslutning til og frakobling fra SQ-RX-anordningen Dette afsnit omfatter de oplysninger, der er nødvendige for valg af, tilslutning til og frakobling fra SQ-RX-anordningen. Scanning for SQ-RX-anordninger 1. Vælg knappen Scan For Devices (Scan for anordninger) på startskærmen (figur 14). Skærmen Device List (Anordningsliste) vises efter visning af statuslinjen under scanningsprocessen. Vælg knappen Cancel (Annuller) på et vilkårligt tidspunkt for at afslutte scanningsprocessen. Figur 14: Startskærmen 27

34 2. Når scanningsprocessen er færdig, vises der en liste over alle de SQ-RX-anordninger, der blev detekteret (op til 16) på anordningslisten (figur 15). De SQ-RX-anordninger, der er i lagringstilstanden, vises som Not Implanted (Ikke implanteret). SQ-RXanordninger, der blev bragt ud af lagringstilstanden tidligere, vises enten som Implanted (Implanteret) eller med det lagrede patientnavn. Figur 15: Skærmen Device List (Anordningsliste) (rulleliste) 3. Vælg knappen Scan Again (Scan igen) for at genstarte scanningsprocessen, hvis den ønskede SQ-RX-anordning ikke er opført. Vælg knappen Cancel (Annuller) for at vende tilbage til startskærmen. Bemærk: Se afsnittet Kan ikke kommunikere med SQ-RX-anordningen for yderligere assistance. 28

35 Tilslutning til SQ-RX-anordningen Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: FUNKTION Vælg den ønskede SQ-RX-anordning på skærmen Device List (Anordningsliste) for at initiere kommunikationssessionen. Bemærk: Uanset hvor mange SQ-RX-anordninger, der findes under en scanning, skal brugeren vælge en SQ-RX-anordning fra listen for at indlede aktiv kommunikation. Tilslutning til en SQ-RX-anordning i lagringstilstanden: 1. Når en SQ-RX-anordning er valgt, kobler programmeringsenheden til den valgte SQ-RX-anordning. Der vises et vindue, som angiver, at tilslutning er i gang. 2. Når kommunikation med SQ-RX-anordningen er etableret, vises skærmen Device Identification (Identifikation af anordning) (figur 16). Figur 16: Skærmen Device Identification (Identifikation af anordning) Bemærk: Skærmen Device Identification (Identifikation af anordning) er kun synlig under tilslutning til en SQ-RX-anordning i lagringstilstanden. 3. SQ-RX-anordningens model og serienumre hentes automatisk og vises under den indledningsvise scanningsproces. Vælg Continue (Fortsæt) for at bringe SQ-RX-anordningen ud af lagringstilstanden og gøre klar til implantation, eller vælg Cancel (Annuller) for at vende tilbage til skærmen Device List (Anordningsliste). 29

36 Afslutning af en patientsession Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: FUNKTION Sådan afsluttes en online patientsession og returneres programmeringsenheden til offline betjeningstilstand: 1. Vælg ikonet Main Menu (Hovedmenu) på Navigationspanelet. Skærmen Main Menu (Hovedmenu) vises. 2. Vælg knappen End Session (Afslut session) (figur 17). Figur 17: Skærmen Main Menu (Hovedmenu) 3. Der vises en advarselsmeddelelse, hvis nogen af følgende forhold eksisterer: Automatisk terapi er programmeret til Off (Fra) Reference-S-EKG er ikke blevet hentet Automatisk konfiguration eller optimering er ikke afsluttet. Denne meddelelse vises normalt efter implantationsproceduren, hvis konfigurationsoptimering ikke blev udført (figur 18). 4. Vælg knappen Continue (Fortsæt) for at afslutte en patientsession og vende tilbage til skærmen Startup Menu (Startmenu), eller vælg Cancel (Annuller) for at forblive online og vende tilbage til skærmen Main Menu (Hovedmenu). 30

37 Figur 18: Meddelelse om ufuldstændig session Bemærk: Når knappen Continue (Fortsæt) vælges, lagres sessionen, og kommunikation afsluttes. Bemærk: En fjernmålingssession skal afsluttes ved hjælp af processen End Session (Afslut session) som beskrevet i trinene 1 til 4 ovenfor for, at de data, der blev indsamlet under denne session, lagres. Hvis programmeringsenheden slukkes under en session, enten automatisk eller manuelt, vil sessionsdata ikke blive lagret. Bemærk: For at bekræfte, at automatisk terapi er programmeret til On (Til) ved frakobling, skal processen End Session (Afslut session) altid anvendes, og alle viste advarselsmeddelelser skal gennemgås. 31

38 Programmering af SQ-RX-anordningen ved implantation Dette afsnit omfatter de oplysninger, der er nødvendige for programmering af SQ-RX-anordingen under en implantationsindstilling. Indtastning af elektrodeoplysninger Programmeringsenheden bevarer oplysninger om den implanterede elektrode. Sådan registreres disse oplysninger for en patients nye eller erstatningselektrode: 1. Vælg ikonet Main Menu (Hovedmenu). 2. Vælg knappen Implant (Implantat). 3. Vælg ikonet Automatic Setup (Automatisk konfiguration) på Navigationspanelet. Skærmen Automatic Setup (Automatisk konfiguration) vises (figur 19). 4. Vælg knappen Set Electrode ID (Angiv elektrode-id). 32 Figur 19: Vælg knappen Set Electrode ID (Angiv elektrode-id) for at indtaste elektrodeoplysninger. Bemærk: EKG- og hjertefrekvensoplysninger findes ikke på indstillingsskærmene Automatic Setup (Automatisk opsætning) og Electrode ID (Elektrode-id), før elektroden forbindes med SQ-RX-anordningen. 5. Indtast elektrodens model- og serienummer (figur 20).

39 Figur 20: Indtastning af elektrodeoplysninger 6. Vælg knappen Program (Programmer) for at gemme oplysningerne. Der vises en bekræftelsesskærm under kommunikation med SQ-RX-anordningen (figur 21). Vælg Cancel (Annuller) for at annullere lagring af oplysninger og vende tilbage til skærmen Automatic Setup (Automatisk konfiguration). Figur 21: Bekræftelsesskærm som viser, at kommunikation er i gang 33

40 Oprettelse af patientjournalen Denne journal indeholder oplysninger for patienten. Sådan oprettes patientjournalen: 1. Vælg ikonet Main Menu (Hovedmenu) på Navigationspanelet. 2. Vælg knappen Implant (Implantat) (figur 22). Figur 22: Vælg knappen Implant (Implantat) for at oprette en patientjournal 3. Vælg ikonet Patient View (Patientvisning) for at få adgang til skærmen Patient View (Patientvisning). 4. SQ-RX-anordningens model- og serienumre vises i den første linje i journalen. Elektrodens model- og serienumre vises i den anden linje i journalen. Implantationsdatoen vises i tredje linje i journalen (figur 23). Indtast følgende patientoplysninger med tastaturet på skærmen: Patient Name (Patientens navn): op til 25 tegn Doctor Name (Lægens navn): op til 25 tegn Doctor Info (Lægens oplysninger): op til 25 tegn Notes (Notater): op til 100 tegn 34

41 Figur 23: Skærmen Patient Chart (Patientjournal) Bemærk: Feltet Notes ombryder automatisk teksten, hvis der er mellemrum mellem tegn i den første linje. 5. Vælg knappen Save (Gem) for at opdatere SQ-RX-anordningen med patientoplysningerne. Bemærk: Hvis ikke de nye patientoplysninger gemmes, går de indtastede data tabt. 35

42 Automatisk konfiguration Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED: FUNKTION Før SQ-RX-anordningen kan aktiveres, skal den bringes gennem den indledningsvise automatiske konfigurationsproces på implantationstidspunktet. Den automatiske konfigurationsproces initieres således: 1. Vælg ikonet Main Menu (Hovedmenu). 2. Vælg knappen Implant (Implantat). 3. Vælg ikonet Auto Setup (Automatisk konfiguration) på Navigationspanelet. Skærmen Automatic Setup (Automatisk konfiguration) vises (figur 24). 4. Vælg Continue (Fortsæt), hvis patientens hjertefrekvens er lavere end 130 bpm. Vælg knappen Cancel (Annuller) for frekvenser over 130 bpm, og se instruktionerne for manuel konfiguration. 36 Figur 24: Skærmen Automatic Setup (Automatisk konfiguration) 5. Efter start vil automatisk konfiguration gøre følgende: Kontrollere stødelektrodens integritet (figur 25) for at måle elektrodeimpedans. Normalt værdiområde for sub-tærskelimpedans er < 400 Ohm. Vælge den bedste målekonfiguration. Måleelektrodens konfiguration vises på den udskrevne rapport og kan ligeledes vises via den manuelle konfigurationsproces. Vælg den rette forstærkning. Den valgte måleforstærkning vises på den udskrevne rapport og kan ligeledes vises via den manuelle konfigurationsproces.

43 Figur 25: Måling af elektrodeimpedans Status for den automatiske konfigurationsproces vises på statuslinjen. Efterhånden som hver enkelt funktion afsluttes, flyttes pilen ved siden af den funktion til en ned-position. 6. Skærmen Automatic Setup Sensing Optimization (Måleoptimering af automatisk konfiguration) vises. Programmeringsenheden viser en meddelelse, som anmoder om, at patienten sidder op. Denne proces kan dog udelades under implantationsproceduren ved at vælge knappen Skip (Spring over) (figur 26). Figur 26: Skærmen Automatic Setup (Automatisk konfiguration) 37

44 7. Vælg knappen Continue (Fortsat) for at afslutte den automatiske konfiguration. Der vises en bekræftelsesskærm, når den automatiske konfiguration er fuldført (figur 27). Figur 27: Bekræftelse af afsluttet automatisk konfiguration 8. Efter den valgfrie optimeringsproces vises skærmen Acquire Reference S-ECG (Anskaf reference-s-ekg) (figur 28). Vælg knappen Continue (Fortsæt) for at anskaffe reference-s-ekg. Figur 28: Skærmen Acquire Reference S-ECG (Anskaf reference-s-ekg) 38

45 9. Når anskaffelse af reference-s-ekg er gået i gang, vises der en statusskærm. Denne proces kan tage op til ét minut, og patienten skal forblive i ro. Under denne proces lagres der en skabelon af patientens baseline-qrs-kompleks i SQ-RX-anordningen. Vælg Cancel (Annuller) på et vilkårligt tidspunkt for at afslutte anskaffelse af reference-s-ekg. Vælg knappen Continue (Fortsæt), når anskaffelsen er fuldført. Programmering af terapiparametre Efter afsluttet automatisk konfiguration kan SQ-RX-anordningens terapiparametre vælges. Bemærk: Data fra klinisk afprøvning af S-ICD-systemet påviste en signifikant reduktion i uhensigtsmæssig terapi ved aktivering af Conditional Shock Zone (Betinget stødzone) inden udskrivning fra hospitalet. Sådan vælges terapiparametrene: 1. Vælg ikonet Main Menu (Hovedmenu) på Navigationspanelet. 2. Vælg knappen Implant (Implantat). 3. Vælg ikonet Device Settings (Anordningsindstillinger) på Navigationspanelet for at åbne skærmen Device Settings (Anordningsindstillinger) (figur 29). Figur 29: Skærmen Device Settings (Anordningsindstillinger) 39

46 4. Vælg kontakten On/Off Therapy (Til/fra terapi) for at angive den ønskede terapitilstand (figur 30). Figur 30: Indstilling af kontakten On/Off Therapy (Til/fra terapi) 5. Vælg og træk skydepanelerne for Conditional Shock Zone (Betinget stødzone) (gul) og Shock Zone (Stødzone) (rød) for at angive den ønskede zonekonfiguration. Shock Zone (Stødzone) kan programmeres mellem 170 og 250 bpm i intervaller på 10 bpm. Conditional Shock Zone (Betinget stødzone) kan programmeres mellem 170 og 240 bpm i intervaller på 10 bpm. Kriterier for forbedret detektion aktiveres automatisk, når betinget stødzone programmeres. Hvis både stødzone og betinget stødzone programmeres, skal en forskel på mindst 10 bpm opretholdes mellem de to zoner. Hvis skyderen for Conditional Shock Zone (Betinget stødzone) (gul) trækkes over skyderen for Shock Zone (Stødzone) (rød), sammenflettes de to skydere og danner en enkelt stødzone. 6. Hvis pacing efter stød ønskes, skal knappen Post Shock Pacing (Pacing efter stød) flyttes til On (Til). (Bradykardi-pacing efter stød forekommer ved en ikke-programmerbar hastighed på 50 bpm i op til 30 sekunder. Pacing er ikke mulig, hvis den interne frekvens er mere end 50 bpm). 40

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 3200 Copyright 2013 Boston Scientific or its affiliates. All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens

Læs mere

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 2020EU

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 2020EU Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 2020EU Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA. Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse

Læs mere

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING 3200 Copyright 2013 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse

Læs mere

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Model 2020

Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Model 2020 Q-TECH PROGRAMMERINGSENHED EN DEL AF S-ICD -SYSTEMET BRUGERVEJLEDNING Model 2020 Copyright 2011 Cameron Health, Inc., San Clemente, CA USA Alle rettigheder forbeholdes. Begrænset softwarelicens og anvendelse

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Opdatering til programmeringssoftware model 9995 Tillæg til lægens håndbog 0123 2008 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200

Hurtig start. Powerline 1200 Model PL1200 Hurtig start Powerline 1200 Model PL1200 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver en alternativ måde at udvide

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

nüvi 3700-serien til Volvo

nüvi 3700-serien til Volvo nüvi 3700-serien til Volvo lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3760, 3790 Juli 2010 190-01265-56 Rev. A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

zūmo 590 Lynstartvejledning

zūmo 590 Lynstartvejledning zūmo 590 Lynstartvejledning Marts 2014 190-01706-56_0A Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ Lynvejledning VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-DK2 QRG3814d INDHOLD Afsnit A GENEREL BESKRIVELSE A1 Forside side 3/10 A2 Strømforsyning side 4/10

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

Brugermanual til MICRO LOOP

Brugermanual til MICRO LOOP Brugermanual til MICRO LOOP 1 Før test Opstart 1. Tænd for apparatet på on/off knappen nederst til højre. 2. På skærmen vil Main menu fremgå. 3. Nederst i skærmens venstre side vil fremgå et batteri. Ved

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere