Brøndby er blevet en Sundby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndby er blevet en Sundby"

Transkript

1 September årgang nr. 7 Minigolf i Esplanadeparken Populære byvandringer Fodbold-Cup genopstår Brøndby er blevet en Sundby

2 ESPLANADEN Brøndby Strands beboerblad Beboerbladet ESPLANADEN er talerør for Brøndby Strands beboere, institutioner, foreninger, klubber og lignende med tilknytning til området. Artikler/billeder kan citeres/ gengives mod kildeangivelse jvf. ophavsretsloven. Vedr. pressemeddelelser og læserbreve: Redaktionen kan vælge: at afvise, forkorte, bringe i uddrag eller gengive. Bladets adresse Hallingparken 7, stuen 2660 Brøndby Strand Tlf & fax: Redaktionen Elo Christiansen (ansv.) Tlf: Mobil: Ole Rørgren Inger Larsen + faste skribenter: Gurli, Bitten, Pia og Johan samt eksterne skribenter Forsidefoto: Det fjerlette spil badminton er en sport for både store og små. Her prøver publikum spillet ved en reklamekampagne i Centret. Foto: Elo Christiansen Udgivere: BKB Afd. 605, 606, 607, 608 PAB Afd. 8, BAB, T-13, T-15 Tryk: Hertz Bogtrykkergården A/S Trykt på Svanemærket papir 4000 Ex. - ISSN: Esplanaden udkommer ikke i januar og august DEADLINE 15. september kl. 12 Næste blad uddeles senest søndag 8. oktober LEDEREN Huse - og ikke grøfter Borgmester Ib Terp antydede højhusbyggeri i Brøndby Strand og arkitekterne gav deres vel nok ret provokerende bud på højde, drøjde og placeringer. Reaktionerne kom prompte og i nogle tilfælde med ganske skarpe protester. På redaktionen vil vi dog lægge op til en sober og konstruktiv debat og opfordre vore læsere til at deltage i de kommende offentlige møder og debat her i bladet om temaet. Lad os bygge huse i stedet for grøfter! Sportslige aktiviteter er fremherskende i dette nummer af bladet. Den lokale badmintonklub byder velkommen til den nye sæson. Esplanaden-Cup i fodbold blev succesrigt afviklet med mere end 150 deltagere i silende regn. Regnen sluttede samtidig med konkurrencerne. Mere heldige var man i strandens minigolfklub, der både indviede egne baner og var vært ved årets Sjællandsmesterskaber. Regnen begyndte da konkurrencerne sluttede. Sund i Brøndby i foråret blev en rigtig succes. Evalueringen lover en fortsættelse af projektidéen til næste år. De unge mennesker kommanderer sund mad derhjemme, og personalet i daginstitutionerne har i tilgift fået åbnet egne øjne på sund kost og motion. ESPLANADEN har siden Brøndby Strand fik tildelt kvarterløftmidler fulgt denne proces på så tæt hold som muligt. Projektet er nu inde i sin slutfase, hvor sidste punktum sættes, når kulturhuset bliver indviet - medio I bestræbelserne på at nå ud til så mange som muligt har vi indgået en aftale med kommunens Kvarterløftsekretariat, som ved behov supplerer sine nyhedsbreve - der normalt udkommer fire gange årligt - med artikler i bladet. I dette nummer kan du læse om et nyt projekt, Kulturstafetten, som skal løbe mellem vore forskellige kulturgrupper i bydelen. REDAKTIONEN 2 Esplanaden September 2006

3 Tim Brostrøm Mågebo Elo Christiansen NI juni-udgaven af ES- PLANADEN har man kunnet læse om daginstitutionernes projekt Sund i Brøndby med undertemaet Kost og Motion. Projektet henvendte sig til de 0-6 årige og deres forældre og blev gennemført i uge 20 i maj. Projektet er netop blevet evalueret af medlemmerne af Udviklingsbrønden og resultatet er overordentlig positivt, siger udviklingskonsulent i Børneforvaltningen, Lene Thorius. Evalueringen er delt op i tre persongrupper med fokus på børnenes og personalets udbytte samt forældrenes deltagelse. Børnene Børnene har deltaget med stor glæde i de mange aktiviteter, der fandt sted rundt om i kommunen, og nu spørger mange af børnene om, hvornår der skal danses, synges og laves sund mad igen! Selvom børnene så at sige har været revet ud af deres normale sammenhæng, er ugen gået forbavsende godt - uden de store konflikter, og erfaringerne fra ugen viser, at børnene meget gerne vil spise frugt og grønt - og meget gerne i store mængder! I nogle tilfælde har børnene været så optaget af, hvad sund mad er, at de har befalet forældrene at købe sund mad og samtidigt har belært dem om, hvad der er godt at spise. Personalet Disse har forsøgt sig med nye tværgående måder at organisere sig og samarbejde på. Mågebos ekskursion til naturlegepladsen i projektugen i maj. Det indsatte foto viser Lene Thorius, udviklingskonsulent i Børneforvaltningen. Sund i Brøndby - en stor succes - I egne institutioner har børn og voksne været sammen på nye måder. Små børn har været sammen med større børn og voksne, som ikke til daglig arbejder sammen. De har været fælles om at planlægge og udføre aktiviteter. Også institutionerne imellem har planlægning og udførelse af fællesaktiviteter været en succes. Meldingen er klar: Det er hyggeligt, lærerigt og inspirerende at være sammen på tværs af institutionerne om et fælles tema - i tilgift fremgår det af evalueringen, at personalet i nogle tilfælde har fokuseret på egne forhold til kost og motion! Forældrene Man havde også indtænkt dem i projektet. Således blev der arrangeret en sundhedsbuffet, en grøn dag, hvor børn, søskende og forældre lavede deres eget sunde pålæg. Sejlerhuset i Brøndby Strand var rammen om en aktivitetsdag for hele familien, og et enkelt arrangement talte hele 120 forældre. Konklusion Selvom det har krævet meget tid og energi af personalet i dagtilbudene at planlægge og fuldføre projektugen, ser man meget gerne en gentagelse af projektugen på hele dagtilbudsområdet, og temaer som Kost, Motion og Pas på vor natur har været nævnt. Tværgående arrangementer - gerne to gange årligt - såsom besøgsdage, temaarbejde og fælles sommerfester imellem institutionerne er endvidere allerede planlagt i flere ledernetværksgrupper. Esplanaden September

4 Hverken Kronborg eller Domkirke Johan Suszkiewicz NNej, vi har ikke et Kronborg, et Rosenborg Slot eller Roskilde Domkirke her i Brøndby Strand. Her var ikke et sted, konger byggede slotte. Fiskere og bønder Til gengæld har vi sporene efter fiskere og bønder, gartnere, håndværkere og handlende. Med andre ord, helt almindelige mennesker. Og det er vel ikke så dårligt endda. Så jo, vi har da noget her i Brøndby Strand, selv om det ikke er kongeslotte. Og det er jo et spørgsmål man ofte får i forbindelse med lokalhistorien. Er der overhovedet noget her i Brøndby Strand, som er værd at beskæftige sig med? Og som sagt: - Jo det er der. Der er historier overalt, også u- den monumentale bygninger. Og Brøndby Strand er ligeså historisk spændende som andre steder. Her har færdedes mennesker i mindst år. Den ældste nu eksisterende bygning er kun godt 200 år. Men det er vel også noget værd. Og hvorfor skal vi så interessere os for lokalhistorie, eller historie i det hele taget. Ja, man kan naturligvis godt forsøge at leve i en osteklokke, helt isoleret fra sine omgivelser. Men på et eller andet tidspunkt banker omgivelserne nu alligevel på. De fleste vil gerne vide, hvem de er, og hvad deres baggrund er. Hvorfor der ser ud, som der gør omkring dem. Derfor interesserer de fleste sig på en eller anden måde for historie. Nogle tager det nære og dyrker slægtsforskning, andre ser de store vidder og interesserer sig for verdenshistorie. Mange ligger et sted midt imellem, og nogle tager det hele med. Og i virkeligheden hænger det hele jo sammen. Man kan godt starte med sine nærmeste aner og alligevel komme langt omkring både i tid og sted. Da Nationalmuseet for et par år siden gennemførte et forsøg (det er nu permanent) med gratis adgang, blev besøgstallet fordoblet. Og en undersøgelse om holdningen til bevarelse af kulturhistoriske minder viste forbavsende høje procenttal. Så jo, alle interesserer sig for historie på en eller anden måde. Tråde til fjerne egne Men er lokalhistorie så ikke noget snævert? Som kun lige at se ud over sin egen næsetip, spørger nogen. Nej, man behøver ikke at være snæversynet for at interessere sig for lokalhistorie. For det første er det lokale jo det, som ligger lige for og et naturligt sted at begynde. For det andet er smådetaljerne brikker i et større puslespil. Og at beskæftige sig med lokalhistorie er at trække tråde ud til omgivelserne. Når vi f.eks. beskæftiger os med Brøndby Strands tidligere gamle bondegårde, så kommer vi ikke uden om, at de i erne blev flyttet ud fra Brøndbyvester. Og så er vi ikke længere kun i Brøndby Strand - men et stykke nordpå. Og så må vi også se på, hvorfor de blev flyttet, og så er vi straks inde på danske landbrugsforhold som helhed. På samme måde med mange andre ting. Det lokale breder sig som ringe i vandet. Lokalhistorie er ikke kun lokal, og historie som helhed er jo dybest set det, som har bestemt, at vi har det, som vi har det. Og som en del af historien er lokalhistorien medskyldig. 4 Esplanaden September 2006

5 Rheumhus med sin flotte sø med springvand gjorde indtryk på folkene fra de to venskabsbyer. Brix Andersen Venskabsbybesøg i Rheumpark Fredag 11. august fik vi i Brøndby Strand besøg af Brøndby Kommunes norske venskabsby Stange og svenske Botkyrka. Hele tre borgmestre gæstede således Rheumpark. Efter en rundvisning i bebyggelsen, som man var meget begejstret for, var Rheumhus og Gitte værter ved en frokost. Et rigtigt dansk tag-selv-bord med sild, flæskesteg, ost og meget andet. Under frokosten var der stor spørgelyst omkring drift af almene boliger. Nordmændene fortalte om deres salg af sociale boliger i 80 erne, og at man nu ændrer politik og igen bygger flere so- Strandens vel nok smukkeste gangsti med masser af blomster. ciale boliger. Vore svenske gæster var meget stemt for den danske model til regulering af socialt boligbyggeri. Deres egen salgsmodel havde for Botkyrkas vedkommende ikke været en succes. Efter det tre timer lange besøg var det ved 14-tiden tid for bussen at bringe vore gæster til lufthavnen. Nogle meget spændene timer var slut. Boligselskaberne i Brøndby Strand fik skabt nogle kontakter til politikere og embedsmænd fra de to byer. Formanden fra kreds 9, Allan Nielsen, som sammen med Brøndbys borgmester Ib Terp viste rundt, tror på, at boligafdelingerne i fremtiden vil få et godt samarbejde med de to byer. Det er jo altid godt at lære af hinandens erfaringer. Med venlig hilsen Ole Frank Larsen, formand for Rheumpark Esplanaden September

6 At rejse en Månedens kommentar Artiklen er ikke udtryk for redaktionen/udgivernes mening, men udelukkende skribentens egne synspunkter. bygning Ole Holmstrøm, Tranump. Det er al ære værd at ville rejse en bygning. Desværre er det blevet sådan i de senere år, at byggeri tjener de særeste formål, til glæde for prestigen, for bygherren, for arkitekten eller for velhavere. Denne opfattelse af et byggeri, som noget, der er forbeholdt en særlig befolkningsgruppe, medfører ofte, at man bygger hensynsløst, og håber på velsignelse hen ad vejen. Byggeriet langs havnefronten og Søren Pinds byggeri på Islands brygge er eksempler på hensynsløst byggeri. Hensynsløst byggeri er byggeri, der ser stort på lovgivningen, f.eks. Bilkas byggeprojekter, o- verser færdselsmuligheder som f.eks. Operaen på Holmen, (jeg tør ikke nævne, hvad 400 biler kan gøre ved trafikken i centret af Brøndby Strand) eller byggeriets samspil med omgivelserne. I Brøndby Strand er der planer om at bygge lejligheder på grunden mellem Tranumparken og Centret. Skal det være højhuse? Lave huse? Hvilken funktion skal de have, og hvilken målgruppe skal de bygges til? Og ikke mindst. Hvordan sikrer vi, at det bliver et byggeri, der kan indgå i et samspil med den eksisterende by. Højhusene i Brøndby Strand er sammen med højhusene på Bellahøj noget af de mest vellykkede højhusbebyggeri i Danmark. Uheldigt eksempel er f. eks. højhuset i Ishøj. Og uanset fra hvilken vinkel man kommer hjem, ad landevejen fra Køge, ad boulevarden fra Brøndby Rådhus, over Sjællandsbroen fra Amager eller med fly ind over København, så står de 12 højhuse som et letgenkendeligt tegn på, at man snart er kommet hjem. Er der virkelig brug for et 13., 14. og 15.? Foran vores højhuse ligger en stribe mindre bebyggelser, Daruplund, Resenlund, Maglelund, Gurrelund og Bjerrelund, og som navnene siger, en række stilfærdige lunde, hvor man trives indenfor egne rammer. Midt i dette ligger Centret, Brøndby Strands markante kirke og ældreboligerne Æblehaven. Alle bygget i mørkerøde sten med sorte tage. At placere et nyt byggeri midt i denne enkle og alligevel markante bebyggelse kræver nænsomhed, og alle holder vejret og håber, at arkitekterne bag kulturhuset, menighedshuset og udvidelsen af ældreboligerne forstår at udvise denne nænsomhed. Intet sted i landet findes en by med så enkle linier som Brøndby Strand, men området kan så umådelig let komme til at ligne et hvilket som helst sted i landet, hvor bygherrer har tabt hovedet. Og midt i dette har man tænkt sig at rejse en, to eller tre højhuse, dobbelt så høje som de nuværende med i alt 400 lejligheder, hvilket svarer til 6½ af de eksisterende højhuse, men hvorfor er denne idé dukket op? Ligger der en naturlov bag? Og hvem skal bo der? Arbejde der? Har vi truffet beslutning om det? Brøndby Strand er dog en by på størrelse med en mindre dansk provinsby, så vi er vel ikke ligeglade? Skal der være lægehus? Fitnesscenter? Garager til de biler der ikke er plads til i Esplanaden? Hvad med trafikken, hvis der kommer 400 biler mere oven i trafikken til kulturhuset, ældreboligerne og menighedshuset? Flere børneinstitutioner? Er det 400 lejligheder med et barn i hver, eller er det ældre beboere med et kommende plejekrav. Hvorfor så voldsomt? Så uoverskueligt? Hvorfor ikke bare bygge huse til mennesker? 6 Esplanaden September 2006

7 Tørklæde og V-udskæring Tørklæde og V-udskæring smelter sammen i en kvindes håb Nye ravne søges Bitten L. Jensen Fuglene flyver i flok, når de er mange nok. - Netop det, med at være mange nok, kan være et problem, når vagtplanen skal laves. Der er mange fordele ved at være natteravn. For det første er det totalt u- lønnet, så der bliver ingen problemer med Told & Skat, og derudover møder man søde og positive mennesker, ikke mindst blandt de unge på gaden. Man får også masser af helt gratis motion. Din etniske baggrund er ligegyldig, og selv den friske luft er helt uden afgifter. Hvis du ønsker at være med til at bevare trygheden i kvarteret, så meld dig som natteravn på telefon Helt ned til 2 timers gang i en 8-ugers periode vil være velkomment. En lille indsats - men med en stor virkning. Temaaften i Brøndby Strand Kirke Torsdag 21. september kl Sognepræst Elna Carlsen, Herstedøster Kirke gæster Brøndby Strand Kirke, hvor hun vil fortælle om: Salmebogen på tværs Kan man bruge Kim Larsens Om lidt bliver her stille i kirken? Diskussionen om denne og andre melodier har bølget frem og tilbage. Vi vil se på nogle af de skiftende traditioner, som afspejles i salmebogen, en bog som rummer salmer helt fra oldkirkens dage og frem til moderne tid. Vi begynder med fælles aftensang i kirken kl , og fællesspisning kl Foredraget starter kl Ønsker du at deltage i spisningen, er tilmelding nødvendig. Prisen for spisning er kr Tilmelding til spisning skal ske senest 17. september til kordegnekontoret mellem kl Ønsker du ikke at deltage Tørklædet favner en rolle der minder om tryghed V-udskæringen vidner om det der lever i os alle men ofte misforstås Midt imellem ligger vi og svømmer rundt uden helt at vide hvilket klæde vi skal iklæde os. Og der hvor tvivlen opstår fanges vi af maskuliniteten der bringer os ned på dybder vi troede var andres men samtidig kommer der et glimt farende mod os Det glimt vi hænger vores små frakker op på mens vi håber på mere. Nete Eriksen, Hallingparken i fællesspisning, er du velkommen til kun at deltage i selve foredraget, hvortil der er gratis adgang. Venlig hilsen Menighedsrådet Tlf: Esplanaden September

8 Højhuse høje huse huse.... Elo Christiansen Debatten bragede lystigt i sommerens første varme uger. Borgmesteren bebudede nye højhuse i Brøndby Strand. Dette medførte omgående, at beboere truede med at flytte fra kommunen. Nogle ville ikke være med til at betale Ib Terps mindesmærke. Andre protesterede over, at husene ville tage rigtig meget udsigt. Atter andre ville oprette en hjemmeside, hvor protesterne kunne samles. Det mildnede vel ej klimaet, at lokalavisen Vestegnen på sin forside 21. juni bragte et foto af arkitektfirmaets volumenstudier i form af seks markant anderledes bygninger - alle placeret fra Centerparkeringen til Æblehaven i det såkaldte Knudepunkt - i og omkring Brøndby Strand Centrum. Enkelte beboere manede dog til eftertanke. Næppe mange har vel forestillet sig, at der vil blive bygget seks højhuse blot antydningsvis som skitseret! Lad os se lidt på nogle størrelsesperspektiver fra den virkelige verden. Vore 12 højhuse består af 16 etager på vel omkring 50 meter i højden, og består af ca. 720 boliger. Det spektakulære højhus i Malmö, Turning Torso, som er blevet fyldigt omtalt i lokalaviserne såvel som i ESPLANA- DEN, er knap 200 meter højt og lidt mere end 30 meter i diameter, og består af 147 boliger. Lige nord for Brøndby Strands højhuse ligger omkring 480 parcelhuse/boliger. Den lokale varmecentral i Daruplund/Resenlund optræder med en markant og vel ret elegant blå skorsten på 125 meter og seks meter i diameter. Her på redaktionen vil vi gerne opfordre beboerne til at deltage konstruktivt i debatten. Nok udkommer vi kun 10 gange årligt, men der er rigelig tid til at diskutere frem for allerede nu at overveje en flytning! Passende kunne man møde op til et beboermøde i Rheumhus Ib Terps forslag: Et højhus på ca. 100 meter ca. 33 meter Brøndby Strands højhuse - 50 meter torsdag 14. september kl , hvor boligafdelingerne har inviteret borgmester Ib Terp på besøg. Brøndby Strands skorsten meter ca. 6 meter ca. 30 meter Malmøs Turning Torso meter 8 Esplanaden September 2006

9 To møder om Kvarterløft Elo Christiansen På to møder i september bliver der nu rig lejlighed til at drøfte Brøndby Strands fremtid med byens politiske ledelse. Torsdag 7. september kl i Langbjergskolens teatersal vil borgmester Ib Terp sammen med øvrige repræsentanter fra kommunalbestyrelsen samt teknisk forvaltning vise, hvor langt kulturhuset er på tegnebrættet. Det er kvarterløftets Dialogforum, som indkaldes, men måske er andre borgere også interesseret i at gå nærmere ind i kvarterløftets slutfase, hvor netop kulturhuset skal indrettes. Når de færdige skitser til huset foreligger, bliver der afholdt et egentligt borgermøde - formentlig indenfor de næste 1½ til 2 måneder. Torsdag 14. september kl finder næste møde sted i Rheumhus, hvor boligafdelingerne (De 9) har inviteret borgmester Ib Terp og beboerne til debatmøde om såvel kulturhuset samt tankerne om et højhusbyggeri og udviklingen af knudepunktet imellem centeret og kirken. På denne del af Esplanadeparken skal det nye kulturhus opføres i nær fremtid. Foto: Arkiv Hjælp os med at finde gode og sjove historier om, hvordan det føles at bo, hvor kulturer fra hele verden mødes. Kvarterløft planlægger at i- gangsætte en Kulturstafet i Brøndby Strand i efteråret - nærmere betegnet fra september og 3 måneder frem. Ideen bag Kulturstafetten er at få indsamlet små historier, der på en sød, sjov og/eller lærerig måde kan give os alle sammen bedre indblik i den kulturelle mangfoldighed, der afspejles i vores samfund, og som de fleste af os møder, der hvor vi bor, handler, arbejder osv. Kulturstafetten Kvarterløft udpeger i september to stafetbærere, der hver skal fortælle en lille sjov, hyggelig eller tankevækkende historie, Kulturstafet som de har oplevet i forbindelse med mødet med en fremmed kultur. Historien skal så overleveres til en ny person, som stafetbærerne hver især selv udpeger, og som gerne skal have en anden kulturel baggrund end stafetbæreren selv. Den nye stafetbærer skal så fortælle en ny lille historie og så fremdeles. Det er selvfølgelig ganske frivilligt at deltage, og der skal nok blive afsat tid, så deltageren får mulighed for at hente en historie frem fra skatkammeret og til at finde en ny stafetbærer. Ny medarbejder Vi har i forbindelse med Kulturstafetten tilknyttet en ny medarbejder til Kvarterløftsekretariatet. Hun hedder Camilla Andersen er praktikant og læser blandt andet kultur- og sprogmødestudier på RUC. Camilla skal stå for indsamlingen og formidlingen af de mange historier. Planen er, at historierne skal bringes i de lokale medier og Esplanaden. Og hvem ved - måske også nogle af de landsdækkende aviser fatter interesse for ideen. Så hvis du ligger inde med en sjov, god eller lærerig lille historie, eller kender nogle der gør, vil vi i Kvarterløftsekretariatet meget gerne høre fra dig. Du kan ringe til Pia Blådal på eller sende en mail til Esplanaden September

10 Esplanaden Cup 2006 Anette Hestlund Lørdag d. 12. august 2006 blev boligafdelingernes årlige fodboldturnering Esplanaden Cup afholdt på Langbjergskolens fodboldbaner. Der var mange hold tilmeldt i alle aldersgrupper. De fleste hold dukkede op, selvom regnen silede ned hele lørdagen og først stoppede, da vi var færdige. Der var samlet over 150 unge fra Brøndby Strand. Turneringen forløb uden problemer, og vi var vidne til god fodbold og mange af områdets Tranens Drenge stod for forplejningen med sandwich og sodavand. Støvlen snøres - så er jeg klar. kommende talenter - som vi forhåbentlig ser på de fremtrædende hold i dansk fodbold - om nogle år. Vi takker Tranens Drenge for salg af sandwich og sodavand og Satellittens tilstedeværelse og dommerhjælp. Trods vejret blev det en god dag med højt humør og gode mål. I aldersgruppen år så vi, hvordan alle holdene kæmpede bravt mod hinanden. Holdet Mini Stjerner nåede finalen, men kunne ikke magte det suveræne vinderhold Tranumparken. I aldersgruppen år var der store forventninger til FC- Mongolerne, som dog ikke magtede at komme til finalen. Bedre held næste gang, drenge. Men den store finale stod mellem Hooks from the Block og Real Maslidt, og her blev udfaldet, at Hooks vandt meget o- verbevisende. Og i den sidste aldersgruppe år vandt det stærkt sammenspillede hold TD 2660 i en yderst tæt finale, som blev afgjort i sidste minut. Med målet til 2-1 var sejren sikret mod Kronya Spor. Alt i alt en god dag med mange gode mål - højt humør og god fodbold. Vi glæder os til at se jer næste år i august. Zahid - (Opsøgende medarbejder) og Anette - (Beboerrådgiver) Trods ihærdigt målmandsspil gik bolden i netmaskerne. Bitten L. Jensen 10 Esplanaden September 2006

11 ... og vinderne blev pladsen/10-13 årige - Tranumpark. 2. pladsen/10-13 årige - Mini Stjerner. 1. pladsen/14-15 årige - Hooks from the Block. 2. pladsen/14-15 årige - Real Maslidt. 1. pladsen/16-18 årige - TD pladsen/16-18 årige - Kronya Spor. Esplanaden September

12 På koloni med Børnenes Rejsebureau Ann-Camilla Larsen Børnenes Rejsebureau Så blev det sommer. Og når man siger sommer, siger man også koloni og Børnenes Rejsebureau. Denne cocktail er ensbetydende med ferie, hygge og samvær med andre. Igen i år skulle vi lave en sommertur, og der var bred enighed om, at vi, for andet år i træk, skulle på koloni. Vi var meget spændte på, om tilslutningen igen i år ville være ligeså god som sidste år. Vi havde valgt en lidt større koloni end sidste år, hvilket betød, at der var plads til omkring 50 beboere. Men det skulle vise sig, at Uanset køn, nationalitet og hudfarve bliver vi alle tiltrukket af et lejrbål og varme hjemmelavede snobrød. Endelig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Vel ankommet til kolonien fik hver familie tildelt et værelse, og derefter blev der spist frokost. Kolonien lå tæt ved stranden (ca. 1½ km), så eftermiddagen gik med en tur til vandet. Både de voksne og ikke mindst børnene hyggede sig sammen. Alt i alt havde vi nogle rigtig hyggelige dage. Der blev spillet spil, badet, hygget, gril- let, sovet middagslur (undertegnede), lavet bål med snobrød, gået tur og hyggesnakket på tværs af religioner og nationaliteter. Gitte fra Rheumhus havde tilberedt vores mad, og det skal siges, at det var lækkert. Vi i Børnenes Rejsebureau vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for denne gang. Vi håber, at vi ses igen næste år. Endnu engang tak og fortsat god sommer fra Børnenes Rejsebureau. der var rift om billetterne. Meget hurtigt blev der udsolgt, og vi måtte desværre skuffe et par familier. Billederne på denne side viser nogle af de mange forskellige aktiviteter, der udfoldede sig på kolonien. 12 Esplanaden September 2006

13 Der var højt humør, god mad og harmonikamusik, da BS Seniormotion afholdt sin sensommerfest onsdag den 16. august i Perlen. Det, der startede som en forening for stavgang, har udviklet sig til også at omfatte et stærkt efterspurgt gymnastikhold, og lige nu er der planer om at oprette et bowlinghold. Glæden ved at være sammen giver sig tit udslag i mange nye ideer, og vore instruktører er ofte på kursus for at videreuddanne sig - til gavn for os allesammen. Den utrættelige initiativtager og arrangør ved denne og andre fester er Leif Refdahl. Godt gået af en ung mand på 84 år. Gurli Hansen Som afslutning på en succesrig sommersæson vederkvæger medlemmerne sig her ved et veldækket og velforsynet bord i Perlen. Brøndby Strand Minigolf Elo Christiansen Stavgang holdt sensommerfest Elo Christiansen Efter et sejt træk har Brøndby Strand Minigolf fået egne baner at stå på. Fredag 25. august foretog byens borgmester Ib Terp den officielle åbning af klubbens anlæg i Esplanadeparken. Formanden Flemming Korsholm havde sørget for lidt godt til ganen og maven. Efter åbningsceremonien var der frit spil til hen imod kl. halv syv, hvor en De nyindkøbte og nyrenoverede minigolfbaner set fra 14.ende etage. mindre turnering blev afholdt. Dagen sluttede med at nogle af lørdagens deltagere i Sjællandsmesterskaberne, som foreningen lægger baner til (læs på efterfølgende sider), fik lejlighed til et par træningsomgange. Foreningen, der blev stiftet i dog uden anlæg, måtte besøge medlemmerne i Gladsaxe Minigolf Klub. Spillearealet blev overdraget ved årsskiftet 2005/2006. I januar fik klubben mulighed for at købe 18 brugte internationalt godkendte baner i Jylland til en særdeles gunstig pris. Brøndby Kommune bidrog med at betale for transporten til Brøndby Strand, hvor banerne endelig stod i slutningen af maj i år. Medlemmerne har siden slidt og slæbt med at klargøre banerne, som ligger i Esplanadeparken imellem Albjergparken 1 (højhuset) og boligforeningen Maglelund. Esplanaden September

14 Formanden Flemming Korsholm bød velkommen. Borgmester Ib Terp holdt åbningstalen, og blev ved samme lejlighed udnævnt til æresmedlem. Mange fulgte den dag minigolf-strømmen Elo Christiansen Sjællands Minigolf Union (SMgU) er den seneste i den danske minigolffamilie. Unionen, der blev stiftet i 2004, består i dag af fire foreninger - Ejby IF Sportsklub, I midten står Rasmus Effersøe fra Gladsaxe, der blev vinder i A-rækken i Sjællandsmestershabet. Gladsaxe- og Lolland Minigolf Klubber samt Brøndby Strand Minigolf, hvor formand Flemming Korsholm også er formand for SMgU. Foreningerne er tilsluttet Dansk Minigolf U- nion, der er medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og World Minigolfsport Federation. Mange forbinder helt sikker minigolf med oplevelser fra sommerferierne på bl.a. campingpladser, sol, strand og vand. Minigolf er dog, som det allerede er fremgået, også en foreningssport for bredde- og eliteudøvere. Minigolf er naturligvis afledt af det rigtige golfspil, som angiveligt opstod i England og Skotland i det århundrede, selvom kinesere hævder at spillet startede i Kina! Minigolf er dog meget yngre - fra dette århundrede, og er muligvis en udløber af baner til putting, hvor rigtige golfspillere udøvede puttræning. I Europa er spillet startet i Sverige i slutningen af 30 erne og den første landskamp blev spillet i 1955 mod Danmark! Senere kom det øvrige Europa til. De første klubber i Danmark blev grundlagt i begyndelsen af 50 erne og i 1954 var Dansk Minigolf Union blevet en kendsgerning. Det var dog først i 1995 at unionen blev optaget i DIF og dermed anerkendt som en egentlig sportsgren. Danmarks Minigolf Union har i dag 21 medlemsforeninger, men flere kommer helt sikkert til fremover. Sjællandsmesterskaberne blev afviklet på eternitbaner, som er den mest udbredte banetype i såvel Danmark som udlandet og er mindst pladskrævende m2. Banetypen kræver dog en del vedligeholdelse fra år til år. Finland og Sverige er derimod mere kendt for sine filtbaner, der også er længere og derfor mere pladskrævende m2. Typen bliver me- Bjarne Sørensen fra Brøndby Strand Minigolf stående i midten blev vinder i C-rækken. 14 Esplanaden September 2006

15 Sjællandsmesterskaberne 2006 re og mere udbredt i Europa. Endelig findes betonbaner, som blev udviklet allerede i 50 erne og er udbredte i Mellemeuropa, men findes dog også i Danmark ligesom filtbanerne også ses herhjemme. Anlægsudgifterne er lange, meter og den længste over 20 meter. Banetypen er derfor udfordrende for spillerne. Hvor det under turneringer I midten vinderen i B-rækken Christopher Petersen på kun 14 år fra Gladsaxe. boldens position er det ikke tilladt på de kortere eternitbaner. Generelt er det ikke passende at træde ind på banerne, da man naturligvis let slæber snavs ind på anlægget - til gene for de øvrige spillere. Brøndby Strand Minigolf Vinderslaget ved 3. hul gjorde Christopher Petersen fra Gladsaxe til mester i B-rækken efter et spændende omspil, da to spillere stod lige med 197 slag. for betonbaner er høje og ligesom filtbanerne relativt pladskrævende. Banerne (hullerne) på filtbaner og betonbaner er tilladt at træde ind på banen for at kunne stå rigtigt i forhold til Mange var mødt op for at overvære åbningen af de nye minigolf-baner. Åbningstider: Tirsdag og torsdag fra kl lørdag fra kl Kontingent har vi besluttet, at det er nemmere at betale halvårligt, da det giver mindre administration. Derfor en rabat ved halvårlig betaling. Kontingent pr. halvår: Voksne kr. børn 7-18 år kr. eller Voksne pr. måned 40,00 kr. Børn pr. måned 20,00 kr. Passiv medlem, halv pris. Ønsker du at kontakte klubben angående spørgsmål eller ønsker at blive indmeldt kan du maile til: eller du kan træffe formanden Flemming Korksholm på telefon: Esplanaden September

16 Elo Christiansen Vækst af kunstner Jun-ichi Noue. Henning Sørensenfra Lokalarkivet og Agnete Sørensen fra Brøndby Kunstforening guidede det fremmødte publikum gennem en lille del af vor bydels smukke seværdigheder. Byvandring i Brøndby Strand Under temaet På sporet af kunsten i Brøndby Strand afholdt kommunens lokalarkiv under ledelse af Henning Sørensen en af sommerens populære byvandringer den 14. august. Henning Sørensen havde inviteret formanden for Brøndby Kunstforening med som guide. Turen startede ved et af bydelens fornemme vartegn, kirken, som bl.a. kaldes Vestegnens Domkirke! Næstformand i menighedsrådet, Tage Hjort Clemmensen fortalte om kirkens tilblivelse og dens status som en af Danmarks godt 20 kirker med et såkaldt koncertklokkespil. Næstformanden kunne også berette, at man nu havde købt den nordvendte grund af kommunen med det formål at opføre en længe ventet tilbygning. Tiden gav ikke mulighed for at bese alle kunstværker i bydelen, men skulpturen på P-pladsen syd for S-togs stationen og kalven på Boulevarden ved Køgevejen samt Bent Karl Jacobsens kubeskulptur ved Rheumhus i Albjergparken nåede man. Den meget smukke og særprægede sti med stensætning, lave træer, plads med springvand samt et væld af farvestrålende blomster om sommeren - også i Rheumpark - blev studeret. Henning Sørensen karakteriserede bl.a. området som den klassiske købstad med torvet og springvandet. Herefter fortalte Agnete Sørensen lidt om de øvrige kunstværker, som bydelen råder over og som sikkert vil blive fremvist på en kommende byvandring. Også bydelens 12 højhuse blev på turen karakteriseret som en art kunstværker og en linie blev trukket helt tilbage til 20 erne, hvor den franske arkitekt Le Corbusier tænkte tanker, som netop gik i retning af den byggestil, som Brøndby Strand Parkerne er et resultat af. Det emne er som bekendt højaktuelt i forbindelse med tankerne om flere boliger i vor bydel - måske i højden. I dette nummer af ESPLANA- DEN tager vi netop hul på denne debat. Kubeskulptur fra en af parkerne. 16 Esplanaden September 2006

17 Ny SFO Elo Christiansen Da Fritidshjemmet Resenlund, som i 1988 blev tilknyttet Langbjergskolen som SFO og SFO Kometen for et år siden, blev lagt sammen som en ny SFO, gik renoveringen af lokalerne på Langbjergskolen i gang. Nu et år efter kunne man endelig fejre færdiggørelsen og offentliggøre navnet: Langbyrinten. ESPLANADEN var med på denne dag i juni måned. Hvorfor nu denne sammenlægning? For bedre at kunne tilgodese det enkelte barns behov for tryghed og udfoldelsesmuligheder er børnene inddelt i en Der er en bålplads til de raske drenge og piger. Pia Svanberg Lille afdeling med børn fra børnehaveklasse og 1. klasse. Afdelingen er inddelt i tre stuer med børn fra begge aldersklasser. Endvidere i en Stor afdeling, der består af to stuer for henholdsvis 2. og 3. klasse samt 4. og 5. klasse (SFO2). Elo Christiansen Brøndby Strandskole er fra 11. til 15. september vært ved projektet Multu Culti Festival, som indgår i EU skoleprojektet Comenius, Young in Europe. Strandskolens to venskabsskoler, Kopernikus Oberschule i Steglitz, Berlin og Základní Skola i Kladska, Prag deltager med 60 elever og desuden 10 elever fra en skole i Estland, Võru I Põhikool. Sammen med 110 elever fra Brøndby Strandskole gennemfører de fire skoler det sidste projekt i et treårigt forløb. Det første år handlede om det nære som skole og kommune. Det andet år præsenterede skolerne eget land historisk og geografisk. I år tager man fat på EU. Hvad kan man som ungt menneske forvente af EU? Festivalens undertema er, PeacePlease, som klart antyder, at der skal arbejdes for fred i verden. Denne del af projektet vil blive Multikulturel Festival gennemført mandag 11. september, hvor de unge vil arbejde i workshops, som alle handler om fred. Den officielle åbning finder sted 11. september kl på skolen under medvirken af vor borgmester Ib Terp og medlem af EU-parlamentet Margrethe Auken. Ønsker du at vide mere om dette omfattende program kan skolen kontaktes på (viceskoleleder Per Trudslev) eller (skoleleder Krista Jacobsen). Læs mere om projektet i næste nummer af ESPLANADEN. Foto: Arkiv Brøndby Strandskole er stedet, hvor hvor programmet løber af stabelen. Esplanaden September

18 Aktivitetshuset PERLEN Hallingparken Husbestyrer Susan Stæhr Caféen Mandag-onsdag-torsdag-fredag kl Tirsdag kl Hver dag serveres dagens ret samt smørrebrød & salatbar Hver tirsdag aftenspisning kl Strikkeriet Mandag kl Banko Første tirsdag i hver måned kl Blomsterbinding Onsdag kl Hyggeklub Onsdag kl Legestue Torsdag kl Skakklub Torsdag kl Østrogen-klubben Mandag kl For kvinder over 18 år Lektiehjælp Tirsdag og torsdag kl Paraplyen Hallingparken 3 Pensionistklub Tirsdag kl Lektiehjælp Mandag aften kl Flittige hænder Torsdag kl Medbring selv håndarbejde Materialer forefindes RHEUMHUS Albjergparken Husbestyrer Birgitte Jensen Caféen tlf: Mandag - torsdag Fredag Salg af kaffe og te Hverdage serveres smørrebrød Onsdag fællesspisning fra kl Husk tilmelding på telefon: Fredags-banko Første fredag i hver måned Dørene åbnes kl Spillene begynder kl Loppemarked Første lørdag i hver måned mellem kl og Mimre-banko Anden onsdag i hver måned Spillet starter kl Møbelværkstedet Mandag til onsdag kl Kreative dage Hver tirsdag kl og torsdag kl Kom og udfold dine kreative evner Man kan købe et måltid mad fra ca. kl Aktivitetshuset TRANEN Tranumparken 3A Husbestyrer Gitte Dinéss Caféen Hverdage fra kl Salg af cappuccino, espresso, kaffe, te, varm chokolade og kolde drikke. Ostemad og kage Frokost kl Alle hverdage serveres smørrebrød. Bestilles før kl Fællesspisning kl Tirsdag og torsdag: 2 retter mad Pigeklub kl Hver mandag og onsdag for piger mellem 12 og 18 år. Byttecentral Puslespil og bøger Alle hverdage fra kl Smykkeværksted Hver tirsdag kl Sypigerne Hver ons. og fre.kl Kontakt Kirsten ang. oplægning af bukser, isyning af lynlåse etc Brøndby Selvhjælpsgruppe Mødes kl Hver 2. torsdag i lige uger Henv: Jens Rathje Sang- og stemmetræning For sygdomsramte Hver torsdag kl Henv: Jens Rathje Strandens Genbrug: Telefon: Tirs. og tors. kl Esplanaden September 2006

19 Hygge Banko i Perlen Tirsdag 5. september Pladesalg åbner kl. 18, og spillene begynder kl. 19. Vi spiller 15 spil med fuld gevinst til alle med banko. Og et oprydningsspil. Gevinsterne på pladen fuld er sat op til 200 kr., på 2 rækker fortsat 100 kr. og på 1 række 50 kr. Vi har også minibanko, hvor vi krydser bankonumre af. Her er prisen 15 kr. til pulje til 1.række, 2.række og fuld plade. Der er extra banko-nummer på 1 række. Ved banko under 10 numre - yderligere en flaske vin. Det er ikke tilladt, at medbringe egne drikkevarer. Alle er velkomne - tag gerne dine naboer med. Man kan spise aftensmad i caféen - mod forudbestilling på telefon: Menuen denne aften er kalvesteg. Venlig hilsen HyggeBanko Ny datastue i Ulsøparken For et år siden var en håndfuld aktive ældre beboere fra Brøndby Strand samlet for at drøfte, om der manglede tilbud for ældre i området. Initiativet kom fra Ældremobiliseringen, og De9 boligafdelinger i Brøndby Strand ville gerne samarbejde. Projektleder Annikki Mørkeberg fra Ældremobiliseringen oplevede, at der var behov for lokalt at opbygge netværk blandt ældre. EDB for alle Et af de projekter, der blev arbejdet videre med, var en datastue for ældre. Her skal det være muligt at modtage vejledning i, hvordan man bruger en computer og internet, opretter og skriver s, redigerer tekst, sætter billede ind etc. Det kræver, at nogle melder sig som vejledere, og det har tidligere EDB-underviser ved AOF i Brøndby, Bjørn Petersen gjort. Esther Genker fra T13 og beboerrådgiver Anette Hestlund så mulighederne, da beboerlokalerne i Ulsøparken 6 stuen var ledige til anden benyttelse. Som tænkt så gjort. Det betyder, at datastuen Hanen kan slå dørene op torsdag 14. september kl Mere end EDB Alle er velkomne, da lokalerne ud over at være datastue også har plads til mange andre ting, der kan være med til at opbygge netværk. Netværk, hvor man mødes, snakker, spiller kort, skak eller andre sysler, der gør, at der skabes venskaber og bekendtskaber på kryds og tværs. Så på gensyn i Hanen, Ulsøparken 6, stuen torsdag 14. september kl. 16 For yderligere oplysningerkontakt Bjørn Petersen på e- mail eller telefon: Anette H. Kom i Perlen Kom ned og hils på vores nye chefkok Lars Liljegren - og smag hans skønne mad. Tirsdag 26. september kl serverer han stegt flæsk ad libitum til 50 kroner. Desserten er chokolademoussé med flødeskum til 10 kroner. Til dette arrangement er tilmelding nødvendig. Ring på telefon: Susan Stæhr Husbestyrer Esplanaden September

20 Granithaven Lars og Merete Sørensen indsat i deres granithave. September-jazz De unge gæve jyder GOOD- FELLAS åbner efterårssæsonen i Brøndby Jazzklub. De skulle have besøgt klubben i januar med sneede inde. Orkestret, der optræder iklædt sorte jakkesæt, noble slips og velpudsede sko, spiller hot, funky Elo Christiansen IHallingparken 42 (på nordsiden), har Lars Sørensen og familie indrettet en anderledes have. Træt af at slå græs slog Lars til, da muligheden for at komme i besiddelse af et parti fejlproducerede granitfliser og kantsten af bornholmsk granit var til stede. Fliser og kantsten var oprindeligt tiltænkt det københavnske metrobyggeri, men dimensionelle fejl betød, at de ikke kunne bruges og ville være blevet dimensioneret til andre formål. Lars kone, Merete, måtte dog lave et forudgående større matematisk puslespil for at fem forskellige flisemål kunne ende som en helhed. Resultatet ses på billedet. og fed traditionel jazz. Begivenheden finder sted fredag 22. september kl. 20 i store sal over Brøndby Strand Bibliotek. Newsha Dalman Bitten L. Jensen Lørdag 7. oktober får Brøndby Strand borgerne mulighed for en dejlig gratis oplevelse. Kl bliver der kon- pianistinde cert på biblioteket med den kun 13-årige pianistinde Newsha Dalman, hvis slægt kommer fra Iran. Hun bor i Tranumparken og går i 7. klasse på Gideonskolen. Hun begyndte at spille klaver allerede som 6-7 årig. Hun er kommet lang vej siden da, og har bl.a. holdt koncerter i Den sorte Diamant, i Rundetårn og Musikhistorisk Museum. Newsha har et smukt anslag, og musikken fylder både rum og sjæl, når hun sætter sig til klaveret. Jeg kan varmt anbefale, at man denne dag planlægger en dejlig afslappende koncert midt i en hektisk indkøbsdag. Newsha har det dejligt med musikken, men fremtidsplanerne går i retning af at blive enten læge eller fysiker. Uanset hvad hun vælger, er hun en af de unge, som Brøndby Strand kan være rigtig stolt af. Sæt x i kalenderen - vi ses! 20 Esplanaden September 2006

21 Klubprofil Brøndby Strands Idrætsklub Badminton - en klub med fjerende oplevelser - Iforbindelse med opførelsen af Brøndby Strand Planen med en skole i begge ender fik badmintonklubben omsider et fast spillested i kommunen i form af Langbjergskolens hal. Tidligere havde klubben haft baner på Brøndby Strandskole (der var ikke ret højt til loftet i pigernes gymnastiksal!) og på Tjørnehøjskolen i Brøndbyvester samt - i perioden hvor medlemstallet kulminerede med flere end 700 medlemmer - enkelte banetimer i I- drættens Hus. Trods den nye hjemmebane, der senere blev udbygget med egne omklædningsfaciliteter, mødelokale og café på 1.salen, er det ikke lykkedes at fastholde det høje medlemstal. Det er overvejende motionister (personer med en fast u- gentlig spilletime), der desværre har søgt andre fritidsinteresser. I dag er der ca. 300 medlemmer i BSI-badminton, som siden 1972 er organisatorisk og økonomisk uafhængig af de øvrige BSI- afdelinger ( fodbold, håndbold og bordtennis), og sammenholdet blandt medlemmerne har gennem 1990 erne ført til en voksende sportslig succes. Dette kulminerede i sæsonen 2005/06 med oprykning i alle seniorrækker. Klubbens 1. hold spiller i landets tredjebedste række - 2. division - så der er god mulighed for at opleve badminton på topniveau i Langbjerghallen, når holdet spiller på hjemmebane. De øvrige seniorhold spiller i henholdsvis Sjællandsserien og serie 2, og vil man se på, kan kampprogrammet for sæsonen Enhver kunne afprøve sine evner som badminton-spiller i Centret. 2006/07 ses på vores hjemmeside Her kan du også finde oplysninger om evt. medlemskab, bestyrelsesmedlemmer og andre kontaktpersoner. At være tilskuer til en badmintonkamp med dygtige spillere er selvfølgelig god underholdning, men at spille selv er også en sjov og sund oplevelse. De seneste sæsoner har klubben afviklet en årlig turnering - BSI Open - med deltagelse af danske elitespillere, men også en anden aktivitet, der varer gennem hele sæsonen skal nævnes: Forældre/barn træning. For kun 150 kr. kan forældre/barn ca. 20 søndage fra kl hygge sig med badmintonrelaterede lege, opvarmning og udstrækning m.m. Udstyr stilles til rådighed, og det er en uddannet børnetræner, Hjalte Heldbo, der forestår disse søndage. Sæsonen starter i begyndelsen af september, og da Hjalte selv spiller seniorbadminton og har ungdomstræning, er han ofte i hallen, hvis de 3-8 årige og mor/far vil lege lidt sammen, også med fjerbold og ketsjer! Sæsonen 2006/07 står for døren. Vi ved, at den dejlige sommer til udendørs aktiviteter ikke varer ved, så svaret på vinteraktivitet kunne være en fast ugentlig time med fjerende oplevelser. Prøv at klikke ind på hjemmesiden Esplanaden September

22 Hvorfor flytte til Brøndby Strand? Efter otte dages ophold tænkte jeg - når du skal nyde dit otium, skal det være ved Køge Bugt Erich Clausen, Klitrosen Første gang jeg så Køge Bugt i 1956 og besøgte Solrød Strand, blev jeg betaget af naturen som mindede mig om Åbenrå Fjord, hvor jeg kommer fra. Ægteparret, som jeg besøgte, var ærke københavnere med stort K. Meget gæstfrie og som havde et sommerhus i første række ud til vandet, med sejlbåd, og jeg oplevede at se hele bugten ude fra vandsiden. Efter otte dages ophold tænkte jeg - når du skal nyde dit otium, skal det være ved Køge Bugt. På daværende tidspunkt var jeg i fuld gang med min uddannelse inde for hotelbranchen. Jeg var færdig med kokkeuddannelsen, og værnepligten inden for marinen. I 1959 afsluttede jeg receptionistuddannelsen på d Angleterre. Efter et år som volontør på Claridges Hotel i London gik turen til Hotel Plaza Athènè i Paris og endelig til Hamburg på Raffles Hotel Vier Jahreszeiten som hotelinspektør. Derefter rejste jeg tilbage til København, hvor Hotel Hafnia blev min arbejdsplads i seks år. Jeg sluttede min karriere på Palace Hotel, hvor jeg blev, til jeg gik på pension Men det var en dejlig tid, hvor man lærte mange mennesker at kende. Helt overvældende smukke og luksuriøse er hotellets fyrstesuiter hvor persiske tæpper er vurderet til store formuer. Her er man i forkælelse af gæsten nået et skridt videre, end jeg før har set det. Da jeg engang blev spurgt om, hvordan man skaber et hotel af den karakter, var mit svar: Der kræves, at man blander en cocktail af mange ingredienser. Lidt sund fornuft, lyst, vovemod til af finde de rigtige folk, glæden ved omsorg for gæsterne, et stænk fantasi, idèrigdom og energi, og ryster hele denne cocktail sammen med en god portion held. Først da lykkes det. Den 1. oktober 1994 flyttede vi til Brøndby Strand i Tranumparken på 10. sal i et af højhusene - med en guddommelig udsigt over Køge Bugt - og en ungdomsdrøm gik i opfyldelse. Det var dog ikke den første lejlighed, vi blev tilbudt. Først og fremmest havde vi behov for en femværelses, og den første vi fik tilbudt lå i lavhusene i stuen, men lige ud til en legeplads! Jamen - hvad tænker De dog på, spurgte jeg udlejningspersonalet, som prompte svarede, at man da også havde højhuse. Gud, har De også det, spurgte jeg med et blink i øjet og lidt humor i undertonen. Vi beså herefter en lejlighed på femte sal - men den havde brune vægge! Det endte med lejligheden på 10. sal, hvor der havde boet en læge før, og der var der hvide vægge. Tak, sagde vi, og udlejningspersonalet klappede i deres hænder, som når håndboldspilleren har scoret et mål. Det var dengang, der var masser af ledige lejligheder. Den 30. oktober 1999 åbnede vi Klitrosen i Tranumparken 7, der i dag har åben søndag, mandag, onsdag og fredag fra klokken Her kan beboerne opleve en hel særlig dansk gæstfrihed i gammel hjemlig bondeforstand. 22 Esplanaden September 2006

23 Brøndby Musikalske Venner (BMV) Kan du lide at synge, især danske sange, gamle revyviser og schlagere, så indbyder BMV til sangaftener i vinterens løb. Vi synger altid den sidste torsdag i månederne september, oktober, november, januar, februar og marts og altid kl ca Brøndby Strand Bibliotek - 1.sal med indgang fra smøgen ved stationssiden. Vi er støtteforening til Brøndby Kommunale Musikskole. Vort kontingent på 75 kr. om året er med til at støtte de unges arbejde og deltagelse i arrangementer i ind- og udland. Er du glad for at synge så kontakt Erik Steffensen på: telefon eller Petanqueturnering I stedet for den aflyste SENIOR- OL, som skulle have fundet sted 30. august, bliver der afholdt en Petanqueturnering onsdag 13. september, hvor der bliver plads til både begyndere og øvede. Hold øje med Folkebladet angående detaljer om dette arrangement. Anette H. Haves: 3 vær. lejl. med 2 badevær. på 2. sal Ulsøparken - ulige nr. Søges: 2 vær. lejl. i højhus i Hallingp. 2 eller Ulsøp. 1 - fra 5. sal og op Tlf: Dan H. Andersen. Skjulte magter? Det er titlen på en bog Dan H. Andersen har skrevet om en række verdensomspændende, hemmelige og skjulte ordener, der kan have indflydelse på vor verden. Så er du blevet bidt af Dan Browns bog Da Vinci mysteriet, er et foredrag, som Dan H. Andersen afholder på: Brøndby Strand Bibliotek - tirsdag 26. sept. kl måske lige noget for dig. Billetter til 30 kr. kan købes i Brøndby Bibliotekerne og i Kulturhuset Kilden. Arrangør: Brøndby Strand Bibliotek. Slægtsforskning I Kulturhuset Kilden afholdes mandag 18. september kl et introduktionsmøde om, hvordan man kan bruge internettet til at undersøge sin slægts historie. Det er gratis at deltage, men til arrangementet skal der hentes billetter på Brøndby-bibliotekerne eller i Kilden. De kan også bestilles på kultur.brondby-kom.dk Brøndby Lokalarkiv Kulturhuset KILDEN tilbyder: Søndagsmatiné Søndag 10. september kl Efterårets første søndagsmatiné med dejlig rytmisk blues og jazzmusik. Caféen åbner kl. 13, og der er gratis adgang. Arrangør: Kulturforeningen Brøndbys Ungdom og Brøndby Amatør Scene med tilskud fra Kulturudvalget. Viseshow Onsdag 27. september kl Der er viseshow med Bente Kure og Leif Ernstsen. Repertoiret indeholder udover egne kompositioner også sange af Aakjær, Afzelius, Vreeswijk, Taube, Benny Andersen, Halfdan Rasmussen og Sigfred Pedersen. Billetter til dette arrangement koster 40 kroner. Arrangør: Kulturudvalget. Søndagsmatiné med folkekultur Søndag den 1. oktober kl Folkesangeren Fin Alfred Larsen spiller et afvekslende viseprogram på mange forskellige instrumenter med arbejdersange og skæmteviser. Hør viser om Klunser Niels, Petrea, Bisse Stine, gårdsangere, og andre o- riginaler. Alle er velkomne til at synge med på fællessangene. Caféen åbner kl. 13, og der er gratis adgang. Arrangør: Syng Sammen Gruppen Brøndby med tilskud fra Kulturudvalget. Esplanaden September

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b

VARK V a l l e n s b æ k R u l l e s k ø j t e k l u b Kære Alle, Så er udendørssæsonen kommet godt i gang, og vi har afholdt et vellykket åbent hus arrangement, som også har givet anledning til nogle nye ansigter i klubben. Det er også den tid på året, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave

GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave GNISTEN NR: 1. januar 2014 Årgang 39 Svendebjerghave - 1 - TELEFONLISTE Plejehjemmets telefon nummer: 36 49 42 11 Når forbindelse er opnået kan lokal-nummeret tastes Sekretær Lokal 10 Bestyrer Lokal 11

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen

Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Fra 40 til 11 og nu på vej op igen Badmintonklubben i den lille sjællandske provinsby mistede først ¾-delen af alle sine ungdomsspillere efter den nye folkeskolelov. Men et gennemtænkt koncept præsenteret

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017 Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton 24.-28. maj 2017 Gladsaxe Folkekor I Kr. Himmelfartsferien rejste 41 sangere samt dirigent og pianist fra Gladsaxe Folkekor til Gladsaxes venskabsby, Sutton, ca. 20

Læs mere

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus

Rosenvænget festival. Tøsetur i sommerhus Vi er nu trådt ind i sommerperioden 2015, og dette kan allerede mærkes. Der nærmer sig sol- og strandvejr, og vi kan allerede nu se et højt aktivitets niveau ud af huset for mange af beboerne i klynge

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige

Åpark Centret. Program 1/1-31/ VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige Åpark Centret Program 1/1-31/7 2017 VITAL HORSENS Aktiviteter og Frivillige 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Velkommen til Åpark Centret 3 Aktivitetsspil. 4 Bankospil. 4 IT.. 5 Kreative aktiviteter. 6 Motion..

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kulturhuset Brønden. 20. august 17. september. Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART...

Kulturhuset Brønden. 20. august 17. september. Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART... KULTURKALENDER AUGUST 2016 Det sker i Brøndby MEET TODAY S GLOBAL ART... 2016... en international udstilling, hvor kunstnere mødes med publikum gennem nutidig global kunst. Kulturhuset Brønden 20. august

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter August 2014. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter August 2014 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har haft en dejlig sommerferie og atter har samlet energi til en ny klubsæson. Flere af jer deltog

Læs mere

H E L E E Nr 2 - februar 2015

H E L E E Nr 2 - februar 2015 H E L E E Nr 2 - februar 2015 HELENENYT Nr. 2 (februar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Velkommen i vores forening

Velkommen i vores forening 2 Tur - Folder 2015-16 Tur - Folder 2015-16: For Brøndby & Hvidovre Udgiver: Cyklistforbundet Rømersgade 5 33 32 31 21 www.cyklistforbundet.dk Redaktion: Finn Ivo Heller, Trykkeri: Rådhustrykkeriet, Hvidovre.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R

KONTAKT 12/13 nr. 2. Indhold: O K T O B E R KONTAKT 12/13 nr. 2 O K T O B E R Indhold: Aktuelt i Ny pædagogisk leder Fritter-nyt 4.B fremstiller ramper A-dage i første årgang 9. årgang på studietur A-dage i 0. årgang Stemningsbilleder Broer bygget

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere