Tema: Cases: oplevelsessektoren. viklingsprojekter. ansøgningsprocessen. for turisme- og oplevelsesindustrien, anledning sætter sommer-udgaven af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tema: Cases: oplevelsessektoren. viklingsprojekter. ansøgningsprocessen. for turisme- og oplevelsesindustrien, anledning sætter sommer-udgaven af"

Transkript

1 PLEVEREN nummer 3, 2. årgang - september 2007 Copyright 2007, Linden Research, Inc. All Rights Reserved. Tema Oplevelser i Den virtuelle verden Det Oplevelsesindustrien skorter ikke har på bevæget nytænkning sig ind i en ny dimension i turisme- - den virtuelle verden. Nye communities og og oplevelsessektoren der som My er Space afsat og Second flere Life ressourcer det muligt end at nogensinde tage på oplev- har gjort else før med til en forskellige ny selvskabt identitet udog viklingsprojekter. i omgivelser, man i høj Men grad selv Markedet kan være med for til at bestemme. puljer Teknologien og fonde udvikler opfattes i stadig ofte større omfang som nye en oplevelsesrelaterede produkter. kan bremse I dette jungle, hvilket ansøgningsprocessen. nummer sætter vi fokus på virtuelle oplevelser og mødet mellem VTO mennesker har og netop maskiner. lanceret Læs også en om vores oversigt konference over i efteråret fonde med og temaet: puljer Virtual med Wrapping. relevans for turisme- og oplevelsesindustrien, og i den Indholdsfortegnelse: anledning sætter sommer-udgaven af Opleveren Side 2 fokus på fundraising. Danske Værter Side 2 Praktikant i VTO Side 3 Bidrag til øget bundlinje Side 3 Boganmeldelse Tema: Side 4 Oplevelser i den virtuelle verden Side 5 Konference: Om-levelsen - Virtual Wrapping Cases: Side 6 Pac-Man er løs i gaderne Side 6 Når mennesker og maskiner mødes Tema: Side 7 Oplevelsesdesign og gastronomi Side 8 Bamser på egen hånd videncenter for turisme og oplevelsesindustri

2 vto Af Lars Christian Lauridsen, MBA, Rådgiver, VTO Nyt tilbud til turistvirksomheder Danske Værter er en ny certificeringsordning for medarbejdere og ledere i turismeerhvervet. I begrebet værtskab ligger generationers erfaring med at udvise den størst mulige indlevelse og at påtage sig det størst mulige ansvar for at få gæster til at føle sig oprigtigt velkomne og veltilpasse under et besøg. Værtskab handler om engageret personlig og professionel varetagelse af kontakten til gæsterne, således at der sikres oplevelse af det professionelle danske værtskab, der giver mere end tilfredse gæster. Kun gennem et sådant værtskab kan Danmark sikre den gode oplevelse, der gør turister til ambassadører for landet som turistland og dermed skaber grobund for genbesøg og tiltrækning af nye gæster. I samarbejde mellem Visit- Denmark, Marburger Human Value og VTO er der udviklet et landsdækkende kursusforløb. Forløbet kan afsluttes med en certifikatprøve, hvor medarbejdere hhv. ledelse i praksis kan dokumentere, at de dels mestrer det professionelle værtskab, dels arbejder kontinuerligt med tankerne bag Danske Værter. Kursusforløbet omfatter tre moduler: Et basismodul, et udvidet eller overbygningsmodul og et ledermodul. Alle tre moduler er af én dags varighed. Gennemført giver modulerne adgang til en prøve med henblik på at opnå Certifikat som Professionel Dansk Vært. Certifikatet kan medtages som kompetence i andre turistvirksomheder og i visse uddannelsesmæssige sammenhænge giver det merit. Målene med certificering af medarbejdere som Danske Værter er: at tilføre medarbejdere inden for oplevelsesindustrien viden og værktøjer i det personlige værtskab. at den enkelte medarbejder / virksomhed målrettet kan arbejde med styrkelse af det personlige værtskab til gavn for gæsterne, egen virksomhed og Danmark som turistland. Ønsker du at vide mere om kursusrækken Danske Værter kan du kontakte Lars Christian Lauridsen, VTO på tlf eller pr. mail: VTO Praktikant fra Harstad University College Af Thomas Kær, praktikant, VTO Som en del af mit afsluttende studie, bachelor i Rejseliv og Turisme fra Harstad University College, tilbragte jeg mit 6. semester som praktikant i Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri med base i Aalborg. Opgaverne i mit praktikophold har været af meget forskellig karakter. Jeg har selv kunne forme min arbejdsdag og har haft stor indflydelse på, hvilke arbejdsopgaver jeg har påtaget mig. 2 Mine opgaver har bl.a. været at formidle viden, opdatere hjemmesiden, indsamle data, samt at deltage i møder og konferencer. Derudover har jeg i mit praktikforløb været med til at koordinere og tilrettelægge seminarer og konferencer både internt og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Mit hovedprojekt som praktikant i VTO var at udvikle et nyt cafekoncept for Lille Vildmosecentret. Jeg fik således mulighed for at bruge såvel de faglige som teoretiske færdigheder, som jeg har tilegnet mig i mit hidtidige studieforløb. Mit ophold på VTO har givet mig en god forståelse af, hvordan man kan bruge et videncenter. Endvidere har jeg fået udvidet mit kendskab til det at arbejde med turisme og oplevelser indenfor forskellige virksomheder og organisationer.

3 vto Bidr ag til øget bundlinie i turistvirksomheder Af Lars Christian Lauridsen, MBA, Rådgiver, VTO I HORESTA s seneste normtalsanalyse for turistbranchen er én af konklusionerne: For at sikre hotelbranchen kræves nytænkning og innovation ikke blot i markedsføring af Danmark, men i endnu højere grad hos aktørerne i turisterhvervet hoteller, attraktioner og så videre. Produktudvikling, uddannelse, innovation er ligesom i andre erhverv nøglen til at klare sig i den globale konkurrence. Ja godt nok, men på hvilket område skal den enkelte leder af en turistvirksomhed sætte sit næste projekt i gang for at klare sig i den globale konkurrence? Mange turistvirksomheder har ved siden af deres oplevelses- og attraktionsprodukt et servicerende forretningsområde i en række cateringaktiviteter restaurant, café, bistro eller andet. Ikke sjældent henlever cateringaktiviteter et lidt overset liv med hensyn til at udnytte områdets fulde indtjeningspotentiale. Her tænkes ikke kun på omsætning, men mere på at optimere økonomien i den eksisterende omsætning. Altså styring og håndtering af vare- og ressourceflowet i cateringaktiviteterne, så vi får flere omsætningskroner til at ende på bundlinien. I VTO har vi gennemført en række projekter med økonomisk optimering af cateringaktiviteter for hoteller, feriecentre og attraktioner. Det er vores erfaring, at langt de fleste turistvirksomheder i deres cateringaktiviteter har et indtjeningspotentiale, der er uudnyttet og som gennem et kortere projektforløb kan frigøres efter bare 3 til 6 måneders drift. Ønsker du at vide mere om rådgivning og projekter i økonomisk optimering af cateringaktiviteter, kan du kontakte Lars Christian Lauridsen, VTO på tlf eller pr. mail: boganmeldelse Oplevelsesøkonomi vinkler på forbrug Af Søren Bo Jørgensen, cand. merc., VTO Virksomhedernes oplevelser er ikke meget værd uden forbrugernes indlevelse, da enhver oplevelse starter og slutter med forbrugernes aktive bidrag. Det er således kun den enkelte forbruger, der sikrer, at oplevelsen rent faktisk indtræffer. Virksomhederne i oplevelsesøkonomien bør derfor blive bedre til at spørge sig selv, hvordan man øger sandsynligheden for, at denne indlevelse opstår. Dette er et af hovedbudskaberne i bogen Oplevelsesøkonomi vinkler på forbrug, der er det andet bind i ExCITe-serien fra forskningscentret af samme navn. Bogens forfattere mener, at den eksisterende litteratur om oplevelsesøkonomi er mangelfuld, og at der savnes grundlæggende viden om, hvad oplevelser er, hvordan de opstår og hvordan man som virksomhed kan fremme oplevelserne hos forbrugerne. Blandt andet påpeges det paradoksale i, at oplevelsesøkonomiens grundbog The Experience Economy (Pine og Gilmore) helt undlader at definere begrebet. Forfatterne forsøger at rette op på denne mangel ved at redegøre for oplevelsens psykiske struktur. Oplevelser opstår således ikke automatisk som følge af virksomhedens oplevelsesstimuli, men er også et resultat af indre fysiologiske og følelsesmæssige processer. Dette komplekse område belyses i bogen ved at inddrage teori fra forskellige videnskabsområder såsom kommunikations- og forbrugeradfærdsteori, neurovidenskab og emotionspsykologi. Bogen, som indeholder forskellige bidrag fra en række eksperter i oplevelsesøkonomi, er teoretisk og forskningsmæssigt velfunderet. Den kan anbefales til alle, som arbejder med oplevelsesøkonomi, og som har behov for en detaljeret forståelse for forbrugernes præferencer og ikke mindst for de psykologiske faktorer, der gemmer sig i os alle. Jantzen, C. & Arendt Rasmussen, T. (ed.) (2007) Oplevelsesøkonomi. Vinkler på forbrug. Aalborg Universitetsforlag. 3

4 tema Oplevelser i den virtuelle Af Jan Halberg Madsen, cand. merc., HD(A), VTO Oplevelsesøkonomien har nærmest uanede muligheder i den virtuelle verden. Det gælder både i forbindelse med rene virtuelle oplevelser og virtuelle oplevelser, der understøtter oplevelser i den reelle verden. De rene virtuelle oplevelser er ofte baseret på skelsættende koncepter, som kunderne vanskeligt kunne forestille sig, før de eksisterede. Virksomhederne bag de rene virtuelle oplevelser tager typisk ikke udgangspunkt i brugernes forestilling om, hvad der kan lade sig gøre. I de tilfælde udnyttes især internetmediets muligheder innovativt og i mange tilfælde med imponerende vækstrater og økonomiske resultater til følge. Second Life, der er en blanding af chat og onlinespil, er et eksempel på en ren virtuel oplevelse. MySpace, et interaktivt netværkssite, er et andet eksempel. Mange virksomheder er efterhånden også repræsenteret i Second Life og MySpace - blandt andet danske Grundfos og Hummel. Helt så avanceret som Second Life eller MySpace behøver det ikke være, for at oplevelsen fremstår interessant udfra eskapistiske, æstetiske, uddannelsesmæssige og underholdningsmæssige perspektiver i henhold til god latin for oplevelsesøkonomer. I alle tilfælde er den slags oplevelser for brugerne stærkt involverende. Den anden type virtuelle oplevelser tager udgangspunkt i produkter eller serviceydelser, som kendes fra den reelle verden. Morgenmadsproducenter tilbyder f.eks. børnene spil eller anden form for underholdning med vekslende relation til selve brandet. Som supplement til tegnefilm kan børn via computeren selv deltage i racerløb eller drabelige dueller med de kendte figurer. I turisme- og oplevelsesvirksomheder arbejder man også med den type virtuelle oplevelser, der bygger videre på en forestilling, som brugeren har opnået i det fysiske møde med virksomheden. Eller man opbygger gæstens forventninger forinden det fysiske besøg. Det gælder dog mange mindre turisme- og oplevelsesvirksomheder, at de i begrænset omfang udnytter potentialet på dette område. Her ses ofte traditionelle hjemmesider med illustrationer, hvor kunden i bedste fald kan bestille sin næste overnatning. Ofte bruger man betegnelsen det elektroniske visitkort om disse ret statiske hjemmesider. Hvis det går lidt vildere til, har virksomheden måske en gæstebog, hvor man kan skrive lidt om, hvor tilfreds man var med sidste ophold. Flere attraktioner har efterhånden også opbygget hjemmesider, der er begyndende relationelt orienterede. Børn kan blive medlem af klubber, man kan modtage s om nyheder osv. Godt men ikke godt nok! Mange turisme- og oplevelsesvirksomheder har med rette været meget optaget af at udvikle og raffinere servicekoncepterne i forhold til det fysiske møde med gæsterne. Men der er meget mere at komme efter for disse virksomheder! Der er endnu en arena, hvor man kan konkurrere parallelt. I klassisk forstand kan man skitsere et serviceprodukt som noget, der foregår før, under og efter forbrugssituationen. I realiteten sidestiller man ofte serviceproduktet med den tid, kunden rent fysisk tilbringer i virksomheden 3 timer på en restaurant, en uge på campingpladsen osv. Derved afskærer man sig fra at tjene penge i tiden før og efter det fysiske besøg. Virksomheders differentierings- og positioneringsmuligheder ligger således ikke alene i det fysiske besøg på f.eks. campingpladsen, besøgsattraktionen eller restauranten, men i høj grad i de oplevelser, man kan skabe forventning til inden besøget og erindring om efter besøget. I litteraturen om oplevelsesøkonomi betones det, at gode oplevelser skal være mindeværdige. Det mindeværdige skal hjælpes på vej i det omfang, det er muligt. De mindeværdige oplevelser giver grobund 4

5 Copyright 2007, Linden Research, Inc. All Rights Reserved. verden tema Konference for genbesøg og anbefalinger til tredjemand. Minderne kan stimuleres ved hjælp af virksomhedens hjemmeside f.eks. med diskussionsfora, uploading af fotos eller andre måder at dele erindringer med andre. Mange små og mellemstore oplevelsesvirksomheder udnytter ikke i tilstrækkelig grad internetmediets muligheder, for at skabe oplevelser med høj erindringsværdi, genbesøg, plussalg samt viral (forbrugerdreven) markedsføring. En god hjemmeside kan meget mere end at initiere beslutningsprocessen. Den kan give mulighed for at være i dialog med kunder året rundt. Løbende aktiviteter på hjemmesiden kan vende op og ned på klassiske opfattelser af sæsonproblemer, hvis man opfatter kapacitet som andet end værelser, senge, siddepladser og parkeringspladser Meget tyder på, at virksomhederne i fremtiden med fordel kan indtænke oplevelseskoncepter, der integrerer den virtuelle del af oplevelsen som et naturligt element. I fremtiden kan en stor del af konkurrencen komme til at stå i den virtuelle verden. Det er gratis at bruge. Når man har downloaded spillet, opretter man en Avatar, som er en indbygger i Second Life, hvor der nu er mere end 7 millioner Avatarer. I universet kan man møde andre Avatarer, gå på bar og deltage i almindelige sociale aktiviteter. Man kan handle i Second Life og betalingen foregår med Lindendollars, som er en møntfod, der er opkaldt efter firmaet bag. Lindendollars veksles til US Dollars, og det er med disse, det kan lykkes at tjene penge i Second Life. En socialnetværkshjemmeside med personprofiler, blogs, netværksgrupper, billeder, musik og videoer. Den startede i Der er nu langt over 100 millioner profiler og der kommer dagligt omkring nye til. om-levelsen - Virtual Wrapping Konference om it-baserede før- og efteroplevelser som supplement til din service Af Rikke Petersen, VTO VTO, Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri samt ApEx, Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi arrangerer i samarbejde konferencen om Virtual Wrapping; Onsdag den i Aalborg Konferencen og dermed om-levelsen handler om alt det, der pakker oplevelsen ind. Om alt det, der kan ske før og efter oplevelsen. Om nye muligheder for at inspirere, motivere og underholde. Der er uendelige muligheder for at give sin kerneydelse et løft med underfundige, informative eller helt utraditionelle it-baserede oplevelser, som fastholder og skaber nye markeder. Det kan være spil, sms-tjenester, websider, elektroniske nyhedstjenester eller virtuelle oplevelser, du aldrig har drømt om. Virtual Wrapping vil give inspiration til de muligheder, der ligger for at få del i væksten gennem de virtuelle produkter, der findes på markedet. For mere information, kontakt Rikke Petersen, VTO ; Læs mere om konferencen på: eller 5

6 case Pa -Man er løs i gaderne Husker du Pac-Man? Computerklassikeren fra 80 erne om den lille gule ost der løb rundt i en labyrint og flygtede fra de dødsensfarlige spøgelser. Nu er Pac-Man genopstået og endda i en meget levende form. Den moderne Pac-Man er nemlig sluppet løs i gaderne. Og spøgelserne? De er også ægte. Det nye spil kaldes Human Pac- Man og er et virtuelt computerspil, hvor deltagerne (man kan enten være Pac-Man eller et af spøgelserne) udstyres med mobiltelefon, 3D-briller samt en rygsæk indeholdende en bærbar computer. En central computer holder styr på deltagernes bevægelser og positioner ved hjælp af GPS-teknologi, og dette kommunikeres ud til deltagerne. Reglerne er de samme som i det originale spil, men det nye spil kombinerer virkelige og virtuelle elementer. Fx er de gule kager, som Pac-Man spiser for at tjene points, virtuelle og kun synlige for de personer, der bærer udstyret. Omvendt dræbes Pac-Man ved fysisk berøring i form af et klap på skulderen af en af modspillerne. Ligesom i computerklassikeren kan Pac-Man dog også forvandles til en tidsbegrænset dræbermaskine ved at spise pakker med slik, der er gemt rundt omkring i labyrinten. I den moderne udgave er disse sukkerbomber virkelige og udstyret med radiosendere (Bluetooth), så Pac-Man kan lokalisere dem. Human Pac-Man er udviklet af forskere fra National University of Singapore og tilhører genren af såkaldte Augmented Reality Games, hvor der bygges ovenpå virkeligheden vha. computerudstyr. Samtidig er spillet en del af den bølge af nye computerspil, der lokker deltagerne væk fra skærmen og i stedet opmuntrer til fysisk bevægelse i samspil med andre spillere. Når mennesker og maskiner mødes Inden for industriel produktion har man allerede i et halvt århundrede draget nytte af robotteknologien. I kraft af deres evne til at udføre industrielle arbejdsoperationer billigt, præcist og uden brok har robotterne mange steder erstattet den menneskelige arbejdskraft. Men det er ikke alle steder, robotterne fortrænger menneskene. Gennem de seneste årtier er der foregået en rivende udvikling inden for de grene af robotteknologien, hvor robotter designes til netop at servicere og underholde mennesker. Et af vækstområderne er underholdningsrobotterne, hvor man fra at fremstille simple robot-legetøjsdyr til børn nu også arbejder på at møde de voksnes oplevelsesbehov. Blandt de nyeste skud på stammen er den japansk udviklede kvindelige Ballrom Dance-robot MS DanceR, der giver danselystne mænd mulighed for at øve de svære trin uden frygt for at træde sin partner over tæerne! En anden fremvoksende branche er servicerobotterne, hvor automatiske støvsugere og græsslåmaskiner allerede er blevet en stor kommerciel succes. Også inden for plejesektoren møder man nu robotter, for eksempel den terapeutiske robotsæl Paro, Foto: Venligst udlånt af RoboCluster. der i rollen som kæledyr på plejehjem har vist sig at kunne forbedre dementpatienters hjerneaktivitet. Robotteknologien dukker op i stadig nye sammenhænge, og der er ingen tvivl om, at de interaktive robotter har gjort deres indtog i menneskets hverdagsliv. Læs mere om robotter på 6

7 case Oplevelsesdesign og Gastronomi Af Associate professor, PHD, Anna Marie Fisker, Institut for Arkitektur og Design, AAU og Master Student, Tenna Doktor Olsen, Institut for Arkitektur og Design, AAU Med forlorne vandmænd, urtechokolade og lynnedfrosset yoghurtblinis med kaviar og dild udfordrede Thorsten Schmidt, en af landets dygtigste og mest innovative kokke, i rammerne af den ny fødevarepavillon, NoRA, HKH Kronprins Frederik og Fødevareminister Hans Christian Schmidt med eksempler på moderne kogekunst og stilskabende Molekylær Gastronomi. Med Molekylær Gastronomien er det kulinariske spændingsfelt blevet udvidet og den totale sansemæssige måltidsoplevelse sat i fokus. Det oplevelsesbaserede fremhæves ikke blot gennem fremstillingen og anretningen af maden, men med den mobile fødevarepavillon NoRA ligeledes gennem tilgangen til den arkitektoniske udformning, altså det rum maden fremstilles og indtages i. Måltidet strækker sig således mod nye dimensioner, hvor maden i høj grad er en oplevelse sammensat af præcise sekvenser af sansemæssige overraskelser, udtrykt via tekstur, komposition, formsprog og interaktion fra den spisendes side. Her flyder oplevelsen fra bordet sammen med rummet og helt ud i byen. Nytænkning af byens fællesrum og interaktion mellem borgerne, forbrugerne og maden er derfor et interessant aspekt, som pavillonen NoRA i fremtiden skal anvende i promoveringen af Nordjyske fødevarer. Det er Food College Denmark der står bag NoRA. Food College Denmark er et innovationskonsortium stiftet af fire parter; Aalborg Universitet, Aalborg Tekniske Skole, Den Erhvervsdrivende Fond Fiskens Hus Danmark og Nordsøcenter Hirtshals. Formålet med Food College Denmark er forskning, undervisning og innovation, og det seneste pilotprojekt er etableringen af den mobile udstillingspavillon NoRA, der er skabt gennem en virtuel og kompleks skabelsesproces. Digitale programmer er blevet brugt til at fortolke skyggeog terrænforhold samt bevægelsesmønstre til den konkrete form, og NoRA er med sit praktiske lille køkken, sit avancerede audiovisuelle udstyr og loungeområde til ophøjet ro og fordybelse et eksempel på, hvordan det oplevelsesmæssige i den virtuelle verden fortolkes konkret og fungerer i praksis. NoRA var i juli og august 2007 opstillet på Skagen Havn, hvor mange turister havde en oplagt mulighed for at besøge den oplevelsesmættede pavillon. Thorsten Schmidt har, som en del af det danske kokkelandshold, rådgivet på formgivningen og ikke mindst indretningen af NoRA, så pavillonen blev praktisk anvendelig som både køkken og madlaboratorium. I samarbejde med nordjyske fødevareproducenter og kokke skal pavillonen skabe rammerne om sansemæssige oplevelser på tværs af arkitektur og gastronomi. I fremtiden vil NoRA og ikke mindst Food College Denmark med oplevelsesrettede events og arrangementer fortsat søge at brande nordjyske fødevarer, og derigennem være med til at sikre fremstød indenfor dansk kogekunst og kvalitetsfødevarer. For yderligere information om NoRA og Food College Denmark kontakt: Culinary Institute of Denmark Rørdalsvej Aalborg Tlf

8 Nyt fra VTO Story Bamser på egen hånd KOLOFON OPLEVEREN udgives af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri (VTO) og distribueres til turisme- og oplevelsesindustrien. Ansvarshavende redaktør: Lis Randa Af Søren Bo Jørgensen, cand. merc., VTO Redaktion: Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Jan Halberg Madsen, Rikke Petersen og Camilla Vammen Johannessen VTOs maskot oplevelsespadden ViTO har i sommerferien afprøvet et noget særpræget koncept. ViTO har nemlig været på en uges ferie i München på egen hånd. Teddy in Munich er navnet på foretagendet, der giver mulighed for at belønne yndlingsbamsen med en tiltrængt ferie, og som hos et traditionelt rejsebureau byder opholdet på en række guidede ture til Münchens seværdigheder. For at dokumentere oplevelserne fotograferes gæsterne intensivt i løbet af opholdet. De fleste finder ved første øjekast Teddy in Munich for bizart, men fra München forlyder det, at flere børnehospitaler har udvist interesse for ideen. For meget syge børn, som jo ikke har mulighed for at tage på ferie, er det en trøst, at de i stedet kan sende deres bedste ven ud i verden og med spænding afvente hjemkomsten samt de efterfølgende fortællinger, der formidles gennem den rejse- og fotobog, som bamsen medbringer ved hjemkomsten. Inden ViTOs afrejse skulle vi tilrettelægge indholdet af hans ferietur gennem udfyldelse af et præferenceark. Vi vurderede, at han ville have godt af en rundtur til Münchens historiske monumenter, men syntes også at der skulle være plads til rendyrkede fornøjelser i form af et besøg på verdens største værtshus Hofbräuhaus, et spil golf og en tur i Olympia Park med indlagt lystfiskerkonkurrence. ViTO havde en oplevelsesrig uge, hvor han tilmed stiftede venskaber med andre bamseturister. Efterfølgende virker det faktisk som om, at hans motivation og engagement i det daglige arbejde har fået et løft, og han er allerede i fuld gang med at berette om sit eventyr for bamser og deres ejere i hele landet. Casen er således et eksempel på, at selv de mest besynderlige ideer har en chance i oplevelsesøkonomien, hvis man igennem en god og personlig fortælling forstår at skabe indlevelse hos målgruppen. Læs mere om ViTOs forunderlige rejse i VTO Story og besøg rejsebureauets hjemmeside på I VTO er vi meget interesserede i at modtage spændende cases fra ind- og udland fra vore læsere. Kontakt Søren Bo Jørgensen på telefon eller pr. mail videncentervto.dk hvis du har kendskab til gode historier. VTOs maskot ViTO er en rendyrket oplevelsespadde fra Build-a-Bears bamseunivers. ViTO kommer af latin og betyder at leve eller være fuld af liv, og navnet har derfor stor sammenhæng til VTO i form og indhold. Tænk bare på ordsproget at rejse er at leve. Bidragsydere i dette nummer: Lars Christian Lauridsen, Søren Bo Jørgensen, Anne Katrine Skovenborg, Jan Halberg Madsen, Rikke Petersen, Thomas Kær og Camilla Vammen Johannessen - alle fra VTO Anna Marie Fisker og Tenna Doktor Olsen, Institut for Arkitektur og Design, AAU. Foto: Forside: VTO, RoboCluster, StockExchange, Secon Life logo: Copyright 2007, Linden Research, Inc. All Rights Reserved. Side 2: VTO, VisitDenmark Side 3: VTO Side 4: Copyright 2007, Linden Research, Inc. All Rights Reserved. Side 5: StockExchange Side 6: StockExchange, RoboCluster Side 7: Food College Denmark Side 8: VTO (Teddy in Munich) Layout: Camilla Vammen Johannessen, VTO Oplag: eksemplarer ISSN: Trykkeri: Arco Grafisk, Skive Postadresser: Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Nordjyllands Erhvervsakademi Porthusgade 1, 9000 Aalborg Telefon: (+45) Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Erhvervsakademiet Minerva Minervavej 63, 8900 Randers Telefon: (+45) Næste nummer udkommer december 2007 Tilmeld dig den elektroniske version af nyhedsbrevet på Ønsker du flere trykte eksemplarer eller 8

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning.

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning. Praktisk information Studieturen vil være en særlig mulighed for dig og din virksomhed til at styrke netværket og samtidig få adgang til inspiration og viden om de nyeste tendenser inden for design samt

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling

Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Turisme Netværk Tradium Erhverv Turismeudvikling Dit udbytte Tradium Erhvervs Turisme Netværk er for dig, der ønsker at deltage i et professionel netværk, som stræber efter, at støtte turisterhvervets

Læs mere

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst

Invitation til projektet. VærtSkaberVækst Invitation til projektet VærtSkaberVækst Det gode værtskab indebærer en vært, der tager gæsten alvorligt og imødekommer de ønsker og behov som gæsten har for at blive underholdt, udfordret og bevæget.

Læs mere

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 Det har ofte været fremme, at Danmark skal differentiere sig på service og kompetance i forhold til andre landes destinationer. Det gode

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014

Fra foreningen. Vi byder velkommen til sæson 2014 Fra foreningen Vi byder velkommen til sæson Hvert år besøger rigtig mange turister Marielyst på ferier, vennebesøg eller via konferencer. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt med de besøgende

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Roadmap dagens program Lidt om giraffen Oversættelse til danske forhold - lidt om historien og status på oplevelsesøkonomien i Danmark Kan alt tænkes som oplevelser

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON.

NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON. NETVÆRKET FOR FREMTIDENS TURISMEFREMME 2. SÆSON. Hvad skal morgendagens turistkontor beskæftige sig med? Hvor ligger de nye opgaver, de nye måder at betjene gæster, turister og partnere på? Hvor skal omsætningen

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

98% networking 2% morgenmad

98% networking 2% morgenmad 98% networking 2% morgenmad Konceptbeskrivelse 2009 Profil Hello Business Network blev stiftet i 2009 for at dække et stigende behov for et salgsnetværk med fokus på hver enkelt deltagers salgsprofil.

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

RoboCluster@AUTOMATICA AUTOMATICA 2018 3 overnatninger 10.000,- RoboCluster præsenterer et overflødighedshorn af en netværkstur til verdens største robotmesse AUTOMATICA. Hele 3 overnatninger og et tæt

Læs mere

Introduktion til projektet Oplev Vækst.

Introduktion til projektet Oplev Vækst. Punkt 6. Introduktion til projektet Oplev Vækst. 2014-4764. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender nedenstående redegørelse om projekt Oplev Vækst til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering. Sagsbeskrivelse

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

SYDFALSTER TURIST- & ERHVERVSFORENING. Fra foreningen. Vi byder velkommen

SYDFALSTER TURIST- & ERHVERVSFORENING. Fra foreningen. Vi byder velkommen Fra foreningen Vi byder velkommen Hvert år besøger rigtig mange turister Marielyst på ferier, vennebesøg eller via konferencer. Din virksomhed har mulighed for at komme i kontakt med de besøgende gennem

Læs mere

- HF OG KULTURTEKNOLOGI

- HF OG KULTURTEKNOLOGI - HF OG KULTURTEKNOLOGI En hf-enkeltfagsuddannelse for dig, som vil tænke innovativt og fordybe dig i teknologi, men som også har brug for en kompetencegivende uddannelse. Uddannelsen er placeret på Odense

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD

EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD EVENTBOOST // INSPIRATION TIL ØGET INDTJENING I FORBINDELSE MED EVENTS // FORSLAG TIL AKTIVITETER DER KOBLER SMAGSOPLEVELSER MED TURISMETILBUD KOLOFON Midtjysk Turisme Eventboost er skrevet og udgivet

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

MoOZ. Mobile OplevelsesZoner Oplæg for Alletiders Nordjylland d. 10.11.2009

MoOZ. Mobile OplevelsesZoner Oplæg for Alletiders Nordjylland d. 10.11.2009 MoOZ Mobile OplevelsesZoner Oplæg for Alletiders Nordjylland d. 10.11.2009 Formål At skabe mobile oplevelser på attraktionerne Partnere ApEx, Aalborg Universitet tilsagnsmodtager Fårup Sommerland Nordsøen

Læs mere

Kommunikation om SMAG

Kommunikation om SMAG Kommunikation om SMAG Uddannet kok Diplomuddannelse i Hotel & Restaurant management. Selvstændig siden 1995 indenfor restaurationsbranchen. 2012 Turist & fødevarer konsulent i Gastro Consulting Denmark

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen

Energi på lager. CASE Catalysis for Sustainable Energy. Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer. Elisabeth Wulffeld Anne Hansen Energi på lager Følg forskernes jagt på ren energi og fremtidens brændstoffer Elisabeth Wulffeld Anne Hansen CASE Catalysis for Sustainable Energy 1 Energi på lager DTU 1. udgave, 1. oplag, 2011 Oplag:

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007

www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007 PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007 City Det har branding ofte været er fremme, i de senere at Danmark år gået hen skal differentiere og blevet et must sig på service for mange

Læs mere

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER Krøllede idéer Store budskaber...men ingen klar kommunikation Indsigt Instinkt Handling Simpelt koncept og stærk tiltrækning af de helt rigtige kunder VI SÆLGER ET GODT

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Etiske aspekter ved indførelse af Velfærdsteknologi

Etiske aspekter ved indførelse af Velfærdsteknologi Etiske aspekter ved indførelse af Velfærdsteknologi Gunna Christiansen professor, dr. med. Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi Aarhus Universitet gunna@medmicro.au.dk Medlem af Det Etiske

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

Gastronomiske oplevelser. - eksempelvis musik-, kultureller. Nyt landsdækkende. Virtual Wrapping. videncenter for turisme og oplevelsesindustri

Gastronomiske oplevelser. - eksempelvis musik-, kultureller. Nyt landsdækkende. Virtual Wrapping. videncenter for turisme og oplevelsesindustri PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 4, 2. årgang - december 2007 Gastronomiske oplevelser kan skabes på mange niveauer. Måltidet i form af råvarerne, smagen og tilberedningen kan være en oplevelse i

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Oplevelsesøkonomiens innovationsdag

Oplevelsesøkonomiens innovationsdag Oplevelsesøkonomiens innovationsdag 7. juni kl. 13.15 16.15 i Fællessalen på Christiansborg Oplevelser hos kunder, brugere og borgere er et godt udgangspunkt for innovation. Oplevelsesøkonomiens innovationsdag

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017

Åben skole. Ringsted Biblioteks. tilbud til skolerne 2016/2017 Åben skole s tilbud til skolerne 2016/2017 Kære skoler i Ringsted kommune s Åben-skole-katalog indeholder i år både nye og velkendte tilbud. Fælles for dem alle er, at der er fokus på læring, viden og

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

portfolio Alex Paulsen e-konceptudvikler PBA 2014 multimediedesigner ak 2012

portfolio Alex Paulsen e-konceptudvikler PBA 2014 multimediedesigner ak 2012 Alex Paulsen portfolio e-konceptudvikler PBA 2014 multimediedesigner ak 2012 Hej, Den Blå Planet Jeg designer web og grafik s. 4-5 Jeg hedder Alex Paulsen, og dette er min portfolio. Her præsenterer jeg

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed?

Industrialisering Hvad betyder det for din virksomhed? Business & Technology Innovation Industrialisering 4.0 - Hvad betyder det for din virksomhed? Tom Togsverd, Ph.D., partner Indesmatech ApS Hvem er Tom Togsverd? Civilingeniør og Ph.D. fra DTU Compute 18

Læs mere

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark

Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme. Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismens værdikæde de stærkeste og svageste led Pakketering/salg i Outdoor-turisme Nanna Balsby, Naturligt Samspil Thomas Albrectsen, Aktiv Danmark Turismefremmedagen den 12. oktober 2016 Det vi skal

Læs mere