HOFMANSGAVES HAVE. af PETER MUNK PLUM»Stiftelsen Hofmansgave«, 5450 Otterup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOFMANSGAVES HAVE. af PETER MUNK PLUM»Stiftelsen Hofmansgave«, 5450 Otterup"

Transkript

1 HOFMANSGAVES HAVE af PETER MUNK PLUM»Stiftelsen Hofmansgave«, 5450 Otterup Ude på de flade marker ved nordvestsiden af Odense Fjord ligger Hofmansgave. Til den ca. 480 ha store gård hører blandt andet Enebærodde (Hals), der er kendt for et smukt hedelandskab og bevoksninger af østrigsk fyr (Pinus nigra), som er plantet efter instruktion af overførster P.E. Muller ( ). Her skal haven omkring hovedbygningen imidlertid omtales. En lang, brudt allé af sølvpoppel (Populus alba) fører op til hovedbygningen, der er opført i i rococo-stil, og som sammen med de omkringliggende sidefløje og avlsbygninger i traditionel fynsk byggestil fra især danner en usædvanlig helhed (om stedets historie, se for eksempel Trap (1969)). Den ca. 4,5 ha store have ligger syd og øst for hovedbygningen og er beskyttet dels af et læbælte og dels af»haveskoven«(se kortet, fig. 2). En meteorologisk station i haven har vist, at der i gennemsnit kun falder ca. 537 mm nedbør årligt og at årsmiddeltemperaturen er 8,1 C. (0,1 C. i februar og 16,6 C. i juli). Jordbunden er dybgrundet, basisk og med en meget fin struktur. Havens historie kan endnu i vid udstrækning erkendes på stedet. Den ældste del,»medaillonhaven«, er muligvis anlagt i 1740'erne (se senere om den sorte morbær), men eksisterer i 1803 nogenlunde i sin nuværende form ifølge et kort i Hofmansgaves godsarkiv. Havepartiet i engelsk landskabsstil lige syd for hovedbygningen daterer sig derimod sikkert til årene Mange af de her endnu eksisterende træer og buske er indkøbt af botanikeren, stamhusbesidder Niels Hofman Bang ( ) i Tyskland og Frankrig. I et brev til Ludvig Læssøe skriver H.C. Andersen i 1829:»... og Haven, der næsten er en halv Miil i Omkreds, vrimler med Blomster.«(Jacobsen (1968)). Det norske Hus er et originalt bjælke-lysthus og er en foræring fra den norske mineejer og godsejer Jacob Aall ( ) til Niels Hofman Bang som tak for korn, der sendtes gennem englændernes blokade af Norge under Napoleonskrigene. I årene efter 1855 kommer den næste udvidelse, da»alperne«anlægges, opbygget af ca læs sten. Ved hjælp af elementer som sten, vand, takse og bregner afspejles datidens

2 romantisk besjælede naturopfattelse. Siden er haven løbende blevet ændret og udvidet. Således blev»inges Have«lavet i 1920'erne og opkaldt efter forfatterinden, frk. Inge Hofman-Bang ( ), der i henved 70 år stod for havens drift og dermed i høj grad har præget den smukke have, der findes i dag på Hofmansgave. I 1958 omdannedes ejendommen til»stiftelsen Hofmansgave«, der har til formål at støtte dansk planteforædling. Arboretet i Hørsholm var allerede da interesseret i stedet og har siden plantet en del her, dels for at kunne observere nogle arter under dette steds specielle forhold, dels for at hjælpe med at forynge det gamle anlæg. Disse nyplantninger er navnlig foretaget i den gamle køkkenhave og man må her se frem til en meget spændende udvidelse af haven. Blandt havens mere bemærkelsesværdige træer skal et par enkelte fremhæves. Den gamle douglasgran (Pseudotsuga menziesii var. glauca, nr. B 33 i den efterfølgende planteliste), blomstrede første gang i 1876, d.v.s. må være fra senest Skønt den for tiden er svækket af et angreb af Rhabdocline pseudotsugae, kan man sige, at den ikke ligner andre danske douglasgraner af nogenlunde samme alder, for eksempel den ved Houslunde nord for København eller dem i Linå Vesterskov, idet den synes at have en mere konisk og løst opbygget krone. Et andet træ, den hjertebladede el (Alnus cordata, nr. K 14), må med sine ca. 20 m anses for at være et ganske usædvanligt træ under vore himmelstrøg. Ifølge dagbogsnotater, der med stor velvillighed er udlånt af fhv. arboretsforstander, dr. agro. C. Syrach-Larsen, var træet i 1924»kraftigt, frodigt, grønt og synes fuldkommen sundt«, og det havde hunrakler med»mange gode fuldkærnede Frø«. Disse udsagn gælder bestemt stadigvæk. Havens alderspræsident er vistnok den sorte morbær (Morus nigra, nr. N 20). I haven har der ifølge plantelister og havekort tilsyneladende altid kun været én sort morbær og i 1860 skriver Jacob Aall Hofman (Bang):»Et Morbærtræ, som sikkert er over 100 Aar gammelt, vil jeg endnu nævne. Dets Krone, som hviler på Jorden, indtager et Fladerum af omtrendt 200 alen 2. Det er endnu en kraftig gammel Gubbe, der i varme Aar giver en riig Høst af udmærket Frugt«. I 1975 kunne man på en boreprop komme 52 år tilbage til en rådden kerne, der fylder godt halvdelen af diameteren, hvorfor det ikke kan siges, at træet ikke er identisk med det ovenfor beskrevne. Citatet tyder vel på, at træet er fra før»hofman«erne købte stedet, d.v.s. fra før Med undtagelse af en periode omkring 1740 var hovedbygningen for det meste ube-

3 boet i denne tid. Der er altså en chance for, at træet er fra ca. 1740, og dette ræsonnement kan muligvis også anvendes med hensyn til»medaillonhaven«. Hofmansgaves have er åben året rundt. Smukkest er den velnok om foråret, hvor den»vrimler med blomster«, påskelilier, dorothealilier, hulrodet lærkespore m.m. - selv om det måske ikke er den dendrologiske højtid. Haveskoven er også et besøg værd - her ses blandt andet en»kolnerdom«, d.v.s. en lindeallé, der er opstammet på indersiden.»museet«indeholder arbejder af malerinden, frk. Ellen Hofman-Bang ( ) og billedhuggerinden, frk. Ausa Hofman-Bang ( ). Fig. 1. Havearkitekt Flindt's tegning af en del af Hofmansgaves Have Bemærk venligst den klare forskel mellem den fransk og den engelsk inspirerede havedel. Arkivet på Hofmansgave. Foto: Niels Eiswing, Nationalmuseet.

4 ^ Hofmansgaves Have. f B M*ÖAM#t\~ if > 7 (1 CWefiROfs Cte Aipfrf fjfe ( f ; ;.2 i I S S : S» V S. m r^den jtrttejni«!* Grote i3. m-- o»?o so o i>6 m n» m mm Fig. 2. Hofmansgaves Have, 1975.

5 SUMMARY The paper surveys briefly the description and history of the old garden of Hofmansgave, Funen. The garden is build up during several stylistic periods. A French garden dates from round 1740 (?), an English landscape garden from round 1810 and a German romantic garden from Of the more seldom seen species can a Lonicera quinquelocularis, a Caragana frutex and a 19.4 m high Alnus cordata be mentioned. In recent times the garden has been enlarged with interesting plantations from the Arboretum in Horsholm, north of Copenhagen. This part of the garden mainly consists of species collected in North America. The paper is followed by a list of trees and shrubs in the garden. Liste over vedplanter i Hofmansgaves have Følgende liste og kort er uddrag af et arbejde, der er financieret af»stiftelsen Hofmansgave«og udført under instruktion af Arboretet, Hørsholm. Jeg er begge institutioner og for sidstnævntes vedkommende navnlig lektor Find Günther Christensen megen tak skyldig for inspirerende hjælp. I nærværende liste er der kun medtaget sjældne, store eller på anden måde bemærkelsesværdige individer - derfor»springer«numrene. Hvor årstallet for højdemålingerne ikke er angivet, er de taget i 1975 efter vækst med J.A. Løvengreens højdemåler. De systematiske navne er i overensstemmelse med Rehder, A.: Manual of cultivated Trees and Shrubs, A. Indkørsel og gårdsplads. 1. Populus alba, sølvpoppel. Talrige eksemplarer i allé. 2. Tilia cordata, småbladet lind. 3. Tilia vulgaris, parklind. 3 stk., med ringe til at binde heste ved. Plantet Den højeste er 23,3 m. 4. Quercus robur 'Fastigata', pyramideeg. 23,7 m. 5.Juglans regia, almindelig valnød. 16,4 m. B. Store plæne (»Engelske Have«) syd for hovedbygning. 1. Laburnum anagyroides, almindelig guldregn. 2. Euonymus europaeus, benved. 5,4 m. 5. Ptelea trifoliata, læderkrone. 6. Viburnum lantana. 7. Crataegus monogya, engriflet hvidtjørn. 11. Buddleia davidii, sommerfuglebusk. 13. Forsythia suspensa, forsythia. 14. Lonicera quinquelocularis, gennemsigtig gedeblad. Sjældent eksemplar, stammer fra Himalaya-egnene.

6 15. Ginkgo biloba, tempeltræ. Stammer måske fra Frankrig, plantet år Højder: 1877: 4,1 m, 1962: 18,2 m og 1975: 18,7 m. 16. Chaenomeles lagenaria, stor japankvæde. 4,7 m. 17. Aesculus parviflora, busk-hestekastanie. Fra Althaldisleben (nordvest for Magdeburg), plantet Højder: 1877: 3,8 m, 1882: 4,4 m, 1975: 4,8 m. 18. Aesculus octandra, gul hestekastanie. Fra Althaldisleben, plantet Højder: 1877: 9,1 m, 1882: 9,7 m og 1975: 15,6 m. 19. Hederá he lix, vedbend, i floralt stadie. 20. Chamaecyparis lawsoniana y Argentea\ Lawson-cypres-varietet. 12,3 m. 21. Libocedrus decurrens, kalifornisk ceder. Blomstrede i sommeren ,1 m. 26. Chamaecyparis pisifer a y Filifera\ ærtecypres-varietet. Den højeste af de 3 er 9,2 m lex aquifolium, kristtorn. 16,0 m. 28. Crataegus prunifolia, tjørne-art. Podning. 6,6 m. 29. Cotinus coggygria 'Purpureus\ paryktræ-varietet. 30. Catalpa bignonioides, trompetkrone. 4 stammer, der er aflæggere af et træ, der er plantet i 1799, importeret fra Frankrig. 11,8 m. 31. Juglans regia 'Laciniata\ fligetbladet valnød. 16,8 m. 32. Robinia pseudoacacia, robinie. Plantet Mange stødskud, det højeste er 12,3 m. Den oprindelige var 16,0 m i Pseudotsuga menziesii var. glauca, douglasgran. Er fra ca og var 3,8 m i 1877 og 17,7 m i Hederá helix, vedbend. 2 stk. i floralt stadium på døde Abies nordmanniana-stammer. 38. Fagus silvatica, bøg. Ca. 17 stk. i tæt række, kaldet»hækken«. 41. Vitis vinifera, vin. 43. Prunus laurocerasus, laurbærbladet kirsebær. 50. Berberis thunbergii \Atropurpúrea\ berberis-form. 54. Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingevalnød. Mange stødskud, det højeste er 13,6 m. 55. Quercus robur 'Fastigiata\ pyramideeg. Podning fra Althaldisleben, plantet Højder: 1860: 10,7 m, 1877: 15,1 m, 1882: 15,7 m og 1975: 20,6 m. Kraftigt beskåret i Euonymus europaea, benved. 58. Philadelphus coronarius, pibeved. 60. Fraxinus excelsior, ask. 63. Acer campestre, navr. 64. Acer platanoides, spidsløn. 68. Tilia petiolaris, sølvlind. Podning fra Althaldisleben, plantet i Højder: 1860: 10,7 m, 1877: 13,2 m, 1962 og 1975: 21,o m. 69. Tilia vulgaris, parklind. 70. Vitis vinifera, vin. 71. Aristolochia durior, tobakspibeplante. Udgør sammen med B.70 et»lysthus«. 73. Fraxinus excelsior \Aurea\ guldask. Plantet ca Højder: 1860: 8,2 m, 1877: 11,3 m og 1975: 12,2 m. 74. Picea omorika, omorika-gran. Sået 1952 i planteskole. 10,7 m. 75. Acer pseudoplatanus 'Varigatumbrogetbladet ahorn. 17,5 m. 77. Castanea sativa, ægte kastanie. 14,3 m. C. Anlæg mellem Norske Hus, Minnas Høj og Den trekantede Grotte. 5. Ulmus glabra, storbladet elm. 3 stk., 19,8 m på gruppens højeste sted. 7. Sorbus aria, akselrøn. Plantet 1852? Ca. 10 m i 1877 og 12,9 m i 1975.

7 11. Taxus baccata, taks. 7,5 m. 12. Mabonia aquifolium, mahonie. 13. Caragana frutex, ærtetræ-art. 14.Prunus mahaleb, weichsel. Plantet 1811, væltet ca Højder: 1877: 10,7 m, 1962: 3-4 m, 1975: 8,8 m. 28. Tilia vulgaris, parklind. 22,0 m. D. Parti mellem Museet og gang vest for Havehuset. 4. Kerria japonica, ranunkelbusk. 6. Cornus alba ) Spdthii\ brogetbladet hvid kornel. 8. Caragana frutex, ærtetræ-art. 10. Wisteria sinensis, blåregn, espalier. 11. Campsis radicans, trompetblomst, espalier. 13. Tetraploid forsythia hybrid, fra Arboretet, Hørsholm. 14. Physocarpus opulifolius, blærespiræa. Arboretet, fra Mississaq River, Ontario. 15.Tamarix pentandra, tamarisk. 16. Picea orientalis, orientgran, ca ,9 m. 18. Cunninghamia lanceolata, kunninghamie, ca. 1958, 1,1 m. 19. Magnolia kobus, kobushi-magnolie. 3 stk. fra Wageningen, Kaimia latifolia, kaimie. 21. Sequoiadendron giganteum, mammuttræ. 3 stk. Den sydvestlige er 4,0 m, de andre ca. 2,7 m. 22. Chamaecyparis pisifera 'Cyanoviridis', ærtecypres-varietet. 24. Araucaria araucana, abetræ, 2 stk. 25. Rhododendron sp., alperose, 7 stk. E. Inges Have. 2. Hypericum patulum, perikon-art. 3.Hypericum calycinum, perikon-art. 4. Fuchsia magellanica, fuchsie. 5. Ficus carica, figen. Aflægger taget i Thor Langes park ved Selo Napådowka, nord for Odessa, ca Prunus persica, fersken. 13. Lonicera periclymenum, kaprifolie. 15. Cryptomeria japonica, cryptomerie, monstrøs form, stikling fra nr. B.4 i Forstbotanisk Have (F.H.), Charlottenlund. F. Partiet syd for Inges Have. 1. Magnolia kobus, kobuchi-magnolie, 4,0 m. l.juglans regia 'Laciniata*, fligetbladet valnød. 2 m i 1962, 3,6 m i Picea engelmannii, engelmannsgran. 4,5 m. 4. Sciadopitys verticillata, parasoltræ. 0,8 m. 5. Cryptoeria japonica, cryptomerie. 7,6 m. 7. Fagus silvatica 'Atropunicea', blodbøg. 8. Liriodendron tulipifera, tulipantræ. Meget svag top. 2 m i 1962, 3,6 m i Metasequoia glybtostroboides, kinesisk vandgran, ca. 1957, 11,3 m. 15. Sequoiadendron giganteum, mammuttræ. Ca. 1957, 8,1 m. 17. Hammamelis virginiana, virginiansk troldnød. 18. Kaimia latifolia, kaimie Arboreturn Mlynang Rhododendron sp., alperoser.

8 G. Alperne. 5. Prunus cerasifera, kirsebær-blomme, mirabel. 7. Pterocarya fraxinifolia, kaukasisk vingevalnød. 8. Aesculus parviflora, busk-hestekastanie. 9. Fraxinus excelsior, ask. Plantet ca som stor plante. Højder: 8,2 m i 1860, 17,6 m i 1877, 26,1 m i Flere steder er der knopmutationer, der danner hængende, krøllede sidegrene. 10. Buxus sempervirens, buksbom. Meget små blade. 13. Coteneaster dielsiana, dværgmispel-art. 14. Thuja plicata, kæmpethuja. Plantet Højder: 1,9 m i 1877, 20 m i 1962 og 22,2 m i Betula pubescens, dunbirk. 16,2 m. 21. Pseudotsuga menziesii, douglasgran. 30,5 m. 22. Ilex aquifolium, kristtorn. 7,6 m. 23. Ginkgo biloba, tempeltræ. 17,7 m. 28. Laburnum x watereri, guldregn-krydsning. Ifølge boreprop ca. 65 år gammel. 31. Holodiscus discolor. H. Buskads sydøst for Alperne. 3. Ilex aquifolium, kristtorn. 32 stk. 5. Staphylea pinnata, blærenød. 3 stk., ca. 6 m høje. 6. x Crataegomespilus grandiflora. 8. Symphoricarpus rivularis, snebær. 19. Quercus robur, stilkeg. 20,0 m. 26. Ulmus carpinifolia, småbladet elm, stødskud. I. Haveskoven. 8. Acer saccharum, sukkerløn. 9. Acer rubrum, rød ahorn. 10. Taxus baccata, taks. Højder: 15 m i 1962, 16,1 m i K. Læbæltet, der løber mod vest fra Tyrks Høj. I»Tyrks Høj«er der begravet en højt elsket hest. 13. Cydonia ob longa, kvæde. 14. Alnus cordata, hjertebladet el. Fra Althaldisleben, Højder: 1860: 6,3 m, 1877: 13,8 m, 1962: under 20 m, 1975: 19,4 m. Se teksten. 16. Acer platanoides, spidsløn. 20,2 m. 17. Acer campestre, navr. L. Den forhenværende køkkenhave. Nr er en fænologisk have. 1. Larix leptolepis, japansk lærk, 2 stk. 2. Quercus robur, stilkeg, 2 stk. 3. Fraxinus excelsior, ask, 2 stk. 4. Picea abies, rødgran, 2 stk. 5. Fagus silvatica, bøg, 4 stk. 6. Populus tremula, bævreasp, 4 stk. 7. Salix viminalis, båndpil, 2 stk. 8. Picea abies, rødgran, 10 stk.

9 9. Fagus silvatica, bøg, 2 stk. 10. Larix decidua, europæisk lærk, 2 stk. 11. Metasequoia glybtostroboides, kinesisk vandgran. 5,6 m. 12. Betula pubescens, dunbirk. 13.Prunus avium, fuglekirsebær. 3 stk., ca. 5,8 m. 14. «5 aucuparia, almindelig røn. C.S.S.R. 2 stk., ca. 2,5 m. 15. Pwws silvestris, skovfyr. Nordlige Polen. 3,4 m. 16. Salix viminalis, båndpil. 17. Sambucus nigra, almindelig hyld Vaccinium corymbosum, blåbær-art. Massachusetts. Disse og de i det følgende nævnte nordamerikanske eksemplarer i den tidligere køkkenhave er indsamlet af lektor Lars Feilberg og dendrolog Søren Ødum, begge Arboretet, Hørsholm. 20. Rhododendron canadense, alperose-art. Mass. 21. Picea abies 'Virgataslangegran. 2,3 m. 22. Pinus griffithii, Himalaja-fyr. Podning ,5 m. Arnold Arboretum, USA. 23. Thuja occidentalis, almindelig Thuja Baspe Penn., Canada. 24. Metasequoia glybtostroboides, kinesisk vandgran. 6,2 m. 25. Castanea sativa, ægte kastanie. 3 stk. Omkring 4 m. 26. Cephalotaxus drupacea, blommetaks. Hunlig. Stikling fra ca ,7 m. 27. Cercidiphyllum japonicum, hjertebladstræ. 18 stk. 29. x Cupressocyparis leylandii, Leyland cypres. Det samme som: Chamaecyparis nootkatensis X Cupressus macrocarpa. 2 stk., ca. 6,8 m. 30. Quercus robur *Fastigata\ pyramideeg. 3,9 m. 31.Abies mariesii. Tokyo. 1,8 m. 32. Pinus peuce, silkefyr. Perister, Jugoslavien. Ca. 0,6 m. 33. Physocarpus capitatus, blærespiræa-art British Columbia. 35. Picea breweriana, sørgegran, podning fra Arboretet. 1,4 m. 36. Robinia pseudoacacia, robinie. 3,8 m. 37. Betula lenta, avnbøgbladet birk. Ca. 0,7 m. 38. Tsuga caroliniana, skarntydegran-art. Podning af buskformet individ, Herlufsholm. 1,4 m. 39. Ginkgo biloba, tempeltræ. 3,3 m. 43. Chamaecyparis thyoides, hvidcypres. 1,4 m. 44. Spiraea latifolia var. septentrionalis, spiræa-varietet Washington. 45. Caragana arborescens, sibirisk ærtetræ. Univ. of Alberta, Edmonton, Alberta. 46. Acer circinatum, vinløn Oregon. 47. Alnus sinuata, elle-art. Alaska. 2,5 m. 48. Tsuga heterophylla, skarntydegran. Alaska. 1,2 m. 49. Betula papyrifera var. subcordata, papirbirk-varietet Montana. 4,0 m. 50. Alnus rubra, Oregon-el. Alaska. 2,5 m. 52. Thuja plicata, kæmpethuja. Oregon. 2,5 m. 53. Chamaecyparis nootkatensis, nutkacypres British Colombia. 1,3 m. SA. Betula papyrifera var. kenaika, papirbirk-varietet. 1968, Alaska. 2,6 m. 55. Tsuga heterophylla, skarntydegran Alaska. 0,9 m. 56.Juniperus virginiana, blyantstræ Mass. 1,5 m. 57. Betula papyrifera, papirbirk Alaska. 58. Liriodendron tulipifera, tulipantræ New York State. 59. Cornus amomum, kornel-art New Jersey. 60. Abies lasiocarpa, korkgran

10 63. Mabonia nervosa, mahonie-art. F.H. 64. Pinus ponderosa, gul fyr California. 3 stk., 1,9-3,5 m. 65. Mahonia nervosa, mahonie-art. F.H. 66. Baccharis halimifolia. (Compositae) Sambucus callicarpa, hylde-art California. Ca. 2,5 m. 68. Chamaecyparis nootkatensis, nutkacypres British Columbia. 69. Picea mariana, sortgran British Columbia. 70. Cephalantbus occidentalis IX.Aronia melanocarpa, surbær-art Mass. 72. Picea mariana, sortgran New Foundland. 73. Picea rubens New Brunswick. 74. Tsuga heterophylla, skarntydegran. British Columbia. 76. Picea engelmannii, engelmannsgran Oregon. 77. Tsuga heterophylla, skarntydegran British Columbia. 79. Quercus ilicifolia, busk-eg Mass. 80. Ulmus americana, amerikansk elm Mass. Ca. 1,6 m. 81. Quercus ilicifolia, busk-eg Mass. 82. Myrica pensylvanica, pors-art Mass. 83. Aronia arbutifolia, surbær-art New Jersey lex verticillata, en løvfældende kristtorn-art. Illinois. 85. Picea glauca, hvidgran Alaska. 86. Lonicera involucrata,»svøb-gedeblad« British Columbia. 88. Quercus palustris, sump-eg New York State. 89. Nothofagus procera, løvfældende sydbøg-art Er ligesom de følgende 5 indsamlet af dendrolog Søren Ødum i Chile. 90. Nothofagus antarctica, løvfældende sydbøg-art Nothofagus obliqua, løvfældende sydbøg-art Nothofagus pumilio, løvfældende sydbøg-art Nothofagus betuloides, stedsegrøn sydbøg-art Nothofagus dombeyi, stedsegrøn sydbøg-art Nothofagus solandri var. cliffortioides, stedsegrøn sydbøg-varietet. Indsamlet på New Zealand af prof. H. Vedel og arboretforstander P. Søndergaard. M. Læbælte mod havens syd- og vestside. 3. Tilia vulgaris, parklind. 26 stk. i en»lindegang«. N. Medaillonhaven. 20. Morus nigra, sort morbær. 4,6 m, stammen hviler på jorden. 23. Buxus sempervirens, buksbom. Klippet i hesteskoform. KILDER HARTMANN, EMIL: Gyldensteen, Erholm og Hofmansgave. (Ekskursionsreferat med planteliste udarbejdet af professor Johan Lange). Dansk dendrologisk Årsskrift bd. 2, II, HOFMAN (BANG), JACOB AALL: Meddelelser fra Hofmansgave. Dansk Havetidende, 12. årg., 1860.

11 HOFMAN (BANG), JACOB AALL: Om Stenpartier. Tidsskrift for Havevæsen, 7. årg., HOFMAN (BANG), NIELS ERIK: Meddelelser fra Hofmansgaves Have. Ib., 9. årg., HOFMAN (BANG), NIELS ERIK: Meddelelser fra Hofmansgaves Have for Ib., 12. årg., JACOBSEN, HANS HENRIK: H.C. Andersen på Fyn Landsarkivet for Fyn: Hofmansgave Godsarkiv. Især numrene 58, 63-66, og 110. LANGE, JOH.: Bidrag til de i Danmark dyrkede Frilandstræers Naturhistorie. Tidsskrift for Skovbrug, bd. 8, LlEBMANN, F.: Mindeskrift over Etatsraad N. Hofman (Bang). Kgl. danske Vid. Selsk. Forhandl ROSENBERG, CAROLINE: Træer i Hofmansgaves Have Upubl. ØDUM, SØREN: Frø af Nordøstamerikanske træer og buske indsamlet til Arboretet i Hørsholm. Dansk dendrologisk Årsskrift, bd. 3, I, ØVRIG LITTERATUR CHRISTENSEN, CARL: Den danske botaniks Historie p. 225 ff. ROUSSELL, AAGE (red.): Danske slotte og herregårde TRAP, J.P.: Danmark, (f.eks. 5. udg., bd. 12, p ). ØSTERGAARD, JENS: Gleditsia triacanthos L., Tretorn. Dansk dendrologisk Årsskrift, bd. 1, II, ØSTERGAARD, JENS: Sophora japónica L., Pagodetræet i Danmark. Ib., bd. 1, III, 1955.

STENSBYGÅRDS PARK MELLEM VORDINGBORG OG KALLEHAVE

STENSBYGÅRDS PARK MELLEM VORDINGBORG OG KALLEHAVE STENSBYGÅRDS PARK MELLEM VORDINGBORG OG KALLEHAVE Af JOHAN LANGE Navnet Stensbygård kendes først fra 1872, da den nuværende hovedbygning blev opført af justitsråd PETER MALLING. Før den tid benævntes ejendommen

Læs mere

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi

Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi Tilbud på store træer Ellengaard d. 19. august 2015 Tilbud omfatter planter vi har i planteskolen i angivne antal. Ønsker du flere eller andre end vi har på lager nu beregner vi gerne et tilbud på dette,

Læs mere

Ekskursion til Langeland 20. august 2005

Ekskursion til Langeland 20. august 2005 Ekskursion til Langeland 20. august 2005 Program: Mødested: Apotekerhaven i Rudkøbing, Brogade 15, 5900 Rudkøbing Mødetid: Kl. 10.00 Dagens program: Kl. 10.00-11.00 Apotekerhaven i Rudkøbing Kl. 11.15-12.30

Læs mere

ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K.

ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K. ØRSTEDSPARKEN OG ØSTRE ANLÆG af PETER WAGNER Botanisk Centralbibliotek, Sølvgade 83, 1307 København K. I midten af forrige århundrede var det - navnlig efter cholera epidemien - tydeligt, at voldene måtte

Læs mere

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats

TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER. The distribution of trees and shrubs in hedgerows and non-linear habitats TRÆER OG BUSKES FOREKOMST I HEGN OG SMÅBIOTOPER af Irene Engstrøm Johansen, Poul Erik Brander og Lars Nørregaard Madsen Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Årslev Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev

Læs mere

Valg af planter til den nemme have

Valg af planter til den nemme have Valg af planter til den nemme have Ved at vælge de rigtige planter, kan du få en have, der er nem at holde. Se her, hvilke typer bunddække, stedsegrønne og blomstrende buske samt små træer, der egner sig

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2014 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2014 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Ekskursion til Lolland september 1996

Ekskursion til Lolland september 1996 Ekskursion til Lolland 14-15 september 1996 Ca 40 medlemmer deltog i ekskursionen. Fuglsang Lørdag den 14. september kl. 10 mødte ca. 45 deltagere ved indgangen til Fuglsang park, hvor foreningens formand

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2013 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2013 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

AFD. A 2. Rhododéndron pönticum L Pontisk Alperose 4. Taxus baccåta L. v. stricta Søjletaks 6. Äbies nöbilis Lindl. (A. procéra) Sølvgran [102; 103]

AFD. A 2. Rhododéndron pönticum L Pontisk Alperose 4. Taxus baccåta L. v. stricta Søjletaks 6. Äbies nöbilis Lindl. (A. procéra) Sølvgran [102; 103] HESEDE PLANTESKOLE ved JOHAN LANGE På Gisselfeld Kloster Skovdistrikt, nærmere betegnet i Hesede Skov ca. 2 km vest for traktørstedet Villa Gallina ligger den nu forlængst nedlagte Hesede Planteskole,

Læs mere

ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHO ompl 1011 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2143 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2412

ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHO ompl 1011 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2143 ACER PLAT. 'FARLAKE'S GREEN' SHOK ompl 2412 Pris liste på større træer. Kontakt Christian på tlf. 86451905, eller lav en aftale om besøg i planteskolen. Udvalget er næsten ubegrænset så har du ønsker udover det på listen send da en mail eller ring

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015

Tegningsbilag. Entreprise 1220.500. Beplantning. 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N. September 2015 Tegningsbilag Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 12 København Frederikssund 1220.500 Motorring 4 Tværvej N DATO 11.09.2015 Projekt til

Læs mere

Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring

Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring Apotekerhaven i Rudkøbing en havevandring Ole Madsen Denne guide har korte beskrivelser af havens mest seværdige træer og buske, stauder og urter og kan hjælpe gæsten til en udbytterig rundtur - på egen

Læs mere

Prisliste for. Levinsen Abies A/S Senest opdateret 16-11-2015, Side 1 af 10

Prisliste for. Levinsen Abies A/S Senest opdateret 16-11-2015, Side 1 af 10 Prisliste for Bøllemosevej 9-11, Uvelse DK 3550 Slangerup CVR: DK30601432 Tlf. +45 48 18 75 27 - Fax. +45 48 18 74 81 mail@treeseed.com www.treeseed.com Senest opdateret 16-11-2015, Side 1 af 10 Nåletræ

Læs mere

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest

PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest PLANTEPLAN - Hjerting Strandpark Vest 1/11 På sydsiden af eksisterende 2 beplantningsbælte etableres et ca.16 m bredt læbælte bestående af 10 rækker med 1,50 m mellem rækkerne og 1,25 m mellem planterne.

Læs mere

Prisliste frø 2015/2016

Prisliste frø 2015/2016 Prisliste frø 2015/2016 Price list seed 2015/2016 Prisliste frø Hermed præsenteres vores prisliste på frø for sæsonen 2015/2016. De anførte priser er vejledende, og vi giver gerne tilbud på større mængder

Læs mere

UDKAST Dato: 5. juli 2013

UDKAST Dato: 5. juli 2013 UDKAST Dato: 5. juli 2013 Sag: SPA-12/02183-31 Sagsbehandler: /PJ Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald I medfør af 11, 16, stk. 3,

Læs mere

Inspirationsdag Danske Planteskoler

Inspirationsdag Danske Planteskoler Inspirationsdag Danske Planteskoler Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt Ph.d. Onsdag den 31. oktober 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske

Læs mere

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6

Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Christianslund den 29.10.2013 Tilstede: Jeppe: formand, Flemming: afd. 1, Ingelise: afd. 3, Anette: afd.4, Bro: afd. 5 og Anker: afd. 6 1. Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Ekskursion til Tjekkiet og Slovakiet 13.-20. juni 1993

Ekskursion til Tjekkiet og Slovakiet 13.-20. juni 1993 Ekskursion til Tjekkiet og Slovakiet 13.-20. juni 1993 DDF's udlandseksursion 1993 foregik i det for nylig delte Tjekkoslovakiet. Turen var tilrettelagt af Find Günther Christensen og Søren Ødum. Der var

Læs mere

Fremtidens 18 bytræer?!

Fremtidens 18 bytræer?! Fremtidens 18 bytræer?! FAGUS vinterkonferanse 2013 Palle Kristoffersen, Oliver Bühler Torsdag den 14. februar 2013 Indhold Overvejelser: Hvorfor definere et sortiment? Processen: Hvordan definere et sortiment?

Læs mere

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22

Johansens Planteskole Damhusvej 103 7080 Børkop Tlf.: 75 86 62 22 Stammede træer Johansens Planteskole Sortimentet af stammede træer har en vækstform som muliggør opstamning til 3,0 m og udvikling af en hensigtsmæssig krone over denne højde. Det stiller krav om en forventet

Læs mere

Voorraadlijst

Voorraadlijst Voorraadlijst 2015-2016 Boomkwekerij Richard de Bie BV Bredaseweg 15B 4881 DC Zundert Tel: 0765974051 mob. 0653285471 Fax; 0765976800 Dit is een schattingslijst, aantallen kunnen veranderen, en er kan

Læs mere

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning

Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning Bispebjerg Hospital August 2011 Hospitalet i parken. Vurdering af bevaringsværdige træer og karaktergivende beplantning på Bispebjerg Hospital Bispebjerg

Læs mere

PRÆSENTATION. Holm's Planteskole. Telefon

PRÆSENTATION. Holm's Planteskole. Telefon PRÆSENTATION Holm's Planteskole Telefon 98 95 16 99 www.holmsplanteskole.dk PRÆSENTATION Holms Planteskole ligger lidt syd for Østervrå by midt i Vendsyssel på kanten af den Jyske Ås. Planteskolen er grundlagt

Læs mere

Nedlagte kårede bevoksninger 13-11-2014 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005

Nedlagte kårede bevoksninger 13-11-2014 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005 Kåringsnr. Træart Skovdistrikt Plantage Afdeling Dato for nedlæggelse Nedlagt før 2005 F.1 Populus trichocarpa Planteopformeringsstationen Planteopformeringsstationen ;Mark NO-bed 3 F.102 b Quercus robur

Læs mere

Ved hjælp af de nummererede punkter på det vedføjede kort kan de i nedenstående liste anførte planter lokaliseres ret nøje.

Ved hjælp af de nummererede punkter på det vedføjede kort kan de i nedenstående liste anførte planter lokaliseres ret nøje. DEN GEOGRAFISKE HAVE»SYVDALEN«I AKSEL OLSENS PLANTESKOLE»BRÆNDKJÆRHØJ«, KOLDING Af AKSEL OLSEN med assistance af JOHAN LANGE Ved hjælp af de nummererede punkter på det vedføjede kort kan de i nedenstående

Læs mere

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT Udgivet af DANSK DENDROLOGISK FORENING BIND IV 4 1977 KØBENHAVN. EGET FORLAG DANSK DENDROLOGISK FORENING Trykt hos A/S Holbæk Eksprestrykkeri INDHOLD PETER WAGNER: Om oldtidens

Læs mere

HERLUFSHOLM PUVETUM 1890-1955

HERLUFSHOLM PUVETUM 1890-1955 HERLUFSHOLM PUVETUM 1890-1955 Af FR. PALUDAN Øst for Herlufsholm på en gruset ås grænsende mod jernbanen og Rådmandshave blev i november 1890 taget de første skridt til anlæggelse af en samling af nåletræer.

Læs mere

Retningslinjer for arbejder ved træer

Retningslinjer for arbejder ved træer Retningslinjer for arbejder ved træer Avnbøgetræer er lav allergene træer. Gravning - plantning www.kk.dk/vejpladspark Indhold Gravning ved træer 3 Rødder 3 Beskyttelse 3 Erstatning 3 Plantning af træer

Læs mere

FORSTHAVEN, ÅRHUS Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966

FORSTHAVEN, ÅRHUS Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966 FORSTHAVEN, ÅRHUS Fortegnelse over vedplanter og solitærstauder i haven i sommeren 1966 Ved JOHAN LANGE Oppe i Skovbakkerne syd for Marselisborg Slot i den såkaldte Jægerskov finder man den fortsbotaniske

Læs mere

Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004

Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004 Ekskursion til Tjekkiet 5. - 12. juni 2004 5. juni ankomst til Prag om aftenen efter en bustur gennem Tyskland, hvor vi bl.a. passerede gennem Dresden og videre til Pirna. Vi kørte langs Elben og passerede

Læs mere

Alternativt navn Timeløn Konto 9491/diverse 1/1moms Vase til blomster Granitvase til blomster Timepris Kirkekaffe

Alternativt navn Timeløn Konto 9491/diverse 1/1moms Vase til blomster Granitvase til blomster Timepris Kirkekaffe Side 1 0001 0002 0003 0004 0005 0010 0011 0999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1009 1020 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1125 1126 1135 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1225 1226 1235 1250 1251 1301 1302

Læs mere

PLANTEKATALOG. Frijsenborg & Wedellsborg

PLANTEKATALOG. Frijsenborg & Wedellsborg PLANTEKATALOG Frijsenborg & Wedellsborg På Frijsenborg planteskole skaber vi også grundlaget for fremtidens skovdrift. På Frijsenborg og Wedellsborg godser er planter til godsernes skovkulturer, juletræs-

Læs mere

Beplanting omkring kunstgræsbaner. Temadag om kunstgræs Torsdag, d. 3. Oktober 2013 Oliver Bühler

Beplanting omkring kunstgræsbaner. Temadag om kunstgræs Torsdag, d. 3. Oktober 2013 Oliver Bühler Beplanting omkring kunstgræsbaner Temadag om kunstgræs Torsdag, d. 3. Oktober 2013 Oliver Bühler Hvem er jeg? (Andersen, 2003) Agenda Hvad kan træer bidrage med? Hvilke problemer kan træer skabe under

Læs mere

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010

Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Anlægsrapport - F391/FP415 Hassel (Corylus avellana) - Fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 107 / 2010 1. Reviderede udgave - jan 2012 BSO i landskabsprogram/fp415

Læs mere

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven

Tid til haven. Havetips uge 33. Træer til våde områder i haven Tid til haven Havetips uge 33 Af: Marianne Bachmann Andersen Planter, der er velegnet til vådområder Godt med nedbør i juli og rekord meget vand i august. Det er svært at forestille sig tidligere sommers

Læs mere

ARBORETET PÅ GAMMELKJØGEGAARD

ARBORETET PÅ GAMMELKJØGEGAARD ARBORETET PÅ GAMMELKJØGEGAARD Af P. CHR. NIELSEN og EGON LARSEN På åsen på Gammelkjøgegaard skovdistrikt i afd. 101 A og 103 findes en mindre arboretplantning, der er påbegyndt i 1928. Professor i plantefysiologi

Læs mere

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen Anlægsrapport - F399/FP276 lind (Tilia cordata) østpulje - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009 Document Version Også kaldet

Læs mere

Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011.

Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011. Rapport for Screening af herbicid tolerance hos planteskoleplanter 2011. Baggrund. Herbicidscreening i priklebede 2010 foretaget af DJF Flakkebjerg på Akkerup Planteskole viste ved bedømmelsen af skader

Læs mere

Pris- og sortimentsliste

Pris- og sortimentsliste Pris- og sortimentsliste 2009 / 2010 www.johansens-planteskole.dk Suså planteskole 2 Indhold Kontaktpersoner Sæson 2009 / 2010 Plantekvalitet / Signaturforklaring Nåletræer Løvtræer til skov Landskabsplanter

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2016

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2016 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2016 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Historisk baggrund Vejlesøparken Retsgrundlaget De første 40 år

Historisk baggrund Vejlesøparken Retsgrundlaget De første 40 år SKOVPLAN FOR VEJLESØPARKEN 2007 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Historisk baggrund side 3 Skovplan 2007-2016 side 4 Planteliste side 6 Parcel 1 side 7 Parcel 2 side 8 Parcel 3 side 9 Parcel 4 side 10 Parcel

Læs mere

Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003

Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003 Ekskursion til Letland 29.6 6.7 2003 Letland er et meget oplagt ekskursionsmål fordi landet stadig er rigt på naturområder og skove. Arealet er på 63.700 km 2 og opdelt i 4 regioner, hvoraf vi besøgte

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2015

Nordsjælland. Skovfrø. Prisliste gældende pr. 1. september 2015 Nordsjælland Skovfrø Prisliste gældende pr. 1. september 2015 TEKSTFORKLARING: Den enkelte side i prislisten er opdelt i tre sektioner. Først en kort betegnelse for frøkilden. Derefter en sektion med PL.

Læs mere

Den klassiske danske kirkegård Jelling

Den klassiske danske kirkegård Jelling Den klassiske danske kirkegård Jelling Der er bare ikke så mange af os, der bliver begravet på klassisk maner længere - Det giver mange hjemfaldne gravsteder Google Earth illustrerer antallet af hjemfaldne

Læs mere

Ordliste og definitioner

Ordliste og definitioner PEFC Danmark standard PEFC DK 007-X Ordliste og definitioner Udkast til revideret standard august 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

Blidahpark Træregistrant opdateret pr ( efter træbeskæring i januar 2017 )

Blidahpark Træregistrant opdateret pr ( efter træbeskæring i januar 2017 ) Blidahpark Træregistrant opdateret pr. 01-05-2017 ( efter træbeskæring i januar 2017 ) Blok 7 S 221A, Ma 1 Nuv.alder/højde Max.alder/højde Bem. Vedr. dette træ Blidah plan Robinie S 150år 15m 200år 20m

Læs mere

Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F429/FP426 spidsløn (Acer platanoides) Plus - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2009

Læs mere

PADBORG. Plant. 3 træer! Beplantningsstrategi. Vejledning til virksomhederne i Padborg. - for Padborg Erhvervsområde

PADBORG. Plant. 3 træer! Beplantningsstrategi. Vejledning til virksomhederne i Padborg. - for Padborg Erhvervsområde - for Padborg Erhvervsområde Vejledning til virksomhederne i Padborg Beplantningsstrategi PADBORG Plant 3 træer! BEPLANTNINGSVEJLEDNING fra Helhedsplan for Padborg Erhvervsområde - Grøn tematisering Denne

Læs mere

UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN

UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN UNIVERSITETSPARKEN I KØRENHAVN Af J. NILAUS JENSEN Da Københavns Universitet stod overfor alvorlig pladsmangel og måtte se sig om efter udvidelsesmuligheder, erhvervede Univiersitetet den resterende del

Læs mere

Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål

Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål university of copenhagen Anlægsrapport - F390/FP406 skovæble (Malus sylvestris) østanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jacobsen, Birgitte; Jensen, Viggo Publication date: 2009

Læs mere

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti

Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti. Gangsti/Cykelsti Egebækvej - Midlertidigt Stibro (Under anlæg af M14) Ridesti/Gangsti/Cykelsti Pilekæret Interrimsbro Bro revet ned Egebækvej Ridesti Gangsti/Cykelsti Egebækvej - ny bro Ridesti Sti Nyt levende hegn på

Læs mere

Jubilæumsekskursion til Vestnorge og Færøerne 19.-30. juni 1999

Jubilæumsekskursion til Vestnorge og Færøerne 19.-30. juni 1999 Jubilæumsekskursion til Vestnorge og Færøerne 19.-30. juni 1999 Tilrettelægger og faglig leder på første del af turen var Poul Søndergaard, og Smyril Line, Danmark stod for det praktiske arrangement. I

Læs mere

Fremtidens bytræer. Bytræseminar Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15.

Fremtidens bytræer. Bytræseminar Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15. Fremtidens bytræer Bytræseminar 2012 Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15. november 2012 1 Specielle vilkår for træproduktion Gartnerierhvervet karakteriseret ved

Læs mere

Anlægsrapport - F394/FP402 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo

Anlægsrapport - F394/FP402 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål Jensen, Viggo university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F394/FP402 navr (Acer campestre) - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jensen, Viggo Publication date: 2010 Document

Læs mere

LØVTRÆER DECIDUOUS TREES LAUBGEHÖLZE

LØVTRÆER DECIDUOUS TREES LAUBGEHÖLZE LØVTRÆER DECIDUOUS TREES LAUBGEHÖLZE LØVTRÆER DECIDUOUS TREES LAUBGEHÖLZE ACER CAMPESTRE 1/0 7-15 2/0+ 80-120 1/2 80-120 ACER GINNALA 2 ACER GINNALA ACER JAPONICUM ACONITIFOLIUM ACER JAPONICUM AUREUM C2,0

Læs mere

FRØ AF NORDØSTAMERIKANSKE TRÆER OG RUSKE INDSAMLET TIL ARRORETET I HØRSHOLM

FRØ AF NORDØSTAMERIKANSKE TRÆER OG RUSKE INDSAMLET TIL ARRORETET I HØRSHOLM FRØ AF NORDØSTAMERIKANSKE TRÆER OG RUSKE INDSAMLET TIL ARRORETET I HØRSHOLM SØREN ØDUM This paper records the trees and shrubs native to NE-America from which seeds have been collected for the Arboretum

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger I medfør af 3, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven)

Læs mere

»FILETEN«ET DENDROLOGISK ANLÆG VED FARUM LILLEVANG

»FILETEN«ET DENDROLOGISK ANLÆG VED FARUM LILLEVANG »FILETEN«ET DENDROLOGISK ANLÆG VED FARUM LILLEVANG Af JUST HOLTEN»Fileten«er et areal, 2 ha stort, der hører under Farum statsskovdistrikt, og på hvilket der er plantet så mange forskellige træarter, tildels

Læs mere

Alternativt navn. Brutto 1031 1032 1033 1034 1061 0,00 0,00 0,00 51,13 179,28 1063 1075 1076 1077 1080

Alternativt navn. Brutto 1031 1032 1033 1034 1061 0,00 0,00 0,00 51,13 179,28 1063 1075 1076 1077 1080 Side 1 1031 1032 1033 1034 1061 Pynt af urne skilt Entreprenør,traktor o.l. 40,90 143,42 51,13 179,28 1063 1075 1076 1077 1080 Diverse materialer Cement Perlesten. Perlesten Muldjord Ral 143,42 157,56

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Anlægsrapport - F392/FP405 skovæble (Malus sylvestris) vestanlæg - fremavl af træer og buske til landskabsformål 2001-2010 Jacobsen, Birgitte; Jensen,

Læs mere

PEFC DK 007-1. Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

PEFC DK 007-1. Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift PEFC DK 007-1 Ordliste og definitioner for det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Marts 2007 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION 1 2. DEFINITIONER 1 BILAG 1: KORT MED OPDELING I

Læs mere

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN

WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN WORKSHOP 05.11.2013 VED LINDEVANGEN klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen klassiske eksempler på små haver/ forhaver cth sørensen I N S P I R AT I O N S K ATA L O G T I L R E G N VA N

Læs mere

Teknisk Afdeling. Genplantningsplan

Teknisk Afdeling. Genplantningsplan Teknisk Afdeling Genplantningsplan Drift og pleje af bytræer - Ærø Kommune 2014-2015 Forord Ærø har ikke de store parker eller kilometerlange alléer som det ses andre steder i landet. Til gengæld har øen

Læs mere

Ekskursion til det nordøstlige USA 11.-19. oktober 1997

Ekskursion til det nordøstlige USA 11.-19. oktober 1997 Ekskursion til det nordøstlige USA 11.-19. oktober 1997 Turen strakte sig over 900 miles gennem Massachutetts, Vermont og New Hampshire (New England). Faglig leder var arboretforstander Søren Ødum, som

Læs mere

Conifera er anlæggets grønne skulptur

Conifera er anlæggets grønne skulptur Nåletræer De fl este nåletræer er stedsegrønne, men dog med visse undtagelser som lærk og tempeltræ m.fl. Kendetegnet for et nåletræ er, at den altid får kogler. De fl este nåletræer, der anvendes til

Læs mere

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN

OM SLÆGTEN EVODIA. Af H. NILAUS JENSEN OM SLÆGTEN EVODIA Af H. NILAUS JENSEN Til familien Rutaceae, hvis vigtigste repræsentanter blandt de træagtige frilandsplanter er slægterne Ptelea, Phellodendron og Zanthoxylum, hører også slægten Evodia.

Læs mere

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise

BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise Teknik og Miljøafdelingen 26. oktober 2007 BUSKELUNDHØJEN/BUSKELUNDVÆNGET Beplantningsentreprise 1 3. Arbejdsbeskrivelser 3.1 Jordarbejder Forud for plantning fræses alle plantefelterne i 30 cm s dybde.

Læs mere

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske III

Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske III Morfologiske undersøgelser af vegetative vinterknopper hos træer og buske III af SIMON LÆGAARD Botanisk Institut, Aarhus Universitet Fortsat fra Dansk Dendrologisk Årsskrift 3 III 1973 og IV 2 1975. Undersøgelserne

Læs mere

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS

INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS INTENTIONSBESKRIVELSE FOR BEPLANTNING LANGS Ny motortrafikvej mellem Bredsten og Vandel Beplantningen langs den nye motortrafikvej spiller en stor rolle for trafikanterne. De plantede træer og buske skal

Læs mere

Skanderborg Bakker. ::: Designguide. november 2005

Skanderborg Bakker. ::: Designguide. november 2005 Skanderborg Bakker ::: Designguide november 2005 Indhold Landskab Beplantning i fælles områder Eksisterende hegn Beplantning langs veje Beplantning på støjvold Fælles grønninger Skovområder Beplantning

Læs mere

BORSHOLM PINET af Søren Ødum Arboretet, 2970 Hørsholm &

BORSHOLM PINET af Søren Ødum Arboretet, 2970 Hørsholm & BORSHOLM PINET af Søren Ødum Arboretet, 2970 Hørsholm & Alix og Gunnar Seidenfaden Borsholmgård, 3100 Hornbæk Pinetets tilblivelse og beliggenhed Under den danske forst-delegations rejse gennem Kina i

Læs mere

naur ildløn ildløn ildløn ildløn spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/22521/09 PL/MR/22521/09 spidsløn PL/MR/22521/09

naur ildløn ildløn ildløn ildløn spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/14394/07 spidsløn PL/MR/22521/09 PL/MR/22521/09 spidsløn PL/MR/22521/09 MOSES PLANTESKOLE v/anders Højmose Grønbjerg, 6971 Spjald Tlf. 9738 4443 eller 4072 4443 Mail: hojmosesplanteskole@mail.dk www.hojmosesplanteskole@.dk Side 1 Forår 2012 Dato: Debitornr.: 04-02-2013 Navn

Læs mere

NOGLE PLANTEPORTRÆTTER.

NOGLE PLANTEPORTRÆTTER. NOGLE PLANTEPORTRÆTTER. Eucryphia glutinosa tilhører familien Eucryphiaceae, som har to arter i Australien (E. moorei i New south Wales og E. lucida på Tasmanien) og to i Sydamerika E. cordifolia og E.

Læs mere

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT Udgivet af DANSK DENDROLOGISK FORENING BIND VI 2 1986 KØBENHAVN. EGET FORLAG DANSK DENDROLOGISK FORENING Forsidevignet: Querus robur af Lars Feilberg. ISSN 0416-6906 Trykt

Læs mere

Dyrkning af lavskov, som miljøfokusarealer i henhold til ny CAP-reform Effekter af planteartsvalg og driftsform på biodiversitetsindholdet

Dyrkning af lavskov, som miljøfokusarealer i henhold til ny CAP-reform Effekter af planteartsvalg og driftsform på biodiversitetsindholdet Dyrkning af lavskov, som miljøfokusarealer i henhold til ny CAP-reform Effekter af planteartsvalg og driftsform på biodiversitetsindholdet i lavskov Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Hørsholm Kirkegård. Henrik Clausen

Hørsholm Kirkegård. Henrik Clausen Hørsholm Kirkegård af Henrik Clausen Jens Bornøs Vej 12 2970 Hørsholm Hørsholm Kirkegård er en af landets mest særprægede. Da Hirscholm sogn blev et selvstændigt kirkesogn, blev det nødvendigt at skaffe

Læs mere

På kanten mellem by og land. Beplantning

På kanten mellem by og land. Beplantning På kanten mellem by og land Beplantning Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Åben og lukket Skoven Skov og krat 6 Fremtidssyn Træer som skulpturer Markering af skulpturer

Læs mere

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB

Det fynske eksemplar af Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) Foto OB 1 HETEROPTERA: COREIDAE Western Conifer Seed Bug Vestlig Nåletræs-frøtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) - ny art i Danmark Otto Buhl & Bo K. Stephensen Den store tæge blev nedbanket fra et

Læs mere

Instruks for herkomstkontrol af skovfrø og -planter

Instruks for herkomstkontrol af skovfrø og -planter Instruks for herkomstkontrol af skovfrø og -planter Frøindsamling, import, produktion, opbevaring og markedsføring Sags.nr. 14-362-000010 Januar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

EKSKURSION TIL RUHR OMRÅDET I TYSKLAND 17. 19. september 2010

EKSKURSION TIL RUHR OMRÅDET I TYSKLAND 17. 19. september 2010 EKSKURSION TIL RUHR OMRÅDET I TYSKLAND 17. 19. september 2010 Foreningens traditionelle udlandsekskursion gik i år til Ruhr området. Turen var arrangeret af foreningens kasserer Carl Jensen. Fredag den

Læs mere

TRÆER OG RUSKE I KØRENHAVNS UNIVERSITETS ROTANISKE HAVE 1955

TRÆER OG RUSKE I KØRENHAVNS UNIVERSITETS ROTANISKE HAVE 1955 TRÆER OG RUSKE I KØRENHAVNS UNIVERSITETS ROTANISKE HAVE 1955 Af H. NILAUS JENSEN Den nuværende Botaniske Have i København er anlagt på byens gamle fæstningsterræn i årene 1870-74, og selve arboretet er

Læs mere

ESHØJ PLANTAGE THISTEDS 100-ÅRIGE DENDROLOGISKE BYSKOV

ESHØJ PLANTAGE THISTEDS 100-ÅRIGE DENDROLOGISKE BYSKOV ESHØJ PLANTAGE THISTEDS 100-ÅRIGE DENDROLOGISKE BYSKOV af JAKOB HIMMELSTRUP Thisted Kommune, 7700 Thisted PETER THORUP Tousiggård, 7700 Thisted SØREN ØDUM KVL, Arboretet, 2960 Hørsholm ESHØJ PLANTATION.

Læs mere

Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet

Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet Plantebeskrivelser af planter fra Plant for Vildtet Skov- og Naturstyrelsen giver tilskud til en række vildtplanter. Du kan her se en liste over disse planter og læse omkring de enkelt arter. Planterne

Læs mere

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT

DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT DANSK DENDROLOGISK ÅRSSKRIFT Udgivet af DANSK DENDROLOGISK FORENING BIND V 2 1979 KØBENHAVN. EGET FORLAG DANSK DENDROLOGISK FORENING Forside: Kogle af Pinus attenuata Lemmon fra 12 m højt træ, plantet

Læs mere

Fremavl. Skovtræer. Statsskovenes Planteavlsstation Skov- og Naturstyrelsen

Fremavl. Skovtræer. Statsskovenes Planteavlsstation Skov- og Naturstyrelsen Fremavl af Skovtræer Status 2 Statsskovenes Planteavlsstation Skov- og Naturstyrelsen i Indhold : side 1. Indledning 1 2. Målsætning for fremavlsprogrammet 2 3. Fremavlspakken 2 4. Samarbejdspartnere 3

Læs mere

Nogle frø kan man med fordel så udendørs således de får både kulde og varmeperioder. (bl.a arter mærket DD)

Nogle frø kan man med fordel så udendørs således de får både kulde og varmeperioder. (bl.a arter mærket DD) Forbehandling af træfrø Dette er kun en guide, da det er svært nøjagtigt at sige hvornår et frø spirer. Lad endelig være med at smide potter/bakker ud for tidligt da træfrø er uforudsigelige og ofte spirer

Læs mere

Bytræseminar Kvalitetsstandard for planteskoletræer. Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d

Bytræseminar Kvalitetsstandard for planteskoletræer. Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d Bytræseminar 2012 Palle Kristoffersen Seniorrådgiver Landskabsarkitekt - Ph.d. Torsdag den 15. november 2012 Kvalitetsstandard for planteskoletræer PartnerLandskab projekt Partnere: Danske Planteskoler

Læs mere

Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen

Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen Faculty of Agricultural Sciences Nordmannsgran langtidslagring af frø i hvile eller korttidslagring af frø uden hvile. Martin Jensen Institut for Havebrugsproduktion Forskningscenter Aarslev Martin.Jensen@agrsci.dk

Læs mere

LIDT OM SKOVENE PÅ VANCOUVER OG TILGRÆNSENDE

LIDT OM SKOVENE PÅ VANCOUVER OG TILGRÆNSENDE LIDT OM SKOVENE PÅ VANCOUVER OG TILGRÆNSENDE ØER Af KIRSTEN SYRACH LARSEN Vi er i året 1791! H.M.S. Discovery er på vej til Nootka i British Columbia for at tage vare på nogle spaniere, der i 1789 i deres

Læs mere

Priser efterår 2015 - forår 2016. Planter til skov læ vildtbeplantning samt juletræs- og pyntegrøntkulturer fra HedeDanmarks Planteskole

Priser efterår 2015 - forår 2016. Planter til skov læ vildtbeplantning samt juletræs- og pyntegrøntkulturer fra HedeDanmarks Planteskole Priser efterår 2015 - forår 2016 Planter til skov læ vildtbeplantning samt juletræs- og pyntegrøntkulturer fra HedeDanmarks Planteskole 1782-26.10.2015 PRISLISTE 2015/16 Plantekvalitet/-størrelse Plantekvaliteten

Læs mere

Natur - H.C. Andersen Haven

Natur - H.C. Andersen Haven Natur - H.C. Andersen Haven Park med ådal og bymæssigt præg Eventyrhaven er på 2,8 ha (28.000 kvm) og hovedindtrykket af en stille og frodig park er bevaret fra parkens tidligste år. En stor kvalitet ved

Læs mere

Alnus: L.071 Afprøvet Sitka-el Alnus sinuata Læ Kloner S.Ø. For Skagway Sita Dyrelund, Lynge

Alnus: L.071 Afprøvet Sitka-el Alnus sinuata Læ Kloner S.Ø. For Skagway Sita Dyrelund, Lynge Udgangs- Hkomst Frøavls- Voksested År matiale Navn Abies L.126 Udpeget Koreagran Abies koreana Juletræ + Park 2003 12 Klon Årslev L.179 Udpeget Koreagran Abies koreana 2007 4 Klon Hornum Ac: L.047 Udpeget

Læs mere

Aconitum henryi Spark Stormhat x. Alcea offi cinalis Stokrose x. Alcea rosea Plenifl ora Stokrose x. Alchemilla mollis Løvefod x x

Aconitum henryi Spark Stormhat x. Alcea offi cinalis Stokrose x. Alcea rosea Plenifl ora Stokrose x. Alchemilla mollis Løvefod x x Plantenøgle Plantenøglen på de efterfølgende sider er ment som en hjælp til hurtig udvælgelse af planter, der skal have bestemte egenskaber. Her kan man hurtigt få et overblik over hvilke planter, der

Læs mere

FORVILDEDE VEDPLANTER FRA HAVER OG HEGN - ET PROBLEM FOR DANSK NATUR?

FORVILDEDE VEDPLANTER FRA HAVER OG HEGN - ET PROBLEM FOR DANSK NATUR? FORVILDEDE VEDPLANTER FRA HAVER OG HEGN - ET PROBLEM FOR DANSK NATUR? af Per Hartvig Dansk Botanisk Forening og Botanisk Museum, Gothersgade 130, 1123 København K. Escaped woody garden plants - a problem

Læs mere

Dansk navn Latinsk navn Bemærkninger. Almindelig liguster Ligustrum vulgare + sorter. Almindelig syren Syringa vulgaris + sorter

Dansk navn Latinsk navn Bemærkninger. Almindelig liguster Ligustrum vulgare + sorter. Almindelig syren Syringa vulgaris + sorter Botanisk register Dansk navn Latinsk navn Bemærkninger Abernes Skræk Araucaria araucana Ahorn/Ær Acer pseudoplatanus Akebia Akebia quinata Akselrøn Sorbus aria Magnifi ca Almindelig benved Euonymus europaeus

Læs mere

Ordliste og definitioner

Ordliste og definitioner PEFC Danmark standard PEFC DK 007-2 Ordliste og definitioner Udkast til revideret standard marts 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

HVORDAN BLIVER DET BRITTA MØLLER MADSEN HESTETANGSVEJ 149 3520 FARUM

HVORDAN BLIVER DET BRITTA MØLLER MADSEN HESTETANGSVEJ 149 3520 FARUM HVORDAN BLIVER DET NYE ÅRTUSINDES DANSKE NATURSKOV? En undersøgelse af artssammensætning,; bevoksningsstruktur og vegetationsdynamik i et område med ung; selvgroet skov i Nordsjælland BRITTA MØLLER MADSEN

Læs mere