MFSK KØKKEN MFSK KITCHEN NIELS RØNSHOLDT Miniopera (30 min.) NIELS RØNSHOLDT Miniopera (30 min.) 14.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MFSK KØKKEN MFSK KITCHEN. 14.45 NIELS RØNSHOLDT Miniopera (30 min.) 16.00 NIELS RØNSHOLDT Miniopera (30 min.) 14.30"

Transkript

1

2 PALÆGÅRDEN MFSK STUEETAGE MFSK GROUND FLOOR MFSK KØKKEN MFSK KITCHEN PALÆHAVEN FORMIDLINGEN HUSARSTALDEN LØRDAG SATURDAY ( ) Åbningstale / Opening speech by Mikkel Bogh T R Kirstein & Claus Haxholm Performance & installation SHARON HAYES (entré) Lydinstallation Sound installation KIRSTEN PIEROTH (udstilling) Installation NIELS RØNSHOLDT Miniopera (30 min.) NIELS RØNSHOLDT Miniopera (30 min.) NIELS RØNSHOLDT Miniopera (30 min.) RAGNHILD MAY Installation SIMON FUJIWARA Performance & installation ANNA LUNDH Performance lecture (45 min.) T R Kirstein & Claus Haxholm Performance & installation KERSTIN CMELKA (Biograf / Cinema) Mikrodrama (45 min.) KIRSTEN PIEROTH Performance (45 min.) SØNDAG SUNDAY (-17.00) T R Kirstein & Claus Haxholm Performance & installation T R Kirstein & Claus Haxholm Koncert (30 min.) SHARON HAYES (entré) Lydinstallation Sound installation KIRSTEN PIEROTH (udstilling) Installation NIELS RØNSHOLDT Miniopera (30 min.) NIELS RØNSHOLDT Miniopera (30 min.) RAGNHILD MAY Installation RAGNHILD MAY Performance (30 min.) SIMON FUJIWARA Performance & installation ANNA LUNDH Performance lecture (45 min.) T R Kirstein & Claus Haxholm Performance & installation KERSTIN CMELKA (Biograf / Cinema) Mikrodrama (45 min.)

3 MFSK 1. SAL (BIOGRAF) 1. FLOOR (CINEMA) MFSK / ROSKILDE BY HESTETORVET / GÅGADEN / PEDESTRIAN STREET GIMLE 3 WC A FRANCESCO CAVALIERE Performance (30 min.) ANDREAS FÜHRER Lydvandring Audio walk Start fra MFSK BRETT BLOOM & BONNIE FORTUNE Mobil powerpoint performance Dørene åbner Doors open ARENDSE KRABBE DOMKIRKE DOME B 1 C 5 WC ANDREA GEYER Performance (60 min.) (Hestetorvet / stationsbygning / station building) MORTEN RIIS SIRI LANDGREN ÖRN ALEXANDER ÁMUNDASON LEIF ELGGREN 9 4 GIMLE (HELLIGKORSVEJ 2) STÆNDERTORVET PALÆSTRÆDE 6 8 HESTETORVET / GÅGADEN / PEDESTRIAN STREET LOUNGE 1 PALÆGÅRDEN FRANCESCO CAVALIERE Performance (30 min.) ANDREAS FÜHRER Lydvandring Audio walk Start fra MFSK 2 MFSK STUEETAGE / MFSK GROUND FLOOR 3 MFSK KØKKEN / MFSK KITCHEN 4 PALÆHAVEN 5 FORMIDLINGEN 6 HUSARSTALDEN 7 MFSK 1. SAL (BIOGRAF) / MFSK 1. FLOOR (CINEMA) 8 HESTETORVET / GÅGADEN / PEDESTRIAN STREET 9 GIMLE (HELLIGKORSVEJ 2) A B C BILLET / INFO / TICKET BAR MAD & KAFFE / FOOD & COFFEE

4 Velkommen til ACTS 2014! Museet for Samtidskunst slår for tredje gang dørene op for den internationale festival for lyd og performance, ACTS. Med festivalen ACTS rykker kunsten ud af museets faste udstillingsrum og bruger byens mange muligheder og offentlige rum som scene. I år byder festivalen på spektakulære lydinstallationer og performances i museets små nicherum ude og inde, og rundt i Roskildes bymidte. Lørdag aften foregår programmet på spillestedet Gimle, hvor stedets kælderrum, lounge og koncertsal danner scene for eksperimenterende lydopførelser og performances. En del af programmet har et særligt fokus på nordisk lyd- og performancekunst. Festivalen er i år kurateret i samarbejde med tre eksterne kuratorer, der alle er tilknyttet Performance-design på Roskilde Universitet. Welcome to ACTS 2014! For the third time The Museum of Contemporary Art presents the international festival of sound and performance, ACTS. With the festival ACTS, art moves out of its usual exhibition spaces and the city s many opportunities and public locations are turned to a stage. This year the festival offers spectacular sound installations and performances in the museum s small niche spaces - outside and inside and around Roskilde city center. Saturday evening the program takes place at the music venue Gimle where the cellar, lounge and concert hall form the stage for experimental concerts and performances. Part of the festival program has a special focus on Nordic sound art and performance art. The festival is curated in collaboration with three external curators, whom are associated with Performance-design at Roskilde University. INFO Der er salg af øl, vand, kaffe, kage og sandwiches i Palægården begge dage under ACTS og frem til kl Festivalbilletten giver også adgang til: Museets udstilling Koncept efter koncept: Før det normale, en international udstilling om konceptkunstens historie og nutid. Flâneuse de l Europe en lydvandring gennem Roskildes gader med historier fra Europas storbyer af Mette Kit Jensen. Turen varer 45 min. Hovedtelefoner, afspiller og katalog udleveres i museumsbutikken. Lydstolene to speciallavede stole, hvorfra lydværker fra museets arkiv kan høres. Stolene er placeret i Formidlingen. ACTS anbefaler derudover et besøg i Sankt Ibs Kirkeruin (Sankt Ibs Vej 1), hvor lydinstallationen Sfærisk Bastant af Sara Willemoes Thomsen og Anders Mathiasen vil kunne opleves. There are sales of beer, soda, coffee, cake and sandwiches in Palægården both days during ACTS and until 5.00 PM. The festival ticket also gives access to: The museum s current exhibition Concept after Concept: Before Normal, an international exhibition on the past and present of conceptual art. Flâneuse de l Europe an audio walk through the streets of Roskilde with stories of Europe s great cities by Mette Kit Jensen. The tour lasts 45 minutes. Headphones, player and catalogue are distributed in the museum shop. The Sound Chairs two custom-made chairs from which audio works from the museum s archive can be heard, are placed in Formidlingen. ACTS also recommends a visit to Sankt Ibs Kirkeruin (Sankt Ibs Vej 1), where the sound installation Sfærisk Bastant by Sara Willemoes Thomsen and Anders Mathiasen can be experienced.

5 ANDREA GEYER (DE) Comrades of Time ANDREAS FÜHRER (DK) The map is not the territory or? Syv kvinder fremfører syv monologer skabt på baggrund af taler, breve og essays, som er skrevet af Weimar Republikkens fremtrædende arkitekter, forfatter, filosoffer og politikere. Andrea Geyer overfører disse tekstuelle elementer til nutiden og skaber en oplevelse af historisk nutid samt af politisk imagination. In Comrades of Time, seven women recite monologues composed from speeches, letters and essays by architects, writers, philosophers and political organizers from the era of the Weimar Republic. By transferring the textual element to the present time, the artist brings to the present not only an experience of historical times but also a political imaginary. Værket er en byvandring, hvor publikum bliver udstyret med et partitur, der udpeger bestemte steder, hvor man kan lytte til byens egne lyde. Dermed opstår nye forbindelsespunkter mellem lyde, der normalt er adskilte, og når lydene på den måde bliver til musik, vil deres vanlige betydningskoder transformeres. Take a walk through the city equipped with a musical score, that points out certain locations and times where you can listen to the sounds the city makes. During the walk new connections between sounds normally separated will arise, the different sounds put together become music and their usual meaning is transformed.. Publikum vil få udleveret et partitur til lydvandringen i billetsalget. A guide for the audio walk will by handed out at the info desk.

6 ANNA LUNDH (SE) Miss Clock (and the Year is a Python ) ARENDSE KRABBE (DK) Regarding The Haustorial Complex, Part II Anna Lundh arbejder med kulturelle fænomener og sociale koder, sprog og teknologi. Hendes tværfaglige arbejde tager form som bl.a. video, interaktive eksperimenter og performance. Til ACTS har Lundh udviklet en performance lecture baseret på hendes forskning i tid og temporalitet og med fokus på fænomenet Frøken Klokken en menneske-maskine og tidsinformerende teknologi, der blev introduceret i Danmark i Anna Lundh works with cultural phenomena and social codes, language and technology. Her transdisciplinary work has many end results video, interactive experiments and performance to name a few. For ACTS, Lundh has developed a performance lecture, based on her ongoing research on time and temporality, focusing on Frøken Klokken, Miss Clock, a (wo)man machine time telling technology, introduced in Denmark in Begrænset antal pladser / Limited seats Omdrejningspunktet for denne performance er lav. Lav er en organisme som lever i et symbiotisk forhold imellem en svamp og alger. Interaktionen imellem disse to er overført til to karakterer i performancen, som også er i et afhængighedsforhold. Haustoriet, som er en udskillelse fra den parasitiske svamp, er det eneste der kan trænge sig ind og skabe forandring. Det er igennem denne forandring af afhængighedsforholdene at noget nyt opstår. The focal point of this performance is lichen. Lichen is an organism that lives in a symbiotic relationship between a fungus and algae. The interaction between these two is transferred into two characters in the performance, who also are in a state of dependence. The haustorium, a separation process from the parasitic fungus, is the only thing that can invade and create change. It is through this transformation of the dependences that something new arises. Costume Design: Cæcilie Parfelt Vengberg

7 BONNIE FORTUNE & BRETT BLOOM (US/DK) The Powerless PowerPoint: A is for Anthropocene FRANCESCO CAVALIERE (I) Rebus 1 - Fluac Forbrugerkultur og menneskeskabte miljøproblemer er i centrum i Roskildes gader, når det allestedsnærværende powerpoint show er skiftet ud med et mobilt billedshow helt fri for elektricitet. Fortune og Bloom skaber dragende visuel kunst ved at skrue helt ned for forbruget, og forbipasserende mindes om de massive forandringer, som global opvarmning har medført. Fortune & Bloom have replaced the ubiquitous powerpoint presentation with an electricity free mobile slide presentation system. They are interested in what it means to start powering down, using and consuming less, while continuing to make compelling visual culture. This performance introduces passersby in the streets of Roskilde to the terminology needed to understand the devastating, massive changes global warming presents us with. Performancen tager udgangspunkt i en historie om to kvinders interesse og involvering i en undersøgelse af et gammelt spil (Cosar Fluac), hvor man spiller og handler med særlige sten. Det forkerte valg af nogle af disse sten vil skabe et mystisk spil, som gennem et uendeligt antal kombinationsmuligheder bringer spilleren væk fra virkeligheden til en kommunikation med orakler. The performance is based on a story of two women s interest and involvement in an investigation of an old game (Cosar Fluac), where you play and trade with special stones. The wrong choice of some of these stones creates a mysterious game, which through an infinite number of possible combinations takes the player away from reality to a communication with oracles.

8 T R KIRSTEIN & CLAUS HAXHOLM (DK) Arbejdet er det, der adskiller os fra dyrene The work is what separates us from the animals Haxholm & Kirsteins performanceinstallation er et nøje planlagt forløb over to dage, som involverer røg, kalk, diverse beholdere, lyd, bevægelse og fysisk arbejde - ude og inde på museets arealer. Værket afsøger forbindelser mellem det ophøjede og det banale, mellem dagens arbejde og materialets langstrakte tid. The performance installation by Haxholm and Kirstein takes place both inside and outside the museum and it is carefully planned out to last two days involving both smoke, limestone, miscellaneous containers, sound, movement and manual labor. The work seeks to find the connections between the lofty and the banal and between a day s work and the elongation of the material. KERSTIN CMELKA (DE) Kleines Fernsehspiel: Some Gestures of Revenge Small television plays: Some Gestures of Revenge Performancen har karakter af en blanding mellem et TV-drama og et talkshow, hvor forskellige scener udfolder sig. Kerstin Cmelka agerer selv talkshowværten Dr. Laura og en række performere spiller forskellige scener, der bl.a. tager udgangspunkt i Henrik Ibsen dramaet Et dukkehjem. Hovedpersonerne glider fra dramaet ind i talkshowsituationen, og bliver på den måde virkelige karakterer. The performance is a mix between a TV drama and a talk show where various scenes unfold. Kerstin Cmelka herself is the talkshow host Dr. Laura and a variety of performers are playing different scenes, based on e.g. Henrik Ibsen s drama Et Dukkehjem. The main characters slide from the drama into the talk show situation, and thus become real characters. Performancen finder sted i Palægården og Husarstalden, og afsluttes med en koncert om søndagen. / The performance takes place in Palægården and Husarstalden and ends with a concert on Sunday. Begrænset antal pladser / Limited seats

9 KIRSTEN PIEROTH (DE) Inflated Dinghy (2009) LEIF ELGGREN (SE) DON T EAT TO0 MUCH! Installationen består af en gummibåd, en slange og en harmonika. Til værket er desuden knyttet en performance, hvor en accordionist spiller på harmonikaen og dermed gradvist puster gummibåden op. Den luft som skaber musikken er samtidig den luft der gør gummibåden funktionsdygtig. Det formålsrettede mødes i musikken med absurditet og poesi. The installation consists of a rubber dinghy, a tube and an accordion. The work also includes a performance, where an accordionist plays the accordion which gradually inflates the rubber dinghy. The same air that creates the music makes the dinghy functional. In the music, practicality meets absurdity and poetry. Emanuel af Swedenborg ( ) er omdrejningspunktet i denne performance, der handler om Swedenborgs forvandling fra anerkendt videnskabsmand til kristen teosof efter en åbenbaring, hvor han så Jesus, i Swedenborg mente, at mennesker efter døden blev til engle, der fortsatte deres almindelige jordiske liv, blot i en anden dimension. Han blev fortaler for en universel religion, der stadig kendes som Swedenborgianisme. Emanuel of Swedenborg ( ) is the focal point of this performance, in which Swedenborg is being transformed from a recognized scientist to a Christian theosophist after a revelation where he saw Jesus, in Swedenborg believed that people after their death became angels who continued their ordinary earthly life, just in a different dimension. He was an advocate of a universal religion that is still known as Swedenborgianisme. Musician: Andreas Borregaard

10 MORTEN RIIS (DK) Opaque Sounding Med forældede episkoper og tidlig projektionsteknologi fremfører Morten Riis et drama om maskinen selv. Apparaterne er omdannet til en musikmaskine, der afvikler hver deres version af en glemt teknologisk utopi. En performance, hvor ustabilitetet og skrøbelighed bliver dramaets kerne, der udspilles som en dialog mellem performer og maskine. A drama about machinery, acted out with the help of outdated episcopes and early technology in projection. Those devices are turned into music machines with each of them playing their own version of a forgotten technological utopia. The unstable and the fragile become the centre of the drama, a drama played out as a dialogue between the performer and the machine. NIELS RØNSHOLDT (DK) Ord for Ord Word by Word Ord for Ord er en eksperimenterende performance-opera, der undersøger hvor lidt der skal til, før virkeligheden forvandles til opera. Operagenren interveneres: Patos bliver til intimitet, sang til hvisken, scenografi til mørke. Orkester og sanger bliver til en enkelt person, det fjerne bliver nært, og det utroværdige virkeligt. Det bliver sandsynligvis pinligt, grimt og kedeligt. Men det bliver sandt. Word by word is an experimental performance opera exploring how little it takes to make reality turn in to opera. The genre is intervened: pathos becomes intimacy, song becomes whisper and scenography becomes darkness. The orchestra and the singer become one, the far-away moves nearer and the changeable becomes tangible. It will most likely be embarrassing, hideous and tedious. But it will be real. Bemærk: max. 12 pers. per performance / Note: max. 12 seats per performance

11 RAGNHILD MAY (DK) Komposition for glissandi, cirkulær, liniær osv. Composition for glissandi, circular, linear, etc. Værket er en installation bestående af en krumtap-mekanisme, der får fløjterne af typen slide whistle til at spille og skifte tone af sig selv. Værket er baseret på det ræsonnement, at hvis man vil skrive en komposition, må man først bygge en konstruktion der systematiserer lyd efter en orden eller logik. Således må instrumentbyggeren være komponist og konstruktionen et partitur. The work is an installation consisting of a crank mechanism that enables the slide whistles to play and change tones by itself. The work is based on the reasoning that if you want to write a composition, one must first build a structure that codifies sound for an order or logic. Thus, the maker must be a composer and the construction a score. SHARON HAYES (US) I March In The Parade of Liberty But As Long As I Love You I m Not Free Sharon Hayes lydværk bliver til i krydsfeltet mellem kærlighed og politik. Det er en offentlig tale og på samme tid et kærestebrev til en unavngiven du. Værket blev oprindeligt opført som performance over 8 dage mellem december 2007 og januar Hayes gik i en rute fra New Museum of Contemporary Art i New York og rundt til specifikke steder i byen, som var beregnet til offentlig tale. The soundpiece addresses a certain intersection between love and politics. It is a public speech but at the same time a love letter to an anonymous you. The piece was originally a performance performed over 8 days between December 2007 and January Here Hayes walked from the New Museum of Contemporary Art in New York to sites of public speech around town.

12 SIMON FUJIWARA (UK) Future/Perfect SIRI LANDGREN (SE) The Voice is False I Future/Perfect hverver Fujiwara unge atletiske udenlandske mænd til at performe sit værk. Hver performer ligger i solariet og lærer engelsk via hovedtelefoner, mens tilfældige ord og fraser høres. Kunstneren beskriver værket som en slags pædagogisk underholdning, hvor beskuerne er vidne til en transformation, der er både indvendig og udvendig. In Future/Perfect, Fujiwara enlists athletic-bodied young foreign nationals to perform his work. As each man lies on the tanning bed he learns english via headphones, audibly sounding out seemingly random words and phrases. The artist describes the piece as a kind of educational entertainment whereby the viewers witness a transformation that is both interior and exterior. The Voice is False er en undersøgelse af uægte stemmer: Fra kopierede, falske og syntetiske stemmer til fortidens kastratsangeres stemmer. I denne performance, der lægger sig mellem koncert og performance lecture, fortæller Siri Landgren den uægte stemmes historie ved hjælp af præcis timing, avanceret teknologi og nærværende tilstedeværelse. The voice is false is an investigation of illegitimate voices: from the copied, the false and the synthetic voices to the voice of the castrato from the past. In a performance situated between concert and performance lecture Siri Landgren tells the story of the false voice through a strong sense of timing, advanced technology and an intimate presence.

13 ACTS 2014 er produceret af / is produced by Museet for Samtidskunst / Museum of Contemporary Art Projekt og planlægning / Project and planning: Helen Nishijo Andersen, Enrico Passetti, Katrine Møllebæk, Helene Christensen, Ditte Soria og Anna Petri Kuratorer / Curators: Sanne Krogh Groth, Judith Schwarzbart, Rasmus Holmboe, Sanne Kofod Olsen Kunstnere / Artists: Andrea Geyer, Andreas Führer, Anna Lundh, Arendse Krabbe, Brett Bloom & Bonnie Fortune, Francesco Cavaliere, Kerstin Cmelka, Kirsten Pieroth, Leif Elggren, Morten Riis, Niels Rønsholdt, Ragnhild May, Sharon Hayes, Simon Fujiwara, Siri Landgren, TR Kirstein & Claus Haxholm, Örn Alexander Ámundason ÖRN ALEXANDER ÁMUNDASON (IS) Speculations on the Impact of Kurt Cobain Speculations on the Impact of Kurt Cobain er en performance lecture, hvor kunstneren giver en fortolkning af den sande mening bag musik og sange af den afdøde amerikanske sanger Kurt Cobain, der var forsanger i grungebandet Nirvana. Endvidere taler han om Kurt Cobains indflydelse på yngre generationer af grunge og rockmusikere. Speculations on the Impact of Kurt Cobain is a performance lecture in which the artist gives an interpretation of the true meaning behind the music and songs of the late American singer Kurt Cobain, who was the lead singer of the grunge band Nirvana. In addition, he talks about Kurt Cobain s influence on younger generations of grunge and rock musicians. Tekster / Texts: Sanne Krogh Groth, Judith Schwarzbart, Rasmus Holmboe, Sanne Kofod Olsen, Katrine Møllebæk Copyright: kunstnere, skribenter og fotografer / artists, writers and photographers Grafisk tilrettelæggelse / Layout: Elias Werner Tryk / Print: Narayana Press Samarbejdspartnere / Collaborators: Roskilde Universitet, Performance-design & SPOR festival Tak til / Thanks to: Nordea-fonden Statens Kunstfond Nordisk Kulturfond Oticon Fonden Gimle Museets medarbejdere, frivillige samt performere.

14

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016

Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Temadag om spil i formidlingen Lindholm Høje 29. feb. 2016 Oplæg om historie-dilemmaspil v/ Marianne Dietz Om oplægsholderen PhD-studerende med fokus på spil i historieundervisningen, adjunkt v/ HistorieLab

Læs mere

Leroy Anderson Koncerter i Danmark

Leroy Anderson Koncerter i Danmark 1 (5) Fremførelser af komponisten s musik Musikdirektører: Stiftelsen The Foundation vil gerne i kontakt med band- og orkesterledere i Norden, som har spillet eller kommer til at spille musikstykker komponeret

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse.

Indledning. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning fra Hedeboegnen til Udklipshedebo, har jeg valgt syningens oprindelige betegnelse. Indledning Denne bog Udklipshedebo er en revideret udgave af bogen Kniplingssyning fra Hedeboegnen, Borgens Forlag 1993, hvor min medforfatter var Marianne Lotzbeck. Ved at ændre bogens titel fra Kniplingssyning

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Kristeligt Dagblad 03.05.12 Århus Stiftstidende 07.05.12 Jyllandsposten 09.05.12 Børsen 10.05.12. P2 11.05.12 Radio24syv 10.05.12 Radio24syv 17.05.

Kristeligt Dagblad 03.05.12 Århus Stiftstidende 07.05.12 Jyllandsposten 09.05.12 Børsen 10.05.12. P2 11.05.12 Radio24syv 10.05.12 Radio24syv 17.05. For several years I ve been aware of the SPOR festival from a distance. It is remarkable that a festival in a (from an outside perspective) relatively small and remote location cannot only actively, but

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere