NUNATTA EQQUMIITSULIANIK SAQQUMMERSITSIVIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NUNATTA EQQUMIITSULIANIK SAQQUMMERSITSIVIA"

Transkript

1 NUNATTA EQQUMIITSULIANIK SAQQUMMERSITSIVIA GREENLANDS NATIONAL GALLERY OF ART GRØNLANDS NATIONALGALLERI FOR KUNST INVITED DESIGN COMPETITION INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE JURY REPORT FEBRUARY 2011 DOMMERBETÆNKNING FEBRUAR 2011

2 THE BOARD OF DIRECTORS OF GREENLAND S NATIONAL GALLERY OF ART BESTYRELSEN FOR GRØNLANDS NATIONALGALLERI FOR KUNST BIG BJARKE INGELS GROUP PAGE 8 SNØHETTA OSLO PAGE 18 HEIKKINEN-KOMMONEN ARCHITECTS PAGE 24 JOHAN CELSING ARKTEKTKONTOR PAGE 30 TEGNESTUEN NUUK PAGE 36

3 GREENLANDS NATIONAL GALLERY OF ART NUNATTA EQQUMIITSULIANIK SAQQUMMERSITSIVIA GRØNLANDS NATIONALGALLERI FOR KUNST INVITED DESIGN COMPETITION INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE JURY REPORT FEBRUARY 2011 DOMMERBETÆNKNING FEBRUAR 2011 NATIONAL GALLERY THE BOARD INDBUDT PROJEKTKONKURRENCE 2010 On 23 August 2010 the Board of Directors of Greenland s National Gallery of Art launched an invited design competition amongst six pre-selected Nordic firms of architects, one from each of the countries concerned: Greenland, Denmark, Norway, Sweden, Finland and Iceland. By the deadline of 9 November the sponsors had received five entries, the Icelandic firm having unexpectedly informed them that they were unable to submit a proposal. The aim of the competition was to secure a proposal for the best suited design for the planned gallery, based on a number of different requirements and objectives as set out in the competition brief. Scant justice is currently done to Greenland s rich and extensive art as far as exposure to the public is concerned (a large proportion of the gallery s collection is at present in storage in Denmark at Frederiksborg Castle), and many contemporary Greenlandic artists have no worthy or suitable exhibition space for their art. The Board of Directors have ambitious aspirations, and expectations as to what the competition could achieve were correspondingly high. It is therefore a pleasure to be able to confirm that the winning entry satisfied these expectations. We now have a proposal which conveys not only in words but also detailed sketches and pictures the possibility of achieving the dream of a Greenlandic National Gallery. The Board of Directors will now concentrate its energies on exploring avenues for financing for taking the project further. THE JURY January 2011 Bestyrelsen for Grønlands Nationalgalleri for Kunst udskrev den 23. august 2010 en indbudt projektkonkurrence blandt seks forhåndsinviterede nordiske arkitekttegnestuer fra hhv. Grønland, Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Ved afleveringsfristens udløb den 9. november modtog udskriver fem forslag, idet det islandske firma helt uventet meddelte, at man ikke så sig i stand til at aflevere et forslag. Formålet med konkurrencen var at få et konkret bud på, hvorledes det kommende galleri kan udformes ud fra en række forskellige krav og ønsker, oplistet i konkurrenceprogrammet. Grønlandsk kunst er omfattende og rigt og kommer i dag slet ikke til sin ret formidlingsmæssigt (en stor del af galleriets samling befinder sig i øjeblikket i depot i Danmark på Frederiksborg Slot), og mange nulevende grønlandske kunstnere savner et værdigt og velegnet udstillingssted til deres kunst. Bestyrelsens ambitionsniveau er højt, og forventningerne til konkurrenceresultatet tilsvarende store. Det er derfor en glæde at konstatere, at forventningerne med vinderforslaget er blevet indfriet. Vi står nu med et forslag, der sætter ikke bare ord, men også konkrete tegninger og billeder på muligheden for at realisere drømmen om et grønlandsk Nationalgalleri. Bestyrelsen vil nu koncentrere sig om at afsøge finansieringsmulighederne for projektets videre udvikling. DOMMERKOMITÉEN Januar greenlands national gallery of art

4 GENERAL REMARKS GENERELLE BEMÆRKNINGER The Jury received five different proposals for the new National Gallery, which provided it with a good basis from which to choose the right design. All five teams respected the attractive location but in different ways. One category is represented by sculptural proposals (2 and 3); two proposals present a slightly more subdued tone nestling into the landscape yet without sacrificing a striking quality (1 and 5) and finally there is one proposal, (4), which falls into the very understated category, in keeping with the traditional architectural style of Greenlandic settlements. The Jury sets great store by the gallery standing out as an eye-catching cultural focal point where Greenland s people and guests can foregather; the Jury therefore attaches weight to architecture which clearly distinguishes the gallery from other types of building in the area indeed, in Nuuk as a whole. The five proposals each take a different approach to the issues of access, parking, dropping off visitors and deliveries/collection of items; as far as the last issue is concerned, the solution proposed in entry 2, with an outstanding covered, sunken facility, was exceptional while the outdoor facility in entry 5 was less felicitous. One entry (proposal 1) incorporated an outline for a promenade link to the Kolonihavnen harbour area from the museum, in keeping with a solution on which the Municipality is currently working. Issues concerning the museum itself were also carefully considered. All the proposals set out generally excellent subject to some reworking options for meeting the open framework requirements set out in the brief for the exhibition spaces, store- Dommerkomitéen modtog fem meget forskellige forslag til det nye Nationalgalleri, hvilket har givet et godt grundlag til at kunne udvælge det rigtige projekt. De fem hold har alle forholdt sig til den attraktive beliggenhed men på forskellige måder. Én kategori omfatter de skulpturelle forslag (2 og 3); to forslag er i en lidt mere afdæmpet udformning, der trykker sig i landskabet, men alligevel fremstår markante (1 og 5) og endelig er der ét forslag, (4), der tilhøre den mere afdæmpede, kategori, der forholder sig til den traditionelle byggeskik i de grønlandske bygder. Dommerkomitéen har i den forbindelse lagt vægt på, at galleriet skal fremstå som et markant kulturelt samlingssted for grønlændere og gæster, og tillægger det derfor vægt, at galleriets arkitektur tydeligt adskiller sig fra andre former for byggeri i området, ja i Nuuk i det hele taget. De fem forslag løser på forskellig vis tilkørselsforhold, parkeringsforhold, muligheder for afsætning af gæster og varetransport. For den sidste kategoris vedkommende med en glimrende overdækket, nedsænket mulighed i forslag 2 og en mindre heldig udendørs mulighed i forslag 5. Et forslag (1) har indarbejdet en skitseret promenadeforbindelse til kolonihavnsområdet fra museet i tråd med en løsning, kommunen arbejder med i dag. De museumstekniske forhold har ligeledes være drøftet nøje. Alle forslag fremstår stort set med gode muligheder for ved bearbejdning at kunne imødekomme programmets åbne rammeformuleringer om udstillingsarealer, 2 greenlands national gallery of art

5 1 Snøhetta Oslo 2 BIG Bjarke Ingels Group 3 Heikkinen-Komonen Architects 4 Johan Celsing Arkitektkontor 5 Tegnestuen Nuuk 3 greenlands national gallery of art GENERAL REMARKS GENERELLE BEMÆRKNINGER

6 GENERAL REMARKS GENERELLE BEMÆRKNINGER rooms and workshops etc. However proposal 1 offers the most functional room schedule. All the proposals broadly respected the area specifications set out in the brief. However one proposal (3) permitted itself an additional area, an event space, one of the implications of which is that the building would be somewhat larger than envisaged. Not all were successful in terms of appropriate siting of various functions, for example by keeping sufficient distance between entrance, café and auditorium (proposal 5). The Jury gave preference to simple, straightforward exhibition options rather than to a multiplicity of oblique angles. The individual proposals tackled and described the technical matters involved to varying degrees. No candidates demonstrated the requisite mastery of technical solutions for achieving a viable building in the harsh climate. However, here again the Jury identified possibilities for reworking proposals into satisfactory solutions. For example, the winning entry (2) needs to work to find a better solution for drainage and insulation of the courtyard and for the acoustics in the gallery. No financial parameters were specified for the build: rather, proposals were required to be economically realistic. In this regard all the proposals are on a par except proposal 3, which, by virtue of its size alone, would be more expensive than the others. Taking everything into consideration, the Jury was unanimous in selecting proposal 2 as the one which represented the best, most cogent solution for the task. magasiner og værksteder m.m. Dog har forslag 1 det mest funktionelle rumprogram. Stort set alle har holdt sig inden for de arealmæssige rammer, der er angivet i programmet. Et enkelt forslag (3) har dog opfundet et ekstra arealbehov, et event space, der bl.a. bevirker, at huset bliver noget større end forudsat. Ikke alle har formået at lægge de forskellige funktioner hensigtsmæssigt i forhold til hinanden; f.eks. ved at lade indgang, café og auditoriet ligge langt fra hinanden (forslag 5). Dommerkomitéen har foretrukket enkle, reelle udstillingsmuligheder, uden for mange skæve vinkler. De tekniske forhold er behandlet og beskrevet på meget forskellige niveauer i de enkelte forslag. Ingen forslagsstillere har haft fuldstændig check på at kunne fremvise løsningsforslag, som kan bygges under de barske klimaforhold. Men dommerkomitéen har også her set på mulighederne for ved bearbejdning at nå frem til tilfredsstillende løsninger. F.eks. skal vinderforslaget (2) arbejde med en bedre løsning på afvanding og isolering i gårdrummet og på de akustiske forhold i galleriet. Der har ikke været udmeldt en økonomisk ramme for byggeriet; kravet har været, at forslagene skal være økonomisk realistiske. Alle forslag står i så henseende lige, bortset fra forslag 3, der alene på grund af størrelsen bliver dyrere end de øvrige forslag. Alt i alt har dommerkomitéen i enighed samlet sig om forslag 2, som anses for at være dét forslag, der bedst, og på overbevisende måde, besvarer opgaven. 4 greenlands national gallery of art

7 SKULPTURTERRASSE +14,0 VF +14,0 KUNSTNERSVÆRKSTED FORMIDLING AUDITORIUM BILLEDVÆRKSTED FOTOATELIER WC TEKNIKRUM, RENGØRINGSRUM, M.M. MALERIKONSERVERING ARKIV LAGER ANDRE MATERIALER X-RUM / VAERKSTED SKULPTURKONSERVERING PAPIRKONSERVERING MALERVÆRKSTED SNEDKERVÆRKSTED OMKL MAGASIN Plans 1:800 1 Snøhetta Oslo B GARDEROBE BUTIKK KJØKKEN ANSATTE ENTRÉ MOTTAK LOBBY INFO UTSTILLING A ATRIE A RESTAURANT UTSTILLING 2 BIG Bjarke Ingels Group REKVISITT LAGER A-A UTSTILLING BARNE- VERKSTED B-B C-C 28 WC M 12m2 WC W 12m AUDITORIUM 145m2 GARDEROBE 9m ANKOMST FOYER 82m2 +/- 0.00m 2 25 BILLETTER 9m SKULPTURHAVE m MUSEUMSBUTIK 85m PERSONALE 20m2 6 KØKKEN /BAR 20m CAFE / RESTAURANT 90m BIBLIOTEK LÆSEOMRÅDE 54m2 9 3 Heikkinen-Komonen Architects C-C B-B A-A VERKSTEDSETAGEN 1:200 WORKSHOP FLOOR 4 Johan Celsing Arkitektkontor 5 Tegnestuen Nuuk 5 greenlands national gallery of art GENERAL REMARKS GENERELLE BEMÆRKNINGER

8 COMPETITION FACTS KONKURENCEFAKTA Competition promoter and type The Board of Directors of Greenland s National Gallery of Art. Invited design competition. Competition brief prepared by The Board of Directors of Greenland s National Gallery of Art assisted by Vibeke Petersen and Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk Municipality) in conjunction with Arkitektforeningen (the Danish Architects Association). Competition brief To provide a proposal for a National Gallery demonstrating highquality architectural, technical and functional standards. Competition period 23 August 9 November Invited candidates BIG, Bjarke Ingels Group, Denmark; Johan Celsing Arkitektkontor, Sweden; Heikkinen-Komonen, Finland; Tegnestuen Nuuk, Greenland and Snøhetta, Norway. (Studio Granda, Iceland withdrew on 8 November 2010). Jury Chairman of Inatsisartut Josef Motzfeldt, Chairman of the Jury; graphic artist Aka Høegh; graphic artist Anne Birthe Hove; mayor Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk Municipality); sculptor Bjørn Nørgaard; graphic artist Bodil Kaalund. Professional judges appointed by Arkitektforeningen (the Danish Architects Association): Architect MAA Frank Maali and architect MAA Christian Karlsson. Professional judge appointed by FRI (the Danish Association of Consulting Engineers): Niels Andersen, M.Sc.Eng. Advisor to the Jury Director, civil works and the environment Thorkild Lauridsen, Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk Municipality). Secretary of the Jury Architect MAA Bent Kolind, Arkitektforeningen (the Danish Architects Association). Konkurrenceudskriver og -form Bestyrelsen for Grønlands Nationalgalleri for Kunst. Indbudt projektkonkurrence. Konkurrenceprogrammet udarbejdet af Bestyrelsen for Grønlands Nationalgalleri for Kunst med bidrag fra Vibeke Petersen og Kommuneqarfik Sermersooq i samarbejde Arkitektforeningen. Konkurrenceopgave At komme med forslag til et Nationalgalleri på et højt arkitektonisk, teknisk og funktionelt niveau. Konkurrenceperiode 23. august 9. november Indbudte deltagere BIG, Bjarke Ingels Group, Danmark; Johan Celsing Arkitektkontor, Sverige; Heikkinen-Komonen, Finland; Tegnestuen Nuuk, Grønland og Snøhetta, Norge. (Studio Granda, Island meldte fra den 8. november 2010). Dommerkomité Formand for Inatsisartut Josef Motzfeldt, formand for dommerkomitéen; billedkunstner Aka Høegh; billedkunstner Anne Birthe Hove; borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk Kommune); billedhugger Bjørn Nørgaard; billedkunstner Bodil Kaalund. Fagdommere udpeget af Arkitektforeningen Arkitekt MAA Frank Maali og arkitekt MAA Christian Karlsson. Fagdommer udpeget af FRI civilingeniør Niels Andersen. Rådgiver for dommerkomitéen Direktør for anlæg og miljø Thorkild Lauridsen, Kommuneqarfik Sermersooq. Dommerkomitéens sekretær Arkitekt MAA Bent Kolind, Arkitektforeningen. 6 greenlands national gallery of art

9 The competition area Konkurrenceområdet Evaluation criteria The proposals were judged on their ability to fulfil the room schedule and on their architectural, planning and technical solutions in response to the objectives and requirements set out in the competition brief. Importance was attached to the proposals being financially realistic. Evaluation period 17 and November in Copenhagen and Nuuk respectively followed by meetings by until the beginning of January Remuneration Each candidate receives DKK 200,000. Candidates whose offices are outside Greenland receive travel expenses of DKK 30,000. Competition result Proposal 2/10023 nominated as the winner. Publication of the result 8 February Bedømmelseskriterier Forslagene blev bedømt på deres opfyldelse af rumprogrammet og på de arkitektoniske, planmæssige og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der blev lagt vægt på, at forslagene er økonomisk realistiske. Bedømmelsesperiode 17. og november i henholdsvis København og Nuuk samt efterfølgende møder pr. frem til primo januar Vederlag Hver deltager modtager DKK For deltagere med adresse uden for Grønland betales et rejsetilskud på DKK Konkurrenceresultatet Forslag 2/10023 udpeget som vinder. Offentliggørelse af resultatet 8. februar greenlands national gallery of art COMPETITION FACTS KONKURRENCEFAKTA

10 ENTRY WINNER BIG BJARKE INGELS GROUP CONSULTATION TEAM Rambøll UK, Rambøll Nuuk, TNT Nuuk, Arkitekti (Inge Bisgaard) COPYRIGHT HOLDERS BIG Bjarke Ingels Group TEAM Bjarke Ingels (Founding Partner), Andreas Pedersen (Partner-in-Charge), Jakob Henke (Project Leader), Daniel Selensky, Ji Young-Yoon, Gul Ertekin, Aleksander Tokarz, Alessio Zenaro, Johan Cool, Nicklas Antoni Rasch INDIVIDUALS WHO CONTRIBUTED MIR, Glessner Group Greenland s National Gallery of Art is envisaged here as a strong, sculptural form, standing on the edge of a rock-bound coastline. In their prologue the candidates introduce their objectives as follows: to effect a design which can stand out as a symbol of contemporary, self-determining Greenlandic artistic and architect ural expression. This is borne out in the proposal s pursuit of direct confrontation with Greenland s dramatic scenery and topography. The building takes the form of a ring: a circular building, 54 metres in diameter, the ring 10 metres in width encircling a central, open sculpture court. The circle is projected and shaped as an inscription in the topography of the site. This is a hybrid emerging from the meeting of abstract form and actual place. An outline of the levels of the ring levelling of soft waves in the shape of the roof both enriching and complementing the exact geometric plane figure. These projections afford a view out over the fjord from the entrance area and from the sculpture court. The referential basis for a circular building in Greenland is abundantly clear. The curvilinear forms of tent rings and stone circles stone circles have been established since the times of early Eskimo settlement, just as circular forms have been evident in many other cultures. The design envisages that the building - both the outer perimeter and the gently undulating roof will be cast in situ in lightcolour ed concrete. The inner facade facing the sculpture court is a glass facade supported by columns. Inside, glossy surfaces and glazed panels abound. The illustrations submitted direct the thoughts towards the forces and endurance which Arctic nature Grønlands National Galleri for Kunst er hér tænkt udformet som en stærk skulpturel form, placeret på randen af en klippekyst. Forslagsstillerne skilter i den indledende prolog med følgende formålserklæring: at projektet kan stå som et symbol på et nutidigt uafhængigt grønlandsk kunstnerisk og arkitektonisk udtryk. Dette understreges ved forslagets søgen efter en direkte konfrontation med Grønlands dramatiske natur og topografi. Bygningen udlægges som en ring. En cirkulær bygning, 54 meter i diameter og 10 meter bygningskrans, omkring en central, åben skulpturgård. Cirklen, projiceret og udformet som en indskrivning i stedets topografi. En hybrid i mødet mellem den abstrakte form og det konkrete sted. En formkotering af ringen afsætter bløde bølger i tagformen dette både beriger og komplementerer den eksakte geometriske planfigur. Med disse forskydninger opnås udsigt over fjorden fra indgangsarealet og fra skulpturgården. Referencegrundlaget for en cirkulær bygning i Grønland er oplagt. Runde teltringe og cirkulære stensætninger har været dyrket siden tidlig eskimoisk bosætning, ligesom den runde form også findes i adskillige andre kulturer. Bygningen tænkes støbt på stedet i lys beton. Dette både hvad angår den ydre perimeter og det let bølgende tag. Den indre facade mod skulpturgården er en søjlebåren glasfacade. Indvendigt optræder glittede flader og glasfelter. De viste illu strationer leder tankerne hen på de kræfter og den råstyrke, arktisk natur udløser i spændingen mellem tilført 8 greenlands national gallery of art ENTRY 2 BIG BJARNE INGELS GROUP

11 9 greenlands national gallery of art ENTRY 2 BIG BJARNE INGELS GROUP

12 1. PUBLIC 2. ADMINISTRATION/ FORMIDLING 3. UDSTILLING/ WORKSHOPS 10 greenlands national gallery of art ENTRY 2 BIG BJARNE INGELS GROUP

13 generates in the tension between introduced precision geometry and Greenland s magnificent topography: robustness and form united in coherent assertion. The requirements for rooms or spaces specified in the brief are met by way of division into a circular triple loop. This is both surprising and liberating. The observer is immediately drawn into the key driver of this design: free movement. The loop trajectory as it is envisaged is an original concept. The loop distributes, spreads and gathers ostensibly with no restrictions as to the direction or sequence in which visitors can circulate. This National Gallery will therefore not merely be a building for exhibitions, but also a place for people to meet, congregate: a haven and a hub for Nuuk and for Greenland. However, the ramped approach presents problems in term of mounting exhibitions; for example, the ramp cuts clean through the building s point de vue wall. This needs to be thought through again so that the architectural narrative does not undermine the most important function of the house: art. But all in all the design provides excellent scope. It offers rooms which lead into rooms in a pattern of ebb and flow. It offers change and variation, and rooms or spaces can be viewed afresh from different angles, thereby reinventing the narrative of the rooms themselves: an architectural framework which to a high degree completes a circle around a new National Gallery of Art for Greenland. Nothing is without its problems and here the Jury came up against the inadequate provision for acoustics, the questionable overhead lights placed in the risers in the flights of steps in the præcisionsgeometri og Grønlands storslåede topografi. Robusthed og form i forenet udsagn. Programmets rumkrav fordeles i et cirkulært trefoldigt loop. Dette er både overraskende og befriende. Beskueren inddrages straks i dette projekts helt centrale omdrejningspunkt: Den frie bevægelse. Dette udlagte loop-forløb er et originalt greb. Loopet fordeler, spreder og samler og tilsyneladende efter frie valg om rundgang. På den måde bliver dette Nationalgalleri ikke bare en udstillingsbygning, men samtidig et samlingssted, et mødested et helle for Nuuk og for Grønland. Dog har rampeforløbet udstillingstekniske problemer; bl.a. skærer rampen husets point de vue-væg midt igennem. Dette må gentænkes, så det arkitektoniske greb ikke modarbejder husets vigtigste funktion, kunsten. Men alt i alt har projektet mange fine muligheder. Der er rum, der følger rum i et endeløst forløb. Der opstår forandring og variation, og rum kan ses på ny fra en anden vinkel, og med det fornyr rumforløbene sig selv. En arkitektonisk ramme, der på et meget højt niveau, slutter ring omkring et nyt Nationalgalleri for kunst til Grønland. Intet er problemfrit og hér faldt dommerkomitéen over den manglende redegørelse for akustik, de tvivlsomme ovenlys placeret i stødtrin i trappeanlæg i skulpturgården, de krampagtige, meget lidt funktionelle rum under skulpturgården og sidst men ikke mindst den udstillingsforringelse, der kan ligge i trafik på ramper og de udstillede værkers behov for stilfærdig ro. Dommerkomitéen vurderer, at der 11 greenlands national gallery of art ENTRY 2 BIG BJARNE INGELS GROUP

14 +15.70m +8.00m +4.50m +/-0.00m FOYER MODTAGEOMRÅDE TRADITIONEL GRØNLANDSK KUNST KUNSTNER VÆRKSTEDER LUKKEDE MAGASINER LUKKEDE MAGASINER RENGØRINGSRUM INTERNATIONAL KUNST DETALJE 2 DETALJE DETALJE m A-A B-B C-C 28 WC M 12m2 WC W 12m AUDITORIUM 145m2 GARDEROBE 9m ANKOMST FOYER 82m2 +/- 0.00m 2 25 BILLETTER 9m SKULPTURHAVE m MUSEUMSBUTIK 85m PERSONALE 20m2 6 KØKKEN /BAR 20m CAFE / RESTAURANT 90m BIBLIOTEK LÆSEOMRÅDE 54m C-C B-B Plan 1 1:500 A-A OVENLYS MELLEM TRIN TIL ATELIER OG VÆRKSTEDER Section 1:800 A B B A 12 greenlands national gallery of art ENTRY 2 BIG BJARNE INGELS GROUP

15 Plan 2 1:800 Plan 3 1:800 A-A A-A B-B TEKNIK 34 TEKNISKE INSTALLATIONER 130m2 35 B-B C-C 28 WC M 12m2 WC W 12m2 0 C-C 28 TRADITIONEL GRØNLANDSK KUNST 220m AUDITORIUM 145m2 GARDEROBE 9m ANKOMST FOYER 82m2 +/- 0.00m BILLETTER 9m GRAFIK 61M2 WC 5m2 KØKKEN 14m2 VÆRKSTEDER 2 x KUNSTER- TEKNIKER VÆRKSTEDER VÆRKSTED 2*38m2 58m2 RUM-X 71m2 2 3 VÆRKSTED TIL SKULPTURER 75m2 24 SKULPTURHAVE m MUSEUMSBUTIK 85m INTERNATIONAL KUNST 151m2 SKIFTERUM 8m2 KONSERVERING MAGASIN TIL SKULPTUR 29m2 MAGASIN TIL MALERIER 29m2 MAGASINER MULIGHED FOR FORBINDELSE TIL ÅBNE MAGASINER PERSONALE 20m OPBEVARING 10m2 VÆRKSTED TIL BILLEDKUNST 75m2 BANKBOKS ÅBENT MAGASIN 20m2 180m2 LUKKEDE MAGASINER 38m2 MAGASIN TIL MALERIER MAGASIN 38m2 TIL GRAFIK 15m2 SÆRUDSTILLING SÆRUDSTILLING HOVEDRUM 263m KØKKEN /BAR 20m SAMLINGERNE m RENGØRINGSRUM MM. 39m2 TERRASSE MED RISTE TIL AFVANDING PAPIR- VÆRKSTED 40m2 MIX MATERIALE VÆRKSTED 40m CAFE / RESTAURANT 90m BIBLIOTEK LÆSEOMRÅDE 54m CIRKUMPOLAR KUNST 255m2 MODERNE GRØNLANDSK KUNST 142m C-C C-C B-B B-B A-A A-A 13 greenlands national gallery of art ENTRY 2 BIG BJARNE INGELS GROUP

16 sculpture court, the constricted, scarcely functional space under the sculpture court and last but not least the detriment which traffic on ramps can cause to exhibitions and the peaceful enjoyment which works of art need. In the Jury s opinion the proposal can be revised and adjusted, as the requisite components are in place to sustain reworking into a viable design. Conclusion In an expectant atmosphere the Jury agreed unanimously and with great pleasure on proposal no. 2 as the clear winner, and burst out in two languages: Kusanaqaaq it s beautiful! Comments of professional judge (engineering) This proposal, which evokes associations with the Hirshhorn Museum in Washington DC, USA, is for a building executed as a circular ring with an outer shell of cast-in-situ reinforced concrete and an inner shell constituted by a glass facade. The roof slab, cast in situ in reinforced concrete, spans from the outer shell to steel columns which support the inner glass facade, which means that the building s exhibition floor is clear of loadbearing structures. The columns of the glass facade seem to be far too fragile and should also be kept clear of the glass in order to reduce cold bridges. The roof slab slopes down towards the fjord but has no transverse falling gradient, which should perhaps be re-worked in order to reduce the volumes of snow falling into the inner courtyard. The outer shell is internally watertight and insulated, whereas the watertight membrane does not appear to be taken through the ground slab of the building. The solution proposed here to the problem of precipitation of snow in the inner courtyard is a drainage grate at the lowest point of the courtyard space, heated by waste heat from the building, such that the snow is melted and the meltwater led via a large pipe connection under the building and out into the fjord. However there must be some doubt as to whether this solution alone will be adequate to the task of channelling the huge accumulations of snow which can be anticipated in the courtyard space; the freezing/icing over of the discharge pipe must also be expected to cause problems. Thought should be given to incorporating some form of electric trace heating and/or heating elements in the courtyard slab and kan redigeres og tilpasses. Projektet indeholder de elementer, der skal til for at kunne bearbejde projektet. Konklusion En enig og glad dommerkomité kunne i en forventningsfuld stemning tilslutte sig forslag nr. 2 som en klar vinder, og på to sprog blev udbrudt: Kusanaqaaq det er flot! Ingeniørfagdommerens kommentarer Forslaget, der vækker associationer til Hirshhorn Museet i Washington DC, USA, er en bygning udført som en cirkelring med en ydre skal af in-situ støbt jernbeton og en indre udført som en glasfacade. Tagdækket er in-situ støbt jernbeton spændende fra ydre skal til den indre glasfacades bærende stålsøjler så bygningens udstillingsetage er friholdt for bærende konstruktioner. Glasfacadens søjler synes alt for spinkle og burde også friholdes af glasset for reduktion af kuldebro. Tagdækket har hovedfald ned mod fjorden, men uden tværfald, hvilket måske burde bearbejdes for reduktion af snenedfald i den indre gård. Den ydre skal er indvendigt vandtætnet og isoleret, hvor den vandtætte membran dog ikke er vist ført gennem bygningens terrændæk. Snefald i den indre gård er søgt løst ved en afvandingsrist i gårdrummets lavpunkt, opvarmet med spildvarme fra bygningen, så sneen smeltes og smeltevandet føres, via en stor rørforbindelse under bygningen, ud i fjorden. Det må dog betvivles, at dette tiltag alene vil kunne bortlede de forventelige store sneophobninger i gårdrummet ligesom tilfrysning/tilisning af afledningsrøret må forventes at kunne volde problemer. En form for eltracing og/ eller varmelegemer i gårddækket og røret bør indtænkes for bedre sikkerhed for at snefald i den indre gård effektivt kan bortledes. Dette afvandingssystem bør videreudvikles til en driftsikker løsning, da det vil være vanskeligt at servicere eller forbedre når bygningen er taget i brug. Gårddækket er terrasseret, men er som klimaskærm mod de underliggende rum vist helt uden varmeisolering, hvilket forhold dog uden problemer kan forbedres. 14 greenlands national gallery of art ENTRY 2 BIG BJARNE INGELS GROUP

17 pipe in order to provide more certainty in terms of capacity for draining snow away from the inner courtyard efficiently. Work should be done on developing this drainage system into an operationally reliable solution as it will be difficult to service or improve once the building has been taken into service. The courtyard slab is terraced but appears to have no thermal insulation, as required in its function as building envelope against the rooms below; however this can be rectified without difficulty. In terms of thermal engineering, the proposed build is described as a passive house, but this is not borne out in the insulation thicknesses shown in the proposal, which is considered to be far too low. The intention is for heating of the building to be based on low energy systems, heat pump equipment with boreholes sunk in the bedrock (geothermal heat) supplemented by hydrothermal recovery systems with sea water. The proposal specifies that the external shell and roof slab will be clad internally with concrete panels; and the floors will be of polished concrete. In terms of acoustics, these surfaces, taken together with the glass facade facing the inner courtyard, are judged to be too hard for achieving a satisfactory reverberation time for the room acoustics to feel comfortable. This requires some work in the form of supplementary acoustically attenuating materials in the ceilings and outer walls. Varmeteknisk beskrives forslaget som et passivhus, hvilket ikke harmonerer med de i forslaget viste isoleringstykkelser, der vurderes alt for små. Opvarmning foreslås baseret på lavenergianlæg, varmepumpeanlæg med boringer i grundfjeldet (fjeldvarme) suppleret med anlæg for indvinding af varme fra havvandet. Forslaget beskriver den udvendige skal og tagdæk indvendigt beklædt med betonpaneler og gulvene er beskrevet som poleret beton. Disse overflader sammen med glasfacaden mod den indre gård vurderes akustisk for hårde til at der kan opnås en tilfredsstillende efterklangstid, så rumakustikken føles behagelig. Dette forhold bør bearbejdes ved supplerende akustisk dæmpende materialer på loft og ydervæg. Der er ikke redegjort for flugtveje og problematikken i forbindelse hermed bør naturligt indgå i den videre bearbejdning. Forslaget fremtræder gennemarbejdet og overbevisende, og det konstruktive hovedgreb vurderes gennemførligt, ligesom det vurderes at kunne bearbejdes, så det kan opfylde konkurrenceprogrammets målsætning om et forslag på højt teknisk niveau. There is no provision for escape routes, a problem which obviously needs to be addressed in the reworking of the proposal. The proposal presents a well thought-out and convincing design, whose main structural concepts are judged to be viable and moreover to be capable of being reworked so as to meet the aim of the competition brief: to achieve a design of a high technical standard. 15 greenlands national gallery of art ENTRY 2 BIG BJARNE INGELS GROUP

18 KUSANAQAAQ ITS BEAUTIFUL DET ER FLOT! KUSANAQAAQ ITS BEAUTIFUL UL DET ER FLOT! 16 greenlands national gallery of art ENTRY 2 BIG BJARNE INGELS GROUP

19 17 greenlands national gallery of art ENTRY 2 BIG BJARNE INGELS GROUP

20 ENTRY SNØHETTA OSLO DESIGN TEAM Amund Siem Utne, Andreas Heier, Bjørg Aabø, Bård Stangnes, Cecilia Landmark, Kjetil Thorsen, Marlene Fenger Andersen, Pål Eide Hasselberg, Robert Greenwood, Romana Suitner, Tarald Lundevall This design is based on a sensitive analysis of place and function with a focus on conscious, deliberate stage-setting of the arrival and enjoyment of the forecourt as a meeting place in the city and as precursor to the experience of the art inside the building. The candidate argues for a varied use of the facility, and the proposal is unique in incorporating into the layout of the build the outline of a promenade along the coast from Kolonihavnen harbour, with the Gallery forming a natural stage in a promenade along the waterfront. The building is designed as a two-storey cubic mass poised on a recessed base. The exhibition spaces are located at entry level which gives uncomplicated access for both the public and works of art. The exhibition spaces are laid out as a beautiful and flexible series of rooms around an open inner atrium with easy connection to the café and children s workshop which are excellently placed looking out over Nordlandet. The view is framed by the four window panels which are cut into the mass and combine with the atrium to let daylight into the building. Rooms for presentations, outreach activities and so on, the auditorium, workshops and administration are located on the first floor: equally well laid out and provided with good daylight and views. Storage facilities, both open-plan and more contained, are located in the basement of the building with good access for the public and scope for versatile use. The facades and roof are designed as a double structure, externally clad in red glass panels. The idea is that the facades will act Projektet er baseret på en indlevet analyse af sted og funktion med fokus på en bevist iscenesættelse af ankomsten og oplevelsen af forpladsen som et mødested i byen og som optakt til oplevelsen af kunsten inde i bygningen. Forslagsstilleren argumenterer for en varieret brug af huset, og forslaget har som det eneste indarbejdet den skitserede promenade langs kysten fra Kolonihavnen i husets disponering, med ønsket om at huset kan indgå som et naturligt punkt i en promenade langs vandet. Bygningen er udformet som et kubisk volumen i to etager svævende på en tilbagetrukket base. Udstillingsarealerne er beliggende i indgangsniveau, hvilket giver en ukompliceret adgang for både publikum og værker. Udstillingsarealerne er disponeret som smukke og fleksible rumforløb omkring et indre åbent atrie og i god forbindelse med café og børneværksted, som er flot placeret med udsigt mod Nordlandet. Udsigten indrammes i de fire vinduespartier, som skæres ind i volumen, og som sammen med atriet giver dagslys i bygningen. Rum for formidling, auditoriet, værksteder og administration er placeret på 1. sal ligeledes veldisponeret og med gode dagslys- og udsigtsforhold. Både åbne og aflukkede magasiner er placeret i bygningens base med god adgang for publikum og muligheder for fleksibel brug. Facader og tag er udformet som en dobbeltkonstruktion udvendig beklædt med røde glasplader. Tanken er, at facaderne 18 greenlands national gallery of art ENTRY 1 SNØHETTA OSLO

21 Man from Eastern Greenland Østgrønlandsk mand Peter Rosing, greenlands national gallery of art ENTRY 1 SNØHETTA OSLO

22 as mirrors and therefore reflect the surroundings on the Gallery. The Jury feels that the refined red glass cladding of roof surfaces and facade is alien to the location and there was doubt as to its ability to withstand the effects of the harsh climate. The Jury found the proposal, which is one of the best, to be well conceived, cogently worked out and indeed, the best proposal in terms of functional considerations. Particularly noteworthy are not only the well-reasoned dialogue between the experience of the place and the art it houses but also the uncluttered layout of the exhibition spaces with direct access from the forecourt. In spite of these obvious qualities, in the Jury s opinion the overall idiom of the building is too non-specific and falls short of reflecting sufficiently well all that is special and meaningful in the functioning of Greenland s National Gallery of Art. Comments of professional judge (engineering) This proposal gives a relatively brief structural explanation of how vertical loads will be absorbed by walls and columns cast in situ in reinforced concrete, with suspended floors (plate construction) executed as a combination of prefabricated steel structures and hollow core elements. The huge cantilevers of the plate construction are not judged to be structurally well examined; the slab thicknesses appear to be on the low side; and it is doubtful whether the lightness of the design can readily be achieved following the requisite detailed structural reworking. The proposal indicates a flat roof but makes no allowance at all for the requirements of the Building spejler og dermed reflekterer omgivelserne på huset. De raffinerede beklædninger af tagflader og facade med rødt glas virker efter dommerkomitéens opfattelse fremmede på stedet, og der er rejst tvivl om de vil kunne holde til de barske klimatiske påvirkninger. Dommerkomitéen vurderer, at forslaget, som er blandt de bedste, er fint tænkt, konsekvent gennemarbejdet og funktionelt det bedste forslag. Særligt fremhæves den velargumenterede dialog mellem oplevelsen af stedet og af kunsten samt den enkle disponering af udstillingsarealerne med direkte adgang fra forpladsen. Til trods for disse åbenlyse kvaliteter, er det dommerkomitéens opfattelse, at husets samlede udtryk er for generelt og ikke i tilstrækkelig grad afspejler det særlige og betydningsfulde i funktionen som Grønlands Nationalgalleri for Kunst. Ingeniørfagdommerens kommentarer Forslaget har en ganske kort konstruktiv beskrivelse af hvordan lodrette laster optages af vægge og søjler udført som in-situ støbt jernbeton og med etagedæk (pladekonstruktion) udført som en kombination af præfabrikerede stålkonstruktioner og huldækelementer. Pladekonstruktionernes store udkragninger ses ikke at være konstruktivt velbelyst, dæktykkelserne synes noget i underkanten, og det betvivles, at forslagets lethed er umiddelbart opnåelig efter en nærmere konstruktiv bearbejdning. Forslaget indikerer fladt tag, men tager slet ikke højde for byg- 20 greenlands national gallery of art ENTRY 1 SNØHETTA OSLO

23 B GARDEROBE AUDITORIUM KONSERVERING KONSERVERING KONSERVERING FOTO STUDIO ÅPENT NED A KUNSTNER VERKSTED A KANTINE ÅPENT NED BIBLIOTEK LAGER ADMINISTRASJON ARKIV PAUSE ROM MØTEROM SERVER IT Plan 02 1:500 B GARDEROBE BUTIKK KJØKKEN ANSATTE ENTRÉ MOTTAK LOBBY INFO UTSTILLING A ATRIE A RESTAURANT UTSTILLING REKVISITT LAGER UTSTILLING BARNE- VERKSTED Plan 01 1: greenlands national gallery of art ENTRY 1 SNØHETTA OSLO

24 C+ 19,9 TAKPLAN TERRASSE FOTO STUDIO KONSERVERING KUNSTNER VERKSTED C+ 16,2 PLAN 02 RESTAURANT UTSTILLING C+ 12,3 PLAN 01 LUKKET MAGASIN ÅPENT MAGASIN C+ 8,0 PLAN 00 SNITT A-A 1:200 C+ 19,9 TAKPLAN KONSERVERING UTSTILLING C+ 16,2 PLAN 02 INNGANG LOBBY C+ 12,3 C+ 12,3 PLAN 01 LUKKET MAGASIN UTSTILLING TEKNISK ROM C+ 8,0 PLAN 00 SNITT B-B 1:200 Sections 1:800 Regulations for a minimum roof pitch of 7 degrees. This calls into question whether the proposal s claim to provide a line of sight from Tuapannguit over the building can be achieved. The proposal does not give details of how the foundations of the build ing will be achieved on made-up ground. The materials chosen necessitate acoustic measures being taken, those specified being acoustic pendant lamps and furnishings incorporating acoustically attenuating materials. How ever, the judgement is that these will not suffice for achieving a satisfactory acoustic environment. The proposal incorporates striking niches, a large inner atrium and a large double-height space outside, in front of the restaurant but provides no explanation of how snow and meltwater can be drained away from these spaces. The proposal describes the facades as glass facades in tinted glass with a high-lustre polish or glass with silk screen prints. Such glass facades are not felt to be suitable for a build in an area so beset by particle pollution and storms. Nor is the thinness of the transparent glass facades thought to be sufficiently strong or firm to withstand the high velocity load from the action of the winds. Nevertheless, it is deemed that the proposal is capable of being worked up to satisfy the requirement specified in the competition brief for a design of a high technical standard. ningsreglementets krav om en minimumhældning på 70. Der må derfor stilles spørgsmål, om forslagets signalering om sigtelinje fra Tuapannguit over bygningen kan opfyldes. Forslaget redegør ikke nærmere for, hvordan bygningen funderes på opfyldet. Materialevalget kræver bygningsakustiske tiltag, hvilket også forsøges tilgodeset med nedhængte pendler og møbler med akustisk dæmpende materialer. Dog må det vurderes, at dette ikke er tilstrækkeligt for opnåelse af tilfredsstillende akustik. Forslaget indeholder markante nicher, et stort indre atrie samt et stort dobbelthøjt uderum foran restauranten, men der redegøres ikke for, hvordan sne og smeltevand i disse kan bortledes. Forslaget beskriver facaderne som glasfacader i højglanspoleret farvet glas eller glas med silketryk. Sådanne glasfacader vurderes ikke velegnede på et bygværk på et så partikelfyldt og stormomsust sted. De gennemsigtige glasfacaders slankhed vurderes heller ikke at have tilstrækkelig styrke og stivhed til at kunne modstå de høje hastighedstryk fra vindpåvirkning. Det vurderes dog, at forslaget kan bearbejdes så konkurrenceprogrammets forventning om et forslag på højt teknisk niveau kan opnås. 22 greenlands national gallery of art ENTRY 1 SNØHETTA OSLO

25 ADKOMST KVELDSSOL RULLESTENS STRAND HAVHORISONT 23 greenlands national gallery of art ENTRY 1 SNØHETTA OSLO

26 ENTRY HEIKKINEN-KOMONEN ARCHITECTS TEAM Mikko Heikkinen, architect SAFA, professor; Markku Komonen, architect SAFA, professor; Esa Ruskeepää, architect SAFA. Assistant: Erkko Aarti, student of architecture CONSULTANTS Jukka Pennanen, Ph.D., professor/cultural anthropology; Tero Aaltonen, M.Sc./structural concept This design is based on a powerful idea of giving the new National Gallery the form of a striking, vertical building volume a landmark a free-standing construction on the sloping hillside. The building is designed as an outer shell, with steel sheet cladding and a diagonally cut roof surface with rooflights. The individual functions are distributed across seven levels in all, each one of which is clear of the outer shell, and a ground level. Public access to the individual functions is via an internal lift and stairwell core. The exhibition rooms are located on the two upper most levels and a lower level. Access for works of art is also by lift from the forecourt. The auditorium is on the lowest level alongside an event space (outside the remit of the brief). The layout of the individual levels is not generally shown and does not look convincing. The outer shell is to be of steel structures/cast-in-situ concrete clad in large-format steel sheets which are welded in situ: a reference to steel ship building. Worked on by the wind and weather, the surface will rust and acquire colour and nuance over time. The Jury was taken with the idea of establishing a powerful monument to Art on this site, but the layout over several storeys, and not least the confined access via stairs and lifts, render this an inappropriate design which does not offer the qualities in terms of experience which are required by the brief. The rooflight in the uppermost exhibition room is beautifully conceived but the provision of daylight in the other areas is Projektet er baseret på en kraftfuld idé om at forme det nye Nationalgalleri som et markant, vertikalt bygningsvolumen et landmark fritstående på den skrånende klippeside. Bygningen er udformet som en ydre skal, beklædt med stålplader og med en skråt skåret tagflade med ovenlys. De enkelte funktioner er disponeret på i alt syv niveauer, som alle er friholdt fra den ydre samt et grundplan. Adgang for publikum til de enkelte funktioner sker gennem en indeliggende trappe- og elevatorkerne. Udstillingsrummene er placeret på de to øverste planer samt et nedre plan. Adgang med kunstværker er ligeledes fra forpladsen via elevator. Auditoriet er beliggende i det nederste niveau i forbindelse med et event space (ikke programsat). Indretning af de enkelte planer er kun overordnet vist og virker ikke overbevisende. Den ydre skal er udført som en stålkonstruktion/pladsstøbt beton beklædt med stålplader i store formater, som svejses sammen på stedet med reference til stålskibsproduktionen. Overfladen vil ruste og tage farve og nuance efter vind og vejr. Dommerkomitéen har været betaget af idéen om at etablere et kraftfuldt vartegn for kunsten på dette sted, men disponeringen i de mange etager og ikke mindst de snævre adgangsforhold gennem trapper og elevator er ikke hensigtsmæssig og indeholder ikke de oplevelsesmæssige kvaliteter, som er programmets potentiale. 24 greenlands national gallery of art ENTRY 3 HEIKKINEN-KOMONEN ARCHITECTS

27 25 greenlands national gallery of art ENTRY 3 HEIKKINEN-KOMONEN ARCHITECTS

28 Section 1:800 unsatisfactory. The space running between the outer shell and the suspended floors seems unnecessarily dramatic. The outlined event space on the bottom level is beyond the remit of the brief and, combined with other allocations of areas, means that the footprint of the building exceeds that provided for in the brief by almost 50%; a commensurate increase in costs is anticipated. Comments of professional judge (engineering) Viewed from the fjord, the proposal is for a building of some 47 m in height, with a core of cast-in-situ reinforced concrete enveloped in a steel lattice structure clad in corroded/weathered steel (corten steel). The vertical load from the wall structures of the storeys does not seem to be thoroughly worked out and is likely to necessitate supplementary vertical structures in the lower storeys. The roof is a steel grillage clad in glass to admit light into the exhibition floors. The foundations of the building are close to the level of the water table, corresponding to the fill depth, but there is no provision for the effects of the rise and fall of the tide (difference of up to 4-5 metres) on the building. The design of the proposal, providing an air shaft running the full height of the building, does not allow for the problems this entails with the building services. The proposal is not deemed to be able readily to meet the requirement of the competition brief: to achieve a design of a high technical standard. Ovenlyset i det øvre udstillingsrum er smukt tænkt, men dagslysforholdende for de øvrige arealer er ikke tilfredsstillende løst. Det gennemgående rum mellem den ydre skal og etagedækkene virker unødvendigt dramatisk. Det skitserede event space i nederste plan er ikke programsat, hvilket sammen med andre arealdisponeringer har gjort, at bygningsanlægget overskrider programmets arealmæssigt med næsten 50% med en tilsvarende forventet fordyrelse til følge. Ingeniørfagdommerens kommentarer Forslaget er, set fra fjorden, en ca. 47 m høj bygning med en kerne af in-situ støbt jernbeton indhyllet i en stålgitterkonstruktion beklædt med korroderet stål (cortenstål). Den lodrette lastnedføring fra etagernes vægkonstruktioner virker ikke gennemarbejdet og vil formentlig kræve supplerende vertikale konstruktioner i de nedre etager. Taget er et stålristeværk beklædt med glas for lysindfald til udstillingsetagerne. Bygningen er funderet tæt på vandspejlskoten, svarende til opfyldsdybde, men redegør ikke for hvordan tidevandets variation (forskel op til mellem 4 og 5 meter) påvirker bygningen. Forslagets udformning med en luftskakt i bygningens fulde højde redegør ikke for de installationstekniske problemer dette indebærer. Forslaget vurderes ikke umiddelbart at kunne opfylde konkurrenceprogrammets ønske om et forslag på højt teknisk niveau. 26 greenlands national gallery of art ENTRY 3 HEIKKINEN-KOMONEN ARCHITECTS

29 Level :800 Level :500 Level : greenlands national gallery of art ENTRY 3 HEIKKINEN-KOMONEN ARCHITECTS

30 28 greenlands national gallery of art ENTRY 3 HEIKKINEN-KOMONEN ARCHITECTS

31 29 greenlands national gallery of art ENTRY 3 HEIKKINEN-KOMONEN ARCHITECTS

32 ENTRY JOHAN CELSING ARKITEKTKONTOR TEAM Johan Celsing, ophavsretshavare, ansvarlig; Stefan Andersson, Sven Etzler, Eyvind Bergström, Marcus Eliasson, Anna Ryf, Sabina Liew, Carl Toråker, Elisabet Bernsveden, Kristina Dalberg CONSULTANTS Statik, VVS, El: Rambøll Stockholm, Landskap: Müller Illien Landschaftsarchitekten, Zürich This proposal identifies thoroughly with the atmosphere and scale of the locality. An introduction establishes clear, carefully studied points of reference and expresses in a clearly visualised manner the mood and welcoming, intimate scenarios which are envisaged. As a build, this is conceived of as a traditional structure: a house, a home. It has a pitched roof, it has windows perfectly ordinary windows. A building typology which is well known and repeated in all Greenland s towns and settlements. The building restricts itself to two colours: red and white, like a flag. Somewhat surprisingly, the facades semi-concave frame profiles prove to be the result of a casting from (steel?) moulds set up in situ. A sculpture terrace is laid out in front of the main entrance, flanked by a smaller wing housing artists workshops. The proposal is easy to understand, and there is no difficulty in going inside and walking around. The room schedule and areas are met. In its own way, this is an hommage to the home as it is known in Greenland: a safe, warm place; a juxtaposition of rooms in a narrative which provides a relaxed, informal yet enveloping rhythm. There is no doubt as to what the authors want but it is important not to forget the objective of the competition: A National Gallery of Art in Nuuk, Greenland s capital city. This proposal lingers on the home and looks to expand on the concept of the home for a solution for this project which of course is no solution as it is not elevated in higher architectural terms. The ideas are laudable but go no further than a concept for a village hall. Dette forslag har levet sig ind i hjemmets atmosfære og skala. En introduktion fastslår den tydelige og tilstræbte referenceramme, og i klar visualiseret form udtrykkes stemningen og de hyggelige scenarier, der tilstræbes. Som bygningsværk er denne formuleret som en traditionel bygning et hus, et hjem. Der er saddeltag, og der er vinduer helt almindelige vinduer. En bygningstypologi der er velkendt og optræder i alle Grønlands byer og bygder. Bygningen er holdt i røde og hvide farver som et flag. Lidt overraskende viser facadernes halvskål profiler sig at være resultatet af en udstøbning fra (stål?)forme opstillet på stedet. En skulpturterrasse er udlagt foran hovedindgangen, flankeret af en mindre sidefløj med kunstnerværksteder. Forslaget er let aflæseligt, og uden besvær kan man gå indenfor og foretage en rundtur. Rumprogrammet løses og arealer overholdes. På sin vis opleves en hommage til hjemmet som det kendes fra Grønland. Et varmt og trygt sted. En sammenstilling af rum i et forløb, der sammensnøres i en afslappet og uformel rytmik. Der er ingen tvivl om, hvad forfatterne vil men man må minde om opgavens formål: Et nationalgalleri for kunst i Grønlands hovedstad Nuuk. Forslaget dvæler ved hjemmet og søger denne funktion udbygget til at løse opgaven og det kan ikke lade sig gøre, fordi ingen arkitektonisk forløsning opnås. Der er fine takter, men de når ikke længere end til et koncept for et mindre forsamlingshus. 30 greenlands national gallery of art ENTRY 4 JOHAN CELSING ARKITEKTKONTOR

unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia

unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia greenlands national gallery of art Grønlands Nationalgalleri for Kunst invited design competition indbudt projektkonkurrence jury report february 2011 dommerbetænkning

Læs mere

unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia

unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia unatta Eqqumiitsulianik Saqqummersitsivia greenlands national gallery of art Grønlands Nationalgalleri for Kunst invited design competition indbudt projektkonkurrence jury report february 2011 dommerbetænkning

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon

In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon LAMP COLLECTION In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present. Francis Bacon Technological inside Sculptural outside The NOIR lamps have found inspiration in the ART DECO

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more.

LESS. LESS er WalkIn Companys første entrémøbelserie - navnet er inspireret af den amerikanske arkitekt Charles W. Moores valgsprog Less is more. DESIGN MED MENING WalkIn Company er leverandør af møbler til privat og erhvervsmæssig brug. Firmaets intentioner er at levere produkter i en kvalitet som dansk møbel design er verdenskendt for. WalkIn

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL)

SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) SHOWROOM / GALLERI / FOTOSTUDIE / LAGER / ARKIV VED KONGENS HAVE Sølvgade 38E, kld., 1307 København K Sag 107159 (NRL) BELIGGENHED DK Lejemålet er beliggende ved Kongens Have nær Frederiksstaden og Indre

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU

FIRE DTU BYG. Performance -Based Design Fully-Developed Fires DTU FIRE BYG Performance -Based Design Fully-Developed Fires FIRE BYG Purpose To save lives and property Society: That the building can be accepted - Mainly Lives, but also - Major Losses - Cultural Heritage

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT)

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) BELIGGENHED Ejendommen har en yderst central beliggenhed med ca. 300 meter til Metrostationen Kort og nem afstand til måde City

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk)

KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag (sk) KONTORLEJEMÅL I BALLERUP ERHVERVSPARK Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup Sag 84349 (sk) BELIGGENHED Ejendom beliggende i Ballerup Erhvervspark DK Rigtig gode tilkørselsforhold Ejendom er indhegnet Ca. 1.200

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The basic colour is black

The basic colour is black Paso Basic / design by Thomas Darø The basic colour is black The beautiful collection of Paso Basic has a simple contemporary look and creates exciting design values in interior decoration. The basic colour

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

SolarProTeam Rapport. Appendix III.1.D

SolarProTeam Rapport. Appendix III.1.D SolarProTeam Rapport Appendix III.1.D RAcell Solar A/S Perioderapportering - SolarProTeam Projektet - projekt nr. 2007-1-7484 Page 1 of 5 SolarProTeam Rapport Appendix III.1.D I et samarbejde mellem RAcell

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW)

KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag (AW) KONTORLEJEMÅL I KREATIVT MILJØ Hillerødgade 30A, 1., 2200 København N Sag 129521 (AW) BELIGGENHED DK Ejendommen er beliggende på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro i et kreativt miljø. Beliggenheden

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

FANTASTISK SYNLIGHED I GRØNNE OMGIVELSER Borupvang 5C, 2750 Ballerup Sag 112582 (AW)

FANTASTISK SYNLIGHED I GRØNNE OMGIVELSER Borupvang 5C, 2750 Ballerup Sag 112582 (AW) FANTASTISK SYNLIGHED I GRØNNE OMGIVELSER Borupvang 5C, 2750 Ballerup Sag 112582 (AW) BELIGGENHED DK I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable og spændende erhvervsejendom

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Hildebrands lille rejse-teodolit måling af zenitdistancer

Hildebrands lille rejse-teodolit måling af zenitdistancer Hildebrands lille rejse-teodolit måling af zenitdistancer På Danmark-ekspeditionen 1906 1908 medbragte man seks ens små universalinstrumenter, der var velegnede især til den geografiske landmåling på slædeturene.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and

Horsens. Gymnasium. Intensive use and wear has been taken into account in the design and finish and The BCI Steel Shelving System is the essence of many years of experience and success. Designed for use in libraries, the shelving system meets the functional and aesthetic requirements of all kinds of

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

CONCEPT PRESENTATION

CONCEPT PRESENTATION CONCEPT PRESENTATION Bio Lights I/S BIO LIGHTS Ideen Bio Lights blev dannet på baggrund af en ide med et lysmast koncept, der er grønt, kan placeres hvor som helst, og bruger en af de ældste teknikker

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain shop material Increase your turnover with shop material from unidrain ClassicLine perspex frame Displays in shops are an ideal way to achieve success with unidrain. The best way to display ClassicLine

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk)

LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag L (sk) LAGER TIL LAV LEJE Telegrafvej 5, 2750 Ballerup Sag 140651L (sk) BELIGGENHED Dynamisk erhvervsområde i Ballerup Gode tilkørselsforhold og tæt på motorvejsnet og Ring 4 10 min. gang til busforbindelser

Læs mere

EN UDSMYKNING AF HENRIK MENNÉ

EN UDSMYKNING AF HENRIK MENNÉ Henrik Menné: Green Lighthouse Instrument. 2009, aluminium, mirrors, i.a., dimensions variable. Photo: Adam Mørk (please scroll down for text in English) INVITATION EN UDSMYKNING AF HENRIK MENNÉ Indvielse

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere