6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information."

Transkript

1 MEDDELELSER 4 / 2002 Materialet er fra fredag den 27. september 2002 fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet for deltagerne i fakultetsrådsmøder, samarbejdsudvalgsmøder samt institut- og studieledermøder. SKRIVELSER FRA MINISTERIER OG REKTORKOLLEGIET: 1) Rektorkollegiet har anmodet universitetet om at vurdere, hvorledes 50% s reglen i praksis fungerer vedr. karakterskalabekendtgørelsens 6 i forhold til de videregående uddannelser under universitetsloven. Skrivelsen har været sendt til høring på universitetets fire fakulteter, som samlet har svaret Rektorkollegiet ved skrivelse af 1. maj ) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ved brev af 7. maj 2002 igangsat en ny ansøgningsrunde under ordningen Regionale vækstmiljøer med frist den 15. august Der er afsat ca. 20 mio. kr. til etablering af nye regionale vækstmiljøer på dette års finanslov. (j.nr , ) 3) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling orienterer ved brev af 16. maj 2002, at der afholdes et seminar om dansk IT-forskning maj 2002, som har til formål at diskutere udfordringer/problemstillinger i IT-forskningen. (j.nr , ) 4) Rektorkollegiet har ved brev af 22. marts 2002 anmodet universitetet om kommentarer til EU- Kommissionens strategi for Biovidenskab og bioteknologi, som har været sendt til høring på universitetets naturvidenskabelige og tekniske samt sundhedsvidenskabelige fakulteter, som har svaret ved brev af 30. maj ) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ved brev af 28. juni 2002 fremsendt "Retningslinier for tilskud til projekter under IT-korridoern". Kopi er sendt til institutterne. 6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information. 7) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender ved brev af 2. juli 2002 en liste over de nybeskikkede medlemmer til de 6 statslige forskningsråd, som videnskabsministeren har udpeget pr. 1. august Henvisning i øvrigt til: (j.nr , ) 8) Rektorkollegiet har ved brev af 5. juli 2002 fremsendt bilag i fuldstændig udgave - godkendelse af nye masteruddannelser. (j.nr , ) 9) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender ved brev af 9. juli 2002 "regler for lægeattest i forbindelse med eksamen". (j.nr , ) 10) Rektorkollegiet fremsender ved brev af 6. august 2002 vedr. udstationering af nationale eksperter til organisationen INTAS (Internationale Association for the Promotion af Cooperation with Scientists from the New Independent States of the former Sovjet Union). Forslag til kandidater skal indsendes til VTU senest den 7. oktober Kopi af brevet er sendt til institutterne (j.nr.

2 065-22, ) 11) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling konkluderer ved brev af 7. august 2002 i forbindelse med karakterskalabekendtgørelsens 6, at 50% s reglen kun anvendes i begrænset omfang dog med stor variation imellem de enkelte uddannelsesområder. Ministeriet finder ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til at ophæve bestemmelsen for de videregående uddannelser under universitetsloven. (j.nr , ) 12) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ved brev af 12. august 2002 fremsendt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. (j.nr , ) 13) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender ved brev af 12. august 2002 orientering om organiseringen af arbejdet i Universitetssøjlen (j.nr , ) 14) Rektorkollegiet fremsender ved brev af 15. august 2002 bemærkninger til modelskitse for anvendelsen af Ph.D.-taksametret i forbindelse med forskerskoleprogrammet. 15) Rektorkollegiet fremsender ved brev af 28. august 2002 brochure vedr. lederuddannelse - kurser for institut- og forskningsledere. (j.nr. 376, ) 16) Regeringen fremsender publikation, som indeholder regeringens handlingsplan for Bedre uddannelser. Handlingsplanen skal styrke det faglige niveau i ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelserne og skal ses i sammenhæng med regeringens initiativer på folkeskoleområdet. I ØVRIGT: 17) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 22. august 2002 (j.nr af ) en oversigt over de forskerskoler, som FUR har kendskab til. Forskeruddannelsesrådet (FUR) afholder en konference for forskerskoleledere med henblik på at udveksle erfaringer på forskerskoleområdet. 18) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 11. september 2002 publikationen "Landskabet åbner sig - Forskning i planter, husdyr og fødevarer", der præsenterer Statens strategi for de kommende 5 år. 19) Ledelsessekretariatet fremsender ved brev af 16. september 2002 kopi af universitetets ansøgninger om nye uddannelser til studiestart september ) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender Bekendtgørelse nr. 674 af 13. august 2002 om Kandidatuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet. 21) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 11. september 2002 publikationen "Landskabet åbner sig - Forskning i planter, husdyr og fødevarer", der præsenterer Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) strategi for de kommende 5 år.

3 22) Vera Botelho: Institut for Statistik og Demografi ved Syddansk Universitet fremsender Rapport 25, 2002: Patterns and Trends of Mixed Marriage in Denmark. 23) Samarbejdsorganisationen for Videregående Uddannelser på Fyn, Syddansk Universitet fremsender pjecen Beskæftigelsessituationen Videregående uddannelser på Fyn. 24) Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultetsråd fremsender ved brev af 11. september 2002 uddrag af møde den 12. august 2002 vedr. "Udkast til ledelsesreform". 25) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 28. juni 2002 årsberetning 2001 fra Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU). 26) Ungdommens Naturvidenskabelige Forening har fremsendt program for arrangementer i efteråret 2002 samt foråret Foredragene foregår på Syddansk Universitet, Campus Odense. 27) Forskningsstyrelsen har ved brev af 2. juli 2002 (j.nr af ) fremsendt Statens Naturvidenskabelige Forskningsråds opslag vedr. indkaldelse af ansøgninger til 1. oktober ) Forskningsstyrelsen har ved brev af 15. juli 2002 fremsendt rapporten "Midtvejsevaluering af det Ingeniørvidenskabelige Center (IVC): Indeklima og Energi" til orientering. 29) Analyseinstitut for Forskning har ved brev af 1. juli 2002 fremsendt "Forskningsstatistik for Grønland Forsknings- og udviklingsarbejde i Grønland og ved danske forskningsinstitutioner" samt Working paper nr. 2002/4 "Export Performance and Investment in ' R&D". Alle rapporter og working papers er tilgængelige på instituttets hjemmeside, 30) Sikkerhedsudvalget har ved brev af 2. september 2002 meddelt, at laboratorietekniker Lilian Salling er valgt som ny sikkerhedsrepræsentant i Biologisk Institut for den resterende del af den ordinære valgperiode dvs. til 31/12-02, da den i afdelingen valgte sikkerhedsrepræsentant laboratorietekniker Annie Bach har orlov fra 1/ ) Konference den november 2002, Kolding arrangeret af INTERDIM i samarbejde med Københavns Universitet "Lærere til fremtiden - danske og europæiske perspektiver" 32) Center for IT-Forskning meddeler ved brev af 24. juni 2002, at centret har modtaget en ekstra bevilling på 25 mio. kr. fra de såkaldte UMTS-midler til samarbejde mellem it-forskning og erhvervsliv. Der er information om de nye midler på hjemmesiden: 33) Teknologirådet afholder en temakonference om "Bæredygtig bioteknologi efter Verdenstopmødet" den 24. september 2002 i København. Kopi er sendt til alle institutter m.m. (j.nr af )

4 34) Pressemeddelelse "Fald i det offentliges forskningsbudget i sammenlignet med 2002". Se hele rapporten på Analyseinstitut for Forsknings hjemmeside: 35) Pressemeddelelse 26. august 2002 "Forskerparker i Odense og Sønderborg fusionerer (j.nr af ) Forskerparken Fyn i Odense og Udviklingspark Syd i Sønderborg fusionerer under navnet Syddanske Forskerparker og danner dermed et nyt kraftcenter for etablering af nye, højteknologiske virksomheder. 36) Fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med fremsendelse af hæftet "Bachelor Unplugged?) med oplysning om Erhvervsinnovatørprojektet, som er et samarbejde mellem en uddannelsesinstitution og en mindre virksomhed. Mere om betingelser, ansøgningsfrister m.v. på: 37) IT-Vest, Århus fremsender ved brev af 29. juli 2002 til orientering Undervisningsministeriets godkendelse af, at IT-Vest/Aalborg Universitet pr. 1. august 2002 udbyder en diplomuddannelse i Informationsteknologi, linjen i Industriel IT. Uddannelsen godkendes som studieforsøg med èt enkelt optag i august/september ) Syddansk Universitetsforlag meddeler ved brev af 4. juni 2002, at forlaget har skiftet navn fra Odense Universitetslag til Syddansk Universitetsforlag pr. 31. maj 2002, for at følge "moderinstitutionen" Syddansk Universitet, som man har et nært samarbejde med. Hjemmesiden hedder: (j.nr. o af ) 39) Forskningsstyrelsen inviterer ved brev af marts 2002 til informationsmøde om det 6. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) tirsdag den 30. april, Dansk Industri. (kopi er sendt til institutter m.v.) 40) Rektor har ved brev af 9. april 2002 indskærpet, at universitets IT-udstyr skal mærkes mod tyveri straks efter levering og inden opstilling på kontorer mv. Udstyret kan bestilles gennem Indkøbskontoret. 41) Esbjerg Fondens bestyrelse har besluttet at støtte etableringen af et femårigt professorat indenf or Industriel Bioteknologi med et engangsbeløb på kr ,- i det første år. Endvidere har Tage Sørensens Fond besluttet at støtte samme professorat med 5 x kr. 42) Rektor meddeler ved brev af 22. juli 2002, at han har udpeget Professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet til at indtræde i bedømmelsesudvalget nedsat af bestyrelsen for Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen med henblik på at uddele 10 scholarships på hver kr. til kandidater, som udfører speciale inden for kemi, biokemi eller bioteknologi. 43) Rektor meddeler ved brev af 4. september 2002, at professor Robert S. Cantor er blevet medlem af The International Faculty of University of Southern Denmark og tilknyttet Kemisk Institut i perioden september september 2007.

5 44) Rektor meddeler ved brev af 3. juni 2002, at Professor John Rogers Sabin, University of Florida, er tildelt titlen adjungeret professor i kemi ved Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet for yderligere en 5-årig periode fra 1/ / ) Rektor meddeler ved brev af 6. juni 2002, at Professor Keith Spencer Murray, Monash University, Australia er tildelt titlen adjungeret professor i kemi ved Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet for perioden 23/ / ) Rektor meddeler ved brev af 29. maj 2002, at Dr. Yves Demazeau, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National Polytechnique de Grenoble, er tildelt titlen adjungeret professor i Multi-Agent Systems ved Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet for perioden 1/ / ) Dagsordener og referater af møder i institutbestyrelser og studienævn. SAGER BEHANDLET AF DEKANEN Vedrørende opslag af stillinger / nedsættelse af bedømmelsesudvalg / ansættelser / tjenestestedsforlæggelse / orlov / tildeling af stipendier 48) Dekanen har den - 3. juni 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som amanuensis ved Kemisk Institut med ansøgningsfrist den 3. juli (j.nr. 341/ ) - 1. juli 2002 imødekommet ansøgning fra Lektor Roman Zubarev om orlov uden løn i perioden 1. januar 2002 til 28. februar juli 2002 ansat Brendon H. Clark som forskningsassistent ved Mads Clausen Instituttet i Sønderborg i perioden 1. september 2002 til 30. januar juli 2002 ansat Niels Just Christensen som amanuensis ved Kemisk Institut fra 1. august 2002 til 31. januar juli 2002 imødekommet Annie Bachs ansøgning om orlov uden løn i perioden 1. august 2002 til 31. juli juli 2002 ansat Kertil Sørensen som forskningsassistent med tjeneste ved Center for Jordens Klima og Biogeokemiske, Biologisk Institut fra 1. juli 2002 til 31. juli Stillingen er aflønnet af Danmarks grundforskningsfond juli 2002 ansat Bartosz Jakub Pilch som forskningsassistent ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi fra 15. juli 2002 til 14. juli stillingen er aflønnet af Danmarks Grundforskningsfond.

6 - 18. juli 2002 ansat Lars Koch Jensen som forskningsassistent med tjeneste ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi fra 1. august 2002 til 31. oktober Stillingen er aflønnet af Center for IT-forskning juli 2002 ansat René Dencher Eriksen som forskningsassistent med tjeneste ved Mærsk Mc- Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi fra 15. juli 2002 til 15. september Stillingen er aflønnet af Ivar Balslev, Ingeborg og Leo Dannins Legat juli 2002 forlænget Karin Kinnbergs ansættelse som adjunkt med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejd ved Biologisk Institut fra 1. august 2002 til 31. december juli 2002 ansat Robert Cantor som gæste professor ved MEMPHYS-center for Biomembran Fysik, Fysisk Institut fra 15. september 2002 til 31. august Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden juli 2002 ansat Dmytro Kupkin som forskningsassistent ved NIS-Laboratoriet fra 1. juli 2002 til 30 juni Stillingen er aflønnet af EU IST NICE juli 2002 ansat Michael Chr. Wamberg som forskningsassistent med tjeneste ved Kemisk Institut fra 1. august 2002 til 31. december juli 2002 forlænget Peter Søholts Pedersens ansættelse som laborant ved Biologisk Institut fra den 1. december 2002 til den 31. december juli 2002 forlænget Bo Thamdrups ansættelse som forskningsassistent ved Biologisk Institut fra den 1. december 2002 til den 13. december 2002, på grund af fædreorlov juli 2002 ansat Malene Wegener Knudsen som forskningsassistent i 30 timer pr. uge med tjeneste ved NIS-Laboratoriet fra 1. august 2002 til 31. december Stillingen er aflønnet af EU IST juli ansat Henrik Gordon Petersen som professor med særlige opgaver i anvendt matematik ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet fra 1. maj 2002 til 30. april 2007, med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. (j.nr. 341/ ) - 1. august 2002 ansat Maria Sandberg Boysen som forskningsassistent ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi fra 1. august 2002 til 30. september august 2002 ansat Agnete La Cour som adjunkt med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Kemisk Institut fra 1. august 2002 til 31. oktober august 2002 forlænget Mohamed-Zakia Kurdis ansættelse som forskningsassistent ved NIS- Laboratoriet fra 1. august 2002 til den 30. november Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Hans Kristian Bach som laborant ved BMB fra 1. september 2002.

7 - 2. august 2002 ansat Ahmad Pourzeynal som laborant ved BMB fra den 1. september 2002 til den 31. december august 2002 forlænget Kertil Sørensens ansættelse som forskningsassistent ved Biologisk Institut fra den 1. august 2002 til den 31. august Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Jessica Carter som forskningsassistent ved Institut for Matematik og Datalogi fra 1. august 2002 til 31. december august 2002 ansat Krzystzof Sierszecki som forskningsassistent ved Mads Clausen Instituttet i Sønderborg fra 15. august 2002 til 16. februar august 2002 ansat Leonid Paramonov som forskningsassistent ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet fra 1. september 2002 til 31. august Stillingen er halvt aflønnet af Jens Oddershede, A.P. Møller og Hustrus Fond, mens den anden halvdel er ordinær virksomhed august 2002 ansat Tina Grubbe Hansen som laborant ved Kemisk Institut fra den 12. august 2002 til den 9. marts august 2002 ansat Anne-Margrethe Krogsdam Christensen som adjunkt med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved BMB fra den 8. august 2002 til den 14. september Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Ole Madsen som laborant ved Kemisk Institut fra den 13. maj 2002 til den 31. december Stillingen aflønnes over konto analyse nr august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet nedsat følgende bedømmelsesudvalg til at bedømme ansøgerne til en adjunkt/lektorstilling i User Centred Design ved Mads Clausen Instituttet (j.nr. 341/ ): Lektor Kim Halskov Madsen, informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet Professor Marianne Stokholm, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet Professor Jacob Buur, Mads Clausen Instituttet, SDU (formand) august 2002 ansat Gerhard Max Josef Mittler som forskningsassistent med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved BMB fra den 1. august 2002 til den 31. juli Stillingen aflønnes over konto august 2002 forlænget Maiken Eriksens Ph.D.-stipendium ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi med 22 uger til den 31. januar 2004, på grund af barselsorlov fra den 17. juni 2002 til den 17. november august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som lektor i Robotics ved Mærsk Instituttet med ansøgningsfrist den 6. september (j.nr. 341/ ) august 2002 ansat Olga Kolesnichenko som forskningsassistent ved Mærsk Instituttet fra den 1. august 2002 til den 31. december Stillingen aflønnes over konto

8 - 14. august 2002 forlænget Frank Kjeldsens Ph.D.-stipendium ved Kemisk Institut med 2 uger på grund af fædreorlov den 31. juli 2002 til den 13. august august 2002 forlænget Kenneth Kragh Jensens Ph.D.-stipendium ved Biologisk Institut med 2 uger til den 6. marts 2004, på grund af fædreorlov den 4. juli 2002 til 17. juli august 2002 forlænget Shao-En Ongs ansættelse som akademisk medarbejder ved BMB fra 15. juli Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Peter Teglberg Madsen som forskningsassistent ved Biologisk Institut fra den 1. august 2002 til den 31. august Stillingen aflønnes over konto august 2002 forlænget Hongchao Lis ansættelse som adjunkt med hovedvægt på forskningsog udviklingsarbejde ved Kemisk Institut fra den 1. december 2002 til den 31. januar august 2002 efter skriftlig behandling nedsat følgende bedømmelsesudvalg til at bedømme ansøgerne til en stilling som adjunkt/lektor i massespektrometri ved Kemisk institut. (j.nr. 341/ ): Lektor Finn Kirpekar, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU Professor Michael Karas, Instrumentelle Analytik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Tyskland Per F. Nielsen Ph.D., Protein Biotechnology, Novo Nordisk august 2002 ansat Marnie M. Lai som forskningsassistent ved NIS-Laboratoriet fra den 1. august 2002 til den 31. januar Stillingen aflønnes over konto august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som adjunkt/lektor i Bioinformatik ved Institut for Matematik og Datalogi med ansøgningsfrist den 1. november (j.nr. 341/ ) august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som adjunkt/lektor i Bioinformatik ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi med ansøgnings frist den 1. november (j.nr. 341/ ) august 2002 ansat Adam Cohen Simonsen som adjunkt i eksperimentel biofysik med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Fysisk Institut fra 1. september 2002 til 31. august Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden august 2002 ansat Dennis H. Kim som adjunkt i eksperimentel biofysik med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Fysisk Institut fra 1. september 2002 til 31. august Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden august 2002 ansat Christa Trandum som adjunkt i biofysisk kemi med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Kemisk Institut fra 1. september 2002 til 30. juni Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden. VEDRØRENDE FORSKERUDDANNELSEN

9 49) Dekanen har den - 5. august 2002 ansat Peter Aagaard Faurholdt som Ph.D.-stipendiat ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi til gennemførelse af Ph.D.-projektet "Distribuerede styringsarkitektur for modulære systemer" i perioden Stipendiet medfinnansieres med et beløb på kr. fra Odense Stålskibsværft august 2002 ansat Nanna Albæk som Ph.D.-stipendiat ved Kemisk Institut, til gennemførelse af Ph.D.-projektet "Syntese af nye bi- og tricycliske nukleosider" for en 3-årig periode fra Stillingen finansieres over NUC grundforskningscentret august 2002 indskrevet Jens Henriksen som Ph.D.-studerende i molekylær biologi på 5+3 ordningen til gennemførelse af projektet "Mass Spectrometry of Glyrosaminoglyrans (GAG)". Vejledere er professor Peter Roepstorff, Institut for biokemi og Molekylær Biologi samt seniorforsker Lene Hoffmeyer Ringborg, Leo Pharma A/S august tildelt Morten Hegner Nielsen et Ph.D.-stipendium ved Institut for Matematik og Datalogi til gennemførelse af projektet "Path-cycle subdigrafhs in Tournament-like digraphs" for en 4-årig periode fra den august 2002 ansat Ask Frode Jakobsen som Ph.D.-stipendiat ved Fysisk Institut til gennemførelse af projektet "Molekylær modellering af kurvatur-stressfelter" for en periode af 3 år fra august indskrevet Bartosc Pilch som Ph.D.-studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på 5+3 ordningen for en 3-årig periode fra til gennemførelse af projektet "Quantitative Proteomics of the Spliceosome" august 2002 tildelt Patrick Jerzy Hrdlicka et Ph.D.-stipendium ved Kemisk Institut til gennemførelse af projektet "Design og syntese af kimære Ecyd-LNA Nucleosid og Oligonukletid Analog" for en 4-årig periode fra august 2002 ansat Benny Lassen som Ph.D.-stipendiat ved Mads Clausen Instituttet i Sønderborg til gennemførelse af projektet "Mathematical Modelling of Low-Dimensional Semiconductor Structures Accounting for Quantum Effects" for en 3-årig periode fra august 2002 ansat Maria Sandberg Boysen som Ph.D.-stipendiat ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi til gennemførelse af projektet "Regulation af Gene Expression by CLA and Glucose - Implications in Type 2 Diabetes" for en 3-årig periode fra augsut 2002 ansat Lau Sennels som Ph.D.-stipendiat ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi til gennemførelse af projektet "The Role of Ubiquitinylation in Cellular Regulation" for en 3-årig periode fra august 2002 ansat Jacob Krabbe Pedersen som Ph.D.-stipendiat ved Institut for Statistik og Demografi til gennemførelse af projektet "Statistical Methods for Analysing the Effect of Early-life Conditions on Old-age Mortality based on Historical Data frem Scania " for en 3-årig periode fra

10 - 23. august 2002 tildelt Lene Monrad Favrholdt den naturvidenskabelige Ph.D. grad i Datalogi på grundlag af afhandlingen "On-Line Problems with Restricted Input" august 2002 tildelt Nanna K. Christensen den naturvidenskabelige Ph.D. grad i kemi på grundlag af afhandlingen "Branched oligonucleotides and conformationally restricted nucleosides and oligonucleotides" august 2002 tildelt Mingfu Liu den naturvidenskabelige grad i molekylær biologi på grundlag af afhandlingen "Reistance Mechanisms of Macrolide, lincosamide and Streptogramin B (MLSB) Antibiotics in Bacteria" august 2002 bevilget Kent A. Nielsen forlænget orlov uden løn i perioden august 2002 godkendt fortsat deltidsansættelse for Agata Przybyszewska (2/3 af fuldt timetal) Deltidsansættelsen løber i perioden VEDRØRENDE BEVILLINGER 50) Dekanen har den juni 2002 imødekommet ansøgning om medfinasiering på kr i 2002, til et fælles projekt mellem Biomedicinsk Laboratorium og Mærsk Instituttet vedrørende udvikling af en foderautomat til rotter juni 2002 bevilget Fysisk Institut kr. til afholdelse af repetitionsundervisning i FY01 i august juni 2002 bevilget et scholarship på kr. pr. måned i tre måneder til henholdsvis Bao Leri og Sumi Wang med start fra den 1. juli juli 2002 bevilget kr. til Dansk Olympisk Kemikomitè og Kemilærerforeningen, til deltagelse i den 24. Internationale Kemiolympiade i Indien den juli juli 2002 bevilget Kemisk Institut kr i tilskud til erstatning af stjålet dataprojektor juli 2002 bevilget Mærsk Instituttet kr. fra apparatur- og reparationskontoen i forbindelse med etablering af bioinformatiklaboratorium juli 2002 bevilget Institut for Statistik og Demografi ,50 kr. fra apparatur- og reparationskontoen i forbindelse med 50% medfinansiering af computerudstyr juli 2002 bevilget Institut for Biokemi og Molekylær Biologi kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr til Bioinformatiklaboratorium juli 2002 bevilget Kemisk Institut kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr.

11 - 11. juli 2002 bevilget Biologisk Institut kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr juli 2002 bevilget Fysisk Institut kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr juli 2002 konventeret 186 studentermedhjælpstimer fra studenterfaglige aktiviteter/faglig tutor-midlerne på Institut for Matematik og Datalogi og samtidig reduceret instituttets annuumskonto med kr juli 2002 bevilget Institut for Matematik og Datalogi 100 undervisningsassistenttimer i 2002 som kompensation for Ph.D.-studerende Jens Svalgaard Frederiksens udlandsophold juli 2002 konventeret kr. svarende til 35 studentermedhjælpstimer fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologis annuum, efter anmodning fra Instituttet selv august 2002 godkendt ændring af studieordning for 1-årigt sidefag i Biologisk Antropologi, med virkning for studerende optaget den 1. september 2001 og frem efter august 2002 bevilget ,50 til Insitut for Biokemi og Molekylær Biologi til en ultracentrifuge august 2002 bevilget kr. til Kemisk Institut til brug for afholdelse af efterårslaboratoriet for gymnasieelever i august 2002 bevilget Kemisk Institut og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi hver kr. til udviklings arbejde af kurser til Diplomuddannelsen i bioteknologi og kemi august 2002 bevilget Biologisk Institut kr. til kurset "Landmiljø" i foråret august 2002 bevilget kr. til Kemisk Institut til afholdt Kemishow lørdag den 3. maj august 2002 overført følgende overhead beløb for 2. kvartal 2002 til institutterne: Biokemi og Molekylær Biologi Biologi Fysik Kemi Matematik og Datalogi Mærsk ProteomAnalyse NIS-Laboratoriet AgroIndustriel Bioteknologi kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

12 Institut for Statistik og Demografis overheadbeløb på kr. overføres ikke til instituttet. - I juni, juli og august 2002 efter indstilling fra uddannelsesudvalget bevilget følgende maksimumbeløb fra uddannelseskontoen: - Overassistent Lina Dyrvig, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kuser Elsk din læser og Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU i Odense henholdsvis den 26. september og 3. oktober samt den 18. og 19. september Overassistent Birthe Lundgaard Hansen, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Engelsk på arbejde og Universitetslov, status og forvaltningslov, der afholdes på SDU hendholdsvis 12 uger frem fra den 19. september og 17. december Overassistent Vibeke Jeppesen, Fakultetessekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Kontorfuldmægtig Liselottte Nielsen, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Fuldmægtig Lone Poulsen, Fakultetssekretariatet: i alt 110 kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Universitetslov, status og forvaltningslov, der afholdes på SDU den 17. december Overassistent Ulla Rytter, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Assistent Irene Susé, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Excel grundkursus, der afholdes på SDU den 28. oktober og den 4. november Laborant Inger Christiansen, BMB: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk udtale og konversation niv. 3, der afholdes på SDU med start den 9. september Laborant Pia Hovendal, BMB: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Grundl. Info.tek/pc'eren og dens styresystemer og Word - grundkursus, der afholdes på SDU henholdsvis den 9. og 16. september samt den oktober Laborant Christina Kirkegaard, BMB: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Excel - gruundkursus og BM101: Biologi A(cellebiologi), der aholdes på SDU henholdsvis den 28. oktober og den 4. november 2002 samt i slutningen af 2002 starten af 2003.

13 - Laborant Jane Serup, BMB i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Grundl. Info.tek./Pc'eren og dens styresystem og Word - grundkursus og Pc-kørkort modul 1 og 2, der afholdes på SDU henholdsvis den 9. og 16. september samt den oktober 2002 samt den 9. og 16. september Fotograf Doris Gahner, BMB: i alt kr. til deltagelse i kurset "Adobe Acrobat grundlæggende og udvidet, PDF workflow", der afholdes på Caslon IT i Højbjerg den 10. og 16. september Laborant tekniker Kate Rafn og Laborant Lene Skou, BMB: hver kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk for øvede - conversation in English niv. 2, der afholdes på SDU med start den 7. oktober Laborant Anette Rasmussen, BMB: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus BM101: Biologi A(cellebiologi), der afholdes på SDU i efteråret Laborant Eva Welander-Raabjerg, BMB: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Præsentations- og tegneprogrammer og Access - grundkursus, der afholdes på SDU henholdsvis den november samt den 18. og 25. november Laborant betjent Lennart Johannesson, Biologi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk på arbejde, der afholdes på SDU med start den 19. september Institutsekretær Merete Jørgensen, Biologi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus IT-kommunikation på IT-Administrator uddannelsen, der afholdes på Tietgenskolen i efteråret Lektor Ole Næsbye Larsen, Biologi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Laborant Irene Mose Andersen, Kemi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Excel - grundkursus, der afholdes på SDU den 28. oktober og den 4. november Sekretær Ulla Christensen, Kemi: i alt 110 kr. til deltagelse i det af Det Centrale uddannelsesudvalg udbudte kursus Introduktion til SDU, der afholdes på SDU den 6. november Institutsekretær Inger Rose Hansen, Kemi: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Word - grundkursus og English at work, der afholdes på henholdsvis SDU og i københavn den oktober samt den 28. oktober Overassistent Dorthe Pedersen, Kemi: i alt 870 kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Bliv bedre til at tale med de studerende, der afholdes på SDU den oktober 2002.

14 - Laborant Tove Nyberg, Fysik: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk for øvede, der afholdes på SDU fra den 7. oktober 2002 og 10 uger frem. - Ingeniør Einar Hougs, IMADA: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den september Sekretær Vibeke Nielsen, Mærsk: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Access - grundkursus og Hjemmesider - grundl. HTML, der afholdes på SDU henholdsvis den 18. og 25. november samt den oktober Fuldmægtig Teodorita Al Seadi. Bioenergigruppen i Esbjerg: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Hjemmesider - grundl. HTML, Presentation of papers in English og Fundraising, der afholdes på SDU henholdsvis den september, efteråret 2002 og den 7. november i juni, juli og august 2002 efter indstilling fra Rejsestipendieudvalget bevilget følgende maksimumbeløb fra studierejsekontoen: - Ph.D.-studerende Gitte Ebersbach, BMB: kr. til brug for deltagelse i "Plasmid Biology 2002" i Pittsburgh, USA i perioden juni Forskningsadjunkt Nils Færgemann, BMB: kr. til deltagelse i konferencen "European Research Conference on Exocytosis" i Tomar, Portugal den april Ph.D.-studerende Thomas Kruse og Ph.D.-studerende Jakob Møller-Jensen, BMB: henholdsvis kr. og kr. til deltagelse i "ASM Conference on Prokaryotic Developement" i Quebec, Canada i perioden juli Ph.D.-studerende Morten Krogh Larsen, BMB: kr. til dektagekse i "European C. elegans Meeting 2002" i Paestum, Italien den maj Ph.D.-studerende Sune Lobedanz, BMB: kr. til deltagelse i "29th International Conference on the Biology of the Myxobacteria" i Quebec, Canada i perioden juli Lektor Susanne Mandrup, BMB: kr. til deltagelse i "Nuclear Receptor Superfamily" i Salt Lake City, USA fra den april Ph.D.-studerende Anders Aamann Rasmussen, BMB: kr. til deltagelse i "29th International Conference on the Biology of the Myxobacteria" i Quebec, Canada den juli Lektor Lotte Søgaard-Andersen, BMB: kr. til deltagelse i "2nd International Conference on Analysis of Microbial Cells at the Single Cell Level" i Vejle den juni Ph.D.-studerende Majken T. Wadum, BMB: kr. til deltagelse i "43rd Annual Drosophila Research Conference" i San Diego, USA den april 2002.

15 - Lektor Frede Østergaard Andersen, Biologi: kr. til deltagelse i "6th Congress of the European Association of University Departments and Faculties of Biology" i Lissabon, Portugal den juni Professor Jens Knudsen, Biologi: kr. til deltagelse i "Gordon Research Conference on Lysosomes" i Andover, USA i perioden juni Ph.D.-studerende Christian Lindholst, Biologi: kr. til deltagelse i "12th Annual Meeting of SETAC Europe" i Wien, Østrig den maj Ph.D.-studerende Torsten Bryld, Ph.D.-studerende Dorthe Lindegaard Hansen og Ph.D.- studerende Michael Raunkjær, Kemi: hver kr. til deltagelse i "XV International Round Table, Nucleosides, Nucleotides and Necleic Acids" i Leuven, Belgien i perioden september Ph.D.-studerende Kim F. Haselmann og Frank Kjeldsen, Kemi: henholdsvis kr. og kr. til deltagelse i "50'th ASMS Conference on Mass Spectrometry" i Orlando, USA den juni 2002, og juni Lektor Christine McKenzie, Kemi: kr. til deltagelse i "EuroConference on the Inorganic Side of Molecular Architecture" i Sa Feliu de Guixols, Spanien den 30. august - 5. september Lektor Hans Toftlund Nielsen, Kemi: kr. til deltagelse i "Internationalt forskningssamarbejde med Department of Chemistry" i Melbourne, Australien den 17. juni august Ph.D.-studerende Jakob Toudahl Nielsen, Kemi: kr. til deltagelse i "XX'th ICMRBS Conference" i Toronto, Canada den august Lektor Poul Nielsen, Lektor Erik B. Pedersen og Ph.D.-studerende Phillip Børsting, Kemi: henholdsvis kr., kr. og kr. til deltagelse i "XV International Round Table, Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids" i Leuven, Belgien den september Ph.D.-studerende Michael Raunkjær, Kemi: kr. til deltagelse i sommerskolen "Frontiers in NanoScience and Nanotechnology" i københavn den juni Ph.D.-studereden Signe Inglev Steffansen og Professor Jesper Wengel, Kemi: henholdsvis kr. og kr. til deltagelse i "XV International Round Table, Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids" i Leuven, Belgien den september Lektor Peter Møller Juhl, Fysik: kr. til deltagelse i "9th International Congress on Sound and Vibration" i Orlando, USA den juli Lektor Sven Tougaard, Fysik: kr. til deltageldse i "AVS 49th International Symposium" i Denver, USA den november Ph.D.-studerende Jens Svalgaard Frederiksen, IMADA: kr. til 6 måneders ophold ved Dept. Computer Science, University of Pittsburgh, USA i perioden 15. august 2002 til 15. februar 2003.

16 - Ph.D.-studerende Kasper Larsen, IMADA: kr. til 1 års ophold ved Carnegie Mellon, University of Pittsburgh, USA i perioden september 2002 til september Lektor Klaus Meer, IMADA: kr. til deltagelse i "6th International Symposium on Functional and Logic Programming" i Aizu, Japan den september Ph.D.-studerende Mette Kristensen, AgroIndustriel Biotek.: kr. i forbindelse med 3 måneders besøg ved Uníte de Recherche, Montpellier, Frankrig i perioden april til juni 2002.

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet omfatter følgende institutter: Institut for Medicinsk Biologi (IMB) Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST) Institut for Idræt

Læs mere

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012

Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset. Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Censorformandsrapport 20112012 Maskiningeniørcensorkorpset Censorformandsrapport - Maskiningeniørcensorkorpset Perioden 1/9 2011 31/8 2012 Indledning Den samlede censorformandsrapport for Maskincensorområdet

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2012-2013 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

Center for information om kvinde- og kønsforskning

Center for information om kvinde- og kønsforskning KVINFO Center for information om kvinde- og kønsforskning Årsberetning 2003 Christians Brygge 3, 1219 København K Side 2 Indhold Er det mon porno?... 3 Økonomi & organisation... 4 Biblioteket... 6 Konsulentopgaver...

Læs mere

Det Medicinske Studenterråd præsenterer:

Det Medicinske Studenterråd præsenterer: Det Medicinske Studenterråd præsenterer: BOGMARKED Bogmarkedet afholdes: mandag den 16. september kl. 1400-1630 Numre kan trækkes fra kl. 13 Bøger til salg kan indleveres: onsdag 11/9 kl. 14-16 og torsdag

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658

Nr. XV. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 11. feb. 36. årgang 2003-2004 ISSN 0907-5658 Nr. XV 11. feb. 36. årgang 2003-2004 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk

Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle. Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Danmarks Biblioteksskole Att. Rektor Per Hasle Sendt pr. e-mail: rektor@db.dk iva@iva.dk Akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i biblioteks- og informationsvidenskab Akkrediteringsrådet har

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr III 15 sept 37 årgang 2004-2005 M ISSN 0907-5658 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift YEAH YEAH YEAH LANG FREDAG I KLUBBEN IGEN IGEN 17/9 11-24 (DØREN LUKKER KL 23:00) 2 Tryk:

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr XXIX 30 maj 33 årgang 0907-5658 2000-2001M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen

hendes politiske engagement, men statskundskab er en god baggrund for en politisk aktør, mener hun: Jeg har været medlem af Folkebevægelsen Forskerspirer springer ud 4 Regeringen vil have flere forskere ud i konkurrence 3 Vejen til vellykket vejledning 5 CAMPUS A A R H U S U N I V E R S I T E T 4 28.02.05 Lars Kruse/AU-foto Magtens rugekasse

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Supporting the contribution of Higher Education Institutions to Regional Development in Jutland Funen

Supporting the contribution of Higher Education Institutions to Regional Development in Jutland Funen Supporting the contribution of Higher Education Institutions to Regional Development in Jutland Funen Subreport University of Southern Denmark Morten S. Andersen and Birgitte Wraae ...1...1...2...2! "...2

Læs mere