6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information."

Transkript

1 MEDDELELSER 4 / 2002 Materialet er fra fredag den 27. september 2002 fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet for deltagerne i fakultetsrådsmøder, samarbejdsudvalgsmøder samt institut- og studieledermøder. SKRIVELSER FRA MINISTERIER OG REKTORKOLLEGIET: 1) Rektorkollegiet har anmodet universitetet om at vurdere, hvorledes 50% s reglen i praksis fungerer vedr. karakterskalabekendtgørelsens 6 i forhold til de videregående uddannelser under universitetsloven. Skrivelsen har været sendt til høring på universitetets fire fakulteter, som samlet har svaret Rektorkollegiet ved skrivelse af 1. maj ) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ved brev af 7. maj 2002 igangsat en ny ansøgningsrunde under ordningen Regionale vækstmiljøer med frist den 15. august Der er afsat ca. 20 mio. kr. til etablering af nye regionale vækstmiljøer på dette års finanslov. (j.nr , ) 3) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling orienterer ved brev af 16. maj 2002, at der afholdes et seminar om dansk IT-forskning maj 2002, som har til formål at diskutere udfordringer/problemstillinger i IT-forskningen. (j.nr , ) 4) Rektorkollegiet har ved brev af 22. marts 2002 anmodet universitetet om kommentarer til EU- Kommissionens strategi for Biovidenskab og bioteknologi, som har været sendt til høring på universitetets naturvidenskabelige og tekniske samt sundhedsvidenskabelige fakulteter, som har svaret ved brev af 30. maj ) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ved brev af 28. juni 2002 fremsendt "Retningslinier for tilskud til projekter under IT-korridoern". Kopi er sendt til institutterne. 6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information. 7) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender ved brev af 2. juli 2002 en liste over de nybeskikkede medlemmer til de 6 statslige forskningsråd, som videnskabsministeren har udpeget pr. 1. august Henvisning i øvrigt til: (j.nr , ) 8) Rektorkollegiet har ved brev af 5. juli 2002 fremsendt bilag i fuldstændig udgave - godkendelse af nye masteruddannelser. (j.nr , ) 9) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender ved brev af 9. juli 2002 "regler for lægeattest i forbindelse med eksamen". (j.nr , ) 10) Rektorkollegiet fremsender ved brev af 6. august 2002 vedr. udstationering af nationale eksperter til organisationen INTAS (Internationale Association for the Promotion af Cooperation with Scientists from the New Independent States of the former Sovjet Union). Forslag til kandidater skal indsendes til VTU senest den 7. oktober Kopi af brevet er sendt til institutterne (j.nr.

2 065-22, ) 11) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling konkluderer ved brev af 7. august 2002 i forbindelse med karakterskalabekendtgørelsens 6, at 50% s reglen kun anvendes i begrænset omfang dog med stor variation imellem de enkelte uddannelsesområder. Ministeriet finder ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til at ophæve bestemmelsen for de videregående uddannelser under universitetsloven. (j.nr , ) 12) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ved brev af 12. august 2002 fremsendt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. (j.nr , ) 13) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender ved brev af 12. august 2002 orientering om organiseringen af arbejdet i Universitetssøjlen (j.nr , ) 14) Rektorkollegiet fremsender ved brev af 15. august 2002 bemærkninger til modelskitse for anvendelsen af Ph.D.-taksametret i forbindelse med forskerskoleprogrammet. 15) Rektorkollegiet fremsender ved brev af 28. august 2002 brochure vedr. lederuddannelse - kurser for institut- og forskningsledere. (j.nr. 376, ) 16) Regeringen fremsender publikation, som indeholder regeringens handlingsplan for Bedre uddannelser. Handlingsplanen skal styrke det faglige niveau i ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelserne og skal ses i sammenhæng med regeringens initiativer på folkeskoleområdet. I ØVRIGT: 17) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 22. august 2002 (j.nr af ) en oversigt over de forskerskoler, som FUR har kendskab til. Forskeruddannelsesrådet (FUR) afholder en konference for forskerskoleledere med henblik på at udveksle erfaringer på forskerskoleområdet. 18) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 11. september 2002 publikationen "Landskabet åbner sig - Forskning i planter, husdyr og fødevarer", der præsenterer Statens strategi for de kommende 5 år. 19) Ledelsessekretariatet fremsender ved brev af 16. september 2002 kopi af universitetets ansøgninger om nye uddannelser til studiestart september ) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender Bekendtgørelse nr. 674 af 13. august 2002 om Kandidatuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet. 21) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 11. september 2002 publikationen "Landskabet åbner sig - Forskning i planter, husdyr og fødevarer", der præsenterer Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) strategi for de kommende 5 år.

3 22) Vera Botelho: Institut for Statistik og Demografi ved Syddansk Universitet fremsender Rapport 25, 2002: Patterns and Trends of Mixed Marriage in Denmark. 23) Samarbejdsorganisationen for Videregående Uddannelser på Fyn, Syddansk Universitet fremsender pjecen Beskæftigelsessituationen Videregående uddannelser på Fyn. 24) Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultetsråd fremsender ved brev af 11. september 2002 uddrag af møde den 12. august 2002 vedr. "Udkast til ledelsesreform". 25) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 28. juni 2002 årsberetning 2001 fra Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU). 26) Ungdommens Naturvidenskabelige Forening har fremsendt program for arrangementer i efteråret 2002 samt foråret Foredragene foregår på Syddansk Universitet, Campus Odense. 27) Forskningsstyrelsen har ved brev af 2. juli 2002 (j.nr af ) fremsendt Statens Naturvidenskabelige Forskningsråds opslag vedr. indkaldelse af ansøgninger til 1. oktober ) Forskningsstyrelsen har ved brev af 15. juli 2002 fremsendt rapporten "Midtvejsevaluering af det Ingeniørvidenskabelige Center (IVC): Indeklima og Energi" til orientering. 29) Analyseinstitut for Forskning har ved brev af 1. juli 2002 fremsendt "Forskningsstatistik for Grønland Forsknings- og udviklingsarbejde i Grønland og ved danske forskningsinstitutioner" samt Working paper nr. 2002/4 "Export Performance and Investment in ' R&D". Alle rapporter og working papers er tilgængelige på instituttets hjemmeside, 30) Sikkerhedsudvalget har ved brev af 2. september 2002 meddelt, at laboratorietekniker Lilian Salling er valgt som ny sikkerhedsrepræsentant i Biologisk Institut for den resterende del af den ordinære valgperiode dvs. til 31/12-02, da den i afdelingen valgte sikkerhedsrepræsentant laboratorietekniker Annie Bach har orlov fra 1/ ) Konference den november 2002, Kolding arrangeret af INTERDIM i samarbejde med Københavns Universitet "Lærere til fremtiden - danske og europæiske perspektiver" 32) Center for IT-Forskning meddeler ved brev af 24. juni 2002, at centret har modtaget en ekstra bevilling på 25 mio. kr. fra de såkaldte UMTS-midler til samarbejde mellem it-forskning og erhvervsliv. Der er information om de nye midler på hjemmesiden: 33) Teknologirådet afholder en temakonference om "Bæredygtig bioteknologi efter Verdenstopmødet" den 24. september 2002 i København. Kopi er sendt til alle institutter m.m. (j.nr af )

4 34) Pressemeddelelse "Fald i det offentliges forskningsbudget i sammenlignet med 2002". Se hele rapporten på Analyseinstitut for Forsknings hjemmeside: 35) Pressemeddelelse 26. august 2002 "Forskerparker i Odense og Sønderborg fusionerer (j.nr af ) Forskerparken Fyn i Odense og Udviklingspark Syd i Sønderborg fusionerer under navnet Syddanske Forskerparker og danner dermed et nyt kraftcenter for etablering af nye, højteknologiske virksomheder. 36) Fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med fremsendelse af hæftet "Bachelor Unplugged?) med oplysning om Erhvervsinnovatørprojektet, som er et samarbejde mellem en uddannelsesinstitution og en mindre virksomhed. Mere om betingelser, ansøgningsfrister m.v. på: 37) IT-Vest, Århus fremsender ved brev af 29. juli 2002 til orientering Undervisningsministeriets godkendelse af, at IT-Vest/Aalborg Universitet pr. 1. august 2002 udbyder en diplomuddannelse i Informationsteknologi, linjen i Industriel IT. Uddannelsen godkendes som studieforsøg med èt enkelt optag i august/september ) Syddansk Universitetsforlag meddeler ved brev af 4. juni 2002, at forlaget har skiftet navn fra Odense Universitetslag til Syddansk Universitetsforlag pr. 31. maj 2002, for at følge "moderinstitutionen" Syddansk Universitet, som man har et nært samarbejde med. Hjemmesiden hedder: (j.nr. o af ) 39) Forskningsstyrelsen inviterer ved brev af marts 2002 til informationsmøde om det 6. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) tirsdag den 30. april, Dansk Industri. (kopi er sendt til institutter m.v.) 40) Rektor har ved brev af 9. april 2002 indskærpet, at universitets IT-udstyr skal mærkes mod tyveri straks efter levering og inden opstilling på kontorer mv. Udstyret kan bestilles gennem Indkøbskontoret. 41) Esbjerg Fondens bestyrelse har besluttet at støtte etableringen af et femårigt professorat indenf or Industriel Bioteknologi med et engangsbeløb på kr ,- i det første år. Endvidere har Tage Sørensens Fond besluttet at støtte samme professorat med 5 x kr. 42) Rektor meddeler ved brev af 22. juli 2002, at han har udpeget Professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet til at indtræde i bedømmelsesudvalget nedsat af bestyrelsen for Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen med henblik på at uddele 10 scholarships på hver kr. til kandidater, som udfører speciale inden for kemi, biokemi eller bioteknologi. 43) Rektor meddeler ved brev af 4. september 2002, at professor Robert S. Cantor er blevet medlem af The International Faculty of University of Southern Denmark og tilknyttet Kemisk Institut i perioden september september 2007.

5 44) Rektor meddeler ved brev af 3. juni 2002, at Professor John Rogers Sabin, University of Florida, er tildelt titlen adjungeret professor i kemi ved Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet for yderligere en 5-årig periode fra 1/ / ) Rektor meddeler ved brev af 6. juni 2002, at Professor Keith Spencer Murray, Monash University, Australia er tildelt titlen adjungeret professor i kemi ved Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet for perioden 23/ / ) Rektor meddeler ved brev af 29. maj 2002, at Dr. Yves Demazeau, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National Polytechnique de Grenoble, er tildelt titlen adjungeret professor i Multi-Agent Systems ved Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet for perioden 1/ / ) Dagsordener og referater af møder i institutbestyrelser og studienævn. SAGER BEHANDLET AF DEKANEN Vedrørende opslag af stillinger / nedsættelse af bedømmelsesudvalg / ansættelser / tjenestestedsforlæggelse / orlov / tildeling af stipendier 48) Dekanen har den - 3. juni 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som amanuensis ved Kemisk Institut med ansøgningsfrist den 3. juli (j.nr. 341/ ) - 1. juli 2002 imødekommet ansøgning fra Lektor Roman Zubarev om orlov uden løn i perioden 1. januar 2002 til 28. februar juli 2002 ansat Brendon H. Clark som forskningsassistent ved Mads Clausen Instituttet i Sønderborg i perioden 1. september 2002 til 30. januar juli 2002 ansat Niels Just Christensen som amanuensis ved Kemisk Institut fra 1. august 2002 til 31. januar juli 2002 imødekommet Annie Bachs ansøgning om orlov uden løn i perioden 1. august 2002 til 31. juli juli 2002 ansat Kertil Sørensen som forskningsassistent med tjeneste ved Center for Jordens Klima og Biogeokemiske, Biologisk Institut fra 1. juli 2002 til 31. juli Stillingen er aflønnet af Danmarks grundforskningsfond juli 2002 ansat Bartosz Jakub Pilch som forskningsassistent ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi fra 15. juli 2002 til 14. juli stillingen er aflønnet af Danmarks Grundforskningsfond.

6 - 18. juli 2002 ansat Lars Koch Jensen som forskningsassistent med tjeneste ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi fra 1. august 2002 til 31. oktober Stillingen er aflønnet af Center for IT-forskning juli 2002 ansat René Dencher Eriksen som forskningsassistent med tjeneste ved Mærsk Mc- Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi fra 15. juli 2002 til 15. september Stillingen er aflønnet af Ivar Balslev, Ingeborg og Leo Dannins Legat juli 2002 forlænget Karin Kinnbergs ansættelse som adjunkt med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejd ved Biologisk Institut fra 1. august 2002 til 31. december juli 2002 ansat Robert Cantor som gæste professor ved MEMPHYS-center for Biomembran Fysik, Fysisk Institut fra 15. september 2002 til 31. august Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden juli 2002 ansat Dmytro Kupkin som forskningsassistent ved NIS-Laboratoriet fra 1. juli 2002 til 30 juni Stillingen er aflønnet af EU IST NICE juli 2002 ansat Michael Chr. Wamberg som forskningsassistent med tjeneste ved Kemisk Institut fra 1. august 2002 til 31. december juli 2002 forlænget Peter Søholts Pedersens ansættelse som laborant ved Biologisk Institut fra den 1. december 2002 til den 31. december juli 2002 forlænget Bo Thamdrups ansættelse som forskningsassistent ved Biologisk Institut fra den 1. december 2002 til den 13. december 2002, på grund af fædreorlov juli 2002 ansat Malene Wegener Knudsen som forskningsassistent i 30 timer pr. uge med tjeneste ved NIS-Laboratoriet fra 1. august 2002 til 31. december Stillingen er aflønnet af EU IST juli ansat Henrik Gordon Petersen som professor med særlige opgaver i anvendt matematik ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet fra 1. maj 2002 til 30. april 2007, med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. (j.nr. 341/ ) - 1. august 2002 ansat Maria Sandberg Boysen som forskningsassistent ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi fra 1. august 2002 til 30. september august 2002 ansat Agnete La Cour som adjunkt med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Kemisk Institut fra 1. august 2002 til 31. oktober august 2002 forlænget Mohamed-Zakia Kurdis ansættelse som forskningsassistent ved NIS- Laboratoriet fra 1. august 2002 til den 30. november Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Hans Kristian Bach som laborant ved BMB fra 1. september 2002.

7 - 2. august 2002 ansat Ahmad Pourzeynal som laborant ved BMB fra den 1. september 2002 til den 31. december august 2002 forlænget Kertil Sørensens ansættelse som forskningsassistent ved Biologisk Institut fra den 1. august 2002 til den 31. august Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Jessica Carter som forskningsassistent ved Institut for Matematik og Datalogi fra 1. august 2002 til 31. december august 2002 ansat Krzystzof Sierszecki som forskningsassistent ved Mads Clausen Instituttet i Sønderborg fra 15. august 2002 til 16. februar august 2002 ansat Leonid Paramonov som forskningsassistent ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet fra 1. september 2002 til 31. august Stillingen er halvt aflønnet af Jens Oddershede, A.P. Møller og Hustrus Fond, mens den anden halvdel er ordinær virksomhed august 2002 ansat Tina Grubbe Hansen som laborant ved Kemisk Institut fra den 12. august 2002 til den 9. marts august 2002 ansat Anne-Margrethe Krogsdam Christensen som adjunkt med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved BMB fra den 8. august 2002 til den 14. september Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Ole Madsen som laborant ved Kemisk Institut fra den 13. maj 2002 til den 31. december Stillingen aflønnes over konto analyse nr august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet nedsat følgende bedømmelsesudvalg til at bedømme ansøgerne til en adjunkt/lektorstilling i User Centred Design ved Mads Clausen Instituttet (j.nr. 341/ ): Lektor Kim Halskov Madsen, informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet Professor Marianne Stokholm, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet Professor Jacob Buur, Mads Clausen Instituttet, SDU (formand) august 2002 ansat Gerhard Max Josef Mittler som forskningsassistent med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved BMB fra den 1. august 2002 til den 31. juli Stillingen aflønnes over konto august 2002 forlænget Maiken Eriksens Ph.D.-stipendium ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi med 22 uger til den 31. januar 2004, på grund af barselsorlov fra den 17. juni 2002 til den 17. november august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som lektor i Robotics ved Mærsk Instituttet med ansøgningsfrist den 6. september (j.nr. 341/ ) august 2002 ansat Olga Kolesnichenko som forskningsassistent ved Mærsk Instituttet fra den 1. august 2002 til den 31. december Stillingen aflønnes over konto

8 - 14. august 2002 forlænget Frank Kjeldsens Ph.D.-stipendium ved Kemisk Institut med 2 uger på grund af fædreorlov den 31. juli 2002 til den 13. august august 2002 forlænget Kenneth Kragh Jensens Ph.D.-stipendium ved Biologisk Institut med 2 uger til den 6. marts 2004, på grund af fædreorlov den 4. juli 2002 til 17. juli august 2002 forlænget Shao-En Ongs ansættelse som akademisk medarbejder ved BMB fra 15. juli Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Peter Teglberg Madsen som forskningsassistent ved Biologisk Institut fra den 1. august 2002 til den 31. august Stillingen aflønnes over konto august 2002 forlænget Hongchao Lis ansættelse som adjunkt med hovedvægt på forskningsog udviklingsarbejde ved Kemisk Institut fra den 1. december 2002 til den 31. januar august 2002 efter skriftlig behandling nedsat følgende bedømmelsesudvalg til at bedømme ansøgerne til en stilling som adjunkt/lektor i massespektrometri ved Kemisk institut. (j.nr. 341/ ): Lektor Finn Kirpekar, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU Professor Michael Karas, Instrumentelle Analytik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Tyskland Per F. Nielsen Ph.D., Protein Biotechnology, Novo Nordisk august 2002 ansat Marnie M. Lai som forskningsassistent ved NIS-Laboratoriet fra den 1. august 2002 til den 31. januar Stillingen aflønnes over konto august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som adjunkt/lektor i Bioinformatik ved Institut for Matematik og Datalogi med ansøgningsfrist den 1. november (j.nr. 341/ ) august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som adjunkt/lektor i Bioinformatik ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi med ansøgnings frist den 1. november (j.nr. 341/ ) august 2002 ansat Adam Cohen Simonsen som adjunkt i eksperimentel biofysik med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Fysisk Institut fra 1. september 2002 til 31. august Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden august 2002 ansat Dennis H. Kim som adjunkt i eksperimentel biofysik med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Fysisk Institut fra 1. september 2002 til 31. august Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden august 2002 ansat Christa Trandum som adjunkt i biofysisk kemi med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Kemisk Institut fra 1. september 2002 til 30. juni Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden. VEDRØRENDE FORSKERUDDANNELSEN

9 49) Dekanen har den - 5. august 2002 ansat Peter Aagaard Faurholdt som Ph.D.-stipendiat ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi til gennemførelse af Ph.D.-projektet "Distribuerede styringsarkitektur for modulære systemer" i perioden Stipendiet medfinnansieres med et beløb på kr. fra Odense Stålskibsværft august 2002 ansat Nanna Albæk som Ph.D.-stipendiat ved Kemisk Institut, til gennemførelse af Ph.D.-projektet "Syntese af nye bi- og tricycliske nukleosider" for en 3-årig periode fra Stillingen finansieres over NUC grundforskningscentret august 2002 indskrevet Jens Henriksen som Ph.D.-studerende i molekylær biologi på 5+3 ordningen til gennemførelse af projektet "Mass Spectrometry of Glyrosaminoglyrans (GAG)". Vejledere er professor Peter Roepstorff, Institut for biokemi og Molekylær Biologi samt seniorforsker Lene Hoffmeyer Ringborg, Leo Pharma A/S august tildelt Morten Hegner Nielsen et Ph.D.-stipendium ved Institut for Matematik og Datalogi til gennemførelse af projektet "Path-cycle subdigrafhs in Tournament-like digraphs" for en 4-årig periode fra den august 2002 ansat Ask Frode Jakobsen som Ph.D.-stipendiat ved Fysisk Institut til gennemførelse af projektet "Molekylær modellering af kurvatur-stressfelter" for en periode af 3 år fra august indskrevet Bartosc Pilch som Ph.D.-studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på 5+3 ordningen for en 3-årig periode fra til gennemførelse af projektet "Quantitative Proteomics of the Spliceosome" august 2002 tildelt Patrick Jerzy Hrdlicka et Ph.D.-stipendium ved Kemisk Institut til gennemførelse af projektet "Design og syntese af kimære Ecyd-LNA Nucleosid og Oligonukletid Analog" for en 4-årig periode fra august 2002 ansat Benny Lassen som Ph.D.-stipendiat ved Mads Clausen Instituttet i Sønderborg til gennemførelse af projektet "Mathematical Modelling of Low-Dimensional Semiconductor Structures Accounting for Quantum Effects" for en 3-årig periode fra august 2002 ansat Maria Sandberg Boysen som Ph.D.-stipendiat ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi til gennemførelse af projektet "Regulation af Gene Expression by CLA and Glucose - Implications in Type 2 Diabetes" for en 3-årig periode fra augsut 2002 ansat Lau Sennels som Ph.D.-stipendiat ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi til gennemførelse af projektet "The Role of Ubiquitinylation in Cellular Regulation" for en 3-årig periode fra august 2002 ansat Jacob Krabbe Pedersen som Ph.D.-stipendiat ved Institut for Statistik og Demografi til gennemførelse af projektet "Statistical Methods for Analysing the Effect of Early-life Conditions on Old-age Mortality based on Historical Data frem Scania " for en 3-årig periode fra

10 - 23. august 2002 tildelt Lene Monrad Favrholdt den naturvidenskabelige Ph.D. grad i Datalogi på grundlag af afhandlingen "On-Line Problems with Restricted Input" august 2002 tildelt Nanna K. Christensen den naturvidenskabelige Ph.D. grad i kemi på grundlag af afhandlingen "Branched oligonucleotides and conformationally restricted nucleosides and oligonucleotides" august 2002 tildelt Mingfu Liu den naturvidenskabelige grad i molekylær biologi på grundlag af afhandlingen "Reistance Mechanisms of Macrolide, lincosamide and Streptogramin B (MLSB) Antibiotics in Bacteria" august 2002 bevilget Kent A. Nielsen forlænget orlov uden løn i perioden august 2002 godkendt fortsat deltidsansættelse for Agata Przybyszewska (2/3 af fuldt timetal) Deltidsansættelsen løber i perioden VEDRØRENDE BEVILLINGER 50) Dekanen har den juni 2002 imødekommet ansøgning om medfinasiering på kr i 2002, til et fælles projekt mellem Biomedicinsk Laboratorium og Mærsk Instituttet vedrørende udvikling af en foderautomat til rotter juni 2002 bevilget Fysisk Institut kr. til afholdelse af repetitionsundervisning i FY01 i august juni 2002 bevilget et scholarship på kr. pr. måned i tre måneder til henholdsvis Bao Leri og Sumi Wang med start fra den 1. juli juli 2002 bevilget kr. til Dansk Olympisk Kemikomitè og Kemilærerforeningen, til deltagelse i den 24. Internationale Kemiolympiade i Indien den juli juli 2002 bevilget Kemisk Institut kr i tilskud til erstatning af stjålet dataprojektor juli 2002 bevilget Mærsk Instituttet kr. fra apparatur- og reparationskontoen i forbindelse med etablering af bioinformatiklaboratorium juli 2002 bevilget Institut for Statistik og Demografi ,50 kr. fra apparatur- og reparationskontoen i forbindelse med 50% medfinansiering af computerudstyr juli 2002 bevilget Institut for Biokemi og Molekylær Biologi kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr til Bioinformatiklaboratorium juli 2002 bevilget Kemisk Institut kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr.

11 - 11. juli 2002 bevilget Biologisk Institut kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr juli 2002 bevilget Fysisk Institut kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr juli 2002 konventeret 186 studentermedhjælpstimer fra studenterfaglige aktiviteter/faglig tutor-midlerne på Institut for Matematik og Datalogi og samtidig reduceret instituttets annuumskonto med kr juli 2002 bevilget Institut for Matematik og Datalogi 100 undervisningsassistenttimer i 2002 som kompensation for Ph.D.-studerende Jens Svalgaard Frederiksens udlandsophold juli 2002 konventeret kr. svarende til 35 studentermedhjælpstimer fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologis annuum, efter anmodning fra Instituttet selv august 2002 godkendt ændring af studieordning for 1-årigt sidefag i Biologisk Antropologi, med virkning for studerende optaget den 1. september 2001 og frem efter august 2002 bevilget ,50 til Insitut for Biokemi og Molekylær Biologi til en ultracentrifuge august 2002 bevilget kr. til Kemisk Institut til brug for afholdelse af efterårslaboratoriet for gymnasieelever i august 2002 bevilget Kemisk Institut og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi hver kr. til udviklings arbejde af kurser til Diplomuddannelsen i bioteknologi og kemi august 2002 bevilget Biologisk Institut kr. til kurset "Landmiljø" i foråret august 2002 bevilget kr. til Kemisk Institut til afholdt Kemishow lørdag den 3. maj august 2002 overført følgende overhead beløb for 2. kvartal 2002 til institutterne: Biokemi og Molekylær Biologi Biologi Fysik Kemi Matematik og Datalogi Mærsk ProteomAnalyse NIS-Laboratoriet AgroIndustriel Bioteknologi kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

12 Institut for Statistik og Demografis overheadbeløb på kr. overføres ikke til instituttet. - I juni, juli og august 2002 efter indstilling fra uddannelsesudvalget bevilget følgende maksimumbeløb fra uddannelseskontoen: - Overassistent Lina Dyrvig, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kuser Elsk din læser og Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU i Odense henholdsvis den 26. september og 3. oktober samt den 18. og 19. september Overassistent Birthe Lundgaard Hansen, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Engelsk på arbejde og Universitetslov, status og forvaltningslov, der afholdes på SDU hendholdsvis 12 uger frem fra den 19. september og 17. december Overassistent Vibeke Jeppesen, Fakultetessekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Kontorfuldmægtig Liselottte Nielsen, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Fuldmægtig Lone Poulsen, Fakultetssekretariatet: i alt 110 kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Universitetslov, status og forvaltningslov, der afholdes på SDU den 17. december Overassistent Ulla Rytter, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Assistent Irene Susé, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Excel grundkursus, der afholdes på SDU den 28. oktober og den 4. november Laborant Inger Christiansen, BMB: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk udtale og konversation niv. 3, der afholdes på SDU med start den 9. september Laborant Pia Hovendal, BMB: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Grundl. Info.tek/pc'eren og dens styresystemer og Word - grundkursus, der afholdes på SDU henholdsvis den 9. og 16. september samt den oktober Laborant Christina Kirkegaard, BMB: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Excel - gruundkursus og BM101: Biologi A(cellebiologi), der aholdes på SDU henholdsvis den 28. oktober og den 4. november 2002 samt i slutningen af 2002 starten af 2003.

13 - Laborant Jane Serup, BMB i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Grundl. Info.tek./Pc'eren og dens styresystem og Word - grundkursus og Pc-kørkort modul 1 og 2, der afholdes på SDU henholdsvis den 9. og 16. september samt den oktober 2002 samt den 9. og 16. september Fotograf Doris Gahner, BMB: i alt kr. til deltagelse i kurset "Adobe Acrobat grundlæggende og udvidet, PDF workflow", der afholdes på Caslon IT i Højbjerg den 10. og 16. september Laborant tekniker Kate Rafn og Laborant Lene Skou, BMB: hver kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk for øvede - conversation in English niv. 2, der afholdes på SDU med start den 7. oktober Laborant Anette Rasmussen, BMB: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus BM101: Biologi A(cellebiologi), der afholdes på SDU i efteråret Laborant Eva Welander-Raabjerg, BMB: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Præsentations- og tegneprogrammer og Access - grundkursus, der afholdes på SDU henholdsvis den november samt den 18. og 25. november Laborant betjent Lennart Johannesson, Biologi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk på arbejde, der afholdes på SDU med start den 19. september Institutsekretær Merete Jørgensen, Biologi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus IT-kommunikation på IT-Administrator uddannelsen, der afholdes på Tietgenskolen i efteråret Lektor Ole Næsbye Larsen, Biologi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Laborant Irene Mose Andersen, Kemi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Excel - grundkursus, der afholdes på SDU den 28. oktober og den 4. november Sekretær Ulla Christensen, Kemi: i alt 110 kr. til deltagelse i det af Det Centrale uddannelsesudvalg udbudte kursus Introduktion til SDU, der afholdes på SDU den 6. november Institutsekretær Inger Rose Hansen, Kemi: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Word - grundkursus og English at work, der afholdes på henholdsvis SDU og i københavn den oktober samt den 28. oktober Overassistent Dorthe Pedersen, Kemi: i alt 870 kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Bliv bedre til at tale med de studerende, der afholdes på SDU den oktober 2002.

14 - Laborant Tove Nyberg, Fysik: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk for øvede, der afholdes på SDU fra den 7. oktober 2002 og 10 uger frem. - Ingeniør Einar Hougs, IMADA: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den september Sekretær Vibeke Nielsen, Mærsk: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Access - grundkursus og Hjemmesider - grundl. HTML, der afholdes på SDU henholdsvis den 18. og 25. november samt den oktober Fuldmægtig Teodorita Al Seadi. Bioenergigruppen i Esbjerg: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Hjemmesider - grundl. HTML, Presentation of papers in English og Fundraising, der afholdes på SDU henholdsvis den september, efteråret 2002 og den 7. november i juni, juli og august 2002 efter indstilling fra Rejsestipendieudvalget bevilget følgende maksimumbeløb fra studierejsekontoen: - Ph.D.-studerende Gitte Ebersbach, BMB: kr. til brug for deltagelse i "Plasmid Biology 2002" i Pittsburgh, USA i perioden juni Forskningsadjunkt Nils Færgemann, BMB: kr. til deltagelse i konferencen "European Research Conference on Exocytosis" i Tomar, Portugal den april Ph.D.-studerende Thomas Kruse og Ph.D.-studerende Jakob Møller-Jensen, BMB: henholdsvis kr. og kr. til deltagelse i "ASM Conference on Prokaryotic Developement" i Quebec, Canada i perioden juli Ph.D.-studerende Morten Krogh Larsen, BMB: kr. til dektagekse i "European C. elegans Meeting 2002" i Paestum, Italien den maj Ph.D.-studerende Sune Lobedanz, BMB: kr. til deltagelse i "29th International Conference on the Biology of the Myxobacteria" i Quebec, Canada i perioden juli Lektor Susanne Mandrup, BMB: kr. til deltagelse i "Nuclear Receptor Superfamily" i Salt Lake City, USA fra den april Ph.D.-studerende Anders Aamann Rasmussen, BMB: kr. til deltagelse i "29th International Conference on the Biology of the Myxobacteria" i Quebec, Canada den juli Lektor Lotte Søgaard-Andersen, BMB: kr. til deltagelse i "2nd International Conference on Analysis of Microbial Cells at the Single Cell Level" i Vejle den juni Ph.D.-studerende Majken T. Wadum, BMB: kr. til deltagelse i "43rd Annual Drosophila Research Conference" i San Diego, USA den april 2002.

15 - Lektor Frede Østergaard Andersen, Biologi: kr. til deltagelse i "6th Congress of the European Association of University Departments and Faculties of Biology" i Lissabon, Portugal den juni Professor Jens Knudsen, Biologi: kr. til deltagelse i "Gordon Research Conference on Lysosomes" i Andover, USA i perioden juni Ph.D.-studerende Christian Lindholst, Biologi: kr. til deltagelse i "12th Annual Meeting of SETAC Europe" i Wien, Østrig den maj Ph.D.-studerende Torsten Bryld, Ph.D.-studerende Dorthe Lindegaard Hansen og Ph.D.- studerende Michael Raunkjær, Kemi: hver kr. til deltagelse i "XV International Round Table, Nucleosides, Nucleotides and Necleic Acids" i Leuven, Belgien i perioden september Ph.D.-studerende Kim F. Haselmann og Frank Kjeldsen, Kemi: henholdsvis kr. og kr. til deltagelse i "50'th ASMS Conference on Mass Spectrometry" i Orlando, USA den juni 2002, og juni Lektor Christine McKenzie, Kemi: kr. til deltagelse i "EuroConference on the Inorganic Side of Molecular Architecture" i Sa Feliu de Guixols, Spanien den 30. august - 5. september Lektor Hans Toftlund Nielsen, Kemi: kr. til deltagelse i "Internationalt forskningssamarbejde med Department of Chemistry" i Melbourne, Australien den 17. juni august Ph.D.-studerende Jakob Toudahl Nielsen, Kemi: kr. til deltagelse i "XX'th ICMRBS Conference" i Toronto, Canada den august Lektor Poul Nielsen, Lektor Erik B. Pedersen og Ph.D.-studerende Phillip Børsting, Kemi: henholdsvis kr., kr. og kr. til deltagelse i "XV International Round Table, Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids" i Leuven, Belgien den september Ph.D.-studerende Michael Raunkjær, Kemi: kr. til deltagelse i sommerskolen "Frontiers in NanoScience and Nanotechnology" i københavn den juni Ph.D.-studereden Signe Inglev Steffansen og Professor Jesper Wengel, Kemi: henholdsvis kr. og kr. til deltagelse i "XV International Round Table, Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids" i Leuven, Belgien den september Lektor Peter Møller Juhl, Fysik: kr. til deltagelse i "9th International Congress on Sound and Vibration" i Orlando, USA den juli Lektor Sven Tougaard, Fysik: kr. til deltageldse i "AVS 49th International Symposium" i Denver, USA den november Ph.D.-studerende Jens Svalgaard Frederiksen, IMADA: kr. til 6 måneders ophold ved Dept. Computer Science, University of Pittsburgh, USA i perioden 15. august 2002 til 15. februar 2003.

16 - Ph.D.-studerende Kasper Larsen, IMADA: kr. til 1 års ophold ved Carnegie Mellon, University of Pittsburgh, USA i perioden september 2002 til september Lektor Klaus Meer, IMADA: kr. til deltagelse i "6th International Symposium on Functional and Logic Programming" i Aizu, Japan den september Ph.D.-studerende Mette Kristensen, AgroIndustriel Biotek.: kr. i forbindelse med 3 måneders besøg ved Uníte de Recherche, Montpellier, Frankrig i perioden april til juni 2002.

MEDDELELSER 11 / 2001

MEDDELELSER 11 / 2001 MEDDELELSER 11 / 2001 Materialet er indtil 19. december fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet to dage før afholdelse af fakultetsrådsmøde, samarbejdsudvalgsmøde samt institut- og studieledermøde,

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC)

FSV UDLANDSOPHOLD JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH. Internationalt Center (IC) 25. SEPTEMBER 2013 FSV JOHANNE LYHNE VIKARIENDE INTERNATIONAL STUDENTERSTUDIEVEJLEDER PÅ HEALTH Internationalt Center (IC) UNI VERSITET PLANLÆGNING HVORNÅR? Begynd planlægningen 1 1 ½ år før Kursuskataloger!

Læs mere

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre

En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Tema: studiestart Af Kenneth Grothe Toustrup / Foto Ole Ziegler En uddannelse på lægemiddelområdet åbner mange døre Udvikling af nye lægemiddelstoffer, godkendelse og produktion af lægemidler, apotek,

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

DeIC escience komité møde

DeIC escience komité møde Bilag 1: Referat fra den 17. november 2014 Bilag 2: Udkast til handlings- og organisationsplan inkl. buget for Kompetencecentrets særlige indsatsområder (ved Lene) Bilag 3: Udkast til national escience

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Budget 2015 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Forord I denne pjece redegøres for hoved tallene i budget 2015 for Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 The Curse of Harry Dean - v/ Ask Kjærgaard

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014

Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014 Dato: 20. juni 2014 Ref: HP/tam j.nr. 043/300-5 Referat af møde i Samarbejdsudvalget/ Fakultetsarbejdsmiljø-udvalget tirsdag den 10. juni 2014 I mødet deltog: Henrik Pedersen, Inger Rose Hansen, Eva Sophia

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag d. 8. oktober 2008 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.1.62 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen

Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag d. 8. oktober 2008 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.1.62 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen M Ø D E R E F E R A T Forum: Centermedlemmer Møde afholdt: Onsdag d. 8. oktober 2008 Sted: Sociologisk Institut, Mødelokale 16.1.62 Referent: Anne-Lise Schulze Andersen Dato: 19. oktober 2008 Til stede:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Ca. 60 personer, 60% internationale, i bygning 1540 + 1535, 1.sal Hans Røy Rikke Meyer (inano) Niels Peter Revsbech Kai Finster Kjeld Ingvorsen Kasper

Læs mere

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46

Bestyrelsen. 37. bestyrelsesmøde. Forum. 27. januar 2009 kl.13.00. Møde afholdt: Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, lokale 5.1.46 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Bestyrelsen M Ø D E R E F E R A T 10. FEBRUAR 2009 Forum Møde afholdt: 37. bestyrelsesmøde 27. januar 2009 kl.13.00 REKTORSEKRETARIATET NØRREGADE 10 Sted: CSS,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet 1) Godkendelse af referat 23. marts 2010 kl. 10:00-13:00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense 1a. Godkendelse af referat

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger Godkendt december 2013 Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets retningslinjer for udarbejdelse af bedømmelsesudvalgsindstillinger i forbindelse med doktorafhandlinger I. Indledning Formålet med en vejledning

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere