6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information."

Transkript

1 MEDDELELSER 4 / 2002 Materialet er fra fredag den 27. september 2002 fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet for deltagerne i fakultetsrådsmøder, samarbejdsudvalgsmøder samt institut- og studieledermøder. SKRIVELSER FRA MINISTERIER OG REKTORKOLLEGIET: 1) Rektorkollegiet har anmodet universitetet om at vurdere, hvorledes 50% s reglen i praksis fungerer vedr. karakterskalabekendtgørelsens 6 i forhold til de videregående uddannelser under universitetsloven. Skrivelsen har været sendt til høring på universitetets fire fakulteter, som samlet har svaret Rektorkollegiet ved skrivelse af 1. maj ) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ved brev af 7. maj 2002 igangsat en ny ansøgningsrunde under ordningen Regionale vækstmiljøer med frist den 15. august Der er afsat ca. 20 mio. kr. til etablering af nye regionale vækstmiljøer på dette års finanslov. (j.nr , ) 3) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling orienterer ved brev af 16. maj 2002, at der afholdes et seminar om dansk IT-forskning maj 2002, som har til formål at diskutere udfordringer/problemstillinger i IT-forskningen. (j.nr , ) 4) Rektorkollegiet har ved brev af 22. marts 2002 anmodet universitetet om kommentarer til EU- Kommissionens strategi for Biovidenskab og bioteknologi, som har været sendt til høring på universitetets naturvidenskabelige og tekniske samt sundhedsvidenskabelige fakulteter, som har svaret ved brev af 30. maj ) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ved brev af 28. juni 2002 fremsendt "Retningslinier for tilskud til projekter under IT-korridoern". Kopi er sendt til institutterne. 6) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender bladet EuroCenter nr. 3, juli 2002 med EU-information. 7) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender ved brev af 2. juli 2002 en liste over de nybeskikkede medlemmer til de 6 statslige forskningsråd, som videnskabsministeren har udpeget pr. 1. august Henvisning i øvrigt til: (j.nr , ) 8) Rektorkollegiet har ved brev af 5. juli 2002 fremsendt bilag i fuldstændig udgave - godkendelse af nye masteruddannelser. (j.nr , ) 9) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender ved brev af 9. juli 2002 "regler for lægeattest i forbindelse med eksamen". (j.nr , ) 10) Rektorkollegiet fremsender ved brev af 6. august 2002 vedr. udstationering af nationale eksperter til organisationen INTAS (Internationale Association for the Promotion af Cooperation with Scientists from the New Independent States of the former Sovjet Union). Forslag til kandidater skal indsendes til VTU senest den 7. oktober Kopi af brevet er sendt til institutterne (j.nr.

2 065-22, ) 11) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling konkluderer ved brev af 7. august 2002 i forbindelse med karakterskalabekendtgørelsens 6, at 50% s reglen kun anvendes i begrænset omfang dog med stor variation imellem de enkelte uddannelsesområder. Ministeriet finder ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til at ophæve bestemmelsen for de videregående uddannelser under universitetsloven. (j.nr , ) 12) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har ved brev af 12. august 2002 fremsendt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet. (j.nr , ) 13) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender ved brev af 12. august 2002 orientering om organiseringen af arbejdet i Universitetssøjlen (j.nr , ) 14) Rektorkollegiet fremsender ved brev af 15. august 2002 bemærkninger til modelskitse for anvendelsen af Ph.D.-taksametret i forbindelse med forskerskoleprogrammet. 15) Rektorkollegiet fremsender ved brev af 28. august 2002 brochure vedr. lederuddannelse - kurser for institut- og forskningsledere. (j.nr. 376, ) 16) Regeringen fremsender publikation, som indeholder regeringens handlingsplan for Bedre uddannelser. Handlingsplanen skal styrke det faglige niveau i ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelserne og skal ses i sammenhæng med regeringens initiativer på folkeskoleområdet. I ØVRIGT: 17) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 22. august 2002 (j.nr af ) en oversigt over de forskerskoler, som FUR har kendskab til. Forskeruddannelsesrådet (FUR) afholder en konference for forskerskoleledere med henblik på at udveksle erfaringer på forskerskoleområdet. 18) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 11. september 2002 publikationen "Landskabet åbner sig - Forskning i planter, husdyr og fødevarer", der præsenterer Statens strategi for de kommende 5 år. 19) Ledelsessekretariatet fremsender ved brev af 16. september 2002 kopi af universitetets ansøgninger om nye uddannelser til studiestart september ) Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling fremsender Bekendtgørelse nr. 674 af 13. august 2002 om Kandidatuddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet. 21) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 11. september 2002 publikationen "Landskabet åbner sig - Forskning i planter, husdyr og fødevarer", der præsenterer Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) strategi for de kommende 5 år.

3 22) Vera Botelho: Institut for Statistik og Demografi ved Syddansk Universitet fremsender Rapport 25, 2002: Patterns and Trends of Mixed Marriage in Denmark. 23) Samarbejdsorganisationen for Videregående Uddannelser på Fyn, Syddansk Universitet fremsender pjecen Beskæftigelsessituationen Videregående uddannelser på Fyn. 24) Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultetsråd fremsender ved brev af 11. september 2002 uddrag af møde den 12. august 2002 vedr. "Udkast til ledelsesreform". 25) Forskningsstyrelsen fremsender ved brev af 28. juni 2002 årsberetning 2001 fra Udvalgene vedr. Videnskabelig Uredelighed (UVVU). 26) Ungdommens Naturvidenskabelige Forening har fremsendt program for arrangementer i efteråret 2002 samt foråret Foredragene foregår på Syddansk Universitet, Campus Odense. 27) Forskningsstyrelsen har ved brev af 2. juli 2002 (j.nr af ) fremsendt Statens Naturvidenskabelige Forskningsråds opslag vedr. indkaldelse af ansøgninger til 1. oktober ) Forskningsstyrelsen har ved brev af 15. juli 2002 fremsendt rapporten "Midtvejsevaluering af det Ingeniørvidenskabelige Center (IVC): Indeklima og Energi" til orientering. 29) Analyseinstitut for Forskning har ved brev af 1. juli 2002 fremsendt "Forskningsstatistik for Grønland Forsknings- og udviklingsarbejde i Grønland og ved danske forskningsinstitutioner" samt Working paper nr. 2002/4 "Export Performance and Investment in ' R&D". Alle rapporter og working papers er tilgængelige på instituttets hjemmeside, 30) Sikkerhedsudvalget har ved brev af 2. september 2002 meddelt, at laboratorietekniker Lilian Salling er valgt som ny sikkerhedsrepræsentant i Biologisk Institut for den resterende del af den ordinære valgperiode dvs. til 31/12-02, da den i afdelingen valgte sikkerhedsrepræsentant laboratorietekniker Annie Bach har orlov fra 1/ ) Konference den november 2002, Kolding arrangeret af INTERDIM i samarbejde med Københavns Universitet "Lærere til fremtiden - danske og europæiske perspektiver" 32) Center for IT-Forskning meddeler ved brev af 24. juni 2002, at centret har modtaget en ekstra bevilling på 25 mio. kr. fra de såkaldte UMTS-midler til samarbejde mellem it-forskning og erhvervsliv. Der er information om de nye midler på hjemmesiden: 33) Teknologirådet afholder en temakonference om "Bæredygtig bioteknologi efter Verdenstopmødet" den 24. september 2002 i København. Kopi er sendt til alle institutter m.m. (j.nr af )

4 34) Pressemeddelelse "Fald i det offentliges forskningsbudget i sammenlignet med 2002". Se hele rapporten på Analyseinstitut for Forsknings hjemmeside: 35) Pressemeddelelse 26. august 2002 "Forskerparker i Odense og Sønderborg fusionerer (j.nr af ) Forskerparken Fyn i Odense og Udviklingspark Syd i Sønderborg fusionerer under navnet Syddanske Forskerparker og danner dermed et nyt kraftcenter for etablering af nye, højteknologiske virksomheder. 36) Fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med fremsendelse af hæftet "Bachelor Unplugged?) med oplysning om Erhvervsinnovatørprojektet, som er et samarbejde mellem en uddannelsesinstitution og en mindre virksomhed. Mere om betingelser, ansøgningsfrister m.v. på: 37) IT-Vest, Århus fremsender ved brev af 29. juli 2002 til orientering Undervisningsministeriets godkendelse af, at IT-Vest/Aalborg Universitet pr. 1. august 2002 udbyder en diplomuddannelse i Informationsteknologi, linjen i Industriel IT. Uddannelsen godkendes som studieforsøg med èt enkelt optag i august/september ) Syddansk Universitetsforlag meddeler ved brev af 4. juni 2002, at forlaget har skiftet navn fra Odense Universitetslag til Syddansk Universitetsforlag pr. 31. maj 2002, for at følge "moderinstitutionen" Syddansk Universitet, som man har et nært samarbejde med. Hjemmesiden hedder: (j.nr. o af ) 39) Forskningsstyrelsen inviterer ved brev af marts 2002 til informationsmøde om det 6. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) tirsdag den 30. april, Dansk Industri. (kopi er sendt til institutter m.v.) 40) Rektor har ved brev af 9. april 2002 indskærpet, at universitets IT-udstyr skal mærkes mod tyveri straks efter levering og inden opstilling på kontorer mv. Udstyret kan bestilles gennem Indkøbskontoret. 41) Esbjerg Fondens bestyrelse har besluttet at støtte etableringen af et femårigt professorat indenf or Industriel Bioteknologi med et engangsbeløb på kr ,- i det første år. Endvidere har Tage Sørensens Fond besluttet at støtte samme professorat med 5 x kr. 42) Rektor meddeler ved brev af 22. juli 2002, at han har udpeget Professor Peter Roepstorff, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet til at indtræde i bedømmelsesudvalget nedsat af bestyrelsen for Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen med henblik på at uddele 10 scholarships på hver kr. til kandidater, som udfører speciale inden for kemi, biokemi eller bioteknologi. 43) Rektor meddeler ved brev af 4. september 2002, at professor Robert S. Cantor er blevet medlem af The International Faculty of University of Southern Denmark og tilknyttet Kemisk Institut i perioden september september 2007.

5 44) Rektor meddeler ved brev af 3. juni 2002, at Professor John Rogers Sabin, University of Florida, er tildelt titlen adjungeret professor i kemi ved Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet for yderligere en 5-årig periode fra 1/ / ) Rektor meddeler ved brev af 6. juni 2002, at Professor Keith Spencer Murray, Monash University, Australia er tildelt titlen adjungeret professor i kemi ved Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet for perioden 23/ / ) Rektor meddeler ved brev af 29. maj 2002, at Dr. Yves Demazeau, Centre National de la Recherche Scientifique, Institut National Polytechnique de Grenoble, er tildelt titlen adjungeret professor i Multi-Agent Systems ved Det Naturvidenskabelige og Tekniske Fakultet for perioden 1/ / ) Dagsordener og referater af møder i institutbestyrelser og studienævn. SAGER BEHANDLET AF DEKANEN Vedrørende opslag af stillinger / nedsættelse af bedømmelsesudvalg / ansættelser / tjenestestedsforlæggelse / orlov / tildeling af stipendier 48) Dekanen har den - 3. juni 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som amanuensis ved Kemisk Institut med ansøgningsfrist den 3. juli (j.nr. 341/ ) - 1. juli 2002 imødekommet ansøgning fra Lektor Roman Zubarev om orlov uden løn i perioden 1. januar 2002 til 28. februar juli 2002 ansat Brendon H. Clark som forskningsassistent ved Mads Clausen Instituttet i Sønderborg i perioden 1. september 2002 til 30. januar juli 2002 ansat Niels Just Christensen som amanuensis ved Kemisk Institut fra 1. august 2002 til 31. januar juli 2002 imødekommet Annie Bachs ansøgning om orlov uden løn i perioden 1. august 2002 til 31. juli juli 2002 ansat Kertil Sørensen som forskningsassistent med tjeneste ved Center for Jordens Klima og Biogeokemiske, Biologisk Institut fra 1. juli 2002 til 31. juli Stillingen er aflønnet af Danmarks grundforskningsfond juli 2002 ansat Bartosz Jakub Pilch som forskningsassistent ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi fra 15. juli 2002 til 14. juli stillingen er aflønnet af Danmarks Grundforskningsfond.

6 - 18. juli 2002 ansat Lars Koch Jensen som forskningsassistent med tjeneste ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi fra 1. august 2002 til 31. oktober Stillingen er aflønnet af Center for IT-forskning juli 2002 ansat René Dencher Eriksen som forskningsassistent med tjeneste ved Mærsk Mc- Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi fra 15. juli 2002 til 15. september Stillingen er aflønnet af Ivar Balslev, Ingeborg og Leo Dannins Legat juli 2002 forlænget Karin Kinnbergs ansættelse som adjunkt med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejd ved Biologisk Institut fra 1. august 2002 til 31. december juli 2002 ansat Robert Cantor som gæste professor ved MEMPHYS-center for Biomembran Fysik, Fysisk Institut fra 15. september 2002 til 31. august Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden juli 2002 ansat Dmytro Kupkin som forskningsassistent ved NIS-Laboratoriet fra 1. juli 2002 til 30 juni Stillingen er aflønnet af EU IST NICE juli 2002 ansat Michael Chr. Wamberg som forskningsassistent med tjeneste ved Kemisk Institut fra 1. august 2002 til 31. december juli 2002 forlænget Peter Søholts Pedersens ansættelse som laborant ved Biologisk Institut fra den 1. december 2002 til den 31. december juli 2002 forlænget Bo Thamdrups ansættelse som forskningsassistent ved Biologisk Institut fra den 1. december 2002 til den 13. december 2002, på grund af fædreorlov juli 2002 ansat Malene Wegener Knudsen som forskningsassistent i 30 timer pr. uge med tjeneste ved NIS-Laboratoriet fra 1. august 2002 til 31. december Stillingen er aflønnet af EU IST juli ansat Henrik Gordon Petersen som professor med særlige opgaver i anvendt matematik ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet fra 1. maj 2002 til 30. april 2007, med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. (j.nr. 341/ ) - 1. august 2002 ansat Maria Sandberg Boysen som forskningsassistent ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi fra 1. august 2002 til 30. september august 2002 ansat Agnete La Cour som adjunkt med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Kemisk Institut fra 1. august 2002 til 31. oktober august 2002 forlænget Mohamed-Zakia Kurdis ansættelse som forskningsassistent ved NIS- Laboratoriet fra 1. august 2002 til den 30. november Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Hans Kristian Bach som laborant ved BMB fra 1. september 2002.

7 - 2. august 2002 ansat Ahmad Pourzeynal som laborant ved BMB fra den 1. september 2002 til den 31. december august 2002 forlænget Kertil Sørensens ansættelse som forskningsassistent ved Biologisk Institut fra den 1. august 2002 til den 31. august Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Jessica Carter som forskningsassistent ved Institut for Matematik og Datalogi fra 1. august 2002 til 31. december august 2002 ansat Krzystzof Sierszecki som forskningsassistent ved Mads Clausen Instituttet i Sønderborg fra 15. august 2002 til 16. februar august 2002 ansat Leonid Paramonov som forskningsassistent ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet fra 1. september 2002 til 31. august Stillingen er halvt aflønnet af Jens Oddershede, A.P. Møller og Hustrus Fond, mens den anden halvdel er ordinær virksomhed august 2002 ansat Tina Grubbe Hansen som laborant ved Kemisk Institut fra den 12. august 2002 til den 9. marts august 2002 ansat Anne-Margrethe Krogsdam Christensen som adjunkt med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved BMB fra den 8. august 2002 til den 14. september Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Ole Madsen som laborant ved Kemisk Institut fra den 13. maj 2002 til den 31. december Stillingen aflønnes over konto analyse nr august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet nedsat følgende bedømmelsesudvalg til at bedømme ansøgerne til en adjunkt/lektorstilling i User Centred Design ved Mads Clausen Instituttet (j.nr. 341/ ): Lektor Kim Halskov Madsen, informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet Professor Marianne Stokholm, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet Professor Jacob Buur, Mads Clausen Instituttet, SDU (formand) august 2002 ansat Gerhard Max Josef Mittler som forskningsassistent med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved BMB fra den 1. august 2002 til den 31. juli Stillingen aflønnes over konto august 2002 forlænget Maiken Eriksens Ph.D.-stipendium ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi med 22 uger til den 31. januar 2004, på grund af barselsorlov fra den 17. juni 2002 til den 17. november august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som lektor i Robotics ved Mærsk Instituttet med ansøgningsfrist den 6. september (j.nr. 341/ ) august 2002 ansat Olga Kolesnichenko som forskningsassistent ved Mærsk Instituttet fra den 1. august 2002 til den 31. december Stillingen aflønnes over konto

8 - 14. august 2002 forlænget Frank Kjeldsens Ph.D.-stipendium ved Kemisk Institut med 2 uger på grund af fædreorlov den 31. juli 2002 til den 13. august august 2002 forlænget Kenneth Kragh Jensens Ph.D.-stipendium ved Biologisk Institut med 2 uger til den 6. marts 2004, på grund af fædreorlov den 4. juli 2002 til 17. juli august 2002 forlænget Shao-En Ongs ansættelse som akademisk medarbejder ved BMB fra 15. juli Stillingen aflønnes over konto august 2002 ansat Peter Teglberg Madsen som forskningsassistent ved Biologisk Institut fra den 1. august 2002 til den 31. august Stillingen aflønnes over konto august 2002 forlænget Hongchao Lis ansættelse som adjunkt med hovedvægt på forskningsog udviklingsarbejde ved Kemisk Institut fra den 1. december 2002 til den 31. januar august 2002 efter skriftlig behandling nedsat følgende bedømmelsesudvalg til at bedømme ansøgerne til en stilling som adjunkt/lektor i massespektrometri ved Kemisk institut. (j.nr. 341/ ): Lektor Finn Kirpekar, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, SDU Professor Michael Karas, Instrumentelle Analytik, Johann Wolfgang Goethe Universität, Tyskland Per F. Nielsen Ph.D., Protein Biotechnology, Novo Nordisk august 2002 ansat Marnie M. Lai som forskningsassistent ved NIS-Laboratoriet fra den 1. august 2002 til den 31. januar Stillingen aflønnes over konto august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som adjunkt/lektor i Bioinformatik ved Institut for Matematik og Datalogi med ansøgningsfrist den 1. november (j.nr. 341/ ) august 2002 efter skriftlig behandling i fakultetsrådet opslået en stilling som adjunkt/lektor i Bioinformatik ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi med ansøgnings frist den 1. november (j.nr. 341/ ) august 2002 ansat Adam Cohen Simonsen som adjunkt i eksperimentel biofysik med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Fysisk Institut fra 1. september 2002 til 31. august Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden august 2002 ansat Dennis H. Kim som adjunkt i eksperimentel biofysik med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Fysisk Institut fra 1. september 2002 til 31. august Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden august 2002 ansat Christa Trandum som adjunkt i biofysisk kemi med hovedvægt på forsknings- og udviklingsarbejde ved Kemisk Institut fra 1. september 2002 til 30. juni Stillingen er aflønnet af Grundforskningsfonden. VEDRØRENDE FORSKERUDDANNELSEN

9 49) Dekanen har den - 5. august 2002 ansat Peter Aagaard Faurholdt som Ph.D.-stipendiat ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi til gennemførelse af Ph.D.-projektet "Distribuerede styringsarkitektur for modulære systemer" i perioden Stipendiet medfinnansieres med et beløb på kr. fra Odense Stålskibsværft august 2002 ansat Nanna Albæk som Ph.D.-stipendiat ved Kemisk Institut, til gennemførelse af Ph.D.-projektet "Syntese af nye bi- og tricycliske nukleosider" for en 3-årig periode fra Stillingen finansieres over NUC grundforskningscentret august 2002 indskrevet Jens Henriksen som Ph.D.-studerende i molekylær biologi på 5+3 ordningen til gennemførelse af projektet "Mass Spectrometry of Glyrosaminoglyrans (GAG)". Vejledere er professor Peter Roepstorff, Institut for biokemi og Molekylær Biologi samt seniorforsker Lene Hoffmeyer Ringborg, Leo Pharma A/S august tildelt Morten Hegner Nielsen et Ph.D.-stipendium ved Institut for Matematik og Datalogi til gennemførelse af projektet "Path-cycle subdigrafhs in Tournament-like digraphs" for en 4-årig periode fra den august 2002 ansat Ask Frode Jakobsen som Ph.D.-stipendiat ved Fysisk Institut til gennemførelse af projektet "Molekylær modellering af kurvatur-stressfelter" for en periode af 3 år fra august indskrevet Bartosc Pilch som Ph.D.-studerende ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på 5+3 ordningen for en 3-årig periode fra til gennemførelse af projektet "Quantitative Proteomics of the Spliceosome" august 2002 tildelt Patrick Jerzy Hrdlicka et Ph.D.-stipendium ved Kemisk Institut til gennemførelse af projektet "Design og syntese af kimære Ecyd-LNA Nucleosid og Oligonukletid Analog" for en 4-årig periode fra august 2002 ansat Benny Lassen som Ph.D.-stipendiat ved Mads Clausen Instituttet i Sønderborg til gennemførelse af projektet "Mathematical Modelling of Low-Dimensional Semiconductor Structures Accounting for Quantum Effects" for en 3-årig periode fra august 2002 ansat Maria Sandberg Boysen som Ph.D.-stipendiat ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi til gennemførelse af projektet "Regulation af Gene Expression by CLA and Glucose - Implications in Type 2 Diabetes" for en 3-årig periode fra augsut 2002 ansat Lau Sennels som Ph.D.-stipendiat ved Institut for Biokemi og Molekylær Biologi til gennemførelse af projektet "The Role of Ubiquitinylation in Cellular Regulation" for en 3-årig periode fra august 2002 ansat Jacob Krabbe Pedersen som Ph.D.-stipendiat ved Institut for Statistik og Demografi til gennemførelse af projektet "Statistical Methods for Analysing the Effect of Early-life Conditions on Old-age Mortality based on Historical Data frem Scania " for en 3-årig periode fra

10 - 23. august 2002 tildelt Lene Monrad Favrholdt den naturvidenskabelige Ph.D. grad i Datalogi på grundlag af afhandlingen "On-Line Problems with Restricted Input" august 2002 tildelt Nanna K. Christensen den naturvidenskabelige Ph.D. grad i kemi på grundlag af afhandlingen "Branched oligonucleotides and conformationally restricted nucleosides and oligonucleotides" august 2002 tildelt Mingfu Liu den naturvidenskabelige grad i molekylær biologi på grundlag af afhandlingen "Reistance Mechanisms of Macrolide, lincosamide and Streptogramin B (MLSB) Antibiotics in Bacteria" august 2002 bevilget Kent A. Nielsen forlænget orlov uden løn i perioden august 2002 godkendt fortsat deltidsansættelse for Agata Przybyszewska (2/3 af fuldt timetal) Deltidsansættelsen løber i perioden VEDRØRENDE BEVILLINGER 50) Dekanen har den juni 2002 imødekommet ansøgning om medfinasiering på kr i 2002, til et fælles projekt mellem Biomedicinsk Laboratorium og Mærsk Instituttet vedrørende udvikling af en foderautomat til rotter juni 2002 bevilget Fysisk Institut kr. til afholdelse af repetitionsundervisning i FY01 i august juni 2002 bevilget et scholarship på kr. pr. måned i tre måneder til henholdsvis Bao Leri og Sumi Wang med start fra den 1. juli juli 2002 bevilget kr. til Dansk Olympisk Kemikomitè og Kemilærerforeningen, til deltagelse i den 24. Internationale Kemiolympiade i Indien den juli juli 2002 bevilget Kemisk Institut kr i tilskud til erstatning af stjålet dataprojektor juli 2002 bevilget Mærsk Instituttet kr. fra apparatur- og reparationskontoen i forbindelse med etablering af bioinformatiklaboratorium juli 2002 bevilget Institut for Statistik og Demografi ,50 kr. fra apparatur- og reparationskontoen i forbindelse med 50% medfinansiering af computerudstyr juli 2002 bevilget Institut for Biokemi og Molekylær Biologi kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr til Bioinformatiklaboratorium juli 2002 bevilget Kemisk Institut kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr.

11 - 11. juli 2002 bevilget Biologisk Institut kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr juli 2002 bevilget Fysisk Institut kr. fra apparatur- og reparationskontoen til udstyr juli 2002 konventeret 186 studentermedhjælpstimer fra studenterfaglige aktiviteter/faglig tutor-midlerne på Institut for Matematik og Datalogi og samtidig reduceret instituttets annuumskonto med kr juli 2002 bevilget Institut for Matematik og Datalogi 100 undervisningsassistenttimer i 2002 som kompensation for Ph.D.-studerende Jens Svalgaard Frederiksens udlandsophold juli 2002 konventeret kr. svarende til 35 studentermedhjælpstimer fra Institut for Biokemi og Molekylær Biologis annuum, efter anmodning fra Instituttet selv august 2002 godkendt ændring af studieordning for 1-årigt sidefag i Biologisk Antropologi, med virkning for studerende optaget den 1. september 2001 og frem efter august 2002 bevilget ,50 til Insitut for Biokemi og Molekylær Biologi til en ultracentrifuge august 2002 bevilget kr. til Kemisk Institut til brug for afholdelse af efterårslaboratoriet for gymnasieelever i august 2002 bevilget Kemisk Institut og Institut for Biokemi og Molekylær Biologi hver kr. til udviklings arbejde af kurser til Diplomuddannelsen i bioteknologi og kemi august 2002 bevilget Biologisk Institut kr. til kurset "Landmiljø" i foråret august 2002 bevilget kr. til Kemisk Institut til afholdt Kemishow lørdag den 3. maj august 2002 overført følgende overhead beløb for 2. kvartal 2002 til institutterne: Biokemi og Molekylær Biologi Biologi Fysik Kemi Matematik og Datalogi Mærsk ProteomAnalyse NIS-Laboratoriet AgroIndustriel Bioteknologi kr kr kr kr kr kr kr kr kr.

12 Institut for Statistik og Demografis overheadbeløb på kr. overføres ikke til instituttet. - I juni, juli og august 2002 efter indstilling fra uddannelsesudvalget bevilget følgende maksimumbeløb fra uddannelseskontoen: - Overassistent Lina Dyrvig, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kuser Elsk din læser og Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU i Odense henholdsvis den 26. september og 3. oktober samt den 18. og 19. september Overassistent Birthe Lundgaard Hansen, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Engelsk på arbejde og Universitetslov, status og forvaltningslov, der afholdes på SDU hendholdsvis 12 uger frem fra den 19. september og 17. december Overassistent Vibeke Jeppesen, Fakultetessekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Kontorfuldmægtig Liselottte Nielsen, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Fuldmægtig Lone Poulsen, Fakultetssekretariatet: i alt 110 kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Universitetslov, status og forvaltningslov, der afholdes på SDU den 17. december Overassistent Ulla Rytter, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Assistent Irene Susé, Fakultetssekretariatet: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Excel grundkursus, der afholdes på SDU den 28. oktober og den 4. november Laborant Inger Christiansen, BMB: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk udtale og konversation niv. 3, der afholdes på SDU med start den 9. september Laborant Pia Hovendal, BMB: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Grundl. Info.tek/pc'eren og dens styresystemer og Word - grundkursus, der afholdes på SDU henholdsvis den 9. og 16. september samt den oktober Laborant Christina Kirkegaard, BMB: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Excel - gruundkursus og BM101: Biologi A(cellebiologi), der aholdes på SDU henholdsvis den 28. oktober og den 4. november 2002 samt i slutningen af 2002 starten af 2003.

13 - Laborant Jane Serup, BMB i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Grundl. Info.tek./Pc'eren og dens styresystem og Word - grundkursus og Pc-kørkort modul 1 og 2, der afholdes på SDU henholdsvis den 9. og 16. september samt den oktober 2002 samt den 9. og 16. september Fotograf Doris Gahner, BMB: i alt kr. til deltagelse i kurset "Adobe Acrobat grundlæggende og udvidet, PDF workflow", der afholdes på Caslon IT i Højbjerg den 10. og 16. september Laborant tekniker Kate Rafn og Laborant Lene Skou, BMB: hver kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk for øvede - conversation in English niv. 2, der afholdes på SDU med start den 7. oktober Laborant Anette Rasmussen, BMB: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus BM101: Biologi A(cellebiologi), der afholdes på SDU i efteråret Laborant Eva Welander-Raabjerg, BMB: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Præsentations- og tegneprogrammer og Access - grundkursus, der afholdes på SDU henholdsvis den november samt den 18. og 25. november Laborant betjent Lennart Johannesson, Biologi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk på arbejde, der afholdes på SDU med start den 19. september Institutsekretær Merete Jørgensen, Biologi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus IT-kommunikation på IT-Administrator uddannelsen, der afholdes på Tietgenskolen i efteråret Lektor Ole Næsbye Larsen, Biologi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den oktober Laborant Irene Mose Andersen, Kemi: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Excel - grundkursus, der afholdes på SDU den 28. oktober og den 4. november Sekretær Ulla Christensen, Kemi: i alt 110 kr. til deltagelse i det af Det Centrale uddannelsesudvalg udbudte kursus Introduktion til SDU, der afholdes på SDU den 6. november Institutsekretær Inger Rose Hansen, Kemi: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Word - grundkursus og English at work, der afholdes på henholdsvis SDU og i københavn den oktober samt den 28. oktober Overassistent Dorthe Pedersen, Kemi: i alt 870 kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Bliv bedre til at tale med de studerende, der afholdes på SDU den oktober 2002.

14 - Laborant Tove Nyberg, Fysik: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Engelsk for øvede, der afholdes på SDU fra den 7. oktober 2002 og 10 uger frem. - Ingeniør Einar Hougs, IMADA: i alt kr. til deltagelse i det af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kursus Hjemmesider - grundlæggende HTML, der afholdes på SDU den september Sekretær Vibeke Nielsen, Mærsk: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Access - grundkursus og Hjemmesider - grundl. HTML, der afholdes på SDU henholdsvis den 18. og 25. november samt den oktober Fuldmægtig Teodorita Al Seadi. Bioenergigruppen i Esbjerg: i alt kr. til deltagelse i de af Det Centrale Uddannelsesudvalg udbudte kurser Hjemmesider - grundl. HTML, Presentation of papers in English og Fundraising, der afholdes på SDU henholdsvis den september, efteråret 2002 og den 7. november i juni, juli og august 2002 efter indstilling fra Rejsestipendieudvalget bevilget følgende maksimumbeløb fra studierejsekontoen: - Ph.D.-studerende Gitte Ebersbach, BMB: kr. til brug for deltagelse i "Plasmid Biology 2002" i Pittsburgh, USA i perioden juni Forskningsadjunkt Nils Færgemann, BMB: kr. til deltagelse i konferencen "European Research Conference on Exocytosis" i Tomar, Portugal den april Ph.D.-studerende Thomas Kruse og Ph.D.-studerende Jakob Møller-Jensen, BMB: henholdsvis kr. og kr. til deltagelse i "ASM Conference on Prokaryotic Developement" i Quebec, Canada i perioden juli Ph.D.-studerende Morten Krogh Larsen, BMB: kr. til dektagekse i "European C. elegans Meeting 2002" i Paestum, Italien den maj Ph.D.-studerende Sune Lobedanz, BMB: kr. til deltagelse i "29th International Conference on the Biology of the Myxobacteria" i Quebec, Canada i perioden juli Lektor Susanne Mandrup, BMB: kr. til deltagelse i "Nuclear Receptor Superfamily" i Salt Lake City, USA fra den april Ph.D.-studerende Anders Aamann Rasmussen, BMB: kr. til deltagelse i "29th International Conference on the Biology of the Myxobacteria" i Quebec, Canada den juli Lektor Lotte Søgaard-Andersen, BMB: kr. til deltagelse i "2nd International Conference on Analysis of Microbial Cells at the Single Cell Level" i Vejle den juni Ph.D.-studerende Majken T. Wadum, BMB: kr. til deltagelse i "43rd Annual Drosophila Research Conference" i San Diego, USA den april 2002.

15 - Lektor Frede Østergaard Andersen, Biologi: kr. til deltagelse i "6th Congress of the European Association of University Departments and Faculties of Biology" i Lissabon, Portugal den juni Professor Jens Knudsen, Biologi: kr. til deltagelse i "Gordon Research Conference on Lysosomes" i Andover, USA i perioden juni Ph.D.-studerende Christian Lindholst, Biologi: kr. til deltagelse i "12th Annual Meeting of SETAC Europe" i Wien, Østrig den maj Ph.D.-studerende Torsten Bryld, Ph.D.-studerende Dorthe Lindegaard Hansen og Ph.D.- studerende Michael Raunkjær, Kemi: hver kr. til deltagelse i "XV International Round Table, Nucleosides, Nucleotides and Necleic Acids" i Leuven, Belgien i perioden september Ph.D.-studerende Kim F. Haselmann og Frank Kjeldsen, Kemi: henholdsvis kr. og kr. til deltagelse i "50'th ASMS Conference on Mass Spectrometry" i Orlando, USA den juni 2002, og juni Lektor Christine McKenzie, Kemi: kr. til deltagelse i "EuroConference on the Inorganic Side of Molecular Architecture" i Sa Feliu de Guixols, Spanien den 30. august - 5. september Lektor Hans Toftlund Nielsen, Kemi: kr. til deltagelse i "Internationalt forskningssamarbejde med Department of Chemistry" i Melbourne, Australien den 17. juni august Ph.D.-studerende Jakob Toudahl Nielsen, Kemi: kr. til deltagelse i "XX'th ICMRBS Conference" i Toronto, Canada den august Lektor Poul Nielsen, Lektor Erik B. Pedersen og Ph.D.-studerende Phillip Børsting, Kemi: henholdsvis kr., kr. og kr. til deltagelse i "XV International Round Table, Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids" i Leuven, Belgien den september Ph.D.-studerende Michael Raunkjær, Kemi: kr. til deltagelse i sommerskolen "Frontiers in NanoScience and Nanotechnology" i københavn den juni Ph.D.-studereden Signe Inglev Steffansen og Professor Jesper Wengel, Kemi: henholdsvis kr. og kr. til deltagelse i "XV International Round Table, Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids" i Leuven, Belgien den september Lektor Peter Møller Juhl, Fysik: kr. til deltagelse i "9th International Congress on Sound and Vibration" i Orlando, USA den juli Lektor Sven Tougaard, Fysik: kr. til deltageldse i "AVS 49th International Symposium" i Denver, USA den november Ph.D.-studerende Jens Svalgaard Frederiksen, IMADA: kr. til 6 måneders ophold ved Dept. Computer Science, University of Pittsburgh, USA i perioden 15. august 2002 til 15. februar 2003.

16 - Ph.D.-studerende Kasper Larsen, IMADA: kr. til 1 års ophold ved Carnegie Mellon, University of Pittsburgh, USA i perioden september 2002 til september Lektor Klaus Meer, IMADA: kr. til deltagelse i "6th International Symposium on Functional and Logic Programming" i Aizu, Japan den september Ph.D.-studerende Mette Kristensen, AgroIndustriel Biotek.: kr. i forbindelse med 3 måneders besøg ved Uníte de Recherche, Montpellier, Frankrig i perioden april til juni 2002.

MEDDELELSER 11 / 2001

MEDDELELSER 11 / 2001 MEDDELELSER 11 / 2001 Materialet er indtil 19. december fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet to dage før afholdelse af fakultetsrådsmøde, samarbejdsudvalgsmøde samt institut- og studieledermøde,

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006.

28-03-06. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3. Endeligt referat. Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 28. marts 2006. Til stede medlemmer: Flemming Steen Jørgensen

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 23. oktober 2007.

Læs mere

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING

MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING MØDEINDKALDELSE STUDIENÆVNET FOR DANSK, ENGELSK OG DESIGN, KOLDING Mødenr.: 10-2010 Dato: 08. december 2010 Sted: Kolding, lokale K 2.51. Starttidspunkt: 10.00 Sluttidspunkt: 12.00 Udsendt af: Karin Esmann

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 15. august kl i mødelokalet på FKF

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 15. august kl i mødelokalet på FKF Dato: 18. oktober 2013 Reference: J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 15. august kl. 9.45 i mødelokalet på FKF I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (IFK),

Læs mere

Tilmeldte hold til skolecup 2012

Tilmeldte hold til skolecup 2012 Tilmeldte hold til skolecup 2012 Status pr. 2/1/ kl. 20.30 1 7 4 Hold er nu tilmeldt Tilmeld dato Skole Klasse Holdtype Hold nr. Holdleder 20-12-2011 Skovvang 2A Mix 1 Lau G. Nygaard 20-12-2011 Skovvang

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 27. februar kl i lokale 077

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 27. februar kl i lokale 077 Dato: 18. maj 2014 Reference: hkro J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn torsdag den 27. februar kl. 9.30 i lokale 077 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (IFK), professor

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 27. november 2007.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

SKRIVELSER FRA MINISTERIER OG REKTORKOLLEGIET: - Ingen

SKRIVELSER FRA MINISTERIER OG REKTORKOLLEGIET: - Ingen MEDDELELSER 5 /2006 Materialet er fra den 19.06.2006 fremlagt i fakultetssekretariatet (dekanatet) for mødedeltagerne i Akademisk Råd, Institut- og Studieledere samt Samarbejdsudvalget. De omtalte ansættelsesbreve

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Desuden deltog Studievejleder Lene Aarenstrup Nielsen, Fuldmægtig Malena Heanni og Fuldmægtig Helene Kruse Rosenfeldt (referent)

Desuden deltog Studievejleder Lene Aarenstrup Nielsen, Fuldmægtig Malena Heanni og Fuldmægtig Helene Kruse Rosenfeldt (referent) Det Naturvidenskabelige Fakultet Campusvej 55 5230 Odense M Referat af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 16. februar 2010 kl. 9.15 i O78 Tlf. 6550 1000 Fax 6593 3805 www.sdu.dk/nat

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Cand.tech i Maritim Teknologi

Cand.tech i Maritim Teknologi Cand.tech i Maritim Teknologi Indlæg om SDUs nye kandidatuddannelse Udvikling samt indhold Overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med at rette en kandidatuddannelse mod de maritime professionsbachelorer,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde tirsdag den 20. marts 2007.

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 18. september 2008 kl

Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 18. september 2008 kl Syddansk Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Møde i Akademisk Råd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 18. september 2008 kl. 9.00-11.00 Til stede: Fraværende med afbud: Referent: Ole Skøtt,

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl i lokale U69 Dato: 10. december 2014 REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn tirsdag den 21. oktober kl. 10.15 i lokale U69 I mødet deltog: formand professor Poul Nielsen (FKF), lektor Thomas J. D. Jørgensen

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 23. februar 2016, kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 20. maj 2016 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense tirsdag den 17. maj 2016 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole

Læs mere

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00

Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen. Møde afholdt: 4. maj 2016 kl :00 PHD SCHOOL KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT 17. MAJ 2016 Forum Møde i Ph.d.-koordinatorkredsen PHD SCHOOL Møde afholdt: 4. maj 2016 kl. 10.00-12:00 KAREN BLIXENSVEJ 4, 2300 Sted: Referent: 13b.0.27 Mia

Læs mere

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ)

Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) Møde afholdt: Mandag den 23. april 2012. Marianne W. Jørgensen (MWJ) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T ( E N D E L I G T ) 25. APRIL 2012 Forum: Ph.d.-udvalget (tidl. FARMA) PH.D.-ADMINISTRATIONEN

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Naturstofkemi/medicinalkemi/organisk (prioriteret) (prioriteret)

Naturstofkemi/medicinalkemi/organisk (prioriteret) (prioriteret) Til Akademisk Råd 7. november 2006 J.nr. 06-615-4 Ref. MWJ Vedrørende forslag til stipendieområder i forbindelse med opslag af ph.d.- stipendier pr. 1. april og 1. oktober 2007 Nedenstående forslag til

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

OPDELING AF TEKNAT PROCES OG OPGAVER AALBORG UNIVERSITET

OPDELING AF TEKNAT PROCES OG OPGAVER AALBORG UNIVERSITET OPDELING AF TEKNAT PROCES OG OPGAVER AALBORG UNIVERSITET H vo r f o r e n o p d e l i n g a f T E K N AT? Udfordringer Ændring i universiteternes rammebetingelser bevillingsreform øget fokus på uddannelsernes

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen.

Fra fakultetet deltog dekan Flemming G. Andersen, fakultetssekretær Jakob Ejersbo, fuldmægtig Tomas Bech Madsen og fuldmægtig Lisbeth Petersen. SYDDANSK UNIVERSITET Det humanistiske Fakultet 24. september 2004 FGA/tbm/lip Referater af studieledermøderne den 14. september 2004 Referat af møde tirsdag den 14. september 2004 kl. 10 med studielederne

Læs mere

Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag

Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag Workshop C: Forskningslignende opgaver i biologiske og kemiske fag Forskningsbaseret undervisning Karla Frydenvang, lektor, PhD Institut for Medicinalkemi Farmaceutisk Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

MEDDELELSER 2/2003 SKRIVELSER FRA MINISTERIER OG REKTORKOLLEGIET:

MEDDELELSER 2/2003 SKRIVELSER FRA MINISTERIER OG REKTORKOLLEGIET: MEDDELELSER 2/2003 Materialet er fra den 10. april 2003 fremlagt i mødelokalet i Fakultetssekretariatet for mødedeltagerne i fakultetsrådet, institut- og studieledermøder samt SU-møder. SKRIVELSER FRA

Læs mere

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere.

Næstformand Christian Lund Hansen har sammen med medstuderende gennemgået delpolitik for overgang til job og karriere. J.nr. ipoetzsch REFERAT Emne: Referat fra Studienævnsmøde Dato og tidspunkt: Den 14. december 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Campusvej 55, Konferenceafsnittet, lokale 96. Deltagere: Hans Lund, Anders Holsgaard,

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Highscore 1 serie - Damer

Highscore 1 serie - Damer Highscore 1 serie - Damer Nr.: Navn: Navn: Kegler: 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Rita Gabel-Jensen Danske Bank Vu Anh Nguyen System Frugt Kirsten Akselsen MT Højgaard A/S 11 Inge Andersen TDC IF 0 Lena B.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

klasse Blovstrød Engholm Lillerød Lynge Ravnsholt Skovvang

klasse Blovstrød Engholm Lillerød Lynge Ravnsholt Skovvang Status pr. 6/1/2014 kl. 21.30 152 Hold Mix M Total Klasse Blovstrød Engholm Lillerød Lynge Ravnsholt Skovvang 0 3 4 4 1 4 3 19 1 2 3 4 2 3 2 16 2 2 4 3 1 4 2 16 3 3 2 3 3 4 3 18 4 1 4 5 3 3 2 18 5 2 3

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 21. november 2012 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 20. november 2012 Tilstedeværende: Per Servais (formand), Mogens Nielsen, Mikkel Askløf, Christina

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø.

Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Lærerpersonale på Ø. Hornum skole: Navn Bopæl Stilling Ansat fra - til Elida Marie Borup Volstrup Lærer 1951 64 Henry Sørensen Ø. Hornum Skoleleder 1953 80 Franz Julius Hæsum Lærer 1955 77 Niels Oluf Hermansen

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km

Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse Tid 10km Vinterlangdistance 2 Stræktider Rebild Bakker/-25-01-2015 Plads Navn Klasse 10km 1 Rie Stenhøj Baun Mcgrail Ok Pan Århus 1:14:59 06:07= 09:59= 12:04= 15:38= 19:56= 22:34= 28:33= 37:08= 38:45= 44:24= 58:06=

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856

Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Afrapportering af Rollemodeller møde mellem elev og forsker ved Aarhus Universitet projektnummer 119856 Formål Formålet med projektet er at skabe veje til og fora for mange elever til at møde forskere

Læs mere

Prøveplan - Fjernundervisningen (e-læring) FYN - december 2012

Prøveplan - Fjernundervisningen (e-læring) FYN - december 2012 Prøveplan - Fjernundervisningen (e-læring) FYN - december 2012 NB!! Dette er prøveplanen for fjernundervisningshold med undervisning og eksamen i ODENSE (62656500). Der kan stadig ske senere ændringer,

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere