Biofag. Nr.5 november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.5 november 2012"

Transkript

1 Biofag Nr.5 november 2012

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Varm kilde, Disko Svend Erik Nielsen, 2012 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Kasserer: Revisorer: Joan Ilsø Sørensen Kløvervangen Skødstrup Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Nyt fra fagkonsulenten 8 Referat fra generalforsamling i FaDB 12 Anmeldelse: Bioteknologi 6 13 Anmeldelse: Vinterbotanik 14 Aorta Arteriosklerose Blodtryk 18 Hardy-Weinberg modeller i Excel 24 Budget 2013 FaDB 26 Materialehjælp til Den innovative 26 Om foreningens nye hjemmeside 28 Kursus: Fra byg til bryg 30 Kursus: Skriftlighed og bedømmelse i biologi A Jesper Ruggaard Mebus, Kursus: Gær på mange måder 32 Kursus: Blodets kemi 33 Kursus: Sexologi 34 Kursus: Eksperimentel genteknologi

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB Hvor var I henne? Tak til de mere end 40 medlemmer som kom og bare ærgerligt Sonnyboy for de 800 som blev væk. De gik nemlig glip af noget det skal jeg komme tilbage til. Den oktober var folk kaldt af huse der var traditionen tro indbudt til den årlige biokonference og generalforsamling i FaDB. Som jeg antydede i sidste nr. af biofag så fik vi der deltog noget at snakke om. Torsdag var helliget sidste nyt indenfor bakterier og biofilm, professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg universitet stod for flere spændende og vedkommende oplæg på stribe. Om eftermiddagen løftede fagkonsulent Kresten Cæsar Torp lidt af sløret for hvordan de kommende studentereksamens opgaver kan komme til at se ud, bl.a. med Hardy Weinberg i spil. Tak til Kresten fordi vi fik lov til at kigge lidt over skulderen og komme med besyv. Generalforsamlingen blev livlig og konstruktiv, godt nok uden nye forslag eller nye medlemmer til bestyrelsen. Og alligevel med nyt under solen. Der var et nyt medlem som sagde noget i retning af at foreningen bør vise aktivitet og sætte skibe i søen for at vise sin synlighed i stedet for at puge penge. Godt sagt. Og netop derfor har bestyrelsen som noget nyt sat fokus på regionssamarbejdet. Vi ønsker at sætte regionale skibe i søen fremover og til dette vigtige arbejde skal vi finde og støtte de regionale folk. Vi tror at det regionale arbejde er vigtigt i forbindelse med at hverve nye unge grønne medlemmer. I den forbindelse vil jeg gerne rose gamle kendinge fra fx Næstved og Holstebro Gymnasium. De havde taget fat i deres unge kollegaer og vupti så var de med på biokonferencen. Et godt initiativ som vi gerne ser sprede sig som ringe i vandet. Og sørme om foreningens nye hjemmeside ikke også så dagens lys. Nu er det muligt at tilmelde sig til kurserne direkte online. Se samt andet steds i dette blad. Efter generalforsamlingen stod programmet på middag incl. et musisk indslag fra Jørgen Hvidtved. Den efterfølgende sensoriske oplevelse stod på ølsmagning hvilket fik den efterhånden ret gode stemning til at stige til kogepunktet. Fredag blev vi indført i smertens mysterier og så hvordan man måler kroppens informationsflow når vi fx bevæger os, det foregik på institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi på Aalborg Universitet. Og hvordan med biologi A som adgangsgivende til de videregående uddannelser? Og hvad med Antorini var hun der? Til det sidste kan der svares nej men nu var hun jo heller ikke inviteret. Og til det første må man sige at bolden lige nu ligger ovre på universiteternes banehalvdel. Og så et hjertesuk. Hvorfor er det ikke en selvfølge at de nye gymnasielærere i biologi melder sig ind i foreningen? Og hvorfor er det ikke en ligeså stor selvfølgelighed at deltage i den årlige biokonference? Det er der sikkert mange gode grunde til, MEN I går altså glip at et vigtigt socialt samvær og I får ikke bygget det kollegiale netværk som er så vigtigt op. Ses vi næste år? 4

5 Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Tak for sidst til jer jeg var sammen med på biokonference i Aalborg læreplanen og den skriftlige prøve 2013 Mange tak til deltagerne på biokonferencen for deres gode kommentarer til første udgave af de vejledende skriftlige opgaver til biologi A efter 2010-læreplanen. Kommentarerne indgår i arbejdet med at få opgaverne færdige til udsendelse. Det foregår lige nu. Jeg har nævnt de nye opgaver tidligere, men vi er nu så langt, at jeg kan melde nogle generelle forhold ud, som man skal være opmærksom på, hvis man har biologi A-elever. I november udsendes 2-3 vejledende opgavesæt. Det tredie udsendes muligvis først senere. Sættene introducerer spørgemåder i forhold til de ændringer der er sket i læreplanen i 2010, samtidig med at de afspejler den vægtning der vil være i sættene til de kommende eksamener. Dvs. at hovedparten af opgaverne vil være velkendte, mens nogle vil afspejle de nye elementer i kernestoffet. Sammen med opgaverne udsendes også et følgebrev med kommentarer til opgaverne og en revideret typeordsliste. Vejledningen til biologi A rettes først til, til sommer, idet vi ikke ønsker at have flere versioner til at versere indenfor samme skoleår. Jeg håber på lejlighed til at komme rundt i landet og orientere om opgaverne. Indtil videre er der planlagt et eftermiddagskursus om skriftlighed i Aalborg den 4. december og jeg deltager ved gærkurset i Solrød den 12. december (se andetsteds i bladet) læreplanen indførte følgende tilføjelser til kernestoffet (ændringer er markeret med fed skrift): udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder muskler, blodkredsløb, åndedræt samt hormonelle og neurologiske reguleringssystemer Præciseringen skal imødekomme det problem vi har haft, at det har været svært at spørge konkret ind til muskel- og kredsløbsfysiologi i de skriftlige opgaver, så disse emner kan komme mere til deres ret i opgavesættene. eksempler på anvendt bioteknologi, herunder bioinformatik Med den gældende skriftlige eksamensform er det ikke muligt at inddrage arbejde med databaser eller lignende. Eksempler på hvordan der kan spørges har tidligere været præsenteret, fx i opgaven Endosymbiose fra i sommers eller Truede tigre fra de tidligere vejledende opgavesæt. Derudover kan bioinformatik også optræde som sammenligning af sekvenser og en forståelse af genetisk diversitet, eksempler på dette kan ligeledes findes i tidligere opgaver. populationsbiologi og populationsgenetik, herunder Hardy-Weinberg-loven Tilføjelsen indebærer bl.a. en kvantificering af populationsgenetikken, så eksaminanden vil blive bedt om at beregne frekvenser, evt. på baggrund af Hardy-Weinberg-ligevægt, kan regne mellem genotyper og fænotyper, og kender forudsætningerne for Hardy-Weinberg-ligevægt. 5

6 eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt statistisk resultatbehandling inden for områderne fysiologi, genetik, evolution, biokemi, immunologi og økologi. Dette indebærer igen mere fokus på fagets kvantitative aspekter til den skriftlige eksamen, knyttet til resultatbehandling. Mere konkret vil eksaminanderne i forhold til deskriptiv statistik forventes at kunne bruge relevante IT-værktøjer fra matematik til at finde foreskrifter for lineære og eksponentielle sammenhænge ved regression og vurdere om sammenhængen er datamæssig og biologisk relevant. Det kan være ved at vurdere R2-værdi, visuelt bedømme målepunkternes fordeling og overveje om resultatet kan forklares med relevante biologiske processer. De vil også forventes at kunne forholde sig til variation, angivet i diagrammer som spredning i form af fejllinier eller fx som spredte målepunkter omkring en kurve. I forhold til statistiske tests, vil der være tale om χ2-test, idet de kender denne test fra matematik B, som biologi A jo er bundet til i flg. bekendtgørelsen. Som det fremgår, forventes det, at de databehandlingsværktøjer eleverne kender fra matematik B, også kan anvendes i biologi A, indenfor bestemte områder (foretage forskellige beregninger, afbilde data, regression, evt. χ2-test). Der er ikke krav om bestemte værktøjer. Opgaverne stilles, så både Maple, Excel, TI-Nspire eller andre programmer kan anvendes. Det er vigtigt at understrege, at der i opgaverne lægges vægt på at matematikværktøjer anvendes med en biologisk pointe. Dvs. at det ikke bare handler om at kunne foretage en beregning eller finde en foreskrift, men også om at forstå de processer der ligger bag. Jeg vil opfordre jer til at dele gode måder at arbejde med disse redskaber, fx ved indlæg her i bladet. Det kan være i form af databehandling til konkrete forsøg. Første skridt er selvfølgelig at kontakte matematiklæreren I deler klasse med. Fagsærtræk i innovation Der arbejdes for øjeblikket med innovation på mange skoler, og jeg er også involveret i dette i andre sammenhænge. I den forbindelse har fagkonsulenterne skrevet kort om hvordan de ser deres fag i innovationstemaer og innovationsprojekter. Det konkrete fokus er på AT, men implikationerne er nu mere generelle. For jer der arbejder med dette, vil jeg gøre opmærksom på fagsærtrækkene, som findes nederst på siden på følgende link: Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-ogfag/Forsoegsfag-i-de-gymnasiale-uddannelser/ Innovation-i-AT Tak for kommentarerne fra jer som jeg var sammen med på AT-konferencerne i september. Innovation høres i rigtig mange sammenhænge for øjeblikket, og i et overraskende stort antal betydninger. Som jeg ser udfordringen, skal vi på det gymnasiale område have begrebet konkretiseret, særligt i forhold til to overvejelser: Ikke al god innovation er relevant i gymnasiet. Vi beskæftiger os med faglig baseret innovation. Måske får studenterne på den måde også nogle generelle kompetencer til at få gode ideer, men vores fokus er på at være fagligt innovative. Hvor er biologi særligt nyttigt? Faget indeholder jo en række både teknikker og metoder som kan anvendes nyttigt, og vi beskæftiger os med en række problemstillinger, hvor innovative løsninger kan være relevante. Undervisning i innovation, som udvikler og fornyer fagligheden i gymnasiet er særlig interessant at få frem. Hvor kan biologiundervisningen tilføres noget 6

7 interessant? Det kan fx være ved at eleverne motiveres til konkret at anvende fagets metoder. Det kan også være nye måder at opbygge et undervisningstema, hvor der arbejdes på at finde løsninger på problemer, ikke kun forstå dem. Et grundlæggende didaktisk spørgsmål kan være: Lærer eleverne biologi de ellers ville have lært på andre måder med innovationsundervisning, eller lærer de biologi de ellers ikke ville have lært af innovationsundervisning. Det første er fint, det sidste er jo rigtigt interessant. Jeg tænker ikke her nødvendigvis på nyt stof, men på at få nye vinkler og tilgange på undervisningen, fx i det eksperimentelle arbejde. Det kan være gennem det at skulle bruge eksperimenter til at udvikle løsninger. Didaktisk kan der evt. være inspiration at hente i den konstruktionistiske pædagogiske skole, selvom den ofte har haft fokus på brugen af IT. Jeg vil ønske jer et fortsat godt efterår, SRPperiode, og en god jul, når vi når så langt. Nyhedsbrev nyhedsbrev aldrig har det været lettere at blive opdateret nyheder tilbud inspiration artikler A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J 8220 Brabrand 7

8 referat Generalforsamling i FaDB Torsdag d. 4. oktober 2012, kl , på First Hotel, Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Lisbeth Bødker Nielsen blev valgt til dirigent og Johanne Jensen som referent. 2. Bestyrelsens beretning ved Svend Erik Nielsen: Oprettelse af den politiske tænketank med henblik på synliggørelse af biologi gennem medierne. Det er et ønske at Biologi A bliver adgangsgivende fag. Der har derfor bl.a. været henvendelse til politikere på Folkemødet på Bornholm. Bolden ligger nu hos universiteterne som er positive overfor ideen. Der har været møde med GL og rektorforeningens formand om at holde kurser i de faglige foreninger og reetableringen af de faglige udvalg. Fagligt forum for NV og biologi. Der har været en evaluering i begge fora. Biofag laves af Jesper Mebus og Svend Erik Nielsen. Særnummer om klima senere på året. Afsluttede konsortier: Biologi-idræt fagsamarbejde er afsluttet med konference Blodets kemi afsluttet med et kursus som afholdes i januar Konsortier der er i gang: Biologi som fremmedsprog Det biologiske eksperiment. Afsluttes med en konference til foråret Biomatematik, samarbejde med biologi og matematik De nye konsortier, hvor interesserede kan melde sig: Det skrevne sprog i bioteknologi Eksperimenter i bioteknologi. Hvordan skabes nysgerrighed i NV? Biokemiske processer Hvis du har lyst til at deltage i det faglige udviklingsarbejde i et af de nye konsortier, kan henvendelse ske til Svend Erik Nielsen, Biologiolympiade (IBO) ved Birthe Zimmermann, Kirsten Wøldike: Orientering om materiale der viser tidligere olympiader samt det der er relevant for den kommende olympiade, ligger på emu en: biol/index.html Det er en udfordring at få fat i de bedste elever, og lærerne opfordres til at få eleverne til at deltage, både elever i 2. og 3.g. Deltagelse i 1. runde kan tælle som en skriftlig aflevering. Birthe orienterede endvidere grundigt om forløbet i forbindelse med udtagelsen til den internationale biologiolympiade. Beretning fra Nucleus ApS ved Ole Kunnerup: Bioteknologi nr. 5 og 6 er udkommet, Immunologi globale udfordringer og infektionssygdomme er lige udkommet, kommende udgivelse er Kroppen i fokus, som er beregnet til studieretningen med biologi og idræt. Kommende udgivelse bliver en elektronisk grundbog til c-niveau. Elektroniske bøger kan kun købes gennem Gymportalen.dk. 8

9 Der blev efterlyst bøger om eksperimentelt arbejde. Jane Burkarl: Bestyrelsen vil gerne have mere gang i det regionale arbejde. Man opfordres til finde på aktiviteter, der kan foregå i regionerne. Christian Rix: Præsentation af nye hjemmeside for FaDB, På hjemmesiden vil der bl a. ligge tilmelding til kurser, elektroniske udgaver af Biofag m.m. Hjemmesiden vil blive linket fra emu en. FaDB-kurser: Har fundet sted: Eksperimentel genteknologi Vaden i forandring Malaria og antistoffer Rejsekursus til Østnepal Tilpasning til kulde Muskelfysiologi Kommende kurser: Gær på mange måder Blodets kemi Økotoksikologi Sexologi Eksperimentel genteknologi Fedt og fedme Muskelfysiologi Byg og bryg 2 kurser gav underskud men ellers er der kr i overskud på kursuskontoen. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. regionalsekretærer med det formål at styrke det regionale arbejde, arbejde i redaktionen for biofag. Regnskabet giver i underskud, kassebeholdning på kr. med det indregnede underskud. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 4. Budget for 2013, herunder fastsættelse af kontingent. Joan Ilsø Sørensen: Der budgetteres med både lidt lavere indtægter og lavere udgifter. Der afsættes kr. til det regionale arbejde, så medlemmerne ikke skal betale for fyraftensmøder. Der blev opdaget en regnefejl i budgettet. Dirigenten foreslår at der kommer et korrigeret budget i næste nummer af Biofag og kontingentet fastholdes på det samme beløb. Dette forslag blev vedtaget. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag. 6. Valg til bestyrelsen. Genvalg af Svend Erik Nielsen, Jane Burkarl, Ole Kunnerup. 7. Valg af revisorer til FaDB: Genvalg af Benny Silvert. FaDB-kurser: Genvalg af Jesper Mebus. 8. Eventuelt. Intet. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2011 til godkendelse. Joan Ilsø Sørensen: Lille medlemsfremgang så der næsten er 900 medlemmer. Største poster af udgifter er udgivelse af Biofag og medlemsfortegnelse, Biokonference, møder bl.a. med 9

10 Biokonference Fotos: Jesper Ruggaard Mebus, 2012

11 Bioteknologi 5 Bioinformatik Forfatter: Frank Grønlund Jørgensen. 91 sider, kr. 98 ekskl. moms E-bog på vej Bioinformatik kan benyttes som supplerende stofområde i bioteknologi A og biologi A/B. Bioteknologi 6 handler om bioinformatik, dvs. matematisk analyse af biologiske data, typisk DNA, RNA eller proteiner. Tema 12 Molekylær evolution tager udgangspunkt i Darwins evolutionsteori og forklarer hvordan man vha. en række bioteknologiske teknikker og matematiske algoritmer og analysemetoder kan fastlægge slægtskab mellem nulevende arter og deres fælles forfædre. Vores egen art, Homo sapiens, bruges som gennemgående eksempel. Tema 13 Genetisk variation arbejder med genomets opbygning og de specielle sekvenser som anvendes i studier af genetisk variation. Metoderne kan bruges til bestemmelse af slægtskab, beregne risikoprofil for en række sygdomme og i retsgenetikken. I forbindelse med populationsgenetik gennemgås Hardy-Weinbergloven og Χχ2 -test. Bogen henvender sig først og fremmest til studieretninger med bioteknologi eller matematik B og biologi A/B idet den lægger op til tværfaglige samarbejder. På hjemmesiden lægges øvelser og opgaver. nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, ,

12 anmeldelse Bioteknologi 6 Af Jesper Ruggaard Mebus Bioteknologi 6 er lige udkommet fra Nucleus Forlag og bogen indeholder to temaer nemlig; molekylær evolution og genetisk variation. Det har ikke været muligt at efterprøve linksene i bogen, da de endnu ikke er fungerende på Nucleus hjemmeside, men forventes snart at fungere ligesom ved de øvrige hæfter i bioteknologiserien. Det er sjældent man glæder sig meget til en ny bog udkommer, men netop denne bog har været savnet længe og indholdet om bioinformatik er noget der mangledes udgivet på dansk, i et sprog så eleverne kunne forstå det. Begge temaer lægger godt op til de nye læreplansændringer der er foretaget i biologi a, hvor netop bioinformatik og genetisk variation og brug af Hardy-Weinberg-loven og chi-i-anden naturligt kommer til at indgå i et biologi a forløb. Der er ingen tvivl om at det er et godt gennemarbejdet materiale der lægges frem. Temaerne indeholder rigtigt meget information og figurerne er godt valgte og gode til at uddybe detaljer i teksten. Som sædvanligt er brug af links i teksten udnyttet dog måske ikke helt så meget som i andre af bøgerne i serien, men Titel: Bioteknologi 6 Forfatter: Frank Grønlund Jørgensen Forlag: Nucleus Forlag, Aarhus Antal sider: 91 Vejledende pris: 98,00 + moms ISBN: der er dog en del links. Nogle steder må man sige, at informationsmængden er rigtig stor. Der er meget information i de enkelte afsnit og der er mange fremmedord. Det er derfor et brud med at serien i øvrigt har brugt det didaktiske princip, at temaerne vendte tilbage til kernestoffet flere gange, så man fra flere temaer fik belyst samme kernestof det er selvfølgeligt vanskeligt når emnet er helt nyt. I temaet om molekylær evolution står der meget på forholdsvis få sider, og dermed er temaet velegnet til opslagsværk om molekylær evolution. Nogle gange synes jeg, at en gennemgang af et vanskeligt stof fx dotplots bliver lidt for kort til en fornuftig forståelse af emnet. Temaet om genetisk variation er mere i balance i forhold til indholdsmættethed. Det er et meget spændende område, hvor genetisk variation på et molekylært plan behandles og det er rigtigt interessant i forhold til, at vi normalt har arbejdet med genetisk variation i populationer. Netop at se på genetisk variation på molekylært plan giver nogle muligheder for at binde økologi og genetik sammen på en spændende måde. Man må nyde den henvisning der er til at arbejde med genetisk drift i forbindelse med bevaring af arter og i forbindelse med generelle spørgsmål om biodiversitet, hvor man faktisk kan modellere sig til en kritisk bestandstørrelse rent genetisk. Et meget spændende bud på at løse nogle af de nye dele til læreplanen i biologi og som supplerende stof i bioteknologi. 12

13 anmeldelse Vinterbotanik Af Jesper Ruggaard Mebus Hvordan skal man anmelde en flora? Og så med træer og buske i vintertilstand. Man kan huske at ask har sorte modsatte knopper og ellers plejer man at se ned i skovbunden efter visne blade indtil blæsevejr har flyttet så meget rundt på dem, at man ikke kan finde ud af hvad træ de stammer fra. Til det er en vinterflora sagen. Jeg forsøger her at give en overordnet beskrivelse af floraens opbygning og ser på den i forhold til Gram og Jessens Træer og buske i vintertilstand fra Vinterbotanik er en bog til bestemmelse af vildtvoksende træer og buske i vintertilstand. Bogen dækker 165 arter og er meget omfattende og rigt illustreret. Oprindeligt har man været henvist til Gram og Jessens Træer og buske i vintertilstand fra 1960, og det er også en udmærket bog, der med en lang indledning giver nøgler, man kan arbejde ud fra. Indledningen i Vinterbotanik er væsentlig kortere og mere illustreret af flotte, skarpe farvefotos. Hovednøglen er da også bygget væsentligt anderledes op end i den gamle bog og de 5 undernøgler virker rigtigt lette at gå til. Når man har været igennem en af de 5 undernøgler når man frem til en familie/slægt eller art, hvorfra man ved gode illustrationer relativt nemt kommer til en korrekt artsbestemmelse. Bogens brug af illustrationer gør den meget let at bruge til at finde de karaktertræk der spørges efter i nøglerne, hvor man uden at skulle slå op forrest i bogen i en stor indledende tekst nemt kan se nøglekaraktertræk. Det der er bogens absolutte force er også dens Titel: Vinterbotanik Forfattere: Signe Frederiksen og Bo B. Johansen Forlag: Forlaget Epsilon, København Antal sider: 168 Pris: 175,00 inkl. moms ISBN: håndterbarhed. Det er en høj ikke særlig dyb bog med 170 sider i et hardback-format, som gør den velegnet som feltbog, og det er da også således at voksested (habitus) er gengivet netop med sigte på feltarbejde ligesom der på inderopslaget er trykt en lineal til feltbrug. Bogen har selvfølgelig et register med både videnskabelige navne (kursiv) og de danske navne. Ligeledes er der en liste over fagord, men det første fagord jeg ikke kendte var ordet vanris, og det stod ikke i listen, så helt fuldkommen er fagordslisten ikke, men det er også det eneste negative man kan sige om denne bog. Og ud over at det er et meget flot og omhyggeligt arbejde de to forfattere har lavet både hvad angår tekst og billeder, så er det en meget billig bog, hvilket vi kan takke fonde for, nemlig Aage V. Jensens Fond, 15. juni fonden og Veluxfonden, der alle har været med til at sponsere dette arbejde. En god bog til bogdepotet og et fint julegaveønske til privaten ellers skynd jer ud og køb den selv. 13

14 Aorta - Arteriosklerose - Blodtryk Til mine kollegaer Jeg har skrevet to øvelsesvejledninger, hvor eleverne bygger en eksperimentel pædagogisk model til belysning af systolisk og diastolisk blodtryk, tryk i venstre hjertekammer og betydningen af aortas elasticitet og arteriosklerose. Den første øvelsesvejledning er Den guidede udgave, et rigtigt kogebogsforsøg, hvor der er en rimelig stor sikkerhed for at eleverne får nogle brugbare resultater og en forøget faglig forståelse. Der kan være mange gode pædagogiske argumenter for den type af øvelsesvejledninger, meeæeenn det er lidt kedeligt. Vi må kunne stille større krav til vore elever end at reproducere! Vi må øve vores elever i at arbejde innovativt, eksperimentelt med biologien, dyrke deres kreative påhitsomhed, kaste dem ud på dybere vand! Jeg har derfor omskrevet øvelsesvejledningen til Den innovative. For de elevhold, der kan bruge deres fantasi på en kreativ måde, er det forhåbentlig en inspirerende vejledning, men for de hold, der ikke bobler af gode indfald, er det frustrerende. Jeg har derfor tilføjet et hjælpeark - to måleserier fra en model - som kan udleveres på et passende tidspunkt i forløbet. Som yderligere hjælp har jeg lavet et separat hjælpeark med en materialeliste. Men husk at hjælpearkenes informationer virker innovationsbegrænsende, ensretter løsningen og er på alle måder ødelæggende for kreativiteten! Jeg har selv prøvet at se bort fra hjælpearkene og startet forfra på en ny løsning, men det er meget svært. For når man først..! Men hvor kreative er vi som lærere? Prøv i jeres faggruppe, at lave øvelsen Den innovative. Brug eventuelt (men kun hvis det er nødvendigt) informationerne i materialehjælpearket. Dette hjælpeark er trykt andet steds i dette nummer af Biofag. Lad vær med at læse det! I næste nummer af Biofag kommer så Den guidede udgave, som kan fungere som redningskrans. Rigtig god fornøjelse, Ulrik Ravnborg 14

15 Aorta, arteriosklerose og blodtryk Den innovative Af Ulrik Ravnborg, Gribskov Gymnasium Øvelsen gå ud på at I skal etablere en eksperimentel pædagogisk model til belysning af systolisk og diastolisk blodtryk, tryk i venstre hjertekammer og betydningen af aortas elasticitet og arteriosklerose. Modellen skal kunne generere måleserier, der illuderer blodtrykket i venstre hjertekammer og i aorta hos en rask person og tilsvarende hos en person med arteriosklerose. Forberedelse til øvelsen: I skal i grupper af 4 personer i første blok diskutere og give et kort fælles skriftligt svar på følgende punkter: Modellen 1. Hvad forstås der ved en model? 2. Hvilke fordele er der ved at anvende modeller? 3. Hvilke ulemper er der ved at anvende modeller? 4. Hvad betyder det, at modellen I her skal arbejde med, er en eksperimentel model? 5. Hvad betyder det, at modellen I her skal arbejde med, er en pædagogisk model? 6. Giv en kort fysisk forklaring på tryk. 7. Hvordan vil I kunne måle tryk? 8. Giv en kort fysisk forklaring på strømning. 9. Hvad skal der til for at få en gas eller væske til at strømme gennem et rør? 10. Hvad afhænger strømningshastigheden af? Sammenlign med Ohms lov. Fysiologien 1. Hvad er aorta, arterier, arterioler, kapillærer, vener? 2. Hvad forstås der ved det systoliske blodtryk? 3. Hvad forstås der ved det diastoliske blodtryk? 4. Hvilken funktion har hjerteklapper? 5. Hvorledes skabes der et højt tryk i hjertekamrene? 6. Hvornår er hjerteklapperne lukkede? 7. Hvornår er hjerteklapperne åbne? 8. Hvorledes er karvæggen i aorta opbygget? Hvilke egenskaber giver det aorta? 9. Hvad er arteriosklerose? 10. Hvilken betydning har arteriosklerose for arteriernes elasticitet? 11. Hvilken betydning har arteriosklerose for det systoliske og det diastoliske blodtryk? 12. Gå på nettet og undersøg den lægelige betydning af arteriosklerose. Den innovative øvelsesvejledning I skal arbejde sammen i grupper af 4 personer om at udvikle en eksperimentel pædagogisk model til belysning af; systolisk og diastolisk blodtryk, tryk i venstre hjertekammer og betydningen af aortas elasticitet og arteriosklerose. Modellen skal kunne generere måleserier, der illuderer blodtrykket i venstre hjertekammer og i aorta hos en rask person og tilsvarende hos en person med arteriosklerose. 15

16 Åreforforkalning. Smartdraw 2013 INC, Jesper Ruggaard Mebus, 2012 Modellen må tage udgangspunkt i de anatomiske forhold delelementer omkring: Blod, hjerte, hjerteklapper, aorta og arterier. Hver af disse dele må også i modellen have en fysisk eksistens. Overvej hvilke egenskaber, hver af de anatomiske dele har og prøv at oversætte dem til et delelement af en model. 1. Forberedelse: Ingen kan være innovative på kommando. Det kræver tid, hvor man tænker over problemstillingen, leger med tanken, pusler med opgaven. I skal derfor på dette sted i øvelsen have en pause på mindst en uges tid, hvor I en gang imellem vender tilbage til opgaven, i håb om den geniale ide pludselig er der. Husk at notere - skitsere; den gode ide er gjort af et flygtigt stof! 2. Idéfase i gruppen hvor I ikke må tale sammen: Start med minimum min, hvor I med brug af blyant og papir skriver ideer, mindmaps, skitserer hvorledes I hver for sig ville løse opgaven, idet I tager udgangspunkt i jeres overvejelser, ideer fra forberedelsesfasen og de materialer I evt. har fået stillet til rådighed. 3. Udveksling af ideer: Hver deltager får et til to minutter til ukommenteret at fremlægge egne ideer. Når alle har fremlagt tages en runde med kommentarer. 4. Samarbejde: Vælg de ideer I synes er gode og prøv i fællesskab at videreudvikle dem. 5. Lav en skitse som I kan bygge jeres model efter. 6. Hypotese: Skitser i et koordinatsystem, hvilke måleresultater I forventer at opnå med jeres eksperimentelle model. Giv en kort forklaring af jeres hypotese. 7. Det praktiske: Byg jeres model og afprøv om den virker som I forestiller jer det. 8. Måleresultater og evaluering: Hvis modellen ikke lever op til jeres forventninger, er det så muligt at forbedre den eller bliver I nødt til at kassere modellen? 9. Hvis modellen er OK, er der så mulighed for at korrigere den, så den kommer til at fungere bedre? 10. Formidling: Skriv en kortfattet vejledning gerne indeholdende billeder således, at andre hold kan bygge jeres model. 11. Fremlæggelse: Forbered en kortfattet mundtlig fremlæggelse af jeres model gerne understøttet af en PowerPoint præsentation. 16

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2015 Institution Vestegnen hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi C Lene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VoksenUddannelsesCenter Frederiksberg (VUF) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Biofag. Nr.4 september 2012

Biofag. Nr.4 september 2012 Biofag Nr.4 september 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

Dig og din puls Lærervejleding

Dig og din puls Lærervejleding Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater Spørgsmål 1 Immunforsvaret Gør rede for immunforsvarets opbygning og funktion. Analyser immunforsvarets respons på en virusinfektion og inddrag en metode til påvisning af sygdomme. Forklar endvidere formålet

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave]

Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2. Bjørn Felsager September 2012. [Fjerde udgave] Statistik med TI-Nspire CAS version 3.2 Bjørn Felsager September 2012 [Fjerde udgave] Indholdsfortegnelse Forord Beskrivende statistik 1 Grundlæggende TI-Nspire CAS-teknikker... 4 1.2 Lister og regneark...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

statistik statistik viden fra data statistik viden fra data Jens Ledet Jensen Aarhus Universitetsforlag Aarhus Universitetsforlag

statistik statistik viden fra data statistik viden fra data Jens Ledet Jensen Aarhus Universitetsforlag Aarhus Universitetsforlag Jens Ledet Jensen på data, og statistik er derfor et nødvendigt værktøj i disse sammenhænge. Gennem konkrete datasæt og problemstillinger giver Statistik viden fra data en grundig indføring i de basale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Biologi B Torben

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Skønheden begynder med

Skønheden begynder med Skønheden begynder med En matematisk fraktal den lille tabel Matematik på C-niveau er obligatorisk i alle 4 gymnasiale ungdomsuddannelser: Hf, hhx, htx, stx I denne lille pjece kan du få et indtryk af,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2015 Skoleår 2014/2015 Thy-Mors HF & VUC Hfe Matematik,

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx Biologi B Liat Romme Thomsen Hold 2.i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 10/11 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik C Trille Hertz Quist 1.c mac Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

KEMI GYMNASIE/HF/VUC

KEMI GYMNASIE/HF/VUC KEMI GYMNASIE/HF/VUC K HAASE FORLAG WWW.HAASE.DK Velkommen På de næste sider præsenteres BASISKEMI, som på nuværende tidspunkt har overgået mange salgsrekorder. Det er derfor, vi med sindsro kalder systemet

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Nr 1. Fra gen til protein

Nr 1. Fra gen til protein Nr 1 Fra gen til protein Med udgangspunkt i vedlagte illustrationer bedes du besvare følgende: Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Mathias Turac 01-12-2008

Mathias Turac 01-12-2008 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Eksponentiel Tværfagligt tema Matematik og informationsteknologi Mathias Turac 01-12-2008 Indhold 1.Opgaveanalyse... 3 1.1.indledning... 3 1.2.De konkrete krav til opgaven...

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Beskriv hvordan livet er opstået og gør rede for opbygningen af hhv. eukaryoter og prokaryoter. Gør rede for Lamarck og Darwin evolutionsteorier

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Biofag. Nr.5 november 2013

Biofag. Nr.5 november 2013 Biofag Nr.5 november 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/5, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel

Fagdidaktisk kursus i. Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) Vejle Center Hotel Fagdidaktisk kursus i Datalogi-C (stx/hf), Multimedier-C (hhx) Informationsteknologi-C (hhx-gux) 09.09.14 ( kl 14.00) 11.09.14 ( kl 16.00) Vejle Center Hotel Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle ( Modul

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 (denne beskrivelse dækker efterår 2011 og forår 2012) Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg, Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Biologi B Anne

Læs mere

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013

Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Eksamensspørgsmål til biocu til mandag d. 10. juni 2013 Nr. 1. Fra gen til protein. Hvordan er sammenhængen mellem DNA ets nukleotider og proteinets aminosyrer? Beskriv hvad der sker ved henholdsvis transskription

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 14/15, eksamen maj-juni 15 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16

Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Studieplan for Naturvidenskabelig Faggruppe, 2015-16 Forløb 1: Intro & Metode Introduktion til Naturvidenskabelig Faggruppe, naturvidenskabelig metode og til fagene. Hvordan arbejder man naturvidenskabeligt?

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Ny karakterskala nye mål?

Ny karakterskala nye mål? Ny karakterskala nye mål? Workshop Camilla Rump Lene Møller Madsen Mål for workshoppen Efter workshoppen skal deltagerne kunne Lave en operationel mål- og kriteriebeskrivelse af 12-tallet og 2-tallet for

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Biolog

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Eksamensopgaver i matematik

Eksamensopgaver i matematik Eksamensopgaver i matematik med TI-Nspire CAS ver. 2.0 Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Marts 2010 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Bedømmelse af besvarelse...2 Eksempel 1 Lineære sammenhænge...3 Eksempel

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer

Læringsmål Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer Uge 33-48 Målsætningen med undervisningen er at eleverne individuelt udvikler deres matematiske kunnen,opnår en viden indsigt i matematik kens verden således at de kan gennemføre folkeskolens afsluttende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 200/2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Matematik C, HF Johnny

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby hf2 matematik C Steffen Jørgensen

Læs mere