Biofag. Nr.5 november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.5 november 2012"

Transkript

1 Biofag Nr.5 november 2012

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Varm kilde, Disko Svend Erik Nielsen, 2012 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelse. Foreningen af Danske Biologer Formand: Næstformand: Svend Erik Nielsen Jane Burkarl Redaktionen afsluttet Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Kasserer: Revisorer: Joan Ilsø Sørensen Kløvervangen Skødstrup Benny Silvert Jesper Ruggaard Mebus (FaDB-kurser)

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Nyt fra fagkonsulenten 8 Referat fra generalforsamling i FaDB 12 Anmeldelse: Bioteknologi 6 13 Anmeldelse: Vinterbotanik 14 Aorta Arteriosklerose Blodtryk 18 Hardy-Weinberg modeller i Excel 24 Budget 2013 FaDB 26 Materialehjælp til Den innovative 26 Om foreningens nye hjemmeside 28 Kursus: Fra byg til bryg 30 Kursus: Skriftlighed og bedømmelse i biologi A Jesper Ruggaard Mebus, Kursus: Gær på mange måder 32 Kursus: Blodets kemi 33 Kursus: Sexologi 34 Kursus: Eksperimentel genteknologi

4 Nyt fra bestyrelsen Af Svend Erik Nielsen, formand FaDB Hvor var I henne? Tak til de mere end 40 medlemmer som kom og bare ærgerligt Sonnyboy for de 800 som blev væk. De gik nemlig glip af noget det skal jeg komme tilbage til. Den oktober var folk kaldt af huse der var traditionen tro indbudt til den årlige biokonference og generalforsamling i FaDB. Som jeg antydede i sidste nr. af biofag så fik vi der deltog noget at snakke om. Torsdag var helliget sidste nyt indenfor bakterier og biofilm, professor Per Halkjær Nielsen, Aalborg universitet stod for flere spændende og vedkommende oplæg på stribe. Om eftermiddagen løftede fagkonsulent Kresten Cæsar Torp lidt af sløret for hvordan de kommende studentereksamens opgaver kan komme til at se ud, bl.a. med Hardy Weinberg i spil. Tak til Kresten fordi vi fik lov til at kigge lidt over skulderen og komme med besyv. Generalforsamlingen blev livlig og konstruktiv, godt nok uden nye forslag eller nye medlemmer til bestyrelsen. Og alligevel med nyt under solen. Der var et nyt medlem som sagde noget i retning af at foreningen bør vise aktivitet og sætte skibe i søen for at vise sin synlighed i stedet for at puge penge. Godt sagt. Og netop derfor har bestyrelsen som noget nyt sat fokus på regionssamarbejdet. Vi ønsker at sætte regionale skibe i søen fremover og til dette vigtige arbejde skal vi finde og støtte de regionale folk. Vi tror at det regionale arbejde er vigtigt i forbindelse med at hverve nye unge grønne medlemmer. I den forbindelse vil jeg gerne rose gamle kendinge fra fx Næstved og Holstebro Gymnasium. De havde taget fat i deres unge kollegaer og vupti så var de med på biokonferencen. Et godt initiativ som vi gerne ser sprede sig som ringe i vandet. Og sørme om foreningens nye hjemmeside ikke også så dagens lys. Nu er det muligt at tilmelde sig til kurserne direkte online. Se samt andet steds i dette blad. Efter generalforsamlingen stod programmet på middag incl. et musisk indslag fra Jørgen Hvidtved. Den efterfølgende sensoriske oplevelse stod på ølsmagning hvilket fik den efterhånden ret gode stemning til at stige til kogepunktet. Fredag blev vi indført i smertens mysterier og så hvordan man måler kroppens informationsflow når vi fx bevæger os, det foregik på institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi på Aalborg Universitet. Og hvordan med biologi A som adgangsgivende til de videregående uddannelser? Og hvad med Antorini var hun der? Til det sidste kan der svares nej men nu var hun jo heller ikke inviteret. Og til det første må man sige at bolden lige nu ligger ovre på universiteternes banehalvdel. Og så et hjertesuk. Hvorfor er det ikke en selvfølge at de nye gymnasielærere i biologi melder sig ind i foreningen? Og hvorfor er det ikke en ligeså stor selvfølgelighed at deltage i den årlige biokonference? Det er der sikkert mange gode grunde til, MEN I går altså glip at et vigtigt socialt samvær og I får ikke bygget det kollegiale netværk som er så vigtigt op. Ses vi næste år? 4

5 Nyt fra fagkonsulenten Af Kresten Cæsar Torp Tak for sidst til jer jeg var sammen med på biokonference i Aalborg læreplanen og den skriftlige prøve 2013 Mange tak til deltagerne på biokonferencen for deres gode kommentarer til første udgave af de vejledende skriftlige opgaver til biologi A efter 2010-læreplanen. Kommentarerne indgår i arbejdet med at få opgaverne færdige til udsendelse. Det foregår lige nu. Jeg har nævnt de nye opgaver tidligere, men vi er nu så langt, at jeg kan melde nogle generelle forhold ud, som man skal være opmærksom på, hvis man har biologi A-elever. I november udsendes 2-3 vejledende opgavesæt. Det tredie udsendes muligvis først senere. Sættene introducerer spørgemåder i forhold til de ændringer der er sket i læreplanen i 2010, samtidig med at de afspejler den vægtning der vil være i sættene til de kommende eksamener. Dvs. at hovedparten af opgaverne vil være velkendte, mens nogle vil afspejle de nye elementer i kernestoffet. Sammen med opgaverne udsendes også et følgebrev med kommentarer til opgaverne og en revideret typeordsliste. Vejledningen til biologi A rettes først til, til sommer, idet vi ikke ønsker at have flere versioner til at versere indenfor samme skoleår. Jeg håber på lejlighed til at komme rundt i landet og orientere om opgaverne. Indtil videre er der planlagt et eftermiddagskursus om skriftlighed i Aalborg den 4. december og jeg deltager ved gærkurset i Solrød den 12. december (se andetsteds i bladet) læreplanen indførte følgende tilføjelser til kernestoffet (ændringer er markeret med fed skrift): udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder muskler, blodkredsløb, åndedræt samt hormonelle og neurologiske reguleringssystemer Præciseringen skal imødekomme det problem vi har haft, at det har været svært at spørge konkret ind til muskel- og kredsløbsfysiologi i de skriftlige opgaver, så disse emner kan komme mere til deres ret i opgavesættene. eksempler på anvendt bioteknologi, herunder bioinformatik Med den gældende skriftlige eksamensform er det ikke muligt at inddrage arbejde med databaser eller lignende. Eksempler på hvordan der kan spørges har tidligere været præsenteret, fx i opgaven Endosymbiose fra i sommers eller Truede tigre fra de tidligere vejledende opgavesæt. Derudover kan bioinformatik også optræde som sammenligning af sekvenser og en forståelse af genetisk diversitet, eksempler på dette kan ligeledes findes i tidligere opgaver. populationsbiologi og populationsgenetik, herunder Hardy-Weinberg-loven Tilføjelsen indebærer bl.a. en kvantificering af populationsgenetikken, så eksaminanden vil blive bedt om at beregne frekvenser, evt. på baggrund af Hardy-Weinberg-ligevægt, kan regne mellem genotyper og fænotyper, og kender forudsætningerne for Hardy-Weinberg-ligevægt. 5

6 eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt statistisk resultatbehandling inden for områderne fysiologi, genetik, evolution, biokemi, immunologi og økologi. Dette indebærer igen mere fokus på fagets kvantitative aspekter til den skriftlige eksamen, knyttet til resultatbehandling. Mere konkret vil eksaminanderne i forhold til deskriptiv statistik forventes at kunne bruge relevante IT-værktøjer fra matematik til at finde foreskrifter for lineære og eksponentielle sammenhænge ved regression og vurdere om sammenhængen er datamæssig og biologisk relevant. Det kan være ved at vurdere R2-værdi, visuelt bedømme målepunkternes fordeling og overveje om resultatet kan forklares med relevante biologiske processer. De vil også forventes at kunne forholde sig til variation, angivet i diagrammer som spredning i form af fejllinier eller fx som spredte målepunkter omkring en kurve. I forhold til statistiske tests, vil der være tale om χ2-test, idet de kender denne test fra matematik B, som biologi A jo er bundet til i flg. bekendtgørelsen. Som det fremgår, forventes det, at de databehandlingsværktøjer eleverne kender fra matematik B, også kan anvendes i biologi A, indenfor bestemte områder (foretage forskellige beregninger, afbilde data, regression, evt. χ2-test). Der er ikke krav om bestemte værktøjer. Opgaverne stilles, så både Maple, Excel, TI-Nspire eller andre programmer kan anvendes. Det er vigtigt at understrege, at der i opgaverne lægges vægt på at matematikværktøjer anvendes med en biologisk pointe. Dvs. at det ikke bare handler om at kunne foretage en beregning eller finde en foreskrift, men også om at forstå de processer der ligger bag. Jeg vil opfordre jer til at dele gode måder at arbejde med disse redskaber, fx ved indlæg her i bladet. Det kan være i form af databehandling til konkrete forsøg. Første skridt er selvfølgelig at kontakte matematiklæreren I deler klasse med. Fagsærtræk i innovation Der arbejdes for øjeblikket med innovation på mange skoler, og jeg er også involveret i dette i andre sammenhænge. I den forbindelse har fagkonsulenterne skrevet kort om hvordan de ser deres fag i innovationstemaer og innovationsprojekter. Det konkrete fokus er på AT, men implikationerne er nu mere generelle. For jer der arbejder med dette, vil jeg gøre opmærksom på fagsærtrækkene, som findes nederst på siden på følgende link: Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-ogfag/Forsoegsfag-i-de-gymnasiale-uddannelser/ Innovation-i-AT Tak for kommentarerne fra jer som jeg var sammen med på AT-konferencerne i september. Innovation høres i rigtig mange sammenhænge for øjeblikket, og i et overraskende stort antal betydninger. Som jeg ser udfordringen, skal vi på det gymnasiale område have begrebet konkretiseret, særligt i forhold til to overvejelser: Ikke al god innovation er relevant i gymnasiet. Vi beskæftiger os med faglig baseret innovation. Måske får studenterne på den måde også nogle generelle kompetencer til at få gode ideer, men vores fokus er på at være fagligt innovative. Hvor er biologi særligt nyttigt? Faget indeholder jo en række både teknikker og metoder som kan anvendes nyttigt, og vi beskæftiger os med en række problemstillinger, hvor innovative løsninger kan være relevante. Undervisning i innovation, som udvikler og fornyer fagligheden i gymnasiet er særlig interessant at få frem. Hvor kan biologiundervisningen tilføres noget 6

7 interessant? Det kan fx være ved at eleverne motiveres til konkret at anvende fagets metoder. Det kan også være nye måder at opbygge et undervisningstema, hvor der arbejdes på at finde løsninger på problemer, ikke kun forstå dem. Et grundlæggende didaktisk spørgsmål kan være: Lærer eleverne biologi de ellers ville have lært på andre måder med innovationsundervisning, eller lærer de biologi de ellers ikke ville have lært af innovationsundervisning. Det første er fint, det sidste er jo rigtigt interessant. Jeg tænker ikke her nødvendigvis på nyt stof, men på at få nye vinkler og tilgange på undervisningen, fx i det eksperimentelle arbejde. Det kan være gennem det at skulle bruge eksperimenter til at udvikle løsninger. Didaktisk kan der evt. være inspiration at hente i den konstruktionistiske pædagogiske skole, selvom den ofte har haft fokus på brugen af IT. Jeg vil ønske jer et fortsat godt efterår, SRPperiode, og en god jul, når vi når så langt. Nyhedsbrev nyhedsbrev aldrig har det været lettere at blive opdateret nyheder tilbud inspiration artikler A/S Søren Frederiksen, Ølgod Tlf Viaduktvej Ølgod Fax Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J 8220 Brabrand 7

8 referat Generalforsamling i FaDB Torsdag d. 4. oktober 2012, kl , på First Hotel, Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Lisbeth Bødker Nielsen blev valgt til dirigent og Johanne Jensen som referent. 2. Bestyrelsens beretning ved Svend Erik Nielsen: Oprettelse af den politiske tænketank med henblik på synliggørelse af biologi gennem medierne. Det er et ønske at Biologi A bliver adgangsgivende fag. Der har derfor bl.a. været henvendelse til politikere på Folkemødet på Bornholm. Bolden ligger nu hos universiteterne som er positive overfor ideen. Der har været møde med GL og rektorforeningens formand om at holde kurser i de faglige foreninger og reetableringen af de faglige udvalg. Fagligt forum for NV og biologi. Der har været en evaluering i begge fora. Biofag laves af Jesper Mebus og Svend Erik Nielsen. Særnummer om klima senere på året. Afsluttede konsortier: Biologi-idræt fagsamarbejde er afsluttet med konference Blodets kemi afsluttet med et kursus som afholdes i januar Konsortier der er i gang: Biologi som fremmedsprog Det biologiske eksperiment. Afsluttes med en konference til foråret Biomatematik, samarbejde med biologi og matematik De nye konsortier, hvor interesserede kan melde sig: Det skrevne sprog i bioteknologi Eksperimenter i bioteknologi. Hvordan skabes nysgerrighed i NV? Biokemiske processer Hvis du har lyst til at deltage i det faglige udviklingsarbejde i et af de nye konsortier, kan henvendelse ske til Svend Erik Nielsen, Biologiolympiade (IBO) ved Birthe Zimmermann, Kirsten Wøldike: Orientering om materiale der viser tidligere olympiader samt det der er relevant for den kommende olympiade, ligger på emu en: biol/index.html Det er en udfordring at få fat i de bedste elever, og lærerne opfordres til at få eleverne til at deltage, både elever i 2. og 3.g. Deltagelse i 1. runde kan tælle som en skriftlig aflevering. Birthe orienterede endvidere grundigt om forløbet i forbindelse med udtagelsen til den internationale biologiolympiade. Beretning fra Nucleus ApS ved Ole Kunnerup: Bioteknologi nr. 5 og 6 er udkommet, Immunologi globale udfordringer og infektionssygdomme er lige udkommet, kommende udgivelse er Kroppen i fokus, som er beregnet til studieretningen med biologi og idræt. Kommende udgivelse bliver en elektronisk grundbog til c-niveau. Elektroniske bøger kan kun købes gennem Gymportalen.dk. 8

9 Der blev efterlyst bøger om eksperimentelt arbejde. Jane Burkarl: Bestyrelsen vil gerne have mere gang i det regionale arbejde. Man opfordres til finde på aktiviteter, der kan foregå i regionerne. Christian Rix: Præsentation af nye hjemmeside for FaDB, På hjemmesiden vil der bl a. ligge tilmelding til kurser, elektroniske udgaver af Biofag m.m. Hjemmesiden vil blive linket fra emu en. FaDB-kurser: Har fundet sted: Eksperimentel genteknologi Vaden i forandring Malaria og antistoffer Rejsekursus til Østnepal Tilpasning til kulde Muskelfysiologi Kommende kurser: Gær på mange måder Blodets kemi Økotoksikologi Sexologi Eksperimentel genteknologi Fedt og fedme Muskelfysiologi Byg og bryg 2 kurser gav underskud men ellers er der kr i overskud på kursuskontoen. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. regionalsekretærer med det formål at styrke det regionale arbejde, arbejde i redaktionen for biofag. Regnskabet giver i underskud, kassebeholdning på kr. med det indregnede underskud. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 4. Budget for 2013, herunder fastsættelse af kontingent. Joan Ilsø Sørensen: Der budgetteres med både lidt lavere indtægter og lavere udgifter. Der afsættes kr. til det regionale arbejde, så medlemmerne ikke skal betale for fyraftensmøder. Der blev opdaget en regnefejl i budgettet. Dirigenten foreslår at der kommer et korrigeret budget i næste nummer af Biofag og kontingentet fastholdes på det samme beløb. Dette forslag blev vedtaget. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag. 6. Valg til bestyrelsen. Genvalg af Svend Erik Nielsen, Jane Burkarl, Ole Kunnerup. 7. Valg af revisorer til FaDB: Genvalg af Benny Silvert. FaDB-kurser: Genvalg af Jesper Mebus. 8. Eventuelt. Intet. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2011 til godkendelse. Joan Ilsø Sørensen: Lille medlemsfremgang så der næsten er 900 medlemmer. Største poster af udgifter er udgivelse af Biofag og medlemsfortegnelse, Biokonference, møder bl.a. med 9

10 Biokonference Fotos: Jesper Ruggaard Mebus, 2012

11 Bioteknologi 5 Bioinformatik Forfatter: Frank Grønlund Jørgensen. 91 sider, kr. 98 ekskl. moms E-bog på vej Bioinformatik kan benyttes som supplerende stofområde i bioteknologi A og biologi A/B. Bioteknologi 6 handler om bioinformatik, dvs. matematisk analyse af biologiske data, typisk DNA, RNA eller proteiner. Tema 12 Molekylær evolution tager udgangspunkt i Darwins evolutionsteori og forklarer hvordan man vha. en række bioteknologiske teknikker og matematiske algoritmer og analysemetoder kan fastlægge slægtskab mellem nulevende arter og deres fælles forfædre. Vores egen art, Homo sapiens, bruges som gennemgående eksempel. Tema 13 Genetisk variation arbejder med genomets opbygning og de specielle sekvenser som anvendes i studier af genetisk variation. Metoderne kan bruges til bestemmelse af slægtskab, beregne risikoprofil for en række sygdomme og i retsgenetikken. I forbindelse med populationsgenetik gennemgås Hardy-Weinbergloven og Χχ2 -test. Bogen henvender sig først og fremmest til studieretninger med bioteknologi eller matematik B og biologi A/B idet den lægger op til tværfaglige samarbejder. På hjemmesiden lægges øvelser og opgaver. nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, ,

12 anmeldelse Bioteknologi 6 Af Jesper Ruggaard Mebus Bioteknologi 6 er lige udkommet fra Nucleus Forlag og bogen indeholder to temaer nemlig; molekylær evolution og genetisk variation. Det har ikke været muligt at efterprøve linksene i bogen, da de endnu ikke er fungerende på Nucleus hjemmeside, men forventes snart at fungere ligesom ved de øvrige hæfter i bioteknologiserien. Det er sjældent man glæder sig meget til en ny bog udkommer, men netop denne bog har været savnet længe og indholdet om bioinformatik er noget der mangledes udgivet på dansk, i et sprog så eleverne kunne forstå det. Begge temaer lægger godt op til de nye læreplansændringer der er foretaget i biologi a, hvor netop bioinformatik og genetisk variation og brug af Hardy-Weinberg-loven og chi-i-anden naturligt kommer til at indgå i et biologi a forløb. Der er ingen tvivl om at det er et godt gennemarbejdet materiale der lægges frem. Temaerne indeholder rigtigt meget information og figurerne er godt valgte og gode til at uddybe detaljer i teksten. Som sædvanligt er brug af links i teksten udnyttet dog måske ikke helt så meget som i andre af bøgerne i serien, men Titel: Bioteknologi 6 Forfatter: Frank Grønlund Jørgensen Forlag: Nucleus Forlag, Aarhus Antal sider: 91 Vejledende pris: 98,00 + moms ISBN: der er dog en del links. Nogle steder må man sige, at informationsmængden er rigtig stor. Der er meget information i de enkelte afsnit og der er mange fremmedord. Det er derfor et brud med at serien i øvrigt har brugt det didaktiske princip, at temaerne vendte tilbage til kernestoffet flere gange, så man fra flere temaer fik belyst samme kernestof det er selvfølgeligt vanskeligt når emnet er helt nyt. I temaet om molekylær evolution står der meget på forholdsvis få sider, og dermed er temaet velegnet til opslagsværk om molekylær evolution. Nogle gange synes jeg, at en gennemgang af et vanskeligt stof fx dotplots bliver lidt for kort til en fornuftig forståelse af emnet. Temaet om genetisk variation er mere i balance i forhold til indholdsmættethed. Det er et meget spændende område, hvor genetisk variation på et molekylært plan behandles og det er rigtigt interessant i forhold til, at vi normalt har arbejdet med genetisk variation i populationer. Netop at se på genetisk variation på molekylært plan giver nogle muligheder for at binde økologi og genetik sammen på en spændende måde. Man må nyde den henvisning der er til at arbejde med genetisk drift i forbindelse med bevaring af arter og i forbindelse med generelle spørgsmål om biodiversitet, hvor man faktisk kan modellere sig til en kritisk bestandstørrelse rent genetisk. Et meget spændende bud på at løse nogle af de nye dele til læreplanen i biologi og som supplerende stof i bioteknologi. 12

13 anmeldelse Vinterbotanik Af Jesper Ruggaard Mebus Hvordan skal man anmelde en flora? Og så med træer og buske i vintertilstand. Man kan huske at ask har sorte modsatte knopper og ellers plejer man at se ned i skovbunden efter visne blade indtil blæsevejr har flyttet så meget rundt på dem, at man ikke kan finde ud af hvad træ de stammer fra. Til det er en vinterflora sagen. Jeg forsøger her at give en overordnet beskrivelse af floraens opbygning og ser på den i forhold til Gram og Jessens Træer og buske i vintertilstand fra Vinterbotanik er en bog til bestemmelse af vildtvoksende træer og buske i vintertilstand. Bogen dækker 165 arter og er meget omfattende og rigt illustreret. Oprindeligt har man været henvist til Gram og Jessens Træer og buske i vintertilstand fra 1960, og det er også en udmærket bog, der med en lang indledning giver nøgler, man kan arbejde ud fra. Indledningen i Vinterbotanik er væsentlig kortere og mere illustreret af flotte, skarpe farvefotos. Hovednøglen er da også bygget væsentligt anderledes op end i den gamle bog og de 5 undernøgler virker rigtigt lette at gå til. Når man har været igennem en af de 5 undernøgler når man frem til en familie/slægt eller art, hvorfra man ved gode illustrationer relativt nemt kommer til en korrekt artsbestemmelse. Bogens brug af illustrationer gør den meget let at bruge til at finde de karaktertræk der spørges efter i nøglerne, hvor man uden at skulle slå op forrest i bogen i en stor indledende tekst nemt kan se nøglekaraktertræk. Det der er bogens absolutte force er også dens Titel: Vinterbotanik Forfattere: Signe Frederiksen og Bo B. Johansen Forlag: Forlaget Epsilon, København Antal sider: 168 Pris: 175,00 inkl. moms ISBN: håndterbarhed. Det er en høj ikke særlig dyb bog med 170 sider i et hardback-format, som gør den velegnet som feltbog, og det er da også således at voksested (habitus) er gengivet netop med sigte på feltarbejde ligesom der på inderopslaget er trykt en lineal til feltbrug. Bogen har selvfølgelig et register med både videnskabelige navne (kursiv) og de danske navne. Ligeledes er der en liste over fagord, men det første fagord jeg ikke kendte var ordet vanris, og det stod ikke i listen, så helt fuldkommen er fagordslisten ikke, men det er også det eneste negative man kan sige om denne bog. Og ud over at det er et meget flot og omhyggeligt arbejde de to forfattere har lavet både hvad angår tekst og billeder, så er det en meget billig bog, hvilket vi kan takke fonde for, nemlig Aage V. Jensens Fond, 15. juni fonden og Veluxfonden, der alle har været med til at sponsere dette arbejde. En god bog til bogdepotet og et fint julegaveønske til privaten ellers skynd jer ud og køb den selv. 13

14 Aorta - Arteriosklerose - Blodtryk Til mine kollegaer Jeg har skrevet to øvelsesvejledninger, hvor eleverne bygger en eksperimentel pædagogisk model til belysning af systolisk og diastolisk blodtryk, tryk i venstre hjertekammer og betydningen af aortas elasticitet og arteriosklerose. Den første øvelsesvejledning er Den guidede udgave, et rigtigt kogebogsforsøg, hvor der er en rimelig stor sikkerhed for at eleverne får nogle brugbare resultater og en forøget faglig forståelse. Der kan være mange gode pædagogiske argumenter for den type af øvelsesvejledninger, meeæeenn det er lidt kedeligt. Vi må kunne stille større krav til vore elever end at reproducere! Vi må øve vores elever i at arbejde innovativt, eksperimentelt med biologien, dyrke deres kreative påhitsomhed, kaste dem ud på dybere vand! Jeg har derfor omskrevet øvelsesvejledningen til Den innovative. For de elevhold, der kan bruge deres fantasi på en kreativ måde, er det forhåbentlig en inspirerende vejledning, men for de hold, der ikke bobler af gode indfald, er det frustrerende. Jeg har derfor tilføjet et hjælpeark - to måleserier fra en model - som kan udleveres på et passende tidspunkt i forløbet. Som yderligere hjælp har jeg lavet et separat hjælpeark med en materialeliste. Men husk at hjælpearkenes informationer virker innovationsbegrænsende, ensretter løsningen og er på alle måder ødelæggende for kreativiteten! Jeg har selv prøvet at se bort fra hjælpearkene og startet forfra på en ny løsning, men det er meget svært. For når man først..! Men hvor kreative er vi som lærere? Prøv i jeres faggruppe, at lave øvelsen Den innovative. Brug eventuelt (men kun hvis det er nødvendigt) informationerne i materialehjælpearket. Dette hjælpeark er trykt andet steds i dette nummer af Biofag. Lad vær med at læse det! I næste nummer af Biofag kommer så Den guidede udgave, som kan fungere som redningskrans. Rigtig god fornøjelse, Ulrik Ravnborg 14

15 Aorta, arteriosklerose og blodtryk Den innovative Af Ulrik Ravnborg, Gribskov Gymnasium Øvelsen gå ud på at I skal etablere en eksperimentel pædagogisk model til belysning af systolisk og diastolisk blodtryk, tryk i venstre hjertekammer og betydningen af aortas elasticitet og arteriosklerose. Modellen skal kunne generere måleserier, der illuderer blodtrykket i venstre hjertekammer og i aorta hos en rask person og tilsvarende hos en person med arteriosklerose. Forberedelse til øvelsen: I skal i grupper af 4 personer i første blok diskutere og give et kort fælles skriftligt svar på følgende punkter: Modellen 1. Hvad forstås der ved en model? 2. Hvilke fordele er der ved at anvende modeller? 3. Hvilke ulemper er der ved at anvende modeller? 4. Hvad betyder det, at modellen I her skal arbejde med, er en eksperimentel model? 5. Hvad betyder det, at modellen I her skal arbejde med, er en pædagogisk model? 6. Giv en kort fysisk forklaring på tryk. 7. Hvordan vil I kunne måle tryk? 8. Giv en kort fysisk forklaring på strømning. 9. Hvad skal der til for at få en gas eller væske til at strømme gennem et rør? 10. Hvad afhænger strømningshastigheden af? Sammenlign med Ohms lov. Fysiologien 1. Hvad er aorta, arterier, arterioler, kapillærer, vener? 2. Hvad forstås der ved det systoliske blodtryk? 3. Hvad forstås der ved det diastoliske blodtryk? 4. Hvilken funktion har hjerteklapper? 5. Hvorledes skabes der et højt tryk i hjertekamrene? 6. Hvornår er hjerteklapperne lukkede? 7. Hvornår er hjerteklapperne åbne? 8. Hvorledes er karvæggen i aorta opbygget? Hvilke egenskaber giver det aorta? 9. Hvad er arteriosklerose? 10. Hvilken betydning har arteriosklerose for arteriernes elasticitet? 11. Hvilken betydning har arteriosklerose for det systoliske og det diastoliske blodtryk? 12. Gå på nettet og undersøg den lægelige betydning af arteriosklerose. Den innovative øvelsesvejledning I skal arbejde sammen i grupper af 4 personer om at udvikle en eksperimentel pædagogisk model til belysning af; systolisk og diastolisk blodtryk, tryk i venstre hjertekammer og betydningen af aortas elasticitet og arteriosklerose. Modellen skal kunne generere måleserier, der illuderer blodtrykket i venstre hjertekammer og i aorta hos en rask person og tilsvarende hos en person med arteriosklerose. 15

16 Åreforforkalning. Smartdraw 2013 INC, Jesper Ruggaard Mebus, 2012 Modellen må tage udgangspunkt i de anatomiske forhold delelementer omkring: Blod, hjerte, hjerteklapper, aorta og arterier. Hver af disse dele må også i modellen have en fysisk eksistens. Overvej hvilke egenskaber, hver af de anatomiske dele har og prøv at oversætte dem til et delelement af en model. 1. Forberedelse: Ingen kan være innovative på kommando. Det kræver tid, hvor man tænker over problemstillingen, leger med tanken, pusler med opgaven. I skal derfor på dette sted i øvelsen have en pause på mindst en uges tid, hvor I en gang imellem vender tilbage til opgaven, i håb om den geniale ide pludselig er der. Husk at notere - skitsere; den gode ide er gjort af et flygtigt stof! 2. Idéfase i gruppen hvor I ikke må tale sammen: Start med minimum min, hvor I med brug af blyant og papir skriver ideer, mindmaps, skitserer hvorledes I hver for sig ville løse opgaven, idet I tager udgangspunkt i jeres overvejelser, ideer fra forberedelsesfasen og de materialer I evt. har fået stillet til rådighed. 3. Udveksling af ideer: Hver deltager får et til to minutter til ukommenteret at fremlægge egne ideer. Når alle har fremlagt tages en runde med kommentarer. 4. Samarbejde: Vælg de ideer I synes er gode og prøv i fællesskab at videreudvikle dem. 5. Lav en skitse som I kan bygge jeres model efter. 6. Hypotese: Skitser i et koordinatsystem, hvilke måleresultater I forventer at opnå med jeres eksperimentelle model. Giv en kort forklaring af jeres hypotese. 7. Det praktiske: Byg jeres model og afprøv om den virker som I forestiller jer det. 8. Måleresultater og evaluering: Hvis modellen ikke lever op til jeres forventninger, er det så muligt at forbedre den eller bliver I nødt til at kassere modellen? 9. Hvis modellen er OK, er der så mulighed for at korrigere den, så den kommer til at fungere bedre? 10. Formidling: Skriv en kortfattet vejledning gerne indeholdende billeder således, at andre hold kan bygge jeres model. 11. Fremlæggelse: Forbered en kortfattet mundtlig fremlæggelse af jeres model gerne understøttet af en PowerPoint præsentation. 16

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring!

Tid til forandring? Læreplanerne i samfundsfag Ejerskabet Overenskomst 05 Reformen af gymnasiet Spørgsmålet er om vi får tid nok til foran- dring! Tid til forandring? Et nyt skoleår hvor tingene er, som de plejer at være; men samtidig et skoleår hvor vi skal forberede os på det nye og anderledes, som kommer næste år. 2005 byder på store forandringer,

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Nr. 12 December 2000 3. årgang

Nr. 12 December 2000 3. årgang Nr. 12 December 2000 3. årgang Et magasin for undervisningssektoren Kulturel Forvaltning T EMA: KREATIVITETEN SOM NY KOMPETENCE Undervisningen hos KaosPiloterne skaber kreativitet Kreativitetens uundværlighed

Læs mere