Synlig læring med Rubrics - Kursusindhold - de 5 workshops

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Synlig læring med Rubrics - Kursusindhold - de 5 workshops"

Transkript

1 Referenceliste 2015 Leg og læring med ipads Pædagogisk aften i Skattekisten i Gentofte kommune 2014 Gladsaxe kommune Synlig læring med Rubrics Ekstern konsulent for kommunen fra En Rubric er en matrice, som gør læringsmål synlige på 4 niveauer. Det laveste niveau svarer til OK det højeste skal udfordre klassens dygtigste elev. I udskolingen svarer det laveste niveau til karakteren 4. Det højeste til 12 i SOLO taksonomien. Niveauet kan være højere end 12 for elever med særlige forudsætninger. En Rubric gør læringsmål og evalueringskriterier synlige for eleverne. De vælger selv niveau på Rubric en og bliver mere motiverede og arbejder hårdere for at nå det valgte ambitionsniveau, hvilket en spørgeskema undersøgelse i 8. årgang, Humlebæk skole bekræfter. Udviklede Rubrics lagres digitalt til genbrug, videreudvikling og ressource optimering. Rubrics kan udvikles til alle fag Uddannelse af 10 læringskonsulenter samt lærere og pædagoger i alle folkeskoler i Gladsaxe kommune Læringskonsulenterne, som primært er udvalgt blandt lærere og pædagoger fra Gladsaxe og Enghavegård skoler, hvor Rubrics kurset med de 5 workshops allerede var gennemført, blev opkvalificeret fra sommerferien til efterårsferien Opkvalificeringen skete i samarbejde med intern konsulent Karina Landsbo. : Læringskonsulenterne underviser kommunens lærere og pædagoger i at udvikle og anvende Rubrics. Evalueringerne viser stort tilfredshed med uddannelsen. Undervisningen foregår primært årgangsvis og består af 5 workshops med 1 WS per uge. Mellem workshop 4 og 5 arbejder deltagerne med Rubrics med deres egne elever. WS 5 er videndeling. Udviklede Rubrics gemmes og deles i Skoleportalen (EasyIQ) til fælles inspiration og genbrug. Synlig læring med Rubrics - Kursusindhold - de 5 workshops WS 1 Synlige læringsmål (Skabelon til PC, tablets og Mac) Efter et kort oplæg om læringsmål, ny viden om hjernen (Kahneman), om trivsel (positiv psykologi) og om sammenhængen mellem SOLO taksonomien (12 skalaen) og forenklede fælles mål formulerer deltagerne teamvis kompetencemål og viden/færdighedsmål for et konkret emne, de skal arbejde med mellem WS 4 og 5. 1

2 Til slut præsenterer teamene deres læringsmål for holdet og lærer at give og modtage anerkendende feedback på hinandens resultater. De udfyldte skabeloner med læringsmål lægges ind i skoleportalen WS 2 Rubrics. Et værktøj til synlige læringsmål og evalueringskriterier Skabeloner i Word, Excel og Numbers Efter et oplæg om betydningen af lærernes høje forventninger til eleverne (Hattie) samt sammenhængen mellem folkeskolens forenklede fælles mål og forståelse af SOLO taksonomien især forståelse af forskellen på dybdeforståelsesmål/ kompetencemål og overfladeforståelsesmål/viden og færdighedsmål udvikler deltagerne teamvis evalueringskriterier for de læringsmål, de formulerede på WS 1. Rubricen til indskolingen viser evalueringskriterier på 4 niveauer med farver fx gul-grønblå-rød. På mellemtrinnet og i udskolingen viser Rubricen både læringsmålene og de tilhørende evalueringskriterier. De 2 højeste niveauer skal vise evalueringskriterierne for kompetencemålene De 2 laveste niveauer skal vise evalueringskriterierne for viden/færdighedsmålene. Kompetencemålene i udskolingen skal svare til karakterne i SOLO 10 og 12. Optimalt skal det højeste niveau skal udfordre klassens dygtigste elev, det laveste skal udfordre klassens elev/er med særlige muligheder/behov, så alle har mulighed for at komme i Flow. Teamene fortsætter udviklingen med at give anerkendende feedback på hinandens resultater. De udviklede rubrics uploades til skoleportalen. WS 3 Læringsforløb med fokus på elevernes styrkesider Alle elever i Gladsaxe kommunes folkeskoler har fået udleveret en ipad. Når læringsmål og evalueringskriterier er kendt af hele teamet kan teamet dele sig i 3 grupper. Hver gruppe kan så udvikle et læringsforløb til enten elever der skal udfordres og kan arbejde selvstændigt, til elever der har særlige behov og lærer mest ved stilladsering eller til elever, der kan arbejde delvist selvstændigt og lærer bedst ved et mix af metoderne. Læringsforløbene udvikles så vidt muligt med anvendelse af relevante Apps samt digitaliserede uddrag fra bøger til færdighedsmål samt lærer/pædagog udviklede forløb til at udvikle dybdeforståelse hos børnene. Instruktioner til arbejdsopgaverne lægges i størst muligt omfang på lærernes ipads, så børnene kan downloade dem, og de børn, der arbejder selvstændigt, kan få dem gentaget efter behov. Der udvikles læringsaktiviteter med bevægelse og hjernepauser som uploades. Teamene giver feedback til hinanden og alt udviklet materiale uploades til fælles brug i alle klasser på årgangen og til fremtidigt brug. WS 4 Dokumentation Holdene lærer at ros fremmer et fastlåst Mindset og feedback fremmer et udviklende mindset (Carol Dweck). De lærer om Hattie og Nottinghams resultater vedr. høje elev forventninger, sammenhæng mellem feedback og læringsudbytte, og hvordan de giver eleverne styrkebaseret feedback på, Proces og læringsadfærd/mindset. 2

3 Dokumentationen af elevernes læringsudbytte registreres digitalt, men lægges ikke ind i den fælles vidensbase af hensyn til sikkerhedsproblematikken, Gennemførelse med egne elever Lærerne og pædagogerne gennemfører de læringsforløb, de har udviklet. Eleverne vælger selv ambitionsniveau - hvad vil du opnå på rubricen og anvender den til løbende evaluering og til slut - sammen med læreren/pædagogen målopfyldelsen ved forløbets afslutning. I Indskolingen hænges Rubricen ofte op i klassen. Målet er, at evalueringen kommer til at omfatte styrkesider og udviklingsmuligheder med udgangspunkt i resultatet, processen og mindsettet/læringsadfærden (Hattie, Nottingham). Eleverne downloader instruktioner, opgaver mv. til deres ipads, så de fleste grupper kan arbejde selvstændigt en del af tiden. Læreren/pædagoger starter og afslutter hver læringsforløb med det de har lært om God Klasseledelse (Paarup, Andresen, God klasseledelse i praksis). WS 5 Videndeling (inkl. digitale medier). Teamene deler viden om deres erfaringer med gennemførelsen af de udviklede læringsforløb med synlige mål, evalueringskriterier og dokumentation og klasseledelse. De giver anerkendende feedback til hinanden og opdaterer skoleportalen. De 10 læringskonsulenter er meget dygtige og tilbagemeldingerne viser, at såvel lærere som pædagoger er glade for opkvalificeringen. Elevernes og forældrenes reaktioner er ligeledes positive. Rubrics er blevet italesat i Gladsaxe kommune. Udvikling af kompetencebeskrivelse for faglige ledere. Gladsaxe kommune har 10 folkeskoler. Hver skole har 3 5 faglige ledere, en administrativ leder og en skoleleder. De faglige lederes opgave er at fungere som ledere af lærernes og pædagogerne læring og udvikling. Deres primære opgave er regelmæssigt at komme ud i klasserne og i SFO for at hjælpe og vejlede lærerne og pædagogerne i deres fortsatte arbejde med at udvikle de kompetencer, de har lært på de 5 workshops. De faglige lederes kompetenceudviklingssystem består af overblik over den nyeste internationale forskning i bl.a. trivsel, læring og kompetenceudvikling, synlig ledelse og klasseledelse samt beskrivelse af 6 kompetencer: Relationskompetence, Læringskompetence (herunder kendskab til Synlig Læring med Rubrics), Kreativitet, Klasseledelse, Digital kompetence og Synlig Ledelse Udvikling og afholdelse af 6 workshops for faglige ledere I efteråret 2014 blev der afholdt 5 kurser á 6 workshops svarende til de 6 valgte kompetencer for de faglige ledere. Der blev desuden oprettet en digital lektiecafe, hvor de faglige ledere kunne få hjælp (af lærerne) med at besvare de opgaver, de skulle præsentere på kurset. 3

4 : Der er stor forskel på de kompetencer, den enkelte faglige leder opnåede. Nogle var meget motiverede og lærte virkelig meget, andre noget mindre både grundet tidspres ved skolestarten og i enkelte tilfælde manglende motivation. De nye krav om synlig ledelse (ref. M. Fullan 6 secrets of Change, Hattie, samt V. Robinson) herunder ansvar for opfølgning på lærernes og pædagogernes arbejde med Rubrics og ipads er fortsat under implementering. Udvikling af kompetencebeskrivelse for skoleledere Videns indsamlingen omfatter bl.a. Ontario projektet (M. Fullan the Principal):Three Keys to Maximizing Impact, Leading Learning, Being a District and System Player, Becoming a Change Agent og Seligman & Petersons, Strength and Virtues a Handbook of Classification. Viviane Robinson Elevcentreret skoleledelse er indarbejdet I Fullan s Leading Learning. Arbejdet forventes afsluttet I sommeren Rudersdal kommune Rubric kursus (5 workshops samt konsulentbistand Toftevangskolen Birkerød Rubric kurset 5 workshops for lærere og (forår 2015) for pædagogerne Konsulentbistand til forankring Konsulenttimerne har især været værdifulde, idet alle skolens lærere har fået udviklet Rubrics til mindst 1 læringsforløb. Pædagogerne deltog ikke i lærernes kursus i Synlig Læring med Rubrics. og det har været meget motiverende for dem at få deres egne workshops, hvor de lærer at arbejde med læringsmål og udvikler Rubrics. De har desuden fået Rubrics fra pædagogerne på Enghavegård til inspiration. Eksempler på Rubrics udviklet af pædagoger fremsendes u/b Enghavegård Skole i Gladsaxe kommune Rubric konceptet Alle skolens lærere og pædagoger har arbejdet med kompetenceudviklingssystemet og har efterfølgende valgt deres ønskede mål for hver af de fem kompetencer. Alle skolens lærere og pædagoger har sammen med en leder deltaget i et af de fem kurser (i alt 25 workshops á 4 timer). Der har været 2 teams (16-18 deltagere) pr. hold. Efter afslutning af hvert kursus har lærerne og pædagogerne haft en samtale med deres leder om det niveau de har valgt for hver af de 5 kompetencer. På workshop 5 er der desuden indgået aftaler om konsulentbesøg til forankring og udvikling af nye forløb. 4

5 Skolens vidensbase er en dropbox. Skolens lærere og pædagoger arbejder stort set alle efter det nye koncept, som er implementeret med meget professionel støtte fra skolens ledelse. Skolens ledelse, lærere og pædagoger har anbefalet konceptet til kommunen, som indgik en samarbejdsaftale med Waves Education løbende fra til af skolens lærere er uddannet til læringskonsulenter og underviser 2 dage pr. uge i Synlig Læring med Rubrics i skoleåret 2014/ Langebjergskolen i Humlebæk Samarbejdsaftale med samme indhold som for Enghavegård skole. Da skolen er meget mindre end Enghavegård, har formen været tilpasset den mindre målgruppe. Mange lærere og en del pædagoger kan selv udvikle Rubrics og anvender dem i nye læringsforløb. Lærerne og pædagogerne modtager fortsat konsulentbistand. Skolens elever har ikke IPads Rubrics et værktøj til differentieret undervisning Langebjergskolen Workshop for fysiklærere Ved fysikeksamen i sommeren 2014 fik skolens 9. Klasse det højeste gennemsnit i Fredensborg kommune i fysik. Lærer Martin Kristensen udtalte, at arbejde med synlige læringsmål/rubrics var en stærkt medvirkende årsag til det flotte resultat UCC København Giv dine talentfulde elever udfordringer og inkluder dem i fællesskabet 2 workshops med 4 ugers mellemrum Deltagerne udviklede en Rubric i et selvvalgt emne fra deres årsplan på den første af 2 workshops og brugte den udviklede i undervisningen på deres skole inden de på 2. workshop vidensdelte erfaringer og gav hinanden feedback Børnehuset Delfinen, Gentofte IPads i Vuggestuen og Børnehuset Samarbejde med IT konsulent i Gentofte Kommune Mads-Peter Galtt Der er udviklet en Rubric med synlige læringsmål for børnene. (5 årige) Projektet tager udgangspunkt i børnene og deres medfødte nysgerrighed og glæde ved at lære nyt. Udgangspunktet for læringen er børnenes egne interesser, som er bestemmende for, hvilke Apps, der købes hjem til at styrke deres læreproces. Løbende konsulentbistand til personale i Vuggestuen og Børnehaven som arbejder med ipads i børnegrupperne. 5

6 Den første børnegruppe har lært at optage og redigere fotos og video, samt viden dele med hinanden. Hvert barn i børnegruppen har et kompetencekort, hvor de selv markerer (med stjerner) hvilke færdigheder og forståelser de opnår i forhold til matricen/rubric en med læringsmål Børn og personale arbejder kreativt med leg og læring med ipads og dokumenterer de opnåede læringsmål. Personalet lærer at arbejde med udvikling af børnenes læringskompetence, koncentration og Flowoplevelser. De lærer bl.a. hvordan de stimulerer børnenes glæde ved at lære nyt og erstatte en tillært hjælpeløshed med selvtillid og læringsglæde. Rubric en med læringsmål sendes til interesserede u/b 2012 LøkkeFonden - fra dreng på kanten til ung i fællesskabet Samarbejde med True North (Nicolai Moltke-Leth) og Svend Erik Schmidt. Ansvarsområde: Konceptbeskrivelse, Forskningsforankring, udvikling af synlige læringsmål (Rubrics), samt fremtidige muligheder for IT som læringsassistent. : Se de fantastiske resultater på: (2012) Gladsaxe skole Konsulentbistand vedr. fortsat udvikling af Rubrics Motivation og Mestring Samarbejdsaftale for skoleåret omfattende: 1. Systembeskrivelse af undervisernes kompetencer (lærere og pædagoger) Systemet bygger bl.a. på forskningsbaseret Positiv Psykologi, neuropædagogik, Kahnemans bog Thinking fast and Slow (system 1 og system 2) samt Faghæfte 48 (IT og Medier). Udover systembeskrivelsen er følgende 6 kompetencer beskrevet: Kommunikation, relation, kreativitet, faglig kompetence, IT og læringskompetence. Kompetencerne er beskrevet på 4 niveauer fra tilfredsstillende til ekspertniveau. Der er desuden udviklet en kompetencematrice (Rubric), hvor underviserne kan afkrydse hhv. deres ønskede og deres opnåede niveau. Inden sommerferien 2012 har alle undervisere deltaget i en kompetenceudviklingssamtale med en leder og fortalt og afkrydset hvilket niveau de.de ønsker at nå til næste udviklingssamtale. Kompetencematricen benyttes endvidere i forbindelse med læreruddannelsen, workshop 5: Videndeling 2. Læreruddannelse Med udgangspunkt i et emne eller et tema fra årsplanen gennemgår alle skolens lærere et kursus på 5 workshops omfattende, 6

7 WS 1 Målbeskrivelse (forståelsesmål og færdighedsmål) WS 2 Differentierede, synlige evalueringskriterier/rubrics (højeste niveau skal udfordre klassens dygtigste elev), WS 3 Planlægning af læringsforløb til mange måder at lære på (inkluderende undervisning omfattende såvel elever med særlige behov som elever med særlige forudsætninger) WS 4 Dokumentation (inkl. digitale medier) WS 5 Videndeling (inkl. digitale medier). Mellem WS 4 og 5 gennemføres det planlagte læringsforløb med eleverne. Der er udviklet skabeloner til alle workshops og efter kurset lægges materialet ind i skoleintra til hhv. genbrug og videreudvikling. (januar 2013) Lærerne har lært at udvikle læringsforløb med synlige mål, differentierede evalueringskriterier/rubrics med fokus på såvel elever med særlige behov, almindelige elever og elever med særlige forudsætninger, integrerende individualiserede læringsforløb samt dokumentation af elevernes ønskede og opnåede læringsmål Sidstnævnte lægges ind elevplan sammen med eksempler på elevarbejder. Alt materiale udvikles digitalt og gemmes på Google Drive til hhv. genbrug og inspiration. 3 af skolelens lærere og 1 af pædagogerne er opkvalificeret til læringskonsulenter og underviser i synlig læring med Rubrics i skoleåret 2014/ Didaktisk design og web 2.0 teknologi For at inspirere lærerne og vise de faglige og læringsmæssige muligheder med Web 2.0 er der i samarbejde med skolens IT leder udviklet demo forløb i grammatik og brøker. Forløbenes viser eksempler på arbejdet i hver af de 5 workshops. Skolens IT leder deltager som medunderviser på workshop 2 hvor læringsforløbene udvikles med bl.a. web 2.0 teknologi. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med skolepsykolog i Gladsaxe kommune Mette Ledertoug, som er knyttet til skolen hele skoleåret UCC København Giv dine talentfulde elever udfordringer og inkluder dem i fællesskabet 4 timers kursus for lærere ansat i Københavns kommune Deltagerne udviklede en Rubric i et selvvalgt emne fra deres årsplan 2012 UCC Titangade. Nye værktøjer til elever med særlige forudsætninger Efteruddannelse af folkeskolelærere Anvendelse af Rubrics, hvor kriterierne for målopfyldelse på det højeste niveau formuleres så de udfordrer klassens dygtigste elev ofte en elev/elever med særlige forudsætninger. 7

8 2012 Rudersdal kommune Kursus i Positiv Psykologi for 50 lærere : Introduktion til evidensbaseret Positiv Psykologi med særlig henblik på positive følelsers betydning og Flow fremmende læringsmiljøer 2011 UCC Titangade Lærerkursus Nye værktøjer til undervisning af Elever med særlige forudsætninger (ESMF) Deltagerne lærte bl.a. at arbejde med Flow og flowfremmende undervisning og at formulere læringsmål og differentierede, evalueringskriterier, der udfordrer klassens dygtigste elev/er Se også 2013 beskrivelse Humlebæk skole Læreropkvalificering Samarbejdsaftale omfattende læreropkvalificering med fokus på styrkelse af det faglige niveau i udskolingen (6 9 kl.) ved at arbejde med synlige læringsmål og Rubrics som værktøj til differentierede, synlige evalueringskriterier for målopfyldelse.. Spørgeskemaer viste, at eleverne arbejde hårdere og lærte mere, når de kunne vælge ambitionsniveau (karakter) og se, hvad de skule præstere for at opnå det ønskede resultat. Der blev i skoleåret udviklet Rubrics til tysk, engelsk, samfundsfag og dansk (grammatik). Dokumentation af elevers dannelseskompetencer elevkompetencer En af skolens lærere, Krista Poulsen havde igennem en årrække udviklet et koncept i Demokratisk dannelse. Konceptet indebærer, at eleverne bl.a. opnår kompetence indenfor følgende områder: Kommunikation, relation, læring og kreativitet. Den evidensbaserede forskning i positiv Psykologi har vist, at trivsel er en forudsætning for læring (glade børn lærer mest) og den kompetence eleverne opnår mht. til fx konflikthåndtering, en respektfuld, anerkendende kommunikation og relationskompetence er sandsynligvis en stærkt medvirkende årsag til de flotte faglige resultater. Systembeskrivelsen af konceptet blev støttet af Fredensborg kommune. Systemet beskriver de 4 kernekompetencer på 4 niveauer fra 6 til 9. klasse. Der er udviklet en systembeskrivelse for hele konceptet incl.16 kompetencebeskrivelser (4 på hvert klassetrin) samt en matrice for hver af de 4 årgange. Skolen har fået midler til at få konceptet udbredt til hele overbygningen i skoleåret Systemet vil blive videreformidlet til skoleledere i Fredensborg kommune i foråret

9 2011 PpR Gladsaxe Kommune Konsulentbistand vedr. Pilotprojekt Friske fyre i Folkeskolen Fokusskift fra drengenes problemer til drengenes ressourcer. Fokus på mål, integrerende undervisning og fremgang på det, der lykkes. Metoder, som f.eks. regelmæssig bevægelse/ motion til at forøge koncentrationen, få flere flowoplevelser og styrket selvtillid/ selvværd Life, Københavns Universitet Uddannelsesdag for undervisere på Skov & Landskab Fokus på betydningen af flow og flows betydning for læring. Indsigt i hvordan formidling i form af foredrag kan målrettes de studerendes dominerende læringsstile, som er meget forskellige. Landskabsarkitekter er som hovedregel helhedsorienterede (ofte Mac Brugere), som fortrækker overblik før detaljer og illustrationer og meningsfulde sammenhænge, mens landskabsingeniører oftest er detaljeorienterede og fortrækker at få præsenteret én ting ad gangen i en logisk rækkefølge Lærerkursus i Rubrics for 16 lærere fra 4 skoler i Fredensborg kommune Systematisk målsætning, integrerende, differentieret undervisning, dokumentation og fokus på styrkesider. Lærerne udvikler et undervisningsforløb fra deres årsplan på kurset, som består af 5 moduler. Kurset er IT baseret (skabeloner) så deltagerne og alle skolernes lærere efterfølgende kan genbruge de 6 udviklede undervisningsforløb. Lærerne har fået forøget fokus på betydningen af integrerende og differentieret undervisning. Forskellige elever lærer forskelligt, og der gøres forskel på børnene, når de underviser ens. Lærerne har arbejdet med såvel børnenes, som deres egne styrkesider. Sammen med Humlebæk skoles IT ansvarlige leder, er der opbygget en IT struktur på fællesnettet, som gør det nemt og hurtigt at genfinde og genbruge de udviklede skabeloner og undervisningsforløb. 2010/11 Positive Portfolier E-læringsforløb (Web 2.0 teknologi) for lærere på Trørødskolen i Vedbæk. Projektet blev støttet økonomisk af Rudersdal kommune og var et samarbejde mellem IT konsulent i kommunen Søren Knudsen, pædagogisk udviklingskonsulent i kommunen Lotte Nielsen, afdelingsleder på Trørødskolen, Jesper Voss Jacobsen og Waves Education. Lærerne kan anvende positive portfolier i deres undervisning, især i forbindelse med undervisningsdifferentiering. Når de positive følelser dominerer, viser forskningen (Fredrickson 2010) bl.a., at læringskompetencen forøges, fordi man ser muligheder frem for begrænsninger, og koncentrationsevnen styrkes, fordi man kommer lettere i flow Sletten Fritidsakademi. Projekt Livsglæde et 5 års udviklingsprojekt for Fritidshjem & Klub. Konsulentbistand 10 timer/ md. 9

10 Forøget trivsel og færre sygedage Formulering af vision mål. Uddannelse af ledergruppe og medarbejdere. Udvikling af MUS system. Projektstyring og opfølgning. Kurser for forældre. Forholdet mellem underholdningsaktiviteter og læringsaktiviteter blev ændret, således at der blev flere læringsaktiviteter og færre underholdningsaktiviteter. Både børn og personale trivedes med de mange nye læringsaktiviteter, der fandt sted i nybyggede værksteder, som personalet selv havde indrettet sammen med børnene. Indførelsen af MUS systemet betyder, at personalets styrkesider bliver videreudviklet og stimuleret på arbejde de valgte selv værksteder, som de styrer sammen med børnene. Personalemøderne blev blevet mere effektive og dialogerne mere kvalificerede, fordi opmærksomheden blev flyttet væk fra problemfokusering og over til ressourcefokusering. Kreativiteten stiger, når vi er positive, det bliver lettere at løse problemer, og der bliver færre af dem. Der bliver derfor mere tid til planlægning af sjove læringsaktiviteter, som igen forøger trivslen hos børn og personale. Sygefraværet er faldet til under 3 % 2010 Personaleudvikling. Kurser for Langebjerg Fritidshjem & Klub, Humlebæk. : Mere effektive personalemøder. Stærkere sammenkædning af personalets styrkesider, kompetenceudvikling og arbejdsopgaver. Øget fokus på balance mellem børnenes underholdningsaktiviteter og deres læringsaktiviteter (Flow) Rubrics. Lærerkurser for Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner. Flere end 150 lærere deltager i et kursusforløb på 5 workshops, hvor de lærer at udvikle undervisningsforløb, der fremmer den enkelte elevs læring og udvikling i praksis. Til hver workshop er der udviklet digitale skabeloner, som sammen med interaktive whiteboards optimerer videndeling og genbrugsmuligheder. er: De 5 workshops dækkede alle faser i udvikling af et undervisningsforløb. Lærerne lærte at formulere mål og synlige evalueringskriterier for deres forløb. Eleverne var motiverede og lærte mere, fordi målene var kendte og ambitionsniveauet selv valgt. Flere elever især i udskolingen - forhøjede deres ambitionsniveau undervejs i forløbene. Læringsaktiviteterne matchede elevernes højeste interesseområder og deres individuelle læringsstil, hvilket både blev værdsat af gøre og røre børnene, som fik taktile og kinæstetiske læringsmuligheder, og de sprogligt og matematisk talentfulde børn, der fortsat brugte traditionelle undervisningsmidler, der optimerede deres indlæringskurve. Dokumentationen gjorde det muligt for lærerne, at følge op på den enkelte elevs læring og udvikling over længere tid. På kursets sidste modul lærte lærerne at anvende skabeloner med evalueringsspørgsmål til videndeling, som styrkede den enkelte lærers og hele teamets lærerprofessionalisme. 10

11 Køge Kommune. Projekt støttet af Familie- og forbrugerministeriet. 8 kursusdage for medarbejdere og større børn i børnehaver. Fysikforsøg og basisviden om vand, ild, luft og jord. Undervisning i ny viden om børns læring (neuropædagogik) og kognitiv pædagogik i praksis. Deltagerne blev opkvalificeret til at besvare børnenes undre spørgsmål som f.eks. Hvorfor regner det. Hvad er luft? Hvorfor kan træ brænde? Hvad er jord? De lærte at lave fysikforsøg, som f.eks. viste at vand har 3 tilstandsformer (is -vand damp). Deltagerne lærte også, at læringsaktiviteter og underholdningsaktiviteter ikke er det samme, og at omgivelserne skal stimulere til læring - også indenfor naturfag og matematisk, som meget få af dem har beskæftiget sig med i deres uddannelse. Kurset introducerede deltagerne til den nyeste forskning indenfor flow (den mest læringsfremmende tilstand, der eksisterer). Efter kurset blev der flere flowfremmende læringsaktiviteter i børnehaverne. Flow kræver ro og fordybelse, og deltagerne fortalte at der blev der færre forstyrrelser, når børn og personale enkeltvis eller sammen kom i flow, som følge af kurset Køge kommune. Ny viden om børns læring, flow og kompetenceudvikling. Målgruppe: Forskningsassistenter/ pædagoger i børnehaver Deltagerne blev opdateret på den nyeste viden om, hvordan børn lærer, og hvordan de lærer forskelligt. De lærte at en optimal læringsproces har 3 faser (analyse handling kvalitetskontrol), som vi er født med. De lærte, hvordan de kan hjælpe børnene med at lære dem at lære (inspireret af Reggio Emilia) ved at tilbyde læringsaktiviteter, som udfordrede dem i forhold til deres interesser og kompetencer. Flere børn blomstrede op efterfølgende, fordi de fik nye udfordringer og muligheder. Det gjaldt især de børn, som havde høje matematisk/ logiske kompetencer, som ikke var blevet tilgodeset, fordi læringsmulighederne før kurset var få og ofte ikke - eksisterende. 11

Referencer 2016 Aarhus Universitet, Master uddannelse Positiv Psykologi - Underviser i Rubrics forår 2017

Referencer 2016 Aarhus Universitet, Master uddannelse Positiv Psykologi - Underviser i Rubrics forår 2017 Referenceliste Kirsten Maack Gibson Referencer 2016 Aarhus Universitet, Master uddannelse Positiv Psykologi - Underviser i Rubrics forår 2017 2016 Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet Underviser i Rubrics

Læs mere

Styrkebaseret undervisning

Styrkebaseret undervisning Styrkebaseret undervisning Fokus på Rubrics Vejen Kommune 6. december 2013 Program 08.0000-08.10 Velkommen, intro og dagens program 08.10 09.10 På vej mod en ny Folkeskolereform Systemoverblik og lagringsmedier

Læs mere

2016 - Frans Ørsted Andersen, Lektor, Aarhus Universitet Samarbejde om Pathways in Technology - P-Tech High School Programs

2016 - Frans Ørsted Andersen, Lektor, Aarhus Universitet Samarbejde om Pathways in Technology - P-Tech High School Programs Referenceliste 2016 Aarhus Universitet, Master uddannelse Positiv Psykologi Underviser i Rubrics forår 2017 2016 Folkeuniversitetet, Aarhus Universitet Underviser i Rubrics forår 2017 2016 - Frans Ørsted

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA. Waves Education ApS & Madkulturen

INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA. Waves Education ApS & Madkulturen INTRODUKTION TIL RUBRIC MÅLSÆTNINGS OG EVALUERINGSSKEMA Waves Education ApS & Madkulturen I forbindelse med MADlejr ønsker vi at teste evalueringsværktøjet Rubric. Rubric er et redskab, der skal hjælpe

Læs mere

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Børnehuset Delfinen. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Børnehuset Delfinen Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. august 2013 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Cooperative Learning og Læringsstile

Cooperative Learning og Læringsstile Cooperative Learning og Læringsstile Forskningen inden for Cooperative Learning og Læringsstile, beskæftiger sig primært med at optimere elevernes muligheder for indlæring. Inden for læringsstils undervisningen,

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Overordnede principper for kompetenceudviklingen. Gladsaxe Kommunes kompetenceudviklingsplan tager udgangspunkt i følgende principper:

Overordnede principper for kompetenceudviklingen. Gladsaxe Kommunes kompetenceudviklingsplan tager udgangspunkt i følgende principper: GLADSAXE KOMMUNE Skoleafdelingen 22. juni 2016 Mads Aagaard Kompetenceudviklingsplan for Gladsaxe Kommunes skolevæsen Overordnede principper for kompetenceudviklingen Gladsaxe Kommunes kompetenceudviklingsplan

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression

Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Ledelsespraksis i en tosprogskontekst - arbejde med elevernes progression Langmarkskolen Horsens Mangfoldig elevgruppe - ca. 455 børn 25 forskellig nationaliteter Største grupper af børn kommer fra Bosnien,

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om:

Egtved Skoles læringssyn - udpluk. Hvad ved vi fra forskningen. Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: Egtved Skoles læringssyn - udpluk Eleven opnår størst læringsudbytte, når han/hun er bevidst om: sine læringsmål og de giver mening egne stærke og svage sider, og om hvordan han/hun lærer bedst Elevens

Læs mere

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard

INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen. Lisbet Nørgaard INSPIRATIONSAFTEN: Med læring som fortegn Læringsledelse Pædagogisk udvikling på Søndersøskolen Lisbet Nørgaard Goddag og velkommen! LISBET NØRGAARD: Erfaring: 2 år som deltidskonsulent 1 år som selvstændig

Læs mere

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4

Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Kontaktforældremøde status på skolereformen synlig læring hvad er det? To r s d a g d e n 2 0. N o v e m b e r 2 0 1 4 Vejen ind i reformen En rejse, vi indledte i efteråret 2013 Vores WHY hvad er vores

Læs mere

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015

Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Skolereformen på Farstrup Skole 2014/2015 Indledning For at give alle medarbejdere, elever og forældre et fundament at starte på i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen 2014, har vi udarbejdet

Læs mere

Et tilbuds- og inspirationshæfte til. Forankring af synlig læring på skolerne Gladsaxes Kommunale Læringsagenter 2016/2017

Et tilbuds- og inspirationshæfte til. Forankring af synlig læring på skolerne Gladsaxes Kommunale Læringsagenter 2016/2017 Et tilbuds- og inspirationshæfte til Forankring af synlig læring på skolerne Gladsaxes Kommunale Læringsagenter 2016/2017 Book de kommunale læringsagenter til sparring, inspiration og feedback Det kan

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elektronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Pæd. leder Peter kilden Grøn E-mail:

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

I skoleåret er der kr. til fordeling kr. i efteråret 2015 og til foråret 2016.

I skoleåret er der kr. til fordeling kr. i efteråret 2015 og til foråret 2016. NOTAT Indkaldelse af ansøgninger til forsøgs- og udviklingspuljen 4. marts 2015 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2015/0002140-2 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning

Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning EVALUERING 2016 Skolens undervisningstilbud Statusområde Status Vi er især tilfredse med Vi ønsker at videreudvikle Tiltag & tidsperspektiv Skolens værdigrundlag og den daglige undervisning Skolens daglige

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte

Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Fra elevplaner til læringsplaner i Gentofte Mads-Peter Galtt Konsulent, faglig- og projektleder udi det it-didaktiske og mediepædagogiske virke på 0-18 år. UPS - vi har fået en læringsplatform!!! Djøficeret

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV

MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV MÅLSTYRET UNDERVISNING I ET SKOLELEDERPERSPEKTIV - MED ET SÆRLIGT BLIK PÅ DATAINFORMERET LÆRINGSLEDELSE Souschef Martin Trangbæk Jensen Højmeskolen HØJMESKOLEN Indsatser 2015: Digitalt understøttede læringsmål

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014

Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer. Seminar ved LSP 27.05.2014 Skolen i en reformtid muligheder og udfordringer Seminar ved LSP 27.05.2014 Reformen Faglig løft af folkeskolen har 3 overordnede mål MÅL: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

TRUE NORTH KOMPETENCEUDVIKLING TIL LÆRERE & PÆDAGOGER Essentiel viden og praktiske, effektive værktøjer som understøtter udviklingen af elevernes

TRUE NORTH KOMPETENCEUDVIKLING TIL LÆRERE & PÆDAGOGER Essentiel viden og praktiske, effektive værktøjer som understøtter udviklingen af elevernes TRUE NORTH KOMPETENCEUDVIKLING TIL LÆRERE & PÆDAGOGER Essentiel viden og praktiske, effektive værktøjer som understøtter udviklingen af elevernes faglige, personlige og sociale kompetencer MERE END 4000

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Synlig læring med ipads og Rubrics i Gentofte kommune. Børnehuset Dalgården, Børnehuset Delfinen, Børnehuset Ellegården og Villa Maj

Synlig læring med ipads og Rubrics i Gentofte kommune. Børnehuset Dalgården, Børnehuset Delfinen, Børnehuset Ellegården og Villa Maj Synlig læring med ipads og Rubrics i Gentofte kommune Børnehuset Dalgården, Børnehuset Delfinen, Børnehuset Ellegården og Villa Maj Leg og Læring ipads i vuggestuer og børnehaver i Gentofte kommune Af

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Elevernes læring Kerneydelsen 2015-16

Elevernes læring Kerneydelsen 2015-16 Fælles Mål/ Synlig læring Impactcoaches Læringssamtaler Skolens værdigrundlag Proces igangsat for skolens interessenter Skoledagens organisering Motion og bevægelse Understøttende Undervisning Ny skemastruktur

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Forenklede Fælles Mål - Rammen for digitale læremidler Et fagligt løft af folkeskolen Informationsmøde om udviklingspuljen for digitale læremidler, Kbh, 29. september 2015 Ved chefkonsulent Helene Hoff,

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere