SAPA roller og brugerbehov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAPA roller og brugerbehov"

Transkript

1 SAPA roller og brugerbehov

2 Indholdsfortegnelse SAPA overblik til dem, der har behov... 3 Om SAPA... 3 Hvem er de kommende SAPA-brugere?... 3 Emner i rollebeskrivelserne... 3 Rollebeskrivelser for bedre forståelse... 4 Overvejelser i kommunerne... 4 Rolle 1.1: Jobcentermedarbejder (beskæftigelsesområdet)... 5 Rolle 1.2: Ydelsesservicemedarbejder (beskæftigelsesområdet)... 8 Rolle 2.1: Frontmedarbejder (borgerservice)...10 Rolle 3.4: PPR-medarbejder (børn- og ungeområdet)...12 Rolle 4.2: Børnefamiliesagsbehandler i undersøgelsesgruppen (socialområdet)...14 Rolle 6.1: Visitator (ældreområdet)...16 Rolle 6.4: Sagsbehandlende terapeut (ældreområdet)...17 Rolle X: Udbetaling Danmark-sagsbehandler...18 Samlet liste over roller...20 Mere information...21 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/21

3 SAPA overblik til dem, der har behov For at sikre at kravspecifikationen for det kommende SAPA-projekt vil leve op til brugernes behov arbejder KOMBIT i øjeblikket på analyser af, hvordan brugerne i dag benytter KMD SAG, og hvilke ønsker de har til SAPA-systemet. Analysen tager udgangspunkt i forskellige "roller" i kommunerne det vil sige medarbejdertyper, der i dag arbejder med opgaver, som kan blive påvirket af SAPA, når systemet går i luften om nogle år. Om SAPA SAPA står for Sagsoverblik/partskontakt og er et projekt i kommunernes it-fællesskab KOMBIT. SAPA skal give sagsbehandlerne bedre overblik i deres daglige arbejde. Projektet undersøger muligheden for at tilvejebringe en it-løsning og skabe de relevante snitflader, der kan give kommunale sagsbehandlere hurtig adgang til centrale informationer og hændelser vedrørende borgeren på tværs af kommunale fagsystemer. Projektet er en del af KOMBITs udbudsplan for monopolområderne. I samspil med en række øvrige nye og eksisterende løsninger kan SAPA bane vejen for, at kommuner kan frigøre sig fra KMD Sag. Hvem er de kommende SAPA-brugere? KOMBIT har i foråret 2012 udarbejdet en foranalyse på seks kommunale forvaltningsområder: Beskæftigelsesområdet Borgerserviceområdet Børn- og ungeområdet Socialområdet Teknik- og miljøområdet Ældre/sundhedsområdet. Formålet med analysen er at identificere og beskrive de forskellige forvaltningsområder og faggrupper, der kan tænkes at skulle bruge SAPA-systemet med fokus på at beskrive hvem er SAPA-brugeren? Vi har i arbejdet alene haft fokus på medarbejdere, der arbejder med borgere og borgersager. Emner i rollebeskrivelserne Analysen giver et godt billede af bredden i opgavevaretagelsen i kommunerne og de store forskelle, der er på, hvordan medarbejdergrupperne bruger it. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/21

4 I analysen har vi haft fokus på emnerne: Typer af opgaver, sagsområder og arbejdsfunktioner Brug af it-systemer og informationsbehov Brug af KMD Sag Relationer og samarbejdsflader mellem parter internt i kommunerne og eksternt Potentiale for SAPA For hvert forvaltningsområde er der identificeret en række forskellige roller, der defineres ud fra arbejdsopgaver og databehov. Du kan se en liste over alle rollerne på side 20 sidst i denne folder. Rollebeskrivelser for bedre forståelse For at få "kød og blod" på og få en bedre forståelse for behov og ønsker hos en række af de fremtidige brugere, er nogle af rollerne beskrevet i detaljer. Det er sket ved, at vi i KOMBIT har udvalgt foreløbigt otte af rollerne og bedt medarbejdere fra forskellige kommuner om at beskrive rollen ud fra f.eks. arbejdsopgaver, it-behov og ønsker til det fremtidige SAPA-system. De roller, der er beskrevet, og som du kan læse i denne folder, er: Jobcentermedarbejder (1.1) Ydelsesservicemedarbejder (1.2) Frontmedarbejder i borgerservice (2.1) PPR-medarbejder (3.4) Børnefamiliesagsbehandler (4.2) Visitator på ældreområdet (6.1) Sagsbehandlende terapeut (6.4) Udbetaling Danmark-medarbejder Numrene henviser til listen over roller på side 20. Overvejelser i kommunerne I kommunerne udestår der nu en opgave med at kigge på egne medarbejdere og begynde at overveje spørgsmål som: Hvem i vores kommune skal bruge SAPA? Hvordan fordeler vores kommende SAPA-brugere sig på følgende fem brugermønstre: 0: Bruger ikke KMD Sag i dag - og kan derfor nemt tage SAPA i brug A: Bruger i dag kun KMD Sag til overbliksdannelse, mens det konkrete sagsarbejde ligger i fagsystemer B: Bruger i dag kun KMD Sag til overbliksdannelse og advis er, mens sagerne ligger i fagsystemer KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/21

5 C: Bruger i dag KMD Sag til overbliksdannelse, advis er og journalnotater, mens sagerne ligger i fagsystemer D: Har ikke noget fagsystem og bruger i dag KMD Sag til hele sagsarbejdet I hvilken rækkefølge kunne vi tænke os at få vores medarbejdere på SAPA? For at vi kan få et overblik over, hvordan kommunerne i dag anvender KMD Sag, beder vi kommunerne om hver især at inddele de otte brugertyper, der er beskrevet i folderen, i de ovenfor beskrevne brugermønstre: 0, A, B, C og D. Arbejdet skal være færdiggjort og registreret online på kombit.dk/sapa inden udgangen af november. Der er udarbejdet et særligt metodeblad, der beskriver dette nærmere. Rolle 1.1: Jobcentermedarbejder (beskæftigelsesområdet) Jeg er ansat til at sagsbehandle ansøgninger om førtidspension, fleksjob og revalidering Navn: Stilling: Opgaver: Lotte Vestergaard Socialrådgiver Alle borgere har mulighed for at søge om revalidering, fleksjob eller førtidspension. Jeg er i den gruppe, hvor det er borgere over 30 år, der kan søge. I alle sagerne skal der ses på borgers arbejdsevne. For at kunne dette, skal der ses på, hvilket arbejde borgeren havde, og om der vil være mulighed for at afhjælpe borgeren på en anden måde, sådan at vedkommende forsat kan være i selvforsørgelse helt eller delvist. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/21

6 En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Jeg starter med at se på dagens aftaler/samtaler, og om der er modtaget meddelelse om evt. tolk eller andre bisiddere, der kommer. Jeg åbner alle de programmer, jeg skal bruge for at kunne betjene borgere, der ringer i vores telefontid (dagligt ). For at kunne være på telefonen, skal jeg bruge Pulse, der er et program, hvor callcenteret kan se, at jeg er på telefonen, og de derfor har mulighed for at stille borger om til en telefonsamtale. Vores afdeling er opdelt i leangrupper, sådan at en borger hører til en gruppe af sagsbehandlere, der alle kan svare i den samme sag. Fra kl har jeg samtaler med borgere. Efter samtalerne ser jeg på mine mails, om der er noget, jeg skal være obs på omkring systemer eller møder m.m. Det kan også være mail vedrørende en bestemt borger, som jeg så svarer på. Derefter ser jeg på POST i KMD Sag EDH. Det svarer til daglig post, der skal laves inden for 8 dage. Jeg ser også på adviseringer, som laves via systemopgaver, eller nogen vi selv har lavet for at huske på noget bestemt i en sag (fx at der er modtaget de lægeoplysninger, vi har rekvireret - hvis ikke skal der sendes en rykker og kopi af den oprindelige anmodning). Alt dette skal helst laves dagligt, og til dette bruger jeg stort set alle de programmer, der er lavet til formålet. En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være Jeg har første samtale med borgere kl Inden da skal jeg have læst på sagen, sådan at jeg er klar til samtalen. Da der er tale om afklaring, varer disse samtaler ofte 1-2 timer. Jeg laver ressourceprofil og jobplan sammen med borgeren. Det kan være borgeren har en tolk med samt en medarbejder fra DPC (Distriktspsykiatrisk Center). Hvis jeg skal se på opholdsgrundlag, gøres dette via UIP, og desuden ser jeg i KMD Sag, om det er en integrationssag. Når samtalen er afsluttet og borgeren er gået, begynder jeg at skrive alt det ind, jeg har fået oplyst. Det skal skrives ind i KMD Opera. Her er der flere noder, der skal udfyldes fx match/jobplan og tilbud. Derefter skriver jeg i KMD Sag og i ressourceprofilen. Hvis der skal indhentes lægelige oplysninger gøres det via blanketter i vores blanketsystem, og hvis der skal indhentes speciallægeerklæring gøres dette via systemet Mediconnect. Det kan også være, at der under samtalen kommer oplysninger frem, der gør, at jeg vælger at tale med vores lægekonsulenter. Derefter undersøger jeg, om borgeren har været længe nok i landet til at kunne søge en pension. Dette gøres ved at en kollega i gruppen laver en liste via folkeregisteret, som så vedlægges sagen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/21

7 over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Beskæftigelsesområdet, herunder Ydelsesservice Sundhedsområdet Socialområdet, herunder børneområdet, hjemløseområdet, handicapområdet Hjemmeplejen Botilbud Skoler og institutioner Hospitaler Praktiserende læger Speciallæger Krisecentre Statsforvaltningen Udlændingestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Borgerrådgiveren KMD Opera AMS hjemmeside (jobcenterplanner) KMD Sag journal (hvor borger ofte har flere sager) Mediconnect Udbudsportalen KMD Sag EDH Doc2mail Fagforeninger Forsikringsselskaber (pensionsordninger) Advokater Pårørende Tolke Kriminalforsorgen Gadejuristen A-kasser Handicaporganisationer Sociale projekter, hvor borger kan komme Hele leverandørområdet (borger i tilbud) Alle skoler vedr. kurser og uddannelse Sprogskoler Skat Politi Outlook UIP CPR-2 Arbejdsgangsportalen Schultz lovgivning Intranet om det nye leverandørkatalog Krak.dk til beregning af transport til borger Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Det ville være godt, at alt var i ét system, der også var stabilt. Det kunne være godt, hvis man kun skulle skrive ét sted, og systemet selv kunne sætte teksten ind andre steder, hvor der var behov for det. Jeg håber også, at det bliver et system uden så mange klik, da man nu klikker meget rundt for at få alle oplysninger til en sag med. Når borgerne i fremtiden skal kunne skrive med i egen sag, må der gerne komme et lille obs, hver gang borgerne har skrevet noget. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/21

8 Rolle 1.2: Ydelsesservicemedarbejder (beskæftigelsesområdet) Jeg er ansat til at sagsbehandle på kontanthjælpsområdet Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Hans-Henrik Ludvigsen Socialrådgiver Beregning og udbetaling af revalidering og kontanthjælp, herunder særlig vægt på afgørelser omkring formue, kapitalpensioner, udlandsrejser, behovsbestemte tillæg, fradrag for sideløbende indtægter for revalidender og opfølgning på opholdsret. Betjening af borgere pr. telefon og videotelefon. Jeg åbner min mailpost og kalender og dernæst KMD Sag EDH for at gennemgå indkommen post og tilrettelægge dagens arbejde. Mit arbejde er stort set kun administrativt, så hvis der ikke er møder fra morgenstunden, og det er der ikke så tit, begynder jeg at sagsbehandle i mine sager. I vores afdeling er vi opdelt i cpr. numre, så det er nemt at overskue, hvor meget arbejde, der skal laves. Ind imellem er der typisk en times tid med telefonbetjening. Ansøgningerne om kontanthjælp kommer enten med posten, med digital post eller bliver afleveret personligt ved frontbetjeningen. En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være 1. Jeg modtager en mail fra en anden afdeling i huset om, at en borger, der modtager kontanthjælp, har registreret en selvstændig virksomhed. 2. Jeg slår herefter borgers oplysninger op på kontanthjælpssagen i KMD Sag og gennemgå sagen der for at finde oplysninger i forhold til om borger har talt om at blive selvstændig samt danne et samlet overblik over de oplysninger, vi allerede har. 3. Derefter gennemgår jeg jobcentersagen i KMD Opera. 4. Jeg slår borger op på Skat (r75) for tjek af virksomhedens startdato og cvr. nr., samt for at se om der er andre nye oplysninger i sagen (fx formue, indkøb af bil eller andet). Virksomhedens navn og adresse findes på cvr.dk. 5. Så googler jeg virksomheden og borgeren for yderligere oplysninger (er der noget i sagen eller har borger blot opstartet cvr.nr. med henblik på biindtægt ved fx at spille suppe/steg/ismusik i weekender?). 6. Lovstof og tidligere afgørelser bliver læst op på Schultz og Ankestyrelsens hjemmeside, såfremt jeg er i tvivl om sagens behandling eller nummeret på en særlig paragraf. 7. På baggrund af de indsamlede oplysninger partshører jeg borger om ophør af kontanthjælp (hvis virksomheden fx er et pizzeria), samt nærmere redegørelse for økonomien i forhold til opstart af KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/21

9 virksomheden. Jeg bruger i denne forbindelse Word, KMD Sag og KMD Sag EDH. 8. Jeg fjerner godkendelse på ydelsen i KMD Aktiv, da borger ikke skal have penge eller som minimum aflevere månedsregnskab, så indtægter kan modregnes i kontanthjælpen. 9. Borgerens svar modtages herefter enten pr. mail i Outlook eller via KMD Sag EDH. 10. Jeg træffer afgørelse og registrerer den i KMD Sag EDH, hvorefter den sendes til borger via Doc2mail. 11. Jeg stopper ydelsen i KMD Aktiv og afslutter kontaktforløbet i KMD Sag EDH. over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Sagsbehandlerkolleger i egen afdeling Kolleger i andre afdelinger Medarbejdere i jobcentre Medarbejdere på socialområdet KMD Sag KMD Sag EDH KMD eindkomst KMD Aktiv Outlook, Word og Excel KMD Opera Interne arbejdsgange Schultz (loven) Skat Politi (sjældnere) Sundhedspersonale, fx hospitaler, hvor en borger er indlagt (sjældnere) UIP (Udlændingeportalen) Skat (r75) CVR-registeret (cvr.dk) Ankestyrelsen (ast.dk) BBR-registeret (boliga.dk) Facebook Google Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Jeg savner først og fremmest et mere stabilt system, der er mindre fejlbehæftet og hurtigere end KMD Sag. Der er flere adviser, der ikke virker hensigtsmæssigt i KMD Sag (fx afgørelser i Udlændingestyrelsen via UIP eller meddelelser om overskydende skat), og de bør virke i SAPA. Det ville også være rart, hvis man nemt kunne springe over i en ægtefælles sag, fx med en F11 som i KMD Aktiv, og hvis man kunne se om borgerne var tilmeldt e-boks. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/21

10 Rolle 2.1: Frontmedarbejder (borgerservice) Jeg er ansat til at guide, vejlede og ekspedere borgere, der henvender sig til kommunen Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Mark Sørensen Borgerserviceguide Udstedelse af pas og kørekort samt registrering af indrejser, dvs. de områder, hvor borgere er pålagt at møde personligt op. Visitering af borgere, medbetjening, rådgivning og information om kommunens og statens selvbetjeningsløsninger. Jeg kigger i min vagtplan, hvor jeg typisk har tre jobfunktioner i løbet af min arbejdsdag. Jeg er både sagsbehandler (sager om pas, kørekort og indrejser), borgerserviceguide (hjælper borgere med medbetjening, rådgivning og information om kommunens og statens selvbetjeningsløsninger), og endelig står jeg i receptionen, hvor jeg visiterer borgerne efter behov. Det vil sige, at jeg dels arbejder ved skrivebord som en traditionel sagsbehandler, og dels går ude på gulvet sammen med 2-3 andre medarbejdere og hjælper borgerne med vores selvbetjeningsløsninger. I forhold til Udbetaling Danmark har vi etableret et pilotprojekt, hvor vi afprøver den forventede fremtidige håndtering af borgere, som det vil se ud efter en række opgaver er overført til Udbetaling Danmark. I pilotprojektet henviser vi meget skarpt borgerne til selvbetjeningsløsningerne eller alternativt til, at de selv tager direkte kontakt til Udbetaling Danmark (dvs. de medarbejdere, der senere hen bliver overført til Udbetaling Danmark, men som pt. stadig sidder i kommunen). Hvis vi skønner, at borgeren ikke selv kan håndtere selvbetjening eller telefon, tilbyder vi evt. - efter tidsbestilling - at kontakte Udbetaling Danmark på deres vegne. Vi har ikke adgang til fagsystemer og kan derfor ikke selv hjælpe borgeren. Vi har etableret hotlines til Udbetaling Danmark, så vi er sikre på at få kontakt med en medarbejder. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/21

11 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? 1. Når borgeren skal have fornyet sit kørekort, kommer vedkommende ind i Borgerservice med en lægeattest og foto. 2. Jeg kigger i CICS, Pas- og Kørekortregisteret og CPR for at tjekke bopælsoplysninger samt lægeattesten for at se om den er udfyldt korrekt og om lægen har angivet evt. bemærkninger. 3. Borgeren underskriver stamkort (der bruges til at producere kørekortet og indeholder borgerens underskrift og billede) og ansøgningsskemaet P22 digitalt. P22 genereres automatisk af PasPort Admin systemet. Stamkort bliver tilsendt af Oberthur, der er den virksomhed politiet har valgt til at producere kørekort for alle kommuner. 4. Jeg udfylder PasPort Admin (systemet henter og overfører oplysninger til Pas- og Kørekortregisteret). 5. Jeg scanner og udskriver stamkortet og sætter foto i. 6. CICS opdateres med opdaterede oplysninger for borger navn, dato for udløb af kørekort, påtegningskoder (fx erhverv, nedsat syn, nedsat hørelse etc.). 7. Jeg udskriver et midlertidigt kørekort til borgeren og sender stamkortet til Oberthur. 8. Først når dette er gjort, opretter jeg en sag om borgerens fornyelse af kørekort i ESDH-systemet edoc og scanner dokumenter (lægeattest og ansøgning) ind på sagen. Borger Sagsbehandlerkolleger i Borgerservice Kolleger i Callcenteret Backoffice kolleger Pas- og kørekortregisteret (Nexus_Terminal_Emulator_5_22_R1) CPR-registeret PasPort Admin Kommunal sygesikring edoc Kommunens og statens webbaserede selvbetjeningsløsninger: Sundhedskort, EU-sygesikringskort, Boligstøtte, Børneydelser, Folkepension, Skat, SU, e-flyt, Kontanthjælp, Parkering etc. Det ville være fantastisk, hvis SAPA-systemet kunne give et nemt og hurtigt overblik over de mest brugte selvbetjeningsløsningersamlet i et overskueligt billede, hvor både borgeren, og jeg nemt kan få et overblik over de løsninger, der er mulighed for selvbetjening på. Desuden ville det være godt, hvis SAPA kunne samle de primære fagsystemer, dvs. pas, kørekort og cpr., på samme side. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/21

12 Rolle 3.4: PPR-medarbejder (børn- og ungeområdet) Jeg er ansat til at understøtte inklusion indenfor normalområdet via udredning og vurdering af børn og unge samt pædagogisk-psykologisk rådgivning til daginstitutioner, skoler og forældre Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Mona El-Fahtimi PPR-konsulent Deltagelse i møder med forældre, pædagoger og lærere omkring børn med særlige behov. Observationer i institution/skole og efterfølgende drøftelser med forældre, pædagoger og lærere omkring barnet. Pædagogisk-psykologiske udredninger af børn med særlige behov. Samtale-/gruppeforløb med børn og unge. Jeg forbereder dagens møder og aktiviteter ved at gennemlæse eksisterende sagsmateriale på de børn og unge, som jeg skal deltage i møder omkring i løbet af dagen. Desuden læser og besvarer jeg mails. Jeg deltager i møder, laver observationer og udfører udredningsarbejde på institutioner og skoler. I løbet af dagen har jeg typisk 1-2 timers administrativ tid, hvor jeg skriver rapporter, besvarer mails og telefonopringninger samt sparrer med kolleger. Dagen slutter ofte med et møde i en institution eller skole, hvor jeg gennemgår de foreløbige resultater af en udredning af et barn sammen med pædagoger eller lærere og barnets forældre. Jeg har ikke mulighed for at se, om der eksisterer sager på barnet i andre fagsystemer end KMD Sag. Jeg læser heller ikke i eksterne systemer og registre, fordi jeg ikke har adgang til dem. Men det kunne være en meget stor fordel i mit arbejde, hvis jeg fik den mulighed. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/21

13 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? 1. Jeg modtager en mail eller telefonopringning fra en institutions- eller skoleleder eller direkte fra barnets forældre. 2. Jeg beder om barnets cpr.nr. (med mindre henvendelsen er anonym) og tjekker KMD Sag for at se, om der er en eksisterende eller tidligere sag på barnet. 3. Hvis henvendelsen er telefonisk, laver jeg et kortfattet notat af telefonsamtalen. Notatet journaliseres i KMD Sag på barnets sag. 4. Hvis der ikke findes en eksisterende sag på barnet, kategoriserer jeg henvendelsen som råd og vejledning. Såfremt problemstillingen vurderes at være mere kompleks end en råd- og vejledningssamtale umiddelbart kan afhjælpe, tilbyder jeg et konsultativt forløb (uden oprettelse af sag). Her påhviler det institutions-/skolelederen at sikre skriftligt notat og dokumentation. 5. Hvis der findes en eksisterende eller tidligere sag på barnet, orienterer jeg mig i den del af sagen, som er relevant for mig. Vigtige oplysninger er først og fremmest pædagogiske indsatsplaner fra institutioner og skoler, der beskriver de hidtidige pædagogiske indsatser, som er sat i værk i institutionen eller skolen, herunder opsamling/evaluering af de hidtidige resultater. 6. I de situationer, hvor jeg er i gang med en pædagogisk-psykologisk udredning, vurdering og beskrivelse af et barn, gemmer jeg dokumentet/ rapporten på barnets sag i KMD Sag. Forældre og børn Institutions- og skoleledere Lærere og pædagoger Kolleger fra både egen og andre forvaltninger Læger, speciallæger og sygehuse KMD Sag KMD Sag EDH Det ville være fantastisk, hvis jeg i SAPA-systemet kunne identificere de dokumenterede indsatser fra primærsektoren som det allerførste, inden jeg går i gang med at yde konsultativ bistand og efterfølgende sagsarbejde. De dokumenterede indsatser fra primærsektoren er eksempelvis børne-/elevplaner, pædagogiske indsatsplaner, referater fra diverse mødeaktivitet omkring børnene og afgørelser truffet i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand eller specialundervisning. En af mine kerneopgaver er at yde konsultativ bistand og råd og vejledning til normalsystemet, og det vil kunne kvalificere indsatsen i forhold til barnet væsentligt, hvis mit arbejde/indsats så at sige kunne komme til at stå på skuldrene af den primære sektors arbejde/indsatser. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/21

14 Rolle 4.2: Børnefamiliesagsbehandler i undersøgelsesgruppen (socialområdet) Jeg er ansat til at undersøge de underretninger der modtages i børnefamilieteamet Navn: Stilling: Opgaver: Marie Louise Mørch Sagsbehandler Håndtere underretninger, der er modtaget i børnefamilieteamet samt henvendelser fra forældre eller barn. Underretningerne kommer fra private personer eller en person i offentlig tjeneste (fx medarbejdere i skole, institution eller døgnvagt), der får kendskab til, eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte efter serviceloven. Der modtages også tværkommunale underretninger fra andre kommuner. Udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, hvis forvaltningen antager, at et barn har brug for særlig støtte. I undersøgelsesprocessen skal barnets trivsel og situation dokumenteres. Systemsiden af undersøgelsesarbejdet er ganske væsentlig. I forbindelse med undersøgelsesarbejdet er personoverblikket på KMD Sag meget væsentlig, idet vi herfra får viden, der kan være relevant for sagen samt give os anledning til at samarbejde med øvrige afdelinger i kommunen, der også er i kontakt med familien. En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : Jeg har flere møder hver dag med familier og samarbejdsparter. I forbindelse med afholdelse af møderne har jeg efterfølgende en administrativ opgave, der som oftest består i at journalisere, kommunikere og koordinere. Inden eller under mødet slår jeg typisk op i KMD Sag og CSC Social for at få oplysninger til sagen, især om hvilken historik der er på barnet, fx hvilke indsatser der tidligere har været gjort overfor barnet. Efter mødet afgiver jeg oplysninger til selvsamme systemer fra mødet, dvs. jeg skriver journalnotater med referat fra mødet samt overvejelser om hvilke skridt der skal tages i barnets sag, delmål for barnet etc. I forhold til at registrere sagen og den løbende status på sag, afgiver jeg koder i BUS. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/21

15 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være 1. Jeg modtager en underretning på et barn eller en ung (jeg bliver orienteret om ugens underretninger på et fællesmøde i mit team, og min faglige koordinator fordeler sagerne). 2. Forældremyndighedsindehaverne indkaldes til samtale, hvor de bliver orienteret om underretningen. Ud fra samtalen vurderer jeg, om sagen skal lukkes med det samme, om der skal ske yderligere afklaring, eller om der skal laves en 50-undersøgelse med det samme. Den egentlige beslutning tages på fælles sagsmøde i teamet sammen med kolleger og min faglige leder. 3. Hvis det besluttes, at der skal laves en 50-undersøgelse sker følgende (i dette eksempel et mindre skolebarn): Jeg indhenter oplysninger fra skolen, fritidshjemmet, forældrene, barnet selv, PPR, børnepsykiatrisk afdeling (hvis barnet har en børnepsykiatrisk diagnose) m.fl. For at få de nødvendige informationer sender jeg som regel brev til de relevante parter, og derudover har jeg samtaler med dem. Jeg kan også afholde netværksmøder, hvor alle er med. 4. Når jeg har de relevante oplysninger, udfylder jeg processkema i CSC Social. 5. Derefter tages forældrene til møde, dvs. partshøring. 6. Til sidste bliver sagen enten lukket eller jeg visiterer den til børneeller ungegruppen. I den forbindelse peger jeg på, hvad jeg mener, der skal til for at forbedre barnets situation, men jeg anbefaler ikke en bestemt foranstaltning. Forældre og børn Skoler og institutioner PPR (Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning) De øvrige afdelinger på socialområdet Børn- og ungeområdet Beskæftigelsesområdet Sundhedsområdet Hospitaler Børnepsykiatrisk afdeling Praktiserende læger Politi Krisecentre Statsforvaltningen Udlændingestyrelsen over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Blanketsystem KMD Sag CSC Social BUS Udlændingeportalen Ankestyrelsens database Schultz Intranet Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? I forhold til de tværkommunale underretninger ville det være smart, hvis disse blev notificeret via en tværfaglig systemflade. Når vi anmoder kommuner om akter fra tidligere forløb ville det endvidere være formålstjenstlig, såfremt disse kunne blive videregivet via system i et lukket miljø. Det ville også være rigtig godt, hvis vi kan få adgang til historikken på barnets/familiens flytninger og på de indsatser, der tidligere har været gjort overfor både barnet og de øvrige familiemedlemmer ofte foretaget af andre kommuner. Det ville være yderst hensigtsmæssigt, hvis vi i forvaltningen havde adgang til oplysninger fra Statsforvaltningen om status på forældremyndighed. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 15/21

16 Rolle 6.1: Visitator (ældreområdet) Jeg er ansat til at træffe afgørelser om hjælp efter servicelovens 83 og 84. Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være Charlotte Holm Andersen Visitator Visitation til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, afløsning i hjemmet for rask ægtefælle og aflastning af ægtefælle i døgnbemandet bolig, midlertidigt ophold i en døgnbemandet plejebolig samt ældre- og plejeboliger. Tilsyn med udførelsen af opgaverne. Arbejdsdagen afhænger meget af, hvilke opgaver jeg har netop den dag. Nogle dage møder jeg om morgenen og bruger al min tid på at aftale udskrivelser fra sygehusene med sygehusets personale og leverandørerne. Det foregår enten via telefon, via elektronisk kommunikation eller ved samtale på sygehuset. Andre dage har jeg vagt og tager telefonopkald fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere, og jeg behandler advis fra samarbejdspartnere i kommunen. Det kan fx være ved at bevilge hjælp og få sat dette i gang. Der kan også være behov for at sende henvisninger til andre afdelinger i kommunen fx hos sagsbehandlende terapeuter eller sygeplejersker. Endnu andre dage starter jeg med hjemmebesøg hos borgerne og møder først ind på kontoret ud på dagen for at lave sagsbehandlingen færdig. Ved hjemmebesøget fører jeg samtidig tilsyn med, at de bevilgede ydelser bliver leveret tilfredsstillende. 1. Jeg tager på hjemmebesøg hos en borger og indhenter oplysninger. 2. Herefter laver jeg sagsbehandlingen, dvs. jeg udarbejder en funktionsvurdering, konklusion og bevilling samt opstiller mål for den bevilgede indsats. 3. Jeg indhenter oplysninger fra KMD Care og KMD Sag og træffer en afgørelse ud fra en helhedsvurdering. Oplysninger i KMD Care drejer sig fx om, hvilke andre afdelinger borgeren får hjælp fra, og hvilken type hjælp der er tale om, fx træning eller hjælpemidler. Der står observationer, som leverandørerne har dokumenteret - fx kan det være, at borgeren modtager sygepleje pga. et sår. Der kan desuden være dokumenter i KMD Care (lægeoplysninger, oplysninger omkring indlæggelser, ernæringsscreeninger, ansøgninger fra borgeren m.v.), der har betydning for afgørelsen. Det kan også være relevant at se i KMD Sag, om borgeren er handicappet eller har en sindslidelse, da det kan betyde, at der bliver leveret hjælp fra andre forvaltninger i kommunen i form af fx kørselsordning eller støttekontakt-person. Disse forskellige oplysninger er nødvendige for at kunne lave den helhedsvurdering, der ligger til grund for afgørelsen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 16/21

17 over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Pårørende Sygehuse Praktiserende læger Hjemmeplejen Private leverandører, der er godkendt af kommunen til at levere praktisk hjælp Sygeplejen KMD Care KMD Sag Plejehjem Sagsbehandlende terapeuter, genoptrænende terapeuter og aktiv pleje terapeuter Sagsbehandlere indenfor sundheds- og handicapområdet Demenskoordinator Andre kommuner Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Jeg ville blive glad, hvis SAPA-systemet kunne give mig et hurtigt overblik over, hvilke ydelser borgeren modtager fra kommunen, fx kropsbårne hjælpemidler eller hjælp fra sundheds- og handicapområdet. Desuden adgang til fælles medicinkort via fælles database. Rolle 6.4: Sagsbehandlende terapeut (ældreområdet) Jeg er ansat til at vurdere borgeres ansøgning/behov for tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning efter Servicelovens 112, 113 og 116 Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : Grethe Schmidt Sagsbehandlende ergoterapeut Deltagelse i møder med kolleger om afgørelser og faglig sparring samt med interne og eksterne samarbejdspartnere. Hjemmebesøg hos borgere med henblik på oplysning af sag om hjælpemidler/boligindretning samt sagsbehandling vedrørende sagen. Jeg tjekker mails og opdaterer min kalender. Derefter holder jeg et kort morgenmøde med kolleger med henblik på prioritering og koordinering af dagens opgaver. Jeg tager på hjemmebesøg hos en til tre borgere, der normalt bor i nærheden af hinanden. Efter frokost dokumenterer/sagsbehandler jeg ud fra de indhentede oplysninger. Eventuelt har jeg telefonisk kontakt til forhandlere, hjælpemiddelcenter eller samarbejdspartnere i fx hjemmeplejen. Som en del af sagsbehandlingen skriver jeg afgørelser til borgerne, rekvisitioner til håndværkere og bestiller hjælpemidler i KMD Care. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 17/21

18 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være 1. Jeg modtager en ansøgning fra borger og registrerer den i KMD Sag, Excel og KMD Care. Derefter sender jeg et kvitteringsbrev. 2. Når jeg når til sagen, orienterer jeg mig om, hvad borger har søgt og om der er relevante, nye oplysninger i CSC Omsorg. Jeg ringer til borgeren og aftaler et hjemmebesøg. 3. Ved hjemmebesøget afklarer jeg om borgers behov kan dækkes via servicelovens bestemmelser og jeg indsamler de nødvendige tekniske data (fx mål og afmærkning) i hjemmet. 4. Jeg dokumenterer sagen i KMD Care hjælpemiddelmodul, og her bestiller jeg også hjælpemidler fra lageret. Boligindretninger bestilles på rekvisition i KMD Care til håndværkerteamet. 5. Hvis der oplysninger, der har betydning for visitator eller hjemmeplejen, skal sagen også dokumenteres i CSC Omsorg. 6. Bevillingsdato registrerer jeg i Excel, da det er her, man måler på sagsbehandlingsfrister. over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Hjemmeplejen Hjælpemiddelcentret Håndværkere Pårørende KMD Care CSC Omsorg KMD Sag Kolleger fra både egen og andre forvaltninger Læger, speciallæger og sygehuse Firmakonsulenter/specialkons ulenter Excel Word Outlook Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Hvis overbliksbilledet i SAPA medfører, at jeg kun behøver at gå ind ét sted, for at have en oversigt over alle de steder/systemer, som har med borgeren at gøre, og jeg derfra kan dykke ned i de enkelte systemer for yderligere oplysninger - så ville jeg blive glad. Rolle X: Udbetaling Danmark-sagsbehandler Jeg er ansat til at rådgive, vejlede og udbetale objektive ydelser til borgerne Navn: Stilling: Opgaver: Anders Petersen Udbetaling Danmark-sagsbehandler Sikre at borgerne får de objektive ydelser de har krav på, når det gælder folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Herunder rådgivning og vejledning, kontrol og opfølgning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 18/21

19 En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være Jeg håndterer ansøgninger vedr. objektive ydelser, fx familieydelser. Jeg sikrer, at borgerne får de rette udbetalinger. Jeg følger op på eksisterende sager, håndterer løbende ændringer, rådgiver og vejleder telefonisk, skriftligt og ansigt til ansigt. 1. Jeg modtager en ansøgning elektronisk via webblanket, fysisk via almindelig post eller elektronisk videresendt af en kommune på digital post. 2. Jeg opretter en sag og journaliserer tilhørende dokumenter. 3. Jeg kontrollerer og oplyser sagen, dvs. sikrer at betingelser for at modtage den konkrete ydelse er opfyldt og om der er særlige omstændigheder. 4. Jeg kontakter efter behov hjemkommunen for yderligere oplysninger fx vedr. anbringelser, boligindretning, hjælpemidler etc. 5. Herefter vurderer jeg om sagen er fuldt oplyst og opdaterer sagen i fagsystem og i KMD Sag. 6. På baggrund heraf afgøres sagen endeligt. Afgørelsen kan resultere i bevilling eller afslag. Borger Interne UDK kolleger Kommunale sagsbehandlere Skat over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være KMD Sag KMD Sag EDH KMD Boligstøtte KMD Social Pension KMD Dagpengesystem/ebarsel KMD Underholdsbidrag KMD Børnefamilieydelse KMD P-Data KMD V-Data KMD eindkomst KMD Udbetaling KMD Doc2Archive KMD Doc2Mail Digital post Selvbetjeningsløsninger på kommunernes hjemmesider KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 19/21

20 Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Det ville være dejligt, hvis SAPA-systemet kunne udgøre et overbliksskabende værktøj, et samarbejdsværktøj og være primær indgang til mine systemer, interessenter og hændelser. Med overblik tænker jeg på: Stamdata på borgeren (adresse, familie, læge, statsborgerskab etc.) Sager, gamle som nye, kommunale sager som Udbetaling Danmark-sager Sagsbehandlere og afdelinger Dokumenter/journaler på borgeren, hvad enten det er dokumenter og journaler på borgerens sag, dokumenter sendt til og fra borger (digital post), dokumenter sendt til og fra kommunerne Aktuelle bevillinger uanset fagsystem Seneste adviser som fx nye sager (uanset kontekst), statusskift, indkomstændringer, flytninger, indlæggelser etc., og i sammenhæng hermed mulighed for opsætning af abonnementer og rapporter på sådanne hændelser Genveje til systemer, fx KMD Personoverblik, KMD Advis, KMD Journal, KMD fagsystemer, BBR, eindkomst Mulighed for instant messeging og blogging med interessenter, særligt kommunale sagsbehandlere og UDK sagsbehandlere Videndelingsrum til kommunikation/interne retningslinjer vedr. objektiv sagsbehandling Simple journalskrivningsfunktioner, fx til at oprette sag eller journalnotat samt sende digital post Samlet liste over roller Her kan du se den liste over roller som vi har udarbejdet i forbindelse med analysearbejdet. Listen beskriver de roller, der arbejder med borgere og borgersager, indenfor de kommunale forvaltningsområder: 1. Beskæftigelsesområdet: 1. Sagsbehandler af beskæftigelsessager (jobcenter) 2. Sagsbehandler/udbetaler af økonomiske ydelser (ydelsesservice) 3. Udførende, fx kommunernes interne kursusudbydere 2. Borgerserviceområdet: 1. Frontofficemedarbejder 2. Backofficemedarbejder 3. Kontrolgruppemedarbejder 3. Børn- og ungeområdet: 1. Pladsanvisning 2. Forældrebetaling 3. Børnetandpleje 4. PPR-medarbejder 5. Sundhedsplejerske 6. Skoleindskrivning 7. Ungdomsuddannelsesvejleder KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 20/21

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Er digital post en god service for borgerne?

Er digital post en god service for borgerne? Er digital post en god service for borgerne? Resumé I april/maj 2014 blev der sendt et spørgeskema ud til 16.834 HK ansatte i danske kommuner og regioner. Formålet var at undersøge hvordan kommunernes

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud

Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Selvbetjeningsløsninger til Ansøgning om lån til beboerindskud Vejledning til gevinstrealisering Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til vejledning til gevinstrealisering............................. 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere