SAPA roller og brugerbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAPA roller og brugerbehov"

Transkript

1 SAPA roller og brugerbehov

2 Indholdsfortegnelse SAPA overblik til dem, der har behov... 3 Om SAPA... 3 Hvem er de kommende SAPA-brugere?... 3 Emner i rollebeskrivelserne... 3 Rollebeskrivelser for bedre forståelse... 4 Overvejelser i kommunerne... 4 Rolle 1.1: Jobcentermedarbejder (beskæftigelsesområdet)... 5 Rolle 1.2: Ydelsesservicemedarbejder (beskæftigelsesområdet)... 8 Rolle 2.1: Frontmedarbejder (borgerservice)...10 Rolle 3.4: PPR-medarbejder (børn- og ungeområdet)...12 Rolle 4.2: Børnefamiliesagsbehandler i undersøgelsesgruppen (socialområdet)...14 Rolle 6.1: Visitator (ældreområdet)...16 Rolle 6.4: Sagsbehandlende terapeut (ældreområdet)...17 Rolle X: Udbetaling Danmark-sagsbehandler...18 Samlet liste over roller...20 Mere information...21 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/21

3 SAPA overblik til dem, der har behov For at sikre at kravspecifikationen for det kommende SAPA-projekt vil leve op til brugernes behov arbejder KOMBIT i øjeblikket på analyser af, hvordan brugerne i dag benytter KMD SAG, og hvilke ønsker de har til SAPA-systemet. Analysen tager udgangspunkt i forskellige "roller" i kommunerne det vil sige medarbejdertyper, der i dag arbejder med opgaver, som kan blive påvirket af SAPA, når systemet går i luften om nogle år. Om SAPA SAPA står for Sagsoverblik/partskontakt og er et projekt i kommunernes it-fællesskab KOMBIT. SAPA skal give sagsbehandlerne bedre overblik i deres daglige arbejde. Projektet undersøger muligheden for at tilvejebringe en it-løsning og skabe de relevante snitflader, der kan give kommunale sagsbehandlere hurtig adgang til centrale informationer og hændelser vedrørende borgeren på tværs af kommunale fagsystemer. Projektet er en del af KOMBITs udbudsplan for monopolområderne. I samspil med en række øvrige nye og eksisterende løsninger kan SAPA bane vejen for, at kommuner kan frigøre sig fra KMD Sag. Hvem er de kommende SAPA-brugere? KOMBIT har i foråret 2012 udarbejdet en foranalyse på seks kommunale forvaltningsområder: Beskæftigelsesområdet Borgerserviceområdet Børn- og ungeområdet Socialområdet Teknik- og miljøområdet Ældre/sundhedsområdet. Formålet med analysen er at identificere og beskrive de forskellige forvaltningsområder og faggrupper, der kan tænkes at skulle bruge SAPA-systemet med fokus på at beskrive hvem er SAPA-brugeren? Vi har i arbejdet alene haft fokus på medarbejdere, der arbejder med borgere og borgersager. Emner i rollebeskrivelserne Analysen giver et godt billede af bredden i opgavevaretagelsen i kommunerne og de store forskelle, der er på, hvordan medarbejdergrupperne bruger it. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/21

4 I analysen har vi haft fokus på emnerne: Typer af opgaver, sagsområder og arbejdsfunktioner Brug af it-systemer og informationsbehov Brug af KMD Sag Relationer og samarbejdsflader mellem parter internt i kommunerne og eksternt Potentiale for SAPA For hvert forvaltningsområde er der identificeret en række forskellige roller, der defineres ud fra arbejdsopgaver og databehov. Du kan se en liste over alle rollerne på side 20 sidst i denne folder. Rollebeskrivelser for bedre forståelse For at få "kød og blod" på og få en bedre forståelse for behov og ønsker hos en række af de fremtidige brugere, er nogle af rollerne beskrevet i detaljer. Det er sket ved, at vi i KOMBIT har udvalgt foreløbigt otte af rollerne og bedt medarbejdere fra forskellige kommuner om at beskrive rollen ud fra f.eks. arbejdsopgaver, it-behov og ønsker til det fremtidige SAPA-system. De roller, der er beskrevet, og som du kan læse i denne folder, er: Jobcentermedarbejder (1.1) Ydelsesservicemedarbejder (1.2) Frontmedarbejder i borgerservice (2.1) PPR-medarbejder (3.4) Børnefamiliesagsbehandler (4.2) Visitator på ældreområdet (6.1) Sagsbehandlende terapeut (6.4) Udbetaling Danmark-medarbejder Numrene henviser til listen over roller på side 20. Overvejelser i kommunerne I kommunerne udestår der nu en opgave med at kigge på egne medarbejdere og begynde at overveje spørgsmål som: Hvem i vores kommune skal bruge SAPA? Hvordan fordeler vores kommende SAPA-brugere sig på følgende fem brugermønstre: 0: Bruger ikke KMD Sag i dag - og kan derfor nemt tage SAPA i brug A: Bruger i dag kun KMD Sag til overbliksdannelse, mens det konkrete sagsarbejde ligger i fagsystemer B: Bruger i dag kun KMD Sag til overbliksdannelse og advis er, mens sagerne ligger i fagsystemer KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/21

5 C: Bruger i dag KMD Sag til overbliksdannelse, advis er og journalnotater, mens sagerne ligger i fagsystemer D: Har ikke noget fagsystem og bruger i dag KMD Sag til hele sagsarbejdet I hvilken rækkefølge kunne vi tænke os at få vores medarbejdere på SAPA? For at vi kan få et overblik over, hvordan kommunerne i dag anvender KMD Sag, beder vi kommunerne om hver især at inddele de otte brugertyper, der er beskrevet i folderen, i de ovenfor beskrevne brugermønstre: 0, A, B, C og D. Arbejdet skal være færdiggjort og registreret online på kombit.dk/sapa inden udgangen af november. Der er udarbejdet et særligt metodeblad, der beskriver dette nærmere. Rolle 1.1: Jobcentermedarbejder (beskæftigelsesområdet) Jeg er ansat til at sagsbehandle ansøgninger om førtidspension, fleksjob og revalidering Navn: Stilling: Opgaver: Lotte Vestergaard Socialrådgiver Alle borgere har mulighed for at søge om revalidering, fleksjob eller førtidspension. Jeg er i den gruppe, hvor det er borgere over 30 år, der kan søge. I alle sagerne skal der ses på borgers arbejdsevne. For at kunne dette, skal der ses på, hvilket arbejde borgeren havde, og om der vil være mulighed for at afhjælpe borgeren på en anden måde, sådan at vedkommende forsat kan være i selvforsørgelse helt eller delvist. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/21

6 En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Jeg starter med at se på dagens aftaler/samtaler, og om der er modtaget meddelelse om evt. tolk eller andre bisiddere, der kommer. Jeg åbner alle de programmer, jeg skal bruge for at kunne betjene borgere, der ringer i vores telefontid (dagligt ). For at kunne være på telefonen, skal jeg bruge Pulse, der er et program, hvor callcenteret kan se, at jeg er på telefonen, og de derfor har mulighed for at stille borger om til en telefonsamtale. Vores afdeling er opdelt i leangrupper, sådan at en borger hører til en gruppe af sagsbehandlere, der alle kan svare i den samme sag. Fra kl har jeg samtaler med borgere. Efter samtalerne ser jeg på mine mails, om der er noget, jeg skal være obs på omkring systemer eller møder m.m. Det kan også være mail vedrørende en bestemt borger, som jeg så svarer på. Derefter ser jeg på POST i KMD Sag EDH. Det svarer til daglig post, der skal laves inden for 8 dage. Jeg ser også på adviseringer, som laves via systemopgaver, eller nogen vi selv har lavet for at huske på noget bestemt i en sag (fx at der er modtaget de lægeoplysninger, vi har rekvireret - hvis ikke skal der sendes en rykker og kopi af den oprindelige anmodning). Alt dette skal helst laves dagligt, og til dette bruger jeg stort set alle de programmer, der er lavet til formålet. En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være Jeg har første samtale med borgere kl Inden da skal jeg have læst på sagen, sådan at jeg er klar til samtalen. Da der er tale om afklaring, varer disse samtaler ofte 1-2 timer. Jeg laver ressourceprofil og jobplan sammen med borgeren. Det kan være borgeren har en tolk med samt en medarbejder fra DPC (Distriktspsykiatrisk Center). Hvis jeg skal se på opholdsgrundlag, gøres dette via UIP, og desuden ser jeg i KMD Sag, om det er en integrationssag. Når samtalen er afsluttet og borgeren er gået, begynder jeg at skrive alt det ind, jeg har fået oplyst. Det skal skrives ind i KMD Opera. Her er der flere noder, der skal udfyldes fx match/jobplan og tilbud. Derefter skriver jeg i KMD Sag og i ressourceprofilen. Hvis der skal indhentes lægelige oplysninger gøres det via blanketter i vores blanketsystem, og hvis der skal indhentes speciallægeerklæring gøres dette via systemet Mediconnect. Det kan også være, at der under samtalen kommer oplysninger frem, der gør, at jeg vælger at tale med vores lægekonsulenter. Derefter undersøger jeg, om borgeren har været længe nok i landet til at kunne søge en pension. Dette gøres ved at en kollega i gruppen laver en liste via folkeregisteret, som så vedlægges sagen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/21

7 over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Beskæftigelsesområdet, herunder Ydelsesservice Sundhedsområdet Socialområdet, herunder børneområdet, hjemløseområdet, handicapområdet Hjemmeplejen Botilbud Skoler og institutioner Hospitaler Praktiserende læger Speciallæger Krisecentre Statsforvaltningen Udlændingestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Borgerrådgiveren KMD Opera AMS hjemmeside (jobcenterplanner) KMD Sag journal (hvor borger ofte har flere sager) Mediconnect Udbudsportalen KMD Sag EDH Doc2mail Fagforeninger Forsikringsselskaber (pensionsordninger) Advokater Pårørende Tolke Kriminalforsorgen Gadejuristen A-kasser Handicaporganisationer Sociale projekter, hvor borger kan komme Hele leverandørområdet (borger i tilbud) Alle skoler vedr. kurser og uddannelse Sprogskoler Skat Politi Outlook UIP CPR-2 Arbejdsgangsportalen Schultz lovgivning Intranet om det nye leverandørkatalog Krak.dk til beregning af transport til borger Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Det ville være godt, at alt var i ét system, der også var stabilt. Det kunne være godt, hvis man kun skulle skrive ét sted, og systemet selv kunne sætte teksten ind andre steder, hvor der var behov for det. Jeg håber også, at det bliver et system uden så mange klik, da man nu klikker meget rundt for at få alle oplysninger til en sag med. Når borgerne i fremtiden skal kunne skrive med i egen sag, må der gerne komme et lille obs, hver gang borgerne har skrevet noget. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/21

8 Rolle 1.2: Ydelsesservicemedarbejder (beskæftigelsesområdet) Jeg er ansat til at sagsbehandle på kontanthjælpsområdet Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Hans-Henrik Ludvigsen Socialrådgiver Beregning og udbetaling af revalidering og kontanthjælp, herunder særlig vægt på afgørelser omkring formue, kapitalpensioner, udlandsrejser, behovsbestemte tillæg, fradrag for sideløbende indtægter for revalidender og opfølgning på opholdsret. Betjening af borgere pr. telefon og videotelefon. Jeg åbner min mailpost og kalender og dernæst KMD Sag EDH for at gennemgå indkommen post og tilrettelægge dagens arbejde. Mit arbejde er stort set kun administrativt, så hvis der ikke er møder fra morgenstunden, og det er der ikke så tit, begynder jeg at sagsbehandle i mine sager. I vores afdeling er vi opdelt i cpr. numre, så det er nemt at overskue, hvor meget arbejde, der skal laves. Ind imellem er der typisk en times tid med telefonbetjening. Ansøgningerne om kontanthjælp kommer enten med posten, med digital post eller bliver afleveret personligt ved frontbetjeningen. En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være 1. Jeg modtager en mail fra en anden afdeling i huset om, at en borger, der modtager kontanthjælp, har registreret en selvstændig virksomhed. 2. Jeg slår herefter borgers oplysninger op på kontanthjælpssagen i KMD Sag og gennemgå sagen der for at finde oplysninger i forhold til om borger har talt om at blive selvstændig samt danne et samlet overblik over de oplysninger, vi allerede har. 3. Derefter gennemgår jeg jobcentersagen i KMD Opera. 4. Jeg slår borger op på Skat (r75) for tjek af virksomhedens startdato og cvr. nr., samt for at se om der er andre nye oplysninger i sagen (fx formue, indkøb af bil eller andet). Virksomhedens navn og adresse findes på cvr.dk. 5. Så googler jeg virksomheden og borgeren for yderligere oplysninger (er der noget i sagen eller har borger blot opstartet cvr.nr. med henblik på biindtægt ved fx at spille suppe/steg/ismusik i weekender?). 6. Lovstof og tidligere afgørelser bliver læst op på Schultz og Ankestyrelsens hjemmeside, såfremt jeg er i tvivl om sagens behandling eller nummeret på en særlig paragraf. 7. På baggrund af de indsamlede oplysninger partshører jeg borger om ophør af kontanthjælp (hvis virksomheden fx er et pizzeria), samt nærmere redegørelse for økonomien i forhold til opstart af KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/21

9 virksomheden. Jeg bruger i denne forbindelse Word, KMD Sag og KMD Sag EDH. 8. Jeg fjerner godkendelse på ydelsen i KMD Aktiv, da borger ikke skal have penge eller som minimum aflevere månedsregnskab, så indtægter kan modregnes i kontanthjælpen. 9. Borgerens svar modtages herefter enten pr. mail i Outlook eller via KMD Sag EDH. 10. Jeg træffer afgørelse og registrerer den i KMD Sag EDH, hvorefter den sendes til borger via Doc2mail. 11. Jeg stopper ydelsen i KMD Aktiv og afslutter kontaktforløbet i KMD Sag EDH. over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Sagsbehandlerkolleger i egen afdeling Kolleger i andre afdelinger Medarbejdere i jobcentre Medarbejdere på socialområdet KMD Sag KMD Sag EDH KMD eindkomst KMD Aktiv Outlook, Word og Excel KMD Opera Interne arbejdsgange Schultz (loven) Skat Politi (sjældnere) Sundhedspersonale, fx hospitaler, hvor en borger er indlagt (sjældnere) UIP (Udlændingeportalen) Skat (r75) CVR-registeret (cvr.dk) Ankestyrelsen (ast.dk) BBR-registeret (boliga.dk) Facebook Google Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Jeg savner først og fremmest et mere stabilt system, der er mindre fejlbehæftet og hurtigere end KMD Sag. Der er flere adviser, der ikke virker hensigtsmæssigt i KMD Sag (fx afgørelser i Udlændingestyrelsen via UIP eller meddelelser om overskydende skat), og de bør virke i SAPA. Det ville også være rart, hvis man nemt kunne springe over i en ægtefælles sag, fx med en F11 som i KMD Aktiv, og hvis man kunne se om borgerne var tilmeldt e-boks. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/21

10 Rolle 2.1: Frontmedarbejder (borgerservice) Jeg er ansat til at guide, vejlede og ekspedere borgere, der henvender sig til kommunen Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Mark Sørensen Borgerserviceguide Udstedelse af pas og kørekort samt registrering af indrejser, dvs. de områder, hvor borgere er pålagt at møde personligt op. Visitering af borgere, medbetjening, rådgivning og information om kommunens og statens selvbetjeningsløsninger. Jeg kigger i min vagtplan, hvor jeg typisk har tre jobfunktioner i løbet af min arbejdsdag. Jeg er både sagsbehandler (sager om pas, kørekort og indrejser), borgerserviceguide (hjælper borgere med medbetjening, rådgivning og information om kommunens og statens selvbetjeningsløsninger), og endelig står jeg i receptionen, hvor jeg visiterer borgerne efter behov. Det vil sige, at jeg dels arbejder ved skrivebord som en traditionel sagsbehandler, og dels går ude på gulvet sammen med 2-3 andre medarbejdere og hjælper borgerne med vores selvbetjeningsløsninger. I forhold til Udbetaling Danmark har vi etableret et pilotprojekt, hvor vi afprøver den forventede fremtidige håndtering af borgere, som det vil se ud efter en række opgaver er overført til Udbetaling Danmark. I pilotprojektet henviser vi meget skarpt borgerne til selvbetjeningsløsningerne eller alternativt til, at de selv tager direkte kontakt til Udbetaling Danmark (dvs. de medarbejdere, der senere hen bliver overført til Udbetaling Danmark, men som pt. stadig sidder i kommunen). Hvis vi skønner, at borgeren ikke selv kan håndtere selvbetjening eller telefon, tilbyder vi evt. - efter tidsbestilling - at kontakte Udbetaling Danmark på deres vegne. Vi har ikke adgang til fagsystemer og kan derfor ikke selv hjælpe borgeren. Vi har etableret hotlines til Udbetaling Danmark, så vi er sikre på at få kontakt med en medarbejder. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/21

11 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? 1. Når borgeren skal have fornyet sit kørekort, kommer vedkommende ind i Borgerservice med en lægeattest og foto. 2. Jeg kigger i CICS, Pas- og Kørekortregisteret og CPR for at tjekke bopælsoplysninger samt lægeattesten for at se om den er udfyldt korrekt og om lægen har angivet evt. bemærkninger. 3. Borgeren underskriver stamkort (der bruges til at producere kørekortet og indeholder borgerens underskrift og billede) og ansøgningsskemaet P22 digitalt. P22 genereres automatisk af PasPort Admin systemet. Stamkort bliver tilsendt af Oberthur, der er den virksomhed politiet har valgt til at producere kørekort for alle kommuner. 4. Jeg udfylder PasPort Admin (systemet henter og overfører oplysninger til Pas- og Kørekortregisteret). 5. Jeg scanner og udskriver stamkortet og sætter foto i. 6. CICS opdateres med opdaterede oplysninger for borger navn, dato for udløb af kørekort, påtegningskoder (fx erhverv, nedsat syn, nedsat hørelse etc.). 7. Jeg udskriver et midlertidigt kørekort til borgeren og sender stamkortet til Oberthur. 8. Først når dette er gjort, opretter jeg en sag om borgerens fornyelse af kørekort i ESDH-systemet edoc og scanner dokumenter (lægeattest og ansøgning) ind på sagen. Borger Sagsbehandlerkolleger i Borgerservice Kolleger i Callcenteret Backoffice kolleger Pas- og kørekortregisteret (Nexus_Terminal_Emulator_5_22_R1) CPR-registeret PasPort Admin Kommunal sygesikring edoc Kommunens og statens webbaserede selvbetjeningsløsninger: Sundhedskort, EU-sygesikringskort, Boligstøtte, Børneydelser, Folkepension, Skat, SU, e-flyt, Kontanthjælp, Parkering etc. Det ville være fantastisk, hvis SAPA-systemet kunne give et nemt og hurtigt overblik over de mest brugte selvbetjeningsløsningersamlet i et overskueligt billede, hvor både borgeren, og jeg nemt kan få et overblik over de løsninger, der er mulighed for selvbetjening på. Desuden ville det være godt, hvis SAPA kunne samle de primære fagsystemer, dvs. pas, kørekort og cpr., på samme side. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/21

12 Rolle 3.4: PPR-medarbejder (børn- og ungeområdet) Jeg er ansat til at understøtte inklusion indenfor normalområdet via udredning og vurdering af børn og unge samt pædagogisk-psykologisk rådgivning til daginstitutioner, skoler og forældre Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Mona El-Fahtimi PPR-konsulent Deltagelse i møder med forældre, pædagoger og lærere omkring børn med særlige behov. Observationer i institution/skole og efterfølgende drøftelser med forældre, pædagoger og lærere omkring barnet. Pædagogisk-psykologiske udredninger af børn med særlige behov. Samtale-/gruppeforløb med børn og unge. Jeg forbereder dagens møder og aktiviteter ved at gennemlæse eksisterende sagsmateriale på de børn og unge, som jeg skal deltage i møder omkring i løbet af dagen. Desuden læser og besvarer jeg mails. Jeg deltager i møder, laver observationer og udfører udredningsarbejde på institutioner og skoler. I løbet af dagen har jeg typisk 1-2 timers administrativ tid, hvor jeg skriver rapporter, besvarer mails og telefonopringninger samt sparrer med kolleger. Dagen slutter ofte med et møde i en institution eller skole, hvor jeg gennemgår de foreløbige resultater af en udredning af et barn sammen med pædagoger eller lærere og barnets forældre. Jeg har ikke mulighed for at se, om der eksisterer sager på barnet i andre fagsystemer end KMD Sag. Jeg læser heller ikke i eksterne systemer og registre, fordi jeg ikke har adgang til dem. Men det kunne være en meget stor fordel i mit arbejde, hvis jeg fik den mulighed. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/21

13 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? 1. Jeg modtager en mail eller telefonopringning fra en institutions- eller skoleleder eller direkte fra barnets forældre. 2. Jeg beder om barnets cpr.nr. (med mindre henvendelsen er anonym) og tjekker KMD Sag for at se, om der er en eksisterende eller tidligere sag på barnet. 3. Hvis henvendelsen er telefonisk, laver jeg et kortfattet notat af telefonsamtalen. Notatet journaliseres i KMD Sag på barnets sag. 4. Hvis der ikke findes en eksisterende sag på barnet, kategoriserer jeg henvendelsen som råd og vejledning. Såfremt problemstillingen vurderes at være mere kompleks end en råd- og vejledningssamtale umiddelbart kan afhjælpe, tilbyder jeg et konsultativt forløb (uden oprettelse af sag). Her påhviler det institutions-/skolelederen at sikre skriftligt notat og dokumentation. 5. Hvis der findes en eksisterende eller tidligere sag på barnet, orienterer jeg mig i den del af sagen, som er relevant for mig. Vigtige oplysninger er først og fremmest pædagogiske indsatsplaner fra institutioner og skoler, der beskriver de hidtidige pædagogiske indsatser, som er sat i værk i institutionen eller skolen, herunder opsamling/evaluering af de hidtidige resultater. 6. I de situationer, hvor jeg er i gang med en pædagogisk-psykologisk udredning, vurdering og beskrivelse af et barn, gemmer jeg dokumentet/ rapporten på barnets sag i KMD Sag. Forældre og børn Institutions- og skoleledere Lærere og pædagoger Kolleger fra både egen og andre forvaltninger Læger, speciallæger og sygehuse KMD Sag KMD Sag EDH Det ville være fantastisk, hvis jeg i SAPA-systemet kunne identificere de dokumenterede indsatser fra primærsektoren som det allerførste, inden jeg går i gang med at yde konsultativ bistand og efterfølgende sagsarbejde. De dokumenterede indsatser fra primærsektoren er eksempelvis børne-/elevplaner, pædagogiske indsatsplaner, referater fra diverse mødeaktivitet omkring børnene og afgørelser truffet i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand eller specialundervisning. En af mine kerneopgaver er at yde konsultativ bistand og råd og vejledning til normalsystemet, og det vil kunne kvalificere indsatsen i forhold til barnet væsentligt, hvis mit arbejde/indsats så at sige kunne komme til at stå på skuldrene af den primære sektors arbejde/indsatser. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/21

14 Rolle 4.2: Børnefamiliesagsbehandler i undersøgelsesgruppen (socialområdet) Jeg er ansat til at undersøge de underretninger der modtages i børnefamilieteamet Navn: Stilling: Opgaver: Marie Louise Mørch Sagsbehandler Håndtere underretninger, der er modtaget i børnefamilieteamet samt henvendelser fra forældre eller barn. Underretningerne kommer fra private personer eller en person i offentlig tjeneste (fx medarbejdere i skole, institution eller døgnvagt), der får kendskab til, eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte efter serviceloven. Der modtages også tværkommunale underretninger fra andre kommuner. Udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, hvis forvaltningen antager, at et barn har brug for særlig støtte. I undersøgelsesprocessen skal barnets trivsel og situation dokumenteres. Systemsiden af undersøgelsesarbejdet er ganske væsentlig. I forbindelse med undersøgelsesarbejdet er personoverblikket på KMD Sag meget væsentlig, idet vi herfra får viden, der kan være relevant for sagen samt give os anledning til at samarbejde med øvrige afdelinger i kommunen, der også er i kontakt med familien. En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : Jeg har flere møder hver dag med familier og samarbejdsparter. I forbindelse med afholdelse af møderne har jeg efterfølgende en administrativ opgave, der som oftest består i at journalisere, kommunikere og koordinere. Inden eller under mødet slår jeg typisk op i KMD Sag og CSC Social for at få oplysninger til sagen, især om hvilken historik der er på barnet, fx hvilke indsatser der tidligere har været gjort overfor barnet. Efter mødet afgiver jeg oplysninger til selvsamme systemer fra mødet, dvs. jeg skriver journalnotater med referat fra mødet samt overvejelser om hvilke skridt der skal tages i barnets sag, delmål for barnet etc. I forhold til at registrere sagen og den løbende status på sag, afgiver jeg koder i BUS. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/21

15 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være 1. Jeg modtager en underretning på et barn eller en ung (jeg bliver orienteret om ugens underretninger på et fællesmøde i mit team, og min faglige koordinator fordeler sagerne). 2. Forældremyndighedsindehaverne indkaldes til samtale, hvor de bliver orienteret om underretningen. Ud fra samtalen vurderer jeg, om sagen skal lukkes med det samme, om der skal ske yderligere afklaring, eller om der skal laves en 50-undersøgelse med det samme. Den egentlige beslutning tages på fælles sagsmøde i teamet sammen med kolleger og min faglige leder. 3. Hvis det besluttes, at der skal laves en 50-undersøgelse sker følgende (i dette eksempel et mindre skolebarn): Jeg indhenter oplysninger fra skolen, fritidshjemmet, forældrene, barnet selv, PPR, børnepsykiatrisk afdeling (hvis barnet har en børnepsykiatrisk diagnose) m.fl. For at få de nødvendige informationer sender jeg som regel brev til de relevante parter, og derudover har jeg samtaler med dem. Jeg kan også afholde netværksmøder, hvor alle er med. 4. Når jeg har de relevante oplysninger, udfylder jeg processkema i CSC Social. 5. Derefter tages forældrene til møde, dvs. partshøring. 6. Til sidste bliver sagen enten lukket eller jeg visiterer den til børneeller ungegruppen. I den forbindelse peger jeg på, hvad jeg mener, der skal til for at forbedre barnets situation, men jeg anbefaler ikke en bestemt foranstaltning. Forældre og børn Skoler og institutioner PPR (Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning) De øvrige afdelinger på socialområdet Børn- og ungeområdet Beskæftigelsesområdet Sundhedsområdet Hospitaler Børnepsykiatrisk afdeling Praktiserende læger Politi Krisecentre Statsforvaltningen Udlændingestyrelsen over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Blanketsystem KMD Sag CSC Social BUS Udlændingeportalen Ankestyrelsens database Schultz Intranet Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? I forhold til de tværkommunale underretninger ville det være smart, hvis disse blev notificeret via en tværfaglig systemflade. Når vi anmoder kommuner om akter fra tidligere forløb ville det endvidere være formålstjenstlig, såfremt disse kunne blive videregivet via system i et lukket miljø. Det ville også være rigtig godt, hvis vi kan få adgang til historikken på barnets/familiens flytninger og på de indsatser, der tidligere har været gjort overfor både barnet og de øvrige familiemedlemmer ofte foretaget af andre kommuner. Det ville være yderst hensigtsmæssigt, hvis vi i forvaltningen havde adgang til oplysninger fra Statsforvaltningen om status på forældremyndighed. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 15/21

16 Rolle 6.1: Visitator (ældreområdet) Jeg er ansat til at træffe afgørelser om hjælp efter servicelovens 83 og 84. Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være Charlotte Holm Andersen Visitator Visitation til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, afløsning i hjemmet for rask ægtefælle og aflastning af ægtefælle i døgnbemandet bolig, midlertidigt ophold i en døgnbemandet plejebolig samt ældre- og plejeboliger. Tilsyn med udførelsen af opgaverne. Arbejdsdagen afhænger meget af, hvilke opgaver jeg har netop den dag. Nogle dage møder jeg om morgenen og bruger al min tid på at aftale udskrivelser fra sygehusene med sygehusets personale og leverandørerne. Det foregår enten via telefon, via elektronisk kommunikation eller ved samtale på sygehuset. Andre dage har jeg vagt og tager telefonopkald fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere, og jeg behandler advis fra samarbejdspartnere i kommunen. Det kan fx være ved at bevilge hjælp og få sat dette i gang. Der kan også være behov for at sende henvisninger til andre afdelinger i kommunen fx hos sagsbehandlende terapeuter eller sygeplejersker. Endnu andre dage starter jeg med hjemmebesøg hos borgerne og møder først ind på kontoret ud på dagen for at lave sagsbehandlingen færdig. Ved hjemmebesøget fører jeg samtidig tilsyn med, at de bevilgede ydelser bliver leveret tilfredsstillende. 1. Jeg tager på hjemmebesøg hos en borger og indhenter oplysninger. 2. Herefter laver jeg sagsbehandlingen, dvs. jeg udarbejder en funktionsvurdering, konklusion og bevilling samt opstiller mål for den bevilgede indsats. 3. Jeg indhenter oplysninger fra KMD Care og KMD Sag og træffer en afgørelse ud fra en helhedsvurdering. Oplysninger i KMD Care drejer sig fx om, hvilke andre afdelinger borgeren får hjælp fra, og hvilken type hjælp der er tale om, fx træning eller hjælpemidler. Der står observationer, som leverandørerne har dokumenteret - fx kan det være, at borgeren modtager sygepleje pga. et sår. Der kan desuden være dokumenter i KMD Care (lægeoplysninger, oplysninger omkring indlæggelser, ernæringsscreeninger, ansøgninger fra borgeren m.v.), der har betydning for afgørelsen. Det kan også være relevant at se i KMD Sag, om borgeren er handicappet eller har en sindslidelse, da det kan betyde, at der bliver leveret hjælp fra andre forvaltninger i kommunen i form af fx kørselsordning eller støttekontakt-person. Disse forskellige oplysninger er nødvendige for at kunne lave den helhedsvurdering, der ligger til grund for afgørelsen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 16/21

17 over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Pårørende Sygehuse Praktiserende læger Hjemmeplejen Private leverandører, der er godkendt af kommunen til at levere praktisk hjælp Sygeplejen KMD Care KMD Sag Plejehjem Sagsbehandlende terapeuter, genoptrænende terapeuter og aktiv pleje terapeuter Sagsbehandlere indenfor sundheds- og handicapområdet Demenskoordinator Andre kommuner Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Jeg ville blive glad, hvis SAPA-systemet kunne give mig et hurtigt overblik over, hvilke ydelser borgeren modtager fra kommunen, fx kropsbårne hjælpemidler eller hjælp fra sundheds- og handicapområdet. Desuden adgang til fælles medicinkort via fælles database. Rolle 6.4: Sagsbehandlende terapeut (ældreområdet) Jeg er ansat til at vurdere borgeres ansøgning/behov for tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning efter Servicelovens 112, 113 og 116 Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : Grethe Schmidt Sagsbehandlende ergoterapeut Deltagelse i møder med kolleger om afgørelser og faglig sparring samt med interne og eksterne samarbejdspartnere. Hjemmebesøg hos borgere med henblik på oplysning af sag om hjælpemidler/boligindretning samt sagsbehandling vedrørende sagen. Jeg tjekker mails og opdaterer min kalender. Derefter holder jeg et kort morgenmøde med kolleger med henblik på prioritering og koordinering af dagens opgaver. Jeg tager på hjemmebesøg hos en til tre borgere, der normalt bor i nærheden af hinanden. Efter frokost dokumenterer/sagsbehandler jeg ud fra de indhentede oplysninger. Eventuelt har jeg telefonisk kontakt til forhandlere, hjælpemiddelcenter eller samarbejdspartnere i fx hjemmeplejen. Som en del af sagsbehandlingen skriver jeg afgørelser til borgerne, rekvisitioner til håndværkere og bestiller hjælpemidler i KMD Care. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 17/21

18 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være 1. Jeg modtager en ansøgning fra borger og registrerer den i KMD Sag, Excel og KMD Care. Derefter sender jeg et kvitteringsbrev. 2. Når jeg når til sagen, orienterer jeg mig om, hvad borger har søgt og om der er relevante, nye oplysninger i CSC Omsorg. Jeg ringer til borgeren og aftaler et hjemmebesøg. 3. Ved hjemmebesøget afklarer jeg om borgers behov kan dækkes via servicelovens bestemmelser og jeg indsamler de nødvendige tekniske data (fx mål og afmærkning) i hjemmet. 4. Jeg dokumenterer sagen i KMD Care hjælpemiddelmodul, og her bestiller jeg også hjælpemidler fra lageret. Boligindretninger bestilles på rekvisition i KMD Care til håndværkerteamet. 5. Hvis der oplysninger, der har betydning for visitator eller hjemmeplejen, skal sagen også dokumenteres i CSC Omsorg. 6. Bevillingsdato registrerer jeg i Excel, da det er her, man måler på sagsbehandlingsfrister. over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Hjemmeplejen Hjælpemiddelcentret Håndværkere Pårørende KMD Care CSC Omsorg KMD Sag Kolleger fra både egen og andre forvaltninger Læger, speciallæger og sygehuse Firmakonsulenter/specialkons ulenter Excel Word Outlook Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Hvis overbliksbilledet i SAPA medfører, at jeg kun behøver at gå ind ét sted, for at have en oversigt over alle de steder/systemer, som har med borgeren at gøre, og jeg derfra kan dykke ned i de enkelte systemer for yderligere oplysninger - så ville jeg blive glad. Rolle X: Udbetaling Danmark-sagsbehandler Jeg er ansat til at rådgive, vejlede og udbetale objektive ydelser til borgerne Navn: Stilling: Opgaver: Anders Petersen Udbetaling Danmark-sagsbehandler Sikre at borgerne får de objektive ydelser de har krav på, når det gælder folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Herunder rådgivning og vejledning, kontrol og opfølgning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 18/21

19 En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være Jeg håndterer ansøgninger vedr. objektive ydelser, fx familieydelser. Jeg sikrer, at borgerne får de rette udbetalinger. Jeg følger op på eksisterende sager, håndterer løbende ændringer, rådgiver og vejleder telefonisk, skriftligt og ansigt til ansigt. 1. Jeg modtager en ansøgning elektronisk via webblanket, fysisk via almindelig post eller elektronisk videresendt af en kommune på digital post. 2. Jeg opretter en sag og journaliserer tilhørende dokumenter. 3. Jeg kontrollerer og oplyser sagen, dvs. sikrer at betingelser for at modtage den konkrete ydelse er opfyldt og om der er særlige omstændigheder. 4. Jeg kontakter efter behov hjemkommunen for yderligere oplysninger fx vedr. anbringelser, boligindretning, hjælpemidler etc. 5. Herefter vurderer jeg om sagen er fuldt oplyst og opdaterer sagen i fagsystem og i KMD Sag. 6. På baggrund heraf afgøres sagen endeligt. Afgørelsen kan resultere i bevilling eller afslag. Borger Interne UDK kolleger Kommunale sagsbehandlere Skat over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være KMD Sag KMD Sag EDH KMD Boligstøtte KMD Social Pension KMD Dagpengesystem/ebarsel KMD Underholdsbidrag KMD Børnefamilieydelse KMD P-Data KMD V-Data KMD eindkomst KMD Udbetaling KMD Doc2Archive KMD Doc2Mail Digital post Selvbetjeningsløsninger på kommunernes hjemmesider KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 19/21

20 Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Det ville være dejligt, hvis SAPA-systemet kunne udgøre et overbliksskabende værktøj, et samarbejdsværktøj og være primær indgang til mine systemer, interessenter og hændelser. Med overblik tænker jeg på: Stamdata på borgeren (adresse, familie, læge, statsborgerskab etc.) Sager, gamle som nye, kommunale sager som Udbetaling Danmark-sager Sagsbehandlere og afdelinger Dokumenter/journaler på borgeren, hvad enten det er dokumenter og journaler på borgerens sag, dokumenter sendt til og fra borger (digital post), dokumenter sendt til og fra kommunerne Aktuelle bevillinger uanset fagsystem Seneste adviser som fx nye sager (uanset kontekst), statusskift, indkomstændringer, flytninger, indlæggelser etc., og i sammenhæng hermed mulighed for opsætning af abonnementer og rapporter på sådanne hændelser Genveje til systemer, fx KMD Personoverblik, KMD Advis, KMD Journal, KMD fagsystemer, BBR, eindkomst Mulighed for instant messeging og blogging med interessenter, særligt kommunale sagsbehandlere og UDK sagsbehandlere Videndelingsrum til kommunikation/interne retningslinjer vedr. objektiv sagsbehandling Simple journalskrivningsfunktioner, fx til at oprette sag eller journalnotat samt sende digital post Samlet liste over roller Her kan du se den liste over roller som vi har udarbejdet i forbindelse med analysearbejdet. Listen beskriver de roller, der arbejder med borgere og borgersager, indenfor de kommunale forvaltningsområder: 1. Beskæftigelsesområdet: 1. Sagsbehandler af beskæftigelsessager (jobcenter) 2. Sagsbehandler/udbetaler af økonomiske ydelser (ydelsesservice) 3. Udførende, fx kommunernes interne kursusudbydere 2. Borgerserviceområdet: 1. Frontofficemedarbejder 2. Backofficemedarbejder 3. Kontrolgruppemedarbejder 3. Børn- og ungeområdet: 1. Pladsanvisning 2. Forældrebetaling 3. Børnetandpleje 4. PPR-medarbejder 5. Sundhedsplejerske 6. Skoleindskrivning 7. Ungdomsuddannelsesvejleder KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 20/21

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Indholdsfortegnelse Slide 3: Baggrund beskrivelse af otte roller Slide 4: De otte forskellige roller Slide

Læs mere

UNDERBILAG 2C. Brugerrejser

UNDERBILAG 2C. Brugerrejser BILAG 2C Brugerrejser 1 Indledning I nærværende underbilag fire brugerrejser, der hver beskriver en proces, hvor Brugeren har behov for Systemet tre til Sags- og partsoverblikket samt en til Advismodulet.

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob.

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob. NOTAT Behandling af fleksløntilskud Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet fleksløntilskud er indført januar 2013. 1. Overordnet

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse NOTAT Behandling af ressourceforløbsydelse Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet ressourceforløbsydelse først er indført

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret.

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret. NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Ledighedsydelse Bemærk, at denne procesbeskrivelse er tilrettet i forhold til lovgivningen pr. 1. januar 2013 (jf. ændringer som følge af Lov nr. 1380 af 23/12/2012

Læs mere

S2. Førtidspension S2.2 Revurdering af tilkendt førtidspension

S2. Førtidspension S2.2 Revurdering af tilkendt førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Winformatik adviserer om,

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Formålet med at dokumentere

Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere Formålet med at dokumentere er at få kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med pleje, behandling og træning af borgerne i Gladsaxe kommune. Dokumentationen bidrager

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

SAPA BRUGERREJSE // Ansøgning om førtidspension

SAPA BRUGERREJSE // Ansøgning om førtidspension BRUGERREJSE // Ansøgning om førtidspension FØR Situation: Lotte arbejder i et jobteam, hvor hun bl.a. modtager ansøgninger om førtidspension. Hendes job handler i høj grad om indsamling af data, der gør

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune.

LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune. LEDSAGERORDNING JF. SERVICELOVENS 97. Orientering om ledsagerordninger i Guldborgsund kommune. BETINGELSER FOR AT BLIVE VISITERET TIL EN LEDSAGERORDNING. Kan visiteres til borgere fra det 18 år til folkepensionsalderen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Udbetaling af andre ydelser (merudgifter) - Børn & Unge, Pension, Social & Handicap, Diverse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces beskriver, hvordan sagsbehandlere på andre

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension

S2. Førtidspension S2.1 Ansøgning om førtidspension S2. Førtidspension S2. Førtidspension ANSØGNING OM FØRTIDSPENSION REVURDERING AF TILKENDT FØRTIDSPENSION ARBEJDSEVNEVURDERING EFTER ENDT REVALIDERING Skriftlig beskrivelse 1. Borgeren eller dennes værge

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Borgerportal Care Vejen Kommune. Vejledning. November

Borgerportal Care Vejen Kommune. Vejledning. November Borgerportal Care Vejen Kommune Vejledning November 2016 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Anmod om adgang 4 Hvem kan få adgang...4 Sådan anmoder du om adgang...4 3. Log ind 6 Det kan du se...6 Vælg borger...7

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6

Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Ansvar og opgaver i Omsorgssystemet vedrørende Sam:Bo og elektronisk korrespondance September 2012 Version 6 Visitatorer Hjemmepleje, sygepleje, terapeuter Ansvar Gør således Særlig OBS på Diverse Borger

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

SAPA BRUGERREJSE // 50-undersøgelse i børnefamilieteamet

SAPA BRUGERREJSE // 50-undersøgelse i børnefamilieteamet BRUGERREJSE // 50-undersøgelse i børnefamilieteamet FØR FØR Situation: Mette arbejder i kommunens børnefamilieteam med behandling af underretninger teamet modtager. Mettes job består i at vurdere, hvad

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre?

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Ansøgning om plejebolig ( 108 i Serviceloven) Enhver der pga. funktionsnedsættelse eller lignende ønsker en plejebolig kan søge om en

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.)

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Myndighedshuset Visitationen Støtte & Omsorg Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby Tlf:

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Visitation til ældreboliger og plejeboliger

Visitation til ældreboliger og plejeboliger Kvalitetsstandard 2016-2017 Visitation til ældreboliger og plejeboliger 1 Indhold Indledning... 3 Hvem kan søge om at blive godkendt til boligerne... 3 Hidtidig bolig betragtes som uegnet såfremt:... 3

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013

SAPA. Kommunenetværk. KMJ, d. 24. november 2013 SAPA Kommunenetværk KMJ, d. 24. november 2013 P R O J E K T S T A T U S 1. Integrationer til sagsbærende it-systemer 2. Kravspecifikation for SAPA 3. Interessenterne 4. Tidsplan 2 1. Se data fra sagssystemer

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg

Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Medcom arbejdsgange i Avaleo Omsorg Arbejdsgangene er beskrevet med udgangspunkt i den gældende Sambo aftale i Region Syddanmark. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre sammenhæng i borger/patientforløbene

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Vejledning for KOMHEN 2015

Vejledning for KOMHEN 2015 Vejledning for KOMHEN 2015 Senest opdateret 23. september 2015 Indsamling af data for selvbetjening Da der er konstateret problemer med Det fællesoffentlige tællerscript, leverer KL kun data for en række

Læs mere

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5.

RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE OPGAVEOMRÅDER... 7 5. Henvendelsesmønster i Nyborg Kommune Afrapportering efter National Tælleuger 2011 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 2. METODE, ORGANISERING OG AFGRÆNSNING... 5 3. SAMLET ANTAL HENVENDELSER... 6 4. OBLIGATORISKE

Læs mere

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren

Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer, formanden og projektkoordinatoren Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt Jobcenter Tårnby Rehabiliteringsteamet: Retningslinjer og arbejdsopgaver for sagsbehandlerne, de faglige koordinatorer,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Care Borgerjournal Helsingør Kommune Vejledning

Care Borgerjournal Helsingør Kommune Vejledning Care Borgerjournal Helsingør Kommune Vejledning Oktober 2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Anmod om adgang...3 3. Det kan du se...6 4. Stamdata...7 5. Øvrige ydelser...7 6. Journal...8 7. Målinger...8

Læs mere

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen

SAPA PÅ KOMMUNEDAGE. November Kenneth Møller Johansen SAPA PÅ KOMMUNEDAGE November 2014 Kenneth Møller Johansen Person- og sagsoverblik SAPA Overblik SAPA Advis Sagsbehandling og sagsstyring Sagsbærende løsninger (Fagsyst. & ESDH) Infrastruktur Legacy (KMD

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i boformer Serviceloven 107 Oktober 2015 1. Lovgrundlag Servicelovens 107 2. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen kan jf. Serviceloven

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Visitation i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Hvilke indsatser kan tilbydes?... 2 4.0 Kvalitetsmål... 3 5.0 Ansøgning... 3 5.1

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere