SAPA roller og brugerbehov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAPA roller og brugerbehov"

Transkript

1 SAPA roller og brugerbehov

2 Indholdsfortegnelse SAPA overblik til dem, der har behov... 3 Om SAPA... 3 Hvem er de kommende SAPA-brugere?... 3 Emner i rollebeskrivelserne... 3 Rollebeskrivelser for bedre forståelse... 4 Overvejelser i kommunerne... 4 Rolle 1.1: Jobcentermedarbejder (beskæftigelsesområdet)... 5 Rolle 1.2: Ydelsesservicemedarbejder (beskæftigelsesområdet)... 8 Rolle 2.1: Frontmedarbejder (borgerservice)...10 Rolle 3.4: PPR-medarbejder (børn- og ungeområdet)...12 Rolle 4.2: Børnefamiliesagsbehandler i undersøgelsesgruppen (socialområdet)...14 Rolle 6.1: Visitator (ældreområdet)...16 Rolle 6.4: Sagsbehandlende terapeut (ældreområdet)...17 Rolle X: Udbetaling Danmark-sagsbehandler...18 Samlet liste over roller...20 Mere information...21 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/21

3 SAPA overblik til dem, der har behov For at sikre at kravspecifikationen for det kommende SAPA-projekt vil leve op til brugernes behov arbejder KOMBIT i øjeblikket på analyser af, hvordan brugerne i dag benytter KMD SAG, og hvilke ønsker de har til SAPA-systemet. Analysen tager udgangspunkt i forskellige "roller" i kommunerne det vil sige medarbejdertyper, der i dag arbejder med opgaver, som kan blive påvirket af SAPA, når systemet går i luften om nogle år. Om SAPA SAPA står for Sagsoverblik/partskontakt og er et projekt i kommunernes it-fællesskab KOMBIT. SAPA skal give sagsbehandlerne bedre overblik i deres daglige arbejde. Projektet undersøger muligheden for at tilvejebringe en it-løsning og skabe de relevante snitflader, der kan give kommunale sagsbehandlere hurtig adgang til centrale informationer og hændelser vedrørende borgeren på tværs af kommunale fagsystemer. Projektet er en del af KOMBITs udbudsplan for monopolområderne. I samspil med en række øvrige nye og eksisterende løsninger kan SAPA bane vejen for, at kommuner kan frigøre sig fra KMD Sag. Hvem er de kommende SAPA-brugere? KOMBIT har i foråret 2012 udarbejdet en foranalyse på seks kommunale forvaltningsområder: Beskæftigelsesområdet Borgerserviceområdet Børn- og ungeområdet Socialområdet Teknik- og miljøområdet Ældre/sundhedsområdet. Formålet med analysen er at identificere og beskrive de forskellige forvaltningsområder og faggrupper, der kan tænkes at skulle bruge SAPA-systemet med fokus på at beskrive hvem er SAPA-brugeren? Vi har i arbejdet alene haft fokus på medarbejdere, der arbejder med borgere og borgersager. Emner i rollebeskrivelserne Analysen giver et godt billede af bredden i opgavevaretagelsen i kommunerne og de store forskelle, der er på, hvordan medarbejdergrupperne bruger it. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/21

4 I analysen har vi haft fokus på emnerne: Typer af opgaver, sagsområder og arbejdsfunktioner Brug af it-systemer og informationsbehov Brug af KMD Sag Relationer og samarbejdsflader mellem parter internt i kommunerne og eksternt Potentiale for SAPA For hvert forvaltningsområde er der identificeret en række forskellige roller, der defineres ud fra arbejdsopgaver og databehov. Du kan se en liste over alle rollerne på side 20 sidst i denne folder. Rollebeskrivelser for bedre forståelse For at få "kød og blod" på og få en bedre forståelse for behov og ønsker hos en række af de fremtidige brugere, er nogle af rollerne beskrevet i detaljer. Det er sket ved, at vi i KOMBIT har udvalgt foreløbigt otte af rollerne og bedt medarbejdere fra forskellige kommuner om at beskrive rollen ud fra f.eks. arbejdsopgaver, it-behov og ønsker til det fremtidige SAPA-system. De roller, der er beskrevet, og som du kan læse i denne folder, er: Jobcentermedarbejder (1.1) Ydelsesservicemedarbejder (1.2) Frontmedarbejder i borgerservice (2.1) PPR-medarbejder (3.4) Børnefamiliesagsbehandler (4.2) Visitator på ældreområdet (6.1) Sagsbehandlende terapeut (6.4) Udbetaling Danmark-medarbejder Numrene henviser til listen over roller på side 20. Overvejelser i kommunerne I kommunerne udestår der nu en opgave med at kigge på egne medarbejdere og begynde at overveje spørgsmål som: Hvem i vores kommune skal bruge SAPA? Hvordan fordeler vores kommende SAPA-brugere sig på følgende fem brugermønstre: 0: Bruger ikke KMD Sag i dag - og kan derfor nemt tage SAPA i brug A: Bruger i dag kun KMD Sag til overbliksdannelse, mens det konkrete sagsarbejde ligger i fagsystemer B: Bruger i dag kun KMD Sag til overbliksdannelse og advis er, mens sagerne ligger i fagsystemer KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/21

5 C: Bruger i dag KMD Sag til overbliksdannelse, advis er og journalnotater, mens sagerne ligger i fagsystemer D: Har ikke noget fagsystem og bruger i dag KMD Sag til hele sagsarbejdet I hvilken rækkefølge kunne vi tænke os at få vores medarbejdere på SAPA? For at vi kan få et overblik over, hvordan kommunerne i dag anvender KMD Sag, beder vi kommunerne om hver især at inddele de otte brugertyper, der er beskrevet i folderen, i de ovenfor beskrevne brugermønstre: 0, A, B, C og D. Arbejdet skal være færdiggjort og registreret online på kombit.dk/sapa inden udgangen af november. Der er udarbejdet et særligt metodeblad, der beskriver dette nærmere. Rolle 1.1: Jobcentermedarbejder (beskæftigelsesområdet) Jeg er ansat til at sagsbehandle ansøgninger om førtidspension, fleksjob og revalidering Navn: Stilling: Opgaver: Lotte Vestergaard Socialrådgiver Alle borgere har mulighed for at søge om revalidering, fleksjob eller førtidspension. Jeg er i den gruppe, hvor det er borgere over 30 år, der kan søge. I alle sagerne skal der ses på borgers arbejdsevne. For at kunne dette, skal der ses på, hvilket arbejde borgeren havde, og om der vil være mulighed for at afhjælpe borgeren på en anden måde, sådan at vedkommende forsat kan være i selvforsørgelse helt eller delvist. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/21

6 En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Jeg starter med at se på dagens aftaler/samtaler, og om der er modtaget meddelelse om evt. tolk eller andre bisiddere, der kommer. Jeg åbner alle de programmer, jeg skal bruge for at kunne betjene borgere, der ringer i vores telefontid (dagligt ). For at kunne være på telefonen, skal jeg bruge Pulse, der er et program, hvor callcenteret kan se, at jeg er på telefonen, og de derfor har mulighed for at stille borger om til en telefonsamtale. Vores afdeling er opdelt i leangrupper, sådan at en borger hører til en gruppe af sagsbehandlere, der alle kan svare i den samme sag. Fra kl har jeg samtaler med borgere. Efter samtalerne ser jeg på mine mails, om der er noget, jeg skal være obs på omkring systemer eller møder m.m. Det kan også være mail vedrørende en bestemt borger, som jeg så svarer på. Derefter ser jeg på POST i KMD Sag EDH. Det svarer til daglig post, der skal laves inden for 8 dage. Jeg ser også på adviseringer, som laves via systemopgaver, eller nogen vi selv har lavet for at huske på noget bestemt i en sag (fx at der er modtaget de lægeoplysninger, vi har rekvireret - hvis ikke skal der sendes en rykker og kopi af den oprindelige anmodning). Alt dette skal helst laves dagligt, og til dette bruger jeg stort set alle de programmer, der er lavet til formålet. En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være Jeg har første samtale med borgere kl Inden da skal jeg have læst på sagen, sådan at jeg er klar til samtalen. Da der er tale om afklaring, varer disse samtaler ofte 1-2 timer. Jeg laver ressourceprofil og jobplan sammen med borgeren. Det kan være borgeren har en tolk med samt en medarbejder fra DPC (Distriktspsykiatrisk Center). Hvis jeg skal se på opholdsgrundlag, gøres dette via UIP, og desuden ser jeg i KMD Sag, om det er en integrationssag. Når samtalen er afsluttet og borgeren er gået, begynder jeg at skrive alt det ind, jeg har fået oplyst. Det skal skrives ind i KMD Opera. Her er der flere noder, der skal udfyldes fx match/jobplan og tilbud. Derefter skriver jeg i KMD Sag og i ressourceprofilen. Hvis der skal indhentes lægelige oplysninger gøres det via blanketter i vores blanketsystem, og hvis der skal indhentes speciallægeerklæring gøres dette via systemet Mediconnect. Det kan også være, at der under samtalen kommer oplysninger frem, der gør, at jeg vælger at tale med vores lægekonsulenter. Derefter undersøger jeg, om borgeren har været længe nok i landet til at kunne søge en pension. Dette gøres ved at en kollega i gruppen laver en liste via folkeregisteret, som så vedlægges sagen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/21

7 over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Beskæftigelsesområdet, herunder Ydelsesservice Sundhedsområdet Socialområdet, herunder børneområdet, hjemløseområdet, handicapområdet Hjemmeplejen Botilbud Skoler og institutioner Hospitaler Praktiserende læger Speciallæger Krisecentre Statsforvaltningen Udlændingestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Borgerrådgiveren KMD Opera AMS hjemmeside (jobcenterplanner) KMD Sag journal (hvor borger ofte har flere sager) Mediconnect Udbudsportalen KMD Sag EDH Doc2mail Fagforeninger Forsikringsselskaber (pensionsordninger) Advokater Pårørende Tolke Kriminalforsorgen Gadejuristen A-kasser Handicaporganisationer Sociale projekter, hvor borger kan komme Hele leverandørområdet (borger i tilbud) Alle skoler vedr. kurser og uddannelse Sprogskoler Skat Politi Outlook UIP CPR-2 Arbejdsgangsportalen Schultz lovgivning Intranet om det nye leverandørkatalog Krak.dk til beregning af transport til borger Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Det ville være godt, at alt var i ét system, der også var stabilt. Det kunne være godt, hvis man kun skulle skrive ét sted, og systemet selv kunne sætte teksten ind andre steder, hvor der var behov for det. Jeg håber også, at det bliver et system uden så mange klik, da man nu klikker meget rundt for at få alle oplysninger til en sag med. Når borgerne i fremtiden skal kunne skrive med i egen sag, må der gerne komme et lille obs, hver gang borgerne har skrevet noget. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/21

8 Rolle 1.2: Ydelsesservicemedarbejder (beskæftigelsesområdet) Jeg er ansat til at sagsbehandle på kontanthjælpsområdet Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Hans-Henrik Ludvigsen Socialrådgiver Beregning og udbetaling af revalidering og kontanthjælp, herunder særlig vægt på afgørelser omkring formue, kapitalpensioner, udlandsrejser, behovsbestemte tillæg, fradrag for sideløbende indtægter for revalidender og opfølgning på opholdsret. Betjening af borgere pr. telefon og videotelefon. Jeg åbner min mailpost og kalender og dernæst KMD Sag EDH for at gennemgå indkommen post og tilrettelægge dagens arbejde. Mit arbejde er stort set kun administrativt, så hvis der ikke er møder fra morgenstunden, og det er der ikke så tit, begynder jeg at sagsbehandle i mine sager. I vores afdeling er vi opdelt i cpr. numre, så det er nemt at overskue, hvor meget arbejde, der skal laves. Ind imellem er der typisk en times tid med telefonbetjening. Ansøgningerne om kontanthjælp kommer enten med posten, med digital post eller bliver afleveret personligt ved frontbetjeningen. En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være 1. Jeg modtager en mail fra en anden afdeling i huset om, at en borger, der modtager kontanthjælp, har registreret en selvstændig virksomhed. 2. Jeg slår herefter borgers oplysninger op på kontanthjælpssagen i KMD Sag og gennemgå sagen der for at finde oplysninger i forhold til om borger har talt om at blive selvstændig samt danne et samlet overblik over de oplysninger, vi allerede har. 3. Derefter gennemgår jeg jobcentersagen i KMD Opera. 4. Jeg slår borger op på Skat (r75) for tjek af virksomhedens startdato og cvr. nr., samt for at se om der er andre nye oplysninger i sagen (fx formue, indkøb af bil eller andet). Virksomhedens navn og adresse findes på cvr.dk. 5. Så googler jeg virksomheden og borgeren for yderligere oplysninger (er der noget i sagen eller har borger blot opstartet cvr.nr. med henblik på biindtægt ved fx at spille suppe/steg/ismusik i weekender?). 6. Lovstof og tidligere afgørelser bliver læst op på Schultz og Ankestyrelsens hjemmeside, såfremt jeg er i tvivl om sagens behandling eller nummeret på en særlig paragraf. 7. På baggrund af de indsamlede oplysninger partshører jeg borger om ophør af kontanthjælp (hvis virksomheden fx er et pizzeria), samt nærmere redegørelse for økonomien i forhold til opstart af KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/21

9 virksomheden. Jeg bruger i denne forbindelse Word, KMD Sag og KMD Sag EDH. 8. Jeg fjerner godkendelse på ydelsen i KMD Aktiv, da borger ikke skal have penge eller som minimum aflevere månedsregnskab, så indtægter kan modregnes i kontanthjælpen. 9. Borgerens svar modtages herefter enten pr. mail i Outlook eller via KMD Sag EDH. 10. Jeg træffer afgørelse og registrerer den i KMD Sag EDH, hvorefter den sendes til borger via Doc2mail. 11. Jeg stopper ydelsen i KMD Aktiv og afslutter kontaktforløbet i KMD Sag EDH. over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Sagsbehandlerkolleger i egen afdeling Kolleger i andre afdelinger Medarbejdere i jobcentre Medarbejdere på socialområdet KMD Sag KMD Sag EDH KMD eindkomst KMD Aktiv Outlook, Word og Excel KMD Opera Interne arbejdsgange Schultz (loven) Skat Politi (sjældnere) Sundhedspersonale, fx hospitaler, hvor en borger er indlagt (sjældnere) UIP (Udlændingeportalen) Skat (r75) CVR-registeret (cvr.dk) Ankestyrelsen (ast.dk) BBR-registeret (boliga.dk) Facebook Google Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Jeg savner først og fremmest et mere stabilt system, der er mindre fejlbehæftet og hurtigere end KMD Sag. Der er flere adviser, der ikke virker hensigtsmæssigt i KMD Sag (fx afgørelser i Udlændingestyrelsen via UIP eller meddelelser om overskydende skat), og de bør virke i SAPA. Det ville også være rart, hvis man nemt kunne springe over i en ægtefælles sag, fx med en F11 som i KMD Aktiv, og hvis man kunne se om borgerne var tilmeldt e-boks. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/21

10 Rolle 2.1: Frontmedarbejder (borgerservice) Jeg er ansat til at guide, vejlede og ekspedere borgere, der henvender sig til kommunen Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Mark Sørensen Borgerserviceguide Udstedelse af pas og kørekort samt registrering af indrejser, dvs. de områder, hvor borgere er pålagt at møde personligt op. Visitering af borgere, medbetjening, rådgivning og information om kommunens og statens selvbetjeningsløsninger. Jeg kigger i min vagtplan, hvor jeg typisk har tre jobfunktioner i løbet af min arbejdsdag. Jeg er både sagsbehandler (sager om pas, kørekort og indrejser), borgerserviceguide (hjælper borgere med medbetjening, rådgivning og information om kommunens og statens selvbetjeningsløsninger), og endelig står jeg i receptionen, hvor jeg visiterer borgerne efter behov. Det vil sige, at jeg dels arbejder ved skrivebord som en traditionel sagsbehandler, og dels går ude på gulvet sammen med 2-3 andre medarbejdere og hjælper borgerne med vores selvbetjeningsløsninger. I forhold til Udbetaling Danmark har vi etableret et pilotprojekt, hvor vi afprøver den forventede fremtidige håndtering af borgere, som det vil se ud efter en række opgaver er overført til Udbetaling Danmark. I pilotprojektet henviser vi meget skarpt borgerne til selvbetjeningsløsningerne eller alternativt til, at de selv tager direkte kontakt til Udbetaling Danmark (dvs. de medarbejdere, der senere hen bliver overført til Udbetaling Danmark, men som pt. stadig sidder i kommunen). Hvis vi skønner, at borgeren ikke selv kan håndtere selvbetjening eller telefon, tilbyder vi evt. - efter tidsbestilling - at kontakte Udbetaling Danmark på deres vegne. Vi har ikke adgang til fagsystemer og kan derfor ikke selv hjælpe borgeren. Vi har etableret hotlines til Udbetaling Danmark, så vi er sikre på at få kontakt med en medarbejder. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 10/21

11 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? 1. Når borgeren skal have fornyet sit kørekort, kommer vedkommende ind i Borgerservice med en lægeattest og foto. 2. Jeg kigger i CICS, Pas- og Kørekortregisteret og CPR for at tjekke bopælsoplysninger samt lægeattesten for at se om den er udfyldt korrekt og om lægen har angivet evt. bemærkninger. 3. Borgeren underskriver stamkort (der bruges til at producere kørekortet og indeholder borgerens underskrift og billede) og ansøgningsskemaet P22 digitalt. P22 genereres automatisk af PasPort Admin systemet. Stamkort bliver tilsendt af Oberthur, der er den virksomhed politiet har valgt til at producere kørekort for alle kommuner. 4. Jeg udfylder PasPort Admin (systemet henter og overfører oplysninger til Pas- og Kørekortregisteret). 5. Jeg scanner og udskriver stamkortet og sætter foto i. 6. CICS opdateres med opdaterede oplysninger for borger navn, dato for udløb af kørekort, påtegningskoder (fx erhverv, nedsat syn, nedsat hørelse etc.). 7. Jeg udskriver et midlertidigt kørekort til borgeren og sender stamkortet til Oberthur. 8. Først når dette er gjort, opretter jeg en sag om borgerens fornyelse af kørekort i ESDH-systemet edoc og scanner dokumenter (lægeattest og ansøgning) ind på sagen. Borger Sagsbehandlerkolleger i Borgerservice Kolleger i Callcenteret Backoffice kolleger Pas- og kørekortregisteret (Nexus_Terminal_Emulator_5_22_R1) CPR-registeret PasPort Admin Kommunal sygesikring edoc Kommunens og statens webbaserede selvbetjeningsløsninger: Sundhedskort, EU-sygesikringskort, Boligstøtte, Børneydelser, Folkepension, Skat, SU, e-flyt, Kontanthjælp, Parkering etc. Det ville være fantastisk, hvis SAPA-systemet kunne give et nemt og hurtigt overblik over de mest brugte selvbetjeningsløsningersamlet i et overskueligt billede, hvor både borgeren, og jeg nemt kan få et overblik over de løsninger, der er mulighed for selvbetjening på. Desuden ville det være godt, hvis SAPA kunne samle de primære fagsystemer, dvs. pas, kørekort og cpr., på samme side. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 11/21

12 Rolle 3.4: PPR-medarbejder (børn- og ungeområdet) Jeg er ansat til at understøtte inklusion indenfor normalområdet via udredning og vurdering af børn og unge samt pædagogisk-psykologisk rådgivning til daginstitutioner, skoler og forældre Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved, at jeg møder om morgenen, og : Mona El-Fahtimi PPR-konsulent Deltagelse i møder med forældre, pædagoger og lærere omkring børn med særlige behov. Observationer i institution/skole og efterfølgende drøftelser med forældre, pædagoger og lærere omkring barnet. Pædagogisk-psykologiske udredninger af børn med særlige behov. Samtale-/gruppeforløb med børn og unge. Jeg forbereder dagens møder og aktiviteter ved at gennemlæse eksisterende sagsmateriale på de børn og unge, som jeg skal deltage i møder omkring i løbet af dagen. Desuden læser og besvarer jeg mails. Jeg deltager i møder, laver observationer og udfører udredningsarbejde på institutioner og skoler. I løbet af dagen har jeg typisk 1-2 timers administrativ tid, hvor jeg skriver rapporter, besvarer mails og telefonopringninger samt sparrer med kolleger. Dagen slutter ofte med et møde i en institution eller skole, hvor jeg gennemgår de foreløbige resultater af en udredning af et barn sammen med pædagoger eller lærere og barnets forældre. Jeg har ikke mulighed for at se, om der eksisterer sager på barnet i andre fagsystemer end KMD Sag. Jeg læser heller ikke i eksterne systemer og registre, fordi jeg ikke har adgang til dem. Men det kunne være en meget stor fordel i mit arbejde, hvis jeg fik den mulighed. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 12/21

13 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? 1. Jeg modtager en mail eller telefonopringning fra en institutions- eller skoleleder eller direkte fra barnets forældre. 2. Jeg beder om barnets cpr.nr. (med mindre henvendelsen er anonym) og tjekker KMD Sag for at se, om der er en eksisterende eller tidligere sag på barnet. 3. Hvis henvendelsen er telefonisk, laver jeg et kortfattet notat af telefonsamtalen. Notatet journaliseres i KMD Sag på barnets sag. 4. Hvis der ikke findes en eksisterende sag på barnet, kategoriserer jeg henvendelsen som råd og vejledning. Såfremt problemstillingen vurderes at være mere kompleks end en råd- og vejledningssamtale umiddelbart kan afhjælpe, tilbyder jeg et konsultativt forløb (uden oprettelse af sag). Her påhviler det institutions-/skolelederen at sikre skriftligt notat og dokumentation. 5. Hvis der findes en eksisterende eller tidligere sag på barnet, orienterer jeg mig i den del af sagen, som er relevant for mig. Vigtige oplysninger er først og fremmest pædagogiske indsatsplaner fra institutioner og skoler, der beskriver de hidtidige pædagogiske indsatser, som er sat i værk i institutionen eller skolen, herunder opsamling/evaluering af de hidtidige resultater. 6. I de situationer, hvor jeg er i gang med en pædagogisk-psykologisk udredning, vurdering og beskrivelse af et barn, gemmer jeg dokumentet/ rapporten på barnets sag i KMD Sag. Forældre og børn Institutions- og skoleledere Lærere og pædagoger Kolleger fra både egen og andre forvaltninger Læger, speciallæger og sygehuse KMD Sag KMD Sag EDH Det ville være fantastisk, hvis jeg i SAPA-systemet kunne identificere de dokumenterede indsatser fra primærsektoren som det allerførste, inden jeg går i gang med at yde konsultativ bistand og efterfølgende sagsarbejde. De dokumenterede indsatser fra primærsektoren er eksempelvis børne-/elevplaner, pædagogiske indsatsplaner, referater fra diverse mødeaktivitet omkring børnene og afgørelser truffet i forhold til iværksættelse af specialpædagogisk bistand eller specialundervisning. En af mine kerneopgaver er at yde konsultativ bistand og råd og vejledning til normalsystemet, og det vil kunne kvalificere indsatsen i forhold til barnet væsentligt, hvis mit arbejde/indsats så at sige kunne komme til at stå på skuldrene af den primære sektors arbejde/indsatser. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 13/21

14 Rolle 4.2: Børnefamiliesagsbehandler i undersøgelsesgruppen (socialområdet) Jeg er ansat til at undersøge de underretninger der modtages i børnefamilieteamet Navn: Stilling: Opgaver: Marie Louise Mørch Sagsbehandler Håndtere underretninger, der er modtaget i børnefamilieteamet samt henvendelser fra forældre eller barn. Underretningerne kommer fra private personer eller en person i offentlig tjeneste (fx medarbejdere i skole, institution eller døgnvagt), der får kendskab til, eller grund til at antage, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte efter serviceloven. Der modtages også tværkommunale underretninger fra andre kommuner. Udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, hvis forvaltningen antager, at et barn har brug for særlig støtte. I undersøgelsesprocessen skal barnets trivsel og situation dokumenteres. Systemsiden af undersøgelsesarbejdet er ganske væsentlig. I forbindelse med undersøgelsesarbejdet er personoverblikket på KMD Sag meget væsentlig, idet vi herfra får viden, der kan være relevant for sagen samt give os anledning til at samarbejde med øvrige afdelinger i kommunen, der også er i kontakt med familien. En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : Jeg har flere møder hver dag med familier og samarbejdsparter. I forbindelse med afholdelse af møderne har jeg efterfølgende en administrativ opgave, der som oftest består i at journalisere, kommunikere og koordinere. Inden eller under mødet slår jeg typisk op i KMD Sag og CSC Social for at få oplysninger til sagen, især om hvilken historik der er på barnet, fx hvilke indsatser der tidligere har været gjort overfor barnet. Efter mødet afgiver jeg oplysninger til selvsamme systemer fra mødet, dvs. jeg skriver journalnotater med referat fra mødet samt overvejelser om hvilke skridt der skal tages i barnets sag, delmål for barnet etc. I forhold til at registrere sagen og den løbende status på sag, afgiver jeg koder i BUS. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 14/21

15 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være 1. Jeg modtager en underretning på et barn eller en ung (jeg bliver orienteret om ugens underretninger på et fællesmøde i mit team, og min faglige koordinator fordeler sagerne). 2. Forældremyndighedsindehaverne indkaldes til samtale, hvor de bliver orienteret om underretningen. Ud fra samtalen vurderer jeg, om sagen skal lukkes med det samme, om der skal ske yderligere afklaring, eller om der skal laves en 50-undersøgelse med det samme. Den egentlige beslutning tages på fælles sagsmøde i teamet sammen med kolleger og min faglige leder. 3. Hvis det besluttes, at der skal laves en 50-undersøgelse sker følgende (i dette eksempel et mindre skolebarn): Jeg indhenter oplysninger fra skolen, fritidshjemmet, forældrene, barnet selv, PPR, børnepsykiatrisk afdeling (hvis barnet har en børnepsykiatrisk diagnose) m.fl. For at få de nødvendige informationer sender jeg som regel brev til de relevante parter, og derudover har jeg samtaler med dem. Jeg kan også afholde netværksmøder, hvor alle er med. 4. Når jeg har de relevante oplysninger, udfylder jeg processkema i CSC Social. 5. Derefter tages forældrene til møde, dvs. partshøring. 6. Til sidste bliver sagen enten lukket eller jeg visiterer den til børneeller ungegruppen. I den forbindelse peger jeg på, hvad jeg mener, der skal til for at forbedre barnets situation, men jeg anbefaler ikke en bestemt foranstaltning. Forældre og børn Skoler og institutioner PPR (Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning) De øvrige afdelinger på socialområdet Børn- og ungeområdet Beskæftigelsesområdet Sundhedsområdet Hospitaler Børnepsykiatrisk afdeling Praktiserende læger Politi Krisecentre Statsforvaltningen Udlændingestyrelsen over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Blanketsystem KMD Sag CSC Social BUS Udlændingeportalen Ankestyrelsens database Schultz Intranet Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? I forhold til de tværkommunale underretninger ville det være smart, hvis disse blev notificeret via en tværfaglig systemflade. Når vi anmoder kommuner om akter fra tidligere forløb ville det endvidere være formålstjenstlig, såfremt disse kunne blive videregivet via system i et lukket miljø. Det ville også være rigtig godt, hvis vi kan få adgang til historikken på barnets/familiens flytninger og på de indsatser, der tidligere har været gjort overfor både barnet og de øvrige familiemedlemmer ofte foretaget af andre kommuner. Det ville være yderst hensigtsmæssigt, hvis vi i forvaltningen havde adgang til oplysninger fra Statsforvaltningen om status på forældremyndighed. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 15/21

16 Rolle 6.1: Visitator (ældreområdet) Jeg er ansat til at træffe afgørelser om hjælp efter servicelovens 83 og 84. Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være Charlotte Holm Andersen Visitator Visitation til personlig pleje, praktisk hjælp, madservice, afløsning i hjemmet for rask ægtefælle og aflastning af ægtefælle i døgnbemandet bolig, midlertidigt ophold i en døgnbemandet plejebolig samt ældre- og plejeboliger. Tilsyn med udførelsen af opgaverne. Arbejdsdagen afhænger meget af, hvilke opgaver jeg har netop den dag. Nogle dage møder jeg om morgenen og bruger al min tid på at aftale udskrivelser fra sygehusene med sygehusets personale og leverandørerne. Det foregår enten via telefon, via elektronisk kommunikation eller ved samtale på sygehuset. Andre dage har jeg vagt og tager telefonopkald fra borgere, pårørende og samarbejdspartnere, og jeg behandler advis fra samarbejdspartnere i kommunen. Det kan fx være ved at bevilge hjælp og få sat dette i gang. Der kan også være behov for at sende henvisninger til andre afdelinger i kommunen fx hos sagsbehandlende terapeuter eller sygeplejersker. Endnu andre dage starter jeg med hjemmebesøg hos borgerne og møder først ind på kontoret ud på dagen for at lave sagsbehandlingen færdig. Ved hjemmebesøget fører jeg samtidig tilsyn med, at de bevilgede ydelser bliver leveret tilfredsstillende. 1. Jeg tager på hjemmebesøg hos en borger og indhenter oplysninger. 2. Herefter laver jeg sagsbehandlingen, dvs. jeg udarbejder en funktionsvurdering, konklusion og bevilling samt opstiller mål for den bevilgede indsats. 3. Jeg indhenter oplysninger fra KMD Care og KMD Sag og træffer en afgørelse ud fra en helhedsvurdering. Oplysninger i KMD Care drejer sig fx om, hvilke andre afdelinger borgeren får hjælp fra, og hvilken type hjælp der er tale om, fx træning eller hjælpemidler. Der står observationer, som leverandørerne har dokumenteret - fx kan det være, at borgeren modtager sygepleje pga. et sår. Der kan desuden være dokumenter i KMD Care (lægeoplysninger, oplysninger omkring indlæggelser, ernæringsscreeninger, ansøgninger fra borgeren m.v.), der har betydning for afgørelsen. Det kan også være relevant at se i KMD Sag, om borgeren er handicappet eller har en sindslidelse, da det kan betyde, at der bliver leveret hjælp fra andre forvaltninger i kommunen i form af fx kørselsordning eller støttekontakt-person. Disse forskellige oplysninger er nødvendige for at kunne lave den helhedsvurdering, der ligger til grund for afgørelsen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 16/21

17 over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Pårørende Sygehuse Praktiserende læger Hjemmeplejen Private leverandører, der er godkendt af kommunen til at levere praktisk hjælp Sygeplejen KMD Care KMD Sag Plejehjem Sagsbehandlende terapeuter, genoptrænende terapeuter og aktiv pleje terapeuter Sagsbehandlere indenfor sundheds- og handicapområdet Demenskoordinator Andre kommuner Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Jeg ville blive glad, hvis SAPA-systemet kunne give mig et hurtigt overblik over, hvilke ydelser borgeren modtager fra kommunen, fx kropsbårne hjælpemidler eller hjælp fra sundheds- og handicapområdet. Desuden adgang til fælles medicinkort via fælles database. Rolle 6.4: Sagsbehandlende terapeut (ældreområdet) Jeg er ansat til at vurdere borgeres ansøgning/behov for tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning efter Servicelovens 112, 113 og 116 Navn: Stilling: Opgaver: En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : Grethe Schmidt Sagsbehandlende ergoterapeut Deltagelse i møder med kolleger om afgørelser og faglig sparring samt med interne og eksterne samarbejdspartnere. Hjemmebesøg hos borgere med henblik på oplysning af sag om hjælpemidler/boligindretning samt sagsbehandling vedrørende sagen. Jeg tjekker mails og opdaterer min kalender. Derefter holder jeg et kort morgenmøde med kolleger med henblik på prioritering og koordinering af dagens opgaver. Jeg tager på hjemmebesøg hos en til tre borgere, der normalt bor i nærheden af hinanden. Efter frokost dokumenterer/sagsbehandler jeg ud fra de indhentede oplysninger. Eventuelt har jeg telefonisk kontakt til forhandlere, hjælpemiddelcenter eller samarbejdspartnere i fx hjemmeplejen. Som en del af sagsbehandlingen skriver jeg afgørelser til borgerne, rekvisitioner til håndværkere og bestiller hjælpemidler i KMD Care. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 17/21

18 En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være 1. Jeg modtager en ansøgning fra borger og registrerer den i KMD Sag, Excel og KMD Care. Derefter sender jeg et kvitteringsbrev. 2. Når jeg når til sagen, orienterer jeg mig om, hvad borger har søgt og om der er relevante, nye oplysninger i CSC Omsorg. Jeg ringer til borgeren og aftaler et hjemmebesøg. 3. Ved hjemmebesøget afklarer jeg om borgers behov kan dækkes via servicelovens bestemmelser og jeg indsamler de nødvendige tekniske data (fx mål og afmærkning) i hjemmet. 4. Jeg dokumenterer sagen i KMD Care hjælpemiddelmodul, og her bestiller jeg også hjælpemidler fra lageret. Boligindretninger bestilles på rekvisition i KMD Care til håndværkerteamet. 5. Hvis der oplysninger, der har betydning for visitator eller hjemmeplejen, skal sagen også dokumenteres i CSC Omsorg. 6. Bevillingsdato registrerer jeg i Excel, da det er her, man måler på sagsbehandlingsfrister. over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være Borger Hjemmeplejen Hjælpemiddelcentret Håndværkere Pårørende KMD Care CSC Omsorg KMD Sag Kolleger fra både egen og andre forvaltninger Læger, speciallæger og sygehuse Firmakonsulenter/specialkons ulenter Excel Word Outlook Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Hvis overbliksbilledet i SAPA medfører, at jeg kun behøver at gå ind ét sted, for at have en oversigt over alle de steder/systemer, som har med borgeren at gøre, og jeg derfra kan dykke ned i de enkelte systemer for yderligere oplysninger - så ville jeg blive glad. Rolle X: Udbetaling Danmark-sagsbehandler Jeg er ansat til at rådgive, vejlede og udbetale objektive ydelser til borgerne Navn: Stilling: Opgaver: Anders Petersen Udbetaling Danmark-sagsbehandler Sikre at borgerne får de objektive ydelser de har krav på, når det gælder folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Herunder rådgivning og vejledning, kontrol og opfølgning. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 18/21

19 En typisk arbejdsdag for mig forløber ved at jeg møder om morgenen, og : En beskrivelse af en typisk arbejdsgang kunne være over dem, jeg er i kontakt med internt og eksternt i mit arbejde, ville det være Jeg håndterer ansøgninger vedr. objektive ydelser, fx familieydelser. Jeg sikrer, at borgerne får de rette udbetalinger. Jeg følger op på eksisterende sager, håndterer løbende ændringer, rådgiver og vejleder telefonisk, skriftligt og ansigt til ansigt. 1. Jeg modtager en ansøgning elektronisk via webblanket, fysisk via almindelig post eller elektronisk videresendt af en kommune på digital post. 2. Jeg opretter en sag og journaliserer tilhørende dokumenter. 3. Jeg kontrollerer og oplyser sagen, dvs. sikrer at betingelser for at modtage den konkrete ydelse er opfyldt og om der er særlige omstændigheder. 4. Jeg kontakter efter behov hjemkommunen for yderligere oplysninger fx vedr. anbringelser, boligindretning, hjælpemidler etc. 5. Herefter vurderer jeg om sagen er fuldt oplyst og opdaterer sagen i fagsystem og i KMD Sag. 6. På baggrund heraf afgøres sagen endeligt. Afgørelsen kan resultere i bevilling eller afslag. Borger Interne UDK kolleger Kommunale sagsbehandlere Skat over de systemer, jeg anvender i mit arbejde, ville det være KMD Sag KMD Sag EDH KMD Boligstøtte KMD Social Pension KMD Dagpengesystem/ebarsel KMD Underholdsbidrag KMD Børnefamilieydelse KMD P-Data KMD V-Data KMD eindkomst KMD Udbetaling KMD Doc2Archive KMD Doc2Mail Digital post Selvbetjeningsløsninger på kommunernes hjemmesider KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 19/21

20 Hvad ville gøre mig glad ved et sags- og partsoverblikssystem? Det ville være dejligt, hvis SAPA-systemet kunne udgøre et overbliksskabende værktøj, et samarbejdsværktøj og være primær indgang til mine systemer, interessenter og hændelser. Med overblik tænker jeg på: Stamdata på borgeren (adresse, familie, læge, statsborgerskab etc.) Sager, gamle som nye, kommunale sager som Udbetaling Danmark-sager Sagsbehandlere og afdelinger Dokumenter/journaler på borgeren, hvad enten det er dokumenter og journaler på borgerens sag, dokumenter sendt til og fra borger (digital post), dokumenter sendt til og fra kommunerne Aktuelle bevillinger uanset fagsystem Seneste adviser som fx nye sager (uanset kontekst), statusskift, indkomstændringer, flytninger, indlæggelser etc., og i sammenhæng hermed mulighed for opsætning af abonnementer og rapporter på sådanne hændelser Genveje til systemer, fx KMD Personoverblik, KMD Advis, KMD Journal, KMD fagsystemer, BBR, eindkomst Mulighed for instant messeging og blogging med interessenter, særligt kommunale sagsbehandlere og UDK sagsbehandlere Videndelingsrum til kommunikation/interne retningslinjer vedr. objektiv sagsbehandling Simple journalskrivningsfunktioner, fx til at oprette sag eller journalnotat samt sende digital post Samlet liste over roller Her kan du se den liste over roller som vi har udarbejdet i forbindelse med analysearbejdet. Listen beskriver de roller, der arbejder med borgere og borgersager, indenfor de kommunale forvaltningsområder: 1. Beskæftigelsesområdet: 1. Sagsbehandler af beskæftigelsessager (jobcenter) 2. Sagsbehandler/udbetaler af økonomiske ydelser (ydelsesservice) 3. Udførende, fx kommunernes interne kursusudbydere 2. Borgerserviceområdet: 1. Frontofficemedarbejder 2. Backofficemedarbejder 3. Kontrolgruppemedarbejder 3. Børn- og ungeområdet: 1. Pladsanvisning 2. Forældrebetaling 3. Børnetandpleje 4. PPR-medarbejder 5. Sundhedsplejerske 6. Skoleindskrivning 7. Ungdomsuddannelsesvejleder KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 20/21

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning

Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Fastlæggelse af brugermønstre for forskellige roller (Sagsoverblik/Partskontakt) Metodevejledning Indholdsfortegnelse Slide 3: Baggrund beskrivelse af otte roller Slide 4: De otte forskellige roller Slide

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af enkeltydelse på beskæftigelsesområdet 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en enkeltydelsessag (LAS Kapitel 10:

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene

MEB/OL Maj 2009. Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening Sekretariatet MEB/OL Maj 2009 Notat: Sådan bruger socialrådgiverne deres arbejdstid i jobcentrene Dansk Socialrådgiverforening har spurgt socialrådgivere over hele landet,

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013.

Det samlede antal personlige henvendelser på bibliotekerne og i Borgerservice i Vejen by er således faldet med ca. 3.000 fra 2012 til 2013. Dato: 19-05-2014 Kontaktperson: Jane Ussing E-mail: ju@vejenkom.dk Borgerservice 2013 I Borgerservice i Vejen by er der i 2013 trukket 35.269 numre. Antallet af ekspeditioner har været noget højere, idet

Læs mere

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1

Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Indstilling om optagelse i særligt botilbud uden samtykke efter servicelovens 129, stk. 1 Kommunens kontaktoplysninger Kontaktperson, herunder afdeling Kontaktpersonens direkte tlf.nr. og evt. træffetid

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21

Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Oplæg og debat - er du uddannet til at være syg? 12. November 2014 Kl. 19-21 Hvem er vi? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard, advokat med speciale

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT

GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Arbejdsgang vedr. Serviceloven Arbejdsgang vedr. Serviceloven 112 - Nødkald NOTAT Dato: August 2014 Ansvarlig: Inge-Lise Stenum, Lisbeth Alstrøm og Visitationen

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 231 & 235 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Administration af Person (Beskæftigelsesområdet, Pensionsområdet) 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår opstart og behandling af administrationssager håndteret af kommunens

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Touretteforeningens Generalforsamling

Touretteforeningens Generalforsamling Touretteforeningens Generalforsamling Udredning og sociale støttemuligheder søndag d.24.marts 2013 Tåstrup Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Dansk lovgivning fælles lovgivning

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning

N OT AT. Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning N OT AT Arbejdsdeling mellem jobcentret og den ø v- rige kommunale forvaltning Dette notat erstatter det tidligere notat Arbejdsdeling mellem jobcentret og den øvrige kommunale forvaltning af februar 2006.

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov

Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Fra ung til voksen Informationspjece for forældre til unge med særlige behov Kære forældre For et menneske er livet fyldt med spændende overgange. Man starter i børnehave, går fra børnehave til skole og

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Socialrådgivernes arbejdsopgaver

Socialrådgivernes arbejdsopgaver Helen M. Lustrup Socialrådgivernes arbejdsopgaver Præsentation af Helen Lustrup Rådgivning af medlemmer Det socialpolitiske Det sociale Hjørne Registrering af medlemshenvendelser i database Det socialpolitiske

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget

Når dit barns sag skal behandles i Børn- og Ungeudvalget Denne folder er lavet til forældre med forældremyndigheden, der skal have deres barns sag behandlet i Børn- og Ungeudvalget. Folderen informerer om, hvad der konkret sker under og efter behandlingen, hvilke

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? PENSIONISTER, SYGE OG VOKSNE MED HANDICAP Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For pensionister, syge og voksne med handicap

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende:

Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Bevilling af repatriering Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering 7 til følgende: Etableringsydelse. Du er bevilget i alt 125.262 kr. Hjælpen udbetales over 2 gange. De 18.730

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere