Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80580603 da Udgave: 09/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!"

Transkript

1 Brugsanvisning Tiger AS LT MT XL Art.: da Udgave: 09/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

2 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG) Hermed erklærer producenten HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf at produktet, Maskinens betegnelse: Maskintype: Landbrugsredskab fra serienr Tiger 3 AS fra serienr Tiger 4 AS / starr fra serienr Tiger 5 AS fra serienr Tiger 6 AS fra serienr Tiger 8 AS som denne erklæring henviser til, svarer til de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. For at realisere de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne på en formålstjenlig måde, er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: - EN : EN 1853 : EN ISO 4413 : EN ISO 4414 : EN ISO : EN : Schwandorf, Sted og dato Manfred Köbler Dokumentationsbefuldmægtiget HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf Tel: (09431) M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG) Hermed erklærer producenten HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf at produktet, Maskinens betegnelse: Maskintype: Landbrugsredskab fra serienr Tiger 3 MT fra serienr Tiger 4 MT / starr fra serienr Tiger 5 MT fra serienr Tiger 6 MT fra serienr Tiger 8 MT som denne erklæring henviser til, svarer til de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. For at realisere de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne på en formålstjenlig måde, er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: - EN : EN 1853 : EN ISO 4413 : EN ISO 4414 : EN ISO : EN : Schwandorf, Sted og dato Manfred Köbler Dokumentationsbefuldmægtiget HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf Tel: (09431) M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

4 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG) Hermed erklærer producenten HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf at produktet, Maskinens betegnelse: Maskintype: Landbrugsredskab fra serienr Tiger 5 LT fra serienr Tiger 6 LT fra serienr Tiger 8 LT som denne erklæring henviser til, svarer til de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. For at realisere de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne på en formålstjenlig måde, er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: - EN : EN 1853 : EN ISO 4413 : EN ISO 4414 : EN ISO : EN : Schwandorf, Sted og dato Manfred Köbler Dokumentationsbefuldmægtiget HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf Tel: (09431) M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

5 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG) Hermed erklærer producenten HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf at produktet, Maskinens betegnelse: Maskintype: Landbrugsredskab fra serienr Tiger 6 XL fra serienr Tiger 8 XL som denne erklæring henviser til, svarer til de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 2006/42/EF. For at realisere de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne på en formålstjenlig måde, er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: - EN : EN 1853 : EN ISO 4413 : EN ISO 4414 : EN ISO : EN : Schwandorf, Sted og dato Manfred Köbler Dokumentationsbefuldmægtiget HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf Tel: (09431) M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

6

7 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller udlever til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 09/ Tiger AS LT MT XL da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Demonstrationsmaskine Ibrugtagning Demonstrationsmaskine Skift af indsatssted Demonstrationsmaskine solgt Drift Ny maskine solgt Ibrugtagning Kundemaskine Skift af indsatssted Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

8

9 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 09/2014 Sidste ændring: Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

10 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Anvisninger om afbildning...4 Service...5 Behandling af fejl og mangler...5 Følgeskader...5 Sikkerhed og ansvar...6 Tilsigtet anvendelse...6 Personalets kvalifikationer...7 Børn i fare...7 Personligt sikkerhedsudstyr...8 Sikkerhed i trafikken...8 Sikkerhed under drift...9 Gødningsstoffer og bejdset såsæd...12 Miljøbeskyttelse...12 Eftermontering...12 Pleje og vedligeholdelse...13 Farligt område...14 Sikkerhedsmærkater...15 Idriftsættelse...19 Levering...19 Transport...19 Installation...19 Tekniske data...20 Typeskilt...23 Beregning af ballast...28 Konstruktion...30 Oversigt...30 Hydraulik...34 Hydraulisk overbelastningssikring...34 Tiger 3 & 4 AS fast...34 TopRing pakker (ekstraudstyr)...34 Tiger 4-8 (topunktsophæng)...35 Tiger 5-8 (trepunktsophæng)...36 Lygter...37 Betjeningsanvisninger på maskinen...37 TerraGrip redskabsholder...40 Vedligeholdelse...40 Skær...40 Tænder Goliath...41 Vedligeholdelse...41 Hydraulisk tandsikring...41 Vedligeholdelse...41 Indstilling...41 Pakker...42 Vedligeholdelse...42 Tallerkenharve...43 Forandring fra transport- til arbejdsstilling...43 Vedligeholdelse...43 Kanttallerkner...44 Vedligeholdelse...44 Følerhjul...45 Rulleskær Tiger MT...45 Vedligeholdelse...46 Betjening...47 Idriftsættelse / skift af traktor...47 Tilkobling og transportstilling...47 Parkering...47 Klapning...48 Udklapning Tiger Udklapning Tiger Indklapning...49 Indklapning Tiger Indklapning Tiger 4 med DuoDrill...49 Indklapning Tiger Dybdeindstilling...50 Indstilling arbejdsdybde...50 Indklapning Tiger 5-8 med DuoDrill...50 Dybdeindstilling foran

11 Ekstraudstyr...52 TopRing pakker...52 Betjening...52 Vedligeholdelse...52 Spormarkør...53 Betjening...53 Vedligeholdelse...53 Trækudstyr bag...54 Vedligeholdelse...54 SteelDisc-pakker...54 Vedligeholdelse...54 Gødningsfordeler...54 Vedligeholdelse...55 Indstilling af gødningsplacering...55 Ekstraudstyr...56 Bremsesystem...56 Pneumatisk bremse...56 Hydraulisk bremse...57 Håndbremse...58 DuoDrill...59 Doseringsapparat...62 Vedligeholdelse...69 Rengøring...69 Smøring af maskine...69 Vedligeholdelsesintervaller...69 Opbevaring af maskine...69 Vedligeholdelsesoversigt Tiger AS LT MT XL...70 Smørepunkter...72 Indstil pakkerleje...73 Skæranordning...74 Bortskaffelse...78 Tilspændingsmomenter...79 Indeks

12 Introduktion Forord Før idriftsættelse af maskinen skal driftsvejledningen gennemlæses omhyggeligt samt overholdes. Dette afværger farer, reducerer reparationsomkostninger og stilstandstider, og øger pålideligheden og driftstiden for din maskine. Overhold sikkerhedsanvisningerne! HORSCH tager ikke ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstår på grund af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Denne driftsvejledning gør det lettere at lære maskinen at kende og at udnytte de tilsigtede anvendelsesmuligheder. Driftsvejledningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen f. eks. med: Drift (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift, pleje) Istandsættelse (vedligeholdelse, inspektion) Transport Sammen med driftsvejledningen modtager du en bekræftelse af modtagelsen. Du undervises og instrueres i betjening og pleje af din maskine af uddannet personale fra vores servicepartnere og forhandlere. Derefter sender du eller servicepartneren og forhandleren bekræftelsen af modtagelsen tilbage til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantiperioden begynder ved leveringsdatoen. Ret til forandring af illustrationer samt information om tekniske data og vægte i denne driftsvejledning, der tjener til at forbedre dem, forbeholdes. Illustrationerne i denne driftsvejledning viser forskellige versioner af det monterede redskab og forskellige varianter af udstyr. Anvisninger om afbildning Advarsler I driftsvejledningen skelnes der mellem tre forskellige advarsler. Følgende signalord med advarselssymbol anvendes: FARE Betegner en fare, der medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. ADVARSEL Betegner en fare, der kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG Betegner en fare, der kan medføre kvæstelser, hvis den ikke undgås. Læs alle advarsler, der findes i denne driftsvejledning! Instruktioner I driftsvejledningen bliver anvisninger om handlinger indikeret med pile: ¾... ¾... Hvis rækkefølgen skal overholdes, er trinnene nummererede: Betegner vigtige anvisninger. Betegnelserne højre, venstre, foran og bagtil gælder set i kørselsretningen. 4

13 Service Firma HORSCH ønsker, at du bliver helt tilfreds med din maskine og os. Ved problemer kontakt venligst din forhandler. Kundeservicemedarbejderne hos vore forhandlere og kundeservicemedarbejderne hos HORSCH står klar til at hjælpe dig. For at løse tekniske fejl så hurtigt som muligt, beder vi dig om hjælp. Hjælp kundeservicemedarbejderen med følgende oplysninger for at undgå unødvendige spørgsmål. Kundenummer Kundeservicemedarbejderens navn Navn og adresse Maskinmodel og serienummer Indkøbsdato og driftstimer hhv. arealydelse Problemets art Behandling af fejl og mangler Følgeskader Maskinen er omsorgsfuldt fremstillet af HORSCH. Alligevel kan der, også ved tilsigtet anvendelse, opstå afvigelser ved udledningsmængden op til total svigt, pga. f.eks.: Skader pga. ydre påvirkning Slitage af sliddele Manglende eller beskadiget arbejdsværktøj Forkert kørehastighed Forkert indstilling af apparatet (ukorrekt tilkobling, manglende overholdelse af indstillingsanvisningerne) Manglende overholdelse af driftsvejledningen Manglende eller forkert pleje og vedligeholdelse Kontroller derfor inden hver anvendelse og også under anvendelse af din maskine, at den fungerer korrekt og at udledningsnøjagtigheden er tilstrækkelig. Et erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også at ansvaret for følgeskader pga køre- og betjeningsfejl udelukkes. Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via din HORSCH forhandler, forelægges HORSCH. 5

14 Sikkerhed og ansvar De følgende fare- og sikkerhedsanvisninger gælder for alle kapitler i driftsvejledningen. Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under anvendelsen opstå fare for brugerens eller tredjemands liv og lemmer eller beskadigelse af maskinen eller andre materielle værdier. Læs og overhold følgende sikkerhedsanvisninger, inden du anvender maskinen! Tilsigtet anvendelse Denne maskine er beregnet til normal anvendelse ved jordbearbejdning i henhold til reglerne for godt landmandskab. Enhver anden eller udvidet brug, f.eks. som transportmiddel, gælder som ikke tilsigtet og kan medføre at personer bliver alvorligt kvæstet eller dræbt. HORSCH hæfter ikke for skader, der er et resultat af dette. Risikoen påhviler alene brugeren. De gældende forskrifter til forebyggelse af ulykker fra landbrugets erhvervsorganisationer, samt de generelt gældende sikkerhedstekniske regler og regler ang. bedriftssundhed, samt trafikretslige regler skal overholdes. Maskinen må kun anvendes i teknisk korrekt tilstand samt sikkerheds- og farebevidst! Især skal fejl, der kan påvirke sikkerheden negativt, afhjælpes omgående. Reservedele Originalreservedele og tilbehør fra HORSCH er konstrueret specielt til denne maskine. Andre reservedele og tilbehør er ikke kontrolleret og godkendt af HORSCH. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan derfor evt. påvirke maskinens konstruktive egenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden for mennesker og maskine negativt. Ethvert ansvar for HORSCH bortfalder for skader, der opstår på grund af anvendelse af uoriginale dele og tilbehør. Hvis der er anbragt en sikkerhedsmærkat på den komponent, der skal udskiftes, skal denne også bestilles og anbringes på reservedelen. Driftsvejledning Til tilsigtet anvendelse hører også overholdelse af driftsvejledning og overholdelse af de driftsog vedligeholdelsesforskrifter, producenten har angivet. Driftsvejledningen er en bestanddel af maskinen! Maskinen er udelukkende beregnet til anvendelse i henhold til driftsvejledningen. Hvis driftsvejledningen ikke overholdes, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. ¾ Inden arbejdet skal de relevante afsnit i driftsvejledningen læses og overholdes. ¾ Driftsvejledningen skal opbevares og stå til rådighed. ¾Driftsvejledningen skal gives videre til efterfølgende brugere.ved salg i lande med andet sprog, skal det relevante sprog medfølge. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige dermed og er informeret om farerne, der er forbundet med dette, se Personalets kvalifikationer. 6

15 Personalets kvalifikationer Hvis maskinen anvendes forkert, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. For at undgå ulykker, skal alle personer, der arbejder med maskinen, opfylde følgende generelle minimumskrav: ¾ De er fysisk i stand til at kontrollere maskinen. ¾ De kan udføre arbejdet med maskinen inden for rammerne af denne driftsvejledning sikkerhedsmæssigt korrekt. ¾ De forstår maskinens funktionsmåde inden for rammerne af deres arbejde og kan har modtaget undervisning om de farer, der er forbundet dermed. De kan genkende og undgå arbejdets farer. ¾ De har forstået driftsvejledningen og kan omsætte informationen i driftsvejledningen på tilsvarende måde. ¾De er fortrolige med sikker kørsel af køretøjer. ¾ De kender til de relevante trafikregler og har det foreskrevne kørekort for vejkørsel. ¾ En person under oplæring må kun arbejde med maskinen under opsigt. Ejeren skal ¾styre ansvarsområde, kompetence og overvågning af personalet. ¾evt. uddanne og undervise personalet. ¾gøre driftsvejledningen tilgængelig for brugeren. ¾ sikre sig at brugeren har læst og forstået driftsvejledningen. Brugergrupper Personer, der arbejder med maskinen, skal have relevant uddannelse i de forskellige aktiviteter. Underviste brugere Disse personer skal være uddannet af ejeren eller af fagfolk med relevant kvalifikation i respektive aktivitet. Dette gælder for følgende aktiviteter: Vejtransport Anvendelse og klargøring Drift Vedligeholdelse Fejlfinding og -afhjælpning Brugere uddannet af HORSCH Desuden skal personer være uddannet af HORSCH eller servicemedarbejdere i bestemte aktiviteter. Dette gælder for følgende aktiviteter: Pålæsning og transport Idriftsættelse Fejlfinding og -afhjælpning Bortskaffelse Visse arbejder med vedligeholdelse og istandsættelse må kun udføres af et autoriseret værksted. Disse arbejder er markeret med tillægget Værkstedsarbejde. Børn i fare Børn kan ikke vurdere farer og opfører sig uberegneligt. Derfor er børn særlig i fare: ¾ Hold børn væk. ¾Særlig før man kører og udløser maskinbevægelser, skal man sikre sig at der ikke opholder sig børn i det farlige område. ¾Sluk traktoren før den forlades. Børn kan udløse farlige maskinbevægelser. En maskine, der ikke er sikret tilstrækkeligt og parkeret uden opsigt, er en fare for legende børn! 7

16 Personligt sikkerhedsudstyr Manglende eller ufuldstændigt sikkerhedsudstyr forøger risikoen for sundhedsskader. Personligt sikkerhedsudstyr er for eksempel: ¾ tætsiddende beklædning / beskyttelsesdragt, evt. hårnet ¾sikkerhedssko ¾beskyttelseshandsker ¾ Bestem personligt sikkerhedsudstyr for respektive arbejdsindsats. ¾ Stil virksomt sikkerhedsudstyr i korrekt tilstand til rådighed. ¾Bær aldrig ringe, kæder eller andre smykker. Sikkerhed i trafikken ¾ Især ved kørsel i sving skal der tages hensyn til redskabets bredde og tyngdepunkt. Løftet maskine (trepunktshydraulik): ¾ Der skal tages hensyn til at traktorens stabilitet og styrbarhed påvirkes negativt. Ved transport på offentlige veje skal den tilladte højeste hastighed i driftsgodkendelsen overholdes! Informationen i driftsgodkendelsen hhv. i de tekniske data er afgørende for den konstruktionsmæssigt betingede højeste hastighed. Køremåden skal altid tilpasses til vejforholdene, for at undgå ulykker og beskadigelser af understellet. Tag hensyn til personlige evner, vej-, trafik-, sigtbarheds- og vejrforhold. FARE Det er forbudt at køre med på maskinen! Overhold tilladte transportbredder og højder. Vær især opmærksom på transporthøjden ved broer og lavt hængende elledninger. Vær opmærksom på tilladt akseltryk, dækkenes bæreevne og totalvægt, så en tilstrækkelig styreog bremseevne er sikret. Forakslen skal være belastet med mindst 20 % af traktorens vægt. Ved vejtransport skal maskinen befinde sig i transportstilling. Maskinen skal være indklappet og sikret, se kapitlerne Indklapning og Tilkobling og transportstilling. Inden indklapningen skal klapområderne renses for jord. Ellers kan der opstå skader på mekanikken. ¾Monter lygter, advarsels- og beskyttelsesanordninger og kontroller funktionen. ¾ Før vejkørsel skal hele maskinen rengøres for opsamlet jord. Køreegenskaberne påvirkes af de monterede redskaber. 8

17 Sikkerhed under drift Idriftsættelse Uden korrekt idriftsættelse kan maskinens driftssikkerhed ikke garanteres. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾ Maskinen må først tages i drift når man er blevet undervist af forhandlere, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra HORSCH. ¾ Bekræftelse af modtagelsen skal sendes retur til HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug når alle beskyttelsesanordninger og sikkerhedsbetingede anordninger som f.eks. sikkerhedsudstyr, der kan løsnes (kiler) findes og er funktionsdygtigt. ¾ Møtrikker og bolte, især på hjul og arbejdsredskaber, kontrolleres regelmæssigt mht. fastspænding og efterspændes evt. ¾ Dæktrykket skal kontrolleres jævnligt, se Vedligeholdelsesoversigt. Beskadigelser af maskinen Beskadigelser af maskinen kan påvirke maskinens driftssikkerhed negativt og forårsage ulykker. Derved kan personer kvæstes alvorligt eller dræbes. Følgende dele på maskinen er særlig vigtige for sikkerheden: ¾ Skal maskinen omgående slukkes og sikres. ¾ Hvis det er muligt skal beskadigelser findes og afhjælpes i henhold til denne driftsvejledning. ¾Mulige årsager til beskadigelser skal afhjælpes (fjern f.eks. grove forureninger eller stram løse skruer). ¾ Beskadigelser skal afhjælpes af et autoriseret værksted, hvis de kan påvirke sikkerheden, og man ikke selv kan afhjælpe dem. Til- og frakobling Ved forkert kobling af maskine og traktorens trækudstyr opstår der farer, der kan forårsage alvorlige ulykker. ¾Følg alle driftsvejledninger: Denne driftsvejledning (kapitlerne Tilkobling og transportstilling og Parkering ) Traktorens driftsvejledning ¾ Man skal være særlig forsigtig, når der bakkes med traktoren. Det er forbudt at opholde sig mellem traktor og maskine. ¾ Maskinen må kun parkeres på jævnt og stabilt underlag. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakobling. ¾ Maskinen skal sikres mod at rulle. ¾ Hydraulik ¾Bremser (hvis relevant) ¾Forbindelsesanordninger ¾Beskyttelsesanordninger ¾ Lygter Hvis der opstår tvivl om hvorvidt maskinen er i sikker stand, for eksempel hvis der løber driftsmidler ud, er synlige beskadigelser eller uventet forandrede køreegenskaber: 9

18 Hydraulik Hydraulikanlægget står under højt tryk. Udstrømmende væske kan gennemtrænge huden og medføre alvorlige kvæstelser. Ved kvæstelser skal der straks søges læge. Maskinens hydraulik har flere funktioner, som ved fejlbetjening kan skade mennesker og maskiner. ¾ Tilslut først hydraulikslangerne til traktoren, når hydraulikken på traktor og maskine er trykløs. ¾ Hydraulikanlægget står under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skruesamlinger skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen! ¾ Der må kun anvendes egnede hjælpemidler ved søgning efter lækager. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! ¾ For at undgå fejlbetjeningen bør stik og stikdåser til de hydrauliske funktionsforbindelser markeres med farver. ¾Ved kvæstelser skal der straks søges læge! ¾ Styreenheder på traktoren skal sikres eller låses når de ikke er i brug! ¾ Hydraulikslanger skal senest udskiftes efter seks år, se Vedligeholdelsesoversigt. Trykakkumulator Der er evt. monteret trykakkumulatorer i hydraulikanlægget. ¾ Trykakkumulatorerne må ikke åbnes eller repareres (svejse, bore). Selv når beholderne er tomme, er de forspændt med gastryk. Hydraulikken skal være trykløs inden vedligeholdelse! Bremsesystem Maskinen kan afhængigt af udrustning være udstyret med et pneumatisk eller hydraulisk driftsbremsesystem. Bremsesystemet skal altid være tilsluttet og funktionsdygtigt ved vejkørsel. ¾ Når maskinen er koblet til og inden transportkørsel skal bremsesystemets funktion og tilstand altid først kontrolleres. ¾ Indstillingen ved bremsekraftregulatoren skal kontrolleres. ¾ Inden kørsel skal håndbremsen altid løsnes. ¾ Inden maskinen hægtes af, skal den altid sikres mod at rulle og håndbremsen skal trækkes. Indstillinger og reparationer af bremsesystemet må kun udføres af et autoriseret værksted eller af en bruger, der er uddannet til dette af HORSCH. Luftledninger Maskinen kan ved ud- og indklapning af vingerne nå op til luftledningers højde. Derved kan der opstå spændingsoverslag til maskinen som kan forårsage dødbringende stød eller brand. ¾ Med indklappede vinger og ved ud- og indklapning skal der holdes tilstrækkelig afstand til højspændingsledninger. ¾ Klap aldrig vingerne ud eller ind i nærheden af elmaster eller elledninger. ¾ Forlad eller stig aldrig op på maskinen under luftledninger, for at undgå risiko for stød på grund af spændingsoverslag. Opførsel ved spændingsoverslag Spændingsoverslag forårsager høj elektrisk spænding på maskinens yderside. På jorden rundt om maskinen opstår der store spændingsforskelle. Lange skridt, at ligge på jorden eller at støtte med hænderne på jorden kan forårsage livsfarlig elektrisk strøm (skridtspænding). 10

19 ¾Forlad ikke kabinen. ¾Berør ikke metaldele. ¾ Opret ikke ledende forbindelse til jorden. ¾ Advar personer: De må IKKE nærme sig maskinen. Elektrisk spænding i jorden kan medføre alvorlige stød. ¾Vent på hjælp fra professionelt beredskabsteam. Luftledningen skal slukkes. Hvis personer trods spændingsoverslag skal forlade maskinen, for eksempel hvis de er i umiddelbar livsfare på grund af brand: ¾ Spring væk fra maskinen. Spring derved i sikker stilling. Berør ikke maskinen udenpå. ¾ Gå væk fra maskinen med små skridt. Tekniske grænseværdier Når maskinens tekniske grænseværdier ikke overholdes, kan maskinen blive beskadiget. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. Følgende grænseværdier er særlig vigtige for sikkerheden: tilladt totalvægt maksimale akseltryk maksimal belastning på koblingen højeste hastighed Se kapitlet Tekniske data, typeskiltet og driftsgodkendelsen. ¾ Traktorens maksimale belastning skal også overholdes. Anvendelse på marken FARE Det er forbudt at køre med på maskinen! ¾ Inden der køres og før idriftsættelse skal maskinens nærområde kontrolleres (børn!). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. ¾Vær opmærksom på at maskinen har tilstrækkelig stabilitet ved hældning på langs og på tværs i ujævnt terræn. Overhold traktorens grænseværdier. ¾Ingen af de foreskrevne beskyttelsesanordninger, der indgår i leverancen, må fjernes. ¾ Der må ikke opholde sig personer i hydraulisk aktiverede deles svingområde. ¾Bak ikke med sænket maskine. Komponenterne er kun beregnet til at bevæge sig fremad på marken og kan beskadiges når der bakkes. Udskiftning af udrustning / sliddele ¾ Maskinen skal sikres, så den ikke kan rulle ved et uheld! ¾ Hævede rammedele, som man opholder sig under, skal sikres med egnet støtte! ¾ Forsigtig! Ved fremstikkende dele (f.eks. skær) er der fare for kvæstelser! Stig ikke op på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre drejende dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige faldulykker. 11

20 Gødningsstoffer og bejdset såsæd Ukorrekt håndtering af gødningsstoffer og bejdset såsæd kan forårsage forgiftning og dødsfald. ¾ Følg informationen i stoffernes producents sikkerhedsdatablad. Rekvirer eventuelt sikkerhedsdatablad fra forhandleren. ¾ Bestem og stil personligt sikkerhedsudstyr til rådighed i overensstemmelse med producentens information. Miljøbeskyttelse Driftsmidler som hydraulikolie, smøremidler osv. kan beskadige miljøet og personers helbred. ¾ Lad ikke driftsmidler havne i det fri. ¾ Driftsmidler, der er løbet ud, samles op med sugende materiale eller med sand, fyldes i en mærket, vandtæt beholder og bortskaffes iht. myndighedernes forskrifter. Eftermontering Konstruktionsmæssige forandringer og udvidelser kan påvirke maskinens funktionsduelighed og driftssikkerhed negativt. Derved kan personer kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾Udfør ingen konstruktionsmæssige forandringer eller udvidelser, der ikke er godkendt af HORSCH. ¾ Konstruktionsmæssige forandringer eller udvidelser må kun udføres af et autoriseret værksted eller af en bruger, der er uddannet til dette af HORSCH. ¾ Landets forskrifter mht. vægt, vægtfordeling og dimensioner skal overholdes. Ved udstyr, der påvirker vægt eller vægtfordeling, skal reglerne for tilkoblingsanordning, belastning på kobling og akseltryk kontrolleres og overholdes. På maskiner uden bremse skal der evt. også eftermonteres et bremsesystem, hvis vægtgrænserne overskrides. Ved forandringer, der gælder oplysninger på typeskiltet, skal der anbringes et nyt typeskilt med de aktuelle data. Ved forandringer, der gælder oplysninger i driftsgodkendelsen, skal driftsgodkendelsen fornys. 12

21 Pleje og vedligeholdelse Ukorrekt pleje og vedligeholdelse udgør en fare for maskinens driftssikkerhed. Dette kan forårsage ulykker og personer kan kvæstes alvorligt eller dræbes. ¾Foreskrevne frister for tilbagevendende kontroller eller inspektioner skal overholdes. ¾ Vedligehold maskinen i henhold til vedligeholdelsesplanen, se kapitlet Pleje og vedligeholdelse. ¾ Gennemfør udelukkende det arbejde, der er beskrevet i denne driftsvejledning. ¾ Før vedligeholdelse og pleje, skal maskinen parkeres på et jævnt og stabilt underlag og sikres mod at rulle. ¾Hydraulikanlægget gøres trykløst og arbejdsredskabet sænkes eller støttes. ¾ Afbryd strømforsyningen til det elektriske anlæg inden arbejdet begyndes. ¾ Inden maskinen rengøres med højtryksrenser, skal alle åbninger, hvor der af sikkerhedseller funktionsmæssige årsager ikke må trænge, vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Vandstrålen må ikke rettes direkte mod elektriske eller elektroniske komponenter eller lejer. ¾ Ved rengøring med højtryks- eller hedvandsrenser skal en mindste afstand på 50 cm til maskindelene altid overholdes.. ¾Efter rengøring kontrolleres alle hydraulikledninger mht. utætheder og løse forbindelser. ¾ Kontroller om der er slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! ¾ Skrueforbindelser, som er løsnet under pleje og vedligeholdelsesarbejde, skal strammes igen. ¾ Alt øvrigt arbejde med istandsættelse og reparationer, der ikke er beskrevet i denne driftsvejledning, må kun udføres af et autoriseret værksted eller af en bruger, der er uddannet til dette af HORSCH. Vask ikke nye maskiner med hedvandsrenser eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter ca. 3 måneder og kan tage skade forinden. 13

22 Farligt område Den røde flade markerer maskinens farlige område: Følgende risici findes i maskinens farlige område: ¾ Farlige maskinbevægelser kan udløses ved utilsigtet aktivering af hydraulikken. ¾ Elektriske ledninger, der er defekte eller ikke sidder ordentligt fast, kan forårsage stød. ¾ Når drevet er tændt kan maskindele dreje eller svinge. ¾Hydraulisk løftede maskindele kan ubemærket og langsomt sænkes. Hvis man ikke er opmærksom på det farlige område, kan personer blive alvorligt kvæstet eller dræbt. ¾ Det er forbudt at opholde sig under hængende last. Sæt først lasten ned. ¾ Bortvis personer fra maskinens og traktorens farlige område. ¾ Før alt arbejde i maskinens farlige område og mellem maskine og traktor skal: Traktoren slukkes! Dette gælder også for kortvarigt kontrolarbejde. Mange alvorlige ulykker opstår på grund af uagtsomhed og kørende maskine! ¾Tag hensyn til informationen i alle driftsvejledninger. 14

23 Sikkerhedsmærkater Sikkerhedsmærkater på maskinen advarer mod farer ved farlige steder og er en vigtig bestanddel af maskinens sikkerhedsudrustning. Manglende sikkerhedsmærkater forøger risikoen for alvorlige og dødbringende kvæstelser af personer. ¾Rengør forurenede sikkerhedsmærkater. ¾Beskadigede og ulæselige sikkerhedsmærkater skal fornyes omgående. ¾Reservedele skal forsynes med de dertil beregnede sikkerhedsmærkater. Det er forbudt at køre med på maskinen! Ophold forbudt i klapbare maskindeles svingområde! Læs denne driftsvejledning grundigt igennem inden idriftsættelse og overhold den! Før vedligeholdelse og reparationer skal motoren slukkes og nøglen trækkes ud Forsigtig ved væske under højt tryk, overhold anvisninger i driftsvejledningen! Stig ikke op på roterende dele. Anvend kun de eksisterende trappetrin Stik aldrig hænderne ind i områder, hvor der er fare for at komme i klemme, så længe dele kan bevæge sig! Ophold i det farlige område er kun tilladt med ilagt sikring af hævecylinder

24 Det er kun tilladt at opholde sig i det farlige område, når der er ilagt sikkerhedsstøtter. Trykakkumulatoren står under gas- og olietryk. Afmontering og reparation skal udføres i henhold til vejledningen i den tekniske manual Sikkerhedsmærkaternes placering (afhængigt af udstyr) Tiger 8 AS 16

25 Tiger 8 LT Tiger 8 MT 17

26 Tiger 8 XL 18

27 Idriftsættelse Ved idriftsættelse er risikoen for uheld særlig stor Vær opmærksom på anvisninger i de pågældende afsnit. Levering Maskinen med ophængte redskaber leveres som regel komplet monteret på en blokvogn. Er dele eller komponentgrupper demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontører på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor eller skal løftes ned med egnet løfteudstyr (truck eller kran). Kraner og andet løfteudstyr skal have tilstrækkelig bæreevne. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre tilkoblingspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. Ophængningspunkterne må kun være et sted på maskinens ramme. Transport Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandlere. Enhver forudgående brug af maskinen forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen / forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. ADVARSEL Ved installations- og vedligeholdelsesarbejder er der øget risiko for ulykker. Før disse arbejder skal brugsanvisningen læses og man skal være fortrolig med maskinen. Afhængigt af udstyr ¾ Fjern de løse medleverede dele fra maskinen! ¾Kontroller alle vigtige skrueforbindelser! ¾Smør alle smørenipler! ¾ Kontroller at alle hydraulikforbindelser og slanger sidder fast og fungerer! ¾Fundne mangler skal udbedres omgående! Transporten på offentlige veje kan, afhængigt af landets regler og arbejdsbredde, ske tilkoblet til en traktor eller på en anhænger eller en blokvogn. ¾ De tilladte mål og vægte for transporten skal overholdes. ¾ Traktoren ska være valgt stort nok, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne sikres. ¾ Er maskinen hægtet på i topunkttilkoblingen, skal trækstængerne blokeres mod sidelæns pendulbevægelser. ¾ På en anhænger eller en blokvogn skal maskinen sikres ved hjælp af spændegjorde eller andre hjælpemidler. ¾ Løftegrejet må kun hægtes på ved de markerede steder. 19

28 Tekniske data Tiger 3 AS 4 AS fast 4 AS Arbejdsbredde (m) 3,00 4,00 4,00 Transportbredde (m) 3,00 4,05 3,00 Transporthøjde (m) 1,90 1,90 2,90 Længde med dækpakker (m) 7,95 7,95 7,95 Længde med dækpakker 210/95-24 (m) 8, ,30 Vægt (kg)* Antal tænder Tandafstand i række (cm) Stregafstand (cm) 23 23,50 23,50 Rammehøjde (mm) Dobbeltvirkende styreenheder (trækstangsophæng) Dobbeltvirkende styreenheder (trepunktsophæng) 1 (+1 med spormarkør) 1 (+1 med spormarkør) 2 (+1 med spormarkør) (+1 med spormarkør) Effektbehov (kw/hk) / / / Dækpakkerstørrelse Ø (cm) Dæktryk pakker Redskabsmontering nederste trækstang AS / 78 cm eller 210/95-24 AS / 100 cm (Stor dækpakker ikke med Tiger 4AS fast) 4,25 bar ved Ø 78 cm - maks. 4,5 bar ved Ø 100 cm Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Redskabsmontering trepunktsophæng Bolt Ø 50 mm Redskabsmontering kuglehoved K 80 maks. systemtryk hydraulik (bar) 210 Konstruktionsmæssigt betinget højeste hastighed 40 km/h** / Information i driftsgodkendelse 20

29 Tiger 5 AS 6 AS 8 AS Arbejdsbredde (m) 4,80 6,00 7,50 Transportbredde (m) 3,00 3,00 3,00 Transporthøjde (m) 3,30 3,80 4,00/4,15 (med udjævningsskiver 2-radet) Længde med dækpakker (m) 7,95 7,95 7,95 Længde med dækpakker 210/95-24 (m) 8,30 8,30 8,30 Vægt (kg)* Antal tænder Tandafstand i række (cm) Stregafstand (cm) Rammehøjde (mm) Dobbeltvirkende styreenheder (trækstangsophæng) Dobbeltvirkende styreenheder (trepunktsophæng) 2 (+1 med spormarkør) 2 (+1 med spormarkør) 2 3 (+1 med spormarkør) 3 (+1 med spormarkør) 3 Effektbehov (kw/hk) / / / Dækpakkerstørrelse Ø (cm) Dæktryk pakker Redskabsmontering nederste trækstang AS / 78 cm eller 210/95-24 AS / 100 cm 4,25 bar ved Ø 78 cm - maks. 4,5 bar ved Ø 100 cm Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Redskabsmontering trepunktsophæng Bolt Ø mm Bolt Ø mm Bolt Ø 70 mm Redskabsmontering kuglehoved K 80 K 80 K 80 maks. systemtryk hydraulik (bar) 210 Konstruktionsmæssigt betinget højeste hastighed 40 km/h** / Information i driftsgodkendelse 25 km/h / Information i driftsgodkendelse 21

30 Tiger 5 LT 6 LT 8 LT Arbejdsbredde (m) 4,80 6,00 7,50 Transportbredde (m) 3,00 3,00 3,00 Transporthøjde (m) 3,30 3,70 4,00/4,15 (med udjævningsskiver 2-radet) Længde med dækpakker (m) 7,05 7,05 7,05 Længde med dækpakker 210/95-24 (m) 7,40 7,40 7,40 Vægt (kg)* Antal tænder Tandafstand i række (cm) Stregafstand (cm) 32 31,5 30 Rammehøjde (mm) Dobbeltvirkende styreenheder (trækstangsophæng) Dobbeltvirkende styreenheder (trepunktsophæng) 2 (+1 med spormarkør) 2 (+1 med spormarkør) 2 3 (+1 med spormarkør) 3 (+1 med spormarkør) 3 Effektbehov (kw/hk) / / / Dækpakkerstørrelse Ø (cm) Dæktryk pakker Redskabsmontering nederste trækstang AS / 78 cm eller 210/95-24 AS / 100 cm 4,25 bar ved Ø 78 cm - maks. 4,5 bar ved Ø 100 cm Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Redskabsmontering trepunktsophæng Bolt Ø mm Bolt Ø mm Bolt Ø mm Redskabsmontering kuglehoved K 80 K 80 K 80 maks. systemtryk hydraulik (bar) 210 Konstruktionsmæssigt betinget højeste hastighed 40 km/h** / Information i driftsgodkendelse 25 km/h / Information i driftsgodkendelse 22

31 Tiger 3 MT 4 MT fast 4 MT Arbejdsbredde (m) 3,00 4,00 4,00 Transportbredde (m) 3,00 4,05 3,00 Transporthøjde (m) 2,40 2,40 2,90 Længde med dækpakker (m) 8,30 8,60 8,55 Længde med dækpakker 210/95-24 (m) 8, ,90 Vægt (kg)* Antal tallerkner DiscSystem Afstand tallerkner (cm) 38 40,50 40 Antal tænder Tandafstand i række (cm) Stregafstand (cm) Rammehøjde (mm) Dobbeltvirkende styreenheder (trækstangsophæng) Dobbeltvirkende styreenheder (trepunktsophæng) 2 (+1 med spormarkør) 2 (+1 med spormarkør) 3 (+1 med spormarkør) (+1 med spormarkør) Effektbehov (kw/hk) / / / Dækpakkerstørrelse Ø (cm) Dæktryk pakker Redskabsmontering nederste trækstang AS / 78 cm eller 210/95-24 AS / 100 cm (Stor dækpakker ikke ved Tiger 4 MT fast) 4,25 bar ved Ø 78 cm - maks. 4,5 bar ved Ø 100 cm Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Redskabsmontering trepunktsophæng Bolt Ø 50 mm Redskabsmontering kuglehoved K 80 maks. systemtryk hydraulik (bar) Konstruktionsmæssigt betinget højeste hastighed 40 km/h** / Information i driftsgodkendelse e Typeskilt Typeskiltet med CE-mærkningen findes på maskinens ramme. Information på typeskiltet: Serienummer Tilladt Totalvægt VIN HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1, D Schwandorf Tel. +49 (0) 9431 / Fax +49 (0) 9431 / b 100 Belastning på kobling (=SL) Akseltryk Maskintype Konstruktionsår Type Baujahr Made in Germany c d 23 schwarze Schrift auf weißem Grund a

32 Tiger 5 MT 6 MT 8 MT Arbejdsbredde (m) 4,80 6,00 7,50 Transportbredde (m) 3,00 3,00 3,00 Transporthøjde (m) 3,20 3,60 4,00 / 4,15 (med udjævningsskiver 2-radet) Længde med dækpakker (m) 8,55 8,55 8,55 Længde med dækpakker 210/95-24 (m) 8,90 8,90 8,90 Vægt (kg)* Antal tallerkner DiscSystem Afstand tallerkner (cm) Antal tænder Tandafstand i række (cm) Stregafstand (cm) 45, Rammehøjde (mm) Dobbeltvirkende styreenheder (trækstangsophæng) Dobbeltvirkende styreenheder (trepunktsophæng) 3 (+1 med spormarkør) 3 (+1 med spormarkør) (+1 med spormarkør) 4 (+1 med spormarkør) 4 Effektbehov (kw/hk) / / / Dækpakkerstørrelse Ø (cm) Dæktryk pakker Redskabsmontering nederste trækstang AS / 78 cm eller 210/95-24 AS / 100 cm 4,25 bar ved Ø 78 cm - maks. 4,5 bar ved Ø 100 cm Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Redskabsmontering trepunktsophæng Bolt Ø mm Bolt Ø mm Bolt Ø 70 mm Redskabsmontering kuglehoved K 80 K 80 K 80 maks. systemtryk hydraulik (bar) 210 Konstruktionsmæssigt betinget højeste hastighed 40 km/h** / Information i driftsgodkendelse 25 km/h / Information i driftsgodkendelse 24

33 Tiger 6 XL 8 XL Arbejdsbredde (m) 6,00 7,50 Transportbredde (m) 3,00 3,00 Transporthøjde (m) 3,60 4,00 Længde med dækpakker (m) 9,30 9,30 Længde med dækpakker 210/95-24 (m) 9,65 9,65 Vægt (kg)* Antal tænder Tandafstand i række (cm) Stregafstand (cm) 16 15,30 Rammehøjde (mm) Dobbeltvirkende styreenheder (trækstangsophæng) Dobbeltvirkende styreenheder (trepunktsophæng) 2 (+1 med spormarkør) 2 3 (+1 med spormarkør) 3 Effektbehov (kw/hk) / / Dækpakkerstørrelse Ø (cm) Dæktryk pakker AS / 78 cm eller 210/95-24 AS / 100 cm 4,25 bar ved Ø 78 cm - maks. 4,5 bar ved Ø 100 cm Redskabsmontering nederste trækstang Kat. III - III / IV - IV Kat. III - III / IV - IV Redskabsmontering trepunktsophæng Bolt Ø 50 Bolt Ø mm Redskabsmontering kuglehoved K 80 K 80 maks. systemtryk hydraulik (bar) 210 Konstruktionsmæssigt betinget højeste hastighed 40 km/h** / Information i driftsgodkendelse 25 km/h / Information i driftsgodkendelse ANVISNING: Med forbehold for afvigelser på grund af tekniske fremskridt. Det monterede redskabs vægt er afhængigt af udstyret. De tilladte transporthøjder og transportbredder på offentlige veje kan være forskellige fra land til land. Overhold de nationale forskrifter mht. tilladelse. Længden gælder maskine med grundudstyr med trækstangsophæng. *Maskinernes vægt med trækstangsophæng med minimal udrustning og dækpakker AS uden bremse **Driftsgodkendelse for højeste hastighed på 40 km/h kun i forbindelse med pneumatisk bremsesystem 25

34 Tiger 8 AS (Maskine med grundudstyr med trepunktsophæng) Tiger 8 LT (Maskine med grundudstyr med trepunktsophæng) 26

35 Tiger 8 MT (Maskine med grundudstyr med trepunktsophæng) Tiger 8 XL (Maskine med grundudstyr med trepunktsophæng) 27

36 Beregning af ballast Nødvendige data: Montering hhv. tilkobling af redskaber må ikke føre til overskridelse af den tilladte totalvægt, de tilladte akseltryk og traktordækkenes bæreevne. Traktorens foraksel skal altid bære mindst 20% af traktorens egenvægt. ¾Inden vejtransport kontrolleres, om den anvendte traktor er overbelastet og om den er egnet til dette redskab. ¾ Vej redskabet separat. Da der er mulighed for forskellig udrustning, skal redskabets vægt bestemmes ved at veje det. T E T FA T BA T B T F a b c d x Traktorens egenvægt Den tomme traktors forakseltryk Den tomme traktors bagakseltryk Totalvægt bagmonteret redskab Ved tilkoblede maskiner: Maksimal tilladt belastning på kobling ved vejtransport. Totalvægt frontmonteret redskab Afstand fra det frontmonterede redskabs tyngdepunkt (frontballast) til midten af forakslen Traktorens hjulafstand Afstand fra midten af bagakslen til midten af trækstangskugle Ved tilkoblede maskiner: Afstand fra midten af bagakslen til midten af tilkoblingspunktet. Afstand fra midten af trækstangskuglen til det bagmonterede redskabs tyngdepunkt (bagballast) Se kapitlet "Tekniske data" angående tyngdepunktet; sørg evt. for at vælge det rigtige tyngdepunkt! For tilkoblede maskiner gælder: d = 0 Traktorproducentens information om mindste ballast bagtil. Hvis der ikke findes nogen information, skal 0,45 indtastes. Alle vægtangivelser i (kg) Alle mål i (m) 28

37 1. Beregning af mindste ballast front ved bagmonteret redskab: T F min = Skriv resultatet i tabellen. 2. Beregning af mindste ballast bagtil ved frontmonteret redskab: T B min = Skriv resultatet i tabellen. 3. Beregning af det faktiske forakseltryk T FA fak = T B (c + d) - T FA b + 0,2 T E b a + b T F a - T BA b + x T E b b + c + d T F (a + b) + T FA b - T B (c + d) b Resultatet af det beregnede faktiske forakseltryk og det tilladte forakseltryk fra traktorens driftsvejledning skrives ind i tabellen. 4. Beregning af den faktiske totalvægt T fak = Resultatet af den beregnede totalvægt og den tilladte totalvægt fra traktorens driftsvejledning skrives ind i tabellen. 5. Beregning af det faktiske bagakseltryk: T BA fak = T F + T E + T B T fak - T FA fak Resultatet af det beregnede faktiske bagakseltryk, og det tilladte bagakseltryk fra traktorens driftsvejledning skrives ind i tabellen. Kontrollere beregninger De beregnede værdier skal desuden kontrolleres ved hjælp af vejning: Vej forakseltryk samt bagakseltryk på hele traktoren (med monteret redskab og ballast). Sammenlign de målte værdier med de tilladte værdier: tilladt totalvægt maksimale for- og bagakseltryk Mindste forakseltryk ( 20 % af traktorens egenvægt) Tabel De beregnede værdier må ikke være højere end de tilladte værdier. Faktisk værdi iht. beregningen Tilladt værdi iht. driftsvejledning Dækkenes dobbelte tilladte bæreevne Mindste ballast front (ved bagmonteret redskab) Mindste ballast bagtil (ved frontmonteret redskab) T F min = T B min = kg kg Totalvægt T fak = kg < kg Forakseltryk Bagakseltryk T FA fak = kg T BA fak = kg < kg < kg < kg < kg 29

38 Konstruktion Oversigt Tiger 6 AS med DuoDrill 1 Tilkobling med tilslutninger hydraulik/el 2 Støttefod 3 Følerhjul 4 Tandfelt, med 4 bjælker 5 Udjævningsskiver, 1-radet 6 Dækpakker 7 TopRing pakker (ekstraudstyr) 8 Lygter 9 DuoDrill (ekstraudstyr) HORSCH Tiger AS er pga. den robuste udformning og TerraGrip-redskabsholderen velegnet til dyb jordbearbejdning ned til 35 cm. Anordningen på fire bjælker og den jævne opdeling af tænderne med kun cm stregafstand garanterer en tilstopningsfri gennemgang og sikrer en jævn bearbejdning af hele arbejdsarealet. Som skær anvendes hovedsageligt MulchMix skær uden vinger. Den smalle form muliggør en dyb løsning af jorden og en god blanding med planterester. En stensikring med ca. 500 kg udløsningskraft forhindrer skader på skær og tænder og reducerer slitage af komponenterne. 30

39 Tiger 6 MT 1 Tilkobling med tilslutninger hydraulik/el 2 Støttefod 3 DiscSystem, toradet 4 Tandfelt, med to bjælker 5 Udjævningsskiver 6 Dækpakker 7 TopRing pakker (ekstraudstyr) 8 Lygter HORSCH Tiger MT er pga. den robuste udformning og TerraGrip-redskabsholderen velegnet til dyb jordbearbejdning. På grund af kombinationen af tænder med de store rulleskær er Tiger MT ideel til anvendelse på marker med store mængder planterester, der også kan have lange fibre. Anordningen på to bjælker af tænderne og rulleskærene garanterer en tilstopningsfri gennemgang og sikrer en jævn bearbejding af hele arbejdsarealet. En stensikring med ca. 800 kg udløsningskraft forhindrer skader på skær og tænder og reducerer slitage af komponenterne. 31

40 Tiger 6 LT 1 Tilkobling med tilslutninger hydraulik/el 2 Støttefod 3 Følerhjul 4 Tandfelt, med tre bjælker 5 Udjævningsskiver 6 Dækpakker 7 TopRing pakker (ekstraudstyr) 8 Lygter HORSCH Tiger LT er egnet til dyb jordbearbejdning ved lette og middeltunge jorder. Den trebjælkede anordning af tænderne og cm stregafstand gør Tiger LT meget kompakt og let at trække. Som skær anvendes hovedsageligt MulchMix skær med vinger. Den smalle form muliggør en dyb løsning af jorden og en god blanding med planterester. En stensikring med ca. 500 kg udløsningskraft forhindrer skader på skær og tænder og reducerer slitage af komponenterne. 32

41 Tiger 6 XL 1 Tilkobling med tilslutninger hydraulik/el 2 Støttefod 3 Følerhjul 4 Tandfelt, med seks bjælker 5 Udjævningsskiver 6 Dækpakker 7 TopRing pakker (ekstraudstyr) 8 Lygter HORSCH Tiger XL er egnet til stubbearbejdning på alle jordtyper. Den seksbjælkede montering og 16 cm stregafstand sikrer en regelmæssig bearbejdning og blanding af jorden med planterester. 33

42 V1 V2 C C2 Hydraulik Tiger 3 & 4 AS fast ADVARSEL Utilsigtede hydraulikbevægelser (f.eks. på grund af passagerer eller børn) kan medføre alvorlige ulykker og kvæstelser! Styreenhederne på traktoren skal sikres eller låses. Bortvis personer fra klapbare maskindeles svingområde. 1 Følg anvisningerne om hydraulik og trykakkumulator i kapitlet "Sikkerhed og forebyggelse af ulykker"! Hydraulisk overbelastningssikring 4 3 DZ Løftehydraulik Tiger 3 & 4 AS fast DZ DZ DZ DZ DZ DZ DZ Hydraulisk stopventil 2 Hydraulikcylinder hæve 3 Hydraulikcylinder tallerkenharve 4 Stophane tallerkenharve 5 TopRing pakker (ekstraudstyr) EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ EZ Hydraulisk overbelastningssikring Tiger MT 1 Hydraulikcylindere DiscSystem (antal afhængigt af arbejdsbredde) 2 Hydraulisk ventil overbelastningssikring 3 Manometer 4 Stophane DiscSystem 5 Trykakkumulatorer (antal afhængigt af arbejdsbredde) 6 Hydraulikcylindere tandfelt (antal afhængigt af arbejdsbredde) 5 Hydraulik TopRing pakker SP Z1 A Z5 Z3 Z6 B Z4 Z Stophane TopRing Pakker 2 Kontraventil 3 Ventilblok pakkertrykregulering 4 Trykakkumulator 5 Hydraulikcylinder TopRing Pakker 34

43 Tiger 4-8 (topunktsophæng) C1 3 V1 V2 C2 7 C2 V2 V1 C1 C1 V1 V2 C2 C2 V2 V1 C A 13 B Z5 Z6 Z4 M 14 Z2 Z3 Z1 SB Hydraulik Tiger 4-8 med topunktsophæng 1 Styreenhed 11 Stophane tallerkenharve 2 Hydraulisk kobling 12 Hydraulikcylinder tallerkenharve 3 Hydraulisk stopventil 13 Hydraulikventil pakker 4 Hydraulikcylinder klapning 5 Hydraulikventil hydr. mit Zugpendelanh. Einebnungssch. Zwischenringp. 6 Kontraventil 14 Manometer Zeichnungsnummer 15 Trykakkumulator Dateiname Hydr. 16 Hydraulikcylinder TopRing pakker (ekstraudstyr) 7 Tregangshane 17-8 Hydraulisk stopventil 18-9 Hydraulikcylinder pakker (understel) 19 Spormarkør vekselventil 10 Hydraulikcylinder pakker 20 Hydraulikcylinder spormarkør 35

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Joker 3-6 CT. Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Joker 3-6 CT Art.: 80740603 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES!

BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! BRUGSANVISNING JOKER 5 / 6 / 8 HD SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80740602 DA UDGAVE: 02/2015 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Cruiser 5/6 XL. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Cruiser 5/6 XL Art.: 80360601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da

11/2012. Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80540602 da 11/2012 Optipack AS Art.: 80540602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Optipack 4-8 SD. Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Optipack 4-8 SD Art.: 80640601 da Udgave: 05/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde på 15 cm

Læs mere

Brugsanvisning. Maestro 8 / 12 RC. Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Maestro 8 / 12 RC. Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Maestro 8 / 12 RC Art.: 80430609 da Udgave: 04/2014 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv 2006/42/EG)

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

HORSCH Optipack AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! 12/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack AS Art.: 80540601 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

05/2012. Terrano 4/6 MT. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 05/2012 Terrano 4/6 MT Art.: 80290604 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning Joker Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning MICHAEL HORSCH: Kompakte tallerkenharver er i de senere år blevet en succesrig del af moderne jordbearbejdningsteknik. Landbrugene

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse!

K 51. Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! KOMBISTRØER K 51 Læs brugervejledningen grundigt inden maskinen tages i brug! Gem brugervejledningen til senere anvendelse! Denne brugervejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye eller brugte

Læs mere

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim

Verti-Groom 2000. Serienummer: Brugsanvisning og reservedelsbog. Redexim Brugsanvisning og reservedelsbog Redexim Verti-Groom 2000 Serienummer: OBS: FOR AT BRUGEN AF MASKINEN KAN VÆRE SIKKER OG FOR AT OPNÅ DE BEDSTE RESULTATER ER DET MEGET VIGTIGT AT LÆSE DENNE BRUGSANVISNING

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Brugsanvisning FRONT TERRA-C

Brugsanvisning FRONT TERRA-C Brugsanvisning FRONT TERRA-C Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Identifikation....3 Sikkerhed...4 Generelle sikkerhedsvejledninger...4 Til- og frakobling...4 Trepunktsophæng...4 Betjening...4 Transport

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4.

SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING. Indhold. Tekniske oplysninger 2. Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3. Håndtering fejlfinding 4. 1 SCAN COMBIFLEX 45 BRUGSVEJLEDNING Indhold Tekniske oplysninger 2 Start af maskinen sikkerhedsforskrifter 3 Håndtering fejlfinding 4 Tilbehør 5-6 Garanti 7-8 2 Brdr. A & O Johansen anbefaler, at du læser

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2

DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ , , ,2 1. Brugergrupper Opgaver Operatør Betjening, Visuel kontrol Fagligt uddannet personale DRIFTSVEJLEDNING (oversættelse) Løftebord Typ 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, afmontering, Reparation, vedligeholdelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

INDHOLDSFORTEGNELSE Side BRUGERMANUAL IC1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål 8 Transport og

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150

Brugsanvisning VIPBAR SKOVL. Park Ranger 2150 Brugsanvisning VIPBAR SKOVL Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å!

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER CULTIMER TANDSTUBHARVER Stub-bearbejdning er et vigtigt led i jordbehandlingen mellem afgrøderne.

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis

Terrano. Jordbearbejdning uden kompromis Terrano Jordbearbejdning uden kompromis Terrano FX universel anvendelse Terrano FM tung universalharve Terrano Ekstremt let at trække! Centrale anvendelsesmuligheder for de forskellige maskiner: Terrano

Læs mere

D R I F T S V E J L E D N I N G. Bugseret forstøver Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000. Oversættelse af den originale

D R I F T S V E J L E D N I N G. Bugseret forstøver Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000. Oversættelse af den originale Bugseret forstøver Leeb GS 6000 / Leeb GS 8000 Oversættelse af den originale D R I F T S V E J L E D N I N G Læses omhyggeligt igennem inden udstyret tages i drift! Opbevar brugsanvisningen! HORSCH LEEB

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

TERRA-D. Betjeningsvejledning

TERRA-D. Betjeningsvejledning TERRA-D DK Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Typeskilt 3 Sikkerhedsforanstaltninger 4 Generelle sikkerhedsanvisninger 4 Tilkobling og frakobling 4 3-punktsophæng 5 Betjening 5 Vejtransport/

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde

Læs mere

Brugsanvisning. Leeb 6 / 7 / 8 GS. Art.: 80900602 da Udgave: 06/2013. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

Brugsanvisning. Leeb 6 / 7 / 8 GS. Art.: 80900602 da Udgave: 06/2013. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Brugsanvisning Leeb 6 / 7 / 8 GS Art.: 80900602 da Udgave: 06/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EF-overensstemmelseserklæring udskiftelig udrustning (Direktiv

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn

Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn Original brugermanual for Jasopels MAXI vogn 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI

BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI BRUGERMANUAL MAXI SAFE 2010 MAXI SAFE 2012 MAXI SAFE COMBI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5-6 Sikkerhed og Værnemidler 6-7 Garantibestemmelser

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

Tiger. Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning

Tiger. Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning Tiger Robust harveteknik til intensiv jordbearbejdning Tiger AS Det kloge alternativ til ploven Tiger LT Kompakt med lille kraftbehov Tiger MT Den bedste arbejdskvalitet hvor der er mange planterester,

Læs mere

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber Focus TD Fremtidens bearbejdning i striber Michael HORSCH: Emner som dyrkningssikkerhed og omkostningsbesparelser får stadig større betydning. Talrige institutter har i årevis gennemført udførlige test

Læs mere

HORSCH Optipack 4-8 DD

HORSCH Optipack 4-8 DD 07/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Optipack 4-8 DD Art.: 80640600 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67

BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 BRUGSANVISNING E-MANAGER MAESTRO VERSION 9.67 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: 80720607 DA UDGAVE: 02/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen -

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på

Sulkystregmaler. Betjeningsvejledning. Form No Rev A. Modelnr og højere. Registrer dit produkt på Form No. 3355 Rev A Sulkystregmaler 00 Modelnr. 403 6000000 og højere Betjeningsvejledning Registrer dit produkt på www.toro.com. Oversættelse af originalen (DA) Indholdsfortegnelse Side Indledning..................................

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere