SSP & Forebyggelse. Forebyggelse midt i en (medie-)storm. September 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP & Forebyggelse. Forebyggelse midt i en (medie-)storm. September 2014"

Transkript

1 SSP & Forebyggelse September 2014 Forebyggelse midt i en (medie-)storm Den seneste tid har episoder fra to lokalområder Hedelundgårdparken og Stengårdsvej i vores by fyldt meget i de lokale overskrifter. Jeg er blevet kontaktet af journalister som ønskede interviews om blandt andet de nye angreb. Har måttet kigge ud af vinduet for at forvisse mig om, at jeg stadig befandt mig i Torvegade i Esbjerg, og ikke var blevet zappet til Gaza-striben eller et andet borgerkrigsramt område. Situationen er: En politibil bliver i starten af september ramt af stenkast i Hedelundgårdparken. I samme uge føler en kvindelig buschauffør på ruten i Hedelundgårdparken sig groft chikaneret og truet af en mindre gruppe unge passagerer. Begge dele beskrives i de lokale medier, og buschaufførerne nedlægger midlertidigt arbejdet. På bagsmækken af de to episoder bliver en bus ramt af et stenkast i Hedelundgårdparken heldigvis ikke med arbejdsnedlæggelser til følge. SSP & Forebyggelse bliver kontaktet af kommunens politiske niveau, som med god ret, medieomtalen taget i betragtning - ønsker en redegørelse for, hvad vi har tænkt os at gøre i den konkrete situation. Den får de naturligvis. Jeg har også lyst til at give en slags redegørelse til læserne af vores nyhedsbrev: I SSP & Forebyggelse arbejder vi ud fra en betragtning om, at det er de lange, seje træk, der for alvor skaber positive forandringer. Mens vi trækker og det gør vi kontinuerligt og på daglig basis leves det helt almindelige liv derude. Det betyder, at der en gang imellem vil opstå situationer og episoder, som vi skal agere akut på. I det aktuelle tilfælde sker det ved, at SSP-konsulenten i området er gået i samarbejde med områdets klubber om en stærkt skærpet, opsøgende indsats blandt de unge i områderne med henblik på at få identificeret, hvem de (ganske få) unge er, som skaber problemer. Når det sker, vil deres navne blive videregivet til politiet med henblik på videre forløb. Men at nogle få unge står bag nogle få episoder (hvor alvorlige de end måtte forekomme) må og skal ikke tage fokus fra, at de lokale samarbejdspartnere i området beskriver den generelle situation som rolig, og at den seneste undersøgelse om beboertryghed på Stengårdsvej viser, at langt de fleste er trygge, glade og godt tilfredse med deres lokalområde. Både politikere, journalister og borgere vil nok være enige i, at såvel stenkast som chikanerier og trusler er og bliver politiforretninger. SSP & Forebyggelses rolle i den alvorlige og akutte sammenhæng er helt overvejende at samarbejde med politiet om at få tilvejebragt de unges identiteter, og det gør vi naturligvis efter bedste evne. Herefter er vores rolle at passe på den unge, som er kommet i uføre, blandt andet ved at sikre forældreinvolvering, og give råd og vejledning. Samtidig tager vi gerne en del af ansvaret for at få vejledt de involverede i, hvordan de skal agere. I den konkrete situation blandt andet ved, sammen med repræsentanter fra politiet, at deltage i et møde med busselskabet Arriva. Et særdeles konstruktivt møde, hvor der er indgået klare aftaler om, hvem der gør hvad og hvordan selskabet konsekvent skal agere i forhold til chikanerier og trusler mod deres personale: Med politianmeldelse. Uanset de enkeltepisoder, der fra tid til anden måtte fylde i overskrifterne, så fortsætter vi med at gøre dét, vi gør hver dag og hele tiden: fortsætter side 2 Af Steen Bach Leder SSP & Forebyggelse Tlf

2 SSP & Forebyggelse Indhold Leder Forebyggelse midt i en (medie-)storm 1 Nyt fra afdelingen Personalenyt 2 Nye skoledistrikter hvad så? 3 Nye forældrebackup ere i gang 3 Ungeprofilundersøgelsen 2014 på vej 3 Nyt grafisk fodspor fra afdelingen 4 Nyt fra Bramming Flere ramper til Brammings skatere 5 Nyt fra Esbjerg Farvel til Idrætsnat i Esbjerg 6-7 Esbjerg Blue Action Card Nyt fra tilknyttede projekter Den hemmelige dagbog 9 Områderådgivere varmt modtaget 10 Fine resultater i Aktiv Fritid 11 Psst Venter jeres 8. klasse på politiet? 11 fortsat fra forsiden Forebygger. Og som det fremgår af tilbagemeldinger fra samarbejdspartnere og beboerundersøgelser faktisk også med ret vellykket resultat. Læserne vil måske erindre, at det i sommer trak overskrifter, at nogle lokale unge i Hjerting havde placeret ituslåede flasker på og ved en rutschebane på en legeplads. Ud fra skriverierne kunne man få det indtryk, at de var en flok afstumpede voldspsykopater, som fandt nydelse i tanken om, at de små brugere af rutschebanen potentielt kunne komme grimt til skade. Også i forhold til denne enkeltstående episode reagerede den lokale SSP-konsulent akut: Han opsøgte de unge, som hang ud på legepladsen. De var en lille flok, som brugte den som mødested, hvor de kunne være sammen om lidt knal- Personalenyt lertlarm og bajere. Som det kan ske, når teenagere er i flok, og har indtaget alkohol, var der indtruffet en vis grad af kådhed. Det var herunder, at man havde fået den idé at skyde til måls efter rutschebanen. Da de fik at vide, hvad de havde afstedkommet, var de både skamfulde og kede af det de havde simpelthen ikke tænkt så langt (noget med teenage-hjerner, især under påvirkning af alkohol). De fik ryddet op og fik samtidig en aftale med SSP-konsulenten om, at han kunne skaffe nogle materialer til deres bygger mod, at de sørgede for, at legepladsen blev efterladt i en stand, så den var velegnet til at lege på. Desværre har denne afslutning på historien ikke trukket nogen overskrifter. /seb Bag-tanker Tillykke 12 Vi glæder os til 12 SSP & Forebyggelse Udgivet af SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune Torvegade 23, 6700 Esbjerg. Ansvarshavende: Steen Bach Redaktør: Mette Svejgaard Layout: Conny Bech Thomsen Tryk: Esbjerg Kommune Udkommer 4 gange årligt i marts, juni, september og december Ledige stillinger på vej! I den nærmeste fremtid kommer der to jobopslag fra SSP & Forebyggelse. Det ene drejer sig om den 6. områderådgiverstilling. Den nye områderådgiver vil få Ribe som arbejdsområde. Stillingen er lønnet af ministerielle projektmidler. Den anden job-åbning er i afdelingens faste stab, i den administrative funktion som sekretær. Det er ikke pænt at tale om en dames alder, men hvis vi nøjes med at sige, at vores nuværende, trofaste sekretær Vibeke har valgt at gå på efterløn ved årsskiftet, har vi vist ikke sagt for meget. Vi glæder os til ansøgninger fra alle interesserede med de rette kvalifikationer når de konkrete jobopslag foreligger, så hold øje! 2 Nyt fra AFDELINGEN

3 Nye skoledistrikter? Hvad så med SSP? Og områderådgivere? Siden offentliggørelsen af forslaget om sammenlægning af skolerne i Esbjerg Kommune i ni skoledistrikter, har vi i forskellige grene af afdelingen fået mange spørgsmål om, hvilke konsekvenser en evt. sammenlægning vil få for de nuværende SSP- og områderådgiverdistrikter. Svaret må på nuværende tidspunkt blive, at det kan vi ikke sige noget om. Det vil til enhver tid være vigtigst for os, at vi får mest muligt ud af vore indsatser i de forskellige lokalområder. Med budgetforliget er de nye skoledi- Sig Tinghøj strikter ster en Vrøgum realitet, og hvis det kommer til Nordenskov at betyde, Tofterup at Starup vi må justere Oksbøl på nogle ting for at få Næsbjerg det optimale ud af Janderup Billum samarbejdet for alle parter VARDE så er det dét, vi gør. Agerbæk Hovborg Alslev Men som sagt vi ved Ho Bugt ikke nok endnu, og ser derfor tiden an i forhold ugt S k a l l i n g e n Grådyb Varde Å til at vurdere, om ændringerne Nordby kalder på omlægninger i hhv. Rindby SSP-konsulenternes FANØ og områderådgivernes områder. Sidstnævntes arbejdsområder er i øvrigt politisk udpeget, og dermed ikke noget, vi i afdelingen selv kan træffe beslutning om ændringer af. /mss Sønderho Knudedyb Juvre Dyb V A D E H A V E T Rousthøje Roust Årre Sneum Å Rejsby Ribe Å Brøns Fåborg Kongeå Glejbjerg Frifelt Tobøl Gånsager Holsted Føvling Nye forældrebackup ere i gang Forældreback-up er SSP og Forebyggelses initiativ målrettet forældre i 1. klasse. Målet med arrangementet er at danne netværk blandt forældrene, så det er lettere at kontakte hinanden, hvis der er noget der undrer eller bekymrer én omkring børnene. Arrangementerne afvikles af en forældrebackupper, der kommer og sætter meningsog holdningsudvekslinger i gang blandt forældrene. Vi har lige opgraderet en ny gruppe forældrebackuppere. Der er tale om helt almindelige forældre, der har børn i den aktuelle alder. De er nu klar til at varetage forældremøder på kommunens skoler. Gruppen består af en samling kompetente kvinder. Faktisk kunne vi godt bruge et par mænd i gruppen for at gøre den lidt bredere altså i forhold til tilgange til familieliv og synet på og opfattelsen af børn. Skulle der sidde en mand, der kunne brænde for at være med til at styrke klassernes fællesskab Lin og trivsel, kan de gå på hjemmesiden og i venstre side melde sig under Vil du S være H forældreback-up er? Tiset Arnum SSP & Forebyggelse F Så hvis du er forældrerepræsentant eller klasselærer i en 1. klasse, er vi klar til at modtage din bestilling på et 1. klasses forældrearrangementer på samme hjemmeside under De voksne taler sammen. Øv! Vi vil vente ved mailen. /jsc Juvre Skærbæk RØMØ Lakolk Arrild Ungeprofilundersøgelsen 2014 på vej tak for det! I løbet af foråret har en masse børn og unge svaret på et spørgeskema til brug for tegningen af en ungeprofil. Der arbejdes i øjeblikket på højtryk på at behandle de mange indkomne data, og resultaterne ventes klar i slutningen af oktober. I Esbjerg Kommune når vi op på en samlet svarprocent på 67 fra folke- og privatskolerne, hvilket vi i SSP & Forebyggelse er rigtig godt tilfreds med så tak til alle skoler i kommunen! Undersøgelsen gennemføres i samtlige kommuner i Sydog Sønderjyllands politikreds, og resultaterne vil blandt Nyt fra AFDELINGEN andet vise noget om børn og unges livsstilsvaner, skolegang og meget andet både på kommunebasis, og altså i forhold til resten af børne- ungegruppen i det Syd- og Sønderjyske. Det vil sige, at vi både kan udtrække lokale data og bruge specifikt i for eksempel det forebyggende arbejde, ligesom vi vil få fingerpeg om, hvordan vores unge her i Esbjerg Kommune ser ud i forhold til de unge i vores landsdel. /shan 3

4 Nyt grafisk fodspor fra SSP & Forebyggelse Afdelingen i Torvegade 23 er blevet udsmykket i et samarbejde med kunstner Flemming Rendbo, som har stået bag både skiltning og billeder i husets lokaler. En gruppe af billederne er nu samlet i ét under navnet Expressions, og vil fremover blive benyttet som afdelingens grafiske fodspor i form af plakater samt postkort. Vores velkendte logo består, og går igen på såvel plakat som postkort, som vil blive brugt som firmagaver og opmærksomhedsskabende indslag. Vi takker Flemming for det særdeles vellykkede samarbejde og resultat! /mss Både Flemming Rendbo (tv) og Steen Bach SSP & Forebyggelse glæder sig til at se plakaten rundt omkring hos samarbejdspartnere og andre. 4 Nyt fra AFDELINGEN

5 Flere ramper til Brammings skatere En af de nye ramper testes af SSP-konsulent Kim Nordrup nøjes dog med at se på. Foto: Hans Christian Andersen, Ugeavisen Bramming. Det er næsten halvandet år siden, at skaterne i Bramming fik deres skatepark på adressen Grønningen 3, og parken er nu udvidet med et par nye ramper. Drengene bag parken har via en konkurrence i den lokale Brugs vundet én måneds indsamling af de røde mønter, som kunderne kan vælge at tildele forskellige lokale initiativer. Det gav en pæn gevinst, som SSP-konsulent Kim Nordrup har suppleret op, så der var til indkøb af de to nye ramper. Med de nye ramper begynder de lokale faciliteter for alvor at ligne noget. Selvfølgelig vil det altid være interessant at tage ind til Esbjerg i ny og næ, men parken i Bramming er nu Nyt FAGVIDEN fra BRAMMING en rigtig god, lokal skate-base, siger Kim Nordrup. Det er fortsat Kim Nordrup som, sammen med ungdomsskoleinspektør John Hansen, har det overordnede ansvar for at faciliteterne og området omkring skateparken er i orden den daglige opgave med at være vicevært har dog fra starten været lagt over til brugerne. Kim Nordrup har tidligere fortalt, at han var særdeles imponeret over, hvor fint, ansvaret bliver forvaltet, og det har ikke ændret sig. Der er en rigtig god justits om brugen af området, og John og jeg er faktisk ikke ret meget inde over, fordi drengene er så gode til selv at styre det. Det har helt fra starten været den samme, lille kreds af drenge, som er primus motor bag parken, og i takt med, at der kommer nye brugere til, finder de bare ud af at få tingene til at fungere, siger Kim Nordrup. På Facebook kan du se et lille videoklip med de nye baner på parkens side, Bramming Skatepark. Af Mette Svejgaard Forebyggelseskonsulent SSP & Forebyggelse Tlf

6 Aller-, allersidste Idrætsnat i Esbjerg Af Morten List Christensen Fredag den 29. august kl. ca kunne SSP-konsulenterne, nærpolitiet, Natteravnene og De Lokale Venner (Hjerting) konstatere, at Idrætsnatten 2014 var det mest rolige og trygge arrangement, der har fundet sted, og der var ingen observationer af berusede eller unge med alkoholposer, men mange familier med børn. Desværre var der heller ikke i år så mange deltagere og arrangører som de foregående år, men jeg vil tillade mig at sige, at deltagerne ved den allersidste Idrætsnat fik en af de bedste oplevelser med Idrætsnatten gennem mange år, og det var rigtigt glædeligt at der trods alt var mange børn og forældre, som meget aktivt deltog i de mange aktiviteter. Idrætsnatten i Esbjerg er en gammel tradition, og som SSP-koordinator siden 1998 har jeg været med mange gange, og er Den Gamle. I forbindelse med den sidste Idrætsnat i Esbjerg havde jeg derfor også mulighed for at kigge tilbage på udviklingen siden 1998, set med mine øjne: Løb med sidegevinst I starten var Idrætsnatten et arrangement med mange stande, aktiviteter og udstillere, som startede først på aftenen. Hele arrangementet sluttede ved midnatstid med Nattens løb, der havde et slogan i stil med Start i dag og kom i mål i morgen. I løbet af aftenen forlod mange børnefamilier arrangementet, og i den sidste del var der mange unge og voksne, som deltog i løbet - men også en del unge, som ikke tog ikke med familien hjem, men i stedet deltog i idrætten. Eller det var nok det, forældrene mente, de havde aftalt, da det jo var en idrætsnat. Så Nattens løb var et godt initiativ for alle de mange deltagere, men sidegevinsten var altså også, at mange af de unge ikke løb med og deltog aktivt i arrangementet. I stedet var de der som tilskuere og havde nogle af deres egne discipliner, som ofte inkluderede alkohol m.m.. SSP-Esbjerg deltog i form af undertegnede og det daværende Gadeteam sammen med politi, klubber, natteravne og andre frivillige med en opsøgende og (set i bakspejlet) afbødende indsats. Vi havde mange unge med fulde poser med alkohol, bekymrede forældre og berusede unge - nogle i en grad, så vi måtte tage os af dem. Forsøg på at dæmme op for fulde unge I et forsøg på at dæmme op for den uønskede sidegevinst blev der blandt andet på opfordring af det daværende SSP-udvalg gennemført en ændring, så Nattens løb blev afviklet først på aftenen, og Idrætsnatten sluttede med et fyrværkeri omkring midnat. Selv om ændringen mødte lidt modstand fra flere sider blev den accepteret. Desværre fortsatte den negative opførsel med alkohol og beruselse blandt en del unge (jeg vil gerne pointere, at langt de fleste var almindelige unge uden problemer) og dette førte til, at mange andre, både deltagere og især arrangører, stoppede/forlod Idrætsnat- 6 Nyt fra AFDELINGEN

7 Der skete en positiv udvikling i løbet af årene med Idrætsnatten fra en aften med rigeligt våde varer blandt de unge i starten til et decideret familiearrangement ved den sidste Idrætsnat i ten omkring kl. 23. Dermed var der en ventetid til midnat og afslutningen med fyrværkeri, og her var der en del berusede unge imellem de andre deltagere, hvilket gav problemer og konfrontationer. Det sidste år med fyrværkeri ved midnat var der ikke mange deltagere, men en del unge. Personligt oplevede jeg det år mange meget berusede unge, som både smed flasker og teede sig meget groft på Torvet under fyrværkeriet. Fra druk til familiearrangement SSP-Udvalget tog til efterretning, at flytning af Nattens løb ikke havde haft den ønskede effekt med hensyn til berusede unge. Året efter blev Idrætsnatten derfor lavet om til et familiearrangement, som blev koncentreret tidsmæssigt, og havde en afslutning med festfyrværkeri kl. godt 22. Selv om der det efterfølgende år stadig var nogle unge, som havde deres egen disciplin med alkoholindtagelse, så var det samlede udfald dog en meget stor positiv ændring allerede dette første år med tidlig Idrætsnat. Den positive udvikling fortsatte de følgende år, og i de sidste par år har Idrætsnatten vendt sig til at være et regulært familiearrangement, hvor forældre, bedsteforældre og naboer m.fl. til specielt børn og unge, deltager aktivt. I 2013 havde alle samarbejdsparterne bag den opsøgende indsats kun set to unge med en pose med et par flasker. Jeg vil tillade mig at konkludere, at SSP-indsatsen og samarbejdet med arrangører og samarbejdsparter i løbet af årene har ændret arrangementet fra at have negativ sidegevinst til noget særdeles positivt for både deltagere og arrangører! Det er blandt andet derfor også meget beklageligt at tænke tilbage på, at en tradition nu er slut. Men tiderne ændrer sig, og det er mit personlige håb, at foreningerne og Esbjerg Kommune vil være med til at udbygge Foreningernes dag for alle foreninger (inkl. foreningerne fra Idrætsnatten), som Esbjerg City afvikler hvert år den første lørdag i september. Personligt vil jeg meget gerne rette en speciel meget stor tak til de trofaste deltagere/personer i SSPindsatsen gennem årene, som kom fra bl.a.: Nærpolitiet, Gadeteamet (nu nedlagt), Natteravnene, De Lokale Venner (Østerbyen), Klubberne i Esbjerg, Gadepræsterne, De nærværende Voksne (Hjerting) og SSP-konsulenterne. Nyt fra AFDELINGEN 7

8 Esbjerg Blue Action Card 2015 SSP & Forebyggelse er godt i gang med at forberede næste års Blå Mandags arrangementer. Også for sæsonen 2015 man fristes næsten til at skrive traditionen tro er der nogle logistiske og administrative udfordringer med planlægningen af de enkelte Blå mandage med Esbjerg Blue Action Card. Nogle præster og menighedsråd har planlagt konfirmationer i forhold til kirkeåret (påsken), og andre i forhold til kalenderen, så i en del klasser bliver der flere konfirmationsdage. Der er i 2015 sammenfald mellem de kirker, som konfirmerer første søndag i maj, og de kirker som konfirmerer St. Bededag, altså Bededagslørdag og -søndag. Det er dog lykkedes at få flere skoler/kommuner til at flytte nogle af de fælles Blå Mandage til den efterfølgende Blå Mandag. Der vil være plads til 1200 deltagere pr. Blå Mandag, dog kan der ekstraordinært laves plads til 1300, hvis det er påkrævet. Vi håber meget på, at I også i 2015 vil være med til at give årets konfirmander og deres forældre mulighed for en tryg og positiv oplevelse i Esbjerg. Vi arbejder på at kunne præsentere så mange aktiviteter som muligt i løbet af efteråret og vinteren. Allerede nu modtager vi dagligt flere henvendelser fra forældre og kommuner vedrørende Esbjerg Blue Action Card og har fået enkelte henvendelser vedrørende 2016 og 2017! Blå mandage med Esbjerg Blue Action Card i 2015: 27. april 4. maj 11. maj 18. maj Tilmelding mulig via ebac.dk fra ultimo september Der er forhåndsreserveret ca pladser til Esbjerg og de kommuner, som vi har aftaler med om deltagelse i arrangementet, nemlig Billund, Vejen og Ringkøbing-Skjern. Der også er aftaler med Ungdomsskolerne i Bramming og Ribe, samt mulighed for tilmelding fra skolerne i Esbjerg. Det vil sige, at alle deltagere fra disse byer og kommuner er garanteret en plads, hvis der bliver bestilt og betalt senest den 31. december Herefter gælder først-til-mølle -princippet. Sidste nyt! Vores hjemmeside, er meget populær der har i skrivende stund været over visninger. Både forældre og unge bruger denne side flittigt lige nu, og det er her, vi opdaterer alle nyheder, informationer og aktiviteter jævnligt, ligesom det er her, man fra ultimo september kan tilmelde sig Esbjerg Blue Action Card Af Morten List Christensen Status på Esbjerg Blue Action 2014 Esbjerg Blue Action Card 2014 forløb planmæssigt, til trods for, at vi i forbindelse med én af mandagene måtte hæve billetantallet til det absolutte maksimumsantal, nemlig I alt deltog 3279 konfirmander i aktiviteterne rundt omkring i Esbjerg, og der var heller ikke i år én eneste bemærkning i politiets døgnrapporter fra de blå mandage. /mlc 8 Nyt fra ESBJERG

9 Uddrag fra Jobstormernes hemmelige projektdagbog Vi er kommet i besiddelse af Projekt Jobstormernes hemmelige dagbog, og har på et redaktionsmøde besluttet at offentliggøre en del af dagbogen. Vi er kommet en smule i tvivl om, om det virkelig er den rigtige person, vi har ansat? Dog finder vi det beroligende, at dagbogen er holdt op med at svare, efter praktikanten har indtaget en af stolene på kontoret men hvad sker der så, når hun igen er væk? Mvh Redaktionen Er du år, og bor du i Hedelundgårdparken? 12. august Kære projektdagbog, jeg har brug for at vende noget med dig har i dag oprettet en Facebookprofil for projektet, så beboerne kan følge med i, hvad der sker i projektet, og kan følge med i de aktiviteter og tiltag, vi gør. Det lyder rigtig godt, det er jeg klar over, men borgerne ved jo ikke, at denne side eksisterer? Og hvordan gør man opmærksom på en side, der er oprettet for at holde en mindre gruppe informeret 17. august Kære Claus, under anden verdenskrig blev der kastet flyverblade ud, det gav en del opmærksomhed. 19. aug Kære dagbog, projektet har fået tilknyttet en praktikant. Hun har mange gode ideer, og vi er nu, på hendes initiativ, oprettet som Instagrambrugere! Og jeg kan lige så godt indrømme, at jeg ikke ved, hvad det er. Synes ord der er jo alligevel nogle stykker der bruger FB, og det er jo ikke alle af dem, der bor i Hedelundgårdparken. Hvad gør jeg? Da der kan være op til 5 dages responstid ved mailkorrespondancer, og åbenbart også ved svar fra en dagbog, man selv fører, kommer næste indlæg først d aug Det er genialt! Jeg udformer en flyer, men ved ikke om det er bedst at smide dem ud fra lejlighedstagene eller dele dem ud i postkasserne gad vide hvad viceværterne ville foretrække? som hashtag lyder aldeles kriminelt mon ikke næste oplysningskampagne mod hash vil sørge for at få lukket instagram ned tænker helt klart, at Instagram er en døgnflue, ligesom internettet. 27. aug Kære dagbog, fik i går min praktikant til at uddele 1200 flyers, og jeg er rigtig glad for, at hun er tilknyttet projektet. Det regnede nemlig helt vildt, ja, det var vel det, man kalder skybrud! Måske jeg skulle have tilbudt hende at låne mit regntøj? Nå, pyt. Det bedste er, at jeg allerede i dag kan skrive min første borgerkontakt på, og det er udelukkende grundet de 1200 flyers! Han falder en smule uden for kategorien af de årige, som jeg hovedsagligt skal beskæftige mig med, men synes han nærmest snitter aldersgruppen.. Han kommer forbi til et møde og en kop kaffe i morgen. 28. aug. Kære dagbog, første afklaringsforløb påbegyndt og afsluttet. Min første kunde i butikken er lige kørt igen, og selv om han faktisk var 71 år, så havde han et ønske om at blive tilknyttet arbejdsmarkedet Vi fik en god snak og fandt frem til, at et fritidsjob som havemand var det, vi skulle sigte efter. Efter et hurtigt opkald til Ugeavisen var rubrikannoncen stort set på plads, og så håber jeg, at det hele ender med et job. Det må du høre om på et senere tidspunkt. Mit problem er nu, hvor jeg indplacerer ham, når jeg skal sende slutrapporten til ministeriet? Han er jo teknisk set tæt på at være en del af målgruppen tænker, at 71 er det nye 25, så flueben ved den første afklarede i målgruppen sådan da (af Claus Julius Blomgreen) Nyt fra AFDELINGEN 9

10 OMRÅDERÅDGIVERE bliver varmt modtaget Et par måneder inde i projektforløbet er de fem områderådgivere i fuld gang, og er positivt overraskede over den velvilje, de møder, fortæller koordinator Rikke Kierulf Riedel. Vi var spændte på at se, hvordan dagtilbuddene ville modtage os, erfaringerne fra lignende projekter på landsplan er nemlig ikke særlig gode på det område. Men vi har allerede etableret rigtig gode kontakter og er blevet inviteret indenfor, fortæller Rikke Riedel. Hun mener, at en del af forklaringen ligger i betegnelsen områderådgiver. I tilsvarende projekter andre steder i landet har funktionen heddet skolerådgiver, og dermed sender man ikke ligefrem et signal om, at man i høj grad også er et tilbud til dagtilbuddene. Den gode kontakt til dagtilbud bliver yderligere vigtig i den kommende tid, da styregruppen bag projektet har besluttet, at man i første omgang har fokus på at uddele flyers til professionelle, der arbejder med børn op til 6 år og deres familier, simpelthen for at efterprøve, hvor stor effekt uddelingen af flyers har for antallet af henvendelser. Ens metoder forskellige kulturer I tiden, der kommer, er der forskellige milepæle for rådgiverne, som blandt andet skal stille skarpt på udvikling af metoderne i deres arbejde. Her er tilstedeværelse og troværdighed vigtige parametre. Konkret arbejder vi lige nu på, at vi på de forskellige institutioner og skoler i vores områder får en fast HAR DU PROBLEMER ELLER BRUG FOR HJÆLP? Vi tilbyder rådgivning i skoler og i dagtilbud. Alle kan søge rådgivning hos områderådgiverne både børn, unge, forældre og fagpersoner. Sønderrisskolen og Ådalskolen Marlene Brigitte Jensen mail: mobil: Vitaskolen og Bryndum Skole Anja Kilbom mail: mobil: Bakkeskolen og Kvaglundskolen Ditte Maja Fribæk mail: mobil: Bakkevejens Skole, Gørding Skole og Nordre Skole Jens Ingemann Olsen mail: mobil: træffetid, så både forældre og professionelle altid véd, hvornår de kan møde os. Desuden er det en vigtigt for os, at vi arbejder hen imod en praksis der hedder, at vi aldrig går fra et møde uden at der er truffet en ny, klar aftale om, hvornår vi mødes igen, og hvem der i mellemtiden gør hvad, siger Rikke Kierulf Riedel. Samtidig er områderådgiverne pt. optaget af, at selv om de udvikler metoder, som de alle skal arbejde efter, så vil tilgangen til arbejdet for de enkelte rådgivere være meget afhængige af området, de arbejder i der er nemlig store, kulturelle forskelle. For eksempel har jeg oplevet en del situationer med råd og vejledning omkring sengetider og mødetider i daginstitutioner, fordi der er nogle kulturelle baggrunde i mit lokalområde som betyder, at den slags ikke er som vi plejer i Danmark. Min kollega Præstegårdsskolen og Rørkjær Skole Rikke Kierulf Riedel mail: mobil: i et andet område har ikke på samme måde været i berøring med disse emner, men har for eksempel været involveret i adskillige sager om skilsmisse, forældremyndighed og samvær, fortæller Rikke Riedel. Invitationer modtages! For at gøre opmærksom på sig selv har områderådgiverne indtil videre delt flyers ud i vuggestuer, børnehaver og dagplejer samt til skoler og klubber. Desuden har de deltaget i personalemøder i samtlige dagtilbud og klubber, og er nu godt i gang på skolerne. De oplever også at blive kontaktet af folk i marken, som inviterer dem til at komme og præsentere sig selv. De har blandt andet enten været på besøg hos, eller indgået aftaler om besøg, med dagplejepædagogerne, støttepædagogerne og sundhedsplejen. Der er også gjort den erfaring, at selv som professionel i et mindre lokalområde, kan det være svært at skabe overblik over, hvilke tilbud, der er. Derfor modtager vi også meget gerne invitationer fra folk, hvis de undrer sig over, at de ikke hører fra os eller hvis de bare gerne vil vide mere, siger Rikke Riedel. Fra 1. januar 2015 bliver de fem områderådgivere i øvrigt til seks, når der ansættes en ny kollega, som får arbejdsområde i Ribe. Af Mette Svejgaard Forebyggelseskonsulent SSP & Forebyggelse Tlf Nyt fra TILKNYTTEDE PROJEKTER

11 Det var glade fritidsvejledere, som modtog den seneste evaluering af Projekt Aktiv Fritid, som samtidig også er den første evaluering, som har målt effekten hos de børn som ikke længere får støtte af Aktiv Fritid (som støtter barnet i et år). Udover glæden ved, at hvert fjerde barn fortsætter efter endt forløb, så er der også meget andet vi kan glæde os over i rapporten, blandt andet at: Børnene oplever, at de har fået mere selvtillid, nye venner, er kommet i bedre form og blevet mere glade! Forældrene oplever det samme. På den professionelle arena synes socialrådgiverne, at Aktiv Fritid er et vigtigt supplement til deres arbejde med børnene, specielt i forhold til at udvide barnets sociale netværk. Vi er godt tilfredse med evalueringens resultat, men ville alligevel ud, vi som forebyggelseskonmune. Vi har bevidst lavet en på en enkel og overskuelig de tilbud, der er relevante for til 1., 6., 7. og 9. klassetrin er. Desuden er der et tilbud til. Nærmere info herom følger i olitiet i hhv. Esbjerg, Bramming ikke gæstelærerbesøg og trin. Derfor opfordrer vi til, se sørger for at få booket forældrearrangementer, hvor rksomme på, at lærerne t antal arbejds-aftener til rrangementer med netværksat netværksdannelse blandt børnene bliver til unge menettede og begynder på fester. ud udbydes efter først-tilgod tid! rne: une.dk, tlf ne.dk, tlf og tiltag: En fjerdedel af børnene i Aktiv Fritid klarer sig selv i fritidslivet efter kun et års støtte Af Karin Hansen-Schwartz Efter sommerferien har vi fået henvendelser fra lærere, som har forsøgt at booke dét tilbud, som politiets forebyggelsessektion har til kommunens 8. klasser, og som fremgår af de skoletilbud, der blev udsendt i maj måned. Nogle har ikke fået svar, andre har oplevet, at mailen slet ikke er gået igennem. Det er nu opklaret, at den mailadresse, der fremgik af det oprindelige materiale, af én eller anden grund ikke virker. Der er nu koblet en ny mail på, så vi er sikre på, at fremtidige bookinger går igennem. Hvis du allerede har sendt en booking, men ikke har fået svar, er du nødt til at sende en ny til: Nyt fra TILKNYTTEDE PROJEKTER/Psst ønske, at endnu flere børn og unge kunne være i stand til at fortsætte efter endt støtte i Aktiv Fritid. Det er dog utopi at tro, at et stærkt socialt udsat barn på for eksempel otte år vil kunne klare sig selv efter blot et års støtte. Derfor er der også for længst bevilliget en fortsætterpulje, som kan drage omsorg for, at det fremover kan lade sig gøre at fortsætte ud over det ene år. Det lykkes hele 80% af børnene at forblive aktive i det år, de får støtten, mens der altså er 25%, som fortsætter efter endt støtte. De flotte tal skyldes en helt enestående og helhjertet virkeligheden. indsats fra de mentorer, som følger børnene, og ikke mindst fra de fantastiske foreningsledere, som gang på gang åbner deres døre på vid gab til Tilbud til 8. klasserne i skoleåret : Flertalsmisforståelser og politiets arbejde budgetforlig i Esbjerg Kommune, Flertalsmisforståelser er et begreb, som vi alle bruger i det daglige. Medierne, de sociale medier og overdrivelser gør, at vi alle - også voksne - har en bestemt, og ofte projektperiodens fejlagtig, opfattelse udløb af Syd- og Sønderjyllands Politi stiller op med en betjent fra forebyggelsessektionen, som i en dobbeltlektion vil tale flertalsmisforståelser med de unge. Undervejs vil de komme ind på sociale overdrivelser omkring vold, alkohol, stoffer m.m. Der benyttes bl.a. en film fra Station 2, samt klikkere (elektroniske fjernbetjeninger - så eleverne kan svare helt anonymt på spørgsmålene). et unikt socialt fællesskab, som kan være det sted, som bliver børnenes Venter jeres 8. klasse på politiet? Formålet med undervisningen er primært at fjerne nogle af de sociale overdrivelser, der hersker omkring politiets arbejde og de unges sociale liv. Obs! Frist for tilmelding er den 1. oktober et stærkt tilbud til socialt udsatte børn og unge vendepunkt tilbage på vejen mod et meningsfuldt liv. Rapporten og Arbejdsgruppens anbefalinger hertil kan findes på: Lige før redaktionens slutning har vi fået besked om, at der er indgået hvor det blandt andet er besluttet, at Aktiv Fritid gøres permanent efter Stort tillykke til vores kolleger i Aktiv Fritid og endnu større tillykke til de stærkt socialt udsatte børn og unge, som nu også i fremtiden får chancen for at få del i gode fritidsoplevelser! /red. Tilmelding sker på mail til: OBS! Den oprindeligt oplyste mail fungerer ikke! Derfor er evt. bookinger ikke nået frem. Send i stedet venligst til: /mss 11

12 Tillykke! Chefen for SSP & Forebyggelse, Steen Bach, rundede i foråret de 60 år. Dengang var det kun de allernærmeste, der fejrede ham. Den 12. september var der så budt til reception for kolleger, samarbejdspartnere, venner og andre, og omkring 120 gæster kiggede forbi i løbet af eftermiddagen for at gratulere den forsinkede fødselar. Det var Steens ønske, at eventuelle gaver blev vekslet om til donationer til Kræftens Bekæmpelse. Dette meddelte han i forbindelse med invitationen til reception hvilket var lidt sent, når man nu har en flok medarbejdere, der er vakse ved havelågen, og gerne vil udvise ret- tidig omhu! Derfor blev der også herfra doneret et beløb samtidig med, at vi håber, at han tilgiver, at vi allerede i foråret havde købt en gave nemlig en lille granitskulptur, som han fik sammen med følgende ord: Vi har valgt den, fordi vi synes, den minder om dig: Den er tung, den har kant, den er solid, er svær at rokke måske ikke umiddelbart nogen videre flatterende udtryk, men ud over det, så fylder den ikke for meget, har mange facetter, er fleksibel og rummelig og kan stå for sig selv. Vi håber, at du vil nyde den og fyldes med positive tanker, når du ser på den. Cirka 120 gæster ville gerne ønske Steen Bach tillykke med de 60 år. /mss Vi glæder os til at invitere kommunens 8. klasser i teatret til en gratis forestilling, der blandt andet handler om selviscenesættelse på de sociale medier. Det er Esbjerg Kulturskoles teaterhold, der står bag forestillingen, som via SSP & Forebyggelse vil blive udbudt til interesserede skoler i løbet af kort tid. Så hold øje med mailen! at byde velkommen til et flot, nyt design på vores hjemmeside. Som en del af Esbjerg Kommune har vi fået mere moderne, digitale rammer. Samtidig er der foretaget en oprydning og strømlining, så tilbud og emner til de forskellige målgrupper gerne skulle være både indbydende og logiske at finde ud af. Siden går i luften i løbet af september, og findes på den gammelkendte adresse: i løbet af kort tid at udsende program og invitation til en ny runde af de populære Redskabskurser om hhv. unge og voksne. Formålet med kurserne er blandt andet at øge det interne kendskab til muligheder og tilbud på hvert af områderne. Der vil være begrænset deltagerantal og først-til-mølle, så hold øje med mailen eller vores hjemmeside: 12 Nyt fra AFDELINGEN /mss

GUIDE TIL KOORDINATORER

GUIDE TIL KOORDINATORER GUIDE TIL KOORDINATORER Alzheimerforeningens LANDSINDSAMLING 2017 Lørdag d. 23. september Intro Hvad går pengene til? Hvad skal en indsamlingskoordinator? 2 På indsamlingsdagen Briefing Inden I forlader

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Se også skolens hjemmeside på

Se også skolens hjemmeside på Maj 2013 fra Katrinedalskolen Kundby Se også skolens hjemmeside på www.katrinedalskolen.dk Kundby d. 7. maj 2013 Kære børn og forældre. Efter en 4 ugers lockout, hvor nogle af klasserne har fået lidt undervisning,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart:

Nyhedsbrev for Perler efter skabelon: Doodleart: Nyhedsbrev for Endnu en måned er gået. Det har været en spændende måned, der har budt på mange sjove aktiviteter og oplevelser. Efteråret nærmer sig og det mærkes ved at børnene er mere indenfor og benytter

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor.

Lammegade har ingen plads til mødefaciliteter og huser kun frivilligcenterets medarbejdere, samt Roskilde Ældremotions kontor. MEDLEMSNYT: 06 2011 Dato: 12. 08. 2011 Flytning og nye lokaler Som vi har orienteret om i separate mails, senest 6.juli, har frivilligcentret været nødt til at flytte pga. skimmelvækst i nogle af lokalerne

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid.

Nu har Anna imidlertid kontaktet dig. Hun har lige fundet ud af, at hun er gravid. Karriere Du står for at skulle igangsætte et stort 3-5-årigt projekt. Blandt dine medarbejdere er Anna, og det er hende, du vil have som projektleder. Anna har alle de kompetencer til opgaven, du efterspørger.

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Marts 2013 Siden sidst. Vi går en spændende tid i møde. Vinteren vil ikke helt slippe sit tag i os og give plads til foråret. På samme måde vil den igangværende konflikt

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t

Nyhedsbrevet. Å r g a n g N r. 3 - A u g u s t Nyhedsbrevet Å r g a n g 1 5 - N r. 3 - A u g u s t 2 0 0 9 Et nyt skoleår. Det er altid spændende når vi skal åbne den først luge i årets skolekalender. Det gør vi i år med mange velkendt elementer og

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU!

Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Nyhedsbrev, september 2015 DET SKER NU! Vi har atter lånt Danske Bank bygningen, for endnu engang at illustrere hvad bygningen kan bruges til. Denne gang er det en kombination af Åbent Hus, høstmarked

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET

NYHEDSBREV FRA UNGDOMSUDVALGET 2012 NR. 4. 4. OKTOBER 2012 Nyt medlem i ungdomsudvalget Det er med glæde, at vi kan oplyse at ungdomsudvalget er blevet et medlem rigere, idet Peter Jensen (tidligere trænere for årgang 2000 dr. og far

Læs mere

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse..

Oktobernyt Side 1 Samværsregler Udvikling af en ny skole - en spændende rejse.. Side 1 VORES nye UNGE-skole udvikler sig dag for dag tiden flyver, og efterårsferien er lige om hjørnet. Inden vi når så langt, skal vi i næste uge på hele skolen arbejde med et fælles tema: den internationale

Læs mere

Bilag 4: Mailkorrespondance

Bilag 4: Mailkorrespondance Bilag 4: Mailkorrespondance 1. december 2014 kl. 13.12 Kære, Tak for at vil give dig tid til dette. Jeg har fået din mail fra XXXXXX, som jo er hjælper for mig. Jeg vedhæfter vores projektrapport i sin

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og

Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og Så står sommerferien for døren. Nu skal tiden nydes sammen med jeres familier og der skal køres ned i gear. Desværre har vi oplevet at mange har ændret og slettet ferie, efter vi har lavet vores planlægning

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Hermed følger det første forældrebrev i 2014. Selv om vores ambition er, at forældre-brevet udsendes en gang månedligt, kan indholdet være så begrænset, at en enkelt måned udgår Dette var

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

Oktober 2014. Nyhedsbrev. Fattigdom i Danmark. Kære alle. Oktober 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Vi håber, at I nyder det smukke efterår og har samlet kræfter til vinteren og de lidt mørkere måneder. Samtidig betyder efteråret også, at der er gang i rigtig mange

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

33. årgang - Januar - 2016. Godt Nytår til Alle jer fra alle os

33. årgang - Januar - 2016. Godt Nytår til Alle jer fra alle os 33. årgang - Januar - 2016 Godt Nytår til Alle jer fra alle os Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer Ring 3918 4211 eller

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra

Tilsynsnotat Inden mødet. Institution: Børnehuset Petra Tilsynsnotat 2016 Institution: Børnehuset Petra Emne Kortlægningen T2 På tilsynsbesøget vil vi gerne drøfte resultatet af T2 og progressionen fra T1 samt jeres arbejde med de nye data Beskriv hvilke overvejelser

Læs mere

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken

Oktober Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken Oktober 2017 Gæt et udvalg med 20 år på bagsmækken GYMNASTIKUDVALGET Parasport Danmark Gymnastik dhif.gymnastik@gmail.com Formand Bibiana Gade Tvedvej 197, Tved 5700 Svendborg Mobil: 50 57 45 22 Ansvarsområde:

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen

Kære forældre. En ny hverdag i skolen. Gribskov, december 2014. Bevægelse på Bjørnehøjskolen Gribskov, december 2014 Kære forældre 1. august blev læringsreformen en realitet, og den nye hverdag begyndte i både skoler og dagtilbud. Nu nærmer vi os kalenderårets slutning, og vi vil derfor gerne

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere