Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk"

Transkript

1 Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn Marts April Maj 2015

2 Vandringen om søen Af sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard Forleden dag, var jeg ude og nyde en af de mange glæder som Sunds har at byde på, da jeg gik rundt om søen. Jeg gik i mine egne tanker og nød naturen, og kom så til at tænke på engang, hvor jeg var på tur i en skov, sammen med den tumlingegruppe af FDF ere, som jeg var leder for. Vi lavede varm kakao på trangia, og jeg sad i græsset og talte med de andre ledere, mens tumlingerne løb rundt og legede mellem træerne. Pludselig kom tre drenge løbende og råbte: Vi har fundet en kongegrav. De greb feltspader og andre graveredskaber og løb afsted for at finde den skat, som alle ved er begravet sammen med enhver ordentlig konge. Jeg sad og glædede mig over den fantasi som børn har, men tænkte, at jeg hellere måtte se, hvad det var de havde fundet. Mig bekendt lå der nemlig ingen konge begravet i den pågældende skov. Jeg kom frem til udgravningen, lige tids nok til at bremse tumlingerne i, at fjerne en af de landskabssten som landmålere har sat op, i forbindelse med opmålingen af Danmark, og som hver især er fint prydet med en kongekrone. Det var en flok lettere skuffede skattejægere, som tog hjem fra skoven den dag. Ny viden om landmåling, er for intet at regne i sammenligning med en ægte skat, så den næste mødeaften havde vi skattejagt på programmet. 2 Foto fra Sunds Sø. Fotograf: Ukendt Der er, mig bekendt, heller ingen kongegrave ved Sunds sø. Til gengæld ligger skatten frit fremme. Guds natur, med al dens rigdom, starter lige uden for døren, og hvad enten du går ud i den med en flok tumlinger, en god ven eller på egen hånd, så er der masser af glæder at hente, og du behøver ikke engang tage graveredskaber med. En mørk vintermorgen, som pludselig forandres til et inferno af lys, når solen reflekteres i rimdækkede træer eller et tilfrosset søspejl, det er et af de undere, hvor vi får mulighed for at se det store i det små. Ingemann skriver om underet i naturen i én af sine aftensalmer: Der står et slot i vesterled, tækket med gyldne skjolde; did går hver aften solen ned bag rosenskyernes volde. Det slot blev ej med hænder gjort: mageløst står det smykket; fra jord til himmel når dets port; vor Herre selv det har bygget.

3 Fra menighedsrådet Af Helge Andersen Udvidelse af Sognegården Boligen til sognepræsten i Grove, Ilskov og Simmelkær er nedlagt og solgt. Det indebærer behov for præstekontor og konfirmandlokale. Da der er et tæt samarbejde mellem de tre nordlige sogne og Sunds om konfirmandundervisningen, vil det være naturligt at finde lokaleløsninger i vores Sognegård. Desuden mangler vi bade- og omklædningsfaciliteter til kirkegårdens personale og kontorer til vore præster. Endelig er der rigtig mange, der benytter Sognegården. (I 2013 benyttede personer Sognegården.) Dette øger presset på en udbygning og renovering, også af møde- og køkkenfaciliteter. Ny alterdug i Sunds Kirke Efter bygning af det nye orgel, fulgte kalkning af kirkens vægge samt maling af loft, bænke, alterskranke med bord. Hele vores kirke havde fået nyt ansigt, men alterdugen var slidt og trængte til udskiftning. Det så Sunds Y s Menette Club. Med Gerda Braad som tovholder og senere nålefører tilbød klubben at tilvirke en helt ny alterdug. Menighedsrådet tog med glæde mod dette tilbud. I Sunds Kirkes budget for 2015 er der derfor bevilget penge, så vi kan projektere en udvidelse af sognegården. Desuden er stillet i udsigt et beløb til byggeri i år I december og januar er menighedsrådet sammen med kirkens medarbejdere gået i gang med at konkretisere de forskellige behov. Ved rådets møde i januar blev en tidsplan for Projekt udvidelse af Sognegården vedtaget. Idefasen er afsluttet. Nu drøfter vi et konkret byggeprogram, som efter rådets beslutning kan overgives arkitekter, så vi kan få tegninger og økonomiske beregninger til den videre proces. Den nye alterdug er allerede syet færdig og lagt på kirkens alterbord. Dugen er i smukt lærred med en fin, fornem hulsøm langs kanten. Der ligger mange timers akkurat og omhyggelig håndarbejde i den nye dug. Sunds Kirkes Menighedsråd bringer vores lokale Y s Menette Club en stor tak og kvitterer med et kontant beløb til klubbens arbejde. Desuden glæder vi os over det lokale engagement i vores sognekirke. Sunds Kirke Kirkebogsførende sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard Strandvejen 1, 7451 Sunds Tlf.: Træffes ikke mandag Træffes i præsteboligen, torsdag fra kl Sognepræst Sigrid Marcussen Gildespollen 10, 8420 Knebel Tlf. mobil: Træffes ikke fredag Kirkekontoret, Sognegården Nørrevang 45, 7451 Sunds Kordegn Lone Finnerup Tlf.: Tirsdag - torsdag kl Torsdag tillige kl Fredag kl Mandag: Lukket Graver Egon Lindberg Træffes mandag - fredag på kirkegårdskontoret kl Tlf.: Organist Elsebeth Kvistgaard Tlf Sognemedhjælper Susanne Pedersen Tlf.: Menighedsrådets formand Helge Andersen Præstegårdvej 67, 7451 Sunds. Tlf.: Kirkeværge Thorkild Lundgren, Rønne Allé 27, 7451 Sunds. Tlf.: Sunds Kirkes Sognegård Vedrørende lån af lokalerne: Henv. på kirkekontoret tlf.: Sæsonudlån senest 1. juni til kirkekontoret. Den nye alterdug passer smukt sammen med den gamle, fine alterbort 3 Kirkebladet - udgives af: Sunds Sogns Menighedsråd Redaktionsudvalg: Lone Finnerup (ansvh.), Mona Marie Thalund, kirkens præster og K.E. Hansen (DTP/layout). Trykning: ReklameTryk, Sunds Deadline: Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad: 1. maj 2015 Kirkens hjemmeside: Foto forsidebillede: Alina G., Polen

4 Gudstjenester Marts Kollekter i marts: Folkekirkens Nødhjælp søndag i fasten kl AMH Kirkefrokost og efterfølgende orgelkoncert se omtale side søndag i fasten kl AMH Sogneindsamling - se omtale side Midfaste kl SM 20. Jævndøgnsgudstjeneste kl Ilskov Kirke se omtale 22. Mariæ Bebudelse kl AMH 29. Palmesøndag kl SM April Kollekter i april: KFUM & K 2. Skærtorsdag kl AMH 3. Langfredag kl AMH 5. Påskedag kl AMH påskedag kl SM søndag efter påske kl AMH Kirkekaffe søndag efter påske kl AMH søndag efter påske kl SM Maj Kollekter i maj: Kirke til Kirke projekt 1. St. Bededag kl BFJ Konfirmation kl SM søndag efter påske kl AMH Konfirmation kl AMH søndag efter påske kl AMH 14. Kristi Himmelfartsdag kl AMH søndag efter påske kl AMH 24. Pinsedag kl SM pinsedag Pinsevandring for alle sogne i pastoratet i og omkring Haderup Kirke 31. Trinitatis søndag kl AMH Juni Kollekter i juni: Sankt Lukas Stiftelsen søndag efter trinitatis kl AMH Familiegudstjeneste Kirkekaffe AMH: Asbjørn Munk Hyldgaard / SM: Sigrid Marcussen / CKB: Christian Kjær Bjerre / BFJ: Betty From Jensen Tirsdag den 3. marts Tirsdag den 17. marts Tirsdag den 7. april Tirsdag den 21. april Gudstjenester på Søglimt kl Munk Hyldgard Tirsdag den 5. maj From Jensen Tirsdag den 19. maj Munk Hyldgaard Tirsdag den 2. juni From Jensen Munk Hyldgaard From Jensen Munk Hyldgard 4

5 Sognekalender Hvor ikke andet er nævnt, foregår arrangementerne i Sognegården. Se efter yderligere omtale af arrangementerne i dagspressen, eller på kirkens hjemmeside: Marts Søndag den 1. marts kl Orgelkoncert Efter gudstjenesten, let kirkefrokost med efterfølgende orgelkoncert. Se omtale. Frokost: 25,- kr. + drikkevarer Tirsdag den 3. kl Danmissionkredsen mødes hos Krista Jespersen, Vibevej 26 Torsdag den 5. kl Sogneaften Med salmedigter og forsker i religionsvidenskab Iben Krogsdal. Se omtale Onsdag den 11. kl Sogneeftermiddag med Bitten Damgaard Eftermiddagen afsluttes med fællesspisning á 60,- kr. Tilmelding til kirkekontoret senest den 9. marts kl tlf Onsdag den 18. kl Studiekredsaften ved Asbjørn Munk Hyldgaard. Medbring selv kaffe og brød Torsdag den 19. kl Indre Mission Sangaften. Jeg kan ikke tælle dem alle, des mer må jeg synge hans pris Ved organist Jens O. Jespesen, Fredericia og kvintetten Såmænd Tirsdag den 24. kl i kirken Påskegudstjeneste for dagplejebørn, vuggestuebørn og børn der passes hjemme 5 Tirsdag den 24. kl Familieaften Vi får besøg af Tante Andante fra Lemvig. Se omtale Der er gratis fællesspisning kl Onsdag den 25. kl i kirken Gospelkoncert med Vildbjerg Gospelkor under ledelse af Lydiah Wairimu. Kom og oplev en aften med smittende glad gospelsang Torsdag den 26. kl i kirken Påskegudstjeneste - for børnehavebørn April Tirsdag den 7. kl Danmissionkredsen mødes hos Nanny Søndergaard, Kastanievej 7, 2. Tirsdag den 7. kl Højskolesange Tirsdag den 14. kl i kirken og sognegården Konfirmandforældreaften Torsdag den 16. kl Indre Mission Generalforsamling. Tale ved missionær Vagn Andersen, Holstebro Maj Fredag den 1. kl og i kirken Konfirmationer Søndag den 3. kl og kl i kirken Konfirmationer Tirsdag den 5. kl Danmissionkredsen mødes hos Gudrun Brusen, Søparken 8 Torsdag den 21. kl Indre Mission Bibeltime ved pastor Betty From Jensen Mandag den 25. kl (2. pinsedag) Kirkevandring i og omkring Haderup Kirke Juni Mandag den 1. kl Danmissionkredsen mødes hos Edith Larsen, Søvænget 46. Sommerafslutning

6 Se lige her... Søndag den 1. marts Orgelkoncert efter kirkefrokost Oplev en helt speciel orgelkoncert for 4 hænder og fire fødder. Anne Kirstine Mathiesen er organist ved Køge kirke og orgelsolist i Europa og Vibeke Astner er uddannet koncertsolist i Amsterdam. Torsdag den 5. marts kl Sogneaften Iben Krogsdal spænder vidt. Som salmedigter og forsker i religionsvidenskab ved Århus Universitet, har hun kombineret to ting, der ligger hendes hjerte nært: sangskrivning og nysgerrighed på danskernes tro. Det er derfor et menneske, der virkelig ved noget om sagen, som denne aften besøger Sunds Sognegård. Og så skal vi selvfølgelig synge nogle af Ibens egne salmer. Entre inkl. kaffe 50,- kr. Fredag den 20. marts kl Jævndøgnsgudstjeneste i Ilskov Kirke Gudstjenesten er fælles for Sunds, Haderup, Feldborg, Grove, Simmelkær og Ilskov sogne. Storpastoratets præster medvirker. Efter gudstjenesten er der kaffe i Kirkely. Alle er velkomne. Tirsdag den 24. marts kl Familieaften med Tante Andante Vi får besøg af den skøre familie Tanta Andante-Band fra Lemvig. Gennem medlevende sang og musik, vil de fortælle os påskens beretning. Aftenen begynder med gratis fællesspisning kl Samtale med præsten Præsterne står altid til rådighed for samtaler, og kommer gerne på besøg. Ring hvis du kender nogen der har brug for en samtale, eller du selv ønsker det. Vi har naturligvis tavshedspligt Åben Bibelstudiekreds Sunds Kirkes Bibelstudiekreds mødes hver anden torsdag (i ulige uger) kl i konfirmandstuen, Strandvejen Studiekredsen - der er åben for alle er en herlig blanding af god snak, højt humør og dybe samtaler, om til tider vanskelige emner. Yderligere information om bibelkredsen, hos Verner Mouritzen, tlf Kirkebilen kører gratis for ældre og dårligt gående. Bestilles direkte hos Herning Taxa på tlf Konto: 3526

7 Søndag den 8. marts: Hjælp Lila med hendes lille butik Søndag den 8. marts, afholder Folkekirkens Nødhjælp den årlige landsindsamling og Sunds Sogn er igen i år med til at samle ind. I år sættes der særligt fokus på kvinder i verdens fattigste lande. I Danmark har kvinderne ret til uddannelse, ret til at stemme og ret til at tjene deres egne penge. Sådan er det ikke nødvendigvis for kvinder i verdens fattigste lande. For eksempel har Lila Kohli ingen uddannelse, og hun havde heller ikke noget job. Ikke før hun fik hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp. Lila er en aktiv kvinde, der kæmper for sin familie i den lille landsby Banlek i det vestlige Nepal. Hun er dalit eller kasteløs og som for de fleste andre dalitter er livet hårdt. Lila og hendes mand ejer stort set ingen jord, som de kan bruge til at forsørge deres familie - deres fire hjemmeboende døtre. Da det ikke er nemt at finde arbejde i Nepal, er både Lilas mand og parrets eneste søn på 18 år, taget til Indien, hvor de har fundet lavtlønnet arbejde, så de kan sende penge hjem. Med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp, har Lila nu åbnet en lille butik, så familien bliver mindre afhængig af mandens indkomst i udlandet. Hvis jeg kan få en større butik, så kan min mand måske komme hjem fra Indien, siger hun. Vær med til at støtte Folkekirkens Nødhjælps værdifulde indsats og tag dermed godt imod den indsamler, der kommer til din dør søndag den 8. marts Indsamlingsudvalget, Sunds Sogn Babyrytmik! Et nyt hold med babyrytmik bliver afviklet fra onsdag den 29. april til onsdag den 3. juni, alle onsdage fra kl Holdet ledes af kirkens sognemedhjælper Susanne og organist Elsebeth, som er klar med et nyt og spændende program. Programmet er lavet til babyer der endnu ikke kan kravle for meget rundt, og man kan starte allerede når man er ca. tre måneder gammel, sammen med mor, far eller en anden voksen. Efterfølgende serverer vi kaffe, the og kakao og I må gerne selv medbringe en forfriskning. Babyrytmik er baseret på en viden om, at babyer allerede som spæde sanser og reagerer på sang, musik og bevægelse. Samtidig kommer forældrene rigtigt tæt på deres barn, og lærer nogle salmer undervejs, så de kan synge dem ved sengekanten, eller bare når de har lyst. Babyrytmik ligger fint i forlængelse af barnets dåbsoplæring. Ud over salmer vil der også blive sunget viser og kendte børnesange. Der er ingen forudsætninger 7 for at være med, ud over lysten hertil, så alle er velkomne. Holdene plejer hurtigt at blive fyldt op, så tilmelding kan ske snarest til Susanne på sundskirke.dk. Husk at angive barnets navn og fødselsdato. Hjertelig velkommen til babyrytmik ved Sunds Kirke.

8 Provsti og pastorat Tirsdag den 10. marts Danmission distrikt Herningegnens Forårsmøde i Sunds Sognegård kl Foredrag ved stud theol. Jens Birkedal Videbæk Jens skriver: Hvordan er det at leve og arbejde i et fattigt udviklingsland? Og hvad vil det sige at være kirke i et samfund, som er helt anderledes end det vi kender herhjemme? Det var nogle af de spørgsmål jeg brændte inde med, inden jeg trak rødderne op og forlod mit teologistudie og min trygge hverdag i Århus, for at drage ud under fremmede himmelstrøg mod det lille østasiatiske kongerige Cambodja. I 5 måneder, har Jens været praktikant hos Danmissions partnere. Han har oplevet, hvordan man gennem kristne værdier, kan hjælpe ægtepar til at skabe et bedre familieliv. Han har set, hvordan åbenhed og dialog kan bane vejen mod et fredsopbyggende arbejde mellem religiøse grupper. Og ikke mindst har han smagt på det primitive landsbyliv blandt rismarker og palmetræer, og oplevet de udfordringer en lille kirke står overfor i arbejdet med at opbygge en kristen menighed i Cambodja. Det har været en rejse gennem et land, som er præget af fattigdom, korruption og uretfærdighed. Men det har også været mødet med mennesker, som skaber forundring, glæde og håb for fremtiden. Tag selv ud på en lille rejse og mød op til et spændende foredrag om kirke, samfund og livet, som det leves i Cambodja. Efter foredrag og kaffe er der generalforsamling. Sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard slutter med en andagt Foreningsvejviser: Danmission-kredsen Formand: Bodil Holm Sunds, tlf.: FDF Sunds Kredsleder: Troels Gylling Sunds, tlf.: Indre Mission i Sunds Formand: Niels Jørn Christensen Sunds, tlf.: KFUM & KFUK i Sunds Kontaktperson: Søren Hansen Sunds, tlf.: Torsdag den 12. marts kl i Kirkely ved Ilskov Kirke: Årsmøde i Kristelig Lytter- og Fjernseerforening (KLF) Taler er Sigrid Marcussen, præst i Sunds. Emnet er Kommunikation i Viborg Stift. Villy Risbjerg kommer og orienterer om den nye struktur i KLF. På bestyrelsens vegne Sunds Y s Men s Club Præsident 2014/15: Arne Larsen Sunds, tlf.: Sunds Y s Menette Club Præsident 2014/15: Inger Christensen Sunds, tlf.:

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. Marts April Maj 2016. www.sundskirke.dk. Foto: Gravhaven i Jerusalem

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. Marts April Maj 2016. www.sundskirke.dk. Foto: Gravhaven i Jerusalem Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk 2016 Foto: Gravhaven i Jerusalem Luther og reformationen 1517 Af sognepræst Næste år fejrer vi 500-året for Luthers reformation. I 1517 slog Luther

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn Kirkebladet Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt flygted storken over strand, ham følger viltre svaler. Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk September Oktober November 2015

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn.

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn 2016 Trinitatis Af sognepræst Sigrid Marcussen Sunds Kirke Trinitatistiden er det festløse halvår i kirkeåret. Det er den enkle og den noget kedelige forklaring på,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk September Oktober November 2014 Magtesløshedens styrke Af sognepræst Thomas Bank Møller Vores forfædre åd mange livsomstændigheder uden at gøre oprør.

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn Kirkebladet Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven som udi min abildgård. Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn.

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk 2017 Forår, fællesskab og så påske Af sognepræst Sigrid Marcussen Egentlig er det slet ikke min hensigt at skrive noget som helst om forår. Men her

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Glæden over sommeren og glæden over at høre Gud til

Glæden over sommeren og glæden over at høre Gud til KIRKEBLADET Haderup Juni Juli August 2015 40. årgang Feldborg haderupsogn.dk feldborgsogn.dk Glæden over sommeren og glæden over at høre Gud til sognepræst Christian Kjær Bjerre Kirkevej 11, Haderup Tlf.

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn.

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk 2016 Høsttid Af sognepræst Sigrid Marcussen Høsttid jeg husker med stor glæde og taknemmelighed min barndoms høsttid. Mine forældre havde en gård

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn.

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk 2017 Du skal plante et træ Af sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard Efteråret er ofte forbundet med hygge stearinlys i vindueskarmene, dampende te i krusene

Læs mere

Haderup og Feldborg Marts April Maj 2014 39. årgang

Haderup og Feldborg Marts April Maj 2014 39. årgang KiRKeBlADeT Haderup og Feldborg Marts April Maj 2014 39. årgang Påsken rækker ud til livets begyndelse og livets slutning I april fejrer vi påsken, som er kirkens største fest. I påsken, som strækker sig

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Hvad synger du af glæde over?

Hvad synger du af glæde over? KIRKEBLADET Haderup Marts April Maj 2016 41. årgang Feldborg Hvad synger du af glæde over? Hvad synger du af glæde over? Sang skaber glæde. Det har mange børn så vel som voksne oplevet, når de pludselig

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Haderup og Feldborg Marts April Maj 2011 36. årgang

Haderup og Feldborg Marts April Maj 2011 36. årgang KIRKEBLADET Haderup og Feldborg Marts April Maj 2011 36. årgang Forår I sne står urt og busk i skjul; det er så koldt derude; dog synger der en lille fugl på kvist ved frosne rude. Mens fingrene løber

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn.

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk 2016-2017 Børnehavens jul Af sognepræst Asbjørn Munk Hyldgaard Sunds Kirke Der skulle være juleafslutning med børnehaven i den lokale kirke. Børnene

Læs mere

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag

Uge 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Teori Teori 7 Holdstart Uge 3 Mandag Tirsdag Uge 2 Dato 05-01-2015 06-01-2015 07-01-2015 08-01-2015 09-01-2015 Uge 3 Dato 12-01-2015 13-01-2015 14-01-2015 15-01-2015 16-01-2015 Uge 4 Dato 19-01-2015 20-01-2015 21-01-2015 22-01-2015 23-01-2015 Uge

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG Lys KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn JUNI JULI AUGUST 2012 VIBORG Menighedsrådsvalg 2012 Gudstjeneste i Vestervang Kirke Tanker om konfirmationstiden Aktiviteter Sogneudflugt Babysang Gudstjenesteliste SOGNENYT

Læs mere

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12

APRIL 1. Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Uge 14 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7. Side 3 af 12 Side 1 af 12 JANUAR 1 Lørdag 1 Nytår Søndag 2 Mandag 3 Uge 1 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Hellig 3 konger Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Uge 2 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl

Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl Sunds den 27. oktober 2016 Ordinært menighedsrådsmøde i Sognegården med nedenstående dagsorden torsdag den 27.oktober 2016 kl. 17.30. Indledning ved: Helge Andersen Dagsorden Bemærkninger 1: Godkendelse

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj

nyt At finde sin rette plads... Se side 2 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj IRKE nyt 39. årgang Nr. 2 2012 Marts - April - Maj At finde sin rette plads... Se side 2 At finde sin rette plads - kan det lade sig gøre i kirken? Jeg har min faste plads i kirken. Sådan siger et par

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Haderup og Feldborg Dec. 2014 Jan. Feb. 2015 40. årgang haderupsogn.dk feldborgsogn.dk

Haderup og Feldborg Dec. 2014 Jan. Feb. 2015 40. årgang haderupsogn.dk feldborgsogn.dk KIRKEBLADET Haderup og Feldborg Dec. 2014 Jan. Feb. 2015 40. årgang haderupsogn.dk feldborgsogn.dk Hvad venter du på? Hvad venter du på? Vi bruger meget tid i vores liv på at vente. Vi venter på bussen.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLADET. Faste opgaver: Hvad skal vi med kirken på landet? Sept. Okt. Nov. 2015 40. årgang haderupsogn.dk feldborgsogn.dk

KIRKEBLADET. Faste opgaver: Hvad skal vi med kirken på landet? Sept. Okt. Nov. 2015 40. årgang haderupsogn.dk feldborgsogn.dk KIRKEBLADET Haderup Sept. Okt. Nov. 2015 40. årgang Feldborg haderupsogn.dk feldborgsogn.dk Faste opgaver: Hvad skal vi med kirken på landet? Hvad skal vi med kirken på landet? Med det spørgsmål indledte

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP. juni juli august 2015 Kirkerne i Vipperød juni juli august 2015 GRANDLØSE ÅGERUP SDR. ASMINDRUP Få øje på Kærligheden Sognepræsterne skriver: Der er i skrivende stund en endnu bedre stemning end sædvanligt i sognegården. Det

Læs mere

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017

Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for årene 20172020 Indsamlingsliste for Nørrelands sogn for kirkeåret 2017 Dato Dagens navn Indsamlingsformål/organisation 1. januar 2017 Nytårsdag Bibelselskabet (obligatorisk)

Læs mere

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER

VIL DU SYNGE MED? SANGAFTENER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER KORDEGN KONTORET ER FLYTTET, MEN KIRKEN ER STADIG ÅBEN!... SE UNDER TRÆFFETIDER ANNA SOGNS KIRKEBLAD JANUAR - APRIL 2014 VIL DU SYNGE MED? Her i foråret vil vi som noget nyt holde fælles sangaftener i

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Påskeliljer lyser op i korset i kirkens atriumgård

Påskeliljer lyser op i korset i kirkens atriumgård Sct. Johannes Kirke Herning Døbte Påskeliljer lyser op i korset i kirkens atriumgård 1.1.2014-28.2.2014 Lærke Sejdelin Dalsgård Josephine Rosa Haxhøg Jensen Nyt ACT HERNING 5. april. Bliv aktiv! Kirker

Læs mere

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris Mad med mening 2017 Hvor? Christianshus Hvornår? 1. torsdag i måneden, kl. 17.30-20.00 (med mindre andet er nævnt i programmet) Program (standard) Kl. 17.30: Fællessange, aftensmad, kaffe Ca. kl. 18.30:

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

Haderup og Feldborg KIRKEBLADET. Livet skal leves i opstandelsens tegn. Marts April Maj 2010 35. årgang

Haderup og Feldborg KIRKEBLADET. Livet skal leves i opstandelsens tegn. Marts April Maj 2010 35. årgang KIRKEBLADET Haderup og Feldborg Marts April Maj 2010 35. årgang Livet skal leves i opstandelsens tegn Påsken begynder med Den stille Uge, der indledes palmesøndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem. Ordene

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

RØDDING SOGNEKIRKE KIRKEBLAD NR. 2 2002 33. ÅRGANG MARTS APRIL MAJ

RØDDING SOGNEKIRKE KIRKEBLAD NR. 2 2002 33. ÅRGANG MARTS APRIL MAJ RØDDING SOGNEKIRKE KIRKEBLAD NR. 2 2002 33. ÅRGANG MARTS APRIL MAJ L ANGFREDAG Profeten Esajas skriver (Es. 53): Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere