søndersø sogn Kirkebladet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "søndersø sogn Kirkebladet"

Transkript

1 søndersø sogn Kirkebladet september - november årgang nr. 3 Prædikenen i fokus Hvad er det, der gør en prædiken god? Ja, hvis bare man kunne svare kort og præcist på det spørgsmål, ville man få en nobelpris i teologi (hvis sådan én fandtes), for alle præster arbejder hver eneste søndag med at holde en god prædiken, og ville elske at få den færdige opskrift på en rigtig god prædiken. Gennem tiderne er der derfor blevet prædiket på mange forskellige måder, og der arbejdes hele tiden med at forny genren for at nå menigheden bedst muligt. I dette nummer af kirkebladet kommer det til at handle om det at prædike her hos os, når sognepræst Lene K. Christensen interviewer sin kollega Ulrik Andersen om hans måde at forbe - rede prædikener på. Samtidig åbnes der op for at man kan være med i processen med at for - berede en søndagsprædiken, når Ulrik Andersen to gange i efteråret inviterer til åben præ - dikenforberedelse en halv time før guds - tjenesten. Her kan man sammen undre sig over tekstens kringelkroge eller spørge ind til noget, man måske har tænkt over længe. Det er selvfølgelig også tilladt at lufte sin uenighed i det, teksten siger, eller fortælle hvad man selv får ud af teksten. Alle indtrykkene fra samtalen bliver så kogt sammen til en prædiken, der forhåbentlig svarer på spørgsmålene og giver en retning ind i dagligdagen. Men prædiket bliver der jo ved alle guds - tjenester og i løbet af efteråret er der rig mulig - hed for at høre forskellige prædikener ved alle mulige gudstjenester. Der er gæsteprædikant på d. 4. oktober, når vi holder årets Trinita tismøde, og ugen efter ved gospelgudstjenesten, der afslutter gospelworkshoppen med Therese An - dreasen, er det nærmest musikken og sangen, der bærer forkyndelsen. Ved familiegudstjene - sterne d. 1. oktober og d. 19. november er der prædiken i børnehøjde, når gudstjenesten er indrettet på børnenes præmisser og det er helt i orden, hvis man har lidt svært ved at sidde stille på sin plads. Men selvom der bruges meget tid på at forberede prædikener, er de jo slet ikke det hele. Gudstjenesterne rummer så meget andet; smuk - ke ritualer, dejlige salmer og skøn musik. Her i bladet præsenteres efterårets brede udvalg af tilbud fra din lokale kirke. Der er helt sikkert noget for enhver smag, og vi glæder os til at se dig!

2 Prædiken... Hvordan? Sommetider bliver jeg frygtlig nysgerrig med hensyn til, hvordan andre præster arbejder med deres prædikener. En prædiken er en helt særlig genre og egentlig også et håndværk, som folk bliver bedre og bedre til, jo mere de øver. Men samtidig er det også et stykke arbejde, der er flettet sammen med noget så abstrakt som Gud og tro, så hvordan gribes det an? Og hvem er mere oplagt at spørge end ens nærmeste kollega? Anledningen er, at Ulrik Andersen i løbet af efteråret vil holde nogle gudstjenester med åben prædikenforberedelse og dermed inddrage andre i opgaven. Så hvordan laver man en prædiken? Hvor kommer inspirationen fra? Alle mulige steder fra. Det kan være en sætning, jeg hører, eller samtale jeg deltager i. Det kan være at slå op i en prædikenvejledning. Nogle gange for at finde ud af, hvad man slet ikke skal sige noget om! Ud fra dagens tekster handler det meget om at finde et tema, og derefter søge viden eller relaterer til, hvad det minder én om. Der kan også være gamle anekdoter, der kan bruges. Har du en særlig facon, du skærer en prædiken over? Nej, for det bliver nemt for fastlåst. Jeg tager det, der undrer eller er sværest at forstå først. Det kan også være, at jeg begynder med en anek dote eller kommer med en historisk krølle eller forklaring. Det er den første halvdel af prædiken. Det næste er så: Hvad kan vi bruge det til? Så anden halvdel af prædiken handler om relevans. Du skriver ikke dine prædikener, men holder dem uden manuskript Ja, for jeg har selv oplevet, at jeg hører bedre efter en prædiken, som er nærværende. Det gør en kæmpe forskel en god prædiken er ikke kun, hvad der bliver sagt, men i høj grad også hvordan det bliver sagt. Det er udfordrende, men virker godt, og giver mulighed for at inddrage tilhørerne på en anden måde. Hvordan evaluerer du dine prædikener? Jeg efterrationaliser og retter fx fra første til anden gudstjeneste. Jeg bruger også den umid - delbare respons fra tilhørerne. Jeg kan se, om de er med. Bagefter er der nogle, der takker for prædikenen, men ingen siger, at det er noget skidt. Så jeg håber, at tilbuddet om den åbne prædikenforberedelse kan være med til at få folk til at forholde sig mere til formidlingen og åbne op for deres indtryk. Hvad håber du, at folk går hjem med? Jeg håber, at de er blevet rørt og tænker: Det var lige det, jeg havde brug for. Men heldigvis står prædikenen ikke alene eller er hævet over de andre dele af gudstjenesten. Det kan også være ritualet eller et salmevers, der har ramt lige den dag. Der er åben prædikenforberedelse d. 8. novem - ber kl og igen d. 22. november kl Lene K. Christensen 2

3 Åben prædikenforberedelse En prædiken bliver god, hvis den rammer noget i folk og taler direkte til dem, så kort og enkelt kan det siges. Prædikener, der kun genfortæller teksten, eller alene er en gennem - gang af en bog eller et digt, præsten lige har læst, bliver sjældent husket ret længe. Hvordan kan præsten så vide, hvad der rører sig i folk netop den søndag, hvor de er kommet i kirke? Ja, det kan vi af gode grunde heller ikke og så alligevel For hvad sker der mon, hvis vi inviterer folk til at være med i forberedelsen af prædikenen? Hvil ke spørgsmål, tanker og overvejelser vil der dukke op? Jeg er sikker på, der vil kunne holdes nogle prædikener, der virkelig rammer noget i folk, når de beskæftiger sig med lige præcis de ting, folk selv har bragt frem. Jeg har derfor udvalgt to søndage i efteråret, hvor jeg står klar med kaffe og rundstykker i kirken en halv time før gudstjenesten begynder. Mens vi spiser, er der 20 minutter til at tale om dagens tekst. Ordet er frit til at komme med spørgsmål, kommentere og sige sin mening. Der er mulighed for at fortælle, hvad der lige præcis optager dig i dag, eller hvad du synes præ - dikenen skal handle om. Selve gudstjenesten starter som sædvanlig kl eller 11.00, og indtrykkene fra samtalen forud for, vil så danne grundlag for dagens prædiken. Der er åben prædikenforberedelse d. 8. november og d. 22. november. Ulrik Andersen september - november

4 Trinitatismøde Årets trinitatismøde finder sted søndag d. 4. oktober. I år kommer Fyens Stift migrantpræst Maria True på besøg til gudstjeneste og efter - følgende foredrag. Dagen starter med gudstjeneste i kirken kl , hvor Maria True holder prædikenen. Efter gudstjenesten følges vi ad over til præste - gårdens menighedslokaler, hvor der er rettet an med en let frokost. Omkring bordene er der mulighed for en god snak over maden, inden selve foredraget begynder. Migrantpræst i Fyens Stift Maria True holder foredrag om det at være migrantpræst, for hvad laver sådan én overhovedet? Maria True siger selv om sit foredrag: Jeg vil fortælle om mit arbejde og møde med de kristne migrantmenigheder, der findes udenfor folkekirken her på Fyn, afri - kanske, burmesiske og mange andre, men også berøre andre aspekter af mit virke. Mit foredrag vil især omhandle mine erfaringer med de kristne migrantmenigheder, jeg møder i mit arbejde; hvem er de? Hvordan fejrer de guds - tjenester og hvordan er deres kristendoms - forståelse? Og mest interessant måske i disse ti - der, hvor folkekirkens medlemstal er for nedad - gående: Er det kristne, der med tiden vil kunne blive en del af folkekirkens medlems skare? Alle er velkomne til trinitatismødet, og det koster ikke noget at deltage. Menighedsrådet Bidrag til klokken Vil du hjælpe Søndersø Kirke med at få en ekstra klokke? Donationer modtages stadig med tak på konto Kirken på Facebook Søndersø Kirke er selvfølgelig også på Facebook. Find din kirke og tryk synes godt om, så får du seneste nyt med det samme. 4

5 Viede og velsignede Helle Haugsted & Dennis Meng Kathrine Brydegaard Nielsen & Michael Nørgaard Christensen Anne Thyge Jensen & Jannik Bjørk Jørgensen Heidi Simonsen & Kent Juul Larsen Louise Rasmussen & Anders Stegø september - november

6 Døbte i Søndersø Kirke Asger Becker Roth Andersen Otto Revsbech Juhl Fabiansson Olivia Birkholm Eriksen Noah Egebjerg Jensen Silja Hedega rd Larsen Marius Bo Andersen Solveig Slot Jacobsen 6

7 Begravede og bisatte Frank Bøilerehauge Ib Carsten Abrahamsen Gerda Annelise Hjæresen Per Munk Leif Egon Nielsen Tove Lillian Christensen Ulla Storm september - november

8 Arrangementer Menighedsrådsmøde Der er menighedsrådsmøde d. 23. september, d. 22. oktober og d. 23. november. Møderne er som altid offentlige og enhver er velkommen til at overvære dem. Man kan cirka en uge før det enkelte møde få udleveret en dagsorden hos sognepræst Ulrik Andersen eller menighedsrå - dets formand. Møderne foregår i præstegårdens menigheds - lokaler. Mødet i september er et fællesmøde med Skamby Menighedsråd, og starter derfor kl De øvrige møder starter kl Høstgudstjeneste Årets høstgudstjeneste er fastsat til at foregå d. 13. september kl , og traditionen tro vil kirken være smukt pyntet i dagens anledning. Vi takker for årets høst ved at synge de gode gamle høstsalmer smukt akkompagneret af en trom - petist, så der er lagt op til en dejlig gudstjeneste. Alle er velkomne også dem, der blot vil takke for høsten i haven eller altankassen! Familiegudstjeneste m. fællesspisning Efterårets familiegudstjenester med fællesspis - ning skal til at starte op igen. Så hold en enkelt aften fri fra gymnastik, håndbold, svømning eller fodbold og kom til familiegudstjeneste! Vi mødes kl , d. 1. oktober og d. 19. november. Gudstjenesterne er kortere end om søndagen, mere børnevenlige i salmevalg og indhold, og det er ikke et krav, at man kan sidde stille på bænken! Efter gudstjenesten går vi over til præs - tegårdens menighedslokaler, hvor maden er klar. Alle plejer at hygge sig på kryds og tværs af fa - milierne, mens snakken går og børnene hurtigt bliver færdige ved bordet og kommer i gang med at lege. Vi slutter med kaffe og dessert, inden vi går hver til sit omkring kl Det er selvfølgelig gratis at være med til guds - tjenesten, men fællesspisningen koster 50 kr. pr. voksen og er gratis for børn. Tilmelding foregår på kirkens hjemmeside eller via Facebook, hvor familiegudstjenesterne oprettes som en begiven - hed på Søndersø Kirkes side. Gospelworkshop Gennem nogle år har vi i løbet af efteråret haft besøg af gospelinstruktøren Therese Andreasen, der sammen med en flok sangglade folk fra Søn - dersø og omegn har brugt en søndag på at synge gospel, så kirketaget blafrede og livsglæden fyldte hele rummet; både mens der blev øvet om formiddagen og ved gudstjenesten om efter - middagen, hvor det hele blev fyret af. En skøn dag i kirken..!! Igen i år satser vi på at gentage vi successen, og vi har inviteret Therese Andreasen til at komme til Søndersø og synge med os igen! Søndag d. 11. oktober sker det, og dagen starter allerede kl med gospelworkshop i kirken. Det bliver en workshop fyldt med sang og højt hu - 8

9 mør, og deltagerne bliver en del af et swingende gospelkor for en dag. Alle kan deltage øvet som uøvet. Kom og vær med til en dag med livsglæde og energi, lær nye sange og syng med på dem du måske kender i forvejen. Workshoppen afsluttes med at deltagerne medvirker som kor ved en gudstjeneste i kirken. Man behøver ikke tilmelde sig i forvejen, det koster selvfølgelig ikke noget at deltage, og menighedsrådet er vært ved en bid mad undervejs, så det eneste du skal gøre, er ganske enkelt at møde op og være med. Så har du lyst til at sætte gang i en gudstjeneste, ja så er det her det sker! Allehelgensgudstjeneste Årets døde bliver igen i år mindet ved en aftengudstjeneste på Allehelgens dag d. 1. november. Her er der tradition for at have ekstra musik til gudstjenesten, der understreger stemningen og skaber meditative åndehuller. Ved gudstjenesten kl medvirker Duo Askou/Andersen, der før har gæstet kirken, blandt andet til påske og ved sidste års allehelgensgudstjeneste. De to musikere vil indramme gudstjenesten med smukke og stille toner for violin og ac - cordeon, med klassisk musik og salmer der passer til lejligheden. Kirken vil være oplyst med levende lys, og vi tænder lys på alterskranken for dem, der er døde siden Allehelgen sidste år. Der venter os en stemningsfuld stund i novem - bermørket, hvor lysene og musikken vil un - der strege præstens ord og dagens salmer. Kirkegården vil være oplyst med fakler, så der er mulighed for at komme en tur omkring ens kæres gravsted enten før eller efter gudstjenesten. Efter gudstjenesten har menighedsrådet enga - geret en gruppe messingblæsere til at spille musik fra tårnet til at ledsage os på vejen hjem. Fredslyset fra Betlehem Kirkens nytår på første søndag i advent markeres i Søndersø og Skamby Kirker ved at vi tænder lysene på alteret med Fredslyset fra Betlehem. Lyset er tændt i Fødselskirken i Betlehem, på stedet hvor Jesu krybbe stod, og herfra spredt ud over hele Europa og også til vores kirke. Det symboliserer ved et nyt års begyndelse en smuk sammenhæng med det sted, hvor alting begyndte. Gudstjenesten finder sted d. 29. november kl , og former sig som en almindelig gudstjeneste, når lyset er båret ind og alterets lys er tændt. september - november

10 Nyt om telefonnumre Gennem de senere år har udviklingen omkring folks brug af telefoni ændret sig markant, så langt de fleste opkald foretages via mobiltelefon. Mange steder er fastnettelefonen forsvundet og i stedet blevet erstattet af kontakt over nettets sociale medier eller gennem mobiltelefonernes muligheder for samtaler og beskeder. Ændringen har også kunnet ses i måden folk kontakter graveren og præsterne på. Tit og ofte vælger folk at skrive en mail eller en besked over Facebook i stedet for at ringe op på det gamle velkendte fastnetnummer. Faktisk går omtrent halvdelen af alle telefonopkald på nuværende tidspunkt direkte til mobilnummeret. Menighedsrådet har derfor besluttet, at fastnet - Sommer i Søndersø Gæt klokkernes vægt hed konkurrencen ved kirkens stand til årets udgave af Sommer i Søndersø d. 19. juni, og vi fik rigtig mange bud på, hvad de to kirkeklokker vejer. Den lille klokke vejede 180 kg. og den store vejede 722 kg. Vinderen af konkurrencen blev Bjarke Møller Brønk, som kun var 2 kg. fra det rigtige svar. Præmien på to flasker rødvin er afleveret. Vi håber de smagte jer. Samtidig vil vi også gerne sige tak for buddene ved auktionen over de flotte sponsorgaver fra RC Kongen, gavekortet fra Herrehuset og fribilletterne til Odense ZOO, Fjord & Bælt i Kerteminde og Naturama i Svendborg. Det indbragte i alt kr. til klokkeindsamlingen. numrene til præstegården og graverkontoret bliver nedlagt pr. 1. oktober. Sognepræst Ulrik Andersen træffes herefter telefonisk kun på tlf og graver Carl Rosenkær Nielsen på tlf Derudover er der uændret mulighed for kontakt pr. mail og kirkens hjem - meside eller Facebook. På kirkegården vil nedlæggelsen af graverkontorets fastnetnummer betyde en udvidelse af muligheden for kontakt til graveren. Træffetiden udvides nemlig fra den nuværende halve time til en hel time om dagen. Graverens træffetid bliver tirsdag fredag mellem kl og Sognepræst Ulrik Andersens træffetid er uændret; dagligt undtagen fredag. 10

11 Vejviser Kirkebogsførende sognepræst Ulrik Andersen Langebyende 2, 5471 Søndersø tlf træffes dagligt undtagen fredag Sognepræst Lene Kjemtrup Christensen Sømarksvej 124, 5471 Søndersø tlf træffes dagligt undtagen mandag Graverens kontor Kirkevænget 1, 5471 Søndersø tlf telefontid: tirsdag til fredag kl Praktiske oplysninger Fødsel og faderskab Forældre skal ikke selv anmelde fødsel. Det går automatisk via jordemoderen. Undtagelsen er fødsler, hvor der ikke har medvirket en jordemoder. Her skal forældrenes anmeldelse være kirkekontoret på Langebyende 2 i hænde senest 14 dage efter fødslen har fundet sted. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet til et nyfødt barn registreret ved at indsende en digital omsorgs- og ansvarserklæring via borger.dk senest 14 dage efter barnets fødsel. Dåb og navngivelse Et barn skal have et navn senest seks måneder efter fødslen. Det sker enten ved dåb eller navngivning. Ønskes barnet døbt rettes henvendelse til kirkekontoret på Langebyende 2. Til dåben vælges mindst to og højest fem faddere, som alle skal være døbte og over konfirmationsalderen. Navngivning sker ved en digital anmeldelse via borger.dk. Konfirmation Børn indskrives til konfirmation på 7. klassetrin. Nærmere information om undervisningen af konfirmanderne, fordelingen af konfirmations - datoer og betingelser for at kunne blive konfirmeret i Søndersø Kirke findes på kirkernes hjemmeside. Vielse Datoen for vielsen aftales med kirkekontoret på Langebyende 2. Cirka fire Graver Carl Rosenkær Nielsen Rørupgyden 33, 5560 Aarup tlf Organist Uffe Richter Hansen Bakkevej 9, 5450 Otterup tlf Kirkesanger Lars Enegård Nicolajsen Nørrebjerg Runddel 116, 5220 Odense SØ tlf Formand for menighedsrådet Bente Kaysen Birkemosevej 3, 5471 Søndersø tlf Oplysninger i øvrigt kan findes på kirkens hjemmeside: måneder før vielsen rekvireres en prøvelsesattest via borger.dk. Prøvelsesattesten afleveres til præsten sammen med navne og adresser på to vidner ved samtalen forud for vielsen. Navneændring Ønsker du at ændre navn indsendes en digital ansøgning herom via borger.dk. Kirkekontoret på Langebyende 2 kan orientere om mulighederne og hjælpe med udfyldelsen af ansøgningen. Det koster 510 kr. at få behandlet en ansøgning om navneændring. Navneændring i forbindelse med vielse er dog gratis i de fleste tilfælde. Dødsfald Pårørende til en afdød skal indsende en digital dødsanmeldelse via borger.dk snarest muligt efter dødsfaldet. I de fleste tilfælde er bedemanden behjælpelig med dette. Ønskes begravelse eller bisættelse fra Søndersø Kirke rettes henvendelse til kirkekontoret på Langebyende 2, hvor der træffes nærmere aftale om tidspunkt og samtale med præsten. Bortkomne attester Har du mistet din dåbsattest eller vielsesattest kan du gratis få udstedt en ny. Henvendelse skal ske til kirkekontoret på Langebyende 2. Attester kan i de fleste tilfælde laves på et øjeblik, og derefter sendes til din folkeregisteradresse eller udleveres mod forevisning af billedlegitimation. september - november

12 Gudstjenesteliste Dato Kalender Søndersø Bemærkninger Skamby 6. september 14. s. e. trinitatis (LC) kirkekaffe 13. september 15. s. e. trinitatis (UA) høstgudstjeneste (UA) 20. september 16. s. e. trinitatis (LC) 27. september 17. s. e. trinitatis (LC) kirkekaffe (LC) 4. oktober 18. s. e. trinitatis (UA) trinitatismøde 11. oktober 19. s. e. trinitatis (UA) gospelworkshop (UA) 18. oktober 20. s. e. trinitatis (LC) kirkekaffe 25. oktober 21. s. e. trinitatis (UA) (UA) 1. november Allehelgens dag (begge) se omtale (begge) 8. november 23. s. e. trinitatis (UA) kirkekaffe 15. november 24. s. e. trinitatis (LC) (LC) 22. november Sidste s. i kirkeåret (UA) kirkekaffe 29. november 1. s. i advent (LC) 9.30 (LC) 6. december 2. s. i advent (LC) Forkortelser: Ulrik Andersen = UA / Lene K. Christensen = LC Arrangementer Dato Tidspunkt Sted 23. september præstegården menighedsrådsmøde 1. oktober kirke og præstegård familiegudstjeneste m. fællesspisning 4. oktober kirke og præstegård trinitatismøde (se omtale) 11. oktober kirken gospelworkshop (se omtale) 22. oktober præstegården menighedsrådsmøde 8. november 9.00 kirken åben prædikenforberedelse 19. november kirke og præstegård familiegudstjeneste m. fællesspisning 22. november kirken åben prædikenforberedelse 23. november præstegården menighedsrådsmøde Kirkebil hver søndag og helligdag (bortset fra juleaften). Man aftaler selv afhentning med Karstens Taxi & Busser på tlf senest kl dagen før. Udgiver: Menighedsrådet Redaktør (ansvh.): Sognepræsten Layout & tryk: Bogense Bogtrykkeri

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet september - november 2013 45. årgang nr. 3 Vil du gi en hånd med? Kirken den er et gammelt hus sådan lyder titlen på en gammel salme fra 1836 af Grundtvig, og det er jo meget

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet december 2013 - februar 2014 46. årgang nr.1 Fredslyset fra Betlehem Første søndag i advent, på kirkeårets første dag, er lysene på alteret ikke tændt, når gudstjenesten begynder.

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet september - november 2014 46. årgang nr.3 Er det hele bare for sjov..?? I særligt dybsindige øjeblikke kan jeg af og til stille mig selv det store spørgsmål, om alt det med kirke

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet juni - august 2015 47. årgang nr. 2 De første 100 dage Lene Kjemtrup Christensen har nu været ansat som sognepræst her i Søndersø i lige knap 100 dage, og er i fuld gang med at

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet juni - august 2017 49. årgang nr. 2 Mobilepay i kirken Helt fra kirkens allerførste tider for 2000 år siden har det været et kendetegn for kristne, at samle penge sammen og give

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet december 2014 - februar 2015 46. årgang nr. 4 Afsked med Søndersø Søndag den 8. februar 2015 bliver den sidste søndag, hvor jeg skal prædike som sognepræst i Søndersø og Skamby

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet juni - august 2016 48. årgang nr. 2 Hvad laver du egentlig? Altså sådan til hverdag? Jeg ved godt, hvad du laver om søndagen. Sådan er jeg blevet spurgt flere gange på det sidste.

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet juni - august 2013 45. årgang nr. 2 En synlig kirke Kirken skal være synlig ude blandt folk og gerne på en utraditionel og opsigtvækkende måde en gang imellem. Sådan lød ét af

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet juni - august 2014 46. årgang nr. 2 Kirken og skolen nye tider forude Gennem de sidste mange måneder har der været sagt og skrevet meget om den nye folkeskolereform i medierne.

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet september november 2017 49. årgang nr. 3 Folkekirken og udlændinge Den danske Folkekirke er ikke kun en kirke for danskere, der er født og døbt her i landet. Den er for alle!

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet september november 2016 48. årgang nr. 3 Han skulle ha nogle tæsk! sådan lød kommentaren fra en person på min venneliste på Facebook, da han linkede til en nyhedsartikel fra DR

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet marts - maj 2015 47. årgang nr. 1 Velkommen til..!! I sidste nummer af kirkebladet hilste Kirsten Clement af med os i Søndersø efter seks år som præst i sognet og hele 23 år som

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD. Sidste nummer af kirkebladet SØNDERSØ SOGNS. 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1

KIRKEBLAD. Sidste nummer af kirkebladet SØNDERSØ SOGNS. 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1 SØNDERSØ SOGNS KIRKEBLAD 45. årgang marts - maj 2013 Nr. 1 Sidste nummer af kirkebladet - i sit nuværende layout. For selvfølgelig nedlægger vi ikke kirkebladet, når vi jævnligt hører fra folk i byen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet december 2016 februar 2017 48. årgang nr. 4 100 salmer et tillæg til salmebogen Hvis man bladrer lidt rundt i salmebogen og ser nærmere på hvornår salmerne egentlig er skre -

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet december 2015 - februar 2016 47. årgang nr. 4 Ånd, mennesker og mursten De tre ting repræsenterer på helt kort form, hvad det er man som præster og medlemmer af menighedsrådet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD Marts- Juni 2010 Glesborg Fjellerup I påskens tegn Mens jeg sidder og skriver disse linjer er vore to sogne ligesom det øvrige Danmark klædt i hvidt. Efter mange år blev det endelig i vinter

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet marts - maj 2014 46. årgang nr. 1 En ekstra klokke i tårnet I november sidste år tikkede der en mail ind i kirkens indbakke fra et menighedsråd i København. Mailen var sendt til

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet marts - maj 2016 48. årgang nr. 1 Dåb lørdag eller søndag? Traditionerne omkring dåb ændrer sig i disse år, og det gør sig gældende både i forældres opfattelse af dåben og i måden

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne juni - august 2011 65. årgang nr. 3 Konfirmation maj 2011 Prædiken-tekst: Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Romerbrevet kap.8, vers 31. Kære

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Tak for høstens gaver og for dagen i dag...

Tak for høstens gaver og for dagen i dag... Tak for høstens gaver og for dagen i dag... Nr. 9 / oktober 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830

Læs mere

Skamby Kirke. December - Januar - Februar

Skamby Kirke. December - Januar - Februar December - Januar - Februar 2015-2016 Skamby Kirke Vi vil så gerne lege med jer! Sådan sagde den præst, jeg blev konfirmeret hos, engang til en julegudstjeneste. Han sagde selvfølgelig også, at han godt

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev maj 07:Særslev 4/05 08/05/07 11:14 Side 1 Særslev, Ejlby og Melby Sogne jun. - jul. - aug 2007-63. årgang nr. 3 Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I virkelig være frie! Johannesevangeliet

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Efterårsudsigt fra kirketårnet. 14. årgang Efteråret 2012 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Efterårsudsigt fra kirketårnet. 14. årgang Efteråret 2012 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Efteråret 2012 Nr. 4 Efterårsudsigt fra kirketårnet Menighedsrådsvalg 2012 Som omtalt i sidste Kirkenyt er der valg til menighedsråd den 13. november. For Padesø Menighedsråd

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

4Frivillige sætter deres præg SIDE 2. Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8

4Frivillige sætter deres præg SIDE 2. Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8 4Frivillige sætter deres præg SIDE 2 Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8 Nr. 4-2015 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne juni - august 2015 69. årgang nr. 3 En modgift mod at dø Nederst på altertavlen i Ejlby Kirke er dette maleri. Det viser skærtorsdag aften. Jesus giver disciplene brød og

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne september - november 2015 69. årgang nr. 4 Marken er mejet Sådan begynder en festlig høstsang i Højskolesangbogen. Jeg lærte den som barn i skolen. Men dengang overså jeg

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Verninge Sogn. Konfirmation, side 2 Gud og grønne skove, side 7. Årsberetning, side 4 Musikaften, side 7 Grillfest i præstegården,

Verninge Sogn. Konfirmation, side 2 Gud og grønne skove, side 7. Årsberetning, side 4 Musikaften, side 7 Grillfest i præstegården, Konfirmation, side 2 Gud og grønne skove, Årsberetning, side 4 Musikaften, side 7 Grillfest i præstegården, side 7 22. årgang nr. 3 Sommer 2013 Konfirmation 2013 Årsberetning for Verninge Kirke Kirkeåret

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Særslev, Ejlby og Melby Sogne

Særslev, Ejlby og Melby Sogne Særslev, Ejlby og Melby Sogne december 2015 - februar 2016 70. årgang nr. 1 Julens træ For mange år siden hørte jeg denne smukke legende. Hvor legenden stammer fra og hvem, der har digtet den, ved jeg

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke. 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4. Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget KIRKENYT PADESØ SOGN 18. årgang Efteråret 2016 Nr. 4 Husk orienterings og opstillingsmødet til menighedsrådsvalget Padesø Kirke Det er vigtigt at være med i menighedsrådet. Hvorfor er det så vigtigt? Kirken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Adresser & telefonnumre:

Adresser & telefonnumre: 31. årgang Nr. 4 September 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72

Læs mere

Kirke & Sogn. Falslev-Vindblæs Sogn - Nr. 2 - Årgang 56 Juni - Juli - August - September 2017

Kirke & Sogn. Falslev-Vindblæs Sogn - Nr. 2 - Årgang 56 Juni - Juli - August - September 2017 Kirke & Sogn Falslev-Vindblæs Sogn - Nr. 2 - Årgang 56 Juni - Juli - August - September 2017 Hvor henvender man sig? Fødsel: Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget,

Verninge Sogn. Advent årgang nr. 1. Renoveringen genoptaget, Renoveringen genoptaget, side 2. Menighedsrådsvalget, nyt råd, side 3. Idé-dag, side 4. Musik og sang, side 5. Lucia og musikgudstjeneste, side 6. Advent 2016 26. årgang nr. 1 Verninge Sogn Renoveringsarbejdet

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn. 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Sommeren 2012 Nr. 3 Friluftsgudstjeneste i Padesø Sogn MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Orienterings- og opstillingsmøde Den 13. november er der valg til alle landets menighedsråd,

Læs mere