ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR"

Transkript

1 Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller effektivt og fleksibelt Hovedunderviser: Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Gæsteundervisere: Peter Gormsen, Novozymes Henrik Ravn Christensen, LEGO Kim Kramer Borggaard, Nordsjællands Hospital Design og implementering af virkningsfulde ABC-modeller Lær at forstå en ABC-model ved konkret praktisk case-arbejde Design af ABC med Rapid Prototyping. Lær hvordan! De nye effektive modeller med Time Driven ABC Første danske erfaringer med Time Driven ABC Få praktisk indsigt fra førende danske virksomheder: Hands-on erfaringer fra både LEGO, Novozymes og Nordsjællands Hospital Målgruppe for seminaret: Direktører, underdirektører, økonomidirektører, økonomichefer, controllere, ABC ansvarlige, finanschefer, konsulenter, økonomi- og regnskabsmedarbejdere. Udstillere: Alle deltagere for udleveret den helt nye oversættelse af bogen Time-Driven Activity-Based Costing skrevet af Robert S. Kaplan og Steven R. Anderson. Arrangeret af:

2 Praktiske oplysninger ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden Kære deltager Afholdelsessted Radisson SAS Falconer Hotel & Conferencecenter Falkonér Allé 9 DK-2000 Frederiksberg Tlf.: Overnatning Har du brug for overnatning i forbindelse med arrangementet kontakt Radisson SAS Falconer Hotel på tlf.: Overnatning er ikke inkluderet i arrangementets pris. Seminaret finder sted Mandag den 14. & tirsdag den 15. april 2008 kl Pris for seminaret Pris: kr ,- ekskl. moms pr. deltager. Prisen dækker frokost og servering i pauserne. Afbestillingsbetingelser Eventuel afbestilling skal foregå skrift ligt til MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø eller faxes til Ved afbestilling beregnes et administrationsgebyr på 10% af fuld kursusafgift pr. afbestilling. Sker afbestilling senere end 14 dage før afholdelsen opkræves et gebyr på 50%, og ved afbestilling senere end 2 dage før betales fuld pris. Hvis du bliver forhindret i at deltage, er du natur ligvis velkommen til at overdrage din plads til en kollega. Ligeledes har du mulighed for at flytte din tilmelding til et senere lignende arrangement uden ekstra omkostninger. Der er mere end 15 år siden, at Activity-Based Costing (ABC) blev introduceret i Danmark. Aktivitetsbaserede regnskabssystemer har i danske virksomheder bl.a. været anvendt til at fastlægge interne afregningspriser mellem virksomheders servicefunktioner og driftsselskaber, til at beregne kundesegmenter, produkter og distributionskanalers lønsomhed samt til at foretage prisfastsættelser på grundlag heraf. Desuden har ABC været anvendt til at Benchmarke afdelingers effektivitet samt som støtte til forskellige strategiske beslutninger i relation til kunder, samarbejdspartnere mv. Erfaringer har dog vist, at ABC-modeller i praksis meget ofte bliver komplicerede og lever deres eget liv uden at blive opdaterede og dermed mister man en del af de åbenlyse økonomiske fordele og gevinster. Men sådan behøver det ikke være. Med et rigtigt design og en effektiv modeludvikling kan man få den centrale omkostningsinformation frem forholdsvist enkelt og samtidig kan et fleksibelt modeldesign sikre, at man både kan opdatere modellen og detaljere den efter behov. Dette seminar behandler ikke kun de resultatforbedringer du kan opnå ved brug af de korrekte traditionelle ABC-modeller. Du får også indsigt i det seneste nye inden for området nemlig Time-Driven ABC. En model, der ved korrekt anvendelse, har vist sig at være endnu mere effektiv og fleksibel. Fra Activity-Based Costing til Time-Driven ABC Det væsentligste kritikpunkt mod ABC er nu ikke længere, at det er en upræcis løsning i forhold til alternative danskudviklede økonomimodeller, men snarere at ABC som tidligere nævnt er for kompliceret at bruge i praksis. Som løsning er der under betegnelsen Time- Driven ABC (TDABC) udviklet en mere simpel udgave af ABC, der samtidig både er nemmere at opdatere og bedre kan håndtere heterogene aktiviteter. På dette seminar vil vi gennemgå komponenterne i TDABC og analysere, hvad det indebærer for designet af en ABC-model. TDABC skal ikke opfattes som en samlet og ny model, men snarere som en række specifikke designvalg, der kan tages i brug uafhængigt af hinanden. TDABC er centralt for udviklingen af en fleksibel ABC-model, idet metoderne muliggør et relativt simpelt ABC-design, som både betyder, at modellen kan opdateres i takt med at organisationens arbejdsgange ændres, og at de økonomiske effekter af virksomhedens omstilling kan måles. Seminaret er tilrettelagt så det veksler mellem teori og praksis. Derfor vil du også få handson erfaringer fra nogle af de bedste danske firmaer på området. Glæd dig til at høre LEGO, Novozymes og Nordsjællands Hospital. Som en ekstra bonus på seminaret får du udleveret den helt nye danske oversættelse af bogen Time-Driven Activity-Based Costing skrevet af Robert S. Kaplan og Steven R. Anderson. Tilmeld dig allerede i dag Tilmelding kan ske via eller ved at sende en mail til Du kan også faxe tilmeldingsformularen på bagsiden af brochuren til fax: Har du spørgsmål til seminaret, er du velkommen til at kontakte MBCE på telefon eller via mail til Vel mødt på et unikt seminar. Med venlig hilsen Jens Severinsen, MBCE Per Nikolaj Bukh, underviser Tilmelding 5 lette måder at reservere plads Send en til: Via vores hjemmeside: Ring til MBCE på: Fax tilmeldingen på: Skriv til: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Der tages forbehold for trykfejl og evt. programændringer Om Underviseren: Per Nikolaj Bukh (www.pnbukh.com) er professor ved Aalborg Universitet, hvor han ud over Activity Based Costing beskæftiger sig med Balanced Scorecard, benchmarking, målstyring og strategi. Han har arbejdet med Activity-Based Costing siden 1996 og deltaget i udviklingen af ABC-modeller i både offentlige og private virksomheder. Per Nikolaj Bukh er en af landets førende eksperter i design af økonomistyringsmodeller og har udgivet mere end 100 artikler og bøger, heriblandt Activity-Based Costing: Dansk Økonomistyring under Forvandling (DJØF 2004) og Aktivitetsbaseret Økonomistyring (DJØF 2003) samt Strategikort: Danske erfaringer med Balanced Scorecard (Børsens Forlag 2004). Desuden er Per Nikolaj Bukh redaktør af ledelseshåndbøgerne Økonomistyring, Offentlig ledelse samt Controlleren.

3 Mandag den 14. april Registrering og kaffe/te med morgenbrød Mulighed for at besøge og tale med udstillerne Velkomst og introduktion Præsentation af undervisere & deltagere Introduktion til seminarets program Activity-Based Costing (ABC) Kort introduktion til ABC og dens betydning for den moderne økonomistyring Hvad er en ABC-model helt konkret? Hvordan har udviklingen været de seneste år mht. den traditionelle ABC-model? Hvornår skal man bruge en ABC-model og hvornår skal man ikke? Hvordan kan den bruges mest optimalt? Hvilke elementer består en ABC-model af? Erfaringer og eksempler Kaffepause Activity-Based Costing i LEGO skaber markante resultater Hvorfor vælge ABC frem for andre modeller? Hvilke nøgletal giver det bedste beslutningsgrundlag? Hør hvordan ABC ændrede LEGO's syn på hvilke kunder og produkter, der er mest lønsomme Hvilke konkrete resultater har LEGO opnået med ABC? Hvilke udfordringer har LEGO haft? Henrik Ravn Christensen, CPP Manager MOD Market Finance LEGO System A/S Design og erfaringer af ABC modeller Formiddagens program fortsættes. Der præsenteres teknikker og metoder og erfaringerne fra danske virksomheder diskuteres Introduktion af casen Udgangspunktet for diskussion af problemstillingerne i forbindelse med ABC er en udleveret case om en virksomhed, der har anvendt ABC som grundlag for lønsomhedsberegninger. Casen og emner til diskussion præsenteres inden gruppearbejdet Pause Vi henter kaffe og forfriskninger og går herefter i gang med gruppearbejde Gruppearbejde case I denne del af workshoppen får deltagerne i mindre grupper mulighed for at relatere den præsenterede teori til praksis. Der diskuteres en række problemstillinger i relation til casen, mens Per Nikolaj står til rådighed for sparring med grupperne Kaffepause Diskussion af casen Efter at grupperne har diskuteret casen, samles vi i en fælles diskussion omkring casens problemstillinger Afrunding og opsummering på dagen Seminarets 1. dag slutter Per Nikolaj Bukh afrunder formiddagens program Med udgangspunkt i sit indlæg fra morgenstunden vil han blandt andet diskutere brugen af aktivitetshierarkier, variabilitet og reversibilitet i en ABC-model Frokost OM WORKSHOPPEN: Formålet med workshoppen er, at give deltagerne kompetencer og værktøjer til at kunne arbejde med design og udvikling af fordelingsregnskaber baseret på Activity-Based Costing (ABC). Dette gøres med udgangspunkt i metoder, teknikker, cases og praktiske eksempler. Det lægges især vægt på de mest effektive metoder til at designe ABC-modeller med Rapid Prototyping og Time-Driven ABC. Grundlaget for aktivitetsbaserede regnskabssystemer er, at der først gennemføres en analyse af hvilke aktiviteter, der udføres i virksomheden, samt af hvorledes forskellige omkostningsobjekter (kunder, afsætningssegmenter, distributionskanaler, produkter, datterselskaber etc.) trækker på disse kapaciteter. Herefter henføres kapacitetsomkostninger (indirekte omkostninger, overhead) først til aktiviteterne og derefter til omkostningsobjekterne i henhold til deres træk på aktiviteterne.

4 Tirsdag den 15. april Registrering og kaffe/te med morgenbrød Mulighed for at besøge og tale med udstillerne Velkomst og kort opsamling Design og implementering med Rapid Prototyping Hvordan designer man en ABC-model med Rapid Prototyping? Hvordan undgår man at ABC-modellen bliver for kompliceret? Hvordan kommer man fra budget og regnskab til en ABC-model Eksempler og regneøvelser Opdatering og vedligeholdelse af en ABC-model Kaffepause ABC styrer succesfuldt omkostningerne på Nordsjællands Hospital Som følge af bl.a. Indenrigsministeriets mål om, at DRG-taksterne år for år, skal dække en større og større del af udgifterne i sundhedsvæsenet, er der i dag et øget behov for, at hospitalerne meget bedre og mere præcis kan afdække deres reelle omkostninger og skabe bedre balance mellem udgifter og indtægter. Dette er blevet løst ved at anvende ABC. Kort. Hvordan styres et hospitals økonomi overordnet? Hvad var udfordringerne? Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med indførelse af ABC De konkrete resultater vi har opnået. Hør om markante produktivitetsforbedringer, validitets- og ressourcebesparelser Næste skridt? Hvordan kan hele omkostningsstrukturen blive endnu mere præcis? Kim Kramer Borggaard, Vicekontorchef Nordsjællands Hospital Frokost Time-Driven ABC Hvad er Time-Driven ABC? Hvordan integreres Time-Driven ABC med almindelig ABC Design af Time-Driven ABC med Rapid Prototyping Hvorfor blive modellen både mere præcis og nemmere at udvikle? Hvor er faldgruberne ved en Time-Driven ABCmodel? ABC og Time Driven ABC i Novozymes Novozymes har gennemført en af de mest vellykkede full-scale implementeringer af ABC i en global organisation på tværs af hele værdikæden. Det har muliggjort en økonomisk styring på grundlag af de aktiviteter, segmenter og produkter, der skaber mest værdi. Få indsigt i den nuancerede allokering af ressourcer til industrier, markeder, kunder og produkter som Novozymes' ABC og TD-ABC implementering muliggør. Hør også hvorledes ABC anvendes til fremadrettede scenarieanalyser. Peter Gormsen, CFO Novozymes Kaffepause Design af Time-Driven ABC-modeller Hvordan fastlægges Time Equations? Anvendelsen af Time Equations som fordelingsnøgler Modellering af kapacitet i en TDABC-model Eksempler og cases Afrunding og opsummering på dagen Seminaret slutter Per Nikolaj Bukh afrunder formiddagens program TILRETTELAGT INTERNT ABC & TIME-DRIVEN ABC KURSUS OG UDVIKLINGSFORLØB I DIN EGEN VIRKSOMHED? Dette seminar er også velegnet til afholdelse som internt kursus, idet der er mulighed for at skræddersy indholdet til virksomhedens aktuelle behov. Kurset kan både afholdes som en del af den generelle kompetence-udvikling eller benyttes i forbindelse med den konkrete indførelse af ABC i en virksomhed. Der er desuden mulighed for sparring omkring design af virksomhedens ABC-model og der kan som en del af forløbet undervises i implementering af ABC ved hjælp af Rapid Prototyping. Kontakt Jens Severinsen, MBCE, for at høre mere. Tlf.:

5 Udstillere Excel Data A/S Vi er et dansk konsulent- og softwarehus med fokus på Performance Management grundlaget for en succesfuld virksomhed. Vi står bag udviklingen af InfoSuite, en unik løsningspalet bestående af Business Intelligence, budgettering og CRM én og samme løsningspakke. I over 18 år har vi leveret intelligent information til mange tusinde daglige brugere inden for detailhandel, distribution, produktion og service i både dansk og europæisk erhvervsliv. Du kan læse mere på Amplio Management Executing Strategic Intentions by Intelligent System Support Amplio Management implementerer systemer, der understøtter projekter inden for ABC, LEAN (kvalitetsstyring og optimering) samt BSC/målstyring. Formålet er at sikre vedvarende effekt af interne udviklingsprojekter og konsulentopgaver. Til Activity-Based Costing benytter vi CostPerform (tidligere hed systemet QPR CostControl), som integreres til eksisterende IT-systemer for at trække relevante data. Output er logisk præsentation af de aktiviteter, der driver omkostningsbasen, og dermed forståelse af omkostningsstrukturen i organisationen. CostPerform understøtter naturligvis Time-Driven ABC. På konferencen udleveres bogen: Time-Driven Activity-Based Costing Robert S. Kaplan og Steven R. Anderson bygger i bogen Time- Driven Activity-Based Costing videre på det traditionelle aktivitetsbaserede omkostningssystem (ABC). Time-Driven ABC metoden har blandet andet disse fordele: Den springer de mest ressourcekrævende trin fra ABCmetoden over Den integrerer data, der allerede eksisterer i kunderelationssystemer Den binder omkostninger til transaktioner Den leverer detaljeret information, som kan afsløre problemer I bogen gennemgås Time-Driven Activity-Based Costing-metoden, og der er adskillige eksempler og cases, som viser hvordan virksomheder har sparet millionbeløb ved at implementere metoden. Time-Driven Activity-Based Costing af Robert S. Kaplan og Steven R. Anderson Værdi: kr. 299,- inkl. moms Børsen Basic Indsigt og udvikling

6 MBCE ApS Fruebjergvej København Ø B TILMELD DIG HER! ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar den 14. & 15. april 2008, SAS Falconér Navn 1 Navn 2 Firma Adresse Navn 3 Navn 4 Postnr. & by Ean.nr. Telefon Ja tak, jeg/vi ønsker at deltage på seminaret den 14. & 15. april 2008 og betaler herfor pr. person kr ,- ekskl. moms. Prisen inkluderer frokost og servering i pauserne. 5 LETTE MÅDER AT TILMELDE SIG KURSET: Send en Online via vores website: Ring på: Fax denne side til: Postadresse: MBCE ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller effektivt og fleksibelt Hovedunderviser: Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Gæsteundervisere: Peter Gormsen, Novozymes Henrik Ravn Christensen, LEGO Kim Kramer Borggaard, Nordsjællands Hospital A576 Bording A/S

GENNEMFØR STRATEGIEN!

GENNEMFØR STRATEGIEN! Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 31. marts og 1. april 2009 Eneste gang i Danmark GENNEMFØR STRATEGIEN! mød Robert S. Kaplan Mød verdens førende ekspert i strategiimplementering og økonomistyring

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC

De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC De nye ABC-teknikker: En analyse af Time-Driven ABC Af Per Nikolaj Bukh November 2005 Der er nu mere end 15 år siden, at Activity Based Costing (ABC) blev introduceret; og modellen har i sin grundstruktur

Læs mere

STRATEGI OG EKSEKVERING

STRATEGI OG EKSEKVERING Konference på Hotel Hilton Copenhagen Airport den 20. og 21. maj 2010 Strategi-guru gæster København Eneste optræden i Danmark STRATEGI OG EKSEKVERING KONFERENCE MED DAVID P. NORTON Forankring af strategien

Læs mere

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem

Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem Design af et aktivitetsbaseret regnskabssystem af BDO-Professor Per Nikolaj Bukh, ph.d., pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning aktivitetsbaseret

Læs mere

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme?

FREMTIDENS CFO. Netværk. Hvorfor? Fra strategisk sparringspartner til driftsmester. Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? FREMTIDENS CFO Netværk. Hvorfor? SIDE 8 Fra strategisk sparringspartner til driftsmester SIDE 3 Customer Relationship Economics - er loyale kunder lønsomme? SIDE 6 1 NETWORK DIRECTOR PER NIKOLAJ BUKH Per

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer?

Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? Controller i den offentlige sektor: særlige Controller i den offentlige sektor: særlige udfordringer? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus 1. Indledning Håndbogens udgangspunkt

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen

af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com 1. Formålet med håndbogen Introduktion Introduktion af ph.d. studerende Karina Skovvang Christensen, KaSC@asb.dk og professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com Formålet med håndbogen Hvad er knowledge management Der er de senere

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Er budgetkritikken relevant?

Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? Er budgetkritikken relevant? af professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Aalborg Universitet 1. Indledning CAM-I og svenske erfaringer fører til Beyond Budgeting Beyond

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Forår/sommer 2013 DELTAGELSE ER GRATIS! BI & MDM som Har du ikke mulighed for at deltage på de angivne datoer for Platon Executive Briefings? I foråret/sommeren 2013 tilbyder

Læs mere

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer

Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Ny økonomistyring i den finansielle sektor: aktivitetsbaserede regnskabssystemer Af Per Nikolaj D. Bukh, Peter Braad Olesen, Niels Peter Mols & Jørn Flohr Nielsen * ) Traditionel økonomistyring udfordres

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Kontaktcentret anno 2014

Kontaktcentret anno 2014 20. & 21. MARTS 2014 HOTEL SCANDIC COPENHAGEN Tidligere MBCE Service & Support Forum Kontaktcentret anno 2014 Danmarks absolut største kundeservicekonference over 160 deltagere sidste år N Hør blandt andet

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche. Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere