Dagsorden for møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 06. oktober kl ca. 16 hos:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 06. oktober kl. 9.30 ca. 16 hos:"

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (Formand) Kurt Thuesen David Jensen Ulrik Laugesen LEDIG 3F-repræsentanter: Tina Christensen (Næstformand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen LEDIG Benedikte Andersen (tilforordnet) Afbud fra: Anne Jensen (UDTRÅDT AF UU) David Jensen Afbud fra: Poul Erik Faarkrog (UDTRÅDT AF UU) Anders Mortensen IF-Sekretariatet: Morten Møldrup Skolerepræsentanter Dagsorden for møde i Procesindustriens Udviklingsudvalg Tirsdag d. 06. oktober kl ca. 16 hos: Hos Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Henvendelse i receptionen Bilag 0: Referat af udvalgsmødet 9. juni 2015 Bilag 1: AMU aktivitet FKB 2784 Produktion af medicinalproduker Bilag 2: Samarbejdsaftale for udbud af kurser i FKB 2784 Bilag 3: Garantikurser FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien Bilag 4: DM i Skills status og opgaver (IKKE UDSENDT) Bilag 5: Procesoperatør udviklingsredegørelse 2016 Side 1 af 12

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN Indledning 1. Præsentation af Pharmakon og diskussion af AMU medicinal 2. Udvikling af AMU 3. Rundvisning og frokost 4. Status og markedsføring af procesoperatøruddannelsen 5. EUD-runden (orienteringspunkt) 6. Når vores uddannelse og kurser gør en forskel 7. Meddelelser 8. Status på udvalgets øvrige aktiviteter 9. Mødeplanlægning Eventuelt Side 2 af 12

3 DAGSORDEN Indledning Der indledes med en kort præsentationsrunde. EGNE NOTATER Indledning A. Godkendelse af dagsorden B. Godkendelse af referat fra udvalgsmødet 09/ (bilag 1) Til drøftelse med formandskab: Unge under 18 år og arbejdstidsregler Der opfordres til, at proces industrien som branche søger dispensation fra arbejdstidsregler for elever under 18 år. Så kan man prøve kræfter med skifteholdsarbejde som ung elev. Opfølgningspunkt Underskrive forretningsorden Tidspunkt for næste FO-møde Kun Pharmakon deltager på mødet, men før og efter dialog med de øvrige medicinaludbydere C. Udpegning af nye medlemmer Anne Jensen og Poul Erik Faarkrog er fratrådt i hhv Lundbeck og NNF. DI og NNF arbejder på at finde en ny repræsentant til udvalget. 1. Præsentation af Pharmakon og diskussion af AMU medicinal (kl ) 1. Præsentation af Pharmakon og diskussion af AMU medicinal Formålet med dette punkt er at gøre status og diskutere den fortsatte udvikling af AMU-området inden for medicinalindustrien. Som grundlag for vores diskussion har vi: Oplæg og diskussion med Pharmakon Bilag 1: AMU aktivitet medicinalområdet Bilag 2: Samarbejdsaftale for udbud af kurser i FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter (2010) Oplæg og diskussion med Pharmakon (v/ulla Kvottrup, Uddannelseschef) Pharmakon har historisk og igen siden udbudsgodkendelse til FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter 2010 bidraget aktivt til udviklingen af AMU til medicinalindustrien (pt. er skolen fx i gang med udvikling af undervisningsmaterialer). Skolen står for 1/3 af den samlede aktivitet perioden (målt på antal kursister) Side 3 af 12

4 DAGSORDEN EGNE NOTATER Ulla vil præsentere os for: Skolens AMU-aktivitet -deltagerprofiler (i job, ledige, hvilke virksomheder mv.) -forventninger til fremtiden Samarbejdet med øvrige medicinal-skoler om udbud Medicinal jobpakke - planer for udbud og forventninger til aktivitet (hvem forventes at deltage?) Muligheder for at give garanti for afholdelse på medicinal AMU Ser skolen behov for at udvikle eller revidere kursus eller kursusmaterialer? Evt. øvrige forhold ift. udbud, aktivitet og kvalitet i medicinal AMU Evt. ønsker til samarbejdet med udviklingsudvalget Stil gerne spørgsmål undervejs! Indstilling: Det indstilles, at udvalget med afsæt i skolens oplæg diskuterer behov for indsatser for at understøtte medicinal udbuddet fremadrettet. 2. Udvikling af AMU (kl ) 2. Udvikling af AMU A. Ansøgning i AMU udviklingspuljen (orienteringspunkt) Sekretariatet vil på mødet give en mundtlig redegørelse på udvalgets ansøgning til årets AMU udviklingspulje. B. AMU kursuspakker til ledige (diskussionspunkt) Der skal foretages en evaluering af jobpakkerne. Intro til procesindustrien er afholdt med 15 ledige i samarbejde ml. AMU Nordjylland, jobcenteret i Hobro (samt EUC Lillebælt). 5 kom i job, og et lign forløb i samarbejde med andre jobcentre er i proces. Sekretariatet er i gang med at undersøge mulighederne for markedsføring af den gode historie. Jobcentrene i region Syd prioriterer egne/regionale jobpakker. Sjællandsskolerne udbyder alle kurser i pakkerne Intro til medicinalindustrien basisproduktion og Intro til medicinalindustrien automatisk pakkeri og påfyldning, men som 3*2 uger og ikke formelt som jobpakke. Se også punkt D: Garantikurser. Side 4 af 12

5 DAGSORDEN EGNE NOTATER Som del af denne evaluering udarbejder sekretariatet en rækkefølge af kurser efter niveau/vigtighed. UU-FO bedes vurdere, om jobpakken Intro til fødevareindustrien skal udgå. Den er i konkurrence med vores brede jobpakke Intro til procesindustrien, og de godkendte skoler melder ud, at det ikke er realistisk, at den udbydes Når det gælder eud og AMU uddanner fødevarevirksomhederne i stigende grad faglærte operatører, eller efteruddanner via smalle ad hoc efteruddannelsesforløb (fx fiskeindustri). Det taler også for, at pakken nedlægges. UU-FO skal vurdere prioritering af vores jobpakker: 1.Intro til procesindustrien 2. Intro til medicinalindustrien basisproduktion 3.Intro til medicinalindustrien automatisk pakkeri og påfyldning 4.Intro til medicinalindustrien færdigvareproduktion 5.(Intro til fødevareindustrien) D. Garantikurser (diskussionspunkt) På trods af et bredt udbud af garantikurser har det haft en meget lille effekt på AMU-aktiviteten. De fleste G- kurser er blevet aflyst, og der har været få deltagere per hold på de afholdte. Det gælder både hold samkørt med eud og åbne AMU-hold. 5 kurser har haft 14 deltagere, men de var tilmeldt, da kurserne blev udbudt med garanti (jf. diskussion sidste møde) IF har tidligere besluttet, at der 2015 skal være fokus på kurser i jobpakker (flest mulige) og nye kurser (hvis relevant). Resultat af mødet med skolerne 17/9 På mødet med skolerne 17/9 meldte skolerne ud, at der ikke er økonomi til at udbyde garantikurser med mindre der er tale om hold, som kører alligevel. AMU Syd har meddelt, at skolen ikke kan udbyde G-kurser længere og de øvrige skoler er meget skeptiske. Derfor er udgangspunktet for G-kurser 2016 pt samkøring med eud og/eller firmahold. Der er aftalt følgende: AMU Nordjylland og EUC Lillebælt samkører enkelte AMU-kurser med eud. Enkelte øvrige kurser med garanti (fx L-AUS) EUC NVS og KTS vil derudover give garanti (G1) på alle jobpakke kurserne i 2 jobpakker målrettet medicinalindustrien i de tilfælde, hvor skolen Side 5 af 12

6 DAGSORDEN EGNE NOTATER 1 mdr før kursusstart konstaterer, at bookede firmahold ikke fyldes op. EUC NVS har endvidere lavet aftale med storkunder om, at kursushold ikke bookes fuldt ud således, at der er plads til 2-4 enkeltkursister (ledige, andre firmaer). Disse udbydes også med G1 garanti for at fylde holdene op. Der er dermed garanti på 3 kurser og mulighed for garanti på 13+2 øvrige af vores kurser. For en samlet oversigt se se bilag 3 for en oversigt over garantikurser for FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien. Se kolonne B for aftalt udbud Kurser hvor det er usikkert, om det udbydes er markeret med (X) i bilag 3. Indstilling Det indstilles, at udvalget diskuterer udbuddet og beslutter, om sekretariatet skal foretage sig yderligere? Sekretariatet orienterer kort om andre muligheder Gennem anvendelse af den nye funktion Gem i favoritkurser på amukurs.dk har brugeren mulighed for at markere de AMU-kurser, de synes er relevante. Vi får tal på hvor mange brugere, der har de forskellige kurser på deres favoritliste samt hvor i landet, de ønsker at tage kurset. Denne statistik kan give et fingerpeg om efterspørgslen på kurser og derpå opfordre relevant skole til at udbyde kurset med garanti. Store virksomheder garanterer fx 5 kursister, derpå udbud som G-kursus E. Amukurs.dk (orientering) De sidste nye tiltag for at forbedre og udvikle efteråret 2015: Et inspirationshæfte som skolerne kan udskrive og udlevere til kursisterne med forslag til yderligere kurser de kan tage En forbedring af funktionen min profil med mulighed for skræddersyede forslag til relevante kursuspakker for ledige, kursusforløb, der bygger videre på gennemførte kurser samt forslag til hele uddannelsesforløb med visning af eventuel merit for gennemførte kurser og uddannelser Liste over Favoritkurser, som kan anvendes til at planlægge fremtidig uddannelse. Side 6 af 12

7 DAGSORDEN EGNE NOTATER 3. Rundvisning og frokost (kl ) 4. Status og markedsføring af procesoperatøruddannelsen (kl ) 4. Status og markedsføring af procesoperatøruddannelsen (kl ) Uddannelsen er inde i en stabil udvikling men den ønskede og nødvendige vækst i antal elever udebliver (se tabel 1). Der er derfor fortsat behov for at udbrede kendskabet til og anvendelsen af uddannelsen. Tabel 1 (fra udviklingsredegørelsen 2016) Nøgletal: Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Fuldførte Fuldførelsesprocent Beskæftigelsesfre- 0,84 0,90 0,92 0,96 kvens (inkl. syge/barselfrekvens) Videreuddannelsesfrekvens 0,04 0,03 0,1 0,06 Herunder derfor diskussion og orientering om vores og andres igangværende aktiviteter. DM i Skills 2.4. feb 2016 Procesoperatør deltager som demonstrationsfag på DM i Skills 2016 i Fredericia. DM i Skills er en god mulighed for at fremvise procesoperatør, øge interessen for uddannelsen og få flere af de rigtige unge til at vælge os til. Se bilag 4 DM i Skills status og opgaver (IKKE UDSENDT) Fremvisning af procesindustriens produkter på standen Udvalget diskuterer hvilke konkrete produkter, vi gerne vil kunne fremvise, herunder smagsprøver. Konkurrence for folkeskoleelever Erfaringen viser, at det i det hele taget lettere at holde Side 7 af 12

8 DAGSORDEN EGNE NOTATER på folkeskoleeleverne, hvis der er nogle konkrete aktiviteter at tilbyde dem. Sekretariatet foreslår derfor, at vi laver en konkurrence på standen. Konkurrencen tænkes som et elektronisk spørgeskema med spørgsmål ift procesindustrien, som formidler de gode historier gør dem klogere på procesindustrien og uddannelsen og (forhåbentligt) giver nogle af dem mod på mere. Spørgsmål kunne fx være: Hvilke af disse hverdagsting fremstilles i procesindustrien? Udbydes procesoperatøruddannelsen som EUX uddannelse? Hvor mange virksomheder er godkendt til at uddanne procesoperatører? Præmien kunne være, at 5 folkeskoleelever vinder et virksomhedsbesøg for klassen. (Sekretariatet er i dialog med DI Procesindustrien mhp., at fx 5 procesvirksomheder stiller sig til rådighed for besøg af en skoleklasse. Virksomheden står for præsentation og rundvisning samt ung forplejning, og måske kan der sponseres de 5 * transport til og fra virksomheden i bus.) Øvelse: Vi finder hver for sig og sammen på gode spørgsmål til konkurrencen Hands-on kampagnen nu med fokus på de voksne DI, 3F, Dansk Metal og HK igangsatte i 2013 den fælles kampagne Hands-on, som har til formål at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse inden for industrien. Hands-on har hidtil primært haft fokus på de unge men har nu fået midler fra Industriens Uddannelsesfond til at igangsætte en større indsats rettet mod de voksne frem til juni Sekretariatet giver status på planerne for, hvordan man vil nå ud til de voksne. Opdatering af ug.dk Beskrivelsen af procesoperatør er blevet væsentligt bedre. 5. EUD-runden (orienteringspunkt) EUD-runden (orienteringspunkt) Udviklingsredegørelse for 2016 Årets redegørelse er indsendt til ministeriet og indehol- Side 8 af 12

9 DAGSORDEN EGNE NOTATER der kun få udviklingsbehov: Når vi har tilstrækkeligt grundlag evaluerer vi overgangskompetencer og kompetencemål Vi vurderer behov og relevans for akademimoduler som valgfrie fag Vi udvikler nye AMU standardmeritter for eud fag Dette er indskrevet i udviklingsredegørelsen som kan ses i bilag 5. Proces grundbog Skoler ytrer ønske om en Proces grundbog/håndbog, som dækker hele uddannelsen. Estimeres til 2 årsværk. Dette for at sikre ensartethed på tværs af skoler og (nye) faglærere over tid. Vil også gøre det nemmere at flytte skole. Udvalget diskuterer, om der skal arbejdes videre med ideen Sidestilling af fag på højt niveau med gymnasiale fag Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal foretage en faglig vurdering af, hvilke fag på højt niveau i erhvervsuddannelserne, der kan sidestilles med gymnasiale fag (grundfag fx kemi C) i forhold til opfyldelse af specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser. Opgaven går ud på at identificere fag, hvor eleverne opnår kompetencer, der svarer til kompetencerne i de gymnasiale fag. Indholdet i erhvervsuddannelsesfaget skal således ikke være det samme som indholdet i det gymnasiale fag, men det skal give eleverne videreuddannelseskompetencer, der svarer til videreuddannelseskompetencerne i det gymnasiale fag. Der gives en mundtlig orientering. Initiativ om bedre overgang til universitetsbacheloruddannelser fra eud Sekretariatet udarbejder bruttoliste med mulige match mellem procesoperatør og specifikke professions- og universitetsbacheloruddannelser (fx laborant) Forventninger til skolepraktik EUC Lillebælt: forventer ganske få SKP-elever. EUC NVS: 13 Procesoperatør GF-elever skifter til IOP via 4-5 ugers skole (inkl grundfag). Forventer derfor pt ikke sørligt mange SKP-elever (proces) på kort sigt. På længere sigt forventes det, at ikke-godkendte virksomheder bliver interesseret i SKP-elever. KTS: forventer 12 procesoperatør samt 3 industrioperatør i SKP. Side 9 af 12

10 DAGSORDEN EGNE NOTATER Alle skolen har fået tilsendt vores SKP-ansøgning til inspiration. Fælles rammer for grundforløbsprøve Skolerne har kort diskuteret de forskellige praksisser og er opfordret til at arbejde videre med det. RKV-værktøj For at understøtte en ensartet proces, vurdering og dokumentation har sekretariatet sammen med skolerne lavet et RKV-regneark. Skolerne anvender det til inspiration samt helt/delvist tilpasset lokalt brug. Vi gør pt ikke mere men gør status, når vi har et tilstrækkeligt erfaringsgrundlag. Ny EUD-portal Erhvervsuddannelse.dk er i luften. Her kan kommende elever få en indledningsvis vurdering af, hvilket af de tre EUV-spor vedkommende sandsynligvis skal følge ( en første/indledende screening ). Skolerne har fået en kort intro. Skuemesterkonference 13/10 Skolerne laver skriftligt opgavesæt 29/9. Sekretriatet udsender snarest program mm. Alle deltager på nær et afbud samt 2 uafklarede. EUX EUC NVS forventer et fuldt hold aug KTS starter også op. Grundet ½års-modellen er det ikke længere muligt at samkøre de få EUX og HTX-elever på EUC Lillebælt. Skolen er bekymret for, at reformen slår EUX ihjel i Jylland med mindre, der snart kan laves hele eux hold. 150 mio. til nyt udstyr på erhvervsskolerne Det er usikkert, om midlerne udløses. Skolerne laver ikke fælles ansøgning, men vil naturligvis støtte op, såfremt DI procesindustrien tar action. Kunne være projektering af mini-proces anlæg. 6. Når vores uddannelse og kurser gør en forskel 6. Når vores uddannelse og kurser gør en forskel Procesoperatøruddannelsen og vores AMU-kurser er med til at gøre en forskel for procesindustriens medarbejdere og virksomheder. Det budskab skal vi hjælpe hinanden med at få kommunikeret ud, og det har pt. resulteret i flere artikler (jf. mail med mødeindkaldelsen) Side 10 af 12

11 DAGSORDEN EGNE NOTATER Indstilling: Det indstilles, at udvalg diskuterer og identificerer flere gode historier. Det kan også være historier, som du har læst om eller måske oplevet/hørt om som LUUrepræsentant eller skuemester. En god historie kan for eksempel handle om: - Procesoperatørens rolle if.m. idriftsætning af nyt anlæg - En særlig god/brugbar praktikopgave - Operatørens rolle ifm ad hoc opgaver og mindre projekter inden for fx effektivisering/optimering (reduktion af omstillingstider/nedetider, energibesparelser mv.) - Portrætter af ny-udlærte (unge, voksne, eux) - Vi brugte garantikurser fordi... - Et samlet efteruddannelsesløft i produktionen - Omskolingsforløb til procesindustrien - Etc. 7. Meddelelser 7. Meddelelser Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra Formandskabet Meddelelser fra udvalgets medlemmer/luu UU/LUU-medlemmer kan under dette punkt orientere om de punkter fra LUU møderne/virksomhederne, som har relevans for udviklingsudvalget. Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra sekretariatet Meddelelser fra sekretariatet Nygodkendte virksomheder siden sidst Jacobsens Bakery Ltd A/S (småkager) Novo Nordisk A/S (Gentofte og Hillerød) Viby renseanlæg A. Espersen (fiskeprodukter) Paramedical A/S (lægemidler, naturlægemidler og kosttilskud) Svendborg Forsyningsservice Biogen (medicin) Rynkeby Foods Scandinavian Tobacco Group (pibetobak) 8. Status på udvalgets øvrige aktiviteter 8. Status på udvalgets øvrige aktiviteter Bageindustrien Läntmannen-Schulstad vurderer pt, at de vil gå videre med industrioperatøruddannelsen for voksne ansatte og procesoperatøruddannelsen for unge. Jacobsens Bakery Side 11 af 12

12 DAGSORDEN EGNE NOTATER uddanner nu til procesoperatør. Faglærerkurset 2015 Aflyses igen pga travlhed, samt ingen tilmeldte fra KTS. Øvrig status behandlet under de andre punkter. 9. Mødeplanlægning Mødeplanlægning 2015 A. Næste ordinære møde Næste udvalgsmøde d. 9/12 kl ca. 13 efterfulgt af julefrokost. A. Næste ordinære møde Forslag til julefrokost sted? Møder 2015: Mulige punkter til dagsorden 9. december inkl. julefrokost Vurdering af akademimoduler som valgfrie fag AMU Standardmeritter Møder 2016: 17/3 20/6 3/10 19/12 Få delt de gode proces historier (fx lamineret A4 med opfordring til relevante personer) 10. Eventuelt 10. Eventuelt Side 12 af 12

13 BILAG 1 AMU aktivitet FKB 2784 Produktion af medicinalproduker Betjening af procesanlæg under GMP og ISOregler Fremstilling af steril batch Fremstilling af sterile lægemidler GMP "brush up" - operatører medicinalindustri GMP i praksis GMP-styret produktion Kvalificering og validering i medicinalindustrien Kvalitetskontrol for medicooperatører Medicinalindustriel produktion Produktion af plastemballager til medicoprodukter Total Pharmakon kursister 1032 (AMU) Antal kursister Total EUC Nordvestsjælland Københavns Tekniske Skole Total Erhvervsskolen Nordsjælland Pharmakon Total Erhvervsskolen Nordsjælland Pharmakon Total Erhvervsskolen Nordsjælland Københavns Tekniske Skole Pharmakon Total Erhvervsskolen Nordsjælland Pharmakon Rybners Total Erhvervsskolen Nordsjælland Pharmakon Total Erhvervsskolen Nordsjælland Pharmakon Total Erhvervsskolen Nordsjælland Total Erhvervsskolen Nordsjælland EUC Nordvestsjælland Pharmakon Total Erhvervsskolen Nordsjælland Total

14 Bilag 2: Samarbejdsaftale for udbud af kurser i FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter Produktion af plastemballager til medicoprodukter GMP brush up operatører medicinalindustri Udbydes af Erhvervsakademiet Nordsjælland. Alle udbyder dette forløb Produktion i biotekindustri Udbydes af EUC Nordvestsjælland Betjening af procesanlæg under GMP og ISO-regler Udbydes af Københavns Tekniske Skole og EUC Nordvestsjælland Medicinalindustriel produktion Alle med undtagelse af Københavns Tekniske Skole udbyder dette. Principper: Alle udbydere lægger alle forløb ud på hjemmesiden. Henvise til nærmeste skole, ved de forløb som man ikke selv udbyder. Sker via hjemmesiden. Samarbejder om ressourcer, og henviser til hinanden i spidsbelastninger GMP-styret produktion Alle med undtagelse af Københavns Tekniske Skole udbyder dette Fremstilling af sterile lægemidler Alle med undtagelse af Københavns Tekniske Skole udbyder dette Fremstilling af steril batch Erhvervsakademiet Nordsjælland og Pharmakon udbyder dette Tabletfremstilling Pharmakon udbyder dette Betjening af tabletfremstillingsanlæg Pharmakon udbyder dette Kvalitetskontrol for medicooperatører Erhvervsakademiet Nordsjælland udbyder dette Kvalificering og validering i praksis Erhvervsakademiet Nordsjælland udbyder dette GMP i praksis Erhvervsakademiet Nordsjælland udbyder dette.

15 45654 Medicinalindustri, kvalitetskontrol, operatører

16 BILAG 3 Garantikurser FKB 2786 Produktion og teknik i procesindustrien AFHOLDT = kernemål i FKB'en, som har været afholdt med garanti perioden 1. oktober 2014 til 31. marts 2015: PLANLAGT = kernemål i FKB'en, som per 1. april 2015 blev udbudt på Efteruddannelse.dk Københavns Tekniske Skole EUC Nordvestsjælland Kursusnr. og titel Nyudviklet kursus Valgfrit uddannelsesspecifikt fag Anden EUD merit Indgår i EUD meritpakke Indgår i jobpakke Garantiudbud 2016 Planlagt Afholdt Planlagt Afholdt Planlagt Afholdt Planlagt Afholdt Planlagt EUC Lillebælt Afholdt Instruktion og oplæring på procesanlæg (X) MED Anvendelse af emballage for operatører (X) MED Anvendelse af lokalvisende procesmåleudstyr (X) MED 1 & Anvendelse af fjernvisende procesmåleudstyr (X) MED 1 & Effektivisering for operatører i procesindustrien (X) MED Destillation i procesindustrien Måske 1 AMU Nordjylland AMU Syd Operatør vedligehold, L-AUS arbejde i produktionen X X IOP Anvendelse af digitale PLCere for operatører (X) Produktionskemi for operatører (X) ITP IOP Håndtering af uheld og ulykker Styringsteknik for operatører, procesindustri ITF IOP Energiforbedringer og -beregninger i procesind. POP Fejlfinding på automatik og instrumentering X POP Produktion for operatører i procesindustrien ITP Maskin- og el-sikkerhed for operatører, procesind. ITP Trin Inspektion for operatører i procesindustrien ITP Trin1 IOP Operatør vedligehold, mekanisk intro ITP IOP Operatør vedligehold, automatik intro ITP IOP Operatør vedligehold, flydende stoffer/gasser Trin Operatør vedligehold, faste stoffer Trin Operatør vedligehold, transmissioner Trin Operatør vedligehold, relæ/pneumatisk styring (X) IOP Operatør vedligehold, procesmåleudstyr (X) IOP Operatør vedligehold, PID regulering (X) IOP Operatør vedligehold, SRO Operatør vedligehold, PLC Digital IO X IOP Driftsoptimering af produktionsforløb/procesflow Fejlfinding på komplekse procesanlæg POP POP & IOP Energiforbedringer og -beregninger i procesind. POP BUS/Net til SMART-Procesinstrumentering POP Montage og justering af sensorer i procesindustri IOP Uorganisk kemi for operatører i procesindustrien (X) MED1 IOP Organisk kemi for operatører i procesindustrien IOP Anvendelse af proceskemiske enhedsoperationer (X) MED1 IOP Kemikalieklassificering og mærkning - operatører Eksplosive områder i produktionen, procesindustri Prøvetagning og driftsanalyse for operatører POP

17 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Industriens Fællesudvalg Dato: 21 september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til procesoperatør Redegørelsens omfang afhænger af følgende: Fagligt udvalg ønsker ændringer i uddannelsen: (Sæt kryds) X Fagligt udvalg ønsker at ændre i uddannelsen, derfor udfyldes samtlige punkter fra 1 til og med 5. Fagligt udvalg ønsker ikke ændringer i uddannelsen: (Sæt kryds) Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er under den fastsatte grænse derfor udfyldes punkt 1, punkt 2 og punkt 5. (Sidst fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens fra 2013 er på 0,58.) Beskæftigelsesfrekvensen inkl. syge/barsel er over den fastsatte grænse, derfor udfyldes alene punkt 1 og punkt 5. (Sidst fastsatte måltal for beskæftigelsesfrekvens inkl. syge/barselsfrekvens fra 2013 er på 0,58.) Nøgletal: Igangværende uddannelsesaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler i det aktuelle år Igangværende skolepraktikaftaler pr. 31/12 i det aktuelle år Elever optaget i skolepraktik i det aktuelle år Praktikpladssøgende elever med afsluttet grundforløb pr i det aktuelle år Nøgletal: Fuldførte * Fuldførelsesprocent ** *) Fuldførte er det antal elever, som i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år har fuldført uddannelsen. **) Fuldførelsesprocenten er andelen af dem, der begyndte i perioden 1/10 forrige år til 30/9 i det aktuelle år, som forventes at fuldføre deres uddannelse angivet i procent. Bemærk: Ministeriet har endnu ikke tal for antal fuldførte og fuldførelsesprocent for 2014, og udvalgene bedes selv indsætte tal, i det omfang udvalgene har tallene (evt. skønnede tal). Nøgletal: Beskæftigelsesfrekvens (inkl. syge/barselfrekvens)*** 0,90 0,92 0,96 Videreuddannelsesfrekvens**** 0,03 0,1 0,06 1

18 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Forskel i beskæftigelse fordelt på etnicitet Forskel i beskæftigelse fordelt på køn Ingen data for etnicitet Ingen data for køn Ingen data for etnicitet Ingen data for køn Ingen data for etnicitet Ingen data for køn ***) Beskæftigelsesfrekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i 2011, frekvensen i 2013 baserer sig på færdiguddannede i 2012, og frekvensen i 2014 baserer sig på færdiguddannede i ****) Videreuddannelsesfrekvensen i 2012 baserer sig på færdiguddannede i 2010, frekvensen i 2013 baserer sig på færdiguddannede i 2011, og frekvensen i 2014 baserer sig på færdiguddannede i Udvalgets bedes kommenterer udviklingen i nøgletallene Udvalget bør som minimum kommentere på beskæftigelsesfrekvensen og forskelle i beskæftigelsesfrekvensen for etnicitet og køn, hvis forskellen er på 0,1 eller derover. Kommentarer til nøgletallene: Der er de seneste år gennemsnitligt indgået ca. 75 uddannelsesaftaler, og tallet for 2014 på 72 er i det lys tilfredsstillende. Dansk procesindustri er kendetegnet ved at være teknologitung, avanceret, højtautomatiseret og optimeret samt i stigende grad fleksibel. Gennemsnitsalderen for operatører i procesindustrien er høj, og mange virksomheder står over for et betydeligt generationsskifte eller vil komme til det inden for en kort årrække. Fremskrivninger viser i den sammenhæng, at procesindustrien skal øge antallet af udlærte procesoperatører frem mod 2020 for at indfri behovet for kvalificeret arbejdskraft. På ovenstående baggrund er behovet for faglært arbejdskraft stigende og beskæftigelsesfrekvensen forventes fortsat at være høj. 2. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende områder I det omfang, det har betydning og relevans for uddannelsen bør udvalget redegøre for, hvordan uddannelsen vil imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer i forhold til følgende: Er udviklings- /ændringsbehov begrundet i: (Sæt kryds/krydser) Virksomhederne udvikling Fremtidigt behov for faglært arbejdskraft Teknologiudviklingen Internationale forhold Andet: Ja X X Nej X X X Er der behov for udvikling på følgende områder: (Sæt kryds) Udvikling af en innovativ tilgang: Udvikling af iværksætterkultur: Andet: Ja Nej X X X 2

19 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Redegørelse for de konkrete udviklings- og ændringsbehov og hvordan fagligt udvalg vil imødekomme dem: I forbindelse med udformningen af de nye overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb blev de beskrivelsesmæssige rammer udviklet, tolket og ændret en del undervejs i processen. Eksempelvis fik de faglige udvalg kort før deadline mulighed for at definere overgangskrav i form af kompetencer (i tillæg til overgangskrav i form af viden og færdigheder). På den baggrund ønsker udvalget at kvalitetssikre og evaluere overgangskravene, hvilket kan føre til ændringer i 3 i uddannelsesbekendtgørelsen (stk. 2, stk. 3 og stk. 4). Udvalget forventer at udvikle yderligere standardmeritter, hvilket vil give ændringer i uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1, skema 2, 3 og 4. IF har tidligere gjort ministeriet opmærksomme på fejl i meritbilaget. Fx skal skema 3 ændres iht. meritbekendtgørelsen, således at grundfagsmerit for Kemi F og E ikke medregnes under trin 1 Afkortning af eud (grundfagsmerit er obligatorisk og skal derfor ikke regnes med/fremgå som yderligere merit i skemaet). Endvidere fremstår det i skema 3 som om, at HTX giver euv merit på i alt 2 skoleuger (1 uge på både trin 1 og 1 uge på 2). Det skal ændres, så meritten som ønsket angives til 1 uge på trin 1 (faget Procesfysik). Dette fører til ændringer i uddannelsesbekendtgørelsens bilag. Udvalget vil vurdere relevansen af akademimoduler som valgfrie uddannelsesspecifikke fag. Der kan evt. linkes til relevante analyser og prognoser, som udvalget refererer til. De uddannelsesmæssige konsekvenser af udviklingen anføres under pkt. 3 og Udvalget bedes redegøre for sine overvejelser om ændringsbehov Her kan behov begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt 1 og 2. Nyetablering Ja Nej (Sæt kryds) X Her kan behovet for nyetablering begrundes nærmere. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet vedlagt en 10 punkts redegørelse, jf. 2 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bilag 4). (Skriv her) Omlægning og revision Ja Nej (Sæt kryds) X Udvalget bedes skønne om der er eventuelle økonomiske konsekvenser af ændringen. Udvalget bedes endvidere skønne, om omlægningen skal ske ved ændring af bekendtgørelse eller uddannelsesordning. Skønnene bedes være bedst mulige, men er ikke bindende. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4 ). Det skønnes, at de ovenfor nævnte ændringer ikke vil have økonomiske konsekvenser. Nedlæggelse Ja Nej (Sæt kryds) X Her kan behovet begrundes nærmere, herunder hvordan uddannelsesbehovet på området fremover skal dækkes, hvis ikke det fremgår under punkt 1. En eventuel egentlig ansøgning skal indsendes særskilt til ministeriet (bilag 4). 3

20 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Trin Ændre Oprette Nedlægge Ingen ændringer (Sæt kryds) X Som udgangspunkt skal uddannelsen skal indeholde flere kompetencegivende trin. Her kan udvalget overveje og begrunde de eksisterende trins anvendelighed, jf. erhvervsuddannelseslovens 15, stk. 2, og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 14, samt overveje og begrunde eventuelt behov for oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin. Hvis uddannelsen ønsker at nedlægge trin, skal dette udførligt begrundes i forhold til lovens og bekendtgørelsens bestemmelser, herunder om afspejling af en jobprofil på arbejdsmarkedet. En eventuel egentlig ansøgning om oprettelse, omlægning eller nedlæggelse af trin skal indsendes særskilt til ministeriet. (Skriv her) 4. Opfølgning på sidste års udviklingsredegørelse De nye uddannelsesbekendtgørelser og uddannelsesordninger opfylder dette punkt. Der skal derfor ikke indsendes yderligere. 5. Praktik og praktikpladser 5a. kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af praktikuddannelsen Den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af uddannelsens ordinære praktik og skolepraktik (hvis der i uddannelsen er skolepraktik) Her kan udvalgets arbejde beskrives og begrundes nærmere, eller der kan henvises til punkt 1. Der bør desuden indgå erfaringer, som udvalget har med samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg og praktikvirksomhederne, jf. bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne 5, stk. 2, og for skolepraktik i praktikcentre tillige samarbejdet med de lokale uddannelsesudvalg og centrene/skolerne om beskrivelse af indholdet i skolepraktik og praktikbedømmelse af elever i den lokale undervisningsplan, jf. 5, stk. 3. 4

21 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Udvalgets arbejde med kvalitet i praktikuddannelsen: Alle udvalg har gennemgået og revideret uddannelsens praktikmål pr. 1. august 2015, så indhold og niveau i målene er mere tydelige. De nye reviderede praktikmål er grundlaget for de dialogiske praktikerklæringer ( 80 praktikerklæring), der er tilgængelige på Elevplan pr. 1. august I de nye 80 praktikerklæringer er taksonomien for opfyldelse af praktikmålene gjort mere operationel. Praktikvirksomheder, praktikcentre, elever og skole kan nu anvende en tredelt taksonomi for hvert praktikmål til at beskrive og sikre progressionen i praktikuddannelsen (Oplæring er ikke startet, Oplæring er i gang, Praktikmål er nået). Udvalget har løbende dialog med de lokale uddannelsesudvalg omkring bl.a. kvaliteten i praktikuddannelsen. I forbindelse med forberedelse og implementering af reformen har udvalget besøgt udvalgte lokale uddannelsesudvalg, hvor udvalget har opfordret til, at de lokale uddannelsesudvalg og skolerne arbejder med at sikre sammenhæng mellem skole og praktik. Udvalget indsamler på tværs af alle udvalgets uddannelser eksempler på indsatser, som kan styrke koblingen mellem det, som elever laver i praktikken, og det der undervises i på skolen. Der kan endvidere nævnes følgende særlige aktiviteter for procesoperatøruddannelsen: Praktikpladssituationen drøftes løbende på udvalgsmøder i de lokale uddannelsesudvalg, og procesindustriens virksomheder opfordres løbende til at tage elever. Procesoperatøruddannelsen deltager feb som demonstrationsfag til DM i Skills. Det forventes at skabe yderligere synlighed og interesse for uddannelsen blandt både unge samt potentielle praktikvirksomheder. Gennemførsel af flere kurser for virksomhedernes praktikansvarlige LUU for Procesoperatøruddannelsen ved EUC Nordvestsjælland gennemfører 2015/16 AUB-projekt. LUU ved EUC Lillebælt fik afslag på ansøgning foråret 2015, men har indsendt ny ansøgning august Særligt for skolepraktik: Ja Nej (Sæt kryds) X Industriens Uddannelser overvåger løbende erfaringerne med de nye praktikcentre. Udvalgene har orienteret sig i Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af praktikcentrene fra januar Rapporten indgår i grundlaget for udvalgets fortsatte dialog med praktikcentrene omkring kvaliteten af skolepraktikken set i relation til industriens kompetencebehov. Industriens Uddannelser ønsker at styrke kommunikationen til de lokale uddannelsesudvalg omkring arbejdet med kvalitet i skolepraktik. Industriens Uddannelser omlægger i 2. halvår 2015 sin hjemmeside, så kommunikationen med LUU understøttes bedre. Bl.a. vil det være lettere for LUU-medlemmer at blive opdateret omkring aktuelle initiativer og indsatser fra Industriens Uddannelser, der kan sættes på dagsordenen ved møder i LUU. Skolepraktik er nyt på procesoperatøruddannelsen. Udviklingsudvalg for procesoperatør har drøftet muligheder for at sikre så bred og alsidig en praktik som muligt med skolernes uddannelsesledere, herunder bl.a. muligheder for udveksling af faglærere og elever. 5

22 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 5b. Handlingsplan for tilvejebringelse af praktikpladser og/eller praktikcenter pladser Udviklingsredegørelsen skal indeholde en handlingsplan for udvalgets varetagelse af opgaven med at virke for tilvejebringelse af nødvendig og tilstrækkelig kapacitet til praktikuddannelsen. Handlingsplanen skal være disponeret således: 1. Udvalgets konkrete forventninger til praktikpladsudviklingen for den enkelte uddannelse i 2016 og evt. de følgende et/to år. Udvalget forventer, at antallet af praktikpladser vil være svagt stigende i de kommende år. Der godkendes årligt ml. 10 og 20 nye praktikvirksomheder. 2. Udvalgets indsats for at tilvejebringe flere praktikpladser i allerede godkendte virksomheder henholdsvis i ikke-godkendte virksomheder. Industriens Uddannelser har i perioden maj-juni 2015 kontaktet 149 nygodkendte virksomheder, som er blevet godkendt inden for de seneste 3-12 måneder, men som endnu ikke er kommet i gang med at uddanne lærlinge. De 149 virksomheder er blevet kontaktet for at undersøge årsagerne til deres manglende udnyttelse af deres praktikpladsgodkendelse. Det er en del af konceptet i undersøgelsen, at Industriens Uddannelser vil afprøve, om en styrket koordination mellem de faglige udvalg og skolerne kan gøre, at flere af de kontaktede virksomheder udnytter deres godkendelse. I august 2015 lancerer Industriens Uddannelser den nye portal som skal gøre det lettere for både unge og voksne uddannelsessøgende at se deres muligheder for at komme i gang med en erhvervsuddannelse. Portalen indeholder bl.a. en oversigt med link til godkendte praktiksteder i forhold til den fremsøgte uddannelse. I regi af Hands-on er der i 2015 også igangsat en kampagne rettet mod voksne ufaglærte. Et af initiativerne i projektet er at motivere virksomheder til at opkvalificere deres ufaglærte medarbejdere til at blive faglærte. Projektet forventes at få den afledte effekt, at der inden for industriens område etableres flere praktikpladser til voksne elever. Udviklingsudvalg for procesindustri/if er løbende i dialog med de godkendte skoler/luu vedr. det praktikpladsopsøgende arbejde, herunder aktiviteter målrettet specifikke delbrancher. 3. En konkret og tidsfæstet angivelse af de handlinger udvalget vil iværksætte i forhold til de opgaver, som er fastsat i erhvervsuddannelseslovens 43, stk. 2. Industriens Uddannelser gennemfører en oprydning blandt de virksomheder, der er registreret som godkendte praktiksteder, således at de virksomheder, som ikke har gjort brug af godkendelsen de sidste 5 år får fjernet godkendelsen. Det vil betyde, at praktikpladssøgende og konsulenter i højere grad kan målrette deres henvendelser i forhold til virksomheder, som er hhv. uddannelsesaktive og ikkeuddannelsesaktive. Industriens Uddannelser vil fremadrettet sende data til skolerne og LUU om nygodkendte virksomheder, der ikke er blevet uddannelsesaktive 6 måneder efter deres godkendelse. Dette med henblik på, at skole og lokale uddannelsesudvalg kan lave en ekstra praktikpladsindsats i forhold til disse virksomheder. 6

23 Bilag 2. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2016 Sagsnr.: V.571 Forventet omfang af redegørelse og handlingsplan Redegørelsen (punkt 1-4) bør normalt ikke overstige to/tre sider og kan efter behov suppleres med links og/eller bilag, fx om analyser og prognoser og evalueringer, som udvalget eller andre har stået for. Handlingsplanen (punkt 5) bør være konkret og normalt ikke overstige en side og kan ligeledes suppleres med links og bilag. Frist for indsendelse elektronisk til Undervisningsministeriet 21. september 2015 til mail-adressen 7

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker Redegørelsens omfang

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2016 Det faglige udvalgs navn: Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS) Dato: 21. sept. 2015 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2016

Udviklingsredegørelse for 2016 Udviklingsredegørelse for 2016 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: Den 21. september 2015 Udviklingsredegørelse for 2016 for erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

REFERAT AF MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Tirsdag den 6. Oktober kl. 9.30-16

REFERAT AF MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG Tirsdag den 6. Oktober kl. 9.30-16 Den 3. november 2015 CSH/SJU DI-repræsentanter: Kurt Thuesen Ulrik Laugesen VAKANT 3F-repræsentanter: Tina Christensen (Næstformand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Afbud fra: Niels

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Beklædning 25. august 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Bilag 1. Skabelon udviklingsredegørelserne for 2018 Overfladebehandler Sagsnr.: 16/11155 Bilag 4 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2018 Det faglige udvalgs navn: Dato:25-09-2017 Udviklingsudvalg for

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug September 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til produktionsgartner Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 85 96 98

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør UDDANNELSESNÆVNET UDD0-9-33179 Det faglige Udvalg for Uddannelsen inden for Oplevelsesområdet 18. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Fitnessinstruktør Nøgletal 2011

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg

Notat BILAG 1. 25. september 2015. EUX erfaringer fra andre faglige udvalg BILAG 1 25. september 2015 csh Notat EUX erfaringer fra andre faglige udvalg Sekretariatet har undersøgt erfaringer med EUX hos andre faglige udvalg, som også har små erhvervsuddannelser. Der er indhentet

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media Det Faglige Udvalg for Digital Media 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Digital media Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 56 60 69 pr. 31/12

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker Metalindustriens uddannelsesudvalg 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Bådmekaniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 14 19 20 pr. 31/12

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen September 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal 2009 2010 2011 32 34 37 Sagsnr.: 130.43K.391 BILAG 1 Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser 21. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2015 Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice 12. september 2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2011 2012

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 476 af 17/04/2015 om uddannelsen til procesoperatør.

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces

Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) 19. september 2014 Sagsnr.: 013.01S.391 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Automatik og proces Nøgletal 2011 2012 2013 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent

Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Det faglige udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelsen Sept. 2010 Udviklingsredegørelse 2011 for erhvervsuddannelsen til hospitalsteknisk assistent Nøgletal 2007 2008 2009 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI

Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PROCESINDUSTRI København den 15. april 2016 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Kurt Thuesen David Jensen Ulrik Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Mogens Lassen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 19. april 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 19. april 2012 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Leif Kloster Kurt Thuesen David Jensen LEDIG 3F-repræsentanter: Claus Eskesen (formand) Flemming Kristensen Mogens Lassen Poul Erik Faarkrog,

Læs mere

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet

Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Velkommen til konference 2014 Skuemesterhvervet Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl. 10.00 10.15 Reformen - et kort oplæg om ændringer særligt

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet

Fitnessinstruktøruddannelsen Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Fitnessinstruktøruddannelsen 17 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet Indhold 1 Uddannelsens indhold... 3 1.1 Struktur... 3 1.1.1 Adgangskrav til Grundforløbet... 3 1.1.2 Fag på

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0

cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC 0 I I INDUSTRIENS cj~=5l)enjyaske IInnAMM IC LY- Haandværkerskole LUU PLAST tj flø FORRETNINGSORDEN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Plast Den jydske Haandværkerskole Nedsættelse Det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune

PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune PARTNERSKABSAFTALE mellem Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole (Tæbyvej), UU:center Syd og Brøndby Kommune Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN København juni 2017 JHU Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Torsdag den 15. juni 2017 Udvalgsmødet starter hos EUC Lillebælt Teknikervej 2, 7000 Fredericia DI-repræsentanter: Christine

Læs mere

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning

Referat af MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR DET POSTALE OMRÅDE Mandag 16. december fra 10:00-14:00 hos 1. Indledning København den 10. april 2014 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Bodil Agnete Christensen Louise Milo Referat af MØDE I

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere