Indholdsfortegnelse. Indledning VEU Center Nordsjælland... 3 Mission for VEU Center Nordsjælland... 4 Vision for VEU Center Nordsjælland...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning... 3. VEU Center Nordsjælland... 3 Mission for VEU Center Nordsjælland... 4 Vision for VEU Center Nordsjælland..."

Transkript

1 Udbudspolitik 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 VEU Center Nordsjælland... 3 Mission for VEU Center Nordsjælland... 4 Vision for VEU Center Nordsjælland... 4 VEU Center Nordsjællands strategiske mål for Organisering... 5 Grundlag for udbud af Arbejdsmarkedsuddannelser m.v VEU Centrets samlede udbud af AMU (arbejdsmarkedsuddannelser)... 6 Pharmakon a/s... 6 Humanica... 6 Erhvervsskolen Nordsjælland / Erhvervsakademiet Nordsjælland... 6 Målsætning for VEU Centrets udbud af AMU... 7 Behovsafdækning... 7 Udbudsprincipper... 7 Principper for udlægning og udlicitering... 8 Prispolitik... 8 Erhvervsskolen Nordsjælland... 9 Det geografiske dækningsområde for Erhvervsakademiet Nordsjælland... 9 Samarbejde udlægning af uddannelser Målsætning for Arbejdsmarkedsuddannelser i Handel og Kontor, Ledelse, Personlig udvikling og Kvalitet Industriområdet Transport og Logistik Bygge- og anlæg Metalskolen Kokkeskolen Rengøring og serviceområdet Pharmakon a/s Medicinalindustrien Bilag 1:

3 Indledning Denne udbudspolitik er beskrevet således, at den omfatter det samlede uddannelsesudbud og -politikker hos udbydere af Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i Nordsjælland. Årsagen hertil er, at uddannelsesudbyderne pr. 1. januar 2010, har indgået et tæt og forpligtende samarbejde i VEU Center Nordsjælland - omkring det strategiske udbud af arbejdsmarkedsuddannelser i Region Hovedstaden. Der er pr. 1. januar 2010 oprettet i alt 13 VEU Centre over hele Danmark. Formålet med disse centre er at sikre et bæredygtigt udbud af uddannelser til samtlige dele af Danmark samt sikre et koordineret samarbejde omkring vejledning og rådgivning om uddannelsesaktiviteter overfor virksomheder og deres medarbejdere. VEU Centrene er bl.a. reguleret gennem følgende lovgivning: Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Lov nr af 30/11/2009) Bekendtgørelse om VEU-centre og centerråd (Undervisningsministeriet ) Derfor vil både Erhvervsakademiet Nordsjælland, Pharmakon a/s og Humanica i det følgende beskrive udbuddet indenfor AMU. Udbudspolitikken vil dog fortsat skulle godkendes af den enkelte institutions bestyrelse. VEU Center Nordsjælland VEU Center Nordsjælland består af følgende udbydere af uddannelser: Pharmakon a/s, Social og sundhedsskolen Humanica, Erhvervsskolen Nordsjælland og VUC Nordsjælland. VUC Nordsjælland udbyder dog ikke Arbejdsmarkedsuddannelser, og derfor ikke underlagt krav om udarbejdelse af en udbudspolitik. Uddannelsesudbydernes mål er, at være regionens kvalificerede uddannelsespartnere og imødekomme såvel den enkelte medarbejders som virksomhedernes behov for efteruddannelse og strategisk udvikling af kompetencer. For at sikre dette sker i det daglige, har vi professionelle konsulenter, der opsøger vores kunder, og løbende er i dialog med såvel medarbejdere som ledere i regionens virksomheder. Rådgivning og vejledning om uddannelse, er vores indgang til drøftelse af medarbejderudvikling såvel med virksomhedens ledelse som dens medarbejdere. Men vi mener også, at dialogen med virksomhederne udvikler uddannelserne, og sikrer de er i overensstemmelse med de forventninger et dynamisk arbejdsmarked og erhvervsliv har til undervisningssektoren. De tre AMU udbydere og VUC Nordsjælland vil gennem samarbejdet bidrage til, at mennesker fastholder og udvikler deres personlige og faglige kompetencer gennem livslang læring. Vi vil i samarbejde med den enkelte person anerkende de eksisterende kompetencer og give merit for uddannelse, der hvor den praktiske erfaring og viden modsvarer de formelle krav i vores uddannelser. Derfor ser vi os som entreprenører, der i samspil med virksomheden, fastlægger uddannelser horisontalt og vertikalt i virksomheden, og vi vil bidrage til at sikre, at de rette uddannelsesaktører varetager denne relevante uddannelse og undervisning. På baggrund af dette samarbejde har uddannelsesudbyderne fastsat pejlemærker for det videre arbejde, gennem hhv. mission og vision: 3

4 Mission for VEU Center Nordsjælland VEU Center Nordsjælland tilbyder målrettet og opsøgende rådgivning, samt afdækning af kompetenceudviklingsbehov for virksomheder og medarbejdere. Vi skal gennem et forpligtende og strategisk samarbejde koordinere almene og erhvervsrettede uddannelsesindsatser. Vi skal skabe synergi mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik og skabe strategiske samarbejder. Vision for VEU Center Nordsjælland Med udgangspunkt i dialog, erhvervsrettet vejledning og strategisk uddannelsesrådgivning, vil vi tilbyde kompetencegivende uddannelser og kurser, der skaber værdi for virksomheden og for det enkelte menneske. VEU Center Nordsjælland vil tilrettelægge uddannelser så vores kursister opnår faglige, sociale og personlige kvalifikationer, der bidrager til at gøre dem til kompetente borgere i fremtidens samfund. Vi vil fremstå som et dynamisk og udviklingsorienteret VEU Center, der er attraktivt for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere. Vi vil indgå strategiske samarbejder med andre uddannelsesudbydere for at dække så bredt, koordineret og kvalificeret som muligt, i forhold til kundernes behov. Vi vil etablere gode markedsrelaterede kompetencer gennem en høj produktkvalitet - og fleksibelt imødekomme erhvervslivets aktuelle og kommende behov. VEU Center Nordsjællands strategiske mål for 2011 Gennem én indgang (VEU Center Nordsjællands koordinerede rådgivnings- og vejledningssamarbejde) til samarbejdet, vil uddannelsesudbyderne bidrage til, at mennesker styrker og udvikler deres personlige og faglige kompetencer gennem livslang læring. Vi vil i samarbejde med den enkelte person anerkende de eksisterende kompetencer og give merit for uddannelse, der hvor den praktiske erfaring og viden modsvarer de formelle krav i vores uddannelser. Derfor ser vi os som uddannelsesentreprenører, der i samspil med virksomheden og den enkelte medarbejder, fastlægger uddannelser horisontalt og vertikalt i virksomheden. I dette arbejde vil vi bidrage til at sikre, at de rette uddannelsesaktører involveres i den relevante uddannelse og undervisning. Skolerne i VEU Center Nordsjælland har gennem de seneste 4-5 år arbejdet med det specifikke mål, at tilgodese arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske behov for kompetenceudvikling på de lokale/regionale arbejdsmarkeder indenfor udbudsområderne. Dette mål vil vi fortsat prioritere gennem et samordnet og koordineret vejlednings- og rådgivningsarbejde i VEU Center Nordsjælland. Et særligt fokus for 2011 vil være på de medarbejdere, der fortsat har behov for at styrke deres kompetencer indenfor det danske sprog. Dette fokus vil blive koordineret med andre uddannelsesinstitutioner i region Hovedstaden, m.h.p, at lære af hinanden og udvikle nye måder at bringe AMU og Forberedende Voksenundervisning (FVU) i et tæt samspil. Her spiller såvel ledere som undervisere på de enkelte uddannelsesinstitutioner en væsentlig rolle, hvis målet skal nås, og der skal skabes flere ambassadører indenfor området. Værktøjer som IKV (individuel kompetence vurdering) og screening af basale færdigheder, vil 4

5 være nogle af midlerne til at nå målet om at få flere deltagere i kombinerede FVU og AMU forløb. Der vil endvidere, i regi af VEU Center Nordsjælland, blive fokuseret på små og mellemstore virksomheder, og de medarbejdere der har en korterevarende uddannelsesbaggrund. Især for disse virksomheder er det vanskeligt, at tilrettelægge uddannelse, og fastholde at deres medarbejdere deltager heri. Arbejdet med denne opgave vil foregå i regi af et projekt, som er påbegyndt med starten af 2010 og som fortsætter til Projektet finansieres af midler fra EU Socialfond og Regionale midler. Projektets mål er bl.a. at etablere en ekstern HRD (Human Resource Development) enhed, der kan varetage det specifikke fokus på dette segment af virksomheder. Formålet hermed er bl.a. at rette virksomhedernes og medarbejderens fokus mod at skabe værditilvækst for virksomheden og forbedre den enkelte medarbejders fortsatte ansættelighed, gennem aktiv involvering i og om kompetenceudvikling. Herudover vil projektet arbejde med metodeafdækning og udvikling indenfor det pædagogiske område, i et tæt samarbejde med partner virksomheder. Et væsentligt fokus i de kommende år, vil være rettet mod behovet for at videndele, videnformidle, metodeudvikle m.h.p. at styrke samspillet mellem voksen- og efteruddannelsesindsatsen og den regionale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling. For at bidrage til denne videnformidling og skabe debat, vil VEU Center Nordsjælland sætte aktiviteter i værk, sammen med relevante aktører, som sætter fokus på arbejdsmarked, uddannelse og erhverv i regionen. VEU Center Nordsjælland vil etablere partnerskaber med virksomheder i regionen. Partnerskaberne vil tage udgangspunkt i de strategiske kompetenceudviklingsbehov for den enkelte, for at nå såvel den enkeltes som virksomhedens udviklingsbehov og muligheder. Men de skal også bidrage til at gøre os alle klogere og fokusere på best practice, der hvor ting virkelig lykkes i samarbejde. VEU Center Nordsjælland vil i forhold til målgruppen af ledige, fortsætte et tæt samarbejde med A-kasser, erhvervsråd, brancheorganisationer, sprogskoler og jobcentre omkring systematisk vurdering af den enkeltes kompetencer, m.h.p., at give den enkelte mulighed for at forbedre sin ansættelighed og eventuelt give merit for allerede erhvervet viden og erfaring i forhold til et evt. uddannelsesforløb. Organisering VEU Center Nordsjælland er juridisk placeret hos Erhvervsskolen Nordsjællands bestyrelse. Skolens bestyrelse skal på samarbejdets vegne indgå forpligtende udviklingskontrakter med Undervisningsministeriet, samt sikre afrapporteringer heraf gennem årlige evalueringer af målene og resultaterne. Bestyrelsen nedsætter endvidere et Centerråd, der består af øvrige uddannelsesudbydere indenfor voksen- og efteruddannelsesområdet, fx VUC og sprogskoler, men også af andre aktører indenfor beskæftigelse og erhverv. Centerrådets medlemmer kan ses i bilag 1. Grundlag for udbud af Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Grundlaget for udbuddet af uddannelser og kurser indenfor EVE er Lov om arbejdsmarkedsuddannelse m.v., som har til hovedformål, at: Bidrage til at afdække, vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt. 5

6 Give voksne muligheder for en forbedring af såvel erhvervskompetencen, som den personlige kompetence, gennem opnåelse af grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. VEU Centrets samlede udbud af AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) De tre uddannelsesinstitutioner i samarbejdet er hver især godkendt til en række arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Samtlige uddannelser indeholdes i en Fælles Kompetence Beskrivelse (FKB), som er branchespecifikke og målrettet særlige uddannelsesbehov indenfor givne brancheområder. Disse FKB er med tilhørende uddannelsesmål kan og skal udbydes af den enkelte skole. Dette udbud ser pr. 1. januar 2011 således ud: Pharmakon a/s FKB nr. FKB titel Geografisk dækning 2784 Produktion af medicinalprodukter Udbydes nationalt Humanica FKB nr. FKB titel Geografisk dækning 2222 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne 2223 Socialpsykiatri og fysisk og psykisk handicap 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge 2688 Patientrelateret service på sygehusene Erhvervsskolen Nordsjælland / Erhvervsakademiet Nordsjælland FKB FKB titel Geografisk dækning Bygge- og anlægsopgaver i lettere 2209 materialer 2221 Personbefordring med bybus og rutebil Udbydes i regionerne Hovedstaden og Sjælland 2224 Vejgodstransport Offentlig forvaltning og sagsbehandling Svejsning og termisk skæring i metal 2679 Rengøringsservice Madfremstilling - restaurant, kantine 2689 og catering 6

7 2715 Grundkompetence lager & terminal 2720 Redning Udbydes i regionerne Hovedstaden og Sjælland Udbydes i regionerne Hovedstaden og Sjælland 2728 Grundkompetence chauffør gods 2732 Lastbilkran Arbejdets organisering ved produktion i industrien 2752 Mad til grupper med varierede behov 2778 for ernæring Udbydes i regionerne Hovedstaden og Sjælland 2784 Produktion af medicinalprodukter Udbydes nationalt 2791 Administration Målsætning for VEU Centrets udbud af AMU Behovsafdækning Uddannelsesplanlægning og kompetenceafklaring afdækkes bl.a. ved: - Dialog og koordination med Jobcentre, erhvervsråd, faglige organisationer og brancheerhvervsorganisationer. - Partnerskaber og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder. - Centerrådet, skolernes bestyrelser/ledelse og medarbejdere ved skolerne - Uddannelsesudbydernes lokale uddannelsesudvalg (LUU). - Opsøgende arbejde og dialog med virksomheder omkring kompetenceudvikling og erhvervsudvikling. - Obligatorisk tilbud om screening af kursisternes læse-, stave-, regne- og ITfærdigheder. - Kompetencevurdering (Individuel Kompetence Vurdering (IKV) og Real Kompetence Vurdering (RKV)). Udbudsprincipper Udbuddet af arbejdsmarkedsuddannelser rettes mod kortuddannede, faglærte og ufaglærte personer. Skolernes udbudsforpligtigelse sikres ved, at vi samarbejder med andre AMU udbydere. Udbuddet af Arbejdsmarkedsuddannelser m.v. fordeles således, at der udbydes fastlagte kurser i en rullende planlægning, et halvt/helt år frem i tiden, primært målrettet enkeltpersoner. Størstedelen af de kurser som VEU Centrets aktører samlet udbyder, foregår dog i et tæt samarbejde med virksomhederne, omkring deres forventninger og behov for uddannelser. Dette sker ved, at konsulenter dagligt er i kontakt med virksomheder, der har brug for opfølgning på og sparring omkring kompetenceafklaring, uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling. 7

8 Gennem de tre uddannelsesudbydere i VEU Center Nordsjællands koordinerede markedsføring, understøttes de overordnede målsætninger og krav i den lokale, regionale og nationale beskæftigelses- og uddannelsespolitik, samt Lov om Åbenhed og gennemsigtighed. Markedsføringen gennemføres og understøttes bl.a. via: - Erhvervsakademiet Nordsjællands hjemmeside Humanicas hjemmeside og Pharmakons hjemmeside Brochurer og kataloger - Konsulenter og undervisere - Annoncering i dagblade, aviser, fagblade eller andre medier - Gennem positiv omtale fra vores kursister - Gennem samarbejdspartnere: Jobcentre, a-kasser, udvalg, bestyrelse o.l. - Informationsmøder, messer, inspirations- og temadage. Ved prioritering af uddannelsesudbuddet vil aktiviteter til fastholdelse af beskæftigede blive højt prioriteret. Kompetencevurdering (IKV/RKV) samt uddannelsesplanlægning vil blive anvendt som et grundlæggende redskab for både den enkelte deltager og virksomhed, inden der igangsættes uddannelse. Herudover vil screening af basale færdigheder indenfor læse/stave-, regne- og IT/Engelsk færdigheder, blive tilbudt deltagere på en Arbejdsmarkedsuddannelse, idet det er et ønske at anspore den enkelte, der ønsker at forbedre sine kompetencer på dette område, til at indgå i yderligere uddannelse, som fx FVU. AMU skolerne henviser herefter til VUC Nordsjælland, eller til den nærmeste udbyder af FVU. Principper for udlægning og udlicitering Principperne for udlægning (mellem skoler) og udlicitering (mellem skolen og en privat udbyder) bygger på en målsætning om, at inddrage eksterne aktører på de områder, hvor der vil være en særlig økonomisk og kvalitativ gevinst for uddannelsesudbuddet. Udbyderne i VEU- Center Nordsjælland vil i begge tilfælde sikre samarbejdet kontraktsligt, m.h.p. at tydeliggøre en klar ansvars- og kompetencefordeling i forhold til de aktiviteter der udliciteres. Prispolitik Fleksibel afholdelse - tillæg til normprisen Ved rekvirerede kurser, hvor udbyderne i samarbejde med rekvirenten tilrettelægger kursusforløbet under hensyntagen til lokale ønsker, dækkes ekstraomkostningerne af rekvirenten. Uddannelsesudbyderen fremsender kontrakt på de rekvirerede forløb, hvori det specificeres, hvad ekstra omkostningerne dækker fx dobbeltlærer, kørsel e.l. Betaling for uopfyldte hold Ved rekvirerede kurser tager beregningsgrundlaget udgangspunkt i et minimum deltagerantal pr. hold (fremgår af udbyderens hjemmeside). Rekvirenten kan sikre sig at kurset gennemføres med et lavere deltagerantal mod at betale for de tomme pladser op til den angivne holdstørrelse. Tillægsbetalingen specificeres i kontrakten. Afgift for udeblivelse Der opkræves betaling fra arbejdsgiveren eller en selvstændig erhvervsdrivende i det tilfælde, at en medarbejder, arbejdsgiver eller den selvstændige erhvervsdrivende udebliver på kursets første dag eller frameldes senere end en uge inden kursets første dag. 8

9 Ved udeblivelse fra kursets første dag betales kr for kurser med en varighed til og med 37 timer og kr for kurser med en varighed på mere end 37 timer. Ved framelding mindre end en uge før kursets første dag betales kr for kurser med en varighed til og med 37 timer og kr for kurser med en varighed på mere end 37 timer. Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis udbyderen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder holdet ikke længere er rentabelt for skolen. I følgende tilfælde fritages arbejdsgiveren for at betale afgift: Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding er lovligt forfald Hvis arbejdsgiveren erstatter den udeblevne eller frameldte medarbejder med en anden medarbejder - senest på kursets anden dag. Hvis uddannelsen aflyses af udbyderen. Hvis en arbejdsgiver har betalt tillægsbetaling for afholdelse af kurset, der aflyses på foranledning af udbyderen. Erhvervsskolen Nordsjælland Erhvervsskolen Nordsjælland udbyder i regi af Erhvervsakademiet Nordsjælland, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i et tæt samspil med erhvervslivet og regionens virksomheder. Erhvervsakademiet Nordsjælland er Region Hovedstadens største udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og erhvervsrettede kurser. Erhvervsakademiet Nordsjælland dækker et bredt område af uddannelser og kurser, der modsvarer regionens behov og forventninger. For at tilgodese brancher, som er kendetegnet ved en relativ lille efterspørgsel, har vi i 2008 etableret brancheskoler. På denne måde kan skolen fortsat imødekomme virksomhedernes uddannelsesbehov indenfor de fagspecifikke, tekniske områder, som er repræsenteret gennem skolens Erhvervsuddannelser (EUD). Erhvervsakademiet Nordsjælland har gennem de seneste 3 år etableret en del partnerskaber omkring vores uddannelsesrettede samarbejde med virksomheder i regionen. Disse partnerskaber giver længerevarende og mere dybdegående kendskab til virksomhedens strategier og strukturer, og sikrer fokus på en fortsat udvikling af medarbejdere gennem uddannelse. Vores formidling binder teori og praksis sammen med det formål at gøre undervisningen vedkommende og meningsfuld. Vi flytter gerne undervisningen til virksomheden, hvis det er det der skal til, for at skabe kompetenceudvikling og værditilvækst for virksomheden og dens medarbejdere gennem praksisnær læring. Det geografiske dækningsområde for Erhvervsakademiet Nordsjælland Det geografiske opland for Erhvervsakademiet Nordsjælland er, for langt de fleste uddannelser, Region Hovedstaden. Kundegrundlaget er meget nuanceret, hvilket skyldes det brede, faglige udbud af Arbejdsmarkedsuddannelser, som koordineres ift. udbuddet og efterspørgslen. Erhvervsakademiet Nordsjælland udbyder både uddannelser lokalt, regionalt og nationalt for at imødekomme kundernes efterspørgsel og ønsker om koordination. På området for Indtægtsdækket Virksomhed (IV) afholdes uddannelserne, der hvor kunderne ønsker dem afholdt. 9

10 Samarbejde udlægning af uddannelser Erhvervsskolen Nordsjælland har udlægningsaftaler vedr. undervisning og uddannelsesforløb med en række skoler i Danmark. På fremgår hvilke uddannelser der samarbejdes om. Følgende skoler udlægger undervisning til Erhvervsskolen Nordsjælland i 2011: Teknisk Erhvervsskole Center - TEC Aarhus Tekniske Skole Handelsskolen København Nord Skive Tekniske Skole Københavns Tekniske Skole Niels Brock Erhvervsskolen Nordsjælland udlægger i 2011 undervisning til: Bornholms Erhvervsskole Handelsskolen København Nord CELF TUC Roskilde Tekniske Skole Målsætning for Arbejdsmarkedsuddannelser i 2011 Handel og Kontor, Ledelse, Personlig udvikling og Kvalitet På dette område arbejder Erhvervsakademiet Nordsjælland markedsorienteret i forhold til virksomheder og medarbejdere i som uden for regionen. Området, som er efterspørgselsstyret, omfatter procesorienteret undervisning indenfor Ledelse og organisation, Kvalitet, Human Resource Development (HRD), Kommunikation, Økonomi, Regnskab og IT. En stor del af denne undervisning tager udgangspunkt i en indledende Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Der udbydes praksisnære uddannelsesforløb til før- og mellemledere inden for såvel offentlige som private virksomheder, dog kun i den region, skolen er godkendt til at udbyde uddannelsen. Opkvalificering og kompetenceudvikling for team er også et væsentligt område inden for HRD uddannelserne. Målgruppen søges i denne sammenhæng blandt de kortuddannede faglærte og ufaglærte indenfor produktion og service brancherne. Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette område: 2617 Offentlig forvaltning og sagsbehandling 2618 Administration Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2011: 47 % Forventet udlicitering i procent heraf: 50 % Industriområdet Der er fortsat et behov i hovedstadsregionen for opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere indenfor Medico industrien og dens følgevirksomheder, om end der kan spores en vigende efterspørgsel. Erhvervsakademiet Nordsjælland har indrettet et professionelt voksenundervisningsmiljø, indenfor Medico området i et tæt samarbejde med Laborantskolen i Nordsjælland. Dette 10

11 medfører, at vi i højere grad kan imødekomme efterspørgslen på opkvalificering af arbejdskraft til såvel Medico industrien som til underleverandører og øvrige virksomheder med tilknytning til industrien. Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende FKBer inden for området: 2680 Arbejdets organisering ved produktion i industrien 2784 Produktion af medicinalprodukter EUD: 1145 Industrioperatøruddannelsen Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2011: 12 % Forventet udlicitering i procent heraf: 30 % Transport og Logistik Transportområdet er generelt et område med stor efterspørgsel på folk med grundlæggende faglige og almene kompetencer. Området er gennemreguleret af en lang række lovbestemte krav til kørekort og certifikater til ansatte inden for området. En del af de kursister der uddanner sig indenfor dette område, er ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Denne målgruppe forventes at være vigende i Skolen etablerede pr , grundforløbet indenfor Transport og Logistik. Årsagen er øget fokus på uddannelsen, idet Erhvervsskolen Nordsjælland pr blev godkendt til at udbyde erhvervsuddannelsen for Redderne, med speciale i Ambulance. Denne uddannelse afholdes i et tæt og koordineret samarbejde med social- og sundhedsskolen Humanica. Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette område: 2221 Personbefordring med bybus og rutebil 2224 Vejgodstransport 2715 Grundkompetence lager & terminal 2720 Redning 2728 Grundkompetence chauffør gods 2732 Lastbilkran EUD: Redder uddannelsen Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2011: 25 % Forventet udlicitering i procent heraf: 5 % Bygge- og anlæg Erhvervsakademiet tilbyder en bred vifte af kurser og efteruddannelsesmuligheder inden for bygge- og anlægsområdet til både faglærte og ufaglærte - lige fra lovpligtige sikkerhedskurser til særligt tilrettelagte kursusforløb for den enkelte virksomhed. Kurserne målretter sig håndværksvirksomheder i regionen og har i 2010 været fokusområde i samarbejde med andre skoler, forbund og brancheorganisationer, mhp. at fremme uddannelsesmønstret blandt medarbejdere, i en række branche områder indenfor FKBen. Erhvervsakademiet Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette område: 2209 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2011: 5 % Forventet udlicitering i procent heraf: 0 % 11

12 Metalskolen Efteruddannelsen indenfor dette område, vil foregå på Teknisk Skole, i sammenhæng med skolens ungdomsuddannelser på Milnersvej 48 i Hillerød. Efterspørgslen er vigende. Erhvervsskolen Nordsjælland har følgende FKB er inden for dette område: 2650 Svejsning og termisk skæring i metal Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2011: 1 % Forventet udlicitering i procent heraf: 0 % Kokkeskolen Inden for dette område udbydes en række kurser i sammenhæng med uddannelserne på Teknisk Skole, Milnersvej 48 i Hillerød. Inden for fødevarehygiejne efterspørges kurser i basishygiejne, lovpligtig fødevarehygiejne med certifikat og egenkontrol. Kurserne henvender sig til kunder i nærregionen. Der udbydes herudover køkkenfaglige uddannelser som både henvender sig til institutionskøkkener inden for sygehuse, plejehjem, kantiner, dag- og døgninstitutioner, ældrecentre og leve- bo miljøer. Herudover er det et mål i 2011, at skabe yderligere fokus på de private aktører i branchen. Erhvervsskolen Nordsjælland har følgende FKBer inden for dette område: 2689 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering 2778 Mad til grupper med varierede behov for ernæring Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2011: 5 % Forventet udlicitering i procent heraf: 50 % Rengøring og serviceområdet Erhvervsskolen Nordsjælland tilbyder Serviceassistentuddannelsen for rengøringsassistenter og portører på regionens sygehuse. Uddannelserne vedrørende Rengørings- og Hospitalsserviceassistenter foregår på Teknisk Skole, på Milnersvej 48 i Hillerød Rengøringsservice Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2011: 5 % Forventet udlicitering i procent heraf: 0 % Pharmakon a/s Pharmakon er et uddannelses- og konferencecenter, som har det mest omfattende udbud af effektiv og praksisnær kompetenceudvikling i farmaceutisk faglighed. Vi formidler teori, så det er let at forstå, og med varieret brug af metoder, der rammer de forskellige måder at lære på. Vi inddrager deltagernes hverdag i kursusaktiviteten og omsætter teori til praksis i vores GMP-træningsfaciliteter. Pharmakon har en fast stab af uddannelseskonsulenter med en farmaceutisk-faglig baggrund, som har kompetencer indenfor den farmaceutiske industri og beslægtede industrier såsom fremstilling af medicinsk udstyr, API, råvarer, etiketter og emballage samt sygehusapoteker, rengøringsfirmaer og kontraktlaboratorier. Vi afholder årligt ca. 200 efteruddannelseskurser fordelt på alle målgrupper i medicinalindustrien operatører, teknikere, kemikere og ledere. Vores kursusflade fastlægges i tæt 12

13 samarbejde med uddannelsesudvalg med repræsentation fra myndigheder på medicinalområdet samt industrien. Målsætning for Arbejdsmarkedsuddannelser i 2011 Medicinalindustrien Pharmakon s AMU kurser afholdes i vores konferencecenter på Milnersvej 42, hvor der er professionelle rammer med fokus på læring såvel i teori som ved praktisk træning i vores GMP faciliteter. Efter ønske og behov kan der også arrangeres indkvartering af deltagerne. Vi udbyder følgende kurser, som hele tiden opdateres med sidste nyt på området: Medicinalindustriel produktion GMP styret produktion GMP-brush-up operatører, i ny version hvert år Fremstilling af sterile lægemidler Fremstilling af steril batch Tabletfremstilling Betjening af Tabletfremstillingsanlæg For øvrige kurser har vi indgået samarbejdsaftale med de andre godkendte udbydere af FKB 2784 Produktion af medicinalprodukter Forventet rammeforbrug i 2011: 100% Forventet udlicitering i procent heraf: 0%rmakon a/s materiale afventes 13

14 Bilag 1: Centerrådet består af følgende stemmeberettigede medlemmer: Erhvervsskolen Nordsjælland (VEU Center skole): Direktør Helge Andersen (formand for centerrådet) Hotel Hillerød, Milnersvej 41, 3400 Hillerød Humanica: Anne Marie Hestehave, FOA repræsentant (næstformand for centerrådet) FOA, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød Pharmakon: Afdelingsleder René Holm, (Bestyrelsen for Pharmakon) H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby VUC Nordsjælland: Direktør Jesper Rasmussen Tulipanvej 4, 4330 Hvalsø Følgende personer er medlem (tilforordnede) centerrådet: Handelsskolen København Nord: Niels-Jørgen Holm, uddannelses- og arbejdsmarkedschef Helsingørsgade 27 D, 3400 Hillerød Nordisk Staal A/S: Jan Sørensen, adm. direktør Industrivej 25-27, 3300 Frederiksværk Helsingør Kommune Christian Saggau, 1. viceborgmester Stengade 59, 3000 Helsingør Novo Nordisk Mogens M. Poulsen, direktør Sandtoften, Virum Jobcenter Allerød Jane Gottlieb, jobcenterchef Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Sprogcenter Nordsjælland Thorkil Dam, souschef Milnersvej 41 C, 3400 Hillerød 3F Region Hovedstaden Steen Larsen, Regions konsulent 14

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland

Udbudspolitik 2015. VEU-center Nordsjælland Udbudspolitik 2015 VEU-center Nordsjælland Koordineret samarbejde mellem: Pharmakon a/s Handelsskolen København Nord, Social og sundhedsskolen SOPU HF & VUC Nordsjælland VUC Lyngby ndledning Erhvervsskolen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Udbudspolitik 2014 VEU-center Fyn

Udbudspolitik 2014 VEU-center Fyn Udbudspolitik 2014 VEU-center Fyn Side 2 af 11 Indledning Denne udbudspolitik omfatter det samlede uddannelsesudbud og -politikker hos udbydere af Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt udbud hos HF & VUC

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Baggrund Bestyrelsen for HANSENBERG har i henhold til vilkårene for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) fastlagt udbudspolitikken

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008 - 1 - Silkeborg Tekniske Skole Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2008 Udbudspolitik STS 20088 1 - 2 - Silkeborg Tekniske Skoles udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik 2015. For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2015 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 -

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Baggrund og formål De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i Videre nu udbyder erhvervsrettet

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Udbudspolitik SOPU 2013 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik SOPU 2013 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik SOPU 2013 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Kursusafdelingen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kursusafdelingens mål 4 Politik for afdækning af lokale og regionale uddannelsesbehov

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- NELSE Århus Social og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben Uddannelse. Formålet

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Udbudspolitik for VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2017 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2017 for EUC Nordvest Udbuds- og udliciteringspolitik 2017 for EUC Nordvest EUC Nordvest ønsker gennem udbudspolitikken for 2017 at afspejle, hvilke politikker og beslutninger der ligger til grund for skolens udbud af erhvervsrettet

Læs mere

VEU- center Øst og Øerne

VEU- center Øst og Øerne VEU- center Øst og Øerne Indhold VEU- center Øst og Øerne... 1 1. Indledning... 2 2. Uddannelser indenfor VEU-center Øst og Øerne... 2 3. Udbud... 3 4. Fokusområder i 2014... 4 5. Bevillingsmæssige prioriteringer...

Læs mere

Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole

Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole Bilag 4.1 Udbudspolitik vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Københavns Tekniske Skole Udformet i henhold til krav om udbudspolitik vedrørende voksen- og efteruddannelser på erhvervsskolerne

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- INDHOLD I UDBUDSPOLI- UDBUDSGODKENDELSE SAMARBEJDE MED ØV- POLITIKKEN TIKKEN Bilag nr. 51.5.1. Bestyrelsesmødet 15.12.15. UDBUDSPOLITIK 2016 FORMÅL MED UDBUDS- POLITIKKEN Formålet med udbudspolitikken er at informere kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om skolens

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse

Udbudspolitik 2013. Strategi for kurser og efteruddannelse Udbudspolitik 2013 Randers Social- og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben uddannelse. Udbudspolitikken er udarbejdet

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE).

Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). Udbudspolitik for SOSU Fyn 2017 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder og samarbejdspartnere om, hvilke overvejelser

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College

Udbudspolitik For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Udbudspolitik 2017 For KompetenceSilkeborg Fusion mellem Kursusafdelinger Teknisk Skole Silkeborg og Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen for Silkeborg Business College Godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH Godkendt på bestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING INDHOLD I UDBUDSPOLITIKKEN

UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING INDHOLD I UDBUDSPOLITIKKEN UDBUDSPOLITIK 2017 INDLEDNING SOSU Østjylland er en fusion af SOSU Aarhus og Social- og sundhedsskolen i Silkeborg. Der er således tale om en ny institution, der overtager AMU-skolegodkendelserne fra SOSU

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015 Indhold AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2015... 1. Udbudsgodkendelser til AMU... 2. Geografisk område... 3. Politik for afdækning af de regionale

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Den jydske Haandværkerskole

Den jydske Haandværkerskole Udbudspolitik 1. Formål Formålet med udbudspolitikken er at informere s kunder, samarbejdspartnere og øvrige interessenter om strategien for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse indenfor

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

TECs Udbudspolitik 2017 Voksen- og efteruddannelse

TECs Udbudspolitik 2017 Voksen- og efteruddannelse TECs Udbudspolitik 2017 Voksen- og efteruddannelse Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2016... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder... 3 Afdækning af arbejdsmarkedets

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 for Social- og sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2014 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere

TECs Udbudspolitik 2016 Voksen- og efteruddannelse

TECs Udbudspolitik 2016 Voksen- og efteruddannelse TECs Udbudspolitik 2016 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 14.12 2015 Indholdsfortegnelse... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2016... 3 Geografisk dækning...

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse (VEU) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 1. Indledning Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU) udbyder erhvervsrettet voksen-og efteruddannelse

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013

VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning. Vejle 14. januar 2013 VEU-centrene i Syddanmark Akut-pakkens uddannelsesordning Vejle 14. januar 2013 De 4 syddanske VEU-centre VEU-center Syd Kommuner: Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder VEU-center Fyn Kommuner: Odense,

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Region Midtjylland Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og voksenuddannelsescentrene i regionen Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 8 Regionshuset Viborg Regional

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen

UDBUDSPOLITIK 2014. Kursus- og Udviklingsafdelingen UDBUDSPOLITIK 2014 Kursus- og Udviklingsafdelingen 1 Indhold Grundlaget for udbudspolitikken... 3 Udbudsgodkendelse og dækningsområde... 3 Strategier for efteruddannelser... 4 Behovsafdækning... 4 Prioritering

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION

DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen åbnede konferencen om Beskæftigelsesreformen. DIALOG, SAMARBEJDE OG KOORDINATION Beskæftigelsesreformen er vedtaget, og lovgivningen er på plads. Nu gælder

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2015 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2015 For at bidrage til at

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning

Udbudspolitik. Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Udbudspolitik 2014 Voksen- og efteruddannelser på Social & SundhedsSkolen, Herning Gullestrupvej 10-12 7400 Herning Tlf. 9627 2929 info@sosuherning.dk www.sosuherning.dk Indhold: 1. Indledning 2. Skolens

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse

Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser og Lov om Åben Uddannelse Udbudspolitik 2015 Social og Sundhedsskolen i Silkeborg, er en del

Læs mere