Et klart "JA" og hvad så? Fragtmanden på. På besøg i Sverige Randers Fragtcentral 24 timer. Danske Fragtmænds Medarbejderblad. Tema: Vidt omkring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et klart "JA" og hvad så? Fragtmanden på. På besøg i Sverige Randers Fragtcentral 24 timer. Danske Fragtmænds Medarbejderblad. Tema: Vidt omkring"

Transkript

1 Danske Fragtmænds Medarbejderblad Nr. 10 maj 2010 Tema: Vidt omkring Fragtmanden på Læsø generalforsamling Et klart "JA" og hvad så? På besøg i Sverige Randers Fragtcentral 24 timer 01

2 INDhold Charlotte K. Velling Ansvarshavende redaktør 3 4 Leder: Tid til forandringer Imponerende enighed Kære Kollega. Med temaet Vidt Omkring har Fragtbrevets udsendte haft den store fornøjelse at udforske organisationen og geografien. Vi har blandt andet været på Læsø, i Sverige samt en tur med natruter på Fyn. Jeg vil personligt gerne sige tusind tak til Stig Hansen, chauffør hos Alstrup Transport A/S, som jeg fik lov at følge om formiddagen den 24. marts i Århus. Vi har begge prøvet at arbejde udenlands. Vi fik derfor en snak om de værdier, der trak os tilbage til Danmark, og om hvorfor Danske Fragtmænd er en god arbejdsplads. Og det var en fornøjelse at se en ambassadør, der var så vellidt hos kunderne. Jeg fik fanget Stig med kameraet i nogle hverdagssituationer, og vi har også modtaget billeder mange andre steder fra til vores 24-timer i Danske Fragtmænd reportage. Mange tak for dem det er spændende at se, hvordan arbejdsdagen former sig forskellige steder i Danske Fragtmænd! Med Fragtbrevet ønsker vi at formidle de gode historier fra hele landet og give en indsigt i hverdagen for medarbejdere med forskellige opgaver. Så husk at give os et praj, hvis I har en god historie fra den virkelige fragtverden for uanset tema vil vi altid gerne vidt omkring. Ha en god og sikker arbejdsdag Et rungende JA Hvad siger kunderne... Noter Tema: Vidt omkring Øens Fragtrute Succes med express fart Pionerer i Pippi-land 24 timer Sol og motionsglæde Aftaleadministrationen aftaler Chauffører på det store lærred Noter Nu følger vi nordstjernen Billig containertømning Danske Fragtmænd by night Fragtbrevet nr Tekst og redaktion: Charlotte Velling (ansvarshavende redaktør), Tanja Boe Zander, Lone Folke Bendstrup, Henriette Kjærholm Aagaard og Mette Gosmer. Grafisk produktion: Mette Gosmer. Fotos: Charlotte Velling, Lone Folke Bendstrup, Tanja Boe Zander og Mette Gosmer. 2 Fragtbrevet Oplag: eksemplarer. Næste Fragtbrev udkommer i september Danske Fragtmænd A/S, Tomsagervej 18, 8230 Åbyhøj, T , På forsiden: Brian Thomsen fra Øens Fragtrute på havnen i Østerby. nr. 10 maj 2010

3 03 Tid til forandringer Vi har i Danske Fragtmænd haft stort fokus på, hvorledes vi kunne styrke fragtmandssystemets konkurrencekraft i forhold til den nuværende situation. Den økonomiske krise, som uændret giver store problemer i transportbranchen på grund af det store fald i godsmængderne, har ikke gjort behovet mindre for at effektivisere fragtmandssystemet snarere tværtimod. Det er derfor glædeligt, at ejerkredsen på generalforsamlingen den 24. april 2010 med et massivt flertal stemte ja til bestyrelsens forslag om at gennemføre en tilpasning af den nuværende rute- og terminalstruktur, og kun 5% stemte nej. Der bliver tale om en proces med det formål at konsolidere godset via et antal knudepunkter. Tilpasningen sker på frivilligt basis og efter forhandlinger med de relevante ruter. Målet er især, at der kommer mere gods på bilerne i udkørselsfasen til modtagerne. Mere gods på bilerne og flere forsendelser pr. modtager skal sikre en rationaliseringsgevinst på over 100 mio. kr. om året, når tilpasningen er tilendebragt om et til to år. Det er ikke tanken, at der i forbindelse hermed skal lukkes et stort antal terminaler. Derimod forventes det, at nogle af de mindre terminaler skal overgå til ruterne for at sikre en optimal godshåndtering i området. Den nye struktur vil give fragtmandssystemet en styrket konkurrenceevne og hermed forhåbentligt også en større fremdrift i de kommende år såvel til gavn for ejerkredsen som vores mange erfarne og dygtige medarbejdere i Danske Fragtmænd A/S. Og så skal vi alle sammen huske på uden forandring ingen fremtid. Med venlig hilsen Kjeld Frederiksen

4 Generalforsamling 2010: Modernisering af Danske Fragtmænds rute- og terminalstruktur Imponerende enighed i Danske Fragtmænds ejerkreds Kaffen var nybrygget, morgenmaden klar og fragtmændene var mødt talstærkt op på Hotel Opus i Horsens, hvor det blå flag med de røde hjul var hejst i dagens anledning. Den 24. april 2010 lagde hotellet lokaler til den ordinære generalforsamling i Danske Fragtmænd a.m.b.a. af 1990 samt Fragtmænd Holding A/S. Det blev en forholdsvis kort generalforsamling, men ikke desto mindre en af de hidtil vigtigste i Danske Fragtmænds historie. Forslag om omstrukturering Dagsordenen for generalforsamlingen den 24. april indeholdt et meget vigtigt forslag om en omstrukturering af rute- og terminalnettet. Målet med omstruktureringen er at forbedre produktiviteten og effektiviteten af fragtmandssystemet, samt at sikre, at vi fortsat kan levere en høj kvalitet i hele landet. Der blev lyttet opmærksomt til beretninger fra bestyrelsen, direktionen og revisoren. Individuelle møder sikrede, at alle blev hørt Grunden til forslaget blev lagt allerede på den ekstraordinære generalforsamling i 2009, hvor det blev vedtaget at igangsætte arbejdet med at undersøge vilkårene for en strukturændring. Op til generalforsamlingen har Kjeld A. Frederiksen afholdt møder med samtlige ruter. At alle var blevet hørt på forhånd gav sig udslag i en historisk kort generalforsamling, idet ikke en eneste havde behov for at drøfte forslaget yderligere, efter at det var blevet fremlagt og motiveret af ledelsen. For alvor gang i udviklingen Beslutningen om strukturændringerne blev også vedtaget med et overvældende flertal - 94% af de fremmødte stemte for forslaget. Det må siges at være noget af en tillidserklæring, og det viser, at indhold og timing er gået op i en højere enhed: I ejerkredsen er der enighed om, at forandringer er nødvendige. Fragtmandssystemet står og falder med ruterne Kjeld A. Frederiksen, administrerende direktør Processen starter nu Beslutningen på generalforsamlingen er startskuddet i den proces, der forventes at komme til at løbe over de kommende år. Selskabet Danske Fragtmænd Transport A/S er allerede stiftet, og tilpasning af udvalgte ruter er igangsat. Ændringer i rutenettet betyder også, at der vil ske ændringer i terminalstrukturen, så der bliver en række knudepunkter, det vil sige strategisk placerede fragtterminaler, og dertil en række mindre satelitterminaler, drevet af Danske Fragtmænd eller af ruter. I dag driver Danske Fragtmænd 22 fragterminaler fordelt over hele Danmark. Løsningen medfører således ikke, at der forsvinder et stort antal terminaler. 4 Fragtbrevet Der blev foretaget flere afstemninger ved generalforsamlingen. nr. 10 maj 2010

5 05 Fragtmandssystemet har vist den nødvendige robusthed i krisen Frank Nørgaard, bestyrelsesformand Fakta fra generalforsamlingen Forslaget om at ændre på rute- og terminalstrukturen blev vedtaget med 94% stemmer for. Kjeld A. Frederiksen er udnævnt til koncerndirektør for Danske Fragtmænd. Den siddende bestyrelse blev genvalgt. 1. september 2010 tiltræder nye og yngre kræfter i bestyrelsen for Danske Fragtmænd A/S. mål for 2010 er at opnå en højere indtjening via rationaliseringer samt højere fragtpriser.

6 sø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8 d 9560 Hadsund 9560 Hadsund 9560 Hadsund 9560 Hadsund 9560 Hadsu org 8800 Viborg 8800 Viborg 8800 Viborg Herning 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning ndborg 5700 Svendborg 5700 Svendborg astrup 2630 Taastrup 2630 Taastrup 2630 Taastrup 2630 Taastrup 2630 Taastrup 2630 Taastrup 2630 Taast n 6900 Skjern 6900 Et Skjern 6900 Skjern rungende 6900 Skjern 6900 Skjern 6900 Skjern 6900 JA Skjern 6900 Skjern 6900 Skje Ribe 6760 Ribe 6760 Ribe 6760 Ribe 6760 Ribe 6760 Ribe 6760 Ribe 67 g 7160 Tørring 7160 Tørring 7160 Tørring 7160 Tørring 7160 Tørring 7160 Tørring 7160 Tørring 7160 Tørring Ejby 5592 Ejby 5592 Ejby 5592 Ejby 5592 Ejby 5592 Ejby 5592 Ejby 5592 Ejby 5592 Ejby 5220 Odense SØ 5220 Odense SØ 5220 Odense SØ 5220 Odense SØ 522 Ved generalforsamlingen d 24. april 2010 tog Fragtbrevets udsendte tempera- Hobro 9500 Hobro 9500 Hobro 9500 Hobro 9500 Hobro 9500 Hobro 9500 H turen på beslutningen om at vedtage den nye rute- og terminalstruktur. Der var bred opbakning til beslutningen, men ikke desto mindre var der delte menin Langå 8870 Langå 8870 Langå 8870 Langå 8870 Langå 8870 Langå 8870 Langå 8870 Langå 887 ger om baggrunden, konsekvenserne og mulighederne for den nye struktur. nders 8900 Randers 8900 Randers 8900 R 900 Rudkøbing 5900 Rudkøbing 5900 Rudkøbing 5900 Rudkøbing 5900 Rudkøbing 5900 akse 4640 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse 464 Flemming Werner Jensen, j 8530 Hjortshøj 8530 Hjortshøj 8530 Hjortshøj 8530 Hjortshøj 8530 Hjort SAX-TRANS ApS ensted 8722 Hedensted Jeg 8722 har været i systemet Hedenste i 31 år, og jeg er vant til, at der er lige så mange meninger, som der er mennesker. Jeg havde derfor 0 Ulfborg 6990 Ulfborg 6990 Ulfborg 6990 Ulfborg 6990 Ulfborg 6990 Ulfborg 6990 Ulfborg Spentrup 8981 Spentrup 8981 Spentrup 8981 forventet Spentrup del uenighed, 8981 men det glæ- Spentrup der mig meget at konstatere, at der er Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 860 vilje til forandring. Denne rationalisering 0 Langeskov 5550 Langeskov 5550 Langeskov 5550 Langeskov 5550 af rutenettet Langeskov er rigtig 5550 god for Langeskov systemet på 5550 La nd 7190 Billund 7190 Billund 7190 Billund 7190 Billund 7190 Billund den 7190 lange Billund bane, 7190 fordi det Billund vil hjælpe 7190 til at Billund 71 1 Glumsø 4171 Glumsø 4171 Glumsø 4171 Glumsø 4171 mindske Glumsø vores 4171 omkostninger Glumsø og på 4171 den Glum måde øge vores konkurrenceevne. 200 Slagelse 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4200 by 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Lås ing 6000 Kolding 6000 Kolding 6000 Kold Fur 7884 Fur 7884 Fur 7884 Fur 7884 Fur 7884 Fur 7884 Fur 7884 Fur 788 Horsens 8700 Horsens 8700 Horsens 8700 Horsens 8700 Horsens 8700 Horsens 8700 Horsens 8700 Horsens Thisted 7700 Thisted 7700 Thisted 7700 Thisted 7700 Thisted 7700 Thiste Rønne 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rø ing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4 jerg 6700 Esbjerg 6700 Esbjerg 6700 Esbj Peter Sørensen, Regionsdirektør for region Midt Asnæs Beslutningen 4550 Asnæs i dag giver 4550 ro til Asnæs at arbej-455de. Alt for meget har stået stille alt for Hans Jørgen Pedersen, Asnæs 4550 Asnæs 4550 Asnæs 4550 Asnæs 4550 Asnæs 4550 As 8230 længe Åbyhøj og ventet på 8230 udfaldet i Åbyhøj dag Åbyhøj Ommersyssel 8230 Godstransport Åbyhøj 8230 Åbyhøj 823 lland Nu 4500 kan vi Nykøbing se fremad! Jeg Sjælland er ikke i tvivl 4500 Nykøbing Sjælland Jeg synes, 4500 at det Nykøbing var godt at Sjælland se så stor 4500 Nykøbing Sjællan ve 7800 om, at Skive Danske 7800 Fragtmænd Skive 7800 kommer Skive 7800 Skive 7800 opbakning Skive 7800 til strukturændringerne. Skive 7800 Skive Jeg 7800 Skive 7800 Skive 780 styrket ud af processen på baggrund v Fyn 5863 Ferritslev Fyn 5863 Ferritslev havde Fyn da gerne 5863 set lidt Ferritslev mere debat i Fyn 5863 Ferritsle af de synergier, vi kan skabe. Det er Give selvfølgelig 7323 ikke Give noget, 7323 der lige Give sker 7323 Give 7323 Give 7323 Give 7323 Give 7323 Give 7323 Giv i morgen vi må tage det i tempi jle 7100 Vejle 7100 Vejle 7100 Vejle 7100 men det er virkelig positivt, at forslag. Men generelt er jeg meget positivt fragt- indstillet. mændenes opbakning er så massiv. salen, så vi havde en fornemmelse af, om alle syntes, at det er et rigtig godt 7130 Juelsminde 7130 Juelsminde 7130 Juelsminde 7130 Juelsminde 7130 Juelsminde 71 sø 9940 Læsø 9940 Læsø 9940 Læsø 9940 Læsø 9940 Læsø 9940 Læsø 9940 Læsø 9940 Læsø 9940 Læs 0 Gistrup 9260 Gistrup 9260 Gistrup 9260 Gistrup 9260 Gistrup 9260 Gistrup 9260 Gistrup 92 ande 7330 Brande 7330 Brande 7330 Brande 7330 Brande 7330 Brande 7330 Brande Ringe 5750 Ringe 5750 Ringe 5750 Ringe 5750 Ringe 5750 Ringe Middelfart 5500 Middelfart 5500 Middelfart 5500 Middelfart 5500 Middelfart 5500 Middelfart 5500 Mid Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 vst Brovst 9460 Brovst 9460 Brovst 9 rup 7470 Karup 7470 Karup 7470 Karup 7470 Karup 7470 Karup Fragtbrevet 7470 Karup nr maj Karup

7 305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø 8305 Samsø nd 9560 Hadsund 9560 Hadsund 9560 Hadsund 9560 Hadsund 9560 Hads 8800 Viborg 8800 Viborg 8800 Viborg 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning 5700 Svendborg 5700 Svendborg 5700 Sv rup 2630 Taastrup 2630 Taastrup 2630 Taastrup 2630 Taastrup 2630 Taastrup 2630 Taastrup 2630 Taastrup rn 6900 Skjern 6900 Skjern 6900 Frank Skjern Nørgaard, 6900 Skjern 6900 Skjern 6900 Skjern 6900 Skjern 6900 Skjern J. Nørgaard Petersen A/S 60 Ribe 6760 Ribe 6760 Ribe 6760 Ribe 6760 Ribe 6760 Ribe Som formand for bestyrelsen var det 0 Odense SØ 5220 Odense SØ 5220 Odense SØ 5220 Odense SØ dejligt at se den massive opbakning, 60 Tørring 7160 Tørring 7160 Tørring der var 7160 til det Tørring forslag, som 7160 bestyrelsen Tørring 7160 Tørring 7160 Tørring 7160 Tørring 5592 Ejby 5592 Ejby 5592 Ejby havde 5592 lagt frem. Ejby Det viser, 5592 at det Ejby store 5592 Ejby 5592 Ejby 5592 Ejby flertal kan se, at store forandringer er obro 9500 Hobro 9500 Hobro 9500 Hobro 9500 Hobro 9500 Hobro nødvendige. Ikke mindst for at opretholde den kvalitet, som vores kunder kræver. Samtidig fik vi, med de yngre 0 Langå 8870 Langå 8870 Langå 8870 Langå 8870 Langå 8870 Langå 8870 Langå 8870 Langå kræfter i den nye bestyrelse i A/S et, anders 8900 Randers 8900 Randers påbegyndt det generationsskifte, som Rudkøbing 5900 Rudkøbing vi står 5900 overfor Rudkøbing i koncernen Rudkøbing 5900 Rudkøbing 0 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse 4640 Fakse shøj 8530 Hjortshøj 8530 Hjortshøj 8530 Hjortshøj 8530 Hjortshøj d 8722 Hedensted 8722 Hedensted 990 Ulfborg 6990 Ulfborg 6990 Ulfborg 6990 Ulfborg 6990 Ulfborg 6990 Ulfborg 6990 Ulfborg 8981 Spentrup 8981 Spentrup 8981 Spentrup 8981 Spentrup 8981 Spentr 0 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg Kenneth Hansen, ngeskov Salgschef 5550 Langeskov for region Sjælland 5550 Langeskov 5550 Langeskov 5550 Langeskov 5550 Langeskov 90 Billund 7190 Billund 7190 Billund 7190 Billund 7190 Billund 7190 Billund 7190 Billund 7190 Billund Jeg ser det som et tiltag, der frem- sø 4171 Glumsø 4171 Glumsø 4171 Glumsø 4171 Glumsø 4171 Glumsø 4171 Glumsø tidssikrer Danske Fragtmænd. De Slagelse kommende 4200 ændringer Slagelse styrker vores 4200 Slagelse 4200 Slagelse 4200 Slagelse konkurrencedygtighed og sikrer, at vi by 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby 8670 Låsby også bliver i stand til at imødekomme ing de fremtidige 6000 kundekrav, Kolding der venter 6000 Kolding 6000 Kold os. En beslutning, som den fragt- Lars Jensen, mændene har truffet i dag, giver en Godstransporten Kolding 700 Horsens hed. Den beslutning, der er truffet i dag, 8700 Horsens 8700 Horsens 8700 Horsens 8700 Horsens 8700 er meget Horsens vigtig 8700 for os, Horsens og jeg er godt tilfreds med udfaldet. Vi er ikke en af 4 Fur øget 7884 tro på Fur virksomheden 7884 som Fur hel Fur 7884 Fur 7884 Fur 7884 Fur 7884 Fur d 7700 Thisted 7700 Thisted 7700 Thisted 7700 Thisted 7700 Thisted de største virksomheder i systemet, nne 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rønne 3700 Rønn så vi regner ikke med at komme til at mærke de store ændringer lige nu. 990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing 4990 Sakskøbing Det vil komme senere hen i processen. erg 6700 Esbjerg 6700 Esbjerg 6700 Esbje næs 4550 Asnæs 4550 Asnæs 4550 Asnæs 4550 Asnæs 4550 Asnæs 4550 Asnæs 4550 Asnæs 0 Åbyhøj 8230 Åbyhøj 8230 Åbyhøj 8230 Åbyhøj 8230 Åbyhøj d 4500 Nykøbing Sjælland 4500 Nykøbing Sjælland 4500 Nykøbing Sjælland 4500 Nykøbing Sjælland 0 Skive 7800 Skive 7800 Skive 7800 Skive 7800 Skive 7800 Skive 7800 Skive Jørgen 7800 Skive Palle, 7800 Skive Paul Rossen, Palle s Fragt & Autokraner A/S Rossen Transport Med mine 44 år i systemet kan jeg e 7323 Give 7323 Give 7323 Give 7323 Give 7323 Give 7323 Give 7323 Give 7323 Give v Fyn 5863 Ferritslev Fyn 5863 Ferritslev Fyn 5863 Ferritslev Fyn 5863 Ferritsle Jeg synes godt om se, at et ja er den eneste løsning. beslutningen, men Vejle 7100 Vejle 7100 Vejle 7100 Vi kan simpelthen Vejle ikke konkurrere det er svært at med det set-up, som vi har i dag. Jeg tror, at vi kan opnå en bedre sige, hvad kon- 30 Juelsminde 7130 Juelsminde 7130 Juelsminde sekvenserne bliver 7130 Juelsminde sortering 7130 af godset Juelsminde og nedbringe ø 9940 Læsø 9940 Læsø 9940 Læsø 9940 Læsø helt 9940 konkret. Læsø Jeg har 9940 Læsø 9940 mankomeldingsprocenten Læsø 9940 Læsø betydeligt 9260 med Gistrup den nye struktur Gistrup 60 Gistrup 9260 Gistrup 9260 Gistrup 9260 været Gistrup positiv hele 9260 Gistrup vejen, for jeg synes Brande 7330 Brande 7330 Brande 7330 Brande 7330 Brande Med 7330 en mere Brande generel 7330 forståelse Brande jo, det er nødvendigt, at 5750 der sker Ringe 5750 Ringe 5750 for gods og fragtbreve vil alt blive 50 Ringe 5750 Ringe 5750 Ringe Ringe mere optimalt. delfart 5500 Middelfart 5500 Middelfart 5500 Middelfart noget nyt indenfor 5500 Middelfart 5500 Middelfart 5500 Middelfar systemet. Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 5672 Broby 460 Brovst 9460 Brovst 9460 Brovst B 470 Karup 7470 Karup 7470 Karup 7470 Karup 7470 Karup 7470 Karup 7470 Karup

8 Hvad siger kunderne egentli Er kunderne tilfredse med vores leveringer, hvor ofte bruger de os og hvor ofte bruger de samtidig vores konkurrenter? Hvor loyale er vores kunder, og hvor kan vi forbedre vores service til dem både når det gælder de kunder, vi allerede har og dem, som vi gerne vil have? Det er en række af de spørgsmål, som en ny kundetilfredshedsundersøgelse sætter fokus på i Danske Fragtmænd. Vi tog temperaturen I foråret 2010 blev det besluttet at tage temperaturen på kundernes opfattelse af samarbejdet med Danske Fragtmænd ved en omfattende tilfredshedsundersøgelse. Analysebureauet DMA/Research foretog undersøgelsen i marts, og tilbagemeldingen fra dem var umiddelbart, at de aldrig tidligere har set så tilfredse kunder. På en skala fra et til fire, hvor fire er meget tilfredsstillende, var der ingen tilfredshedsscore lavere end tre, og det må jo siges at være et positiv signal til Danske Fragtmænd her i disse krisetider. Chaufførerne scorer toppoint Når det gælder service og kontakt til kunderne, er det chaufførerne der scorer toppoint. 96% af kunderne modtager levering på daglig basis, og i mange tilfælde er det den samme chauffør, der kommer hos kunden hver dag. Den personlige kontakt mellem chauffør og kunde er altså et vigtigt element i den service, som Danske Fragtmænd tilbyder vores kunder: - Det er selvfølgelig positivt, men det betyder også, at vi skal vedblive med at have fokus på chaufførernes rolle som ambassadører i forhold til kunder og kunders kunder. De er jo i mange henseender Danske Fragtmænds ansigt udadtil, siger Kjeld Frederiksen. Loyale kunder, der vælger kvaliteten først Kundetilfredshedsundersøgelsen viste generelt, at Danske Fragtmænds kunder er meget loyale: 69 procent har anvendt Danske Fragtmænd i over seks år, og heraf har 16 Hvad er vi rigtig gode til? chaufførerne får toppoint kunderne er glade for serviceniveauet og den daglige kontakt med chaufførerne. Kunderne er meget tilfredse med rutenettet, vores pålidelige og stabile leveringskvalitet samt bestillingssystemet. Vi er gode til at fastholde vores kunder langt de fleste, 69% har været kunder hos os i mere end seks år. Anvendte transportydelser Og hvad så med prisen? otte ud af ti kunder betragter Danske Fragtmænds pris som konkurrencedygtig ud fra en samlet betragtning Fem ud af ti kunder mener, at de i høj grad får value-for-money meget få kunder mener, at de kun i ringe grad får value-for-money 8 Fragtbrevet nr. 10 maj 2010

9 09 g om... Danske Fragtmænd? procent været kunder i mere end 20 år. Når det gælder loyaliteten fra vores kunder i fremtiden, giver undersøgelsen også et fingerpeg i den positive retning: Ni ud af ti af vores kunder forventer stadig at samarbejde med Danske Fragtmænd om to år, og ni ud af ti kunder vil gerne anbefale brug af Danske Fragtmænd til andre. Ikke kun positive tilbagemeldinger Det overvejende positive resultat betyder selvfølgelig ikke, at vi i Danske Fragtmænd kan læne os tilbage og hvile på laurbærrene, hvilket Kjeld Frederiksen da heller ikke lægger skjul på: - Tværtimod! Fremtidsudsigterne i transportsektoren er stadig dystre, og vores undersøgelse blandt kunderne viser også områder, hvor forholdene helt klart kan forbedres, siger han. Nogle af de områder, hvor analysens resultater er mindre positive, er for eksempel vores IT-servicer og lagerhoteller. Her er det tydeligt, at kunderne ikke bruger Danske Fragtmænds ydelser til fulde. Da de selv efterlyser mere information og opfølgende kontakt fra vores side, er det oplagt at se indad er vi gode nok til at informere om, hvad vi kan tilbyde? Det er altså oplagte indsatsområder i fremtiden: - Det er klart, at vi nu skal bruge undersøgelsen til at se på, hvordan vi bedst understøtter vores kunders behov og tilbyder en service og nogle produkter, der passer til hverdagen ude hos dem, siger Kjeld Frederiksen afsluttende. Hvad vælger kunderne efter? Kundernes tre vigtigste kriterier ved valg af transportør er: en pålidelig og stabil leveringskvalitet et omfattende og dækkende rutenet at transportøren er fleksibel og løsningsorienteret At kunne levere til laveste pris kommer først ind på en femteplads. Samlede tilfredshed Hvor kan vi blive bedre? På nuværende tidspunkt dækker vi øjensynligt ikke kundernes fulde transportbehov otte ud af ti kunder bruger andre transportører udover os. På nær EDI og Track & Trace bruges vores IT-ydelser i meget begrænset omfang, og kun 10% af vores kunder bruger vores lagerhoteller. Flere tilkendegiver, at vores gebyrer og fakturering er ugennemskuelig.

10 Den hurtigste af de blå biler Da sæsonen startede på FDM Jyllandsringen den april, var Danske Fragtmænds røde hjul på banen, og der snurrede de hurtigt! Århusianske Christian Siepmann og teamet CS Racing stillede op til start sponsoreret af Danske Fragtmænd Express A/S, og bilen en Renault Sport Clio 2,0 16V Cup III - var selvfølgelig dekoreret i de blå og røde farver. Danske Fragtmænd Express A/S er en vigtig sponsor for teamet, og adm. direktør Carsten Appelt i er ikke i tvivl om, at det er en god investering: - Danske Fragtmænd Express A/S er et nyt selskab i Danske Fragtmænd koncernen, og Christian Siepmann er ny racerkører. Begge steder er der vilje til at gøre tanker til handling! siger han. Allerede nu er der gode omgangstider: En af Christian Siepmanns runder på Jyllandsringen blev tilbagelagt med 3. bedste tid i klassen. Læs mere på Christian Siepmann Født: 1969 Profession: Direktør i CS Rengøring Civil status: Gift, har to døtre Køb Danske Fragtmænds nye lækre løbetrøje Nu kan du få din helt egen Danske Fragtmænd løbetrøje. Trøjen er fremstillet i et let, svedabsorberede og hurtigttørrende materiale og selvfølgelig i Danske Fragtmænds blå logofarve. Trøjen koster 99 kr. og fås i størrelserne S-XL. Er du interesseret, kan du bestille trøjen hos Sarah Trøstrup Frankær på adressen Miljøzoner Fra 1. juli 2010 skal der være partikelfilter på alle Euro 3- køretøjer og ældre, hvor det førhen var på Euro 2 og ældre. På nuværende tidspunkt er der miljøzoner i følgende kommuner: København, Frederiksberg og Aalborg. Miljøzone indføres i Odense pr. 1. juli 2010 og i Århus pr. 1. september Læs mere på Miljozoner.aspx 0 Fragtbrevet nr. 10 maj 2010

11 Grib DHL-stafetten! Torsdag d. 19. august er Danske Fragtmænd tilmeldt DHL-Stafetten i Århus med 15 hold. Grib stafetten, saml fire af dine kolleger til et hold og tilmeld jer nu! Distancen hedder 5 km, både for løbe- og gåhold. Tilmelding senest d. 1. juni til: Henriette Kjærholm Aagaard, eller T Pris pr. hold 650 kr. DHL-stafetten afholdes også i Odense, Aalborg og København Kontakt nedenstående kontaktpersoner for yderligere info vedr. Danske Fragtmænds deltagelse. Aalborg: Elinor Brøndbjerg T Odense: Flemming Mortensen T Sjælland: Kennet Brinkman T Ændring i stregkodeoverførsel Der har specielt i områder med dårlig dækning været problemer med at få overført alle stregkoder fra de nye håndskannere til AS400. Når chaufføren/ terminalmedarbejderen loggede ud af håndskanneren, inden alle stregkoder var overført, hang de, indtil der igen blev logget på. Det er nu ændret således, at stregkoder også bliver overført i login-billedet, hvis der logges af, inden alle er afsendt. Chaufføren/terminalmedarbejderen gøres nu på forsiden opmærksom på, hvis der ligger ikke-overførte stregkoder, når han logger af. Stregkoderne vil blive afsendt i løbet af et par minutter, eller når håndskanneren igen har forbindelse. Beskeden vil hermed forsvinde. kursuskalender I den kommende tid afvikles følgende kurser: S21 d. 20. maj. WBS for erfarne disponenter d. 21. maj. lotus Notes for superbrugere d. 27. maj. Info 2000 d. 9. og 22. september. reklamationshåndtering (KSS) d. 20. september. cmr-loven, forretningsbet. og samarbejdsaftalen d. 16. september. Brugertilpassede Excel kurser kan tilbydes løbende. Benyt online bookingform der findes på Intranettet og i DF Bibliotek. Stolt med god grund Hos Skive Fragt A/S er de stolte for tiden. Deres chaufførlærling Mikael Reiche har været til svendeprøve hos UCH Holstebro i april, hvor han fik karaktererne 10 i teori og 12 i praktik. 12-tallet var det eneste, som blev givet på hele holdet både for chauffører og logistik/lager. Mikael fortsætter hos Skive Fragt efter endt læretid, og Danske Fragtmænd A/S ønsker tillykke med det fine resultat! 11

12 Øens Fragtrute Margrete Læsø sejler mellem Frederikshavn og Vesterø. Der læsses om på Kajen i Vesterø. Over kaffen fortæller Brian og hans kone om livet på Læsø. En kold aprilmorgen lægger den lille færge Margrete til på øen Læsø i det nordlige Kattegat. Fragtbrevets to udsendte medarbejdere kører af borde, og det samme gør den let genkendelige blå lastbil fra Danske Fragtmænd, Øens Fragtrute ApS v. Brian Thomsen. - Nå, hej jeg vidste jo slet ikke, at det var jer, jeg skulle lede efter, siger fragtmand Brian Thomsen med et stort smil, da vi indhenter ham foran færgen, hvor der læsses om til to biler. De skal rundt på øen med det gods, som han har hentet på den daglige tur til Frederikshavn tidligt om morgenen. Kundepleje på Læsø sk Øens Fragtrute i Byrum er Læsøs eneste fragtrute, og Brian Thomsen leverer stort set alle øens fornødenheder: Varer til butikkerne, bestillingsvarer til private, byggematerialer og så alt det andet, som man har brug for. Og ikke alene er den blå lastbil kendt på den lille ø, kunderne kender også Brian og hans familie, der har boet på Læsø i generationer: - Det betyder faktisk, at de forventer 2 Fragtbrevet et serviceniveau, som er noget højere end andre steder. Indbæring er for ek-sempel ikke et nyt produkt for os, det har altid været en naturlig del af kundeplejen heroppe. Til gengæld bliver du også inviteret ind til en kop kaffe og et kig på den kakkelovn, som du leverede sidst, siger Brian og fortsætter lidt mere alvorligt, at man nok også føler et lidt større ansvar, når man kender kunderne personligt. Udvidelse også til fastlandet Brian Thomsen købte Øens Fragtrute af Jytte Clausen i I 2001 overtog han Læsø Godstransport af Poul Erling Jensen, og de to virksomheder blev slået sammen til én. Samtidig kom fragtvirksomheden ind i Danske Fragtmænd. I 2008 overtog Brian Thomsen også Poul Jørgensens rute 903 mellem Frederikshavn og Aalborg. I dag har Øens Fragtrute fire medarbejdere på Læsø samt fire fordelt på Frederikshavn og Aalborg, og vognparken består af ni lastbiler og to varebiler. Ruter har den unge fragtmand nu både på Læsø og i Nordjylland, og i det hele taget er der sket meget på de sidste 10 år: - Samtidig har vi også fået tvillinger, så tiden har bestemt ikke stået stille, siger Brian med et skævt smil. Og på trods af vinterstilheden er det faktisk også svært for Fragtbrevets fotograf at fange Brian Thomsen uden en kunde i røret. Selvfølgelig har man også mærket krisen på Læsø, men foråret begynder så småt at spire, og også her er der håb forude: Brian holder sjældent fri, og mobilen ringer uden stop. nr. 10 maj 2010

13 13 Øens mælkemand Brian Thomsen henter hver anden dag mælkebilen fra Arla ved færgen fra Frederikshavn. Herefter kører han ud til øens to mælkeproducerende landmænd, henter mælken og sender derefter tankbilen tilbage med færgen til mejeriet på fastlandet. I maj begynder Læsø så småt at vågne af vinterdvalen. Restauranter og butikker fylder op på hylderne, sommerhusejerne griber til værktøjet, og i de tre sommermåneder stiger indbyggertallet på den lille ø fra omkring 2000 til Det betyder ti gange så meget fragt til øen og Brian Thomsen, Øens Fragtrute kører nærmest i døgndrift om sommeren for at fragte forsyninger til øen. Men om vinteren er der stille - Vi gør jo bare, hvad vi kan. Og det har hjulpet, at vi kører for systemets vognmænd ovre på fastlandet. Det er jo noget af det, der er fragtmandssystemets styrke: At vi har et netværk. Der læsses sydesalt, inden vi siger farvel til Brian, som skal videre rundt på øen med dagens forsyninger. Og så er der sydesaltet Efter lidt mere kaffe og en snak om livet på øen for Brian har boet her altid, undtagen lige en gang, hvor han var fire måneder i Frederikshavn siger Fragtbrevet farvel til Øens Fragtrute ved Saltsyderiet. Her skal der læsses sydesalt, som Læsø er berømt for. Og det er selvfølgelig Øens Fragtrute, der fragter denne vigtige eksportvare til fastlandet for hvem skulle ellers gøre det?

14 Succes med fart Den 1. november 2009 stiftedes virksomheden Danske Fragtmænd Express A/S, som et datterselskab under Danske Fragtmænd. Den nye virksomhed udfører ekspres- og kurerkørsel og yder assistance i det almindelige fragtsystem. Der er trængsel på ekspres- og kurermarkedet. Men administrerende direktør i Danske Fragtmænd Express, Carsten Appelt har på baggrund af analyser en strategi for at klare sig på det hårde marked. - Hvis vi skal have en bedre indtjening end vores konkurrenter, skal vi holde omkostningerne lavere. Det gør vi blandt andet ved at bruge teknologien til at minimere spildtid og kørsel med tomme biler, fortæller han. Teknologisk forspring - Vores computere viser, hvor alle biler er samt hvem, der er tættest på kunden og har været ledig i længst tid. Den bil får opgaven, og sådan minimerer vi spildtid det fungerer faktisk som taxisystemer, siger Carsten Appelt. Desuden laver computerne fremkommelighedsberegninger, når ruten skal lægges og tager højde for vejarbejde og trafikpropper. Det giver et ret præcist leveringstidspunkt. - I bund og grund handler det altid om service og ofte om hurtighed, siger Carsten Appelt. Landsdækkende på en dag Målet var fra starten en landsdækkende virksomhed. Efter en god opstart på Sjælland, opkøbtes Århusbaserede Cargo Flex i april Således blev målet opfyldt på en dag: - Ellers skulle vi have startet med en bil. Så to biler, så tre. Med købet af Cargo Flex fik vi 17 biler i Jylland på én gang, fortæller Carsten Appelt. Med opkøbet har Danske Fragtmænd Express fået flere medarbejdere, og flåden er nu på 35 biler. Desuden benyttes eksterne vognmænd, når der er tryk på - og det er der ofte i Danske Fragtmænd Express. Holdet bag Danske Fragtmænd Express Salgschef Lennard Tvede og disponent Jimmi Schwartzbach har begge tidligere arbejdet hos kurervirksomheder. Sammen med Carsten Appelt, der har været 20 år i fragtsystemet, udgør de holdet bag Danske Fragtmænd Express. Lennard har ansvaret for salg og lægger sammen med Carsten Appelt de overordnede retningslinjer for Danske Fragtmænd Express. Jimmi lægger ruter og har den daglige kontakt med kunder og vognmænd. Jimmi Schwartzbach overvåger bilernes placering på kortet. Über die Grenze... Siden 1993 har Danske Fragtmænd krydset grænsen til Tyskland Frem og tilbage over grænsen mellem Danmark og Tyskland rejser øl, sukker og andre danskproducerede varer. Først fragtes de til grænsebutikkerne i Tyskland, blandt andet af Danske Fragtmænd. Og så henter prisbevidste danskere dem hjem igen til konfirmationer, bryllupper og lignende. Men Danske Fragtmænd kører faktisk endnu længere sydpå. Hele Slesvig-Holsten og lidt til Tysklandsruten 050, der betjenes af Danske Fragtmænds egne biler, 4 Fragtbrevet strækker sig helt fra den dansk-tyske grænse ned igennem Slesvig-Holsten og videre til og med Hamborg. Forsendelser til de fleste modtagere i Slesvig-Holsten kan leveres fra dagtil-dag, og mange danske og tyske kunder booker dagligt afhentninger i Tyskland. Kunderne har vænnet sig til den gode service fra Danske Fragtmænd, og den service stopper ikke i Hamborg: Danske Fragtmænd Syds fragtterminal i Padborg har et nært samarbejde med tyske vognmænd, når der er tale om gods ud over Slesvig-Holstein. Så hvis der er paller eller pakker til det øvrige Tyskland, kan det også klares. Taler kundernes sprog De chauffører, der kører på Tysklandsruten, har ikke svært ved at forstå kunderne for de er nemlig selv tyskere! I samarbejdet med fragtterminalen i Padborg giver sproget heller ikke de store problemer, for her taler man tysk med de fire chauffører, og det er ikke noget man sådan hænger sig i: - Der kan da opstå misforståelser på grund af sproget, og der er også forskelle i de to landes arbejdskultur. Men det løser sig altid, og vi har et rigtig godt og velfungerende samarbejde med de tyske chauffører, siger Kim Johansen, der er disponent i Padborg. nr. 10 maj 2010

15 15 Pionerer i Pippi-land Danske Fragtmænd i Sverige xxx xxx Det ligger lige på den anden side af Øresund. Knap fem minutter over broen, så er man i Sverige, og alligevel kan der føles meget langt til nabofolket. Et andet sprog, en anden kultur og en bunke andre udfordringer til trods åbnede Danske Fragtmænd alligevel i 2004 kontor i Sverige og det ligger der endnu. I 2004 åbnede Danske Fragtmænd det første kontor i Landskrona, og i 2008 overtog man så de nuværende lokaler ovenpå Ekdahls Åkeri tæt ved havnen i Malmö. Bent Simoni er Area Sales Manager, iværksætter og daglig leder. Derudover er der fire ansatte på det lille kontor: Tre svenske og en dansk: - Skulle vi nå det svenske marked, var nøgleordet nærhed. I Sverige er Danske Fragtmænd-brandet langt fra velkendt. Vi har ikke den synlighed, som vi har i Danmark via de blå biler på vejene og den lange historie. Derfor har vi valgt at ansætte medarbejdere, der taler sproget og forstår kulturen. På den måde får vi hurtigere skabt en tættere relation til de svenske kunder, siger Bent Simoni. Og der er kulturforskelle mellem Danmark og Sverige, er alle på kontoret helt enige om, selvom det er lidt sværere at sætte fingeren på, hvor de ligger. Én forskel er for eksempel den service, som kunderne forventer i de to nabolande, mener Anders Hallström, Key Account Manager: - I Danmark er kunderne ligeglade med, hvorfor en vare er forsinket, de vil bare have den til tiden! I Sverige vil man gerne have en forklaring, og når man så har fået den, kan man godt acceptere en forsinkelse. Modsat tager beslutningsprocesser om for eksempel købsaftaler meget længere tid i svenske virksomheder fordi man i højere grad inddrager medarbejdere og efterstræber konsensus, siger han. Den svenske kundeportefølje tæller blandt andet virksomheder som SKF, BRIO, Statoil og Bostik HAFA, så til trods for kulturforskelle har Danske Fragtmænd Sverige alligevel fået plantet et blå-rødt flag solidt på svensk jord. Svensk for begyndere Åkeri - fragtvirksomhed Fika - holde pause med kaffe og kage Frukost - morgenmad Lunch - frokost Sopstation - losseplads Åkare - vognmand Rolig - sjov Holdet bag Danske Fragtmænd i Sverige (fra venstre): Anders Hallström, Stefan Roysson, Susanna Åkesson, Ole Skovgaard og Bent Simoni. Danske Fragtmænd i Sverige: Omsætning på godt 80 mill. kr. årligt, hvoraf 60 kommer fra gods hentet i Sverige med svenske underleverandører og spredt i Danmark, og 20 mill. kr. fra gods hentet i Danmark og fordelt i Sverige.

16 WebFragtkonsulent Charlotte Laubo indfanget af Ole Krabbe Vestergaards skarpe linse på DTC. Stilhed før storm på pakkesorteringsanlægget i Odense. Chauffør Stig Hansen demonstrerer håndskanneren. Studentermedhjælper Lene Bruun på Hovedsædet hygger sig med at få styr på statistikkerne. 6 Fragtbrevet Lav sol ved indgangen til Danske Fragtmænd Fyn. nr. 10 maj 2010 Fuld fa

17 17 Torkild Klausen på trucken på Randers Fragtcentral. I fuld sving med sorteringen i Randers. den 24. marts 2010 i Danske Fragtmænd Tilbakning hos en kunde i Århus. I sidste nummer af Fragtbrevet efterlyste vi billeder taget af jer den 24. marts 2010 og her er resultatet. En typisk dag i Danske Fragtmænd med plads til både fordybelse, hektisk travlhed, koncentration og masser af smil. Tak for dem og tak for billederne! rt på på terminalen i Odense. Receptionist Bonnie Dimmack hjælper en kunde med at blive stillet videre til den rigtige fragtcentral.

18 Sol og motionsglæde overvandt kold april-vind! Den 10. april samledes omkring 200 forventningsfulde motionister ved den store fragtcentral i Tietgenbyen, Odense for at trodse den iskolde april-vind og deltage i Danske Fragtmænd Løbet. Distancerne var på 5 og 10 km, og antallet af deltagere næsten en fordobling siden sidste år. Løb med internationale forviklinger Da startskuddet lød til Danske Fragtmænd Løbet 2010 lørdag den 10. april var det med et rekordstort antal deltagere. 200 løbere deltog i løbet, der i år blev afholdt for tredje år i træk. - Vi har knoklet for at få det hele til at klappe, ikke mindst fordi det næsten var et forhindringsløb i sig selv at få alting organiseret i år: Først modtog vi pokalerne med årstallet 2009 fint indgraveret, vores løbe t-shirts endte i Schweiz, og i stedet fik vi skjorter til IKEA i Polen! Så det er virkelig en lettelse at se det færdige resultat, siger Flemming Mortensen, løbsarrangør, kørselsleder og souschef ved Danske Fragtmænd Fyn, med et glimt i øjet. En seriøs sportsbegivenhed og en god oplevelse Løbet er vokset år for år, og udover medarbejdere fra Danske Fragtmænd deltager rigtig mange fra andre løbeklubber og virksomheder, der ser dagen både som en seriøs sportsbegivenhed og som en mulighed for at få en god fælles oplevelse. Deltagerne tæller nemlig både almindelige løbemotionister og rutinerede konkurrenceløbere og børn i alle aldre. - Samtidig håber vi selvfølgelig, at endnu flere Danske Fragtmændmedarbejdere vil deltage i fremtiden. Det er jo lidt langt at køre helt til Fyn fra Nordjylland bare for at løbe 10 km. Derfor arbejder vi også med at inkludere flere aktiviteter, blandt andet for børnene, siger Flemming Mortensen afsluttende. 8 Fragtbrevet Michael Pedersen fra Næsby Motion var fuld af gejst. nr. 10 maj 2010

19 Cyklede først fra Esbjerg Per Korntved, der til daglig arbejder på fragtcentralen i Taulov, var ikke helt sikker på om 10 km løb var nok til at dække behovet for frisk luft på sådan en blæsende dag i april. Derfor greb han resolut sin cykel, kørte fra sit hjem i Holsted kl og var i Tietgenbyen ved Odense kl i god tid til at få opvarmningen med. Selvom han måske i virkeligheden var den af deltagerne, der behøvede den mindst efter 177 km på cykel! Selv siger han Det er helt sikkert en opvarmning, der kan anbefales! Der var en fantastisk solopgang, og naturen hele vejen til Odense er superflot på denne tid af året! Måske kan Pers eksempel være inspiration til næste års løb? Alle deltagere fik et diplom, og førstepladserne gik til: Kvinde 5 km: Annika Skov, Løbsnummer 20, Placering på distance 8, Resultat 00:19:12 Mand 5 km: Thomas A. Skov, Klub: OA, Løbsnummer 115, Placering på distance 1, Resultat 00:16:59 Kvinde 10 km: Lone Simonsen, Klub: NB/Løbeexperten, Løbsnummer 227, Placering på distance 13, Resultat 00:41:59 Mand 10 km: Karsten Kjelde, Klub: OA/OGF, Løbsnummer 220, Placering 1, Resultat 00:32:46 Selvom man er gravid, kan man sagtens være med til at strække sig. Her er det Anne Krabbe (tv) og Jonna Øbro, der er i gang med øvelserne. Aftaleadministration aftaler: Ingen myoser til os! Så er det ved at være tid! lyder det fra én af medarbejderne på det lyse kontor, og mens eftermiddagssolens sidste stråler falder ind igennem de store vinduer, rejser alle sig fra de vante pladser ved tastatur og skærm for at strække lidt på lemmerne. I aftaleadministrationen på Danske Fragtmænds hovedsæde har de syv medarbejdere lavet en aftale med hinanden en aftale som de nu har holdt i godt halvandet år. I et lille øvelsesprogram på under 10 minutter får de, morgen og eftermiddag, strakt ryg, skuldre, arme og hvad der ellers belastes på en lang arbejdsdag med stillesiddende arbejde. En ændring af hverdagen Første spire til strækøvelserne blev lagt på Danske Fragtmænds medarbejderkonference i 2008, hvor snakken faldt på de spændinger og infiltrationer man let kan få, når man det meste af dagen sidder stille og arbejder ved et tastatur. Det problem kendte de fleste til, og det satte skub i tankerne om at forebygge gennem øvelser. Ikke længe efter fik aftaleadministrationschef Jonna Jørgensen fat i et instruktionsark med strækøvelser, en enkel fotokopi fra en bog, og da en ny medarbejder startede i september 2008 var det startskuddet til en ændring af hverdagen: - Det handler jo meget om at være bevidste om, hvordan vi har det med vores krop. Men også om at være gode til at holde hinanden fast på øvelserne og gøre opmærksom på, at nu er det tid, siger Jonna. Hun understreger, hvor meget det hjælper for eksempel blodcirkulationen i benene at køre bordet op og arbejde stående af og til: - Det er måske en lille ting, men det er i hvert fald noget jeg kan mærke har gjort en forskel! siger hun. Bolchebestikkelse I afdelingen er de enige om at fortsætte med øvelserne. I starten blev øvelsesarket nøje fulgt, men efterhånden har hver især fundet ud af hvilke øvelser, der passer til netop deres myoser! Og hvor det først var nødvendigt med bolchebestikkelse for at motivere, er det lille ritual nu helt indarbejdet i hverdagen og fællesskabet på kontoret. Jonna Jørgensen er ikke i tvivl om den gavnlige virkning af de daglige strækøvelser. 19

20 I baggrunden for alle optagelser kører titelsangen på ghettoblastere og bilradioer, så skuespillerne kan synge med i videoen. Chauffører på det store lærred Her kommer Danmarks smukkeste boy-band, griner en af de tre hovedrolleindehavere i ITD s Imagekampagne Udsagnet mødes med latter fra resten af bandet på vej ned af trappen hos Danske Fragtmænd Tåstrup, som lægger bygninger til kampagnens musikvideo. I gode hænder Udenfor i den kolde martsluft venter kamerahold, instruktør, og et ekstra filmhold, der laver filmen om filmen. Fragtcentralen er kulisse, 20 spritnye lastbiler er lånt fra bilforhandlere, og 37 castede medarbejdere fra hele transportbranchen er mødt op. Kent Leander fra Danske Fragtmænd Ran-ders har en hovedrolle i musikvideoens rap. Derudover deltager fire andre af Danske Fragtmænds medarbejdere i kor og statistroller. Trods ventetid mellem optagelserne er der en smittende god stemning, og deltagerne virker forbavsende trygge ved deres uvante roller: - Vi er jo i gode hænder på professionelle filmfolk. Og så har vi det faktisk også ret sjovt sammen! siger Kent Leander smilende. Faglig stolthed Direktør Jacob Chr. Nielsen, ITD, der er ansvarlig for projektet, understreger også vigtigheden af, at kampagnens deltagere er hentet fra branchen og ikke udefra: - Netop på grund af den faglige stolthed og interesse i at give branchen et bedre image har chaufførerne et helt andet engagement, end hvis vi havde hyret professionelle skuespillere, understreger han. Øvelse gør mester Deltagerne har ikke modtaget sangundervisning, udover da de indsang titelsangen i lydstudiet. Derimod skulle de øve hjemme foran spejlet forinden: - Min kone har altid holdt sig for ørerne, når jeg sang, men nu synes de derhjemme jo alligevel, at det her er lidt spændende, siger Kent Leander, der aldrig tidligere har optrådt for et publikum og selv er lidt benovet over hovedrollen. Men mon ikke han og de andre modige deltagere kan se frem til masser af ros, når kampagnen går i luften? Fragtbrevets udsendte medarbejder giver i hvert fald på forhånd seks Bogart-hatte. Erik Jensen, formand i driften, Danske Fragtmænd Taastrup, sørger for at trucks og udstyr er til rådighed samt generelt at guide filmfolk og skuespillere, der alle i dagens anledning er iklædt sikkerhedssko. Kent Leander fra Randers Fragtcentral fik lov at give den hele armen Stylist for stjernerne under optagelserne - Selvom kampagnen skal nedbryde til musikvideoen. fordomme om lastbilchauffører, er vi nødt til at style vores medvirkende, så de ligner rigtige chauffører. En læge på tv skal også helst have hvid kittel på for at ligne en rigtig læge i seernes øjne, siger stylisten Lulu Lückow, der, når hun ikke pudrer næse på chaufførerne, blandt andet er stylist på X-factor. 0 Fragtbrevet nr. 10 maj 2010

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om Danske Fragtmænds Medarbejderblad Nr. 11 september 2010 BRANDING Tema: Image Danske Fragtmænd i ord, billeder og handling Kærlighed på jobbet JAN SUNDE: Det handler om mennesker Eksperter til arbejdsmiljø

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang

Nr. 2 Marts 2010 33. årgang Nr. 2 Marts 2010 33. årgang REDDERNES Indhold LANDSKLUB REDDEREN udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil... 20 76 17

Læs mere

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3.

kr fa Hanne Boel magasinet Når faglighed og talent arbejder sammen side 4 et værdifuldt valg side 8 side 16 side 18 side 26 Nr. 3. kr fa magasinet et værdifuldt valg Nr. 3. 2011 UDDANNELSE Giver dig højere livskvalitet og mere i løn side 8 FANDT KÆRLIGHEDEN og blev cirkusprinsesse side 16 NYE FERIEREGLER lidt lettere for dig side

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG!

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG! 01 2014 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN UNDGÅR DU 6EKSAMENSANGST FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER NOVO NORDISK: Vi vil have engagerede elever, der vil prøve sig selv af og gøre en indsats TYVSTART PÅ ARBEJDSMARKEDET:

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien

11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1. håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: Dagbog FRA vm I kroatien 11. ÅRGANG MARTS 2009 NR. 1 håndboldspillernes EgEt MagaSIn Spillernyt: ung topspiller Står frem SoM homoseksuel Norsk håndboldspiller kunne ikke forliges med de små løgne og skuespil. Han synes, det er

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER:

TAG ANSVAR FOR DIT ARBEJDSLIV VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM MARTIN THORBORG, HANDLEKRAFTIG IVÆRKSÆTTER: 01 2015 f-f.dk 10 ARBEJDSGLÆDE VIGTIGE POINTER DET SKAL DU VIDE OM FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER SUND FRA 8-16: Sådan får du en sund hverdag på jobbet PIAS BEDSTE NYTÅRSGAVE: Jobtip og hurtig reaktion

Læs mere

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12

Esset. Firmaskovtur med stafet. Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10. Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland 3. årgang, September 2010 Firmaskovtur med stafet Jobbet forsvandt 6 Højt til himlen i Himmelev 10 Læger og kvalitet 12 Esset For medarbejdere i Region Sjælland

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere