Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 11. årgang nr. 4 december 2006 januar februar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftsbladet. Aktuel information om Helsingør Stift. 11. årgang nr. 4 december 2006 januar februar 2007"

Transkript

1 11. årgang nr. 4 december 2006 januar februar 2007 Aktuel information om Helsingør Stift Stiftsbladet Julebudet til dem, der bygge her i mørket og dødens skygge, det er det lys, som, aldrig slukt, jager det stigende mulm på flugt, åbner udsigten fra det lave, trøster mildelig mellem grave. Julebudet til dem, der græde, det er vældet til evig glæde. Glæd dig da kun, du menneskesjæl, stinger end ormen endnu din hæl! Favn kun trøstig, hvad Gud har givet, løft dit hoved, og tak for livet! J.Chr. Hostrup 1881 og 1884 Foto: Ulla Thorbjørn Hansen, udsigt til Melby Kirke

2 Foto: Jørgen Degn Bjerrum Kirke og samtid Af biskop Lise-Lotte Rebel Velkommen til Danske Kirkedage i Haderslev maj 2007 Landemodegudstjeneste 2006 Et kort uddrag af beretningen ved Stiftsdagen den 7. oktober 2006: Religionens og troens tid er ikke forbi! For år tilbage mente såkaldt dannede mennesker, at religionens og troens tid var forbi. Og det var ikke kun kulturradikale eller kirkekritiske kredse, der mente det. Men også mange præster og teologer talte om, at religionens tid var forbi. Der blev profeteret om, at vi går en religionsløs tid i møde. En tid, hvor oplysning, fremskridt, indsigt og videnskab ville være det, der sætter dagsordenen. Sådan sagde vi engang. Men den tid er længst ovre. I dag er det hverdagskost med indslag om religion ikke alene i de store dagblade, på forsiden og på lederplads, men også på TV. Forleden kunne vi f.eks. i TV-avisen i den bedste sendetid høre entertaineren Sigurd Barrett fortælle om dette at bede Fadervor og synge salmer sammen med sine børn. Alt sammen som den naturligste ting af verden. Et ubetaleligt reklameindslag for folkekirken! Vi er blevet fattigere Jo, vi har stadigvæk fremskridtstro - vi har videnskab - vi har masser af oplysning. Og tak for det. Men det, der er sket i de senere år er nok, at det er begyndt at blive tydeligt for os alle, at ingen af disse ting kan udfylde tilværelsen. Samtidig med at vi fik ryddet op og ryddet ud og fik gjort det af med en masse falske forestillinger - så måtte vi pludselig konstatere, at vi var blevet fattigere. At der bredte sig en tomhed - ikke bare iblandt os. Men - og det er det værste inden i os. Sådan som det gik med drengen Kaj i H.C. Andersens eventyr Snedronningen. Han, der kun ville bøje sig for alt det, der kunne forklares matematisk. Men da alting blev truende og døden var uhyggeligt nær, så var det eneste han kunne finde frem af sit forråd den lille tabel. Og det er nu for småt. Det kan et menneske ikke leve på, og da slet ikke dø på. Er det ikke det, vi er ved at indse i vort højteknologiske samfund? Indiansk visdom En gammel indianer, der repræsenterede den indianske kultur ved en udstilling et sted i Danmark, udtrykte det meget direkte. Han blev spurgt om, hvor længe hans indianske kultur kunne overleve. Stille svarede han med eftertænksomhed: Så længe et folk eller en kultur synger sine gamle sange og fortæller sine gamle historier - så vil dette folk og denne kultur også leve videre. Sådan nogenlunde sagde han. Og vi danskere står måske tilbage med en lidt flov smag i munden. For vi er vel netop et af de folk, som - uden ydre tvang, uden ydre nødvendighed, uden at der er nogen fjender, der har tvunget os til det - af os selv er hørt op med at synge vore gamle sange og salmer og fortælle vore gamle historier. Ny glæde og ny lydhørhed på vej Det er vi som sagt nok ved at opdage - her og nu. Vi har været ved at smide barnet ud med badevandet. Men det er som om, der er en ny åbenhed på vej, en ny lydhørhed. For mig at se er det som om, der er en ny glæde, som spreder sig, en glæde ved at genopdage de gamle salmer; genopdage, at vi hører til et gammelt kristent land; genopdage, at det er vore dybeste rødder, vi kommer i forbindelse med i vore kirker. Side 2

3 Inspirationsdage om spiritualitet og kristentro Fredag den søndag den 21. januar i Dr. Ferieby i Grenaa Tema: Synd og he(a)ling Under dette tema inviteres du til at være med i en proces, som er vigtig for den kristne kirke. Hvilke svar har vi til mennesker, som søger hjælp mod det, der får livet til at gå i stykker? Hvordan kan vi møde moderne menneskers håb om helbredelse, om at finde sig selv, om helhed og mening? Hvordan er forholdet mellem at hele og heale, når det drejer sig om et brudt menneskeliv? Hvordan forankres det i kirkens tradition? Programmet består både af foredrag og workshops og er sat sammen for enhver, der som ansat i kirken eller aktiv lægmand m/k allerede arbejder med eller planlægger lignende aktiviteter hjemme i sognet. Du kan læse mere om dagene, de forskellige workshops og de medvirkende samt tilmelde dig på Har du ikke internet-adgang, kan du kontakte projektkoordinator Annegrethe Jørgensen og høre nærmere på tlf / Tilmeldingsfrist er den 1. december, så du kan lige nå det! Dagene er arrangeret af Folkekirke og Religionsmøde, Kirkefondet, Danske Kirkers Råd, Landsudvalget (Areopagos, Danmark), Folkekirkens Mission, Kirkefaglig Videreuddannelse og IKON-Danmark. Omsorg manglede! I sidste nummer af Stiftsbladet var de sidste tre ord omsorg for medmennesket i sognepræst Erik Aaens beretning om præsteudveksling mellem Folkekirken og Arcot Lutherske Kirke i Syd Indien faldet ud. Redaktøren beklager fejlen. Det sidste afsnit følger her i sin helhed: Kristendommen i Indien har slået rod blandt de fattige og undertrykte kasteløse. Kirken gør et stort socialt arbejde ikke mindst i de mange skoler. Jeg tror, at udvekslingsprogrammet blev et åbent vindue både for inderne og os. Der er forskellige vilkår for kristendommen at gro i, men budskabet er det samme: Frihed og frelse i Kristus og omsorg for medmennesket. Diakoniens dag - Søndag den 4. februar altid plads til én til! Diakoni en integreret dimension i folkekirkens liv, hed den officielle rapport, som udkom i efteråret Det er en ytring, som udvalget bag Diakoniens Dag gerne vil slå et slag for bliver til virkelighed overalt i landet ved at opfordre til at sætte diakonien på dagsordenen i sognene og synliggøre den hvert år den første søndag i februar - næste gang den 4. februar 2007 med temaet: Altid plads til én til. Vi foreslår, at frivillige deltager såvel i planlægningen som afholdelsen af Diakoniens Dag, for også på den måde at synliggøre den lokale diakoni. Ved et samvær i tilknytning til gudstjenesten kan diakonien og den diakonale udfordring behandles på flere måder. Der kan være noget både for børnene og for de voksne. Udviklingen af diakonien i det enkelte sogn/provsti må være nærliggende at tage op. fra: Samvirkende Menighedsplejer, Diakonissestiftelsen, Diakonhøjskolen, Institut for Diakoni og sjælesorg og Menighedsrådsforeningen. Læs mere om diakoniens dag på: Diakoni er evangeliet omsat i praksis. Søndagens evangelieforkyndelse bliver til hverdagens gudstjeneste, når vi møder vores næste med nærvær og empati i sognets dagligstuer, væresteder, besøgstjenester, aflastningstjenester m.m. eller i en kirkeligsocial institution. Vi opfordrer de organisationer og enkeltpersoner, der arbejder med diakoni, til at stille sig til rådighed med foredrag og indlæg. Andre indslag kan være udstillinger, workshops eller drama. Arrangør: Dansk Diakoniråds udvalg for Diakoniens Dag består for tiden af medlemmer Foto: Karen Reeslev Side 3

4 Hele trosbekendelsen bæres af troen på den Opstandne Kristus Sognepræst Jan Asmussen, Farum, har grebet stafetten og skriver her om Kødets opstandelse og det evige liv Foto: Ulla Thorbjørn Hansen Dårligdom blandt præsterne? Præster vil ikke tale om det evige liv. Sådan sammenfattede Kristeligt Dagblad en nylig undersøgelse af knap 1000 begravelsestaler. Konklusionen på undersøgelsen var i sig selv ganske nuanceret. Danske præster er tilbageholdende med at modsige de pårørendes tro på gensynet umiddelbart efter døden med en eskatologisk forkyndelse af kødets opstandelse. I stedet har præsterne en rig brug af analogier og billeder, der på samme tid imødekommer de pårørendes behov for at sprogliggøre livet efter døden og undgår at konstatere for meget på et område, som ingen levende kan tale sikkert om. Men overskriften i Kristeligt Dagblad var ikke spor nuanceret, og mange af avisens læsere har sikkert læst den som vidnesbyrd om endnu en dårligdom blandt kirkens forkyndere. Trosbkendelsen er ingen spiritusprøve Nogle opfatter trosbekendelsen som en spiritusprøve, som en præst må bestå fra ende til anden, inklusive paragraffen om kødets opstandelse og det evige liv. Den opfattelse af trosbekendelsen og af præster trænger til at blive modsagt: trosbekendelsen er intet katalog for korrekt forkyndelse med livet efter døden som afsluttende paragraf. Tværtimod bæres hele trosbekendelsen af ét eneste udsagn: troen på den opstandne Kristus. Som han opstod, skal vi opstå. Og hvis hans opstandelse ikke har betydning for vores død, er hans død forgæves. Fremskridtstro eller gudstro? Troen på Kristi opstandelse og på kødets opstandelse er slet og ret sammenfaldende. Man kan derfor ikke underkende en begravelsestale, blot fordi den taler ukonkret om livet efter døden. Det afgørende er forkyndelsen af, at Kristus opstod. Som P.G. Lindhardt prægnant udtrykte det i sit berømte foredrag om det evige liv: opstandelsestro er ikke fremtidstro, men Gudstro. Evigt liv er en bekræftelse af livets rigdom Troen på det evige liv kan ikke reduceres til håbet om et bedre sted i fremtiden. Der har været historiske epoker, hvor folk har haft god grund til at imødese det evige liv med længsel. Døden blev set som befrielse fra jammerdal til glædessal, fra røvernest til englefest, fra svine-egn til Faders favn (Brorson). Mange begravelsestaler beskriver døden som en befrielse fra et utåleligt liv og trøster med udsigt til dødens fred efter sygdom og lidelse. Det tilhørende dualistiske verdensbillede understøttes rigeligt af barokkens og pietismens salmer. Alligevel mener jeg ikke, at troen på det evige liv kan reduceres til håbet om a better place. De fleste døende ville gerne blive her noget længere og ser ikke døden som gevinst, men som tab. Både levende og døde er i Guds hænder Efter min mening formuleres gudstro derfor ikke i evighedslængsel, men i yderst dennesidig bekræftelse af livets rigdom og Guds rolle i den rigdom, som den kommer til udtryk i Kristi opstandelse. Det er ikke kun de døde, der er i Guds hænder. Det er sandelig også vi levende, og opstandelsestro kan ikke adskilles fra den grundlæggende tillid til den Gud, i hvis hænder vi daglig befaler os (Luther). Hvorfor evigt liv? Hvorfor er kødets opstandelse og det evige liv så overhovedet med i trosbekendelsen? Side 4

5 Hvorfor jeg holder af at være præst For det første modsvares den empiriske kraftesløshed i vore bud på tilstanden efter døden af et tvingende behov i vores erfaring af os selv: der må være en fremtid, og der må være et sted, hvor jeg kommer hen. Om den tid og det sted må der så tales i eventyr, billeder og utopier. For det andet betyder det evige liv, at verden for os kun er det næstsidste: paradis på jord og menneskelig fuldkommenhed på jorden er udelukket. For det tredje artikulerer opstandelsestroen det enkelte menneskes uantastelige værdighed. Opstandelsestroen afslører enhver form for undertrykkelse og fornedrelse af mennesker. Uden opstandelse ville man kunne ophæve sin skyld ved at slå sin skyldner ihjel. Men i kraft af opstandelsen består skylden indtil dommen. For det fjerde understreger trosbekendelsens slutning endnu engang det, som er bærende i alle tre trosartikler: man kan ikke tænke livet ud fra noget andet end fra livet selv. Og heller ikke døden ud fra andet end livet. Budskabet, vi præster skal give videre, er vigtigt. Langt vigtigere end at stave necessary på tavlen, som jeg sagde, da jeg blev præst i stedet for at være adjunkt på gymnasiet med engelsk og kristendomskundskab som fag. Det budskab, vi præster skal give videre, kan bringe os i modsætning til gængs tankegang, til populære ideer. Det må vi bære. Det er vores opgave at forklare, hvordan Jesu ord kan tolkes i netop den nutidige sammenhæng. Det er målet, når vi læser, når vi tænker, og når vi lytter. Og som præster er vi i fokus. Jeg husker min overraskelse, da jeg skiftede job fra lærer på gymnasiet i Ballerup til præst lokalt. Pludselig var jeg blevet synlig. Og så skulle jeg flytte i embedsbolig, sælge hus og passe en større, mere besværlig have. Der var ikke nogen obligatorisk efteruddannelse dengang og dermed heller ikke et netværk af andre unge præster, så man kunne få gode råd. Men jeg havde venner på egnen, fordi jeg havde boet der en tid. Også præstekolleger, som jeg kunne spørge til råds. Det gik. Jeg lærte efterhånden. Jobbet er selvstændigt. Det er ensomt, måske, hvis man ikke har lokale kontakter. Det har jeg fået i løbet af årene. Arbejdet er meget afvekslende. Hjemmearbejdsplads meget af tiden med frihed til at planlægge store dele af arbejdet selv. Vi arbejder i høj grad som selvstændige erhvervsdrivende med den sikkerhed, at månedslønnen er der. Egen bolig har ventet og været lejet ud siden 1988, så der er jeg uhyre heldig. Alligevel mener jeg, at min daglige glæde ved arbejdet ikke kun skyldes, at jeg er fri for bekymringer vedrørende bolig den dag, jeg holder op. Arbejdet er udfordrende. Det kræver, at man får læst og tænkt. Prædikenerne skal skrives. Lagt sammen med alt det øvrige arbejde er man sikker på ikke at kede sig. Snarere skal man passe på, at man ikke bliver ramt af stress og konstant dårlig samvittighed. Ikke engang budgetudvalgsmøderne er så kedelige som at rette engelske stile hver uge. Det var en af mine bemærkninger i begyndelsen. Jeg vil endda sige, at budgetudvalgsmøderne er meget vigtige. Tit kan dagene gå med små ærgelser og med meget arbejde.get arbejde. Men overordnet må jeg sige: Jeg holder Fortsættes af mit arbejde. side 6 Side 5

6 ...fortsat fra side 5 Men overordnet må jeg sige: Jeg holder af mit arbejde. Jeg har haft nytte af den sikkerhed, vi har i ansættelsen. Den sikkerhed er jeg meget taknemlig for. Ærgrelserne viger, når man får lov til at være med ved gode, højtidelige lejligheder. Gudstjenesten er sådan en lejlighed. Antallet af kirkegængere kan krybe nedad, men når tallet så igen går lidt op, så er det alligevel et fint arbejde at være præst. Den gode vilje og den gæstfrihed, man møder i sognet, er utrolig. Man får ros for ting, man bare skal gøre. Man får tak for selvfølgeligheder. Det er forbløffende. Jeg kom fra gymnasielærerjobbet og var vant til kun kritik fra de unge. Her i sognet stillede de ældre op og sagde tak efter et sognemøde, hvor jeg bare havde gjort, hvad jeg skulle. Utroligt. En kultur, meget få stadig har adgang til. En velvilje, som er nedarvet med jobbet, og som vi ikke må sætte over styr. Den forpligter, men man får meget igen. Jeg holder af jobbet som præst og kan godt se de generende ting og de mange krav; men der er mange krav til alle veluddannede. Og vi har et samfund, der ændrer sig hurtigt. Kirken er stadig et af de rolige steder. Så lad os fortsætte med at passe vores arbejde og nyde den frihed, vi har til selv at planlægge. Og så har jeg ikke skrevet meget om formålet med jobbet. Vi er led i en kæde helt tilbage til disciplenes tid. Og budskabet, vi får lov til at bringe, er livsvigtigt. Fantastisk at vi må være med. Stiftets Ydre Missions projekt 2006 MAF - flyver for livet! Af Arne Puggaard, Landskontorleder i MAF Lille flyselskab med stor rækkevidde MAF (Mission Aviation Fellowship) er en international fælleskirkelig missionsorganisation med afdelinger i hele verden. MAF har 135 fly i mere en 30 u-lande, som hjælper lokale kirker, missionsselskaber og nødhjælpsorganisationer med flytransport af missionærer, læger og patienter. MAF s formål er at give evangeliet vinger, således at så mange mennesker som muligt i den tredje verden kan få mulighed for at høre det kristne budskab om Guds kærlighed. Hvert 7. minut døgnet rundt starter eller lander et MAF-fly et eller andet sted i verden med kurs mod en af de primitive landingsbaner, som MAF betjener. MAF fly bringer nødhjælp til en lille isoleret landsby i Tanzania. Flyene passerer over ørken, jungle, floder, bjerge eller sumpe til områder, hvor transport på landjorden er umulig eller besværlig og tidskrævende. Her er flyvning ikke en luksus, men en nødvendighed! Evangeliet får vinger MAF blev startet i England lige efter 2. verdenskrig af kristne RAF-piloter, som havde været med på bombetogter over Tyskland. De mente, at flyvemaskinerne måtte kunne bruges til andet end at sprede bomber og død. De ønskede at give evangeliet vinger ved at gøre en indsats for fattige mennesker i u-landene. I dag er 350 familier udsendt som MAF-missionærer - som piloter, flymekanikere, administrativt personale m.m. MAF beskæftiger endvidere ca. 230 lokale medarbejdere alene i Afrika. Side Side 6 6

7 Allan Conrad er udsendt af MAF Danmark til Tanzania De sørger hver dag for at bringe nødhjælp, hjælpearbejdere, læger, sygeplejersker, patienter, præster, missionærer og evangelister frem til deres bestemmelsessted. Dansk missionær i Tanzania MAF Danmark er en del af denne internationale organisation, og har til opgave at indsamle penge og finde frem til personer, der har kald, evner og uddannelse til at løse de mange opgaver i MAF. Allan Conrad er udsendt som missionær af MAF Danmark til Tanzania. Han har siden oktober 1998 haft ansvar for biler, bygninger og værksteder på MAFs flyvebase i Dodoma. Han taler flydende engelsk og swahili. Det er en stor fordel i hverdagen, hvor han står for uddannelse og rådgivning af lokale tanzanianere til at varetage arbejdet som auto- mekaniker, pedel og vagter. Bio i bushen Allan Conrad er en alsidig person. Titler som prædikant, biografdirektør og storvildtjæger er blot noget af det, der beskriver hans aktiviteter. Han elsker Tanzania, og det ligger ham stærkt på sinde, at tanzanianerne må komme til tro på Jesus Kristus. Derfor pakker han ofte 4-hjuls trækkeren med sin mobile biograf lydanlæg, videoprojektor og et kæmpelærred og kører ud til fjerntliggende landsbyer bl.a. ved Lake Mtera. Når mørket sænker sig bliver motorgeneratoren startet, og i den bælgmørke afrikanske aften med enkelte spredte bål og en tindrende stjernehimmel, bliver der blændet op for Jesus-filmen. For mange af landsbyens beboere er det første gang de hører om Jesus. MAF s formål er netop at yde omsorg overfor mennesker i både åndelig og fysisk nød i svært tilgængelige områder af verden flygtninge reddet Allan fortæller om sine oplevelser, da han var med til at redde flygtninge fra Congo. Vi var der for at evakuere flygtninge fra Bunia. Man havde brug for én, der kunne tale Swahili. Desuden skulle det være én, der kunne sætte sig i respekt, da der let kunne opstå kaos, når alle ville med på én gang. Det var folk fra kirken, som var forfulgt af nogle oprørere. De gik fra landsby til landsby og dræbte alt, hvad der var af mennesker: kvinder, børn, gamle og mænd - uanset alder. Min opgave var at sørge for, at de rigtige folk kom med de rigtige fly, og checke vægten på bagagen og folk, så det passede sammen. Vi fløj 5 gange hver dag med hvert fly. Det var en tur på ca. 40 minutter hver vej. Så vi var godt trætte hver aften, når vi kom hjem. I de dage MAF var involveret, var vi med til at redde ca mennesker. Læs mere om MAF på: Kirker og menigheder som ønsker et informationsmøde om MAF kan kontakte MAF Danmark: telefon: , Side 7

8 Brug af bibelske figurer i Nærum De besøgende i Nærum Kirke har fået et både inspirerende og farvestrålende element til julens forberedelser: En flot julekrybbe skabt af en gruppe kvindelige medlemmer i Nærum kirkes menighed. Den flittige arbejdsgruppe arbejdede på krybben gennem tre dage i november måned og fik vejledning af en såkaldt dukkeinstruktør fra Diakonissestiftelsens undervisningsafdeling Ruth Bjerrum. Ruth Bjerrum er samtidig leder af Diakonissestiftelsens sognemedhjælperuddannelse, Kirkefaglig Videreuddannelse. Af redaktør Ulla Thorbjørn Hansen Rundt i Stiftet Krybbearbejdet i Nærum har fulgt et schweizisk koncept, og Ruth Bjerrum er uddannet til opgaven på kurser i Schweiz. Det betyder bl.a., at det materiale dukkerne er gjort af, i høj grad er importeret fra Tyskland. Der er blevet anvendt sejlgarn og ståltråd, og dukkerne har blysko på, så de kan stå fast. Dukkerne har ikke ansigter og det er der en mening med, for så kan man selv sætte sine tanker på, når man betragter krybben. Sognemedhjælper i Nærum Kirke Pia Kierkegaard fortalte sidste år følgende om krybbearbejdet: I Nærum kirke har vi i løbet af december måned brugt dukkerne i forbindelse med dåb og undervisning ja sågar som inspiration til juleaften, så de har været meget nyttige. Nærum kirke fik ved påsketid lavet flere dukker, så de nu har Jesus og de 12 disciple. Og herom fortæller Pia Kierkegaard følgende: Vi brugte dukkerne skærtorsdag aften i en nadvergudstjeneste, hvor dukkerne var samlet omkring alterbordet, som vi i aftenens anledning havde rykket ned i kirken. En meget stemningsfuld og smuk skærtorsdag aften, hvor en fra menigheden læste nadverhistorien. For nærmere information om brug af bibelske figurer kan Ruth Bjerrum kontaktes på tlf , Den Danske Diakonissestiftelse, Peter Bangs Vej 1, 2000 Frederiksberg. Side 8

9 Tilbud om påskespil for børn i hele Stiftet Bistrup Kirkes påskespilsgruppe tilbyder påskespil for børn til alle sogne I Bistrup Kirke har vi vist dukkespil for børn i ca. 10 år. Vi har vist spillet både til gudstjenester, minikonfirmander og børnearrangementer i kirker rundt om i landet, fortæller Ingrid Pedersen fra Bistrup. Påskespillet varer min. Og prisen er ikke høj. Påskespilsgruppen skriver, at de kun skal have deres transportudgifter betalt. Nærmere oplysninger kan fås hos Birthe Olsen: tlf eller Ingrid Pedersen: tlf , Café Kirkevej i Birkerød I Birkerød Sogns flotte nyt sogneblad kan man læse om en Café Kirkevej. En stab på omtrent 15 frivillige har de sidste 2 år sørget for at Birkerød Sognegård kan holde åbent hus mandag til fredag kl Kig indenfor der er kaffe på kanden og hyggeligt samvær sådan lyder opfordringen i sognebladet, og der er mange, der de sidste par år har gjort brug af tilbudet fortæller Grete Søndenskov, som er en af de 15 frivillige. Det er ikke hver dag, at der kommer mange i caféen, men det er vigtigt, at vi er her også selvom der blot kommer én enkelt eller slet ingen nogle dage. Folk kan komme, drikke en kop kaffe og spise en ostemad, medens de læser i en avis, men langt de fleste kommer nu for at få en snak med et andet menneske, fortæller Grete Søndenskov, der oftest er at finde i caféen om mandagen. Græsted Kirke indfører nyt logo og målsætning Har dit menighedsråd en fælles mission, vision og et fælles værdigrundlag? Hvor er du på vej hen? Hvor er din kirke på vej hen? Vil I det samme? Ved kirkefrokosten søndag den 24. september præsenterede Græsted menighedsråd en målsætning, som rådet gennem det sidste år har arbejdet med at formulere. Med vores målsætning ønsker vi at sætte ord på kirkens tilstedeværelse i lokalsamfundet siger menighedsrådsformand Dan Skov, som nævner, at det har været en meget spændende proces. Formanden fortsætter vi har hele tiden haft for øje, hvad der er kirkens egentlige opgave. Det har vi sammenholdt med de opgaver, som også er folkekirkens i dagens Danmark. Og så har vi kigget på den alenlange ønskeseddel, som Menighedsrådet altid har liggende i skuffen. Dan Skov nævner iøvrigt, at personalet ved kirken i gennem hele forløbet har været involveret i processen, fordi uden en fast forankring både i rådet og blandt personalet, så bliver det bare ord uden handling. Og handling, det er hvad vi ønsker slutter formanden. Sideløbende har menighedsrådet arbejdet med en ny grafisk profil for det, som formanden kalder hele virksomheden Græsted Kirke. Den nye grafiske profil vil gradvist blive indført fra 1. søndag i advent i år. Det vil desværre føre for vidt her at bringe hele Græsted Kirkes målsætning, som er formuleret gennem en mission, en vision og et værdigrundlag. Men interesserede kan høre nærmere hos menighedsrådsformand Dan Skov, tlf Græsted Kirke, november 2006 Foto: Ulla Thorbjørn Hansen Side 9

10 Kalenderen Januar Evangelisk Alliances Bedeuge Søndag den 7. - søndag den 14. januar Nærmere oplysning om Bedeugen og årets tema, bedetekster og fællesbønner kan fås hos Evangelisk Alliance, Peter Bangsvej 1D 2000 Frederiksberg, tlf , Inspirationsdage om kristentro Fredag den søndag den 21. januar Tema: Synd og he(a)ling Sted: Dr. Ferieby i Grenaa Se omtale side 3 Februar Inspirationskursus 2007 Fredag den 2. - lørdag den 3. februar Sted: Apotekerforeningens kursusejendom Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Kom og hør domprovst Anders Gadegaard, Københavns Domkirke, der taler om Religion som fællesskabsstifter og identitetsgiver, og kristendom i mødet med andre religioner. Derefter samles vi igen omkring et flygel. Jørgen Anker Jørgensen vil fortælle og spille, og vi synger med på gamle og nye salmer. Fra Tværkulturelt Center kommer Birthe Munck-Fairwood og fortæller om Kristne minoriteter i Danmark og vi får også et indlæg af Bernard Hakizima fra Rwanda om hans oplevelser som kristen i Danmark. Specificeret program med praktiske oplysninger, kørselsvejledning og tilmeldingsblanket er tilsendt menighedsrådsformændene i Sokkelund i november måned. Arr.: Sokkelund Herred distriktsforening Diakoniens dag Søndag den 4. februar Se omtale s. 3 Marts Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling Søndag den 4. marts Generalforsamling for alle interesserede Mandag den 19. marts kl.18:00 Sted: Apotekerforenings smukke bygning, Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Kom og få en god aften med indhold! Aftenens taler er kirkeminister Bertel Haarder. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og for at diskutere med ministeren. Middagen på Pharmakon er også i top. Bindende tilmelding til Grethe Madsen på tlf helst efter kl 17 eller senest den15.marts. Pris kr. 395,-. Betaling ved indgangen. Kan evt. refunderes af kirkekassen. Menighedsråd, præster og andre ansatte, samt ægtefæller og andre interesserede er velkomne. Arr.: Frederiksborg Amts Distriktsforening Maj Danske Kirkedage i Haderslev Torsdag den søndag den 20. maj Hvad er Danske Kirkedage? Danske Kirkedage har været afholdt hvert 3. år siden Her mødes kristne kirker, kirkesamfund og organisationer i al deres mangfoldighed og giver deltagerne mulighed for at afprøve egne meninger, finde svar og blive inspireret til arbejdet i egne kirker. Har man en gang deltaget, vender man tilbage. Temaet i 2007 er Kirke over grænser Et passende emne for kirkedage, der afholdes i det sønderjyske grænseland, hvilket programmet da også kommer til at afspejle. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Helsingør har besluttet at arrangere en fællesrejse til Kirkedagene for alle interesserede i Helsingør Stift. Interesserede kan kontakte Ann-Mari Sundin, Det mellemkirkelige Stiftsudvalg på tlf eller på Man kan læse mere om Kirkedagene på kirkedage.dk. Side 10

11 Stiftsbladet for Helsingør Stift Udgives af Helsingør Stift i samarbejde med Stiftets faste udvalg og Distriktsforeningerne af Menighedsrådsmedlemmer. De i bladet fremsatte synspunkter deles ikke nødvendigvis af redaktionen. Velkommen til: Ny præster i Stiftet Sp. Thomas Laurberg Vedel, Rønnevang pastorat pr. 15. november. Sp. barselsvikar Jeanette Caprion Hansen, Stengård pastorat pr. 15. november. Sp. barselsvikar Marianne Gaarden, Frederiksborg Slotskirke pr. 17. november. Sp. barselsvikar Mia Rahr Jacobsen, Herstedvester pr. 17. november. Sp. Eskil Dickmeiss, Ledøje-Smørum pastorat pr. 1. juni. Sp. Kathrine Christensen, Sorgenfri pastorat pr. 1. juli. Sp. Berit Weigand Berg, Grøndalslund pastorat pr. 1. august. Sp. Mikkel Højholt, Ferslev-Vellerup pastorat pr. 1. august. Sygehuspræst Trine Kern Kernel, Glostrup pastorat pr. 1. august. Sp. Cecilia Lotko Mortensen, Hellerup pastorat pr. 1. september. Sp. Lise Flindt Hansen, barselsvikar Kokkedal pastorat pr. 1. september. Ove Kollerup Nielsen Ny provst i Glostrup Provsti Sognepræst i Brøndbyøster pastorat Ove Kollerup Nielsen er ansat som provst for Glostrup Provsti fra den 1. november Selve indsættelsen finder først sted ved landemodegudstjenesten den 6. oktober NB! Ekstra Stiftsblade Stiftet har en del ekstra eksemplarer liggende af de sidste to numre af Stiftsbladet, som man er velkommen til at afhente på Stiftets kontor kvit og frit. Redaktion Ansvarshavende: Sp. Ulla Thorbjørn Hansen (UTH) Sofielunden 18, 2600 Glostrup. Tlf , Redaktionsudvalg: Biskop Lise-Lotte Rebel (LR), sp. Jan Ulrik Dyrkjøb, Leif Lippert Valbjørn (Frederiksborg Amts Distriktsforening), Mogens Taarup (Distriktsforeningen for Sokkelund Herred), Ib Brorly (Smørum Herreds Distriksforening), Anne Marie Boile Nielsen (Det Mellemkirkelige Udvalg), sp. Kirsten Diemer (Ydre Missions udvalget), Provst Poul Henning Bartholin (Det religionpædagogiske udvalg), samt sp. Ulla Thorbjørn Hansen (UTH), (ansv. redaktør). Layout: Sp. Ulla Thorbjørn Hansen Tryk: Strandbygaard Grafisk, Skjern Ønsker du at modtage Stiftsbladet regelmæssigt? Stiftsbladet sendes til menighedsrådsmedlemmer, præster og andre kirkelige medarbejdere, samt til andre interesserede. De enkelte menighedsråd kan tage stilling til, om bladet også skal sendes til f.eks. suppleanter og kirkeværger eller andre i sognene. Bladet udsendes 4 gange om året til en pris af kr. 50,00 årligt pr. modtager. Bestilling af abonnement og ekstra blade samt meddelelse om flytning eller manglende blade: Kontakt venligst Helsingør Stift, Hestemøllestræde 3A, 3000 Helsingør tlf Indbetaling for ekstra numre til reg kto Deadline Næste nr. udsendes omkring d. 28. februar Indlæg, annoncer m.m. skal være hos redaktøren senest mandag den 22. januar Tidligere Stiftsblade kan ses på Stiftets hjemmeside: Biskop Lise-Lotte Rebel kan kontaktes på tlf , trf. bedst 10-12, undt man. Side 11

12 Afsender Helsingør Stift Hestemøllestræde 3A 3000 Helsingør B Niels Larsen Stevns og verdens lys Niels Larsen Stevns s billede af Kristus og Peter kan ses på en aktuel udstilling på Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399 frem til den 12. december. Udstillingen har overskriften Niels Larsen Stevns og verdens lys og er bestemt et besøg værd. På Kastrupgårdsamlingens hjemmeside står der bl.a. følgende om kunstneren Niels Larsen Stevns: Niels Larsen Stevns ( ) er en af de betydeligste kristne kunstnere, vi har haft i Danmark siden middelalderen. Han var grundtvigianer og stærk i sin tro. Da han tog fat på maleriet, skete det ud fra en ideel bestræbelse, idet han besluttede sig for at male Kristus ind i det 20. århundrede, som en stadigt virkende kraft mellem menneskene. Han var således i stand til at fortolke det kristne budskab med en enkel, traditionsbunden alvor, men i et udpræget modernistisk formsprog. Denne symbiose kom ikke alene til udtryk i hans bibelske billeder og hans altertavler, men også i hans stort anlagte figurmaleri og måske stærkest i hans lysende landskabsmaleri. Igennem mange år var Niels Larsen Stevns en særlig betroet medarbejder hos Joakim Skovgaard under udførelsen af udsmykningen i Viborg Domkirke. Først da den opgave var løst i 1906, gik han for alvor i gang med sit eget maleri... Lige så ihærdig, vedholdende og stædig Niels Larsen Stevns selv var som kunstner, lige så stærkt lyser hans kunst. Vi har her næsten 100 år efter modernismens gennembrud stadig brug for at opholde os ved denne passionerede og særegne kunstner, der ikke alene var optaget af form og farver, men også var præget af tro og tvivl, af lys og mørke... Udstillingen rummer 45 oliemalerier med bibelske motiver, portrætter og landskaber. Desuden vises 60 akvareller og tegninger, der alle er skitser, studier og forarbejder til de 8 hovedværker og til kirkeudsmykningerne. Værkerne er udlånt af private ejere, offentlige institutioner og kunstmuseer i Danmark, Norge og Sverige. UTH Kristus siger til Peter: Vig bag mig, satan Olie på lærred. (Vises med tilladelse fra Kastrupgårdsamlingen) Side 12

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro.

Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Det evige liv er nutid og ikke fremtid. Det evige liv er Gudstro og ikke fremtidstro. Prædiken af Kristine Stricker Hestbech til søndag den 1. maj 2016. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske.

Læs mere

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer.

De ord, hvis sammenhæng med det religiøse vi måske har glemt i vores kultur, er gave og offer. Skærtorsdag den 5. april 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 17.30. Tekster: 2.Mosebog 12,1-11 og Matt. 26,17-30. Salmer: 466-476/473 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Er en ny dag på vej over Roskilde?

Er en ny dag på vej over Roskilde? Er en ny dag på vej over Roskilde? Lørdag den 25. oktober er der igen arbejdsdag i og ved kirken. Vi starter kl. 9 med kaffe og brød. Vi opfordrer så mange som muligt til at deltage. Henrik holder ferie

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt,

Når det i det hele taget handler om åbenbaringen af Gud, så er der et element i hele frelseshistorien, som det er meget vigtigt, Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. maj 2016 Kirkedag: Trinitatis søndag/b Tekst: Es 49,1-6; Ef 1,3-14; Matt 28,16-20 Salmer: SK: 356 * 418 * 9 * 364 * 6,2 * 11 LL: 356 * 9 * 364 * 6,2

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august.

Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. R E P L I Q U E Replique, 3. årgang 2013 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Prædiken ved stiftsmødet. Prædiken

Prædiken ved stiftsmødet. Prædiken Prædiken ved stiftsmødet Prædiken Gud har befriet os, revet os ud af mørkets magt og flyttet os ind i sin elskede søns rige. Det er evangeliets budskab, og det er det klare udgangspunkt for det at være

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig

Og fornuften har det virkelig svært med opstandelsen. Lige siden det skete, som han havde sagt, har mennesker forholdt sig Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. marts 2016 Kirkedag: Påskedag/B Tekst: Matt 28,1-8 Salmer: SK: 219 * 235 * 233 * 236 * 227,9 * 240 LL: 219 * 235 * 233 * 236 * 240 Jeg kan godt lide

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266

22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 1 22. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 16. november 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/434/574/382//379/439/674/266 Åbningshilsen Efter gudstjenesten har fire i menigheden forberedt kirkefrokost til

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Og det er i lyset af det, at det er det første emne, der tages op i kirkeårets vækst- og trosliv.

Og det er i lyset af det, at det er det første emne, der tages op i kirkeårets vækst- og trosliv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 29. maj 2016 Kirkedag: 1.s.e.Trin/B Tekst: Præd 5,9-19; 1 Tim 6,6-12; Luk 12,13-21 Salmer: SK: 30 * 562 * 595 * 555,4 * 672,1+4 LL: 30 * 562 * 616 * 595

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Jeg vover det, fordi jeg tror, at det måske snarere er her, at evangeliet rammer os.

Jeg vover det, fordi jeg tror, at det måske snarere er her, at evangeliet rammer os. Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 26. juli 2015 Kirkedag: 8.s.e.Trin/A Tekst: Matt 7,15-21 Salmer: SK: 726,1-6 * 392 * 297 * 390 * 313,6 * 726,7-8 Gørløse: 726,1-6 * 297 * 390 * 726,7-8 Det har

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk 7,36-50): En af farisæerne indbød

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen

Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen 1 Prædiken til konfirmation Kristi Himmelfartsdag, Jægersborg kirke den 9. maj 2013 ved Erik Høegh-Andersen Kære konfirmander, I træder i dag ind i de voksnes rækker sådan sagde man engang. Og man ser

Læs mere