6. semester F2015, version 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. semester F2015, version 2.0"

Transkript

1 6. semester F2015, version 2.0 Indholdsfortegnelse Semesterplan 2 Semesterbeskrivelse 2 Projektmodul: Almenpsykologi med Psykologiens Videnskabsteori og Historie 4 Modulbeskrivelse 4 Valgfag7 Afvigende Udviklingspsykologi 7 Discursive Psychology, Culture, and Development 10 Ledelsespsykologi 12 Sexualitetens psykologi 18 Side 1 af 24

2 Semesterplan for 6. semester, F2015 Bacheloruddannelsen Version og dato: Version: 2.0; Dato: Ankerlærer: Jens Kvorning Kursusmoduler: Projektmodul på semestret (bachelorafhandling): Almenpsykologi med Psykologiens Videnskabsteori og Historie Valgfag på semestret: Afvigende Udviklingspsykologi Discursive Psychology, Culture, and Development Ledelsespsykologi Seksualitetens psykologi Faglig progression og kompetencer Uddannelsens 6. semester er centreret omkring bachelorafhandlingen, der udgør afslutningen på bachelorstudiet og giver den studerende mulighed for at reflektere over psykologien som sammenhængende videnskab og fagområde. Målet er, at den studerende udvikler kompetencer svarende til kompetencemål for projektmodul og valgfag. Semesterets organisering og forløb På 6. semester er der et projektmodul og desuden valgfag. I tilknytning til de studerendes projektarbejde tilbydes vejledning med start i uge 8. Grupper, som har fælles vejleder, kan efter aftale med vejleder konvertere en en del af gruppevejledningen til klyngevejledning på seminarhold med højst 6 møder af 90 minutters varighed. Øvrige aktiviteter på semestret: Introduktion til kandidatstudiet i uge 7 Forventninger om arbejdsfordeling Uddannelsens 6. semester tilrettelægges med igangsætning af projektmodulet umiddelbart ved semesterstart. Introduktion og gruppedannelse finder sted i løbet af uge 5 og 6; i uge 7 tildeles vejleder og i uge 8 kan eventuel seminarundervisning starte. Dette sker med henblik på at skabe optimale muligheder for de studerende til planlægning og tilrettelæggelse af semestrets studier frem mod aflevering af den udar- Side 2 af 24

3 bejdede bachelorafhandling. Semesterbeskrivelse Uddannelsens 6. semester er centreret omkring bachelorafhandlingen, der udgør afslutningen på bachelorstudiet og giver den studerende mulighed for at reflektere over psykologien som sammenhængende videnskab og fagområde. På 6. semester er der et projektmodul med tilhørende forelæsningsrække og desuden valgfag. Projektmodulet Almenpsykologi med Psykologiens Videnskabsteori og Historie: Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset almenpsykologisk emne. Temarammen ligger i forlængelse af modulerne på studiets første to år. Bachelorprojektet er teoretisk og indebærer formulering og bearbejdning af en almenpsykologisk problemstilling, der inddrager såvel social- og personlighedspsykologi som kognitions- og udviklingspsykologi samt mindst to forskellige teoretiske perspektiver. Den valgte problemstilling skal ligeledes indlejres psykologihistorisk og videnskabsteoretisk. I forårssemestret 2015 udbydes følgende valgfag: Afvigende Udviklingspsykologi; Discursive Psychology, Culture, and Development; Ledelsespsykologi; Seksualitetens psykologi. I nedenstående kursusbeskrivelser er der henvisninger til hjemlen i studieordningen af Hvert valgfag vægtes med 5 ECTS, og den studerende skal på bachelorstudiet gennemføre valgfag for i alt 10 ECTS. Af øvrige aktiviteter på semestret skal fremhæves introduktion til kandidatstudiet. Der er afsat en hel dag. Der vil være præsentation af professionsprogrammerne. Side 3 af 24

4 Projektmodul: Almenpsykologi med Psykologiens Videnskabsteori og Historie (20 ECTS) Modulansvarlig: Jens Kvorning Vejledere Carolin Demuth højst 10 studerende (engelsk) Laura Petrini højst 4 studerende (engelsk) Ulla Böwadt højst 15 studerende Bendt Torpegaard Pedersen højst 10 studerende Carsten Rønn højst 22 studerende Einar B. Baldursson højst 11 studerende Jens Kvorning højst 22 studerende Jørn Ry Hansen højst 8 studerende Morten Overgaard højst 4 studerende Thomas Borchmann højst 22 studerende Thomas Alrik Sørensen højst 4 studerende Vlad Glaveanu højst 4 studerende (engelsk) Placering: 6. semester Type og sprog: Projektmodul Dansk eller engelsk Antal forelæsninger: 2x2 timer (introduktion) Antal forelæsningshold: 1 Antal seminarer: Aftales med vejleder Bemærk, at Carolin Demuths, Laura Petrinis og Vlad Glaveanus vejledning og eksamination vil foregå på engelsk, ligesom de vejledte projekter skal skrives på engelsk. Kun studerende, der eksplicit accepterer at skrive projekt på engelsk, vil blive tildelt Carolin Demuth, Laura Petrini eller Vlad Glaveanu som vejledere. Prøveform: Projekteksamen på baggrund af bachelorafhandling. Deltagerforudsætninger: Har gennemført bacheloruddannelsens semester Side 4 af 24

5 Modulbeskrivelse Studieordningens målbeskrivelse: Den studerende skal gennem bachelorprojektet opnå: Dybdegående viden om samt evne til at kunne forstå og reflektere over teori og metode inden for udvalgte aspekter af 1) social- og/eller personlighedspsykologi og 2) kognitions- og/eller udviklingspsykologi hvordan på den ene side social- og personlighedspsykologi og på den anden side kognitions- og udviklings- og biologisk psykologi forbindes teoretisk, udvalgte aspekter af psykologihistorien samt udvalgte aspekter af psykologiens videnskabsteori. Færdigheder: Når projektmodulet er afsluttet, skal den studerende kunne formulere og udarbejde en interessant og relevant teoretisk problemstilling inden for almenpsykologien, anvende almenpsykologiens videnskabelige metoder og redskaber på en teoretisk problemstilling, der inkluderer såvel social- og personlighedspsykologi som kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi, formulere og udarbejde en interessant og relevant teoretisk problemstilling, der undersøges fra mindst to forskellige teoretiske perspektiver, analysere og reflektere over de videnskabsteoretiske forhold af betydning for den teoretiske problemstilling samt indlejre den teoretiske problemstilling i en psykologihistorisk sammenhæng. Kompetencer til at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge inden for det almenpsykologiske handlingsrum, selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i almenpsykologiske læringsmiljøer samt at kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse, hvor almenpsykologien er relevant. Projektet er teoretisk, men empiriske arbejde kan selvfølgelig indgå som argumentationsgrundlag i de teoretiske analyser og integrationsforsøg. Side 5 af 24

6 Projektkatalog bliver udarbejdet og lagt ud på Moodle medio januar sammen med detaljeret plan for semesterintroduktion. Semesterintroduktion og gruppedannelse finder sted i uge 5 og 6. Detaljeret plan vil foreligge medio januar. Vejledning: Vejleder tildeles efter, at gruppedannelsesprocessen er afsluttet. Vejlederfordelingen ventes at foreligge i uge 7. Herefter kan vejlederne kontaktes. Der tilbydes 150 minutters vejledning pr. studerende, hvoraf en del kan konverteres til klyngevejledning på seminarhold.. Eventuel seminarundervisning: Kan begynde i uge 8. Grupper, som har fælles vejleder, kan samles samles på seminarhold i op til 6 møder af 90 minutters varighed. Seminarundervisning forudsætter, at en del af vejledningen konverteres. Pensum er selvvalgt inden for projektrammen, og det skal godkendes af vejleder. Det omfatter 1750 sider, hvoraf højst 750 sider må være pensum fra allerede gennemførte moduler. Side 6 af 24

7 Valgfag: (5 ECTS) Valgfag: Afvigende Udviklingspsykologi (5 ECTS) Kursusansvarlig: Mogens Jensen Placering: 6. semester Type og sprog: Kan vælges af studerende på 6. semester af bacheloruddannelsen i psykologi. Dansk Omfang og forventning: Deltagere: Studerende på 6. semester på cand.psych.studiet. Forelæsningerne er åbne for alle. Fordelingen af pensum på de enkelte undervisningsgange er vejledende. Der er ingen garanti for, at det omtalte pensum vil blive berørt i den pågældende forelæsning, men den vil være relevant for undervisningens indhold. Undervisningen er arrangeret, så der hver gang er 2 timers forelæsning efterfulgt af en times arbejde i grupper for studerende og afsluttet med en times diskussion af gruppearbejdets resultater og spørgsmål. 1. Forelæsning : Normalitet og afvigelse årsager, afgrænsning og forståelser timer v/ Kristine Kahr Nilsson og Mogens Jensen 2. Forelæsning: Introduktion til udviklingspsykopatologi timer v/kristine Kahr Nilsson Side 7 af 24

8 3. Forelæsning: Normalitet og biologiske dysfunktioner timer vmogens Jensen 4. Forelæsning: Normalitet og miljøpåvirkning timer v/ Mogens Jensen 5. Forelæsning: Afvigende udvikling og praktisk psykologarbejde timer v/mogens Jensen Samlet pensumliste: Symbolforklaring: Internetartikel med copyright (Kan hentes på skolen netværk/wifi) Scannet PDF tilgængelig via Moodle Bog eller artikel der skal købes eller lånes på biblioteket (copyright) Kompendietekst Pensumlister foreligger senest ved semesterstart. Side 8 af 24

9 Antal forelæsningshold: 1 Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave. Kan afløses ved aktiv deltagelse. Side 9 af 24

10 Valgfag: Discursive Psychology, Culture, and Development. Hjemmel i studieordning: 33, omhandlende Kulturpsykologi, Prøve 25 Kursusansvarlig: Carolin Demuth Underviser: Carolin Demuth Placering: 6. semester Type og sprog: Valgfag - Engelsk Omfang og forventning: Kurset vil være en kombination af korte forelæsninger, diskussioner og praktiske øvelser. Det forventes, at de studerende har læst de tekster, der er sat på til de enkelte forelæsningsgange inden forelæsningen. Deltagere: Kurset er primært for studerende på bacheloruddannelsen i psykologi som valgfag på 6. semester. Antal forelæsninger: 8 gange 2 timer, integreret med diskussion og øvelser Antal forelæsningshold: 1 Antal seminarer: 0 Antal seminarhold: 0 Prøveform: Aktiv deltagelse/skriftlig hjemmeopgave Deltagerforudsætninger: Har gennemført bacheloruddannelsens semester. Detailed description of the course By Carolin Demuth Discursive Psychology is the study of how psychological phenomena such as knowledge, memory, motivation, attitudes and feelings are constructed and managed in talk and texts, and the consequences for people's relationships with one another. It has originally emerged within the field of Social Psychology and offers alternative ways of understanding topics treated in mainstream Social and Cognitive Psychology. Particularly, it views language or rather discursive practices - as social action and a way to co-construct social reality. As such it can be considered a branch of Cultural Psychology. Discursive Psychology is also widely applied in Cultural De- Side 10 af 24

11 velopmental Psychology and addresses how children are socialized towards specific discursive practices of constructing e.g. morality, cultural values such as autonomy and interdepence and autobiographical self-defining narratives. This course aims to introduce students to both the theoretical underpinnings of as well as the empirical approaches used within Discursive Psychology. We will discuss how discursive psychology can be applied to concrete research questions within Developmental Psychology over the life span but also to any other field of psychology/social science. Students will be capable, after covering the lectures and readings, to critically evaluate theoretical approaches and empirical studies in the field of Social, Personality, Cognitive, and Developmental Psychology. The course will be a combination of brief lectures, presentations by the students and group exercises and will be conducted in English. Readings: The course requires 500 pages of reading as listed below. Knowledge of this material will be required for class discussion and group exercises. Reading list Brockmeier, Jens (2005). The text of the mind. In Christina Erneling and David M. Johnson (Eds.), The Mind as a Scientific Object: Between Brain and Culture (pp ). New York: Oxford University Press. Edwards, D. (2006) Discourse, cognition and social practices: The rich surface of language and social interaction, Discourse Studies, 8(1), pp Edwards, D and Fasulo, A (2006) 'To be honest': Sequential uses of honesty phrases in talk-in-interaction, Research on Language and Social Interaction, 39(4), pp Fasulo Alessandra, Loyd H., Padigilione V. (2007). Children s socialization into cleaning practices: a cross-cultural perspective. Discourse & Society 18 (1): Forrester, Michael A. (2001). The embedding of the self in early interaction. Infant & Child Development., 10 (4). pp Harré (1991) The discursive production of selves. Theory & Psychology 1 (1), Miller, P.; Potts, R.; Fung, H.; Hoogstra, L. & Mintz, J. (1990). Narrative Practices and the Social Construction of Self in Childhood. American Ethnologist, Vol. 17, No. 2., pp Ochs, E. (2012) Experiencing Language. Anthropological Theory, Vol. 12(2), pp Potter, J. (2005). Making Psychology Relevant. Discourse and Society, 16, Shotter, J. (2010). Inside our lives together: a Neo-Wittgensteinian constructionism. In. S.R. Kirschner & J. Martin. Socio-Cultural Perspectives in Psychology. New York: Columbia University Press, pp Sterponi, L. (2009). Accountability in family discourse: Socialization into norms and standards and negotiation of responsibility in Italian dinner conversations. Childhood, 16(4), Side 11 af 24

12 [Plan for de enkelte seminargange foreligger senest ved semesterstart] Side 12 af 24

13 Valgfag: Ledelsespsykologi Hjemmel i studieordning: 34, Ledelspsykologi, Prøve 26 Kursusansvarlig: Ole Michael Spatenl Underviser: Ole Michael Spaten Placering: 6. semester Type og sprog: Valgfag - Dansk Omfang og forventning: Intensive forelæsningsrækker. Det forudsættes, at de studerende har læst pensum inden forelæsningsforløbets begyndelse. Deltagere: Kurset er primært for studerende på bachelordelen på psykologistudiet som valgfag på 6. semester. Antal forelæsninger: 4 forelæsninger fordelt på to dage, i alt 16 timer. Antal forelæsningshold: 1 Antal seminarer: 0 Antal seminarhold: 0 Prøveform: Aktiv deltagelse/skriftlig hjemmeopgave Deltagerforudsætninger: Har gennemført bacheloruddannelsens semester Uddybning af kursusforløbet Valgfagets mål og indhold: Valgfaget i Ledelsespsykologi og samtalekunst har til formål at øge de studerendes forudsætninger for at kunne analysere, diskutere og evaluere centrale udfordringer i ledelsespsykologiens teori og praksis med særlig vægt på samtalen som ledelsesrum. Valgfaget rummer en introduktion til de psykologiske aspekter ved ledelse og lederskab; samt en række begrebslige og metodologiske forhold vedr. ledelsespsykologi og ledelsesproblemstillinger. Ledelsespsykologi eksemplificeret ved coaching fremstilles endvidere kritisk med nedslag i en række videnskabshistoriske og -teoretiske positioner, som f.eks.: Psykodynamisk, systemisk-narrativ, kognitiv og humanistisk-eksistentiel. Side 13 af 24

14 Varighed og undervisningsform: Undervisningen på valgfaget vil være en variation af forskellige læringsformer, herunder forelæsning, plenumdiskussioner, refleksive øvelser, caseanalyser, m.m. Valgfaget organiseres som fire halve dage fordelt på to hele dage. Forelæsningsoversigt: Forelæsning Titel/emne Underviser 1. Et fundamentalt blik på ledelsespsykologien. Hvordan er samtaleforholdet mellem leder og medarbejder historisk set blevet stillet som et ledelsespsykologisk problem? Ole Michael Spaten 2. En reflekteret undersøgelse, øvelse og diskussion af krydsfeltet mellem samtalekunst og ledelsespsykologi i en organisatorisk praksis. Øvelser i ledelsesanalyse m.v. 3. Ledelsespsykologi og samtalekunst eksemplificeret ved mellemlederes succesfulde og udfordrende coaching erfaringer et empirisk kvalitativt og kvantitativt studie 4. Kritisk nedslag i nogle videnskabshistoriske og - teoretiske positioner, som f.eks.: Psykodynamisk, systemisk-narrativ, kognitiv og humanistiskeksistentiel. Ole Michael Spaten Ole Michael Spaten Ole Michael Spaten Fordelingen af pensum på forelæsningerne er kun ment som vejledende for studerende, så det er ikke sikkert, at den anførte litteratur omtales i forelæsningen. Grundbøger læses som baggrund for alle forelæsninger. 1. forelæsning: Et fundamentalt blik på ledelsespsykologien 4 timer v/ Ole Michael Spaten De studerende introduceres først til et fundamentalt blik på ledelsespsykologien, hvorfra det bliver muligt at stille følgende spørgsmål: Er samtaleforholdet mellem leder og medarbejder historisk set blevet stillet som et ledelsespsykologisk problem? Spørgsmålet fører videre til en diskussion af det såkaldte symmetriproblem, der anses for at være en særlig nøgle til undersøgelse af ledelsespsykologiens komplekse forhold, herunder tematiseringen af leder-medarbejderforholdet som en magt- og læringsrelation i en kontekst, der sætter den professionelle samtale i centrum. Eksemplarisk fremstilles medarbejderudviklingssamtalen. Forelæsningen organiseres omkring fire overordnede temaer: 1. Videnskabsteoretisk og metodologisk introduktion til ledelsesanalyse 2. Samtalekunst belyst igennem medarbejderudviklingssamtalen en af de vigtigste leder-interventioner til udvikling af medarbejdere og opnåelse af strategiske mål Side 14 af 24

15 3. Samtalekunst belyst igennem coaching en af den moderne ledelsespsykologis vigtigste kompetencer 4. Symmetriproblemet: En af leder-medarbejder-forholdets allerstørste udfordringer Carlsen, G. B. & Jøker, A. (2011). Leder med magt & kraft. En undersøgelse af hvordan ledere udfolder deres handlemuligheder. København: Forlaget Metropol, side Yukl, G. A. (2012). Leadership in organizations (8 th ed.). New York: Pearson ( Dam Hede (2011): "Samtalekarismaet & symmetriproblemet", in: Coachingpsykologi, Vol Dam Hede (2010): "Et ledelsesparadigme for coaching", pp , in: Coaching - samtalekunst og ledelsesdisciplin, Samfundslitteratur, Frederiksberg. 2. forelæsning: En reflekteret undersøgelse, øvelse og diskussion af krydsfeltet mellem samtalekunst og ledelsespsykologi i en organisatorisk praksis 4 timer v/ Ole Michael Spaten Kursusforløbet fortsætter som en empirisk og øvelsesbaseret del, der ligeledes organiseres i tre dele: A. En reflekteret undersøgelse, øvelse og diskussion af krydsfeltet mellem samtalekunst og ledelsespsykologi i en organisatorisk praksis. Her trækkes på empiriske eksempler fra ledelsesbaseret coaching, forskningsresultater, m.m. B. Eksempler på ledelsesanalyse. De studerende anvender analytiske redskaber og modeller på en konkret ledelsespsykologisk problemstilling. De studerende forstår ledelsespsykologien empirisk i en større organisatorisk sammenhæng. C. Eksempler på samtaleanalyse af en konkret coachingsamtale mellem leder og medarbejder. De studerende omsætter analysestrategiske begreber fra praksis. Andersen, Kristoffer Lande (2009): "Ledelse og autoritet", pp , in: Helth m.fl. (2009, red.): Lederskabelse, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Alrø, H. og Dauer Keller, H. (2011): "Kvaliteter i rollen som coach", pp , in: Alrø, Nørgård Dahl og Frimann (2011, red.): Coaching fokus på samtalen, Hans Reitzels Forlag, København. Yukl, G. A. (2012). Leadership in organizations (8 th ed.). New York: Pearson ( Side 15 af 24

16 3. forelæsning: Kritisk nedslag i nogle videnskabshistoriske og - teoretiske positioner, som f.eks.: Psykodynamisk, systemisknarrativ, kognitiv og humanistisk-eksistentiel coaching. 4 timer v/ Ole Michael Spaten Coaching som psykologisk disciplin blev startet med udgivelsen af Coleman Griffith s værk Psychology of Coaching i Coaching psykologien har dermed været underkastet videnskabelige undersøgelser siden begyndelsen af sidste århundrede. Tillige har coaching været anvendt i vid udstrækning indenfor bl.a. erhvervslivet i mindst et halvt hundred år. Paradokser er at det først er fra begyndelsen af årtusind skiftet at der f.eks. i den britiske og danske psykologforening er dannet faglige selskaber til diskussion, erfaringsudveksling og videreudvikling af en videnskabelig funderet coachingpsykologi. Forelæsningen fremstiller eksempler på flere af de toneangivende psykologiske skoledannelser med de afledte coaching tilgange som f.eks. psykodynamisk coaching, systemisk coaching, kognitiv coaching osv. Grundlaget for at forstå udviklingen vil være et historiske rids, hvorefter der fremstilles fundamentale coaching færdigheder med hovedvægt på de væsentligste kompetenceområder. Vi vil se på forskellige typiske faser i en coaching session, coaching i plenum efterfulgt af gruppesessioner. Vi diskuterer afslutningsvist det integrative, multiparadigmatiske udgangspunkt samt de pædagogiske principper som indgår i action-reflection-learning. Grant, A. M. (2006). Workplace and Executive Coaching. In Stober, D. R. & Grant, A. M. (Eds). (2006). Evidence based coaching handbook: Putting best practices to work for your clients ( ). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons Palmer, S. & McDowall, A. (Eds.) (2010). The coaching relationship: Putting people first. New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group (pp ) Spaten, O. M. (2011). Coaching forskning på evidensbaseret grundlag. Centrale empiriske studier gennem tyve år ( ). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag 4. forelæsning: Ledelsespsykologi og samtalekunst eksemplificeret ved mellemlederes succesfulde og udfordrende coaching erfaringer et empirisk kvalitativt og kvantitativt studie 4 timer v/ Ole Michael Spaten Diskussion af en række videnskabshistoriske og videnskabsteoretiske problemstillinger på baggrund af empiriske studier blandt andet gennemført i en dansk landsdækkende virksomhed hvor der i 2011 blev gennemført over 500 evaluerede coaching sessioner. Mellemlederne arbejdede pragmatisk refleksivt og anvendte spørgsmål in- Side 16 af 24

17 spireret fra interventive interviewing (Tomm, 1988), opsatte SMARTe mål (Locke, 1996, Palmer et al., 2008) med kommunikations færdigheder bredt forankret i aktiv lytning og reflekterende konversationer (Andersen, 2007), Palmer, S. & McDowall, A. (Eds.) (2010). The coaching relationship: Putting people first. New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group. [pp ] Cavanagh, M. & Palmer, S. (2006). The theory, practice and research base of Coaching Psychology is developing at a fast pace. International Coaching Psychology Review. Vol 1(2), 5-7. Samt uddrag fra de ovennævnte forskere Tomm, 1988, Locke, 1996, og Andersen, Spaten, O. M. & Flensborg, W. (2013). When middle managers are doing employee coaching. International Coaching Psychology Review, 8, 2, Pensumliste: Alrø, H. og Dauer Keller, H. (2011): "Kvaliteter i rollen som coach", pp , in: Alrø, Nørgård Dahl og Frimann (2011, red.): Coaching fokus på samtalen, Hans Reitzels Forlag, København. Andersen, Kristoffer Lande (2009): "Ledelse og autoritet", pp , in: Helth m.fl. (2009, red.): Lederskabelse, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Carlsen, G. B. & Jøker, A. (2011). Leder med magt & kraft. En undersøgelse af hvordan ledere udfolder deres handlemuligheder. København: Forlaget Metropol, side Cavanagh, M. & Palmer, S. (2006). The theory, practice and research base of Coaching Psychology is developing at a fast pace. International Coaching Psychology Review. Vol 1(2), 5-7. Dam Hede (2011, in press): "Samtalekarismaet & symmetriproblemet", in: Coachingpsykologi, Vol Dam Hede (2010): "Et ledelsesparadigme for coaching", pp , in: Coaching - samtalekunst og ledelsesdisciplin, Samfundslitteratur, Frederiksberg. Grant, A. M. (2006). Workplace and Executive Coaching. In Stober, D. R. & Grant, A. M. (Eds). (2006). Evidence based coaching handbook: Putting best practices to work for your clients ( ). Hoboken, NJ, US: John Wiley & Sons. Spaten, O. M. (2011). Coaching forskning på evidensbaseret grundlag. Centrale empiriske studier gennem tyve år ( ). Aalborg: Aalborg Universitetsforlag Spaten, O. M. & Flensborg, W. (2013). When middle managers are doing employee coaching. International Coaching Psychology Review, 8, 2, Grundbøger: Side 17 af 24

18 Palmer, S. & McDowall, A. (Eds.) (2010). The coaching relationship: Putting people first. New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group. [pp ] Yukl, G. A. (2012). Leadership in organizations (8 th ed.). New York: Pearson ( Side 18 af 24

19 Valgfag: Seksualitetens psykologi Hjemmel i studieordning: 44, Seksualitetens psykologi, Prøve 44 Kursusansvarlig: Bo Møhl Underviser: Bo Møhl Placering: 6. semester Type og sprog: Valgfag - Dansk Omfang og forventning: Intensiv forelæsningsrække. Det forudsættes, at de studerende har læst pensum inden forelæsningsforløbets begyndelse. Deltagere: Kurset er primært for studerende på bachelordelen på psykologistudiet som valgfag på 6. semester. Antal forelæsninger: 6 forelæsninger fordelt på to dage, i alt 14 timer. Antal forelæsningshold: 1 Antal seminarer: 0 Antal seminarhold: 0 Prøveform: Aktiv deltagelse/skriftlig hjemmeopgave Deltagerforudsætninger: Har gennemført bacheloruddannelsens semester Uddybning af kursusforløbet Underviser: Bo Møhl, cand mag & cand psych, specialist & supervisor i psykoterapi, specialist i klinisk sexologi, specialpsykolog i psykiatri Målet med kurset er at formidle en basal indsigt i sexologi, således at den studerende både får en viden om, en forståelse af, samt evne til refleksion over sexologiske teorier og kliniske problemstillinger. Dette involverer indsigt i nyere forskning, i be- Side 19 af 24

20 grebslige og metodiske forhold, samt videnskabsteoretiske og historiske perspektiver. Efter bestået kursus skulle den studerende gerne være i stand til at forstå og reflektere over sexologiske problemstillinger i et bio-psyko-socialt perspektiv, samt have et basalt kendskab til såvel normal som afvigende sexuel udvikling i et kulturelt og historisk perspektiv. Undervisningstemaer: Sexualitetens biologiske, psykologiske og sociale dimensioner Det sexuelle normalitetsbegreb i et historisk lys Sexologisk epidemiologi og sexuel udvikling Sexuelle dysfunktion og afvigelser (parafilier) Sexologiske behandlingsprincipper Sygdom og sexualitet Ovennævnte temaer vil blive belyst teoretisk med inddragelse af kliniske eksempler Varighed og undervisningsform: 6 forelæsninger fordelt over 2 hele dage. I alt 14 timer. Forelæsningsoversigt: Forelæsning Varighed Titel/Emne Underviser 1. Sexologi i et bio-psyko-socialt Bo Møhl perspektiv, Sexologiens historie og det moderne parforhold Epidemiologi 2. Den indre scene psykologiske Bo Møhl teorier om sexualitetens funktion og udvikling. Attachment, collusion & udvik- lings- Psykopatologi 3. Sexuel udvikling fra fødsel Bo Møhl til død. Statistisk belæg for firs, frisk & fyrig! 4. Seksuelle dysfunktioner Bo Møhl 5. Parafilier. Behandling af sexuelle problemer (1) Bo Møhl Side 20 af 24

21 6. PLISSIT & behandling af sexuelle problemer (cont.) Opsamling & afslutning Bo Møhl Den angivne litteratur nævnt i forbindelse med de respektive forelæsninger dækker kun delvist forelæsningens indhold. Litteratur mærket med ** udleveres fortløbende i fotokopier. 1. forelæsning: Sexologi i et bio-psyko-socialt perspektiv I denne forelæsning gennemgås en grundlæggende model for at forstå sexualitet biologiske, psykologiske og sociale dimensioner. Fokus vil være på det moderne parforhold og det ændrede normalitetsbegreb. Christensen, B. S. Grønbæk, M Osler, M Pedersen, B. V. Graugaard, C Frisch M Sexual Dysfunctions and Difficulties in Denmark: Prevalence and Associated Sociodemographic Factors. In: Archives Sexual Behavior published online 19 feb 2010 (12 sider) ** Graugaard, C. Hertoft, P. & Møhl, B: Sexualitet. Den Store Danske Encyklopædi. Gyldendal 2000 (72-77) ** Lundberg, P.O. Sexualorganens anatomi och fysiologi. In: Lundberg, P.O. (red) Sexologi. Stockholm: Liber 2002 (59-77)** Møhl, B: Seksualitet. In: Friis-Hasché, E. Elsass, P. & Nielsen, T. (red) Klinisk Sundhedspsykologi. Munksgaard: København 2011 ( ) ** Weeks, J. Nature has nothing to do with it : the role of sexology. In: Weeks, J. : Sexuality and its Discontents. Meanings, myths & modern sexualities. London: Routledge & Kegan 1985 (61-95) ** Forslag til yderligere læsning: Giddens, A. Intimitetens Forandring. Seksualitet, kærlighed og erotik i det moderne samfund. København: Hans Reitzels Forlag forelæsning: Psykologiske teorier om sexualitetens funktion & udvikling. De fleste mennesker, men ikke alle, udfolder deres sexualitet indenfor et parforholds rammer. Forelæsningen belyser, hvorfor vi vælger netop ham eller hende som partner, og ser på den rolle som sexualiteten spiller. Teoretisk er det objektrelationsteori, attachment teori og udviklingspsykopatologi, der står i fokus. Side 21 af 24

22 Broberg, A. Grandqvist, P Ivarsson, T Mothander P.R. Tilknytning i voksenlivet. In: Broberg, A. Grandqvist, P Ivarsson, T Mothander P.R Tilknytningsteori. København: Hans Reitzels Forlag 2008 ( ) ** Jakobsen, P Parforhold. In: Hauge, L Brørup, M Psykologihåndbog. København: Gyldendal 2005 ( ) ** Møhl, B. Kærlighed, Forelskelse og Sexualitet. In: Lunn, S Rosenberg, N Thielst, P Psykologi en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag 1990 ( ) ** Scharff, D.E. Scharff, J. S. An Object Relations Approach to Intimacy and Sexuality. In: Scharff, D.E. Scharff, J.S. Object Relations Couple Therapy. London: Jason Aronson INC. (3-21) ** 3. forelæsning: Sexuel udvikling fra vugge til firs, frisk & fyrig. Forelæsningen omhandler sexuel udvikling fra barndom over ungdom og voksenalder til alderdom. Mennesket udvikler sig livslangt sexuelt, og hver fase har sine udfordringer og problemstillinger. Boelsgaard Christensen, N Kaasing Nielsen, S Børns seksualitet barnets eller den voksnes anliggende. In: Psyke&Logos. 1999, 20, 2: ( ) ** Graugaard, C Vokseværker. Et signalement af unge danskeres seksuelle liv. In: Psyke&Logos. 2010: 31: ( ) ** Munck, E Børns seksualitet og unges. In: : Psyke&Logos. 1999, 20, 2: ( ) ** Møhl, B Ældre og seksualitet. In: Swane, C.E. Blaakilde, A. L. Amstrup, K Gerontologi. Livet som gammel. 2 udgave. København: Munksgaard ( ) ** 4. forelæsning: Seksuelle dysfunktioner Forelæsningen fokuserer på The Human Sexual Response Cycle og bruger denne til at forstå de sexuelle dysfunktioner, som de beskrives i ICD 10. Hvordan viser de seksuelle dysfunktioner sig? - Hvad skaber sexuelle dysfunktioner? - og hvordan påvirker de parforholdet? Almås, E Benestad, E Seksuelle Funktionsproblemer. In: Almås, E Benestad, E Sexologi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget 2006 ( ) ** Graugaard, C Møhl, B Hertoft, P. Krop, Sygdom og Seksualitet. In: Graugaard, C Møhl, B Hertoft, P. Krop, Sygdom og Seksualitet. København: Hans Reitzels Forlag 2006 (9-36) ** Side 22 af 24

23 Møhl, B Seksuelle Forstyrrelser. In: Simonsen, E Møhl, B Grundbog i Psykiatri. København: Hans Reitzels Forlag 2010 ( ) ** Møhl, B Sex er mere end sex! In: Opskrifter på Kærlighed. København: Lilly/Icos 2005 (12-16) ** Møhl, B Når patienten flirter og lægens grænser skrider. Om seksuelle relationer mellem læge og patient. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning. August 2011, ( ) ** Scharff, D.E. The Sexual reklationsship. An object relations view of sex and the family. Boston: Routledge & Kegan 1975 (1-36) ** Tiefer, L Historical, Scientific, Clinical, and Feminist Criticisms of the the Human Sexual Response Cycle Model. In: Tiefer, L Sex is not a natural act & other essays. San Francisco: Westview Press 1995 (41-58) ** 5.forelæsning: Parafilier Parafilier er defineret som sexuel afvigelser. Forelæsningen gennemgår de hyppigste former for sexuelle afvigelser og fokuserer på deres funktion som erotiseret konfliktløsning (R. Stoller 1975) Hertoft, P Sexuelle minoriteter. In: Hertoft, P Klinisk Sexologi. København: Munksgaard 1987 ( ) ** Møhl, B Seksuelle Forstyrrelser. In: Simonsen, E Møhl, B Grundbog i Psykiatri. København: Hans Reitzels Forlag 2010 ( ) ** Møhl, B Pædofili den ulykkelige perversion. In: Psyke&Logos. 1999, 20, 2: ( ) ** Schmidt, G Perversioner. In: Schmidt, G Hvad skete der med seksualiteten? Refleksioner over sex og afsexualisering. København: Hans Reitzels Forlag 1996 (58-68) ** Forlag til yderligere læsning: Stoller, R Perversion: The Erotic Form of Hatred. Washington DC: American Psychiatric Press forelæsning: Behandling af sexuelle problemer. PLISSIT modellen og samlivsterapi Forelæsningen handler om principper for behandling af sexuelle problemer. Det teoretiske grundlag, som er gennemgået i de tidligere forelæsninger forsøges her udmøntet i en praksisrelateret klinisk tilgang. PLISSIT modellen (Annon & Robinson 1978) Side 23 af 24

24 Annon, J.S. Robinson, C.H. In: Lopiccolo, J & (eds) Handbook of Sextherapy. New York: Plenum Press 1978 (35-56) ** Kaplan, H The New Sex Therapy. Active treatment of sexual dysfunctions. New York: Bruner/Mazel 1974 ( ) ** Tal i parentes angiver sideantal. Pensum udgør i alt 502 sider Side 24 af 24

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet...

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet... Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, 2017 Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret... 2 Bachelorprojektet... 3 Psykologiens historie... 6 Forelæsningernes referencer.... 7 1

Læs mere

46 Socialpsykologi i mindre grupper: Flytninger, mellem fantasi og hukommelse - HNBVB0029D

46 Socialpsykologi i mindre grupper: Flytninger, mellem fantasi og hukommelse - HNBVB0029D 24 Afvigende udviklingspsykologi - HNBVB0031D 33 Kulturpsykologi: Discursive Psychology - HNBVB0002D 44 Seksualitetens psykologi - HNBVB0027D 46 Socialpsykologi i mindre grupper: Flytninger, mellem fantasi

Læs mere

6. semester F2016, version 3.1

6. semester F2016, version 3.1 6. semester F2016, version 3.1 Indholdsfortegnelse Semesterplan 2 Semesterbeskrivelse 2 Projektmodul: Almenpsykologi med Psykologiens Videnskabsteori og Historie 4 Modulbeskrivelse 4 Valgfag 7 Afvigende

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 8-9, forår 2014 Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 1, uge 8-9, forår 014 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 7-8, 014 Læringsudbytte: Redegøre for særlig

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

5. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 10-11, forår 2012 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 10-11, 2012 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug

Læs mere

Kandidatuddannelsen i psykologi. Valgfag 9. semester efterår 2015

Kandidatuddannelsen i psykologi. Valgfag 9. semester efterår 2015 Kandidatuddannelsen i psykologi Valgfag 9. semester efterår 2015 OBS: Udbudte valgfag oprettes kun, hvis der er mindst 20 tilmeldinger. Valgfag Alle valgfag er interne med bedømmelsen bestået/ikke bestået.

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Generelle oplysninger om semesteret 2. Modulbeskrivelse: Videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi..3

Generelle oplysninger om semesteret 2. Modulbeskrivelse: Videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi..3 Semesterplan 4 semester BA psykologi AAU, 2017 Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semesteret 2 Modulbeskrivelse: Videregående kognitions-, udviklings- og biologisk psykologi..3 Modulbeskrivelse:

Læs mere

4. semester forår 2015

4. semester forår 2015 4. semester forår 2015 Indholdsfortegnelse SEMESTERPLAN FOR 4. SEMESTER 2015 BACHELORUDDANNELSEN... 2 PROJEKTMODUL: VIDEREGÅENDE KOGNITIONS-, UDVIKLINGS- OG BIOLOGISK PSYKOLOGI MED KVANTITATIV FORSKNINGSMETODOLOGI

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 E-mail: ler@dps.aau. Semesterbeskrivelse 1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration 2017 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

9. semester efterår 2015

9. semester efterår 2015 9. semester efterår 2015 Evt. spørgsmål ang. pensum bedes rettet direkte til underviser Indholdsfortegnelse SEMESTERPLAN FOR 9. EFTERÅRSSEMESTER 2015... 3 FORSKNINGSMETODER: POTENTIALER OG BEGRÆNSNINGER

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

4. semester forår 2016

4. semester forår 2016 4. semester forår 2016 Indholdsfortegnelse SEMESTERPLAN FOR 4. SEMESTER 2016 BACHELORUDDANNELSEN... 2 PROJEKTMODUL: VIDEREGÅENDE KOGNITIONS-, UDVIKLINGS- OG BIOLOGISK PSYKOLOGI MED KVANTITATIV FORSKNINGSMETODOLOGI

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

6. semester Bachelorprojekt

6. semester Bachelorprojekt 6. semester Bachelorprojekt Indholdsfortegnelse Semestertema... 1 Fagene på 6. semester... 1 Retssociologi (10 ECTS)... 1 Project Planning (5 ECTS)... 1 Bachelor-projekt (15 ECTS)... 2 Kontaktpersoner

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

6. semesters projektarbejde temakurser Foråret 2012, Aalborg

6. semesters projektarbejde temakurser Foråret 2012, Aalborg 6. semesters projektarbejde temakurser Foråret 2012, Aalborg Modulets titel Projektarbejde Niveau Bacheloruddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling. Valgfag Sted Det Informationsvidenskabelige

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer

MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer MIL efterår 2016: Kernemodul 3: Ikt og læring i organisationer Undervisere: Mette Wichmand, ekstern lektor, Roskilde Universitet Ditte Kolbæk, adjunkt, Aalborg Universitet Jørgen Lerche Nielsen, lektor,

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet

Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Januar 2016 Semesterbeskrivelse for uddannelse ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester master Sexologi forår 2016 Oplysninger om semesteret School of Medicine and Health Studienævn

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Valgfagskatalog 4. og 6. semester BA psykologi AAU, 2016

Valgfagskatalog 4. og 6. semester BA psykologi AAU, 2016 Valgfagskatalog 4. og 6. semester BA psykologi AAU, 2016 Indholdsfortegnelse: Modulbeskrivelser valgfag: 1. Creativity...2 2. Refugees lives: psychological experiences between narrative and imagination...6

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical and Computer Engineering Who am I? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ ASE, Leading the group in Signal Processing and

Læs mere

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Campus København Forår 2014 Modul 4 Masterprojekt (15 ECTS) Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r): Stig Broström (stbr@dpu.dk) Undervisere, vejledere, samt deres

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis

Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Sygeplejerskeuddannelsen Institut for Sygepleje Modul 13 Valgmodul: Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Generel beskrivelse med information til klinisk praksis Kolofon Dato 1. oktober 2016

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2014 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 2. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Teoretisk undervisning. Modulbeskrivelse Modul 14 - Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S12Sx+y Uge 41, 2015 uge 4, 2016 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 6-7, forår 2013

Studieplan, Sexologi i rehabilitering, Modul 13, uge 6-7, forår 2013 Tværprofessionelt valgfag modul 1 af 2 uges varighed, ½ ECTS point, placeres i modul 1 i uge 6-7, 201 Læringsudbytte: Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder. Gøre brug af

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012.

Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2012, 2. semester 17. december 2012 Læseplan LEDELSE Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne

Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT. Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Møde i aftagergruppen for studienævn for elektronik og IT Præsentation af Produkt og Design Psykologi og Cognitive Science uddannelserne Baggrund Samarbejde imellem IES og Institut for Kommunikaiton (Psykologi)

Læs mere

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard

Studieordning for BSSc i. Socialvidenskab og samfundsplanlægning. Gestur Hovgaard Studieordning for BSSc i Socialvidenskab og samfundsplanlægning Gestur Hovgaard Slutversion 01. September 2012 1. Indledning Stk. 1. Denne studieordning beskriver de overordnede rammer og indhold for bachelorstudiet

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet

Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet Semesterbeskrivelse for 2. semester på HA uddånnelser ved Aålborg Universitet 2. semester HA Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: erhvervsøkonomisk studienævn Studieordning:

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere