og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik."

Transkript

1 ktlog 2013/14

2 Columus er et fondsejet forlg, der er stiftet f Foreningen f lærere i smfundsfg (FALS) for t levere de fgligt edste øger til de lveste priser. Smfundsfg hr i fire årtier været vores hovedfg, men vi hr også en lng og fortst udgivelsesrække inden for ndre f ungdomsuddnnelsernes fg. Vi rrngerer kurser i forindelse med flere f vores udgivelser. Mnge forfttere tger ud med skoleserede oplæg og workshopper om emner, der knytter sig til deres øger. I ktloget er det ngivet, hvilke det drejer sig om. Kontkt os for t høre nærmere eller hvis I er interesserede i en præsenttion f Columus udgivelser i det hele tget. Fonden støtter fgligt og pædgogisk udviklingsrejde. På den måde sender vi på flere måder midler tilge til undervisningen. Desuden uddeler vi Columusprisen til en person eller institution, der i den offentlige det holder fst i ideerne om demokrti, ægte politisk enggement og etydningen f sglige rgumenter. Prismodtgeren i 2013 er journlist Mrtin Krsnik. Vi er et fgligt forlg lndt ndet fordi vi sætter den fglige sprring med forfttere højt. Send os dit mnuskriptforslg. Vi giver en kvlificeret redktionel tilgemelding. Forlget Columus Østerrogde 54 C 2100 Køenhvn Ø Tlf Priserne i ktloget er ekskl. moms og forsendelse Tryk: Trm Bogtryk Grfisk tilrettelæggelse: Bodil Mull Printed in Denmrk 2013

3 Indhold digitle udgivelser Grundøger Luk smfundet op! 6 Ind i smfundet 7 Liv i Dnmrk 8 Liv i Dnmrk 2 8 B-ogen 9 ABC-øgerne 10 Økonomi principper, prksis og perspektiver 11 Politik 11 Glol politik 12 I krig igen 12 Det politiske Europ 13 Hvordn fungerer Den Europæiske Union? 13 sttistik og metode Smfundssttistik 14 Fold dig ud 14 Excel i smfundsfg 15 temøger Kriminlitet og retfærdighed 15 Netværkssmfundet 16 Protestevægelser 16 Økonomiske kriser 17 Økonomi i et sociologisk perspektiv 17 Ærkednsker perkerdnsker 18 Ideologier og diskurser 18 Unge og identitet 19 Urnisering og urnitet 19 Hoolign 19 Mssemedier og politisk kommuni ktion Skndlemskinen lndeserien Broken Britin? 21 USA s udfordringer 22 Mellemøsten under forndring 22 Brsilien 23 Indien 23 historie Fr fortid til historie 24 Historie i levende illeder 25 Erindringsmskinen 26 Skriv historie 26 Dnmrk i verden 27 Dnsk og historie i smspil 27 erhvervsøkonomi Luk virksomheden op! 28 engelsk From Bttlemind to Homemind Lnguge nd Power religion og kulturfg Når Gud liver ntionlist 30 Kultur og smfundsfgsogen 30 Kulturforståelse 31 illedkunst Billedkunstogen 32

4 digitle udgivelser Gymportlen og digitle løsninger Columus er med i Gymportlen, syv forlgs fælles digitle pltform: Forlget Columus, Frydenlund, Hse & Søns Forlg, LMFK-forlgene, L&R Uddnnelse, Forlget Nucleus og Nyt Teknisk Forlg. I-øger og e-øger fr syv forlg Gymportlen er indgngssiden for lle undervisere og elever som ruger i-øger og e-øger fr et eller flere f de syv forlg. Inden du logger ind, kn du på ogreolen få overlik over udvlget. Efter du hr logget ind, ser du kun de øger du hr dgng til. I-øger er online-mteriler, som tilgås fr Gymportlen efter log-in. E-øger er offline-mteriler (pdf-filer), som den enkelte ruger downloder fr Gymportlen efter log-in. 4 digitle udgivelser

5 digitle udgivelser Kun én dgngskode På Gymportlen får du dgng til lle dine digitle mteriler vi UNI-Login. Når du hr køt mterilet, skl du og dine elever ruge jeres rugernvn og dgngskode fr Skolekom. Eleverne skl derfor kun kende denne ene kode, unset hvor mnge i-øger og e-øger skolen hr køt til dem. Alle skoler kn grtis få UNI-login. For skoler der ikke ønsker t enytte UNI-login, distriuerer vi digitle øger vi vores eget licens system. Læs mere på iphone App: Den digitle håndog Alt om smfundsfg på A-, B- og C-niveu. Metoder og teknikker i smfundsfg til opgve løsning. Økonomisk-politiske egivenheder i Dnmrk. Minilex med 1000 opslg. Alle teller og figurer fr Smfundssttistik kn tilkøes. Smfundsfg.dk elevernes smfundsfglige leksikon. Smfundsfg.dk indeholder de centrle egreer i smfundsfg forklret med mere end 2000 tekster, figurer, teller og interktive modeller. Leksikonet er skrevet f smfundsfgslærere, der som redktører og forfttere hr stået g en væsentlig del f de smfundsfgsøger, der er udkommet i Dnmrk i de sidste mnge år. digitle udgivelser 5

6 Grundøger smfundsfg Luk smfundet op! Peter Brøndum og Thor Bnke Hnsen Luk smfundet op! er en nmelderrost undervisningsog til smfundsfg på C-niveu. Bogen er ygget op omkring otte temer, hvor fgets kernestof er tydeligt og præsenteret på en måde, så det kn live nemmere for eleverne t nvende det på dgens smfund. Hertil kommer et mere metodisk kpitel, ligesom metodiske nvisninger er indrejdet i de enkelte temer. 216 sider Skolepris 125,- 6 kursus tilud grundøger Bogens temer understøttes f en meget udførlig hjemmeside, der kn give eleverne en god mulighed for t nvende kernestoffet på konkrete og virke lig hedsnære cses. Supplering f ogens kernestof vil derfor i høj grd kunne ske vi ogens hjemmeside, men eleverne vil også live inviteret helt ud i smfundet, når de ruger ogen og hjemmesiden. C

7 grundøger smfundsfg Ind i smfundet Jens Folke Hrrits og Morten Hnsen Thorndl Ind i smfundet er en temtisk grundog til B-niveu i smfundsfg. I de fem temer ulighed, velfærd, æredygtighed, normlitet og mgt kommer hovedområderne sociologi, politik, økonomi og metode i spil, og nye teorier og metoder ringes på nen. Der er ikke tle om en klssisk læreog, men om en øvelsesog, hvor projektrejde kn live den foretrukne rejdsform. 216 sider Skolepris 149,- grundøger 7

8 Grundøger smfundsfg Liv i Dnmrk C Benny Jcosen og Ove Outzen Grundog til C-niveu 2. udgve Den mest nvendte og til smfundsfg C-niveu ehndler prolemstillinger omkring identitets dnnelse, levevilkår, politiske prtier, ideologier, eslutningsprocesser, demokrti og menneskerettigheder, økonomiske smmenhænge, velfærd smt gloliseringens konsekvenser og smfunds videnskelig metode. 176 sider Skolepris 89,- Liv i Dnmrk 2 Benny Jcosen og Ove Outzen Smfundsfg på B-niveu Fortsættelsen f Liv i Dnmrk dækker B-niveu-stoffet i fire kpitler: Fr politikerstyre til mrkedsdemokrti, Velfærdens økonomi, Dnmrk i den store verden og Menneskerettigheder en glol strid. I de enkelte kpitler er der øvelser, som forereder eleverne til eksmensformen på B-niveu, ligesom der som et gennemgående princip er knyttet metodiske overvejelser til stof gennemgngen. 160 sider Skolepris 129,- 8 grundøger

9 grundøger smfundsfg B-ogen Richrd Bundsgrd og Oliver Skov Den gennemrejdede udgve f B-ogen med opdterede tekster og teller rmmer den dnske gymnsieungdom, hvor den er. Eleverne skl læse mindre, men kernestoffet er i højsædet og leveret på en kort og interessnt fcon; for eksempel strter hvert kpitel med en egrundelse for, hvorfor mn skl læse lektien, og hvd det kn ruges til, og fsluttes med de såkldte fede ord. 198 sider Skolepris 129,- grundøger 9

10 Grundøger smfundsfg ABC-øgerne C Gregers Friiserg, Morten Hnsen Thorndl og Per Henriksen Politik ABC, Sociologi ABC og Økonomi ABC er Columus grundogsserie med kernestof i fgets discipliner fr C til A-niveu. I de tre ind sikres en progression fr grundlæggende smfundsegreer til vnceret teori. Bøgerne præsenterer stoffet i moduler, der kn gennemgås fr -z eller lndes og komineres. Arejdet med stoffet understøttes f elevktiverende øvelser, supplerende mterile og undervisningsforlø på tilhørende hjemmesider. Politik ABC: 192 sider Skolepris 120,Sociologi ABC: 192 sider Skolepris 120,Økonomi ABC: 224 sider Skolepris 129,- ABC-øgerne findes også i engelsk oversættelse til det stigende ntl smfundsfgsklsser, der undervises på engelsk. Bestil Politics ABC, Sociology ABC og Economics ABC som digitle øger vi 10 grundøger

11 grundøger smfundsfg Økonomi principper, prksis og perspektiver Kåre Clemmesen og Per Henriksen Dækker kernestoffet i økonomi på A-niveu. De fem første kpitler indeholder de forskellige grundlæggende økonomiske værktøjer, mens de sidste fire kpitler ringer værktøjerne i nvendelse. Nogle f disse kpitler kn læses som led i rejdet med et policyområde (rejdsmrked-, miljø-, erhvervs- og velfærdspolitik), men også som selvstændige temer. Til hvert kpitel er der et vrieret udvlg f opgver, og der er der forslg til større projekter, herunder smrejde med mtemtik. Politik 296 sider Skolepris 139,- Jesper Hjrsæk Politik til A-niveu går i dyden med kernestoffet i en f smfundsfgs grunddiscipliner. Smtidig reder Jesper Hjrsæk politikstoffet ud med sociologiske teorier og egreer. Bogen sætter fokus på sociliseringens etydning for skelsen f et lnds politiske kultur og legitimitet og de politiske konsekvenser f socile og kulturelle mønstre. Med cses om Stor ritnnien, Tysklnd og USA kn eleverne undersøge og smmenligne, hvordn det konkret kommer til udtryk. Sociologi 224 sider Skolepris 139,- Søren Juul 200 sider Skolepris 139,- Klssisk og moderne sociologisk teori perspektiveret til empiriske undersøgelser. grundøger 11

12 Grundøger smfundsfg Glol politik Hns Brnner Forlgets meget nvendte læreog i Interntionl Politik i nden reviderede og opdterede udgve. De første år f det nye årtusinde hr på mnge måder ændret vores illede f verden. Bogen forklrer de grundlæggende ændringer, der finder sted, smtidig med t den introducerer fget Interntionl Politik. 218 sider Skolepris 119,- I krig igen Hns Brnner Efter Den kolde Krig er Dnmrk for første gng siden 1864 igen levet en krigsførende ntion. I seks kpitler gennemgår ogen krigen som fænomen, hidtidige dnske holdninger til krig og Dnmrks deltgelse i de enkelte krige. I krig igen lægger op til diskussion f den dnske krigsdeltgelse, l.. ved t elyse åde ydre og indre forudsætninger for eslutningerne om deltgelse og ved t ehndle kritikken f den nye ktivisme. 96 sider Skolepris 89,- 12 grundøger

13 grundøger smfundsfg Det politiske Europ Hns Brnner EU er under forndring. Krisen er en prøve på smmenholdet i Europ og truer åde de hidtidige strukturer og selve det demokrtiske fundment, som smrejdet i EU hviler på. Hns Brnners meget rugte grundog om EU tger i en gennemrevideret 2. udgve udgngspunkt i de nye vilkår, som krisen hr skt for det politiske Europ. 2. udgve 172 sider Skolepris 109,- Hvordn fungerer Den Europæiske Union? Peter Nedergrd Med Hvordn fungerer Den Europæiske Union? får mn overlik over, hvordn eslutninger træffes i EU. EU spiller en stor og stigende rolle for dnsk politik og for dnsk økonomi, fordi eslutninger her direkte eller indirekte også estemmer hvordn Dnmrk fungerer. Professor Peter Nedergrd ehndler i denne og især eslutningsprocessen i EU. Ikke lene får mn en gennemgng f de formelle institutioner, men også selve eslutningsprocessen, som illustreres med cses. 2. udgve 150 sider Skolepris 98,- grundøger 13

14 sttistik og metode smfundsfg Smfundssttistik Henrik Aro-Bähr, Alln Christensen og Niels Knp Smfundssttistikken er det uundværlige hjælpe middel til skriftlig eksmen og fundmentet under det dglige rejde i undervisningen. Med hæftet følger Den digitle håndog til Smfundsfg, der rummer lle teller og figurer i Excelformt, lle rtikler i hæftet smt en række metodiske værktøjer, modeller og øvelser til træning f de fglige mål, herunder til smrejdet med mtemtik. 160 sider Skolepris 98,- Fold dig ud Per Henriksen og Toren Stener Nielsen Her får mn en grundig indføring i de smfundsvidenskelige metoder og en række ideer til littertursøgning, tekstnlyse og gennemførsel f smfundsvidenskelige undersøgelser. Det elyses, hvordn mn ehndler sttistiske oplysninger, og hvordn regnerk kn ruges. Skriftlige produkter, som den skriftlige studentereksmensopgve, projektopgven og synopsen, er ehndlet grundigt og med msser f eksempler. 2. udgve 218 sider Skolepris 109,- 14 sttistik og metode

15 temøger smfundsfg Excel i smfundsfg Christin Blch Hnsen og Per Henriksen Excel i smfundsfg giver en udførlig introduktion til de mest nødvendige fciliteter i regnerk og kn give åde egynderen og den mere interesserede lyst til t rejde i Excel. I ogens kpitler gennemgås systemtisk, hvordn Excel kn ruges til t træne og løse smfundsfglige opgvetyper med mtemtik, og hvordn progrmmet spiller smmen med gængse smfundsfglige dtser. kursus tilud 92 sider Skolepris 96,- Kriminlitet og retfærdighed Ev Smith Hvd er kriminlitet? Hvordn måles omfnget? Hvd er retssikkerhed og retsfølelse? Hjælper det t strffe? Disse centrle spørgsmål ehndles i Kriminlitet og retfærdighed. I modsætning til de fleste ndre øger om kriminlitet indeholder denne og mnge eksempler fr prksis og dermed juridisk tnkegng. Det giver mulighed for, t eleverne selv kn rejde med eksemplerne og dermed få en vis fortrolighed med den juridiske tnkegng. Bogen kn nvendes i smfundsfg på lle niveuer i de gymnsile uddnnelser, hvor retssystemet indgår som en del f kernestoffet. 132 sider Skolepris 109,- temøger 15

16 temøger smfundsfg Netværkssmfundet Victor Bjørnstrup, Tois Mtthiesen og Oliver Boserup Skov Netværkssmfundet er ifølge forftterne det smfund, vi lle er en del f. I ogen ehndles de nye socile medier med nvendelse f sociologiske teorier. Hvd er et netværkssmfund? Hvd etyder det for identiteten og socilistionen? kursus tilud 106 sider Skolepris 98,- Cstells, Goffmnn, Giddens, Mffesoli, Hjrvrd m.fl. kommer i spil til t forklre netværkssmfundets konsekvenser. Bogen indeholder en del empiri til t krkterisere netværkssmfundet og fsluttes med tre essys f diskuterende krkter: Er der tle om et frem- eller tilgeskridt? BEstil et rrngement for eleverne Protestevægelser Kjeld Mznti Sørensen - idelisme, identitet, selvforsvr eller meningsløs vold? Bogen eskæftiger sig med en type socile evægelser, som står i et konfliktfuldt forhold til myndigheder, mgthvere, virksomheder, orgnistioner eller hovedkulturens normer og regler. Den rummer en række teorier om sådnne evægelsers ggrund, moilisering f medlemmer og deres forskellige ktionsformer. Og som det fspejles i ogens titel, eskæftiger den sig også med diskurser om protestevægelser. 104 sider Skolepris 109,- 16 temøger

17 temøger smfundsfg Økonomiske kriser Per Henriksen fr finnskrise til gældskrise Finnskrisen, der strtede i 2008, lev strten på den mest lvorlige krise i den vestlige verden siden depressionen i 1930 erne. Økonomiske kriser giver en dydegående redegørelse for krisens årsger og forlø i USA, Dnmrk og Europ. I fokus er ikke lene finnskrisen, men også kolingen mellem finnskriser og økonomiske kriser og mellem økonomiske kriser og gældskriser. I et selvstændigt kpitel elyses åde den finnsielle sektors etydning for den rele økonomi og sektorens udvikling. kursus tilud Økonomi i et sociologisk perspektiv 140 sider Skolepris 109,- Steen Borg Rsmussen Økonomi i et sociologisk perspektiv stiller det helt grundlæggende spørgsmål: På hvilken måde kn sociologisk teori idrge til edre t forstå de økonomiske smmenhænge? Ved kritisk t undersøge eksisterende økonomisk teori og især hvordn den ruges i økonomisk politik, kommer der nye synsvinkler på økonomi. 172 sider Skolepris 109,- temøger 17

18 temøger smfundsfg Ærkednsker perkerdnsker Morten Hnsen Thorndl Bogen elyser hhv. politiske, sociologiske og økonomiske udfordringer i forindelse med integrtion f etniske minoriteter. Den politiske del f ogen indeholder l.. en introduktion til diskursteori og efterfølgende en diskursnlyse f integrtionsdetten. I den sociologiske del fokuserer ogen på de udfordringer, etniske minoriteter står overfor i forhold til socilisering og identitetsdnnelse. I den sidste del fokuseres der på etniske minoriteters tilknytning til det dnske rejdsmrked. 152 sider Skolepris 120,- Ideologier og diskurser Kjeld Mznti Sørensen sprog, mgt, politik Bogen giver ved hjælp f introducerende kpitler og fyldige tekstuddrg en grundig indsigt i udviklingen i såvel de klssiske politiske ideologier som senere fledninger fr oplysningstiden til det senmoderne smfund. Derudover præsenteres en række eksempler på nutidige politiske diskurser: Kmpen om mgten ved, gennem sproget, t søge t præge efolkningens holdninger. 152 sider Skolepris 109,- 18 temøger kursus tilud

19 temøger smfundsfg Unge og identitet Kjeld Mznti Sørensen m.fl. socilistion i otte forskellige lnde Hvordn er mn ung i en verden med åde frihed, kontrol og hård konkurrence? Hvilke forventninger hr unge til sig selv og deres omgivelser, og hvd forventer omgivelserne f dem? Hvordn finder identitetsdnnelsen sted forskellige steder i verden? 2. opdterede udgve indeholder l.. nye kpitler om Spnien og Egypten. 2. udgve 208 sider Skolepris 128,- Hoolign Richrd Bundsgrd og Oliver Skov Temogen om hoolignisme til smfundsfg og engelsk er et populært vlg til AT, SRP og lle ndre konkrete smspil mellem de to fg, hvor det fglige og teoretiske tilgodeses. Den nye udgve er forsynet med nye engelsksprogede tekster. Urnisering og urnitet 2. udgve 92 sider Skolepris 105,- Anni Greve (red.) Urnisering og urnitet hndler om storyen med fsæt i the tipping point det fktum t over hlvdelen f jordens efolkning i dg lever i yer. Den er skrevet f en række dnske yforskere, der ehndler forskellige sider f storyen og giver et solidt fundment til et nyt område i smfundsfg og AT. Bogen kn også idrge til t give studieturen et højt fgligt niveu. 224 sider Skolepris 159,- temøger 19

20 temøger smfundsfg Mssemedier og politisk kommuni ktion Finn Rsmussen Mssemedier og politisk kommuniktion ser nærmere på reltionen mellem mssemedier og politik. Bogen giver et overordnet og historisk perspektiv på politiske styreformer, medieudvikling og politisk kommuniktion. Politiske prtiers og interesseorgnistioners rug f strtegisk kommuniktion, nyhedsformidling og journlisters rejde med politisk kommuniktion og meningsdnnelsen smt orgernes rug f og holdninger til politisk kommuniktion, er nogle f de spekter, der inddrges. 2. udgve 208 sider Skolepris 109,- Skndlemskinen Mrk Ørsten Politiske skndler er centrle for forståelsen f moderne demokrti. Ikke lene fspejler den mediliserede politiske skndle det stdigt skiftende mgtforhold mellem medier og politikere, skndlerne kn også ses som udtryk for smfundets overordnede værdimæssige og strukturelle forndringer. 92 sider Skolepris 109,- 20 temøger Blndt de spørgsmål, ogen fdækker, er: - Hvilke typer f politiske skndler kendetegner Dnmrk? - Og er det de smme, som kendetegner forskellige lnde? - Er mediernes skndledækning udtryk for kritisk journlistik eller ønsket om t ske profit i et stdigt mere presset mediemrked med konkurrence på flere pltforme?

21 lndeserien smfundsfg Broken Britin? Ole Helmersen Broken Britin? er en grundog i moderne ritiske politiske, socile og økonomiske emner eregnet på studieretninger, hvor engelsk og smfundsfg mødes. Bogen er et portræt f det moderne Storritnnien med fokus på en række f de udfordringer, lndet står overfor nu og i de kommende år. Ud fr de overordnede egreer stt, mrked og civilsmfund, fokuserer ogen på Stor ritnnien som stt og ntion(er); på lndets politiske system, politiske prksis og politiske resultter; på ritiske identiteter, socile strtifiktioner, indvndring, velfærdsstt og multi kulturlisme; på Storritnniens økonomi og økonomiske udfordringer og endelig på lndets rolle og plcering i glol smmenhæng. 160 sider Skolepris 139,- lndeserien 21

22 lndeserien smfundsfg USA s udfordringer Annegrethe Rsmussen og Peter Brøndum Journlist Annegrethe Rsmussen, Informtions korrespondent i Wshington DC, er gået smmen med den ene f forftterne g Luk smfundet op!, Peter Brøndum i denne grundog om USA til smfundsfg. De enkelte fgområder interntionl politik, politik, sociologi og økonomi er nvendt som ogens yggesten. 256 sider Skolepris 120,- kursus tilud Bogen giver et fordelgtigt udgngspunkt for undervisningen f elever på smfundsfg A- eller B-niveu, men også kultur- og smfundsfgskursister kn give sig i kst med nlyser f USA s politiske system, økonomiske tilstnd, velfærdsmodel, smmenhængskrft, udenrigspolitik og interntionle rolle. Mellemøsten under forndring Jnus Grves Rsmussen og Jco Grves Sørensen Denne og kommer hele vejen rundt om Mellemøsten og Nordfrik (MENA). Den nvender en række teorier og egreer inden for politologi, økonomi, sociologi og interntionl politik på MENA, og der er lgt særlig vægt på den pædgogiske fremstilling med msser f modeller, figurer og teller. Målgruppen er først og fremmest smfundsfg på A-niveu, men flere f kpitlerne kn også ruges på B-niveu. 128 sider Skolepris 109,- 22 lndeserien

23 lndeserien smfundsfg Brsilien Svend Roed Nielsen og Jco Grves Sørensen Med fsæt i lndets historie kommer ogen hele vejen rundt om Sydmeriks kæmpe med teorier, modeller og msser f empiri på det politiske, økonomiske, socile og udenrigspolitiske område. 160 sider Skolepris 120,- Indien Tom Sig Jessen og Jco Grves Sørensen Bogen fokuserer på det moderne Indiens socile, økonomiske og politiske forhold, set fr åde en engelskfglig og en smfundsfglig vinkel. De to fg optræder ligeværdigt i ogen, og den kn derfor enyttes åde fgfgligt i hvert f de to fg på A- og B-niveu, og i flerfglige forlø på studieretninger med engelsk og smfundsfg, hvor den kn nvendes til toning f studieretningen. 224 sider Skolepris 139,- lndeserien 23

24 historie Fr fortid til historie Anders Hssing og Christin Vollmond Hvd er historie og historisk metode? Hvordn ruger vi historie som individer og smfund? Hvornår og hvordn er historie et humnistisk eller et smfundsvidenskeligt fg? Fr fortid til historie er en grundog til historie, der sætter ord på fgets relevns og introducerer forskellige fghistoriske tilgnge til studiet f fortiden. Metode og teori præsenteres i et letflydende sprog med eksempler og cses fr nutiden og fr den nære og fjerne fortid. 144 sider Skolepris 129,- kursus tilud Med kpitler om historie i hverdgen og smfundet, om kilder og historieformidling smt om historie som vidensksfg kn ogen åde ruges til introduktion, til små og større opgver i undervisningen smt til tværfgligt smrejde. Bogens fokus på åde humnior, smfundsvidensk og nturvidensk gør den desuden velegnet, når historiefget skl tones til studieretningen. 24 historie

25 historie Historie i levende illeder Rsmus Fle-Hnsen Skl historieundervisningen hele tiden være så teksttung? Historie i levende illeder giver en solid indgng til rug f levende illeder spillefilm og dokumentrfilm i historieundervisningen i STX og HF. Bogen hr to dele. Den første er metodedelen, hvor den historiske film gennemgås i forhold til kildekritik, filmiske virkemidler og fkt- og fiktionskoder. I et selvstændigt kpitel gives der en række eksempler på rug f forskellige typer dokumentrfilm i undervisningen. Herefter følger et introducerende kpitel til nlyse f fiktionsfilm i historie. Disse kpitler vil også være en hjælp til elever og lærere i forindelse med SRP, SSO og AT. kursus tilud 150 sider Skolepris 129,- I ogens nden del kommer der i en række kpitler grundige eksempler på, hvordn nlyse f historiske spillefilm og dokumentrfilm kn idrge til tilegnelsen f kernestofområderne. historie 25

26 historie Erindringsmskinen Geert A. Nielsen Erindringsmskinen er en ny, godt lndet, men smtidig temtisk ordnet multiog med Anderledes Dnmrkshistorier fr slutningen f 1700-tllet til i dg. Bogen giver læserne mulighed for t dykke ned i fortiden og ved selvsyn opleve, hvordn moderniseringen f Dnmrk hr greet forndrende ind i det levede og oplevede liv. 224 sider Skolepris 129,- Skriv historie Heidi Funder En rugsog til elev og lærer om nvendelsen f skriftlighed i historie på en ny og smmenhængende måde, der tilgodeser kernefgligheden og de studieforeredende skriftlighedskompetencer, kkurt som vi møder i DA-HI-opgven, AT og SRP. 108 sider Skolepris 109,- 26 historie kursus tilud

27 historie Dnmrk i verden Lotte Schou og Susnne Ørnstrøm Dnmrk i verden eskriver de centrle udviklings linier i Dnmrkshistorien med løende udlik til verdenshistorien og med fokus på smspillet mellem menneske, ntur, smfund og forestillingsverden. Målet er t give eleverne viden og indsigt, så de liver i stnd til t reflektere over, hvd der estemmer den historiske udvikling. Bogen vil forsøge t pirre elevernes nysgerrighed, t få dem til t undre sig, så også deres egen forestillingsverden liver udfordret og nutiden ses i et ndet perspektiv. 208 sider Skolepris 139,- Dnsk og historie i smspil temer i lnge linjer Lotte Schou og Susnne Ørnstrøm Denne og lægger op til t undervise temtisk smtidig med t undervisningen spreder sig over tid. Med myten som omdrejningspunkt mødes fgene omkring flere forskellige temer, der er velegnede til dnsk-historie-forløet. Historieevidstheden står centrlt gennem ogens otte kpitler. Dette konkretiseres i den fællesfglige opgve, hvor eleverne skl finde en historie i deres egen fmilie og i det sidste kpitel, hvor to personlige historier er med til t fortælle Dnmrks historie. kursus tilud 96 sider Skolepris 109,- historie 27

28 erhvervsøkonomi Luk virksomheden op! Sofie Kærn Heding og Mrie Louise Telling Jepsen Kernestoffet i erhvervsøkonomi præsenteres koncentreret og ppetitligt i ogen, så der er plds til elevktiviteter med småopgver, øvelser og cses. Derudover er der gennemgående videocses med Ole Henriksen, hvor hn fortæller om sin virksomhed og på den måde sætter kød og lod på de centrle egreer i fget. kursus tilud 240 sider Skolepris 120,- 28 erhvervsøkonomi C

29 engelsk From Bttlemind to Homemind Christopher Bisgrd Olesen Titlen From Bttlemind to Homemind refererer til omstillingen f soldter fr kmperedsk til genindsættelse i den civile verden. Bogen er en ntologi til engelskfget, men er yderst velegnet til rug i smrejde med smfundsfg og historie. kursus tilud 160 sider Skolepris 139,- Lnguge nd Power Tine Vedel Eriksen Antologien Lnguge nd Power eskæftiger sig med smspillet mellem sprog og mgt med fokus på undertemerne køn og seksulitet, rce og etnicitet smt socilklsse og temtiserer på den måde en række f de tendenser, der lige nu præger litterturen i de engelsktlende lnde. Andre øger der kn ruges i engelsk: Broken Britin? (s. 21) USA s udfordringer (s. 22) Hoolign (s. 19) Unge og identitet (s. 19) Indien (s. 23) kursus tilud 160 sider Skolepris 139,- engelsk 29

30 religion og kulturfg Når Gud liver ntionlist Lotte Møller Bøtcher Når Gud liver ntionlist giver en religionssociologisk introduktion til fænomenet civilreligion, som er yderst relevnt i forindelse med studiet f ntionl identitet og fællessksfølelse i det senmoderne smfund. Der gives en historisk redegørelse for civilreligion i USA smt en nlyse f den civilreligiøse diskurs i meriknsk inden- og udenrigspolitik fr 1945 til i dg. Derudover perspektiveres til civilreligion i Dnmrk. kursus tilud 128 sider Skolepris 98,- Kultur og smfundsfgsogen Bente Sørensen, Jørgen Vestergård Jcosen og Annette Jensen Kultur- og smfundsfgsogen dækker på én gng lle fællesfglige kerneområder, de fglige mål og de metodemæssige krv i KS-ekendtgørelsen. I den nye udgve går de enkelte kpitler i dyden med temer om Menneskerettighederne historisk, filosofisk og smfundsfgligt, Det riske forår smt Det gode Smfund og fmilien i smfundet. 2. udgve 176 sider Skolepris 109,- 30 religion og kulturfg

31 religion og kulturfg Kulturforståelse Geert A. Nielsen og Kren Schmedes I et gloliseret smfund får de interkulturelle kompetencer større etydning. Fget kulturforståelse hr l.. til formål t udvikle disse kompetencer, og med udgivelsen f denne og tilstræer Columus t dække et ehov for mterile i et hstigt voksende fg. 208 sider Skolepris 139,- religion og kulturfg 31

32 illedkunst Billedkunstogen Ktrine Chrlotte Busk I-og. Grundog til undervisning i illedkunst på C- og B-niveu i gymnsiet og HF, der kn nvendes som værktøjsksse til mnge forskellige måder t grie undervisningen n på. Billedkunstogen er opdelt i seks kpitler. Tre nlytiske: formlnlyse etydningsnlyse socilnlyse Tre genrer: skulptur instlltionskunst rkitektur Hvert kpitel rummer et metodefsnit og en række temrtikler og teoretiske og prktiske øvelser. kursus tilud I-og Skolepris 45,- Desuden indeholder ogen en interktiv historisk tidslinje, hvor der indenfor historiske perioder kn læses kortfttet om kunst- og rkitekturhistoriske stilrter. Læreren kn oplode tekst og illeder til dgens lektie i i-ogen. Se vore ndre øger på Modernitetens politiske teoretikere Berlin, Berlin Tysklnd- fr Rødhætte til Rmmstein Politik i Europ Muslimske imperier Menneskerettigheder Grænselnd Kommunlpolitik Kins eksperimenter Historiens kernestof Afghnistn Dit smfund Politisk smg Your Society Det 20. Århundredes Dnmrkshistorie Klimpolitik Mdkultur og mnge flere Trfikpolitik Wien Verdens 7 udfordringer Det ny Ltinmerik Byzns Se i-øger og e-øger på Billedkunstogen Smfundsfg sådn! Sociologi sådn! Luk smfundet op! Politik sådn! og mnge flere 32 illedkunst C

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Trigonometri. Matematik A niveau

Trigonometri. Matematik A niveau Trigonometri Mtemtik A niveu Arhus Teh EUX Niels Junge Trigonometri Sinus Cosinus Tngens Her er definitionen for Cosinus Sinus og Tngens Mn kn sige t osinus er den projierede på x-ksen og sinus er den

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule

DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND. Cross Boule DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Cross Boule 1 Forord Cross Boule når som helst og hvor som helst Dnsk Arejder Idrætsforund er glde for t kunne præsentere Cross Boule - et oldspil, hvor lle kn være med. Spillet

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c

Matematik. Kompendium i faget. Tømrerafdelingen. 1. Hovedforløb. a 2 = b 2 + c 2 2 b c cos A. cos A = b 2 + c 2 - a 2 2 b c Kompendium i fget Mtemtik Tømrerfdelingen 1. Hovedforlø. Trigonometri nvendes til eregning f snd længde og snd vinkel i profiler. Sinus Cosinus Tngens 2 2 + 2 2 os A os A 2 + 2-2 2 Svendorg Erhvervsskole

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul

Bogstavregning. En indledning for stx og hf 2. del. 2008 Karsten Juul Bogstvregning En indledning for st og f. del 008 Krsten Juul ) )( ( ) ( ) ( Indold 0. Gnge to prenteser....,, osv... 7. Kvdrtsætninger... 0. Brøer. del... Bogstvregning. En indledning for st og f.. del.

Læs mere

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

netsikker nu! Alder ingen hindring

netsikker nu! Alder ingen hindring netsikker nu! O k t o e r 2 0 0 7 Alder ingen hindring Flere og flere seniorer tger internettet til sig. De hr nemlig opdget, t internettet yder på et utl f muligheder. Derfor sætter denne udgve f netsikker

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17

Forfatterhåndbog. 72214_forfatterhaand_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Forftterhåndbog 72214_forftterhnd_3k.indd 1 20-06-2008 08:15:17 Er mnuskriptet klr til indlevering? Alle niveuer i teksten er mrkeret klrt med smme skriftstørrelse og skrifttype for hvert niveu. Evt. tl-

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side

Læs mere

Projektstyring. Dag 5

Projektstyring. Dag 5 Akdemifget Projektstyring Dg 5 m/u PRINCE2 Foundtion certificering i smrbejde med PRINCE2 is Registered Trde Mrk of the Office of Government Commerce in the United Kingdom nd other countries. Humn fctor

Læs mere

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration

Trivsel. har vi råd til at lade være? Resultatet af 250 medarbejdere og lederes arbejde den 10. september 2010. Ideer til inspiration 10. november 2010 Trivsel hr vi råd til t lde være? Resulttet f 250 medrbejdere og lederes rbejde den 10. september 2010 1? Det er vigtigt t prioritere og fstholde det gode rbejde med trivsel på rbejdspldserne

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

KIRKEBLAD. Der. var en. 14. oktober 1917-14. oktober 2007. Gud Faders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed! Der KIRKEBLAD vr en FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer,sfnældksfn123k39843948 3 September 2007 22. Årgng 14. oktober 1917-14. oktober 2007 Gud Fders Ånd! Kom til os ned med himlens ild: Guds kærlighed!

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Diverse. Ib Michelsen

Diverse. Ib Michelsen Diverse Ib Michelsen Ikst 2008 Forsidebilledet http://www.smtid.dk/visen/billede.php?billedenr69 Version: 0.02 (2-1-2009) Diverse (Denne side er A-2 f 32 sider) Indholdsfortegnelse Regning med procent

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole Jørgen Kühl Brug og nerkendelse f dnsksprogede dokumenter ved forvltningsmyndigheder og domstole Bggrund Det dnske mindretl i Sydslesvig er et nerkendt ntionlt mindretl i Forundsrepulikken Tysklnd og Slesvig-Holsten.

Læs mere

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún

DEN NY VERDEN vol. 37, nr. 1 International handel og vandel - WTO fra Marrakesh til Cancún Interntionl hndel og vndel - WTO fr Mrrkesh til Cncún DIIS - Københvn - 2004 1 Efter gennemførelsen f ftlen om tekstil og beklædning (ATC) Fr MFA til ATC Beklædningsindustrien hr spillet en fgørende rolle

Læs mere

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning

Opstakning og afstakning, fremadregning og tilbageregning 1 Opstkning og fstkning, fremdregning og tilgeregning 1.1 Fremdregning og tilgeregning...2 1.2 Æskeregning...2 1.3 Høseringe-regning, indkodning og fkodning...3 1.4 Vndret tilgeregning, t dnse en ligning...3

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag

Hva ka jeg bruge mine fødder til? 2. oplag Rytmik Grete Downlodversion i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune Slminen Hv k jeg bruge mine fødder til? 2. oplg Rytmik Grete i Den Dynmiske Trio Grete Møller Andersen Vivi Grøn Sune

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger

Matematikkens mysterier - på et højt niveau. 3. Differentialligninger Mtemtikkens msterier - på et højt niveu f Kenneth Hnsen 3. Differentilligninger N N N 3 A A k k Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 3. Dnmiske sstemer 3 3.3 Seprtion f de vrible 8 3.4 Vækstmodeller 8 3.5

Læs mere

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet.

hvor A er de ydre kræfters arbejde på systemet og Q er varmen tilført fra omgivelserne til systemet. !#" $ "&% (')"&*,+.-&/102%435"&6,+879$ *1')*&: or et system, hvor kun den termiske energi ændres, vil tilvæksten E term i den termiske energi være: E term A + Q hvor A er de ydre kræfters rbejde på systemet

Læs mere

Blowerdoor test med Termograferingsrapport

Blowerdoor test med Termograferingsrapport Blowerdoor test med Termogrferingsrpport For Skætterivej 53 4300 Holbæk. Udført d. 6.2 & 12.2.12008 Af Ole Lentz Hnsen Sknsehgevej 5, 4581 Rørvig. Tlf.: 59 91 94 80 & 61 60 43 86 www.olelentz.dk mil@olelentz.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

Ekstraktion af spektre og chromatogrammer vha. kemometriske teknikker

Ekstraktion af spektre og chromatogrammer vha. kemometriske teknikker Ekstrktion f spektre og chromtogrmmer vh kemometriske teknikker Nogle kemometriske teknikker til seprtion f spektre og chromtogrmmer er undersøgt mhp utomtisering f dtehndlingen f NMR-chromtogrmmer Teknikkerne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S

abc Resultat af foranalysen vedrørende en reduktion af den danske stats aktiepost i Post Danmark A/S bc Resultt f fornlysen vedrørende en reduktion f den dnske stts ktiepost i Post Dnmrk A/S Mj 2003 Vigtigt Oplysningerne i dette dokument er uddrg fr eller bseret på oplysninger, som NM Rothschild & Sons

Læs mere

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af ventilationskanaler Brndsikring f ventiltionsknler Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 November 2 010 Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 3. udgve, 2009 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Runde knler

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX)

MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) Silkeorg -0- MATEMATIK-KOMPENDIUM TIL KOMMENDE ELEVER PÅ DE GYMNASIALE UNGDOMSUDDANNELSER I SILKEBORG (HF, HHX, HTX & STX) FACITLISTE Udrejdet f mtemtiklærere fr HF, HHX, HTX & STX. PS: Hvis du opdger

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER

CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER CONLIT BRANDSIKRING AF VENTILATIONSKANALER Monteringsvejledning for brndisolering iht. DS428, 4. udgve, 2011 - og lukninger med Conlit Brndskotplde, EI60 [BS60] Klsse EI 30/E 60 A2-s1, d0 1 2013 Runde

Læs mere

Èn samlet leasingløsning

Èn samlet leasingløsning Vi smler din håndtering f IT Vi hr kombineret vores kompetencer med hrdwre og softwre således, t du kun skl bruge et enkelt telefonnummer når du skl hve styr på din IT. For et fst beløb pr. måned kn du

Læs mere

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring...

BIH FOREBYGGELSE AF REVNER. Notat. Vejledningen omfatter: Konstruktive forhold...side 3-6. Svind i letbeton og beton...side 7. Udtørring... Nott FOREBYGGELSE AF REVNER Vejledningen omftter: Konstruktive forhold...side 3-6 Svind i letbeton og beton...side 7 Udtørring...side 8-9 Fugtmåling...side 10 Mlerbehndling...side 11 Fliseopsætning...side

Læs mere

En aktiv NY fluorformel i Danmark

En aktiv NY fluorformel i Danmark En ktiv NY fluorformel i Dnmrk Fordeler målrettet fluorid på tndoverflderne Giver øget fluoridkonentrtion i og omkring tnden Fremmer reminerlisering f egyndende riesngre Øger tændernes modstndskrft over

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDNNELSESPLN FOR GRUNDUDDNNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDNNELSE SPECILE Produktion og Udvikling Klejnsmed NVN CPR-NUMMER DRESSE TELEFON EMIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation, udtalelser

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune

Bæredygtige bygge- og anlægsprojekter i Næstved Kommune Bæredygtige bygge- og nlægsprojekter i Næstved Kommune Her finder du E Forord 3 Indledning og læsevejledning 5 Generelt om bæredygtig projektering 6-7 Påvirkning f kulturmiljøer 8-9 Mteriler 10-12 l 13

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

gratis magasin Opskrifter på lækker og hurtig mad Friske frosne grøntsager & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012

gratis magasin Opskrifter på lækker og hurtig mad Friske frosne grøntsager & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012 minus 18 grtis mgsin o Opskrifter på lækker og hurtig md Friske frosne grøntsger & frugt hele året rundt n u m m e r 01 / 2 012 En frisk verden på frost 2 Let middgsmden med frosne grøntsger Md med mnge

Læs mere

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal

Komplekse tal Matematik og naturfag i verdensklasse, 2004. Komplekse tal Komplekse tl Mtemtik og turfg i verdesklsse, 004 Komplekse tl Dette mterile er ereget til udervisig i mtemtik i gymsiet. Der forudsættes kedsk til løsig f degrdsligiger, trigoometri og e lille smule vektorregig.

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011

Matematik - introduktion. Martin Lauesen February 23, 2011 Mtemtik - introduktion Mrtin Luesen Februry 23, 2011 1 Contents 1 Aritmetik og elementær lgebr 3 1.1 Symboler............................... 3 1.1.1 ligheder............................ 4 1.1.2 uligheder...........................

Læs mere

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1

(a k cos kx + b k sin kx) k=1. cos θk = sin θ 1 ak. , b k. k=1 SEKTION 7 FOURIERANALYSE 7 Fouriernlyse Periodiske funktioner er vigtige i mnge smmenhænge, både videnskbeligt og teknisk Vi vil normlisere, så ntger, t perioden er π Disse funktioner er bedst nlyseret

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer

Induktive, fotoceller, kapacitive og ultralydssensorer Induktive, fotoceller, kpcitive og ultrlydssensorer HOVEDKATALOG NEW Op til 500 br induktive følere med lng tstefstnd til højtryksinstlltioner (series 500P) Op til 500 br induktive følere i miniture byggeform

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER

RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER RS-216 RS-224 RS-232 ERHVERVS TYVERI ALARMER Brugervejledning RS-216 - AIA kl. 1 RS-224 - AIA kl. 2 RS-232 - AIA kl. 3 Indholdsortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INTRODUKTION...3 1. System oversigt:...3

Læs mere

Matematisk formelsamling til A-niveau - i forsøget med netadgang til skriftlig eksamen 1

Matematisk formelsamling til A-niveau - i forsøget med netadgang til skriftlig eksamen 1 Mtemtisk fomelsmling til A-niveu - i fosøget med netdgng til skiftlig eksmen Food Mtemtisk fomelsmling til A-niveu e udejdet fo t give et smlet ovelik ove de fomle og det symolspog, de knytte sig til kenestoffet

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

TRIVSEL OG ARBEJDSFORHOLD

TRIVSEL OG ARBEJDSFORHOLD ORNHOLMS LUFTHVN, RØNNE: TRIVSEL OG REJDSFORHOLD SPØRGESKEMUNDERSØGELSE Svarene indhentet ultimo okt. primo nov. 2008 Udført af st.dk ved psykolog John Skaay og arejdsfysiolog (ph.d.) Claes Krogh-Lund

Læs mere

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE...

Michel Mandix (2010) INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS LÆRESÆTNING... 4 SINUSRELATIONERNE... 4 COSINUSRELATIONERNE... MATEMATIK NOTAT MATEMATISKE EVISER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: FERUAR 04 Michel Mndi (00) Side f 35 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... EN TREKANTS VINKELSUM... 3 PYTHAGORAS

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning

Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse af den originale driftsvejledning VÆGTSYSTEM Betjeningsvejledning + INSTRUKTIONER VEDRØRENDE LEVERING AF MASKINEN... SIDE 3 Oversættelse f den originle driftsvejledning Nr. 548.54.350.0 8_0_M.0 Vægtsystem Til den nye ejer Du hr lige foretget

Læs mere

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse

FORMELSAMLING. Indholdsfortegnelse FOMELSAMLNG ndholdsfortegnelse ndholdsfortegnelse... EL-LÆE...3 Ohm s lov:...3 Effekt lov:...3 egler ved måling:...3 egler ved serieforbindelser:...3 egler ved prllelforbindelser:...4 egler ved blndede

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent.

LQ hl&itqi,ie. AlaN(JHaqs.en 19.ÅRGANG. Så er det tid til betaling af kontingent. Reserveret Post nmrk Så er det tid til betling f kontingent. Hvidovre LQ hl&itqi,ie 19.ÅRGANG AlN(JHqs.en A ') te1re rt EBRUAR 21 265 Hvidovre Medlemmerne hr i læsende stund fået tilsendt opkrævningen.

Læs mere

Differentialregning. integralregning

Differentialregning. integralregning Differentilregning og integrlregning Ib Micelsen Ikst 013 Indoldsfortegnelse Tegneøvelser...3 Introduktion... Definition f differentilkvotient og tngent...6 Tngentældninger...7 Den fledte funktion...7

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD

VIESMANN. VITOPLEX 100-LS Lavtryksdampkedel Dampydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel varmeydelse 170 til 1450 kw. Datablad. VITOPLEX 100-LS Type SXD VIESMANN VITOPLEX 100-LS Lvtryksdmpkedel Dmpydelse 0,26 til 2,2 t/h Nominel vrmeydelse 170 til 1450 kw Dtbld Best.nr.: se prislisten, priser oplyses på forespørgsel VITOPLEX 100-LS Type SXD Olie-/gs-tretrækskedel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning:

Pythagoras sætning. I denne note skal vi give tre forskellige beviser for Pythagoras sætning: Pythgors sætning I denne note skl i gie tre forskellige eiser for Pythgors sætning: Pythgors sætning I en retinklet treknt, hor den rette inkel etegnes med, gælder: + = eis 1 Ld os tegne et stort kdrt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

samarbejde kick off ledelse der swinger Human Entertainment

samarbejde kick off ledelse der swinger Human Entertainment smrbede kick off ledelse der swinger Humn Entertinment Det Jydske UnderholdningsOrkester Kn bestilles med topsolister Musik gennem 100 år Dinér dnsemusik for lle genertioner Ledelse der swinger Et smrbede

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug

AIRCONDITIONANLÆG Til almindelig brug OWNER S MANUAL BRUGERVEJLEDNING AIRCONDITIONANLÆG Til lmindelig brug (SPLIT TYPE) DANSK DN Indendørs enhed RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Læs mere