og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og betydningen af saglige argumenter. Prismodtageren i 2013 er journalist Martin Krasnik."

Transkript

1 ktlog 2013/14

2 Columus er et fondsejet forlg, der er stiftet f Foreningen f lærere i smfundsfg (FALS) for t levere de fgligt edste øger til de lveste priser. Smfundsfg hr i fire årtier været vores hovedfg, men vi hr også en lng og fortst udgivelsesrække inden for ndre f ungdomsuddnnelsernes fg. Vi rrngerer kurser i forindelse med flere f vores udgivelser. Mnge forfttere tger ud med skoleserede oplæg og workshopper om emner, der knytter sig til deres øger. I ktloget er det ngivet, hvilke det drejer sig om. Kontkt os for t høre nærmere eller hvis I er interesserede i en præsenttion f Columus udgivelser i det hele tget. Fonden støtter fgligt og pædgogisk udviklingsrejde. På den måde sender vi på flere måder midler tilge til undervisningen. Desuden uddeler vi Columusprisen til en person eller institution, der i den offentlige det holder fst i ideerne om demokrti, ægte politisk enggement og etydningen f sglige rgumenter. Prismodtgeren i 2013 er journlist Mrtin Krsnik. Vi er et fgligt forlg lndt ndet fordi vi sætter den fglige sprring med forfttere højt. Send os dit mnuskriptforslg. Vi giver en kvlificeret redktionel tilgemelding. Forlget Columus Østerrogde 54 C 2100 Køenhvn Ø Tlf Priserne i ktloget er ekskl. moms og forsendelse Tryk: Trm Bogtryk Grfisk tilrettelæggelse: Bodil Mull Printed in Denmrk 2013

3 Indhold digitle udgivelser Grundøger Luk smfundet op! 6 Ind i smfundet 7 Liv i Dnmrk 8 Liv i Dnmrk 2 8 B-ogen 9 ABC-øgerne 10 Økonomi principper, prksis og perspektiver 11 Politik 11 Glol politik 12 I krig igen 12 Det politiske Europ 13 Hvordn fungerer Den Europæiske Union? 13 sttistik og metode Smfundssttistik 14 Fold dig ud 14 Excel i smfundsfg 15 temøger Kriminlitet og retfærdighed 15 Netværkssmfundet 16 Protestevægelser 16 Økonomiske kriser 17 Økonomi i et sociologisk perspektiv 17 Ærkednsker perkerdnsker 18 Ideologier og diskurser 18 Unge og identitet 19 Urnisering og urnitet 19 Hoolign 19 Mssemedier og politisk kommuni ktion Skndlemskinen lndeserien Broken Britin? 21 USA s udfordringer 22 Mellemøsten under forndring 22 Brsilien 23 Indien 23 historie Fr fortid til historie 24 Historie i levende illeder 25 Erindringsmskinen 26 Skriv historie 26 Dnmrk i verden 27 Dnsk og historie i smspil 27 erhvervsøkonomi Luk virksomheden op! 28 engelsk From Bttlemind to Homemind Lnguge nd Power religion og kulturfg Når Gud liver ntionlist 30 Kultur og smfundsfgsogen 30 Kulturforståelse 31 illedkunst Billedkunstogen 32

4 digitle udgivelser Gymportlen og digitle løsninger Columus er med i Gymportlen, syv forlgs fælles digitle pltform: Forlget Columus, Frydenlund, Hse & Søns Forlg, LMFK-forlgene, L&R Uddnnelse, Forlget Nucleus og Nyt Teknisk Forlg. I-øger og e-øger fr syv forlg Gymportlen er indgngssiden for lle undervisere og elever som ruger i-øger og e-øger fr et eller flere f de syv forlg. Inden du logger ind, kn du på ogreolen få overlik over udvlget. Efter du hr logget ind, ser du kun de øger du hr dgng til. I-øger er online-mteriler, som tilgås fr Gymportlen efter log-in. E-øger er offline-mteriler (pdf-filer), som den enkelte ruger downloder fr Gymportlen efter log-in. 4 digitle udgivelser

5 digitle udgivelser Kun én dgngskode På Gymportlen får du dgng til lle dine digitle mteriler vi UNI-Login. Når du hr køt mterilet, skl du og dine elever ruge jeres rugernvn og dgngskode fr Skolekom. Eleverne skl derfor kun kende denne ene kode, unset hvor mnge i-øger og e-øger skolen hr køt til dem. Alle skoler kn grtis få UNI-login. For skoler der ikke ønsker t enytte UNI-login, distriuerer vi digitle øger vi vores eget licens system. Læs mere på iphone App: Den digitle håndog Alt om smfundsfg på A-, B- og C-niveu. Metoder og teknikker i smfundsfg til opgve løsning. Økonomisk-politiske egivenheder i Dnmrk. Minilex med 1000 opslg. Alle teller og figurer fr Smfundssttistik kn tilkøes. Smfundsfg.dk elevernes smfundsfglige leksikon. Smfundsfg.dk indeholder de centrle egreer i smfundsfg forklret med mere end 2000 tekster, figurer, teller og interktive modeller. Leksikonet er skrevet f smfundsfgslærere, der som redktører og forfttere hr stået g en væsentlig del f de smfundsfgsøger, der er udkommet i Dnmrk i de sidste mnge år. digitle udgivelser 5

6 Grundøger smfundsfg Luk smfundet op! Peter Brøndum og Thor Bnke Hnsen Luk smfundet op! er en nmelderrost undervisningsog til smfundsfg på C-niveu. Bogen er ygget op omkring otte temer, hvor fgets kernestof er tydeligt og præsenteret på en måde, så det kn live nemmere for eleverne t nvende det på dgens smfund. Hertil kommer et mere metodisk kpitel, ligesom metodiske nvisninger er indrejdet i de enkelte temer. 216 sider Skolepris 125,- 6 kursus tilud grundøger Bogens temer understøttes f en meget udførlig hjemmeside, der kn give eleverne en god mulighed for t nvende kernestoffet på konkrete og virke lig hedsnære cses. Supplering f ogens kernestof vil derfor i høj grd kunne ske vi ogens hjemmeside, men eleverne vil også live inviteret helt ud i smfundet, når de ruger ogen og hjemmesiden. C

7 grundøger smfundsfg Ind i smfundet Jens Folke Hrrits og Morten Hnsen Thorndl Ind i smfundet er en temtisk grundog til B-niveu i smfundsfg. I de fem temer ulighed, velfærd, æredygtighed, normlitet og mgt kommer hovedområderne sociologi, politik, økonomi og metode i spil, og nye teorier og metoder ringes på nen. Der er ikke tle om en klssisk læreog, men om en øvelsesog, hvor projektrejde kn live den foretrukne rejdsform. 216 sider Skolepris 149,- grundøger 7

8 Grundøger smfundsfg Liv i Dnmrk C Benny Jcosen og Ove Outzen Grundog til C-niveu 2. udgve Den mest nvendte og til smfundsfg C-niveu ehndler prolemstillinger omkring identitets dnnelse, levevilkår, politiske prtier, ideologier, eslutningsprocesser, demokrti og menneskerettigheder, økonomiske smmenhænge, velfærd smt gloliseringens konsekvenser og smfunds videnskelig metode. 176 sider Skolepris 89,- Liv i Dnmrk 2 Benny Jcosen og Ove Outzen Smfundsfg på B-niveu Fortsættelsen f Liv i Dnmrk dækker B-niveu-stoffet i fire kpitler: Fr politikerstyre til mrkedsdemokrti, Velfærdens økonomi, Dnmrk i den store verden og Menneskerettigheder en glol strid. I de enkelte kpitler er der øvelser, som forereder eleverne til eksmensformen på B-niveu, ligesom der som et gennemgående princip er knyttet metodiske overvejelser til stof gennemgngen. 160 sider Skolepris 129,- 8 grundøger

9 grundøger smfundsfg B-ogen Richrd Bundsgrd og Oliver Skov Den gennemrejdede udgve f B-ogen med opdterede tekster og teller rmmer den dnske gymnsieungdom, hvor den er. Eleverne skl læse mindre, men kernestoffet er i højsædet og leveret på en kort og interessnt fcon; for eksempel strter hvert kpitel med en egrundelse for, hvorfor mn skl læse lektien, og hvd det kn ruges til, og fsluttes med de såkldte fede ord. 198 sider Skolepris 129,- grundøger 9

10 Grundøger smfundsfg ABC-øgerne C Gregers Friiserg, Morten Hnsen Thorndl og Per Henriksen Politik ABC, Sociologi ABC og Økonomi ABC er Columus grundogsserie med kernestof i fgets discipliner fr C til A-niveu. I de tre ind sikres en progression fr grundlæggende smfundsegreer til vnceret teori. Bøgerne præsenterer stoffet i moduler, der kn gennemgås fr -z eller lndes og komineres. Arejdet med stoffet understøttes f elevktiverende øvelser, supplerende mterile og undervisningsforlø på tilhørende hjemmesider. Politik ABC: 192 sider Skolepris 120,Sociologi ABC: 192 sider Skolepris 120,Økonomi ABC: 224 sider Skolepris 129,- ABC-øgerne findes også i engelsk oversættelse til det stigende ntl smfundsfgsklsser, der undervises på engelsk. Bestil Politics ABC, Sociology ABC og Economics ABC som digitle øger vi 10 grundøger

11 grundøger smfundsfg Økonomi principper, prksis og perspektiver Kåre Clemmesen og Per Henriksen Dækker kernestoffet i økonomi på A-niveu. De fem første kpitler indeholder de forskellige grundlæggende økonomiske værktøjer, mens de sidste fire kpitler ringer værktøjerne i nvendelse. Nogle f disse kpitler kn læses som led i rejdet med et policyområde (rejdsmrked-, miljø-, erhvervs- og velfærdspolitik), men også som selvstændige temer. Til hvert kpitel er der et vrieret udvlg f opgver, og der er der forslg til større projekter, herunder smrejde med mtemtik. Politik 296 sider Skolepris 139,- Jesper Hjrsæk Politik til A-niveu går i dyden med kernestoffet i en f smfundsfgs grunddiscipliner. Smtidig reder Jesper Hjrsæk politikstoffet ud med sociologiske teorier og egreer. Bogen sætter fokus på sociliseringens etydning for skelsen f et lnds politiske kultur og legitimitet og de politiske konsekvenser f socile og kulturelle mønstre. Med cses om Stor ritnnien, Tysklnd og USA kn eleverne undersøge og smmenligne, hvordn det konkret kommer til udtryk. Sociologi 224 sider Skolepris 139,- Søren Juul 200 sider Skolepris 139,- Klssisk og moderne sociologisk teori perspektiveret til empiriske undersøgelser. grundøger 11

12 Grundøger smfundsfg Glol politik Hns Brnner Forlgets meget nvendte læreog i Interntionl Politik i nden reviderede og opdterede udgve. De første år f det nye årtusinde hr på mnge måder ændret vores illede f verden. Bogen forklrer de grundlæggende ændringer, der finder sted, smtidig med t den introducerer fget Interntionl Politik. 218 sider Skolepris 119,- I krig igen Hns Brnner Efter Den kolde Krig er Dnmrk for første gng siden 1864 igen levet en krigsførende ntion. I seks kpitler gennemgår ogen krigen som fænomen, hidtidige dnske holdninger til krig og Dnmrks deltgelse i de enkelte krige. I krig igen lægger op til diskussion f den dnske krigsdeltgelse, l.. ved t elyse åde ydre og indre forudsætninger for eslutningerne om deltgelse og ved t ehndle kritikken f den nye ktivisme. 96 sider Skolepris 89,- 12 grundøger

13 grundøger smfundsfg Det politiske Europ Hns Brnner EU er under forndring. Krisen er en prøve på smmenholdet i Europ og truer åde de hidtidige strukturer og selve det demokrtiske fundment, som smrejdet i EU hviler på. Hns Brnners meget rugte grundog om EU tger i en gennemrevideret 2. udgve udgngspunkt i de nye vilkår, som krisen hr skt for det politiske Europ. 2. udgve 172 sider Skolepris 109,- Hvordn fungerer Den Europæiske Union? Peter Nedergrd Med Hvordn fungerer Den Europæiske Union? får mn overlik over, hvordn eslutninger træffes i EU. EU spiller en stor og stigende rolle for dnsk politik og for dnsk økonomi, fordi eslutninger her direkte eller indirekte også estemmer hvordn Dnmrk fungerer. Professor Peter Nedergrd ehndler i denne og især eslutningsprocessen i EU. Ikke lene får mn en gennemgng f de formelle institutioner, men også selve eslutningsprocessen, som illustreres med cses. 2. udgve 150 sider Skolepris 98,- grundøger 13

14 sttistik og metode smfundsfg Smfundssttistik Henrik Aro-Bähr, Alln Christensen og Niels Knp Smfundssttistikken er det uundværlige hjælpe middel til skriftlig eksmen og fundmentet under det dglige rejde i undervisningen. Med hæftet følger Den digitle håndog til Smfundsfg, der rummer lle teller og figurer i Excelformt, lle rtikler i hæftet smt en række metodiske værktøjer, modeller og øvelser til træning f de fglige mål, herunder til smrejdet med mtemtik. 160 sider Skolepris 98,- Fold dig ud Per Henriksen og Toren Stener Nielsen Her får mn en grundig indføring i de smfundsvidenskelige metoder og en række ideer til littertursøgning, tekstnlyse og gennemførsel f smfundsvidenskelige undersøgelser. Det elyses, hvordn mn ehndler sttistiske oplysninger, og hvordn regnerk kn ruges. Skriftlige produkter, som den skriftlige studentereksmensopgve, projektopgven og synopsen, er ehndlet grundigt og med msser f eksempler. 2. udgve 218 sider Skolepris 109,- 14 sttistik og metode

15 temøger smfundsfg Excel i smfundsfg Christin Blch Hnsen og Per Henriksen Excel i smfundsfg giver en udførlig introduktion til de mest nødvendige fciliteter i regnerk og kn give åde egynderen og den mere interesserede lyst til t rejde i Excel. I ogens kpitler gennemgås systemtisk, hvordn Excel kn ruges til t træne og løse smfundsfglige opgvetyper med mtemtik, og hvordn progrmmet spiller smmen med gængse smfundsfglige dtser. kursus tilud 92 sider Skolepris 96,- Kriminlitet og retfærdighed Ev Smith Hvd er kriminlitet? Hvordn måles omfnget? Hvd er retssikkerhed og retsfølelse? Hjælper det t strffe? Disse centrle spørgsmål ehndles i Kriminlitet og retfærdighed. I modsætning til de fleste ndre øger om kriminlitet indeholder denne og mnge eksempler fr prksis og dermed juridisk tnkegng. Det giver mulighed for, t eleverne selv kn rejde med eksemplerne og dermed få en vis fortrolighed med den juridiske tnkegng. Bogen kn nvendes i smfundsfg på lle niveuer i de gymnsile uddnnelser, hvor retssystemet indgår som en del f kernestoffet. 132 sider Skolepris 109,- temøger 15

16 temøger smfundsfg Netværkssmfundet Victor Bjørnstrup, Tois Mtthiesen og Oliver Boserup Skov Netværkssmfundet er ifølge forftterne det smfund, vi lle er en del f. I ogen ehndles de nye socile medier med nvendelse f sociologiske teorier. Hvd er et netværkssmfund? Hvd etyder det for identiteten og socilistionen? kursus tilud 106 sider Skolepris 98,- Cstells, Goffmnn, Giddens, Mffesoli, Hjrvrd m.fl. kommer i spil til t forklre netværkssmfundets konsekvenser. Bogen indeholder en del empiri til t krkterisere netværkssmfundet og fsluttes med tre essys f diskuterende krkter: Er der tle om et frem- eller tilgeskridt? BEstil et rrngement for eleverne Protestevægelser Kjeld Mznti Sørensen - idelisme, identitet, selvforsvr eller meningsløs vold? Bogen eskæftiger sig med en type socile evægelser, som står i et konfliktfuldt forhold til myndigheder, mgthvere, virksomheder, orgnistioner eller hovedkulturens normer og regler. Den rummer en række teorier om sådnne evægelsers ggrund, moilisering f medlemmer og deres forskellige ktionsformer. Og som det fspejles i ogens titel, eskæftiger den sig også med diskurser om protestevægelser. 104 sider Skolepris 109,- 16 temøger

17 temøger smfundsfg Økonomiske kriser Per Henriksen fr finnskrise til gældskrise Finnskrisen, der strtede i 2008, lev strten på den mest lvorlige krise i den vestlige verden siden depressionen i 1930 erne. Økonomiske kriser giver en dydegående redegørelse for krisens årsger og forlø i USA, Dnmrk og Europ. I fokus er ikke lene finnskrisen, men også kolingen mellem finnskriser og økonomiske kriser og mellem økonomiske kriser og gældskriser. I et selvstændigt kpitel elyses åde den finnsielle sektors etydning for den rele økonomi og sektorens udvikling. kursus tilud Økonomi i et sociologisk perspektiv 140 sider Skolepris 109,- Steen Borg Rsmussen Økonomi i et sociologisk perspektiv stiller det helt grundlæggende spørgsmål: På hvilken måde kn sociologisk teori idrge til edre t forstå de økonomiske smmenhænge? Ved kritisk t undersøge eksisterende økonomisk teori og især hvordn den ruges i økonomisk politik, kommer der nye synsvinkler på økonomi. 172 sider Skolepris 109,- temøger 17

18 temøger smfundsfg Ærkednsker perkerdnsker Morten Hnsen Thorndl Bogen elyser hhv. politiske, sociologiske og økonomiske udfordringer i forindelse med integrtion f etniske minoriteter. Den politiske del f ogen indeholder l.. en introduktion til diskursteori og efterfølgende en diskursnlyse f integrtionsdetten. I den sociologiske del fokuserer ogen på de udfordringer, etniske minoriteter står overfor i forhold til socilisering og identitetsdnnelse. I den sidste del fokuseres der på etniske minoriteters tilknytning til det dnske rejdsmrked. 152 sider Skolepris 120,- Ideologier og diskurser Kjeld Mznti Sørensen sprog, mgt, politik Bogen giver ved hjælp f introducerende kpitler og fyldige tekstuddrg en grundig indsigt i udviklingen i såvel de klssiske politiske ideologier som senere fledninger fr oplysningstiden til det senmoderne smfund. Derudover præsenteres en række eksempler på nutidige politiske diskurser: Kmpen om mgten ved, gennem sproget, t søge t præge efolkningens holdninger. 152 sider Skolepris 109,- 18 temøger kursus tilud

19 temøger smfundsfg Unge og identitet Kjeld Mznti Sørensen m.fl. socilistion i otte forskellige lnde Hvordn er mn ung i en verden med åde frihed, kontrol og hård konkurrence? Hvilke forventninger hr unge til sig selv og deres omgivelser, og hvd forventer omgivelserne f dem? Hvordn finder identitetsdnnelsen sted forskellige steder i verden? 2. opdterede udgve indeholder l.. nye kpitler om Spnien og Egypten. 2. udgve 208 sider Skolepris 128,- Hoolign Richrd Bundsgrd og Oliver Skov Temogen om hoolignisme til smfundsfg og engelsk er et populært vlg til AT, SRP og lle ndre konkrete smspil mellem de to fg, hvor det fglige og teoretiske tilgodeses. Den nye udgve er forsynet med nye engelsksprogede tekster. Urnisering og urnitet 2. udgve 92 sider Skolepris 105,- Anni Greve (red.) Urnisering og urnitet hndler om storyen med fsæt i the tipping point det fktum t over hlvdelen f jordens efolkning i dg lever i yer. Den er skrevet f en række dnske yforskere, der ehndler forskellige sider f storyen og giver et solidt fundment til et nyt område i smfundsfg og AT. Bogen kn også idrge til t give studieturen et højt fgligt niveu. 224 sider Skolepris 159,- temøger 19

20 temøger smfundsfg Mssemedier og politisk kommuni ktion Finn Rsmussen Mssemedier og politisk kommuniktion ser nærmere på reltionen mellem mssemedier og politik. Bogen giver et overordnet og historisk perspektiv på politiske styreformer, medieudvikling og politisk kommuniktion. Politiske prtiers og interesseorgnistioners rug f strtegisk kommuniktion, nyhedsformidling og journlisters rejde med politisk kommuniktion og meningsdnnelsen smt orgernes rug f og holdninger til politisk kommuniktion, er nogle f de spekter, der inddrges. 2. udgve 208 sider Skolepris 109,- Skndlemskinen Mrk Ørsten Politiske skndler er centrle for forståelsen f moderne demokrti. Ikke lene fspejler den mediliserede politiske skndle det stdigt skiftende mgtforhold mellem medier og politikere, skndlerne kn også ses som udtryk for smfundets overordnede værdimæssige og strukturelle forndringer. 92 sider Skolepris 109,- 20 temøger Blndt de spørgsmål, ogen fdækker, er: - Hvilke typer f politiske skndler kendetegner Dnmrk? - Og er det de smme, som kendetegner forskellige lnde? - Er mediernes skndledækning udtryk for kritisk journlistik eller ønsket om t ske profit i et stdigt mere presset mediemrked med konkurrence på flere pltforme?

21 lndeserien smfundsfg Broken Britin? Ole Helmersen Broken Britin? er en grundog i moderne ritiske politiske, socile og økonomiske emner eregnet på studieretninger, hvor engelsk og smfundsfg mødes. Bogen er et portræt f det moderne Storritnnien med fokus på en række f de udfordringer, lndet står overfor nu og i de kommende år. Ud fr de overordnede egreer stt, mrked og civilsmfund, fokuserer ogen på Stor ritnnien som stt og ntion(er); på lndets politiske system, politiske prksis og politiske resultter; på ritiske identiteter, socile strtifiktioner, indvndring, velfærdsstt og multi kulturlisme; på Storritnniens økonomi og økonomiske udfordringer og endelig på lndets rolle og plcering i glol smmenhæng. 160 sider Skolepris 139,- lndeserien 21

22 lndeserien smfundsfg USA s udfordringer Annegrethe Rsmussen og Peter Brøndum Journlist Annegrethe Rsmussen, Informtions korrespondent i Wshington DC, er gået smmen med den ene f forftterne g Luk smfundet op!, Peter Brøndum i denne grundog om USA til smfundsfg. De enkelte fgområder interntionl politik, politik, sociologi og økonomi er nvendt som ogens yggesten. 256 sider Skolepris 120,- kursus tilud Bogen giver et fordelgtigt udgngspunkt for undervisningen f elever på smfundsfg A- eller B-niveu, men også kultur- og smfundsfgskursister kn give sig i kst med nlyser f USA s politiske system, økonomiske tilstnd, velfærdsmodel, smmenhængskrft, udenrigspolitik og interntionle rolle. Mellemøsten under forndring Jnus Grves Rsmussen og Jco Grves Sørensen Denne og kommer hele vejen rundt om Mellemøsten og Nordfrik (MENA). Den nvender en række teorier og egreer inden for politologi, økonomi, sociologi og interntionl politik på MENA, og der er lgt særlig vægt på den pædgogiske fremstilling med msser f modeller, figurer og teller. Målgruppen er først og fremmest smfundsfg på A-niveu, men flere f kpitlerne kn også ruges på B-niveu. 128 sider Skolepris 109,- 22 lndeserien

23 lndeserien smfundsfg Brsilien Svend Roed Nielsen og Jco Grves Sørensen Med fsæt i lndets historie kommer ogen hele vejen rundt om Sydmeriks kæmpe med teorier, modeller og msser f empiri på det politiske, økonomiske, socile og udenrigspolitiske område. 160 sider Skolepris 120,- Indien Tom Sig Jessen og Jco Grves Sørensen Bogen fokuserer på det moderne Indiens socile, økonomiske og politiske forhold, set fr åde en engelskfglig og en smfundsfglig vinkel. De to fg optræder ligeværdigt i ogen, og den kn derfor enyttes åde fgfgligt i hvert f de to fg på A- og B-niveu, og i flerfglige forlø på studieretninger med engelsk og smfundsfg, hvor den kn nvendes til toning f studieretningen. 224 sider Skolepris 139,- lndeserien 23

24 historie Fr fortid til historie Anders Hssing og Christin Vollmond Hvd er historie og historisk metode? Hvordn ruger vi historie som individer og smfund? Hvornår og hvordn er historie et humnistisk eller et smfundsvidenskeligt fg? Fr fortid til historie er en grundog til historie, der sætter ord på fgets relevns og introducerer forskellige fghistoriske tilgnge til studiet f fortiden. Metode og teori præsenteres i et letflydende sprog med eksempler og cses fr nutiden og fr den nære og fjerne fortid. 144 sider Skolepris 129,- kursus tilud Med kpitler om historie i hverdgen og smfundet, om kilder og historieformidling smt om historie som vidensksfg kn ogen åde ruges til introduktion, til små og større opgver i undervisningen smt til tværfgligt smrejde. Bogens fokus på åde humnior, smfundsvidensk og nturvidensk gør den desuden velegnet, når historiefget skl tones til studieretningen. 24 historie

25 historie Historie i levende illeder Rsmus Fle-Hnsen Skl historieundervisningen hele tiden være så teksttung? Historie i levende illeder giver en solid indgng til rug f levende illeder spillefilm og dokumentrfilm i historieundervisningen i STX og HF. Bogen hr to dele. Den første er metodedelen, hvor den historiske film gennemgås i forhold til kildekritik, filmiske virkemidler og fkt- og fiktionskoder. I et selvstændigt kpitel gives der en række eksempler på rug f forskellige typer dokumentrfilm i undervisningen. Herefter følger et introducerende kpitel til nlyse f fiktionsfilm i historie. Disse kpitler vil også være en hjælp til elever og lærere i forindelse med SRP, SSO og AT. kursus tilud 150 sider Skolepris 129,- I ogens nden del kommer der i en række kpitler grundige eksempler på, hvordn nlyse f historiske spillefilm og dokumentrfilm kn idrge til tilegnelsen f kernestofområderne. historie 25

26 historie Erindringsmskinen Geert A. Nielsen Erindringsmskinen er en ny, godt lndet, men smtidig temtisk ordnet multiog med Anderledes Dnmrkshistorier fr slutningen f 1700-tllet til i dg. Bogen giver læserne mulighed for t dykke ned i fortiden og ved selvsyn opleve, hvordn moderniseringen f Dnmrk hr greet forndrende ind i det levede og oplevede liv. 224 sider Skolepris 129,- Skriv historie Heidi Funder En rugsog til elev og lærer om nvendelsen f skriftlighed i historie på en ny og smmenhængende måde, der tilgodeser kernefgligheden og de studieforeredende skriftlighedskompetencer, kkurt som vi møder i DA-HI-opgven, AT og SRP. 108 sider Skolepris 109,- 26 historie kursus tilud

27 historie Dnmrk i verden Lotte Schou og Susnne Ørnstrøm Dnmrk i verden eskriver de centrle udviklings linier i Dnmrkshistorien med løende udlik til verdenshistorien og med fokus på smspillet mellem menneske, ntur, smfund og forestillingsverden. Målet er t give eleverne viden og indsigt, så de liver i stnd til t reflektere over, hvd der estemmer den historiske udvikling. Bogen vil forsøge t pirre elevernes nysgerrighed, t få dem til t undre sig, så også deres egen forestillingsverden liver udfordret og nutiden ses i et ndet perspektiv. 208 sider Skolepris 139,- Dnsk og historie i smspil temer i lnge linjer Lotte Schou og Susnne Ørnstrøm Denne og lægger op til t undervise temtisk smtidig med t undervisningen spreder sig over tid. Med myten som omdrejningspunkt mødes fgene omkring flere forskellige temer, der er velegnede til dnsk-historie-forløet. Historieevidstheden står centrlt gennem ogens otte kpitler. Dette konkretiseres i den fællesfglige opgve, hvor eleverne skl finde en historie i deres egen fmilie og i det sidste kpitel, hvor to personlige historier er med til t fortælle Dnmrks historie. kursus tilud 96 sider Skolepris 109,- historie 27

28 erhvervsøkonomi Luk virksomheden op! Sofie Kærn Heding og Mrie Louise Telling Jepsen Kernestoffet i erhvervsøkonomi præsenteres koncentreret og ppetitligt i ogen, så der er plds til elevktiviteter med småopgver, øvelser og cses. Derudover er der gennemgående videocses med Ole Henriksen, hvor hn fortæller om sin virksomhed og på den måde sætter kød og lod på de centrle egreer i fget. kursus tilud 240 sider Skolepris 120,- 28 erhvervsøkonomi C

29 engelsk From Bttlemind to Homemind Christopher Bisgrd Olesen Titlen From Bttlemind to Homemind refererer til omstillingen f soldter fr kmperedsk til genindsættelse i den civile verden. Bogen er en ntologi til engelskfget, men er yderst velegnet til rug i smrejde med smfundsfg og historie. kursus tilud 160 sider Skolepris 139,- Lnguge nd Power Tine Vedel Eriksen Antologien Lnguge nd Power eskæftiger sig med smspillet mellem sprog og mgt med fokus på undertemerne køn og seksulitet, rce og etnicitet smt socilklsse og temtiserer på den måde en række f de tendenser, der lige nu præger litterturen i de engelsktlende lnde. Andre øger der kn ruges i engelsk: Broken Britin? (s. 21) USA s udfordringer (s. 22) Hoolign (s. 19) Unge og identitet (s. 19) Indien (s. 23) kursus tilud 160 sider Skolepris 139,- engelsk 29

30 religion og kulturfg Når Gud liver ntionlist Lotte Møller Bøtcher Når Gud liver ntionlist giver en religionssociologisk introduktion til fænomenet civilreligion, som er yderst relevnt i forindelse med studiet f ntionl identitet og fællessksfølelse i det senmoderne smfund. Der gives en historisk redegørelse for civilreligion i USA smt en nlyse f den civilreligiøse diskurs i meriknsk inden- og udenrigspolitik fr 1945 til i dg. Derudover perspektiveres til civilreligion i Dnmrk. kursus tilud 128 sider Skolepris 98,- Kultur og smfundsfgsogen Bente Sørensen, Jørgen Vestergård Jcosen og Annette Jensen Kultur- og smfundsfgsogen dækker på én gng lle fællesfglige kerneområder, de fglige mål og de metodemæssige krv i KS-ekendtgørelsen. I den nye udgve går de enkelte kpitler i dyden med temer om Menneskerettighederne historisk, filosofisk og smfundsfgligt, Det riske forår smt Det gode Smfund og fmilien i smfundet. 2. udgve 176 sider Skolepris 109,- 30 religion og kulturfg

31 religion og kulturfg Kulturforståelse Geert A. Nielsen og Kren Schmedes I et gloliseret smfund får de interkulturelle kompetencer større etydning. Fget kulturforståelse hr l.. til formål t udvikle disse kompetencer, og med udgivelsen f denne og tilstræer Columus t dække et ehov for mterile i et hstigt voksende fg. 208 sider Skolepris 139,- religion og kulturfg 31

32 illedkunst Billedkunstogen Ktrine Chrlotte Busk I-og. Grundog til undervisning i illedkunst på C- og B-niveu i gymnsiet og HF, der kn nvendes som værktøjsksse til mnge forskellige måder t grie undervisningen n på. Billedkunstogen er opdelt i seks kpitler. Tre nlytiske: formlnlyse etydningsnlyse socilnlyse Tre genrer: skulptur instlltionskunst rkitektur Hvert kpitel rummer et metodefsnit og en række temrtikler og teoretiske og prktiske øvelser. kursus tilud I-og Skolepris 45,- Desuden indeholder ogen en interktiv historisk tidslinje, hvor der indenfor historiske perioder kn læses kortfttet om kunst- og rkitekturhistoriske stilrter. Læreren kn oplode tekst og illeder til dgens lektie i i-ogen. Se vore ndre øger på Modernitetens politiske teoretikere Berlin, Berlin Tysklnd- fr Rødhætte til Rmmstein Politik i Europ Muslimske imperier Menneskerettigheder Grænselnd Kommunlpolitik Kins eksperimenter Historiens kernestof Afghnistn Dit smfund Politisk smg Your Society Det 20. Århundredes Dnmrkshistorie Klimpolitik Mdkultur og mnge flere Trfikpolitik Wien Verdens 7 udfordringer Det ny Ltinmerik Byzns Se i-øger og e-øger på Billedkunstogen Smfundsfg sådn! Sociologi sådn! Luk smfundet op! Politik sådn! og mnge flere 32 illedkunst C

SPAM 7. netsikker nu!

SPAM 7. netsikker nu! netsikker nu! Mj 2006 Test dig selv Hvor sikker er du på nettet? Tg testen på gsiden og se, hvor højt du sorer, når du går i krig med spim, spm og psswords. 16 Bliv online med dine ørn Hvorfor styrer kvinder

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014

Kompendium. Matematik HF C niveau. Frederiksberg HF Kursus. Lars Bronée 2014 Kompendium Mtemtik HF C niveu π Frederiksberg HF Kursus Lrs Bronée 04 Mil: post@lrsbronee.dk Web: www.lrsbronee.dk Indholdsfortegnelse: Forord Det grundlæggende Ligningsløsning 8 Procentregning Rentesregning

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele

maskinen ud og kontroller alle de medfølgende dele Hurtig instlltionsvejledning Strt her HL-2135W / (Kun EU) HL-2270DW Før du første gng tger denne mskine i rug, skl du læse denne Hurtig instlltionsvejledning, så du kn opsætte og instllere din mskine.

Læs mere

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus

Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde. - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus Refleksioner over kvalificering af socialt arbejde - udvalgte bachelorprojekter fra Den Sociale Højskole i Aarhus DEN SOCIALE HØJSKOLE I AARHUS' SKRIFTSERIE NR. 3 2007 Udgivet af Den Sociale Højskole i

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere