Ansøgning om tilskud i 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud i 2015"

Transkript

1 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: ØkoStartpakke en opstartspakke for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger: Københavns Fødevarefællesskab Kastanie Allé Vanløse CVR nummer: B. Beskrivelse af ansøger: Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) er en medlemsejet og -drevet økologisk indkøbsforening. KBHFF blev grundlagt i 2008 af en gruppe grønne ildsjæle med en fælles vision om at skabe et medlemsdrevet, emballagefrit økologisk supermarked. I 2009 blev det nuværende grundlag for KBHFF lagt med et simpelt koncept: Poser med frugt og grønt i et sæsonbaseret udvalg fra økologiske og biodynamiske landmænd på Fyn og Sjælland, der på ugebasis, forudbestilles af foreningens medlemmer. KBHFF blev startet under slagordet "Økologi til alle!" og medlemskabet er åbent for alle, der støtter op om foreningens formål, og som forpligter sig til at lægge tre timers arbejde i foreningen om måneden. Al udvikling og drift af KBHFF er således varetaget af medlemmerne selv. I løbet af de sidste 5 år er KBHFF vokset til mere end 5000 medlemmer, af dem er ca aktive, og fordelt på 11 afhentnings-afdelinger rundt i København. Der distribueres omkring 5 tons lokale, økologiske grøntsager hver uge. KBHFF har været med til at inspirere opstarten af en lang række lignende fødevarefællesskaber i bl.a. Aarhus, Aalborg, Odense, Lejre, Roskilde, Køge, Svendborg, Bornholm og Oslo, og er derfor ideelt placeret til at lede et projekt, der opsamler erfaringer og viden, der kan lette opstarten af nye økologiske fødevarefællesskaber i Danmark. C. Ansøgers pengeinstitut: Merkur Bank Reg. Nr.: 8401 Kontonummer: D. Ansøgers revisor: Rewidan Lyfaparken Måløv Byvej 229T 2760 Måløv E. Dato og underskrift Dato: 17/ Navn: Andreas Lloyd Titel: Medlem af bestyrelsen Underskrift:

2 1. OM PROJEKTET 1.1. Hovedformål i henhold til landbrugsstøtteloven Projektets hovedformål er at fremme afsætningen af økologiske fødevarer fra lokale producenter gennem udvikling af en startpakke, der vil samle viden og erfaringer, der kan understøtte opstarten af nye økologiske fødevarefællesskaber i Danmark, samt styrke netværket, samarbejdet og vidensgrundlaget for de allerede eksisterende fødevarefællesskaber Hjemmel i henhold til aktivitetsbekendtgørelsen Projektet har hjemmel i 2, stk. 4, litra b vedrørende teknisk bistand til primærproducenter, i form af afsætningsfremme. Københavns Fødevarefællesskab yder bistanden ved at udvikle en opstartspakke, der kan understøtte opstarten af nye fødevarefællesskaber og sikre vidensdelingen mellem fødevarefællesskaberne, hvilket vil gøre dem tilgængelige for en bredere målgruppe og styrke deres afsætningsfremmende aktiviteter Projektets formål og indhold kort sammendrag af projektet (maksimalt 20 linjer) Siden opstarten af Københavns Fødevarefællesskab i 2008 er der startet mere end 15 fødevarefællesskaber rundt om i Danmark. De har i løbet af kort tid etableret sig som lokale aktører, der i samarbejde med økologiske producenter sikrer en stabil og voksende afsætning af friske, lokale og økologiske fødevarer. Fødevarefællesskaberne har i dag over 5000 aktive medlemmer, der ikke alene køber lokale økologiske fødevarer, men som også alle er direkte engageret i det frivillige arbejde, der er nødvendigt for at drive distributionskæden fra land til by. Interessen for fødevarefællesskaber er stadigt stigende, og mindst yderligere 10 fødevarefællesskaber er under opstart rundt om i Danmark. Men endnu har vidensdelingen, samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem eksisterende og opstartende fødevarefællesskaber været meget begrænset. Derfor ønsker Københavns Fødevarefællesskab at indsamle erfaringer og viden fra andre fødevarefællesskaber i en opstartspakke med konkrete råd og redskaber, der kan gøre det så let som muligt for interesserede ildsjæle at starte et fødevarefællesskab lokalt hvor de bor. Arbejdet med at udvikle en sådan startpakke vil også give anledning til øget samarbejde, erfaringsudveksling og netværksdannelse ikke alene på tværs af de deltagende fødevarefællesskaber, men også blandt de økologiske producenter, der leverer fødevarer til disse fællesskaber Projektperiode Start: Afslutning: Projektleder Marie Hertz Svenstrupvej Brønshøj Telefon: PROJEKTBESKRIVELSE 2.1. Projektets baggrund og formål (maksimalt 10 linjer) Fødevarefællesskaberne har skabt en bæredygtig foreningsmodel, hvor forbrugere og producenter er i direkte kontakt med hinanden, som et reelt alternativ til detailhandlens indkøbsmodeller. Men ved et erfaringsudvekslingsseminar afholdt i april 2014, var det tydeligt, at mange fødevarefællesskaber begår mange af de samme fejl når de starter op, hvilket både har tæret på kræfterne blandt de frivillige initiativtagere, men også i høj grad på tålmodigheden og velvilligheden hos de økologiske producenter, som de samarbejder med. Der er derfor behov for at samle erfaringer og viden fra fødevarefællesskaberne i en startpakke, der: gøre det så let som muligt for interesserede at gå i gang med at starte nye fødevarefællesskaber lokalt hvor de bor. understøtte øget samarbejde, erfaringsudveksling og netværksdannelse på tværs af fødevarefællesskaberne. give lokale økologiske producenter redskaberne og den fornødne viden og indsigt til at indgå i bæredygtige og gensidige samarbejder med nye og eksisterende fødevarefællesskaber. Side 2 af 6

3 2.2 Status for projektet (kun relevant, hvis det er et igangværende projekt støttet af Fonden) (maksimalt 10 linjer) Projektet er endnu ikke igangsat Projektets aktiviteter (maksimalt 2 sider) Projektet består af tre arbejdspakker: 1. Kortlægning og indsamling af materiale Den første arbejdspakke har til formål at danne overblik over eksisterende viden og erfaringer på feltet. Dette gøres ved at: Indsamle relevant viden landet over om opstart af fødevarefællesskaber ved at strukturere, kvalificere, redigere og formidle høstede erfaringer. Indsamle relevante arbejdsdokumenter. Kortlægning af økologiske producenter: Opbygge en fortegnelse over alle de producenter, der lige nu leverer til fødevarefællesskaber med overblik over de enkelte leverandørers speciale og produktsortiment (bl.a. baseret på allerede indsamlet viden fra KBHFFs igangværende ØkoHubprojekt). 2. Analyse og udvikling af viden og indbyrdes relationer Den anden arbejdspakke har til formål at skabe netværk på tværs af de deltagende fødevarefællesskaberne og udvikle viden og relationer via følgende aktiviteter: Seminar/workcamp for interesserede fødevarefællesskaber og økologiske avlere med fokus på erfaringsudveksling og netværksdannelse Kortlægning af nøglepersoner i fødevarefællesskaberne Opbygning af forslag til vedtægter Opbygning af guide for hygiejne og egenkontrol Udvikling af kursus-forløb i frivilligledelse, logistik og avlerkontakt for ansvarspersoner i de enkelte fødevarefællesskaber 3. Etablering og formidling af startpakken Opbygge og designe hjemmesiden økostartpakke.dk Etablere råvare- og opskriftsdatabase Udvikle skabeloner for arbejdsdokumenter Udbrede kendskab til startpakken gennem samarbejdspartnere, mv. Afholde tre kursus-dage for ansvarspersoner i interesserede fødevarefællesskaber på hhv. Jylland, Fyn og Sjælland Projektets mål / leverancer Projektet skal resultere i en gratis og frit tilgængelig startpakke, bestående af: En opstartsmanual, der giver grundlæggende råd og vejledning til lokale ildsjæle om opstart og drift af et økologisk fødevarefællesskab En vejledning til lokale økologiske producenter om typiske kendetegn ved fødevarefællesskaberne, samt hvordan de kan samarbejde med deres lokale fødevarefællesskaber. Forslag til vedtægter og vejledning til kontakt til Erhvervsstyrelsen ifht. selskabsform, etc. Guides til fødevarekontrol, egenkontrolprogrammer og kontakt til Fødevareregionen. Skabeloner for nyttige excel-ark og arbejdsdokumenter til bestillinger, indkøb, organisering af vagter og teams, og økonomi, der kan understøtte opstarten af nye fødevarefællesskaber. Online opskriftssamling og råvarebibliotek med inspiration til, hvordan man bedst kan opbevare og tilberede lokale fødevarer. Overblik over lokale økologiske avlere gennem et samlet producent-register, hvilket vil understøtte bedre kontakt mellem fødevarefællesskaber og interesserede økologiske producenter. Oplæg til logistik- og forretningsmodel, der kan understøtte samarbejdet med de lokale producenter bedst muligt (baseret på resultaterne af KBHFFs igangværende ØkoHub-projekt (støttet af FØL-fonden i 2014) Overblik over andre potentielle samarbejdspartnere lokalt f.eks. Praktisk Økologis havenetværk, Danmarks Naturfredningsforenings lokalgrupper, Økologisk Landsforenings lokalaktive, lokale skoler, kirker, spejderhytter og medborgerhuse etc. hvilket vil skabe bredere lokal forankring og hurtigere udbredelse af de enkelte fødevarefællesskaber. En telefon-bog over nøglepersoner i de enkelte fødevarefællesskaber, der gerne besvarer spørgsmål indenfor bestemte emner (så som indkøb, hjemmeside, sociale aktiviteter, medlemsdemokrati, vedtægter, butiksdrift, mv.) Side 3 af 6

4 Endvidere skal projektet resultere i udviklingen og afholdelsen af tre en-dages kurser målrettet ansvarspersoner i fødevarefællesskaber, med fokus på bl.a. frivilligledelse, kommunikation, logistik og avlerkontakt Projektets forventede effekter Projektet har til formål at etablere en startpakke med konkrete råd og redskaber til opstart og drift af et fødevarefællesskab. En sådan startpakke og deraf afledte netværksdannelse og vidensdeling skal ikke alene styrke de deltagende fødevarefællesskaber, men også understøtte opstart og drift af en række nye fødevarefællesskaber. Endvidere skal startpakken skabe øget forståelse og samarbejde mellem fødevarefællesskaberne og lokale økologiske producenter. Startpakken, den afledte netværksdannelse, vidensdeling og samarbejde med lokale producenter vil alle være med til at understøtte opstarten af nye fødevarefællesskaber, hvilket igen vil fremme afsætningen af lokale økologiske og biodynamiske fødevarer Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre partner (maksimalt 10 linjer) Projektet er et samarbejde mellem 8 økologiske fødevarefællesskaber over hele landet (en komplet liste over alle projektets samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser er vedlagt som Bilag 2). Projektet ejes af en styregruppe med repræsentanter fra en række af de involverede fødevarefællesskaber. Projektet ledes af en projektleder i samarbejde med frivillige kræfter fra de enkelte fødevarefællesskaber. Det vurderes hensigtsmæssigt at supplere med en eller flere erfarne, eksterne ressourcepersoner, der kan forestå udvikling af vedtægter, logistik- og forretningsmodeller, samt forestå udvikling af hjemmesiden Økostartpakke.dk. Endvidere vil projektet inddrage interesserede økologiske producenter, bl.a. ved at trække erfaringerne fra Københavns Fødevarefællesskabs ØkoHub-projekt, der bl.a. forstod en række kvalitative interviews med producenter på Sjælland og Fyn (støttet af FØL-fonden i 2014). Presseindsats omkring projektet foregår i samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam, hvis netværk og faglige kompetencer vil sikre en bred dækning i nyhedsmedier og sociale medier Projektets sammenhæng og synergieffekter til viden på området og andre projekter Startpakke-projektet vil synliggøre resultaterne af to andre, lignende projekter: Københavns Fødevarefællesskabs ØkoHub-projekt, der har til formål at udvikle logistik- og forretningsmodeller, der kan understøtte samarbejdet med de lokale producenter bedst muligt (støttet af FØL-fonden i 2014) Et solidt og let-udbyggeligt medlemssystem, der kan håndtere medlemmer, bestillinger, indkøb og vagter (se separat projektansøgning til FØL-fonden) Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling KBHFF fremlægger projektets resultater frem til alle interesserede, og startpakken vil gøres tilgængelig på Københavns Fødevarefællesskabs hjemmeside (kbhff.dk) og på Økostartpakke.dk. I forbindelse med projektet vil hjemmesiden Økostartpakke.dk udbygges til at være en fælles indgang for interesserede ildsjæle, der ønsker at opstarte nye fødevarefællesskaber. Kommunikationsteamet i Økologisk Landsforening hjælper med lancering og offentliggørelse af startpakken for nye fødevarefællesskaber via foreningens Facebook-sider, der har økologi-interesserede følgere, via Økologisk Landsforenings nyhedsbrev med abonnenter og via magasinet Økologisk og avisen Økologi & Erhverv. Derudover forventer vi, at en presseindsats i forhold til danske landsdækkende og lokale medier vil give mindst 25 presseomtaler af den nye startpakke for fødevarefællesskaber. Vi forventer at kunne opnå en synergi-effekt ifht. mediedækning hvis startpakken lanceres sammen med det open source medlemssystem, som KBHFF sideløbende ønsker at udvikle (se separat projektansøgning til FØL-fonden). Side 4 af 6

5 3. PROJEKTØKONOMI 3.1. Projektets samlede omkostninger i hele projektperioden Projektets samlede Tilskud fra Fonden Tilskuddets andel af År omkostninger samlede omkostninger (budget/regnskab) (budget/regnskab) % kr kr I alt Projektets budget og finansiering i 2015 Bemærk, uddybet budget vedlagt som Bilag 1. Projektets samlede budget i tilskudsåret 1. januar december 2015 A. Interne lønomkostninger antal timer kr. / time kr Projektleder Projektmedarbejder Budget kr. Interne lønomkostninger i alt B. Ekstern Bistand C. Udstyr 0 D. Øvrige projektomkostninger Projektets samlede omkostninger E. Indtægter fra projektet 0 F. anslået scrapværdi af udstyr 0 Projektets samlede tilskudsgrundlag Projektets samlede financiering i tilskudsåret 1. januar december 2015 Budget 2015 % 1000 kr Det ansøgte tilskud fra fonden 100 % Eget bidrag 0 % 0 Andre offentlige tilskud Ansøgt Bevilget 1. 0 % 2. 0 % Andre private tilskud Ansøgt Bevilget 1. 0 % I alt 100 % Side 5 af 6

6 Opgørelse af omkostninger med eller uden moms - sæt kryds 1. Ansøger er momsregistreret, og omkostningerne er opgjort uden moms: X 2. Ansøger er ikke momsregistreret, og omkostninger er opgjort med moms: 3.3. Bemærkninger til projektets finansiering Der er ikke ansøgt om midler til projektet fra andre puljer Specifikation og bemærkninger til de enkelte hovedposter i budgettet A. Intern løn En projektleder og en projektmedarbejder ansættes af KBHFF til 250kr/time. Denne projektgruppes opgave er at koordinere mellem de involverede fødevarefællesskaber, og stå for udviklingen af startpakkens enkelte dele. B. Ekstern bistand Følgende ekstern bistand vil blive inddraget som del af projektet: - Juridisk rådgivning til udarbejdelse af eksempel på vedtægter: 1000 kr./timen - Rådgivning til hygiejne og egenkontrol: 500 kr./timen - Udvikling af hjemmeside til økostartpakke.dk: 600 kr./timen. - Udvikling af grafik, layout af startpakkemanual: 500 kr./timen - PR og presseindsats ifbm. lancering af startpakken i samarbejde med Økologisk Landsforening, der stiller deres netværk og pressekontakter gratis til rådighed C. Udstyr Der er ikke budgeteret med indkøb af udstyr i forbindelse med projektet. D. Øvrige projektomkostninger - Rejseomkostninger, herunder dækning af transport for nøglepersoner fra fødevarefællesskaberne til/fra workcamp. - Lokaleleje samt mødeforplejning ifbm. afholdelse af workcamp - Omkostninger til tryk, indbinding og distribution af opstartsmanual - Revision E. Indtægter fra projektet Ingen forventede indtægter F. Anslået scrapværdi for udstyr Eftersom indkøb af udstyr ikke indgår i budgettet, er den anslåede scrapværdi 0 kroner Specifikation af overhead i budgettet/administrative omkostninger Opgørelse af omkostninger med eller uden overhead/administrative omkostninger sæt kryds 1. Overhead / administrative omkostninger indgår i budgettet: 2. Overhead / administrative omkostninger indgår ikke i budgettet: X Side 6 af 6

7 Bilag 1: Budget Aktiviteter Noter Timer Pris Projektledelse (marts oktober 2015) Projektledelse, intern koordinering mellem fødevarefællesskaberne Fase 1: Kortlægning og indsamling (marts-april 2015) Projektplan og undersøgelsesdesign Indsamling af arbejdsdokumenter fra fødevarefællesskaberne Kortlægning af eksisterende leverandører til fødevarefællesskaberne Fase 2: Analyse og udvikling (juni-september 2015) Kortlægning af nøglepersoner i fødevarefællesskaberne Kortlægning af lokale samarbejdspartnere Erfaringsudvekslingsworkcamp for fødevarefællesskaberne Udvikling af råvare- og opskriftsdatabase Udvikling af kursusforløb for nøglepersoner i fødevarefællesskaberne Ekstern rådgivning: Juridisk bistand til udarbejdelse af standardvedtægter Ekstern rådgivning: Udvikling af guide til hygiejne og egenkontrol Fase 3: Etablering og formidling (oktober-november 2015) Udarbejdelse af opstartsmanual, skabeloner og telefonbog Udarbejdelse af register og lokale producenter og samarbejdspartnere Afholdelse af tre kursusdage Ekstern bistand: Udvikling af hjemmeside Ekstern bistand: Grafisk opsætning af manual og guides Ekstern bistand: Pressearbejde Øvrige omkostninger Rejseomkostninger Lokaler og mødeforplejning Revision Tryk af opstartsmanual Total Noter til budget Note 1 En projektleder og en projektmedarbejder ansættes af KBHFF til 250kr/time. Denne projektgruppes opgave er at koordinere mellem mellem de involverede fødevarefællesskaber, og stå for udviklingen af startpakkens enkelte dele. 2 Juridisk rådgivning: 1000 kr./timen, 10 timer 3 Rådgivning til hygiejne og egenkontrol, 10 timer á 500 kr. 4 Udvikling af hjemmeside til Økostartpakke.dk: 25 timer á 600 kr./timen. 5 Grafik: 20 timer á 500 kr./timen, 6 Præsentation af startpakken for offentligheden i samarbejde med Økologisk Landsforening, der stiller deres netværk og pressekontakter gratis til rådighed (anslået værdi ) 7 Dækning af transport for nøglepersoner fra fødevarefællesskaberne til/fra workcamp. 8 Publikation og distribution af opstartsmanual.

8 Bilag 2: Oversigt over samarbejdspartnere og støttetilkendegivelser Projektet er et samarbejde mellem følgende økologiske fødevarefællesskaber: Navn Hjemmeside Kontaktperson Københavns Fødevarefællesskab kbhff.dk Marie Hertz (projektansvarlig) Aarhus Økologiske Fødevarefællesskab aoff.dk Nina Sandal Aalborg Fødevarefællesskab aalborgff.dk Marlene Nielsen Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab svendborgff.dk Michael Schrøder Tybjerg Økologiske Fødevarefællesskab tøf.dk Steen Sørensen Viborg FødeVareForening vfvf.dk Rebecca Bang Sørensen Næstved Økologiske Fødevarefællesskab - Birgitte Rosenkilde Hillerød Økologiske Fødevarefællesskab høff.dk Sophie Labeau Hvert enkelt af disse fødevarefællesskaber er selvorganiserede og frivilligt drevne borger-initiativer, der har til formål at forbedre adgangen til lokale, bæredygtige fødevarer i deres nærområde gennem frivilligt arbejde i lokale fællesskaber. Der er indgået en aftale om samarbejde med Økologisk Landsforenings kommunikationsteam omkring presseindsats og formidling omkring projektet for at sikre en bred og velfunderet offentliggørelse. Udover de konkrete samarbejder for projektets gennemførelse er der taget kontakt til og opnået bekræftelse om opbakning til projektet af følgende økologiske producenter og fødevarefællesskaber: Navn Kontaktperson Svanholm Bellingehus KysØko Møn Økologisk Egeskovgaard Assers Mølle Westergaards Planteskole Lærkehøj Frugt La Pomme, Fejø Mar van der List Verner Andersen Anders Lindgård Eva Bøtker Jacob Hougaard Hansen Eva Sønderstrup Andersen Lars Westergaard Maren Korsgaard Jean-Paul Clipet

9 Navn Naustok Økologisk Frugtavl Lejre Økologiske Fødevarefællesskab Roskilde Økologiske Fødevarefællesskab Køge Økologiske Fødevarefællesskab Kontaktperson Anne Sofie Olsen Hanne Svenningsen Thomas Persson Lene Hansen

Ansøgning om tilskud i 2015

Ansøgning om tilskud i 2015 Fonden for økologisk landbrug Ansøgning om tilskud i 2015 Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer Projektets titel: FoodNet et open source IT-medlemssystem for økologiske fødevarefællesskaber A. Projektejer/ansøger:

Læs mere

VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber

VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber 2013 til 2016 VICTUS BONUS Uddannelse og læring om god økologisk mad i fællesskaber Omstilling til økologiske fødevarer i danske stats- og uddannelsesinstitutioner gennem uddannelse af køkkenpersonale

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder

Én indgang for erhvervslivet. - Opskriften på tilfredse virksomheder Én indgang for erhvervslivet - Opskriften på tilfredse virksomheder Indhold 3 Forord: Her er opskriften på glade virksomheder 4 Konceptet 5 Byrådets beslutning 5 Hvordan kommer man i gang? 6 De strukturelle

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag.

MINIPULJEN. Bilag C.1. ANSØGNINGSSKEMA: MINDRE PROJEKT (Budget <400.000) Maksimalt 16 sider, eksklusiv budget og bilag. Maksimalt 30 siders bilag. Bilag C.1 Ansøgning skal indsendes i fire eksemplarer (med bilag) til: Projektrådgivningen Klosterport 4A, 3.sal 8000 Århus C Desuden skal bilag C.1 og C.2 indsendes elektronisk til minipuljen@prngo.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere