Kursusoversigt under flappen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoversigt under flappen"

Transkript

1 Kursuskatalog 2011

2 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere It-uddannelse Arbejdsmiljøuddannelse Uddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige og oplæringsansvarlige

3 Kursusudbud 2011 Kursus Tid Kursus Tid Grunduddannelse for kontorpersonale/ Retssekretæruddannelse/Elevuddannelse Introduktion maj og september Fogedret Forår: Modul februar, marts og april Efterår: Modul august, september og oktober Tvangsauktion Betalingspåkrav marts Vest: 13. januar Øst: 13. september Retssekretæruddannelsen Civilret grund modul A/B Civilret special modul C Civilret udvidet modul D Strafferet grund modul E/F Forår: Modul 1-2: marts og april Efterår: Modul 1-2: september og november maj og september juni og oktober Forår: Modul 1-2: marts og april Efterår: Modul 1-2: september og oktober Fællessekretariatskursus juni Strafferet udvidet modul G februar og november Notarforretninger maj Notat- og referatteknik modul I Vest: januar Øst: november Småsagsprocessen Vest: 26. maj Øst: 30. maj Strafferet grund for landsretterne marts Insolvensskifteret januar modul EL Dødsboskifteret Forår: Modul februar, marts, april og maj Efterår: Modul august, september, oktober og november Forældreansvarslov Tinglysning 22. september 30. maj - 1. juni Strafferet udvidet for landsretterne modul GL Elevuddannelse september 1. års elevseminar september, oktober og oktober 2. års elevseminar Øst: 8. juni Vest: 15. juni Øst: 20. juni

4 Kursus Tid Kursus Tid Efteruddannelse for kontorpersonale Fogedret opfølgning Tvangsauktion opfølgning Betalingspåkrav opfølgning Vest: juni Øst: september marts og august Vest: 5. april Øst: 24. november Fogedret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 Tvangsauktion for dommerfuldmægtige Retssagsbehandling for dommerfuldmægtige september og oktober april marts og november Småsagsprocessen opfølgning Øst: 25. august Vest: 9. september Administration og ledelse for februar og dommerfuldmægtige september Forældelse Vest: 1. marts Øst: 18. marts Regnskab for dommerfuldmægtige maj og november Civilseminar Vest: 16. november Øst: 1. december Skriftlig kommunikation for november Straffeseminar Vest: 17. november Øst: 2. december dommerfuldmægtige Insolvensskifteret opfølgning Vest: 31. marts Øst: 4. april Skriftlig prøve for 14. april dommerfuldmægtige Dødsboskifteret opfølgning Vest: 27. oktober Øst: 4. november Mundtlig prøve for 2. maj og Notarialforretninger opfølgning 26. januar dommerfuldmægtige 5. december Kassemedarbejderseminar Vest: 1. marts Øst: 18. marts Efteruddannelse for jurister Grunduddannelse for jurister Domstolsakademiet maj og november Introduktion for dommerfuldmægtige april Forældelse og renter Øst: 26. august Vest: 6. september Insolvensskifteret for marts og Seminar for nyudnævnte dommere april dommerfuldmægtige september samt erfarne retsassessorer og dommerfuldmægtige Dødsboskifteret modul A+B Forår: Modul A+B for dommerfuldmægtige maj og juni Efterår: Modul A+B september og oktober Nyheder i civilprocessen Selskabsret for jurister Vest: 23. marts Øst: 11. maj Vest: 9. februar Øst: 10. marts Varemærkeforfalskning Øst: 26. januar Vest: 7. juni

5 Kursuskatalog 2011

6 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Fotograf: Ulrik Tofte, Claus Bie og Mirakelphoto Oplag: stk. ISBN: ISSN:

7 Indhold 9 Forord Udvikling i jobbet 30 Strafferet grund for landsretterne modul EL 32 Strafferet udvidet for landsretterne modul GL Grunduddannelse for kontorpersonale 12 Introduktionskursus for kontorpersonale 13 Fogedret for kontorpersonale grundkursus 14 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus 15 Betalingspåkrav grundkursus 16 Fællessekretariatskursus for kontorpersonale 17 Notarialforretninger grundkursus 18 Småsagsprocessen for kontorpersonale grundkursus 19 Insolvensskifteret for kontorpersonale grundkursus 20 Dødsboskifteret for kontorpersonale grundkursus 21 Forældreansvarslov for kontorpersonale 22 Tingslysning for kontorpersonale 23 Retssekretæruddannelsen 24 Civilret grund modul A/B 25 Civilret special modul C 26 Civilret udvidet modul D 27 Strafferet grund modul E/F 28 Strafferet grund modul G 29 Notat- og referatteknik modul I 33 Elevuddannelsen års elevseminar års elevseminar Efteruddannelse for kontorpersonale 38 Fogedret for kontorpersonale opfølgning 39 Tvangsauktion for kontorpersonale opfølgning 40 Betalingspåkrav opfølgning 41 Småsagsprocessen for kontorpersonale opfølgning 42 Forældelse for kontorpersonale 43 Civilseminar for kontorpersonale 44 Straffeseminar for kontorpersonale 45 Insolvensskifteret for kontorpersonale opfølgning 46 Dødsboskifteret for kontorpersonale opfølgning 47 Notarialforretninger opfølgning 48 Kassemedarbejderseminar 49 Akademiuddannelsen til Statonom Grunduddannelse for jurister 52 Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige obligatoriske kurser og prøver 5 KURSUSKATALOG 2011

8 Efteruddannelse for jurister 56 Domstolsakademiet 58 International uddannelse 61 Forældelse og renter 62 Seminar for nyudnævnte dommere samt erfarne retsassessorer og dommerfuldmægtige 63 Nyheder i Civilprocessen 64 Selskabsret 65 Varemærkeforfalskning 66 Rådgiveransvar 67 Bevissikring 68 Nyheder i strafferetsplejen 69 Straffesager mod psykisk syge forstå diagnosen 70 Skattestrafferet 71 Vold i nære relationer 72 DNA den bevismæssige vægt af dna-profilsammenfald 73 Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv 74 Fogedret for jurister opfølgning 75 Tvangsauktionsseminar for jurister 76 Dødsbo- og ægtefælleskifteret opfølgning 77 Rekonstruktionsprocessen i skifteretten 78 Retsmæglerseminar 79 Retsmægling refleksion og fornyelse! 80 Retsmæglersamling 81 Medietræning for pressedommere Ledelse og administration 84 Ledelsesudvikling 85 Strategisk ledelse 85 Seminar for ledelsestrekanten 86 Ledelsesforum for præsidenter 88 Faglig ledelse 88 Seminarer for afdelingsledelserne 89 Funktionschefseminar 90 Personaleledelse 90 MUS til ledere 91 Mødefacilitering 92 Driftsledelse og organisering 92 Administrationschefseminar 93 Lønadministrationsseminar 94 Statistik og ledelsesinformation 95 Lønsumsstyring 96 HR-jura i praksis 97 Administration for kontorpersonale 6 domstolsstyrelsen

9 Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale 100 Retsbud- og servicemedarbejderseminar 101 Vagtpersonaleseminar 102 Vagtuddannelse for vagt- og servicepersonale Uddannelse for alle medarbejdere 106 Offentlig retshjælp og fri proces 108 Forkyndelse i civile sager ind- og udland 109 Faderskabssager 110 Kommunikation og konflikthåndtering 111 Personlig udvikling 112 Skriv og bliv forstået Fokus på det danske sprog 113 Sprog på nettet 114 Worklife Balance 115 Livskvalitet i den 3. alder på jobbet og i fritiden 116 Kommunikation i telefonen gennemslagskraft og service 117 Juridisk engelsk grundlæggende 118 Juridisk engelsk videregående 119 AMU-kurser 120 Campus e-læringskurser It-uddannelse 124 Campus for administratorer 125 It for it-ansvarlige ved byretterne Arbejdsmiljø og SU-kurser 128 Arbejdsmiljøuddannelsen Uddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige og oplæringsansvarlige 132 Underviserkursus Pædagogisk Kompetenceudvikling 133 Underviserseminar 134 Uddannelsesansvarlige for dommerfuldmægtige Seminar 135 Oplæringsansvarligkursus Kursussteder og hotelfaciliteter 138 Kursussteder og hotelfaciliteter 140 Tilmelding til kurser 141 Afbud til kurser 142 Hvem er vi i Uddannelsen? 7 KURSUSKATALOG 2011

10 8 domstolsstyrelsen

11 FORORD Udvikling i jobbet Danmarks Domstole ønsker at udvikle medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer, da det er en forudsætning for en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet og service. Det er vigtigt, at vi ved domstolene har de kompetencer, som er nødvendige. Samtidig tror vi på, at udvikling af den enkelte medarbejder er med til at skabe endnu større engagement og arbejdsglæde ved domstolene. Den egentlige kompetenceudvikling sker gennem det daglige arbejde, hvor kompetencerne sættes i spil. Hver dag sker der kompetenceudvikling, når I medarbejdere f.eks. oplærer hinanden, bytter arbejdsopgaver og sparrer med hinanden. Som noget nyt tilbyder vi fra september 2010 desuden e-læring inden for en række emner, som egner sig hertil f.eks. rekruttering, god adfærd i det offentlige, Excell og Outlook via den nye statslige kompetenceudviklingsportal Campus. Som et supplement til den kompetenceudvikling, der sker hele tiden i det daglige arbejde, er det en fornøjelse at præsentere jer for vores kursuskatalog 2011, hvor vi sætter fokus på udvikling af både faglige og personlige kompetencer. I 2011 har vi udvidet vores samarbejde med Danske Advokater og Rigsadvokaten omkring afholdelse af kurser. Mange af deltagerne har fået et stort udbytte af at udveksle erfaringer med både advokater og anklagere. Vi fortsætter naturligvis med Domstolsakademiet for dommerne, som har været en stor succes i maj For kontorpersonalet tilbyder vi som noget nyt juridisk engelsk på grundniveau, så f.eks. skrankeekspeditionerne og notarforretningerne kan afvikles så professionelt som muligt, også når borgeren er engelsktalende. Herudover tilbyder vi grund- og opfølgningskurser inden for næsten alle discipliner. I forbindelse med sammensætningen af kursusudbuddet for 2011 har vi systematisk indsamlet ønsker fra retterne. Vi håber, at vi på den måde kan imødekomme mange af jeres behov for kompetenceudvikling. Savner I kurser i kataloget, eller har forslag til andre kurser eller emner, er I altid velkommne til at e os. Vi rådgiver naturligvis også gerne om valg af kurser. Rigtig god læselyst og forhåbentlig på gensyn på vores kurser! Christina Ottesen Leder af Uddannelsen Domstolsstyrelsen 9 KURSUSKATALOG 2011

12

13 Grunduddannelse for kontorpersonale

14 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Introduktionskursus for kontorpersonale Velkommen til domstolene bliv godt klædt på til dit nye arbejde Nyt kontorpersonale, retsbetjente, vagter, servicemedarbejdere m.fl. Tidligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk fra domstolene i en længere årrække. et er at give dig en bred orientering om domstolenes organisation og arbejdsopgaver. Du bliver introduceret til arbejdet i rettens forskellige afdelinger og opnår dermed kendskab til, hvad dine kolleger laver, og hvem der er rettens primære brugere. Vi tager dig med på besøg blandt andet i Østre Landsret og Højesteret, og du får på de fire dage rig mulighed for at lære kolleger fra andre retter at kende, så du kan danne netværk. Tid maj 2011 København Tid september 2011 København instruktør Sekretariatschef Anette Maarbjerg, Bedste Praksis Konsulent Lene R. Poulsen, Lars F. Wiitanen Hansen, Indhold: emner og form Undervisningen foregår primært som klasseundervisning med enkelte gruppearbejder. På kursets anden dag har vi om eftermiddagen psykolog Kim Jensen som gæstelærer. Han fortæller os om menneskers generelle reaktionsmønstre, og om hvordan vi forebygger stress. Det er gode værktøjer til det daglige arbejde med megen kunde og stort arbejdspres. 12 domstolsstyrelsen Rigtig godt med orientering om orga nisa tionen og arbejdsopgaverne nu føler jeg mig rigtig godt klædt på til arbejdet i Danmarks Domstole (Tidligere kursusdeltager)

15 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Fogedret for kontorpersonale grundkursus Kontorpersonale, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet i fogedretten. Kurset anbefales, inden 19, stk. 3 bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at deltageren har eller skal arbejde i en fogedret. Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge 19, stk. 3-bemyndigelse i fogedsager, således at de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sagsbehandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager. På kurset vil de relevante love og regler blive gennemgået. Indhold: emner og form Love og regler belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne forventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen. Tid Hold forår Modul 1: februar 2011 Modul 2: marts 2011 Modul 3: april 2011 Tid Hold efterår Modul 1: august 2011 Modul 2: september 2011 Modul 3: oktober 2011 instruktør Funktionschef Kim Rasmussen, Kontorfuldmægtig Helle Jessen, Charlotte Frank, 13 KURSUSKATALOG 2011

16 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus Tvangsauktioners ABC Kontorpersonale, som ikke tidligere, eller kun i begrænset omfang, har arbejdet med tvangsauktionssager. Deltagerne skal kunne forstå sagsgangen i en tvangsauktionssag, identificere almindelige problemstillinger og selv kunne klare de mest almindelige standardsagsskridt. Indhold: emner og form Vekslen mellem plenum og opgaver i grupper. Tid marts 2011 instruktør Retsassessor Peter Toftager, Kontorfuldmægtig Jette Demant, Charlotte Frank, 14 domstolsstyrelsen

17 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Betalingspåkrav grundkursus Inkassoproces en lettere måde at opkræve penge på! Kontorpersonale, der lige er begyndt at arbejde med betalingspåkrav eller skal til at arbejde med betalingspåkrav. Deltagerne får en grundlæggende viden om reglerne i retsplejelovens 44 a om betalingspåkrav, så de kan yde god vejledning til brugerne og foretage en effektiv sagsbehandling. Indhold: emner og form Vi vil ruste deltagerne til at arbejde selvstændigt med betalingspåkrav og lægger vægt på gennemgang af blanketten. Undervisningen veksler mellem gennemgang i plenum og gruppearbejde. Tid Tid instruktør Hold forår 13. januar 2011 Hold efterår 13. september 2011 København Dommerfuldmægtig Teresa Lund Tøgern, Kontorfuldmægtig Trine Aaby Toftlund, Charlotte Frank, Deltagerne vil selv have indflydelse på kursets indhold og vil, i god tid inden kurset afholdes, blive bedt om at komme med forslag til emner/ problemstillinger, som ønskes behandlet på kurset. 15 KURSUSKATALOG 2011

18 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Fællessekretariatskursus for kontorpersonale Frontpersonalets udfordringer Kontorpersonale, der arbejder i fællessekretariatet med sagsbehandling og betjening af borgere. Deltagerne skal opnå en grundlæggende viden om de sagstyper, som der oftest behandles eller er henvendelser omkring i Fællessekretariatet, ligesom deltagerne skal opnå forståelse for borgernes forventninger til Domstolene og den service, som borgere og professionelle brugere forventes at få ved henvendelse til retten. Tid juni 2011 instruktør Bedste Praksis Konsulent Inge Lise Nørris Nielsen Afdelingsleder Tove Møller Christensen, Bedste Praksis Konsulent Lene Poulsen, Lars F. Wiitanen-Hansen, Indhold: emner og form Undervisningen veksler mellem undervisning i plenum, erfaringsudveksling, gruppearbejde og videosessioner. Kurset er ikke et egentligt fagkursus. Der fokuseres på service, kundebetjening, anvendelse af kommunikationsværktøjer, herunder navnlig Domstol.dk, erfaringsudveksling og gennemgang af de basale blanketter. Videooptagelserne foregår i mindre grupper. 16 domstolsstyrelsen Nu forstår jeg sammenhængen i mine arbejdsopgaver (Tidligere kursusdeltager)

19 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Notarialforretninger grundkursus Bliv Notarius Publicus! Kurset henvender sig til kontorpersonale ved domstolene, der ikke tidligere har fungeret som notarer og til notarer, der ikke tidligere har været på kursus. Det forudsættes, at deltagere, der ikke har fungeret som notarer, har overværet et antal forskellige notarforretninger inden kurset. På førstedagen vil kurset koncentrere sig om notartestamenter. På andendagen er fokus på andre notarialforretninger, herunder navnlig attestation af underskrifter og tegningsret, men kurset omhandler alle typer af notarialforretninger. At uddanne nye notarer, som efter endt kursus skal kunne udføre notarialforretninger. Indhold Kurset, der forløber over to dage, er bygget sådan op, at der begge formiddage er undervisning i grundlæggende begreber og regler vedrørende notarialforretninger. Tid maj 2011 instruktør Skifteretschef Claes Dall Hersland, Afdelingsleder Tove Møller Christensen, Tina Brandi, Om eftermiddagene arbejder deltagerne fortrinsvis med cases, herunder i grupper. 17 Jamen, det er jo nemt at være notar! (Tidligere kursusdeltager) KURSUSKATALOG 2011

20 FOR kontorpersonale grundkursus Småsagsprocessen for kontorpersonale grundkursus Kontorpersonale i byretterne, der behandler eller skal behandle småsager, og som ikke tidligere har deltaget på kurset eller på småsagsseminarer. Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende viden om småsager og småsagernes behandling, samt at deltagerne skal kende forskellene på de særlige sagsbehandlingsregler, der er gældende for småsagernes behandling og de almindelige sagsbehandlingsregler, så de selvstændigt kan behandle småsager. Tid 26. maj 2011 Tid 30. maj 2011 København instruktør Funktionschef Lotte Virkelyst Johansen, Kontorfuldmægtig Conny Borup, Charlotte Frank, Indhold: emner og form Der vil med udgangspunkt i retsplejelovens kapitel 38 blive foretaget en gennemgang af rettens behandling af småsagerne, herunder oprettelse af sagerne efter modtagelse af stævning, modtagelse af svarskrift, afsigelse af udeblivelsesdomme, rettens forberedelse af sagerne, afsigelse af dom og omkostningsfastsættelse, retshjælpsdækning og fri proces samt anke. Undervisningen fokuserer på sagernes behandling ved byretterne. Der vil blive anvendt praktiske eksempler og opgaver i undervisningen. 18 domstolsstyrelsen

21 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Insolvensskifteret for kontorpersonale grundkursus Kurset henvender sig til kontorpersonale, som har beskæftiget sig med insolvensskiftesager i kortere tid. et med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. Indhold På kurset gennemgås sagsgangene i de enkelte sagstyper og de tilknyttede bestemmelser i konkursloven for at forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, anmodninger om tvangsopløsning og gældssaneringsansøgninger, ligesom de nye regler om rekonstruktion vil blive gennemgået. Tid januar 2011 instruktør Retsassessor Jeanette Melchior, Retsassessor Mette Skov Larsen, Tina Brandi, 19 KURSUSKATALOG 2011

22 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Dødsboskifteret for kontorpersonale grundkursus Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Kontorpersonale med en kortere ansættelse i en skifteret, hvis den pågældende fremtidigt skal beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer. Kurset, der strækker sig over 4 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kurset selvstændigt kan udføre den del af dødsbobehandlingen, der varetages af kontorpersonale. Indhold Modul 1: Introduktion og arveret Modul 2: De summariske skifter (boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo) Modul 3: De skiftede boer (privat skifte, bobestyrerboer) Modul 4: Skatter og afgifter (boafgift, retsafgift, dødsboskat) Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser både i grupper og plenum. Tid Modul 1: februar 2011 Modul 2: marts 2011 Modul 3: april 2011 Modul 4: maj 2011 Tid Modul 1: august 2011 Modul 2: september 2011 Modul 3: oktober 2011 Modul 4: november 2011 instruktør Retsassessor Flemming Sorth, Kontorfuldmægtig Marit Paldan, KONTAKT Inge Pedersen, 20 domstolsstyrelsen

23 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Forældreansvarslov for kontorpersonale Nyt område for civilretten Kontorpersonale med nogen erfaring i civilret, som arbejder eller skal arbejde med sager i henhold til forældreansvarsloven. et er at give deltagerne et indblik i forældreansvarsloven, samt at gøre deltagerne i stand til at medvirke til en god og hensigtsmæssig sagsbehandling i forældreansvarslovsager. Tid 22. september 2011 instruktør Oplyses senere Lars F. Wiitanen-Hansen, Indhold: emner og form Kursets indhold vil bl.a. være: grundlæggende principper for reglernes anvendelse gensidig erfaringsudveksling om praktiske erfaringer fri proces i relation til forældreansvarsloven inddragelse af børnesagkyndige 21 KURSUSKATALOG 2011

24 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Tinglysning for kontorpersonale Kontorpersonale ved Tinglysningsretten, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har beskæftiget sig med tinglysning. Deltagerne får et grundlæggende kendskab til tinglysning, dets principper og en bredere viden om det digitale tinglysningssystem med udgangspunkt i lovgrundlaget. Deltagerne vil få et bedre overblik over systemets opbygning, og hvordan de forskellige ekspeditionstyper behandles. Efter kurset vil deltagerne have opnået større sikkerhed i at finde vejledning og hjælp til registrering af dokumenter ved hjælp af navigationssedler. Tid 30. maj-1. juni 2011 instruktør Sekretariatschef Brian Pedersen, Afdelingsleder Jeannette Sørensen, Kontorfuldmægtig Bitten Andersen, Inge Pedersen, 22 domstolsstyrelsen

25 Retssekretæruddannelsen En veluddannet retssekretær er en meget vigtigt forudsætning for at nå de overordnede mål om en kvalificeret og for borgerne god og forståelig sagsbehandling. Det er grundsætningen for den retssekretæruddannelse, som vi kender i dag. Kravene til en retssekretær og til den funktion, som retssekretæren udfører udvikler sig løbende. Retssekretæruddannelsen udvikles derfor også løbende, så den til stadighed kan imødekomme retternes og deltagernes behov. Når alle moduler i retssekretæruddannelsen er gennemgået udstedes et uddannelsesbevis til deltageren. Uddannelsen består i dag af følgende moduler: Civilret grund, Special Civilret, Udvidet Civilret, Strafferet grund, Udvidet strafferet, Notat og referatteknik samt for landsretssekretæruddannelsen specielle landsretsmoduler. 23 KURSUSKATALOG 2011

26 for retssekretærer modul A/B Civilret grund modul A/B Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Retssekretærer, der har beskæftiget sig med civilret i mindst 1/2 år. Deltagerne får en grundlæggende viden om civilprocessen. Denne viden sætter dem i stand til at kende og forstå de vigtigste regler for behandling af civile sager i byretten. Deltagerne opnår gennem opgaveløsning færdigheder i selvstændigt at give juristerne den nødvendige kontorstøtte ved behandlingen af de hyppigst forekommende civile sager ved en byret. Efter kurset kan du blandt andet: oprette en ny sag i civilsystemet kontrollere om stævningen er i orden, om sagen er anlagt ved den rigtige ret, om retsafgiften er rigtig, samt hvilken sagstype sagen har beramme forberedende retsmøder og hovedforhandlinger lave udkast til retsbøger og domme, herunder udeblivelses- og erkenderdomme afslutte en civil sag udarbejde de nødvendige breve besvare telefoniske og personlige henvendelser fra publikum om de almindeligst forekommende emner. Indhold Vekslen mellem plenum og opgaver. Tid Forår Modul 1: marts 2011 Modul 2: april 2011 Tid Efterår Modul 1: september 2011 Modul 2: november 2011 instruktør Retsassessor Peter Toftager, Kontorfuldmægtig Anne L. Pedersen, Inge Pedersen, 24 domstolsstyrelsen

27 for retssekretærer modul C Civilret special modul C Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Retssekretærer, der enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. Kursets mål er at give deltagerne en viden om behandlingen af de specielle sagstyper, som domstolssystemets brugere med rette kan forvente af en god retssekretær. Deltagerne vil derfor kunne identificere de forskellige sagstyper og selvstændigt foretage relevante sagsbehandlingsskridt. Deltagerne vil endvidere kunne medvirke til løsning af almindeligt forekomne problemstillinger. Tid maj 2011 Tid september 2011 instruktør Dommer Poul Holm, Afdelingsleder Hanne Søegaard, Lars F. Wiitanen-Hansen, Indhold: emner og form På kurset gennemgås reglerne om behandlingen af andre sager end de almindelige civile sager. Størst vægt lægges på ægteskabs-, forældreansvars- og faderskabssager. Også sager om værgemål og prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse gennemgås. Endelig omtales mortifikationssager og borteblevnesager. Der arbejdes en del med gruppedrøftelser omkring konkrete opgaver. 25 KURSUSKATALOG 2011

28 for retssekretærer modul D Civilret udvidet modul D Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Retssekretærer, der enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. Kursets mål er at give deltagerne en grundlæggende og anvendelig viden om de behandlede emner, og at give deltagerne værktøjer til at identificere og medvirke til løsning af de problemstillinger, der hyppigt opstår ved behandling af civile sager i tilknytning til disse emner. Indhold: emner og form Kurset sætter fokus på de mere komplicerede spørgsmål ved behandling af civile sager: Fri proces, retshjælpsforsikring, omkostningsafgørelser, samspillet mellem disse regler, småsagsprocessen, forberedelse af civile sager m.v. Der indgår i væsentlig omfang praktiske øvelser (opgaver i grupper) i kurset. Tid juni 2011 Tid oktober 2011 instruktør Dommer Poul Holm, Afdelingsleder Hanne Søegaard, Lars F. Wiitanen-Hansen, 26 domstolsstyrelsen

29 for retssekretærer modul E/F Strafferet grund modul E/F Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Kurset henvender sig til retssekretærer, der har været beskæftiget 1/2-3 år med straffesager, eventuelt som subsidiært arbejdsområde. en viden, så de på relevant måde kan besvare almindelige henvendelser fra borgere. At give strafferetssekretærer en grundlæggende viden om og forståelse for de almindeligt anvendte regler i straffesager, således at de bliver i stand til at varetage alle de sædvanlige retssekretæropgaver i forbindelse med straffesagers behandling samt at vejlede borgerne på relevant måde. Indhold: emner og form Efter kurset har deltagerne: en grundlæggende viden om og forståelse for de almindeligt anvendte regler i straffesager en dyberegående viden om straffesystemet evne til selvstændigt på et fagligt forsvarligt niveau at kunne varetage retssekretæropgaver i forbindelse med straffesagers behandling, både for så vidt angår ekspedition af sager og anvendelse af itsystem Tid Modul 1: marts 2011 Modul 2: april 2011 Tid Modul 1: september 2011 Modul 2: oktober 2011 instruktør Dommer Anni Brix Olesen, Afdelingsleder Connie Møller Andersen, Tina Brandi, 27 KURSUSKATALOG 2011

30 for retssekretærer modul G Strafferet grund modul G Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Kurset henvender sig til retssekretærer ved retterne med mere end 3 års erfaring i arbejde med straffesager, og som enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller som i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. en grundlæggende viden om reglerne om dørlukning, telefonaflytning, ransagning mv. således, at de kan udarbejde udkast til retsbogsudskrift den nødvendige baggrundsviden til forståelse af standardteksterne. At give strafferetssekretærer en dyberegående viden om og forståelse for de almindeligt anvendte regler i straffesager, således at de bliver i stand til at varetage alle de sædvanlige retssekretæropgaver i forbindelse med straffesagers behandling, herunder udarbejde udkast til domme og kendelser samt vejlede borgere på relevant måde. Indhold: emner og form Efter kurset har deltagerne: de fornødne kompetencer til at udarbejde udkast til domskoncept med angivelse af relevante forstraffe i almindeligt forekomne straffesager Tid februar 2011 Tid november 2011 instruktør Dommer Anni Brix Olesen, Afdelingsleder Connie Møller Andersen, Tina Brandi, 28 domstolsstyrelsen

31 for retssekretærer modul I Notat- og referatteknik Modul I Bliv god til at skrive referater i retten Kontorpersonale, der er eller skal være beskæftiget som retssekretær i forbindelse med afvikling af retsmøder i civil- og straffesager. Deltagerne får kendskab til de regler, der gælder for skrivning af referat i retten. Efter kurset kan deltagerne selv skrive referater i retten på et korrekt dansk, der lever op til sprogpolitikken ved domstolene. Indhold: emner og form Der trænes notatteknik og skrivning af referat gennem små øvelser og rollespil. Tid januar 2011 Tid november 2011 København instruktør Dommer Pia Petersen, Charlotte Frank, Deltagerne får endvidere en grundlæggende gennemgang af sprog og sprogpolitik. 29 KURSUSKATALOG 2011

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET

UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET 2014 1 UDDANNELSE 2014 Forord 3 GRUNDLAGET ANKLAGER Grunduddannelsen som anklager 6 POLITIANKLAGER Politianklager 8 ADMINISTRATIV Hvad kan jeg sige? 10 Straffesagen skridt

Læs mere

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september 2014 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2012-2013 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET

KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET KORT UDGAVE AF RAPPORTEN FRA PROJEKTET OM KOMPETENCEUDVIKLING FOR SEKRETÆR- OG JOURNALMEDARBEJDERNE I DEPARTEMENTET 0 1. Indledning 1.1. Baggrund for projektet Den medarbejdertilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4

Indhold. 1. Indledning 3. 2. Sammenfatning 4 21. februar 2005 Indhold 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Kortlægning af Københavns Byret 7 3.1. Organisation 7 3.2. Opgaver 10 3.3. Arealanvendelse 18 3.4. Vurdering af datakvaliteten 19 3.5. Samlet

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012

Dommerudnævnelsesrådet Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Indhold 03 > 05 > 07 > 07 > Retsplejelovens 43 a, 44 b og 44 c 07 > Tekstanmærkninger på finansloven 09 09 > Stillinger som udnævnt dommer 10 > Stillinger som byretspræsident 11 13 13

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE

RETSTOL FORSKN- PORT ROLLE AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES DEPARTMENT OF BUSINESS COMMUNICATION RETSTOL FORSKN- KENS INGSRAP ROLLE PORT RETSTOLKENS ROL LE - En spørgeskemaundersøgelse blandt danske domstolsjurister

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER KOMMUNIKATION OG SPROG EFTERUDDANNELSE KOMMUNIKATION SIDE 3 / LEDELSE SIDE 6 SALG OG MARKETING SIDE 8 / SPROG SIDE 9 IT OG WEB SIDE 14

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere