Kursusoversigt under flappen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoversigt under flappen"

Transkript

1 Kursuskatalog 2011

2 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere It-uddannelse Arbejdsmiljøuddannelse Uddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige og oplæringsansvarlige

3 Kursusudbud 2011 Kursus Tid Kursus Tid Grunduddannelse for kontorpersonale/ Retssekretæruddannelse/Elevuddannelse Introduktion maj og september Fogedret Forår: Modul februar, marts og april Efterår: Modul august, september og oktober Tvangsauktion Betalingspåkrav marts Vest: 13. januar Øst: 13. september Retssekretæruddannelsen Civilret grund modul A/B Civilret special modul C Civilret udvidet modul D Strafferet grund modul E/F Forår: Modul 1-2: marts og april Efterår: Modul 1-2: september og november maj og september juni og oktober Forår: Modul 1-2: marts og april Efterår: Modul 1-2: september og oktober Fællessekretariatskursus juni Strafferet udvidet modul G februar og november Notarforretninger maj Notat- og referatteknik modul I Vest: januar Øst: november Småsagsprocessen Vest: 26. maj Øst: 30. maj Strafferet grund for landsretterne marts Insolvensskifteret januar modul EL Dødsboskifteret Forår: Modul februar, marts, april og maj Efterår: Modul august, september, oktober og november Forældreansvarslov Tinglysning 22. september 30. maj - 1. juni Strafferet udvidet for landsretterne modul GL Elevuddannelse september 1. års elevseminar september, oktober og oktober 2. års elevseminar Øst: 8. juni Vest: 15. juni Øst: 20. juni

4 Kursus Tid Kursus Tid Efteruddannelse for kontorpersonale Fogedret opfølgning Tvangsauktion opfølgning Betalingspåkrav opfølgning Vest: juni Øst: september marts og august Vest: 5. april Øst: 24. november Fogedret for dommerfuldmægtige modul 1 og 2 Tvangsauktion for dommerfuldmægtige Retssagsbehandling for dommerfuldmægtige september og oktober april marts og november Småsagsprocessen opfølgning Øst: 25. august Vest: 9. september Administration og ledelse for februar og dommerfuldmægtige september Forældelse Vest: 1. marts Øst: 18. marts Regnskab for dommerfuldmægtige maj og november Civilseminar Vest: 16. november Øst: 1. december Skriftlig kommunikation for november Straffeseminar Vest: 17. november Øst: 2. december dommerfuldmægtige Insolvensskifteret opfølgning Vest: 31. marts Øst: 4. april Skriftlig prøve for 14. april dommerfuldmægtige Dødsboskifteret opfølgning Vest: 27. oktober Øst: 4. november Mundtlig prøve for 2. maj og Notarialforretninger opfølgning 26. januar dommerfuldmægtige 5. december Kassemedarbejderseminar Vest: 1. marts Øst: 18. marts Efteruddannelse for jurister Grunduddannelse for jurister Domstolsakademiet maj og november Introduktion for dommerfuldmægtige april Forældelse og renter Øst: 26. august Vest: 6. september Insolvensskifteret for marts og Seminar for nyudnævnte dommere april dommerfuldmægtige september samt erfarne retsassessorer og dommerfuldmægtige Dødsboskifteret modul A+B Forår: Modul A+B for dommerfuldmægtige maj og juni Efterår: Modul A+B september og oktober Nyheder i civilprocessen Selskabsret for jurister Vest: 23. marts Øst: 11. maj Vest: 9. februar Øst: 10. marts Varemærkeforfalskning Øst: 26. januar Vest: 7. juni

5 Kursuskatalog 2011

6 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade København K Telefon Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Fotograf: Ulrik Tofte, Claus Bie og Mirakelphoto Oplag: stk. ISBN: ISSN:

7 Indhold 9 Forord Udvikling i jobbet 30 Strafferet grund for landsretterne modul EL 32 Strafferet udvidet for landsretterne modul GL Grunduddannelse for kontorpersonale 12 Introduktionskursus for kontorpersonale 13 Fogedret for kontorpersonale grundkursus 14 Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus 15 Betalingspåkrav grundkursus 16 Fællessekretariatskursus for kontorpersonale 17 Notarialforretninger grundkursus 18 Småsagsprocessen for kontorpersonale grundkursus 19 Insolvensskifteret for kontorpersonale grundkursus 20 Dødsboskifteret for kontorpersonale grundkursus 21 Forældreansvarslov for kontorpersonale 22 Tingslysning for kontorpersonale 23 Retssekretæruddannelsen 24 Civilret grund modul A/B 25 Civilret special modul C 26 Civilret udvidet modul D 27 Strafferet grund modul E/F 28 Strafferet grund modul G 29 Notat- og referatteknik modul I 33 Elevuddannelsen års elevseminar års elevseminar Efteruddannelse for kontorpersonale 38 Fogedret for kontorpersonale opfølgning 39 Tvangsauktion for kontorpersonale opfølgning 40 Betalingspåkrav opfølgning 41 Småsagsprocessen for kontorpersonale opfølgning 42 Forældelse for kontorpersonale 43 Civilseminar for kontorpersonale 44 Straffeseminar for kontorpersonale 45 Insolvensskifteret for kontorpersonale opfølgning 46 Dødsboskifteret for kontorpersonale opfølgning 47 Notarialforretninger opfølgning 48 Kassemedarbejderseminar 49 Akademiuddannelsen til Statonom Grunduddannelse for jurister 52 Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige obligatoriske kurser og prøver 5 KURSUSKATALOG 2011

8 Efteruddannelse for jurister 56 Domstolsakademiet 58 International uddannelse 61 Forældelse og renter 62 Seminar for nyudnævnte dommere samt erfarne retsassessorer og dommerfuldmægtige 63 Nyheder i Civilprocessen 64 Selskabsret 65 Varemærkeforfalskning 66 Rådgiveransvar 67 Bevissikring 68 Nyheder i strafferetsplejen 69 Straffesager mod psykisk syge forstå diagnosen 70 Skattestrafferet 71 Vold i nære relationer 72 DNA den bevismæssige vægt af dna-profilsammenfald 73 Menneskerettigheder i et strafferetligt perspektiv 74 Fogedret for jurister opfølgning 75 Tvangsauktionsseminar for jurister 76 Dødsbo- og ægtefælleskifteret opfølgning 77 Rekonstruktionsprocessen i skifteretten 78 Retsmæglerseminar 79 Retsmægling refleksion og fornyelse! 80 Retsmæglersamling 81 Medietræning for pressedommere Ledelse og administration 84 Ledelsesudvikling 85 Strategisk ledelse 85 Seminar for ledelsestrekanten 86 Ledelsesforum for præsidenter 88 Faglig ledelse 88 Seminarer for afdelingsledelserne 89 Funktionschefseminar 90 Personaleledelse 90 MUS til ledere 91 Mødefacilitering 92 Driftsledelse og organisering 92 Administrationschefseminar 93 Lønadministrationsseminar 94 Statistik og ledelsesinformation 95 Lønsumsstyring 96 HR-jura i praksis 97 Administration for kontorpersonale 6 domstolsstyrelsen

9 Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale 100 Retsbud- og servicemedarbejderseminar 101 Vagtpersonaleseminar 102 Vagtuddannelse for vagt- og servicepersonale Uddannelse for alle medarbejdere 106 Offentlig retshjælp og fri proces 108 Forkyndelse i civile sager ind- og udland 109 Faderskabssager 110 Kommunikation og konflikthåndtering 111 Personlig udvikling 112 Skriv og bliv forstået Fokus på det danske sprog 113 Sprog på nettet 114 Worklife Balance 115 Livskvalitet i den 3. alder på jobbet og i fritiden 116 Kommunikation i telefonen gennemslagskraft og service 117 Juridisk engelsk grundlæggende 118 Juridisk engelsk videregående 119 AMU-kurser 120 Campus e-læringskurser It-uddannelse 124 Campus for administratorer 125 It for it-ansvarlige ved byretterne Arbejdsmiljø og SU-kurser 128 Arbejdsmiljøuddannelsen Uddannelse for undervisere, uddannelsesansvarlige og oplæringsansvarlige 132 Underviserkursus Pædagogisk Kompetenceudvikling 133 Underviserseminar 134 Uddannelsesansvarlige for dommerfuldmægtige Seminar 135 Oplæringsansvarligkursus Kursussteder og hotelfaciliteter 138 Kursussteder og hotelfaciliteter 140 Tilmelding til kurser 141 Afbud til kurser 142 Hvem er vi i Uddannelsen? 7 KURSUSKATALOG 2011

10 8 domstolsstyrelsen

11 FORORD Udvikling i jobbet Danmarks Domstole ønsker at udvikle medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer, da det er en forudsætning for en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet og service. Det er vigtigt, at vi ved domstolene har de kompetencer, som er nødvendige. Samtidig tror vi på, at udvikling af den enkelte medarbejder er med til at skabe endnu større engagement og arbejdsglæde ved domstolene. Den egentlige kompetenceudvikling sker gennem det daglige arbejde, hvor kompetencerne sættes i spil. Hver dag sker der kompetenceudvikling, når I medarbejdere f.eks. oplærer hinanden, bytter arbejdsopgaver og sparrer med hinanden. Som noget nyt tilbyder vi fra september 2010 desuden e-læring inden for en række emner, som egner sig hertil f.eks. rekruttering, god adfærd i det offentlige, Excell og Outlook via den nye statslige kompetenceudviklingsportal Campus. Som et supplement til den kompetenceudvikling, der sker hele tiden i det daglige arbejde, er det en fornøjelse at præsentere jer for vores kursuskatalog 2011, hvor vi sætter fokus på udvikling af både faglige og personlige kompetencer. I 2011 har vi udvidet vores samarbejde med Danske Advokater og Rigsadvokaten omkring afholdelse af kurser. Mange af deltagerne har fået et stort udbytte af at udveksle erfaringer med både advokater og anklagere. Vi fortsætter naturligvis med Domstolsakademiet for dommerne, som har været en stor succes i maj For kontorpersonalet tilbyder vi som noget nyt juridisk engelsk på grundniveau, så f.eks. skrankeekspeditionerne og notarforretningerne kan afvikles så professionelt som muligt, også når borgeren er engelsktalende. Herudover tilbyder vi grund- og opfølgningskurser inden for næsten alle discipliner. I forbindelse med sammensætningen af kursusudbuddet for 2011 har vi systematisk indsamlet ønsker fra retterne. Vi håber, at vi på den måde kan imødekomme mange af jeres behov for kompetenceudvikling. Savner I kurser i kataloget, eller har forslag til andre kurser eller emner, er I altid velkommne til at e os. Vi rådgiver naturligvis også gerne om valg af kurser. Rigtig god læselyst og forhåbentlig på gensyn på vores kurser! Christina Ottesen Leder af Uddannelsen Domstolsstyrelsen 9 KURSUSKATALOG 2011

12

13 Grunduddannelse for kontorpersonale

14 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Introduktionskursus for kontorpersonale Velkommen til domstolene bliv godt klædt på til dit nye arbejde Nyt kontorpersonale, retsbetjente, vagter, servicemedarbejdere m.fl. Tidligere kontorelever er velkomne, hvis de har været væk fra domstolene i en længere årrække. et er at give dig en bred orientering om domstolenes organisation og arbejdsopgaver. Du bliver introduceret til arbejdet i rettens forskellige afdelinger og opnår dermed kendskab til, hvad dine kolleger laver, og hvem der er rettens primære brugere. Vi tager dig med på besøg blandt andet i Østre Landsret og Højesteret, og du får på de fire dage rig mulighed for at lære kolleger fra andre retter at kende, så du kan danne netværk. Tid maj 2011 København Tid september 2011 København instruktør Sekretariatschef Anette Maarbjerg, Bedste Praksis Konsulent Lene R. Poulsen, Lars F. Wiitanen Hansen, Indhold: emner og form Undervisningen foregår primært som klasseundervisning med enkelte gruppearbejder. På kursets anden dag har vi om eftermiddagen psykolog Kim Jensen som gæstelærer. Han fortæller os om menneskers generelle reaktionsmønstre, og om hvordan vi forebygger stress. Det er gode værktøjer til det daglige arbejde med megen kunde og stort arbejdspres. 12 domstolsstyrelsen Rigtig godt med orientering om orga nisa tionen og arbejdsopgaverne nu føler jeg mig rigtig godt klædt på til arbejdet i Danmarks Domstole (Tidligere kursusdeltager)

15 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Fogedret for kontorpersonale grundkursus Kontorpersonale, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har arbejdet i fogedretten. Kurset anbefales, inden 19, stk. 3 bemyndigelse tildeles. Det forudsættes, at deltageren har eller skal arbejde i en fogedret. Deltagerne får en grundlæggende viden om de regler, der skal anvendes for at kunne bruge 19, stk. 3-bemyndigelse i fogedsager, således at de gennem sammenhængen i kurset og den mellemliggende oplæring på kontoret opnår en sådan sikkerhed, at de kan yde en effektiv sagsbehandling, en god vejledning og den bedst mulige service i fogedsager. På kurset vil de relevante love og regler blive gennemgået. Indhold: emner og form Love og regler belyses ved eksempler, opgaver og rollespil, som deltagerne forventes at deltage aktivt i. Fogedrettens it-system vil blive inddraget i undervisningen. Tid Hold forår Modul 1: februar 2011 Modul 2: marts 2011 Modul 3: april 2011 Tid Hold efterår Modul 1: august 2011 Modul 2: september 2011 Modul 3: oktober 2011 instruktør Funktionschef Kim Rasmussen, Kontorfuldmægtig Helle Jessen, Charlotte Frank, 13 KURSUSKATALOG 2011

16 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Tvangsauktion for kontorpersonale grundkursus Tvangsauktioners ABC Kontorpersonale, som ikke tidligere, eller kun i begrænset omfang, har arbejdet med tvangsauktionssager. Deltagerne skal kunne forstå sagsgangen i en tvangsauktionssag, identificere almindelige problemstillinger og selv kunne klare de mest almindelige standardsagsskridt. Indhold: emner og form Vekslen mellem plenum og opgaver i grupper. Tid marts 2011 instruktør Retsassessor Peter Toftager, Kontorfuldmægtig Jette Demant, Charlotte Frank, 14 domstolsstyrelsen

17 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Betalingspåkrav grundkursus Inkassoproces en lettere måde at opkræve penge på! Kontorpersonale, der lige er begyndt at arbejde med betalingspåkrav eller skal til at arbejde med betalingspåkrav. Deltagerne får en grundlæggende viden om reglerne i retsplejelovens 44 a om betalingspåkrav, så de kan yde god vejledning til brugerne og foretage en effektiv sagsbehandling. Indhold: emner og form Vi vil ruste deltagerne til at arbejde selvstændigt med betalingspåkrav og lægger vægt på gennemgang af blanketten. Undervisningen veksler mellem gennemgang i plenum og gruppearbejde. Tid Tid instruktør Hold forår 13. januar 2011 Hold efterår 13. september 2011 København Dommerfuldmægtig Teresa Lund Tøgern, Kontorfuldmægtig Trine Aaby Toftlund, Charlotte Frank, Deltagerne vil selv have indflydelse på kursets indhold og vil, i god tid inden kurset afholdes, blive bedt om at komme med forslag til emner/ problemstillinger, som ønskes behandlet på kurset. 15 KURSUSKATALOG 2011

18 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Fællessekretariatskursus for kontorpersonale Frontpersonalets udfordringer Kontorpersonale, der arbejder i fællessekretariatet med sagsbehandling og betjening af borgere. Deltagerne skal opnå en grundlæggende viden om de sagstyper, som der oftest behandles eller er henvendelser omkring i Fællessekretariatet, ligesom deltagerne skal opnå forståelse for borgernes forventninger til Domstolene og den service, som borgere og professionelle brugere forventes at få ved henvendelse til retten. Tid juni 2011 instruktør Bedste Praksis Konsulent Inge Lise Nørris Nielsen Afdelingsleder Tove Møller Christensen, Bedste Praksis Konsulent Lene Poulsen, Lars F. Wiitanen-Hansen, Indhold: emner og form Undervisningen veksler mellem undervisning i plenum, erfaringsudveksling, gruppearbejde og videosessioner. Kurset er ikke et egentligt fagkursus. Der fokuseres på service, kundebetjening, anvendelse af kommunikationsværktøjer, herunder navnlig Domstol.dk, erfaringsudveksling og gennemgang af de basale blanketter. Videooptagelserne foregår i mindre grupper. 16 domstolsstyrelsen Nu forstår jeg sammenhængen i mine arbejdsopgaver (Tidligere kursusdeltager)

19 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Notarialforretninger grundkursus Bliv Notarius Publicus! Kurset henvender sig til kontorpersonale ved domstolene, der ikke tidligere har fungeret som notarer og til notarer, der ikke tidligere har været på kursus. Det forudsættes, at deltagere, der ikke har fungeret som notarer, har overværet et antal forskellige notarforretninger inden kurset. På førstedagen vil kurset koncentrere sig om notartestamenter. På andendagen er fokus på andre notarialforretninger, herunder navnlig attestation af underskrifter og tegningsret, men kurset omhandler alle typer af notarialforretninger. At uddanne nye notarer, som efter endt kursus skal kunne udføre notarialforretninger. Indhold Kurset, der forløber over to dage, er bygget sådan op, at der begge formiddage er undervisning i grundlæggende begreber og regler vedrørende notarialforretninger. Tid maj 2011 instruktør Skifteretschef Claes Dall Hersland, Afdelingsleder Tove Møller Christensen, Tina Brandi, Om eftermiddagene arbejder deltagerne fortrinsvis med cases, herunder i grupper. 17 Jamen, det er jo nemt at være notar! (Tidligere kursusdeltager) KURSUSKATALOG 2011

20 FOR kontorpersonale grundkursus Småsagsprocessen for kontorpersonale grundkursus Kontorpersonale i byretterne, der behandler eller skal behandle småsager, og som ikke tidligere har deltaget på kurset eller på småsagsseminarer. Formålet med kurset er at give deltagerne en grundlæggende viden om småsager og småsagernes behandling, samt at deltagerne skal kende forskellene på de særlige sagsbehandlingsregler, der er gældende for småsagernes behandling og de almindelige sagsbehandlingsregler, så de selvstændigt kan behandle småsager. Tid 26. maj 2011 Tid 30. maj 2011 København instruktør Funktionschef Lotte Virkelyst Johansen, Kontorfuldmægtig Conny Borup, Charlotte Frank, Indhold: emner og form Der vil med udgangspunkt i retsplejelovens kapitel 38 blive foretaget en gennemgang af rettens behandling af småsagerne, herunder oprettelse af sagerne efter modtagelse af stævning, modtagelse af svarskrift, afsigelse af udeblivelsesdomme, rettens forberedelse af sagerne, afsigelse af dom og omkostningsfastsættelse, retshjælpsdækning og fri proces samt anke. Undervisningen fokuserer på sagernes behandling ved byretterne. Der vil blive anvendt praktiske eksempler og opgaver i undervisningen. 18 domstolsstyrelsen

21 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Insolvensskifteret for kontorpersonale grundkursus Kurset henvender sig til kontorpersonale, som har beskæftiget sig med insolvensskiftesager i kortere tid. et med kurset er at give deltagerne et større kendskab til juraen og arbejdsgangene i insolvensskifteretten og dermed en bedre forståelse for baggrunden for forløbet af en skiftesag og for de beslutninger, som juristen træffer under sagens gang. Indhold På kurset gennemgås sagsgangene i de enkelte sagstyper og de tilknyttede bestemmelser i konkursloven for at forklare, hvorfor vi gør med sagerne, som vi gør. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i konkrete eksempler på konkursbegæringer, anmodninger om tvangsopløsning og gældssaneringsansøgninger, ligesom de nye regler om rekonstruktion vil blive gennemgået. Tid januar 2011 instruktør Retsassessor Jeanette Melchior, Retsassessor Mette Skov Larsen, Tina Brandi, 19 KURSUSKATALOG 2011

22 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Dødsboskifteret for kontorpersonale grundkursus Kurset, der kvalificerer dig til selvstændigt at behandle dødsboer i skifteretten Kontorpersonale med en kortere ansættelse i en skifteret, hvis den pågældende fremtidigt skal beskæftige sig med selvstændig behandling af dødsboer. Kurset, der strækker sig over 4 moduler, tilstræber at give deltagerne en teoretisk viden og praktisk kunnen, så deltagerne efter kurset selvstændigt kan udføre den del af dødsbobehandlingen, der varetages af kontorpersonale. Indhold Modul 1: Introduktion og arveret Modul 2: De summariske skifter (boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo) Modul 3: De skiftede boer (privat skifte, bobestyrerboer) Modul 4: Skatter og afgifter (boafgift, retsafgift, dødsboskat) Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser både i grupper og plenum. Tid Modul 1: februar 2011 Modul 2: marts 2011 Modul 3: april 2011 Modul 4: maj 2011 Tid Modul 1: august 2011 Modul 2: september 2011 Modul 3: oktober 2011 Modul 4: november 2011 instruktør Retsassessor Flemming Sorth, Kontorfuldmægtig Marit Paldan, KONTAKT Inge Pedersen, 20 domstolsstyrelsen

23 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Forældreansvarslov for kontorpersonale Nyt område for civilretten Kontorpersonale med nogen erfaring i civilret, som arbejder eller skal arbejde med sager i henhold til forældreansvarsloven. et er at give deltagerne et indblik i forældreansvarsloven, samt at gøre deltagerne i stand til at medvirke til en god og hensigtsmæssig sagsbehandling i forældreansvarslovsager. Tid 22. september 2011 instruktør Oplyses senere Lars F. Wiitanen-Hansen, Indhold: emner og form Kursets indhold vil bl.a. være: grundlæggende principper for reglernes anvendelse gensidig erfaringsudveksling om praktiske erfaringer fri proces i relation til forældreansvarsloven inddragelse af børnesagkyndige 21 KURSUSKATALOG 2011

24 FOR KONTORPERSONALE grundkursus Tinglysning for kontorpersonale Kontorpersonale ved Tinglysningsretten, der ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har beskæftiget sig med tinglysning. Deltagerne får et grundlæggende kendskab til tinglysning, dets principper og en bredere viden om det digitale tinglysningssystem med udgangspunkt i lovgrundlaget. Deltagerne vil få et bedre overblik over systemets opbygning, og hvordan de forskellige ekspeditionstyper behandles. Efter kurset vil deltagerne have opnået større sikkerhed i at finde vejledning og hjælp til registrering af dokumenter ved hjælp af navigationssedler. Tid 30. maj-1. juni 2011 instruktør Sekretariatschef Brian Pedersen, Afdelingsleder Jeannette Sørensen, Kontorfuldmægtig Bitten Andersen, Inge Pedersen, 22 domstolsstyrelsen

25 Retssekretæruddannelsen En veluddannet retssekretær er en meget vigtigt forudsætning for at nå de overordnede mål om en kvalificeret og for borgerne god og forståelig sagsbehandling. Det er grundsætningen for den retssekretæruddannelse, som vi kender i dag. Kravene til en retssekretær og til den funktion, som retssekretæren udfører udvikler sig løbende. Retssekretæruddannelsen udvikles derfor også løbende, så den til stadighed kan imødekomme retternes og deltagernes behov. Når alle moduler i retssekretæruddannelsen er gennemgået udstedes et uddannelsesbevis til deltageren. Uddannelsen består i dag af følgende moduler: Civilret grund, Special Civilret, Udvidet Civilret, Strafferet grund, Udvidet strafferet, Notat og referatteknik samt for landsretssekretæruddannelsen specielle landsretsmoduler. 23 KURSUSKATALOG 2011

26 for retssekretærer modul A/B Civilret grund modul A/B Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Retssekretærer, der har beskæftiget sig med civilret i mindst 1/2 år. Deltagerne får en grundlæggende viden om civilprocessen. Denne viden sætter dem i stand til at kende og forstå de vigtigste regler for behandling af civile sager i byretten. Deltagerne opnår gennem opgaveløsning færdigheder i selvstændigt at give juristerne den nødvendige kontorstøtte ved behandlingen af de hyppigst forekommende civile sager ved en byret. Efter kurset kan du blandt andet: oprette en ny sag i civilsystemet kontrollere om stævningen er i orden, om sagen er anlagt ved den rigtige ret, om retsafgiften er rigtig, samt hvilken sagstype sagen har beramme forberedende retsmøder og hovedforhandlinger lave udkast til retsbøger og domme, herunder udeblivelses- og erkenderdomme afslutte en civil sag udarbejde de nødvendige breve besvare telefoniske og personlige henvendelser fra publikum om de almindeligst forekommende emner. Indhold Vekslen mellem plenum og opgaver. Tid Forår Modul 1: marts 2011 Modul 2: april 2011 Tid Efterår Modul 1: september 2011 Modul 2: november 2011 instruktør Retsassessor Peter Toftager, Kontorfuldmægtig Anne L. Pedersen, Inge Pedersen, 24 domstolsstyrelsen

27 for retssekretærer modul C Civilret special modul C Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Retssekretærer, der enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. Kursets mål er at give deltagerne en viden om behandlingen af de specielle sagstyper, som domstolssystemets brugere med rette kan forvente af en god retssekretær. Deltagerne vil derfor kunne identificere de forskellige sagstyper og selvstændigt foretage relevante sagsbehandlingsskridt. Deltagerne vil endvidere kunne medvirke til løsning af almindeligt forekomne problemstillinger. Tid maj 2011 Tid september 2011 instruktør Dommer Poul Holm, Afdelingsleder Hanne Søegaard, Lars F. Wiitanen-Hansen, Indhold: emner og form På kurset gennemgås reglerne om behandlingen af andre sager end de almindelige civile sager. Størst vægt lægges på ægteskabs-, forældreansvars- og faderskabssager. Også sager om værgemål og prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse gennemgås. Endelig omtales mortifikationssager og borteblevnesager. Der arbejdes en del med gruppedrøftelser omkring konkrete opgaver. 25 KURSUSKATALOG 2011

28 for retssekretærer modul D Civilret udvidet modul D Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Retssekretærer, der enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. Kursets mål er at give deltagerne en grundlæggende og anvendelig viden om de behandlede emner, og at give deltagerne værktøjer til at identificere og medvirke til løsning af de problemstillinger, der hyppigt opstår ved behandling af civile sager i tilknytning til disse emner. Indhold: emner og form Kurset sætter fokus på de mere komplicerede spørgsmål ved behandling af civile sager: Fri proces, retshjælpsforsikring, omkostningsafgørelser, samspillet mellem disse regler, småsagsprocessen, forberedelse af civile sager m.v. Der indgår i væsentlig omfang praktiske øvelser (opgaver i grupper) i kurset. Tid juni 2011 Tid oktober 2011 instruktør Dommer Poul Holm, Afdelingsleder Hanne Søegaard, Lars F. Wiitanen-Hansen, 26 domstolsstyrelsen

29 for retssekretærer modul E/F Strafferet grund modul E/F Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Kurset henvender sig til retssekretærer, der har været beskæftiget 1/2-3 år med straffesager, eventuelt som subsidiært arbejdsområde. en viden, så de på relevant måde kan besvare almindelige henvendelser fra borgere. At give strafferetssekretærer en grundlæggende viden om og forståelse for de almindeligt anvendte regler i straffesager, således at de bliver i stand til at varetage alle de sædvanlige retssekretæropgaver i forbindelse med straffesagers behandling samt at vejlede borgerne på relevant måde. Indhold: emner og form Efter kurset har deltagerne: en grundlæggende viden om og forståelse for de almindeligt anvendte regler i straffesager en dyberegående viden om straffesystemet evne til selvstændigt på et fagligt forsvarligt niveau at kunne varetage retssekretæropgaver i forbindelse med straffesagers behandling, både for så vidt angår ekspedition af sager og anvendelse af itsystem Tid Modul 1: marts 2011 Modul 2: april 2011 Tid Modul 1: september 2011 Modul 2: oktober 2011 instruktør Dommer Anni Brix Olesen, Afdelingsleder Connie Møller Andersen, Tina Brandi, 27 KURSUSKATALOG 2011

30 for retssekretærer modul G Strafferet grund modul G Et kursusmodul på retssekretæruddannelsen Kurset henvender sig til retssekretærer ved retterne med mere end 3 års erfaring i arbejde med straffesager, og som enten har gennemgået grundkurset og beskæftiget sig med fagområdet, eller som i kraft af flere års praktisk erfaring har tilegnet sig en tilsvarende viden. en grundlæggende viden om reglerne om dørlukning, telefonaflytning, ransagning mv. således, at de kan udarbejde udkast til retsbogsudskrift den nødvendige baggrundsviden til forståelse af standardteksterne. At give strafferetssekretærer en dyberegående viden om og forståelse for de almindeligt anvendte regler i straffesager, således at de bliver i stand til at varetage alle de sædvanlige retssekretæropgaver i forbindelse med straffesagers behandling, herunder udarbejde udkast til domme og kendelser samt vejlede borgere på relevant måde. Indhold: emner og form Efter kurset har deltagerne: de fornødne kompetencer til at udarbejde udkast til domskoncept med angivelse af relevante forstraffe i almindeligt forekomne straffesager Tid februar 2011 Tid november 2011 instruktør Dommer Anni Brix Olesen, Afdelingsleder Connie Møller Andersen, Tina Brandi, 28 domstolsstyrelsen

31 for retssekretærer modul I Notat- og referatteknik Modul I Bliv god til at skrive referater i retten Kontorpersonale, der er eller skal være beskæftiget som retssekretær i forbindelse med afvikling af retsmøder i civil- og straffesager. Deltagerne får kendskab til de regler, der gælder for skrivning af referat i retten. Efter kurset kan deltagerne selv skrive referater i retten på et korrekt dansk, der lever op til sprogpolitikken ved domstolene. Indhold: emner og form Der trænes notatteknik og skrivning af referat gennem små øvelser og rollespil. Tid januar 2011 Tid november 2011 København instruktør Dommer Pia Petersen, Charlotte Frank, Deltagerne får endvidere en grundlæggende gennemgang af sprog og sprogpolitik. 29 KURSUSKATALOG 2011

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk

Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Kursuskatalog 2010 Kursuskatalog 2010 Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk

Læs mere

2 0 1 2 Kursuskatalog

2 0 1 2 Kursuskatalog 2012 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx.

Uddannelsesplan for. elev... Retten i xxx. Uddannelsesplan for elev... Retten i xxx. Målet med uddannelsesplanen er at give eleven mulighed for - ved et sammenhængende forløb af praktikoplæring og teoretisk undervisning - at opnå erhvervskompetence

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Retten i Roskilde. Organisationsplan

Retten i Roskilde. Organisationsplan Retten i Roskilde Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse Retten i Roskilde... 1 Organisationsplan... 1 Rettens øverste ledelse... 3 Rettens afdelinger:... 4 Administrationsafdelingen... 4 A. Regnskabsenheden...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) retten i Aalborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aalborg, der

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014

NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015. 1. halvår 2014 NØGLETAL FOR DOMSTOLENE 1. kvartal 2015 1. halvår 2014 NØGLETAL: SAGSFLOW OG SAGSBEHANDLINGSTIDER BYRETTERNE OG TINGLYSNINGSRETTEN 1. kvartal 2015 Modtagne sager Afsluttede sager Bunkeeffekt⁷ 1. kvartal

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser.

Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Handlingsplan 2012 Der er for 2012 fastsat følgende indsatsområder: 1. Konkrete forbedringer af kvalitet, service og effektivitet i rettens ydelser. Der er særlig fokus på indsatser, der forbedrer: 1.

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Kolding EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 s bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Effektivitet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Viborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 13 4. Produktivitet... 15 5. Sagsbehandlingstider... 18 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Herning. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Horsens - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 Indledning Retten i Horsens er lokal byret for Horsens, Skanderborg

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september 2014 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 11 4. Produktivitet... 13 5. Sagsbehandlingstider... 16 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense

EMBEDSREGNSKAB 2009. Retten i Odense EMBEDSREGNSKAB 2009 Marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 4 3. Aktivitet og sagsmængde... 6 4. Effektivitet (produktivitet)... 7 5. Sagsbehandlingstider...

Læs mere

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg

Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg Handlingsplan 2011 for Retten i Viborg 1. Indledning 2. Strategi 2011 årets indsatsområder 3. Domhuset selvevaluering 2010 4. Rammen Viborgs 5 indsatsområder Bilag: Fællessekretariatets handlingsplan for

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL

FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL FOR DOMSTOLENES BRUGERE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF E-MAIL og anden digital kommunikation ved Danmarks Domstole DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 3 RETSPLEJELOVENS 148B

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for 2011

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Aarhus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Aarhus har

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

Embedsregnskab 2010. Retten i Horsens. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Embedsregnskab 2010 - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2011 2 DOMHUSET RETSSIKKERHED UAFHÆNGIGHED En ramme om kvalitetsudvikling i Danmarks Domstole STRATEGISK Administrationschef

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Indhold. Forord 5. Forkortelser 15. I. Domstolssystemet. A. Retssystemets institutioner 19

Indhold. Forord 5. Forkortelser 15. I. Domstolssystemet. A. Retssystemets institutioner 19 Forord 5 Forkortelser 15 I. Domstolssystemet A. Retssystemets institutioner 19 1. Højesteret, landsretterne, byretterne, Sø- og Handelsretten samt Tinglysningsretten 19 a. Højesteret 20 b. Landsretterne

Læs mere

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister

Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister R I G S A DV O K A TE N 1 9. s ep t e mb e r 2014 Anklagemyndighedens karrierepolitik for jurister Formål og målgruppe Karrierepolitikken er udformet med baggrund i Justitsministeriets fælles personalepolitik

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Århus] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten I årsrapporten for

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 178 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Revision af reglerne om

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på under 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Tæt på Danmarks Domstole

Tæt på Danmarks Domstole Tæt på Danmarks Domstole Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: Rumfang.dk Tryk: Rosendahls Fotograf:

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015 AEU 2015 Seminar for administrative medarbejdere Om kommunikation og samarbejde på tværs af organisatoriske niveauer i Info Målgruppe Administrative medarbejdere samt gruppe- og/eller teamledere, som arbejder

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud

100% I SPIL TALENT. Tag på kursus/efteruddannelse via kompetencefonden. Dansk Supermarked Gå efter det bedste tilbud Produktkendskab og fag-/ områdespecifikke kurser Kunne du godt tænke dig at lære produkterne i din afdeling bedre at kende for at give kunderne en bedre vejledning? Er der opgaver i dit daglige arbejde,

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund.

I afsnit 5.8.2 findes detaljerede oplysninger om, hvorledes dommerkorpset er sammensat samt oplysninger om dommernes uddannelsesmæssige baggrund. 121 Kapitel 5. Rekrutteringen af dommere og deres uddannelse. 5.1. Indledning. Udvalgets hovedopgave er ifølge kommissoriet rekruttering, uddannelse og udnævnelse af dommere. Udvalget skal på dette område

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme.

INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Spar kr. ved tilm1.000,inden 1 elding. februa r 2 dage med fokus på INTERN EJENDOMSSERVICE - Faglig og personlig udvikling for dig, der arbejder med professionelt vedligehold og service af ejendomme. Sådan

Læs mere

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

PISORTATUT ILISIMATUSARFIK PISORTATUT ILISIMATUSARFIK LEDELSESAKADEMIET & kursusafdelingen Kurser og uddannelser efteråret 2011 Uddannelse og udvikling for alle... Uddannelser og kompetencer er i disse år på dagsordenen, når der

Læs mere

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen Lederuddannelse uddannelse 99 Organisationslederuddannelsen 2000 Organisationslederuddannelsen 2000 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen indeholder oplysninger om de kurser forbundet tilbyder

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET

PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET PRÆSIDENTERNE FOR VESTRE OG ØSTRE LANDSRET Den 24. juni 2010 J.nr. 85A-VL-004-10 J.nr. 72A-ØL-008-08 72A-ØL-009-08 Vejledende takster pr. 1. juli 2010 ved betalingspåkrav samt inkassosager Pr. 1. juli

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE student?

VIL du VÆRE vores NYE student? VIL du VÆRE vores NYE student? Løft blikket TM 3 ET studenterjob MED ansvar OG udfordringer Som student hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende arbejde inden for flere forskellige sagsområder.

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere