LUMELA.dk ISSN: NEWSLETTER No: 22, December 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 22, December 2009"

Transkript

1 News from the DLN This is the last issue of Lumela.dk in Read about: Summer pitso in Pejrup where young people who spent their childhood in Lesotho met. How the Chinese are expanding their activities in Lesotho and how the global economic crisis influences life in Lesotho. What happens in the DLN board? The challenge to secure funding for new projects in Lesotho. An eye-operation camp will take place in Maseru February DLN wish you all a merry Christmas and a happy New Year. Du sidder nu med det sidste nummer af Lumela.dk i 2009 foran dig. I dette nummer vil du kunne læse om, hvad en af de unge, der deltog i sommerens Pitso i Pejrup fik ud af at være med. Hvordan kineserne udvider deres aktiviteter i Lesotho, hvordan den økonomiske krise påvirker landet, og hvordan nogle tidligere MS-partnere klarer sig. Hvad der sker i bestyrelsen og hvordan den tackler udfordringerne med at finde penge til projekter i Lesotho. Du kan komme af med dine gamle briller på en måde, der gavner i Lesotho. God læselyst, glædelig jul og godt nytår In this issue: Page 1: News from the DLN Page 2: News from the board/nyt fra bestyrelsen Page 4: The Chinese are coming Page 4: A pitso in Pejrup/Pitso I Pejrrup Page 6: Spectacles for Lesotho/ SEE Surgical Eye Expeditions/ Brilleekspedition til Lesotho 2010 Page 8: News from Lesotho 35 Computers with talking software given to the Visually Impaired persons Page 9: What is Denmark Lesotho Network? Næste generalforsamling vil blive afholdt i Odense den 17. april Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Membership of DLN Merry Christmas 1

2 News from the Board By Helga Halck Højsager Once again there is activity on several fronts in the DLN. After a long summer and a minor crisis we are now engaged in an application for a project pool for both the Rural Self-Help Development Association (RSDA) Development and Peace and Education (DPE). We are looking for financial support to carry out an appraisal/ final project formulation that will take place in Lesotho in collaboration with the two partners. An important motivator for the Board has been working with Project Advice and Training Centre PATC that has always believed in us and given us positive and critical feedback. The PATC has particularly asked about DLNs capacity when we talk about the preparation of applications and the ability to monitor projects. After thorough reflection/introspection on the Board we decided to start all over with the help of students/new members. The Board offered a "job" among students at RUC and African Studies in Copenhagen as a volunteer/active member. The job is helping to write applications and join the project groups. This led to seven applications from students of different faculties. The 4th October we had interviews with the applicants and a unanimous Board decided to offer voluntary work and membership to three students. DPE was associated with Marie Villumsen from African Studies in Copenhagen. She is now in training at the Institute for Human Rights. Marie also has an education in financial marketing and she has been working on several missions abroad for Doctors without Borders. Nyt fra bestyrelsen. Af: Helga Halck Højsager Der er igen aktivitet på flere fronter i DLN. Efter en lang sommerferie og en mindre krise er vi nu i gang med en ansøgning til Projektpuljen for både Rural Self-Help Development Association (RSDA) og Development Peace and Education (DPE). Vi søger om økonomisk støtte til at få udarbejdet en afsluttende projektformulering, som vil finde sted i Lesotho i samarbejde med de to organisationer, som det hele drejer sig om. En vigtig motivator for bestyrelsen har været samarbejdet med Projekt Rådgivningen, som hele tiden har troet på os og givet os positiv, kritisk feedback. Her blev bl.a. stillet spørgsmål til DLNs kapacitet, når der tales om udarbejdelse af ansøgninger og mulighed for at følge projekters gang. Efter en grundig selvransagelse i bestyrelsen besluttede vi at tage fat på ny med hjælp fra studerende. Bestyrelsen udbød job blandt studerende på RUC og Afrika Studier i København som frivilligt og aktivt medlem. Jobbet er at hjælpe med at skrive ansøgninger. Dette afstedkom syv ansøgninger fra studerende på forskellige fakulteter. Den 4. oktober havde vi en samtale med ansøgerne, og en enig bestyrelse besluttede at tilbyde det frivillige arbejde og medlemskab til tre studerende. DPE fik tilknyttet Marie Villumsen, som går på Afrika studiet i Kbh. Hun er nu i praktik på Center for Menneskerettigheder. Marie har desuden en uddannelse i økonomisk afsætning og marketing og har flere gange været udsendt med Læger uden Grænser. RSDA fik tilknyttet to tidl. studerende. De har begge netop afleveret deres speciale i henholdsvis statskundskab/antropologi og økonomi. Begge har været solidt plantet i det udviklingsmæssige landskab gennem mange forskellige aktiviteter og har et brændende 2

3 The RSDA group will work with two former students. They both have just submitted their thesis respectively in political science/anthropology and economics. Both have been firmly planted in the developmental landscape through many different activities and have a burning desire to continue this - despite the fact that they have full-time work. The two are Maria Clausen and Line Kaspersen. We warmly welcome all three as new members and look forward to cooperation. Apart from this our fundraising group (Anders, Jens and Claus) is working to secure financial support for the Berea Agricultural Group. They also look into the possibility of DLN buying a small notebook PC, which can be useful when we go to Lesotho. Start-up meeting with the DPE group was on 24th October and we have started to write and read. The first consultation with PATC is 18th November in Copenhagen. RSDA will have their first meeting 14th November. ønske om at fortsætte dette - på trods af at de har fuldtidsarbejde. Når vi fik to personer, var det ud fra deres ønske om at være sammen om denne opgave, hvilket vi kun så som en fordel. De to er Maria Clausen og Line Kaspersen. Vi byder alle tre meget velkomne som nye medlemmer og glæder os til samarbejdet. Sideløbende med dette arbejder vores fundraising gruppe: Anders, Claus og Jens på at få økonomisk støtte til BAG og mulighed for, at DLN kan få hjælp til indkøb af bl.a. en lille bærbar PC, som bl.a. kan bruges, når vi skal til Lesotho på opfølgningsbesøg. Opstartsmøde med DPE-gruppen var den 24. oktober, og vi er godt i gang med at skrive og læse. Den første vejledning med PR er den 18. nov. i København. RSDA har deres første møde 14. november. Skulle nogle blandt læserne have lyst til at deltage i en af grupperne, må I endelig melde jer. Det er sjovt, når vi er mange nok. 3

4 The Chinese are coming! By Ulla Abildtrup Ntate Tsikoane, former Chairperson of the MS Policy Advisory Board in Southern Africa paid a visit to Copenhagen in the beginning of August. At an informal lunch he met with former MS head of office Claus Löschenkohl, TRC-development worker Karsten Lund and wife Inge. Inspired by the Asian cooking at the restaurant Mr. Tsikoane told about the still larger Chinese influence on the Basotho community. As a lecturer at the University of Lesotho in Roma he is doing a study on this for the Canadian International Development and Research Council. The workers at Chinese owned factories work 12 hours a day with only one hour break for lunch and some times even without access to toilets. Thus it is a common sight to see factory workers run for the fence when the bell rings at 5 o clock in the afternoon to relieve them selves. The workers unions are striding among themselves and are in no position to press for real changes. New buildings in Times of Crisis The influence from abroad is also been felt in terms of the global economic crisis. Even though many and even ministers didn t think Lesotho would be affected, the crisis is also hurting the Basotho now. Factories are at risk of closing down and many poor people are in dire straits. The price for crossing into S.A. by car has gone up from Maloti 2 to Maloti 20 thus forcing many to leave the car behind and cross by foot. Still though, new buildings are rising. A National Library has recently been opened in Maseru and a new Parliament Building has been constructed on the top of the hill behind the Lesotho Sun Hotel. It is difficult to say if the library will be sustainable, Ntate Tsikoane stated. He also questioned the wisdom in building the new Parliament on the top of a hill when Lesotho in recent times has been involved in political uprisings. NGOs doing well Ntate Tsikoane had a close relationship to MS organisations for a number of years, but since MS left, very little has been heard from the former MS partners in the press, he told us. It is clear though, that RSDA is doing extremely well and both TRC and LCN are also doing well. Ntate Tsikoane praised the efforts by Denmark Lesotho Network (DLN) to raise interest among Danes for the small mountainous country in Southern Africa among. He emphasized his wish that DLN will facilitate that more Danes will have the opportunity to travel to Lesotho and if possible do voluntary work for a short period of time to get closer to the Basotho. This has been practised with success by an American NGO since the 80ies, Ntate Tsikoane said. A Pitso in Pejrup By Katrine E. Allentoft Haslund This year's DLN summer party was held in Pejrup in our little farm house in Southern Funen. The courtyard was decorated in a way that made you feel like being at a party in Lesotho. On the tables you would Pitso i Pejrup Af: Katrine E Allentoft Haslund Årets DLN sommerfest blev holdt i Pejrup på vores lille bindingværksgård i det sydfynske. Gårdspladsen var pyntet, så man fik en fornemmelse af at være til fest i Lesotho. På terrassen stod slik og chips, ved 4

5 find candy and chips. siden af rosenbedet brændte et lille bål, og i haven kunne man tage sig en svømmetur i det lokale badebassin, som her bestod af et børnebassin med et træskilt der viste, at dette var Maseru Sun. Gårdspladsen summede af liv, da gamle bekendte mindedes de fælles oplevelser fra tiden i Lesotho, og nye bekendtskaber blev dannet. Next to the rose bed a small fire was burning and in the garden you could take a swim in the local pool, which here consisted of a children's pool with a sign saying that this was Maseru Sun. The courtyard buzzed with life as old acquaintances remembered common experiences from their time in Lesotho. All we youngsters gathered around the fire to roast marshmallows and bake pancakes. Like the grownups we had a lot to talk about, as for most of us Lesotho were the place where we grew up. The smell of fire and pancakes mixed with the smell of a whole lamb roasting made everyone's mouth water. The mood was excellent and at times you could even hear the horses in the neighbouring field. Sounds of Lesotho! The African rhythms from a worn out cdplayer tore the air, as Miriam Makeba and other good oldies lifted the atmosphere. Some were even dancing and shaking their bottoms until it was time for the quiz. Rundt om bålet samledes alle vi unge og vi ristede skumfiduser og bagte pandekager over ilden. Vi havde ligesom de voksne meget at snakke om, for de fleste af os var Lesotho jo det sted, vi voksede op. Blandet med duften af bål og pandekager, var duften af det hele lam, der hang over grillen, og fik alles munde til at løbe i vand. Stemningen var bare helt i orden og på et tidspunkt kunne man ligefrem høre hestene vrinske og den var god nok, men det var naboens på marken ved siden af. De Afrikanske rytmer fra en slidt cd spiller flængede luften, da Miriam Makeba og andre af de gode gamle slog stemningen an. Der blev svinget lidt med bagdelene til musikken til der blev kaldt til quiz. Som i det gamle Lancers var vi opdelt i konkurrerende hold. Quizzen indeholdt både spørgsmål om Lesotho og Afrika, men også om mere generelle emner og alle havde mulighed for at byde ind. Der var vist også et vindende hold, men det var ikke så vigtigt. Det, der var vigtigt var, at vi fik hygget os, snakket på tværs af årgangene og grint godt igennem. 5

6 Just like in the old Lancer's Inn we grouped in competing teams. The quiz was about Africa and Lesotho but also more general topics, and everyone got a chance to participate. Maybe there was a winning team, but then, that was not of any big importance. The most important was that we had a good time, talked and laughed a lot. After quizzing came what we had all been waiting for: The Lamb was taken off the grill and cut by the braai chef and of course served with papa le moroho. It was delicious. And naturally, the dessert was also a true Lesotho classic: Jelly and custard. Efter quizzen kom det vi alle havde ventet på, nemlig lammet, der er blevet taget af grillen og skåret ud af den deltagende grillmaster og naturligvis blev det serveret med papa le moroho. Og det blev nydt. The day ended with everyone in a good mood. I believe we all agreed that it had been a lovely day worth remembering and to be repeated. Spectacles for Lesotho/ SEE Surgical Eye Expeditions. In February 2010 a team of Danish eye specialists will be going to Lesotho to help needy patients with eye surgery and free glasses. Before their departure the team will collect glasses that can be given free of charge. So if you have glasses that you do not use please donate to: EUROEYES, Øresundshøj 2 F, 2920 Charlottenlund, DK. Quite a number of people in Lesotho have serious eyesight problems that could be alleviated by a pair of glasses, says Jannik Boberg-Ans from the Danish team. Desserten var naturligvis også en sand Lesotho dessert, jelly og custard. Dagen sluttede i godt humør, og jeg tror, alle var enige om, at det havde været en dejlig og mindefuld dag, som godt må blive gentaget. Brille-ekspedition til Lesotho 2010 Et hold øjenlæger rejser i februar 2010 til Lesotho for at hjælpe patienter med gratis briller og øjenoperationer. Giv dem dine gamle briller. Før afrejsen vil de nemlig gennemføre en indsamling af briller, som ejerne herhjemme ikke længere har brug for, men som i praksis kan gøre en blind seende i Lesotho. Send dine gamle briller til Euroeyes, Øresundshøj 2f, 2920 Charlottenlund. Mange mennesker i Lesotho har alvorlige synsfejl, som imidlertid let kunne rettes op med en brille. Men de må leve i en tåget 6

7 The work in Lesotho will be carried out in cooperation with SEE-International and Basotho eye specialists. dagligdag, fordi de netop ingen briller har. - Det er vores plan at bedømme mulighederne for at afhjælpe blindhed og svagtsyn i Lesotho, siger øjenlæge Jannik Boberg-Ans. - Det er naturligvis kun lidt, vi kan ændre, men bare hjælp til få blinde eller svagtseende børn og voksne vil have stor effekt på familiers og hele samfunds mulighed for at klare tilværelsen selv. - Vi vil som fagfolk give vor tid og engagement i en periode. Alt tyder på, at linser, medicin og projektudgifter kan sponsoreres af andre, allerede indsamlede midler, siger Jannik Boberg-Ans. Øjenlægernes ekspedition til Maseru udføres i samarbejde med SEE-International og med velvillighed fra lokale øjenlæger. SEE-International is a non-profit organization doing eye treatment and surgery worldwide. In 2004 SEE-International had 167 expeditions to 43 countries and carried out operations and medical treatments. The expected number of Basotho patients to be treated will be around 200. All funding, lenses, medicine, glasses and other equipment are sponsored and the doctors work on a voluntary basis. SEE-International er en non-profit organisation, der organiserer hjælpeprogrammer for øjenbehandlinger og operationer over hele verden. Alene i 2004 gennemførte SEE-International 167 ekspeditioner til 43 lande og udførte over øjenoperationer og utallige medicinske behandlinger. Alle deltagende øjenlæger og hjælpepersonale er ulønnede og medbringer selv en stor del af de nødvendige instrumenter. I Lesotho er øjenlægebehandlinger ikke tilgængelige for en stor del af befolkningen. Det skyldes mange faktorer såsom geografien, ringe transportmuligheder, men også manglende viden og fattigdom. Lokale øjenlæger gør meget for at bedre livet for de blinde og svagtseende, men kun med hjælp fra udenlandske kolleger er det muligt at 7

8 gøre en tilstrækkelig indsats. Ekspeditionen har på forhånd forberedt indslusning af patienter og fundet passende faciliteter til forundersøgelser og primitive operationsstuer. Men mange vil kunne hjælpes blot med briller. Børn og voksne med medicinske øjensygdomme kan hjælpes, og patienter med grå og grøn stær vil kunne opereres. Det forventes, at minimum 200 patienter vil kunne hjælpes bare ved den indledende indsats. Og på kort sigt måske 100 med en brille, mange flere på længere sigt gennem lokale øjenlægestationer. Omarbejdet og forkortet af redaktionen. News from Lesotho: 35 Computers with talking software given to the Visually Impaired persons From Ha Ntatae September 2009 The Ministry of Education and Training handed over 35 computers with talking software worth M390,000 to the Visually Impaired persons from various organizations at the Resource Centre for the Blind, which have been bought with the financial assistance from Global Fund. Speaking on behalf of the Minister of Education, Mrs. Thuto Nts'ekhe-Mokhehle expressed gratitude to the Global Fund for the sponsorship, saying it is vital for the visually impaired persons to have computers for their development. Mrs. Nts'ekhe Mokhehle said one of the Ministry's responsibilities is to ensure that education is accessible to all people saying, through efforts like this one, Lesotho will realise its aspirations of Education For All (EFA). She noted that the ministry is working hard to ensure provision of quality education to all people without exclusion, adding that the achievement of intended goals for education for all by 2015, requires equal access to education by all the children, including those with disabilities. 8

9 Speaking at the same occassion, the Global Fund Deputy Coordinator, Mr. Mokhothu Makhalanyane expressed hope that the computers will go a long way in assisting the visually impaired persons. What is Denmark Lesotho Network? The NGO Denmark Lesotho Network (DLN) was founded in 2002 by former Danish development workers in Lesotho and other good friends of the tiny mountain kingdom in Southern Africa. DLN aims at supporting NGO s in Lesotho in their work to develop civil society. DLN uses its network of people and organisations in Lesotho to pinpoint beneficiaries of DLN s support and to keep an eye on that funding is used according to agreements made. DLN wishes to enhance knowledge of the living conditions in Lesotho and to seek funding from foundations, business enterprises and organisations for actual projects in Lesotho. Membership of DLN Anyone, who can support the aims of DLN, can achieve a membership. Members contribute to support initiatives in Lesotho that develop and better living conditions in the country. Members will receive an electronic newsletter four times a year and be invited to DLN s annual general assembly. The cost of a membership is 100 Danish kroner yearly. For membership contact cashier Karen Steffensen, tel.: , DLN s address is: Denmark Lesotho Network, C/O Helga Højsager, Asylgade 16, DK-5000 Odense C, Denmark Homepage: KHOTSO PULA NALA Responsible Editor: Helga Halck Højsager Edited by: Anne Andersen, Peter Rathmann (submission of articles to 9

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 21, Sept. 2009

LUMELA.dk ISSN: 1902-8660 NEWSLETTER No: 21, Sept. 2009 News from the DLN The summer holidays in Denmark are gone. Harvesting is nearly ended. In August the peach trees blossom pink in Lesotho and announce the new spring. By September autumn arrives in the

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Cheerleaders September/ Oktober 2016

Cheerleaders September/ Oktober 2016 Kære alle Vi er glade for at kunne byde velkommen til alle nye som til tilbagevendende medlemmer og vi kan fortælle at vi i bestyrelsen glæder os til en super sæson med mange spændende ting i kalenderen,

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere