Ole Sand Pedersen Ørvadsvej 7A 8220 Brabrand Tlf Mobil: E-post: Resumé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ole Sand Pedersen Ørvadsvej 7A 8220 Brabrand Tlf. 86 26 30 15 Mobil: 40 95 19 71 E-post: osp@image.dk. Resumé"

Transkript

1 Ole Sand Pedersen Ørvadsvej 7A 8220 Brabrand Tlf Mobil: E-post: Resumé CV Med en uddannelse som cand. oecon. og med titel som konsulent har jeg i mere end 15 år arbejdet som projektleder på følgende områder: Udvikling af regnskabs- og økonomistyringssystemer Udbredelse af koncepter til økonomistyring til bl.a. Polen Omlægning af informationssystem til Internettet Analyser af data i større regnskabsdatabaser Ledelse af startseminarer, udarbejdelse af milepælsplaner og løbende afrapportering har været en del af alle projekterne. Uddannelsesmæssigt og i praksis har teambuilding og projektledelse derfor været en naturlig del af hverdagen. Jeg har også som hovedregel haft fornøjelsen af at være med ved den efterfølgende implementering af systemerne. Det har hver gang givet anledning til en del organisationsudvikling i forbindelse med ledelse af de forandringer, udviklingsopgaverne har givet anledning til. Erhvervskvalifikationer Mødeledelse Indkaldelse af kolleger og leverandører til møder om strategidiskussion ved valg af EDB-systemer. Leder af workshop hvor konsulenter fra tre lokale rådgivningscentre skulle introduceres til et nyt økonomisystem Formand for Jurist- og økonomforbundets Fagklub Landbrug, hvor 40 jurister og økonomer blev indkaldt til erfa-møder to gange årligt. Formand for Egebakkeskolens Støtteforening, hvis mål var at engagere alle forældre ved pengindsamling og sociale arrangementer. Som formand for både faggruppe og projektgruppe ved opbygning af RegelInfo (regeldatabase på Internettet) indkaldte jeg til møder, hvor repræsentanter fra alle Landskontorer på Landbrugets Rådgivningscenter deltog. Indkaldelse til møder mellem bank og landmænd i forbindelse med gældssaneringer. Leverandørsamarbejde Ansvarlig for kontakt til softwarefirma i forbindelse med udvikling af økonomi- og regnskabssystem. Bindeled mellem Schultz Information og Landbrugets Rådgivningscenter ved opbygning af RegelInfo. Organisationsudvikling Ledelse af forandringer ved overgang til informationsformidling via Internet. Undervisning på Dalum Landbrugsskole af kommende farmsekretærer i informationssøgning. Udarbejdelse af undervisningsmateriale til uddannelse af konsulenter i brugen af Internet til informationssøgning. Indarbejdelse af nye rutiner ved skift til nyt økonomisystem i lokale foreninger. Informationssystem Udviklikng af Tilskudsguide på Internettet. Sparringspartner ved diskussion af målgruppe for informationssystem på Internettet Formand for en faggruppe, hvis mål var at skabe overblik over den dokumentsamling, der skulle udgøre grundstammen i Regelinfo.

2 Studier af benchmark-teknik til sammenligning af den enkelte landmands resultater med den bedste gruppes resultater. Samarbejde med personaleafdelingen om opbygning af emnetræ til kompetenceunivers. Udvikling af rådgivningstjeneste i Østeuropa Udvikling af landsdækkende polsk regnskabssystem til brug for udarbejdelse af regnskaber for landmænd. Projektleder for opbygning af en ordbog med økonomiske fagudtryk på engelsk, fransk og polsk Interview med henblik på at finde egnede steder og virksomheder, som en studiegruppe kunne besøge i Balticum Klarlæggelse af muligheder og begrænsninger på det polske marked for udvikling af koncepter til rådgivning af polske landmænd. Undervisning af internationale studenter Undervisning af international gruppe af studerende i forenings- og projektledelse. Tilrettelæggelse og gennemførelse af studiedag for en international gruppe af studerende Økonomiske analyser Analyserne af datamaterialet for landbrug i Danmark blev gennemført ved hjælp af værktøj udviklet af SAS Institute. Gennemførelse af analyser til brug for regnskabsstatistik for forskellige grupper af landmænd. Udarbejdelse af regskabsstatistik til brug for projektgrupper, der arbejder specielt med kvæg, svin, planteavl og pelsdyr. Dokumentation af systemer Redigering af: User guide to the Farm Production Planning system. Opstilling af retningslinier for dokumentation af EDB-systemer. Oversatte regnskabsprogram fra Decom til engelsk. Det er udbudt til foreninger til økonomistyring og medlemsadministartion og bruges p.t. af Folkekirkens Nødhjælp i 22 lande. Undervisning i finansiering Gennemførte flere kurser i finansiering og kapitalforvaltning i forskellige landboforeninger på Djursland - både for personale og for landmænd Underviser på specialkursus i Landbrugsøkonomi, hvor min opgave var at undervise i Finansmodellen og klarlæggelse af begrebet horisontomkostninger. Udarbejdelse af kursusmateriale til gennemførelse af kursus i Finansmodellen. Projektstart Forhandlinger ved etablering af en selvejende institution, som skulle eje en stor bygningsmasse i Århus midtby Analyser af systemarkitektur for de lokale landboforeninger Indkaldte til møder om Strategidiskussion med NCR, DDE og Regnecentralen. Indkaldte og gennemførte møder i forbindelse med gennemførelse af pengeindsamling til ny friskole. Diskussionspartner i forbindelse med indkøring af ny friskole Udvikling af landsdækkende polsk regnskabssystem til brug for udarbejdelse af regnskaber for landmænd. Udvikling af en Internet-database med love som har betydning for udøvelse af landbrugsvirksomhed. Workshop med LRF-konsult (Sverige), hvor vi skulle afdække mulige samarbejdsområder med svensk landbrugsrådgivning. Præsentationer (salg) Indkaldelse og ledelse af møder i brugergruppen for Lokaløkonomisystemet

3 Præsentation af nyt informationssystem internt og i forhold til eksterne brugere. Overvindelse af modstand hos en del medarbejdere var en del af opgaven i forbindelse med internt salg af nye systemer. Sælger af informationssystemet LandbrugsInfo på Agromek i Herning. Deltog i sælgertræning og tværfaglige instruktionsmøder i forbindelse med gennemførelse af Agromek i Herning. Udarbejdelse af materiale til orienteringsmøder for driftsøkonomikonsulenter. Skriftlig fremstilling Koncept for kvalitetssikring af procedure for udarbejdelse af budgetter. Klarlæggelse af muligheder og begrænsninger på det polske marked for udvikling af koncepter til rådgivning af polske landmænd. Analyse af behov for metakoder til styring af dokumenter på Internettet. Ordbog med økonomiske fagudtryk på engelsk, fransk og polsk. Analyser af indkomstforhold for forskellige grupper af landmænd. Journalistisk arbejde Instruktion af medarbejdere i udarbejdelse af gode Web-tekster Udgivelse af artikler om sammenligning af forskellige driftsgrene i Danmark, Frankrig og Polen. Sudier af regnskabsbegreber i Danmark, Polen og Frankrig med henblik på en sammenlignende analyse af økonomien i forskellige driftsgrene. Gennemførelse af analyser til brug for regnskabsstatistik for forskellige grupper af landmænd. Tilrettelæggelse og gennemførelse af studieture Tilrettelæggelse og gennemførelse af studietur for en polsk og en lettisk arbejdsgruppe, der begge skulle sammentømres. Aftalepartner med ministerier og styrelser om besøg af økonomikonsulenter fra Balticum. Planlægning af studietur til Balticum for økonomikonsulenter. Tilrettelæggelse og gennemførelse af studiedag for en international gruppe af studerende på Diakonhøjskolen Sprogfærdigheder Dansk: Modersmål Engelsk: Forhandlings- og konversationsniveau Tysk: Middel Fransk: Middel Norsk, svensk: Forstår alt uden problemer Personlige egenskaber Analytisk Hjælpsom Kritisk Pålidelig Engageret Omhyggelig Fritid Fritiden bruger jeg på aktiviteter i FDF som leder af telefonbogsuddelingen i Århus og omegn og som kasserer for FDF Brabrand. Endvidere er jeg formand for KFUMs kollegium. I maj og juni d.a. deltog jeg i et glaspusterkursus, og til september skal jeg sammen med min kone være rejseleder på en tur til Rom.

4 Uddannelse og studieture Uddannelse Studieture 2001 Århus HF kursus Bestået franskkursus på HF-niveau 1981: Århus Universitet Økonomisk eksamen med driftsøkonomisk liniebetegnelse fra Århus Universsitet 1973: Viborg Katedralskole Studentereksamen 1973: Handelsskolen i Viborg Aflagt statskontrolleret fagprøve i maskinskrivning 1970: Nordre Skole, Viborg Bestået den lille latinprøve Informationsteknologi 2002 Deltagelse i international konference i Montpellier, Frankrig ( ): Third European Conference of the European Federation for Information Technology in agriculture, food and the environment Besøg på Cebit messen i Hannover 1975 Studietur til kooperationens hovedkontor i Stockholm Europa - Demokrati og rådgivningsbistand 1997 Studietur på egen hånd i det nordlige Polen, hvor jeg besøgte en dansk landmand i Karwice, modtagere af dansk bistand i Olsztyn og en dansk økologisk farm i Gedynia Ungdomskonference i Warszawa om Helsinkiaftalerne 1977 Studietur til Ungarn med Institut for Økonomi 1977 Ungdomskonference om fred og sikkerhed i Strasbourg 1972 Arrangeret studietur til Christiansborg i forbindelse med Danmarks optagelse i EF Afrika - Bistandshjælp 1978 Studietur i tre uger til Tanzania delvist finansieret af Danida, udarbejdelse af lysbilledforedrag og efterfølgende oplysningskampagne

5 Aktuelle tillidshverv 2000 til dato Medlem af bestyrelsen for Dansk selskab for Informatik i Jordbruget (DSIJ) 2000 til dato: Formand for KFUMs Kollegium i Århus 1999 til dato Kasserer for FDF i Brabrand og herunder ansvarlig for afslutning af regnskab for en lejrbygning, der udlejes en stor del af året.

6 Ansættelsesforhold Konsulent på Landboforeningernes Landskontor for Driftsøkonomi Landboforeningernes Landskontor for Driftsøkonomi Udarbejdelse af økonomiske analyser og prognoser samt ansvar for regnskabsdatabasen Integration af CD-rom med skatte- og sociallovgivning til Regelinfo Opbygning af Regelinfo for Erhvervs- og landboret (internetbaseret informationssystem) Opbygning af Driftsøkonomiorientering på Internet 1997 Pilotprojekt med opbygning af Tilskudsguide på Internet Udvikling af rådgivnings- og regnskabssystem i samarbejde med Jordbrugsøkonomisk Institut i Warszawa Vedligeholdelse af Lokaløkonomisystem og integration med andre systemer Udvikling af Lokaløkonomisystemet i samarbejde med forskellige leverandører af software Undervisning på Højskole i "fritiden" Ugentlig undervisning på Diakonhøjskolen for grupper af elever i en international klasse, hvor formålet var at sætte de studerende i stand til at drive foreningsaktivitet i et nyt og demokratiseret Østeuropa. Min opgave var at bibringe dem økonomiforståelse og bidrage til en projektlederuddannelse. Lokal økonomikonsulent Økonomikonsulent med ansvar for udarbejdelse af drifts- og skatteregnskaber samt budgetter for en gruppe landmænd.

7 Kurser Personlige kurser: 2000 Hotel Kolding Fjord Deltagelse i ugekurser på tilsammen tre uger i projektledelse i DIEU-regi 1997 Tune Landbrugsskole Kursus i mundtlig formidling 1994 Gammel Vrå Slot Teamtraining (personlig udvikling) Faglige kurser: Statistik 2002: SAS Institute i Skanderborg Kursus i brug af SAS-systemet Journalistik 2001: Sletten ved Silkeborg Deltagelse i journalistuddannelse på FDFs kursuscenter på Limbjerggård Tune Landbrugsskole Skriftlig formidling over flere uger med opgaveløsning mellem undervisningsforløb. Informationsteknologi 2001: EDB-Højskolen Deltagelse i kurset GoWeb.lr, hvor vi arbejdede os gennem en guide til gode web-tekster EDB-Højskolen Avancerede funktioner i Group Wise 1998: EDB-Højskolen Opgraderingskursus i brug af WordPerfect 1998: EDB-Højskolen Kursus i brug af databasen Access (4 5.05) 1998: EDB-Højskolen Kursus i brug af regnearket Quattro Pro (22.06) 1996: EDB-Højskolen Kursus i Microsoft Excel 1988: Uni.C Kursus i brug af Unix som styresystem (flerbrugersystem) 1988: Uni.C Grundlæggende kursus i brug af minidatamater Rådgivning 1988: København Deltagelse i International Farm Management Congress som repræsentant for Danmark 1983 Tune Landbrugsskole Deltagelse i kursus i Debitors juridiske og skattemæssige rettigheder og forpligtelser Tune Landbrugsskole Deltagelse i kursus i bidrags- og produktionsregnskaber ( ) 1982 Tune Landbrugsskole Deltagelse i ugekursus i budgettering. ( ) 1981 Tune Landbrugsskole Deltagelse i ugekursus i Landbrugsproduktion ( ) 1994 Tune Landbrugsskole Deltagelse i kursus i aktuel driftsøkonomi og skat ( ) 1992 Tune Landbrugsskole Deltagelse i flerdelt kursus og opgaveløsning i faglig formidling. ( ) 1985 Tune Landbrugsskole Deltagelse i specialkursus i landbrugsøkonomi: Landbruget i nationaløkonomisk sammenhæng ( ) 1983 Tune Landbrugsskole Deltagelse i ugekursus i formidling af økonomisk rådgivning ( ) 1982 Tune Landbrugsskole Deltagelse i ugekursuser i skatteret- og lovgivning (1. og 2. del)

Organisation og ledelse

Organisation og ledelse 3 sfortegnelse Organisation og ledelse... 5 Rådgivning... 13 Pædagogik og formidling... 17 Personlig udvikling... 25 Landbrugsinfo, Database, Fundraising, Kvalitetsstyring... 33 Salg... 37 Kvægbrug...41

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT

STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT STUDIEPLAN - MUSIC MANAGEMENT 1 MUSIC MANAGEMENT UDDANNELSEN Music Management videreuddannelsen er designet i et samarbejde mellem musikbranchen, Handelshøjskolen, Kaospiloterne og Det Jyske Musikkonservatorium.

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE

PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE PROJEKTBESKRIVELSE: TITEL: GLOBAL HOUSE Indledning: Den internationale dimension har siden 1993 ifølge folkeskoleloven været en del af forventningerne til undervisningen i den danske folkeskole. Det er

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer

Læs mere

Hvad eller hvem er WORDIT.dk?

Hvad eller hvem er WORDIT.dk? Jan Mølgaard, Porsgrunnsvej 45 DK 8200 Århus N Hjemmeside: http://wordit.dk Mail: janmol@wordit.dk Telefon: 86 16 47 32 Mobil: 28 96 67 95 Hvad eller hvem er WORDIT.dk? Firmanavnet fandt jeg ved at lave

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

for ansatte i detailhandlen

for ansatte i detailhandlen Efteruddannelse for ansatte i detailhandlen Uddannelser der øger salget Bliv klædt på som oplæringsansvarlig Mulighed for at søge tilskud KURSUSCENTER HANDELSFAGSKOLEN førende udbyder af efteruddannelse

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.

Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld. Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness. Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Hanne Feld Sendt pr. e-mail: kontakt@cphbusiness.dk, ogr@cphbusiness.dk, haf@cphbusiness.dk Betinget positiv akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Praksis og perspektiver April 2003 FORORD Kvalitetsudvikling har høj prioritet blandt regeringens mål for den offentlige sektors fornyelse. En løbende kvalitetsudvikling

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

Betænkning. etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotelog restaurantledere. BETÆNKNING NR. 834 Februar 1978

Betænkning. etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotelog restaurantledere. BETÆNKNING NR. 834 Februar 1978 Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotelog restaurantledere BETÆNKNING NR. 834 Februar 1978 ISBN 87-503-2513-2 Stougaard Jensen / København Ha 12-224-bet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Distancekursus Event Management

Distancekursus Event Management Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/distanceevent Distancekursus Event Management Få tilsendt skriftligt distancekursus i 8 kompendier og deltag i et fagligt træf Med kompendierne kan du: Udvide

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2002 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2002 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Aftaler på folkeskoleområdet

Aftaler på folkeskoleområdet Aftaler på folkeskoleområdet Aftaleenhedens udviklingsmål Politiske målsætninger Evaluering Refleksion Læring Ledelsesgrundlag Værdier som arbejdsgrundlag Aftalestyring I Norddjurs Kommune Decentralisering

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION

PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION PRAKTIKPLAN FOR ADMINISTRATION AFTALEPERIODE: VIRKSOMHED: ELEV: UDDANNELSESANSVARLIG: God uddannelse kræver planlægning. Et veltilrettelagt uddannelsesforløb er et vigtigt grundlag, som er med til at sikre,

Læs mere