Katastrofeberedskab mangler klar kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Katastrofeberedskab mangler klar kurs"

Transkript

1 Nr. 235 februar 2007 Katastrofeberedskab mangler klar kurs Ønsket om ét sammenhængende katastrofeberedskab kræver flere svar end TETRA Beredskab til milliarder > Mobil radiokommunikation er ikke hele svaret > Handling nu! > Kommuner går enegang > Den ændrede risikosituation på baggrund af terrorangreb, naturkatastrofer og store ulykker betyder, at Danmark nu investerer milliarder i et nyt katastrofeberedskab, der er baseret på Tetrateknologi og intelligente kontrolrum. Tetra muliggør kommunikation på tværs af væsener og i situationer med nedbrud af fx elnet og mobilnet. Men Tetra er blot mobil radiokommunikation i katastrofeberedskabet, hvis kvalitet afhænger af, om man får skabt et sammenhængende katastrofekoncept. Vi skal samtænke planlægning af fremtidens katastrofeberedskab og de aktuelle omstruktureringer i kommunerne, regionerne og politikredsene, så beredskabet integreres bedst muligt. Men optimal integration forudsætter handling nu, mener flere eksperter. Før der officielt er tænkt én tanke om strukturerne i fremtidens katastrofeberedskab, er flere kommuner i gang med at etablere lokale løsninger. Det er uhensigtsmæssigt, mener KL, der forudser, at der skal lovindgreb til for at sikre en landsdækkende løsning. Dette nyhedsbrev sætter fokus på fremtidens katastrofeberedskab i Danmark, et emne som Teknologirådet går i dybden med på en konference senere på året. Med baggrund i det ændrede trusselsbillede efter 11. september, terrorhandlinger i Europa og en tendens til flere naturkatastrofer m.v., skal det danske katastrofeberedskab revitaliseres ved bl.a. at indføre et nyt digitalt radiosystem kaldet Tetra Terrestrial Trunked Radio. Tetra åbner for, at politi, brandvæsen, ambulancer og forsvaret med flere uanset et eventuelt nedbrud af elforsyning og mobiltelefonnet får et teknologisk grundlag for uhindret kommunikation i tilfælde af naturkatastrofer, terrorangreb og store ulykker. Det nye radiokommunikationsnet med tilhørende radioudstyr skal bruges både i det daglige arbejde og i krisesituationer og skal desuden integreres med beredskabsnet i Danmarks nabolande. Der er indløbet tilbud på opgaven med at etablere Tetra fra to parter og der foregår i øje blikket drøftelser mellem staten og tilbudsgiverne. Vinderen af ordren og en tiårig kontrakt til en værdi af 2-2,5 mia. kr. forventes udpeget inden udgangen af første kvartal Tetra er kun en del af beredskabet Men én ting er at etablere et nødberedskabsnet med alle de teknologiske udfordringer, det indebærer. Her er langt de fleste eksperter, Fra rådet til tinget 1

2 Hvorfor et nyt katastrofeberedskab? Fyrværkerikatastrofen i Seest i november 2004 er et eksempel på en ulykke, hvor indsatsen kunne have været bedre, hvis redningsfolkene havde haft adgang til direkte kommunikation med hinanden via et nødberedskabsnet, som de var trænet i at bruge. Et problem i Seest var, at de tilkaldte brandvæsener fra forskellige kommuner brugte forskelligt radioudstyr, der ikke kunne tale sammen, og at de derfor måtte ty til det almindelige, i situationen overbelastede mobiltelefonnet. I Seest var det bl.a. en politichefs intuition og mod til at følge den, der afgjorde, at katastrofen ikke udviklede sig endnu værre end den gjorde. Den øjeblikkelige situation i Danmark er, at de forskellige myndigheder og institutioner typisk har unikke kommunikationssystemer i alt over 100 forskellige hvoraf adskillige har år på bagen og er forældede og mangelfulde. Det er ikke muligt at omstille disse bedagede systemer til kommunikation på tværs af sektorer eller at genbruge komponenterne i et fremtidigt, integreret system. Facts om Tetra I Danmark er Tetra allerede i dag kommunikationsredskab for bl.a. jordpersonalet i Københavns Lufthavn, for chaufførerne i busser i hovedstadsområdet og for 600 togrevisorer i S-togene. Ifølge en rapport fra 2006 fra Radioudvalget er Tetra en moden og gennemprøvet teknologi, der har vist sin anvendelighed over hele verden. Der er etableret omkring 600 Tetra-netværk i mere end 70 lande. Radioudvalget konkluderer, at Tetra er den eneste teknologi, der opfylder samtlige kritiske behov som de danske beredskabsmyndigheder har opstillet. Tetra-teknologien er beskyttet mod aflytning ved hjælp af kryptering. Blandt de øvrige fordele er, at Tetra gør det muligt at prioritere samtaler, så de vigtigste altid kommer igennem og afbryder al anden trafik og at der er adgang til at udsende gruppeopkald. Tetra-nettet inddeles i dedikerede brugergrupper til bl.a. ambulancer og politi og i katastrofesituationer kan væggene mellem brugergrupperne slås ned, så man kan samarbejde på tværs. Fra de enkelte såkaldte kontrolrum, der etableres rundt om i landet, er det tanken, at man via GPS skal kunne overvåge og disponere ambulancer, brandbiler og andre køretøjer og koordinere indsatsen i en katastrofesituation. Der er fremsat lovforslag om at gøre det obligatorisk for alle involverede parter at anvende Tetra-nettet og i Økonomistyrelsen forventer man, at loven vedtages før sommerferien I foråret 2007 sendes opgaven med at levere udstyr til de omtalte kontrolrum i licitation. Opbygningen af infrastruktur med sendemaster, kontrolrum m.v. ventes klar i løbet af 2-4 år. har talt med, enige om, at Tetra er klart den bedste løsning på verdensplan i dag. Noget andet er at sikre, at alle de forskellige væsener og institutioner i Danmark samarbejder optimalt i en katastrofesituation, hvor presset er maksimalt og der kan være menneskeliv på spil. Lige nu er der stor fokus på teknikken i Tetra, men vi skal i høj grad også overveje, hvordan vi udnytter de teknologiske muligheder. Det handler om at skabe et organisatorisk setup med kommandoveje, ansvarsfordeling, med videre, som er tilpasset Tetra. Der eksisterer sådanne regler og aftaler i det nuværende katastrofeberedskab, men de er knyttet til gammeldags, analog kommunikation, hvor man fx råber budskaber til hinanden. Nu træder vi også på dette felt ind i den digitale tidsalder. Det betyder, at mange af aftalerne skal revideres, og at vi skal finde nye måde at organisere beredskabet på, siger Michael Hald, der er konsulent med ansvar for Tetra i Kommunernes Landsforening. Han har endvidere sæde i den nydannede styregruppe under Finansministeriet, der skal sikre sammenhæng og fleksibilitet i katastrofeberedskabet. Styregruppen har endnu ikke påbegyndt det arbejde, som Michael Hald forudser, bliver kæmpestort og yderst komplekst. Det er Søren Duus Østergaard, Senior e- Government Advisor i IBM for Europa, Mellemøsten og Afrika, enig i. Han påpeger, at det er helt afgørende for kvaliteten af det kommende katastrofeberedskab, at der bliver skabt et sammenhængende og fleksibelt system baseret på informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og at det lige præcis nu, hvor der i forvejen sker store omstruktureringer med kommunesammenlægninger, nye regioner og politikredse, er oplagt at samtænke de nye strukturer og fremtidens katastrofeberedskab, så man sikrer størst mulig integration. Man kan ikke styre en katastrofesituation, fordi man kan tale med hinanden via Tetra. Det er derfor afgørende, at Danmark går målrettet efter at skabe et sammenhængende, skudsikkert og landsdækkende katastrofeberedskab, hvor bl.a. prioriteringer i forskellige krisesituationer og sammenhæng på tværs og opad ligger fast og at vi anvender landsdækkende IKT-løsninger, som understøtter dette. Mit mareridt er, at beslutningerne bliver delt op i mindre bidder, hvor lokale interesser, traditioner eller tilknytning til forskellige lokale leverandører kan bremse muligheden for en helhedsløsning med en fælles teknologiplatform, hvor man fx kan udveksle landkort, video og GPS-positioner af indsatsenheder, siger Søren Duus Østergaard. Synspunktet underbygges af og er blandt hovedbudskaber i en videnskabelig artikel fra 2002 (1). Under overskriften Design Challenges for an Integrated Disaster Management Communication and 2

3 Information System konkluderer forskerne bl.a., at evnen til at reagere hensigtsmæssigt og redde liv og ejendom i en katastrofesituation forudsætter koordination af de offentlige nødberedskaber ved hjælp af avancerede IKT-løsninger. I dag bliver IKT kun anvendt i begrænset omfang i katastrofeberedskaber, men der er et enormt potentiale i øget IKTanvendelse med henblik på øget beredskabseffektivitet, fremgår det af artiklen, der skitserer en mulig struktur af et it-baseret, integreret system til katastrofehåndterings- og kommunikation i et givet land. Forslag til beredskabsstruktur Ifølge ovennævnte artikel skal et moderne, itbaseret katastrofeberedskab primært tage højde for følgende: De anvendte kommunikationsnetværk skal sikre, at katastrofeindsatsen forløber gnidningsløst med et minimum af manuel administration selv i de mest vanskelige miljøer for kommunikation. Dataadministration skal levere statiske og dynamiske data når og hvor der er behov for dem. Sikkerhed er af afgørende vigtighed og nødvendiggør løsninger til bl.a. kryptering, autentifikation og dataintegritet. Apparater og brugeradgange skal skræddersys til at fungere uhindret i fjendtligsindede miljøer, hvor personer modarbejder beredskabsindsatsen. Designere af relevante computerprogrammer og informationsflow skal sikre, at disse kan anvendes i hastigt omskiftelige arbejdsmiljøer. Søren Duus Østergaard foreslår supplerende, at der stilles disse systemkrav: Beredskabskonceptet skal være mission critical og virke når alt andet går ned. Uden aflytningsmulighed og med fuld sikkerhed for udveksling af data og kommandoer. Man skal kunne koordinere mellem forskellige, uafhængige delsystemer på en måde, hvor indsatslederen bevarer det fulde overblik og kan kommunikere med alle enheder. Alle teknologier og løsninger, som er rygrad i det danske katastrofeberedskab, skal være afprøvet i praksis og under ekstreme forhold. Det skal være muligt at kommunikere mellem beredskabssystemet og fx Falcks systemer, politiets optagelse af 112- opkald, lokale brandvæseners lokaliseringsbestemmelse af bilernes position og databaser såsom CPR-registret og patientregistre uanset hvilke medier og kommunikationsmetoder de anvender. Beredskabssystemet skal kunne betjenes intuitivt, da nogle brugere måske aldrig har set det før. Adgangen skal være rollestyret, da der er mange roller i en katastrofesituation. Hver rollegruppe skal have nem oversigt over det, de har ansvar for. Det skal rumme en dynamisk styringsmodel, som muliggør flytning af koordineringsopgaven, hvis et kontrolcenter bryder sammen eller indsatslederen må begive til ind i selve katastrofeområdet. Løsningen skal kunne skaleres til at betjene mange tusinde samtidige brugere afhængig af katastrofens omfang. Løsningen skal opdateres løbende, så den understøtter de til enhver tid anvendte kommunikationsenheder. Der skal være adgang til directory integration, så man kan kommunikere med alle tænkelige organisationer, også selvom de ikke er på Tetra fx via internet/andre kommunikationsformer. Brug af standarder, så man ikke er afhængig af én dominerende leverandør. Leverandøren skal være uafhængig af private/offentlige aktører på beredskabsmarkedet, så man undgår, at nogen fristes til at skævvride løsningen til egen fordel. Både Tetra-nettet og kontrolrumsplatformen skal fungere de næste ti år i den periode skal man kunne indføje nye teknologiske muligheder uden at det påvirker det basale system. Helhedsløsning under pres Men noget tyder på, at Sørens Duus Østergaards mareridt kan blive til virkelighed. Han peger på, at Økonomistyrelsens foreløbige udmeldinger om det kommende udbud om kontrolrum ikke indeholder krav om, at løsningen skal dække alle involverede parter i Danmark. Samtidig er en række danske kommuner gået i gang med at etablere egne løsninger lokalt allerede inden Tetra er på plads, inden den endelige udbudstekst om kontrolrum er offentliggjort og inden Finansministeriets styregruppe har påbegyndt arbejdet med at fastlægge strukturerne i fremtidens katastrofeberedskab. Det fortæller Ole Mørk Lauridsen, professor ved DTU og CTO i Terma A/S. Han undrer sig bl.a. over, at en kommune som Gentofte har fået tildelt egne Tetra sendefrekvenser fra staten og opbygget sit egen Tetra-baserede katastrofeberedskab. Det er en trussel mod sammenhængskraften i et landsdækkende katastrofeberedskab, hvis flere kommuner forsøger at etablere selvstændige løsninger, siger han og understreger, at han, på linie med Søren Duus Østergaard, finder det afgørende for kvaliteten af fremtidens katastrofeberedskab, at 3

4 Et katastrofescenario Ny Tønder Kommune Nedenstående scenario illustrerer, at et radiobaseret kommunikationssystem som Tetra, der omfatter de blå blink, er nødvendigt, men ikke tilstrækkeligt til at håndtere større katastrofesituationer. Det er nødvendigt med mere avancerede systemer, som bl.a. giver mulighed for dynamisk at tilgå telefonkataloger, it-directories, indkobling af nye interessenter fra hjemmeplejere til dyrlæger kommunikation og udveksling af vitale data i form af bl.a. kort og geografiske positionsdata, situationsfotos og videooptagelser. Det tænkte, men realistisk scenario lyder som følger: Storm udløser katastrofesituation i marskområdet i Ny Tønder Kommune. Forvarslerne om storm og højvande fra DMI tilgår de kommunale myndigheder og beredskabsmyndighederne. Afhængig af i hvor god tid før stormudbrud risikovarslet indløber, vil det kommunale beredskab have sat sig i forbindelse med personalet i Teknisk Forvaltning, Falck, de kommunale redningstjenester, foruden Hjemmeværnet, der her koordineres fra et kommandocenter på Odense Kaserne. Koordineringscentret befinder sig i Ny Tønder Kommune, hvorfra man er i kontakt med DMI. Varslerne fra DMI plottes løbende ind på et kort over området og risikozonerne markeres. Højvande i åsystemerne (der indløber fra Teknisk Forvaltning) plottes også ind. Det kommunale koordineringscenter og Hjemmeværnets kommandocenter har på dette tidspunkt indledt tæt dialog om situationens udvikling bl.a. kan de udveksle relevante kort, videooptagelser af situationen ved Højer Sluse, Vidåen og andre kritiske lokationer langs digerne. Samtidig skal det sikres, at de forskellige centre og myndigheder bemandes med ekstraindkaldt katastrofepersonel, ligesom der skal etableres radioforbindelse mellem centrene og bl.a. Falck og politiet i Åbenrå, der bl.a. er klar til at hjælpe med overvågning, trafikregulering og - omdirigering. Hvis situationen går ud af kontrol og digerne bryder sammen, vil meldinger herom tilgå katastrofecentralen via 112. Herfra skal man hurtigt kunne overskue situationen og udkommandere indsatslederne i lokalområdet. I tilfælde af oversvømmelse skal Hjemmeværnet sættes ind med udstyr til sandsækkeproduktion, gummibåde og avancerede køretøjer, mens Falck og redningskorps skal dirigeres til de områder, hvor deres enheder gør størst gavn. Hver enkelt enhed bil, båd og person skal kunne lokaliseres, fremgå på indsatslederens kort og på andre kort, hvor det er relevant at få overblik. Indsatslederen skal kunne kommunikere med de enkelte enheder og med enkeltpersoner. Afhængig af situationens udvikling skal indsatslederen også kunne komme i kontakt med andre enheder, der ikke i første omgang har været omfattet af beredskabet fx redningshelikoptere fra det nordlige Tyskland og Søværnets maritime enheder. Det kan også være, at der opstår behov for, via kommunens beredskabscenter, at tage kontakt til skoler og gymnastiksale, der kan bruges som opsamlingssteder. Samtidig vil man skulle kontakte og inddrage plejepersonale for at hjælpe ældre og syge borgere. Indsatsledelsen kan endvidere få behov for at kontakte DONG, da energiforsyningen kan være truet, ligesom der løbende skal være kontakt med sygehuse og klinikker, som kan modtage tilskadekomne. man sikrer et effektivt samspil mellem kontrolrummene på tværs af sektorer og kommuner. Michael Hald erkender, at det er et problem, at nogle kommuner allerede har igangsat licitationer på lokale katastrofeberedskabsløsninger. Han fortæller, at KL har skrevet til kommunerne og bedt dem indstille alle anlægsaktiviteter og andre investeringer på området, som ikke er livsnødvendige indtil der foreligger landsdækkende retningslinier på området. Jeg håber bestemt ikke, de køber ind før det landsdækkende koncept ligger klar. Hvis de investerer i noget, der falder uden for konceptet, er der risiko for, at pengene er spildt. I betragtning af, at der er bred enighed i Folketinget om at investere milliarder i fremtidens katastrofeberedskab, tror jeg ikke, politikerne hvis de oplever, at det her løbet løbsk ude i kommunerne vil tøve særlig længe med at bruge lovgivning til at presse udnyttelsen af Tetra og det landsdækkende beredskabskoncept igennem. Kilder I forbindelse med udarbejdelsen af dette nyhedsbrev er følgende kilder søgt: * Søren Duus Østergaard, Senior e-government Advisor i IBM for Europa, Mellemøsten og Afrika. * Ole Mørk Lauridsen, professor ved DTU og CTO i Terma A/S. * Michael Hald, konsulent med ansvar for Tetra i Kommunernes Landsforening. * Henrik Pinholt, vicedirektør i Økonomistyrelsen. * Jimmy Thomsen, chefkonsulent i Beredskabsstyrelsen. * Henrik G. Petersen, kontorchef for Civil Sektors Beredskab, Beredskabsstyrelsen. * Lene Bjerregaard Rasmussen, kontorchef i Trafikministeriet. * Nyt radiosystem til beredskabet præsentation på temamøde af projekt under Økonomistyrelsens forhandlingssekretariat ( * Rapport vedrørende et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab (Radioudvalget, marts 2006). * Information om emnet på Økonomistyrelsens hjemmeside, * Artikler om emnet i bl.a. CRN Online, Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Weekendavisen. 4

5 * (1). A. Meissner, T. Luckenbach, T. Risse, T. Kirste, H. Kirchner (2002). DIREN st IEEE Workshop on Disaster Recovery Networks; New York, Fra Rådet til tinget udgives af Teknologirådets sekretariat. Redaktør Ida Leisner. Dette nummer er skrevet af journalist Jakob Vedelsby. De sidste fem numre af Fra rådet til tinget: Nr. 234: It-kriminalitet overskrider grænser Nr. 233: Biobrændstoffer til transport Nr. 232: Gratis offentlig transport Nr. 231: Ønskes: En ny privacy-politik Nr. 230: Uddannelse til globalt marked Fra rådet til tinget stilles alene til rådighed for visning/læsning. Det er ikke tilladt at kopiere, hverken på papir, elektronisk eller i digital form. Der må dog tages kopi til egen personlig brug, jf. Ophavsretslovens 12. Der må kun citeres med kildeangivelse og kun linkes til visninger på måder, der fører hen til Teknologirådets hjemmeside. Yderligere rettigheder til materialet kan aftales ved henvendelse til redaktør Ida Leisner. 5

Danmarks nye katastrofeberedskab under lup

Danmarks nye katastrofeberedskab under lup Nr. 248 januar 2008 Danmarks nye katastrofeberedskab under lup En lang række tiltag er nødvendige, hvis SINE skal kunne leve op til forventningerne Tvivl om vi magter komplekse katastrofer > Sverige: Èn

Læs mere

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

RAPPORT vedrørende et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab

RAPPORT vedrørende et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab Radioudvalget Att.: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V RAPPORT vedrørende et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem for det samlede beredskab Marts 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem er Teknologirådet?

Hvem er Teknologirådet? Hvem er Teknologirådet? Teknologirådet er en uafhængig institution, som blev oprettet ved lov af Folketinget i 1995 som en afløser for Teknologinævnet, oprettet i 1986. Rådet modtager årligt et tilskud

Læs mere

Omsider: Redningshelikopterne bliver koblet på nødradionet

Omsider: Redningshelikopterne bliver koblet på nødradionet Omsider: Redningshelikopterne bliver koblet på nødradionet Slut med langsommelig radiokommunikation ved redning til søs. Forsvarets redningshelikoptere er på vej på nødradionettet Sine. Af Jakob Møllerhøj

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK..

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK.. I Køge Kommune varetages beredskabet af Brand & Redning, som udover at assistere ved ekstreme klimahændelser også varetager brandslukning og redningsopgaver, som navnet antyder. Dette notat har til formål

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven

(Udkast) Forslag. til. Lov om ændring af beredskabsloven (Udkast) Forslag til Lov om ændring af beredskabsloven (Kommunernes og regionernes anvendelse af et landsdækkende radiobaseret telekommunikationsnet) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Chefkonsulent Karsten Tanggaard HJEMMEVÆRNETS MIGRERING TIL MOSS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN?

Chefkonsulent Karsten Tanggaard HJEMMEVÆRNETS MIGRERING TIL MOSS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? Chefkonsulent Karsten Tanggaard HJEMMEVÆRNETS MIGRERING TIL MOSS HVAD, HVORFOR OG HVORDAN? Hvem er vi? Creuna Full Service Digital Agency: Strategi, koncept, teknologi og processer 330 ansatte Kbh, Århus,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund

Læs mere

Godt i gang med Sine.

Godt i gang med Sine. Godt i gang med Sine. Ver.4.2 -JL Juni 2012 2. Indhold. 3. Baggrund. 4. Hvordan. 5. Ord! 6. Grupper, numre og funktioner. 7. Tænd/sluk for håndterminalen. 8. Opkaldsformer. 9. 3 Samtaleformer. 10. Gruppe

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet. Version 1

Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet. Version 1 Analyse af konsekvenser vedrørende tilslutning til et landsdækkende digitalt beredskabsradionet Version 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENFATNING AF KONSEKVENSER VEDRØRENDE BEREDSKABSMYNDIGHEDERNES TILSLUTNING

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Konference for LBR og kommunale udvalg 16. november 2010 1 Disposition Formålet med analysen Baggrunden Metode og datagrundlag Foreløbige erfaringer 2 Formålet med analysen

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: Dato:14 februar 2014 Udarbejdet af: Maiken Klitgaard Høst E-mail: maiken.klitgaard.host@rsyd.dk Telefon: 21 58 99 64 Beredskabsplan for Esbjerg afdelingen i Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007115 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 8. december 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007115 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 8. december 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007115 (Carsten Haubek, Niels Henriksen, Ole Bajda Nielsen) 8. december 2006 K E N D E L S E Nethleas B.V. (advokat Camilla Bonde, København) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Taledataradio: Et Moviaprojekt med Radio og Realtid. Projektleder Uffe Crone Nielsen, Movia

Taledataradio: Et Moviaprojekt med Radio og Realtid. Projektleder Uffe Crone Nielsen, Movia Taledataradio: Et Moviaprojekt med Radio og Realtid. Projektleder Uffe Crone Nielsen, Movia Trafikdage på Aalborg Universitet 2007 1 Introduktion og baggrund Taledataradio-systemet blev i sin endelige

Læs mere

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00

22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DATO KONTAKTPERSON MAIL VERSION 22. april 2015 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 1.00 DET DIGITALE ANLÆG SAMARBEJDE I ANLÆGSBRANCHEN STYRINGSDOKUMENT INDLEDNING Styringsdokumentet er et supplement til handlingsplanen

Læs mere

NOTAT Overgangsordning for Region Midtjyllands vagtcentral

NOTAT Overgangsordning for Region Midtjyllands vagtcentral Regionshuset Viborg Præhospitalet Skottenborg 26 DK- 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 NOTAT Overgangsordning for Region Midtjyllands vagtcentral www.regionmidtjylland.dk På møder i Forretningsudvalget 26.

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Kvalitet i aktiveringsindsatsen

Kvalitet i aktiveringsindsatsen Kvalitet i aktiveringsindsatsen Møde med jobcentercheferne 2. december 2010 1 Disposition Baggrunden Formålet og målet med analysen Metode og datagrundlag Resultater Hvad forstås ved kvalitet i aktiveringsindsatsen?

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet

Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Vejledning til bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Ansvarlig offentlig myndighed... 3 1.2

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016

Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 TALE ØVELSESSEMINAR 2016 Direktør Henning Thiesens tale Øvelsesseminaret den 26. maj 2016 20160526 Velkommen til øvelsesseminar 2016. Det glæder mig, at så mange er mødt frem til dagens arrangement. Vi

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger

Specialister i softwareudvikling. Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Specialister i softwareudvikling Mobil apps Online løsninger IT-konsulenter Ændring af eksisterende løsninger Projekter med Centic 1) Udgangspunktet er jeres virksomhed Den it-løsning vi leverer til jeres

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle Fokus på kerneopgaven - Nye muligheder for den offentlige sektor BCF s årsmøde 2016 11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning.

at bestyrelsen tager orientering om udfasning af trykte køreplaner til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 16 Proces for udfasning af trykte køreplaner Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering

Læs mere

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar

Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Afrapporteringsskabelon til styregruppe på baggrund af visionsseminar Support og service Hvilke temaer er helt centrale at lave pejlemærke for inden for jeres hovedområde? T1 T2 TEMA 1 På professionshøjskolen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 52 Offentlig Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab, Folketinget Christiansborg 1218 København K Orientering om

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet NOTAT Dato: 260516 Sagsnr: 14/46536 Initialer: MPJ Titel Slutrapport vedr. Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet Fra: Til: Socialstyrelsen Styregruppen for Strategi

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. - potentielle retlige udfordringer Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi - potentielle retlige udfordringer Europas mest digitaliserede land Kommunernes hidtidige placering Forrige digitaliseringsstrategi: De 4 bølgelove 2012-2014:

Læs mere

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien

at bestyrelsen tager den overordnede kommunikationsplan for Udmøntning af trafikinformationsstrategien Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 28. februar 2013 Mads Lund Larsen 15 Kommunikationsplan for trafikinformation i 2013 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager den

Læs mere

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tilladelse til anvendelse af frekvenser til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark Tele Danmark A/S Reguleringsforhold Att: Peter Engsig-Karup Nørregade 21, B.216 0900 København C Vores reference: Sagsbehandler: Dato: 13154-18 Henrik Findahl Brodersen 21. december 2000 Tilladelse til

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen har i brev af 30. september 2008 fremsendt et udkast til vejledning i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen

Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 87 Offentligt Bilag 5 - Sikkerhed på Femern Bælt-broen Dette notat behandler to temaer relateret til sikkerheden på en Femern Bælt-bro. Først redegøres for det

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder

»BIM Universe - Håndtering og deling af information. Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder »BIM Universe - Håndtering og deling af information Jette Bakgaard Stolberg BIM supervisior, fagleder as Kort om ALECTIA A/S Vores opfattelse af BIM Vores fokus Vores erfaringer Vores ønsker »Fakta om

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0043 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 29. februar 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelsen af 470-790

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere